Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < < F INIT < < F INIT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT"

Transkript

1 DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E T rnås, wdn T l , T lx DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN AB, Box 216, E T rnås, wd l , T lx y TRYCKATT FJÄDER FÅR EJ ÖPPNA. MAX FYNINGTRYCK 150 BAR. KYDDA MOT KADOR. FÖRE INTAATION EER ERVICE, E BRUKANVINING / ERVICEINTRUKTION. DO NOT OPEN WHEN PREURIED. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. BEFORE INTAATION OR ERVICE, EE UER' GUIDE / ERVICE INTRUCTION. NO ABRA EN ATA PREION. PREION MAXIIMA BAR. PROTEGER CONTRA DAÑO. ANTE DE INTAACION O ANTE DE ERVICIO MIRE A INTRUCTIONE/ERVICIO. y TRYCKATT FJÄDER FÅR EJ ÖPPNA. MAX FYNINGTRYCK 150 BAR. KYDDA MOT KADOR. FÖRE INTAAT ION EER ERVICE, E BRUKANVINING / ERVICEINTRUKTION. DO NOT OPEN WHEN PREURIED. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. BEFORE INTAATION OR ERVICE, EE UER' GUIDE / ERVICE INTRUCTION. NO ABRA EN ATA PREION. PREION MAXIIMA BAR. PROTEGER CONTRA DAÑO. ANTE DE INTAACION O ANTE DE ERVICIO MIRE A INTRUCTIONE/ERVICIO. TR Box 216, l Innhåll Om gsjädrr 1 Ø ± 0,1 F Initilkrt dn INIT Cylindr Modllr (1 dn = 1 kg = 2.25 l) dimtr mm Box Trnås wdn Tl Fx PED Approvd or ull stroks PED Approvd or ull stroks PED Approvd or ull stroks Box Trnås wdn Tl Fx EP2 16, EP2 24, EP2 24 F INIT < 250 Ø 12 Ø 32 R12, R15, R19 M2, MM2, MC3 X CU < F INIT < 500 Ø 25 Ø 38 X 320, X 350 KM 250 TU 250, TM 250, TI 250, TM CU < F INIT < 750 Ø 38 Ø 45 X 500 K 500, KM 500 TU < F INIT < 1000 Ø 45 Ø 75 X 750 K 750, KM 750, KM 750 TU 750, CF 750, TB 750, 750, PC CU 1000, CU < F INIT < 2500 Ø 38 Ø 95 X 1000, XM 1000, X 1500, X 2400 K 1500 TU 1500, CF 1500, TB 1500, 1500, PC < F INIT < 5000 Ø 75 Ø 120 CU 2900, CU 4700 X 4200 TU 3000, CF 3000, TB 3000, 3000, PC < F INIT < 7500 Ø 120 Ø 150 X TU 5000, CF 5000, TB 5000, 5000, PC < F INIT < F INIT > Ø 95 Ø 120 Ø 150 Ø 195 CU 7500 X 9500 TU 7500, CF 7500 CU 11800, CU TU X MT - Mdl Tmprtur Gsjädrr HT - Hög Tmprtur Gsjädrr 11 HG - Håld Gsjädrr 12 Avlnsrnd Gsjädrr 13 Bilindustristndrd - Ford WDX 14 Bilindustristndrd - GM

2 Om gsjädrr AMÄNT id 2.1/2 1 Huvudgruppr v gsjädrr id 2.1/2 Övrsikt v modllrn id 2.1/3 Inormtion om CF (ow Contt For) id 2.1/4 Inormtion om pd Control TM gs spring id 2.1/4 ANVÄNDARINFORMATION id 2.1/5 Montringsnvisningr / Montring v gsjädrr id 2.1/5 lglängd id 2.1/6 Mximlt yllndstryk id 2.1/6 Drittmprtur id 2.1/6 Rkommndrd mximl slgrkvns (slg/minut) id 2.1/6 Mximl kolvstångshstight id 2.1/6 rviintrvll id 2.1/6 rvinvisningr id 2.1/6 CAD-ilr id 2.1/6 GRUNDÄGGANDE GAFJÄDERTEORI id 2.1/7 Bräkning v initilkrtn id 2.1/7 Ändring v initilkrtn id 2.1/7 Isotrmisk krtökning id 2.1/7 Polytropisk krtökning id 2.1/8 Initilkrtns rond v tmprturn id 2.1/9 y trömsholmn AB

3 1 2.1/2 Om gsjädrr AMÄNT KAER gsjädrr är konstrurd ör tt uppyll ll kundns krv på tillörlitlight, säkrht oh livslängd. Konstruktion, tillvrkning oh tstr v KAER gsjädrr hr godkänts nligt dt ny trykkärlsdirktivt Prssur Equipmnt Dirtiv (). Huvudgrupp v gsjädrr Kllr gsjädrr kn dls in i två gruppr: kolvstångsvtätd oh ylindrvtätd. Ndn viss d två grundkonstruktionrn: d tätd Kolvstång Avstrykr mutsskydd åsring C-spår ttisk tätning Trykkärlsdirktivt (PED) rsättr ll tidigr EU lgstitning som vsr konstruktion, tillvrkning oh tstr v trykkärl. Tillvrkningn skr md vnrd produktionsmtodr oh spilutrustning i vår modrn nläggning i Trnås. trömsholmn AB, som konstrurr oh tillvrkr KAER gsjädrr, är sdn 1994 rtiirt nligt IO 9001 oh sdn 2002 nligt IO 9000:2000 smt PED (97/23/ EC). trömsholmn är världsldnd inom tillvrkning v gsjädrr ör mtllormning. Dynmisk tätning Cylindrrör Kolvstångshlvor tyrnd Kvävgs Vntil U-spår Fyllport KAER grnti övr hl världn Dn världsvid srvi grntin ör KAER produktr är giltig upp till tt visst ntl slg oh inom två år tr köptillällt. Produktn skll vr nvänd nligt d spiiktionr oh rkomndtionr som inns ngivn i vår nvändrguid, produkt oh srvi roshyr. Vid lnvändning llr vid mknisk misstg gällr int grntin. Gsjädrr: 1 miljon slg (mx slgmtr). Kontrollrr gsjädrr, Flx Cm oh ndr produktr: slg. Kolvstångsvtätd gsjädr d tätd Kolv Avstrykr C-spår tyrring Dynmisk tätning Cylindrrör Vntil Kvävgs Bottndl ttisk tätning C-spår Bottngäng åsring Fyllport Cylindrvtätd gsjädr 2.1/2 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

4 Övrsikt v modllrn Ndn öljr n övrsikt övr vår gsjädrsrir ör vrktygsmskinr: CU rin: D här suprkompkt gsjädrrn gr hög krtr smtidigt som drs yttrdimtrr är små. Krtr: 420 dn till dn lglängdr: 6 mm till 50 mm Mx. ntl slg/min.: ~100 (vid 20 C) Powr in - X rin: Världns kortst oh strkst kolvstångsvtätd gsjädr md ottnhål ör montring oh yllport på sidn ör nslutning v slngsystm. Krtr: 170 dn till dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) EP rin: Ej rprrr. Dss utstötrjädrr (Ejtor Pins) är ärgkodd oh justrr. Rört är gängt M16 ltrntivt M24. Krtr: 2 dn till 170 dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~100 (vid 20 C) R rin: Ej rprrr, ärgkodd oh ullt inställr gsjädrr md Ø 12, Ø 15 oh Ø 19 mm yttrdimtr. Krtr: 13 dn till 90 dn lglängdr: 7 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) Mini rin: Färgkodd oh ullt justrr gsjädrr md litn yttrdimtr. Krtr: 25 dn till 200 dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) TU rin: Kllrs stndrdsri oh världns örst sri v gsjädrr. Måttn övrnsstämmr md stndrdn IO ör gsjädrr. Krtr: 250 dn till dn lglängdr: 10 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) 2.1/3 Om gsjädrr TB rin: Vrint v sri TU md låg krtökning, md smm totllängdr mn md störr yttrdimtrr. Fjädrrn år därignom ökd livslängd oh kn körs md högr prssrkvns. Krtr: 750 dn till dn lglängdr: 12.7 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~40-80 (vid 20 C) rin: iknr sri TU, mn jädrrn hr tumsrd totllängdr oh slglängdr. Krtr: 750 dn till dn lglängdr: ½ till 8 Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) K rin: Kortvrint v sri TU md ottnhål ör montring oh sidlddningsport ör nslutning v slngsystm. Krtr: 500 dn till dn lglängdr 6 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~30 (vid 20 C) MT rin: Mdltmprturgsjädrr är kompkt oh krtull kolvstångsvtätd gsjädrr som kn nvänds i jädrtmprturr upp till 120 o C. Krtr: lglängdr: Mx. ntl slg/min.: 42 dn till dn 10 mm till 80 mm ~20 (vid 80 C) HT rin: Högtmprturgsjädrr ör nvändning vid rtstmprturr upp till 180 C. Krtr: 250 dn till 750 dn lglängdr: 10 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~60 (vid 20 C) HG rin: HG - Håld Gsjädr hr tt gnomgånd hål i jädrns ntrumlinj, så tt gsjädrn kn montrs utnpå n plr llr n stång. Krtr: 250 dn till dn lglängdr: 16 mm till 100 mm Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) 1 Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/3

5 1 2.1/4 Om gsjädrr Inormtion om CF (ow Contt For) gsjädrr CF rin är näst gnrtion v gsjädrr. Dn här innovtiv srin hr tgits rm ör tt lös d stor prolm som plåtormningsindustrin idg ställs inör: hoklstr, hög ullrnivår oh krtigt hoppnd plåttillhållr. Allt dtt mdör hög undrhållskostndr ör prssr oh vrktyg smt n hög ullrnivå. CF jädrn rdurr stötkrtrn md änd upp till 50% jämört md trditionll gsjädrr. Fjädrrn gr n grdvis krtuppyggnd oh n mjuk lrtion så tt pårstningrn på kugghjul oh lgr dämps oh slitgt på drivkomponntrn minskr. Dt gr utslg i orm v lägr undrhållskostndr ör prssn. CF jädrrns lägr initilkrt rsultrr i sänkt ljudnivå oh gör jädrrn till tt kostndsktivt sätt tt dämp ljudnivån.dt gr utslg i orm v n tystr, säkrr oh hälsosmmr rtsmiljö. CF jädrn minskr studsn hos tillhållrn, vilkt ldr till ärr produktionsstörningr oh ksstionr. Dt gr utslg i orm v högr produktionshstight. Då CF-jädrrn sittr montrd dirkt i vrktygt, uppnås ovnstånd ördlr ovstt i vilkn prss vrktygt nvänds. tndrdunktionr: 100% utytr mot IO stndrdgsjädrr (dvs. vår TU-sri). Kn montrs i intlig vrktyg. Fylls oh rnovrs som stndrdgsjädrr. Montrs som Drop-In llr md hjälp v läns lt. ottnästn. Kn slngnsluts. Kn yggs in i prssordt som tt ltrntiv till lytkudd. Inormtion om PC (pd Control TM ) gsjädrr pd Control TM gsjädrrn är utvkld ör tt rdur llr hlt liminr plåthållrhopp oh är dt snst tillskottt v prolmlösnd Kllr produktr. pd Control TM gsjädrrn sänkr hstightn som plåttillhållrn hr pris innn dn når sin strtposition. Dtt är möjligt gnom tt sänk pd Controlkolvstångns rturhstight till 0,4 m/s d sist 30 mm v slglängdn. Hoppnd plåttillhållr orskrs otst v tt högt tryk på slgts åtrvändningshstight, vnligtvis ssoirt md spillänkd drivprssr. Plåthållrhoppts höjd ror på vilkn hstightn plåthållrn hr när vrktygts gsjädrr når sitt yttrst ändläg. Plåthållrns msströght år i dtt ögonlik plåthållrn tt hopp upp rån gsjädrrn. Om vi ntr tt grvittionn är dn nd krtn på plåthållrn vid dnn sprtionss, kn vi räkn ut dn tortisk höjdn på plåthållrhoppn vid olik rturhstightr hos prssn. Rturhstight [m/s] Tortisk lythöjd [mm] I vrklightn är dt ndr ktorr som påvrkr plåttillhållrn. Dss kn åd ök llr minsk d tortisk lythöjdrn. 12 Kllr Prolmlösr Trykrörls Plåthållrns Position Position på övr vrktygshlvn Plåthållrns Hopp ot-hit trikr Plt - P 2 pd Control TM - PC Gs prings ow Contt For - CF 0 0 Hög tillslgshstight Vvstkns vinkl Hög sprtionshstight tok itr - PC /4 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

6 ANVÄNDARINFORMATION Montringsnvisningr Följ lltid nvisningrn ndn, så år du ut äst möjlig livslängd oh säkrht v gsjädrn. Gsjädrn är vsdd ör nvändning i vrktyg oh mskinr. Fäst om möjligt lltid gsjädrn i vrktygt llr mskinn md hjälp v d gängd ottnhåln llr md tt lämpligt läns. Dt gängd hålt i kolvstångsändn år int nvänds ör montringsändmål. Dt är ndst vstt tt nvänds vid undrhållsrt. Använd int gsjädrrn på sådnt sätt tt kolvstångn släpps hlt ri rån intrykt läg, trsom dtt kn ld till svår skdor på jädrn. Högst tillåtn hstight undr rturslgt är 0,5 rspktiv 1,6 m/s rond på modll, s ktlogn. nog till tt gsjädrn montrs hlt prllllt md trykrörlsns riktning. Kontrollr tt kontktytn mot kolvstångsändn är vinklrät mot rörlsriktningn oh tt dn är tillräkligt härdd. Gsjädrn år int utsätts ör någon sidolstning. kydd kolvstångn mot mknisk skdor oh s till tt dn j kommr i kontkt md vätskor. Använd kolvstångns hl kontktyt. Montring v Gsjädrr 2.1/5 Om gsjädrr När montring v gsjädrr skr i mskinr llr vrktyg måst särskild spiiktionr öljs. Dtt ör tt säkr riskn ör tt ultr/läns int lossnr: Bultr sk h n ri längd (sthållningslängd) på 2 till 4 x gängns dimtr oh djupt på gängn sk vr minst 1 x gängns dimtr i stål oh 1.5 x dimtr i gjutjärn Om dn ri längdn int kn uppnås så sk skruvhålt örsänks. För tt pplir dt spiik momntt, nvänd lltid tt hätigt ryk. Gäng Momnt (skruvklss 8.8 nligt IO 898-1) M6 M8 M10 M12 M16 10 Nm 24 Nm 45 Nm 80 Nm Nm till tt ottn på jädrn lltid hr stöd. Extr örsänkning ör tt uppnå dn önskd sthållningslängdn 1 D Fsthållningslängd = Fri längd (2 to 4 x Gängns dimtr D) Mx m/s Mx 80 C Min 0 C Mx 150 r (20 C) (R19, Mini, oh X 170, X 320, X 350 mx 180 r) Vätsk F Minst gänglängd: tål: minst OK 1 x D, Gjutjärn: minst 1.5 x D d D OK N 2 * Min 1-3 mm * rond på modll F F d > D F OK d D OK mm å modll F F d > D Yttr Ø Yttr Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/5

7 1 2.1/6 Om gsjädrr lglängd Dn nominll slglängdn (tknd md i ktlogtllrn) kn nvänds ullt ut i ll KAER gsjädrr. Vi rkommndrr mllrtid tt dnn möjlight int utnyttjs i norml drit. Dtt ör tt undvik ottnslg oh jädrskdor vid vrktygsändringr llr om l uppstår i vrktygt. Vår rkommndtion: Utnyttj int d sist 5 mm llr 10% v dn nominll slglängdn. Mximlt ylltryk Dt mximl ylltrykt (vid 20 C) som ngs ör d olik gsjädrrn år int övrskrids, trsom dt kn ävntyr produktns säkrht. Drittmprtur Övrskridnd v gsjädrns rkommndrd drittmprtur örkortr gsjädrns livslängd. Rkommndrd mximl slgrkvns (slg/minut) D i ktlogn ngivn värdn ör d olik jädrrn gällr ör norml drit i prssvrktyg. D lägr värdn gällr ör långslgig jädrr oh d högr ör kortslgig. Värdn gällr ör ullt utnyttjd slglängd. Om ndst n dl v slglängdn nvänds, kn ntlt slg pr minut vr högr. Kontkt din lokl lvrntör ör yttrligr inormtion. Mximl kolvstångshstight Dn högst tillåtn kolvstångshstightn år int övrskrids, trsom dt kn ävntyr säkrhtn oh minsk gsjädrns prstnd. rviintrvll Vid korrkt instlltion oh drit rkommndrr vi minst d ndn ngivn srviintrvllrn ör KAER Gsjädrr, md undntg ör modllrn TB, MT, HT, HG oh HF. lglängd t.o.m. 50 mm: tr 1 miljon slg. lglängd övr 50 mm: tr slgmtr. Antl slgmtr räkns nligt öljnd: Utnyttjd slglängd (i mtr) x 2 x ntl slg. rvinvisningr rvi kn utörs på ll KAER gsjädrr md undntg v EP2 16, EP2 24, EP2 24, R12, R15, R19, CU 420, CU740, X 170, X 320 oh X smt MT 16 oh MT 24. Rprtions- oh vrktygsstsr inns ör ll srvirtn, srviinstruktionr mdöljr. Vrning! Undrhållsrt år r utörs v spillt utildd prsonl md god produktkänndom. Misstg vid montring oh yllning kn ävntyr säkrhtn oh/llr örkort produktns livslängd. Din närmst åtrörsäljr kn hjälp till md utildning. (Dt inns okså instruktionsvido på VH-PA, CD-ROM oh DVD tt tillgå). CAD-ilr För tt gör dt nklr ör konstruktörn tt intgrr vår gsjädrr i sin konstruktion, inns d lst KAER produktrn tt tillgå som CAD-ilr i åd 2D oh 3D. D kn hämts på vår wsid (www.kllr.om) llr ställs rån din distriutör. 2.1/6 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

8 GRUNDÄGGANDE GAFJÄDERTEORI Bräkning v initilkrtn En gsjädrs initilkrt kn räkns gnom tt multiplir dn vtätd kolvstångs- llr kolvrn (rond på konstruktion) md trykt i gsjädrn. Ju störr dn vrksmm tvärsnittsytn hos kolvstångn llr kolvn är, dsto krtigr lir gsjädrn. Dtt är orskn till tt n ylind vtätd jädr, som CU-jädrn, är strkr än n kolvstångsvtätd jädr, som TU-jädrn, md smm yttrdimtr. Ovnstånd gr öljnd orml ör gsjädrkrtn: Forml 2 F gsjädr (N) = p d tätd π 40 p (r) = Fylltryk d tätd (mm) = Dynmisk tätningsdimtr 2.1/7 Om gsjädrr Exmpl I En TU 1500-jädr (s sidn 2.6/12) sk justrs ör tt g initilkrtn N (vid 20 C). P ldd = P std F rordrlig F r = N I tlln ör TU 1500 inns öljnd värdn: P std F std F stndrd = 150 r = N Dt yllningstryk som sk nvänds lir då: P ldd = = 120 r Ändring v initilkrtn om rmgår v orml ovn, kn n givn gsjädrs krt ändrs gnom ändring v gstrykt. När dt hövs n initlkrt som vvikr rån d tillgänglig stndrdvärdn, kn ormln ndn nvänds. Forml p ylltryk = p stndrd F rordrlig F stndrd F rordrlig (N) = Dn rodrlig initilkrtn F stndrd (N) = Initilkrtns stndrdvärd (vid p stndrd ) p stndrd (r) = tndrdyllningstryk Ett gstryk v 120 r gr dn önskd initilkrtn, N. För smtlig modllr i ktlogn ngs stndrdvärdn ör initilkrtn, F stndrd oh yllningstrykt vid 20 C. Isotrmisk krtökning När gsjädrn tryks ihop stigr gstrykt i jädrn, vilkt rsultrr i tt jädrkrtn ökr Trykstgringn i gsn (oh därmd krtökningn) räkns md hjälp v gslgrn. Idl gslgn Forml p V = n R T p (r) = gstryk V (l) = gsvolym n (mol) = molkvntitt R (Nm/ K) = konstnt = 8,314 T ( K) = tmprtur Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/7

9 1 2.1/8 Om gsjädrr Vid konstnt tmprtur (isotrmt örlopp) kn mn ör tt slutt systm, som n gsjädr, örnkl ormln till: Forml p V = konstnt (Boyls lg) Gstrykt vid n vld punkt v slgt () kn räkns på öljnd sätt: Forml p o V o = p s V s Exmpl II Vd lir jädrkrtn ör n TU tr n utnyttjd slglängd v 80 mm? F s = F init, vrkl nv = 80 mm Ur tlln ör TU 1500 (s sidn 2.6/12) ås öljnd värdn: F init, vrkll nom F init, nom F slut, nom nom nom - nv 1- = N = 100 mm = N = N F init, nom F slut, nom p o (r) = initiltryk V o (l) p s (r) V s (l) = initilvolym = tryk vid slg = volym vid slg F s = Gnom tt kominr orml oh orml rhållr mn orml md vilkn mn kn räkn krtn i vrj punkt längs jädrns slg. Forml nom F s = F init, vrkl nom - nv 1- F init,nom F slut, nom F s (N) = krt då jädrn tillrygglgt lgt F init,ktull (N) = jädrns ktull initilkrt utn. (mm) = jädrns nominll slglängd nom (mm) = utnyttjd slglängd F init,nom (N) = jädrns nominll initilkrt F slut,nom (N) = jädrkrt när jädrn gjort hl sitt nominll slg I ktlogn ngs nom. F oh F ör vrj init,nom slut,nom nskild modll. Om krtn (ylltrykt) int hr ändrts lir F init, vrkl lik md F init, nom dvs. dt värd som ngs i ktlogn. OB! All slutkrtr som ngs i ktlogn vsr isotrm örhållndn. F s (80mm) = N Om gsjädrns tmprtur hålls konstnt (isotrm pross), kommr jädrn tt g krtn N vid utnyttjd slglängd 80 mm. Polytropisk krtökning I d lst tillämpningr kommr gstmprturn i jädrn int tt örli konstnt undr slgt. I sådn ll sk öljnd orml nvänds ör räkning v dn snn krtökningn (polytrop). Forml F s = F init, vrkl nom - nv nom 1 - F init, nom F slut, nom Där n klls polytropxponntn. Brond på hur ort gsjädrn tryks ihop oh vilkt gstryk som rådr vid smmntrykningns örjn, kommr n tt vr mlln 1 oh 1,55. Vid norml drit i tt prssvrktyg oh tt yllningstryk på 150 r kn mn sätt värdt på n till 1,4. n 2.1/8 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

10 nom, F init,nom oh F slut,nom inns ngivn ör ll modllr i ktlogn. Om int krtn hr ändrts (dvs ylltrykt int hr ändrts) kommr F init, vrkl vr smm som F init, nom som är dt värd som ngs i ktlogn. OB! All i ktlogn ngivn slutkrtr vsr isotrm örhållndn. Exmpl III Hur stor är dn polytropisk krtökningn ör n TU , md utnyttjd slglängd på 80 mm i tt vnligt prssvrktyg? 2.1/9 Om gsjädrr Initilkrtns rond v tmprturn Dn innslutn gsns tmprtur påvrkr gstrykt oh därmd jädrkrtn. D i ktlogn ngivn krtrn gällr ör n tmprtur v 20 C. Md hjälp v dn tidigr givn grundorml kn jädrkrt oh gstryk vid ndr tmprturr räkns nligt öljnd: Forml p 0 p 1 = T 0 T 1 1 Forml F s, polytropi = F init, vrkl nom - nv nom 1- F init, nom F slut, nom n T 0 ( K) = Rrnstmprtur T 1 ( K) = Gsjädrns tmprtur Forml p 1 = p 0 T 1 F init, vrkl nom nv = N = 100 mm = 80 mm F slut,nom = N F init,nom = N n = 1.4 ( norml prssppliktion ) T 0 Etrsom krtn är proportionll mot trykt gällr okså: Forml F s, polytrop (80 mm) = F s, polytrop (80 mm) = N F 1 = F 0 T 1 T 0 Exmpl IV En gsjädr som gr initilkrtn N vid 20 C nvänds undr örhållndn som år gsjädrns tmprtur tt stig till 60 C. Vd lir jädrns initilkrt vid 60 C? ösning md orml F 1 = F 0 T 1 T 0 F 0 = N T 1 = C = 333 K T 0 = C = 293 K F 1 = = N 293 Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/9

11 Övrsikt - F INIT 250 Ø 12 Ø 12 Ø 8 Ø 7 Ø 6 62 ( xlglängdn ) Ø 25 M28x1.5 Ø 19 Ø 15 Ø 12 Initilkrt Initilkrt Initilkrt Initilkrt Initilkrt dn dn dn 8-70 dn 6-50 dn Ø 11 Ø 6 Ø 12 Ø 12 Ø ( xlglängdn ) 12 X 170 x 10 mm 65 ( xlglängdn ) EP2 16 x 10 mm EP2 24 x 10 mm EP2 24 x 10 mm 70 ( xlglängdn ) MC3 x 10 mm 8 3 M2 x 10 mm MM2 x 10 mm R19 x 10 mm R15 x 10 mm R12 x 10 mm * Totl längd ör M2 slglängd 63,5 mm oh längr är 45 + (2xlglängdn) * Totl längd ör R 12 slglängd 63,5 mm oh längr är 45 + (2xlglängdn) * Totl längd ör X 170 slglängd 75 mm oh längr är 35 + (2xlglängdn) Ø 19 Initilkrt 170 dn M16x1.5 M16x2 M24x1.5 M24x1.5 Initilkrt Initilkrt Initilkrt 5.7 / dn dn dn Ø 32 Initilkrt dn y trömsholmn AB

12 F INIT < 250 EP2 16 id 2.2/2 2 EP2 24 id 2.2/3 EP2 24 id 2.2/4 R12 id 2.2/6 R15 id 2.2/8 R19 id 2.2/10 M2 id 2.2/12 MM2 id 2.2/14 MC3 id 2.2/16 X 170 id 2.2/18 y trömsholmn AB

13 2.2/2 EP2 16 EP2 16 (Ejtor Pin md M16-gäng) inns tillgänglig i två gängdimnsionr, M16x1.5 oh M16x2. 2 R3 Ø 6 Vrj gängdimnsion inns tillgänglig i sju modllr. x örinställd (orng, lil, grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. HEX17 Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. 5 1 Hur mn ställr EP2 16x m in 35 Modll: lglängd (mm) (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Gänglåsring M16x1,5 M16x2 M6 Gspåyllning, Ø 6 R3 djup 5 mm 3 5 R3 Ø 6 HEX10 EP2 16/24 Montringsvrktyg, Ordr Nr Gäng: x1,5 = M16x1,5 x2 = M16 x 2 Krt: 02 = Orng 20 = Röd 04 = il 40 = Gul 05 = Grön xx = vrt, lvrrs md 10 = Blå n örlddning på 5-10 r Krt i N vid +20 C lutkrt i N t + 20 C, vid ullt slg Fylltryk Modll Initilkrt Färg (r) EP2 16x Orng 6 32 EP2 16x il EP2 16x1,5/x Grön EP2 16x1,5/x Blå EP2 16x1,5/x Röd EP2 16x1,5/x Gul EP2 16x1,5/x2 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. HE X1 0 Finns ävn i vrsion EP2 16 GM nligt GM NA-tndrd. Kontkt din åtrörsäljr llr trömsholmn AB M16x1,5 ör mr inormtion. Gänglåsring Ø HE X 9,5 in m 3 Gänglåsring M16x1, in m lglängd ±0,25 min Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,002 0, ,003 0, ,003 0, ,004 0, ,005 0, ,006 0, ,007 0, ,008 0, ,009 0, ,012 0,13 Bskt Ø 20 Inästningsmöjlightr För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C HE X 9,5 Rk. mx rkvns, slg/min... ~ 100 (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s NV 24 8 åsmuttr Ordr Nr Gäng M16x1,5 M16x2 Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr 2.2/2 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

14 2.2/3 EP2 24 R8 Ø 12 EP2 24 modlln (Ejtor Pin md M24-gäng) inns tillgänglig i m modllr: yr örinställd (grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. 2 HEX17 Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. Gänglåsring HE X 1 7 in M24x1,5 m M6 Gspåyllning, djup 5 mm HEX10 EP2 16/24 Montringsvrktyg, Ordrnr Krt i N vid +20 C lutkrt i N vid + 20 C vid ullt slg Fylltryk Modll Initilkrt Färg (r) EP Grön EP Blå EP Röd EP Gul EP2 24 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Hur mn ställr Modll: EP Bskt lglängd (mm) (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Krt: 20 = Grön 40 = Blå 80 = Röd 170 = Gul xxx = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r lglängd ±0,25 min Inästningsmöjlightr Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,003 0, ,006 0, ,008 0, ,011 0, ,012 0, ,014 0, ,017 0, ,019 0, ,024 0, ,030 0,35 För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s NV 36 åsmuttr Ordrnr Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... Nitrrd Rprtionssts... Ej rprrr Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/3

15 2.2/4 EP R 8 Ø 12 1 EP2 24 modlln (Ejtor Pin pil md M24-gäng) inns i sju modllr: x örinställd (orng, lil, grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. Gänglåsring HEX M24x1,5 min M6 Gspåyllning, djup 5 mm HEX 17 Modll Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk (r) lutkrt i N vid + 20 C, vid ullt slg EP Orng EP il EP Grön EP Blå EP Röd EP Gul EP2 24 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Hur mn ställr Modll: EP lglängd (mm) (10, 16, 20, 25, 30, 38, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Krt: 07 = Orng 80 = Röd 11 = il 170 = Gul 20 = Grön xxx = vrt, lvrrs md 40 = Blå n örlddning på 5-10 r lglängd ±0,25 min Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,005 0, ,006 0, ,007 0, ,008 0, ,010 0, ,011 0, ,012 0, ,014 0, ,017 0, ,019 0, ,022 0, ,026 0, ,032 0,36 Bskt Inästningsmöjlightr För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... Nitrrd Rprtionssts... Ej rprrr 2.2/4 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

16 EP16, EP/EP /5 2 idn hr vsiktligt lämnts tom Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/5

17 2.2/6 R12 Ø 6 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. 2 3 Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm. 17 R 0,8 min Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt). Dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. Hur mn ställr R Ø 12 ±0,1 5 M6 Gspåyllning, djup 5 mm Modl: lglängd (mm) Krt: 13 = Gön (7, 10,13, 15, 19, 25, 38.1, 50, 63.5, 75, 80, 100, 125) 25 = Blå 38 = Röd 50 = Gul XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r Modll * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Bskt Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk [r] R Grön 45 R Blå 90 R Röd 135 R Gul 180 R12 XX* vrt slglängd lutkrt i N vid + 20 C* R12 13 R12 25 R12 38 R12 50 ±0,25 Inästningsmöjlightr min Gsvolym (l) Vikt (kg) ,001 0, ,001 0,03 12, ,4 54,7 0,001 0, ,002 0, ,002 0, ,002 0,04 38, ,003 0, ,004 0,05 63,5** ,5 0,005 0,06 75** ,006 0,06 80** ,006 0,07 100** ,008 0,07 125** ,010 0,09 * = vid ullt slg. ** = pssr int till ottngängd montring. För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Min 0.7 x min Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr B B Bottngäng, Bottngäng, kn ndst ndst nvänds ör ör slglängdr mm mm +1,0 Yttr Ø +0,5 Drop-in Drop - In FCR-12 FCR-12 Övr spår Övr spår +1,0 Yttr Ø +0,5 2.2/6 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

18 2.2/7 R12 Fästn FCR-12 Ordr Nr: FCR-12 21,5 Ø 6, ,0 Yttr Ø +0,5 Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/7

19 2.2/8 R 15 Ø 7 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. 2 Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm R 0,8 (2x) Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt).dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. min Hur mn ställr R Ø 15 ± 0,1 5 M6 Gspåyllning, djup 5 mm Modll: Krt: 18 = Grön 35 = Blå 50 = Röd 70 = Gul lglängd (mm) (7, 10, 12.7, 15, 19, 25, 38.1, 50, 63.5, 75, 80, 100, 125) XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r Modll Bskt Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk (r) R Grön 45 R Blå 90 R Röd 135 R Gul 180 R15 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. lglängd lutkrt i N vid + 20 C* R15 18 R15 35 R15 50 R15 70 ±0,25 Inästningsmöjlightr min Gsvolym (l) Vikt (kg) ,001 0, ,001 0, ,001 0, ,002 0, ,002 0, ,002 0,06 38,1** ,1 0,003 0,07 50** ,004 0,08 63,5** ,5 0,005 0,09 75** ,006 0,10 80** ,006 0,11 100** ,008 0,12 125** ,010 0,04 * = vid ullt slg. **= pssr int till ottngängd montring För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr B Min 0.7 x min Bottngäng, kn ndst nvänds ör slglängdr ör 7-25 mm mm +1,0 Yttr Ø+0,5 Drop-in- In FCR-12 FCR-15 Övr spår Övr spår +1,0 Yttr Ø +0,5 2.2/8 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

20 2.2/9 R 15 Fästn FCR-15 Ordr Nr: FCR-15 21,5 Ø 6, ,0 Yttr Ø +0,5 Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/9

21 2.2/10 R19 2 Ø 8 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt).dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. R1 (2x) Hur mn ställr R min Modll: Krt: 30 = Grön 50 = Blå 70 = Röd 90 = Gul lglängd (mm) (7, 10, 15, 25, 38.1, 50, 63.5, 80, 100, 125) XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r 6 min Bskt Ø 19 0 /- 0,1 Ø M6 Gspåyllning TM hyls, M24 x 1.5 Ordr Nr M24 TI hyls, UNC 1-8 Ordr Nr UNC1 TM = M24 x 1,5 or TI = 1" - 8 UNC Montringsvrktyg ör gängd hyls Ordr Nr Modll Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Inästningsmöjlightr Fylltryk (r) R Grön 60 R Blå 100 R Röd 140 R Gul 180 R19 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. lglängd lutkrt i N vid + 20 C* R19 30 R19 50 R19 70 R19 90 ±0,25 min Gs vol. ( l ) Vikt (kg) ,003 0, ,003 0, ,004 0, ,006 0, , ,2 80,1 0,009 0, ,011 0, , ,5 0,014 0, ,018 0, ,022 0, ,027 0,20 * = vid ullt slg För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr Yttr Ø + 1,0 Drop - In B Bottngäng ndst ör slglängd 7-25 mm BF-19 Ndr spår ndst ör slglängd 7-25 mm Yttr Ø + 1,0 FCR-19 Övr spår 2.2/10 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd äkrht ICK äkrht ICK Guid till -EN IO 13855 ny stndrd för plcring v tknisk skydd För tt tt skydd sk kunn plcrs på rätt vstånd till riskområdt krävs n noggrnn räkning. Till stöd finns nu n ny viktig stndrd,

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

Power with hydraulics

Power with hydraulics Power with hydraulics INDUSTRIPRODUKTER PRODUKTÖVERSIKT 100 R 256 TON enstegshandpump, tvåstegshandpump, lufthydraulisk pump, bensinmotordriven pump, elmotordriven pump, CYLIN- DRR, HÅLXELCYLINDRR, TILLEHÖR

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX hnok rmering i grunen www.trert.se, xxx 20XX 48 49 innehåll 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL SID 11 3. ARMERINGSNÄT SID 17 BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3 Teorifrå gor kåp. 5. 9.3 Repetition ) Härled formeln för prtiell integrtion ur nednstående smbnd: d F(x)g(x) = f(x)g(x) F(x)g (x) dx ) Vilken typ v elementär funktion brukr mn oftst välj tt deriver lltså

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker.

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Uppstart första gången när stokerugnen är kall. 1 Kontrollera att matarskruven går medsols. Ändring av rotationsriktning görs genom att skifta faserna i motorhandsken.

Läs mer

Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst

Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst Väder oh Vtten en tidskrift från MHI nr 13 väderåret Kll oh snörik vinter utom i fjällen en vår i söder, tidig i norr Vrm oh blöt sommr Kll höst årets väder MHI Väder oh Vtten r 13 Kll vintermånder AV

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OCH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014

SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OCH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014 SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014 A SUMMARY OF THE IE SEASON AND IEBREAKING ATIVITIES 2013/2014 Isbrytningsenheten 601 78 Norrköping Telefon 0771-63 25 25 Telefx 011-10 31

Läs mer