26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12..."

Transkript

1 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens Ll. O. Humle C. G., Civilingeniör, Regeringsg. 32. gårdsgatan 39. C. E., Underofficer, Loudden. AssociationsBoktryckeriet, firman innehaf Avenandel', P. E.,. Vaktmäst., Drottningg.73. ves af E. J. Callmeijer o. Enkefru M. K. Axberg, J. W., Angfartygsbefälhafv., Djur Paulsson, st. Skärgårdsg. 8 B. gården, Franska Värdshuset. Assur, M., Minuthandlande, n. G:la Kungs Axelsbergs Fabriker; Fabriksfirma deleg. holmsbrog. 52; bod: n. Drottninggat. 13. F. V. Gahn, Axel Rosenlund, Heby, In Assuransbolag, se Brandförsäkringsbolag. geni ören S. P. A. Andersson disponent, Astrup, H. R., Grossh., firma: Astrup & K:ni, snickerifabrik, ångsåg, stor torkinrättn. Drottningg. 90; kontor: st. Slottsb. 8. ning för golfbräder; kontor o. brädgård se äfven Aastrup. vid fabr, Reparebansg. o. Arbetaregat:s Asylen för fattiga barnaföderskor, (Bene fortsättn, vid Rörstrandssjön, Kungsholdickska) s. Gamla Prestgårdsgatan 17 men. Telefon 803 och och Kb. Handtverkaregatan 19. Axelson, Henrik, Agent, O. Humlegårdsg. 46. Asylet för Pauvres Honteux, n. Stora Sur Axel, Artist, n. Malmtorgag. 10. brunnsgatan 9. F., Enkefru, n. St. Badstug. 28. Atheneum för flickor, Brunkebergstorg 2. Ludv., Guldsmed, st. Vesterlånggatan 65. Atlas Snickerifabrik. G., Löjtn, v. Vend. Artil., Ll. Villag. 16. Atlas' (Mek, verkstad) aktiebolag för tillverk O. von, Majorsenka, n. MästerSamuelsning afjernvägsmateriel; kontor och verk gatan 60, n. b. städer: n. Rörstrandsgatan 29; disponent: Axelsson, Julius, Agent, n. V. Trädgårdsg. 19. E. Fränckel, Maskindirektör. J. A. L., Literatör, n. Smålandsg. 26. Atler, C. A., Bokh., n. G:la Kungsholms C., Löjtnant, Ll. Kaptensgatan 18. brog, 15 och 17. Axen, A., Revisor, s. Maria Högbergsg.Bl. Atmer, G., Brukspatron, Ll. Villag. 17. Axling, J., Apotekare, st. Lilla Nygat. 22. Atterberg, A. M., Bygg och Murmästare, s. Axner, Emelie, Hårfris:a, n. Kl. Bergsg. 44, Stora Bondegatan 2. 2 tro Axel, Civilingeniör, S. Stora Bondeg. 2. Herman, Ingeniör vid Stockholms gatu B arbeten, s. Adolf Fredriks tq,rg 3 A. Atterling, C. H., Bruksdeleg., s. Ofra Bad Baarsen, E., Fru, n. Norrmalmsgat. 28. stugatun 30. Babst, Attache, Grand Hotel. J. P., Förste Vaktmästare i Poststyrelsen. Bach, H., Pastor i franska reformerta törn. Rödbodtorget, Posthuset. samlingen, Ll. Södra Humlegårdsg. 13. Audumbla, se mjölkbolaget Audumbla. Bacher, N. F., Tjensteman i Skandinaviska Aubry, M. L., Språklärarinna. Ll. Nybroh. 24. Kreditaktiebolaget, s. Skarab:sg. 6 A. Auerbach, Jenny, Barnm., Ll. GrefThureg.13. Bachman, Carl, HandI.; firma: Bachman Isaak, Grossh., GrefThuregatan 13. Aberg & K:i, s. Stora Badstug. 9; bod: Auktionskammare, Stockholms, Birger Jarls st. Nedra Munkbr, I. torg 12; auktioner hållas hvarje helgfri Backelin, J. A., Skomakare, S. Göthgatan 5lo måndag och thorsdag. Backert, C. H., Verkställ. Direkt. l Stock Aulin, E. V., Enkefru, n. Barnhusträdg.sg. 15. holms Angslupsaktiebolag, s. Brunns F. R., Läroverkskollega, s. Skarnborgs backen 4. gatan 6 A. Backlin, Hj., Grosshandlare, firma: S. F. Aurelius, A., Länsbokh., s. S:t Paulsgatan 18. Ahlgren, n. Smålandsgatan 16; kon H., Läarinna, Ll. Sibylleg. 47. tor: Bredgränd 2 B. Aurell, L., Bokh.] i Int.bolaget, Ll, Gref Filip, Handelsbokh., Hötorget 13. ii'hureg. 29. M. L., Hattstofferareenka, n. Smålands P. A. L., Förvalt., Ll. Nybrog. 56. gatan 16. B. J., Handelsbokh., s. Bellmansg. 26. Backlund, A. R., Med. Kand., Ll. Sture ' F. O., Ingeniör, n. Norra Tullportsg. 29. gatan 46. A., Karttryckare, Norrmalmstorg 3. S. Vi, Skådespelerska, Ll. Stureg. 46. O. H., Kryddkramhandl., n. G:la Kungs J. F., Verkmästare,Kh.Handtverkareg.40. h: brog. 15 o. 17; bod derstädes. Backman, lvielanie, Enkefru, Ll. Fyrverkare C., LäderhandI., n. Malmskilnadsg. 42; gatan 15. kontor och lager: n. Malmtorgag. 3. Fritz, Fabriksidkare, n. St. Badstug. 10. Aurivillius, P. O. C., Professor, n. Rådm:s Fridolf, Fabriksidk., n. St. Badstug. 10. gatan 18 B. S. M., Husegarinna, st. Köpmangatan 24.

2 BackmanBankirer. 27 Backman, J. F., Kassaskåpsfabrik, n. St. Bagge,Julius,Musikhandlare, st. Tyska Brin Badstugatan 10; innehafves af Fritz o. ken 28; bod: sqstorkyrkobrinken 16. Fridolf Backman. F. A. E., Vaktm. vid Nationalmuseum, Aug., f. d. Kommissionslandtmätare, n. LI. Sibyllegatan 61. Smålandsg. 28 B. Bahrrnan, G. N., Stadsmäkl., n. Drottning E., f. d. Kommiss.landtm., kontrollör gatan 28. och justerare af mått och vigt, n. St. Balck, V. G., Kapt., LI. V. Humlegårdsg.3, Vattug. 12; justeringsverk: n. Klara ö. 4 tro Kyrkog. 4. Balle, O. S. S., firma Balle & C:i (agentur C. J., Rektor, n. Karlbergs all. affär), lager af gödningsämnen, foder L T., Sjökapten, Ll. Grefgatan 16. ämnen och mejerfartiklar, 1,1. Kommen Charles, OsterrikiskUngersk v. konsul, dörsgatan 24, 3 tr., kontor: Brunnsgr. n. Norrmalmsg. 23, kontor st. Vestor 5, 1 tro o långg. 16, 3 tr.; belltelefon 345. Banck, N. G., Kassör, n. Alandsg. 15. Badhuset, stora, n. Malmtorgsgatan 3, hörnet Bandel, W. A., Korgfabrikör, st. Vesterlångaf Nya Kungsholmbrog. o. Stureg. 4; se gatan 55. annonafdelningen, sid. 11. Bandelin R., Registrator, S. Maria Högbergs Badinrättningar (kalla bad): Gila Norrbro 5, gata 37 B. n. Nya Kungsholmsbrog. 16, S. Lilla Baner, J. L. S., Frih., n. Kammakarea. 6. Badstug. 4, Stockholms stads bad och Antonie, Friherrinna, Ll. Norra Humlesiminrättning vid Jernvägsbron vester gårdsgatan 23. om Strömsborg; öppen från slutet af Bank, Aktiebolaget Stockholms Tjenstemanmaj till början af oktober. riasparkassa, st. Mynttorget 4. (varma bad); G:a Norrbro 5, n. Nya Aktiebolaget Sågverksegarnes garanti Kungsholrnsbrogat. 16, Regeringsgat. förening, st. Slottsbacken samt Skeppsholmen, S. Lia Badstu Allm. Hypoteks, Bl. Arsenalsg. 4 A. gat. 4, Hornsg. 98, 'l'järhofsg. 9 o. 11. Allm. Hypotekskassan för Sveriges städer Badinrättningen, Södermalms, 4 Lilla Bad n. Regeringsgatan 6. stugatan, tillhandahåller varrna och kalla Arbetaringens, hufvudkontor st. Tribad samt varma badihemmen; badinrätt waldsgränd 2. ningen öppen 7 f.m.l0 e.m.i sön o.helg Enskilda, st. Lilla Kygat, 27; afdeldagar 7 f. m.2 e.m, (under tiden 1 Dec. ningskontor: Bl. Arsenalsg. 2 B; Baza 1 April endast från kl. 8 f. m.), Bell ren å Norrbro; n. Drottninggatan 45 telefon 579, allrn, telefon Hernösands Enskilda, Drottningg. 6. Badinrättning (finsk badstu) s. Stadsträd Industrikreditaktiebol., st. Lilla Nyg. 4 gårdsgatan 5. afdeln:skontor: Bl. Arsenalsg. 4. Breckborg, W., Enkefru, S. St. Badstugatan8. Mälareprov. Enskilda, st. Slottsbacken 8. Bteckmau, Aug. M:son, Apotekare, Ll. N. "Hypoteksförening, n. Norrlandsg. 26. Humlegårdsgatan 17; apoteket Hvita Riksbanken, st. Jerntorget 55; afdel Björn, Nybrogatan 15. ningskontor: n. Malmtorgsgatan 4. A., f. Grönvall, Barnmorska, S. Horns Skand. Kred.aktiebol., st. Storkyrkogatan 4. brinken 7. C. G. Th., Bokh., s. Hornsg. 4. '' Skånes Enskilda, n. Fredsgatan 13. Se H. W., Enkefru, n. Drottn:gg. 98, '/" tr. annom;afdelningen sid. 3. se äfven Beckman och Bäckman. Stockholms Folk, st. Lilla Nygatan 4; Bseckström, E. G. M., Y. Häradsh., n. Klara afdelningskontor: Ll. Södra Humles. Kyrkog. 13 B. g;årdsgatan 7. A. E. O. A., Kapt., Ll. S. Humlegårdsg. 2. Stockholms Hand.els, st. Kornhamnstorg se äfven Bäckström. 4; afdeln:skontor: S. Göthgatan 16; n. Bageriidkareföreningens herberge, st. Dra Rödbodtorget 1 och Ll, Södra Humlekens gränd 6. gårdsg. 24. Bagge, L. B., Amanuens i Kungl.Biblioteket, Stockholms Handtv.>, st. Storkyrkobr. 14; Ll. GrefThuregatan 20 C. afdeln:skontor, n. Drottninggatan 65 A.,Bankokommissarie,st.Mälaretorget19. och Hamngatan 12. Jacob, Boktryckare, st. Skeppsbron 40. Stockholms Hypotekskassa, st. Slottsb. 8. J., Brukspatron, Ll. Bibliotheksg. 14. Stockholms Inteckningsgarantiaktiebo H., Enkefru, S. Mariagatan 18. lag, n. Malmtorgsgatan 1; afdelnings C. F., Fil. D:r, n. Regeringsg. 70. kontor: n. Norrmalmsgatan 13. E., Kassör i Riksbanken, Ll. Norra Hum Sundsvalls Enskilda, n. Drottninggatan 7. legårdsgatan 8. Bankirer: Cervin, C. G., Malmtorgsg. 4.

3 28 BankirerBeck. Bankirer: Frtenckel, Louis, & K:i, Bl, Arse sin för sportartiklar: st. Riddarhusnalsgatan 4 A. torget, hörnet af Stora Nygatan. 'Geber, Julius & K:i, st. Storkyrkobr.8. Baude C. M. R., Revisor i Riksbanken, st. Barchseus, Z, Enke.~ru, n. l!plandsg. 30. Österlånggatan 13. Barck, C. A., Bokförare, ~Jurg.!. Breda g. 3. Rosina, Utskänkningsförest., n. Stora Barfoed, I, Agent, n. Nackstromsgatan2; Surbrunnsgatan 5. kontor: Skeppsbron 22. G" Barkander, C.P., Uppbördskommissarie,Kon Bauer, B., Enkef~u, s.. othgatan 46..' trollant hos Mantalsnämden, Ll. Sture Adolf, Handl.; firma. A.W. Bauer& K.I, n. gatan 11. Kungsgatan 20, telef. 4223; bod: n. Barken, S. cs., Enkeprostinna, st. Skorna Gustaf Adolfs. torg 12, telef karegatan 28.. E. r. M.,Instr.shpare,n. Luntmakareg.Su, H., Fil. D:r, Regeringsg. 66. J. O. L., e: 0.: Konto!ssknfvare, pianist A. O. P., Mamsell, st. Skomakareg. 28. och musiklär., n.. KI. Strandg. 5, 3 tr, Barklund, W. A., Gravör, n. N. Smedjeg, 21. Bauman, J. H., Med. FIl. Kand., LI. Nybro Barkman, C. A. L., malmsgatan 20. Styrman, LI. Öster hamnen 26. S. G., e. o. Postexped., ~t. Kindstug. 4. Barmhertighetsinrättningar, ken: Fattig, etc. se under rubri S. C., Tullvaktm., st. ~mdstugatan 4. Baumgardt, G. E., Borstbindare och pensel Barnbördshus, Alhn., Kh. Handtverkareg.19; maka!.e, Ll. Styrmansgatan 24; verkstad filialafdeln., s. Wollmar Yxkullsg. 27. Pro Patria, n. Stora Badstugatan 22. der.stades... o Soph~e, o Skolforestanderska, n. Vestra se Benedickska asylerna. Tradgardsgatan 19. Barnekow, E., Kapt. vid flottan, n. Lunt Baumgarten, Jenny v., Enkefru, broderar i makareg. 5. guld, silfver och silke, alla sli}gs uni Barnhemmet för gossar, Stockholms Stads former samt kyrkoarbeten, n. Alandsg. missions, Norrtullsgatan , öfver gården ~. tr. Barnhus, StockholmsAllmänna,n.Drottning Anna, Enkefru, LI. Ostermalmsg. 2 A. gatan 73. & Eliasson (Ernst Eliasson); kontor o. Barnhus Frirnurare, Kh. egendomen Kristi lager Vesterlångg. 24, 1 tr.; öppet 1/2 9' neberg utom Kungsholmstull. f. m.7 e. m. Barnklädersetablissementet, st. Vesterlång T. von, Handelsbokhållare, S. Skaraborgsgatan 45. gatan 8, 2 tro Barnkrubbor, se under rubr.: Fattig, Sjuk W. W. von, e. O. Kammarskr. i Tulloch Försörjningshus. verket, s. Skaraborgsgatan 8. Barnängens Tekniska Fabrik, H. M:t Kon Bay, Hans, Grosshandelsfirma egesaff.syberg ungens hofleverantör; eges af W. Holm och W.Sellholm; kontor: st.skeppsb.22. ström; fabrik och kontor, s... St: ~~nde Bayard, C. E., Fabriksidk., n. Grytgjutaregi gatan.61 O. 63 (f. ~. 39): forsaijmn~s 36; drifver koppar, bleck och plåtslamagasin, st. Vesterlanggatan 47; tl!1 gerirörelse; firma: Sundin, Bayard &K:i, ve!.kar eau de.. Cologne, parfymer, tval, n. Malmskilnadsg. 38; verkstad: n. blac~, blanksvarta m. m. Hamngatan 4. Barsugha, Angelo, Bokh., n. Kungsgat. 8. A G G h dl D' o d R Bartels C. D. Viktualiehandl. Södra Tull <>: ross an art; jnrgar en, o.~enportsgatan ' 30. ' VIk 3 A; ko;utor o~h ~pplag af trava Barth, Oscar, Handelsagent, n. Klara vestra ror: Rosenviks Bradgard. Kyrkogata 9 / ' 2, 2 tr... C. ~., Grosshandf" firma: A. G. Bayard, Barthelson, F., Aktuarie, LI. O. Humlegg. 22. D}urg. Rosenvl~ 3 ~} k?ntor: DJur A., Enkefru, Ll. Majorsgatan 12. garden, Rosenviks Bradgard. K., V. Häradsh., s. Göthgatan 18. C. A., Kopparslagare, n. Grytgjutare Karl, Med. Kand., s. Göthgatan 18. gatan 36. BartheIsson, Emma, Enkefru, Ll. Stureg. 11. Beamish, C. T., Roteman i 17:de Roten, Kh. C. A., Handlande, n. Klara n. Kyrkogata Pilgatan Beander, And., Redogörare, Kungl. slottet. Bastman, F., Handl., Katar. ö. Qvarngr. 17. Beck, Heinr., Agent, n. Parisg, 16; kontor: st. Alf., Inkasso och juridisk affärsbyrå,..n. Skomakareg. 30. Odensgatan 3 B; rättegångar vid Of Julia, Artist, n. Norra Smedjeg. 36. ver och Underdomstolar utföras med F. & Victor, Bokbind. och portföljmak., biträde af skicklig jurist; bellt firma: F. Beck & Son, n. Norra Smedje Georg A., n. Bryggaregatan 22; maga gatan 36.

4 BeckerBellman. 29 Becker, WiIh., Färghandl., n. Malmtorgsg. 5;1 Tänn.sticksfabriken i Stockholm, n. Malmbodari samma hus och st. St. Nygatan 24. torgsgatan 6; kontor: l samma hus 2 tro C. G., Grossh.: firma: Rilgheimer &Becker, Been, Aug., Löjtnant, n. Malmtorgsgatan 6. n. Kungsgatan 24, l tr.; kontor och Beer, C. A. W., Artist, n. Parisg, 3. lager: n. Drottninggatan 5, stråhatts G. A., Gr~sshandlare! Ll. Ostermalmsg. 16. fabrik, n. Regeringsgatan 54 A. G., Musikhandl., firma: Huss & Be.er, Carl Heinrich, Grossh., st. Skeppsb. 14. musikhandel. n. Arsenalsgatan 8, midt N., Protokollssekreterare i Justitierevis., emot Operahuset... Ll. Nybrogatan 11 B. C. Ad., Musikus, Ll. Oster~al1?sg. 14. A. Registrator i Landtförsvarsdep., Ll. Befwe, Frans, Juvelerare, Ll. Linnegatan 20; Nybrogatan 11 B. t:äffas i Juvelerare L. Larson & K:i bu BeckFriis, J. G., Underlöjtn., n. Smål:sg tik <{usta.f Adolfs o to:g 14. Beckius, P. A., Kh. Parmmätareg. 11; ma Begat, S., Fl u, n. ~Ialalega~an t. zasin: Garfvaresntan 3; kontor: st. St. L W. Reseexpedit. n. S1?alandsg., l. Gråmunkerrränd b3. E., Skjortfabrik och 'I'rikotvarulagsr, st.. b.., StadssmedJeg.140chn.Drottnlllgg.29A. Beckhn, A. O., tillverkar tekniska prepar.at, Begrafningsbyråer, n. Klara Strandgata 12, Ll. ~ullg,atan 17; se annonsafdelnin Kungsg. 13, St. Badstug. 25., st. Vester gen sid, 12. lånrrg. 26 och Svartmangatan 25. Beckman, K. L., Boktryckare och Bokförläg Begraf~ingsplatsen utom Norrtull. sysslogare, st. Stora Nygatan 22. mannens expeditionsrum öppet sökned. E., Enkefru, Ll. Sibyllegatan 35. AprilSept. 36 e. m., öfriga månader A., Enkefru, n. Drottningg ; telefon 787; se vidare under Byrå Agnes, Enkefru, Ll. gifver sjukgymnastik, Nybrohamnen elektricitets 26; för BeO'rafningsplatsens angelägenheter. och Behm, H. be. C., Fru, Ll. Riddareg. 27. massagebehandling. J., Förlagsbokh.firma; eges afk. L. Beck A. H., J\led. D:r, Ll. Nybrohamn. C. S., Med. Fil. Kand., n. Parisg man, st. St. Nygatan 22; träffas 10 f.m, H. A. C. Provisor, n. St. Badstug. 30. till 1 e.m, J. q., Handlande,.l!' Hamngatan.3 A. Behrens, Chr. G., Agent, Kyrkog. 11, 3 tro n. Klara vestra Carin, Hattrnakeriidk., firma F. W. Berg A. Ch., Fru, n. N orrmalmsg. 8, 1 tro t. V., qvist & K:i; n. Malms}'ilna;dsgat. 28. E., Postexped., n. Norra Smedjag. 18,3 tro stoppar och polerar se äfven Berens. möbler. O. A. O., Hofkame,rerare, Materialförvaltare, Skeppsh., O:a bostallshuset 7. Behrling, L., Fabr:senka,. se äfven Berling. n. Repslagareg. 2 A. V., Hotellvärd, n. Klara norm Kyrkog. 6. Behrman Gustaf, Sjukhuskommissarie, S. O. A., v. Häradsh., n. Nya Kungsholms Woll~arYxkullsO'atan 27. brogatan.23, 2 tr.; jurid. Byrå; mot Beijbom, F. A., Am71I1uens st. Mfntgat. 6. tagnlllgstrc1 911 f.m. C. O. Bevakn.sbefålh. st. Cellfang. F. T.,Insp. vid Dal!vi~sHos.p.,s. Danviken. Beijer, P., Fil. D:r, e. O. Amanuens i Kungl. C. L. H., Kanslist l Polisdomstolen, s. Biblioteket, n. Klara norra Kyrkog. 27. Besvärssgatan 14 B. Thomasine, Fru, n. Ostra Jernvägsg. 8. J. A., Klockgjutars, S Göthg~tan 4.3. ' F. P:son, Förlagsbokhandlare ; firma: F. Joh. A., & Kii, Klockgjutaretlrma, inne & G. Beijer, Bl. Arsenalsgatan 2 D. hafves af J. A. W. Lind, S. Göthga F. & G., Förlagsexpedition, Bl. Arsetan 43. A., Landskamr.enka, Kh. Pilg. 4 A, 2 tro nalsgatan 2 C; öppen 97 söknedagar. C. G., Generaldirektör, n. Kl. Strandg. 6. Otto, Löjtnant vid flottan, Ll. Gref G. W., Handl., n. Drottningg. 98. Thuregatan 34 B, 3. tro A., Majorscnka, Ll. Riddareg. 22, 3 tro O. M., Kommissionshandl., brunnsg. 14. n. Stora Sur L. J., Möbelhandl., st. Jerntorget 83. Wilh., Skräddare, n. Beridarebansg 18. C. B., Ordningsman, S. Danviken. J. E., Vaktmästare i Konsistorium, st. J., Skollärarinna, n. Hamngatan 3 A. Svartrnanz. 22. se äfven Breekman och Bäckman. Beijerhjelm, J. C., Enkefru, n. KUl!g~tensg.13. Beckqvist, S., Bankbokh., n. Norrlandsg. I5A. Belfrage, Aug., Agent, Kornmissions och Beckströrn, se Breekström O. Bäckström. Speditions affär, n. St. Badstugatan 8. Beeken, H. E., CiO'arrfabrikör; firma: Beeken J. G. W., Kammarherre, Ll, Nybrog11 B. & Westerlunii', s. Björngårdsgatan 16 A; BellmanHenricsson, C.,fru, botar bensjukdofabrik: S. Skaraborgsgatan9. mar m. fl. yttre skador,n. MasterSamuels Been, C. A., Grossh., Disp. för aktiebol. Nya gatan 59; mottagningstid söknedag.122.

5 so Bellström Berg. Bellström C. G., Bokh., s. Besvärsgat. 14 A. Benl{tson,. C. J., Målare,.st. Köpmangatar. 8. F. G., Handl, st. Svartmang. 16; bod: G., Malare, n. Regenngsgatan 95. st. Jerntorget O. Maria, Tidningskontor, Regeringsg. 55. Belmonte, J., L1, Ostra Humlegårdsgatan Sven, Vaktmästare, s. L:a Badstug , Fond, bank och vexelaffär: n. Ja Edv., Verkmästare, Norra Tullportsg. 40. kobstorg 1, midt emot Operahuset. Bengtsson O., e. o. Amanuens vid Karel. lnst. Below, M. von, Förestånderska, n. Beridare Kh. Hand~v.~rkareg. ~. bansg. 25. C. M., Fabrikör, n. Smalandsg. 28 A. Bemedlingskommiss., Borgersk., st. Börshus. E. C. C., Folkskollär:a, s. Södermanlandsingång från Trångsund. gatan 9. Benckert, Robert, Auditör vid flottan, st. J. K., Folkskollärarinna, s. Söderman Mynttorget 4. landsgatan 9. H. A., Jernvägstjenstem., s. Källaregr. 8. C. J., Handlande, n. Brunnsgatan 21. Lina, Kamererareenka, Ll. Gref Thure Bengzon, P. F., Musiklärare, n. Lilla Vattngatan 20 C. gatan 19 B. j:or, C. H., Snickare, n. Regeringsgatan 63. Bennet, Rob., Civilingeniör, n. Kungsg. 13. H. T., Stadsnotarie, n. Kornhamnstorg & K:i, Gas, Vatten o. Afioppslednings 51, 2 tro entreprenörer, n. Rödbodtorget 1, P/2 Bendix, A., Enkefru, st. Munkbrog. 6. tr. upp till venater. Josephson & K:i., Grossh:sfinna, eges af C. A., Ingeniör, n. Kungsgatan 13. W. Josephson; kontor: st. St. Nygatan 8. Bennich, N. G:son, Genera1tulldirektör, L1, A., Handlande, st. Stora Nygatan 24. Stnregatan 18. M., Handlande, n. Barnhnsträdgårdsg. 27. Bensow, Vilh., Banktjensteman, n. Klara W:m, Handlande, n. Jakobs Bergsgata 8. Strandgata 12. B. O., lngeniör, st. Munkbrogatan 6. O., Distriktsläkare, n. Malmskilnads Elisabeth, finna; Jenny Hamberg & K:i; gatan 11; träffas alla dagar 89 f. m. kortvaruhandel, st. Munkbrog. 6; Bod: samt söknedagar 23 e.m; från d. 15 st. Vesterlånggatan 37. Maj till 15 Sept. 910 f. m. samt 12 Mathilda, lager af barnkläder, n. Barn e. m. alla söknedagar. husträdgårdsg. 27; kontor och lager: A. Alfred, Handl. n. Lilla Vattugatan 21. Drottning. 10. E. M., Handlande, st. Svartmangat. 20. Bendixson,lvar,Fil.Kand.,st.Ned.:Munkbr.1. J. Kretsvaskareenka, n. Kl. Strandg. 12. Wilh., Grosshandl. st. Ned. Munkbron 1; Benzelstjema. O.W., Fröken, n. Gamla Kungskontor: st. Stora Nygatan 28. holmsbrogatan 32. Bendroth, O. R. H., Aktris, Ll. Kommen Bårard, A., Professor, n. Akademiegränd 8. dörsgatan 21 A... Berencreutz, K, Bruksdisponent, n. Drott Benedicks, L, Bruksp.:enka, n. Ostra Träd ninggatan 93. gårdsgatan 22. oa. G., v. Häradshöfding, s. Långholmen; S. Jj:., Enkefru, n. Alandsgatan 33. adress i staden: Svea Hofrätt. C.,Osterrikisk Generalkonsul, Grosshandl., F. A. G., Kammarj., Långholmen; adress firma: Michaelson & Benedicks, n. Re i staden: Civildepartementet. geringsg. 30; kontor: st. Vesterlångg. F. M., Major, Direktör vid straffängelset 16, 2 tro samt kronohäktet å Långholmen, s. Benedickska Asylerna, Handtverkareg. 19 Långholmen. och S. Gamla Prestgårdsgatan 17. H., Majorsenka, n. Uplandsg. 42. o Benelius, l. P. E., v. Pastor, n. N. Smedjeg. 24. Berendt, S.; firma: S. Berendtj:r&K:i, Angsy Bengtson, Fr., Byggmästare, n. Barnhus fabrik för skjortor, kragar m. m.; generalträdgårdsg. 15. agent för Wheeler& Wilsons manuf komp. N. J., Byggmästare, n. L:a Surbrunneg. 1. symasl!:infabrik i NewYork,n. Drottning Johan A., Destillator, S. Södermanlands gatan 50; kontor och lager samma gata 24. gatan 11, destillatorsrörelse derstädes; Berens, M., Enkefru, L1, Sibylle gatan 34. vinhandel s. Pilgatan 20 ~. C. R., Handelsbokh. L1, Sibylleg. 34. K. W., Folkskollärare, L1, Östra Hum Berg, C., Agent, Södra Humlegårdsgatan 21. legårdsgatan 34. Halbarth. Agent, st. Kornhamnstorg 59. Carl, Grosshandl.; firma: Holmberg & Allm, tel, Möller. s. Katarina Högbergsgatan 34; Rudolph, Agentur, kommissions och.kontor, st. Skeppsbron, Brunnsgränd 4. assuransaffär, st. Stadssmedjegatan 14. Nicolaus, Huseg., n. Lutterns gata 17. A. F., Amanuens, s. Södra Tullportsg..18. Emma, Lärarinna, s. Södermanlandsg. H. C. L., Apotekare, bereder mineralrat J. M., ModehandI., n. Holländareg. 5. ten, Eriksberg vid Roslagstorg.

6 Berg. 31 Berg, J. E., Bagare, s. Besvärsgatan 54. Berg, J. O. Ingeniör, n. Hamngatan 15. Hilda, Barnmorska, n. MästerSamuels A. F., Kamererare, s. Långholmsgatan 3. gatan 62.. G. F., Kamererare, Kh. Reparebansg. 20. M. M., Barnmorska, n. Ned. Rådmansg. 11. J. H., Kontorsskrifvare vid jernvägen, P. G., Bokförläggare, s. Kat. ö. Kyrko s. Göthgatan 51. gata 29. A. H., Literatör, ordf. i GoodTemplar. A. L. Bokh. s. St. Skinnarviksgatan 2. ordens storloge, n. Bryggaregatan 2 B, C. A., Bokh., LI. Gref Thuregatan 65. allm. tel C. A., Bokh., n. Herkules gata 4. C. A., Lärftskramhandelsfirma; innehar G., Bokhållare, s. Göthgatan 32 A. G. W., Bokhållare, st. Triewaldsgränd l. ves af C. F. Julin, n. Regeringsg. E. P, }<'., Löjtnant, Långholmen. 13. A. H., Brefbärare, s. Bellmansg. 32. Gottfrid, Brukspatron, n. MästerSamuels Rich., Major vid Generalstab., Kh. Handt. verkaregatan 23 B. gatan 56, 1 tro E. A., Dekorationsmålare, n. Norrmalrns A., Marin. och Landskapsmålare, Kungsholmsbrogatan 46. n. G:a gatan 15. Frans J., Matematisk och fysikalisk In A~gusta, f. Hägerflycht, Enkefru, n. strumentmakare, n. Drottninggatan 76. Ostra Trädgårdsgatan 10. Bergh, Anton, Med. och lm. D:r, n. St. Vattn L., Enkefru, LI. Gref Thureg. 41, 3 tro gatan 8; behandlar ögonsjnka; mottag L. J. H., Fil. D:r, n. Regeringsg. 48. ningstid sökned f. m.: medel S. A., FolkskolIärar:a, st. St. Nygat~p 19. lösa ögonsjuka behandlas kostnadsfritt, J. F. o. J. H., Folkskollär., LI. Ostra n. Norrmalmsg. 18 helgfria måndagar, Hnmlegårdsgatan 43. onsdagar och lördagar kl. 12 e. m. C. M., FolkskoIlärar:a, n. Kl. Strandg. 5. Berg, John, Med. Doktor, n. Klara s. Kyrko.. M. M., Glas och porslinsmål.,förfärdigar, gata 13 A; mottagningstid: söknedagar skyltar, n. Hamngatan e. m, under sommaren 910 f. m.... A. N., Grosshandl., s. Stora Badstugata:; 6. A, Med. Kand., L!. Gref Magnig. 3. Anshelm, Grosshandlare, n. Malmtorgs Carl E, lylekanikus, n. Rörstrandsg. 40. gatan 1,»Brages vinhandeld. C. J., Musiklär., Kommissionär; försäljer A. W., Grossh.; firma: Berg &Hellström,st. stads och landtegendomar, n. Kam. Mälaretorg. 19; kont. och lag.: st. St. j' makaregat~n 29.,.. l Nygatan 20. A. F., Notarie, s. Sodra 'IulIportsg. 18, C. O., Grosshandlare och Gen. Konsul, l tr., trätras 1011 f. m. st. Skeppsbron 28; kontor i samma hus. C. K, Pastor, s. Kat. östra Kyrkog. 12 B. No, Grosshandlare; firma: And. Berg &K:i, & Wentzel, Plåtslagare, n. Lutternsgata s. St. Badstug. 8; kontor samma gata 6. 20, 22. Victor, GrosshandL J\faskinagentur,)ager K. J., President i Svea Hofrätt, n. Malmaf maskinförnödenheter samt af Ofvcr skilnadsg. 25. ums bruks tillverkningar af plogar N. T., Rev. i Arrneförv., T,!' Styrmansg. 8. och landtbruksredskap' äfvensom af John, K, Revisor i Postsparbanken, s. Ankarsrums bruks tillverkningar af Stora Badstugatan 6. luftcirkulationsugnar, spisar och an L. P., Skomakare, n. Kungstensg. 21. nat handelsgjntgods, valsadt jern och Anders, Slöjdföreståndare, LI. Stureg. 56. spik, m. m., L1, Ladugårdslandstorg 1; L. O., Socke'bagare, L1,Strandgatan 23; kontor: n. Klara s. Kyrkoga([~ 14. bod: n. Regeringsgatan 14. & Keyser, Grossh.firma; innehafves af fl. W., Styckjunkare, LI. ArtilIerikasern. Sixten Keyser; kontor: st. Skeppsb. 24. H. T., Svarfvare, L!. GrefThureg. 48. W. R., Grundläggare, n. Oxtorgsg. 7 A. C. A. Urmakare, s. Göthgatan 40. August, Handl., n. Vestmannag. 11,2 tr.; A. H., Angf.befälh., s. Kat. ö. Kyrkog. magasin för skjortor, kragar, manschet 12 B.. ter, halsdukar samt öfriga artiklar för F. T" Öfverdirektör, s. Svartens gata 14. herrtoiletten; lager af Prof. Jregers A., Ofverlär. vid Tekniska skolan, LI. normalbeklädnadsartiklar för damer, Skepparegatan herrar och barn, n. Drottninggatan 60. Bergh, F. J., Bagare, L1, O. Humleg:g. 29. AlIm. tel Emil, Cigarr. och tobakshandlande, n. C. A., Handlande, n. Saltrnätaregatan 9. MästerSamuelsgatan 41 B och Drott. C. J., Handlande, G:la Kungsh:brog. 25. ning r. A., Hofsångare, n. Klara Strandgata 4. Alfred, Cigarrfabrikör, s. Öfra Stadsgård. ' C. S., Husegarinna, LI. qrefthureg.41. 6; bod o. fabrik, s. St. GIasbruksg. 4. J. N., Häradshöfding, LI. O. Hnmleg:g. 42. Amanda, Enkefru, n. Oxtorget 4.

7 32 BergBerggren. Bergh, S., Fil. D:r, e. o. Amanuens i riks Bergenstråhle, Anna och Hedvig, Fröknar, arkivet, Ll. Vestra Humlegårdsg. S. R., Genremålare, n. Holländareg Ll. Stureg. 11. B. E., Kapt.enka, Ll. Nybrogatan 24. Axel, v. Häradshöfd., n. Drottningg. 55. W. Löjj;nant Ll. GrefThureg. 46, Axel, Jur. UtI. Cand., n. Drottningg. 35. C. G., Ofverstelöjtnant, n. Regeringsg. 22. J. W. H., e. o. Kammarskrifvare, Ll. Bergenström, Carl, Bruksförv., n. Bryggare Storgatan 19. C. E. O., Perukmakare, :Qrottningg. 66. gatan 22. A., Enkefru, n. Klara Bergsgata 31. A. J., e. o. Postexp., Ll. O. Humleg:g. 29. Bergenzaun, P. A., Underlöjtnant. n. Kam Lilly, Slöjd och handarbetsskola, Artillerigatan 12. LI. makaregata» 6. P. J., Ofverstelöjtnant, n. Kammakareg. 6. S. J., Stationsskrif., n. Drottningg. 55. Berger, Ida, Dansös, st. Vesterlångg. 22. C. E., Styrman, s. Besvärsgatan 66. E., Husegarinna, st. Stadssmedjegatan 17. G. J. Styrman, st. Prestgatan 31. Hilda, Kassörska, s. Besvärsgatan 28. C. J., Tullöfveruppsyningsman, st. Prest Emilie, Mamsell, n. Brunkebergstorg 24, gatan 31. 3'/2 tro C. E., Vattenfabrikant, S. Repslagareg. 20. Selma, Mamsell, s. Besvärsgatan 28..Bergdahl, A. R., Handl., st. Skärgårdsg. 2. J., Vaktmästare, n. Norrlandsg. 26. J. A., Kontorsskrifv., n. St. Surbrunsg. 2. Bergfalk, A. G., & K:i, Ostron, hummer.bergegrens, E. T., Bokhandel; firman eges af och fiskh.\lndel; eges af G. Jonsson P. A. Lindberg, n. Drottninggatan 28. och C. J. Ortergren, st. Stora Gråmunke :Bergelin, J ohanna M" Modehandlerska, n. Beridarebansgatan 25. gränd 3. Bergfalk, P. E., Professor, s. Repslagareg. 8. Bergelund & Johansson, innehafvare C. E. Bergfeldt A. W., Huseg., Ll. GrefThureg. 81. Bergelund och O. Johansson, speceri o. J. P., Hotellvärd, n. Drottninggatan 43. viktualiehandel, s. G:la Prestgårdsg. 11B. Bergfors, C. E., Amanuens vid KaroI. lnst., Bergen, Gustaf v., Agenturaffär, Vattug. l, 3 tro. n. Stora Handtverkare~. 3. Berggren, J., Adjunkt vid Nya Elementar Carl v., Literatör, Ll. Skeppareg. 54, skolan, n. Klara n. Kyrkogata 27. Blanches Malmgård. B. F., Agent, Ll. Skeppareg. 22, 3 tro Bergendahl, c, Enkefru, LI.. St?rgatan l. F. A. J., Bokhållare, u, Storg:: J. O., Fanjunkare, Ll. Linneg. 53. M. G., Bokh., LI. Stureg. 48, ofv. gard. J. P., Handl., firma: E. W. Forsberg & K:i, E. E. Civilingeniör, Regeringsg.95; kontor n. V. Trädgårdsg. 7; bod: st. Vester och verkst. för rör och ringledningar, långg. 19. Ll. Sibylleg. 43. C. A. 'I'h., v. Häradsh., gatan 35, l tr. Ll. N. Humleg. A., Dekorationsmålare, Ll. Södra Hum legårdsgatan 23; verkstad n. Luntma N. A., Postexpeditör, st. Vesterlångg. 34. L. Ryttmästare, LI. Gref.Thuregatan 56. kareg. 49 B. Charlotta, Fältskärsstuga, st. Storkyrko Bergendal, F. W., Grosshandl.; firma: Söderberg & Haak, S. Svartens gata 3. brinken 3. C. K, Förgyll. o. Glasmästare, n. Rege Bergendorff, J. M., Målare, n. Luntma ringsgatan 55. karegatan 31. Robert, Grossh., st. Mälaretorget 13,2 tr. 'Bergengren, C. R., Bokbindare, Etui och J. G., Handl., n. Luntmakareg. 66. Portföljmakare, Köpmangatan O. L., Handl., S. Horntullsg. 75. C. A., Klensmed, s. Björn~årdsg. 11. C. V., e. o. Hofrättsnotarie, n. Klara Manne, Med. Kand., n. Mast.Sam.g. 48. Bergsgata 25. J. R., Skomak., Köpmangatan 1~. Bod: A., Husegare, n. St. Badstug. 60. Bl. Arsenalsgatan 5... K M., Kyrkoh. enka, n. Klara Bergsg. 25. :Bergenheim, A., Handelsres., gårdsg. 53. Ll. O. Humle J. A. Landtbrukare, S. Göthgatan 67. J oh. Aug., Literatör, Ii. Regeringsgatan 'Bergenholtz, G. C., Fröken, n. Norra Tullportsgatan , nedra botten; utgifvare aftillfälliga illustr. skämtbladet»litet roligt». Bergenson, Aron, Musiklärare, Ll. Fyrverkaregatan 9, 2 tr. C. M., Maskinist, Ll. GrefThureg. 81. C. E., Mjöl, gryn och spanmålsaff'år. n. Bergenstjerna, Gustaf, e. o. Kammarskrif St. Badstugatan 40; kontor derstädes, vare i Tullverket LI. GrefThuregatan 81. träffas säkrast 34 e. m. Bergenstråhle, K., Bergsingeniör, Ll. Sture V. F., Paraplymakare, S. S:t Paulsgatan 2; gatan bod: n. Jakobs Bergsgata 13. C. S., Enkefrih:a,n. Ostra Trädgårdsg. 2B. A. J., Skomakare, st. Bollh)lsgränd 7.

8 BerggrenBergman. 33 Berggren, C. A., Skräddare, n. Smala gränd Bergling, V., Husegare, Ll. Grefgatan A. Berglund, Aug. T., Agent; the och vinaffär, ". A. G., Styckjunkare, Ll. Artillerikasern. n. Drottningg. 82. Frans, Tandläkare, Ll. Norra Humleg:g. C. A., Bokhål. vid Skandinaviska Kredit (Esplanaden) 17: rådfrågning Tisdag., aktiebol., Ll. Södra Humlegårdsg. 11. Torsdagar och Lördagar 12. K G., Brefbärare, s. Tjärhofsg. 25. David, Trädg.m., n. Lilla Gråbergsg. 4. Ad. O. O., Fabrikör, Norrtullsg. 11. F. A., Trädgårdsmäst., n. Karlbergs alle 4. J. R., Byråchef i Tullst., s. Maria Hög J., Trädgårdsm., n. Lilla Gråbergsg. 4. bergsgata 37 B. L. K., Urboettmakare, Regering'sgatan 61. Maria, Cigarrhandel, Regeringsgatan 77. C. A., Utskänkn.förest., n. Klara vestra bod s. g. 83. Kyrkog. 3 B. M. T.. Enkefru, Ll. GrefThuregatan 58. ' J. A., Vaktmästare i K. Tullkammaren, Ad. O. O., Fabrikör, N orrtullsg. 11. s. Hornsg'. 14. Charlotte, Föreståndarinna vid Kungl. L. C., f. d. Värdshusidkare, n. Klara södra Fatburn, Kh. Fabriksgr. 2. Kyrkogata 11. C. J. IJ., Glasmästare, st. Kindstugatan 5. Berggren Edv, Wilh., Byggmästare, L1, Rid Christian, Grossh., st. Vesterlångg. 64 2tr. dareg. 16. C. O., Guldsmed, 11. St.. Badstugatan 72. Ernst W., Bygg och murmästare. n. C. W., Handlande, L1, O. Humleg.g. 19. Drottningg. 8. Joh., idkar skohandel, st. L:a Nyg. 17 B. B. A. T., Handlande, n. Drottningg. 44. C., Ingeniör, n. G:la Kungsholmsbrog. 53. A. N., Kungl. Hofkalligraf, n. Lilla F. A., Kopparslagare, s. Göthg. 45. Vattug. 16, 2 tr.; gifver undervisning i Fredrik, Lektor, s. Hornsg. 29. skönskrifning åt hrr och damer af alla A., Major vid Fortifikationen, n. Kamåldrar; medd, råd för personer, som lida makareg. 8. af darrn, och svaghet i handen vid pen B., Målare, st. Lilla Nygatan 4. nans förande; försäljer i parti med rabatt K W., Postexpeditör, U. Ostra Humleprisbel. skrifmaterialier, korkpennskaft o. gårdsg, 15 B. stålpennor (engelska skolpennor); träffas C. J., Revisor i Kammarrätten, n. Drotthvard. 91 o. 46 e. m., sörid, 911 f. m. ninggatan 31. Berghammar, F., Verkm., s.st. Skinnarv.g.16A. G. E. T., Smed, n. Luntmakareg. 65 E. Berp;hman, A., Grossh., Södermalmstorg 4. Verkstad: s. g. 61. G., Med. D:r, n. Regeringsgatan 33; mot Carl T., L1, Esplanaden (Norra Humletagningstid helgfria dagar 121. gårds g.) 27. Bergholm, C. C., Brefbärare, n. Arsenals J. K, Trädgårdsmästare, Kh. Bergsg. 40. gatan 2 A. Ad., tillv. Tryckfärg, n. Norrtullsg. 11. ' G. E., Iland1" L1, GrefThureg. 77; bo Berglöf. C. A. R., Musikdirektör,.N. Tulldar: O. Humlegårdsg. 29 och Ladu portsgatan 24. gårds lands t. 1.' A. T., Musik. Instr.mak., n. Oxtorgs J., Operasångare, n. Malmskilnadsg. 28. gatan 18, 2 tro Bergholtz, F. M., Husegare, n. Kammakare A. M., Sidenfabrikör; firma: Casparsson& gatan 47. Schmidt, st. St. Nyg. 33; kontorsarnmn G. E. M., Föreståndare för Pantbanken. s. gata 4. Vestra Kapellgränd 3. Bergman, P. Leon., Agent; mottager och K. G., Klockgjutare, åtager sig alla SOl' ombesörjer alla slags inkasseringar ters konstgjutning., n. Kammakareg. 47. m. m. n. Klara Strandg. 7. Bergianska Trädgården, n. Karlbergs alle 5. ' P. Wilh., Agent, n. Apelbergsgatan 47. Bergin, August, & Komp., Spegelfabrikör och E. W., Amanuens i Riksark., L1. Storg. 32 glasmästare, n. Lilla Vattugatan 22. H. M., Amanuens ikamm.kol1" L1. Styck & Olsson, Tapetserare och möbelhandl., junkaregatan 1. n. Kungsg P. D., Amanuens i Just. Rev., L1. Stor Bergius, A. Th., f. d. Lektor, Ll, O. Humle gatan 4. gårdsg. 31. C. A., Amanuens i Poststyr., n Mäster E. T., Ritare, n. David Bagares gata 9. Samuels gata 48. Berglin, C J., Smed, Kh.Jlandtverkareg. 27. W. G., Artillerikapt., L1. Stureg. 52. W, T., Und.löjtn., s, Ofre Badstug. 30. K. Isak.Jror, Bagare, s. S:a Tullportsg. 17. Bergli~d, A: G. Professor, n. Regeringsg.61. O. G. V., Ba~.are, n...gåsgränd 2 B.. Emil, VlktualIehand1" s. Hornsg. 64. A. M., Bagerndk:a, Sodra Tullportsg. 32. Bergling, C. A., Civiling., st. Stadssmedja. H. A., född Thermenius, Barnmorska, n. gatan 9. Stora Badstugatan 35 O

9 :34 BergmanBergqvist. Bergman, Clara L. Fr., f. Nilsson, Barn Bergman, C. G., Rektor vid Beskowska skomorska, n. Jakobs Bergsgata 13 B. lan, n. Johannis östra Kyrkogata 22. A. W., Bleck och plåtslag., LI. Storg.21. Aug. K:son, Revisor vid armens pensions. Bernh., Bokh., s. Hornsg. 35. kassa, Postexpeditör, n..mi. Fr. södra C. F., Bokh., n. Saltrnätaregatan 19. Kyrkogata 15, 3 tr, öfver gården. C. J., Bokh. i Trafikstyr., Djurg., Falken S., Sergeant, Kh. Pontonierbat.kasern. bergsgatan 5 C. E., Sånglärarinna, LI. Linnåg. 4. Sven, Bokh., S. Göthgatan 32 B.. M. L., n. Klara Bergsg. 72, Tapisserihan Axel, Bokh., LI. GrefThuregatan K. F. O., Bokhåll., n. Drottningg del, n. Drottningg. Nils, Tjensteman i 33. försäkringsbolaget V. L., Bryggrnäst., s. St. Skinnarviksg. 2. M., Enkefru, n. MästerSamuelsg. 48. Skandia, & Nilsson, n. Kammakareg. 46. Utgifvare af romantidningen S. A. E., Enkefru, n. Saltrnätaregatan 5.»)LördagsQväIlenll, n. Karduansmak. J., Fanjunkare, J., Fil. Kand., n. Regeringsg. 94 A, 1 tr. s. Göthgatan 49. gatan 11. P. A. Vaktmästare i Kammarkollegium, R., Fru, Blasiiholmstorg 12. Kh. Pilgatan 9. M. A., Grosshandl.enka, n. Kammakare J. E., Vaktmästare, Ll. Skeppareg. gatan 46. E., Vaktmästare, n. Vegagatan Anton, Grossh.; firma: Anton Bergman & Bergmansson, C., Underlöjtn., LI. Grefg. 28. K:i, st. Svartmang. 16; kont. derstädes. Bergmark, L., Kommissionär, S. Hornsg, 46. Edvard, Grossh., LI. Esplanaden 14; kon Bergner, Johanna, Eriksberg. tor: n. Vestra Trädgårdsg. 7. Bergnings och DykeribolaO'et Neptun; verk N:son W., Grossh., L1, 8tureg. 40. ställande direktör: E. 'Liljewalch; ee J... Ph., f. d. Grossh.; LI. Komm endörsg.4 tor: st. Skeppsbron 34; belltel. 17. kon A. E., Grossh., Djurgården, Rosenvik. Berget, C'., Byggm., n. Kl. norra Kyrkog. 5. A. R., Handelsbokh. n. Apelbergsg. 58 B. Bergquist, L., Bankokommissarie, st. Skepps W., Hatt o. mösshandel, n. Drottningg. bron , ingång från Gamla Kungsholms Sven, Handelsag. st. Vesterlångg. 44, 2 tr., brogatan. försäljer Almedals linnefabrikater, bom A. E., Hofpred., n. Jakobs Kyrkogata 4. ullsgarn, bomullsväfnader, m. m. C. H., Hofpredikant, Djurg., Rosenvik.. J. H. E. G., Kamm.skr. vid 'I'ullbevak B. N. V., Hofrättskommissarie, Strandgata 50. n. Klara ningsinspekt., s. Besvärsg. 14 A, 2 tro N., Mur o. bygg m, n. Rörstrandsgat. 30. S., Husegare, s. St. GlasQ.l"Uksgatan 22. Ingeborg, Musiklärarinna, S. Besvärsg. Henric, v. Häradsh., n. Alandsgatan F., Ingeniör vid Ekon. Kartverket, 12. LI. 14 A, 2 tro A.C.J.E.,e.o.Postexped.,s.Besvärsg.14A. Kommendörsgatan 7. Gust, F., Trävaruhandl., n. Norra Tull Alb., Ingeniör,' L1, S. Humlegårdsg., C. J., & K:ni, Jernkramhandelsfirma, 4. portsg. 9. eges ~ L. G., Viktualiehand1" Ll. Nybrogatan af F. M. Lund, st. Vesterlånggat;tn I. A, L., Kammarsk., n. Regeringsg ; bod i!lamma hus. L. S. H., Ofverstelöjtnantsenka, S. Be G. A. C., Kapt. v. Fortifik., dörsgatan 5. Ll. Kommen svärsg. 14 A, 2 tr. Bergqvist, E. O., Bokh., st. Prestgatan 27. F.W., Kommiss. i Riksbanken, S. Göthg , Fotograf, firma: Anna Lindståhl& K:ni, L. P., Källaremästare, gatan 19 B. n. Malmskilnads st. St. Nygatan 38. F. W. & K:i, Hattmakarefirma,. n. Malm John, Literatör, 47 B.. s. Maria Högbergsg. skilnadsg. 28. S. M., Kommissionär, st. Vesterlångg. 44. W., Löjtnant, Blasiiholmstorg 12. Emma, Modehandlerska, n. Drottningg. 68. F. A. G., Med. Dokt., Akad.doc., behand E. C., Modehandlerska, n: Drottningga. lar hudsjukdomar 1/210'1. 11 och 12 tan 53.. alla helgfria dagar utom onsdagar och A. G., Pianofabrikör; firma: Bergqvist & lördagar, n. Lilla Vattugatan 12; un Nilsson, Regeringsg. 97; pianofabrik: der sommaren vid Sätra brunn. J. R. E., e. o. Notarie och literatör, S. n. Oxtorget 6. O. H., Plåtslagare, n. Drottninggatan 93. Bengt Ekenhjelmsgata!1 4.. A. M., Repvaruhandel, n. Norrmalms. J., f. d.pianofabrikör,ll.ostermalmsg.16. E. A.,Postexpeditör, Ll. Djurg. Alberget 8. gatan 1 B. A. P., Tapets., n. Trebackarlångg. 3 B. J. W., Protokollssekreterare, ringsgatan 56. n. Rege P. L., Tapetserare, n. Hamng. 17. J. F., Vaktmäst., S. Bellmansgatan :32.

10 Bergs AktiebolagBergström. 35 Bergs Aktiebolag; kontor och lager af bom Bergström, Carl, Bokh., Ll. Södra Humleullsväfnader: st. Kornhamnstorg 49. gårdsg. 20. Bergsbro Aktiebolag i Norrköping; kontor: C., Bokh., Kh. Handtverkaregatan 38.. st. Lilla Nygatan 10. C. G., Brefbärare, Ll. Grefg. 35. Eergsprodukter och malmer alla slag un A., Byggmästare, s. Tjärhofsgatan 5. dersökas å Kemiskttekniska byrån, n. N. J., Cementgj., n. RoslagstulIsg. 5 C. Drottninggatan 40. W. E., Enkefru, L1. Kommendörsg. 26. Bergsskolan, n. Drottninggatan 95 B.. U., Enka, idkar Svarfvareyrket, n. Rege Bergsson, C. R, Postexpeditör, Norrtullsg. 5. rings gatan 72. Eergstedt, Emma, Barnmorska, n. Karduans Aug., Fabrikör, s. Bellmansgatan 28. makaregatan 3. C, Fabrikörsenka, n. Bryggareg. 11. F., Bokl)andlare, Ll. Nybrogatan 30. V. E. E., Folkskollärarinna, Ll. Espla Lars, Fabriksförest., s. Srt Paulsgatan 33. naden 31.. Carl, Fabr.; firma: Lars Monten, s. Sot H. E., l<'olkskollärarinna, Ll. Riddare Paulsg. 33. A: kontor: st. St. Nyga gatan 12 A. tan 19. J. W., utför Gas och vattenledningar; Jakob, Fil. Lic., LI. Nybrogat. 40, 4 tro firman innehafves af J. G. Bergström; Eric, Grossh., idkar Stearinljus och såp fabrik och kontor: n. Bryggaregat.11. fabriksrörelse under firma Lars Monten. F. o Guldsmed, n. MästerSamuelsg. 43. S. Lilla Badstug. 10; kontor: st. Stora L. C.,Handelsidkerska,n..prottningg.81A Nygatan 19. C. A., Hofkapellist, Ll, Ostermalmsg, 28. C., Mamsell, Inackordering, n. Klara R M., Husegarinna, s. Pilgatan 40. BergsO'ata 50, 3 tro F., Kammarråd, n. Drottningg. 5. Bergsten, l W., Grossh. ; firma: Bergsten J. L., e. o. Kamm.skr. i tullv.,l1.storg.32. & Ernst, st. Vesterlångg. 42; kontor B. V., e o. Kammarskrifv., st. Skolgr.1. och hvitvarulager en gros derstädes. Reinhold, Kassör vid Aktiebolaget Atlas, K. V., Med. kand., Kh. Handtverkareg. 19. n. Karlbergs alle 2. J. A., Tapetserare, n. Smålandsg.28 A. C. O., Kyrkoskr., Klockare, n. Jakobs C. P., Telegrafassistent och Bokhållare i Kyrkogata 4. allm, hypotekskassan för Sveriges stä Axel T., Körsnär, firma P. N. Bergström, der, L1. S. Humlegårdsgatan 4, 3 tro st. Storkyrkobrinken 4; bodar i samma Bergstrahlska huset, s. k., st. St. Nygatan 2. hus och Stadssmedjegatan 4 samt n. Bergstrand, Hjalmar, Agent, L1.Riddareg. 20. Fredsgatan 18. C. J. R, Handl., LI. Riddaregatan 26. Albert L., Körsnär, firma P. N. Berg G. :K, Handlande, s. St, Badstugatan 49. ström, L1. Kommendörsg. 24; bodar: P. E., Ingeniör i Landtmäterikontoret, n. Fredsgatan 18, st. Storkyrkobrinkeh Kommissionslandtm., r.i Sibylleg och Stadssmedjegatan 4. W. A., Juris utriusque kandidat, Ama Anna, Lärarinna, Blasiihol~l1storg 12. nuens i Civildepart. TJI. Nybrog. 49. A. F., Lurftskrarnhandl., st. Osterlångg. 1. Jonas, Landtbrukan, Kh. St. Kungs Bodar: st. Munkbrog. 4 o. Mälart. 21. holmsgatan 29. Paul U., Lärftskramhandl., n. Hollända C. E., Professor, n. Norrmalmsgat. 11; regatan 2. verkställer agrikulturkemiska under O. W., Löjtnant, L1. Skepparegatan 22. sökningar samt meddelar upplysningar E. W., LÖJtnant, Ll. V. Humlegårdsg. 14. och råd i ämnen hörande tilljordbru N., Med. stud., Sturegatan 9. ket och dess binäringar; träffas kl. M. L., Minuthandlande, LI. Storgatan Q f. m. Eduard, Möbelsnickare, n., Apelbergsg. J. F., Angfartygsbefälhafvare, s. Maria 42; verkst.. n. Holländareg. 5. Högbergsgatan 31. O. P., Pappershandl., n. Arsenalsg. 2 A; Bergstråle, Math., Handelsidkerka, n. Re tidningskontor: s. g. 1 A. geringsgatan 57. A., Revisor i Riksbank., n. Bryggareg. 10. Bergström, A. Wilh. Arkitekt, s. 'l'järhofsg. 5. C. A. R, Skomakare, st. Vesterlånggatan C., Banktjensteman, n. Harnng. 18 B. 72; bod samma gata 77. A. E., Barnmorska, n. Tullportsgat. 23. C. G., Skorstensfejare, n.luntmakareg.ll. R, Bibliotekarie i Kungl. biblioteket, J. A., Snickare, s. Stadsträdgårdsg. 59. n. Rörstrandsg. 14 o. 16, 2 tro C. E. M., Snickare, n. Apelbergsgat. 42. Carl. Bokh., Ll. Kommendörsgatan 26. Anna, Snörmakeri, n. Klara Bergsg. 21. G. O., Bokh., st. Svartmangatan 27. F. T., Stadstjenare, Drottningg Theodor, Bokh., s. Maria Högbergsg, 44. E. G. M., Stationsskrifv., n. Hörstrands Evald, Bokh., S. Hornsgatan 54. gatan 36.

11 36 BergströmBeus. Bergström, E. G., f. d. Teaterdirektör, s. se Bernhardh, Anna, Enkefru, Ll. Sibylleg. 20. dra Teaterhuset. Alf. P., Handelsbokh., Ll. Sibylleg. 20. J. A.,.. Tjensteman i bol. Nordstjernan, Cecilia, Modesömmerska. st. Trångsund Ll. Ostermalmsgatan ; bod: Köpmantorget 1. Aug., Trädgårdsm., s. Tantogatan 3. Bernheim, Axel H., Med. D:r, l:e Bataljons C. A., Tulluppsyningsm., st. Tyska Skol läkare, Ll. Nybrogatan 8; mottagningsgränd 1. timmar 1/29 1 /210 f. m.; 23 e. m. C. A., Underlöjtn., n. Malmskilnadsg.48B. Berns,C. H. F.,Hand.kassör, n. Smålandsg.9. J. H., Vaktmästare i landtf6rsvarsdepar H. R., Konditor, n. Näckströmsgatan l, tementet. Norra Tullportsgatan 23. Berzelii park. J. A., Verkmästare, s. Hornsgatan 32. W. H., Schweizeriidk., n. Näckströmsg. 1. C. R. D., Angf.befälhafvare, n. Stora B. J., Sjökapt., n. Karduansmakareg. 9. Badstugatan 54 A. Bernström, C. A., Boktryckare, st. St. Ny Bergsunds Mek, Verkstad., s. Bergsund. gatan 38.. Bergsunds Mek. Verkstads slip vid Finnboda Carl Fr., Boktryckerifaktor, s. Göthg. 51., varf utom Danviks tull. John & K:ni, Handelsfirma, eges af Bergvall, J. A., Bagare, Ll. Nybrog. 28 C. John Bernström och Joh. Tornblad; Otto, Bagare, Kh. Handtverkareg. 14. maskinagentur samt agentur för Igge J E., Fanjunkare, s. Timmermansg. 27. sunds, Osterby och Grytgöls bruk, E. A. R., v. Häradsh., Ll. Kommendörs st. Storkyrkobrinken 11. gatan 23. John, Ingeniör; firma John Bernström & Bergwall, Fredr., Brukspatron, Ll. Södra K:i, Ll. GrefThureg. 66, 3 tr. Humlegårdsgatan 24., P. F., Inspektor, Kh. Reparebansg. 20. Carolina, Kafe, n. Oxtorgsgatan 2. A. F., Vaktmäst. i Handtverksbanken, C., Underlöjtnant, Ll. Grefgatan 37. Storkyrkobrinken 14. Bergwik, AL, Lärare vid Praktiska Arbets Beronius, B. W. M., Banktjensteman, Drottskolan, Kh. Bergsgatan 17. ninggatan 93.. C. G., Löjtnant, Kh. Bergsgat. 17. C. H., Bokh., n. Kl. östra Kyrkogat. 5. Bergöö, Ad., Handlande, Ll, Linnegatan 5. W. M., Med. Dokt., n. Drottninggat. 93. Berlien, J. F. V., Civilingeniör, n. Malm Bersen, C. D., Komminister, st. Vesterlångskilnadsgatan 42. gatan 19, ingång från Prestgatan. Berlin, N. J., f. d. Generaldir. i Medicinalst., Berwald, Hj., Civilingeniör, Privatlärare 'i n. Malmskilnadsg. 35; träffas alla da matematik, n. Malmskilnadsgatan 37. gar 910 f. m. M. A., Tjensteman i f6rsäkringsbolaget S. E., Husegarinna, n. Dav. Bagaresg. 5. Skandia, n. MästerSamuelsg. 48. ~ N. G.,V. Häradshöfd., n. Malmskiln.g. 35. Besigtningsbyrå, st. Trädgårdsgatan 3. A., Kassör, Ll. Styrmansgatan 8. Beskow, Augusta, Enkefru, n. Malmskilnads P. L. H., Kont.skr. Ll. GrefThureg. 25 A. gatan 46. Aug., Med. Dokt., Ll. Esplanaden 27, H., Expeditionssekr., n. Norrmalmstorg 3. mottagningstid hvarje f. m. kl Gustaf, Försäkringsaffär, st. Skeppsbron J., Polisintendent, n. Regeringsg ; kontor: st. Storkyrkobrinken 4. M. N., Regementsläkare, östra distr., G., Grosshandlare, st. Skeppsbron 28. Ladugårdsl.torg 6; träffas ~910 f. m. E. G., Ingeniör, s. ;?ödermanlandsg. 9. och 23 e. m. A., Kamererare vid Ofverintendentsembe Berling, F. T., Grossh., s. Göthg. 32 A. tet, Bl. Arsenalsgatan 4. J. F. R., Kassör vid Skandinaviska F. B., Kamererare, st. Skeppsbron 18. Kreditaktieb., S. Göthg. 32 A. Th., Kammarh., Ll. Esplanaden 6. C. A., Kött o. fiäskhandel, n. Kungsg. 13. W. B., Kanslise}}r., Ll. Sturegatan 50. Berling, se äfven Behrling. R., Kapten, Ll, Ostra Humlegårdsg. 37. Berndes, G. F., Brukseg., n. Kungstensg. 18; G. E., Pastor, n. Malmskilnadsg. 46. kontor: Skeppsbron 26. Betelseminariet, Ll. Vestra Humlegårdg.18. E., Kamererareenka; lemnar undervis Betjemann, John, Handelsbokhållare, Ll. ning i handarbeten, s. Göthgatan 22. Riddaregatan 12 A. Berndt, J. A., Skådespelare, Ll. V. Humle H. C., Sockerbruksm., s. TantoSockerbruk. gårdsgatan 43. Betzen, V. L. von, f. d. Brukseg., Regerings Berndtson, B. J., Grossh., Nybrohamnen 24. gatan 71. C. J. B., Lektor, n. Norra 'I'ullportsg. 17. H. TOn, Doktorsenka, S. St. Badstug. 8. Bernhard, A., Genremålarinna, Ll. O. Humle J. A., e. O. Postexpeditör, s. S:t Paulsg. 30. gårdsgatan 21. Beus, A.,e. o. Kansl. i Post., n. Kungstens A" Pastor, n. Norra Smedjeg. 24. gatan 24.

12 BeveBishe. 37 Bevs, L. T., Kassör i Enskilda Banken,.LI. Billberg, A., :Med. D:r, s. Kocksgatan 12; hal' Nybrogatan 34 B. privat kuranstalt för nerv och sinnes 13eve, se äfven Boivie. sjuke; konsultationstid: helst 121 e. m. Bexelius, A., Grosshandlare, idkar Destille Billbergh, T. A., f. d. Advokatfiskal, n. Klara rings och vinfabriksrörelse under fir södra ~yrkog 13 B. " ma Ahlbom & K:ni, s. Göthgatan 49. Selma, Froken, n. Klara södra Kyrkog. 13. Ileyer, Hugo, Godseg., n. Kungsgatan 16. Bille, Wilhelm, Bokhandl., n.. HoUändareg. N., Målare, n. Regeringsgatan ; bokhandel: n. Drottnmgg Beylikdjian, S., Handlande, Hamngatan 17. C. F., Bryggare; firma: F. W. BlUe, n Bianchini, G. C., Enkefru, 11. Jungfrug Repslagaregatan 6. ~. Theodor, Hand!., Ll, GrefThureg. 50 A. victor, Bryggare; firma: F. W. BlUe, n. Bibau, A. C., Husegarinna, n. Drottningg. 34. R;pslagarega~a~ 6. '" C. F., Major, n. Drottninggatan 34. F. E., Dansk Minist., n. Drottnm15g...,1. Bibelqvinnohemmet, s. ~ya Gatan 28. : S., Ellkefru, n. Repslagarega~an 6.. Bibelsällskapets arkiv, Kungsholmstorg 3. BIller,. Tuye Olsson," firma BIlle.r & K:I, Bibelsällskapet, British och Utliilldska, st. Angbatsk~mmlsslOnar, Regenngsg. 3; Svartmangatall 24. (Tyska Stallpl. 1.).. kontor: "RIC1dareholnI,shamnen 7. Bi bl iote k' BIllIng, Joh. Sam., & Son, Grosshandelsfirma, Församlingarnas Bibl., se nämdc rubrik. e.p:es af K. Bohman, A. Sjöberg och A. Krl 'g vet akad Bibl B' J l to 10 GIesecke, kontor: st. Kornhamnstorg 4. s. ~. I., irger ar s rg. H. H" 1 höfdi B k Kungliga Biblioteket, Ll. Humlegården. br~~a~to~lce24arac s orcmg, n. run e. Pedagogish BibI., Regeringsg. 79 o. 81. Th Lg > d IS..? " S. RI 'k..s dager l s Bibli 1.10 t.e., k B' uger. J ar. I sorg t v, ' gatan.,an 22. skapsm,t1are, n. N ona medjs. Jirunderden~ld,Rlksdagenarf.orsamlad, C. L. D., Revisor, st. Stora Nygat. 24. oppet al,la sökned. 10;2 och v7 sa;mt Walfrid, Rådman, n. Brunkebergstorg 24. mder tiden mellan RIksdagarne man J., Sjökapten, s. Katar. Högbergsg. 10.., dagar, onsdag~r,och. fredagar 112. Billnian. IJ. D. F., Enkefru,st. Köpmang.8. BlcKlOrd, Eales&K:I, Stubmfab.; firma: eges A. W., l\'iekanikus, n. Alandsg. 24; meaf Joseph Eales, s. Sundsta, VId Skanst. tallfa brik under finna: A. Undin. rjjddle, Oscar, Verk st. Direkt. föl' aktiebol. Billmansoll, H., Enkofru, s. Mariagatan Il. Biddlo & K:ni, Brädgård, kontor och A. L., Major, Chef för Pontonierbataljo. bostad: Kh. Reparebansgatan 10. nens 2:clra kornp., Kh. Garfvaregatan 5. Biechlie, C. L., f. d. Inspektor, st. Skiir : Frey, Notarie, n. Jakobs Bergsgata 7. gårdsgatan 17. Blll?w, G., Agent, n.. Nornnalmst0r.g 3. Yo' li C <\. H M' 11 A till. t 22 G. A., Underoff. VId flottan, s. Gothg. 51. BDI een'gra :b er.,~' "Da J Ror,'r" J, m.. '., ape t r I Neng~ a~~il' S., 1 ona.lu Billqvist, stugafan J. A. '1.'.,Tullförvaltare, o[ A. s. St. Badportsgatan 5. B'II t... C E k f N l 29 P,ier'k' L C K t 1. ~ k b I S rom,., "n e ru, n. l orrma msg.. 'J. en,,;., ap ensenka, n..iako sm. A., Fotograf, Ll. Hamngatan 2. Bergsgata Il. A F" f" 'f:' 'd'. tifiei Il bl. P;peel+ J N L d t f 'k d '. f" t., IU, 01 ar igar ar I cie a ornmor, oj.~" e,. l., e amo a n s agen, ors a N. l ' t 20. fd l Kammare' teknisk fabrik för tillverl, n. l orrrna msga an, se annensa e...:. 1. c I Ol I ver ningen, sid. 13. mng af attika och senap; firma: Th. R l lf' F kt bl t l" k Wi b & K' t till k' f eu( o, ru " oms er ocn grorisa s..n org o :.~ll,sam l..ver nmg.a handel, Norrmalmsgatan 20. O'rafgränd l.. n ~ s, o o ~s e traihas~a Brunkeoergstorg a Töcksfors 12, tramassefa~nk, kontor: st. Tele Axel, Länsveterinär, hol I tad för Veterinär tån dar för för Stock Köttbs. T" + b. >;Ieo, fabrik ".. for tlllverkmng af amykos Regeringsgatan slgtmngsbyran VIdRepslagaregatan, 66. n.. aseptin, parfymer m. m., ~ or~tuusg. 7. C. A., Målare, n. Norrmalmsg. 20. R!hl', A., Vaktm~.st~.r~, ~.Stadstra(~ga:.dsg. 46. Bing, J., Bankdirektör, Ll. Storgatan l. Bikupans, ny~ forsaljnmgsmagaslll for frun Binnqvist, C. J., Civilingeniör, L!.Skeppare. tlmmersaroe~en, n. Kl~ra Bergsg. 23. gatan 50 B, Blanches malmgård. ~!ldmark, A:, ~1alare, LI. Rldda,regatan 12 B. Birgen, Axel, :?fålare; firma: Pettersson & Hildt, ~. GIllIs, gardsgatan Kapten, 7 B. Ll. Ostra Humle Birgen, n. Parisg, garegatan 19. 7; verkstad: n. Bryg C. N., Kansliråd, Bl. Stallgatan 4. Hiljer, O., Tapetserare, Beridarebansgat. 18. Birgersson, L. M., Vaktmästare n. Apelbergsgatan 60 A. i Hofrätten, BiJlberg, S. M., Folkskollärar:a, gatan 12. s, Kocks' Biho, H., Enkefru, 35. s. Maria Högbergsgata

13 o 38 BissmarkBjörklund. Bissmark, C. P. A., Handl., s. Göthg Björck, J. F., Vaddtillverkare, n. Jakobs &; From, Maskinaffär, n. Ma1mskilnadsg. 46; amerikanska verktygsmaskiner för Bergsgata 14. A., Vaktmästare, st. Köpmangatan 8. alla yrken, injektorer, velocipeder, A G., Vaktmäst., Lutterns gata 26. strumpstickningsmaskiner etc. Joh. E., Vinhandlande, Ll. Storgatan 29. Carl, Maskiningeniör; inneh. af firman Björk, S., f. Alfvegren, Barnmorska, n. David Bissmark &; From; n. Malmskilnadsg. 46; kontor derstädes. Bagares gata 22. C. l. P., Bokhållare, n. Regeringsg. 54 C. Alb., Specerihandl., s. Göthgatan 76. John, Kontorist, n. Regeringsg. 54 C. Biörck, Julia, 20, 1 tro Folkskollär:a, Ll. Grefgatan F. G., Maskinist, n. Regeringsg. 54 C. J. U. E., Musikus, n. David Bagares gata E. J., Kammarrättsråd, Kyrkogata 3 A. n. Klara vestra 22 och 24. Björkander, Th. W. W., Folkskollärare, n. Clara, Kamerersenka, Ll. Grefg. 20, 1 tr, Biörklund, H., Enkefru, n. Joh. östra Kyrko Teknologgatan Björkebaum, W. 3. E., Tullvaktmästare, n. gata 4. Rådmansgatan 25. Henning, v. Häradshöfd., Ll. Kommen Björkegren, O. A. C., Aktris, n. Holländörsg. 21 B. B., Ingeniör, n. Joh. östra Kyrkogata 4. dareg.10. J. W., Handelsagent, Ll. Jungfrugat. 10. Axel Hugo, Kammarrättsråd, ringsg, 64. n. Rege. J. M., Hoffurir, Kungl. Slottet. P., f. d. Källarem., n. Holländareg. 10. Hedvig, Lärarinna, gata 4. n. Joh. östra Kyrko T. W., Skådespelare, n. Holländareg.10. Björkenstam, A., Enkegrefvinna, innehar Bjuggren, C. E., Brukseg., Ll. Nybrogat. 50. Stockholms expressbyrå: Klara södra C. G., Sjökapten, Ll. Nybrogatan 50. Bjurelius, A. W., Bokh., n. Lästmakareg.10. Kyrkogata 11. F. B., Löjtnant, n. Klara södra Kyrko Carolina, Fru, n. Lästmakareg. 10; hem gata 11. bageri för finare kaffe, the och smör Björkgren, M. U.,Snick., n. Luntmakareg. 46. gåsbröd. Björklund, O. W., Arkitekt,..n. Drottningg. 8. Bjurholm, And., Brygg., s. S. Tullportsg.55. Gustaf, V. Auditör, st. Ofra Munkbron 1. Pehr, f. d. Bryggeriidkare, Yxkullsg. 1. s. Wollmar N. G., Brefbärare, n. Jak. Bergsg. J. O., Brefb., st. St. Nygatan P. J:or, S. WollmarYxkullsg. 1. G., Fil. Kand., n. Kammakaregatan 46. Bjurholms Bryggeriaktiebol.;verkst.direkt.: Augusta, Fru, Drottningg: 64, basar; la Anders Bjurholm, s. Södra Tullports ger af I:usshållsartiklar, leksaker och gatan 55. galantenvaror. Bjurling, Aug., Bokbindare, st. Baggensg. 19. A., Gravyrtryck., n. Regeringsgatan 55. C. M., Bokhållare, Ll, Nybrogatan 53. Clara, M., Grossh.enka, n. Regeringsg.20. G., Kommissionslandtmätare, rebansgatan 10. Kh. Repa C. A., Guldsmed, 'I'h. O., Söner, s. Hornsgatan handelsfirma, 20. eges af Bjurström, P. G., Handlande, n. Drott C. C. Sandberg, n. Regeringsgatan 20. ninggatan 51; bod i samma hus; parti C, L., Hautboist, Ll. Storgatan 16. och minutaffär för konstsaker, sta C. A., Husegare, Ll. N. Humlegårdsg. 41. tuetter, byster, tapeter, papp och jernspislar... porslin, glas, V., Husegare, Ll. Linnegatan 18, A. W., Husegare, n. N. Tullportsl$' 56. Björck, Anton, Amanuens, gatan 2 Ii. Ll. Ostermalms. J. R. J., Kamer.iSparb.,n. N. SjledJeg.34. A., Kontorsskrifv. i Sparb., n. Norra A. W., Bokförläggare, gatan 8. n. Östra J ernvägs Smedjegatan 34. J. A., Literatör, Ll Norrmalmsgatan 32. A., Gulddragare, Ll, Kommendörsg. 25. 'I'h., E. O., Med. St~\l., Regeringsg. 20. Emanuel, Gulddragare; firma: C. J.M.Fyr J. N., ~jökapten, s. Ofre Stadsgård. 6 A. wald &; K:ni, n. RegeringsO'atan 21. O. K., Skräddare, s. S:t Paulsgatan 3. Edv. A., Handl., försäljer kemiska och G., Speceri, delikatess O. viktualiehanfarmaceutiska apparater, n. Jak. kog. 14; bod: n. Regeringsgatan Kyr 6.. del, Regeringsg. 97. B., Styckjunkare, Ll. Nybrogatan 53..: C. J., e. O. Hofrättsnot., Tjenstem. i Stock F. H. E., Tapetfabrikör; firma: Björklund, holms Ensk. Bank, n. ReO'eringsg.29. Lundbeck & Komp., bostad o. fabrik: N. O., Kontorsskrifv., s. Besvärsg. 50 C. n. St. Surbrunnsg. 6 B; bod: n. Malm A. E., Läderhandlare, n. Apelbergsgatan torgsgatan 8. Se anuonsafdelningell 58 A. sill. 14..

14 0 Alf., BjörklundBlanck. 39 Björklund, C. J., Underofficer vid flottan, Björkling, H. L., Grosshandlare, s. Muria Djurg. Allm. gränd 2. Högbergsgata 60 A. Björkman, Hjalmar, Bokh., Ll. GrefThure C., Rektor, s. Kat. vestra Kyrkog. 4. gatan 71. Björn, K. F., Med. Fil. Kand., s. Göth John, Bok o. Stentryckeri, st. Vester gatan 39. långgatan 65. C. G., Trädgårdsmästare, s. Göthgatan 39. Axel, Brukspatron, Ll. Norra Humle Björnberg. V. E., Enkefru, Kungsgat. 26. gårdsgatan 1... & K:i, J ernkramhandl.; firman eges af. I. C., Enkefru, Ll. O. Humlegårdsg. 14. V. F. Winroth, n. Regeringsgatan 3. C. O. D., Fil. Kand., s. Lilla Glasbruks Björnbom, C. V., Bokh., st. Jerntorget 83 gatan 23. F. E., Fru, idkar mösshandel, st. Stor Albert, Frö och spanmålshandl., st. kyrkobrink. 10 och Jerntorg.83. Munkbrogatan.9; kontor derstädes. H. F., Kamm.skr., s. Södra Bangårdsg. 4. F., Ingeniör, st. Osterlånggatan 37. A. Ch., Lärarinna, st. Jerntorget 83. A. G., Juvelerarefirrna, innehafves af Axel Björnson, C. A., Husegare, s. Falkenbergs G. Björkman och Ko Aug. Björkman, gatan 58. n. Klara norra Kyrkogata 11. Björnstjerna, J. 1\1., General, n. Norrmalms M. T., Kaunnarrättsrådsenka, n. Brunns gatan 12. gatan 3. O. 11'1. F., Gen.Major, Ll. Stureg. 20. J. E., Källaremästare, Djurg., Manegen. C. M. L., Grefve, Generallöjtn., n. Drott P. A., Lektor, n. Kungstensgatan 20. ninggatan 21.., E. W., Litograf, Ll. Ostermalrnsgat. 14. G. 1I'I. O. R., RY..ttmäst., n. Kungsgatan 14. Major, Förest. för Tekniska skolan i R. JlL E. C., Ofverste, Ll. Sturegatan 34. Stockholm, Kh. Garfvarcg. 8; postadr.: Björnström, E., Kyrkoherdeenka, Ll. Sture Tekniska skolan. gatan 6... H. 11'1. A. o. J. C. R., Mamseller, Ll. F. J., Medicinalråd, t. f. Ofverläkare vid Sturegatan 32. Stockholms hospital, Kh. Konradsberg, ' J A., Målare, s. Kat. östra Qvamgränd 29. meddelar råd föl' sinnes och nervsjuk ~ A. W., Notarie i 'I'ullstyr., Ll. GrefThure domar dagl. {112 e. m. gatan G. W,) Vaktmästare, st. Stora Nygatan 2. C. J., Protokollssekr., s. Ofra Badstug. 41. Blachet, E. L., Kammarskrifv. i Tullverket. E. G., Sekr. i Hofr., n. Kl. södra Kyrko s. Besvärsgatan 27, 2 tro gata 7. G. V., Registrator hos Magistraten, n. K. S., Sergeant, Lifgardets till häst kasern. Klara norra Kyrkog. 20. E., Snickare, n. Uplandseat. 46. Blackstadius, S. L., Enkefru, n. Apelbergs J. E., Underofficer, Ll. Riddareg, 23. gata!~ 44. ' A. A. Vaktrnäst., st. Johannisgränd 4. J. Z.. Ofverlärare, s. Urvädersgränd 11. E. A., Verkmästare, n. Brunnsgatan 12 Blackwood, H. W., Tapetserare och möbel Björkmanson. M, Enkefru s.st.skinnarv:g.10. affär, Ll. G:refThuregatan 65; verkstad A. R., Kontorsskrifv. i Riksb. S. St. Skin och bod: Ostra Humlegårdsgatan 22. narviksg. 10. Bladh, J., Postvaktm., n. Uplandsgat. 42. G., Provisor, st. Triewaldsgränd 2. Blaedel, Rudolf, Konsthandel, n. Drottning Björkqvist, G., Handlande, n. Stora Badstu gatan 51. gatan 11. Blanch, Theodor, Kungl. Hofkonsthandlare. Björkroth, A. W., Handlande, s. Göthg. 16 A. n. Hamngatan 20 A; kontor och butik: Björksten. C. G. R., Slottsfogde, Kgl. slottet. Hamngatan 18 B; egare af Blanch', A. G. R., Tjenstem. i Ensk, Banken, KonstSalen vid Kungsträdgården; all Kungl. slottet. männa telefon Björkvall. J. E., Fabrikör, s. Tjärhofsgatan3. Blanchs Cafe, konsertsalong; direktör Victor C. G., Fabrikör, s. Tjärhofsg. 3. J ohanson, Kungsträdgården. E. W., Handlande, n. Norrlandsgat. 19. Blanck, Carl, GrosshandL; firma: Blanck & A. G., Vagnmakare, n. Norra Tullports Hreffner, st. Svartmangatan 16; kontor gat. 50; verkstad: n. St. Surbrunnsg, 7. s. g. 18. Björlin, O., Ingeniör, Kh. Garfvaregatan12. Otto, Grossh., och Nederländsk general Gustaf, Kapten.l'id generalstaben, n. konsul för Sverige, n. Kungsgatan 14; Drottninggatan :t7, 3 tro kontor, och brädgård: n. MästerSa Björling, L., Enkefru, idkar glas och pors muelsg. 64, öppna: vintertiden från linshandel under firma J. Alf. Björling, st. 8 f. m. till 7 e. m; sommartiden: från Lilla Nygatan 12; bod: st. Mälaret f. m. till 8 e. m.; belltelef.: 928, al lm. Se aunonsafdelningen sid. 23. telef.: 4410 till kontoret och bostaden.

15 40 BlanokiBlomquist; Blanck, A. W., Kammarskrifv., Regerings 'Blomberg, John, Grosshandlare, LI. Komgatan 89. mendörsgatan 5. Blank, A. o. L, Husegarinner, portsgatan 6. n. N. Tull S. Gro,sshandlare; firma: Sam.!3lomberg & C:o, L1. Vestra Humlegardsgatan Bleiweiss, G. A., Handskmakare, n. Stora 15 o. 17; kontor st. Skeppsbron 24. Vattvg~tan 12; bod: n. Brunkebergs P.!<. N., Handlande, L1. Ostra Humletorz 12. gardsgat. 44. e. A. Victor, Ingeniör, L1. Nybrogatan 40, Blencke, J., Handelsa~ent; firma: Blencke & träffas mellan 95 å Aug. Lind &: Wapler, n. Drottnmggatan 48, 2 tro K:nis kontor, st. Jerntorgsg. 40. Blidberg, M. L., Fru, L1. Kommendöraga F. G., Kamererare, L1. Skepparegatan 4. tan 10, 2 tro C. L., Kyrkosångare, L1. GrefThureg. 12. N., Handlande, n. Malmskilnadsgat. 27. W. S., Löjtn., L1. Riddaregatan 34 C. Nils, Hyrkusk; firma: Westerberg & K:i, G. K. S., firma: Sv. Blomberg; metalln. Malmskilnadsgatan 27; åkeri: Kh. verkstad: n. Kungsg. 32. ' Handtverkaregatan 11. B. K., Perukmak., firma A. C. G. Svan Blindinstitutet, L1. Nybrogatan 27 C. ström. & C:o, n. Drottningg. 45, verk Blir, A. Th., Grosshandlare, n. Klara Strand stad s. g. 47. gata 50; innehafvare af firman FredselI K. W., Spanmålshandlande; firma: Eklund & Blix; kontor O. lager: st. Vester & Blomberg, L1. Riddaregatan 3; konlånggatan 48. tor: st. Munkbrogatan 4. E. Ch., Kaptensenka, n. Uplandsgat. 42. Bob., Trävaruhand1., L1. Sibylleg. 10 B; Blixen, C. O., vice Häradsh., Klara norra kontor o. brädgård: Artilleriplanen. Kyrkogata 27. F. A., Tullvaktmäst., s. Stora Glasbruks Blixt, T. L., Sjökapt., n. Holländareg. 26 B. gatan 11. Block, G. F., Färggodsmagasin, s. L:a Bad. F. A., Urmakare, n. Hamngatan 20. stugatan 3, snedt emot badhuset.. C. G., Vaktmästare i Riksbanken, Ll. Blom, C. W., Artist, n. Lutterns gata 13. GrefThuregatan 35 O. 37. Gustaf, Bankbokh., LI. Storgatan 30 A. P. F. A., Verkmäst., n. L:a Vattug. 27. E., Bokh., Ostra Beridarebansgat. 2. F. E. Bokhållare i Stockholms enskilda Blombergsson B J Bokhållare s Hornstullsga.t~n 8'1..,,. bank, L1. Storgatan 30 A. E. M., Grosshandl., n. Gamla Kungs Blomcr~.utz, C. E., Agent, s. S. t. Eiskareholmsbrogatan 15 O. 17. C. E., Kanslisekreter., n. Klara Strandgrand 8... Blomdahl, A. G. K., Bagare, S. Katar. östra gata 48. Kyrkogat C. A., Lärarinna, st. Trädgårdsgatan l. V. G., Bokbindare, n. Alandsg. 17. C. J., Maskinist, n. Nya Kungsholmsbro C., Verkmästare, S. Falkenbergsgat. 32. gatan 16. Blomen, J. W., Kamererare, n. Stureg. 48. C. A. W., Metallgjutare, Kh. St. Kungs Blomgren. N. J., Byggmästare, n. AdolfFreholmsgat. 11. driks södra Kyrkogata 15. A. T., Postexpeditör, S. Hornsgatan 54. A., Byggmästare, Bl. Nya Teatergat. 3. Aug. & Hulda, Sjukgymnastik, S. Horns. A., Byggmästare, L1. Norra Humlegårdsgatan 54. gatan 10 B. E. J. A., Vaktm. i Hyp.vb., Bl. Arsenals G. A., Landskanslist, S. Göthgatan 46. gatan 4. J. G., Sergeant, Kh, Pont.batalj. kasern. P. J. B., Vaktmäst. vid Drätselnämden, G., Tapetserare, Djurg., Lilla Rosenvik; n. Norra Smedjeg. 9. bref genom posten..fritz, Xylograf, n. Norra Tullportsg. 1 C. Gunnar, Tapetserare; firma: Gunnar Blomberg, Anton B., Amanuens, Norra 'full Blomgren. Edv. Wessbergs eftertråportsgatan 6.. dare, n. Odensgatan 3 A. M. S., Enkefru, n. Norra Tullportsg. 6. G. H., Skomagasin, n. MästerSamuels : & K:ni, firma för destillering, eges af gatan 41 C. O. W. Ramstedt, L1. Skepparegatan N. P., Snickare, n. G:a Kungsholmsbro 18 o. 20. gatan Wilhelm, Förvaltare, s. Nya gatan 7. Blomme, J., Vinhan~1., L1. Ostormalms Albert, Geolog, n. Drottninggatan 80 A. gatan 18, 1 tro Carl, Grosshandlare; firma: John Blom Blommert, Rosalie, Enkefru, L1.Majorsg. 12. berg & K:ni L1. Linnegatan 4; kon L. E., Spegelfabrikör, L1. Qvarngat. 36. tor: st. Kornhamnstorg 51, 1 tro Blomquist, O. R., Bat.pred. vid K. Svea art.,

16 BJoruquistBogemano 41 komm. i Kungshalms förs.; Kh. Garf Blumenberg, R., Literatör. n. :Norrmalrnst.Tf), varego 4 Ao Blumenthal.M; Handelsagent, s. Pilgat. 6 D. BJomquist, Claes, Cigarrhandl., st. Slotts Blå Bandets redaktion, n. Bryggaregut. 2 B; backen 2; bod: Ll. Södra Humlegårds öppet 92; allm, telef gatan 11. Boberg, Edv., Agent; firma: Boberg & Kmi, Rudolf, Fabriksidkare; firma; Sundby fabrik för tillverkning af reseffekter; bergs Verkstadsbolag, Ll. O. Humle kontor och lager för partiförsäljning, n. gårdsgo 14; kontor: n. Regeringsg. 18. :Norra Smedjeg. 26. Olof, Räkenskapsförare, Ll. Jungfrug. 10. A., Apotekare st. 'I'riewaldsgränd 2, apo Blomqvist, C., Barnmorska, 1,1.GrefThureg. teket Engeln. 35 och 37. G. F", Arkitekt, no Grytgjutaregat. 350 A. r., Brefbärare, n. Via Trädgårdsg, 19. C. A. Edv., Bokh., st. :Mälaret. 19, 4 tro J. E., Civilingen., s. Renstjernas gr. 22. G, Civilingeniör, st. :Mälaretorget 190 C, K, Fabrikör, s. St. Skinnarviksg. 220 Dahlblom, Ch., Frukt o. blomsterhandel, Ao, Folbkollärare, Ll. Esplanaden 12. n. Drottningg. 31; telefon 719. A. K., Polkskollärare, n. Uplandsz. 44. C. M., Regissör, Kungl. Operahuset. Hanna, Folkskollärarinna, Kh. Hamlt C. E. Skräddare, n. Drottningg. 44. verkaregatan 21. Bobergh, A. E., Enkefru, n. Drottning, oo. E. A., Handl., n. Uplandsgat. 38. BockholmsSättra Bolags kontor, Norra EJa Fr. P., Handlande, s. Hornsgatan 75. siiholmshamnen 13; tel. 5457; till tegel J., Handl., Ll. Skepparegat. 22. bruket i Södertelge 16. F. W., Ingeniör, s. Göthgatan 70 Bodach, C. J., Ciganfabrikör, s. Göthg. 31. E. Ho, e. 00Kanunarskrifvaro, s. Sit Pauls Bode, Co, Vaktmåst. vid tyska legationen> Z'0' gkatan rono 6 fogc Co] e, n. Kl ara so K yr k og. 7. no Smålandsgat. 26. F. Ao, Literatör. sto Vesterlånggatan 61. Boda, Patrick, Grosshandlare, Dj, egen Fr. TJO' Musiklär., no J ak, Bergsgat. 18. domen Lido; kontor: st. Skeppsbron 40. O. B., lvlusikus, Dj. St. vägen 4. Bodecker, C. A., Bokh., L1, Linnegatan 5. Gottfro, Paketexpedit., no :Mäst.Samuels A. Po, Hattfabrikör, n. F'redsgat. 24. gatan 34. BodelI, Adolf, Grosshandl., L1, Linnegatan K P tti t B O] b 4 o kontor och lazer af zarn och väf. gaeta~'l/s jens em., no. enc are ans n~der: st. St, Nyg~ttan 31. E., Skräddare,st.TyskaSkolgränd1: verk Carl, Pianist, n. Drottninggatan 80 stad: st. Svartmangatan 29. Boden, Axel, Handlande; firma Axel Boden & A. P., Snickare, Ll. Riddareg. 11; verk K:ni, n. Stora Badstugatun 62 A; bod: stad: Qvarng. 15. n. Stora Badstugatan 31. C. Go, Vaktmäst., st. Slottsbacken 20 Bernh., Specerihandlaude, no 'I'rebaekar C. Go, Vaktrnäst., Birger J arl s torg 5. långgat. 1 C; bod: n. St. Badstug. 230 C. Fo,oViktualiehancll., s. Hornsgat Bodin, Lovisa, Barnmorska, st. Kindstugat. 8.. Jo Po, Angf.befälh. s. St. Skinnarviksg.Lö, 111. C, Husegarinna, s. Urvädersgro 4. Blomstedt, C. O., Amanuens i Finansdepar O., Skräddare, firma: O. Borlin & K:ni, s. tementet, 1,1. Östermalmsgatan 140 Sit Paulsg. 33 B; bod: st. Storkyrko.. A. C, W., Enkefru, Ll. GrefThureg, 56. brinken 14. Otto, Kammarherre, no Mahnslrilnadsg, Ao B., Värdshusidk.. Fredsgat, A. Bodisco, A. de, Enkefru, Ll. Osterrnalrns ::lo!.,,, Löjtnant vid Andra Lifgardet, Ll. gatan 2 B. Ostermalmsgatan 14. Bodman, S. n, Enkefru, Ll. Linnegut. ;)8. Blol11sterförsäljning: L1, Esplanaden 14, La Ho, Sjökapten. Ll Skepparegatan 10. <lugårdslandstorg 6. Norr: Drottningg. Bodorff, J. V., Fil. Doktor, Ll. Ostermalms :~1, 60,65, Hamng. 4, 5, 11, Jakobstorg gatan 22, 1 tr. :1, Klara Strandgat, Hotell W. 6, Norr BocTstedt, A. W., Fil. D:r, Läroverksad. malmstorg 20, Regeringsgatan 26, 28,450 junkt, n. Klara vestra Kyrkogata 20. :;t a d e n: Munkbron 1, St, Nyg. 24, Boöthius, G. K, Pöreståndare förkorkfabriks Munkbrog, 6, Vesterlångg. 24. Söder: aktiebolaget, s. Hammarbygatan 3. '3iithg. 16, Vestra Slussg. 6, Hornsg.10. Boevie, C. J, Civilingeniör, 1,1. Linneg. 550 :'nomstrand, 00 B., Byggmästare, no Norra Boevie, H. A., Kryddkramh., firma: Sundström Tullportsgatan 27. & K:i, n.jak. Bergsg.17; hod:n. Hötorg.Ix. C., Skomakare, n. G:a Kungsholmsbro Bogeman, J. L., Hofmarskalk, n. Jakobs gatan 23. Bergsgata 4. Blum, Sofie, Enkefru, L1, Fyrverkareg. 170 E. C. 'I'h., Kapten, Ll. Gref'gatan 21.

17 42 BogrenBoman. Bogrcn, Mauritz, Bokhållare vid Atlas, n. Boije, af Gennäs, E. N. W., e. o. Kanslist, Rörstrandsgatan 18.. n. Holländateg. 11. F. G., Brefbärare, s. Hornsg. 81. C. O., Lärftskramhandl, n. MästerSamu Gustaf, st. Baggensgatan 16. elsgatan 38; bod: n. Drottninggatan 47. Bogserlngscktiebol.kontor: st. Slussplan 63. Boijesen, A., Predikant, s. Göthgatan 46. Bogström, L. C. A., Folkskollärarinna, n. Boivie, C. G., Handl., s. St. Paulagat. 35. Gamla Kungsholmsbrogatan 32. C. G., Hofr.råd, n. Kammakareg. 8. J. O., e. o. Postexpeditör, L1, Sibylle C. P., e. o, Posttjensteman, st. Vestergatan långgatan 47, Boheman, M. A. E., Fil. Kand., L1, Oster Axel, Handl., n. Norrlandsgatan 2G; malmsgatan 16.. bod: Jakobs Kyrkogata 12. E. H. G., Major, n. Kammakareg. 6. Bokauktionskammaren, Birger Jarls torg 12. C., Registrator i J ustitie Departementet, Bokförlagsbyrån ; kontor, förlag och expedi L1, Sturegatan 18. tion: L1, Kommendörsg. 23, 2 tro Bohlin, Karl, Amanuens, Observatoriet. Bokförlagsföreningen Svea; firman eges af Abr., Bokförläggare, n. Drottningg. 82. G. J., Leufstedt; kontor och expedition, L. F., firma, Sjöberg & Lindström, pap n. Malmskilnadsgatan 34 A, 3 tro perspåsfabrik. pappersaffär o. bokbin Bokförråd. församlingarnas, se Församlingsderi, n. O. Beridarebansg, 8. bibliotek. Claes, ~nickare, n. Lutterris gata 12 C. Boklund, C. J., Banktjensteman, n. Små F. A., Akare, s. Stora Bondegatan 34 C. landsgatan 18. se äfven Bolin. C., Professorsenka, n. S[lålandsg. 18. Bohman, D., Agent, n. Klara Bergsgata 72. Bokblad, N. G., Bokbind., firma Bokblad & S., Enkefru, n. Drottninggatan 100. Haglund, n. Rådmansg.i 11; verkstad, n. ~. H., Fiskal i Svea Hofrätt, n. Holländare Smålandsgatan 6. g'atan 27. Bolander, O. A., Lär. vid musikkonservat., n.. John, Grosshandel och agenturaffärer, n. Herkulesgatan 4. Kammakaregat. 50; kontor st. Lilla Bolin, Sigurd, Fil. Kane1., s. Hornsgatan 9. Nyg. 23; lager för Malmö cigarr och l\l,justitierådsenka, Ll.GrefThuregatan tobaksfabrik, Malmö bomullsväfveri 20 C. aktiebolag, agentur för Grycksbo pap F. C., Kommissarie i Riksgäldskontoret, s. persbruk, och Compagnie Laferme i Göthgatan 33. Dresden cigaretter. C D., Lärarinna, n. Bryggareg. 22. Knut, Grossh.; firma: Joh. Sam. Billing & E, Sjökaptensenka, s. Katarina östra Son, n. Regeringsgatan 32, 3 tr; kontor: Qvarngr. 31. Kornhamnstorg 4. A., UnderlÖjtn., L1, GrefThureg. 20 C. F., Ingeniör, n. St. Badstugatan 12. se äfven Bohlin. L., Restauratör, s. Nedre Slussgatan 3. Bolinder, Perd., Cigarrfabr., L1. GrefThure ~ J. A., Rotem. i 6:te Roten, n. Parisgränd 3. gatan 19 B. E. J., Snickare; firma: E. J. Bohman & A., Fabriksidkare, L1. Sturegatan 24. Son, n. Stora Vattugatan 18. P.E.,f.d.Fabriksidkare,n.Mäster.Samuels... E., Snickare; firma: E. J. Bohman & Son, gatan 50. n. Klara vestra Kyrkogata 91/2 J. A. F. IJ., Handl., s. Lilla Bodegatan 77. F. G. L., Snickare, s. Tjärhofsgatan14. C. G., Husegare, n. Kungsg Ivar L., Speceri, vin och delikatess J., Ingeniör, Södra Blasiiholmshamnen 4. handel, n. Drottningg. 66. Bolinders, J. & C. G., Mek. Verkst. aktiebol. Maria Ch, firma: Gust. E. Fredlund, verkstad och kontor: Kh. Kaplansb. 10. Munkbrogatan 9. Bol1fras, K. D., Bokhållare i Skandinaviska se äfven Boman. Kreditaktiebolaget, n. Oxtorget 4. Bohnsack, Aug., Banktjensteman, L1. Öster. Bollin, C. O., Destillatör, n. Drottningg. 77. malmsgatan 21. Bolms, Emil, Panörhandl., n. Drottningg. 51. Bohnstedt, T. L., Brukspatron, Ll. Gref Bolmstedt, W., Hårfrisörska, n. Kungstens Thuregat. 24 C. gatan 28. J. E., Godsegare, L1. Sturegatan 50. Boltenhagen, J. A., Handl., Kh. Handtver Boije, af Gennäs E., Fru, n. Holländareg. 11. karegatan 11. J. A., Guldsmed, s. Hökens gata 5; Boltenstern, W., Löjtnant, L1, Styrmansbod: st. Vesterlånggatan 45. gatan 12. af Gennäs, C. G. Y., bitr. Kammarskrlf Bomans Brj"ggeriBolag, eges aff. Andersson vare i Tullverket, Klara östra Kyrko och W. Pettersson, n. Lilla Badstug 15. gata 12. Boman, Wilh., Bokförare, åtager sig bokfö

18 Boman Borgman. 4~) ringar, bokslut brogatan 3. och revisioner, Ll, Ny Bonnier, K. teksgatan O., Bokförläggare, 2. LL Biblio Boman, C., Brefbiirare. E. A., Byggmästare, n. Regeringsg. 94 A. n. Rörstrandsgatan f. d. Bonniers, ström, C. J. Ad., Bokhand., se Loo 14 och 16. Albert, Boktryckare och bokförläggare, C. T., Grosshandlare, Ll, Biblioteksg.4; n. Hamngatan 1 A; boktryckeri.föilagskontor och lager af pappersvaror. st. expedition och kontor: n. Alandsg. 17. Lia Nygatan 10; öppet S f. m.7 e. ~ Adolf, Hof och universitetsbokhandlare. m.; tel Georg, Grossh., Ll... Ostermalmsg. 2 A, bokförlagsfinna. eges af I. Ad. Bonnier, n. Drottninggatan 11. träffas på Wedins & Bomans kontor, Booberg, J. B. R. Folkskollärare, Ll. Norra Skeppsbron 14. Humlegårdsg. 10 A. Wahlborg, Handelsidkerska, n. Smålands Book, A. F., Kammarmusik., Ll. GrefThurcgatan 9, n. b.; idkar handel med varor gatan 34 A. från Magasin Bon Mareho i Paris. Fr. F., Handlande, n. Klara Bergsg. 37; C. G., gatan Kammarmusikus, 10. s. Repslagarebod: n. Lilla Vattug, 24. Sofia, Hårfrisörska, n. Alandsg. 10. J. F., Konsertmäst., holmsbrogatan 23. n. Gamla Kungs. G. W., Kassör, n. Luntmakareg. 32 B. J. V., Poliskommissarie, s. Tjärhofsg. 25. M., Konditor, Ll. Nybrog, 3. J; O. E., Kontorsskrifvare i Jernviigstra Boone, J. H., Sockerbagare, gatan 6. n. St. Badstufikstyreisen, Karlbergs alle. Borch, C., Agent, LL Biblioteksgatan 10. A., Kortfabriksfirma; firman eges af Borchardt, Liepman, Handl., n. Låstmakare Emil Gullberg, n. Hamng. 36. gatan IS. P. A., Sjökapten, s. L:a Badstugatan 5. Borelius J., Med. Kand., Kh, Handtv.gat, 19. Carl W., Skeppsklarerare; firma: Carl W. Borg, A. A., Byggmäst., n. Uplandsgat. 42. Boman, Flygarsons efterträdare; kon O. E., f. d. Direktor, Dj., Långa gatan 15. tor: st. Skeppsbron 30. C., Distriktsläkare i Kungsholms distrikt Emil, Skeppsklarerare; firma: Carl W. Bo Kh. Handtverkareg. 16 A, (Kungsman, Flygarsons ef'terträd., Ll. Sture holmstorg); mottagningstid söknedagar gatan 26; kontor: st. Skeppsbron. E. A., Tillsyningsman, Blasiiholmst, '/29 ' /i10 samt f. m. f. m.; helgdagar C. E. W., Tjensteman vid Jernvågen, Ll. C.J., Postvaktm.,s.l\lariaHögbergsg. 5SB. Nybrogatan 3. Bomullsfabriksbolaget, fabriksfirma; innehuf A. G. V., e. o. Postexpeditör. tornsgränd 5. s. Bläckves af J. L. Lalin; kontor: st. Lilla Ny gatan 25; vaddfabrik : s. Stadsträdgårds I J. F., Sjökapten, 2 tro s. St. Badstugaban 11, gatan 63. Bonde, F, Enkefriherrinna,.. n. Ostra Träd Elsa, Skyddsträdgårdsgatan och barnhem, 53. s. Stadsgårdsgatan 16. C. C. E., Enkegrefvinna,.. II. Ostra Träd F. F., Tullvaktmästare. bruksgatan S. s. Stora Glasgårdsgatan 16.' Borgenström. Karl A., Lärare i Stcnografi. C., Enkegrefvinna, n. Fredsgatan 22. Södermalmstorg 6. Carl Knutsson, Friherre, Ostra Trädgårg,sgatan Godsegare, 16. n. Borgerskapets Bemedl.kommis., Ingång från Trångsund. st. Börshus. C. J., Friherre, Rosenbad 2. Ofverstekammarherre, n. Femtio huset. AIdstes Samlingsrum, st. Börs Bondeson, Alf., Byggn.verkmästare,Ll. Kom Borgh, Sigurd H., Grosshandl., firma, H. mendörsg. 20 B, 4 tro Borg, Ll. Biblioteksgatan 12; kontor: C. T., Angslupsbefälhafvare, Ll. Gref Köpmangatan 5. Thuregatan 62. Bonuevier, F. A., Jägmästare, n. Kamma Borglund,F, brogatan O., 9. Bokhållare, st. Munkkäregatan 43. C. G., Grossh., n. Regeringsg. 15, 2 tr. Bonnedal, Hilda, Kammarrådsenka, Humlegårdsgatan g1. Ll. Korra O., Handlande, st. l\iunk brogatan tor derstädes. 9; kon F. 'I'h., Kanslist i Ofverståthållareern J. W., Kassör, s. Stadsträdgårdsgatan 5. betet för polisärenden, n.kungstensg. 26. G. V., Viktualiehandlare, n. Fredsgatan30; Bonnet, C, Lärarinna, Drottningg bod: Fredsgatan 2S. Bonnier, Isidor Adolf, Bokförl., n. Drottning Borgman, Anna, Lärarinna, s. Göthg. 5, gatan 11. J. M., Enkefru, Ladugårdslandstorg!,

19 44' Borgman Brandförsäkringskontor. Bergman, A. E., Grossh.; firma: Platin & Boström, J. F., Sergeant, L!., Linneg. 51 Norrman, Ll. Linnegatan 16; kontor: o. 53. st. St. Nygatan 38. G. W., Skjortfabr.idk:a, L!. Nybrogat. 10.' H. A., Grosshandl., L!. Linnegatan 14. C. G., Stämningsman, Kh. Kaplansb. 13 B. Bergström, P. E., Bokh., s. Besvärsg. 66. L. G. Verkmäst., n. Gamla Kungsholms 'I'h., Husegarinna, s. Göthgatan 13. brogatan44. S., Kammarråd, n. Norrtullsgatan 20. Bouchaute, J., van, Köksmästare. Ll. Skep C. G., Löjtnant, n. Malmskilnadsg. 33. paregatan 16. Carolina, Mamsell; uthyr möbl. rum, Bourghardt, J. C., Bokbindare; firma: J. E. Drottningg. 49, 1 tro Bourghardt & Son, n. Karduansmakareg 9. A., Mamsell, n. Jakobs Bergsg. 25. J.E., Bokb, o. Portföljmak., firma: J. E. Z., Postvaktmästare. n. Drottningg. 70. Bourghardt&Son, n. Karduansmakareg. 9. M. R., Skådespelare, n. Norrlandeg. 29. Erik, Jernkramhandl., L!. Nybrogatan 33; Borin, S. G., Grosshandl., Ll. Stureg.. 9; bod: Norrmalmsgatan 3; allm. tel, kontor: Skeppsbron, Packhusgr. 1; agen Bovin,Emma, Enkefru, n. Regeringsgatan tur för Bremerlinien. 18, 1 tro S. G. V., Kassör, n. Brunnsgatan 23. Bowallius, H., Agent, n. Jak. Bergsg. 22. Berlin, C. R., Bagare, s. ~ödra 'I'ullportsg. 44. R. ]/1.,v. Häradshöfd., S. Besv~rsgatan ~O. J. C., Mamsell, n. G.a Kungsh.vbrog. 26. R. M., Riksarkivarie, s. Besvarsgatan ~o. Bormann, F. W. F., förfärdigar artificiella Boy, A. W. O.,Kommendörkapten vid flottan, blommor, n. MästerSamuelsgatan 44 n. Malmskilnadsgat. n. B; bod: Drottninggatan 26. Gillis, Fr., Ofverste, n. Drottningg. 97. Emil, Målare, n. David Bagares gata 26. Braconier, J. J., Apotekare, st. Tyskabrunn 18. Bornstedt, E. v., Löjtn., L1. Nybrogatan 11 B. Breese,H. A., Galvanoplastisk nysilfverfabri Borowski, R., Agent, st. Vesterlångg. 54. kör, n. Barnhusträdgårdsgatan 19.; bod: n. Borstbinderiaktiebol., tan 6 B. Stockholms, S. Pilga Drottninggatan 33. Bragbom, C. J., Glasmäst., S. Svartens gata 21. Bosin, Betty, Enkefru, n. Regeringsg. 59. J. A., Glasmästare, S. Svartens gata 21. A., Teaterförestånd. n. Regerj.ngsg. 19. Brage, Vinimportaktiebol., n. Malmtorgag. 1 Bosse, H., Förlagsbokhandl., Ll, Ostra Hum o. Hötorget 6. legårdsgatan 29; lager af oljetryck och Brahe, A., Enkegrefvinna, n. V. Trädgårdstafvelramar i parti och minut, n. Mäster Samuelsgatan 41 A. gatan 11 A. M. P., Grefve, Löjtn., n. Vestra Trädgårds Bostedt, J. O., Maskinist, n. Malmtorgag. 1. Boström, Carl A., Bokhållare, n. G:la Kungs gatan 11 A. N. C., Grefve, Ryttmästare, Kammarh., n. holmsbrogatan 15 och 17. Vestra Trädgårdsgatan 11 A. G. E., Bokhållare i Skandinaviska Kre Brakel, J. A. C. Enkefru, n. Klara östra. ditaktiebolaget, Paulsgatan 34. C. F. O., Brefb., Ll. OrHumlegårdsg. 29. Kyrkogata 12. L., Fröken, n. Norrmalmsg. 12. J., Bruksförvaltare, n. Regeringsg. 66. C. G., e. O. Hofrättsnotarie, n. Kl. östra I. A. K., Folkskolslärarinna nadsgatan 56. n. Malmskil Kyrkogata 12. Brandel, C. H., Kamrer vid Tekniska Hög E. G., Godsegare. Ledamot af riksdag. skolan, n. Klara Bergsgata 64. 2:dra kamm., n. Regeringsg. 36. W., Bokhållare s. S:t Paulsgatan 23. Conrad, Handelsbokh., n. Kl. ö. Kyrkog.1. Brandenburg, Sofia, M., Enkefru, st. Skepps A. Gustaf, Handelsbokh., gårdsg. 15 O. 17. Ll. V. Humle bron 8. Brander, E., Enkefru, n. Dav.Bagaresg C. H. W., Handlande, s. Södra Tullportsgatan 12. C., Kamm.skr. itullv.,st.vesterlångg.54. H. A., e. o. Kamm.vskr., s. L:a Badstug. 1. Theodor, Handlande.: firma:boström&bo Ivar, e. O. Landskanslist, n. David Bagaström, n.m.samuelsg.44 ninggatan 18. B.;bod: Drott res gata 22 o. 24. Brandfors, G. M., Huseg:a, n. Gåsgränd2 B. G. J., Intend, vid Flottan, Ll. Sibylleg. 31. Brandförsäkringskontor: C. O. G., Kassör, Kh. Reparebansg. 10. Allm., för byggn. å landet, st. St. Nyg. 26. P. G. L., Kontorschef, s., St. Badstug. 3. Skandia, st. Mynttorget l. K. E., Landtbrukare, Ll. GrefThureg. 58. J. W., Med. D:r, n. Ad. Fr. S. Kyrkog. Skåne, n. Drottningg. 6. Stockholms, för lösegend., st. Skeppsbr, ; mottager dagligen sjukbesök 19 Stockholms läns, n. Norrlandsgatan 26; ~10 f. m. öppet 112. C. F., Plåtslag., n. David Bagares gata 1. Stockholms stads, st. Mynttorget 4.

20 BrandförsäkringskontorBrehm. 45 Brandförsäkringskontor: Branting, G. A., Handelsresande, n. Jak. Städernas, st. Skeppsbron 20. Bergsg. 9. Svea, n. Drottninggatan 13. Hjalmar, Literatör. n. Johannis östra Sverige, n. Malmtorgsgatan 6. Kyrkog. 22. Utländska försäkringsbolags agenter, se H., Mamsell, n. Rörstrandsg :dje eller Kalenderafdelningen. C., Skräddare, n. Grytgjutaregatan 38. Brandin, Ida, Lärarinna, n, Lutterns gat. 24. J. T., Underofficer v. Flottan, Dj., Allm Brandskåp, se 3:dje eller Kalenderafdeln. gr. 2. B ra n d s ta t io n e r: Brask, A. S., Banmästare. n. Roslagstullsg. 1. Djurgårdens: Allmänna gränd. Bratt, Alfr., Bokbind. o. kontorsboksfabrik Johannis: Johannisplan. samt.linicranstalt, n. Gamla Kungs Katarina: Tjärhofsgatan 11. holmsbrogatan 30. Kungsholmens : Parmmätaregatan 7 o. 9. A Chr., Fru, Ll. Nybrog, 14 B. 2 tr. Ladugårdslands : Ladugårdslanclstorg. C. F., Stationsinsp., s. S:t Paulsgatan 27. Maria: Adolf Fredriks torg. C. A., Styrman. s. Södra Tullportsg. 9. Rådstugans: Riddarhustorget. H., Telegrafkommiss., n. Jak. Bergsg. 22. Brandström. C. W. L., Destillator, s. Horns.A. G., Utskänknförest., n. Norra Smedgatan 50. Källaren Linnea. jegatan 6. Brandt, Erik, e. o. Assistent vid Telegrafv, Bratten, C., Postexpeditör. Ll. Nybrogut. 30. n. Holländaregatan 22. Brattström. Julius, Fil. D:r, s. Kat. östra F. E., Bokh. i Folkbanken, n. Jak. Kyrkogata 23 A. Bergsg. 20. o Frida, Folkskoll:a, s. Björngårdsg. 16 A. V. O., Brefbär., n. Alandsg. 22. Brauckmann, E. A. L., Dekorationsm., Ll.Gref J. E. W., Cigarrh., st. Vesterlångg. 75; bo Thuregatan 28. dar: n. Drottningg, 54 o. Klara Strand Braun, Chr. vou, Bokh., n. Brunnsg. 16. gata 20 samt Osterlånggatan 13. C. A., Karnererare i g'eneraltullstyrel S. C. C., Enkefru, Ll. Storgatan 18. sen, vice häradshöfding, ombesörjer C. P. A., Fanjunk..Ll. Svea gardes kasern. g'emensarnt med Häradshöfdingen E C. W., Fotograf, n. Regeringsgatan 28 B; G. Poppius juridiska uppdrag; n. Klara porslinshandel: Regeringsg. 47. Bergsg. 33. Mottagningstid kl 101;2 12 A., Fru, st. Vesterlångg. 75; sybehörshan f. m. del; firma: A. Morath; bodar: Vester F. A., Skorstensfej., n. Barnhusträdg:g.15. långgatan 71 o. 78. Braundbeck. M. E.. Ingen., Djurgårdssl J. P., Grosshandelsfirma, eges af C. R. Braune, J. G., MarinIng, s. Långholmsg.3B; Lundin, st. Ofra Munkbron 1; lager träffas äfven å marinförva1tn:s ingemörsaf ur, urfurnityrer och optiska ar afdeln., Birger Jarls torg 11, 3 tro tikiar. Braunerhjelm, C. F., Kammarh., n. Drott C. G. W., Grosshandlare, afslutar köp och ninggatan 61. försäljning af stads och landtegendo N. E., Kamrer, n. Ka.mmakareg. 40. mar, n. Hamngatan 28, 1 tr. T. G., Frih., Possessionat, Ll. Kommene. W. A., Handl., n. Regeringsg. 28; dörsgatan 10. porslinsbod: s. g. 47. No F. H., Ryttm., Ll. Norra Humlegårdse. W., Handlande; firma: Rosenbergs pa gatan 39. raplymagasin, S. S:t Paulsgatan 6 C.; G., Ofverstelöjtnant, n. Kungsgatan 14. bod: Vesterlångg. 52. filial: Drott Braunstein, Adele, idkar kortvaruhandel, n. ningg. 22. Regeringsgatan 47. P. L. W., Kammarfru, n. Kammakareg. 39. Bredberg, J. O., Ingeniör, s. Hornsgatan 184. G., Löjtnant, Ll. KO.J;llmendörsgatan 5. C. G., Kapten, n. L:a Vattug. 14. John, Löjtnant, Ll. Ostermalmsgatan 21. L., Presidentenka, n. Lilla Vattugatan14. Thure, Major och gymnast, n. Små Bredenberg, G. A., finna för mattförsäljning, landsgatan 30, 1 tro eges af A. F. CavalliHolmgren; bod: st. E. W. A., Mamsell,n.Munklägersgatan 11 Stortorget 1. Adelaide, Musiklär:a, st. Tyska Stallpl. 2. & K:i; firma: för Garn, väfnads och tri. C. L., Resepostexped., st. Vesterlångg. 68. kothandel, eges af A. Lager; bodar: n. C. A., Sergeant, Ll. Nybrogatan 53. Drottningg. 26 och Fredsgatan 15. C. G., Sjökapten, Ll. Nybrohamnen 26. G. O., Handelsagent, n. Malmskiln:g. 46. P. A., Sjökapten, Ll. Kaptensgatan 7. E., Tjensteman i Handelsbanken, Ll. Gref. S., Svarfvare, n. Jak. Bergsgata 13 A. Thuregatan 72. Branow, J. F., Svarfvare, n. Malmskilnads Brehm, C., Grosshandl., Konsul, Ll. Styrgatan 36. mansgatan 12.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8.

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8. P, 472 Sybehörshandlare-Tandläkare Gjörling :Emma, Regeringsg Snellman I, Mäster-Samuels-' Hylin & K:ni, Östgötag 31-11 gatan 39 Monten L, St Nygatan 19 o, Grönwall A, Tegnersg 16 o Strömberg H J F, Vester-

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

so ego *Jubell M U, enka Wolter T A, musikus Lind A K, språklärarinna lil egostjernstedt W C, kapt. Stahre N A, handl, 13 ego*ollman E A, ingeniör

so ego *Jubell M U, enka Wolter T A, musikus Lind A K, språklärarinna lil egostjernstedt W C, kapt. Stahre N A, handl, 13 ego*ollman E A, ingeniör 590 l\'iäster-samuelsgatan-norra Humlegårdsgatan. Ljungström S, enka Karlson K J, stadsbudsförest. 65 ego Stockholms stad Otter O' von, friherre Keen 0, fotograf Zettersten e w, tapetserare Schwieler F

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. RIKSDAGEN. 566 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Fredholm, J. H. G., Civilingeniör, n. G:la Af l I J t't' "d" K d" 16 Kungsholmsbrogatan 44. ze lus,., USl tel. Österm, 804. lera,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

TOCKHOIMS AMATÖR ARSSKRIFT 1908. o FÖRENINGS

TOCKHOIMS AMATÖR ARSSKRIFT 1908. o FÖRENINGS TOCKHOIMS AMATÖR o FÖRENINGS ARSSKRIFT 1908 STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINGS ÅRSBOK 1908 [g I II I, II I,I"')~I'II I )'J SI':SS AN,. or 1 1 ' II" '" 11 11.\ :-; \111''.: Il _'1> 11 I I', I' ( H. K, H, KRONPRINSEN,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

~- Georg Ru ~eb~r~. ~

~- Georg Ru ~eb~r~. ~ ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr.

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Information angående kravet på ekonomikunskaper vid ansökan om Mästarbrev

Information angående kravet på ekonomikunskaper vid ansökan om Mästarbrev Information angående kravet på ekonomikunskaper vid ansökan om Mästarbrev Enligt mästarbrevskungörelsen ska den sökande kunna uppvisa handlingar som styrker kunskaper i småföretagande/småföretagsekonomi.

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta Skandias samarbetspartners Naprapater Bromma Kista Brommaplans Fysioterapi Backbonekliniken Kista Tunnlandsvägen 99 Kista Science Tower, entréplan 08-26 47 00 08-5621-5280 www.brommaplansfysioterapi.se

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer