Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < < F INIT < < F INIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT"

Transkript

1 DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E T rnås, wdn T l , T lx DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN AB, Box 216, E T rnås, wd l , T lx y TRYCKATT FJÄDER FÅR EJ ÖPPNA. MAX FYNINGTRYCK 150 BAR. KYDDA MOT KADOR. FÖRE INTAATION EER ERVICE, E BRUKANVINING / ERVICEINTRUKTION. DO NOT OPEN WHEN PREURIED. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. BEFORE INTAATION OR ERVICE, EE UER' GUIDE / ERVICE INTRUCTION. NO ABRA EN ATA PREION. PREION MAXIIMA BAR. PROTEGER CONTRA DAÑO. ANTE DE INTAACION O ANTE DE ERVICIO MIRE A INTRUCTIONE/ERVICIO. y TRYCKATT FJÄDER FÅR EJ ÖPPNA. MAX FYNINGTRYCK 150 BAR. KYDDA MOT KADOR. FÖRE INTAAT ION EER ERVICE, E BRUKANVINING / ERVICEINTRUKTION. DO NOT OPEN WHEN PREURIED. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. BEFORE INTAATION OR ERVICE, EE UER' GUIDE / ERVICE INTRUCTION. NO ABRA EN ATA PREION. PREION MAXIIMA BAR. PROTEGER CONTRA DAÑO. ANTE DE INTAACION O ANTE DE ERVICIO MIRE A INTRUCTIONE/ERVICIO. TR Box 216, l Innhåll Om gsjädrr 1 Ø ± 0,1 F Initilkrt dn INIT Cylindr Modllr (1 dn = 1 kg = 2.25 l) dimtr mm Box Trnås wdn Tl Fx PED Approvd or ull stroks PED Approvd or ull stroks PED Approvd or ull stroks Box Trnås wdn Tl Fx EP2 16, EP2 24, EP2 24 F INIT < 250 Ø 12 Ø 32 R12, R15, R19 M2, MM2, MC3 X CU < F INIT < 500 Ø 25 Ø 38 X 320, X 350 KM 250 TU 250, TM 250, TI 250, TM CU < F INIT < 750 Ø 38 Ø 45 X 500 K 500, KM 500 TU < F INIT < 1000 Ø 45 Ø 75 X 750 K 750, KM 750, KM 750 TU 750, CF 750, TB 750, 750, PC CU 1000, CU < F INIT < 2500 Ø 38 Ø 95 X 1000, XM 1000, X 1500, X 2400 K 1500 TU 1500, CF 1500, TB 1500, 1500, PC < F INIT < 5000 Ø 75 Ø 120 CU 2900, CU 4700 X 4200 TU 3000, CF 3000, TB 3000, 3000, PC < F INIT < 7500 Ø 120 Ø 150 X TU 5000, CF 5000, TB 5000, 5000, PC < F INIT < F INIT > Ø 95 Ø 120 Ø 150 Ø 195 CU 7500 X 9500 TU 7500, CF 7500 CU 11800, CU TU X MT - Mdl Tmprtur Gsjädrr HT - Hög Tmprtur Gsjädrr 11 HG - Håld Gsjädrr 12 Avlnsrnd Gsjädrr 13 Bilindustristndrd - Ford WDX 14 Bilindustristndrd - GM

2 Om gsjädrr AMÄNT id 2.1/2 1 Huvudgruppr v gsjädrr id 2.1/2 Övrsikt v modllrn id 2.1/3 Inormtion om CF (ow Contt For) id 2.1/4 Inormtion om pd Control TM gs spring id 2.1/4 ANVÄNDARINFORMATION id 2.1/5 Montringsnvisningr / Montring v gsjädrr id 2.1/5 lglängd id 2.1/6 Mximlt yllndstryk id 2.1/6 Drittmprtur id 2.1/6 Rkommndrd mximl slgrkvns (slg/minut) id 2.1/6 Mximl kolvstångshstight id 2.1/6 rviintrvll id 2.1/6 rvinvisningr id 2.1/6 CAD-ilr id 2.1/6 GRUNDÄGGANDE GAFJÄDERTEORI id 2.1/7 Bräkning v initilkrtn id 2.1/7 Ändring v initilkrtn id 2.1/7 Isotrmisk krtökning id 2.1/7 Polytropisk krtökning id 2.1/8 Initilkrtns rond v tmprturn id 2.1/9 y trömsholmn AB

3 1 2.1/2 Om gsjädrr AMÄNT KAER gsjädrr är konstrurd ör tt uppyll ll kundns krv på tillörlitlight, säkrht oh livslängd. Konstruktion, tillvrkning oh tstr v KAER gsjädrr hr godkänts nligt dt ny trykkärlsdirktivt Prssur Equipmnt Dirtiv (). Huvudgrupp v gsjädrr Kllr gsjädrr kn dls in i två gruppr: kolvstångsvtätd oh ylindrvtätd. Ndn viss d två grundkonstruktionrn: d tätd Kolvstång Avstrykr mutsskydd åsring C-spår ttisk tätning Trykkärlsdirktivt (PED) rsättr ll tidigr EU lgstitning som vsr konstruktion, tillvrkning oh tstr v trykkärl. Tillvrkningn skr md vnrd produktionsmtodr oh spilutrustning i vår modrn nläggning i Trnås. trömsholmn AB, som konstrurr oh tillvrkr KAER gsjädrr, är sdn 1994 rtiirt nligt IO 9001 oh sdn 2002 nligt IO 9000:2000 smt PED (97/23/ EC). trömsholmn är världsldnd inom tillvrkning v gsjädrr ör mtllormning. Dynmisk tätning Cylindrrör Kolvstångshlvor tyrnd Kvävgs Vntil U-spår Fyllport KAER grnti övr hl världn Dn världsvid srvi grntin ör KAER produktr är giltig upp till tt visst ntl slg oh inom två år tr köptillällt. Produktn skll vr nvänd nligt d spiiktionr oh rkomndtionr som inns ngivn i vår nvändrguid, produkt oh srvi roshyr. Vid lnvändning llr vid mknisk misstg gällr int grntin. Gsjädrr: 1 miljon slg (mx slgmtr). Kontrollrr gsjädrr, Flx Cm oh ndr produktr: slg. Kolvstångsvtätd gsjädr d tätd Kolv Avstrykr C-spår tyrring Dynmisk tätning Cylindrrör Vntil Kvävgs Bottndl ttisk tätning C-spår Bottngäng åsring Fyllport Cylindrvtätd gsjädr 2.1/2 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

4 Övrsikt v modllrn Ndn öljr n övrsikt övr vår gsjädrsrir ör vrktygsmskinr: CU rin: D här suprkompkt gsjädrrn gr hög krtr smtidigt som drs yttrdimtrr är små. Krtr: 420 dn till dn lglängdr: 6 mm till 50 mm Mx. ntl slg/min.: ~100 (vid 20 C) Powr in - X rin: Världns kortst oh strkst kolvstångsvtätd gsjädr md ottnhål ör montring oh yllport på sidn ör nslutning v slngsystm. Krtr: 170 dn till dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) EP rin: Ej rprrr. Dss utstötrjädrr (Ejtor Pins) är ärgkodd oh justrr. Rört är gängt M16 ltrntivt M24. Krtr: 2 dn till 170 dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~100 (vid 20 C) R rin: Ej rprrr, ärgkodd oh ullt inställr gsjädrr md Ø 12, Ø 15 oh Ø 19 mm yttrdimtr. Krtr: 13 dn till 90 dn lglängdr: 7 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) Mini rin: Färgkodd oh ullt justrr gsjädrr md litn yttrdimtr. Krtr: 25 dn till 200 dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) TU rin: Kllrs stndrdsri oh världns örst sri v gsjädrr. Måttn övrnsstämmr md stndrdn IO ör gsjädrr. Krtr: 250 dn till dn lglängdr: 10 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) 2.1/3 Om gsjädrr TB rin: Vrint v sri TU md låg krtökning, md smm totllängdr mn md störr yttrdimtrr. Fjädrrn år därignom ökd livslängd oh kn körs md högr prssrkvns. Krtr: 750 dn till dn lglängdr: 12.7 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~40-80 (vid 20 C) rin: iknr sri TU, mn jädrrn hr tumsrd totllängdr oh slglängdr. Krtr: 750 dn till dn lglängdr: ½ till 8 Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) K rin: Kortvrint v sri TU md ottnhål ör montring oh sidlddningsport ör nslutning v slngsystm. Krtr: 500 dn till dn lglängdr 6 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~30 (vid 20 C) MT rin: Mdltmprturgsjädrr är kompkt oh krtull kolvstångsvtätd gsjädrr som kn nvänds i jädrtmprturr upp till 120 o C. Krtr: lglängdr: Mx. ntl slg/min.: 42 dn till dn 10 mm till 80 mm ~20 (vid 80 C) HT rin: Högtmprturgsjädrr ör nvändning vid rtstmprturr upp till 180 C. Krtr: 250 dn till 750 dn lglängdr: 10 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~60 (vid 20 C) HG rin: HG - Håld Gsjädr hr tt gnomgånd hål i jädrns ntrumlinj, så tt gsjädrn kn montrs utnpå n plr llr n stång. Krtr: 250 dn till dn lglängdr: 16 mm till 100 mm Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) 1 Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/3

5 1 2.1/4 Om gsjädrr Inormtion om CF (ow Contt For) gsjädrr CF rin är näst gnrtion v gsjädrr. Dn här innovtiv srin hr tgits rm ör tt lös d stor prolm som plåtormningsindustrin idg ställs inör: hoklstr, hög ullrnivår oh krtigt hoppnd plåttillhållr. Allt dtt mdör hög undrhållskostndr ör prssr oh vrktyg smt n hög ullrnivå. CF jädrn rdurr stötkrtrn md änd upp till 50% jämört md trditionll gsjädrr. Fjädrrn gr n grdvis krtuppyggnd oh n mjuk lrtion så tt pårstningrn på kugghjul oh lgr dämps oh slitgt på drivkomponntrn minskr. Dt gr utslg i orm v lägr undrhållskostndr ör prssn. CF jädrrns lägr initilkrt rsultrr i sänkt ljudnivå oh gör jädrrn till tt kostndsktivt sätt tt dämp ljudnivån.dt gr utslg i orm v n tystr, säkrr oh hälsosmmr rtsmiljö. CF jädrn minskr studsn hos tillhållrn, vilkt ldr till ärr produktionsstörningr oh ksstionr. Dt gr utslg i orm v högr produktionshstight. Då CF-jädrrn sittr montrd dirkt i vrktygt, uppnås ovnstånd ördlr ovstt i vilkn prss vrktygt nvänds. tndrdunktionr: 100% utytr mot IO stndrdgsjädrr (dvs. vår TU-sri). Kn montrs i intlig vrktyg. Fylls oh rnovrs som stndrdgsjädrr. Montrs som Drop-In llr md hjälp v läns lt. ottnästn. Kn slngnsluts. Kn yggs in i prssordt som tt ltrntiv till lytkudd. Inormtion om PC (pd Control TM ) gsjädrr pd Control TM gsjädrrn är utvkld ör tt rdur llr hlt liminr plåthållrhopp oh är dt snst tillskottt v prolmlösnd Kllr produktr. pd Control TM gsjädrrn sänkr hstightn som plåttillhållrn hr pris innn dn når sin strtposition. Dtt är möjligt gnom tt sänk pd Controlkolvstångns rturhstight till 0,4 m/s d sist 30 mm v slglängdn. Hoppnd plåttillhållr orskrs otst v tt högt tryk på slgts åtrvändningshstight, vnligtvis ssoirt md spillänkd drivprssr. Plåthållrhoppts höjd ror på vilkn hstightn plåthållrn hr när vrktygts gsjädrr når sitt yttrst ändläg. Plåthållrns msströght år i dtt ögonlik plåthållrn tt hopp upp rån gsjädrrn. Om vi ntr tt grvittionn är dn nd krtn på plåthållrn vid dnn sprtionss, kn vi räkn ut dn tortisk höjdn på plåthållrhoppn vid olik rturhstightr hos prssn. Rturhstight [m/s] Tortisk lythöjd [mm] I vrklightn är dt ndr ktorr som påvrkr plåttillhållrn. Dss kn åd ök llr minsk d tortisk lythöjdrn. 12 Kllr Prolmlösr Trykrörls Plåthållrns Position Position på övr vrktygshlvn Plåthållrns Hopp ot-hit trikr Plt - P 2 pd Control TM - PC Gs prings ow Contt For - CF 0 0 Hög tillslgshstight Vvstkns vinkl Hög sprtionshstight tok itr - PC /4 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

6 ANVÄNDARINFORMATION Montringsnvisningr Följ lltid nvisningrn ndn, så år du ut äst möjlig livslängd oh säkrht v gsjädrn. Gsjädrn är vsdd ör nvändning i vrktyg oh mskinr. Fäst om möjligt lltid gsjädrn i vrktygt llr mskinn md hjälp v d gängd ottnhåln llr md tt lämpligt läns. Dt gängd hålt i kolvstångsändn år int nvänds ör montringsändmål. Dt är ndst vstt tt nvänds vid undrhållsrt. Använd int gsjädrrn på sådnt sätt tt kolvstångn släpps hlt ri rån intrykt läg, trsom dtt kn ld till svår skdor på jädrn. Högst tillåtn hstight undr rturslgt är 0,5 rspktiv 1,6 m/s rond på modll, s ktlogn. nog till tt gsjädrn montrs hlt prllllt md trykrörlsns riktning. Kontrollr tt kontktytn mot kolvstångsändn är vinklrät mot rörlsriktningn oh tt dn är tillräkligt härdd. Gsjädrn år int utsätts ör någon sidolstning. kydd kolvstångn mot mknisk skdor oh s till tt dn j kommr i kontkt md vätskor. Använd kolvstångns hl kontktyt. Montring v Gsjädrr 2.1/5 Om gsjädrr När montring v gsjädrr skr i mskinr llr vrktyg måst särskild spiiktionr öljs. Dtt ör tt säkr riskn ör tt ultr/läns int lossnr: Bultr sk h n ri längd (sthållningslängd) på 2 till 4 x gängns dimtr oh djupt på gängn sk vr minst 1 x gängns dimtr i stål oh 1.5 x dimtr i gjutjärn Om dn ri längdn int kn uppnås så sk skruvhålt örsänks. För tt pplir dt spiik momntt, nvänd lltid tt hätigt ryk. Gäng Momnt (skruvklss 8.8 nligt IO 898-1) M6 M8 M10 M12 M16 10 Nm 24 Nm 45 Nm 80 Nm Nm till tt ottn på jädrn lltid hr stöd. Extr örsänkning ör tt uppnå dn önskd sthållningslängdn 1 D Fsthållningslängd = Fri längd (2 to 4 x Gängns dimtr D) Mx m/s Mx 80 C Min 0 C Mx 150 r (20 C) (R19, Mini, oh X 170, X 320, X 350 mx 180 r) Vätsk F Minst gänglängd: tål: minst OK 1 x D, Gjutjärn: minst 1.5 x D d D OK N 2 * Min 1-3 mm * rond på modll F F d > D F OK d D OK mm å modll F F d > D Yttr Ø Yttr Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/5

7 1 2.1/6 Om gsjädrr lglängd Dn nominll slglängdn (tknd md i ktlogtllrn) kn nvänds ullt ut i ll KAER gsjädrr. Vi rkommndrr mllrtid tt dnn möjlight int utnyttjs i norml drit. Dtt ör tt undvik ottnslg oh jädrskdor vid vrktygsändringr llr om l uppstår i vrktygt. Vår rkommndtion: Utnyttj int d sist 5 mm llr 10% v dn nominll slglängdn. Mximlt ylltryk Dt mximl ylltrykt (vid 20 C) som ngs ör d olik gsjädrrn år int övrskrids, trsom dt kn ävntyr produktns säkrht. Drittmprtur Övrskridnd v gsjädrns rkommndrd drittmprtur örkortr gsjädrns livslängd. Rkommndrd mximl slgrkvns (slg/minut) D i ktlogn ngivn värdn ör d olik jädrrn gällr ör norml drit i prssvrktyg. D lägr värdn gällr ör långslgig jädrr oh d högr ör kortslgig. Värdn gällr ör ullt utnyttjd slglängd. Om ndst n dl v slglängdn nvänds, kn ntlt slg pr minut vr högr. Kontkt din lokl lvrntör ör yttrligr inormtion. Mximl kolvstångshstight Dn högst tillåtn kolvstångshstightn år int övrskrids, trsom dt kn ävntyr säkrhtn oh minsk gsjädrns prstnd. rviintrvll Vid korrkt instlltion oh drit rkommndrr vi minst d ndn ngivn srviintrvllrn ör KAER Gsjädrr, md undntg ör modllrn TB, MT, HT, HG oh HF. lglängd t.o.m. 50 mm: tr 1 miljon slg. lglängd övr 50 mm: tr slgmtr. Antl slgmtr räkns nligt öljnd: Utnyttjd slglängd (i mtr) x 2 x ntl slg. rvinvisningr rvi kn utörs på ll KAER gsjädrr md undntg v EP2 16, EP2 24, EP2 24, R12, R15, R19, CU 420, CU740, X 170, X 320 oh X smt MT 16 oh MT 24. Rprtions- oh vrktygsstsr inns ör ll srvirtn, srviinstruktionr mdöljr. Vrning! Undrhållsrt år r utörs v spillt utildd prsonl md god produktkänndom. Misstg vid montring oh yllning kn ävntyr säkrhtn oh/llr örkort produktns livslängd. Din närmst åtrörsäljr kn hjälp till md utildning. (Dt inns okså instruktionsvido på VH-PA, CD-ROM oh DVD tt tillgå). CAD-ilr För tt gör dt nklr ör konstruktörn tt intgrr vår gsjädrr i sin konstruktion, inns d lst KAER produktrn tt tillgå som CAD-ilr i åd 2D oh 3D. D kn hämts på vår wsid (www.kllr.om) llr ställs rån din distriutör. 2.1/6 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

8 GRUNDÄGGANDE GAFJÄDERTEORI Bräkning v initilkrtn En gsjädrs initilkrt kn räkns gnom tt multiplir dn vtätd kolvstångs- llr kolvrn (rond på konstruktion) md trykt i gsjädrn. Ju störr dn vrksmm tvärsnittsytn hos kolvstångn llr kolvn är, dsto krtigr lir gsjädrn. Dtt är orskn till tt n ylind vtätd jädr, som CU-jädrn, är strkr än n kolvstångsvtätd jädr, som TU-jädrn, md smm yttrdimtr. Ovnstånd gr öljnd orml ör gsjädrkrtn: Forml 2 F gsjädr (N) = p d tätd π 40 p (r) = Fylltryk d tätd (mm) = Dynmisk tätningsdimtr 2.1/7 Om gsjädrr Exmpl I En TU 1500-jädr (s sidn 2.6/12) sk justrs ör tt g initilkrtn N (vid 20 C). P ldd = P std F rordrlig F r = N I tlln ör TU 1500 inns öljnd värdn: P std F std F stndrd = 150 r = N Dt yllningstryk som sk nvänds lir då: P ldd = = 120 r Ändring v initilkrtn om rmgår v orml ovn, kn n givn gsjädrs krt ändrs gnom ändring v gstrykt. När dt hövs n initlkrt som vvikr rån d tillgänglig stndrdvärdn, kn ormln ndn nvänds. Forml p ylltryk = p stndrd F rordrlig F stndrd F rordrlig (N) = Dn rodrlig initilkrtn F stndrd (N) = Initilkrtns stndrdvärd (vid p stndrd ) p stndrd (r) = tndrdyllningstryk Ett gstryk v 120 r gr dn önskd initilkrtn, N. För smtlig modllr i ktlogn ngs stndrdvärdn ör initilkrtn, F stndrd oh yllningstrykt vid 20 C. Isotrmisk krtökning När gsjädrn tryks ihop stigr gstrykt i jädrn, vilkt rsultrr i tt jädrkrtn ökr Trykstgringn i gsn (oh därmd krtökningn) räkns md hjälp v gslgrn. Idl gslgn Forml p V = n R T p (r) = gstryk V (l) = gsvolym n (mol) = molkvntitt R (Nm/ K) = konstnt = 8,314 T ( K) = tmprtur Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/7

9 1 2.1/8 Om gsjädrr Vid konstnt tmprtur (isotrmt örlopp) kn mn ör tt slutt systm, som n gsjädr, örnkl ormln till: Forml p V = konstnt (Boyls lg) Gstrykt vid n vld punkt v slgt () kn räkns på öljnd sätt: Forml p o V o = p s V s Exmpl II Vd lir jädrkrtn ör n TU tr n utnyttjd slglängd v 80 mm? F s = F init, vrkl nv = 80 mm Ur tlln ör TU 1500 (s sidn 2.6/12) ås öljnd värdn: F init, vrkll nom F init, nom F slut, nom nom nom - nv 1- = N = 100 mm = N = N F init, nom F slut, nom p o (r) = initiltryk V o (l) p s (r) V s (l) = initilvolym = tryk vid slg = volym vid slg F s = Gnom tt kominr orml oh orml rhållr mn orml md vilkn mn kn räkn krtn i vrj punkt längs jädrns slg. Forml nom F s = F init, vrkl nom - nv 1- F init,nom F slut, nom F s (N) = krt då jädrn tillrygglgt lgt F init,ktull (N) = jädrns ktull initilkrt utn. (mm) = jädrns nominll slglängd nom (mm) = utnyttjd slglängd F init,nom (N) = jädrns nominll initilkrt F slut,nom (N) = jädrkrt när jädrn gjort hl sitt nominll slg I ktlogn ngs nom. F oh F ör vrj init,nom slut,nom nskild modll. Om krtn (ylltrykt) int hr ändrts lir F init, vrkl lik md F init, nom dvs. dt värd som ngs i ktlogn. OB! All slutkrtr som ngs i ktlogn vsr isotrm örhållndn. F s (80mm) = N Om gsjädrns tmprtur hålls konstnt (isotrm pross), kommr jädrn tt g krtn N vid utnyttjd slglängd 80 mm. Polytropisk krtökning I d lst tillämpningr kommr gstmprturn i jädrn int tt örli konstnt undr slgt. I sådn ll sk öljnd orml nvänds ör räkning v dn snn krtökningn (polytrop). Forml F s = F init, vrkl nom - nv nom 1 - F init, nom F slut, nom Där n klls polytropxponntn. Brond på hur ort gsjädrn tryks ihop oh vilkt gstryk som rådr vid smmntrykningns örjn, kommr n tt vr mlln 1 oh 1,55. Vid norml drit i tt prssvrktyg oh tt yllningstryk på 150 r kn mn sätt värdt på n till 1,4. n 2.1/8 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

10 nom, F init,nom oh F slut,nom inns ngivn ör ll modllr i ktlogn. Om int krtn hr ändrts (dvs ylltrykt int hr ändrts) kommr F init, vrkl vr smm som F init, nom som är dt värd som ngs i ktlogn. OB! All i ktlogn ngivn slutkrtr vsr isotrm örhållndn. Exmpl III Hur stor är dn polytropisk krtökningn ör n TU , md utnyttjd slglängd på 80 mm i tt vnligt prssvrktyg? 2.1/9 Om gsjädrr Initilkrtns rond v tmprturn Dn innslutn gsns tmprtur påvrkr gstrykt oh därmd jädrkrtn. D i ktlogn ngivn krtrn gällr ör n tmprtur v 20 C. Md hjälp v dn tidigr givn grundorml kn jädrkrt oh gstryk vid ndr tmprturr räkns nligt öljnd: Forml p 0 p 1 = T 0 T 1 1 Forml F s, polytropi = F init, vrkl nom - nv nom 1- F init, nom F slut, nom n T 0 ( K) = Rrnstmprtur T 1 ( K) = Gsjädrns tmprtur Forml p 1 = p 0 T 1 F init, vrkl nom nv = N = 100 mm = 80 mm F slut,nom = N F init,nom = N n = 1.4 ( norml prssppliktion ) T 0 Etrsom krtn är proportionll mot trykt gällr okså: Forml F s, polytrop (80 mm) = F s, polytrop (80 mm) = N F 1 = F 0 T 1 T 0 Exmpl IV En gsjädr som gr initilkrtn N vid 20 C nvänds undr örhållndn som år gsjädrns tmprtur tt stig till 60 C. Vd lir jädrns initilkrt vid 60 C? ösning md orml F 1 = F 0 T 1 T 0 F 0 = N T 1 = C = 333 K T 0 = C = 293 K F 1 = = N 293 Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/9

11 Övrsikt - F INIT 250 Ø 12 Ø 12 Ø 8 Ø 7 Ø 6 62 ( xlglängdn ) Ø 25 M28x1.5 Ø 19 Ø 15 Ø 12 Initilkrt Initilkrt Initilkrt Initilkrt Initilkrt dn dn dn 8-70 dn 6-50 dn Ø 11 Ø 6 Ø 12 Ø 12 Ø ( xlglängdn ) 12 X 170 x 10 mm 65 ( xlglängdn ) EP2 16 x 10 mm EP2 24 x 10 mm EP2 24 x 10 mm 70 ( xlglängdn ) MC3 x 10 mm 8 3 M2 x 10 mm MM2 x 10 mm R19 x 10 mm R15 x 10 mm R12 x 10 mm * Totl längd ör M2 slglängd 63,5 mm oh längr är 45 + (2xlglängdn) * Totl längd ör R 12 slglängd 63,5 mm oh längr är 45 + (2xlglängdn) * Totl längd ör X 170 slglängd 75 mm oh längr är 35 + (2xlglängdn) Ø 19 Initilkrt 170 dn M16x1.5 M16x2 M24x1.5 M24x1.5 Initilkrt Initilkrt Initilkrt 5.7 / dn dn dn Ø 32 Initilkrt dn y trömsholmn AB

12 F INIT < 250 EP2 16 id 2.2/2 2 EP2 24 id 2.2/3 EP2 24 id 2.2/4 R12 id 2.2/6 R15 id 2.2/8 R19 id 2.2/10 M2 id 2.2/12 MM2 id 2.2/14 MC3 id 2.2/16 X 170 id 2.2/18 y trömsholmn AB

13 2.2/2 EP2 16 EP2 16 (Ejtor Pin md M16-gäng) inns tillgänglig i två gängdimnsionr, M16x1.5 oh M16x2. 2 R3 Ø 6 Vrj gängdimnsion inns tillgänglig i sju modllr. x örinställd (orng, lil, grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. HEX17 Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. 5 1 Hur mn ställr EP2 16x m in 35 Modll: lglängd (mm) (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Gänglåsring M16x1,5 M16x2 M6 Gspåyllning, Ø 6 R3 djup 5 mm 3 5 R3 Ø 6 HEX10 EP2 16/24 Montringsvrktyg, Ordr Nr Gäng: x1,5 = M16x1,5 x2 = M16 x 2 Krt: 02 = Orng 20 = Röd 04 = il 40 = Gul 05 = Grön xx = vrt, lvrrs md 10 = Blå n örlddning på 5-10 r Krt i N vid +20 C lutkrt i N t + 20 C, vid ullt slg Fylltryk Modll Initilkrt Färg (r) EP2 16x Orng 6 32 EP2 16x il EP2 16x1,5/x Grön EP2 16x1,5/x Blå EP2 16x1,5/x Röd EP2 16x1,5/x Gul EP2 16x1,5/x2 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. HE X1 0 Finns ävn i vrsion EP2 16 GM nligt GM NA-tndrd. Kontkt din åtrörsäljr llr trömsholmn AB M16x1,5 ör mr inormtion. Gänglåsring Ø HE X 9,5 in m 3 Gänglåsring M16x1, in m lglängd ±0,25 min Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,002 0, ,003 0, ,003 0, ,004 0, ,005 0, ,006 0, ,007 0, ,008 0, ,009 0, ,012 0,13 Bskt Ø 20 Inästningsmöjlightr För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C HE X 9,5 Rk. mx rkvns, slg/min... ~ 100 (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s NV 24 8 åsmuttr Ordr Nr Gäng M16x1,5 M16x2 Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr 2.2/2 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

14 2.2/3 EP2 24 R8 Ø 12 EP2 24 modlln (Ejtor Pin md M24-gäng) inns tillgänglig i m modllr: yr örinställd (grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. 2 HEX17 Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. Gänglåsring HE X 1 7 in M24x1,5 m M6 Gspåyllning, djup 5 mm HEX10 EP2 16/24 Montringsvrktyg, Ordrnr Krt i N vid +20 C lutkrt i N vid + 20 C vid ullt slg Fylltryk Modll Initilkrt Färg (r) EP Grön EP Blå EP Röd EP Gul EP2 24 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Hur mn ställr Modll: EP Bskt lglängd (mm) (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Krt: 20 = Grön 40 = Blå 80 = Röd 170 = Gul xxx = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r lglängd ±0,25 min Inästningsmöjlightr Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,003 0, ,006 0, ,008 0, ,011 0, ,012 0, ,014 0, ,017 0, ,019 0, ,024 0, ,030 0,35 För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s NV 36 åsmuttr Ordrnr Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... Nitrrd Rprtionssts... Ej rprrr Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/3

15 2.2/4 EP R 8 Ø 12 1 EP2 24 modlln (Ejtor Pin pil md M24-gäng) inns i sju modllr: x örinställd (orng, lil, grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. Gänglåsring HEX M24x1,5 min M6 Gspåyllning, djup 5 mm HEX 17 Modll Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk (r) lutkrt i N vid + 20 C, vid ullt slg EP Orng EP il EP Grön EP Blå EP Röd EP Gul EP2 24 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Hur mn ställr Modll: EP lglängd (mm) (10, 16, 20, 25, 30, 38, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Krt: 07 = Orng 80 = Röd 11 = il 170 = Gul 20 = Grön xxx = vrt, lvrrs md 40 = Blå n örlddning på 5-10 r lglängd ±0,25 min Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,005 0, ,006 0, ,007 0, ,008 0, ,010 0, ,011 0, ,012 0, ,014 0, ,017 0, ,019 0, ,022 0, ,026 0, ,032 0,36 Bskt Inästningsmöjlightr För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... Nitrrd Rprtionssts... Ej rprrr 2.2/4 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

16 EP16, EP/EP /5 2 idn hr vsiktligt lämnts tom Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/5

17 2.2/6 R12 Ø 6 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. 2 3 Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm. 17 R 0,8 min Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt). Dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. Hur mn ställr R Ø 12 ±0,1 5 M6 Gspåyllning, djup 5 mm Modl: lglängd (mm) Krt: 13 = Gön (7, 10,13, 15, 19, 25, 38.1, 50, 63.5, 75, 80, 100, 125) 25 = Blå 38 = Röd 50 = Gul XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r Modll * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Bskt Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk [r] R Grön 45 R Blå 90 R Röd 135 R Gul 180 R12 XX* vrt slglängd lutkrt i N vid + 20 C* R12 13 R12 25 R12 38 R12 50 ±0,25 Inästningsmöjlightr min Gsvolym (l) Vikt (kg) ,001 0, ,001 0,03 12, ,4 54,7 0,001 0, ,002 0, ,002 0, ,002 0,04 38, ,003 0, ,004 0,05 63,5** ,5 0,005 0,06 75** ,006 0,06 80** ,006 0,07 100** ,008 0,07 125** ,010 0,09 * = vid ullt slg. ** = pssr int till ottngängd montring. För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Min 0.7 x min Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr B B Bottngäng, Bottngäng, kn ndst ndst nvänds ör ör slglängdr mm mm +1,0 Yttr Ø +0,5 Drop-in Drop - In FCR-12 FCR-12 Övr spår Övr spår +1,0 Yttr Ø +0,5 2.2/6 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

18 2.2/7 R12 Fästn FCR-12 Ordr Nr: FCR-12 21,5 Ø 6, ,0 Yttr Ø +0,5 Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/7

19 2.2/8 R 15 Ø 7 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. 2 Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm R 0,8 (2x) Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt).dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. min Hur mn ställr R Ø 15 ± 0,1 5 M6 Gspåyllning, djup 5 mm Modll: Krt: 18 = Grön 35 = Blå 50 = Röd 70 = Gul lglängd (mm) (7, 10, 12.7, 15, 19, 25, 38.1, 50, 63.5, 75, 80, 100, 125) XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r Modll Bskt Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk (r) R Grön 45 R Blå 90 R Röd 135 R Gul 180 R15 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. lglängd lutkrt i N vid + 20 C* R15 18 R15 35 R15 50 R15 70 ±0,25 Inästningsmöjlightr min Gsvolym (l) Vikt (kg) ,001 0, ,001 0, ,001 0, ,002 0, ,002 0, ,002 0,06 38,1** ,1 0,003 0,07 50** ,004 0,08 63,5** ,5 0,005 0,09 75** ,006 0,10 80** ,006 0,11 100** ,008 0,12 125** ,010 0,04 * = vid ullt slg. **= pssr int till ottngängd montring För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr B Min 0.7 x min Bottngäng, kn ndst nvänds ör slglängdr ör 7-25 mm mm +1,0 Yttr Ø+0,5 Drop-in- In FCR-12 FCR-15 Övr spår Övr spår +1,0 Yttr Ø +0,5 2.2/8 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

20 2.2/9 R 15 Fästn FCR-15 Ordr Nr: FCR-15 21,5 Ø 6, ,0 Yttr Ø +0,5 Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/9

21 2.2/10 R19 2 Ø 8 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt).dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. R1 (2x) Hur mn ställr R min Modll: Krt: 30 = Grön 50 = Blå 70 = Röd 90 = Gul lglängd (mm) (7, 10, 15, 25, 38.1, 50, 63.5, 80, 100, 125) XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r 6 min Bskt Ø 19 0 /- 0,1 Ø M6 Gspåyllning TM hyls, M24 x 1.5 Ordr Nr M24 TI hyls, UNC 1-8 Ordr Nr UNC1 TM = M24 x 1,5 or TI = 1" - 8 UNC Montringsvrktyg ör gängd hyls Ordr Nr Modll Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Inästningsmöjlightr Fylltryk (r) R Grön 60 R Blå 100 R Röd 140 R Gul 180 R19 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. lglängd lutkrt i N vid + 20 C* R19 30 R19 50 R19 70 R19 90 ±0,25 min Gs vol. ( l ) Vikt (kg) ,003 0, ,003 0, ,004 0, ,006 0, , ,2 80,1 0,009 0, ,011 0, , ,5 0,014 0, ,018 0, ,022 0, ,027 0,20 * = vid ullt slg För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr Yttr Ø + 1,0 Drop - In B Bottngäng ndst ör slglängd 7-25 mm BF-19 Ndr spår ndst ör slglängd 7-25 mm Yttr Ø + 1,0 FCR-19 Övr spår 2.2/10 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Ultromat AT/96 och ATF/96 Serie V 4.0 Trekammaranläggning för beredning av polyelektrolyt

ProMinent. Driftinstruktion Ultromat AT/96 och ATF/96 Serie V 4.0 Trekammaranläggning för beredning av polyelektrolyt Dritinstruktion Ultromt A/96 och AF/96 Sri V 4.0 rkmmrnläggning ör rdning v polylktrolyt ProMinnt V. G. läs ignom hl dritinstruktionn innn utrustningn dritsätts! S till så tt dn int kommr ort! För skdor

Läs mer

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper Vtk_logo_cmyk-2012.pf 1 2011-11-25 13.09 VATEK Multifix kopplingr för ll rörtypr VATEK MULTIFIX ÄR EN SERIE rgfst rörkopplingr för ll typr v rör till å vttn och gslningr. Kopplingrn introucrs i Svrig v

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörns rfrnshnok Dikin Althrm - lågtmprtur Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Instlltörns rfrnshnok Dikin Althrm - lågtmprtur Split Svnsk Innhåll Innhåll

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist Tllstånsmsknr Moor-utomt Mly-utomt Wllm Snvst wllm@kth.s ÖH. Bstäm tllstånsrm oh tllstånstll ör skvnskrtsn. Vlkn v mollrn Mly llr Moor pssr n på krtsn? Wllm Snvst wllm@kth.s . Ur krtsshmt kn öljn smn ställs

Läs mer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL www.skruvunmnt.s STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD HALLAR OCH MODUL KONSTRUKTIONER STAKET OCH STÄNGSEL REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR TRÄKONSTRUKTION ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT FÖRDELAR K-SERIEN

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

TENTAMEN. HF1903 Matematik 1 TEN2 Skrivtid 13:15 17:15 Fredagen 10 januari 2014 Tentamen består av 3 sidor

TENTAMEN. HF1903 Matematik 1 TEN2 Skrivtid 13:15 17:15 Fredagen 10 januari 2014 Tentamen består av 3 sidor ENAMEN HF9 Mmik EN Skrivid : 7: Frdgn jnuri nmn bsår v sidor Hjälpmdl: Udl ormlbld Räkndos j illån nmn bsår v uppgir som ol kn g poäng F är undrkän bg mn md möjligh ill komplring Komplringn kn nds görs

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Produktblad. Mechlift Pro E

Produktblad. Mechlift Pro E Produktblad Mchlift Pro E Mångsidig momntupptagand manipulator Flxibl lyftnht Elktrisk Mchlift Pro är n rgonomiskt utformad momnt upptagand lyftnht som nklt anpassas till många typr av hantrings lösningar.

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

ERCO Hi-trac strömskena

ERCO Hi-trac strömskena 72 2000 0q (RAL9002) Längd 2000mm Produktbskrivning Panl-profil: aluminium, pulvrlackrad. Ovansidan: tomprofil, för fastsättning av övrkoppling llr täckprofilr. Undrsidan: strömskna. 4 isolrad kopparldar

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 4a

Facit - Tänk och Räkna 4a Vår tl Fit Tänk oh Räkn 9 9 69 996, 997, 998 998, 999, 000 6 6699, 6700, 670, 670, 670, 670 67 m, 67 m, 67 m 800 m, 900 m, 000 m 900 m, 90 m, 90 m NAF 06 7 9 d 6 8 e 7 76 f 8 8 d 6 e 0 f 8 9 7 8 88 d 80

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv.

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv. Knagg Knaggarna kan t.x. användas vid förbindning mllan ar och ar. I kombination md fäst är bärförmågan stor vid vältand och lyftand kraftr. Knaggarna tillvrkas av 2,0 ± 0,13 mm galvanisrad stålplåt och

Läs mer

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour Cmpus Prk Skr Liv och lärnd Viktorisjön mot väst är dt xtrovrt rummt. En smlingspunkt för ktivitt, bdning, picknick och lkplts. Dltt v gångvägr förgrns omkring sjön och dt skps bättr tillgänglight och

Läs mer

Sammanfattning av ALA-B 2007

Sammanfattning av ALA-B 2007 Crl-Mgnus Trä t7 Smmnttning v L- 7. Ordinär dirntilkvtionr (ODE). Först ordningns homogn ODE.... ndr ordningns homogn ODE.... Inhomogn kvtionr.... Sprl vrilr 5. Intgrrnd ktor 6. En ltrntiv örskjutningsrgl.

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd äkrht ICK äkrht ICK Guid till -EN IO 13855 ny stndrd för plcring v tknisk skydd För tt tt skydd sk kunn plcrs på rätt vstånd till riskområdt krävs n noggrnn räkning. Till stöd finns nu n ny viktig stndrd,

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00 Tentmen i Mtemtik, HF9 9 dec 6, kl. 8:-: Emintor: Armin Hlilovic Undervisnde lärre: Erik Melnder, Jons Stenholm, Elis Sid För godkänt betyg krävs v m poäng. Betygsgränser: För betyg A, B, C, D, E krävs,

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark Beskrivning XB är en serie lödd plttvärmeväxlre i koppr för nvändning i fjärrvärmesystem (modell DH) och fjärrkylsystem (modell DC), till exempel vid vrmvtteneredning, i fjärrvärmeundercentrl för tt seprer

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Föreläsning 7: Trigonometri

Föreläsning 7: Trigonometri ht06 Föreläsning 7: Trigonometri Trigonometrisk identiteter En identitet är en likhet som håller för ll värden på någon vriel. Tex så gäller tt ( + ) + + för ll,. Dett skrivs ilnd som ( + ) + +, men vi

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Cylindrar CYLINDRAR. Snabb leverans - beställ idag 020-22 44 22

Cylindrar CYLINDRAR. Snabb leverans - beställ idag 020-22 44 22 ylindrar tt brett urval cylindrar från ISO/VDM-profiler till kompakta kortslags-, kolvstångslösa och roundlinecylindrar till vridcylindrar, stötdämpare och en del Martonaircylindrar i den klassiska avdelningen.

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1 Uppgiftssmling 5B1493, lektionern 1 6 Lektion 1 4. (Räkning med oändlig decimlbråk) Låt x = 0, 1 2 3 n och y = 0,b 1 b 2 b 3 b n ( i och b i siffror 0, 1,, 9).. Kn Du beskriv något förfrnde som säkert

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880 HÄLO- OH IDOTTDMIN/107 013 00 LILJWLL arkitekter ab 1 1 2 Y 407 Y 40680 Y 40640 Y 40600 Y 40560 Y 405 Y 40480 Q:\10701300\\HNDLING\ITNING\HID\HI_ituationsplanpln; PINTD: 09-12-01-13:40; LT D Y: sogy 3

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Volym och dubbelintegraler över en rektangel

Volym och dubbelintegraler över en rektangel Volym oh dubbelintegrler över en rektngel All funktioner nedn nts vr kontinuerlig. Om f (x i intervllet [, b], så är ren v mängden {(x, y : y f (x, x b} lik med integrlen b f (x dx. Låt = [, b] [, d] =

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Svensk katalog. Världsledande LED-teknik. Energisnålt och superhållbart. www.hellamarine.se www.marinkatalogen.se

Svensk katalog. Världsledande LED-teknik. Energisnålt och superhållbart. www.hellamarine.se www.marinkatalogen.se Svensk ktlog Världslednde LED-teknik. Energisnålt oh superhållrt. www.hellmrine.se www.mrinktlogen.se Vision oh innovtion Hell mrine, Auklnd, Ny Zeelnd. Välkommen till Hell mrines ktlog, din fullständig

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien.

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien. Sinus- och cosinusserier I slutet v kursen där vi skll lös differentilekvtioner på ändlig intervll v typen H, L, behöver vi konstruer Fourierserier med en viss typ v uppförnde i intervllens ändpunkter.

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Morgrns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :1 1 1 2 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från.

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från. Entré och personlrum Designd receptionsdisk En snygg men smtidigt prisvärd stådisk med r stilitet tck vre ställfötter. Disken finns i två former, L-form smt U-form och går tt få i utförnde jörk, svrt eller

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer