Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6."
  • Gun Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal, se Byrå. bergsgatan J. A., Vaktmäst. i Riksbanken, st. Jern- L torget se stafning med Kj. och Ke. Labatt, Oscar, Agent, st. Stortorget 3; bostad: Käppala ångsåg å Lidingön; kontor: Blasie- ö. Styrmansg. 3. holmstorg 9, 1 tr., a. t Axel, Grossh., st. Stortorget 3. KärnelI, C. V., Enkefrn, n. Drottningg Henric, Handlande, ö. Nybrogatan 40, _ H. V., Folkskollärarinna, n. Drottningg tro Hufvudaffär för Mode O. Hvita Köcher, E. C. V., Enkefru, st. Sal viigränd 5. varor, ö. Stureg. 2. (Bångska huset.). Köhler, H. von, Agent, ö. Engelbrektsg. 7. Laberg, M., Husegarinna, n.luntmakareg N. A. von, Assistent, ö, Nybrogatan 37. Laboratorium för landtbrukskemi, Djurshis - K., Bevakningsbefälhafvare, st. Cellfän- villastad, förestånd.: prof. C. E.Bergstrand. gelset, Myntgatan 6. Lacave y C:a, Nederlag af äkta spanska - A. E. von, Bokh., n. Kungstensgatan 29. viner, Bl. Fersenska terrassen (Chef G. - O., Direktör för Stockholms stads bad- R. Lagergren) ; filialer: n. Drottninggat. och siminrättning, Kh. Agnegatan 7; 63 A, n. Stora Badstugatan 50, ö. Sturesommarmånaderna: badinrättningen. gatan 8. Nederlag: Kungsholmstorg 2, - M. J. C., Enkefru, ö. Karlavägen 14. Se annonsafd, sid A. M., Fröken, Kh. Handtverkareg. 18 B. Lachsell, L., L andtbruk are, s. Bangårdsg. 6. _ Hulda, i Försäkr.-bol. Skaz.dia, Kh. Handt- La Cite, Sybehörs- och Kortvaruaffär; st. Ve verkaregatan 18 B, 4 tr.. sterlånggatan 71. A. t C. J. W., Handelsbokh., s. Hornsgat. 33. La Croix, de, se de la Croix. _ V., Handelsresande, n. Malmskilnadsg. 39. Lamgstadius, G. A., Pil. Kand., e. O.Notarie - Sv., v. Häradshöfd., Aman. i Finansdep., i Kongl. Generaltul1styr., n. Döbelnsg. 19. ö. Nybrogatan 56 A, 4 tro Lrsstadius, G. L., Literatör. n. Vsstmanna- - Hj. VOn, Ingeniör, n. Norrlandsgatan 9. gatan A. M., Kassörska, n. Vallingatan 4. La Fleuriste, Kongl. Hofblomsterhandel, n. - C. G. O. von, f. d. Sergeant, Döbelns- Malmtorgsgatan 6. Se annonsafd. sid. 23. gatan 62. La Fonciere, Lif- och Reassuransförs.-bol. I - C. M. G., Skomakare, n. Lutternsg. 19, 21. Paris; hufvudkontor: n. Drottninggatan - Carl Fredr. G., Tjensteman i Sjöassurans 28, 1 tr. Kompaniet, s. Hornsgatan 33. La France, Blomsterhandel, Irmeh. J. & A.. Kökeritz, Ch. O. H., Fröknar, Ö. Brahegatan Christensen, n. Drottninggatan , 3 tro Lafrenz, H. G., Agent. Kh. Scheeleg. 3,2 tro Köllerström, U. E., Fröken, n. Surbr:sg.46. Lager, Axel, Handl.; firma: Bredenberg & König, E. J., Kammarherre, Kapten, n. Bib- K:i, n. Holländaregatan 12; bodar: n. lioteksg Drottninggatan 26 och Fredsgatan M., Majorsenka, Kh. Kungsgatan K. J., Skomakare, Ö. Karlavägen 12., - ~. H., RyttmT ~st., n. Biblioteksgatan J. A., Skräddare,..ö. Skepparegatan 23. Königsfeldt, W.,. Häradsh., ö. Grefgatan J., Vaktmäst. i Ofverint.-emb., n. Drott- Könsberg. K. L., Agent, s. Högbergsg. 44. ninggatan 36.. _ Th., f. d. Landtbrukare, Ö. Ploraz, 19. Lagerbaum, H., f. d. Kassör, st. Österlångg. 27. Köpmannaförening, Stockholms, st. Stortor- Lagerberg, Otto, Contr"e-Amiral, Ö. Karlaget 1; kontoret öppet plan 6. Köpmansbyrån, Svenska, st. Mynttorget l C. S. A., Grefve, General, n. Brunkebergs- (Skandias hus). Se annonsafdeln. sid. (blå). torg 13. XII, före Nyfikenhetsregistret. - C. T. G., Grefve, Löjtnant, ö. Humle- Köpmanstidningen, n. Mäster-Samuelsgatan gårdsgatan , 2 tro - A., Handlande (möbel-), n. Oxtorgsg. 7; Köppen, E. H. V., Agent, st. L:a Nygat. 23. bodar: n. Kungsgatan 4, Oxtorgsg. 7 Köpper, A. W., f. d. Kammarmusikus, Ö. O. Malmskilnadsgatan 46. Styrmansgatan Sven P:son, v. Häradshöfding, n. Hamn-' Körling, W., Modehandl., s. Hornsgat. 14; gatan 10; kont.: n. Malmskilnadsg.26. bod: st. Vesterlånggatan A. L., Kontorsbiträde, Kh. Plemingg. 35. Körner, Axel, v. Häradshöfding, n. Brunns- - E., Målare, ö. Linnegatan 19. gatan 14.' - P. E., Styckjunkare, ö. Humlegårdsg. 6: - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 198 Lagerbielke-Lagerholm. Lagerbielke, Gustaf, Frih., v. Häradshöfd., ö. Lagergren, A. L., Bokhållare, s. Folkunga- Sturegatan 2. gatan 85 A... - J., v. Häradshöfding, ö. Sture gatan Th., Bokhållare, st. Ferkens gränd 1. - Axel, Frib., Löjtn, vid Svea Lifgarde, - G. R., Kersö-Ekerö; Chef för firman. ö. Sturegatan 2. Laoave y C:a, n. Kungsträdgårdsg B. A. H., Frih., Löjtnant vid flottan, - G. P., Enkefru, n. Bryggaregatan 5. n. Fredsgatan M. L., Enkefru, st. Skomakaregatan Il. - E. Pröken, ö. Sturegatan E. M., Folkskolelärar:a, n. Målareg. l. Lagerbjelke, Gustaf, Grefve, f. d. Landshöf- - E. C., Fru, s. Bränkyrkagatan 4 B. ding, ö. Sture gatan 2. - A. G., Garfverifabrikör, Verkst. Direktör Lagerblad, C. F., Målare, n. Lästmakareg. 30. i Adolf Fredriks förs. Fattigv.-styrelse, - F. E., f. d. Målare, n. Lästmakareg. 20. n. Stora Badstugatan 50. Lagerborg, J. P., Skomak., ö. Grefgatan C. K F. F. J. L., Grefve, ö. Stureg F. A., Skräddare st. Skärgårdsgatan 15, - C. H., Grosshandlare, n. St. Badstug.38; l tr., a. t kontor s. g. 50. Lagerbring, E. W., v. Häradshöfding, Blasie- - G. H. R., Ingeniör, s. Sot Paulsg. 35 B. holmsgatan 4 B. - H., Husegarinna, n. Saltmätaregatan 27. G., Frih., Kapt., Verkställande direktör - K. F., Kassör vid Armens Pensionskassa, i Skandia; ö. Villagatan 12. ö. Gref-Thuregatan 83. Lagerbäck, C. L., Packmästare, Kungsholms- - Carl, f. d. Landtbr., s. Stadsgården 14. gatan F., f. d. Landtbrukare, s. Högbergsg. 12. Lagercrantz, J. R., f. d. vice Amiral, Kh. - Aug., Lärare vid Musik-konservatorium, Garfvaregatan 5. n. Norra Smedjegatan 23. E. G., Assistent, n. Bryggaregatan lo; - D. J. E., Med. D:r, Distriktsläkare, s. Götträffas i tjenstegöromål hemma kl. 8-9 gatan 35. Mottagningstid: söknedag. f. m. '/29-9 f. m., och dessutom från 15 - Amelie, f. Liljenstolpe, Enkefru, ö. Val- Sept. till 1 Juni /2 4 e. m. Sönhallavägen 25. o. helgd f. m. A. t A. O. U., Enkefru, ö. Grefgatan 26 A. - Eva O., Musiklärarinna, ö. Gref-Thure- - Emma, f. Alexanderson. Enkefru, ö. St yr- gatan 83. mansgatan Nanny, Platsanskaffningsbyrå Nornan, n. - H. C., Enkefru, ö. Karlavagen 12. Smålandsgatan C. N., f. d. Fanjunkare, s. Bränkyrkag G. B., Revisor i Statskontoret, ö. -Brahe- - A., Fröken, Kh. Garfvaregatan 5j atelier: gatan 34. Ö. Artillerigatan J. E., Underläkare, n. Sabbatsbergs Sjukh. - Sofia, Fröken, Bankbokh., ö. Valhallav. 25. Lagergrehn, C. A., Skräddare, n. Drottning- - G. A. L., Gravör, n. St. Badstugatan 12. gatan Elias, v. Häradsh., Ö. Styrmansgatan G. L., Skräddare, n. Uplandsg. 52; bod: - Gustaf, Kapt. vid K. Flottan, Vestra Bo- n. Gamla Kungsholmsbrog. 21. stället 5, Skeppsholmen. Lagerhall, P. J., Färg., s. Barnängsgatan 8. - Jacques, Kapten och Regements-Inten- - C. H., Guldsmed, s. Barnängsg. 8, firma: dent, ö. Strandvägen 29. C. A. Björklund, s. Hornsgatan Augusta, Kaptensenka, Kh. Bergsg. 36. Lagerhamn, P. E., Maskinistunderofficer, Dj. - B. F., Kaptensenka, ö. Skepparegatan 46. Falkenbergsgatan 5. -.E., Löjtnant, ö. Valhallavägen 25. Lagerheim, E. G., Enkefru, ö. Nybrog Erik, Löjtnant, ö. Sibyllegatan M., Enkefru, n. Drottninggatan H. L. F., Major i Frälsningsarmån, ö. - S., Kaptensenka, ö. Torstensonsgatan 15. Nybrog A. J. S., Löjtnant, ö. Nybrogatan M. C., Språklärarinna, n. Jakobsbergsg E., Major, Frih., n. Kammakaregatan A. C. E., Statsrådinna, ö. Biblioteksg Alfr., Minister, n. Regeringsgatan Jacques, Tjensteman vid K. Jernvägsstyr., - K. A., Sånglärare, n. Klarabergsg ö. Y~lhallavägen 25. Lagerhjelm, J. E., Enkefr., ö. Biblioteksg C. A., Ofverstelöjtnant, se äfven Lagerkrans. n. Johannesg M. S. E., Fröken, ö. Biblioteksgatan 32. Lagerholm, J., Fil. Kand., n. Mäster-Samu- Lagerfelt, J. A., Frih., n. Arsenalsgatan 6. elsgatan 39, 4 tro - N. G. M., 'Friherre, n. Vallingatan 9. - Wilhelm, Fil. Lic., Fabriksidk., s. Ny- - Fredrik, Friherre, Kammarherre hos torgsg, 11; tryckfärgsfabr., s. Vermdö- Kronprinsen, n. Arsenalsgatan 3 B. gatan C. H., Friherre, f. d. Löjtnant, Ö. Engel- - Yilhelmina, Genre- o. porträttmålarinna, brektsgatan 4.. n. Mäster-Samuelsg. 39, 4 tro

3 Lagerholm-Lagerwall. 199 L agerh olm, J. M., Handskhandel, n. Malm-.Lagerstedt, S. M. C., Doktorsenka, ö. Gref-. skilnadsgatan 3.. Thureg J. F., Verkställande dir. för Stockholms - A. L., Fabrikör, Ö. Sturegatan 56.. Sjöförsäkrings-aktiebolag, s. S:t Pauls- - Agnes, Folkskolelärarinna, ö. Nybergsgr. gatan Lagerholtz, E. A. F., e. o. Kanslist, ö. Kom- - Oscar, Handl., ö. Kommendörsg.8 (förut mendörsgatan 40.. inneh. firm. Lagerstedt & Johansson). Lagerkrans, Signe, Herrekiperingsaffär, n. - J. W., Husegare, n. Vestmannagat. 5. Malmtorgsgatan 5. - N. G. W., Läroverkskollega, ö. Gref- - S. J. A., Kafeidk:a, ö. Humleg g. 1 o. 3. Thuregatan Erik, Kontorist, n. Vestmannagatan K. 'I'h., Planchett-tillverkare, s. Nytorgs- - J. L., Urmakare, ö. Sibyllegatan 27; bod: gatan 13. s. Götgatan C. G., Postvaktbetjent, n. G:la Kungs- Lagerkvist, C. L., Skomakare, s. Timmer- holmsbrogatan 51 A. mansgatan 25. Lagerstråle, B. S., Fröken, n. Klarabergs- Lagerlund, J. F., Lektor vid Sjökrigsskolan, ö. Linnegatan 31. gatan 68. Lagerström, J. C., Cigarrhandl., Ö. Nybrog. 62. Lagerlöf, Anna, Barnmorska, n. Brunnsg H. C., Enkefru, n. Observatoriegränd 4. - C., Enkefru, ö. Brahegatan S. B., Enkefru, ö. Nybrohamnen Hedvig, Fröken, n. Barnhusg. 6, 3 tro ö. g. - G. O., Fil. Dr., Kyrkoherde, ö. Jung- - Carl, Hofrätts e. o. Notarie, S. Badstu- frugatan 7 B. gatan 3. - C. A., Fältskär, s. Hornsgatan F., Sergeant, Kh, Hjärnegatan J. H., Handelsidk.a, Blasieholmsh. ~. Lagerman. J. W., Smed, n. Valhallavägen 27; - C. E., Handl., ö. Artillerigatan 20, Idkar verkstad: ö. Artillerigatan 48. Sybehörs- och Modeaffär. s. Götgatan - P. A., Skomakare, Ö. Grefgatan 26 B. 18 och ö. Humlegårdsgatan 18. Kontor Lagermark, C. O. G., Husegare, n. Dalag. 34..:...J. W., Jernvägsingeuiör, n. Malmskilnads- - och lager: Humlegårdsgatan 18. J. K., Handl., Ö. Nybrogat. 62; bod: s. h. gatan C. R., Komminister, Fil. Dokt., n. Jakobs- Lagerquist, C. E., Guldsmed, n. St. Vattu- gatan 4.. gatan 7 B. - 'I'h., Källaremästare, innehar Rosengrens - C. A. E., Vaktrnäst. i Militärsällskapet, Källare och hotell Ostergötland, st.. Ö. Nybrohamnen 26. Salviigränd 1 o. 3. Lagerqvist, E. A. K., Bokh., n. Mäster-Sa- - C. G., Ladugårdsidkare, Dj. Källhagen. mueisgatan P. A., Postvaktmästare, n. Uplandsg M. L., Enkefru, n. Mäster-Samuelsg A. T., Provisor, ö. Nybrog. 15 B. - G. R., Grosshandl., n. Vestmannagatan - S. A., n. Drottninggatan 47; Skjortfabrik 23; a. t. Vasa 263. och trikotmagasin; firma: A. & W. La- - A. C. S., Handelsidk:a (viktualie-), ö. Gref- gerström, n. Klarabergsgatan 25. Thuregatan J., Skollärare, s. Högbergsgatan 27 A. - Frithiof, Handlande (viktualier), ö. Kom- - Otto, Specerihandel, Kungsholmsg. 17. mendörsgatan 38; bodar: Karlavägen A. O., Stationsinspektor, Dj. Värtan. 14, Storg. 16 ochnybrogatan 28 e. - L. B., Underofficer, Dj. Fjeldstuen. -J. A. T., Handl., n. Döbelnsgatan 13. Lagervall, C. E., Bokhållare, s. Bränkyr- - A. G., Husegare, n. Perlstickaregränd 9. kagatan 9. - O. L.. Ingeniör, n. Bryggaregatan M. F., Enkefru, n. Biblioteksgatan 4. - E., Mamsell, idkar tobakshandel, st. - A. F., Handl., st. L:a Nyg. 15, bost. S. g. 4. Skeppsbron 10. Lagerwall. A. F., Fabriksidk., ö. Stureg 'O, L., Målare, ö. Gref'-Thuregatan Birger, v. Häradshöfding, Gamla Haga. -A, D., Möbelsnickare, ö. Skepparegat. 40; Allm. Tel. derstädes : Träffas verkstad: n. Jakobsbergsgatan i Byggnadsnämndens lokal, Råd- - C. F., Premieraktör. Norrlandsgatan 33. huset. Allm. Tel. derstädes : J. A.,Snickeri (Mek.), n.perlstickaregr.12b. Postadress:»Byggnadsnämnden.l> - se äfven Lagerkvist. - J. E., Ingeniör, ö. Nanavägen 29. Lagerson, Aug., Körsnär, ö. Styrmansgat A. F., Metallgjuteri, n. Döbelnsg. 43. firma Lagerson & Johanson, pelsvaru- - N. P., Vaktmästare i Armens pensionshandel: st. Vesterlånggatan 8. kassa, st. Öfre Munkbron 5. Lagersson. P. G., Skohandl., ö. Styrmansg. 9, Lagerwalls, A., Metallaffär, Specialite : Till- 2 tr.; bodar: n. Jakobsg. 18 och Freds- verkning af Lagermetaller; kontor: ö. gatan 26. _ Rturegatan 29; Tel Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 200 Lagrelius-Landgren. L agreliu s, A. C., Enkefru, s. Nytorgsg. 11. nissaktiebolaget, n. Roslagsgatan Axel, Ingeniör, Afdelningsförestånd, vid Albano. Allm. tel Generalstabens Litogr. anstalt, n.j Dö- Lamm, Oscar, Verkställande Direktör i Nya belnsgatan 11. Aktiebolaget Atlas, ö. Nybrogatan 38. Lagström, Anna, Cigarraffär, n. Vasagatan Lampa, S., Konservat., uppstoppar foglar, m. 44, n. Kungsgatan 15 B och n. Hamn- m., n. Ad. Fredr, Kyrkogata 15. gatan 18. Lampert, Charles J., Konsul, ö. Braheg L. J., Fältskärsmäst., n. Tegnersg Lamprecht, C., Portier å Hötel Rydberg, ö. Lagus, Gustaf, e. o. Postexpeditör. s. Ost- Jungfrugatan 18. götagatan 35 A. Lancen, C. S., Enkefru, s. Hökensgatan 2. Laillet, V., Professor och Språklärare, n. Lancken, E. von der, Expeditionschef, n. Norrlandsgat. 1. Kammakaregatan 8. Lake, C. F., Kontorist, ö. Sibylleg. 59, 4 tro - E. F. von der, Ofverste, t. f. chef för Lalin, C. I., Adjunkt vid Realläroverket, n. Generalstaben, Ö. Karlavägen 4. Döbelnsgatan 17. Land, Johan, Kontorschef, Kh, Scheeleg F. S., Kassör, n. Klara v. Kyrkog. 7. Landau, J. Handelsresande, ö., Stureg. 48. Lallerstedt, Erik, Arkitekt, n. St. Badsta- Landberg, C. J. E., Fröken, n. Lästmakaregatan 36. gatan E., Enkefru, n. Klarabergsgatan H. L. H., Hofkapellist. ö. Linneg. 58. Lamberg, H. A. M., Enkefru, ö. Stureg E. F., t. f. Postkontrollör,n. Uplandsg A., Kappaffär. st. Vesterlånggatan 44; - A. V., Revisor, n. Malmskilnadsg. 60. Tel ; filial: st. Vesterlångg. 29, Landblom, Aug., Bokh., n. Klara östra ankn Kyrkogata 8. - Tor, Prakt. läkare, ö. Humlegårdsgat. 12, Landby, U. M., Fru, Möbelpolererska O. 2 tr.; träffas hvardagar 8-9 f. m., rottingfläterska, st. Köpmang. 10, 2 tro 2-3 e. m. Helgdagar 9-10 f. m. Landegren & Nylin, (A. Landegren) kontor Lamby, E., Fru, ö. Brahegatan 45. o. lager af Ylle- o. Bomullsväfnader m. Lamm, Ferdinand, Agent, st. Vesterlångg. 52. m., st. Lilla Nyg Th., Agent, n. Mäster-Samuelsg E. W. M., Enkefru;: ö. Nybrog. 28 B. - S. & F., Bank- och vexelaffär: n. Vas ag A., Grossh. firma: A. Landegren, Ö.Flora- - Galathee, f. Jakobsson, Enkefru, n. Drott- gatan 10; kontor: st. Lilla Nygatan 16. ninggatan 80 A. - Thor, v. Häradsh., n. Drottningg. 53,2 tro - Henriette, Enkefru, ö. Brahegatan 5. - C. H., V., Underlöjtnant, ö Nybrog. 28 B. - Mathilda, Enkefru, Ö. Linnegatan 19. Landelius, Karl L. Th., Fabriksidkare; bost: - R., Enkefru, st. Vesterlånggatan 52. Kh. Handtverkaregat. 24 D; firma: - Aug., f. d. Fabrikör, n. Tulegatan 27. Fris & Landelius, Kh. Bergsgatan B., Fröken, ö. Sturegatan M. K. H, Folkskolelärarinna, Ö. Sture- - J., Fröken, n. 'I'egnersgatan 1. gatan Mauritz T., Grosshandl., st. Köpmang M. K., Fru, Ö. Sturegatan Herman, Grossh., ö. Linnegatan ; - E. M., Handelsidk:a, n. Mäst. Samuelsg. Z. innehar firma: S. L. Lamm & Son, - J. C., Hofkonditor. st. Storkyrkobrinken 9. kontor: st. St. Nygat. 37, efter 1 Juli - A. K. A.. Lärarinna, Ö. Sturegatan 46. n. Brunkebergstorg 24 (n. N. Smedje- - A. E., Målare, n. Mäster-Samuelsg. 2 B, gatan 21), och firma Fr. Marcus affärs- l tr.; verkstad: s. h. A. t lokal: n. Drottningg. 20. Landerholm, Adolf, Parti- och minutlager af - Leonard, f. d. Grosshandl., ö. Braheg. 31. Skodon från hrr A. Fr. Carlssons Sko- - Carl Rob., Ingeniör, verkställande direk- fabrik i Venersborg, n. St. Badstug. 48; tör för Ludvigsbergs Verkstads aktie- Minutlager, n. St. Badstugatan. 50 Telebolag, s. Skinnarviksgatan 5. fon Bostad: n. 'I'egnersg. 2 A, 2 tro - Gustaf, Med. D:r, n. Klarabergsg. 60; - C. G., Verkmästare, n. Uplandsgatan 86. mottagningst.: hvardag. 12-2; helg. Landfeldt, G. Aug., Målare, firma: Landdagar feldt & K:ni; bostad: n. Kl. n. Kyrkog. - Wilhelm, Pappershandl., ö. Braheg. 31; 31; Verkstad: n. Stora Badstugatan 5; bod: ö. Stureg. 6.' rums-, dekorations-, möbel- o. skyltmål- - A., Tandläkare, ö. Sturegatan 12, 2 tr., ning; allm. tel rådfrågningstid 1-2 e. m. - J. K, Målare, (Färg- och Tapetaffär), - Carl, Verkställande Direktör för Aktieb. Kh, Handtverkareg. 18. A. t Rotebro Sprängämnesfabrik, kontor; n. Landgren, Clara, Enkebiskopinna, n. Teg- Drottninggatan 40, Ö. g. neregatan 8. - Carl D., Verkställande Direktör för Fel".- Karl GÖsta, Fil. Doktor, n. Tunnelg. 25.

5 Laudgren-i-Larka. 201 Landgren, S. F., Grosshandl. ö. Tyskbagare- Landtmäterikontoret, General-, n. Vestra. gatan 10, 2 tro Trädgårdsgatan 2. ~. Werner, Kassör, n. Oxtorget 4. - Stockholms läns, n. Drottningg. 36; öppet - Anders, Speceri-, delikatess- o. konserv- första och sista helgfr.dag i hvarjemån. handel, n. Vasagatan 44. Landtmäteristyrelsen, n. Vestra Trädgårds- - P. A. H., Tjensteruan i Skand. Kredit> gatan 2. akt.-bolaget, Kastellholmen. Lang, A. A. M., Agent, n. Dalagatan P. F., Verkmäst., Kastellholmen. - Josef, Kammarmusikus, Ö. Stureg. 44 -A. Landin, F. M., Folkskolelärarinna, S. Brän- - C. A., f. d. Landtbruk., n. Uplandsg.Bö. kyrkagatan C. J.. Tillsyningsman vid stadens egen- - J. C. M., Fröken, S. Högbergsgatan 19. domar, s. Bränkyrkagatan John, Kem. tekn. Ingeniör och aukt. Langborg. Per, Bokh., ö. Sibyllegatan 39. Handelskemist i Stockholm, bost.: st. - Hilda, Enkefru, ö. Sibyllegatan 39. Jerntorget 83: träffas i Kem. tekn. by. - Helmer, Sport- och Idrottsmagasin, Ö. rån, n. Drottninggatan 40, säkrast Birger J arlsg. 12. A. t. 781; bost. ö. kl. 1-3; se Kem, tekn. byrån. Sibyllegatan K. O.. Murare, s. Fredmansgatan 5. Lange, Carolina, Fröken, Glas- & Porlins- - A. E., Privatlärarinna, n. Drottning- handel, S. Hornsgatan 54. gatan 73 B. - Aug. J:son, Handelsresande, n. AdolfFre- C. M., Syatelier, Ö. Brahegatan 40. driks Kyrkog. 15, l tro Ö. g. - O, Urmakare, ö. Brahegatan Karl, Med. Iic., Kh., Handtverkareg. 2. Landmark, S. A., Vaktm., Ö. Engelbrekts- - H., Snickare, ö. Sturegatan 44. Verkst.: gatan 9 O. 11. ö. Brahegatan 5. Allm. tel. Lundqvist, L. A., Bokhållare, n. Olofsg se äfven Lannge. - Rud., Husegare, f. d. Fabrikör, n. Malm- Langeen, Elisa, Lärarinna i italienska o. franskilnadsg. 37. ska språken, n. Mäst.-Sarnuelsg. 41 A, 2tr. - K. A. E.. Kyrkoh., s. Högbergsgatan 17. Langelius, Gustaf, Kassör i Stockholms stads - A., Sömmerska. n. Apelbergsgatan 42. sparbank, ö. Nybrog. 49, (Karlaväg. 33)~- - L. O., Vagnmak., ö. Storgatan J. W., f. d.landskamerer:e, ö. Riddareg Rud. j.r, adr.: Nordström & Thulin, st. Langenberg, F. L. A., Löjtnant, ö. St yr- Skeppsbron 32. Bost: s. h. mansgatan 7. Landsen. M. F., Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. Langenskiöld, K., Frih., Bankdirekt., n. Vasa- - & Anderson, Cementgjut., n. [Iplandsg. 21. gatan 12. Landström, C. G., Hyrkusk o. Akeri, Kungs- Langer. Ed., Förest. för Meijer & Kösters holmsgatan 35, 2 tr., tel Hyr- afdeln.-kontor, n. Hamngatan 17. kuskverk: n. Drottninggatan 92. Langlet. E. W., Byggmäst., n. Regerings- C. G., Litograf, n. Teknologg. 9. gatan 94 A. - A. G., Lokomotivförare, n. Teknologg. 9. Langseth, J. E., Förrådsförvaltare, Dj. f. d. / - A., Sjökapten, S. Badstugatan 5. Franska värdshuset.. - C. F., Vindragareålderman, st. Stora Ho- Lannerstierna, E. A. C., Fröken, ö. Bralieparegränd 6. gatan 34. Landtblom, Odd, Disponent, vid Hamb. - Mimmi, Fröken, n. Regeringsgatan 59.. Brygg., N orrtullsg. 12 A; a. t J. W., Kapten vid Flottan, n. Regerings- Landtbruksakademien, n. Mäster-Samuels- gatan 59. gatan 43. Lannes, Carl, Handlande, n. Döbelnsgåtan - Experimentalfält, utom Roslagstull; post- 17; bodar i s. h., n. Brunkebergstorg adress Albano. 9, och n. Malmskilnadsgatan Förvaltningskomite, n. Mäster-Sam:g Fr., s. Mariagatan 11 B. - Handlingar och Tidskrift, n. Mäster-Sa- Lannge, C. O. W., 'Agent, n. Uplandsgatan 17. muelsgatan 43, 1 tro - C. E., f. d. Handl., Östermalmsgatan 27. Landtbruksklubben i Stockholm, Sekret., O. -- se äfven Lange. Stjernquist, n. Mäster-Samuelsgatan 43. Lantau, A. M., Enkefru, n. Mäst.-Samuelsg. 59, - Museum, n. Mäst.-Samuelsgatan 36, kl. idkar Guld- O. Silfverhandel (firma: A. 12-3; fritt. Burman & K:ni), st. Vesterlånggatan 54. Landtbruksstyrelsen, n. Malmtorgsgatan 8; Lantz, Alfred. Skomakare, st. Prestg. 7,4 tro registratorskontoret öppet '/ La Plata, Rederiaktiebol.; kontor; st. Skepps- Landtförs.-depart. Kansli-exp., st. Myntt, 2. bron Kommando-expedition, st. Mynttorget 2. Laquist, Hjalmar, Grossh., st. Stortorget 1. Landtmansbladet, n. Mäster-Samuelsg. 51 C, Larka, Engelb. L., Guldsmed, st. Vesterlång- 2 tr.; a. t gatan 53.

6 202 Larka-Larsson..Larka, H., Guldsmed, st. Österlånggat. 15. Larsson, Liss 01., Bankofullmäktig, ö. Kom- - W. Kassör, ö. Grefgatan 43. mendörsgatan 30. Lars Hiertas Minne, - Stiftelsen för, se Ka- - A., f. Strömberg, Barnmorska, n. Begelenderafdelningen. ringsgatan Larsen, Thorw., Musikinstrument- o. sträng- - E., Barnmorska, Ostermalmsgatan 15. handel, n. Biblioteksgatan J., Blomsterhandl., ö. Nybrohamnen J., f. d. Sjökapten, n. Klarabergsgat J. E., Bokh., ö. Jungfrugatan Severin, Sånglärare, n. Regeringsg. 22,1 tro - J oh., Bokh., n. Surbrunnsgatan 39. Larsen,.J. C., Bleck- o. PlåtsI., st. Oster- - A. J., Byggmäst., n. Döbelnsgatan 2. långgatan Gust., Byggmäst., S. Nytorgsgatan B., Enkefru, S. Skaraborgsgatan 7. - H., Byggmästare, ö. Riddaregat Sen., Prokurist, n. Regeringsgatan A. A., Enkefru, Ö. Nybrogatan Olof, Skräddare, Ö. Gref-Thuregatan 58; - E. A. 11'1:., Enkefrn, n. Döbelnsgatan 15. affär: n. Brunkebergstorg H., Enkefru, n. Norra Smedjegatan 19. Larsen, C. A., Agent, st. Skomakareg. 24 A. - H. S. A., Enkefru, Ö. Engelbrektsgat. 3; - N. J., Agent, S. Götgatan 24. Tidningskontor i samma hus. "- Carl, Bokförlagsexped., st. Stortorget 24A; - J., Enkefru, n. Klara vestra Kyrkog. 11. allm. tel J. M., Enkefru, n. Dalagatan Carl, Bokförlägg., st. Stortorget 24 A, 2 tro - G. R., Fanjunkare, n. Vallingatan A., Bokhållare, n. Dalagatan Augusta, Folkskolel:a, n. Frejgatan C. W. L., Bokh., S. Urvädersgränd A. Fr., Folkskolelärarina, n. Lilla Vattu- - S. V., Bokh., Ö. Sturegatan 44. gatan A. B., Cigarraffär, n. Hamngatan 18 och - A. J., Folkskolelärarinna, s. Repslagare- Ö. Karlavägen 18. gatan A. P., Cigarrraffär, Ö. Humlegårdsg M. K. A., Fru, Ö. Kommendörsgat K. M., Enkefru, S. Stadsgården Carolina, Fröken, Glas- och Porslinshandl., - Elisab., Folkskolelär:a, Kh. Agneg. 10. n. Oxtorgsgatan!J. ";- C. J., Fröken, Rum för resande, ö. Birger - K., Fröken, Ö. Humlegårdsgatan 11. Jarls gata S. J. o. E. C., Fröknar, n. Odengatan 3. - Anders, Föreståndare. s. Hornsgatan L. Joh., Förest. för norra boskapsbazaren, - Adolf, Förrådsbokh., Finnboda Slip. n. Vallingatan 32; tel Adler, Grosshandl.; firma: Adler Larson, - C. E., Föreståndarinna vid Stockholms st. Skeppsbron 26. Badhusbolag, Ö. Sturegatan 4. - Ar., Handelsresande, Ö. Gref-Thureg E. G., Föreståndarinna, n. Stjerngatan 3..,... A. G.. Handl., Kh. Fleminggatan 16 Bi - Aug.,' Grossh.; kontor: st. Telegrafgr. l. bodar: S. g. 1 och E. F., Grossh., ö. Villagatan 15 i kontor: - John F., Handlande, st. Nygat. 22; manu- st. Skeppsbron 4. fakturhandel st. Vesterlånggatan P., Grossh., ö. Grefgatan 24 A. - L., Husegare, st. Skomakaregatan And. G., Handl. (speceri-), Ö. Kommen- - Sophie, Husegarinna, Ö. Sturegatan 62. dörsgatan 21 B; bod: ö. Nybrogatan30. - Fr., Kapten, n. Vallingatan 14 O C. F., Handl. (kött o. fläsk), Ö. Gref- - Mauritz, Kapten, intendent vid armens Thuregatan 47; bod: ö. Braheg. 24. utredningsförråd, Ö. Fredrikshof, Stor- - C. F., Handl, (speceri-), Kh. Flemingg.40. gatan Fredrik, Handl. (kommissions-) s. Badstu- - J. F., Kassör i Riksbanken, n. Hollän- gatan 1; affär: st. Munkbrovågen. daregatan Fr., Handl., s. Badstugatan 1. - O. E., Kassör, ö. Sturegatan Gotthard, Handl., (speceri-): bod: n. Drott- - C. F., Kontorist, st. Vesterlånggatan 72. ninggatan 73 A (ingång från Barnhus- - Alfred, Landtbrukare, Ostermalmsg. 15. gatan 2). Tel Bostad: Kungs- - L. M., Lärarinna, Norrtullsgatan holmsgatan G. A., Ritare, Kh. Fleminggatan 16 A. - J. A., Handl. (speceri-), ö. Gref-Thureg. 71; -- Carl, Stationsinsp., ö. Stockh. ö. station. bod: ö. Karlavägen Karl J., Stämningsman, st. Skärgårds- - J. F., Handl.; butik: n. Fredsgatan 17. gatan 8 B.. - Karl, Handl, (garn-) n. Olofsg. 7 B; Larsson, Bröderna, & K:i, Agentur- och in- bod: n. Drottninggatan 73 C; a. t kassoaffärer; kontor: st. Skeppsbron 4. - L. E., Handl., n. Mäster-Samuelsgat L. P., f. d. Antiqv. Bokhandl., n. Läst- - L. E.. Handl. (diverse-), n. Kungsg. 18: makaregatan 15, - L. J., HandI. (viktualie-), ö. Majorsg J. A., Bagare, S. Asögatan L. P., Eandl., n. Klarabergsgatan Anna, Bageri, s. Götgatan P. G., f. d. Hand!., S. Kocksgatan 6. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA: 13 Drottninggatan.

7 Larsson-e-Laulund. 203 Larsson, Oscar, Hattmakare, n. Regeringsg. Larsson, Anna, Skjortfabrik; firman eges af 55; bostad: s. g. 46. Gustafva A. Hall, n. Rödbodtorget 1. - H. E., Husegare, ni ;rulegatan N. A., Skohandlare, s. Hornsgatan 6j - L. P., Husegare, s. Asög-atan 80. bod: st. Jerntorget P. A., Husegare, n. Frej gatan Alex.,.Skomakare, n. Drottninggatan 66; - P. A., Hyrkusk, n. Mäster-Samuelsg. 16. butik: n. Klarabergsgatan J. P., Hyrkuskrörelse, f. d. Westerberg & - J., Skomakare, Ostermalmsgatan 18. K:ni; kontor: ö. Brahegatan 6. - J., Skomakare, n. Drottninggatan Hans, Ingeniör, n. Barnhusgatan 4. - S., Skomakare, n. Lutternsgatan 9. - Anna, f. d. Kafeidk.a, ö. Brahegat A., Skräddare, n. Brunkebergsgatan 5. - Johan, Kakelugnsmak., n. Kammakare- - Nils, Skräddare, n. Mäster-Samuelsgatan gatan 44, 2 tro 22; bod: n. Norrlandsgatan 3. - E. A., Karnererare i Sundsvalls Enskilda - K. L., Skådespelare, s. Götgatan 11. Bank, ö. Jungfrugatan E. R, Slöjdlärare, n. Surbrunnsgatan A. W., Kapten vid Kgl. Flottan, n. Vest- - Reinhold, Smed, ö. Karlavägen 41, verkmannagatan 21. stad: ö. Brahegatan 9. - Fredr., f. d. Kapten, n. Valling. 14 o. J6. - O. A., Snickare, n. Brunnsgatan J., & 0:0, Kommissionsbyrå, n. Regerings- - P., Snickare, n. Regeringsgatan 74. gatan A. W., Sockerbagare, s. Hornsgatan L., Kongl. Hoffotograf, Ö. Humlegårds- - E. G., Sockerbagare, n. Stora Badstugat. 6. gatan K. J., Stadstjenare, st. Skärgårdsg. 8 B. - E. A., Kontorist, s.,s:t Pauls gatan A., Sömmerska, ö. Brahegatan 4. -' O. E., Kontorist, Ö. Sturegatan Gustaf, Tandläkare, n. Regeringsg. 15, - Emil, Kontorsbiträde vid Gasverket, n. rådfrågningstid: helgfria dagar 1-2. Lutternsgatan 24, 1 tro - W., Underofficer vid Flottan, ö. Jungfru- - P. J., Kontrollör i Tullverket, ö. Karla- gatan 29. vägen Aug., Vaktm., st. Munkbron 7. - E. R" f. d. Landtbruk., ö. Styrmansg.8. - O. A., Vaktm., Kh. Handtverkaregat P. E., f. d. Landtbrukare, ö. Grefgat Erik. Vaktmäst., n. Brunkebergstorg B., Lifkusk hos H. M. Konungen, G:a - Frans, Vaktmästare i Skånes Enskilda Norrbro 9. Bank, ö. Kommendörsgatan 8. - A. F., Literatör. n. Jakobsbergsgatan G., Vaktmästare, Kh. Handtverkareg L., Maskinist, n. Drottninggatan J., Vaktmästare i Armeförvaltningen, ö. - K. J., Materialförv. vid Allm. Telefon- Eriksbergsgatan 5 o. 7. bol., ö. Riddaregatan 3 O. - L. A., Vaktmäst., st. Svartmang Adolf, Matservering, ö. Gref-Thureg. 19 O. - L. E., Vaktmästare, n. Drottninagatan 3. - M. F. H., Modist, ö. Karlavägen SI. - L. F., Vaktm. i Riksbanken, st. Kindstu- - Alfhild, Musiklärarinna, ö. Gref-Thure- gatan 12. gatan 29, 2 tro - L. G., Vaktmästare i Eck1.-Depart., ö. - L. P., Målare, firma: Larsson & Lindman, Gref-Thuregatan 44. ö. Riddaregatan P. J., Vaktm. vid Malmqvistska Barn- - & Lindman, Målare; verkst.: ö. Jungfru- uppfostr-anst., s. Torkel Knutssonsg. 22. gatan A., Vedhandl., ö. Gref-Thureg. 19 O. '- Wilh., Målare, Kh. Kungsgatan J., Verkmästare vid Aktiebol. Skånska - P. A., Nykterhetsvärdshus, n. Drottning- Cementgjuteriet, n. Sveavägen 90.. gatan C. E., 4kare, Kh, S:t Eriksgatan 6. - A. W., Orgelnisti Maria.församling, Piano- - L. Q.. Åkare, s. Olandsgatan 27. lärare, s. Hornsgat. 31, 1 tro t. v. - No, Akare, n. Rådmansgatan J. Aug., Ornarnentsbildh.; verkstad: ö. - P. Q., Akare, Kh. S:t Eriks gata 15 A. Rimbog. 1; bostad: ö. Engelbrektsg.4. - A., Angfartygsbefälh., s. Bränkyrkagatan - G., Pantlånare, Kh. Fleminggatan B. - J. F., Postvaktbetjent, S. Prestgårdsg. 9 A. Larzon, Julius, Bokh., s. Bränkyrkag. ~1. - O. A., Postvaktbetjent, n. Kammakare- - N. J., Grosshandl., s. Götgatan 24. gatan 7, 2 tro Lasarett: Sabbatsbergs. - A. A., Restauratris, s. Renstjernas g. 18 B. - Serafimer-, Kg1., Kh, Handtverkareg P.E., Sergeant, ö. Sturegatan 44 B. - Sjukhuset S:t Göran, Kh. Stads hagen. - Anna K., Sjukgymnast, n. Drottningg Sofiahemmet, Ö. Valhallavägen. - K., Sjuksköterska, Ostermalmsg. 15. Latrinkärlshemtning, se Budningskontor. - C. O., Skeppsmätningsöfverkontrollör, Lauenstein, H., Musiklärare, ö. Braheg. 46. Ö.' Nybrogatan 73. ILaulund, O. F., Verkmäst., S. Hornsg. 74 A. Brand- noh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 204, Laurell-Leijonhufvud. Laurell, U., f. Dahlstedt, Bamm., Kh. Bergs- Leche, W., Professor vid Stockholms höggatan 32. skola, n. 'I'egnsrsgatan E. A., Enkefru, n. Jakobsg-atan 22 A. Leczinsky, S., Kommissionslandtmätare, n. - K. J. E., Folkskolelärar:a, Kh. Bergsg, 32. Norrlandsgatan 21. \ - A. H., Kontorsbitr., ö. Brahegatan 46. Leetz, J. H., Snickare, s. Götgatan O. H., Läderhandlande, s. Hökens gata Leffler, G. W., Enkefru, Djursholms Villal, 2 tr.: bod: s. Ofra Slussgatan 4. stad. - C., Sjukgymnast, behandling i hemmen - Johan, A., Fil. Dir, n. Vasagatan 44. med gymnastik, massage o.electricitet, - Hj., Handlande, n. Holländaregatan 27; s. Hökensgat. 1, 2 tro firma: Leffler & K:ni, Vinhandel: n. Lauran, P. A" Urmakare, Norrtullsg. 6. Hötorget 6. Laurent, J. S., Banktjensteman, s. Kocksg. - se Läffler, 17, 1 tro Lefren, Louise, Fotograf, Ö. Storgatan Alexis, Bokh., n. Luntmakaregatan 43 B. - H., Fröken, n. Mäster-Samuelsg Edv. Doktor, n. Klarabergsg. 58. Spe- - Gabr., Förgyllare, n. Brunnsgatan 26. cialitet: Bröstets, strupens, halsens och Legationer, se Beskickningar. näsans sjukdomar. Kl. 1-3 e. m. Lehman, R. R. A., Apotekare, s. Götgatan - Emelie, Fru, n. Luntmakaregatan 43 B. 21; apoteket Gripen. - John, Snickare, ö. Biblioteksgatan 30; - se Leman.. verkstad: Ö. Brahegatan 9. Lehnberg, G. C., Bokhållare, s. Bellmans- Laurentz, Johan, Arkitekt, n. Drottningg. 82. gatan 30. 'mottager beställningar till alla slags Leiber, Otto, Brasiliansk Konsul för Sverige byggnadsritningar: allm. tel och Norge, st. Skeppsbron 44, 3 tro - Josefine, Fröken, n. 'I'egnersg. 34, 2 tro Konsulatet öppet söknedagar 1-2 e. - John, Inspektor, adr.: Sundbyberg, Ek- m. Rikstel mans snickerifabrik. - H., Grosshandlare, ö. Artillerigat W., Vinhandl., n. Regeringsgatan 32. Leidesdorff, Edv., bostad: n. Klara v. Kyrko- Laurich, C., Enkefru, S. Götgatan 73. gata 12, 2 tro Allm. tel ' Laurin, Carl, Direktör i Akt.-Bol. P. A. Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken; inne- Norstedt & Söner, ö. Villagatan 11. hafvare af firman: Edv. Leidesdorff; kon- - C. T., Engrosaff. för ur och opt. varor, tor, lager och detaljförsäljning af all n. Mäster-Samuelsg. 22. slags fiskredskap: st. Stora Nygatan 12, - A. M., Enkefru, Ö. Floragatan 2. 1 tr.; a. t E., Enkefru, Ö. Villagatan 11. Leidzen, P. G., Hofjägare, Djurgårdsslät- - Louise, Enke.fru, ö. Strandvägen 25. ten H. F., Föreståndar:a, n. Tegnersgat, 9. Leijdh, J. W., Serg., ö. Svea lifgardes kasern. - Ch. U., Handelsidkerska. n. 'I'egnersg. 18. Leijer, K., f. d. Inspektor, s. Hornsg Ida, Handelsidk.a, Ö. Sibyllegat. 43 o. 45; - Axel, Kapten, ö. Sibyllegatan 56, 4 tro bod: n. Norrlandsgat Ernst, Med. Doktor, f. d. Regementslä- - Henrik, Urmakare, st. J erntorgsgata-n kare, ö. Strandvägen , 3 tro - se äfven stafning med j och y. Laurins, C. F., Söner, (innehafves af H. Lau- Leijman, Carl W., Agent, ö. Styrmansg. 4. rin, st. Jerntorgsg. 42). Urkronometerm. Leijonancker, C. M. L., Fröken, n. Uplandsoch Urhandl., jemte försäljning- af glas- gatan 26. ögon, pincenez, marin- o. teaterkikare - H. M., Fröken, n. Upiandsgatan 26. m. m., st. Slussplan 63. A. t Leijonhielm, E. S. 1., Enkefrih:a, Ö. Sture- Lavass, K. J., f. d. Handl., s. Bränkyrkag parken 9. Leander, Ulrik, Fil. kand., Skollärare, s. - T. I., Friherre, Löjtnant, st. Slotts backen 4. Långholmen. Leijonhufvud, E., Enkefriherrinna, G:a Norr- - J. H. F., Handl, n.. Lästmakareg. 28. bro 5. - Edith, Lärarinna, S. Ostgötag. 35 B. - M., Enkegrefvinna, ö. Brahegatan Olof, Tullöfveruppsyningsman, st. Skepps- - S. A., Fil. Kand., Fröken, S. Hornsgatan I. bron G. Carlson, Frih., Fil. Kand., ö. Nybro- Leatz, E., vik. Adjunkt, Ö. Stureparken 3. gatan 11 B. Lebahn, F. H. L., Bokförare, Kh. Garfvare- - B. A., Frih., Generallöjtnant, ö. Grefgatan l. Thuregatan 76 B, Lebestadius, E. C., Handelsidk.a, ö. Rid- - C. G:son, Frih., Generallöjtnant, ö. Nydaregatan 10.. brogatan 11 B.. - Hanna, Lärarinna, Ö. Kommendörsgatan - A. G., Frih., Generalmajor, n. Brunke- 39 B. bergstorg 11.

9 ,, Leijonhufvud-Lennholm. 205 Leijonhufvud, E. O. Carlsson, Frih., Jur. Lembke, Herm., Grossh. ö. Stureg. 60, l tr., Kand., v. Häradshöfding, ö. Engel- kontor: st. Vesterlånggatan 16, 2 tro brektsgatan 43 B. ' - H. H., Handl., ö. Sturegatan C., Friherre, f. d. Justitiekansler, n. - C. J., Med. Kand., Kh. Kungsgatan.Bl. Mäster-Samuelsgatan 48. Lemchen, B., Bokhållare, n. Lutternsg. 1'2C. - S. A:son, Frih., Kapten vid Fortifikatio- - J. C., Kapten, ö. Kommendörsgatan 46. nen, Kh. Handtverkaregatan 16 B. Lemcke, M. C., Enkefru, n. Kungsgatan 13. C. E. Axelsson, Frih., Kapten, ö. Gref- - Emil, Kontorist, ö. Linnegatan 60. Thuregat. 34 B. - F. J. F., Mekanisk fabrik, n. Vestra Träd- - C. G., Frih., Löjtnant, n. Brunleebergs- gårdsgatan 19.. torg Il. Lemcke-Högberg, Calla, Fru, Salong för dam- - B. A., Frih., Trafikdirektör, n. Central- frisering och champonering. n. Vestra stationen. Trädgårdsgatan A. G. A., Frih., Underlöjtnant, ö. Nar- Lemke, C. C., Enkefru, n. Munklägersg. Il. vavägen H. F., Handelsfirma uti specerier, deli- - C. A. Carlson, Frih., Underlöjtnant, ö. katesser oeh viner; eges af C. A. Gu- Narvavägen 33. stafson, n. Rödbodtorget l. - Knut, Frih., Verkställande Direktör i Lemon, L., Enkefru, ö. Karlavägen 31. Iifförs.-bol. 'Y,ietoria, Ö. Valhallaväg E. G., Gaskontrollör, s. Renstjernasg A. H., Frih., Ofverste, s...hornsgatan 1. - Ad., Grossh., n. Vasagat. 52; kontor: - A.. C. G:son, Frih., f. d. Ofverste, Ö. Bi- 11. Mäster- Samuelsgatan 43, detaljförblioteksgatan 23. säljning af torra och oljerifna färger - Malvina, Fröken, n.1barnhusg. 10. samt alla slag af rit- o.målarematerialier - E. S. U., Hoffröken, Kungl. Slottet. s. g. 45, se annonsafdelningen sid E. C. JVI., f. d. Kammarfröken, n. Tun- S. R., f. d. Gymnastiklärarinna, Ö. Tornelgatan 23. stensonsgatan 3. Leijonmarck, C. E., Hofrättsassessor, Norra - C. J., Handl., Ö. Kommendörsgatan 27; Blasieholmshamnen 3. bod: Ö. Jungfrugatan 22. Mejeriaffär : Leijonsköld-Oxenstierna, H. J., Friherrinna, st. Stortorget 7. Ö. Engelbrektsgatan 3. F. A., Handlande, Kh. Handtvetkareg. 4; - se ock stafningar med Leyon-. firma: F. A. Lemon & K:ni, Kh. Handt- I Leiman, J. F., Angbåtsbefälhafvare, s. Svar- verkaregatan 9; allm. tel tens gata 6. - Olof, Operasångare, n. Vasag. 52, 2 tro Leipziger, H. Fil. kand., s. Repslagareg. 20. Lenander, H., Resepostexpeditör, n. Klara Leissner, J., Fru,n. Bryggareg. 12. Norra Kyrkogata A. M., Lärarinna, n. Malmskilnadsg 46. Lenhardtson, C., Enkefru, Ö. Villagatan 18. Leiste, E. M. Ch., Fru, (f. Wahlman).Paraply- - Albin, Andre Lärare och Examinator vid mak., firma: L. Wahlman, n. Regerings- polikliniken för tandsjukdomar (träffas gatan 50. i dessa egenskaper endast derst. tisd. - E. T., Metalltrådsarb., n. Regeringsg. 50. och fred. kl. 2-5 under terminen). Leja, Joseph, innehafvaresimon Sachs, n. Rådfrågningstid: hvardagar(utom lörd.) Regeringsg. 5 och st. Vesterlånggatan 9; kl. 1-.1/22, Klara.norra Kyrkogata 5 j galanteri-, bosättnings- och möblerings- bostad: n. Biblioteksgatan 14. affär. Lennartson, A. L., Agent, n. Klarabergsg. 64. Lejdström, Oskar, Musikdirektör, Sånglärare, - O. Th., f. d. Bruksegare, Ö. Braheg. 18. n. Mäster-Samuelsgatan Georgina, Husegarinna, ö. Braheg C. J., Vaktm., Kh. Handtverkareg. 5 och 7. - L. P., Kafeidkare, s. Tjärhofsgatan 6. Lejon, L., Enkefru, Nykterhetsvärdhus, Ö. - C., Reg.- int.- aspirant, Sjukgymnast, Storgatan 18 o. 20. Ö. Grefgatan 14. Lejsander, A. R., Provisor, ö Braheg. 27. Lennberg, Joh., Grosshandlare, n. Kamma- Lekberg, A. E. J., Hand!., n. Vestmannaga- karegat.43, 1 tr., a. t. Vasa 91; kontor: tan 19. st. Brunnsgränd 5, 2 tr., allm. tel Leman, Eduard, f. d. Handl., Ö. Humlegårds- - J. E., Målare, Ö. Majorsgatan 12. gatan 11, 2 tro Lennbom, J. V. R., Handl., s. Götgatan Moritz, Handlande; firma: John Leman, Lennholm, Q. E., Handl., n. Arserialsg. 2 A; n. Drottning. 104; bod: n. Drottning- firma: Akerholmska bosättn.-magasinet. gatan F. G., Maskinist, S. Svartens gata 5. - se äfven Lehman. - O. R., Postvaktbetjent, n. Luntmakare- Lembcke, A. S., Fru, uthyr rum till resande, gatan 7 A. n. Norra Smedjegatan C. J., Vaktmästare, st. Skomakareg. 28.

10 206 Lenning- Levin. Lenning, J. S., Handelsres., s. Mariag. 13. ILeuwgren, A., Komminister, ö. Jungfrug. 7 B. Lennmalm, T., e. o. Kammarskrifvare ik ungl. - 'se stafn, med Löf-. Tullverket, n. Mäster-Samuelsgatan 62. Levander, K. S., Enkefru, ö. Linnegatan 6. - K. G. F., Med. D:r, Professor vid Karo- - Hj., Kand., Fältskärsmästare. ö. Humlelin ska Institutet, n. Regeringsgat. 32. gårdsgatan 2. Yttre åkommor, skador, Mottagningstid livardagar 2-3 e. m. tanduttagn.. massage m. m. A. t. 36. Lennmark, Alma, Enkefru, ö. Karlavägen J. A., Privatlär:a, ö. Linneg C. E., Grosshandl., st. Storkyrkobrinken 6. - J. S., Sergeant, Kh. Marieberg. - H. A., Språklärare, n. Biblioteksg la. - A., Underlöjtnant. ö. Jungfrugatan 20. Lennstrand, C. A., Cigarrfabrik, s. Folk- Lewander, C. A., Grosshandl., ö. Linneg. 6; ungagatan 20 D. kontor: st. Skeppsbron A. M., Enkefru, st. J erntorget & C:o, Grosshandelsfirma, st. Skepps- - Viktor E., Redaktör o. föreläsare, ö. Hum- bron 30. legårdsgatan 22, 3 tr.; Träffas säkrast Leveau, F. A. V., Bokhåll., st. Kornhamns- 1/210-1 /211 f. m. torg 53. Lennström, Axel, Viktualiehandl., n. Kungs- Levedal, Anton, Folkskolelärare, s. Kocksgatan 10. Allm. tel gatan 22. Lennvall, L. E., f. d. Destillator, n. Teg- Leven, J. P., förfärdigar jernsängar, repanersgatan 25. rerar jernspislar och kaminer, n. Obser- Lenström. G., Bokhållare, ö. Sturegatan 48. servatoriegatan 19; verkstad: n. Klara - M. L., Doktorsenka, Ö. Stureg. 48. norra Kyrkogata 14 A. Lentvör, A. L., Enkefru, ö. Sibylleg Lewenhaupt, Sten, G. E., Grefve, Amanuens Leopold, O. A., Bokh. n. Kl. S. Kyrkog. 16. i Domänstyrelsen, Blasieholmsg. 4 B. C. A., Komminist., n. Jakobsg, 4. - Carl, Grefve, Excellens, Utrikesminister, Le Printemps, Blomsterhandel, n. Kungs- Blasieholmstorg 8. gatan 11. Inneh.: Th. Jensen. - Adam Ad.son, Grefve, Kansli-amanuens, Lesaulnier, H., Bokh., n. Uplandsg. 11B, 3 tro ö. Humlegårdsgatan 11. Lesjöfors' Aktiebolags upplag, J ern- och stål- - C. M. C., Grefve, Kapten, n. Tunnel-. varuaffär - Chef: Axel Price - kontor: gatan 23. n. St. Vattugatan 12; magasin: Kh. Handt- - C., Grefve, Löjtnant, Blasieholmstorg 11. verkaregatan 9. Rikstelefon Allm. - L. F. M. E., Grefve, ö. Artillerigatan 27. tel J. M., Grefvinna, ö. Artillerigatan 25. Lessebo pappersbruks nederlag, (J. Lind), Lewenius,A.H., Bildhuggare,n. Observatoriest. Lilla Nygat. 16. Allm tel Se gränd 4. annonsafdeln. sid. 28. Leverin, Axel, Befälhafv, å ångaren»am- Leth, C. G., Minuthandl., n. Rådmansgatan sterdam», n. Stora Badstugatan 60, 3 tro 10; bod: n. Drottninggatan & K:ni, Fotografiatelier, n. Drottningga- Lettström, G., Bankdir., ö. Styrmansgatan l. tan 61, 3 tro - F. Th., f. d. Handl., Ö. Stureg. 19. Levertin, Ch., Enkefru, Ö. Humlegårdsg. 24. Leufstedt, G. J., Handl., Bokförlagsfören. - C. O., Grossh., Ö. Humlegårdsgatan 13 Svea, n. L:a Vattugatan 27; bod: n. O. 15; kontor: st. Skeppsbron 44. Malmskilnadsgatan 5 o. Sergelgatan 2. - W. Ph., f. d. Konst- och pappershand- - Se stafn. med Löf-. lande, ö. Engelbrektsgatan 14. Leufvenmark, D. E. A., Bokh., s. Ny torgs- - Alfr., Med. Da:., ö. Sturegatan 32, 3 tr., gatan 15. träffas å Ostermalms Mediko-rnek. - Emelie, Fru, Atelier för Damklädningar, institut 1/28-10,12-1/25; sornmarmån. Bryggaregatan 16. naderna i Varberg. - Arvid, f. d. Handl., n. Bryggaregatan 16. Levien, F., Fröken, n. Vasagatan C. E., Stentryckare, st. St. Nygat. 21 A. Levin, Martin, Agent, n. Rådmansgatan 67, - se stafn. med Löf-. 3 tr.; kontor: st. St. Gråmunkegränd Leuhusen, A., Enkefrih:a, ö. Sturegatan 36. 3, 1 tro - F., Enkefriherrinna, Ö. Sturegatan A., Amanuens i Kammarrätten, n. Drott- - A. C. B., Friherrinna, Ö. Sturegatan 36. ninggatan F. O., Friherre, Hofrättsråd. Ö. Gref- - Carolina, Barnmorska, n.roslagsgatan 24. gatan 17 O Kerstin, f. Jönsson, Barnm., n. Tegners- G. W., Frih., f. d. Justitieråd, n. Hamn- gatan 17. gatan 20 B... - Fanny, Enkefru, n. Regeringsgatan R., Frih., Löjtnant, Ostra Boställshuset 9,[- M., Enkefru, Blasieholmsgatan 4 B. Skeppsholmen. - Sally, Enkefru, n. Kungsgatan C. G., Frih., Underlöjtn., Ö. Sture gatan A., Folkskolelärare, n. Vegagatan 9.

11 Levin-Lidren. 207 Levin, C. Fröken, Ö. Humlegårdsgatan 21. Leyonmarck, J. L., Registrator i Kgl. Landt- - Hugo, Grosshandl.; firma: John Levin & försvarsdep., Ö. Nybrogatan 11 C. ' K:i, n. Regeringsgatan 57; kontor: st. - se äfven Leijon-. Vesterlånggatan 38. Rikstelefon 556. Liander, Turinna, Fröken, n. Malmskilnads- - H. M., Handelsidk.a, n. Drottninggat. 82. gatan 34A.. - Ludvig, Konditor, st. Vesterlånggat Hanna, Telefonist, n. Kl arab ergsgat A. L. U., Kontorist, n. Klara v. Kyrko- Liberala valmansföreningen : Olsson, J oh., gata 20. Ordf., n. Kammakaregatan 8. - C. G., Maskinist, s. L:a Glasbruksg. 19. Liberg, L. L., Grossh., n. Regeringsgat. 30; - Astley, Med. D:r, n. Brunkebergsgatan kontor: st. Storkyrkobrinken A, 2 tr.; mottagning 3-4 e. m., SÖIl- Lichtenstein, Heinr., Frimärksaffär och för-o dagar f. m. lag af svenska frimärksalbum, n. Rege- - Per, e. o. Tjensteman i Riksbanken, s. ringsgatan 64; bostad: Norrlandsga- Hornsgatan 50 B. tan G. V., Akare, Ö. Eriksbergsgatan 10. Lidberg, Albertina, Folkskolelärarinna, s, Lewin, Wilhelm, Agent. Enda patentinne- Högbergsgatan 37 B. hafvare och försäljare af lingripare och - O., Lager af jornsängar o. fjädersäng- Iifräddnings-, säkerhets- och klättrings- kläder m. m., Mäster-Samuelsg. 41 A; apparater. A. t ; bostad: Teg- a. t. 7833; samt Ö. Gref-Thureg nörslundon 8. Augusta, Lärarinna vid folkskolelära- - Ernst, Bokh., st. Slottsbacken 8, 3 tro rinnesernin., s. Högbergsg. 37 B. - A. E. J., Enkefru, n. Norra Smedjeg C. G., Poliskomm., st. Myntgatan Viola, Fröken, Ö. Stureg se äfven Liedberg. - E. W., f. d. Grosshandlare, n. 'I'egners- Lidbom, Johanna, Enkefru, ö. Gref-Magnig.. gatan 14, 2 tro 18; jernkramhandel, Östermalmstorg 6~ - Hjalmar C., Grosshandlare, n. Tegners- Lidbäck, J. G., Skom., n. Klara Ö. Kyrkogatan 2 A, 4 tro gata l. - R. C., Ingeniör, n. Tegnersgatan 2 A. Lidell, Per, Direktör, n. S:t Eriks plan 2. - Robert, Ingeniör, n. 'I'egnersg. 14, 4 tr. - C. E., Fil. Dokt., n. Klarabergsg Hj, G., Kassör, n. 'I'egriersg. 2 A. - Elma B., Fröken, n. Klara norra Kyrka- - A. W. M., Ryttmästare, Ö. Nybroh. 24. gata 31, 3 tro 0. g. - K. G. E., Sjökapten, s. Högbergsg Frans, Handlande, Klara n. Kyrkog.29,. - H., Teol. kand., s. Svartens gata 8 B. 1 tr.: Speceri-, Vin- O. Delikatessrna- Levisson, J enny, Fröken, Ö. Kommendörs- gasin, n. Kungsgatan 11. A. t gatan 21 B. Lidforss., Erik, Fil. Kand., e. o. Hofrätts- Levy, Alb., Agent, n. Klara södra Kyrkog. 7. notarie, n. Regeringsgatan Alexander, Agent, n. Kungsträdgårdsg. 18.\ Lidholm, K. E., Folkskolelärare,ö. Stureg E. J., Fru, n. Smålandsgatan Elisabeth, Handelsidkerska, n. Slöjdg.7. - A., Grossh.,Innehafvare af Belgiska Linne- - H. A., Verk st. Direktör i Stockholms. magasinet: kontor och lager, n. Rege- mjölkförsäljnings-aktieb. och i aktieringsgatatan 49, 1 tro Allm. t bol. Mejerigårdarne, n. Torsgatan 34.. Bostad: n. Klarabergsgatan 52 A. A. t. - se äfven Liedholm ankn. Lidman, E. N., Artist, Ö. Linnegatan 65. S., Musikus, ö. Nybrogatan Olga, Enkefru. Ostermalmsgatan Caroline, Tröjfabrik, n. Kungsträdgårds- - S., Enkefru, n. Kungsgatan 13. gatan Anna, Examinerad sjukgymnast och mas- - Ivan, Verkmästare, n. Drottninggat. 93. SÖl', n. Kungsgatan 13. Levys Handelsbyrå (Innehafvare: Alex.Levy) - Axel, Fil. Kand. n. Kungsgatan 13. n. Kungsträdgårdsgatan C., Folkskollärare, S. Hornsgatan 94. Levy, Jacob, f. d. Handl., Ö. Gref-Thure- - Johan, Kapten vid Flottan, Skeppsholmen.. gatan 32.. Vestra bost. 4. Lewysohn, B., Bokbind., n. Malmskilnadsg. 26; - Sofia, Lärarinna, n. Kungsgatan 13. bostad: Grefgatan 7 A. - A., Notarie i Tullverket, n. Kungsg L., Dokt., f. d. Rabbin, Ö. Grefgatan - Frans, Pianostämmare, Ö. Linnegatan 65, 7 A, 2 tr. a. t _. Otto, Kontorsbiträde hos 1. Belmonte. Lidmark, B. C., Fröken, Renskrifverska, ö.. Ö. Grefgatan 7 A. Valhallavägen O., e. O. Postexpeditör. Ö. Grefgatan 7 A'I- C. V., Postexpeditör. Kungsholmsg Leyonmarck, A., Enkefru, n. Malmtorgs- Lidren, Emil, Agent, n. Barnhusgatan 12. gatan 5.,'. - H. E., Modist, Norrlandsg. 24. Brand- 'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 208 Lidstrand-Liljedahl. Lidstrand, Oscar, Grossh., ö. Artillerig. 43. Lifförsäkringskontor: - se äfven Liedstrand. Skandia, st. Mynttorget 1.. Lidström, J. H. N., Amanuens, n. Klara Skandinaviska ållrn.hfförsäkringsföreninv. Kyrkogata 14 A. gen, n. Klara södra Kyrkogata 13 A. - C. A. R., Klockare och Kyrkofogde i Skåne, n. Arsenalsgatan 3 B. S:t. Klara församling, Klara v. Kyrko- Svea, n. Drottninggatan 13, se annonsen gata 14 A. å främre permens innersida. - G., Verkmästare, s. Ploggatan 3. Svenska lifförsäkringsbolaget, Norrmalms- - se äfven Liedström. torg 1. Lidströmer. O. A. O., Grosshandlare; firma: Thule,BIasieholmsgatan 4 B och st. Rid- I. L. Gestrin & K:i, n. St. Badstug. 60. darhustorget 13; se annonsen å kartan. kontor: st. Ferkens gränd 1. Victoria, n. Drottninggatan 22. Liebenfeld, Louis, Platsförsälj.. ö. Skeppare- Victoria zu Berlin, Ö. Sibyllegatan 3 B. gatan 44. Lifrustkammaren, KgJ. slottet. Lieber, F. M., Pastor, n. N. Smedjegatan 24. Ligna nya SnickeriaktieboJ., mek. snickeri- Liedbeck, S. C., Enkefru. n. Kammakare- fabrik, sågverk. hyfleri och brädgård, s. gatan 12. Hornstullsgatan 51; filialkontor, lager - C. H., Gymnastikdirektör, n. Mäst.-Sa- och försäljning: Ö. Nybrogatan 13; allm. muelsgatan 39. Gymnast. institut. derst. telefon. Riks-telefon. - Alarik, Ingeniör, Ö. Sturegatan 26. Lignell, N., Agentur-, speditions- och in- - Anna, Modist, n. Drottninggatan 87. kassoaffär, s. Bangårdsg. 6; kontor: st. Liedberg, Å. K. K., Enkefru, Ö. Gref-Thure- Skeppsbron 28, 1 tro gatan H., Bokhållare, n. Norrlandsg. 31, 3 tr, - A., Handelsbokh., ö. Brahegatan 58, 1 tro - C. F., Byggmästare, n. Drottningg B. H., Handl., Ö. Brahegatan 58, 1 tro - C. G. R., Hofrätts- e. O. notarie, n. Vest- - A. B.!L, Kammarskrifv., ö. Gref-Thure- mannagatan 18. gatan C. Emil, Lärftskramhandlare, S. Kruk- - & Bäckgren, Maskinaffär, n. Kl. v. Kyl" makaregatan 1. kogata 3 A. Ligner, F. V., Bokh., st. Vesterlångg E., Revisorsenka, st. Köpmantorget 10. Likbränningsförening: se Svenska Likbrän- - E., Silkedockerska, Norrtullsg. 41. ningsf6reningen. -se äfven Lidberg. ' ILikkistmagaSin: se Begrafningsbyråer. Liedbergius, Gustav, Handlande, firma Otto Lilieblad, S. M., Handl. (diverse), S. Göt- Bergholm & C:o, n. Observatorieg. 13. gatan 87, bod s. g. 56. Liedstrand, A. F., Löjtnant, Kh. B.ergsg. 20. Lilienberg, G. R., Justitieråd, Ö. Villag Hanna, Utskänkningsf6restånd:a, Ö. Si-...:...V. E., Kapten, Ö. Kommendörsg. 23. byllegatan se äfven Lilje-, Lillie- & Lillje-. - se äfven Lidstrand. Liliequist, G. N. J., v. Häradsh., Ö. Karla- Liewen, A. M. von, Kh, Fleminggatan 9. plan 2. Lifförsäkringskontor: Lilja, C. E., Bokhållare, n. Brunnsgatan 16. Allian<,e, n. Vasagatan 6. - O. W. E., Målare, S. Bellmansgatan 34. Allmänna lifförsäkringsbolaget, n. Vasa- - Axel, Verkst. Direktör för fotografiska g-atan 10. Aktiebolaget, n. Dalagatan 22. Caisse Generale des Familles i Paris, - A. J., Handl. n. Kammakareg. 23; bod: n. Drottninggatan 28. n. Hötorget 13. "English and Scottish Law", st. Skepps- - Johan Adolf, Verkmästare, S. Hornsg. 33. bron 4. - se äfven Lillja, Germania, zu Stettin, Riddarholmsham- Liljeberg, C. F., Skräddare, n. Malmskilnen 12. nadsgatan 3 B. La Fonciere, n. Drottninggatan J. A., Skräddare, n. Norrlandsgatan 34. Mutual Life, Bolinderka huset, Södra BIa- Liljeblad, Fr., Ofverlärare vid Tekn. skolan, sieholmshamnen 4 B. n. Olofsgatan 3. - New-York, n. Drottninggatan 16. Liljecrantz, O., Skrädd., ö. Styckjunkare- Norden, Malmtorgsgatan 5. gatan 5. Nordstjernan, n. Drottninggatan 7. Liljedahl, John, Apotekare, Ö. Stureg. 58 B. Norrland, st. Drakensgränd 1, Se annons- - A W, Folskolelär:a, Ö. Skepparegatan 6 A. afdelningen sid C. L., Handl., (kött), Ö. Majorsgatan 6. Oden, st. Storkyrkobrinken A" Hyrkuskverk, S. Götgatan 28; filial: Odon, n. Vasagatan 10. n. Lilla Vattugatan 11. Röda bandet, S. Folkungagatan 8 B. \ - M. C., Sömmerska, Ö. Brahegatan 9.

13 Liljedahls glasbruks aktiebolag-lilljebjörij. 209 Liljadahls glasbruks aktiebolag; kontor: Liljequist, C., Skomakare.,n. Klarabergag. 58. Slottsbacken 6; agent: Hugo Mattsson. - G. E., Vaktmästare i Förmyndarekam-. Allm. tel maren, n. Lutternsgatan 17. Liljedal, J. F. C., Tjensteman i Tullverket, n. Liljeqvist, K. Fr. M" Maskinmästare, n. Biblioteksgatan 28, 3 tr. Drottninggatan se äfven Lilljedahl. - C. G., Postvaktbetj., Ö. Grefgatan l. Liljegren, O. A., Bokhandlare, n. Brunke - N. P.. Vagnmakare; verkstad: Ö. Humlebergsgatan 3 B; bokhandel: n. Drott- gårdsgatan 31. ninggatan G. E., Vaktrnäst. i Pörmyndarekammaren, - C. M., Bokh., Kh. Handtverkareg. 18. n. Lutternsgatan G. E. L., f. d. Fanjunkare, ö. Nybro- - F. R., Verkmäst., Skeppsholmen. gatan 47 B.. - se äfven Lilljekvist. - M" Fru, blomster- och frukthandel, n. Liljesköld, A. M. Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 69. Smålandsg. 36; bod: n. Regeringsg F. A., Revisor, Ö. Riddaregatan A. M. T., Renskrifverska, n. Norrlands- Liljestråle, O. I., Kapten, n. Rådmansgatan ' gatan 39 o C. - F. J., Skomakare, Ö. Jungfrugatan 12. Liljeström A. A., Enkefru, Ö. Kommendörs- -. G. A., Vaktmästare, Kongl. biblioteket. gatan 25. Liljeholm, J. F., f. d. Fanjunk., Ö. Riddare- Liljewalch, E., Grossh., Djurg., Lusthusgatan 16. porten; kontor: st. Skeppsbron C. J. A., Sergeant, Svea lifgardes Kasern. - C. F., junior, Grossh., n. Vas ag tr. - A.L.,Tullvaktm.,s.Wolmar-Yxkullsg Tom, f. d. Stads mäklare, Ö. Karlavägen Liljehelrnens Impregneringsfabrik,Aktiebol., 1 C. - Rörstrandsg. midt för Atlas; tillverkar: Liljevall, Georg, Xylograf, n. Kammakarepressenuingar, hästskyddare, olj ekläder, gatan 23-, vaxtaft, tornistrar, trätofflor, korkmat- Lilla Edets o. Sörstafors pappers bruks netor m. m. derlag och försälj. st. Mälartorget 19 A. - Persiennefabrik, Liljeholmen, eges af C. Lilliecreutz, Fritz H., Herre, n. Biblioteks-." M. Olsson. Allm. tel. Order emotta- gatan 18. ges hos C. M. Olsson, n. Drottningg. - C. A., Friherre, v. Häradshöfding, Ö. Ny- 82, allm. te] brogatan Skyttegille, (adr. W. Wahlqvist, s. Horns- - Per, Löjtnant, n. Biblioteksgatan 18. gatan 75 B). Lilliehorn, P. J., Major, n. Johannesg Stearinfabrik, s. Danviksgatan 88. Lilliehöök, M., Kapten, Hofmarskalk; Ö. - Stearinfabriks-Aktiebolags kontor o. för- Engelbrektsgatan 7..' säljning af stearinljus m. m., st. Stora - 'A. P., Kommendörkapten, Ö. Villagat. 4. Nygatan 21 B. Lilliemark, C. E., Kakelugnsm., ö. Engel- - Stubinfabrik (Th. Winborg & K:ni), kon- brektsgatan 3. tor: st. Telegrafgränd 1. - Isak, Kakelugnsmakare, Ö. Karlaplan Tryckeri, M. Sahlström. Tel Lilliesköld, Ernst, Kamererare vid Kongl. - Vinfabrik, s. Barnängstvärgatan 1; firman Tekniska Högskolan, n. Karlbergsvägen. eges af Carl Falkman; vinförsäljning 32 A. o. kontor: st. Svartmangatan J. A.. v. Häradsh., Ö. Valhallavägen 25. Liljencrantz, L., Enkefriherrinna, n. Drott- - W., Kamererare, ö. Villagatan 5. ninggatan 1. Lilliestråle, C. A., e. o. Kammarskrifvare, - S. A. Friherre, Jur. Kand., Ö. Villag. 4. n. Vestmannagatan Sven, Frih., n. Drottninggatan 63 A. - r. u. V. o. E. S. A. Fröknar, Ö. Gref- - E., Friherrinna, ö. Villagatan 4. Thuregatan 24 C. - Wilhelm, Grefve, ö. Gref-Thureg. 83. Lillja, 'I'h., Artist, Ö. Valhallavägen 31. ililjendahl, K. Sjuksköt. Kh. Kristineberg. - L. G., Bagareenka, s. S:t Paulsgat C. A., Vaktmästare i Hofråtten. n. Råd- - A., e. o. Hofrättnotarie, n. Vestmannamansgatan 26. gatan 26. Liljenroth, F., Löjtnant, Fängelsedirektör, - P. S., Skomakare, butik s. S:t Paulsgan. Vallingatan 19. tan 11. Liljensparre, H., f. d. Kapten, n. Jakobs- - se äfven Lilja. bergsgatan 27. Lilljebjelke, C. k, Handelsresande, Ö. Karla- Liljenstedt, A. R., Fröken, n. Rosengat. 6. vägen 27. Liljenstolpe, M. E., Agenturfirma, kontor o. Lillj ebjörn, A. U. J., Enkefru, ö. Sturehostad : n. Wahrendorffsgatan 10. gatan C. A. W., Löjtnant, n. Wahrcndorfsg E. G., Lektor, n. Kungsgatan 28. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.' -H

14 210 Lilljebjörn-Lindahl. Lilljebjörn, Carl A, Löjtnant vid andra lif- Lind, E. E.. Matservering, n. Klarabergsg, 4Z. gardet, ö. Gref-Magnigatan E. H., Med. Kand., Kh. Kungsgatan 44. Lilljeborg, Wilhelm, Civilingeniör, n. Kungs- - J. G., Postexpeditör, n. Klarabergsg. 23. gatan J. E., Postvaktbetj., n. Kungstensg. 33. Lilljedahl, A., Syatelier, s. Mosebacketorg 4. - E. G., Roteman i 7:de roten, n. Mäster- - L. O., firma: L. O. Wahlström s efterträ- Samuelsgatan 35, träffas: söknedagar dare, bostad, n. Döbelnsgatan f. m. - se äfven Liljedahl och Liljedal. - A. T., Styrman, st. Johannisgränd 4. Lilljekvist,. Fredrik, Arkitekt i Ofverinten- - G. H., Trädgårdsmästare, Experimentaldents-Emb.; atelier: Blasieholmstorg 14. fältet, Albano. Allm. tel A. A. G., Y.aktmästare i Kommerskoll. Lilljeqvist, Theod., Bokhandl., n. Malmskil- st. Lilla Nygatan 22. nadsg. 31; bokhandel: n. Drottningg C. H., Vaktmäst., Centralstationen. - P. L., Enkefru, n. Arsenalsgatan 3 B. - J., Vaktmäst., s. Mosebacketorg 8. - Pauline A. M., f. Wickmann, Enkefru, n. Lind af Hageby, E., Enkefru, n. Drottning- Malmskilnadsg. 31. gatan J. O., Maskinistunderofficer, Kastellholm. Lindh, O. A., Bokhållare, s. Tavastgatan 6. - Fr., Verkmästare, Skeppsholmen. - Birger J. E., Civilingen., n. Barnhusg se äfven Lilie, Lilje o. Lillie. - Leon., Dekorationsmålare, n. Kungstens- Liman, S. C., Fröken. n. Hamngatan 10. gatan 42, f. d. 20, 1 tro Ö. g.; firma: Limnelius, E. M. V., Fröken, Ö. Sibyllegat. 53. Fallgren & Lindh. Limnell, A., Expeditionssekreterareenka, - P., Fanjunkare, Ö. Kommendörsg. 26. Norrtullsgatan l. - Carl A. R., Kassör, s. Högbergsg H. C., Fröken, ö. Gref-Thuregatan E. G. M., Kontrollör i Kongl. Tullverket, Linck, T. W., Bokh., ö. Styrmansgatan 6., Ö. Kommendörsgatan Chr. Ch., Enkefru, n. Teknologg A. G., Lokomotivförare, n. Torsg C. G., f. d. Grosshandlare, Ö. Styrmans- - F. A., f. d. Läderhandlande, n. Kunggatan 6, 1 tro stensgatan Gustaf H., Grossh., Ö. Styrmansg. 6, 1 tro - L. G., Pianofabrikant, n. Mäster-Samuels- - S, M., e. o. Kammarskrifv., Ö. Styrmans- gatan 52. gatan 6, 1 tro - G. A., Tillskärare, Ö. Linnegatan A. F. M., Lärarinna, S. Bangårdsgatan 6,.- Alfr., Tjensteman i Skandia, st. Vester- 3 tro Ö. g. långgatan 7. ' - H. C., Sjuksköterska, Ö. Gref-Thureg S., Trädgårdsarkitekt, Sthlms Nya Sjuk- Lind, A. A., Banktjensteman, ö. Braheg, 42. hem, rum N:o F. A., Bokh., s. Hammarbygatan 3, 5. Lindahl, Aug. H., Agent, n. Regeringsgatan - J., Brukspatron, st. Nedre Munkbron 1. 3; allrn, tel O. F., Cigarrfabrikör, S. Tavastgatan J. S., Agent, s. Götgatan Ebba, Docksömmerska, n. Kungstensg C., Amanuens, n Rådmansg A. C., Enkefru, s. Svartens gata P. A. L., Bagare, s. Södermannag J., Enkefru, st. Kornhamnstorg M., Byggmästare, Ö. Grefgatan V. Bison, Fru, st. Nedre Munkbron 1. - A. H., Cigarrhandl., s. Götgatan 39. A. t C. IVI., Enkefru, Ö. Grefgatan J., Grosshandelsfirma, eges af E. Sun- - J. W., Enkefru, Ö. Artillerigatan 18. nerdahl; kontor: st. Lilla Nygatan J. P., Enkefru, S. Tavastgat. 48. Se annonsafdelningen sid Maria K., Enkefru, ö. Storgatan C. M., Grosshandl., ö. Skepparegatan N. H., Expeditör, Ö. Engelbrektsg. 31 A. - F. Aug., Grossh., S. Hammarbyg C. F., f. d. Grossh., n. Vestmannagatan 19~ - K. A. T., Grossh., n. Barnhusgatan E. C., Handelsidkerska, n. Sergelgatan 4. - K. A., HandI. (speeeri-), Norrtullsg. 10 B. - L A., Handelsidk:a, (diverse-) Ö. Nybro- - L E., Handl. (hökeri-), Norrtullsg. 6. gatan Teresia, Handelsidk.a. n. Holländareg W., HandI. (speceri-), s. Timmermansg K. M., v. Häradshöfd. Kh. Kungsg L T., Ingeniör, Ö. Storgatan C. V. A., Inspektionskonstapel. st. Sko- - P. Axel, Kapten, ö. Sibyllegatan 53,2 tro makaregatan 9. - A., Kortvaruhandel, S. Götgatan 39~ - J. A.W., Klockgjutare, firma: Joh, A. - G. O. T., Maskinist, s. Högbergsgatan 14. Beckman & K:i, s. Götgatan Ernst, Med. Kand., Kh. Handtverkare- - M. U. & K:i, Kruthandel, Gevär-, Jagt- gatan 16 C, & Fiskredskaper, eges afm. Nerström, - J., Musik-instrumentmakare, n. 'I'egnerss. Stadsgården 2; allm. tel _ lunden 8.

15 -Lindahl-Lindberg Lindahl,' P. E., Possessionat, ö. Gref-Thure- Lindberg, P. V., Fil. Kand., n. Biblioteks-, gatan 57. gatan J. F. L., Skorstensfej., ö. Gref-Thure- - V. B. C., Folkskolelärarinna, ö. Grefgatan 70 B. Thuregatan Carl P., Skräddare, ö. Humlegårdsgatan - A. G., Frukthandl., s. St:a Glasbruksg. 8; 14-16, t. p. 3 tro bodar: st. Osterlånggatan 41 och Sö- - A. F. O., Smed, ö. Skepparegatan 46; dermalmstorg 7. _. verkstad: ö. Nybrogatan A. M., Fröken, n. Kungstensgatan M. S., Tvättinrättning, Ö. Sibyllegatan - C. W., Fröken, ö. Brahegatan A., Gravör, Medaljgravör, Professor, n. - C. G., Typograf, Ö. Artillerigatan 41. Jakobsbergsgatan 29 O C. G., Vaktmästare i Kongl. Biblioteket, - Alfred & K:ni, Grosshandels- O. agenn. Fredsgatan 30. turfirma..(inneh, Hjalmar Palm); kon- - C. J., Vaktmästare i Kongl. Biblioteket, tor: st. Osterlångg. 27. ö. Gref-Thnregatan 34 B. - Waldemar, Grosshandl., n. Hamngatan - Karl E., Vaktmåst. vid Sveriges Allm. 8; a. t Riks tel Lager Exportfören., n. Vasagatan 4. af alla slag. papp- & pappersartiklar. Lindahls Fotografiaffär, Axel, Kongl.Hofle- Bindgarner & Repvaror, Amerikanska verantör, ö. Riddareg. 4. A. t Hafregryn m. m. Påsfabrik &; Tryc- - Fröhandel, st. Lilla Nygatan 20, a. t keri; kontor: st. Kornhamnstorg 53. Lindan, S., Byggmäst., n. Rådmansgatan 43. G. E., Hamnfogde-inspektör, n. Vegag. - Justus, v. Komminister, Redaktör för Ny 4, 3 tro Ecklesiastik-Tidning, st. Vesterlångg. - A. W. Handelsidk:a (sybehör), S. Rag- 19, 1 tr., ing. fr. Prestg. 18.; träffas 2-3. valdsgut. 18; bod: st. Vesterlångg. 71. A. t. ' Selma C., Handelsidk:a (porslin), bod: Lindaur, T. E., f. d. Brnksförvalt., n. Up- st. Tyska Brinken 20. landsgatan A. D., Handl., st. Mnnkbrogat. 6; bod: Lindb reck, Axel, Löjtnant vid Fortifikatio- n. G:la Knngsholmsbrogatan 24.. nen, ö. Gref-Magnigat. 3, 4 tro - J. P., Handl, (glas-), Norrtullsgatan8 A. Lindbeck, se äfven Lindbäck. - C. E. J., Rofqvartermästare, Kungl. Lindberg, Erik, Agent, uppsätter skrifter Slottet. af officiel eller privat natur, ombestyr - E. A., Rotellförest., st.. ~tortorget 7. inkasseringar, boutredningar, försälj- - S. E., Rusegarinna, S. Ostgötagatan 27. ningar m. fl. uppdrag, Ö. Skeppareg A. J., V. Häradshöfd., Advokat, n. Norr- - Hugo, Agent, n. Lilla Vattugatan 15. landsgatan 3. C. F., Artist, S. Qvarngatan 10, atelier: - G., Ingeniör O. Disponent, S. Folkungas. Prestgårdsgatan 2 A. gatan 85 A. - J. E., f. d. Bagare, s. Rögbergsgatan L. F., Ingeniör, ö. Majorsgatan Aug., Barberare, n. Klara södra Kyrko- - C. G., Kaf'e, n. Drottninggatan 21 B. gata 7. - Erica, Kafeidk.a, n. Vegagatan 4. C. A., Bildhuggare, n. Vestmannagatan M., Kafe idk:a, n. Regeringsgatan Joh:s, Biljardegare, n. Rödbodtorget 1. - M. C., Kaf'cidk:a, st. Munkbrogat. 6. ' - J. S. L., Bleck- & Plåtslagare, n. Lunt- - M. H., Kafeidk:a, n. Mäster-Samuelsg. 62. makareg. 45; verkst, O. kontor: S. g. - C. F., Karnererare i Stockh:s stads spar' 28. A. t bank, ö. Riddareg P. A., Bokhandlare; firma: E. T. Bergs- - G. A., f. d. Kamererare, n. Regeringsgrens bokhandel, n. Regeringsgatan 56; gatan 59. bokhandel: n. Drottninggatan Sivert, Kommissionär, s. Bellmansg. 1, - A. W., Bokh., n. Biblioteksgatan 12. a. t. - F., Bokh., S. ~.agvaldsg J oh., Kgl. Konsertmästare och lärare vid -- S. N., Bokh., Ostermalmsgat. 2 A. Kongl. Mnsikakademiens konservato- - N. J., Destillator, Ostermalmsgatan 11, rium, Ö. Gref-Thuregatan 53, 2 tro 1 tr., träffas kl, f. m. - E. G., Kopparslagare, n. Regeringsg. 41. ' - A. J., Enkefru, Ostermalmsgatan O. W., f. d. Korsångare, ö. Gref-Thure- - A. L., Enkefru, Ö. Brahegatan 58. gatan E. A., Enkefru, Ö. Strandvägen A. G., Kryddkramhandlands, st. Korn- J - E. C., Enkefru, n. Klara S. Kyrkogata 18. hamnstorg J. G., Enkefru, n. Biblioteksgatan J. G. G., Källarmästare, n. Drottning- - G., Faktor, n. Oxtorget 4. gatan 95 C. - C. J. R., Farmac. Kand., Kongl. Slottet. - A. A., Lärare vid Manilla, ö. Kaptensg; 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatan:

16 212 Lindberg-Lindblom. Lindberg, Carl, Manufakturhandl, st. St. Lindbergh, A. V., Grosshandl., s. S:t Pauls- Nygat.. 45; bod: st. Vesterlånggat. 40. g. 24, 2 tro _ A. 1'., Målare; n. Mäst.-Samuelsgatan 'fi7. - H., f. d. Landtbrukare, S. Hornsgat A. t O., Tjensteman, n. Regeringsg. 97, 1 tr. _ Larsen-, Alie, Pianist, n. Regerings- Lindblad, E. O., Amanuens i Kongl. Sjöförsv.- gatan 26, 1 tro dep., n. Vegagatan 4. _ A. Wilh., Pianomagasin(f. d. Ivar Hirsch), - Therese, f. Hallmen, Barnmorska, n. Drottn. Regeringsgatan 26, l tro ninggatan 81 C. _ Carl, Polisöfverkonstapel, st. Myntgat G. L., Bokh., S. Timmermansgatan 32. _ W., Postvaktbetjent, s. Folkurigag. 8 A. - A., Enkefru, Kh. Handtverkaregatan 37. _ G. V., Postvaktbetjent, s. Folkungag. 8A. - C., Enkefru, Ö. Nybrogatan 43. _ J., Postvaktbetj. n. V:estmannagatan H. A. W., Enkefru, S. Götgatan 25. J., Postvaktbetj., ö. Östermalmsg. l A. - C. D., Fil. Dokt., Ö. Engelbrektsgatan 4. _ C. J., Predikant, n. Jakobsbergsgatan J. W., Fil. Doktor, Redaktör af Jagarför- _ J. G. G., Restauratör, n. Drottningg. 95 C. bundets Tidskr., Ö. Sturegatan 54. _ J. T., Ritare, Kh. Bergsgatan M. A., Fil. Doktor, n. Dalagatan 24. C. G., Sergeant, Ö. Brahegat C. o. L, Fröknar, n. Surbrunnsgatan 31. _ Maria, Sjuksköterska, n. Karduansrna- - J. G., Förgyllare, n. Biblioteksgatan 8. karegatan 6, 4 tro - W., Förrådsförvalt., S. Bergsund. '- Gustaf, Sjökapten, befälhatvare å ångf. - Ernst, Handelsresande, S. Wolmar-Yx- Vesternorrland, ö. Gref-Thureg. 83. kullsgatan 15 B. _ J. B. M., f. d. Skollärarinna, n. Rege- - F. A., f. d. Handl., S. Bränkyrkag rings gatan 9. - F. L., Inspektionskonstapel, st. Myntg. 5. _ G. A., Skomakare, ö. Gref-Thuregatan A. E., Jernh., Ö. Birger Jarls gata 12 _ C. J. W., Skräddare, firma: G. U. Heurlin och Ö. Sturegatan 2; bod: st. St. Nyg. & Kmi, n. Smålandegat. 31; bod: Norra 45; a. t Smedjegatan A., Kafåidkerska, Ö. Artillerigatan 10 A. _ U. O., Skräddare, n. Döbelnsg S. A., Kafe, n. Klarabergsgatan 46. _ J. E., Smed, Ö. Grefgatan 11, 13 O W. B., Kassör,!I. UpIandsgatan 42. _ E. G., Snickare, s. Torkel Knutssons gata - Adolf, Kontorsskrifvare, S. Hornsg, A; verkst, : S. Bränkyrkagatan A. N., Källaremästare, n. Regeringsg. 27. _ O. J. N., förste Stationsskrifvare, Kh. Fle- - W. C., Lärarinna, Norrtullsgatan 51 O. 57. minggatan P. C. A., Major, Ö. Floragatan 12. _ J. A., Stentryckare, st. Bollhusgränd 1 C. - J. L., J\latvaruhandel, n. Jakobsbergs- _ Gösta, Tjensteman i Brandförsäkr.-bolaget gatan 8. Fenix, n. Malmtorgsgatan 6. A., Med. Doktor, Ö. Nybrogatan 38; träffas _ S. C., Typograf, n. Mäster-Samuelsg. 60. söndagar kl. 1/210-1 /211, söknedagar _ C. V., ljnderofficer vid Flottan,.ö. St yr- kl. 3-4; (1 Juni-30 Sept. alla dagar. mansgatan 7. kl. "/210-"/211.) C. L., ljnderofficer, Kastellholmen. Gustaf, Målare, n. Kungsgatan 4. _ H. W., Underofficer, ö. Linnegatan 4. - A. G., Privatlärare, n. N orrlandsg. 44. _ P. O., Underofficer vid Flottan, Kastell- - P. E., Skomakare, S. Prestgårdsg. 18. holmen. - A.. Skräddare, Ö. Gref-Thuregatan 68. J. N., Urmakare, ö. Riddaregatan Gust., Skrädd., n. Klara södra Kyrkog. Verkstad: Ö. Nybrohamnen Ö. g.; bod: n. Norra Smedjeg. 14. C. E., Urmakare, ö. Braheg. 42; butik: - Joh.. Snickare, Ö. Gref-Thuregatan 47. n. St. Badstugatan A. J., Vagnmakaremästare. Tillverkning _ C. O., Vaktmäst., n. Jakobsbergsgat. 15. af Brand- och Lifräddningsredskap. _ J. O., Vaktmäst., n. Jakobsbergsgat. 8. Verkstad: n. 'I'egnersgatan 35; bostad: _ L. W., Vaktmästare vid Katarina sjukhus, n. Holländaregatan 22. s. Nya Sandbergsgatan 1. - J. 9. O., Vaktmästare i Generalpoststyr. _ G., Vaktmäst., ö. Nybrogatan 51. Ostermalmsgatan 31. _ A. E., Verkmäst., st. Skräddaregränd 2. Lindblom, J. A., f. d. Bagare, S. Högbergs- _ W., Verkstads- och varfsaktiebolag, S. gatan 34. FolJmngagatan 87, Stora Varfvet. - C., född Andersson, Barnm., Ö. Bralie- C. V., 1\ngfartygsbefälh., S. S:t Paulsg. 38. gatan 15. _ J. C., A-ngf:befälh., Ö. Gref-Thureg J. A., Bokförare, n. Drottninggatan 87.._ J. O., Öfverlärare, n. Holländateg J., Bokförare, ö. Brahegatan 36. Lindbergh, Edvard Zach., Bokhållare, s. S:t - Aug., Byggmästare, n. Regeringsgatan 19. Paulsgatan 24, 2 tro - A. E., Fröken, Ö. Majorsgatan 5.

17 Lindblom - Lindegren. 213 Lindblorn, A. H., Glasmästare, firma: C. G. A. Lindbom, F., Kapten, ö. Skepp~regat. 42. Aslund, n. Reg-eringsgatan Otto, Kommendörkapten, ö. S~randväg A. M., Handelsidk:a, Norrtullsgatan 10 B....,..A. M. Ch., Lärarinna, s. Bondegatan 8. - M., Handelsidk:a, n. Lilla Vattugat A. R., Postvaktbetj., n. Marquardsgat. l. - F. J., f. d. Handl., N orrtullsg. 8 A. - G. O., Sekreterare o. Auditör vid forti- - August, Hotellvärd, n. Klara n. Kyrko-fikati0nen, Blasieholmstorg 14. gata E. L., Skohandlare, st. Kornhamnstorg 61; -- E. C., Husegarinna, s. Ostgötag. 34 o. 36. bod: under firma Lindbom & Larsson, - F. O., J ernkramhandl., n. Kungsg. 22; st. Vesterlånggatan 15. bodar: n. Holländareg. 1 och n. Drott- - Bernh., Slussmäst. vid Stockholms sluss,. ningg.65; a. t o Rikstel. s. Rutens gr. 1, hörnet af St. Glas- - C. A., Kammartjenare, Kongl. Slottet. bruksgatan. - Albin, F. G., Kassör i Riksbanken, ö. Lindborg, N. N., Bagare, n. Regeringsg. 93~ Gref-Thureg. 24 B. - C. F. O., Husegare, n. Reg~ringsgatan 55. _ Theodor, Literatör. n. Uplandsgatan 49. Lindby, C. P. H., Bokh., s. Ostgötag J. F., Litograf, n. Saltmätaregat. 5, n. b. Lindbäck, K. G., Justitieråd, ö. Gref-Thure- - Anders, Målare, Norrtullsgatan 10. gatan 66., - W., Pastor, ö. Engelbrektsgatan 39. A. P., f.d. Kommissarie vid Serafimerlasa- - L. C., Seminarieadj., s. Krukmakareg. 2. rettet, ö. Floragatan 19. O. R., Skomakare, ö. Gref-Thureg. 25 A; - se äfven Lindbrcck. verkstad: n. Klara södra Kyrkogata 4. Lincldal, C. J., Skomakare, s. Långholmsg. l. _ Anna Maria, Sybehörshandel, n. St. Bad- Linde, A. F., Enkefru, ö. Nybrogatan 29.' stugatan S. W., Posttjensteman, ö. Humlegårdsg. - Augusta, Sybehörshandel, ö. Valhallaväg. 19, 2 tro 45 A: bod: derst. och Ö. Karlaväg se äfven Lindhe. - J. A., f. d. Taffeltäckare, Ö. Kardellg. 6. Lindeberg, G.H.P., Bokh., n.regeringsg. 95A. _ C. A., 'I'apetserare ; bostad och möbel- - A. W., Grossh., s. Mariagatan 16 A, 2 tro utställning: Osterma1mstorg 2; butik - E. O" Guldsmed, bod och verkstad: n. o. verkstad: ö. Brahegatan 9. Mäster-Samuelsgatan 51 C. _ H. K., Telegrafist, s. Högbersg H. C. F., e. o. Hofrättsnotarie, st. Jern- - K. H., Tullvaktmäst., S. Svedenborgsg. 10. torget 83, 2 tro ö. g. - W. T., Tullvaktmäst., s. Svedenborgs- - K. A., Kamererare i Stockholms Köpgatan 9. mannaförening, n. Arsenalsgatan 4. - J. H. F., Uppbördskommissarie, n. Val- - S. L., e. o Kammarskrifvare, st.jerntorget lingatan , 2 tro Ö. g. _ M.A, Utskänkn.-förest:a, ö. Skeppareg K. M., Kansliråd, Ö. Gref-Thuregatan C. G. R., Vaktmäst. i Riksgäldskontoret, - J. H., Kapten, Regementsintendent,Ostern. Malmtorgsg malmsgatan 16. Lindbohm, J., Fröken, anståld i Skandia, - A., Murare, Ö. Sibylle gatan 43 O. 45. n. Jakobsbergsgatan J., Målare. n. Kammakaregatan 42. G. H., f. d. Handlande, n. Dalagatan Gustaf, Notarie i Rådstufvurätten o. för- 'I R. A., Kapten, ö. Narvavägen 83. myndarekam:n, Ö. Nybrogatan 18., _ L. R., Sekret. i Armeförvaltningen, n. Carl, Registrator, Kungsholmsz. 10, 2 tro Holländaregatan Måns, Sång- O. Musiklärare, n. Kungstens- Lindbom, Emilia, Barnmorska, S. Bränkyrka- gatan tio, 2 tro gatan Emil, Tjensteman i Riksbanken, S. Maria- - C. O. H. A., Bokhållare, n. Vestmanna- gatan 11 B.." gatan P. K, 'I'ulluppsyningsm., S. Ostgötag. 9. _ Hj., Bokhållare, Blasieholmstorg 9. Lindeblad, Ebba, Enkefru, Ö. Brahegat. 18. _ J. G., Emigrantagent, st. Bredgränd 6. - Axel, Handl., st. Stora Nygatan 29; bo- -- A. S., Enkefru, Ö. Sibyllegatan 55 O. 57. stad: S. Blecktornsgränd 7. Caroline, Enkefru, ö. Nybrogatan Josefina, Husegarinna, Ö. Brahegatan 35. _ C. E., Fanjunkare, n. UpIandsgatan C. O., Skomak., n. Kl. södra Kyrkog. 11. _ C. I., Fanjunkare, S. Bondegatan 8. - Aug., n. G:la Kungsholmsbrog. 49; Sybe- _ A. K., Handelsidk:a, s...hornsgatan 4. hörshandel, st. Jerntorget 83 och n. - K. K, Hofkapellist, Ostermalmsgatan Kungsgatan A. 1- Pauline, Utskänkn.-förest. n.holländareg.2. - F., Husegarinna, n. Smala gränd 2 B. Lindegren, A., Arkitekt, n. Drottninggat. - Gabriel, Inspektör i Försäkringsbolaget I 102; kontor: n. Regeringsgat. 6. Skandia, Ö. Sturegatan Anna, Bankbitr., n. Kammakaregat. 41.

18 214 Lindegren-Lindfors. Lindegren, A. R., Civiling., s. Qvarngatan 7. Lindequist, Fr. M. G., vice Häradshöfding, - Ch., Enkefru, ö. Floragatan 12. ö. Torstensonsgatan E. J., Fröken, n. Uplandsgat G., Major, ö. Banergatan 5, 1 tro - Mathilda, Husegarinna, st. Drakens gr Joh:s, Skräddare, n. Smålandsg. 31. W. O., Kassör i Kongl. Postverket, n. Lindeqvist, C. F., Bokhåll., Kh, Fleming- Kammakaregatan 41. gatan 64 A. - J. F., Medarbetare i Sv. Morgonbl:s red., Linder, Aug. F., Bokbindare, n. Kl. vestra Kh. Kungsgatan 33. Kyrkogata 9. - J., Musiklärare, n. Apelbergsgatan Anders, Bokh., ö. Engelbrektsg. 31.B. Lindekrantz, C. S., Handelsidk. (kortvaru-): - A. Enkefru, n. 'I'egnersgatan 6. n. Biblioteksgatan 5; bodar: derstädes C. G., v. Häradsh., Kamrer i Allm. Enkeoch Ö. Karlavägen 10. o. Pupillkassan, Dj. Stora vägen 4. Lindell, Thekla, född Tranum, Barnmorska, - D. U. W., Kapten vid Kungl. Flottan, ö. n. Uplandsgatan 51. Styrman sgatan Rosa, född Björklund, Barnmorska, S. - C. W., Källarmästare, n. Mäster-Samuels- Folkungagatan 8 A. gatan 41 C.; källaren Norden. - & C.o, (inneh. W. Quiding o. Peter Lin- - N., Lektor vid Högre Lärarinneseminadell), Kontor: Bl. Höfslagareg. 4 B. rium, Ö. Kommendörsgatan 23.. A. t J. P., Postvaktbetjent, n. Smålandsg J. G., Byggmästare, n. Döbelnsgatan - F. O., Smedsmäst., ö. Humlegårdsg B. - E., Underlöjtn., Bl. Stallgatan 4. - G. A., Cigarrh., n. Vestmannag. 56. Linderblad, M. N., Handl., s. S:t Paulsgat. - G. E., Danslärare, n. Kungsgatan B; bodar: s. Hornsgatan 7 o C. E., Enkefru, n. Kungstensgatan W., Skomakare, n. Mäster-Samuelsg Fredrika, Enkefru, Kh. Kungsgatan 46. Linderman, Knut, Verkmäst, Kh. Fleming- - Peter, Grossh., i firma Lindell & C.o, gatan 56. s. Kocksgatan 17, 2 tro Linderoth, P. J., Brukspatr., n. L:a Vattug A., Handelsbokh., s. Kocksgatan A. C., Enkefru, n. Vegagatan 9. - N., Husegare, n. Vegagatan 9. - B., Enkefru, Husegarinna, n. Drott- - Per, Ingeniör, n. Norra Smedjegatan 30; ninggatan 28. mottagningstid: måndagar, tisdagar - E. A. och M. Ch., Fröknar, n. Vestoch onsdagar mannagatan C. J., Postvaktbetjent, n. Smålandsg. 12. G. W., Kongl. Hofurmakare, Urmakeri- - C. J., Smed, Kh. Fleminggatan 48. firma, eges af John G. Linderuth ; - H. R., Vågförsäljn., st. St. Nygatan 23.. urhandel och fabrik för alla sorters ur; - Edv., Xylograf, s. Folkungag. 8 A, 3 tro n. Drottninggatan 28. Linden, A. R., Agent, n. Bryggaregatan 7. - P. E., Kontorsskrifvare vid ransaknings- - J. M., Handl., n. Observatorieplan 1. fängelset, st. Myntgatan 6. - Arthur, Grosshandlare, n. Bryggareg. 7, - Ernst L., Källarinästare; källaren Vega, 1 tro Kontor o. lager derstädes. s. S:t Paulsgatan 2 A. - Emil, Operasångare, ö. Jungfrugatan 5. - A., Snickare, Blasieholmsg G. A., Skräddare, n. Regeringsg John G., Urfabrikör, firma: G. W. Linde- Linden, Lovisa, f. Priman, Barnm., n. Sur- roth, n. Drottninggatan 28. Träffas brunnsgatan 35. säkrast 1-3 e. m. - Carl, Bokhållare, n. Malmtorgsgatan 5. Lindersköld. A., Enkefriherrinna, ö. Gref- - A. V., Folkskolelärare, ö. Gref-Thuregat. Thuregatan 61, 3 tro 50 A. Lindeström, M. L. W., Enkefru, Ö. Gref- - J. P., Folkskolelärare, s. Mosebacketorg 8. Thuregatan 50 A. - J. P., Handlande, n. Uplandsg. 25 B. - E. F. A. O., Lysoljehandel, n. Kamrna- - A. F., Materialskrifvare, n. G:a Kungs- karegatan 16; host.: n. Rosengatan l. holmsbrogatan 21. Lindewall, Gust., Bokh., Ö. Braheg : O. L., Sergeant. Ö. ~arvavägen C. E., Byggmäs~., n. Kungsgatan 15 A. Lmdenau, C. W., Fru, O. Braheg A. C., Enkefru, o. Sturegatan 42. Lindencrona, A. T., Bandirektör. n. Klara- - M., Provisor, n. Drottninggatan 23. bergsgatan 70. Lindfeldt, W., Balfare, S. Ny torgs gatan H. A. H., Kapten och Justerare, n.kungs- Allm. tel gatan 17; justeringsverk : Södermalms- Lindfe1t, A. E., Med. Kand., Kh. Scheeletorg 24; n. Hötorget 15. gatan 9. Lindenstein, A., Enkefru, n. Kl. n. Kyrko- Lindfors, E. R., Egare till Stockholms nya gata 33. karamell-, konfekt- och chokoladfabrik,

19 Lindfors-> Lindgren s.' Hornsgafan 66. Tel Fabriks- affären etablerad 1865; allm, tel bod: n. Vasagatan 26. Bostad: ö. Sturegatan 3. Lindfors, S. L., Enkefru, ö. Valhallavägen 19. Lindgren, Ernst O., Kassör, ö. Valhallå- Lindforss, Karl, Underlöjtnant, n. Mäster- vägen 45 A. Samuelsgatan A. R., Kongl. Hofjuvelerare, firma: Gustaf Lindgren, S. A., Amanuens, n. Vall inga tan 5. Möllen borg, Kh. Handtverkareg. 23 B ~ :...G., Arkitekt, ö. Florag. 7; ritkontor: n. bod: n. Drottninggatan 14. Drottninggatan Carl G., Kontorist, n. Döbelnsgatan K. H. G., f. d. Bokhand!., n. Mäster-Sa- - John E., Kontorist, n. Döbelnsgatan 18.. muelsg C. M. L., Kontorsskr. i jernvägsstyrelsen, - Ludvig, f. d. Bokhandl., ö. Stureg. 56, 2 tro n. Klara n. Kyrkogata 1. a. t J. A., Kontorsskrifvare, n. Kungstensg. 54. \,' A. V., Bokh., Ö. Styrmansg F. G., Kyrkoherde o. Fil. D:r, n. Drott- - e. O., Bokh., Norrtullsg. Il. ningg. 67, 2 tr. - Fritz, Bokhållare, s. Bangårdsgatan A., Literatör, n. Mäster-Samuelsgatan G., Bokh.. n. Drottninggatan K. H. G., Literatör. n. M.-Samuelsg Knut, Bckh., n. Klarabergsg. 25, a.t A. J. O., M~s~inist. ö. Si~yllegat~n L. A., Bokh., n. Norrlandsgatan 36 O C. G., Maskinist, s. L:a FIskaregrand N. Th., Bokh., S. Björngårdsg. 9 A. - H. S., Modist, ö. Nybrogatan 45. -' A. R., Bryggare, n. Malmskilnadsg e. A., Postvaktbetjent, Ö. Sibylleg. 33: - E., Direktör, Landtbr.-akad:s Exp.-fält, - Lotten, född Ramstedt, Rektorsenka, s. utanför Roslagstull; postadr.: Albano. Mariagatan Ch., Enkefru, n. Klara n. Kyrkog. 7 B. - C. A., Sadelmakare O. Tapetserare, ö. - Ch. F., Enkefru, n. Roslagsgatan 29. Skepparegatan Gustafva, Enkefru, s. Bränkyrkagatan 5. - J. O., Skolförestånd., s. Bangårdsg. 12, - Marie Louise, Enkefru, n. Drottning- te! gatan 73 A. - L. Joh., Skomakare, n. Lutternsg M. S., Enkefru, n. Drottninggatan M., Skomakare, n. Norrlandsgatan Carl, Etui- och portföljmakare, ö. Gref- - O. V., f. d. Slagtare, n. Kl. n. Kyrkog. 15., Thureg. 20 C, 2 tr. - O. F., Smed, s. Torkel Knutssons gata - Erik, Fil. D:r, Lärare vid f. d. Beskow- 16 A. ska skolan O. Högre Lärarinnesem., Ö. - A. Th., Snickare,!l. Kapellgränd 6, uppg. Artillerig. 33. e, 3 tr.. - A. V., Folkskol.a, S. Prestgårdsg. 2 A. - J. H., t. f. Stadsfiskal, n. Rådmansgatan - R. A. e Folkskolelär:a S. Högbergsg B; träffas 9-10 f. m. - Alvina., Fröken, n. Kungstensgatan A. S., Sömmerska, ö. Gref-Thureg O. C." Fröken, Blasieholmstorg 9. - Edv., 'I'apetser, Dekoratör o. Mönsterrit., - S. & E., Fröknar, förfärd. alla slags frun- n. Vegagatan 1. tirnmerskläder, n. Klarabergsgatan 25, - O. C., & K:i, Tapisserihandel, Bazaren 1 tr.: a. t å Norrbro. -J., Fyrmästare, n. Smålandsgatan I If). - F. G., Tekniker, n. Snickarebacken 5., - E. P., Handelsidk:a, Ö. Sibyllegatan A. W., Trädgårdsmäst., s. Götg K. L., Hattffär, st. St. Gråmunkegränd 8. - Arvid C. J., 'l'rävarnhandl., n. Rensgat H. D., Hattmakareenka, ö. Jungfrugatan - F. F., Tullvaktmäst., s. Hornsgatan ; bod: ö. Storgatan 4. - Axel. Underlöjtn., n. Drottningg. 73 A. ; e. F., Husegarinna, n. Roslagstorg James, Underlöjtn., n. Drottningg. 73 1\.. - A., v. Häradshöfding.] n. Malmskilnads- - A. L., Urmakare, n. Karlsbergsväg. 8. gatan B. J. A., Vaktmäst., st. Kornhamnstorg H., Inspektor, S. Björngårdsgatan 9 A. - C. J., Vaktmästare i Kammarkolleg., n. - J. P., Instrumentmak., orgelfournituraff., David Bagares gata 26 A. ' n. Drottninggatan C. J. A., Vaktmäst., Bl. Teatergatan 6. - A. H., bitr. Kammarskrifv. i Kongl. Tull- - J. F., Vaktmästare, i Pinans.-dep., Österverk., Ö. Skepparegatan 48. malmsgatan Ernst F., e. O. Kammarskr. vid Flottan, - L. 11., Vaktmästare, Bl. Teatergatan 6. - Kh. Handtverkaregatan 23 B. - V. Z., Vaktmästare, n. St. Badsbug. 40., A. L., Kamrer, n. Kungstensgatan e. A., Vinhandl.; firma: e. A. Lindgren & - Hjalmar, Kamrer, s. Mariagatan 10. K:i, n. Hamngatan 15. Vinhandel: n~ I - Th. B., Kapphandlare, lager af eleganta Hamngatan 15, i hörnet af Malmskildamkappor ; affärslokaler: st. Vester- nadsgatan; kontor derstädes. filialaflångg. 28, nedra botten och 1 tr. upp, fär: n. Hötorget 10.

20 216 Lindgren-Lindquist. Lindgren, Frans Edvard, Ängfartygsbefälh., Lindholm, Alma, Skohandel, n. Jakobsbergsö. Nybrogatan 15 A. gatan 25; bod: ö. Humlegårdsgat A. M., Ofverste, n. Uplandsgatan 11 B. - P. J., Sergeant, ö. Artillerikasern. Lindh, se efter Lind. - J. A., Styrman. s. Timmermansg. 2. Lindhagen,F.E.,Amanuens,n.Drottningg T. G., Underläkare, Kh. Sjukhuset S:t. Carl A., Assessor i Svea Hofrätt, ö. Val- Göran.. hallaväg C. E., Vaktm., n. Tulegatan 3. - C., Enkefru, ö. Engelbrektsg. 15 o. 17. Lindhult, Fr., Prokurist, ö. Riddaregat E., Enkefru, ö. Valhallavägen Fredrika, Enkefru, ö. Riddaregat A. J., e. o. Hofrättsnot., ö. Karlaväg. 7. Lindlöf, W. F. A., f. d. Fanjunkare, Dj.. - A. J., Lärarinna, n. Drottninggatan 94. Kungl. Borgen. - F. E., Med. Kand., Kh. Handtverkareg J. S., Restauratris, Blasieholmsg D. G., Professor, n. Drottninggatan 94. Lindman, Alex., Bokh., redaktör af Tidn. för Lindhe, A. H., Bruksegare, n. Mäster-Samu- Idrott (se dennas adress), ö. Sibylleg. 9. elsgatan A., Bruksegare. n. Norrlandsgatan Knut, Med. Kand., Kh. Agneg E. M., Cigarrhandel, ö. Gref-Thureg. 76 Bo Lindholm, J. Melcher, Bagare, Norr- - C. A., Hautboist, ö. Storgatan 44. tullsg. 5; allm. tel' A. V., Hautboist, Ö. Linnegatan Carl, Banktjensteman, s. Bränkyrkag.14B. - Arvid, Kapt. vid Flottan, n. Smålandsg G. O., Bokh., s. Hornsgatan Adolf, Kassör, Kh. Bergsgatan G. W., Bokhållare, s. Tanto sockerbruk. - C. S. Bl., f. d. Kontrolldir., ö. Skeppareg & Wikström, Elektromekanisk verkstad, - A., -Landskapsmålare, n. Tunnelgatan 25. n. Holländaregatan 5. - C. A. M., Lektor vid Norra Latinläroverk., - B. S., Enkefru, Ö. Kommendörsgatan 25. n. Drottninggatan L. C., Enkefru, ö. Majorsgatan 6. - C., Målare, n. Lästmakareg. 20, 3 tro - M. C., Enkefru, Ö. Nybrog K. C., Sjuksköterska, Ö. Storgatan J. C., Fru, Ö. Brahegatan 4. - John, Specerih., Lager af utl. Bindgarn,. - A. M. C., Fröken, n. Drottninggatan 49. n. Smålandsgatan 28 (f. d. 18); bod: - Charlotte, Fröken, Lärarinna v. Central- Norrlandsgatan 28; filial: ö. Birger Jarls fängelset, n. Drottninggatan 80 A. gata,22. - A. G., Grosshandlare, Södermalmst C. G., Angfartygsbefälh., s. RagvaJdsg L. M. E., Handelsjdk:a, n. Smålandsg.16. Lindmansson, J. A. W., Bokbinderi- och port- - E. C., Handelsidk:a, n. Döbelnsgatan 4. följfabrik, n. Malmskilnadsgatan 25; se - A. -F., Handlande, s. Wolmar-Yxkullsg. annonsen sid. (blå) V, före Nyfikenhets- 15 A; firma: Andersson & Lindholm, registret. st. Munkbrogatan 3. Lindmark, Karl Adam, Byggnadsingeniör - C. O., Husegare, Ö. Nybrogatan 46. n. Kungstensgatan C. L., Instrumentmakare; specialite : rit- - A. W., Byråchef i Generaltullstyrelsen, bestick, n. Snickarebacken 5. Ö. Grefgatan 8 A. - A. A. S., Kafeidkerska, Ö. Storgatan E., Enkefru, n. Klara Vattugränd 3. G. Victor, Kassör, S. Tantogatan G. A., Enkefru, n. Surbrunnsgatan 3I..- G., Kontorsskrifv., n. Observatorieg Jenny, Enkefru, n. Vestmannagatan F. A., f. d. Kontrollör vid gasverket, ö. - M. C., Enkefru, n. Herkulesgatan 8. IJungfrugatan C. E., e. o. Kammarskrifv..ö. Grefg. 8 A.. - A. C., Lärarinna, n. Malmskilnadsg. 58 A. - H. C., Modist, s. S:t Paulsgatan J. A., Mekanikus, firma: Lindholm & - Karin, Sjuksköterska, n. Mäster-Samuels- Wikström, n. Luntmakargatan 6, 1 tr., gatan 41 A. 3 tro verkstad: n. Holländargatan 5. Allm. - Aug., Skomakare, butik: n. Herkulesg. 5~ tel bost.: s. g J. A.i Musiklärare, stämmer fortepianon, - C. O., f. d. Skådespel., Ö. Floragatan 19. Ö. Kaptensgatan 1. Lindner, R., Bokbindare, n. Apelbergsg J. Aug., f. d. Postförvaltare, Ö. Sibylleg C. L, Körsnär, Kh. Handtverkaregatan IL - C. E., Predikant, n. Missionshyddan, Ad. Lindoft. 1\[, Underofficer vid Kgl, Elottan, Fredr. församl.. Skeppsholmen, kasern 2. - Aug., Prokurist för firman Stockholms Lindquist, G. A., Apotekare, n. Vestmanna- Vexelkontor, J. M. Andersson. Kontor: gatan 9 A. Norrbrobnzaren 12. Rikstelef. 1210; - R. L., Arkitekt, Ö. Valhallavägen 45 A. a. t Bost.: st. Kornhamnstorg - O.W., Barberare, n. Smålandsgatan ; a. t Förmedlar köp och /- C. J., Bokförare, Ö. Riddaregatan. 2. f6rsäljning af ångfartyg., - A., Enkefru, ö. Gref-Magnigatan 18. Brand- och Lifförsäkrings-Ak.tiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan 27.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.: 84 Diiben -Edelswärd. Diiben', L A., v. Enkefriherrinna, n, Karl- Ebbes bruks gjutgodsförsäljning, st. Stora bergsvägen 12. Nygatan 23. - J. A" von, Frih., Löjtn. vid flottan, Ebbesen, J. C., Bokhållare,

Läs mer

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö-

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö- 150 KösterLagerholm. Köster, A. W., Bagare, K., Bokh., n. Klara n. Luntmakareg.42. norra kyrkogata 5. östra Kyrkogata 5; träffas rornål hemma kl. 89. i tjenstgö Köttbesigtningslokal, se Byrå. Lagercrantz,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 110 JungstedtKalen. Jungstedt, Axel, Elev v. Akad. för de fria Jönsen, E., Enkefru, Ll. N. Humlegårdsg, 35 Konsterna, n. Brunkebergstorg 18. Jönsson, C. L., Enkefru, n. Målaregatan 7 Hugo, Löjtn. vid Fortifikation.,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. I B. Baarsen Bank. Breckman, H. W., Enkefru, 17 A, l tro se äfven Beckman och Bäckman. Baarsen, E., Fru: inackordering, Malmskil Beeckström, O. Ch., Enkefru, Norra Tullnadsgatan 9, 2 tro portsg. 15. Bach,

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. R I KSD A G EN. Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Carlson, A. V., Bokförlägg., n. Dav. Bag.g. 20....... E. W., Grosshandl., ö. Karlavägen 10 A. Almstrom, R., Fabriksidkare, n.

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg.

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg. 210 Söderström-Teknisk tidskrift. Söderström, J. O., Musikalisk Instrument- Tapper, F. J., Skomakare, n. Stora Badmakare, s. Skaraborgsg. 12. stugatan 60. - C. P., Ornamentsbildh., s. Pilg. 16, 18. Tarras,

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V ANDRA GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS AI!tESS:~~I.~N~~,~V I I (Tryckt 22 Oktober.) UPP.li/ter' till Adresskalendern för 1884 torde inlemnas Bokhandeln, Reqerings.qatan 11, innan den 15 Decemb er 18S.?

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 46 Byråer-Calleberg. Byråer för ombesörjande af begrafningar, n. Bäckström, Edvard, Redaktör, n. Drottning- St. Badstugatan 25; st. Vesterlånggatan gatan 45; träffas i redaktionsangelägen- 26 och Svartmang.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6.

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6. 74 Expeditioner-s- Falk. Expeditioner: tor och expedition: Mäster-Samuels- - Justitierevisions-, st. Mynttorget 2. gatan 62; öppet kl. 9-2 och 5-7. - Justitiedepartements-, dito. Fahlcrantz, G., v. Häradsh.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana RIKSDAGEN. Första Kammaren. A* Abelin, G. R., Generallöjtn., Grand Hôtel. Adlersparre, R., Bruksegare, Grand Htitel. Adelsköld, C. A., Godsegare, n. O. Trädgårdsgatan 2 B. Afzelius, F. G., Seminariiadj.,

Läs mer

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t'

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t' Halsduksfabrikanter-s-Handlande. 425 Haladukefabrikanter t Andersson K A, se Hägglund Blomqvist A, N orrtullsg. ly Christensen A Malmskilnads~ & C:o - A Götg-atan 39 gatan 31', - l\'lar~a, Gref-Thureg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Här presenteras referensobjekt för bostäder. De objekt som presenteras har vi antingen utfört ljudmätning på eller projektererat vid byggskedet,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Linköping i samarbete med Visit Linköping

Linköping i samarbete med Visit Linköping Foto: Linköping i samarbete med Visit Linköping Upptäck Linköping! Välkommen till en stad som gör dig rik på upplevelser och känsla. På den vackra Östgötaslätten ligger Sveriges femte största kommun, Linköping.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings;.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings;.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ~86 Förgyllare och spegelfabrikörer-i--gurn-, väfnads- och trikåhandlare. Carlsson J. Observatorleg. 5[Ericsson J & Co (J A), Malm- Andersson 0, Mälaretorg. 17 - P A, Lästmakareg. 29 skilnadsg. 44 Begats

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. , I Färg- och fernissfabrikörer samt -hancuare-garfvare. 553 Dorch Bäcksin & Co, se Bäck- Ekbom V E, Skeppareg. 24 I Förtenning verkställes af: sin & Co Dorch. Elfwing F, Regeringsg. 41. Djurling W:m Barnhusg.

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Tandläkareutensilier. Tandteknici:

Tandläkareutensilier. Tandteknici: Tafvelhandlare: Fr2~ke & Co Bernh., Tyska brinken Nyström AnnaB, Norrmalmstorg 16 Tagelberedning : Elfgren J M, Saltmätareg. 17 Tandläkare: Abrahamsson Artur, Humlegårdsg. 5 Anderson C, Riddarhustorget

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8.

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8. P, 472 Sybehörshandlare-Tandläkare Gjörling :Emma, Regeringsg Snellman I, Mäster-Samuels-' Hylin & K:ni, Östgötag 31-11 gatan 39 Monten L, St Nygatan 19 o, Grönwall A, Tegnersg 16 o Strömberg H J F, Vester-

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Grand. Till vänster ses stadens dåvarande polisstyrka,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Yrkesregister, upprättadt efter adressafdelningen och upptagande yrken, affärer m. m. efter i densamma eller i annonserna erhållna uppgifter. Någon skilnad i afseende på yrkets eller affärens idkande af

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Tapetsera.re. Tafvelhandlare: Birger Jarls Magasinet, BirgerJarls. Tagelberedning : Tandläkare: Tapetserare: Tandteknici: Sängklädersaffärer->

Tapetsera.re. Tafvelhandlare: Birger Jarls Magasinet, BirgerJarls. Tagelberedning : Tandläkare: Tapetserare: Tandteknici: Sängklädersaffärer-> 774 Sundborg C A, Barnhusg, 16 Svensson Levin, St. Nyg. 5 Wallandel' & Co, G:la Kungsholmsbrog. 27 Witzen Hj., Hornsg. 102 o. Bränkyrkag. 171 ytterman John, Drottningg. 53, se annons sid. 80 - Österlund

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4.

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. . \ 115 Namnregister. AH. Å Abrahamsen, John, Sjökapten, Ånfg. Ånger' manland, s. Hornsg. 154 III : r. t. 4437. Aabs, Eftr. A., Privatdetektiven, n. L:a l. C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. Vattug.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer