26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12..."

Transkript

1 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens Ll. O. Humle C. G., Civilingeniör, Regeringsg. 32. gårdsgatan 39. C. E., Underofficer, Loudden. AssociationsBoktryckeriet, firman innehaf Avenandel', P. E.,. Vaktmäst., Drottningg.73. ves af E. J. Callmeijer o. Enkefru M. K. Axberg, J. W., Angfartygsbefälhafv., Djur Paulsson, st. Skärgårdsg. 8 B. gården, Franska Värdshuset. Assur, M., Minuthandlande, n. G:la Kungs Axelsbergs Fabriker; Fabriksfirma deleg. holmsbrog. 52; bod: n. Drottninggat. 13. F. V. Gahn, Axel Rosenlund, Heby, In Assuransbolag, se Brandförsäkringsbolag. geni ören S. P. A. Andersson disponent, Astrup, H. R., Grossh., firma: Astrup & K:ni, snickerifabrik, ångsåg, stor torkinrättn. Drottningg. 90; kontor: st. Slottsb. 8. ning för golfbräder; kontor o. brädgård se äfven Aastrup. vid fabr, Reparebansg. o. Arbetaregat:s Asylen för fattiga barnaföderskor, (Bene fortsättn, vid Rörstrandssjön, Kungsholdickska) s. Gamla Prestgårdsgatan 17 men. Telefon 803 och och Kb. Handtverkaregatan 19. Axelson, Henrik, Agent, O. Humlegårdsg. 46. Asylet för Pauvres Honteux, n. Stora Sur Axel, Artist, n. Malmtorgag. 10. brunnsgatan 9. F., Enkefru, n. St. Badstug. 28. Atheneum för flickor, Brunkebergstorg 2. Ludv., Guldsmed, st. Vesterlånggatan 65. Atlas Snickerifabrik. G., Löjtn, v. Vend. Artil., Ll. Villag. 16. Atlas' (Mek, verkstad) aktiebolag för tillverk O. von, Majorsenka, n. MästerSamuelsning afjernvägsmateriel; kontor och verk gatan 60, n. b. städer: n. Rörstrandsgatan 29; disponent: Axelsson, Julius, Agent, n. V. Trädgårdsg. 19. E. Fränckel, Maskindirektör. J. A. L., Literatör, n. Smålandsg. 26. Atler, C. A., Bokh., n. G:la Kungsholms C., Löjtnant, Ll. Kaptensgatan 18. brog, 15 och 17. Axen, A., Revisor, s. Maria Högbergsg.Bl. Atmer, G., Brukspatron, Ll. Villag. 17. Axling, J., Apotekare, st. Lilla Nygat. 22. Atterberg, A. M., Bygg och Murmästare, s. Axner, Emelie, Hårfris:a, n. Kl. Bergsg. 44, Stora Bondegatan 2. 2 tro Axel, Civilingeniör, S. Stora Bondeg. 2. Herman, Ingeniör vid Stockholms gatu B arbeten, s. Adolf Fredriks tq,rg 3 A. Atterling, C. H., Bruksdeleg., s. Ofra Bad Baarsen, E., Fru, n. Norrmalmsgat. 28. stugatun 30. Babst, Attache, Grand Hotel. J. P., Förste Vaktmästare i Poststyrelsen. Bach, H., Pastor i franska reformerta törn. Rödbodtorget, Posthuset. samlingen, Ll. Södra Humlegårdsg. 13. Audumbla, se mjölkbolaget Audumbla. Bacher, N. F., Tjensteman i Skandinaviska Aubry, M. L., Språklärarinna. Ll. Nybroh. 24. Kreditaktiebolaget, s. Skarab:sg. 6 A. Auerbach, Jenny, Barnm., Ll. GrefThureg.13. Bachman, Carl, HandI.; firma: Bachman Isaak, Grossh., GrefThuregatan 13. Aberg & K:i, s. Stora Badstug. 9; bod: Auktionskammare, Stockholms, Birger Jarls st. Nedra Munkbr, I. torg 12; auktioner hållas hvarje helgfri Backelin, J. A., Skomakare, S. Göthgatan 5lo måndag och thorsdag. Backert, C. H., Verkställ. Direkt. l Stock Aulin, E. V., Enkefru, n. Barnhusträdg.sg. 15. holms Angslupsaktiebolag, s. Brunns F. R., Läroverkskollega, s. Skarnborgs backen 4. gatan 6 A. Backlin, Hj., Grosshandlare, firma: S. F. Aurelius, A., Länsbokh., s. S:t Paulsgatan 18. Ahlgren, n. Smålandsgatan 16; kon H., Läarinna, Ll. Sibylleg. 47. tor: Bredgränd 2 B. Aurell, L., Bokh.] i Int.bolaget, Ll, Gref Filip, Handelsbokh., Hötorget 13. ii'hureg. 29. M. L., Hattstofferareenka, n. Smålands P. A. L., Förvalt., Ll. Nybrog. 56. gatan 16. B. J., Handelsbokh., s. Bellmansg. 26. Backlund, A. R., Med. Kand., Ll. Sture ' F. O., Ingeniör, n. Norra Tullportsg. 29. gatan 46. A., Karttryckare, Norrmalmstorg 3. S. Vi, Skådespelerska, Ll. Stureg. 46. O. H., Kryddkramhandl., n. G:la Kungs J. F., Verkmästare,Kh.Handtverkareg.40. h: brog. 15 o. 17; bod derstädes. Backman, lvielanie, Enkefru, Ll. Fyrverkare C., LäderhandI., n. Malmskilnadsg. 42; gatan 15. kontor och lager: n. Malmtorgag. 3. Fritz, Fabriksidkare, n. St. Badstug. 10. Aurivillius, P. O. C., Professor, n. Rådm:s Fridolf, Fabriksidk., n. St. Badstug. 10. gatan 18 B. S. M., Husegarinna, st. Köpmangatan 24.

2 BackmanBankirer. 27 Backman, J. F., Kassaskåpsfabrik, n. St. Bagge,Julius,Musikhandlare, st. Tyska Brin Badstugatan 10; innehafves af Fritz o. ken 28; bod: sqstorkyrkobrinken 16. Fridolf Backman. F. A. E., Vaktm. vid Nationalmuseum, Aug., f. d. Kommissionslandtmätare, n. LI. Sibyllegatan 61. Smålandsg. 28 B. Bahrrnan, G. N., Stadsmäkl., n. Drottning E., f. d. Kommiss.landtm., kontrollör gatan 28. och justerare af mått och vigt, n. St. Balck, V. G., Kapt., LI. V. Humlegårdsg.3, Vattug. 12; justeringsverk: n. Klara ö. 4 tro Kyrkog. 4. Balle, O. S. S., firma Balle & C:i (agentur C. J., Rektor, n. Karlbergs all. affär), lager af gödningsämnen, foder L T., Sjökapten, Ll. Grefgatan 16. ämnen och mejerfartiklar, 1,1. Kommen Charles, OsterrikiskUngersk v. konsul, dörsgatan 24, 3 tr., kontor: Brunnsgr. n. Norrmalmsg. 23, kontor st. Vestor 5, 1 tro o långg. 16, 3 tr.; belltelefon 345. Banck, N. G., Kassör, n. Alandsg. 15. Badhuset, stora, n. Malmtorgsgatan 3, hörnet Bandel, W. A., Korgfabrikör, st. Vesterlångaf Nya Kungsholmbrog. o. Stureg. 4; se gatan 55. annonafdelningen, sid. 11. Bandelin R., Registrator, S. Maria Högbergs Badinrättningar (kalla bad): Gila Norrbro 5, gata 37 B. n. Nya Kungsholmsbrog. 16, S. Lilla Baner, J. L. S., Frih., n. Kammakarea. 6. Badstug. 4, Stockholms stads bad och Antonie, Friherrinna, Ll. Norra Humlesiminrättning vid Jernvägsbron vester gårdsgatan 23. om Strömsborg; öppen från slutet af Bank, Aktiebolaget Stockholms Tjenstemanmaj till början af oktober. riasparkassa, st. Mynttorget 4. (varma bad); G:a Norrbro 5, n. Nya Aktiebolaget Sågverksegarnes garanti Kungsholrnsbrogat. 16, Regeringsgat. förening, st. Slottsbacken samt Skeppsholmen, S. Lia Badstu Allm. Hypoteks, Bl. Arsenalsg. 4 A. gat. 4, Hornsg. 98, 'l'järhofsg. 9 o. 11. Allm. Hypotekskassan för Sveriges städer Badinrättningen, Södermalms, 4 Lilla Bad n. Regeringsgatan 6. stugatan, tillhandahåller varrna och kalla Arbetaringens, hufvudkontor st. Tribad samt varma badihemmen; badinrätt waldsgränd 2. ningen öppen 7 f.m.l0 e.m.i sön o.helg Enskilda, st. Lilla Kygat, 27; afdeldagar 7 f. m.2 e.m, (under tiden 1 Dec. ningskontor: Bl. Arsenalsg. 2 B; Baza 1 April endast från kl. 8 f. m.), Bell ren å Norrbro; n. Drottninggatan 45 telefon 579, allrn, telefon Hernösands Enskilda, Drottningg. 6. Badinrättning (finsk badstu) s. Stadsträd Industrikreditaktiebol., st. Lilla Nyg. 4 gårdsgatan 5. afdeln:skontor: Bl. Arsenalsg. 4. Breckborg, W., Enkefru, S. St. Badstugatan8. Mälareprov. Enskilda, st. Slottsbacken 8. Bteckmau, Aug. M:son, Apotekare, Ll. N. "Hypoteksförening, n. Norrlandsg. 26. Humlegårdsgatan 17; apoteket Hvita Riksbanken, st. Jerntorget 55; afdel Björn, Nybrogatan 15. ningskontor: n. Malmtorgsgatan 4. A., f. Grönvall, Barnmorska, S. Horns Skand. Kred.aktiebol., st. Storkyrkogatan 4. brinken 7. C. G. Th., Bokh., s. Hornsg. 4. '' Skånes Enskilda, n. Fredsgatan 13. Se H. W., Enkefru, n. Drottn:gg. 98, '/" tr. annom;afdelningen sid. 3. se äfven Beckman och Bäckman. Stockholms Folk, st. Lilla Nygatan 4; Bseckström, E. G. M., Y. Häradsh., n. Klara afdelningskontor: Ll. Södra Humles. Kyrkog. 13 B. g;årdsgatan 7. A. E. O. A., Kapt., Ll. S. Humlegårdsg. 2. Stockholms Hand.els, st. Kornhamnstorg se äfven Bäckström. 4; afdeln:skontor: S. Göthgatan 16; n. Bageriidkareföreningens herberge, st. Dra Rödbodtorget 1 och Ll, Södra Humlekens gränd 6. gårdsg. 24. Bagge, L. B., Amanuens i Kungl.Biblioteket, Stockholms Handtv.>, st. Storkyrkobr. 14; Ll. GrefThuregatan 20 C. afdeln:skontor, n. Drottninggatan 65 A.,Bankokommissarie,st.Mälaretorget19. och Hamngatan 12. Jacob, Boktryckare, st. Skeppsbron 40. Stockholms Hypotekskassa, st. Slottsb. 8. J., Brukspatron, Ll. Bibliotheksg. 14. Stockholms Inteckningsgarantiaktiebo H., Enkefru, S. Mariagatan 18. lag, n. Malmtorgsgatan 1; afdelnings C. F., Fil. D:r, n. Regeringsg. 70. kontor: n. Norrmalmsgatan 13. E., Kassör i Riksbanken, Ll. Norra Hum Sundsvalls Enskilda, n. Drottninggatan 7. legårdsgatan 8. Bankirer: Cervin, C. G., Malmtorgsg. 4.

3 28 BankirerBeck. Bankirer: Frtenckel, Louis, & K:i, Bl, Arse sin för sportartiklar: st. Riddarhusnalsgatan 4 A. torget, hörnet af Stora Nygatan. 'Geber, Julius & K:i, st. Storkyrkobr.8. Baude C. M. R., Revisor i Riksbanken, st. Barchseus, Z, Enke.~ru, n. l!plandsg. 30. Österlånggatan 13. Barck, C. A., Bokförare, ~Jurg.!. Breda g. 3. Rosina, Utskänkningsförest., n. Stora Barfoed, I, Agent, n. Nackstromsgatan2; Surbrunnsgatan 5. kontor: Skeppsbron 22. G" Barkander, C.P., Uppbördskommissarie,Kon Bauer, B., Enkef~u, s.. othgatan 46..' trollant hos Mantalsnämden, Ll. Sture Adolf, Handl.; firma. A.W. Bauer& K.I, n. gatan 11. Kungsgatan 20, telef. 4223; bod: n. Barken, S. cs., Enkeprostinna, st. Skorna Gustaf Adolfs. torg 12, telef karegatan 28.. E. r. M.,Instr.shpare,n. Luntmakareg.Su, H., Fil. D:r, Regeringsg. 66. J. O. L., e: 0.: Konto!ssknfvare, pianist A. O. P., Mamsell, st. Skomakareg. 28. och musiklär., n.. KI. Strandg. 5, 3 tr, Barklund, W. A., Gravör, n. N. Smedjeg, 21. Bauman, J. H., Med. FIl. Kand., LI. Nybro Barkman, C. A. L., malmsgatan 20. Styrman, LI. Öster hamnen 26. S. G., e. o. Postexped., ~t. Kindstug. 4. Barmhertighetsinrättningar, ken: Fattig, etc. se under rubri S. C., Tullvaktm., st. ~mdstugatan 4. Baumgardt, G. E., Borstbindare och pensel Barnbördshus, Alhn., Kh. Handtverkareg.19; maka!.e, Ll. Styrmansgatan 24; verkstad filialafdeln., s. Wollmar Yxkullsg. 27. Pro Patria, n. Stora Badstugatan 22. der.stades... o Soph~e, o Skolforestanderska, n. Vestra se Benedickska asylerna. Tradgardsgatan 19. Barnekow, E., Kapt. vid flottan, n. Lunt Baumgarten, Jenny v., Enkefru, broderar i makareg. 5. guld, silfver och silke, alla sli}gs uni Barnhemmet för gossar, Stockholms Stads former samt kyrkoarbeten, n. Alandsg. missions, Norrtullsgatan , öfver gården ~. tr. Barnhus, StockholmsAllmänna,n.Drottning Anna, Enkefru, LI. Ostermalmsg. 2 A. gatan 73. & Eliasson (Ernst Eliasson); kontor o. Barnhus Frirnurare, Kh. egendomen Kristi lager Vesterlångg. 24, 1 tr.; öppet 1/2 9' neberg utom Kungsholmstull. f. m.7 e. m. Barnklädersetablissementet, st. Vesterlång T. von, Handelsbokhållare, S. Skaraborgsgatan 45. gatan 8, 2 tro Barnkrubbor, se under rubr.: Fattig, Sjuk W. W. von, e. O. Kammarskr. i Tulloch Försörjningshus. verket, s. Skaraborgsgatan 8. Barnängens Tekniska Fabrik, H. M:t Kon Bay, Hans, Grosshandelsfirma egesaff.syberg ungens hofleverantör; eges af W. Holm och W.Sellholm; kontor: st.skeppsb.22. ström; fabrik och kontor, s... St: ~~nde Bayard, C. E., Fabriksidk., n. Grytgjutaregi gatan.61 O. 63 (f. ~. 39): forsaijmn~s 36; drifver koppar, bleck och plåtslamagasin, st. Vesterlanggatan 47; tl!1 gerirörelse; firma: Sundin, Bayard &K:i, ve!.kar eau de.. Cologne, parfymer, tval, n. Malmskilnadsg. 38; verkstad: n. blac~, blanksvarta m. m. Hamngatan 4. Barsugha, Angelo, Bokh., n. Kungsgat. 8. A G G h dl D' o d R Bartels C. D. Viktualiehandl. Södra Tull <>: ross an art; jnrgar en, o.~enportsgatan ' 30. ' VIk 3 A; ko;utor o~h ~pplag af trava Barth, Oscar, Handelsagent, n. Klara vestra ror: Rosenviks Bradgard. Kyrkogata 9 / ' 2, 2 tr... C. ~., Grosshandf" firma: A. G. Bayard, Barthelson, F., Aktuarie, LI. O. Humlegg. 22. D}urg. Rosenvl~ 3 ~} k?ntor: DJur A., Enkefru, Ll. Majorsgatan 12. garden, Rosenviks Bradgard. K., V. Häradsh., s. Göthgatan 18. C. A., Kopparslagare, n. Grytgjutare Karl, Med. Kand., s. Göthgatan 18. gatan 36. BartheIsson, Emma, Enkefru, Ll. Stureg. 11. Beamish, C. T., Roteman i 17:de Roten, Kh. C. A., Handlande, n. Klara n. Kyrkogata Pilgatan Beander, And., Redogörare, Kungl. slottet. Bastman, F., Handl., Katar. ö. Qvarngr. 17. Beck, Heinr., Agent, n. Parisg, 16; kontor: st. Alf., Inkasso och juridisk affärsbyrå,..n. Skomakareg. 30. Odensgatan 3 B; rättegångar vid Of Julia, Artist, n. Norra Smedjeg. 36. ver och Underdomstolar utföras med F. & Victor, Bokbind. och portföljmak., biträde af skicklig jurist; bellt firma: F. Beck & Son, n. Norra Smedje Georg A., n. Bryggaregatan 22; maga gatan 36.

4 BeckerBellman. 29 Becker, WiIh., Färghandl., n. Malmtorgsg. 5;1 Tänn.sticksfabriken i Stockholm, n. Malmbodari samma hus och st. St. Nygatan 24. torgsgatan 6; kontor: l samma hus 2 tro C. G., Grossh.: firma: Rilgheimer &Becker, Been, Aug., Löjtnant, n. Malmtorgsgatan 6. n. Kungsgatan 24, l tr.; kontor och Beer, C. A. W., Artist, n. Parisg, 3. lager: n. Drottninggatan 5, stråhatts G. A., Gr~sshandlare! Ll. Ostermalmsg. 16. fabrik, n. Regeringsgatan 54 A. G., Musikhandl., firma: Huss & Be.er, Carl Heinrich, Grossh., st. Skeppsb. 14. musikhandel. n. Arsenalsgatan 8, midt N., Protokollssekreterare i Justitierevis., emot Operahuset... Ll. Nybrogatan 11 B. C. Ad., Musikus, Ll. Oster~al1?sg. 14. A. Registrator i Landtförsvarsdep., Ll. Befwe, Frans, Juvelerare, Ll. Linnegatan 20; Nybrogatan 11 B. t:äffas i Juvelerare L. Larson & K:i bu BeckFriis, J. G., Underlöjtn., n. Smål:sg tik <{usta.f Adolfs o to:g 14. Beckius, P. A., Kh. Parmmätareg. 11; ma Begat, S., Fl u, n. ~Ialalega~an t. zasin: Garfvaresntan 3; kontor: st. St. L W. Reseexpedit. n. S1?alandsg., l. Gråmunkerrränd b3. E., Skjortfabrik och 'I'rikotvarulagsr, st.. b.., StadssmedJeg.140chn.Drottnlllgg.29A. Beckhn, A. O., tillverkar tekniska prepar.at, Begrafningsbyråer, n. Klara Strandgata 12, Ll. ~ullg,atan 17; se annonsafdelnin Kungsg. 13, St. Badstug. 25., st. Vester gen sid, 12. lånrrg. 26 och Svartmangatan 25. Beckman, K. L., Boktryckare och Bokförläg Begraf~ingsplatsen utom Norrtull. sysslogare, st. Stora Nygatan 22. mannens expeditionsrum öppet sökned. E., Enkefru, Ll. Sibyllegatan 35. AprilSept. 36 e. m., öfriga månader A., Enkefru, n. Drottningg ; telefon 787; se vidare under Byrå Agnes, Enkefru, Ll. gifver sjukgymnastik, Nybrohamnen elektricitets 26; för BeO'rafningsplatsens angelägenheter. och Behm, H. be. C., Fru, Ll. Riddareg. 27. massagebehandling. J., Förlagsbokh.firma; eges afk. L. Beck A. H., J\led. D:r, Ll. Nybrohamn. C. S., Med. Fil. Kand., n. Parisg man, st. St. Nygatan 22; träffas 10 f.m, H. A. C. Provisor, n. St. Badstug. 30. till 1 e.m, J. q., Handlande,.l!' Hamngatan.3 A. Behrens, Chr. G., Agent, Kyrkog. 11, 3 tro n. Klara vestra Carin, Hattrnakeriidk., firma F. W. Berg A. Ch., Fru, n. N orrmalmsg. 8, 1 tro t. V., qvist & K:i; n. Malms}'ilna;dsgat. 28. E., Postexped., n. Norra Smedjag. 18,3 tro stoppar och polerar se äfven Berens. möbler. O. A. O., Hofkame,rerare, Materialförvaltare, Skeppsh., O:a bostallshuset 7. Behrling, L., Fabr:senka,. se äfven Berling. n. Repslagareg. 2 A. V., Hotellvärd, n. Klara norm Kyrkog. 6. Behrman Gustaf, Sjukhuskommissarie, S. O. A., v. Häradsh., n. Nya Kungsholms Woll~arYxkullsO'atan 27. brogatan.23, 2 tr.; jurid. Byrå; mot Beijbom, F. A., Am71I1uens st. Mfntgat. 6. tagnlllgstrc1 911 f.m. C. O. Bevakn.sbefålh. st. Cellfang. F. T.,Insp. vid Dal!vi~sHos.p.,s. Danviken. Beijer, P., Fil. D:r, e. O. Amanuens i Kungl. C. L. H., Kanslist l Polisdomstolen, s. Biblioteket, n. Klara norra Kyrkog. 27. Besvärssgatan 14 B. Thomasine, Fru, n. Ostra Jernvägsg. 8. J. A., Klockgjutars, S Göthg~tan 4.3. ' F. P:son, Förlagsbokhandlare ; firma: F. Joh. A., & Kii, Klockgjutaretlrma, inne & G. Beijer, Bl. Arsenalsgatan 2 D. hafves af J. A. W. Lind, S. Göthga F. & G., Förlagsexpedition, Bl. Arsetan 43. A., Landskamr.enka, Kh. Pilg. 4 A, 2 tro nalsgatan 2 C; öppen 97 söknedagar. C. G., Generaldirektör, n. Kl. Strandg. 6. Otto, Löjtnant vid flottan, Ll. Gref G. W., Handl., n. Drottningg. 98. Thuregatan 34 B, 3. tro A., Majorscnka, Ll. Riddareg. 22, 3 tro O. M., Kommissionshandl., brunnsg. 14. n. Stora Sur L. J., Möbelhandl., st. Jerntorget 83. Wilh., Skräddare, n. Beridarebansg 18. C. B., Ordningsman, S. Danviken. J. E., Vaktmästare i Konsistorium, st. J., Skollärarinna, n. Hamngatan 3 A. Svartrnanz. 22. se äfven Breekman och Bäckman. Beijerhjelm, J. C., Enkefru, n. KUl!g~tensg.13. Beckqvist, S., Bankbokh., n. Norrlandsg. I5A. Belfrage, Aug., Agent, Kornmissions och Beckströrn, se Breekström O. Bäckström. Speditions affär, n. St. Badstugatan 8. Beeken, H. E., CiO'arrfabrikör; firma: Beeken J. G. W., Kammarherre, Ll, Nybrog11 B. & Westerlunii', s. Björngårdsgatan 16 A; BellmanHenricsson, C.,fru, botar bensjukdofabrik: S. Skaraborgsgatan9. mar m. fl. yttre skador,n. MasterSamuels Been, C. A., Grossh., Disp. för aktiebol. Nya gatan 59; mottagningstid söknedag.122.

5 so Bellström Berg. Bellström C. G., Bokh., s. Besvärsgat. 14 A. Benl{tson,. C. J., Målare,.st. Köpmangatar. 8. F. G., Handl, st. Svartmang. 16; bod: G., Malare, n. Regenngsgatan 95. st. Jerntorget O. Maria, Tidningskontor, Regeringsg. 55. Belmonte, J., L1, Ostra Humlegårdsgatan Sven, Vaktmästare, s. L:a Badstug , Fond, bank och vexelaffär: n. Ja Edv., Verkmästare, Norra Tullportsg. 40. kobstorg 1, midt emot Operahuset. Bengtsson O., e. o. Amanuens vid Karel. lnst. Below, M. von, Förestånderska, n. Beridare Kh. Hand~v.~rkareg. ~. bansg. 25. C. M., Fabrikör, n. Smalandsg. 28 A. Bemedlingskommiss., Borgersk., st. Börshus. E. C. C., Folkskollär:a, s. Södermanlandsingång från Trångsund. gatan 9. Benckert, Robert, Auditör vid flottan, st. J. K., Folkskollärarinna, s. Söderman Mynttorget 4. landsgatan 9. H. A., Jernvägstjenstem., s. Källaregr. 8. C. J., Handlande, n. Brunnsgatan 21. Lina, Kamererareenka, Ll. Gref Thure Bengzon, P. F., Musiklärare, n. Lilla Vattngatan 20 C. gatan 19 B. j:or, C. H., Snickare, n. Regeringsgatan 63. Bennet, Rob., Civilingeniör, n. Kungsg. 13. H. T., Stadsnotarie, n. Kornhamnstorg & K:i, Gas, Vatten o. Afioppslednings 51, 2 tro entreprenörer, n. Rödbodtorget 1, P/2 Bendix, A., Enkefru, st. Munkbrog. 6. tr. upp till venater. Josephson & K:i., Grossh:sfinna, eges af C. A., Ingeniör, n. Kungsgatan 13. W. Josephson; kontor: st. St. Nygatan 8. Bennich, N. G:son, Genera1tulldirektör, L1, A., Handlande, st. Stora Nygatan 24. Stnregatan 18. M., Handlande, n. Barnhnsträdgårdsg. 27. Bensow, Vilh., Banktjensteman, n. Klara W:m, Handlande, n. Jakobs Bergsgata 8. Strandgata 12. B. O., lngeniör, st. Munkbrogatan 6. O., Distriktsläkare, n. Malmskilnads Elisabeth, finna; Jenny Hamberg & K:i; gatan 11; träffas alla dagar 89 f. m. kortvaruhandel, st. Munkbrog. 6; Bod: samt söknedagar 23 e.m; från d. 15 st. Vesterlånggatan 37. Maj till 15 Sept. 910 f. m. samt 12 Mathilda, lager af barnkläder, n. Barn e. m. alla söknedagar. husträdgårdsg. 27; kontor och lager: A. Alfred, Handl. n. Lilla Vattugatan 21. Drottning. 10. E. M., Handlande, st. Svartmangat. 20. Bendixson,lvar,Fil.Kand.,st.Ned.:Munkbr.1. J. Kretsvaskareenka, n. Kl. Strandg. 12. Wilh., Grosshandl. st. Ned. Munkbron 1; Benzelstjema. O.W., Fröken, n. Gamla Kungskontor: st. Stora Nygatan 28. holmsbrogatan 32. Bendroth, O. R. H., Aktris, Ll. Kommen Bårard, A., Professor, n. Akademiegränd 8. dörsgatan 21 A... Berencreutz, K, Bruksdisponent, n. Drott Benedicks, L, Bruksp.:enka, n. Ostra Träd ninggatan 93. gårdsgatan 22. oa. G., v. Häradshöfding, s. Långholmen; S. Jj:., Enkefru, n. Alandsgatan 33. adress i staden: Svea Hofrätt. C.,Osterrikisk Generalkonsul, Grosshandl., F. A. G., Kammarj., Långholmen; adress firma: Michaelson & Benedicks, n. Re i staden: Civildepartementet. geringsg. 30; kontor: st. Vesterlångg. F. M., Major, Direktör vid straffängelset 16, 2 tro samt kronohäktet å Långholmen, s. Benedickska Asylerna, Handtverkareg. 19 Långholmen. och S. Gamla Prestgårdsgatan 17. H., Majorsenka, n. Uplandsg. 42. o Benelius, l. P. E., v. Pastor, n. N. Smedjeg. 24. Berendt, S.; firma: S. Berendtj:r&K:i, Angsy Bengtson, Fr., Byggmästare, n. Barnhus fabrik för skjortor, kragar m. m.; generalträdgårdsg. 15. agent för Wheeler& Wilsons manuf komp. N. J., Byggmästare, n. L:a Surbrunneg. 1. symasl!:infabrik i NewYork,n. Drottning Johan A., Destillator, S. Södermanlands gatan 50; kontor och lager samma gata 24. gatan 11, destillatorsrörelse derstädes; Berens, M., Enkefru, L1, Sibylle gatan 34. vinhandel s. Pilgatan 20 ~. C. R., Handelsbokh. L1, Sibylleg. 34. K. W., Folkskollärare, L1, Östra Hum Berg, C., Agent, Södra Humlegårdsgatan 21. legårdsgatan 34. Halbarth. Agent, st. Kornhamnstorg 59. Carl, Grosshandl.; firma: Holmberg & Allm, tel, Möller. s. Katarina Högbergsgatan 34; Rudolph, Agentur, kommissions och.kontor, st. Skeppsbron, Brunnsgränd 4. assuransaffär, st. Stadssmedjegatan 14. Nicolaus, Huseg., n. Lutterns gata 17. A. F., Amanuens, s. Södra Tullportsg..18. Emma, Lärarinna, s. Södermanlandsg. H. C. L., Apotekare, bereder mineralrat J. M., ModehandI., n. Holländareg. 5. ten, Eriksberg vid Roslagstorg.

6 Berg. 31 Berg, J. E., Bagare, s. Besvärsgatan 54. Berg, J. O. Ingeniör, n. Hamngatan 15. Hilda, Barnmorska, n. MästerSamuels A. F., Kamererare, s. Långholmsgatan 3. gatan 62.. G. F., Kamererare, Kh. Reparebansg. 20. M. M., Barnmorska, n. Ned. Rådmansg. 11. J. H., Kontorsskrifvare vid jernvägen, P. G., Bokförläggare, s. Kat. ö. Kyrko s. Göthgatan 51. gata 29. A. H., Literatör, ordf. i GoodTemplar. A. L. Bokh. s. St. Skinnarviksgatan 2. ordens storloge, n. Bryggaregatan 2 B, C. A., Bokh., LI. Gref Thuregatan 65. allm. tel C. A., Bokh., n. Herkules gata 4. C. A., Lärftskramhandelsfirma; innehar G., Bokhållare, s. Göthgatan 32 A. G. W., Bokhållare, st. Triewaldsgränd l. ves af C. F. Julin, n. Regeringsg. E. P, }<'., Löjtnant, Långholmen. 13. A. H., Brefbärare, s. Bellmansg. 32. Gottfrid, Brukspatron, n. MästerSamuels Rich., Major vid Generalstab., Kh. Handt. verkaregatan 23 B. gatan 56, 1 tro E. A., Dekorationsmålare, n. Norrmalrns A., Marin. och Landskapsmålare, Kungsholmsbrogatan 46. n. G:a gatan 15. Frans J., Matematisk och fysikalisk In A~gusta, f. Hägerflycht, Enkefru, n. strumentmakare, n. Drottninggatan 76. Ostra Trädgårdsgatan 10. Bergh, Anton, Med. och lm. D:r, n. St. Vattn L., Enkefru, LI. Gref Thureg. 41, 3 tro gatan 8; behandlar ögonsjnka; mottag L. J. H., Fil. D:r, n. Regeringsg. 48. ningstid sökned f. m.: medel S. A., FolkskolIärar:a, st. St. Nygat~p 19. lösa ögonsjuka behandlas kostnadsfritt, J. F. o. J. H., Folkskollär., LI. Ostra n. Norrmalmsg. 18 helgfria måndagar, Hnmlegårdsgatan 43. onsdagar och lördagar kl. 12 e. m. C. M., FolkskoIlärar:a, n. Kl. Strandg. 5. Berg, John, Med. Doktor, n. Klara s. Kyrko.. M. M., Glas och porslinsmål.,förfärdigar, gata 13 A; mottagningstid: söknedagar skyltar, n. Hamngatan e. m, under sommaren 910 f. m.... A. N., Grosshandl., s. Stora Badstugata:; 6. A, Med. Kand., L!. Gref Magnig. 3. Anshelm, Grosshandlare, n. Malmtorgs Carl E, lylekanikus, n. Rörstrandsg. 40. gatan 1,»Brages vinhandeld. C. J., Musiklär., Kommissionär; försäljer A. W., Grossh.; firma: Berg &Hellström,st. stads och landtegendomar, n. Kam. Mälaretorg. 19; kont. och lag.: st. St. j' makaregat~n 29.,.. l Nygatan 20. A. F., Notarie, s. Sodra 'IulIportsg. 18, C. O., Grosshandlare och Gen. Konsul, l tr., trätras 1011 f. m. st. Skeppsbron 28; kontor i samma hus. C. K, Pastor, s. Kat. östra Kyrkog. 12 B. No, Grosshandlare; firma: And. Berg &K:i, & Wentzel, Plåtslagare, n. Lutternsgata s. St. Badstug. 8; kontor samma gata 6. 20, 22. Victor, GrosshandL J\faskinagentur,)ager K. J., President i Svea Hofrätt, n. Malmaf maskinförnödenheter samt af Ofvcr skilnadsg. 25. ums bruks tillverkningar af plogar N. T., Rev. i Arrneförv., T,!' Styrmansg. 8. och landtbruksredskap' äfvensom af John, K, Revisor i Postsparbanken, s. Ankarsrums bruks tillverkningar af Stora Badstugatan 6. luftcirkulationsugnar, spisar och an L. P., Skomakare, n. Kungstensg. 21. nat handelsgjntgods, valsadt jern och Anders, Slöjdföreståndare, LI. Stureg. 56. spik, m. m., L1, Ladugårdslandstorg 1; L. O., Socke'bagare, L1,Strandgatan 23; kontor: n. Klara s. Kyrkoga([~ 14. bod: n. Regeringsgatan 14. & Keyser, Grossh.firma; innehafves af fl. W., Styckjunkare, LI. ArtilIerikasern. Sixten Keyser; kontor: st. Skeppsb. 24. H. T., Svarfvare, L!. GrefThureg. 48. W. R., Grundläggare, n. Oxtorgsg. 7 A. C. A. Urmakare, s. Göthgatan 40. August, Handl., n. Vestmannag. 11,2 tr.; A. H., Angf.befälh., s. Kat. ö. Kyrkog. magasin för skjortor, kragar, manschet 12 B.. ter, halsdukar samt öfriga artiklar för F. T" Öfverdirektör, s. Svartens gata 14. herrtoiletten; lager af Prof. Jregers A., Ofverlär. vid Tekniska skolan, LI. normalbeklädnadsartiklar för damer, Skepparegatan herrar och barn, n. Drottninggatan 60. Bergh, F. J., Bagare, L1, O. Humleg:g. 29. AlIm. tel Emil, Cigarr. och tobakshandlande, n. C. A., Handlande, n. Saltrnätaregatan 9. MästerSamuelsgatan 41 B och Drott. C. J., Handlande, G:la Kungsh:brog. 25. ning r. A., Hofsångare, n. Klara Strandgata 4. Alfred, Cigarrfabrikör, s. Öfra Stadsgård. ' C. S., Husegarinna, LI. qrefthureg.41. 6; bod o. fabrik, s. St. GIasbruksg. 4. J. N., Häradshöfding, LI. O. Hnmleg:g. 42. Amanda, Enkefru, n. Oxtorget 4.

7 32 BergBerggren. Bergh, S., Fil. D:r, e. o. Amanuens i riks Bergenstråhle, Anna och Hedvig, Fröknar, arkivet, Ll. Vestra Humlegårdsg. S. R., Genremålare, n. Holländareg Ll. Stureg. 11. B. E., Kapt.enka, Ll. Nybrogatan 24. Axel, v. Häradshöfd., n. Drottningg. 55. W. Löjj;nant Ll. GrefThureg. 46, Axel, Jur. UtI. Cand., n. Drottningg. 35. C. G., Ofverstelöjtnant, n. Regeringsg. 22. J. W. H., e. o. Kammarskrifvare, Ll. Bergenström, Carl, Bruksförv., n. Bryggare Storgatan 19. C. E. O., Perukmakare, :Qrottningg. 66. gatan 22. A., Enkefru, n. Klara Bergsgata 31. A. J., e. o. Postexp., Ll. O. Humleg:g. 29. Bergenzaun, P. A., Underlöjtnant. n. Kam Lilly, Slöjd och handarbetsskola, Artillerigatan 12. LI. makaregata» 6. P. J., Ofverstelöjtnant, n. Kammakareg. 6. S. J., Stationsskrif., n. Drottningg. 55. Berger, Ida, Dansös, st. Vesterlångg. 22. C. E., Styrman, s. Besvärsgatan 66. E., Husegarinna, st. Stadssmedjegatan 17. G. J. Styrman, st. Prestgatan 31. Hilda, Kassörska, s. Besvärsgatan 28. C. J., Tullöfveruppsyningsman, st. Prest Emilie, Mamsell, n. Brunkebergstorg 24, gatan 31. 3'/2 tro C. E., Vattenfabrikant, S. Repslagareg. 20. Selma, Mamsell, s. Besvärsgatan 28..Bergdahl, A. R., Handl., st. Skärgårdsg. 2. J., Vaktmästare, n. Norrlandsg. 26. J. A., Kontorsskrifv., n. St. Surbrunsg. 2. Bergfalk, A. G., & K:i, Ostron, hummer.bergegrens, E. T., Bokhandel; firman eges af och fiskh.\lndel; eges af G. Jonsson P. A. Lindberg, n. Drottninggatan 28. och C. J. Ortergren, st. Stora Gråmunke :Bergelin, J ohanna M" Modehandlerska, n. Beridarebansgatan 25. gränd 3. Bergfalk, P. E., Professor, s. Repslagareg. 8. Bergelund & Johansson, innehafvare C. E. Bergfeldt A. W., Huseg., Ll. GrefThureg. 81. Bergelund och O. Johansson, speceri o. J. P., Hotellvärd, n. Drottninggatan 43. viktualiehandel, s. G:la Prestgårdsg. 11B. Bergfors, C. E., Amanuens vid KaroI. lnst., Bergen, Gustaf v., Agenturaffär, Vattug. l, 3 tro. n. Stora Handtverkare~. 3. Berggren, J., Adjunkt vid Nya Elementar Carl v., Literatör, Ll. Skeppareg. 54, skolan, n. Klara n. Kyrkogata 27. Blanches Malmgård. B. F., Agent, Ll. Skeppareg. 22, 3 tro Bergendahl, c, Enkefru, LI.. St?rgatan l. F. A. J., Bokhållare, u, Storg:: J. O., Fanjunkare, Ll. Linneg. 53. M. G., Bokh., LI. Stureg. 48, ofv. gard. J. P., Handl., firma: E. W. Forsberg & K:i, E. E. Civilingeniör, Regeringsg.95; kontor n. V. Trädgårdsg. 7; bod: st. Vester och verkst. för rör och ringledningar, långg. 19. Ll. Sibylleg. 43. C. A. 'I'h., v. Häradsh., gatan 35, l tr. Ll. N. Humleg. A., Dekorationsmålare, Ll. Södra Hum legårdsgatan 23; verkstad n. Luntma N. A., Postexpeditör, st. Vesterlångg. 34. L. Ryttmästare, LI. Gref.Thuregatan 56. kareg. 49 B. Charlotta, Fältskärsstuga, st. Storkyrko Bergendal, F. W., Grosshandl.; firma: Söderberg & Haak, S. Svartens gata 3. brinken 3. C. K, Förgyll. o. Glasmästare, n. Rege Bergendorff, J. M., Målare, n. Luntma ringsgatan 55. karegatan 31. Robert, Grossh., st. Mälaretorget 13,2 tr. 'Bergengren, C. R., Bokbindare, Etui och J. G., Handl., n. Luntmakareg. 66. Portföljmakare, Köpmangatan O. L., Handl., S. Horntullsg. 75. C. A., Klensmed, s. Björn~årdsg. 11. C. V., e. o. Hofrättsnotarie, n. Klara Manne, Med. Kand., n. Mast.Sam.g. 48. Bergsgata 25. J. R., Skomak., Köpmangatan 1~. Bod: A., Husegare, n. St. Badstug. 60. Bl. Arsenalsgatan 5... K M., Kyrkoh. enka, n. Klara Bergsg. 25. :Bergenheim, A., Handelsres., gårdsg. 53. Ll. O. Humle J. A. Landtbrukare, S. Göthgatan 67. J oh. Aug., Literatör, Ii. Regeringsgatan 'Bergenholtz, G. C., Fröken, n. Norra Tullportsgatan , nedra botten; utgifvare aftillfälliga illustr. skämtbladet»litet roligt». Bergenson, Aron, Musiklärare, Ll. Fyrverkaregatan 9, 2 tr. C. M., Maskinist, Ll. GrefThureg. 81. C. E., Mjöl, gryn och spanmålsaff'år. n. Bergenstjerna, Gustaf, e. o. Kammarskrif St. Badstugatan 40; kontor derstädes, vare i Tullverket LI. GrefThuregatan 81. träffas säkrast 34 e. m. Bergenstråhle, K., Bergsingeniör, Ll. Sture V. F., Paraplymakare, S. S:t Paulsgatan 2; gatan bod: n. Jakobs Bergsgata 13. C. S., Enkefrih:a,n. Ostra Trädgårdsg. 2B. A. J., Skomakare, st. Bollh)lsgränd 7.

8 BerggrenBergman. 33 Berggren, C. A., Skräddare, n. Smala gränd Bergling, V., Husegare, Ll. Grefgatan A. Berglund, Aug. T., Agent; the och vinaffär, ". A. G., Styckjunkare, Ll. Artillerikasern. n. Drottningg. 82. Frans, Tandläkare, Ll. Norra Humleg:g. C. A., Bokhål. vid Skandinaviska Kredit (Esplanaden) 17: rådfrågning Tisdag., aktiebol., Ll. Södra Humlegårdsg. 11. Torsdagar och Lördagar 12. K G., Brefbärare, s. Tjärhofsg. 25. David, Trädg.m., n. Lilla Gråbergsg. 4. Ad. O. O., Fabrikör, Norrtullsg. 11. F. A., Trädgårdsmäst., n. Karlbergs alle 4. J. R., Byråchef i Tullst., s. Maria Hög J., Trädgårdsm., n. Lilla Gråbergsg. 4. bergsgata 37 B. L. K., Urboettmakare, Regering'sgatan 61. Maria, Cigarrhandel, Regeringsgatan 77. C. A., Utskänkn.förest., n. Klara vestra bod s. g. 83. Kyrkog. 3 B. M. T.. Enkefru, Ll. GrefThuregatan 58. ' J. A., Vaktmästare i K. Tullkammaren, Ad. O. O., Fabrikör, N orrtullsg. 11. s. Hornsg'. 14. Charlotte, Föreståndarinna vid Kungl. L. C., f. d. Värdshusidkare, n. Klara södra Fatburn, Kh. Fabriksgr. 2. Kyrkogata 11. C. J. IJ., Glasmästare, st. Kindstugatan 5. Berggren Edv, Wilh., Byggmästare, L1, Rid Christian, Grossh., st. Vesterlångg. 64 2tr. dareg. 16. C. O., Guldsmed, 11. St.. Badstugatan 72. Ernst W., Bygg och murmästare. n. C. W., Handlande, L1, O. Humleg.g. 19. Drottningg. 8. Joh., idkar skohandel, st. L:a Nyg. 17 B. B. A. T., Handlande, n. Drottningg. 44. C., Ingeniör, n. G:la Kungsholmsbrog. 53. A. N., Kungl. Hofkalligraf, n. Lilla F. A., Kopparslagare, s. Göthg. 45. Vattug. 16, 2 tr.; gifver undervisning i Fredrik, Lektor, s. Hornsg. 29. skönskrifning åt hrr och damer af alla A., Major vid Fortifikationen, n. Kamåldrar; medd, råd för personer, som lida makareg. 8. af darrn, och svaghet i handen vid pen B., Målare, st. Lilla Nygatan 4. nans förande; försäljer i parti med rabatt K W., Postexpeditör, U. Ostra Humleprisbel. skrifmaterialier, korkpennskaft o. gårdsg, 15 B. stålpennor (engelska skolpennor); träffas C. J., Revisor i Kammarrätten, n. Drotthvard. 91 o. 46 e. m., sörid, 911 f. m. ninggatan 31. Berghammar, F., Verkm., s.st. Skinnarv.g.16A. G. E. T., Smed, n. Luntmakareg. 65 E. Berp;hman, A., Grossh., Södermalmstorg 4. Verkstad: s. g. 61. G., Med. D:r, n. Regeringsgatan 33; mot Carl T., L1, Esplanaden (Norra Humletagningstid helgfria dagar 121. gårds g.) 27. Bergholm, C. C., Brefbärare, n. Arsenals J. K, Trädgårdsmästare, Kh. Bergsg. 40. gatan 2 A. Ad., tillv. Tryckfärg, n. Norrtullsg. 11. ' G. E., Iland1" L1, GrefThureg. 77; bo Berglöf. C. A. R., Musikdirektör,.N. Tulldar: O. Humlegårdsg. 29 och Ladu portsgatan 24. gårds lands t. 1.' A. T., Musik. Instr.mak., n. Oxtorgs J., Operasångare, n. Malmskilnadsg. 28. gatan 18, 2 tro Bergholtz, F. M., Husegare, n. Kammakare A. M., Sidenfabrikör; firma: Casparsson& gatan 47. Schmidt, st. St. Nyg. 33; kontorsarnmn G. E. M., Föreståndare för Pantbanken. s. gata 4. Vestra Kapellgränd 3. Bergman, P. Leon., Agent; mottager och K. G., Klockgjutare, åtager sig alla SOl' ombesörjer alla slags inkasseringar ters konstgjutning., n. Kammakareg. 47. m. m. n. Klara Strandg. 7. Bergianska Trädgården, n. Karlbergs alle 5. ' P. Wilh., Agent, n. Apelbergsgatan 47. Bergin, August, & Komp., Spegelfabrikör och E. W., Amanuens i Riksark., L1. Storg. 32 glasmästare, n. Lilla Vattugatan 22. H. M., Amanuens ikamm.kol1" L1. Styck & Olsson, Tapetserare och möbelhandl., junkaregatan 1. n. Kungsg P. D., Amanuens i Just. Rev., L1. Stor Bergius, A. Th., f. d. Lektor, Ll, O. Humle gatan 4. gårdsg. 31. C. A., Amanuens i Poststyr., n Mäster E. T., Ritare, n. David Bagares gata 9. Samuels gata 48. Berglin, C J., Smed, Kh.Jlandtverkareg. 27. W. G., Artillerikapt., L1. Stureg. 52. W, T., Und.löjtn., s, Ofre Badstug. 30. K. Isak.Jror, Bagare, s. S:a Tullportsg. 17. Bergli~d, A: G. Professor, n. Regeringsg.61. O. G. V., Ba~.are, n...gåsgränd 2 B.. Emil, VlktualIehand1" s. Hornsg. 64. A. M., Bagerndk:a, Sodra Tullportsg. 32. Bergling, C. A., Civiling., st. Stadssmedja. H. A., född Thermenius, Barnmorska, n. gatan 9. Stora Badstugatan 35 O

9 :34 BergmanBergqvist. Bergman, Clara L. Fr., f. Nilsson, Barn Bergman, C. G., Rektor vid Beskowska skomorska, n. Jakobs Bergsgata 13 B. lan, n. Johannis östra Kyrkogata 22. A. W., Bleck och plåtslag., LI. Storg.21. Aug. K:son, Revisor vid armens pensions. Bernh., Bokh., s. Hornsg. 35. kassa, Postexpeditör, n..mi. Fr. södra C. F., Bokh., n. Saltrnätaregatan 19. Kyrkogata 15, 3 tr, öfver gården. C. J., Bokh. i Trafikstyr., Djurg., Falken S., Sergeant, Kh. Pontonierbat.kasern. bergsgatan 5 C. E., Sånglärarinna, LI. Linnåg. 4. Sven, Bokh., S. Göthgatan 32 B.. M. L., n. Klara Bergsg. 72, Tapisserihan Axel, Bokh., LI. GrefThuregatan K. F. O., Bokhåll., n. Drottningg del, n. Drottningg. Nils, Tjensteman i 33. försäkringsbolaget V. L., Bryggrnäst., s. St. Skinnarviksg. 2. M., Enkefru, n. MästerSamuelsg. 48. Skandia, & Nilsson, n. Kammakareg. 46. Utgifvare af romantidningen S. A. E., Enkefru, n. Saltrnätaregatan 5.»)LördagsQväIlenll, n. Karduansmak. J., Fanjunkare, J., Fil. Kand., n. Regeringsg. 94 A, 1 tr. s. Göthgatan 49. gatan 11. P. A. Vaktmästare i Kammarkollegium, R., Fru, Blasiiholmstorg 12. Kh. Pilgatan 9. M. A., Grosshandl.enka, n. Kammakare J. E., Vaktmästare, Ll. Skeppareg. gatan 46. E., Vaktmästare, n. Vegagatan Anton, Grossh.; firma: Anton Bergman & Bergmansson, C., Underlöjtn., LI. Grefg. 28. K:i, st. Svartmang. 16; kont. derstädes. Bergmark, L., Kommissionär, S. Hornsg, 46. Edvard, Grossh., LI. Esplanaden 14; kon Bergner, Johanna, Eriksberg. tor: n. Vestra Trädgårdsg. 7. Bergnings och DykeribolaO'et Neptun; verk N:son W., Grossh., L1, 8tureg. 40. ställande direktör: E. 'Liljewalch; ee J... Ph., f. d. Grossh.; LI. Komm endörsg.4 tor: st. Skeppsbron 34; belltel. 17. kon A. E., Grossh., Djurgården, Rosenvik. Berget, C'., Byggm., n. Kl. norra Kyrkog. 5. A. R., Handelsbokh. n. Apelbergsg. 58 B. Bergquist, L., Bankokommissarie, st. Skepps W., Hatt o. mösshandel, n. Drottningg. bron , ingång från Gamla Kungsholms Sven, Handelsag. st. Vesterlångg. 44, 2 tr., brogatan. försäljer Almedals linnefabrikater, bom A. E., Hofpred., n. Jakobs Kyrkogata 4. ullsgarn, bomullsväfnader, m. m. C. H., Hofpredikant, Djurg., Rosenvik.. J. H. E. G., Kamm.skr. vid 'I'ullbevak B. N. V., Hofrättskommissarie, Strandgata 50. n. Klara ningsinspekt., s. Besvärsg. 14 A, 2 tro N., Mur o. bygg m, n. Rörstrandsgat. 30. S., Husegare, s. St. GlasQ.l"Uksgatan 22. Ingeborg, Musiklärarinna, S. Besvärsg. Henric, v. Häradsh., n. Alandsgatan F., Ingeniör vid Ekon. Kartverket, 12. LI. 14 A, 2 tro A.C.J.E.,e.o.Postexped.,s.Besvärsg.14A. Kommendörsgatan 7. Gust, F., Trävaruhandl., n. Norra Tull Alb., Ingeniör,' L1, S. Humlegårdsg., C. J., & K:ni, Jernkramhandelsfirma, 4. portsg. 9. eges ~ L. G., Viktualiehand1" Ll. Nybrogatan af F. M. Lund, st. Vesterlånggat;tn I. A, L., Kammarsk., n. Regeringsg ; bod i!lamma hus. L. S. H., Ofverstelöjtnantsenka, S. Be G. A. C., Kapt. v. Fortifik., dörsgatan 5. Ll. Kommen svärsg. 14 A, 2 tr. Bergqvist, E. O., Bokh., st. Prestgatan 27. F.W., Kommiss. i Riksbanken, S. Göthg , Fotograf, firma: Anna Lindståhl& K:ni, L. P., Källaremästare, gatan 19 B. n. Malmskilnads st. St. Nygatan 38. F. W. & K:i, Hattmakarefirma,. n. Malm John, Literatör, 47 B.. s. Maria Högbergsg. skilnadsg. 28. S. M., Kommissionär, st. Vesterlångg. 44. W., Löjtnant, Blasiiholmstorg 12. Emma, Modehandlerska, n. Drottningg. 68. F. A. G., Med. Dokt., Akad.doc., behand E. C., Modehandlerska, n: Drottningga. lar hudsjukdomar 1/210'1. 11 och 12 tan 53.. alla helgfria dagar utom onsdagar och A. G., Pianofabrikör; firma: Bergqvist & lördagar, n. Lilla Vattugatan 12; un Nilsson, Regeringsg. 97; pianofabrik: der sommaren vid Sätra brunn. J. R. E., e. o. Notarie och literatör, S. n. Oxtorget 6. O. H., Plåtslagare, n. Drottninggatan 93. Bengt Ekenhjelmsgata!1 4.. A. M., Repvaruhandel, n. Norrmalms. J., f. d.pianofabrikör,ll.ostermalmsg.16. E. A.,Postexpeditör, Ll. Djurg. Alberget 8. gatan 1 B. A. P., Tapets., n. Trebackarlångg. 3 B. J. W., Protokollssekreterare, ringsgatan 56. n. Rege P. L., Tapetserare, n. Hamng. 17. J. F., Vaktmäst., S. Bellmansgatan :32.

10 Bergs AktiebolagBergström. 35 Bergs Aktiebolag; kontor och lager af bom Bergström, Carl, Bokh., Ll. Södra Humleullsväfnader: st. Kornhamnstorg 49. gårdsg. 20. Bergsbro Aktiebolag i Norrköping; kontor: C., Bokh., Kh. Handtverkaregatan 38.. st. Lilla Nygatan 10. C. G., Brefbärare, Ll. Grefg. 35. Eergsprodukter och malmer alla slag un A., Byggmästare, s. Tjärhofsgatan 5. dersökas å Kemiskttekniska byrån, n. N. J., Cementgj., n. RoslagstulIsg. 5 C. Drottninggatan 40. W. E., Enkefru, L1. Kommendörsg. 26. Bergsskolan, n. Drottninggatan 95 B.. U., Enka, idkar Svarfvareyrket, n. Rege Bergsson, C. R, Postexpeditör, Norrtullsg. 5. rings gatan 72. Eergstedt, Emma, Barnmorska, n. Karduans Aug., Fabrikör, s. Bellmansgatan 28. makaregatan 3. C, Fabrikörsenka, n. Bryggareg. 11. F., Bokl)andlare, Ll. Nybrogatan 30. V. E. E., Folkskollärarinna, Ll. Espla Lars, Fabriksförest., s. Srt Paulsgatan 33. naden 31.. Carl, Fabr.; firma: Lars Monten, s. Sot H. E., l<'olkskollärarinna, Ll. Riddare Paulsg. 33. A: kontor: st. St. Nyga gatan 12 A. tan 19. J. W., utför Gas och vattenledningar; Jakob, Fil. Lic., LI. Nybrogat. 40, 4 tro firman innehafves af J. G. Bergström; Eric, Grossh., idkar Stearinljus och såp fabrik och kontor: n. Bryggaregat.11. fabriksrörelse under firma Lars Monten. F. o Guldsmed, n. MästerSamuelsg. 43. S. Lilla Badstug. 10; kontor: st. Stora L. C.,Handelsidkerska,n..prottningg.81A Nygatan 19. C. A., Hofkapellist, Ll, Ostermalmsg, 28. C., Mamsell, Inackordering, n. Klara R M., Husegarinna, s. Pilgatan 40. BergsO'ata 50, 3 tro F., Kammarråd, n. Drottningg. 5. Bergsten, l W., Grossh. ; firma: Bergsten J. L., e. o. Kamm.skr. i tullv.,l1.storg.32. & Ernst, st. Vesterlångg. 42; kontor B. V., e o. Kammarskrifv., st. Skolgr.1. och hvitvarulager en gros derstädes. Reinhold, Kassör vid Aktiebolaget Atlas, K. V., Med. kand., Kh. Handtverkareg. 19. n. Karlbergs alle 2. J. A., Tapetserare, n. Smålandsg.28 A. C. O., Kyrkoskr., Klockare, n. Jakobs C. P., Telegrafassistent och Bokhållare i Kyrkogata 4. allm, hypotekskassan för Sveriges stä Axel T., Körsnär, firma P. N. Bergström, der, L1. S. Humlegårdsgatan 4, 3 tro st. Storkyrkobrinken 4; bodar i samma Bergstrahlska huset, s. k., st. St. Nygatan 2. hus och Stadssmedjegatan 4 samt n. Bergstrand, Hjalmar, Agent, L1.Riddareg. 20. Fredsgatan 18. C. J. R, Handl., LI. Riddaregatan 26. Albert L., Körsnär, firma P. N. Berg G. :K, Handlande, s. St, Badstugatan 49. ström, L1. Kommendörsg. 24; bodar: P. E., Ingeniör i Landtmäterikontoret, n. Fredsgatan 18, st. Storkyrkobrinkeh Kommissionslandtm., r.i Sibylleg och Stadssmedjegatan 4. W. A., Juris utriusque kandidat, Ama Anna, Lärarinna, Blasiihol~l1storg 12. nuens i Civildepart. TJI. Nybrog. 49. A. F., Lurftskrarnhandl., st. Osterlångg. 1. Jonas, Landtbrukan, Kh. St. Kungs Bodar: st. Munkbrog. 4 o. Mälart. 21. holmsgatan 29. Paul U., Lärftskramhandl., n. Hollända C. E., Professor, n. Norrmalmsgat. 11; regatan 2. verkställer agrikulturkemiska under O. W., Löjtnant, L1. Skepparegatan 22. sökningar samt meddelar upplysningar E. W., LÖJtnant, Ll. V. Humlegårdsg. 14. och råd i ämnen hörande tilljordbru N., Med. stud., Sturegatan 9. ket och dess binäringar; träffas kl. M. L., Minuthandlande, LI. Storgatan Q f. m. Eduard, Möbelsnickare, n., Apelbergsg. J. F., Angfartygsbefälhafvare, s. Maria 42; verkst.. n. Holländareg. 5. Högbergsgatan 31. O. P., Pappershandl., n. Arsenalsg. 2 A; Bergstråle, Math., Handelsidkerka, n. Re tidningskontor: s. g. 1 A. geringsgatan 57. A., Revisor i Riksbank., n. Bryggareg. 10. Bergström, A. Wilh. Arkitekt, s. 'l'järhofsg. 5. C. A. R, Skomakare, st. Vesterlånggatan C., Banktjensteman, n. Harnng. 18 B. 72; bod samma gata 77. A. E., Barnmorska, n. Tullportsgat. 23. C. G., Skorstensfejare, n.luntmakareg.ll. R, Bibliotekarie i Kungl. biblioteket, J. A., Snickare, s. Stadsträdgårdsg. 59. n. Rörstrandsg. 14 o. 16, 2 tro C. E. M., Snickare, n. Apelbergsgat. 42. Carl. Bokh., Ll. Kommendörsgatan 26. Anna, Snörmakeri, n. Klara Bergsg. 21. G. O., Bokh., st. Svartmangatan 27. F. T., Stadstjenare, Drottningg Theodor, Bokh., s. Maria Högbergsg, 44. E. G. M., Stationsskrifv., n. Hörstrands Evald, Bokh., S. Hornsgatan 54. gatan 36.

11 36 BergströmBeus. Bergström, E. G., f. d. Teaterdirektör, s. se Bernhardh, Anna, Enkefru, Ll. Sibylleg. 20. dra Teaterhuset. Alf. P., Handelsbokh., Ll. Sibylleg. 20. J. A.,.. Tjensteman i bol. Nordstjernan, Cecilia, Modesömmerska. st. Trångsund Ll. Ostermalmsgatan ; bod: Köpmantorget 1. Aug., Trädgårdsm., s. Tantogatan 3. Bernheim, Axel H., Med. D:r, l:e Bataljons C. A., Tulluppsyningsm., st. Tyska Skol läkare, Ll. Nybrogatan 8; mottagningsgränd 1. timmar 1/29 1 /210 f. m.; 23 e. m. C. A., Underlöjtn., n. Malmskilnadsg.48B. Berns,C. H. F.,Hand.kassör, n. Smålandsg.9. J. H., Vaktmästare i landtf6rsvarsdepar H. R., Konditor, n. Näckströmsgatan l, tementet. Norra Tullportsgatan 23. Berzelii park. J. A., Verkmästare, s. Hornsgatan 32. W. H., Schweizeriidk., n. Näckströmsg. 1. C. R. D., Angf.befälhafvare, n. Stora B. J., Sjökapt., n. Karduansmakareg. 9. Badstugatan 54 A. Bernström, C. A., Boktryckare, st. St. Ny Bergsunds Mek, Verkstad., s. Bergsund. gatan 38.. Bergsunds Mek. Verkstads slip vid Finnboda Carl Fr., Boktryckerifaktor, s. Göthg. 51., varf utom Danviks tull. John & K:ni, Handelsfirma, eges af Bergvall, J. A., Bagare, Ll. Nybrog. 28 C. John Bernström och Joh. Tornblad; Otto, Bagare, Kh. Handtverkareg. 14. maskinagentur samt agentur för Igge J E., Fanjunkare, s. Timmermansg. 27. sunds, Osterby och Grytgöls bruk, E. A. R., v. Häradsh., Ll. Kommendörs st. Storkyrkobrinken 11. gatan 23. John, Ingeniör; firma John Bernström & Bergwall, Fredr., Brukspatron, Ll. Södra K:i, Ll. GrefThureg. 66, 3 tr. Humlegårdsgatan 24., P. F., Inspektor, Kh. Reparebansg. 20. Carolina, Kafe, n. Oxtorgsgatan 2. A. F., Vaktmäst. i Handtverksbanken, C., Underlöjtnant, Ll. Grefgatan 37. Storkyrkobrinken 14. Bergwik, AL, Lärare vid Praktiska Arbets Beronius, B. W. M., Banktjensteman, Drottskolan, Kh. Bergsgatan 17. ninggatan 93.. C. G., Löjtnant, Kh. Bergsgat. 17. C. H., Bokh., n. Kl. östra Kyrkogat. 5. Bergöö, Ad., Handlande, Ll, Linnegatan 5. W. M., Med. Dokt., n. Drottninggat. 93. Berlien, J. F. V., Civilingeniör, n. Malm Bersen, C. D., Komminister, st. Vesterlångskilnadsgatan 42. gatan 19, ingång från Prestgatan. Berlin, N. J., f. d. Generaldir. i Medicinalst., Berwald, Hj., Civilingeniör, Privatlärare 'i n. Malmskilnadsg. 35; träffas alla da matematik, n. Malmskilnadsgatan 37. gar 910 f. m. M. A., Tjensteman i f6rsäkringsbolaget S. E., Husegarinna, n. Dav. Bagaresg. 5. Skandia, n. MästerSamuelsg. 48. ~ N. G.,V. Häradshöfd., n. Malmskiln.g. 35. Besigtningsbyrå, st. Trädgårdsgatan 3. A., Kassör, Ll. Styrmansgatan 8. Beskow, Augusta, Enkefru, n. Malmskilnads P. L. H., Kont.skr. Ll. GrefThureg. 25 A. gatan 46. Aug., Med. Dokt., Ll. Esplanaden 27, H., Expeditionssekr., n. Norrmalmstorg 3. mottagningstid hvarje f. m. kl Gustaf, Försäkringsaffär, st. Skeppsbron J., Polisintendent, n. Regeringsg ; kontor: st. Storkyrkobrinken 4. M. N., Regementsläkare, östra distr., G., Grosshandlare, st. Skeppsbron 28. Ladugårdsl.torg 6; träffas ~910 f. m. E. G., Ingeniör, s. ;?ödermanlandsg. 9. och 23 e. m. A., Kamererare vid Ofverintendentsembe Berling, F. T., Grossh., s. Göthg. 32 A. tet, Bl. Arsenalsgatan 4. J. F. R., Kassör vid Skandinaviska F. B., Kamererare, st. Skeppsbron 18. Kreditaktieb., S. Göthg. 32 A. Th., Kammarh., Ll. Esplanaden 6. C. A., Kött o. fiäskhandel, n. Kungsg. 13. W. B., Kanslise}}r., Ll. Sturegatan 50. Berling, se äfven Behrling. R., Kapten, Ll, Ostra Humlegårdsg. 37. Berndes, G. F., Brukseg., n. Kungstensg. 18; G. E., Pastor, n. Malmskilnadsg. 46. kontor: Skeppsbron 26. Betelseminariet, Ll. Vestra Humlegårdg.18. E., Kamererareenka; lemnar undervis Betjemann, John, Handelsbokhållare, Ll. ning i handarbeten, s. Göthgatan 22. Riddaregatan 12 A. Berndt, J. A., Skådespelare, Ll. V. Humle H. C., Sockerbruksm., s. TantoSockerbruk. gårdsgatan 43. Betzen, V. L. von, f. d. Brukseg., Regerings Berndtson, B. J., Grossh., Nybrohamnen 24. gatan 71. C. J. B., Lektor, n. Norra 'I'ullportsg. 17. H. TOn, Doktorsenka, S. St. Badstug. 8. Bernhard, A., Genremålarinna, Ll. O. Humle J. A., e. O. Postexpeditör, s. S:t Paulsg. 30. gårdsgatan 21. Beus, A.,e. o. Kansl. i Post., n. Kungstens A" Pastor, n. Norra Smedjeg. 24. gatan 24.

12 BeveBishe. 37 Bevs, L. T., Kassör i Enskilda Banken,.LI. Billberg, A., :Med. D:r, s. Kocksgatan 12; hal' Nybrogatan 34 B. privat kuranstalt för nerv och sinnes 13eve, se äfven Boivie. sjuke; konsultationstid: helst 121 e. m. Bexelius, A., Grosshandlare, idkar Destille Billbergh, T. A., f. d. Advokatfiskal, n. Klara rings och vinfabriksrörelse under fir södra ~yrkog 13 B. " ma Ahlbom & K:ni, s. Göthgatan 49. Selma, Froken, n. Klara södra Kyrkog. 13. Ileyer, Hugo, Godseg., n. Kungsgatan 16. Bille, Wilhelm, Bokhandl., n.. HoUändareg. N., Målare, n. Regeringsgatan ; bokhandel: n. Drottnmgg Beylikdjian, S., Handlande, Hamngatan 17. C. F., Bryggare; firma: F. W. BlUe, n Bianchini, G. C., Enkefru, 11. Jungfrug Repslagaregatan 6. ~. Theodor, Hand!., Ll, GrefThureg. 50 A. victor, Bryggare; firma: F. W. BlUe, n. Bibau, A. C., Husegarinna, n. Drottningg. 34. R;pslagarega~a~ 6. '" C. F., Major, n. Drottninggatan 34. F. E., Dansk Minist., n. Drottnm15g...,1. Bibelqvinnohemmet, s. ~ya Gatan 28. : S., Ellkefru, n. Repslagarega~an 6.. Bibelsällskapets arkiv, Kungsholmstorg 3. BIller,. Tuye Olsson," firma BIlle.r & K:I, Bibelsällskapet, British och Utliilldska, st. Angbatsk~mmlsslOnar, Regenngsg. 3; Svartmangatall 24. (Tyska Stallpl. 1.).. kontor: "RIC1dareholnI,shamnen 7. Bi bl iote k' BIllIng, Joh. Sam., & Son, Grosshandelsfirma, Församlingarnas Bibl., se nämdc rubrik. e.p:es af K. Bohman, A. Sjöberg och A. Krl 'g vet akad Bibl B' J l to 10 GIesecke, kontor: st. Kornhamnstorg 4. s. ~. I., irger ar s rg. H. H" 1 höfdi B k Kungliga Biblioteket, Ll. Humlegården. br~~a~to~lce24arac s orcmg, n. run e. Pedagogish BibI., Regeringsg. 79 o. 81. Th Lg > d IS..? " S. RI 'k..s dager l s Bibli 1.10 t.e., k B' uger. J ar. I sorg t v, ' gatan.,an 22. skapsm,t1are, n. N ona medjs. Jirunderden~ld,Rlksdagenarf.orsamlad, C. L. D., Revisor, st. Stora Nygat. 24. oppet al,la sökned. 10;2 och v7 sa;mt Walfrid, Rådman, n. Brunkebergstorg 24. mder tiden mellan RIksdagarne man J., Sjökapten, s. Katar. Högbergsg. 10.., dagar, onsdag~r,och. fredagar 112. Billnian. IJ. D. F., Enkefru,st. Köpmang.8. BlcKlOrd, Eales&K:I, Stubmfab.; firma: eges A. W., l\'iekanikus, n. Alandsg. 24; meaf Joseph Eales, s. Sundsta, VId Skanst. tallfa brik under finna: A. Undin. rjjddle, Oscar, Verk st. Direkt. föl' aktiebol. Billmansoll, H., Enkofru, s. Mariagatan Il. Biddlo & K:ni, Brädgård, kontor och A. L., Major, Chef för Pontonierbataljo. bostad: Kh. Reparebansgatan 10. nens 2:clra kornp., Kh. Garfvaregatan 5. Biechlie, C. L., f. d. Inspektor, st. Skiir : Frey, Notarie, n. Jakobs Bergsgata 7. gårdsgatan 17. Blll?w, G., Agent, n.. Nornnalmst0r.g 3. Yo' li C <\. H M' 11 A till. t 22 G. A., Underoff. VId flottan, s. Gothg. 51. BDI een'gra :b er.,~' "Da J Ror,'r" J, m.. '., ape t r I Neng~ a~~il' S., 1 ona.lu Billqvist, stugafan J. A. '1.'.,Tullförvaltare, o[ A. s. St. Badportsgatan 5. B'II t... C E k f N l 29 P,ier'k' L C K t 1. ~ k b I S rom,., "n e ru, n. l orrma msg.. 'J. en,,;., ap ensenka, n..iako sm. A., Fotograf, Ll. Hamngatan 2. Bergsgata Il. A F" f" 'f:' 'd'. tifiei Il bl. P;peel+ J N L d t f 'k d '. f" t., IU, 01 ar igar ar I cie a ornmor, oj.~" e,. l., e amo a n s agen, ors a N. l ' t 20. fd l Kammare' teknisk fabrik för tillverl, n. l orrrna msga an, se annensa e...:. 1. c I Ol I ver ningen, sid. 13. mng af attika och senap; firma: Th. R l lf' F kt bl t l" k Wi b & K' t till k' f eu( o, ru " oms er ocn grorisa s..n org o :.~ll,sam l..ver nmg.a handel, Norrmalmsgatan 20. O'rafgränd l.. n ~ s, o o ~s e traihas~a Brunkeoergstorg a Töcksfors 12, tramassefa~nk, kontor: st. Tele Axel, Länsveterinär, hol I tad för Veterinär tån dar för för Stock Köttbs. T" + b. >;Ieo, fabrik ".. for tlllverkmng af amykos Regeringsgatan slgtmngsbyran VIdRepslagaregatan, 66. n.. aseptin, parfymer m. m., ~ or~tuusg. 7. C. A., Målare, n. Norrmalmsg. 20. R!hl', A., Vaktm~.st~.r~, ~.Stadstra(~ga:.dsg. 46. Bing, J., Bankdirektör, Ll. Storgatan l. Bikupans, ny~ forsaljnmgsmagaslll for frun Binnqvist, C. J., Civilingeniör, L!.Skeppare. tlmmersaroe~en, n. Kl~ra Bergsg. 23. gatan 50 B, Blanches malmgård. ~!ldmark, A:, ~1alare, LI. Rldda,regatan 12 B. Birgen, Axel, :?fålare; firma: Pettersson & Hildt, ~. GIllIs, gardsgatan Kapten, 7 B. Ll. Ostra Humle Birgen, n. Parisg, garegatan 19. 7; verkstad: n. Bryg C. N., Kansliråd, Bl. Stallgatan 4. Hiljer, O., Tapetserare, Beridarebansgat. 18. Birgersson, L. M., Vaktmästare n. Apelbergsgatan 60 A. i Hofrätten, BiJlberg, S. M., Folkskollärar:a, gatan 12. s, Kocks' Biho, H., Enkefru, 35. s. Maria Högbergsgata

13 o 38 BissmarkBjörklund. Bissmark, C. P. A., Handl., s. Göthg Björck, J. F., Vaddtillverkare, n. Jakobs &; From, Maskinaffär, n. Ma1mskilnadsg. 46; amerikanska verktygsmaskiner för Bergsgata 14. A., Vaktmästare, st. Köpmangatan 8. alla yrken, injektorer, velocipeder, A G., Vaktmäst., Lutterns gata 26. strumpstickningsmaskiner etc. Joh. E., Vinhandlande, Ll. Storgatan 29. Carl, Maskiningeniör; inneh. af firman Björk, S., f. Alfvegren, Barnmorska, n. David Bissmark &; From; n. Malmskilnadsg. 46; kontor derstädes. Bagares gata 22. C. l. P., Bokhållare, n. Regeringsg. 54 C. Alb., Specerihandl., s. Göthgatan 76. John, Kontorist, n. Regeringsg. 54 C. Biörck, Julia, 20, 1 tro Folkskollär:a, Ll. Grefgatan F. G., Maskinist, n. Regeringsg. 54 C. J. U. E., Musikus, n. David Bagares gata E. J., Kammarrättsråd, Kyrkogata 3 A. n. Klara vestra 22 och 24. Björkander, Th. W. W., Folkskollärare, n. Clara, Kamerersenka, Ll. Grefg. 20, 1 tr, Biörklund, H., Enkefru, n. Joh. östra Kyrko Teknologgatan Björkebaum, W. 3. E., Tullvaktmästare, n. gata 4. Rådmansgatan 25. Henning, v. Häradshöfd., Ll. Kommen Björkegren, O. A. C., Aktris, n. Holländörsg. 21 B. B., Ingeniör, n. Joh. östra Kyrkogata 4. dareg.10. J. W., Handelsagent, Ll. Jungfrugat. 10. Axel Hugo, Kammarrättsråd, ringsg, 64. n. Rege. J. M., Hoffurir, Kungl. Slottet. P., f. d. Källarem., n. Holländareg. 10. Hedvig, Lärarinna, gata 4. n. Joh. östra Kyrko T. W., Skådespelare, n. Holländareg.10. Björkenstam, A., Enkegrefvinna, innehar Bjuggren, C. E., Brukseg., Ll. Nybrogat. 50. Stockholms expressbyrå: Klara södra C. G., Sjökapten, Ll. Nybrogatan 50. Bjurelius, A. W., Bokh., n. Lästmakareg.10. Kyrkogata 11. F. B., Löjtnant, n. Klara södra Kyrko Carolina, Fru, n. Lästmakareg. 10; hem gata 11. bageri för finare kaffe, the och smör Björkgren, M. U.,Snick., n. Luntmakareg. 46. gåsbröd. Björklund, O. W., Arkitekt,..n. Drottningg. 8. Bjurholm, And., Brygg., s. S. Tullportsg.55. Gustaf, V. Auditör, st. Ofra Munkbron 1. Pehr, f. d. Bryggeriidkare, Yxkullsg. 1. s. Wollmar N. G., Brefbärare, n. Jak. Bergsg. J. O., Brefb., st. St. Nygatan P. J:or, S. WollmarYxkullsg. 1. G., Fil. Kand., n. Kammakaregatan 46. Bjurholms Bryggeriaktiebol.;verkst.direkt.: Augusta, Fru, Drottningg: 64, basar; la Anders Bjurholm, s. Södra Tullports ger af I:usshållsartiklar, leksaker och gatan 55. galantenvaror. Bjurling, Aug., Bokbindare, st. Baggensg. 19. A., Gravyrtryck., n. Regeringsgatan 55. C. M., Bokhållare, Ll, Nybrogatan 53. Clara, M., Grossh.enka, n. Regeringsg.20. G., Kommissionslandtmätare, rebansgatan 10. Kh. Repa C. A., Guldsmed, 'I'h. O., Söner, s. Hornsgatan handelsfirma, 20. eges af Bjurström, P. G., Handlande, n. Drott C. C. Sandberg, n. Regeringsgatan 20. ninggatan 51; bod i samma hus; parti C, L., Hautboist, Ll. Storgatan 16. och minutaffär för konstsaker, sta C. A., Husegare, Ll. N. Humlegårdsg. 41. tuetter, byster, tapeter, papp och jernspislar... porslin, glas, V., Husegare, Ll. Linnegatan 18, A. W., Husegare, n. N. Tullportsl$' 56. Björck, Anton, Amanuens, gatan 2 Ii. Ll. Ostermalms. J. R. J., Kamer.iSparb.,n. N. SjledJeg.34. A., Kontorsskrifv. i Sparb., n. Norra A. W., Bokförläggare, gatan 8. n. Östra J ernvägs Smedjegatan 34. J. A., Literatör, Ll Norrmalmsgatan 32. A., Gulddragare, Ll, Kommendörsg. 25. 'I'h., E. O., Med. St~\l., Regeringsg. 20. Emanuel, Gulddragare; firma: C. J.M.Fyr J. N., ~jökapten, s. Ofre Stadsgård. 6 A. wald &; K:ni, n. RegeringsO'atan 21. O. K., Skräddare, s. S:t Paulsgatan 3. Edv. A., Handl., försäljer kemiska och G., Speceri, delikatess O. viktualiehanfarmaceutiska apparater, n. Jak. kog. 14; bod: n. Regeringsgatan Kyr 6.. del, Regeringsg. 97. B., Styckjunkare, Ll. Nybrogatan 53..: C. J., e. O. Hofrättsnot., Tjenstem. i Stock F. H. E., Tapetfabrikör; firma: Björklund, holms Ensk. Bank, n. ReO'eringsg.29. Lundbeck & Komp., bostad o. fabrik: N. O., Kontorsskrifv., s. Besvärsg. 50 C. n. St. Surbrunnsg. 6 B; bod: n. Malm A. E., Läderhandlare, n. Apelbergsgatan torgsgatan 8. Se anuonsafdelningell 58 A. sill. 14..

14 0 Alf., BjörklundBlanck. 39 Björklund, C. J., Underofficer vid flottan, Björkling, H. L., Grosshandlare, s. Muria Djurg. Allm. gränd 2. Högbergsgata 60 A. Björkman, Hjalmar, Bokh., Ll. GrefThure C., Rektor, s. Kat. vestra Kyrkog. 4. gatan 71. Björn, K. F., Med. Fil. Kand., s. Göth John, Bok o. Stentryckeri, st. Vester gatan 39. långgatan 65. C. G., Trädgårdsmästare, s. Göthgatan 39. Axel, Brukspatron, Ll. Norra Humle Björnberg. V. E., Enkefru, Kungsgat. 26. gårdsgatan 1... & K:i, J ernkramhandl.; firman eges af. I. C., Enkefru, Ll. O. Humlegårdsg. 14. V. F. Winroth, n. Regeringsgatan 3. C. O. D., Fil. Kand., s. Lilla Glasbruks Björnbom, C. V., Bokh., st. Jerntorget 83 gatan 23. F. E., Fru, idkar mösshandel, st. Stor Albert, Frö och spanmålshandl., st. kyrkobrink. 10 och Jerntorg.83. Munkbrogatan.9; kontor derstädes. H. F., Kamm.skr., s. Södra Bangårdsg. 4. F., Ingeniör, st. Osterlånggatan 37. A. Ch., Lärarinna, st. Jerntorget 83. A. G., Juvelerarefirrna, innehafves af Axel Björnson, C. A., Husegare, s. Falkenbergs G. Björkman och Ko Aug. Björkman, gatan 58. n. Klara norra Kyrkogata 11. Björnstjerna, J. 1\1., General, n. Norrmalms M. T., Kaunnarrättsrådsenka, n. Brunns gatan 12. gatan 3. O. 11'1. F., Gen.Major, Ll. Stureg. 20. J. E., Källaremästare, Djurg., Manegen. C. M. L., Grefve, Generallöjtn., n. Drott P. A., Lektor, n. Kungstensgatan 20. ninggatan 21.., E. W., Litograf, Ll. Ostermalrnsgat. 14. G. 1I'I. O. R., RY..ttmäst., n. Kungsgatan 14. Major, Förest. för Tekniska skolan i R. JlL E. C., Ofverste, Ll. Sturegatan 34. Stockholm, Kh. Garfvarcg. 8; postadr.: Björnström, E., Kyrkoherdeenka, Ll. Sture Tekniska skolan. gatan 6... H. 11'1. A. o. J. C. R., Mamseller, Ll. F. J., Medicinalråd, t. f. Ofverläkare vid Sturegatan 32. Stockholms hospital, Kh. Konradsberg, ' J A., Målare, s. Kat. östra Qvamgränd 29. meddelar råd föl' sinnes och nervsjuk ~ A. W., Notarie i 'I'ullstyr., Ll. GrefThure domar dagl. {112 e. m. gatan G. W,) Vaktmästare, st. Stora Nygatan 2. C. J., Protokollssekr., s. Ofra Badstug. 41. Blachet, E. L., Kammarskrifv. i Tullverket. E. G., Sekr. i Hofr., n. Kl. södra Kyrko s. Besvärsgatan 27, 2 tro gata 7. G. V., Registrator hos Magistraten, n. K. S., Sergeant, Lifgardets till häst kasern. Klara norra Kyrkog. 20. E., Snickare, n. Uplandseat. 46. Blackstadius, S. L., Enkefru, n. Apelbergs J. E., Underofficer, Ll. Riddareg, 23. gata!~ 44. ' A. A. Vaktrnäst., st. Johannisgränd 4. J. Z.. Ofverlärare, s. Urvädersgränd 11. E. A., Verkmästare, n. Brunnsgatan 12 Blackwood, H. W., Tapetserare och möbel Björkmanson. M, Enkefru s.st.skinnarv:g.10. affär, Ll. G:refThuregatan 65; verkstad A. R., Kontorsskrifv. i Riksb. S. St. Skin och bod: Ostra Humlegårdsgatan 22. narviksg. 10. Bladh, J., Postvaktm., n. Uplandsgat. 42. G., Provisor, st. Triewaldsgränd 2. Blaedel, Rudolf, Konsthandel, n. Drottning Björkqvist, G., Handlande, n. Stora Badstu gatan 51. gatan 11. Blanch, Theodor, Kungl. Hofkonsthandlare. Björkroth, A. W., Handlande, s. Göthg. 16 A. n. Hamngatan 20 A; kontor och butik: Björksten. C. G. R., Slottsfogde, Kgl. slottet. Hamngatan 18 B; egare af Blanch', A. G. R., Tjenstem. i Ensk, Banken, KonstSalen vid Kungsträdgården; all Kungl. slottet. männa telefon Björkvall. J. E., Fabrikör, s. Tjärhofsgatan3. Blanchs Cafe, konsertsalong; direktör Victor C. G., Fabrikör, s. Tjärhofsg. 3. J ohanson, Kungsträdgården. E. W., Handlande, n. Norrlandsgat. 19. Blanck, Carl, GrosshandL; firma: Blanck & A. G., Vagnmakare, n. Norra Tullports Hreffner, st. Svartmangatan 16; kontor gat. 50; verkstad: n. St. Surbrunnsg, 7. s. g. 18. Björlin, O., Ingeniör, Kh. Garfvaregatan12. Otto, Grossh., och Nederländsk general Gustaf, Kapten.l'id generalstaben, n. konsul för Sverige, n. Kungsgatan 14; Drottninggatan :t7, 3 tro kontor, och brädgård: n. MästerSa Björling, L., Enkefru, idkar glas och pors muelsg. 64, öppna: vintertiden från linshandel under firma J. Alf. Björling, st. 8 f. m. till 7 e. m; sommartiden: från Lilla Nygatan 12; bod: st. Mälaret f. m. till 8 e. m.; belltelef.: 928, al lm. Se aunonsafdelningen sid. 23. telef.: 4410 till kontoret och bostaden.

15 40 BlanokiBlomquist; Blanck, A. W., Kammarskrifv., Regerings 'Blomberg, John, Grosshandlare, LI. Komgatan 89. mendörsgatan 5. Blank, A. o. L, Husegarinner, portsgatan 6. n. N. Tull S. Gro,sshandlare; firma: Sam.!3lomberg & C:o, L1. Vestra Humlegardsgatan Bleiweiss, G. A., Handskmakare, n. Stora 15 o. 17; kontor st. Skeppsbron 24. Vattvg~tan 12; bod: n. Brunkebergs P.!<. N., Handlande, L1. Ostra Humletorz 12. gardsgat. 44. e. A. Victor, Ingeniör, L1. Nybrogatan 40, Blencke, J., Handelsa~ent; firma: Blencke & träffas mellan 95 å Aug. Lind &: Wapler, n. Drottnmggatan 48, 2 tro K:nis kontor, st. Jerntorgsg. 40. Blidberg, M. L., Fru, L1. Kommendöraga F. G., Kamererare, L1. Skepparegatan 4. tan 10, 2 tro C. L., Kyrkosångare, L1. GrefThureg. 12. N., Handlande, n. Malmskilnadsgat. 27. W. S., Löjtn., L1. Riddaregatan 34 C. Nils, Hyrkusk; firma: Westerberg & K:i, G. K. S., firma: Sv. Blomberg; metalln. Malmskilnadsgatan 27; åkeri: Kh. verkstad: n. Kungsg. 32. ' Handtverkaregatan 11. B. K., Perukmak., firma A. C. G. Svan Blindinstitutet, L1. Nybrogatan 27 C. ström. & C:o, n. Drottningg. 45, verk Blir, A. Th., Grosshandlare, n. Klara Strand stad s. g. 47. gata 50; innehafvare af firman FredselI K. W., Spanmålshandlande; firma: Eklund & Blix; kontor O. lager: st. Vester & Blomberg, L1. Riddaregatan 3; konlånggatan 48. tor: st. Munkbrogatan 4. E. Ch., Kaptensenka, n. Uplandsgat. 42. Bob., Trävaruhand1., L1. Sibylleg. 10 B; Blixen, C. O., vice Häradsh., Klara norra kontor o. brädgård: Artilleriplanen. Kyrkogata 27. F. A., Tullvaktmäst., s. Stora Glasbruks Blixt, T. L., Sjökapt., n. Holländareg. 26 B. gatan 11. Block, G. F., Färggodsmagasin, s. L:a Bad. F. A., Urmakare, n. Hamngatan 20. stugatan 3, snedt emot badhuset.. C. G., Vaktmästare i Riksbanken, Ll. Blom, C. W., Artist, n. Lutterns gata 13. GrefThuregatan 35 O. 37. Gustaf, Bankbokh., LI. Storgatan 30 A. P. F. A., Verkmäst., n. L:a Vattug. 27. E., Bokh., Ostra Beridarebansgat. 2. F. E. Bokhållare i Stockholms enskilda Blombergsson B J Bokhållare s Hornstullsga.t~n 8'1..,,. bank, L1. Storgatan 30 A. E. M., Grosshandl., n. Gamla Kungs Blomcr~.utz, C. E., Agent, s. S. t. Eiskareholmsbrogatan 15 O. 17. C. E., Kanslisekreter., n. Klara Strandgrand 8... Blomdahl, A. G. K., Bagare, S. Katar. östra gata 48. Kyrkogat C. A., Lärarinna, st. Trädgårdsgatan l. V. G., Bokbindare, n. Alandsg. 17. C. J., Maskinist, n. Nya Kungsholmsbro C., Verkmästare, S. Falkenbergsgat. 32. gatan 16. Blomen, J. W., Kamererare, n. Stureg. 48. C. A. W., Metallgjutare, Kh. St. Kungs Blomgren. N. J., Byggmästare, n. AdolfFreholmsgat. 11. driks södra Kyrkogata 15. A. T., Postexpeditör, S. Hornsgatan 54. A., Byggmästare, Bl. Nya Teatergat. 3. Aug. & Hulda, Sjukgymnastik, S. Horns. A., Byggmästare, L1. Norra Humlegårdsgatan 54. gatan 10 B. E. J. A., Vaktm. i Hyp.vb., Bl. Arsenals G. A., Landskanslist, S. Göthgatan 46. gatan 4. J. G., Sergeant, Kh, Pont.batalj. kasern. P. J. B., Vaktmäst. vid Drätselnämden, G., Tapetserare, Djurg., Lilla Rosenvik; n. Norra Smedjeg. 9. bref genom posten..fritz, Xylograf, n. Norra Tullportsg. 1 C. Gunnar, Tapetserare; firma: Gunnar Blomberg, Anton B., Amanuens, Norra 'full Blomgren. Edv. Wessbergs eftertråportsgatan 6.. dare, n. Odensgatan 3 A. M. S., Enkefru, n. Norra Tullportsg. 6. G. H., Skomagasin, n. MästerSamuels : & K:ni, firma för destillering, eges af gatan 41 C. O. W. Ramstedt, L1. Skepparegatan N. P., Snickare, n. G:a Kungsholmsbro 18 o. 20. gatan Wilhelm, Förvaltare, s. Nya gatan 7. Blomme, J., Vinhan~1., L1. Ostormalms Albert, Geolog, n. Drottninggatan 80 A. gatan 18, 1 tro Carl, Grosshandlare; firma: John Blom Blommert, Rosalie, Enkefru, L1.Majorsg. 12. berg & K:ni L1. Linnegatan 4; kon L. E., Spegelfabrikör, L1. Qvarngat. 36. tor: st. Kornhamnstorg 51, 1 tro Blomquist, O. R., Bat.pred. vid K. Svea art.,

16 BJoruquistBogemano 41 komm. i Kungshalms förs.; Kh. Garf Blumenberg, R., Literatör. n. :Norrmalrnst.Tf), varego 4 Ao Blumenthal.M; Handelsagent, s. Pilgat. 6 D. BJomquist, Claes, Cigarrhandl., st. Slotts Blå Bandets redaktion, n. Bryggaregut. 2 B; backen 2; bod: Ll. Södra Humlegårds öppet 92; allm, telef gatan 11. Boberg, Edv., Agent; firma: Boberg & Kmi, Rudolf, Fabriksidkare; firma; Sundby fabrik för tillverkning af reseffekter; bergs Verkstadsbolag, Ll. O. Humle kontor och lager för partiförsäljning, n. gårdsgo 14; kontor: n. Regeringsg. 18. :Norra Smedjeg. 26. Olof, Räkenskapsförare, Ll. Jungfrug. 10. A., Apotekare st. 'I'riewaldsgränd 2, apo Blomqvist, C., Barnmorska, 1,1.GrefThureg. teket Engeln. 35 och 37. G. F", Arkitekt, no Grytgjutaregat. 350 A. r., Brefbärare, n. Via Trädgårdsg, 19. C. A. Edv., Bokh., st. :Mälaret. 19, 4 tro J. E., Civilingen., s. Renstjernas gr. 22. G, Civilingeniör, st. :Mälaretorget 190 C, K, Fabrikör, s. St. Skinnarviksg. 220 Dahlblom, Ch., Frukt o. blomsterhandel, Ao, Folbkollärare, Ll. Esplanaden 12. n. Drottningg. 31; telefon 719. A. K., Polkskollärare, n. Uplandsz. 44. C. M., Regissör, Kungl. Operahuset. Hanna, Folkskollärarinna, Kh. Hamlt C. E. Skräddare, n. Drottningg. 44. verkaregatan 21. Bobergh, A. E., Enkefru, n. Drottning, oo. E. A., Handl., n. Uplandsgat. 38. BockholmsSättra Bolags kontor, Norra EJa Fr. P., Handlande, s. Hornsgatan 75. siiholmshamnen 13; tel. 5457; till tegel J., Handl., Ll. Skepparegat. 22. bruket i Södertelge 16. F. W., Ingeniör, s. Göthgatan 70 Bodach, C. J., Ciganfabrikör, s. Göthg. 31. E. Ho, e. 00Kanunarskrifvaro, s. Sit Pauls Bode, Co, Vaktmåst. vid tyska legationen> Z'0' gkatan rono 6 fogc Co] e, n. Kl ara so K yr k og. 7. no Smålandsgat. 26. F. Ao, Literatör. sto Vesterlånggatan 61. Boda, Patrick, Grosshandlare, Dj, egen Fr. TJO' Musiklär., no J ak, Bergsgat. 18. domen Lido; kontor: st. Skeppsbron 40. O. B., lvlusikus, Dj. St. vägen 4. Bodecker, C. A., Bokh., L1, Linnegatan 5. Gottfro, Paketexpedit., no :Mäst.Samuels A. Po, Hattfabrikör, n. F'redsgat. 24. gatan 34. BodelI, Adolf, Grosshandl., L1, Linnegatan K P tti t B O] b 4 o kontor och lazer af zarn och väf. gaeta~'l/s jens em., no. enc are ans n~der: st. St, Nyg~ttan 31. E., Skräddare,st.TyskaSkolgränd1: verk Carl, Pianist, n. Drottninggatan 80 stad: st. Svartmangatan 29. Boden, Axel, Handlande; firma Axel Boden & A. P., Snickare, Ll. Riddareg. 11; verk K:ni, n. Stora Badstugatun 62 A; bod: stad: Qvarng. 15. n. Stora Badstugatan 31. C. Go, Vaktmäst., st. Slottsbacken 20 Bernh., Specerihandlaude, no 'I'rebaekar C. Go, Vaktrnäst., Birger J arl s torg 5. långgat. 1 C; bod: n. St. Badstug. 230 C. Fo,oViktualiehancll., s. Hornsgat Bodin, Lovisa, Barnmorska, st. Kindstugat. 8.. Jo Po, Angf.befälh. s. St. Skinnarviksg.Lö, 111. C, Husegarinna, s. Urvädersgro 4. Blomstedt, C. O., Amanuens i Finansdepar O., Skräddare, firma: O. Borlin & K:ni, s. tementet, 1,1. Östermalmsgatan 140 Sit Paulsg. 33 B; bod: st. Storkyrko.. A. C, W., Enkefru, Ll. GrefThureg, 56. brinken 14. Otto, Kammarherre, no Mahnslrilnadsg, Ao B., Värdshusidk.. Fredsgat, A. Bodisco, A. de, Enkefru, Ll. Osterrnalrns ::lo!.,,, Löjtnant vid Andra Lifgardet, Ll. gatan 2 B. Ostermalmsgatan 14. Bodman, S. n, Enkefru, Ll. Linnegut. ;)8. Blol11sterförsäljning: L1, Esplanaden 14, La Ho, Sjökapten. Ll Skepparegatan 10. <lugårdslandstorg 6. Norr: Drottningg. Bodorff, J. V., Fil. Doktor, Ll. Ostermalms :~1, 60,65, Hamng. 4, 5, 11, Jakobstorg gatan 22, 1 tr. :1, Klara Strandgat, Hotell W. 6, Norr BocTstedt, A. W., Fil. D:r, Läroverksad. malmstorg 20, Regeringsgatan 26, 28,450 junkt, n. Klara vestra Kyrkogata 20. :;t a d e n: Munkbron 1, St, Nyg. 24, Boöthius, G. K, Pöreståndare förkorkfabriks Munkbrog, 6, Vesterlångg. 24. Söder: aktiebolaget, s. Hammarbygatan 3. '3iithg. 16, Vestra Slussg. 6, Hornsg.10. Boevie, C. J, Civilingeniör, 1,1. Linneg. 550 :'nomstrand, 00 B., Byggmästare, no Norra Boevie, H. A., Kryddkramh., firma: Sundström Tullportsgatan 27. & K:i, n.jak. Bergsg.17; hod:n. Hötorg.Ix. C., Skomakare, n. G:a Kungsholmsbro Bogeman, J. L., Hofmarskalk, n. Jakobs gatan 23. Bergsgata 4. Blum, Sofie, Enkefru, L1, Fyrverkareg. 170 E. C. 'I'h., Kapten, Ll. Gref'gatan 21.

17 42 BogrenBoman. Bogrcn, Mauritz, Bokhållare vid Atlas, n. Boije, af Gennäs, E. N. W., e. o. Kanslist, Rörstrandsgatan 18.. n. Holländateg. 11. F. G., Brefbärare, s. Hornsg. 81. C. O., Lärftskramhandl, n. MästerSamu Gustaf, st. Baggensgatan 16. elsgatan 38; bod: n. Drottninggatan 47. Bogserlngscktiebol.kontor: st. Slussplan 63. Boijesen, A., Predikant, s. Göthgatan 46. Bogström, L. C. A., Folkskollärarinna, n. Boivie, C. G., Handl., s. St. Paulagat. 35. Gamla Kungsholmsbrogatan 32. C. G., Hofr.råd, n. Kammakareg. 8. J. O., e. o. Postexpeditör, L1, Sibylle C. P., e. o, Posttjensteman, st. Vestergatan långgatan 47, Boheman, M. A. E., Fil. Kand., L1, Oster Axel, Handl., n. Norrlandsgatan 2G; malmsgatan 16.. bod: Jakobs Kyrkogata 12. E. H. G., Major, n. Kammakareg. 6. Bokauktionskammaren, Birger Jarls torg 12. C., Registrator i J ustitie Departementet, Bokförlagsbyrån ; kontor, förlag och expedi L1, Sturegatan 18. tion: L1, Kommendörsg. 23, 2 tro Bohlin, Karl, Amanuens, Observatoriet. Bokförlagsföreningen Svea; firman eges af Abr., Bokförläggare, n. Drottningg. 82. G. J., Leufstedt; kontor och expedition, L. F., firma, Sjöberg & Lindström, pap n. Malmskilnadsgatan 34 A, 3 tro perspåsfabrik. pappersaffär o. bokbin Bokförråd. församlingarnas, se Församlingsderi, n. O. Beridarebansg, 8. bibliotek. Claes, ~nickare, n. Lutterris gata 12 C. Boklund, C. J., Banktjensteman, n. Små F. A., Akare, s. Stora Bondegatan 34 C. landsgatan 18. se äfven Bolin. C., Professorsenka, n. S[lålandsg. 18. Bohman, D., Agent, n. Klara Bergsgata 72. Bokblad, N. G., Bokbind., firma Bokblad & S., Enkefru, n. Drottninggatan 100. Haglund, n. Rådmansg.i 11; verkstad, n. ~. H., Fiskal i Svea Hofrätt, n. Holländare Smålandsgatan 6. g'atan 27. Bolander, O. A., Lär. vid musikkonservat., n.. John, Grosshandel och agenturaffärer, n. Herkulesgatan 4. Kammakaregat. 50; kontor st. Lilla Bolin, Sigurd, Fil. Kane1., s. Hornsgatan 9. Nyg. 23; lager för Malmö cigarr och l\l,justitierådsenka, Ll.GrefThuregatan tobaksfabrik, Malmö bomullsväfveri 20 C. aktiebolag, agentur för Grycksbo pap F. C., Kommissarie i Riksgäldskontoret, s. persbruk, och Compagnie Laferme i Göthgatan 33. Dresden cigaretter. C D., Lärarinna, n. Bryggareg. 22. Knut, Grossh.; firma: Joh. Sam. Billing & E, Sjökaptensenka, s. Katarina östra Son, n. Regeringsgatan 32, 3 tr; kontor: Qvarngr. 31. Kornhamnstorg 4. A., UnderlÖjtn., L1, GrefThureg. 20 C. F., Ingeniör, n. St. Badstugatan 12. se äfven Bohlin. L., Restauratör, s. Nedre Slussgatan 3. Bolinder, Perd., Cigarrfabr., L1. GrefThure ~ J. A., Rotem. i 6:te Roten, n. Parisgränd 3. gatan 19 B. E. J., Snickare; firma: E. J. Bohman & A., Fabriksidkare, L1. Sturegatan 24. Son, n. Stora Vattugatan 18. P.E.,f.d.Fabriksidkare,n.Mäster.Samuels... E., Snickare; firma: E. J. Bohman & Son, gatan 50. n. Klara vestra Kyrkogata 91/2 J. A. F. IJ., Handl., s. Lilla Bodegatan 77. F. G. L., Snickare, s. Tjärhofsgatan14. C. G., Husegare, n. Kungsg Ivar L., Speceri, vin och delikatess J., Ingeniör, Södra Blasiiholmshamnen 4. handel, n. Drottningg. 66. Bolinders, J. & C. G., Mek. Verkst. aktiebol. Maria Ch, firma: Gust. E. Fredlund, verkstad och kontor: Kh. Kaplansb. 10. Munkbrogatan 9. Bol1fras, K. D., Bokhållare i Skandinaviska se äfven Boman. Kreditaktiebolaget, n. Oxtorget 4. Bohnsack, Aug., Banktjensteman, L1. Öster. Bollin, C. O., Destillatör, n. Drottningg. 77. malmsgatan 21. Bolms, Emil, Panörhandl., n. Drottningg. 51. Bohnstedt, T. L., Brukspatron, Ll. Gref Bolmstedt, W., Hårfrisörska, n. Kungstens Thuregat. 24 C. gatan 28. J. E., Godsegare, L1. Sturegatan 50. Boltenhagen, J. A., Handl., Kh. Handtver Boije, af Gennäs E., Fru, n. Holländareg. 11. karegatan 11. J. A., Guldsmed, s. Hökens gata 5; Boltenstern, W., Löjtnant, L1, Styrmansbod: st. Vesterlånggatan 45. gatan 12. af Gennäs, C. G. Y., bitr. Kammarskrlf Bomans Brj"ggeriBolag, eges aff. Andersson vare i Tullverket, Klara östra Kyrko och W. Pettersson, n. Lilla Badstug 15. gata 12. Boman, Wilh., Bokförare, åtager sig bokfö

18 Boman Borgman. 4~) ringar, bokslut brogatan 3. och revisioner, Ll, Ny Bonnier, K. teksgatan O., Bokförläggare, 2. LL Biblio Boman, C., Brefbiirare. E. A., Byggmästare, n. Regeringsg. 94 A. n. Rörstrandsgatan f. d. Bonniers, ström, C. J. Ad., Bokhand., se Loo 14 och 16. Albert, Boktryckare och bokförläggare, C. T., Grosshandlare, Ll, Biblioteksg.4; n. Hamngatan 1 A; boktryckeri.föilagskontor och lager af pappersvaror. st. expedition och kontor: n. Alandsg. 17. Lia Nygatan 10; öppet S f. m.7 e. ~ Adolf, Hof och universitetsbokhandlare. m.; tel Georg, Grossh., Ll... Ostermalmsg. 2 A, bokförlagsfinna. eges af I. Ad. Bonnier, n. Drottninggatan 11. träffas på Wedins & Bomans kontor, Booberg, J. B. R. Folkskollärare, Ll. Norra Skeppsbron 14. Humlegårdsg. 10 A. Wahlborg, Handelsidkerska, n. Smålands Book, A. F., Kammarmusik., Ll. GrefThurcgatan 9, n. b.; idkar handel med varor gatan 34 A. från Magasin Bon Mareho i Paris. Fr. F., Handlande, n. Klara Bergsg. 37; C. G., gatan Kammarmusikus, 10. s. Repslagarebod: n. Lilla Vattug, 24. Sofia, Hårfrisörska, n. Alandsg. 10. J. F., Konsertmäst., holmsbrogatan 23. n. Gamla Kungs. G. W., Kassör, n. Luntmakareg. 32 B. J. V., Poliskommissarie, s. Tjärhofsg. 25. M., Konditor, Ll. Nybrog, 3. J; O. E., Kontorsskrifvare i Jernviigstra Boone, J. H., Sockerbagare, gatan 6. n. St. Badstufikstyreisen, Karlbergs alle. Borch, C., Agent, LL Biblioteksgatan 10. A., Kortfabriksfirma; firman eges af Borchardt, Liepman, Handl., n. Låstmakare Emil Gullberg, n. Hamng. 36. gatan IS. P. A., Sjökapten, s. L:a Badstugatan 5. Borelius J., Med. Kand., Kh, Handtv.gat, 19. Carl W., Skeppsklarerare; firma: Carl W. Borg, A. A., Byggmäst., n. Uplandsgat. 42. Boman, Flygarsons efterträdare; kon O. E., f. d. Direktor, Dj., Långa gatan 15. tor: st. Skeppsbron 30. C., Distriktsläkare i Kungsholms distrikt Emil, Skeppsklarerare; firma: Carl W. Bo Kh. Handtverkareg. 16 A, (Kungsman, Flygarsons ef'terträd., Ll. Sture holmstorg); mottagningstid söknedagar gatan 26; kontor: st. Skeppsbron. E. A., Tillsyningsman, Blasiiholmst, '/29 ' /i10 samt f. m. f. m.; helgdagar C. E. W., Tjensteman vid Jernvågen, Ll. C.J., Postvaktm.,s.l\lariaHögbergsg. 5SB. Nybrogatan 3. Bomullsfabriksbolaget, fabriksfirma; innehuf A. G. V., e. o. Postexpeditör. tornsgränd 5. s. Bläckves af J. L. Lalin; kontor: st. Lilla Ny gatan 25; vaddfabrik : s. Stadsträdgårds I J. F., Sjökapten, 2 tro s. St. Badstugaban 11, gatan 63. Bonde, F, Enkefriherrinna,.. n. Ostra Träd Elsa, Skyddsträdgårdsgatan och barnhem, 53. s. Stadsgårdsgatan 16. C. C. E., Enkegrefvinna,.. II. Ostra Träd F. F., Tullvaktmästare. bruksgatan S. s. Stora Glasgårdsgatan 16.' Borgenström. Karl A., Lärare i Stcnografi. C., Enkegrefvinna, n. Fredsgatan 22. Södermalmstorg 6. Carl Knutsson, Friherre, Ostra Trädgårg,sgatan Godsegare, 16. n. Borgerskapets Bemedl.kommis., Ingång från Trångsund. st. Börshus. C. J., Friherre, Rosenbad 2. Ofverstekammarherre, n. Femtio huset. AIdstes Samlingsrum, st. Börs Bondeson, Alf., Byggn.verkmästare,Ll. Kom Borgh, Sigurd H., Grosshandl., firma, H. mendörsg. 20 B, 4 tro Borg, Ll. Biblioteksgatan 12; kontor: C. T., Angslupsbefälhafvare, Ll. Gref Köpmangatan 5. Thuregatan 62. Bonuevier, F. A., Jägmästare, n. Kamma Borglund,F, brogatan O., 9. Bokhållare, st. Munkkäregatan 43. C. G., Grossh., n. Regeringsg. 15, 2 tr. Bonnedal, Hilda, Kammarrådsenka, Humlegårdsgatan g1. Ll. Korra O., Handlande, st. l\iunk brogatan tor derstädes. 9; kon F. 'I'h., Kanslist i Ofverståthållareern J. W., Kassör, s. Stadsträdgårdsgatan 5. betet för polisärenden, n.kungstensg. 26. G. V., Viktualiehandlare, n. Fredsgatan30; Bonnet, C, Lärarinna, Drottningg bod: Fredsgatan 2S. Bonnier, Isidor Adolf, Bokförl., n. Drottning Borgman, Anna, Lärarinna, s. Göthg. 5, gatan 11. J. M., Enkefru, Ladugårdslandstorg!,

19 44' Borgman Brandförsäkringskontor. Bergman, A. E., Grossh.; firma: Platin & Boström, J. F., Sergeant, L!., Linneg. 51 Norrman, Ll. Linnegatan 16; kontor: o. 53. st. St. Nygatan 38. G. W., Skjortfabr.idk:a, L!. Nybrogat. 10.' H. A., Grosshandl., L!. Linnegatan 14. C. G., Stämningsman, Kh. Kaplansb. 13 B. Bergström, P. E., Bokh., s. Besvärsg. 66. L. G. Verkmäst., n. Gamla Kungsholms 'I'h., Husegarinna, s. Göthgatan 13. brogatan44. S., Kammarråd, n. Norrtullsgatan 20. Bouchaute, J., van, Köksmästare. Ll. Skep C. G., Löjtnant, n. Malmskilnadsg. 33. paregatan 16. Carolina, Mamsell; uthyr möbl. rum, Bourghardt, J. C., Bokbindare; firma: J. E. Drottningg. 49, 1 tro Bourghardt & Son, n. Karduansmakareg 9. A., Mamsell, n. Jakobs Bergsg. 25. J.E., Bokb, o. Portföljmak., firma: J. E. Z., Postvaktmästare. n. Drottningg. 70. Bourghardt&Son, n. Karduansmakareg. 9. M. R., Skådespelare, n. Norrlandeg. 29. Erik, Jernkramhandl., L!. Nybrogatan 33; Borin, S. G., Grosshandl., Ll. Stureg.. 9; bod: Norrmalmsgatan 3; allm. tel, kontor: Skeppsbron, Packhusgr. 1; agen Bovin,Emma, Enkefru, n. Regeringsgatan tur för Bremerlinien. 18, 1 tro S. G. V., Kassör, n. Brunnsgatan 23. Bowallius, H., Agent, n. Jak. Bergsg. 22. Berlin, C. R., Bagare, s. ~ödra 'I'ullportsg. 44. R. ]/1.,v. Häradshöfd., S. Besv~rsgatan ~O. J. C., Mamsell, n. G.a Kungsh.vbrog. 26. R. M., Riksarkivarie, s. Besvarsgatan ~o. Bormann, F. W. F., förfärdigar artificiella Boy, A. W. O.,Kommendörkapten vid flottan, blommor, n. MästerSamuelsgatan 44 n. Malmskilnadsgat. n. B; bod: Drottninggatan 26. Gillis, Fr., Ofverste, n. Drottningg. 97. Emil, Målare, n. David Bagares gata 26. Braconier, J. J., Apotekare, st. Tyskabrunn 18. Bornstedt, E. v., Löjtn., L1. Nybrogatan 11 B. Breese,H. A., Galvanoplastisk nysilfverfabri Borowski, R., Agent, st. Vesterlångg. 54. kör, n. Barnhusträdgårdsgatan 19.; bod: n. Borstbinderiaktiebol., tan 6 B. Stockholms, S. Pilga Drottninggatan 33. Bragbom, C. J., Glasmäst., S. Svartens gata 21. Bosin, Betty, Enkefru, n. Regeringsg. 59. J. A., Glasmästare, S. Svartens gata 21. A., Teaterförestånd. n. Regerj.ngsg. 19. Brage, Vinimportaktiebol., n. Malmtorgag. 1 Bosse, H., Förlagsbokhandl., Ll, Ostra Hum o. Hötorget 6. legårdsgatan 29; lager af oljetryck och Brahe, A., Enkegrefvinna, n. V. Trädgårdstafvelramar i parti och minut, n. Mäster Samuelsgatan 41 A. gatan 11 A. M. P., Grefve, Löjtn., n. Vestra Trädgårds Bostedt, J. O., Maskinist, n. Malmtorgag. 1. Boström, Carl A., Bokhållare, n. G:la Kungs gatan 11 A. N. C., Grefve, Ryttmästare, Kammarh., n. holmsbrogatan 15 och 17. Vestra Trädgårdsgatan 11 A. G. E., Bokhållare i Skandinaviska Kre Brakel, J. A. C. Enkefru, n. Klara östra. ditaktiebolaget, Paulsgatan 34. C. F. O., Brefb., Ll. OrHumlegårdsg. 29. Kyrkogata 12. L., Fröken, n. Norrmalmsg. 12. J., Bruksförvaltare, n. Regeringsg. 66. C. G., e. O. Hofrättsnotarie, n. Kl. östra I. A. K., Folkskolslärarinna nadsgatan 56. n. Malmskil Kyrkogata 12. Brandel, C. H., Kamrer vid Tekniska Hög E. G., Godsegare. Ledamot af riksdag. skolan, n. Klara Bergsgata 64. 2:dra kamm., n. Regeringsg. 36. W., Bokhållare s. S:t Paulsgatan 23. Conrad, Handelsbokh., n. Kl. ö. Kyrkog.1. Brandenburg, Sofia, M., Enkefru, st. Skepps A. Gustaf, Handelsbokh., gårdsg. 15 O. 17. Ll. V. Humle bron 8. Brander, E., Enkefru, n. Dav.Bagaresg C. H. W., Handlande, s. Södra Tullportsgatan 12. C., Kamm.skr. itullv.,st.vesterlångg.54. H. A., e. o. Kamm.vskr., s. L:a Badstug. 1. Theodor, Handlande.: firma:boström&bo Ivar, e. O. Landskanslist, n. David Bagaström, n.m.samuelsg.44 ninggatan 18. B.;bod: Drott res gata 22 o. 24. Brandfors, G. M., Huseg:a, n. Gåsgränd2 B. G. J., Intend, vid Flottan, Ll. Sibylleg. 31. Brandförsäkringskontor: C. O. G., Kassör, Kh. Reparebansg. 10. Allm., för byggn. å landet, st. St. Nyg. 26. P. G. L., Kontorschef, s., St. Badstug. 3. Skandia, st. Mynttorget l. K. E., Landtbrukare, Ll. GrefThureg. 58. J. W., Med. D:r, n. Ad. Fr. S. Kyrkog. Skåne, n. Drottningg. 6. Stockholms, för lösegend., st. Skeppsbr, ; mottager dagligen sjukbesök 19 Stockholms läns, n. Norrlandsgatan 26; ~10 f. m. öppet 112. C. F., Plåtslag., n. David Bagares gata 1. Stockholms stads, st. Mynttorget 4.

20 BrandförsäkringskontorBrehm. 45 Brandförsäkringskontor: Branting, G. A., Handelsresande, n. Jak. Städernas, st. Skeppsbron 20. Bergsg. 9. Svea, n. Drottninggatan 13. Hjalmar, Literatör. n. Johannis östra Sverige, n. Malmtorgsgatan 6. Kyrkog. 22. Utländska försäkringsbolags agenter, se H., Mamsell, n. Rörstrandsg :dje eller Kalenderafdelningen. C., Skräddare, n. Grytgjutaregatan 38. Brandin, Ida, Lärarinna, n, Lutterns gat. 24. J. T., Underofficer v. Flottan, Dj., Allm Brandskåp, se 3:dje eller Kalenderafdeln. gr. 2. B ra n d s ta t io n e r: Brask, A. S., Banmästare. n. Roslagstullsg. 1. Djurgårdens: Allmänna gränd. Bratt, Alfr., Bokbind. o. kontorsboksfabrik Johannis: Johannisplan. samt.linicranstalt, n. Gamla Kungs Katarina: Tjärhofsgatan 11. holmsbrogatan 30. Kungsholmens : Parmmätaregatan 7 o. 9. A Chr., Fru, Ll. Nybrog, 14 B. 2 tr. Ladugårdslands : Ladugårdslanclstorg. C. F., Stationsinsp., s. S:t Paulsgatan 27. Maria: Adolf Fredriks torg. C. A., Styrman. s. Södra Tullportsg. 9. Rådstugans: Riddarhustorget. H., Telegrafkommiss., n. Jak. Bergsg. 22. Brandström. C. W. L., Destillator, s. Horns.A. G., Utskänknförest., n. Norra Smedgatan 50. Källaren Linnea. jegatan 6. Brandt, Erik, e. o. Assistent vid Telegrafv, Bratten, C., Postexpeditör. Ll. Nybrogut. 30. n. Holländaregatan 22. Brattström. Julius, Fil. D:r, s. Kat. östra F. E., Bokh. i Folkbanken, n. Jak. Kyrkogata 23 A. Bergsg. 20. o Frida, Folkskoll:a, s. Björngårdsg. 16 A. V. O., Brefbär., n. Alandsg. 22. Brauckmann, E. A. L., Dekorationsm., Ll.Gref J. E. W., Cigarrh., st. Vesterlångg. 75; bo Thuregatan 28. dar: n. Drottningg, 54 o. Klara Strand Braun, Chr. vou, Bokh., n. Brunnsg. 16. gata 20 samt Osterlånggatan 13. C. A., Karnererare i g'eneraltullstyrel S. C. C., Enkefru, Ll. Storgatan 18. sen, vice häradshöfding, ombesörjer C. P. A., Fanjunk..Ll. Svea gardes kasern. g'emensarnt med Häradshöfdingen E C. W., Fotograf, n. Regeringsgatan 28 B; G. Poppius juridiska uppdrag; n. Klara porslinshandel: Regeringsg. 47. Bergsg. 33. Mottagningstid kl 101;2 12 A., Fru, st. Vesterlångg. 75; sybehörshan f. m. del; firma: A. Morath; bodar: Vester F. A., Skorstensfej., n. Barnhusträdg:g.15. långgatan 71 o. 78. Braundbeck. M. E.. Ingen., Djurgårdssl J. P., Grosshandelsfirma, eges af C. R. Braune, J. G., MarinIng, s. Långholmsg.3B; Lundin, st. Ofra Munkbron 1; lager träffas äfven å marinförva1tn:s ingemörsaf ur, urfurnityrer och optiska ar afdeln., Birger Jarls torg 11, 3 tro tikiar. Braunerhjelm, C. F., Kammarh., n. Drott C. G. W., Grosshandlare, afslutar köp och ninggatan 61. försäljning af stads och landtegendo N. E., Kamrer, n. Ka.mmakareg. 40. mar, n. Hamngatan 28, 1 tr. T. G., Frih., Possessionat, Ll. Kommene. W. A., Handl., n. Regeringsg. 28; dörsgatan 10. porslinsbod: s. g. 47. No F. H., Ryttm., Ll. Norra Humlegårdse. W., Handlande; firma: Rosenbergs pa gatan 39. raplymagasin, S. S:t Paulsgatan 6 C.; G., Ofverstelöjtnant, n. Kungsgatan 14. bod: Vesterlångg. 52. filial: Drott Braunstein, Adele, idkar kortvaruhandel, n. ningg. 22. Regeringsgatan 47. P. L. W., Kammarfru, n. Kammakareg. 39. Bredberg, J. O., Ingeniör, s. Hornsgatan 184. G., Löjtnant, Ll. KO.J;llmendörsgatan 5. C. G., Kapten, n. L:a Vattug. 14. John, Löjtnant, Ll. Ostermalmsgatan 21. L., Presidentenka, n. Lilla Vattugatan14. Thure, Major och gymnast, n. Små Bredenberg, G. A., finna för mattförsäljning, landsgatan 30, 1 tro eges af A. F. CavalliHolmgren; bod: st. E. W. A., Mamsell,n.Munklägersgatan 11 Stortorget 1. Adelaide, Musiklär:a, st. Tyska Stallpl. 2. & K:i; firma: för Garn, väfnads och tri. C. L., Resepostexped., st. Vesterlångg. 68. kothandel, eges af A. Lager; bodar: n. C. A., Sergeant, Ll. Nybrogatan 53. Drottningg. 26 och Fredsgatan 15. C. G., Sjökapten, Ll. Nybrohamnen 26. G. O., Handelsagent, n. Malmskiln:g. 46. P. A., Sjökapten, Ll. Kaptensgatan 7. E., Tjensteman i Handelsbanken, Ll. Gref. S., Svarfvare, n. Jak. Bergsgata 13 A. Thuregatan 72. Branow, J. F., Svarfvare, n. Malmskilnads Brehm, C., Grosshandl., Konsul, Ll. Styrgatan 36. mansgatan 12.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. I B. Baarsen Bank. Breckman, H. W., Enkefru, 17 A, l tro se äfven Beckman och Bäckman. Baarsen, E., Fru: inackordering, Malmskil Beeckström, O. Ch., Enkefru, Norra Tullnadsgatan 9, 2 tro portsg. 15. Bach,

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 46 Byråer-Calleberg. Byråer för ombesörjande af begrafningar, n. Bäckström, Edvard, Redaktör, n. Drottning- St. Badstugatan 25; st. Vesterlånggatan gatan 45; träffas i redaktionsangelägen- 26 och Svartmang.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6.

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6. 74 Expeditioner-s- Falk. Expeditioner: tor och expedition: Mäster-Samuels- - Justitierevisions-, st. Mynttorget 2. gatan 62; öppet kl. 9-2 och 5-7. - Justitiedepartements-, dito. Fahlcrantz, G., v. Häradsh.,

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg.

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg. 210 Söderström-Teknisk tidskrift. Söderström, J. O., Musikalisk Instrument- Tapper, F. J., Skomakare, n. Stora Badmakare, s. Skaraborgsg. 12. stugatan 60. - C. P., Ornamentsbildh., s. Pilg. 16, 18. Tarras,

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan 27.

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 110 JungstedtKalen. Jungstedt, Axel, Elev v. Akad. för de fria Jönsen, E., Enkefru, Ll. N. Humlegårdsg, 35 Konsterna, n. Brunkebergstorg 18. Jönsson, C. L., Enkefru, n. Målaregatan 7 Hugo, Löjtn. vid Fortifikation.,

Läs mer

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V ANDRA GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS AI!tESS:~~I.~N~~,~V I I (Tryckt 22 Oktober.) UPP.li/ter' till Adresskalendern för 1884 torde inlemnas Bokhandeln, Reqerings.qatan 11, innan den 15 Decemb er 18S.?

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.: 84 Diiben -Edelswärd. Diiben', L A., v. Enkefriherrinna, n, Karl- Ebbes bruks gjutgodsförsäljning, st. Stora bergsvägen 12. Nygatan 23. - J. A" von, Frih., Löjtn. vid flottan, Ebbesen, J. C., Bokhållare,

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana RIKSDAGEN. Första Kammaren. A* Abelin, G. R., Generallöjtn., Grand Hôtel. Adlersparre, R., Bruksegare, Grand Htitel. Adelsköld, C. A., Godsegare, n. O. Trädgårdsgatan 2 B. Afzelius, F. G., Seminariiadj.,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan

Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan Å Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan 18. Aastrup, r. J., Pastor i Brödraförsamlingen, Abramson, Axel, Grosshandlare; firma: G. n. Östra Trädgårdsgatan

Läs mer

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö-

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö- 150 KösterLagerholm. Köster, A. W., Bagare, K., Bokh., n. Klara n. Luntmakareg.42. norra kyrkogata 5. östra Kyrkogata 5; träffas rornål hemma kl. 89. i tjenstgö Köttbesigtningslokal, se Byrå. Lagercrantz,

Läs mer

Å. - R., Styckjunkare, Ll. Fyrverkaregatan 4.

Å. - R., Styckjunkare, Ll. Fyrverkaregatan 4. Abrahamsson, T. D., e. o. Stationsskrifvare. Kh. Reparebansgatan 10. Å. - R., Styckjunkare, Ll. Fyrverkaregatan 4. - Nils A., Underofficer, Skeppsholmen, Matroskasernen. Aastrup, P. J., Pastor i Brödraförsamlingen,

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. R I KSD A G EN. Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Carlson, A. V., Bokförlägg., n. Dav. Bag.g. 20....... E. W., Grosshandl., ö. Karlavägen 10 A. Almstrom, R., Fabriksidkare, n.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13.

B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13. , 36 BachBaggerud..af. J ak'obsgatan, filialan~talt: Ö. Sture B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13.." Badinrättning, Aktiebolaget Clara, Gamla Bach, C., Kammarmusikus, Ö. Grefthure Kungsholmsbrogatan

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t'

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t' Halsduksfabrikanter-s-Handlande. 425 Haladukefabrikanter t Andersson K A, se Hägglund Blomqvist A, N orrtullsg. ly Christensen A Malmskilnads~ & C:o - A Götg-atan 39 gatan 31', - l\'lar~a, Gref-Thureg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ax-Bagge. Ax, Joh. Aug. Knappmakare, gata 10. - C. J., (J. F. Nyström), Skrådderiaffär, st. WesterlåJlggatan 79. Axberg, J. W., Angfartygsbefälhafv., Djurgården, Stärkelsebruksbacken 2. Axelson, K. E.,

Läs mer

. 50 Bäckman-Carlander. Bäckman, J. P., Brefbärare, s. Bellmansg. 16. Börsen, st. Stortorget 2; börstimmen är M., Danslärarinna, n. Kungsg.

. 50 Bäckman-Carlander. Bäckman, J. P., Brefbärare, s. Bellmansg. 16. Börsen, st. Stortorget 2; börstimmen är M., Danslärarinna, n. Kungsg. . 50 Bäckman-Carlander. Bäckman, J. P., Brefbärare, s. Bellmansg. 16. Börsen, st. Stortorget 2; börstimmen är12-1 - M., Danslärarinna, n. Kungsg. 34, n. b. på dagen. - C. A., Målare; firma: Bäckman & Ny-

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. :5 ego Sandahl S W, enka Stanzen C L, agent 19A ego "Pettersson M, herr

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. :5 ego Sandahl S W, enka Stanzen C L, agent 19A ego Pettersson M, herr 408 Majorsgatan- Malmskilnadsgatan. Auerbach I S, agent Lund K F, körsnär Hultman G, skräddare. Ekman A E, hårfrisörska Lundberg M, enkefru Lindh L G, instrumentmak. Pettersson K G, skomak:idk. Molin J

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Grand. Till vänster ses stadens dåvarande polisstyrka,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8.

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8. P, 472 Sybehörshandlare-Tandläkare Gjörling :Emma, Regeringsg Snellman I, Mäster-Samuels-' Hylin & K:ni, Östgötag 31-11 gatan 39 Monten L, St Nygatan 19 o, Grönwall A, Tegnersg 16 o Strömberg H J F, Vester-

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

R norra Kyrkogata 33, 2 tro, - r. I\L, Bok-, musik- och pappershandl., Hafgren, E. J., Skådesp., n. Kungstensg. 21.

R norra Kyrkogata 33, 2 tro, - r. I\L, Bok-, musik- och pappershandl., Hafgren, E. J., Skådesp., n. Kungstensg. 21. GöranssoncHagberg. 121 Göransson. E. F., Ingeniör, Verkst. direktör Hreffner, A. W., Grosshandl.; firma: Blanck för aktiebolaget Göranssons mekaniska & Hreffner, kontor: st. Svartmanverkstad, Ö. Grefmagnigatan

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Jacob Salomon Elias Heyman. Död 1835. Gift med Fredrique Heyman. Tabell 1 Salomon Jakob Heyman. Köpman, grundare av S.J. Heyman. Född 1793. Död 1847. Se tabell 2. Heyman Jakob Heyman.

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

tr. O., Grosshandl., firma: l. L. Gestrin Hregcrstolpe, Sotia, Enkefru, Il. Observatorie- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

tr. O., Grosshandl., firma: l. L. Gestrin Hregcrstolpe, Sotia, Enkefru, Il. Observatorie- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget GynlllastikinrättllingarH~ggström. 111 GYlUnastikinrättningrtr: Göransson.Tioroths, Kostyrnatclier, s. Brän Gymnastiska Centralinstitutct; GYIDna kyrkagatan 2 Il. stiska Centralinstitutets elektricitets

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

4, 6 ego Folkskolelärarnes Waldemarsudde Thorslund E A, handelsidk.

4, 6 ego Folkskolelärarnes Waldemarsudde Thorslund E A, handelsidk. 634 Tullstugan vid Karlbergsbron- Vesterlångga.tan. Tullstugan vid Karlbergsbron Hamm v. C G, sjökapten Petterssqn A E, handlande Eg. *Andersson J U, enka Reiss I H E, bokhållare 26 ego Arfelt A V, handl.

Läs mer

Sven Mauritz Berlin

Sven Mauritz Berlin Sven Mauritz Berlin 1878-1951 Han föddes 19/11 1878 i Levalunda Edestad i Blekinge, och dog 11/5 1951 i Värnamo. Föräldrarna var: Skattebonden Carl Axel Berlin i Levalunda, född 2/3 1835 i Binga, död 22/3

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö.

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö. Gatuadress Inventering 1979 Arkitekt Byggår Husets namn, känd person, verksamhet e d Hörnv 3 Per Tjäder 1944 Hörnv 5 okänd 1938 Hörnv 6 värdefull G H Sandberg 1907 Medborgarskolan 1968-2003 Hörnv 8 S B

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer