ProMinent. Driftinstruktion Ultromat AT/96 och ATF/96 Serie V 4.0 Trekammaranläggning för beredning av polyelektrolyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ProMinent. Driftinstruktion Ultromat AT/96 och ATF/96 Serie V 4.0 Trekammaranläggning för beredning av polyelektrolyt"

Transkript

1 Dritinstruktion Ultromt A/96 och AF/96 Sri V 4.0 rkmmrnläggning ör rdning v polylktrolyt ProMinnt V. G. läs ignom hl dritinstruktionn innn utrustningn dritsätts! S till så tt dn int kommr ort! För skdor som orskts v lktig nvändning llr lktigt hndhvnd gällr int grntin! Art. Nr. xxxxxx ProMinnt Dosrtknik AB Götorg Svrig BA UL /03 SW

2 Imprssum Imprssum: Dritinstruktion ör Ultromt A/96 och AF/96 sri V 4.0 rkmmrnläggning ör rdning v polylktrolyt ProMinnt Dosrtknik AB, 2003 Adrssr: ProMinnt Dosrtknik AB Postdrss: Box 8933, GÖEBORG Bsöksdrss: Södr Hilddlsgtn 10, GÖEBORG n: vxl. Fx: E-post: Hmsid: D tknisk spciiktionrn kn komm tt ändrs. Sidn 2 ProMinnt

3 Innhållsörtckning Innhållsörtckning Allmänn nvändrnvisningr 1 rnsport och lgring v nläggningn Anläggningsinormtion Användning Ändmål Ultromt A/96 (ör pulvrormig polymrr) Ultromt AF/96 (ör pulvrormig och lytnd polymrr) Ultromt A/96 dt Ultromt AF/96 dt Funktionsskrivning Anläggningns uppyggnd Bskrivning v sprt dlr rkmmrtnk Vttntillörsl och lndningssystm Pulvrdosrr Omrörr Styrutrustning Rörldningr ör lytnd polymrkoncntrt (ndst AF/96) Anläggningns unktion Dritsätt Automtisk drit Klirringsdrit Fjärrstyrd drit Ultromt optionr Omrörr ör örrådskmmrn (omrörr 3) Fjärrstyrning Säkrhtsrytr ör övryllnd Användning v trspädningsnht Eluttg ör utomtisk yllning v pulvrmgsin Lågnivåvrning i koncntrthållr (ndst Ultromt AF) Flödsövrvkning v vätskkoncntrt (ndst Ultromt AF) Ultromt tillhör illststrttr; 50, 75 och 100 litr rnsportör ör mgsinsyllning BIG-BAG sttion Plttormsstg Etrspädningsnht Lytöglor Allmänn säkrhtsörskritr Montring och instllring Uppställning v nläggningn Elktrisk instlltion Anslutning v kln ör mtningsspänning Öppning v styrlktroniknhtn Etrmontring v optionr ProMinnt Sidn 3

4 Innhållsörtckning 6 Styrning Uppyggnd och unktion Dritsignlr och mnövrdon Dritsignlr (drittillstånd) Mnövrdon (tngntr) Dritsignlr och styrning Mnysystm Mnylyout Mnövrring v styrutrustningn-vl v mnypunkt Displyinormtion i dritläg Normldrit Avrutn normldrit Visning v idntittskod Dritsättning Montring, örrdlsr Kontroll v nläggningns idntittskod Inställningr vid dritsättning Inställning v min.-löd hos tilloppsvttnt Inställning v dosrrörsuppvärmning Inställning v ör- och trspolningstid Inställning v omrörr 1 och Inställning v omrörr Inställning v min.-rkvns ör koncntrtpump Inställning (ändring) v ccsskod Inställning v koncntrtionn Inställningr, klirring Inställning v vttntillörsl Klirring v pulvrdosrr Klirring v koncntrtpump (ndst Ultromt AF) Inställning v dosrövrvkning ör vätskkoncntrt (Ultromt AF) Inställningr srvic (srvicmnyn) Inställning v vttnlöd st v omrörr och pulvrdosrr ömning v Ultromt Inställning v rkvnsomvndlrn Inställningr ör Ultromt A Inställningr ör Ultromt AF (koncntrtpump styrd vi rkvnsomv.) Inställning v nivåsnsor Uppstrtning v nläggningn Anläggningns drit Norml drit Förutsättningr ör korrkt drit Fyllning v mgsinstrttn Nätspänningsnslutning och nätspänningsortll Nödåtgärdr Avstängning v nläggningn Sidn 4 ProMinnt

5 Innhållsörtckning 9 Korrkt hndhvnd Dritstörningr/Flmddlndn - Åtgärdr Fl, lmddlndn, åtgärdr Fl i vttntillörsln Flktigt vttntilllöd Fl på lödsmätrn Fl på mgntvntiln Fl på pulvrtillörsln Fl i lndningssystmt Fl i örrådskmmrn orrkörning i örrådskmmrn Förrådskmmrn övrylld Motsägnd nivåsignlr rån örrådskmmrn Fl på omrörrn Koncntrtionsl Flmddlndn vid dritsättning (nystrt) Anlys v hårdvrul Fl på trspädningn Undrhåll Inspktion v pulvrdosrrn och lndningsutrustningn Rngöring v silinstsn i tryckrducringsvntiln Öppnnd och rngöring v mgntvntiln Dmontring och tst v lödsmätrn (turodos) Byt v nätsäkringn i styrnhtn Dmontring v inspktionslock på trkmmrtnkn Spolning v trkmmrtnkn Bilgor Konormittsintyg Övrsiktsritning A Övrsiktsritning A Övrsiktsritning A Övrsiktsritning A Övrsiktsritning A Övrsiktsritning AF Övrsiktsritning AF Övrsiktsritning AF Övrsiktsritning AF Övrsiktsritning AF Progrmmny Ultromt AF/ Progrmmny Ultromt A/ Dritsättningsprotokoll Progrmmny, nglsk txt ProMinnt Sidn 5

6 Allmänn nvändrnvisningr Allmänn nvändrnvisningr Läs ignom öljnd nvändrnvisningr. Känndom om dss gör tt du år optiml nytt v dritinstruktionn. I dnn dritinstruktion nvänds gnomgånd uttryckt pulvr ör torrt dosrmdl. I txtn mrkrs viktig vsnitt nligt öljnd: Uppräkningr/Anvisningr Artsnvisningr: VIKIG Anvisningr är vsdd tt undrlätt Ditt rt. Säkrhtsnvisningr: FARA Btcknr n möjligt rlig sitution. Om nvisningrn int öljs kn dt mdör livsr llr risk ör llvrlig prsonskdor. VARNING Btcknr n möjlig skdsitution. Om nvisningrn int öljs kn dt mdör skdor på gndom llr mtril. Sidn 6 ProMinnt

7 rnsport och lgring v nläggningn / Anläggningsinormtion 1 rnsport och lgring v nläggningn Ultromt -nläggningn år ndst lytts när tnkn är tom och md hjälp v korrkt npssd lyt- och trnsportutrustning. Vid trnsport v tnkn år int dss väggr utsätts ör punktlstningr. Krtig skkningr och stötr måst till vrj pris undviks. Om gllytr (truck/jörn) nvänds måst lång glr nvänds som når undr tnkns hl rdd. Om trnsport v nläggningn görs md hjälp v lytkrn måst, ävn om lytöglor inns på nläggningn, stropprn nrings så tt skjuvkrtr på ll sätt liminrs. Upprpd skjuvpåkänningr vid trnsport ldr till skdor på tnkväggr och svtsd sömmr. Ultromt -modllrn 4000 och 8000 år, om d är örsdd md lytöglor, ndst lyts md trvrs. rvrsn måst vr minst cm längr än dn tnk som trnsportrs. Vid trnsport och lgring v nläggningn, måst tmprturn hos dn omgivnd lutn vr mlln -5 C och +50 C. Anläggningn sk lgrs i tt utrymm så ritt rån dmm som möjligt, och skyddd rån rgn, ukt (ingt kondnsvttn) och dirkt solljus. Dirkt solljus mdör ärgändringr och ormörändringr llr sprickildningr hos dt nvänd mtrilt. VIKIG Ultromt -nläggningn år int trnsportrs i tmprturr undr -5 C trsom kyl orskr sprödht hos d ingånd plstmtriln, vilkt kn ld till skdor på svtsd sömmr, tnkväggr och örstyvningsrmn. 2 Anläggningsinormtion 2.1 Användning Ultromt A/96 är n hlutomtisk nläggning ör rdning v polylktrolyt. Dn kn nvänds närhlst lytnd polylktrolytlösning utomtiskt hövr rmställs ör olik ändmål. Dss cntrl unktion, tt lös upp vätr ämnn, gör nläggningn väl npssd ör nvändning i tt lrtl kmitknisk procssr i t. x. vttnvrk, vloppsvrk och inom ppprsindustrin. Ultromt AF/96 kn nvänds md ntingn pulvrormig (torr) llr lytnd polymrr. 2.2 Ändmål Ultromt A/96 (ör pulvrormig polymrr): Anläggningns ändmål är tt hlutomtiskt skp n spolylktrolytlösning. Dn kn nvänds ör nästn ll pulvrormig polylktrolytr. Koncntrtionr mlln 0,05 och 1,0 % kn ställs in på Ultromt -nläggningns styrutrustning. Dn rmställd polymrlösningns viskositt år int övrstig 1500 mps. Närmr inormtion om polymrlösningns viskositt kn otst rhålls ur inormtionsld rån polymrlvrntörn. För tt utnyttj hl rdningskpcittn, skll gnomströmningsmängdn på rdningsvttnt justrs motsvrnd. Koncntrtionr högr än 0,5 % kn ld till gränsning v kpcittn. Mogningstidn ör slösningn är rond v uttgsmängdn och Ultromtns kpcitt (volym) och är vid mximl uttgsmängd c: 60 minutr. Anläggningskpcittrn är rån mximlt 400 l nvändningslösning pr timm hos A 400 till 8000 l hos A Vttntillörsln skll vr 1,5 gångr uttgsmängdn. ProMinnt Sidn 7

8 Anläggningsinormtion Ultromt AF/96 (ör pulvrormig och lytnd polymrr) Ultromt AF/96 kn nvänds md ntingn pulvrormig llr lytnd polymrr. Omställningn görs md n nycklströmrytr på mnövrpnln. Därvid inktivrs utrustningn ör pulvrmtning och dosrpumpn ör dt lytnd polymrkoncntrtt ktivrs. Ultromt AF/96 är också örsdd md tt dosringsrör ör injicring v lytnd polymrkoncntrt. Dtt rör kn som option örss md n tryckhållningsvntil och n trmisk dosrövrvkning (ndst om xcntrskruvpump nvänds). Dosrpumpr ör lytnd polymrkoncntrt kn väljs md öljnd styrningsltrntiv: Styrningsltrntiv Frkvnsomvndlr Bskrivning Koncntrtpumpns (mx. 0,37 kw) vrvtl styrs vi n inyggd rkvnsomvndlr. Frkvnsomvndlrn kn md n kontktor koppls till ntingn koncntrtpumpn llr till utrustningn ör pulvrmtningn. En yttr läkt kn montrs ör tt utvidg pumpns inställningsområd. Fläktns l-nslutning görs i kopplingsskåpt. Ingn tmprturövrvkning i motorlindningn inns ma Styrning v gmm, Vrio och Sigm pumpr vi 4-20 ma signl 2.3 Ultromt A/96 dt yp dimn- vttn- tom-/ rädd- märkkt omrörr pulvrsionr intg dritvikt vlopps-/ dosrr (mm) (nom. dim) utlopps- kpcitt dimnsion A L =1770 R 1 190/ DN 40/ 1.5 kw 0.18 kw D B = kg DN rpm l/h H = 1250 IP 55 H1= 516 A L =2410 R 1 400/ DN 50/ 2.6 kw 0.55 kw D B = kg DN rpm l/h H = 1605 IP 55 H1= 866 A L =3070 R 1 450/ DN 50/ 3.2 kw 0.75 kw D B = kg DN rpm l/h H = 1755 IP 55 H1= 1016 A L =3181 R 1½ 600/ DN 65/ 5.0 kw 1.1 kw D B = kg DN rpm l/h H = 2263 IP 55 H1= 1516 A L =4434 R / DN 80/ 9.5 kw 2.2 kw D B = kg DN rpm l/h H = 2350 IP 55 H1= 1518 Sidn 8 ProMinnt

9 Anläggningsinormtion 2.4 Ultromt AF/96 dt yp dimn- vttnintg tom-/ räddvl./ märk- omrörr rörrmtur sionr nominll dritvikt utlopps- kt koncntrt- (mm) dimnsion dimnsion dosring AF L = 1770 R 1 190/ DN 40/ 1.5 kw 0.18 kw DN B = kg DN rpm H = 1250 IP 55 H1 = 516 AF L = 2410 R 1 400/ DN 50/ 2.6 kw 0.55 kw DN B = kg DN rpm H = 1605 IP 55 H1 = 866 AF L = 3070 R 1 450/ DN 50/ 3.2 kw 0.75 kw DN B = kg DN rpm H = 1755 IP 55 H1 = 1016 AF L = 3181 R 1½ 600/ DN 65/ 5.0 kw 1.1 kw DN B = kg DN rpm H = 2263 IP 55 H1 = 1516 AF L = 4434 R / DN 80/ 9.5 kw 2.2 kw DN B = kg DN rpm H = 2350 IP 55 H1 = 1518 N.B. Uppgitn ör märkkt gällr ör nläggning md 3 omrörr. Figur1: Ultromt dimnsionr ProMinnt Sidn 9

10 Funktionsskrivning 3 Funktionsskrivning 3.1 Anläggningns uppyggnd All dlr i nläggningn ör pulvrmgsinring, pulvrdosring, vätning, lösning och mogning v polylktrolytn är smmnyggd och ildr n kompkt nht. Ultromt - nläggningn står v dn slutn trkmmrtnkn (), vttnldningr () md räddningstrtt (c), pulvrdosrr (d) md tillhörnd 20 l mgsinstrtt, omrörr () och styrutrustning md mnövrpnl (). rkmmrtnk, räddningstrtt och pulvrdosrr är gjord v PP. Rörldningr kn väljs PVC llr PP örsdd md rmturr v mässing. Figur 2: Ultromt A/96 ätningrn står som stndrd v EPDM. För rdning v ick lklisk polylktrolytr v omättd kolvättyp, som skull kunn ngrip tätningrn, kn nläggningn utrusts md viton-tätningr. Omrörrxlrn och propllrrn, smt dosringsnhtn i pulvrdosrrn är v syrst stål. 3.2 Bskrivning v sprt dlr rkmmrtnk Dn slutn PP tnkn, md omrörrsttivn, konsolr ör pulvrmtningn och styrskåpt och nslutningr ör räddvlopp, tömning och utlopp, är uppdld i tr kmmr. Blndnings-, mognings- och örrådskmrrn grntrr tillräcklig tid omlopps- och mogningstid ör slösningn. Sktionringn v hållrn örhindrr tt lndning skr v mognd och nyproducrd lösning och möjliggör därmd kontinurligt uttg v ärdig lösning. Vätsknivån i örrådskmmrn övrvks v n nivåvkt. Förutom n mini- och n mxinivå ör strt rspktiv stopp v dn utomtisk produktionn, inns ävn n lågnivå som vrkr som torrkörningsskydd och yttrligr n snsor ör övryllndsskydd (option övryllndsskydd). All inspktionsöppningr i hållrn hr lock som är säkrd md örskruvningr. Viton är tt rgistrrt vrumärk ör DuPont Dow Elstomrs Sidn 10 ProMinnt

11 Funktionsskrivning Vttntillörsl och lndningssystm Anläggningn örss md dt nödvändig vttnt vi intligt rörsystm. Dn örinställd tryckrducrvntiln, örsdd md smutsiltr, gränsr och säkrställr dt rätt drittryckt. En mgntvntil öppnr och stängr utomtiskt vttntillörsln. urinvttnmätrn (ProMinnt urodos) gr kontinurligt n ktull lödssignl till styrlktronikn. Vttnmängdn ställs in vid dritsättningn md d åd rglrvntilrn. Bräddningstrttn md mixrnordning, övryllndsrör och nivåsnsor ör övryllndsskydd, säkrställr n intnsiv omlndning v polylktrolytpulvrt md upplösrvttnt. En mnull vstängningsvntil möjliggör tt vttntillörsln stängs vid undrhållsrtn på systmt. Övryllndssnsor Bräddningstrtt ryckrducringsvntil Rglrvntilr Avstängningsvntil Mgntvntil urodos Figur 3: Vttntillörsl och lndningssystm Pulvrdosrr Närmr inormtion om ggrgtts uppyggnd och unktionr inns i n sprt dritinstruktion. ätnigsmu, uppvärmningsmnschtt och mininivåvktn ör pulvrmgsint är stndrd på Ultromt polymrrdr. För tt g n lödsproportionll dosring v polylktrolytpulvrt styrs motorns vrvtl i pulvrdosrrn v n rkvnsomvndlr. En stil skyddskåp v PP md önstr, omslutr och skyddr dosrutrustningn och räddningstrttn Omrörr Ultromt är som stndrd örsdd md två styckn lktrisk omrörr. En trdj omrörr ör örrådskmmrn, kn lvrrs som option. Omrörrn sörjr ör n skonsm omrörning v lösningn i hållrn. Omrörrn styrs individullt. D åd omrörrn i rdnings- och mogningskmrrn rtr så snrt rdningn skr. Därvid kn n vstängningsördröjning ställs sprt. Dn trdj omrörrn i örrådskmmrn (option 3: omrörr) rtr därmot md intrvll, vrvid pus- och gångtid kn ställs inom tt rtt områd. FARA Omrörrn rtr md d inställd intrvlltidrn ävn vid tillslg v mtningsspänning llr vid strt md Strt-/Stoppknppn. Ävn vid llrm, undntgt omrörrn själv, kommr d åd örst omrörrn tt rt vidr dn inställd ördröjningstidn ut. Dn trdj omrörrn (option) hållr sin inställd dritskvns och rtr intrmittnt vidr. ProMinnt Sidn 11

12 Funktionsskrivning Styrutrustning All lktrisk styr- och mnövrutrustning som ordrs ör drit v Ultromt -nläggningn, l.. rkvnsomvndlrn som styr pulvrdosrrn, nätnht och säkringr är plcrd inuti kopplingsskåpt. På styrskåpts rontdörr inns ävn n nycklomkopplr ör vl v pulvrllr vätskdrit Rörldningr ör lytnd polymrkoncntrt (ndst AF/96) Ultromt AF är örsdd md rörldningr och dtljr nligt ndn ör inmtning v lytnd polymrkoncntrt till lndningskmmrn. yp Rördimnsion Slngnippl Optionr AF 400 DN 15 DN 15 lödsmätr tryckhållningsvntil AF 1000 DN 15 DN 15 lödsmätr tryckhållningsvntil AF 2000 DN 15 DN 15 lödsmätr tryckhållningsvntil AF 4000 DN 20 DN 20 lödsmätr tryckhållningsvntil AF 8000 DN 20 DN 20 lödsmätr tryckhållningsvntil 3.3 Anläggningns unktion En mgntvntil kopplr utomtiskt vttntillörsln på llr v. En turinlödsmätr mätr och övrvkr ständigt tillörsllödt. Pulvrdosringsutrustningn mtr pulvrmängdn i proportion till upplösrvttnt. Pulvrt llr nd i räddningstrttn, där dt lnds md n dlström v vttnt. Därignom örhindrs klumpildning v dosrpulvrt. Huvudströmmn v vttnt åstdkommr md hjälp v inlösrsystmt tt lätt undrtryck vid trttns utlopp. Dt dosrd pulvrt sugs md och hmnr md lösrvttnt i rdrkmmrn. Där rds dt md n omrörr till n homogn lösning. Från rdningskmmrn lytr lösningn övr n l till mogningskmmrn, där dn tr n tillräcklig mogningstid lytr vidr till örrådskmmrn, där dn ärdig ruklösningn kn hämts. Gnom uppdlningn v hållrn örhindrs n lndning v dn mogn lösningn md dn ärsk. För tt örhindr tt pulvr vlgrr sig i vätnings-/lndningssystmt, är strtn v pulvrmtrn ördröjd n tid i örhållnd till mgntvntiln, d. v. s. örst spols vttn in någr skundr innn pulvrt dosrs. Vid vslutningn v pulvrdosringn skr dt omvänd d. v. s. när övr nivån i örrådskmmrn uppnås, stängs pulvrdosringn gnst v, vttnt spolr därmot yttrligr någr skundr. Ett uppluckringshjul lldls ovnör mtningsskruvn i mgsinstrttn, sr till tt pulvrt kontinurligt mts rm och n uppvärmningsmnschtt på dosrrört örhindrr tt ukt trängr in och därmd kr ign rört. Sidn 12 ProMinnt

13 Funktionsskrivning 3.4 Dritsätt Automtisk drit Styrutrustningn rglrr nläggningn hlutomtiskt och övrvkr i inkopplt tillstånd ovrutt dss unktionr. Strt v d nskild dritunktionrn styrs utomtiskt rån rspktiv nivåsnsor. När mininivån nås i örrådskmmrn, strts utomtiskt rdningsdritn; mgntvntiln öppns och pulvrdosrrn örjr, tr dn örprogrmmrd ördröjningn, tt tillör dosrmdium. När mxinivån i örrådskmmrn nås, stängr styrningn örst v pulvrdosringn, och sdn, tr dn inställd trspolningtidn, mgntvntiln. Displyn visr därtr "stock ull, dischrg stock" Klirringsdrit I klirringsdrit görs ll inställningr inom rmn ör dritsättning. För dtt ändmål undrtryckr styrningn i dtt dritläg, ll nskild unktionr som kn hindr inställningrn. Vid x.vis klirring v pulvrdosringn, som krävr tt spolsystmt dmontrs, örlir mgntvntiln ör rdningsvttnt stängd och dosringn kn styrs orond v vttntillörsln. Vid inställning v rdningsvttnt, örlir pulvrdosringn ortkoppld Fjärrstyrd drit Anläggningn kn, om dn utrustts md motsvrnd option (option Fjärrstyrning), strts llr stopps rån tt kontrollrum. Brdningsprocssn skr ävn nu hlutomtiskt, när dritsignl gs på järrstyringångn. Inställning v dritsprmtrr skr dock ortrnd på nläggningspltsn. 3.5 Ultromt Optionr En rd optionr inns som tillhör ör Ultromt -nläggningn, som utökr unktionlittn yttrligr Omrörr ör örrådskmmrn (omrörr 3) Ultromt A är normlt utrustd md två omrörr. En trdj omrörr ör örrådskmmrn kn rjuds som option Fjärrstyrning Dnn option gr möjlight till järrstyrning v nläggningn. Gnom slutning llr rytning v n xtrn kontkt kn Ultromt -nläggningn ställs i drit- llr viloläg. Inormtion om drittillstånd hos Ultromt -nläggningn rhålls rån n potntilri kontkt nligt öljnd: kontkt slutn: Anläggningn i drit Ing l kontkt öppn: Anläggningn stoppd loklt llr vi järrstyrning Flunktion Säkrhtsrytr ör övryllnd Säkrhtsrytrn ör övryllnd ktivrs om örrådskmmrn övrylls och triggr då n lrmsignl. ProMinnt Sidn 13

14 Funktionsskrivning Användning v trspädningsnht Etrspädningsnhtn nvänds ör yttrligr spädning v dn producrd polylktrolytlösningn. Polylktrolytlösningn pumps ur örrådskmmrn i Ultromt -nläggningn till trspädningsnhtn. illörsln v spädningsvttn till trspädnigsnhtn styrs md n mgntvntil. En lödsmtr v svävkroppstyp md min.-kontkt (Rotmtr) är inkoppld "ndströms" i ldningn och övrvkr tillörsln v spädningsvttn. Md optionn "Användning v trspädningsnht" övrvks min.-kontktn i Rotmtrn. Signlrr min.-kontktn i lödsmtrn vttnrist, intr Ultromt -nläggningn lläg och pumpn ör polylktrolytrlösningn (oostrpumpn) stopps. Ultromt -nläggnign är örsdd md n potntilri kontkt ör styrning v oostrpumpn. Kontktn sluts när nivån i örrådskmmrn övrstigr "tomnivån" och öppns när dnn nivå undrskrids. Boostrpumpn styrs normlt vi n xtrn motorstrtr. Etrsom oostrpumpn kn styrs xtrnt, inns n ingång i styrutrustningn på Ultromt -nläggnign som kännr v tillståndt hos motorstrtrn (potntilri hjälpkontkt). Utvärdring v min.-kontktn i Rotmtrn görs ndst när oostrpumpn går och sålds hjälpkontktn i motorstrtrn är slutn Eluttg ör utomtisk yllning v pulvrmgsin Om Ultromt -nläggningn sk utrusts md n nordning ör utomtisk yllning v pulvrmgsint, kn nläggningn örss md tt luttg. Dtt montrs då på sidn v styrskåpt och nsluts vi n utomtsäkring till nätspänningn Lågnivåvrning i koncntrthållr (ndst Ultromt AF) Optionn "Lågnivåvrning i koncntrthållr" innhållr n kpcitiv snsor som kn montrs på utsidn v n koncntrthållrn om dnn är v plst. Om koncntrthållrn är v mtll, kn int n kpcitiv snsor nvänds. Då måst iställt n nivåvkt md lottör som ovnirån örs nr i mtllhållrn nvänds Flödsövrvkning v vätskkoncntrt (ndst Ultromt AF) Ultromt AF/96 kn nvänds md ntingn vätsk- llr pulvrpolymrr. När vätskpolymrr nvänds pumps koncntrtt till rdningskmmrn. Flödsövrvkningn, som står v n trmisk lödsmätr md dptr, kn ndst nvänds om n xcntrskruvpump nvänds. För inställning v lödsövrvkningn väljs lägt "st dosing monitor" i inställningsmnyn. 3.6 Ultromt tillhör Följnd tillhör inns till Ultromt A/96 och AF/ illststrttr; 50, 75 och 100 litr Önsks tt störr pulvrmgsin, inns tr tillststrttr md n xtr volym på 50, 75 och 100 litr rnsportör ör mgsinsyllning En pnumtisk trnsportör ör utomtisk påyllning v mgsinstrttn inns tillgänglig. rnsportörn kn, md n dptr, montrs dirkt på mgsinstrttn. Vid kortr undrhållsrtn på trnsportörn llr vid hög pulvrörrukning är dt lämpligt tt montr n 50 l tillststrtt md dptr BIG BAG-sttion Dnn kn väljs i två olik utörndn nligt önskmål. I komintion md trnsportörn inns n spcill Big Bg-sttion. Dssutom inns möjlight till dirkt påyggnd v n tillststrtt md n spcill npssningsläns. Big-Bg-sttionn ör upprätts på plts. Sidn 14 ProMinnt

15 Funktionsskrivning / Allmänn säkrhtsnvisningr Plttormsstg Om utomtisk påyllning v mgsinstrttn int nvänds, rkommndrs tt nläggningn örss md n plttormsstg på hjul, ör tt därignom undrlätt dn mnull påyllningn. Härignom år mn tillgänglight rån nläggningns rmsid Etrspädningsnht Etrsom Ultromt nläggningn kn rt md hög koncntrtionr, kn i mång ll görs n högkoncntrrd stmlösning md tröljnd spädning. Polylktrolytlösningr md högr koncntrtionr hållr sig xmplvis längr och n tröljnd utspädning ökr dosr- och rdningskpcittn ör nläggningn. Mn måst dock kt tt viskosittn på dn högkoncntrrd stmlösningn int år övrstig 1500 mps. Etrspädningsnhtn, som är kompltt örmontrd på n pltt, är npssd till rspktiv nläggnings storlk och hr i normlll n utspädningsgrd i örhållndt 1:5. Etrspädningsnhtn inns tillgänglig i olik utörndn Lytöglor Anläggningn är örsdd md 4 lytöglor så tt stroppr l. dyl. till olik lytnordningr lätt och säkrt kn ästs. Anläggningn kn därignom nklt hntrs. 4 Allmänn säkrhtsnvisningr FARA Dn lvrrd nläggningn är yggd md hänsyn till d llmänn säkrhtskrvn gällnd stndrd och tknik och är säkr vid vsdd nvändning. Hänsyn hr också tgits till d gällnd dritsäkrhtskrvn. Dock måst viss säkrhtsspktr ts i ktnd vid rt md llr vid nläggningn. Dss öljr här ndn: Vid ll instlltions- och undrhållsrtn måst nläggningn vr vskild rån mtningsspänning. Anläggningn måst vr så koppld tt ohörig inkoppling v mtningsspänningn är omöjlig. Dtt gällr spcillt vid rt md d lktrisk nslutningrn. Kopplingsskåpt skll lltid vr låst. Livsr! Allt rt på Ultromt -nläggningn år ndst utörs v utildd prsonl. För säkrhts skull skll dritn v nläggningn ndst sköts v prsonr, som kn smtlig unktionr och är utildd på nläggningn. D skruvörsdd hållrlockn, som täckr inspktionsöppningrn, år ndst dmontrs vid undrhållsrt på nläggningn. Lockn år på ing villkor ts ort och rt utörs i hållrn undr dritn v nläggningn. Omrörrn kn strt utn örvrning. Skdrisk! Vrj gång när nätspänning nsluts till nläggningn llr när nätspänningn åtrkommr tr tt ortll, åtrstrtr omrörrn utomtiskt. Utspillt polylktrolytpulvr llr vntull stänk v polylktrolytlösning skll omdlrt ts ort - stor hlkrisk! Vrningsskyltrn på nläggningn skll kts. FARA Egnmäktig omyggnd llr ändring v nläggningn är int tillåtn och tillvrkrn kn int görs nsvrig ör skdor som uppkommit till öljd v sådn ktivittr. Användning v ick-originldlr llr j godkänd tillhör kn ld till tt nläggningn int uppnår grntrd kpcitt. Lgstdgd säkrhtsörskritr och llmänt vdrtgn tknisk säkrhtsrglr sk iktts. ProMinnt Sidn 15

16 Montring/Instllring 5 Montring och instllring Anläggningn är hlt hopmontrd och ör lvrnsn unktionststd på rik. Elktrisk örindningr mlln styrskåp och lktrisk utrustning är ullt kompltt utört. 5.1 Uppställning v nläggningn För uppställning v nläggningn måst inns tt stilt pln (tongpltt) motsvrnd nläggningns mått och md äright ör dss dritvikt. Därtill ör kts, tt mn lltid lätt skll kunn nå nläggningn ör styrning, undrhåll och påyllning v dosrmdl. Anläggningn är npssd ör n uppställnings plts md vrirnd lutuktight (nligt FW DIN 50016). illåtn omgivningstmprtur är mlln +5 C och +40 C. Anläggningn år int utsätts ör dirkt solljus. Vid nslutning v rdningsvttn, övrströmnings- och tömningsldningr sk hänsyn ts till nslutningsdimnsionrn. För tt t nläggningn ur drit rkommndrs n spolnslutning md tömningsmöjlight mlln vstängningsvntiln till örrådskmmrn och trnsportpumpn (oostrpumpn). Övrströmnings- och tömningsldningr skll örläggs md självll och år int h mottryck! Brdningsvttnt sk håll dricksvttnkvlitt. Dt måst vr ritt rån st örorningr och lytnd skräp. Inloppstryckt på rdningsvttnt år int undrstig 3,5 r, och j övrstig 6 r. 5.2 Elktrisk instlltion Dn lktrisk instlltionn sk utörs v n hörig lktrikr. FARA Vid ll instlltions- och undrhållsrtn måst nläggningn rånskiljs rån nätt och säkrs mot ovsiktlig inkoppling Anslutning v kln ör mtningsspänning Anslutning v kln ör mtningsspänning måst sk hlt nligt l-schmt (i ilg llr styrskåpsick). Kln drs gnom motsvrnd gnomöring och nsluts ckmnnmässigt till nslutningsplintn. Vid nslutning v ggrgtn måst lltid korrkt plintnslutning och rätt rottionsriktning på motorrn (omrörr, pulvrdosrr) kts Öppning v styrlktroniknhtn (s ig. 4) FARA Innn styrlktroniknhtn öppns måst säkrställs tt ingn nätspänning är tillkoppld. För tt öppn styrlktroniknhtn sk örst d yr örsänkt skruvrn i täcklockt losss. Yttrdln är smmnstt md innrdln md snäpphkr Snäpphkrn kn losss gnom tt mn tryckr md pkingrrn vid övrkntn på täcklockt och smtidigt drr örsiktigt rmåt. Sdn kn hl yttrdln drs v rkt rmåt. Vrning! Yttr- och innrdln måst skiljs örsiktigt åt trsom d är örundn md vrndr vi n kort ndkl! Nu kn yttrdln md d åd styrsknorn sticks in i d 80 mm högr plcrd ckn. I dnn prkringsposition är ll nslutningsplintr och säkringr tillgänglig. 5.3 Etrmontring v optionr Etrmontring v viss optionr krävr n omkonigurring v styrningn och kn därör ndst utörs v lvrntörn. Nödvändig omyggndsrtn måst utörs ckmnnmässigt och ör utörs v lvrntörn så tt korrkt unktion kn grntrs. Sidn 16 ProMinnt

17 Styrning 6 Styrning 6.1 Uppyggnd och unktion Styrutrustningn ör Ultromt -nläggningn är inyggd i tt roust, slutt plsthölj (kopplingsskåp skyddsklss IP 54). I dtt inns dn gntlig mikroprocssornhtn och tillhörnd plintkrtskort md d nödvändig kopplingsplintrn, nätspänningsdln, säkringrn och smtlig krtskort ör in- och utgångr. All inormtion ör drit v nläggningn såsom lmddlndn, vrningsindikringr, mätvärdn och mnysystmt viss på n tvårdig LCD-disply i viktightsordning. Omttnd skyddsåtgärdr mot lunktion på grund v övrspänning och lktrisk övrlstning är vidtgn. All prmtrr och konigurtionsdt är sprd vid spänningortll (ttrickup) Dritsignlr och mnövrdon L3 L4 L L6 L7 L8 L9 L10 Ultromt A L11 Conc. = 0.11 % Output = 1277 L/h L2 R ES VÄXLA ENER KVIERING L1 SOP SAR NER ILL- BAKA UPP SOPP/SAR Figur 4: Mnövrpnl Ultromt -styrutrustning ProMinnt Sidn 17

18 Styrning Dritsignlr (drittillstånd) L1 Grön LED tänd Anläggningn i dritläg LED släckt Anläggningn i stoppläg L2 Röd LED tänd Flunktion (linknd ljus) Vrning (konstnt ljus) L3 Grön LED tänd Uppvärmning v dosrrör tillslgn L4 Grön LED tänd Dosring tillslgn (pulvrdosrr vid Autörnd rsp. koncntrtpump vid AF-utörnd L5 Grön LED tänd Vttntillörsln tillslgn Röd LED tänd Vttntillörsln mindr än inställt minivärd L6 Grön LED tänd Boostrpump (slösning) tillslgn L7 Grön LED tänd Omrörr ör kmmr 1+2 tillslgn L8 Grön LED tänd Omrörr kmmr 3 tillslgn (option) L9 Röd LED tänd Låg nivå i pulvrhållrn L L11 Grön LED tänd Funktion ndst vid klirringsdrit och vid tstdrit LCD disply 2 rdr, mx. 16 tckn/rd Mnövrdon (tngntr) SAR/SOPP KVIERING ES ENER VÄXLA NER ILLBAKA UPP SIREN OFF Ställr Ultromt -nläggningn i drit- llr stoppläg Kvittrr uppkomn lrm Strt/stopp vid klirring v pulvrdosringn, lytkoncntrtpumpn, inställning v vttntilllödt och dosrövrvkningn, tstcilittr Konirmrr/sprr tt värd, hoppr till näst mnypunkt Skitr i mnyn Minskr tt numriskt värd Stgr tillk (kåt) i mnyn Ökr tt numriskt värd Sprt tngnt på styrskåpts dörr ör tt stäng v lrmgivr (sirn). Kvittrr int lrm! Dritsignlr och styrning Ultromt -nläggningn koppls in och ur huvudsklign md huvudströmrytrn som är montrd på sidn v kopplingsskåpt. Dn inkoppld nläggningn kn inn sig i drit (L1=grön LED lysr) llr i dritstopp (L1=LED släckt, LCD-disply: SOP). Strt och stopp v dritn skr md SAR/SOP-tngntn. Md hjälp v n potntilri kontkt kn Ultromt -nläggningn stopps (ndst md option järrstyrning). Vid stopp rån järrstyrning, visr LCD-displyn "rmot control, PAUSE". Dn lokl styrningn md SAR/SOPP-tngntn på nläggningns styrnht, hr prioritt övr järrstyrningn. ES-tngntn nvänds vid klirring ör tt strt och stopp procssn. Om n ktivitt triggts md ES-tngntn lysr LED L11 md st grönt ljus. Vid vrj tilläll undr klirringn då ES-tngntn sk llr kn trycks, linkr lysdiodn L11. Dn röd lysdiodn L2 är plcrd rdvid tngntn KVIERING. Undr norml drit är dn släckt. Vid n dritstörning linkr dn tills lt hr åtgärdts och lmddlndt kvittrts. Kvittringn släckr lysdiodn (lrmindiktorn) L2 och rdrr lmddlndt på displyn. Om lr än n dritstörning örliggr, viss lmddlndn växlvis på displyn undr c: 2 skundr. Extrn lrmsignl (lrmsirnn) dktivrs md tngntn "SIREN OFF" på styrskåpts rontdörr. Dnn tngnt kvittrr dock int dritstörningn/lrmt. Dritprmtrrn ör pulvr- rsp. vätskdrit lgrs sprt i Ultromt AF. Omställning mlln dritlägn görs md n nycklomkopplr på styrskåpts rontdörr. Innn omställning kn sk måst Ultromt -nläggningn koppls rån nätt md huvudströmrytrn på sidn v styrskåpt. Görs j dtt viss i dritläg tt vrningsmddlnd "switch o irst" på displyn. Nätspänningn måst då koppls rån undr c: 10 skundr. Etr åtrinkoppling v nätspänningn intr styrutrustningn dt vld dritlägt md tillhörnd dritprmtrr. Sidn 18 ProMinnt

19 Styrning 6.2 Mnysystm Mnylyout Mnyn är uppdld i dritnivå (visningsnivå) och inställningsnivå. På dritnivån viss drittillståndt hos nläggningn och vntull lrm. På inställningsnivån kn mn ändr prmtrrn ör styrningn och gnomör klirringsskvnsn. Etr dt tt mn hr nvänt sig v inställningsnivån växlr styrnhtn utomtiskt tillk till dritnivån tr 10 minutr. Dritnivå Dritmny Accsskod Inställningsnivå Dritsättning Klirring Koncntrtion Srvic Inställning v språk Vttntillörs., min.-löd Värmning till-/råntidr Inställning v vttntillörsl Klirring v pulvrdosrr Klirring v koncntrtpump Koncntrtion Vttntillörsl st omrörr Vttntill. (ör/ trspoln.-tid) Omrörr 1+2 till/rån-tidr Omrörr 3 till-/råntidr Inställning v dosrövrvkn. st omrörr 3 st pulvrdosrr Koncntrtpump miniml rkvns (rkvnsomv.) ömning Ändring v ccsskod Figur 5: Mnystruktur 6.3 Mnövrring v styrutrustningn - vl v mnypunkt ENER-tngnt Konirmrr llr sprr vist värd llr inställning. VÄXLA-tngnt Växlr visning inom n mnynivå. ILLBAKA-tngnt Bckr stgvis i mnyn. Växlingn skr till dn tidigr nvänd mnynivån. Gnom tt tryck ENER-tngntn växlr mn rån drit-/visningsmny till inställningsmny. Etr n ny tryckning på ENER-tngntn och inmtning v ccsskodn, (riksinställning 1000) nvänds VÄXLA-tngntn ör tt skit mlln inställningrn ör Dritsättning, Klirring, Koncntrtion och Srvic. All "undrliggnd" mnyr nås gnom upprpd tryckningr på ENER-tngntn. Inmtning v tt värd skr md UPP- och NER-tngntrn (piltngntrn). Normlt viss snst inställd värd. Md dtt som utgångsvärd, kn tt nytt värd mts in. Gnom tt håll inn n piltngnt örjr värdt, llt snr, tt ändr sig. Gnom ortstt inmtning v värdn kn gnomgång v n mny sk. Md hjälp v ILLBAKAtngntn kn mn när som hlst ck tillk till örgånd mnynivå. ProMinnt Sidn 19

20 Styrning / Dritsättning 6.4 Displyinormtion i dritläg Normldrit Följnd mddlndn viss växlvis på mnövrpnlns disply undr rdningssn: mking-up stock d = xxx l/h conc. = x.x % d = xxx l/h När mxinivån i örrådskmmrn uppnåtts, viss öljnd mddlndn växlvis på mnövrpnlns disply: stock ull dischrg stock conc. = x.x % dischrg stock Avrutn normldrit Md SOPP/SAR-tngntn kn normldritn stopps och strts. Vid vrutn normldrit viss öljnd mddlnd på mnövrpnlns disply: SOP d = 0 l/h Om stoppsignln kommr rån n järrstyrningsutrustning, viss öljnd mddlnd på mnövrpnlns disply: rmot PAUSE Visning v idntittskod Om VÄXLA-tngntn trycks, viss på mnövrpnlns disply idntittskodn "ULSxxxxxxxxx" och på dn undr rdn ävn progrmvrsionn (t.x. 02/4.1) och koncntrtvlt: F=luid (vätsk) llr P=powdr (pulvr). För tt ProMinnt skll kunn hjälp till och svr på vntull rågor vid dritstörningr, rklmtionr llr övrig kundsmtl är dnn inormtion v störst vikt. 7 Dritsättning 7.1 Montring, örrdlsr Vid montg måst ovillkorlign hänsyn ts till hndhvndt som skrivs i kpitl 1 och kpitl 5. Ldningr ör tilloppsvttn (rdningsvttn), rånloppsvttn och räddvlopp skll montrs och täthts- rsp. unktionsprovs På Ultromt AF sk dssutom ldning ör tillörsl v lytkoncntrtt nsluts. För örst dritsättning måst ovillkorlign d mknisk och lktrisk nslutningrn kontrollrs så tt d är korrkt utörd (x.vis rottionsriktning på motorr, strömörsörjning osv.). Dt måst ävn kontrollrs tt dn nslutn nätspänningn till styrnhtn övrnsstämmr md dn spänning, rkvns och ström som ngivits på typskyltn (på högr sid på styrskåpt). Kontrollr tt dosrmdi inns tillgängligt i tillräcklig mängd och md rätt kvlitt. Etr inkoppling v huvudströmrytrn viss SOP, d 0 l/h, på LCD-displyn. Ill någon nnn txt viss sk SAR/SOPP-tngntn trycks tills stoppmddlndt viss i displyn. Om option järrstyrning är instllrd, kn dt ävn stå rmot control, PAUSE på displyn. I så ll måst nläggningn ställs i dritrdskp rån kontrollrummt (järrstopp inktivrs). Sidn 20 ProMinnt

21 Dritsättning 7.2 Kontroll v nläggningns idntittskod I dritmnyn nvänds VÄXLA-tngntn ör tt displyn sk vis nläggningns idntittskod. Etr kontroll skr åtrgång till norml dritdisply gnom tryck på VÄXLA-tngntn. ULSA E Fjärrstyrning: Modll: = A (pulvr/torrgods) L = AF (Vrio 4-20 ma) M = AF (rkvnsomv.) 0 = ingn 1 = j Etrspädn. nht: 0 = ingn 1 = j Kpcittsklss: 0 = 400 l/h 1 = 1000 l/h 2 = 2000 l/h 3 = 4000 l/h 4 = 8000 l/h Dosrövrvkning: 0 = ingn 1 = ör lytkoncntrt Flödsövrvkn. (vttntillopp): 0 = turin 67 imp./l 1 = 10 imp./l 2 = 1 imp./l 3 = 0,25 imp./l 3: omrörr: 0 = ingn 1 = j Övryllndssäkring: 0 = ingn 1 = j Språk: D = ysk E = Englsk F = Frnsk P = Polsk C = jckisk N = Holländsk H = Ungrsk Figur 6: Idntittskod ProMinnt Sidn 21

22 Dritsättning 7.3 Inställningr vid dritsättning (sttings strt-up?) Anläggningn hr rån rik öljnd inställningr (dult) vilk kn nås rån mnyn Inställningr - Dritsättning: Prmtr Dult värd Områd Språk D D, E, F, P, C, N, H vttntillopp min. löd A 400: 500 l/h A 1000: 1200 l/h A 2000: 2400 l/h l/h A 4000: 5000 l/h A 8000: l/h Värmning till-tid 5 sk sk. Värmning rån-tid 35 sk sk. Förspolningstid 7 sk sk. Etrspolningstid 5 min min. Omrörr 1+2 till-tid 15 min min. Omrörr 1+2 rån-tid 15 min min. Omrörr 3 till-tid 5 min min. Omrörr 3 rån-tid 10 min min. Koncntrtpump min. rkvns 25 Hz 0-50 Hz Ändring v ccsskod Värdn kn npsss till procsskrvn vid dritsättningn Inställning v min.-löd hos tilloppsvttnt Om vttntillörsln rducrs gnom tryckll, sjunkr nivån i lndningssystmt. När vttntillörsln är lägr än 80% v dt inställd lödt, år int räddningstrttn längr tillräckligt löd. Dtt kn ld till stockning i räddningstrttn och därmd till dritstörningr. Välj md ENER-tngntn "d wtr, minimum low". ryck n gång till på ENER så tt "minimum low, xxxx l/h" viss och nvänd upp-/nr-pilrn ör tt ändr värdt Inställning v dosrrörsuppvärmning Välj gnom ny tryckning på ENER-tngntn "hting, on-tim". Etr yttrligr tryckning på ENER viss ktull till-tid (hting on, xx sconds). Använd upp-/nr-pilrn ör tt ställ in önskd till-tid. Konirmr md ENER-tngntn. Ställ in "hting, o-tim" på motsvrnd sätt. VIKIG ill- och råntidrn ör värmning sk väljs så tt tmprturn på dosrrört int övrskridr 40 C (hndvrmt). Högr tmprtur kn ld till tt dosrmdit klir ihop och tt mtrskruvn örstörs. Sidn 22 ProMinnt

23 Dritsättning ANVISNING Inställning v prmtrr i öljnd punktr skr nligt tidigr skrivn princip Inställning v ör- och trspolningstid För tt örhindr tt dosrpulvrt klir st i och sättr ign mixrsystmt, kn ör- och trspolningstidr ör tilloppsvttnt ställs in så tt tillräcklig spolning grntrs i åd lln. Etr tt mgntvntiln öppnt, går någr skundr innn räddningstrttn år tillräckligt md vttn. Etr tt örspolningstidn hr löpt ut sk tt stilt tillstånd h svängt in sig och insidn på räddningstrttn sk vr ullständigt täckt v vttn. Etr tt mxinivån i örrådskmmrn uppnås, kommr pulvrdosrrn tt stopps och trrinningsskyddt/tätningsmun stängr dosrrört. Mgntvntiln stängr örst sdn trspolningstidn löpt ut. Etrspolningstidn ställs in så tt räddningstrttn lir tillräckligt vsköljd md vttn och ingt pulvr innr sig i dn Inställning v omrörr 1 och 2 Omrörrn strts på nytt vrj gång n ny rdning (tch) strts och går undr hl rdningsprocssn. Etr tt mxinivån uppnåtts i örrådskmmrn, ortsättr omrörrn tt gå i till-/råndrit Inställning v omrörr 3 Omrörrn i örrådskmmrn strtr utomtiskt vrj gång n rdningsprocss strtr och går ortlöpnd i till-/råndrit. Lämplig vl v till- och råntidr grntrr ktiv lndning utn tt d mogn mkromolkylrn örstörs Inställning v min.-rkvns ör koncntrtpump Prmtrn "concntrt pump, min.-rquncy" är ndst tillämplig när koncntrtpumpns vrvtl styrs vi dn intrn rkvnsomvndlrn. Undr rdningn kn int rkvnsn ll undr dtt värd. Vid lågt motorvrvtl rducrs kylningn v motorlindningn rån motorns inyggd läkt vsvärt vilkt kn orsk tt motorn örstörs. Om pump utn tillstsläkt nvänds måst tt värd mts in här vid dritsättningn. Om pump md tillstsläkt nvänds kn min.- rkvnsn sätts till c: 0 Hz vilkt vsvärt ökr rkvns- (vrvtls)-områdt Inställning (ändring) v ccsskod I dritsättningsmnyns sist punkt chng ccss cod kn dn yrsirigs ccsskodn ändrs. Dn ny ccsskodn sk notrs och örvrs på tt säkrt sätt. Nivå Förrådskmmr Mx. Min. Öppn Mgntvntil, vttntillopp Nivå min. Nivå mx. Nivå min. t Pulvrdosring Stängd ill örspolning (0-30 sk.) trspolning (0-30 sk.) t Omrörr 1+2 Från ill till-tid (5-50 min.) t Omrörr 3 Från ill till-tid (0-20 min.) rån-tid (5-50 min.) t Från rån-tid (5-50 min. ) t ProMinnt Sidn 23

24 Dritsättning 7.4 Inställning v koncntrtionn Ultromt -nläggningn kn rt md n koncntrtionr rån 0,05 % till 1,0 %, undr örutsättning tt int viskosittn på polymrlösningn övrskridr 1500 mps. Koncntrtionr lägr än 0,1 % och högr än 0,5 % kn ndst rhålls gnom motsvrnd npssning v vttntillörsln till rdningsvttnt. Om nläggningn drivs md n koncntrtion lägr än 0,1 % llr störr än 0,5 %, kn dtt ld till tt kpcittn minskr. Inställning v koncntrtionn görs i undrmnyn Inställning-Koncntrtion nligt smm principr som övrig inställningr. 7.5 Inställningr, klirring Klirringsmnyn viss ndst när Ultromt -nläggningn ställts i stoppläg md SOPP/ SAR-tngntn. Följnd inställningr kn görs: Klirringsktivitt Möjlig ör nläggningstyp Vid drit md Inställning v vttntillörsl A och AF Pulvr och vätsk Klirring v pulvrdosrr A och AF Pulvr Klirring v koncntrtpump AF Vätsk Inställning v dosrövrvkning AF Vätsk Inställning v vttntillörsl Vttntillörsln sk ställs in till öljnd värdn: Ultromt Vttnlöd A 400, AF 400 A 1000, AF 1000 A 2000, AF 2000 A 4000, AF 4000 A 8000, AF l/h 1500 l/h 3000 l/h 6000 l/h l/h Etr vl v mnypunktn "djust wtr low" trycks ENER-tngntn ör visning v "wtr low, xxxx l/h". LED-n rdvid ES-tngntn på mnövrpnln linkr. ort täcklockn på d åd rglrvntilrn. Etr tt ES-tngntn trycks, öppnr mgntvntiln och dt momntn lödt viss. På vänstr inställnings--styck (rglrvntil, mindr dimnsionn) ställs vttnmängdn in md hjälp v n skruvmjsl md rd spts (min. 10 mm), så tt vttnnivån i lndningsutrustningn hr pndlt in sig till nivå c: 15 till 20 mm undr övrströmningsrört. När n jämn vttnyt hr ställt in sig i lndningsutrustningn, kn dn högr rglrvntiln (störr dimnsionn) ställs in till rordrlig vttnmängd. Dt momntn vttnlödt kn vläss på displyn på styrnhtn. Etr tt drittillståndt stilisrt sig kn trjustring vr nödvändig v vttntillörsln till räddningstrttn ör tt rhåll korrkt spolning. ryck ES-tngntn n gång ör tt vslut inställningsprocdurn Klirring v pulvrdosrr Skruv loss räddningstrttn och lägg dn åt sidn. Gå i mnyn rån "clirt powdr dr" md hjälp v ENER-tngntn till "powdr dr, xxx g/min.". LED-n rdvid ES-tngntn på mnövrpnln linkr. Håll n PE-hållr (volym minst 500 g dosrpulvr) undr dosrrört och tryck sdn ES-tngntn. Pulvrdosrrn strtr och går md ull kt. När tillräcklig mängd dosrmdl/pulvr yllts i PE-hållrn stängs dosrrn v gnom tt tryck på EStngntn. Sidn 24 ProMinnt

25 Dritsättning Väg dn utmtd pulvrmängdn. Mt sdn in viktn i grm (på displyn), md UPP/ NER-tngntrn på mnövrpnln. Etr tt nytt tryck på ENER-tngntn, räknr styrutrustningn dosrkpcittn i grm/ minut och lgrr dtt värd. Etr klirring v pulvrdosrrn sk räddningstrttn åtrmontrs Klirring v koncntrtpump (Ultromt AF) Sk tt lämpligt uppsmlingskärl ör koncntrtt och stäm tomviktn. Öppn dosrldningn på lämpligt ställ. Gå i mnyn rån "clirt concntrt pump" md hjälp v ENER-tngntn till "concntrt pump, xxx g/min". LED-n rdvid ES-tngntn linkr. ryck ES-tngntn ör tt strt pumpn. Koncntrtt ylls i uppsmlingskärlt. ryck ES-tngntn ör tt stopp pumpn. Väg dt uppsmld polymrkoncntrtt. Mt sdn in viktn i grm md UPP/NER-tngntrn på mnövrpnln. Etr tt nytt tryck på ENER-tngntn, räknr styrutrustningn dosrkpcittn i grm/ minut och lgrr dtt värd Inställning v dosrövrvkning ör vätskkoncntrt (Ultromt AF) Dosrövrvkning kn ndst nvänds när n xcntrskruvpump styrs vi rkvnsomvndlrn. Vid styrning v koncntrtpumpn md 4-20 ma inns int dnn cilitt. Styrningsltrntiv Pump Dosrövrvkning Frkvnsomvndlr Excntrskruvpump j 4-20 ma gmm 4/5 nj Vrio Sigm Gå i mnyn rån "djust low control" md hjälp v ENER-tngntn till "low control, xxx g/min". LED-n rdvid ES-tngntn på mnövrpnln linkr. Använd piltngntrn (UPP/NER) och ställ in tt värd c: 10 % lägr än minimivärdt. ryck ES-tngntn ör tt strt koncntrtpumpn. ryck på knppn på lödsmtrn ör tt strt "lrn"-procssn. Stopp pumpn gnom tt tryck på ES-tngntn. ryck ENER-tngntn ör tt vslut inställningsprocssn. Anmärkning: Inställningn v gränsvärdt ör minimlt löd är vhängigt prmtrn "concntrt pump, min rquncy". För tt ställ in låg gränsvärdn, måst örst dnn prmtr ställs in till tt motsvrnd lågt värd. När dosrövrvkningn hr ställts in, sk koncntrtpumpns min.rkvns åtrställs till dt tidigr värdt. VIKIG Koncntrtpumpns minimirkvns måst åtrställs till 25 Hz tr inställningn v dosrövrvkningn. Lägr värdn kn orsk tt pumpmotorn örstörs. ProMinnt Sidn 25

26 Dritsättning 7.6 Inställningr srvic (srvicmnyn) Inställning v vttnlöd Mnyn "wtr low input" nvänds om lödsmätrn turodos llr lödsvktn i tilloppsldningn llrr. Innn dss åtgärdts, kn Ultromt -nläggningn körs i "nöddritläg". Etrsom lödsmtrn då int längr gr någon signl sk tt st värd ställs in i mnypunktn "mnul wtr low, low vlu". Vid rdning år styrutrustningn int längr uppgit om lödt rån lödsmtrn, utn utgår iställt rån dt inställd värdt. Dt inställd värdt måst nturligtvis väljs så tt dt motsvrr dt tidigr (norml) lödsvärdt. Dtt dritsätt sk nvänds så kort tid som möjligt. Etrsom vttntillörsln int är xkt stämd, kn vviklsr i koncntrtion örkomm i polymrlösningn. När lödsmätningsunktionn hr åtrställts, sk nläggningn åtrställs till utomtisk lödsvkänning st v omrörr och pulvrdosrr Omrörrn och pulvrdosrrn kn strts och stopps mnullt. Välj motsvrnd mny och tryck ES-tngntn. Följnd mnyr inns: st omrörr 1+2 st omrörr 3 st pulvrdosrr ömning v Ultromt Mnyvlt ömning örhindrr strt v n ny rdning (tch) och tillåtr oostrpumpn i rånloppsldningn tt gå ävn sdn nivån i örrådskmmrn undrskridit "torrkörningsnivån". För tt ktivr unktionn sk ömning väljs i mnyn och ES-tngntn trycks. Inställningr Srvic? Inställning löd Autom. lödsvkänning Mnull lödsinmtning Flödsinmtning 1 l/h st v omrörr 1+2 st v omrörr 3 st v pulvrdosrr ömning Vrning: orrkörningsskyddt j i unktion Sidn 26 ProMinnt

27 Dritsättning 7.7 Inställning v rkvnsomvndlrn Inställningr ör Ultromt A Frkvnsomvndlrn Altivr 18 hr öljnd riksinställningr: Prmtr Värd Enht Områd Bskrivning rdy disply - rdskp (stnd y) FrH disply Hz - räknd utgångsrkvns LCr disply A - motorström rfr disply HZ - vrklig utgångsrkvns Uln disply V - vrklig nätspänning Fr 50 Hz 50/60 nätrkvns ACC 0.1 s cclrtionstid dec 0.1 s rtrdtionstid LSP 0 Hz 0 - HSP rkvns ör 4 ma HSP 100 Hz tfr - LSP rkvns ör 20 ma FLG rquncy loop gin ItH 1.1 A trmiskt motorskydd JPF 0 Hz 0 - HSP undrtryckning v kritisk rkvns idc 1.5 A utomtisk likströmsromsning tdc 0.5 s tid ör utomtisk likströmsromsning UFr momntoptimring SP3 5 Hz 3: örinställd rkvns SP4 25 Hz 4: örinställd rkvns FLt disply visning v snst l L2A ys no / ys ccss till nivå 2 prmtrr Ut n L - nld vl v spänning/rkvns-krktristik tun no no / ys motor uto-tun UnS 230 V märkspänning motor (typskylt) FrS 50 Hz 50/60 märkrkvns motor (typskylt) tfr 100 Hz mximl utrkvns ra YES utomtisk npssning v rtrdtionsrmp SLP 3,3 Hz slipkompnsring tls 0 s gr. v drittidn vid lågt vrvtl L12 rrs omkonigurring v logikingång LI2 L13 PS2 omkonigurring v logikingång LI3 L14 PS4 omkonigurring v logikingång LI4 L0 SrA konigurring v nlogutgång AIC SAI konigurring v nlogingång AIC/AI2 CrL 4 ma 0 / 4 konigurring v ingång AI/AI2 SPr no utomtisk inångning v slirnd lst SFr 4 khz switchrkvns StP no no / ys kontrollrt stopp vi nätspänningsll Atr no no / ys utomtisk åtrstrt FCS no no / ys ldd riksinställningr CPU progrmvruvrsion Inställningr ör Ultromt AF (koncntrtpump styrd vi rkvnsomv.) Etr omställning till dritläg lytkoncntrt, måst prmtrn "trmiskt motorskydd = ItH" npsss till ktull koncntrtpump. Prmtrn "HSP = rkvns ör 20 ma" år int ändrs i dritläg lytkoncntrt trsom rkvnsomvndlrn styrs v n 4-12 ma strömsignl. Mx.rkvnsn är 50 Hz. ProMinnt Sidn 27

28 Dritsättning / Drit v nläggningn 7.8 Inställning v nivåsnsor Vätsknivårn torrkörning, min. och mx. i örrådskmmrn utvärdrs md hjälp v tt konduktivt rlä. Nivårläts rktionskänslight kn md n rtt (vrd) ställs in mlln värdn 0 och 10 på skln (motsvrr 0,5 kω till 25 kω) på nivårlät. Rktionskänslightn måst npsss till konduktivittn hos tilloppsvttnt. Sklvärdt 10 innär högst känslight. Vid låg konduktivitt hos tilloppsvttnt sk känslightn vr hög. 7.9 Uppstrtning v nläggningn Uppställning och instlltion nligt nvisningrn örutsätts. Lockn på d tr inspktionsöppningrn är på plts och stskruvd och mgsinstrttn är ylld md vstt dosrmdl. Etr inställning v smtlig dritprmtrr och tröljnd klirring, kn nläggningn strts. ryck SAR/SOP-tngntn ör tt strt nläggningn. Anläggningn örjr rt och dn utomtisk rdningsprocssn strtr. Undr dnn strts måst nläggningn övrvks nog. Kontrollr spcillt unktionn hos nivåsnsorrn örst gångn n omslgsnivå nås. Flmddlndt "storg tnk mpty" kn int undviks i dtt läg trsom ll kmmr är tomm. Flmddlndt måst därör kvittrs. VARNING Innn n rdningsprocss strts måst dritprsonln örviss sig om tt tömningsvntilrn ör rdnings- och mogningskmrrn är stängd. 8 Anläggningns drit 8.1 Norml drit Förutsättningr ör korrkt drit För prolmri drit v Ultromt -nläggningn inns tr viktig grundörutsättningr. Först och rämst måst nläggningn h ställts upp och instllrts nligt nvisningrn. En örnutig inställning v prmtrr och n minutiös klirring är v vitl tydls. Dtt är spcillt viktigt tränd kpcitiv nivåsnsorr, trsom dss int kn ungr korrkt utn noggrnn justringr. Dt är viktigt tt osrvr tt ing ändringr på plts år görs tränd rkvnsomvndlrns prmtrr. Utövr dss grundörutsättningr inns tt ntl punktr som måst kts vid hndhvndt v nläggningn. Härvid sk särskilt d llmänn säkrhtsnvisningrn i kpitl 4 öljs. Anläggningn år ndst mnövrrs v utildd prsonl som är väl örtrogn md dn. Uppgitrn ör dritprsonln står i örst hnd v påyllning v dosrmdi, sn åtgärdr v dritstörningr och undrhåll v Ultromt -nläggningn. Dssutom åliggr dt prsonln tt rglundt kontrollr procssörloppt och dn korrkt unktionn hos nläggningns dlr. Dit hör xmplvis tt vid lämplig tillälln kontrollr indikringslmpor md ES-tngntn. Styrningn v nläggningn, därmot, sköts hlt utomtiskt. Styrutrustningns inställningr hövr vnligtvis int ändrs undr norml drit Anläggningn kn som rgl stopps llr åtrstrts i ll dritlägn, md SAR/SOPtngntn. En särskild rutin tillkommr vid åtrstrt tr n dritstörning. I llmänht hr dritstörningn n orsk (s kpitl 10) som måst åtgärds, innn störningn kn kvittrs. Vrj lrm kn mllrtid dgrdrs till n vrning md hjälp v KVIERING:s-tngntn, så tt nläggningn provisoriskt kn åtrgå i drit. Dritprsonln måst i sådnt ll sörj ör tt orskn till störningn åtgärds snrst så tt int någr svår öljdvrkningr uppstår. En nläggning som är i vrningsläg, måst därör undr dnn tid noggrnt övrvks. Sidn 28 ProMinnt

29 Drit v nläggningn Fyllning v mgsinstrttn VARNING Vid påyllning v mgsinstrttn måst mn s till tt stå stdigt. Utspillt lktrolytpulvr, kn tillsmmns md ukt g upphov till hlkrisk, och måst omdlrt vlägsns. Om int mgsinstrttn ylls på utomtiskt, md motsvrnd option, måst nivån i dnn ortlöpnd kontrollrs och dosrmdium ylls på i god tid. Påyllning kn görs undr drit vrvid lockt övr mgsinstrttn ts v och dosrmdium örsiktigt hälls i trttn. 8.2 Nätspänningsnslutning och nätspänningsortll ) Nätspänningsnslutning Vid vrj nätspänningsnslutning örjr omrörrn gå (md rsp. gångcykl) ovstt nivån i örrådskmmrn. Därmot strtr n ny rdningsprocss ndst om mininivån nåtts i örrådskmmrn. Om nätspänningn undr rdningsprocssn llr, om så ndst kortvrigt, kommr rdningn int tt ortsätt, när nätspänningn åtrkommr. När nätspänningn vrit ort mr än c: 0,5 skundr kommr kustiskt lrm tt gs. ) Nätspänningsortll När nätspänningn åtrkommr tr tt ortll llr tt längr vrott, som ldr till omstrt v styrutrustningn, ortsättr dock dritn v nläggningn nligt rådnd tillstånd. Om nivån i örrådshållrn innr sig inom "rtsområdt", strts ingn rdning, ävn om n sådn hd strtts när nätspänningn öll. FARA När nätspänningn åtrkommr tr tt nätspänningsortll rtr omrörrn utomtiskt vidr. 8.3 Nödåtgärdr I n nödsitution måst mtningsspänningn till nläggningn och tillhörnd ggrgt omdlrt ryts md huvudströmrytrn så tt nläggningn tvångsmässigt stopps. FARA Att ndst tryck på SAR/SOPP-tngntn är int n tillräcklig åtgärd i nödsitutionr, trsom dtt är n växlnd rytr, som int gr tt ntydigt "stopp-läg". I n strssitution kn inträ tt knppn trycks lr gångr, vilkt kn mdör ndr ktr än tt tvångsmässigt ryt nläggningn. 8.4 Avstängning v nläggningn Normlt stängs nläggningn r v md SAR/SOP-tngntn. Vid örutsr längr stopp ör dssutom mtningsspänningn rånskiljs md huvudrytrn (låsning). Huvudrytrn nvänds ör tt örhindr ohörig strt v nläggningn. Vid dritupphåll måst dssutom ll kmmr tömms, trsom polylktrolytlösning hr gränsd hållrht. Närmr inormtion om produktrns hållrht ås rån rspktiv lvrntör. ömning v kmrrn skr md hjälp v vlopps-rsp. rånloppsnslutningrn. Därtr spols hållrn och hl dosrsystmt noggrnt md vttn VIKIG Om nläggningn stängs v undr längr tid än 2 dgr, måst pulvrdosrrn tömms hlt. ProMinnt Sidn 29

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörns rfrnshnok Dikin Althrm - lågtmprtur Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Instlltörns rfrnshnok Dikin Althrm - lågtmprtur Split Svnsk Innhåll Innhåll

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper Vtk_logo_cmyk-2012.pf 1 2011-11-25 13.09 VATEK Multifix kopplingr för ll rörtypr VATEK MULTIFIX ÄR EN SERIE rgfst rörkopplingr för ll typr v rör till å vttn och gslningr. Kopplingrn introucrs i Svrig v

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour Cmpus Prk Skr Liv och lärnd Viktorisjön mot väst är dt xtrovrt rummt. En smlingspunkt för ktivitt, bdning, picknick och lkplts. Dltt v gångvägr förgrns omkring sjön och dt skps bättr tillgänglight och

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Produktblad. Mechlift Pro E

Produktblad. Mechlift Pro E Produktblad Mchlift Pro E Mångsidig momntupptagand manipulator Flxibl lyftnht Elktrisk Mchlift Pro är n rgonomiskt utformad momnt upptagand lyftnht som nklt anpassas till många typr av hantrings lösningar.

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

ERCO Hi-trac strömskena

ERCO Hi-trac strömskena 72 2000 0q (RAL9002) Längd 2000mm Produktbskrivning Panl-profil: aluminium, pulvrlackrad. Ovansidan: tomprofil, för fastsättning av övrkoppling llr täckprofilr. Undrsidan: strömskna. 4 isolrad kopparldar

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

Uppgradering. och varför

Uppgradering. och varför Uppgradring vad är d och varför Lösligh lir pr lir Lösligh man och koldiox 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 Man 1,000 Koldioxid id 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 0 10 20 30 40 50 60 70 Tmpraur C Skrubba gas,

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL www.skruvunmnt.s STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD HALLAR OCH MODUL KONSTRUKTIONER STAKET OCH STÄNGSEL REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR TRÄKONSTRUKTION ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT FÖRDELAR K-SERIEN

Läs mer

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs Fönsterbnksknler i plst, luminium och plåt tehlit.brp tehlit.bra tehlit.brs Fönsterbänksknler i PVC tehlit.brp En nyhet i modern design BRP fönsterbänksknl är i kombintion v modern design och ett väl beprövt

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis Ver: 0.0 VIKTIGT! Leverns och besiktning Instlltions- och bruksnvisning Grntibevis äste kund! Vi hr gjort vårt ytterst för tt ditt mssgebdkr skll bli en fntstisk upplevelse. u hr köpt en kvlitetsprodukt

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Sidor i boken 35-39 Addition och subtrktion Vi börjr med lite ritmetik. Heltlsddition innebär ing som helst problem. Här tr vi lämpligen räknedosn till hjälp. Eempel. 3+00+5 = 7 Så länge ll nämnre är lik

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Sammanfattning av ALA-B 2007

Sammanfattning av ALA-B 2007 Crl-Mgnus Trä t7 Smmnttning v L- 7. Ordinär dirntilkvtionr (ODE). Först ordningns homogn ODE.... ndr ordningns homogn ODE.... Inhomogn kvtionr.... Sprl vrilr 5. Intgrrnd ktor 6. En ltrntiv örskjutningsrgl.

Läs mer

TENTAMEN. HF1903 Matematik 1 TEN2 Skrivtid 13:15 17:15 Fredagen 10 januari 2014 Tentamen består av 3 sidor

TENTAMEN. HF1903 Matematik 1 TEN2 Skrivtid 13:15 17:15 Fredagen 10 januari 2014 Tentamen består av 3 sidor ENAMEN HF9 Mmik EN Skrivid : 7: Frdgn jnuri nmn bsår v sidor Hjälpmdl: Udl ormlbld Räkndos j illån nmn bsår v uppgir som ol kn g poäng F är undrkän bg mn md möjligh ill komplring Komplringn kn nds görs

Läs mer

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist Tllstånsmsknr Moor-utomt Mly-utomt Wllm Snvst wllm@kth.s ÖH. Bstäm tllstånsrm oh tllstånstll ör skvnskrtsn. Vlkn v mollrn Mly llr Moor pssr n på krtsn? Wllm Snvst wllm@kth.s . Ur krtsshmt kn öljn smn ställs

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer