Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under förväntan, 7,7 MSEK (prognos 15,6 MSEK). Rensat för förlikningen med TDC hamnade dock troligen EBITDA omkring förväntan. Antalet RGUer (revenue generating units) inom Telefonisegmentet fortsätter att öka, vilket bör ge positiv effekt framöver. Vidare väntas datahallen i Oslo driftsättas i Q4 och ihop med hallen i Sätra bör detta leda till stark tillväxt för Availo 2013 och Vi ser fortsatt risk på Telefonisidan men möjligheter inom Availo och har justerat våra estimat och vårt DCFvärde till 48 kronor. Aktien har kommit ned ordentligt och uppsidan är således mycket god samt att bolaget förväntas vara en stabil högutdelare även framöver. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 260 MSEK Telekom Robert Öjfelth Henric Wiklund Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 250 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 9% 17% 0% 5% 9% EBITDA EBITDA-marginal 20% 18% 13% 15% 18% EBIT EBIT-marginal 16% 8% 9% 10% 13% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 15% 13% 6% 6% 8% Utdelning 2,6 3,2 1,4 1,7 2,3 VPA 6,37 6,43 2,77 3,33 4,69 VPA just 6,37 6,43 2,77 3,33 4,69 P/E just 5,2 5,2 12,0 10,0 7,1 P/S 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 EV/S 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 EV/EBITDA just 4,4 4,1 7,3 5,8 4,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 33,3 Antal aktier (milj) 7,8 Börsvärde (MSEK) 260 Nettoskuld (MSEK) 110 Free float (%) 31,0 Dagl oms. ( 000) 5 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Engångskostnader belastar Förlikning med TDC belastar Q3 Q3-rapporten förlikning med TDC belastar Phoneras Q3-rapport innehöll både bra och dåliga nyheter. Försäljningen kom in under förväntan och kostnaderna var klart högre än väntat vilket gjorde att EBITDA kom in lägre än vår prognos. Telefonisegmentets intäkter kom in under våra estimat till följd av att ARPU-nivån har påverkats negativt utav lägre än väntat användande samt på grund av underliggande kundmixförändring. Positivt på telefonisidan är att antalet RGU (revenue generating units) ökar vilket vi bör se effekt av framöver, men det kostar att växa. Vidare har resultatet påverkats utav att en stor del av risken relaterat till fotnotsmålet reglerats (Phonera har ingått en förlikning med TDC Sverige AB gällande retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden ). Availo redovisar även det en lägre intäkt än väntat men detta kompenseras nästan fullt ut av lägre kostnader. Från rapporten och efter samtal med ledningen framgår det dock att nyförsäljingen till kund i Availo vida överskrider churnen men att leverans till de nya kunderna inte kommer att ske förens slutet av Q4 samt början av nästa år, vilket påverkar Availo på kort sikt. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q2'12 Q3'12E Utfall Diff Försäljning 99,9 98,9 95,4-3% EBITDA 15,6 15,6 7,7-51% EBIT 11,7 10,9 3,4-69% PTP 11,1 10,0 0,7-93% VPA, SEK 1,14 0,92 0,07-93% Försäljningstillväxt 0% (YoY) 3% -1% -4% Bruttomarginal 54% 55% 54% -1% EBITDA marginal16% 16% 8% -8% VPA tillväxt (YoY) -35% -54% -97% -42% Källa: Redeye Research, Phonera Försäljningen för koncernen kom in under förväntan Svag bruttomarginal i kvartalet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 miljoner kronor jämfört med våra förväntningar om 98,9 miljoner kronor. Framöver väntar sig Phonera att den fortsatta tillväxtsatsningen inom Telefoni skall motverka ARPU och lönsamhetsutmaningar samt att färdigställandet av datahallarna i Sätra (Q1 12) och Oslo (Q4 12) skall driva tillväxt inom Availo. Studerar vi bruttomarginalen så uppgick den till 53,7 procent i kvartalet vilket var under förväntan (54,8 procent). Efter att ha grävt lite djupare finner vi att detta huvudsakligen drivs av att Telefonisegmentet haft lägre användande än vanligt på högmarginalsprodukter samt att mobiltelefoni ökat i andel av den totala omsättningen. Phonera Telefoni kommer sannolikt uppleva vidare press på bruttomarginalen från kundmixförändring och ändrat användarmönster men denna dynamik kommer att motarbetas utav PTS fortsatta sänkningar av samtrafikpriset. I takt med att Availo kan flytta kunder från inhyrda till egna datahallar samt att driftkostnader delas på fler kunder kommer segmentets bruttomarginal att förbättras. 3

4 Rörelseresultatet blev sämre än väntat till följd av högre kostnader Rensat för EO kostnader blev dock EBITDA i linje med förväntan Personal och övriga kostnader var klart högre än väntat under Q3 drivet av förlikningen med TDC samt ökade kundanskaffningskostnader. EBITDAresultatet (7,7 MSEK) blev sämre än våra förväntningar (15,6 MSEK). Avskrivningarna kom in aningen lägre än väntat medan finansnettot var högre än prognostiserat drivet av den ökade upplåningen. Konklusionen blir därmed att en försäljning under prognos, högre kostnader, lägre avskrivningar och högre finansnetto (drivet av valutakursförluster pga NOK/SEK förändringar) än förväntat ledde till ett resultat före skatt klart under förväntan (0,7 vs 10 MSEK). Rensat för utbetalningen till TDC och cirka 1-1,5 MSEK i högre tillväxtkostnader hamnade dock EBITDA förmodligen omkring förväntan. Bolaget fortsätter att redovisa skatt i resultaträkningen, dock ej kassaflödespåverkande. Genom att studera varje affärsområde lite mer i detalj kan vi få ytterligare förklaringar till resultatet. Tabell 2: Faktiskt utfall vs. prognos per affärsomr. SEKm Q2'12 Q3'12E Utfall Diff Telefoni 66,4 65,1 64,5-1% tillväxt -1% 1% 1% Kostnader -54,1-51,5-59,9-16% Bruttomarginal 54% 55,5% 54,2% -1% EBITDA-marginal 19% 21% 7% -14% Andel 66% 66% 68% 3% Availo (Managed Serv.) 33,5 33,8 30,9-9% tillväxt 2% 5% -4% Kostnader -27,2-28,6-25,8 10% Bruttomarginal 55% 53,5% 53,0% -1% EBITDA-marginal 19% 15% 16% 1% Andel 34% 34% 32% -2% Summa Segment 99,9 98,9 95,4-4% tillväxt 0% 3% -1% -139% Källa: Redeye Research, Phonera Affärsområdet Telefoni fortsatt kund och tjänstetillväxt Försäljningen inom Telefonisegmentet, som svarar för 60 procent av den totala försäljningen, kom in under förväntan på 64,5 miljoner kronor vs. väntat 65,1 miljoner kronor. Positivt var att antal unika kunder växer och att bolaget lyckas väl med mervärdesförsäljningen. Att bolaget redovisade lägre intäkter än väntat berodde huvudsakligen på att ARPU-nivån var lägre än förväntat. Tabell 3: Telefoni (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Försäljning, MSEK 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 66,4 64,5 ARPU-nivån tillväxt lägre än 8% 12% 10% 11% 10% 6% 4% 3% 2% 4% -1% -1% 1% väntat Antal kunder tillväxt -2% 1% 4% 7% 7% 3% -1% -3% -1% -1% 1% 3% 5% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 9% 11% 7% 6% 8% 1% 4% 5% 3% 3% -1% -3% -4% Mobiltelefonikunder Källa: Redeye Research, Phonera. Antalet unika kunder och tjänster per kund växer Antalet nya unika kunder hade ökat med 1000 till unika kunder vid utgången av kvartalet samt RGUer. Phonera ökar därmed tillväxttakten vilket är anmärkningsvärt då en stor del av kvartalet varit semestertid. Tillväxten av mobiltelefonikunder ångar på, varav majoriteten 4

5 ARPUn minskade på grund av kundmix och minskat användande Låg bruttomarginal i kvartalet är korsförsäljning till befintlig kundbas. Under samtal med Phonera framgår det att de har höga tillväxtambitioner framöver och att tillväxtbudgeten kommer att fortsätta att hållas hög framöver. Intag av mobiltelefonikunder kostar extra mycket då det ofta är förknippat med någon form av subvention för en smartphone. När det gäller snittintäkten per kund (ARPU) så minskade den under kvartalet. VD skriver att en stor del av ARPU-minskningen beror på minskat användande av vissa tjänster men även till stor del av att kundmixen vrids från fast till mobil telefoni, men motverkas till viss del utav korsförsäljning. Vi väntar oss fortsatt press på ARPUn framöver. Bruttomarginalen var även den lägre än förväntan, 54,2 procent vs 55,5 procent. Bruttomarginalen är således i linje med Q2. Det är huvudsakligen kundmixen med totalt sett lägre andel fasttelefoni som håller ned bruttomarginalen samt att fasttelefonikunderna använder sina tjänster mindre än väntat. PTS - prissänkning utav samtrafikpriserna bör ha motverkat ett ytterligare tryck på bruttomarginalen (även om denna effekt blir mindre i takt med att andelen fastelefonisamtal blir mindre) samt att sommaren generellt är ett starkt kvartal sett till bruttomarginalen vilket visar att underliggande pressen på bruttomarginalen är hög. I rapporten skriver bolaget att vidare fokus på ökad kundnytta i form av en starkare produktportfölj och integration av produkterna i den växande portföljen väntas leda till en stabil utveckling av intäkter och bruttomarginal. Vi tror detta är lite optimistiskt och ser att ett ökat kundintag sannolikt krävs för att försvara intäktsnivån samt bruttovinsten. Vi tycker sammanfattningsvis att utvecklingen inom Telefoniområdet är en aning oroande. Kundutvecklingen ser visserligen bra ut men det kostar och intäkt- samt bruttomarginalen pressas utav kundmixförändringen och användarmönster. PTS prissänkning ihop med bolagets fokus på kors- och nyförsäljning gör dock att vi tror på en relativt stabil utveckling framöver. Försäljningstillväxten inom Availo var underliggande bra men pga leveransglapp minskar intäkterna Affärsområdet Availo kundrörelser påverkar på kort sikt Försäljningen inom Availo-segmentet blev sämre än förväntat, 30,9 miljoner kronor vs. 33,8 miljoner kronor. I rapporten skriver bolaget att det tredje kvartalet påverkas negativt jämfört med de andra kvartalen drivet av färre driftsättningar och därmed lägre installationsintäkter under sommarmånaderna. Vidare skriver bolaget att omsättningsminskningen även beror på kunduppsägningar i Norge på grund av företagsuppköp och konkurs, dels på omförhandlade avtal i samband med förlängning samt avslutade småkunder för att skapa utrymme för större. Nyförsäljningen i Availo Norge överstiger vida den kundomsättning bolaget haft men ingen kund driftsätts i den gamla miljön utan kommer först flyttas in när det nya datacentret i Oslo tas i bruk, vilket gör att det blir ett glapp i intäkterna under Q3 och till viss del Q4. Från slutet Q4 men framförallt under nästa år väntar vi oss kraftig tillväxt. Bolaget kommunicerar att de vid utgången av kvartalet har 585 datarack och att fyllnadsgraden återigen tillåter nyförsäljning. Vidare återupprepar 5

6 bolaget att hallen i Oslo kommer att vara redo för driftsättning i slutet av året och att större delen av dataracken som kommer att tillföras redan är uppbokade. I våra estimat väntar vi oss en intäktstillväxt under Q4 för att sen ta fart ordentligt under nästa år. Bolaget har som bekant slutat redovisa antal kunder men vi redovisar trots detta våra underliggande antaganden om försäljningen inom Availo. Inom något kvartal kommer vi sannolikt börja redovisa nedan annorlunda. Tabell 4: Availo (Managed Services) (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Försäljning, MSEK 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 33,5 30,9 tillväxt -15% -2% 16% 20% 5% 94% 80% 41% 32% 57% 10% 2% -4% Antal kunder tillväxt -44% -40% -20% -18% -18% 75% 69% 29% 27% 27% 7% 4% -5% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 52% 69% 65% 48% 58% 11% 5% -4% 3% 4% 3% -3% 0% Bruttomarginalen stark Källa: Redeye Research, Phonera. Bruttomarginalen för Availo kom in marginellt sämre än förväntat på 53,0 procent (väntat 53,5 procent). Bruttomarginalen i Availo varierar ganska mycket beroende på hur mycket service, installationer samt försäljning av hårdvara som bolaget har i kvartalen, men även vilken säsong det är. Vi lägger således mycket större vikt vid EBITDA utvecklingen. Generellt räknar vi dock med en stigande bruttomarginal på lite längre sikt i takt med att de nya hallarna till viss del fylls med kunder som idag ligger i inhyrda hallar. Vidare räknar vi med att marginalen ökar i takt med att de nya hallarna fylls och driftskostnaderna således blir lägre per kund. Slutligen bör de nya hallarna ha en högre operationell effektivitet. En annan faktor att fundera kring framöver är hur stor del av de nya hallarna som kommer fyllas med nya kunder respektive kunder som idag ligger i inhyrda hallar. Nya kunder leder till ökade intäkter medan flytt av kunder leder till högre marginal. Kostnaderna exklusive drift var klart lägre än väntat i Q3, till stor del hänförligt till att kostnader för leverans och installation korrelerat med intäkterna. Framöver väntar vi oss att bolaget ökar tillväxttakten och därmed även kostnaderna förknippade med det. Sammanfattningsvis blev intäkterna i Q3 inom segmentet lägre men likaså kostnaderna och totalt uppgick EBITDA-resultatet till 5,1 jmf med förväntat 5,2 MSEK. Kassaflödet från telefonidelen är och väntas förbli starkt Underliggande starkt kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,9 MSEK för perioden men då har det påverkats negativt av utbetalningen till TDC på gissningsvis cirka 6-8 MSEK, således är underliggande kassaflöde starkt. Under perioden har bolagets rörelsekapital förändrats med 7,5 MSEK och bolaget har investerat omkring 5-6 MSEK i datahallar. Under året har bolagets räntebärande skulder ökat ordentligt, i samband med investeringarna i datahallarna, och det ihop med press på EBITDA och senaste utbetalningen till TDC kan skapa oro för utdelningsmöjligheten. 6

7 Givet att bolaget direkt efter kvartalets utgång erhållet kundrelaterade inbetalningar på 15 MSEK samt att man klarar soliditetsmålet (30 %) med råge och att Q4 väntas bli klart starkare än Q3 så ser vi ingen direkt anleding att vara orolig för möjlighet till framtida utdelningar. Ny VD och ordförande Lanseringen av datahallen i Sätra gör att fyllnadsgraden kommit ned Väljer hålla Availo inom koncernen Händelser under första halvåret 2012 I samband med Q4 rapporten meddelade bolaget att dåvarande VD och koncernchef i Phonera, Henric Wiklund, skulle övergå till att arbeta i styrelsen. Styrelsen beslutade att utse vice VD Robert Öjfelth till ny VD i Phonera och Robert tillträde i samband med Q1-rapporten. Under Q1 invigde bolaget den nya anläggningen i Sätra och denna väntas ge effekt redan under H1 men framförallt under H2 och därefter. Availo har även byggt upp en organisation under H2 11 samt H1 12 som skall kunna göra att affärsområdet växer. Bolaget övervägde att dela upp Phonera Telefoni och Availo men den 12 september meddelade styrelsen att man kommit fram till att bäst värde för aktieägarna skapas genom att behålla bolaget inom koncernen. Tabell 5: Datahallar Namn Antal rack [St.] Nytt utrymme och nya datahallar Under slutet av 2011 meddelade Phonera att de investerar i ett nytt datacenter i Oslo och planen är att ta detta i bruk under Q4 12. Till vår glädje fortsätter bolaget redovisa mer detaljer kring byggnationen av hallarna, intäkt per datarack, antal datarack samt fyllnadsgrad vilket gör det enklare att få en bild av potential och status i Availo-affären. Bolaget har per Q3 585 tillgängliga datarack, varav 426 i egna hallar. Fyllnadsgraden uppgår nu till 81 procent att jämföra med 87 procent vid utgången av Q1. Det totala antalet rack i egen regi skall enligt plan öka från 426 till 584 under 2012, den totala potentialen vid full utbyggnad är hela 1300 rack. Effekt [kw] Beläggning [%] Tilläggsinvesteringar [SEKm] Status Hammarby Sjöstad >90 Inga (20 MSEK investerat) Klart 2009 (2007) Hammarby Sjöstad Avbruten, eventuellt kylinvestering Går ej vidare, satsar på Sätra ist. Linköping Inga (20 MSEK investerat) Klart 2009 Etapp ? Ja, 10 MSEK Klart Q3'10 Etapp ? Ja, >15 MSEK Ej beslutat Linköping backup Nej, <5 MSEK via Net Camp Klart Göteborg <30 5 <20 Hyr en mindre hall, ev utflyttning Oslo/Fast Host >90 Ja, troligen under 2011 (egen hall) Ingen egen hall, co-location Oslo/Ventelo?? >75 Ja, troligen under 2011 (egen hall) Ingen egen hall, managed serv. Oslo - ny Stor del bokat MSEK Etapp 1 klart Q4'12 Sätra ~ Säljs in nu Ja, MSEK under 2011 Började Q1'11, klart Q1'12 Etapp Ja, <15 MSEK Ej beslutat Källa: Redeye Research, Phonera. Oförändrade mål Phoneras finansiella mål - oförändrade Vad det gäller de finansiella målen, att växa med minst 10 procent per år (organiskt och med förvärv) fram till 2014 och därmed nå en omsättning på cirka 500 miljoner kronor, så är de oförändrade. Bolagets rörelsemarginalmål på 12 procent är underliggande redan uppnått, senaste tidens tillväxtsatsning och engångskostnader kan dock göra att bolaget inte 7

8 uppnår målet på kort sikt. Vi tror att målen är rimliga över tid, dock måste bolaget troligtvis göra en del mindre förvärv för att komma upp i en omsättning på 0,5 miljarder kronor år Intressant tillväxtpotential framöver Framtiden 2012 och framåt Blickar vi in i framtiden så tycker vi att det finns en intressant tillväxtpotential inom bolagets huvudområden. Tillväxten har historiskt sätt (i varje fall de senaste åren förutom förvärvet av FastHost och Ventelo) överlag skett organiskt men vi tror även att en del mindre förvärv kan vara av intresse för Phonera och bolaget kommunicerar även de i de senaste rapporterna att de letar efter förvärvsmöjligheter. Då bolaget primärt delar upp verksamheten i två delar (Telefoni och Availo) tänkte vi kort gå igenom potentialen för dessa två områden. Fortsatt kundtillväxt väntas dock så kan den variera Inom Telefonisegmentet, som är Phoneras största segment, räknar vi med en god kundutveckling och en god lönsamhet, även om rådande skifte väntas leda till fortsatt marginalpress. Det finns cirka företag i detta segment och den totala marknaden är något krympande. De tjänster som Phonera kan sälja är fast telefoni, mobiltelefoni, telefonkonferens, IPtelefoni, IP-baserad växellösning, Internetaccesser och IP-baserade mervärdestjänster (säkerhetsbackup, faxbrevlåda etc). Intressant tillväxtpotential under 2011 och 2012 Kundintaget under 2011 var dåligt men 2012 har utvecklats positivt och givet att ledningen nu skall fortsätta hålla tillväxtfokus på detta räknar vi med att kundstocken kommer att fortsätta växa framöver. Förutom den rent organiska tillväxten tror vi också att Phonera har möjligheten att under 2012 och 2013, göra en del mindre förvärv. Det finns flera lokala spelare som börjar få det mycket jobbigt (ej några skalfördelar) och som dessutom börjar justera ned sina värderingsförväntningar till en mer rimlig nivå. Risk för viss vidare lönsamhetspress inom Telefonisegmentet Förutom att fortsätta öka antalet kunder är det också mycket viktigt att stabilisera snittintäkten per kund (ARPU). Detta görs främst genom att sälja på befintliga kunder nya mervärdestjänster men även att sälja på dem fastprisabonnemang (som tenderar att höja/stabilisera ARPUn). Givet prispressen på marknaden och att kundmixen vrids från fasta till mobila tjänster ser vi dock en risk i både ARPU- och bruttomarginalutvecklingen framöver även ifall vi tror bolaget kommer att kunna mota utvecklingen med fastpris och mervärdestjänster ganska väl. Generellt sett tror vi dock att det är relativt svårt att höja ARPUn och vi estimerar således ingen ökning under 2013 eller Bruttomarginalen tror vi även den kommer påverkas åt det negativa hållet från kundmixförändringen men motverkas av att PTS kontinuerligt väntas sänka samtrafikpriserna. Sammanfattningsvis så ser vi en relativt stabil utveckling framöver för Telefonisegmentet vad gäller intäkter. Vad gäller marginalerna ser vi risk för vidare press kommande kvartal, inom överskådlig tid kan dock nya produkter och tjänster vända trenden. 8

9 Fortsatt hög marknadstillväxt väntas Availo bygger hallar vilket leder till ledig kapacitet Går vi över och studerar utsikterna för det andra affärsområdet, Availo, kan vi konstatera att mängden data som lagras beräknas öka med procent per år enligt IDC och Gartner. Så även om prispressen fortsätter att vara hög, kommer troligtvis marknaden växa med tvåsiffriga tillväxttal i många år. Phoneras utnyttjandegrad har under en tid varit hög i de befintliga datahallarna/center. Nu när Sätra är färdigbygd samt i slutet av året även den nya hallen i Oslo, kommer mycket ledig kapacitet att frigöras vilket gör att den organiska tillväxten framöver kan fortsätta på en hög nivå. Bolaget menar att de bör kunna nästan tredubbla kapaciteten med rådande utbyggnadsplan. De tjänster som Phoneras affärsområde Availo säljer är Hosting (colocation, serverdrift, vituella servrar), Internet och VPN-accesser för professionella accesser och IP-Transit. Den nya hallen i Oslo skapar möjlighet för förbättrad lönsamhet Lönsameten på de förvärvade kunderna i Norge (FastHost och Ventelo) kommer sannolikt öka, då de med tiden kommer att kunna flyttas in i den egna hallen i Oslo istället för att Availo behöver hyra kapacitet. Kundtillväxten inom Availo är något svårbedömd samtidigt som storleken på kunderna varierar kraftigt. Således skall inte en allt för stor vikt läggas vid antalet nya kunder inom segmentet. Dessutom är detta en siffra som bolaget inte redovisar. För att underbygga våra prognoser räknar vi med att bolaget lyckas leverera på Schibstedt ordern under tidigare delarna av nästa år samt att bolaget med tiden fyller upp hallarna till närmare 85 % (med en ARPU på cirka kronor per kund). Vidare räknar vi med att den uppklarade situationen kring huruvida bolagen skall delas eller inte skapar arbetsro och leder till högre produktivitet framöver. Studerar vi ARPUn (vilken också kan variera kraftigt beroende på storleken per kund) så tror vi att den kan stabiliseras något från dagens nivåer kring upp mot kronor per kund. Bakom detta ligger faktorer som att fler existerade kunder kan uppgradera den befintliga lösningen i datahallarna i takt med att serverdriften ökar samt en generell ökande efterfrågan på internetaccesser och VPN. Dessutom medför Phoneras satsning på högeffektivitetshosting att flera stora kunder kan attraheras. Slutligen tror vi att prisnivån i Norge är högre vilket gör att hallen i Oslo bör driva ARPUn. Sammantaget antar vi en hög underliggande försäljningstillväxt inom Availo Sammantaget antar vi en underliggande försäljningstillväxt inom Availo på i snitt procent de kommande åren. Det viktigaste inom Availo är att Phonera nu börjar fylla upp datahallen i Sätra samt uppgradera befintliga kunder som finns i framförallt Stockholm och Linköping. Vidare är det viktigt att bolaget lyckas flytta in de förbokade kunderna i den nya hallen i Oslo snabbt och smidigt. Slutligen är det en möjlighet för bolaget att de lyckas bygga upp en god verksamhet kring nybyggnationen i Oslo. Vi väntar oss således ökade satsningar på nyförsäljning. 9

10 Prognosrevideringar Viss revidering mellan segmenten framöver Viss nedjustering av Telefoni och upprevidering av Availo Vi har gjort lite förändringar av våra estimat. Phonera Telefoni väntas få svårt att växa ARPU-nivån samt behålla bruttomarginalen, men PTS regleringar av samtrafikpriserna väntas hjälpa bruttomarginalen. Det positiva från de senaste kvartalen är att bolaget ökar antalet kunder och antalet tjänster per kund samt att de ökar andelen fastprisabonnemang, vilket gör dem mindre beroende av användarmönstret. Vi räknar med att bolaget kommer att behålla tillväxtfokuset man inledde under förra året under ett antal kvartal framöver och att Phonera kommer att lyckas öka nettokundbasen. Vad gäller Availo kommer affärsområdet driftsätta Oslo i Q4 samt att man driftsatte Sätra i Q1. Då större delen av Oslo-hallen redan är uppbokad och bolaget kommer kunna flytta in befintliga kunder i hallen eller sälja in nya kunder, ser vi en ökande lönsamhet och intäkt framöver. I senaste rapporten skriver bolaget att de, när Oslo-hallen är i drift, kommer att ha möjlighet att öka kapaciteteten till cirka 1300 datarack vilket ger en mycket god tillväxtpotential över tiden. Givet förväntad ARPU/datarack och en fyllnadsgrad på upp emot 85 % borde affärsenheten Availo kunna utvecklas mycket väl framöver och mer än väl väga upp utmyntningarna som telefonisegmentet har och står inför. Vidare bör det nämnas att även om telefonisegmentet har utmaningar så är kassaflödet från segmentet mycket starkt och möjliggör organisk tillväxt. Vi väntar oss att bolagets omsättning för helåret 2012 landar på 393 miljoner kronor vilket är cirka 8 MSEK lägre än tidigare väntar vi att bolaget omsätter 412 MSEK och 2014 väntar vi oss att intäkten uppgår till 450 MSEK vilket är under Phoneras eget mål på 500 MSEK, vi räknar dock inte med några större förvärv i våra prognoser. Rörelseresultatet på EBITDA-nivån justerar vi ned till 50 MSEK för 2012 och 63,5 respektive 81 MSEK för 2013 och Hur satsningen på Availo artar sig och hur kundmix och tillväxt vad gäller kunder och tjänster utvecklas på Telefonisegmentet skapar en osäkerhet både vad gäller intäkter och kostnader framöver. Efter utgången av Q3 har bolaget fortsatt skattefodran på 12,7 MSEK att utnyttja och således bör de klara sig från att betala skatt under större delen av 2013 vilket påverkar utdelningsbara medel. Vi förväntar oss en viss intäktsökning under Q Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. I Q4 tror vi att bolaget omsätter 97,6 miljoner kronor och presterar ett EBITDA-resultat på 12,3 MSEK kronor. Tabell 6: Detaljerade estimat (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10* 2010 Q1'11* Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E 2012E Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 78,5 82,5 85,1 89,3 335,4 97,4 99,5 96,4 99,0 392,3 99,5 99,9 95,4 97,6 392,5 100,7 103,7 101,6 105,8 411,8 449,7 Telefoni 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 66,4 64,5 65,6 261,4 66,6 67,6 64,3 65,4 263,8 268,1 Availo (Managed Serv.) 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 33,5 30,9 32,1 131,1 34,2 36,1 37,3 40,4 148,0 181,7 Övrigt 0,0-0,1 0,0-0,8-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBITDA 11,1 12,1 16,4 29,1 68,7 16,9 17,8 20,0 15,1 69,9 15,1 15,6 7,7 12,3 50,6 14,8 15,4 17,3 16,0 63,5 80,8 EBIT 8,0 8,5 11,8 24,6 53,0-9,3 13,5 15,8 11,0 31,1 11,5 11,7 3,4 7,4 34,0 9,5 10,1 11,9 10,6 42,1 57,2 PTP 7,5 8,1 10,7 24,1 50,3 7,9 14,3 15,8 10,1 48,1 11,2 11,1 0,7 5,8 28,8 7,9 8,4 10,1 8,8 35,3 49,7 VPA, SEK 0,96 1,02 1,32 3,07 6,37 1,64 1,76 2,01 1,01 6,43 1,03 1,14 0,07 0,53 2,77 0,75 0,80 0,96 0,83 3,33 4,69 Försäljningstillväxt (YoY) 2% 8% 11% 12% 9% 24% 21% 13% 11% 17% 2% 0% -1% -1% 0% 1% 9% 6% 8% 5% 9% Bruttomarginal 49% 51% 52% 70% 56% 55% 55% 55% 58% 56% 53% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 54% 54% 54% EBITDA marginal 14% 15% 19% 33% 20% 17% 18% 21% 15% 18% 15% 16% 8% 13% 13% 15% 15% 17% 15% 15% 18% VPA tillväxt (YoY) -159% 5% 22% 238% 365% 72% 73% 52% -67% 1% -37% -35% -97% -47% -57% -28% 1070% 1305% 56% 20% 41% * engångseffeter på resultatet i Q4'10: +12,9 MSEK. Även engångseffekter i Q1'11 Källa: Redeye Research och Phonera. 10

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 BOLAGSANALYS 10 augusti 2012 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 Bredband2s Q2-rapport var bättre än vår prognos och bolaget ökar EBITDA-vinsten mer än väntat, 4,3 jmf med

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 Bredband2 forsätter att växa ordentligt och i Q4 omsatte bolaget 60,4 MSEK (13 % tillväxt) jämfört med väntat

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 9% 17% 2% 8% 9%

Lönsamhet. 8,0 poäng e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 9% 17% 2% 8% 9% BOLAGSANALYS 17 aug 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader räddar vinsten Phoneras intäkter för Q2 stannade på 99,9 MSEK jmf med våra förväntningar på 102,2 MSEK. Kostnaderna var lägre

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer