Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < < F INIT < < F INIT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT"

Transkript

1 DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E T rnås, wdn T l , T lx DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN AB, Box 216, E T rnås, wd l , T lx y TRYCKATT FJÄDER FÅR EJ ÖPPNA. MAX FYNINGTRYCK 150 BAR. KYDDA MOT KADOR. FÖRE INTAATION EER ERVICE, E BRUKANVINING / ERVICEINTRUKTION. DO NOT OPEN WHEN PREURIED. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. BEFORE INTAATION OR ERVICE, EE UER' GUIDE / ERVICE INTRUCTION. NO ABRA EN ATA PREION. PREION MAXIIMA BAR. PROTEGER CONTRA DAÑO. ANTE DE INTAACION O ANTE DE ERVICIO MIRE A INTRUCTIONE/ERVICIO. y TRYCKATT FJÄDER FÅR EJ ÖPPNA. MAX FYNINGTRYCK 150 BAR. KYDDA MOT KADOR. FÖRE INTAAT ION EER ERVICE, E BRUKANVINING / ERVICEINTRUKTION. DO NOT OPEN WHEN PREURIED. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. BEFORE INTAATION OR ERVICE, EE UER' GUIDE / ERVICE INTRUCTION. NO ABRA EN ATA PREION. PREION MAXIIMA BAR. PROTEGER CONTRA DAÑO. ANTE DE INTAACION O ANTE DE ERVICIO MIRE A INTRUCTIONE/ERVICIO. TR Box 216, l Innhåll Om gsjädrr 1 Ø ± 0,1 F Initilkrt dn INIT Cylindr Modllr (1 dn = 1 kg = 2.25 l) dimtr mm Box Trnås wdn Tl Fx PED Approvd or ull stroks PED Approvd or ull stroks PED Approvd or ull stroks Box Trnås wdn Tl Fx EP2 16, EP2 24, EP2 24 F INIT < 250 Ø 12 Ø 32 R12, R15, R19 M2, MM2, MC3 X CU < F INIT < 500 Ø 25 Ø 38 X 320, X 350 KM 250 TU 250, TM 250, TI 250, TM CU < F INIT < 750 Ø 38 Ø 45 X 500 K 500, KM 500 TU < F INIT < 1000 Ø 45 Ø 75 X 750 K 750, KM 750, KM 750 TU 750, CF 750, TB 750, 750, PC CU 1000, CU < F INIT < 2500 Ø 38 Ø 95 X 1000, XM 1000, X 1500, X 2400 K 1500 TU 1500, CF 1500, TB 1500, 1500, PC < F INIT < 5000 Ø 75 Ø 120 CU 2900, CU 4700 X 4200 TU 3000, CF 3000, TB 3000, 3000, PC < F INIT < 7500 Ø 120 Ø 150 X TU 5000, CF 5000, TB 5000, 5000, PC < F INIT < F INIT > Ø 95 Ø 120 Ø 150 Ø 195 CU 7500 X 9500 TU 7500, CF 7500 CU 11800, CU TU X MT - Mdl Tmprtur Gsjädrr HT - Hög Tmprtur Gsjädrr 11 HG - Håld Gsjädrr 12 Avlnsrnd Gsjädrr 13 Bilindustristndrd - Ford WDX 14 Bilindustristndrd - GM

2 Om gsjädrr AMÄNT id 2.1/2 1 Huvudgruppr v gsjädrr id 2.1/2 Övrsikt v modllrn id 2.1/3 Inormtion om CF (ow Contt For) id 2.1/4 Inormtion om pd Control TM gs spring id 2.1/4 ANVÄNDARINFORMATION id 2.1/5 Montringsnvisningr / Montring v gsjädrr id 2.1/5 lglängd id 2.1/6 Mximlt yllndstryk id 2.1/6 Drittmprtur id 2.1/6 Rkommndrd mximl slgrkvns (slg/minut) id 2.1/6 Mximl kolvstångshstight id 2.1/6 rviintrvll id 2.1/6 rvinvisningr id 2.1/6 CAD-ilr id 2.1/6 GRUNDÄGGANDE GAFJÄDERTEORI id 2.1/7 Bräkning v initilkrtn id 2.1/7 Ändring v initilkrtn id 2.1/7 Isotrmisk krtökning id 2.1/7 Polytropisk krtökning id 2.1/8 Initilkrtns rond v tmprturn id 2.1/9 y trömsholmn AB

3 1 2.1/2 Om gsjädrr AMÄNT KAER gsjädrr är konstrurd ör tt uppyll ll kundns krv på tillörlitlight, säkrht oh livslängd. Konstruktion, tillvrkning oh tstr v KAER gsjädrr hr godkänts nligt dt ny trykkärlsdirktivt Prssur Equipmnt Dirtiv (). Huvudgrupp v gsjädrr Kllr gsjädrr kn dls in i två gruppr: kolvstångsvtätd oh ylindrvtätd. Ndn viss d två grundkonstruktionrn: d tätd Kolvstång Avstrykr mutsskydd åsring C-spår ttisk tätning Trykkärlsdirktivt (PED) rsättr ll tidigr EU lgstitning som vsr konstruktion, tillvrkning oh tstr v trykkärl. Tillvrkningn skr md vnrd produktionsmtodr oh spilutrustning i vår modrn nläggning i Trnås. trömsholmn AB, som konstrurr oh tillvrkr KAER gsjädrr, är sdn 1994 rtiirt nligt IO 9001 oh sdn 2002 nligt IO 9000:2000 smt PED (97/23/ EC). trömsholmn är världsldnd inom tillvrkning v gsjädrr ör mtllormning. Dynmisk tätning Cylindrrör Kolvstångshlvor tyrnd Kvävgs Vntil U-spår Fyllport KAER grnti övr hl världn Dn världsvid srvi grntin ör KAER produktr är giltig upp till tt visst ntl slg oh inom två år tr köptillällt. Produktn skll vr nvänd nligt d spiiktionr oh rkomndtionr som inns ngivn i vår nvändrguid, produkt oh srvi roshyr. Vid lnvändning llr vid mknisk misstg gällr int grntin. Gsjädrr: 1 miljon slg (mx slgmtr). Kontrollrr gsjädrr, Flx Cm oh ndr produktr: slg. Kolvstångsvtätd gsjädr d tätd Kolv Avstrykr C-spår tyrring Dynmisk tätning Cylindrrör Vntil Kvävgs Bottndl ttisk tätning C-spår Bottngäng åsring Fyllport Cylindrvtätd gsjädr 2.1/2 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

4 Övrsikt v modllrn Ndn öljr n övrsikt övr vår gsjädrsrir ör vrktygsmskinr: CU rin: D här suprkompkt gsjädrrn gr hög krtr smtidigt som drs yttrdimtrr är små. Krtr: 420 dn till dn lglängdr: 6 mm till 50 mm Mx. ntl slg/min.: ~100 (vid 20 C) Powr in - X rin: Världns kortst oh strkst kolvstångsvtätd gsjädr md ottnhål ör montring oh yllport på sidn ör nslutning v slngsystm. Krtr: 170 dn till dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) EP rin: Ej rprrr. Dss utstötrjädrr (Ejtor Pins) är ärgkodd oh justrr. Rört är gängt M16 ltrntivt M24. Krtr: 2 dn till 170 dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~100 (vid 20 C) R rin: Ej rprrr, ärgkodd oh ullt inställr gsjädrr md Ø 12, Ø 15 oh Ø 19 mm yttrdimtr. Krtr: 13 dn till 90 dn lglängdr: 7 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) Mini rin: Färgkodd oh ullt justrr gsjädrr md litn yttrdimtr. Krtr: 25 dn till 200 dn lglängdr: 10 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~ (vid 20 C) TU rin: Kllrs stndrdsri oh världns örst sri v gsjädrr. Måttn övrnsstämmr md stndrdn IO ör gsjädrr. Krtr: 250 dn till dn lglängdr: 10 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) 2.1/3 Om gsjädrr TB rin: Vrint v sri TU md låg krtökning, md smm totllängdr mn md störr yttrdimtrr. Fjädrrn år därignom ökd livslängd oh kn körs md högr prssrkvns. Krtr: 750 dn till dn lglängdr: 12.7 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~40-80 (vid 20 C) rin: iknr sri TU, mn jädrrn hr tumsrd totllängdr oh slglängdr. Krtr: 750 dn till dn lglängdr: ½ till 8 Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) K rin: Kortvrint v sri TU md ottnhål ör montring oh sidlddningsport ör nslutning v slngsystm. Krtr: 500 dn till dn lglängdr 6 mm till 125 mm Mx. ntl slg/min.: ~30 (vid 20 C) MT rin: Mdltmprturgsjädrr är kompkt oh krtull kolvstångsvtätd gsjädrr som kn nvänds i jädrtmprturr upp till 120 o C. Krtr: lglängdr: Mx. ntl slg/min.: 42 dn till dn 10 mm till 80 mm ~20 (vid 80 C) HT rin: Högtmprturgsjädrr ör nvändning vid rtstmprturr upp till 180 C. Krtr: 250 dn till 750 dn lglängdr: 10 mm till 300 mm Mx. ntl slg/min.: ~60 (vid 20 C) HG rin: HG - Håld Gsjädr hr tt gnomgånd hål i jädrns ntrumlinj, så tt gsjädrn kn montrs utnpå n plr llr n stång. Krtr: 250 dn till dn lglängdr: 16 mm till 100 mm Mx. ntl slg/min.: ~15-40 (vid 20 C) 1 Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/3

5 1 2.1/4 Om gsjädrr Inormtion om CF (ow Contt For) gsjädrr CF rin är näst gnrtion v gsjädrr. Dn här innovtiv srin hr tgits rm ör tt lös d stor prolm som plåtormningsindustrin idg ställs inör: hoklstr, hög ullrnivår oh krtigt hoppnd plåttillhållr. Allt dtt mdör hög undrhållskostndr ör prssr oh vrktyg smt n hög ullrnivå. CF jädrn rdurr stötkrtrn md änd upp till 50% jämört md trditionll gsjädrr. Fjädrrn gr n grdvis krtuppyggnd oh n mjuk lrtion så tt pårstningrn på kugghjul oh lgr dämps oh slitgt på drivkomponntrn minskr. Dt gr utslg i orm v lägr undrhållskostndr ör prssn. CF jädrrns lägr initilkrt rsultrr i sänkt ljudnivå oh gör jädrrn till tt kostndsktivt sätt tt dämp ljudnivån.dt gr utslg i orm v n tystr, säkrr oh hälsosmmr rtsmiljö. CF jädrn minskr studsn hos tillhållrn, vilkt ldr till ärr produktionsstörningr oh ksstionr. Dt gr utslg i orm v högr produktionshstight. Då CF-jädrrn sittr montrd dirkt i vrktygt, uppnås ovnstånd ördlr ovstt i vilkn prss vrktygt nvänds. tndrdunktionr: 100% utytr mot IO stndrdgsjädrr (dvs. vår TU-sri). Kn montrs i intlig vrktyg. Fylls oh rnovrs som stndrdgsjädrr. Montrs som Drop-In llr md hjälp v läns lt. ottnästn. Kn slngnsluts. Kn yggs in i prssordt som tt ltrntiv till lytkudd. Inormtion om PC (pd Control TM ) gsjädrr pd Control TM gsjädrrn är utvkld ör tt rdur llr hlt liminr plåthållrhopp oh är dt snst tillskottt v prolmlösnd Kllr produktr. pd Control TM gsjädrrn sänkr hstightn som plåttillhållrn hr pris innn dn når sin strtposition. Dtt är möjligt gnom tt sänk pd Controlkolvstångns rturhstight till 0,4 m/s d sist 30 mm v slglängdn. Hoppnd plåttillhållr orskrs otst v tt högt tryk på slgts åtrvändningshstight, vnligtvis ssoirt md spillänkd drivprssr. Plåthållrhoppts höjd ror på vilkn hstightn plåthållrn hr när vrktygts gsjädrr når sitt yttrst ändläg. Plåthållrns msströght år i dtt ögonlik plåthållrn tt hopp upp rån gsjädrrn. Om vi ntr tt grvittionn är dn nd krtn på plåthållrn vid dnn sprtionss, kn vi räkn ut dn tortisk höjdn på plåthållrhoppn vid olik rturhstightr hos prssn. Rturhstight [m/s] Tortisk lythöjd [mm] I vrklightn är dt ndr ktorr som påvrkr plåttillhållrn. Dss kn åd ök llr minsk d tortisk lythöjdrn. 12 Kllr Prolmlösr Trykrörls Plåthållrns Position Position på övr vrktygshlvn Plåthållrns Hopp ot-hit trikr Plt - P 2 pd Control TM - PC Gs prings ow Contt For - CF 0 0 Hög tillslgshstight Vvstkns vinkl Hög sprtionshstight tok itr - PC /4 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

6 ANVÄNDARINFORMATION Montringsnvisningr Följ lltid nvisningrn ndn, så år du ut äst möjlig livslängd oh säkrht v gsjädrn. Gsjädrn är vsdd ör nvändning i vrktyg oh mskinr. Fäst om möjligt lltid gsjädrn i vrktygt llr mskinn md hjälp v d gängd ottnhåln llr md tt lämpligt läns. Dt gängd hålt i kolvstångsändn år int nvänds ör montringsändmål. Dt är ndst vstt tt nvänds vid undrhållsrt. Använd int gsjädrrn på sådnt sätt tt kolvstångn släpps hlt ri rån intrykt läg, trsom dtt kn ld till svår skdor på jädrn. Högst tillåtn hstight undr rturslgt är 0,5 rspktiv 1,6 m/s rond på modll, s ktlogn. nog till tt gsjädrn montrs hlt prllllt md trykrörlsns riktning. Kontrollr tt kontktytn mot kolvstångsändn är vinklrät mot rörlsriktningn oh tt dn är tillräkligt härdd. Gsjädrn år int utsätts ör någon sidolstning. kydd kolvstångn mot mknisk skdor oh s till tt dn j kommr i kontkt md vätskor. Använd kolvstångns hl kontktyt. Montring v Gsjädrr 2.1/5 Om gsjädrr När montring v gsjädrr skr i mskinr llr vrktyg måst särskild spiiktionr öljs. Dtt ör tt säkr riskn ör tt ultr/läns int lossnr: Bultr sk h n ri längd (sthållningslängd) på 2 till 4 x gängns dimtr oh djupt på gängn sk vr minst 1 x gängns dimtr i stål oh 1.5 x dimtr i gjutjärn Om dn ri längdn int kn uppnås så sk skruvhålt örsänks. För tt pplir dt spiik momntt, nvänd lltid tt hätigt ryk. Gäng Momnt (skruvklss 8.8 nligt IO 898-1) M6 M8 M10 M12 M16 10 Nm 24 Nm 45 Nm 80 Nm Nm till tt ottn på jädrn lltid hr stöd. Extr örsänkning ör tt uppnå dn önskd sthållningslängdn 1 D Fsthållningslängd = Fri längd (2 to 4 x Gängns dimtr D) Mx m/s Mx 80 C Min 0 C Mx 150 r (20 C) (R19, Mini, oh X 170, X 320, X 350 mx 180 r) Vätsk F Minst gänglängd: tål: minst OK 1 x D, Gjutjärn: minst 1.5 x D d D OK N 2 * Min 1-3 mm * rond på modll F F d > D F OK d D OK mm å modll F F d > D Yttr Ø Yttr Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/5

7 1 2.1/6 Om gsjädrr lglängd Dn nominll slglängdn (tknd md i ktlogtllrn) kn nvänds ullt ut i ll KAER gsjädrr. Vi rkommndrr mllrtid tt dnn möjlight int utnyttjs i norml drit. Dtt ör tt undvik ottnslg oh jädrskdor vid vrktygsändringr llr om l uppstår i vrktygt. Vår rkommndtion: Utnyttj int d sist 5 mm llr 10% v dn nominll slglängdn. Mximlt ylltryk Dt mximl ylltrykt (vid 20 C) som ngs ör d olik gsjädrrn år int övrskrids, trsom dt kn ävntyr produktns säkrht. Drittmprtur Övrskridnd v gsjädrns rkommndrd drittmprtur örkortr gsjädrns livslängd. Rkommndrd mximl slgrkvns (slg/minut) D i ktlogn ngivn värdn ör d olik jädrrn gällr ör norml drit i prssvrktyg. D lägr värdn gällr ör långslgig jädrr oh d högr ör kortslgig. Värdn gällr ör ullt utnyttjd slglängd. Om ndst n dl v slglängdn nvänds, kn ntlt slg pr minut vr högr. Kontkt din lokl lvrntör ör yttrligr inormtion. Mximl kolvstångshstight Dn högst tillåtn kolvstångshstightn år int övrskrids, trsom dt kn ävntyr säkrhtn oh minsk gsjädrns prstnd. rviintrvll Vid korrkt instlltion oh drit rkommndrr vi minst d ndn ngivn srviintrvllrn ör KAER Gsjädrr, md undntg ör modllrn TB, MT, HT, HG oh HF. lglängd t.o.m. 50 mm: tr 1 miljon slg. lglängd övr 50 mm: tr slgmtr. Antl slgmtr räkns nligt öljnd: Utnyttjd slglängd (i mtr) x 2 x ntl slg. rvinvisningr rvi kn utörs på ll KAER gsjädrr md undntg v EP2 16, EP2 24, EP2 24, R12, R15, R19, CU 420, CU740, X 170, X 320 oh X smt MT 16 oh MT 24. Rprtions- oh vrktygsstsr inns ör ll srvirtn, srviinstruktionr mdöljr. Vrning! Undrhållsrt år r utörs v spillt utildd prsonl md god produktkänndom. Misstg vid montring oh yllning kn ävntyr säkrhtn oh/llr örkort produktns livslängd. Din närmst åtrörsäljr kn hjälp till md utildning. (Dt inns okså instruktionsvido på VH-PA, CD-ROM oh DVD tt tillgå). CAD-ilr För tt gör dt nklr ör konstruktörn tt intgrr vår gsjädrr i sin konstruktion, inns d lst KAER produktrn tt tillgå som CAD-ilr i åd 2D oh 3D. D kn hämts på vår wsid (www.kllr.om) llr ställs rån din distriutör. 2.1/6 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

8 GRUNDÄGGANDE GAFJÄDERTEORI Bräkning v initilkrtn En gsjädrs initilkrt kn räkns gnom tt multiplir dn vtätd kolvstångs- llr kolvrn (rond på konstruktion) md trykt i gsjädrn. Ju störr dn vrksmm tvärsnittsytn hos kolvstångn llr kolvn är, dsto krtigr lir gsjädrn. Dtt är orskn till tt n ylind vtätd jädr, som CU-jädrn, är strkr än n kolvstångsvtätd jädr, som TU-jädrn, md smm yttrdimtr. Ovnstånd gr öljnd orml ör gsjädrkrtn: Forml 2 F gsjädr (N) = p d tätd π 40 p (r) = Fylltryk d tätd (mm) = Dynmisk tätningsdimtr 2.1/7 Om gsjädrr Exmpl I En TU 1500-jädr (s sidn 2.6/12) sk justrs ör tt g initilkrtn N (vid 20 C). P ldd = P std F rordrlig F r = N I tlln ör TU 1500 inns öljnd värdn: P std F std F stndrd = 150 r = N Dt yllningstryk som sk nvänds lir då: P ldd = = 120 r Ändring v initilkrtn om rmgår v orml ovn, kn n givn gsjädrs krt ändrs gnom ändring v gstrykt. När dt hövs n initlkrt som vvikr rån d tillgänglig stndrdvärdn, kn ormln ndn nvänds. Forml p ylltryk = p stndrd F rordrlig F stndrd F rordrlig (N) = Dn rodrlig initilkrtn F stndrd (N) = Initilkrtns stndrdvärd (vid p stndrd ) p stndrd (r) = tndrdyllningstryk Ett gstryk v 120 r gr dn önskd initilkrtn, N. För smtlig modllr i ktlogn ngs stndrdvärdn ör initilkrtn, F stndrd oh yllningstrykt vid 20 C. Isotrmisk krtökning När gsjädrn tryks ihop stigr gstrykt i jädrn, vilkt rsultrr i tt jädrkrtn ökr Trykstgringn i gsn (oh därmd krtökningn) räkns md hjälp v gslgrn. Idl gslgn Forml p V = n R T p (r) = gstryk V (l) = gsvolym n (mol) = molkvntitt R (Nm/ K) = konstnt = 8,314 T ( K) = tmprtur Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/7

9 1 2.1/8 Om gsjädrr Vid konstnt tmprtur (isotrmt örlopp) kn mn ör tt slutt systm, som n gsjädr, örnkl ormln till: Forml p V = konstnt (Boyls lg) Gstrykt vid n vld punkt v slgt () kn räkns på öljnd sätt: Forml p o V o = p s V s Exmpl II Vd lir jädrkrtn ör n TU tr n utnyttjd slglängd v 80 mm? F s = F init, vrkl nv = 80 mm Ur tlln ör TU 1500 (s sidn 2.6/12) ås öljnd värdn: F init, vrkll nom F init, nom F slut, nom nom nom - nv 1- = N = 100 mm = N = N F init, nom F slut, nom p o (r) = initiltryk V o (l) p s (r) V s (l) = initilvolym = tryk vid slg = volym vid slg F s = Gnom tt kominr orml oh orml rhållr mn orml md vilkn mn kn räkn krtn i vrj punkt längs jädrns slg. Forml nom F s = F init, vrkl nom - nv 1- F init,nom F slut, nom F s (N) = krt då jädrn tillrygglgt lgt F init,ktull (N) = jädrns ktull initilkrt utn. (mm) = jädrns nominll slglängd nom (mm) = utnyttjd slglängd F init,nom (N) = jädrns nominll initilkrt F slut,nom (N) = jädrkrt när jädrn gjort hl sitt nominll slg I ktlogn ngs nom. F oh F ör vrj init,nom slut,nom nskild modll. Om krtn (ylltrykt) int hr ändrts lir F init, vrkl lik md F init, nom dvs. dt värd som ngs i ktlogn. OB! All slutkrtr som ngs i ktlogn vsr isotrm örhållndn. F s (80mm) = N Om gsjädrns tmprtur hålls konstnt (isotrm pross), kommr jädrn tt g krtn N vid utnyttjd slglängd 80 mm. Polytropisk krtökning I d lst tillämpningr kommr gstmprturn i jädrn int tt örli konstnt undr slgt. I sådn ll sk öljnd orml nvänds ör räkning v dn snn krtökningn (polytrop). Forml F s = F init, vrkl nom - nv nom 1 - F init, nom F slut, nom Där n klls polytropxponntn. Brond på hur ort gsjädrn tryks ihop oh vilkt gstryk som rådr vid smmntrykningns örjn, kommr n tt vr mlln 1 oh 1,55. Vid norml drit i tt prssvrktyg oh tt yllningstryk på 150 r kn mn sätt värdt på n till 1,4. n 2.1/8 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

10 nom, F init,nom oh F slut,nom inns ngivn ör ll modllr i ktlogn. Om int krtn hr ändrts (dvs ylltrykt int hr ändrts) kommr F init, vrkl vr smm som F init, nom som är dt värd som ngs i ktlogn. OB! All i ktlogn ngivn slutkrtr vsr isotrm örhållndn. Exmpl III Hur stor är dn polytropisk krtökningn ör n TU , md utnyttjd slglängd på 80 mm i tt vnligt prssvrktyg? 2.1/9 Om gsjädrr Initilkrtns rond v tmprturn Dn innslutn gsns tmprtur påvrkr gstrykt oh därmd jädrkrtn. D i ktlogn ngivn krtrn gällr ör n tmprtur v 20 C. Md hjälp v dn tidigr givn grundorml kn jädrkrt oh gstryk vid ndr tmprturr räkns nligt öljnd: Forml p 0 p 1 = T 0 T 1 1 Forml F s, polytropi = F init, vrkl nom - nv nom 1- F init, nom F slut, nom n T 0 ( K) = Rrnstmprtur T 1 ( K) = Gsjädrns tmprtur Forml p 1 = p 0 T 1 F init, vrkl nom nv = N = 100 mm = 80 mm F slut,nom = N F init,nom = N n = 1.4 ( norml prssppliktion ) T 0 Etrsom krtn är proportionll mot trykt gällr okså: Forml F s, polytrop (80 mm) = F s, polytrop (80 mm) = N F 1 = F 0 T 1 T 0 Exmpl IV En gsjädr som gr initilkrtn N vid 20 C nvänds undr örhållndn som år gsjädrns tmprtur tt stig till 60 C. Vd lir jädrns initilkrt vid 60 C? ösning md orml F 1 = F 0 T 1 T 0 F 0 = N T 1 = C = 333 K T 0 = C = 293 K F 1 = = N 293 Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.1/9

11 Övrsikt - F INIT 250 Ø 12 Ø 12 Ø 8 Ø 7 Ø 6 62 ( xlglängdn ) Ø 25 M28x1.5 Ø 19 Ø 15 Ø 12 Initilkrt Initilkrt Initilkrt Initilkrt Initilkrt dn dn dn 8-70 dn 6-50 dn Ø 11 Ø 6 Ø 12 Ø 12 Ø ( xlglängdn ) 12 X 170 x 10 mm 65 ( xlglängdn ) EP2 16 x 10 mm EP2 24 x 10 mm EP2 24 x 10 mm 70 ( xlglängdn ) MC3 x 10 mm 8 3 M2 x 10 mm MM2 x 10 mm R19 x 10 mm R15 x 10 mm R12 x 10 mm * Totl längd ör M2 slglängd 63,5 mm oh längr är 45 + (2xlglängdn) * Totl längd ör R 12 slglängd 63,5 mm oh längr är 45 + (2xlglängdn) * Totl längd ör X 170 slglängd 75 mm oh längr är 35 + (2xlglängdn) Ø 19 Initilkrt 170 dn M16x1.5 M16x2 M24x1.5 M24x1.5 Initilkrt Initilkrt Initilkrt 5.7 / dn dn dn Ø 32 Initilkrt dn y trömsholmn AB

12 F INIT < 250 EP2 16 id 2.2/2 2 EP2 24 id 2.2/3 EP2 24 id 2.2/4 R12 id 2.2/6 R15 id 2.2/8 R19 id 2.2/10 M2 id 2.2/12 MM2 id 2.2/14 MC3 id 2.2/16 X 170 id 2.2/18 y trömsholmn AB

13 2.2/2 EP2 16 EP2 16 (Ejtor Pin md M16-gäng) inns tillgänglig i två gängdimnsionr, M16x1.5 oh M16x2. 2 R3 Ø 6 Vrj gängdimnsion inns tillgänglig i sju modllr. x örinställd (orng, lil, grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. HEX17 Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. 5 1 Hur mn ställr EP2 16x m in 35 Modll: lglängd (mm) (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Gänglåsring M16x1,5 M16x2 M6 Gspåyllning, Ø 6 R3 djup 5 mm 3 5 R3 Ø 6 HEX10 EP2 16/24 Montringsvrktyg, Ordr Nr Gäng: x1,5 = M16x1,5 x2 = M16 x 2 Krt: 02 = Orng 20 = Röd 04 = il 40 = Gul 05 = Grön xx = vrt, lvrrs md 10 = Blå n örlddning på 5-10 r Krt i N vid +20 C lutkrt i N t + 20 C, vid ullt slg Fylltryk Modll Initilkrt Färg (r) EP2 16x Orng 6 32 EP2 16x il EP2 16x1,5/x Grön EP2 16x1,5/x Blå EP2 16x1,5/x Röd EP2 16x1,5/x Gul EP2 16x1,5/x2 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. HE X1 0 Finns ävn i vrsion EP2 16 GM nligt GM NA-tndrd. Kontkt din åtrörsäljr llr trömsholmn AB M16x1,5 ör mr inormtion. Gänglåsring Ø HE X 9,5 in m 3 Gänglåsring M16x1, in m lglängd ±0,25 min Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,002 0, ,003 0, ,003 0, ,004 0, ,005 0, ,006 0, ,007 0, ,008 0, ,009 0, ,012 0,13 Bskt Ø 20 Inästningsmöjlightr För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C HE X 9,5 Rk. mx rkvns, slg/min... ~ 100 (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s NV 24 8 åsmuttr Ordr Nr Gäng M16x1,5 M16x2 Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr 2.2/2 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

14 2.2/3 EP2 24 R8 Ø 12 EP2 24 modlln (Ejtor Pin md M24-gäng) inns tillgänglig i m modllr: yr örinställd (grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. 2 HEX17 Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. Gänglåsring HE X 1 7 in M24x1,5 m M6 Gspåyllning, djup 5 mm HEX10 EP2 16/24 Montringsvrktyg, Ordrnr Krt i N vid +20 C lutkrt i N vid + 20 C vid ullt slg Fylltryk Modll Initilkrt Färg (r) EP Grön EP Blå EP Röd EP Gul EP2 24 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Hur mn ställr Modll: EP Bskt lglängd (mm) (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Krt: 20 = Grön 40 = Blå 80 = Röd 170 = Gul xxx = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r lglängd ±0,25 min Inästningsmöjlightr Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,003 0, ,006 0, ,008 0, ,011 0, ,012 0, ,014 0, ,017 0, ,019 0, ,024 0, ,030 0,35 För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s NV 36 åsmuttr Ordrnr Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... Nitrrd Rprtionssts... Ej rprrr Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/3

15 2.2/4 EP R 8 Ø 12 1 EP2 24 modlln (Ejtor Pin pil md M24-gäng) inns i sju modllr: x örinställd (orng, lil, grön, lå, röd oh gul) oh n justrr modll (svrt), vrs ylltryk är 5-10 r, vsdd tt ylls till rätt krthov v kundn själv. Fjädrrn är ärgkodd ör tt krtn lättr sk kunn idntiirs. D kn justrs oh åtrylls tr krthov. Gänglåsring HEX M24x1,5 min M6 Gspåyllning, djup 5 mm HEX 17 Modll Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk (r) lutkrt i N vid + 20 C, vid ullt slg EP Orng EP il EP Grön EP Blå EP Röd EP Gul EP2 24 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Hur mn ställr Modll: EP lglängd (mm) (10, 16, 20, 25, 30, 38, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125) Krt: 07 = Orng 80 = Röd 11 = il 170 = Gul 20 = Grön xxx = vrt, lvrrs md 40 = Blå n örlddning på 5-10 r lglängd ±0,25 min Gsvolym ( l ) Vikt (kg) ,005 0, ,006 0, ,007 0, ,008 0, ,010 0, ,011 0, ,012 0, ,014 0, ,017 0, ,019 0, ,022 0, ,026 0, ,032 0,36 Bskt Inästningsmöjlightr För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk... 6 r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... Nitrrd Rprtionssts... Ej rprrr 2.2/4 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

16 EP16, EP/EP /5 2 idn hr vsiktligt lämnts tom Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/5

17 2.2/6 R12 Ø 6 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. 2 3 Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm. 17 R 0,8 min Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt). Dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. Hur mn ställr R Ø 12 ±0,1 5 M6 Gspåyllning, djup 5 mm Modl: lglängd (mm) Krt: 13 = Gön (7, 10,13, 15, 19, 25, 38.1, 50, 63.5, 75, 80, 100, 125) 25 = Blå 38 = Röd 50 = Gul XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r Modll * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. Bskt Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk [r] R Grön 45 R Blå 90 R Röd 135 R Gul 180 R12 XX* vrt slglängd lutkrt i N vid + 20 C* R12 13 R12 25 R12 38 R12 50 ±0,25 Inästningsmöjlightr min Gsvolym (l) Vikt (kg) ,001 0, ,001 0,03 12, ,4 54,7 0,001 0, ,002 0, ,002 0, ,002 0,04 38, ,003 0, ,004 0,05 63,5** ,5 0,005 0,06 75** ,006 0,06 80** ,006 0,07 100** ,008 0,07 125** ,010 0,09 * = vid ullt slg. ** = pssr int till ottngängd montring. För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Min 0.7 x min Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr B B Bottngäng, Bottngäng, kn ndst ndst nvänds ör ör slglängdr mm mm +1,0 Yttr Ø +0,5 Drop-in Drop - In FCR-12 FCR-12 Övr spår Övr spår +1,0 Yttr Ø +0,5 2.2/6 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

18 2.2/7 R12 Fästn FCR-12 Ordr Nr: FCR-12 21,5 Ø 6, ,0 Yttr Ø +0,5 Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/7

19 2.2/8 R 15 Ø 7 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. 2 Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm R 0,8 (2x) Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt).dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. min Hur mn ställr R Ø 15 ± 0,1 5 M6 Gspåyllning, djup 5 mm Modll: Krt: 18 = Grön 35 = Blå 50 = Röd 70 = Gul lglängd (mm) (7, 10, 12.7, 15, 19, 25, 38.1, 50, 63.5, 75, 80, 100, 125) XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r Modll Bskt Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Fylltryk (r) R Grön 45 R Blå 90 R Röd 135 R Gul 180 R15 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. lglängd lutkrt i N vid + 20 C* R15 18 R15 35 R15 50 R15 70 ±0,25 Inästningsmöjlightr min Gsvolym (l) Vikt (kg) ,001 0, ,001 0, ,001 0, ,002 0, ,002 0, ,002 0,06 38,1** ,1 0,003 0,07 50** ,004 0,08 63,5** ,5 0,005 0,09 75** ,006 0,10 80** ,006 0,11 100** ,008 0,12 125** ,010 0,04 * = vid ullt slg. **= pssr int till ottngängd montring För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr B Min 0.7 x min Bottngäng, kn ndst nvänds ör slglängdr ör 7-25 mm mm +1,0 Yttr Ø+0,5 Drop-in- In FCR-12 FCR-15 Övr spår Övr spår +1,0 Yttr Ø +0,5 2.2/8 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

20 2.2/9 R 15 Fästn FCR-15 Ordr Nr: FCR-15 21,5 Ø 6, ,0 Yttr Ø +0,5 Ø Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd. y trömsholmn AB 2.2/9

21 2.2/10 R19 2 Ø 8 R srin hr ått sitt nmn på grund v ormn som n rull. Dt gör tt dn lltid är stängd oh därör int går tt rprr. Gsjädrrn i R srin inns md dimtr Ø 12, Ø 15, Ø 19 mm oh md n slglängd upp till 125 mm Dt inns yr ärgkodd modllr vrs krtr är örinställd, mn dt inns ävn n justrr modll (svrt).dn kn ställs md tt spiisrd ylltryk llr kn justrs v kundn själv md rätt yllutrustning oh utildning. R1 (2x) Hur mn ställr R min Modll: Krt: 30 = Grön 50 = Blå 70 = Röd 90 = Gul lglängd (mm) (7, 10, 15, 25, 38.1, 50, 63.5, 80, 100, 125) XX = vrt, lvrrs md n örlddning på 5-10 r 6 min Bskt Ø 19 0 /- 0,1 Ø M6 Gspåyllning TM hyls, M24 x 1.5 Ordr Nr M24 TI hyls, UNC 1-8 Ordr Nr UNC1 TM = M24 x 1,5 or TI = 1" - 8 UNC Montringsvrktyg ör gängd hyls Ordr Nr Modll Krt i N vid +20 C Initilkrt Färg Inästningsmöjlightr Fylltryk (r) R Grön 60 R Blå 100 R Röd 140 R Gul 180 R19 XX* vrt * Modll där gstrykt kn kundnpsss. vrrs örlddd md 5-10 r. lglängd lutkrt i N vid + 20 C* R19 30 R19 50 R19 70 R19 90 ±0,25 min Gs vol. ( l ) Vikt (kg) ,003 0, ,003 0, ,004 0, ,006 0, , ,2 80,1 0,009 0, ,011 0, , ,5 0,014 0, ,018 0, ,022 0, ,027 0,20 * = vid ullt slg För mr inormtion s Om gsjädrr, 2.1 Trykmdium... Kvävgs Mx. ylltryk r Min. ylltryk r Artstmprtur C Krtörändringr pg tmprtur... ± 0,3%/ C Rk. mx rkvns, slg/min... ~ (vid 20 C) Mx kolvstångshstight... 1,6 m/s Yt kolvstång... Nitrrd Yt rör... vrtoxidrd Rprtionssts... Ej rprrr Yttr Ø + 1,0 Drop - In B Bottngäng ndst ör slglängd 7-25 mm BF-19 Ndr spår ndst ör slglängd 7-25 mm Yttr Ø + 1,0 FCR-19 Övr spår 2.2/10 y trömsholmn AB Vi örhållr oss rättn tt lägg till, t ort llr, örändr komponntr utn mddlnd.

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL www.skruvunmnt.s STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD HALLAR OCH MODUL KONSTRUKTIONER STAKET OCH STÄNGSEL REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR TRÄKONSTRUKTION ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT FÖRDELAR K-SERIEN

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv.

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv. Knagg Knaggarna kan t.x. användas vid förbindning mllan ar och ar. I kombination md fäst är bärförmågan stor vid vältand och lyftand kraftr. Knaggarna tillvrkas av 2,0 ± 0,13 mm galvanisrad stålplåt och

Läs mer

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd äkrht ICK äkrht ICK Guid till -EN IO 13855 ny stndrd för plcring v tknisk skydd För tt tt skydd sk kunn plcrs på rätt vstånd till riskområdt krävs n noggrnn räkning. Till stöd finns nu n ny viktig stndrd,

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel Installation, drift oh skötsl Villalpanna 250 Arklstorpsvägn 88 tl 044-22 63 20 info@varmbaronn.s 291 94 Kristianstad fax 044-22 63 58 www.varmbaronn.s ELOMAX_250_v2_sv_2010-09-23_4.13 utg: v.4.13 Ersättr:

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler i plst, hlogenfri plst, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler PVC, Hlogenfritt, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Tidlös klssisk design BRx knler är i kombintion v tidlös

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

SPANJOLETTER. Spanjoletter för fönster. Måttbeställda spanjoletter. Vägledning för urfräsning. Mått i mm, standardlängder. L H a b.

SPANJOLETTER. Spanjoletter för fönster. Måttbeställda spanjoletter. Vägledning för urfräsning. Mått i mm, standardlängder. L H a b. SPANJOETTER Spnjoletter för fönster Vägledning för urfräsning. Mått i mm, stndrdlängder. S1605 med 2 sidkolvr H b 390 195 80 3 490 245 80 4 590 295 125 465 690 345 125 565 790 395 200 590 890 445 200 690

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r Hm24 Annonsblad T k n i s k a s p c. A n n o n s f o r m a t n & P r i s r w rw wbb rklam mdia swdn h m24 ALLT FÖR DITT HUS & HEM MODULPRISLISTA. MODULFORMAT FÖR ANNONSYTA Halvsida V A2 Hlsida A1 125 x

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

m 2,0 1,5 1,0 0,5 2 p. Värden som godkänns är 0,19 m/s 0,23 m/s STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNINGEN AV MODELLPROVET I FYSIK

m 2,0 1,5 1,0 0,5 2 p. Värden som godkänns är 0,19 m/s 0,23 m/s STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNINGEN AV MODELLPROVET I FYSIK STUDETEXMES- ÄMDE VISIGR FÖR BEDÖMIGE V MODELLPROVET I FYSIK I dess odellösningr presenters sådn kt so åtinstone ör näns ör ull poäng ör ett sr Ino prentes näns sådn kt so det skulle r r tt nge, trots

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer