226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182."

Transkript

1 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra Tullportsg. 25; A. J., Grossh., Vesterlånggatan 68. kontor derstädes. C. C., Grosshandlare, st. Lilla Nyg. 18. A. W., Kassör, st. Stora Nygatan 22. F. G. E., Handelsbokh., LL Norra Humle C. A., Källarmästare, n. Jak. Kyrkogata gårdsg , Hamburger Börs. Fredrik, Handlande; egare af firman J. A., Litograf, Ll. Grefgatan 7 A. Limmareds glasmagasin, st. Skeppar S., Mamsell, Modehandel, Drottningg. 45. Carls gränd 5. _ C.J.,M:ll,guldsmedsyrket,Regeringsg.36. P., & K:i, Hattfabriksfirma,eges af P. J. Eric, Skräddare, n. Brunnsgatan 26. Nilsson, st. Riddarhustorget 18. _ C. T., Stämn.man i Rådhusrätten, n. A. F.,~Husegare, st. Osterlånggatan 13. Brunnsgatan 8. L. A.. Ingeniör, n. Stora Badstug. 8. Södermalms Tvätt och badinrättning, s. L:a Carolina, Lärarinna, n. Kl. n. Kyrkog Badstug. 4. Tvättinrättningen verk G. O., Lärftskramh., s. Björngårdsg. 2; ställer tvättning o. manglingaflinne; klä bodar: st. Vesterlånggatan 67 och Kornderna afh. o. åters. transportfrittinomalla hamns torg 61 samt n. Gamla Kungsstadsdelar, då ordres derom lemnas till holmsbrogatan 15 o. 17 och Köpmaninrättn. tvättkontor, (postadress: Söder gatan 12. malms Tvättinrättning, Tvättkontoret); J. O., Musikalisk Instrumentmakare uthyr tvättplatser för hel dag eller timma sterbhus, s. Skaraborgsg. 12. åt dem, som sje1fva vilja ombesörja sin C. P., Ornamentsbildh., s. Pilg. 16 o. 18. tvätt; öppen helgfria dagar från 6 f. m. till C. F., Skeppsstufvare, st. Bollhusgränd 7. 8 e. m. Badinrättningen tillhandah. A., Spanmålshandl., Ll. Riddareg. 28 A. varma och kalla bad samt varma bad ic. W., Tapetserare, n. Stora Vattug. 8. hemmen; öppen från 7 f. m. till 10 e. m. A., Trädgårdsmästare, n. Roslagstullsg. 2. Sön och helgdagar från 7 f. m. till 2 e. m.: J. P., Vaktm, i Högsta Domstolen, Ll, (under tiden 1 Dec.1 April endast fr. Qvarng. 15. kl. 8 f. m.) ; bell tel 579: allrn, tel Södervall, C. F. M., Ritare, Gustaf Adolfs Söderman, G. L., Byggm.,Ll. GrefThureg.68. torg 14. Eva, Kormästareenka, Ll. Grefg. 26 B. Södling J. E., Husegare, n. Uplandsg. 10. C. A., Skulptör, n. Näckströmsgatan 3. SöndagsNisses byrå o. kontor: n. Klara. _ J. W.,. Styrman, s. Maria Högbergsg, 58. Norra Kyrkog. 7'/2, 2 tro P. W.,1\pgf.befälh.,s. St.Glasbruksg. 20A. Sönnerberg, C. B., Fanjunk., Kh. Pontonler A. J., Ofverkypare, S. Hornsgatan 50. bataljonens kasern. Södermark, A., Agent, Ll. Skeppareg.Lo o. 20. Sörensen, N. G., Grossh., Blasiiholmst. Il. _ J. P., Porträttmålare, n. Klara Strandg. Fr., Kammarmusikus, Ll. Nybrogatan 53. 4: atelier derstädes.. G. F., Mekanikus, n. Hamngatan 24. Söderqvist, J. E., Handlande, S. Öfra Bad P. M., Mekanikus, n. Drottningg. 94. stug. 18. C., Verkmäst., s. Tjärhofsgatan 4 A. J. F., Sergeant, Ll. Sv. Lifgardes kasern. Sörling, O., Artist, s. Bellmansgatan 26. J., Skräddare; firma: Carlholm & Söder Sörman, C. H., Bokh., n. Jak. Bergsgata 3. qvist. n. Uplandsg. 30: bodar: Stor J., Gross O. minuth.: magasin för engelska. kyrkobr, 1 och Brunkebergs torg 24. och franska varor, Regeringsg. 4. G. A. Vaktmästare, Skeppsbron 38. Fritz, A., HandL, n. Regeringsgatan 4. J. W., Vaktmästare vid Drätselnämnden, T., Minuthandlande, n. Regeringsg. 4. st. S1;,oraNygatan 2 B. Sörstafors pappersbruks afdelnings kontor: P. O., Angfartygsbefälhafvare, st. Sluss föreståndare W. Svedmark ; lager af alla plan 63 A, 2 tro sorters papper, Drottningg. 30, 1 tro öf Söderstedt, E. W., Kammarskrifvare vid ver gården, öppet 95. flottan, Regeringsgatan 58. Söderström, A. J., Agent, st. Vesterlångg. 68. 'Knut, Agent, LL Ostra Humlegårdsg. 18. T. P. J., Besigtningsrustmästare, Ll. Majorsgatan 5. Talen, C. F., Polisöfverkonstapel, n. N orr K. S. T., Bokb., Portfölj o. fodralmakare, Iandag. 52. n. N. Kungsh:sbrog. 28; se annonsaf F. E., Angfartygsbefälh., S. BengtEkendelningen sid. 38. hjelmagajan 4. J. A., Bokhållare, s. Hornsgatan 104. F. A. T., Angfartygsbefälhafvare, S. S:t Mathilda, Cigarrhandel, Hamngatan 7. Paulsgatan 35 A.

2 TalenTempelman. 227 Talen, se äfven 'I'halen, Tegenberg, C. J., Vaktmästare i Auktions Tamm, Carl, Bruksegare, Norra Blasiiholms verket, s. Tjärhofsgatan 55. hamnen 17; hufvudagent för Brand Tegner, E. A., Bokhandl. n. G:a Kungsholmsoch LifförsäkringsAktiebolag. Skåne; brog. 54; bod: Drottningg. 80 A. kontor: n. Drottninggatan 6. J. B., v. Häradshöfding, L1. Kaptens Axel, Bruksegare, Ll. Södra Humle gatan 12. gårdsgatan 21.. A., Sybehörshandel, Regeringsg. 11. P. G., Godsegare, Ll. RIddaregatan 22. Es., Vinbandlande, firma: Tegner & Wil Adolf W., Fil. D.r, Kemist, n. Kam eken, Regeringsgatan 75 B, 3 tr., vinmakareg. 4; laboratorium samma g.6. handel: Kungsgatan.. Il., Gust., Frih., Statsråd, L1. Strandg. 27. C., Ofversteenka, Ll, Ostra Humlegårdsse äfven Tham. gatan 34. Tammelin, B., Premieraktris, Ll. Riddareg. & Wileken, kontor: Regeringsg. 75 B, 37, 2 tro vinhandel: Kungsg. Il. F. O. W., Revisor i Kammarrätten, L1. Teknisk tidskrift; redaktionsbyrå: n. Hol Riddaregatan 37, 2 tro ländareg. 12; expedition: Arsenalsg. 2 A. Tandberg, B., HofJägare, Djurg. Kaknäs, Tekniska fabriken Kronan: eges af Emil Tandpoliklinik, n. Klara norra Kyrkog. 5. Nordström, kontor: n. Drottningg. 67. Tanto Aktiebolag; kontor: st. Stora Nyga Tekniska fabriken Phoenix, Gustaf Elofsson. tan 32; magasin: S. Adolf Fredriks Tillverkar: senap, sojor, bläck, blanktorg 4; sockerbruk: s. Tantogatan 15. 'svärta, lädersmörjor. smör och ostfärg, Tarras, H., Bokhållare, s. Hornsgatan 49 ostlöpeextrakt, tvål, eau de cologne J. F., Sjökapten, S. Hornsgatan 49. m. m. Lager af kolonialvaror, paketer, Taube, C. B., Friherre, Arkivarie i Riks salt m. m., Kaffeångrostning och kryddarkivet, n. Klara vesträ Kyrkogata 12. ångmalning. Kontor oeh fabrik: s. Woll Hjalmar, Bokh., Kh. Reparebansgatan 20; mar Yxkullsg. 31. Allm. Tel träffas å John Bernströms & K:ni kon Tekniska fabriken Svea, se Svea. tor: st. Storkyrkobrinken 11. Tekniska Högskolan, n. Drottninggatan 95A. H. E. G., Enkegrefv:a, Ll. Gr.:p1Ureg. 39. Tekniska Skolan i Stockholm, n. Mäster C. K, Grefve, Löjtnant, Ll. Ostra Hum Samuelsgatan 36. legårdsg. 45. Teknologföreningen (T. I.) i Stockholm: n. A., Grefve, 2:e Sekret. i UtI'. dep., Ll. Arsenaleg. 2 A., hörnet af Berzelii park. V. Humlegårdsg. 43. Telander, R., Ingeniör; direktör för W. Lind C. O., Grefve, Trafikdirektör, n. Gamla bergs mek. verkstads varfsaktiebolag, KungsholmsbrQgatan 35. S. Tjärhofsgatan 89. G. E., Grefve, Ofverste, Kommendant, O. F., Kartograf, L1. Sturegatan 11. Kungl. slottet, Kommendantsflygeln. rrelegrafstyrelsen, st. "Skeppsbron 2. 'I'auström, I., Skolförestånderska, n. Mäster Telegrambyrån, Svenska, st Brunleebergs Samuelsgatan 60. torg 24. Tautz, H., Förgyllare, n. St. Badsjug, 62 A. l. l. b o Tauvon, E.Departem.chefsenka,n. Alandsga Te egramln e m m n g s yraer: tan 16. Hufvudkontor: st. Skeppsbron 2. J. H., Häradshöfding, Krigsfiskal, n. V:a Filialkontor: Trädgårdsgatan 7. Kh. Handtverkaregatan 18. R. H., Kassör i Civilstatens Pensionsin Ll. Riddaregatan 27. rättn., n. Kl. Strandg. 38. Ll. Norra Humlegårdsg. 23. A. W., Löjtnant, Ll. Riddaregatan 22. n. Brunkebergstorg 2. J., Mamsell, n. Harring. 17. n. Rörstrandsg. 4. Teatrar: st. Birger Jarls Torg, Riksdagens hus. Djurgårds, Djurg. ~lätten. Börsen. Kgl. Dramatiska, n. Ostra Trädgårdsg. 6. s. Södermalmstorg, stadens hus. Kgl. Stora, n. Gustaf Adolfs torg. Telenins, G. F., Skylt mål., n. Regeringsg. 18. Nya, Blasiiholmsgatan 4 A. Tellander, G. L. A., Bok!).. Ll. O. Huomleg. 46. Södra, S. Mosebackes torg. M. J., Enkefru, Ll...O. Humle(iardsg.46. Tech, C., Tillskärare, n. Uplandsg. 31. B. G., Kassor, L1. O. Humlegardsg. 46. Tecktonius, Wilh., Grosshandl., innehafvare Ch., Majorsenka, n. Norrlandsg. 33. af firman 1. H. Cohen & K:i, n. Mäster Tellgren, Caspar, Sadelm.,..Ll. Nybrog. 51. Samuelsg. 54 A; kontor: n. Drottning 'I'elning, Aug., Enkefru, Ll. Ostermalmsg. 21. gatan 36. Tempelman, Georg, Agent, n. G:a Kungs Tefsky, A. M., Lärarinna, Ll. GrefThureg. 33. holmsbrogatan 26 B, 2 tro

3 228 TempelmanThomasson. Tempelman, V., Protokollssekr. i Justitiere 'I'heel, J. G., Fil. D:r, N. Blasiiholmsh. 5. v~sionsexped~t.~~.g:a Kungsh:brog. 26. Thegerström, R;ob.,Grossh., Ll. Riddar~g. 27. Tengehn, D. J., Civiling., LL Esplanaden 4. Rob. & Kri, Grosshandelsfirma, inneh. A. S., Enkefru, n. Norrmalmsgatan 8. af M. Gumpert och E. A. Lundqvist; J. N., Fabriksidkare; fabrik får gas o. kontor: st. Slussplan 63 B.. vattenledning, s. Ragwaldsgatan 18. H. A.,..Lärarinna vid Musik. Akademien, J. T. firma, fabrik för Decimalvågar, Ll. Ostermalmsgatan 5. eges af D. J. och E. S. Tengelin, n. C. F., Premieraktör, n. Norrmalmsg.lA. Norrmalmsgatan 8. TheIander, A. L., Bildh., n. Saltmätareg.12 D. E. S., Fabrikör, Norrmalmsgatan 8. C. T. F., Civilingeniör., s. Långholmsg. 3. Tengqvist, J. E. K:i, Tvätt o. Strykinrättn., J. L., Postexpeditör. n. Klara Strands. Repslagareg. 9. gata 11. Tengroth, W., kontor och partilager af ~ L. G., Stockmakare, Ll. Riddareg. 35 B. handskar, st. Vesterlångg. 75; handsk A. H., Tjensteman i Handelsbanken, s. förs. s. g. 21, Basaren å Norrbro och Långholmsg. 3 A. Drottninegatan 45. Thelaus, P. J., Fältskär, n. Herkulesg. 10. Ternell, A. W., Fabrikör, Dj. Rosenvik 3 A. Thelin, A., Bokh., n. Jakobs Bergsg. 27. Ternlund, A., Körsnär, n. Regeringsg. 36; A. E., Enkefru, n. Brunnsgatan 24. bodar: n. Hamng. 3 A, s. Göthg. 18 och Carl, A., Handl, s. Mariagatan n. Drottningg. 64. 'I'hemen, J. W., Folkskollärarinna, st. Oster Ternström, A. W., Sjökapten, s. St. Glas långgatan 43. bruksg. 20 A. Themptander, A., Enkefru, Ll. V. Humle Tersmeden, C. H., Kammarjunkare, n. Drott gårdsg. 15 o. 17. ninggatan 3. O. R., Statsminister, n.regeringsgatan 40. J. K., Literatör. s. Repslagaregatan 13. Theorell, Hanna, f. Hultman, Enkefru, s. Tesch, Wilhelm., Grosshandl., ombud för Ad. Fredr. torg 3 A, inpå gården n. b. Munktells rnek, verkstad, Ll. Biblioteksg. Theorin, Z., Enkefru, n. Barnhustr:sg. 25, 1 tro 4; kontor: st. Brunnsgränd 4. The Singer Manufacturing Company, se Joh. G., Malmskilnadsg. 27, 2 tro Singer. Teuchler, A. G., vice Häradshöfding, Ll. Thestrup, C., Praktiserande Läkare, belrand Sibyllegatan 53. Iar hudsjukdomar, n. Regeringsg. 59; 'I'halen, F. W., Kopparsl., fabrik för kop mottagningstimmar 810 f. m. och par, plåt, bleck, zink o. messingsarbete, 45 e. m. n. MästerSamuelsgatan 45. 'I'hiebaut, E., Chancelier vid Franska Be P. A., Mekanisk Fabrikör, utför gas och skickningen, n. Drottninggatan 38. vattenledningar, n. Drottningg. 54. Thiel, Jacques, Agent, n. Näckströmsg. 2. se äfven Talen. Ernst, Bankdirektör, Ll. Styrmansg. 2. Thalin, Fr., Handlande, n. Drottningg. 26; Thim, B., Ammunitionsförvaltare, Djurgårinnehatvare af Stockholms linnemaga den, Stockholms Ammunitionsförråd. sin; bod i samma hus. H. Hj., Bokhållare, n. Karlbergs alle 2. V., Husegare, S. Göthgatan 27. Thimgren, G. A., Amanuens i Armeförv., C. W., Lärftskramhandl., Ll. Kommen s. Lilla Badstugatan 5. dörsg. 3; bod: Gustaf Adolfs torg 14. C. L., Major, s. Hornsgatan 76. Thall, C. W., Bokh. S. Hornsg J., Tjensteman vid Stockholms Artilleri Tham, S. M., f. d. Advokatfiskal i Tullver förråd, n. Regeringsg. 28 A. ket, n. Norrlandag. 37. Thiodolf, O. J., Literatör. S. St. Bondeg. 28. A. S. C., Enkefru, n. Norrlandsg. 37. Thisell, A. G., Ing., n. Joh. östra Kyrkog. 22. A. M., Lektorsenka, n. N. Tullportsg.9. Tholander, G. A., Litograf, n. Beridarebans S., f. d. Myntmästare, n. Kammakareg. 41. gatan 23 A. Thams, Fru, Adressbyrå: n. Bryggareg. 5. P. W., Optisk Instrumentm., S. Horns se äfven Tamm. gatan 12; bod: st. Köpmang. 7. Tharsell, C. M., Enkefru, n. Rådmansg. 18 A. Tholerus, E. H., Löjtn., Ll. Linnegatan 25. Thavenius, Evaid, Byggmästare, n. Klara Thollander, G. F., Amanuens i Kungl. Biböstra Kyrkogata 10. lioteket, st. Kornharnnst, 57. A., Kamererare, s. Tjärhofsgatan 89. A. F., Hofrättsfiskal, n. Apelbergsg. 34. Fredrik, Underlöjtn. vid fortifikationen, Thomas, Williaw. W., Amerikansk ministern. Kl. Ö. Kyrkogat. 10. resident, n. Östra Trädgårdsg. 2 C. Thedenius, Fr, Fil. Kand., Ll. Qvarng. 38. J. E., Byggmästare, Ll, Grefgatan 8 B. K. F., Lektor vid latinläroverket, Ll. Thomasson, C. G., Bokh., Ll. Linneg. 15. Qvarngatan 38. G. M., Handl., n. G:a Kungsholmsbrog.

4 32; kontor och Nygatan 4. 'I'homse, Knut, Bokh., n. St. Badstug. 13. Sofia, Enkefru, Regeringsg. 22. J. o. E., Mamseller, n. Kl. Strandg. 38. Thomson, e. A., Major, Ll. Storgatan 22. 'I'hornssen, H. J., Hyrkuskverk. Regeringsg. 38; kontor: n. Smålamlsgat. 17, till n. Ilryggareg. 10, 3 tr. höger i inkörsporten; medlem af hell o. 'I'hrysin, S. P., Poliskommissarie, allm. telefonförening.; beställningskontor. Tidningskontoret, Esplanaden 6. H. Ludv., ~assör, n. Regeringsg. 40; träffas n. Smalandsgatan 17, nedra botten. Thor, A. L,Sergeant, Kh.Pontonierbataljonens kasern. jan före titelbladet. Thorell, R., villa. M., Enkefru, Ll. Bibliotek,g. 2. Carl A., Handlande, Ll. Hiddaregatan 22; bod: n. Hamngatan 3 A. Gust., Handl., Kh. Pannmätaregatan 15. Aug., Ingeniör, n. Luntmakareg. 57 B. Maria, idkar Matvnruhandel, Drottninggatan 72. A. G., Underlöjtn., Ll. Biblioteksg. 2. Thoren, Pehr, Bokh., n. Kl. n. Kyrkog. 7 B, 2tr. J oh., Kontorsskr., 1.1.S. Hurnlegårdsg.23. e. A...Polis konst., n. J al. ;\Cyrkog. 4. A., Ofverstelöjtnant, Ll. Ostra Humlegårclsgatan 25. Thorgny, S. K. S., Handelsidk.:a, s. Renstjernasgr. 33. Thorlin, J. F., Cigarrfabr., s. Besvärsg. 68. Thorling, C. G., H andl., Ll. Kaptensg. 5. Alf', Målare, Ll, Majorsgat, 9 Il: verkstad: Ll. GrefThureg. 35 o. 37. Thormark, G., Bankb iträdc, s. Hornsg.33. 'I'hornander, B. W., Kapt., n. Regeringsg. 69. Thornblad, A., Målare: firma: Eklund & 'I'hornblad, Ll. Jungfrugatan 4. Thorne, H. P., Fullmäktig ix orska Kans1., Bl. Stallgatan 4. Thorsberg, M. R., Handl., n. Saltrnät. g. 20A. 'I'horselius, N. G., Vaktm., N. Tullportsg. 5. 'I'horsell, A. F., Löjtn. vid Fortiflkationen, n. Kl. Bergsgata 72. P. L., Snickare, n. Lutterns gata 12 C. se äfven 'I'orscll. Thorshaug, O. A., Kopist, Bl. Norska 1\1inisterhotellet. T'horslund, A. E., Modehandl.: finna: Rundblom & Thorslund, st. Vesterlångg. 30. Thorsscll, Hanna, Barnmorska, n. Luttorns gata 12 e. A. E., Glasm. o. förg., LJ. Grefg. 23. J., Kommendörkapten vid flottan, Kl. n. Kyrkog. 7 A. 'I'horstenson, John, Bokhållare, s. S:t Paulsgatan 6. P. A., Byggmästare, s. S:t Paulsg. 6 B. '1'homeeThörnsvärd. 229 magasiu: st. Lilla Thorstenson. August, Grosshandl., 1.1. Nybrogat.43; lager af vadd, bornullsvaror, färdiga täcken: st. St. Nygatan 45. J. JliL,Jernkramh., n. St. Badstug. 21. 'I'horzon, Th. Aug., J crnsvarfv., s. Pilg. 25 E. 'I'hrondhjemOs, Grafit och Metallaktiebol. istockh.; verkst, dir.: Grefve C. 'I'rampe, s. W ollmar Yxkullsgatan 15 A. Thufvesson, Th., Hofkapcllist, n. Kungsg'atan 10. Thule~ Lifförsäkringsaktiebolag; kontor: st. Riddarhustorget 13. Se annonson i bör Auditör, Djurgården, 'I'horells Thulin, O. E., Dekorationsmålare, n. Norrlandsg. 9. E. L., GarnhancHare; firma K. L. Lundberg & K:i, n. MästerSarnuelsg, 41 B; bod: n. Drottninggatan 56. C. E., Konditori, 1.1. S. Humlegårdsg. 29. C. G., Ornamontsbildh., n. Oxtorget 4. F. H., Serg., 1.1. Lifg. till hiistkasern. C. G., Skeppsklarerare: firma: Nordström & Thulin, s. Mariagatan 17; kontor: st. Skeppsbron 32..J. F., Telografassistent, st.slottsbacken 6. Thulstrup, C. L. H., Chef för Krigsskolan, Karlberg. Thun, C. A., Förste lärare vid Jakobs folkskola, Kungstensg. 16. Thunberg, A. T., Kapten vid flottan, Malmskilnadsz. 11, 2 tr. e, 'I'hunborg, J., Vaktm. i Riksb., st. Mälaretorget K A., Bokh., s. Kapellgr tro Thunell, C., Hamnfogde, st. Kindstugatan 12. C. A., Hundclsbckh., n. Rosenlnndsg. 4. 'I'hunholm, U. V., Vaktm., Blasiiholmsg. 6. Thunman, K. S., Enkofru, 1.1. Nybrog. 49. P. W., vice Notarie, Bl. Arsenalsg 3 B. Augllsta, K, Vesterlångg. 66: sybehörshandel : Jorntorget 80. 'I'hunquist, Erik, Grosshandl., S. Stads gård. 20. 'I'hunstrbm, A. F., Snickare, N. 'I'ullportsg. 37. Thunvall, P. G., t. f. Kamrer 1.1. GrefThureg. 34 B. i Riksbanken, A., Vaktmäst., Regeringsg. 33. 'I'hurgren, J. A., Juris utriusque Dokt., st. Stortorg. 22; mottager rättssökande lcl11 f. m. 'l'hyrstedt, Axel, Sorgeant, Nybrog. 55. 'I'hyselius, K, e. O. Biblioteksamanuens, n. Vestra Beridarebansg. 1. Constance, Enkefru, Norrmalmstorg 4. P., v. Häradsh, n. Vestra Beridarebansg.l. n. C. J., f. d. Statsråd, n. Regeringsg. 45. 'l'hörnmark A. W., Målare, n. Regeringsg. 74. 'I'hörnströrn, A. M., Källarmästare, S. S:t Paulsgatan 6 e; källaren Vega. Thörnsvärd, R. L., Bokh., 1.1. Linneg. 14.

5 230 TibbelinTjäders. Tibbelin, C. J., Sergeant, Kh. Pontonierba 'I'illander, H. Apotekare, st. Myntgatan 5. taljonens kasern. Apoteket Kronan. J., Vaktm., Kh. Garnisonssjukhuset. C. G., Bokh., s. Källaregränd 8. Tibblin, Gustaf, Skomakare, Gamla Kungs Amalia, Skolföreståndare, n. Norrlandsholmsbrogat. 32; bod i samma hus. gatan 13. Tibell, L., Kamererare i Trafikstyrelsen, L1. Tillberg, C. S., Bokh. i Riksb., n. Bryggare Villagatan 7. gatan to. R. F., Kamer., n. Klara Strandg. 50. J. och A., Handl., Vesterlångg. 41., ing. Tiberg, C., firma Eriksson & Tiberg; Lax, från Kåkbr.; frukt och ägg i parti Fogel, Hummer och Ostronhandel, n. och minut. Vesträ Beridarebansg. 7. Tillman, Augusta, Fru, st. Skomakareg.28; Tidbeck, J. H., Nålmakare, s. Tawastg. 38. kommissionskont. för tjenstsökande, Tidblad, A. E., Ingeniör, Kh. Reparebans A., Vaktm., n. Fredsgatan 18. gatan 13, 2 tro Timander, C. G., Kassör i Skandinaviska F.. Lärftskramhand1.; firma: C. A. Kahl Kreditaktiebol., n. Malmskilnadsg. 33. & K:i, st. Storkyrkobrink. 14; bodar: Timm, S. J. K, Enkefru, Norra Tullports Fredsg. 22 och Drottningg. 63. gatan 21. Tidelius, C. H., Lärare i Maria folkskola, Timmermansordens egend., L1. Lilla Träsks. Hornsg. 66. gatan 7. Eriksberg. Tidens expedition och byrå, n. Norrmalms Tingberg, G. A., Förste Taffeltäckare hos H. gatan 5, 1 tro M. Konungen, Arffurstens palats. Tiderman, H., Serg., 1,1.Svea gardes kasern. C. G., Snickare, n. Gamla Kungsholms 'I'iderström, C. G., Byggmästare, s. Ren brogatan 49. stjernas gränd 17 A. ' Tingsten, L. H., Löjtn., n. J oh. Ö. Kyrkog. 28. Tidholm, Otto, Med. Kand., n. Klara östra Tingström, E. O., Bokhåll., L1. GrefThure Kyrkogata 8. gatan 75. Tidlund, P. D. T., Ingeniör, n. Atlas. Tingvall, C. F., Enkefru, s. Göthgatan 28. Tidner, Anders, Folkskoll., S. Hornsg. 66. Tiselius, G. A., Fil. Doktor, n. Alandsg. 3. Tidning för Idrott; byrå och kontor: st. Stor A. F., Husegare, L1. Linneg. 10. kyrkobr. 13, 2 tr.: Redaktören träffas K. H., Kamr, i Riksb., n. N. Smedjeg. 28. i allmänhet hvardagar klockan 2"/.3; Tisell, C. A., Brukspatr., L1. Esplanaden 4. kontoret öppet 9 f. m.3 e. m. 57e. m. T. F., Kapten, L1. Kaptensgatan 1. Tidningsförsäljnings och utdelningskontor: C., Kassörska, L1. GrefMagnigatan 9. Ladugårdslandet Södra Humlegårdsg. 8, Titz, Alexander, Agent, n. Drottningg. 82; Sturegatan 5. kontor: st. Slottsbacken 8, 1 tro Norr: Drottningg. 52, Gustaf Ad. torg Tivander, H. M., Folkskollärarinna, s. Be. 10 och Hamng. 10. svärsgatan 66. Staden: Stora Nygatan 32. Tjenarinnehemmet, n. Målaregatan 1. Söder: Södermalmst. 8, Hornsgatan 54. Tjerneld, L. O., Kamrer i Skandinaviska Kre Tidningskontor, annonsbyrå, lånbibliotek, ditaktiebolaget, L1. Sturegatan 11. telefonledning: A., d'aubigne, n. Drott Tjulander, C. J. F., Grosshandlare, S. Moseninggatan 43. backes torg 4: firma L F. Tjulander, n. Mäster Samuelsgatan 40. kontor: st. Lilla Nygatan 29. Tidstedt, Johan, Skrädd., firma: E. 1\'1.Lund C. F., Vinh.; firma: Tjulander & K:i.; konmark & Kd, s. Urvädersgr. 2; verkst.: tor och lagerkäll.: n. Drottningg. 55. n. Lilla Vattugatan 24, Tjulin, C. G., Angf.befälh. Djurg, Falken Tidström, C. W., Bokbind.,s.Mar.Högbergsg. bergsgatan Pappershandel: st. Stora Nygat. 15. Tjäder, 'I'ecla, Enkefru, n. Malmskilnadsg. Tigerhjelm, A. C., Enkefru, S. Gamla Pre st 34 A, 1 tr.: Inackorderingsbyrå, öppen gårdsg. 2 B. 115 alla helgfria dagar. A. W., Angf.befälhafvare, s. Göthgat.5. C. A., Enkefru,. Ll Nybrogatan 40. 'I'igerschiöld, M. L., Enkefru, n. Norrlands J. E., Postvaktm. n. Teknologgatan 3. gatan 32, 3 tro E. G. & Son, Tobakshandelsfirma: inne E. L., Kassör, n. Norrl:sgatan. 32, 3 tro hafves af C. A. Tjäder) C. Sandberg Tigerstedt, Robert, Med. Dokt., Kh. Handt och Ernst G. Tjäder, Malmtorgsgat. 6. verkaregatan 4. Ernst G., Tobakshandlare; firma: E. G. Tigerström, C. J., Förvaltare vid flottan, Tjäder & Son, L1. Nybrog. 40; bodar: n. Gamla Kungsholmsbrogatan 25. n. Malmtorgsg. 6 o. st. Riddarhust.18. 'l'ilander, J. L., Postkontrollör. L1. Norra Tjäders Fröhandel; bodar: st. Stora Nyg. Humlegårdsgatan 39. 1, och n. Oxtorgsgatan 7 B.

6 TjädersTrotz. 231 Tjäders, T., sterbhus; idkar blomsterhandel Tornerbjelm, F. S., Enkefru, n. Regeringsg. 17. Drottninggatan 60. Carl, Kanslisekreterare i Ecklesiastik Tjärnberg, Aug., Mamsell, n. Drottningg. 65. departementet, Ll. Storgatan 22. 'I'obiasson, C. M., Bageriidkerska, n. Norr Torpadie, R. K. H., Underläjtnant, L1, Bitullsgatan 10. blioteksgatan 10. Tobioosson, G., Lärarinna, n. Kl. Bergsg. 70. 'I'orren, O. E., e. o. Kammarskrifvare, LI. Toll, Emilie, Diakonissa, s. Ersta backe l. Esplanaden 17. _ Hugo, Med. Kand., n. Drottningg. 88 B. Torsk, J. E., JuveLfirma, n. Regeringsg. 17. _ E. O., Skeppsmätningsöf,erkontrollör, Ll. Torsselius, A. C. F., Husegari:a, n. Norrtulls Sturegatan 12. gatan 21 B. Tollin, C. P. Med. Kand., Kh. Kaplansb. 2. 'I'orssell, D., Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 7 B. 'I'ollsten, 'r. B. W., Kapten, t. f. Regements Torsslow, S. H., Proruierakt., n. Norrlandsintendent, s. Pilgatan 6 D. gatan 43. 'I'omason, A. B., e. o. Hofrättsnotarie, s. Tottie, C., Civ ilingeniör, n. Bryggaregat. 5. S:t Paulsgatan 3. Henry, Grosshandlare (kontor i London). 'I'onden, O., Bokhållare, n. Rörstrandsg. 34. n. Drottninggatan 90. Axel, Egendomseg., n. Klara Strandgata M. L., Grossh.enka, n. Klara Vattugr. 3. 7; lager och parti försäljning af söt S., Krigsrådsenka, Ll. GrefThuregat.28. mjölksost.svensk kumminost och skum Ch. D., Löjtnant, L1, Vestra Humleg:sost. gatan 43 B. Topp, Wilh., Agentur, speditions och in P. R., Löjtnant, n. Klara Vattugränd 3. kasseaffär : import af kolonialvaror och G. A., Underlöjtnant, n. Drottningg.90. delikatesser, Ll. O. Humlegårdsgat. 25, 'I'ounin, C. L., Bokh., Djurg. Alberget 4 A. l tr.; kontor: Norra Bhsiiholmsh. 5. 'I'rampe, C., Grefve, n. Bryggareg. lo, 3 tro 'I'orbiörnsson, M., vice Notarie i Rådhusrät Trana, A. K, Enkefru, s. Stadsträdg:sg.13. ten, s. Lilla Mariagränd 9; mottag B. J., Handlande, s. Hornsgatan 48. ningstid 911. J. A., Handlande, s. Hornsgatan 48. Torell, Otto, Professor, Chef för Sveriges S. A. E., Löjtnant, Ll. Kybrogatan 51. geologiska undersökning; postadress: K. A., Med. Fil. Kand. s. Stadsträdg:sn. MästerSamuelsg. 36; träffas der gatan 13, n. b. helgfria dagar 103. M.~M., Mnsiklärariuna, s. Hornsgatan 48. 'I'oren, M. V., e. o. Kamruarskrifv., Ll. Ny Carl L., Spanmålshancll., s. Hornsg. 48. brogatan 19. Tranberg, C. V., Enkefru, N. Tullportsg. 2. _ C. M. A., Tjensteman i Handelsbanken, G., Hofjägare, n. Hofjägarebostället Sön. Klara Strandgata 48. derbrunn, Roslagstull. _ G., Underlöjtn., TJI, V. Humlegårdsg. 29. J. A., Revisor i Stats kont., Nortullag. 'I'ornberg, L. J., Godseg., n. Regeringsg. 60, G... F. W., Urfabrikör och urhandlande Trauehcll, B. A., Telegrafassistent, Ll. Oster (etablerad i Stockholm vid Gustaf A ma1msgatan 28. dolfs torg år 1859), Kh. Handsverkare 'I'rane, F., Skomakare, n. Brunkebergst. 22. gatan 18; bod: n. Gust. Adolfs t:g. 14: Charlotte, Utskänkn:sförest., Göthgatan stort lager af endast välgjordaguld, 71 o. 73. o silfvcr, vägg och bordsur. Fabrik Transatlantiska Angskeppsbolagets kontor: med maskinkraft för tillverkning af st. Skeppsbron 20, ingång från Skottgränd. torn, byggnads ochjernbanstationsur Trapp, G., Enkefru, Norra Tullportsg. 21. m. m., Regeringsgatan 1. Egen ur Trasskolans rotborstfabrik ; S. Södra Bantillverkning, patenterad och prisbelönt gårdsgatan 12: telefonn:r i Sverige och utlandet. 'I'ribler, P. R., Agent, s. '1'awast~atan 13. 'I'ornblad, Jakob, Ingeniör; firma: John 'l'rikinbesigtningslokalcr, se Byrå, Bernström & K:i, Kh. Reparcbansg. 20. Troili. Ejlel't, Tjensteman i K. 'I'rafiksty 'I'ornborg, Hj., Agent, firma: Tornborg & relscn n. Barnhusträdgårdsgatan 19. Lundbergh, n. Norra Tullportsgat. 2: 'I'roi lius, C. O., Generaldir., n. Klara Bergskontor: st. Köpmangatan 5. gata 70 (Centralplan). Torndahl, 1. T., Enkefru, guld och silfver Hj., Grosshandl., n. K orrmalmsg. 26. handel; firma: J. Coriri & K:i, st. Ve C. R. 'Y., v. Häradshöfd., n. Kl. Bergssterlånggatan 64. Bod s. g. 63. gata 70 (Centra1plan). K., Guld och silfverhandcl : firma: J. Tropp, C. A., Fanjunkare, LI. S. Humle Corin & K:i, Funkensgränd 3; bod: gårdsgatan 28. st. Vesterlånggatan 64. 'I'rost, S., Mamsell, Klara Vattugr. 2. 'I'ornerhjelm, L., Enkefru, Ll, Sturegatan 8. Trotz, V., Löjtnant, L1, Juugfrugat an 2.

7 A. 232 TrotzigTörner. Trotzig, C. C., Enkefru, s. Hornsgatan 44. sin tvätt; tvättinrättningen öppen helg Gustaf Fr., Grosshandlare, n. St. Vattu fria dagar från kl. 6 f. m. till 8 e. m gatan 3; kontor: st. Storkyrkobrink. 10. belltel. 579: allm. tel Trovall, C. L. A., Fanj., Ll. Svea gardes Tyboni, C. O., Kammarmusikus, n. UpIandskasern. gatan 28. Trulsson, S. A., Sergeant, Kh. Pontonierba Tyden, H. J., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 39. taljonens kasern. L. J., Kassör, n. Norrmalmsgatan 18. TryckfärgsfabriksAktiebolaget i Stockholm; C., Landtbrukare, Ll, GrefThuregat, 75. kontor och lager: X orrtullsgatan 11. Herman, Vinhandl., s. Katr, Högbergs Tryggdahl, F. W., Apot., n. Rådmansg. 18 A. gata 34; vinhandel: st. Skeppsbron 34. Tryggeiin, E. H., Arkitekt, n. Rörstrand. Tygförrådet. Ll. Artillerigården. Träarbetareföreningen (fackförening), norr Tysta Skolan för döfstumma barn: n. Norr Malmskilnadsgatan 52. tullsgatan 25. Trägårdh, John, Egendomsagent, n. Drott Tägtmeijer, D., f. d. Fabrik., n. Jak. Bergsg. 32. ninggatan 45, 2 tro F. A., Handlande,firma: Dan. Tägtmeijer, Eva, Enkefru, n. Malmskilnadsg. 31. n. St. Badstug. 6; bod: Regeringsg. 1. C., Landskamerpr., Ll. Sibyllegatan 49. Tändsticksfabriken, Nya, Aktiebolaget; kon Ch. A., Provisor, n. Drottningg. 71 A. tor: st. Kornhamstorg 61. Trädgårdsföreningens lok.: Rosendal å Djurg. Törling, S., Literatör. s. Tullportsg 32. Trönnberg, A. G. F;, Underlöjtnant, S. Lilla Törnberg, C. L., Literatör, n. Norrlands GIasbruksgatan 16. gatan 28. G. E., Vägare, S. Katarina N. Kyrkog. 3. 'I'örnblad, J. J. E., Kontorsskrifvare i Tra Tull, N. P., Segel och kompassmakare, st. fikstyrelsen. st. Jerntorgsgatan 63. Osterlånggatan 18: lager o. försäljning J. P., Skomakare, n. Holländaregatan 6, af segelduk, tågvirke, flaggor, pressen bod: n. Holliindaregatan 3. ningar m. m. _ Otto, Skräddare, n. Norra Smedjeg. 21. Tullberg, A. Th., Smidesfabrikör, Ll. Kap Törnblom, C. J., e. o. Kammarskrifvars i tensg. 12; verkstäder: s. g. 17 O. Göth Tullverket, n. GIll,Kungsholmsbrog.54. gatan 30. _ A., Kontorsskrifvare i Riksbanken, s. Mo Tulldahl, J. P., Urmakare, Ll. Jungfrug. 26. sebackes torg 6. Tullgren, A. F" Bokh., s. Hornsgatan 69. A., Vaktm., Drottningz. 71 B. Tullkammaren för inrikes Bevakningen: st. J. C., Vaktm., Ll. O. Humleg:gat. 17 C. Skeppsbron 38. Törnbohm,M. & K:i, Grossh.firma, egoaf Aug. Tullstyreisen, General, st. Skeppsbron 38. Svensson; kont.: st., Brunnsgr. 3. Tumba pappersbruks kontor, st. Riksban A. M., Grosshandlare, sterbhus, s. Skarakens hus, öppet 111. borgsg. 12; kontor: Gamla Jernvågen. Tunborg, Fr. V., Kramhandlande; firma: Fr. W. G., Handlande, n. Nya Kungsholms V. Tunborg & K:i, Stora Hornsberg brogatan 22 A. utom Kungsholms Tull; bod: st. Mynt Törnebladh, B. J., Enkefru, n. Kammakaretorget 4, lager af siden och ylleklädnings gatan 22. tyger, färdiga damkostymer samt atelier C. O., v. Häradshöfd., n. Kammakareg. 22. för damesömnad.. 1., Landskamererare, n. N. Tullportsg. 7. 'I'une, A., Kapten, Ll. Riddaregatan 30. R., Lektor, s. S:t Paulsgatan 33 B. E. von, Ofverstinna, Drottningg. 67. Törnebohm, A. E., Lektor vid Tekn. Hög TunelI, H. S., Enkefru, Ll. GrefThureg. 58, skolan, n. Rådmansg. 18 A. C. A., e. o...kontorsskrifvare i Riksban Törnell, J. P., Bokh., s. Maria Högbergsken, st. Osterlånggatan 5. gata 39 B. Fr., Landtmätare, n. Gamla Kungsholms L. P., Byggmästare, n. Uplandsg. 42. brogatan 15 o P., Enkefru, S. Maria Högbergsg. 39 B. C. J., Vaktm. i Riksb., st. Osterlångg. 5. T. O., v. Häradshöfding, s. Maria Hög Turdin, E., Bankob., Kh. Trädgårdsg. 13 A. bergsgata 39 B. Tvättinrättningen, Södermalms, s. Lilla Bad G. J., Med. Fil. Kand., s. Maria Högstugatan 4; verkställer tvättningo. mang bergsgata 39 B. ling af linne; kläderna afhemtas och T. F., Underlöjtn., s. Maria Högbergsåtersändas transportfritt inom alla stads gata 39 B. delar, då ordres derom lemnas till in Törneqvist, L., Enkefru, S. Hornsg. 1~: rättningens tvättkontor (postadress: Sö Aug., Kamrer i ensk. banken, Ll. Ostra dermalms Tvättinrättning, tvättkonto Humlegardsgatan 37. ret); uthyr tvättplatser för hel dag eller Törner, G. T.} Agent, Ll. Strandgatan 25. timma åt dem som sjelfva vilja ombesörja l L, R., Artillerifyrv. o. Styckjunkare, Tör

8 Törner> Ullen. 233 ners villa v. L:a Blåport. ; post o. tele Uddenberg, Hjalmar, e. o. Kontorsskrifv., grafadr.: Lilla Blåportens 'I'ullstuga. n. N orrrnalmsgatan 6. Törner, F. C. E., Artist, Arsenalsg. 7; atelicr: S. U., Telegrafist, LI. GrefThureg. 32. Hamngatan 18 B. Uddgren. F. M., Vaktmästare i Stockholms C. G., Banktjensteman, n. Arsenalsg. 7. Sparbank, st. Storkyrkobrinken 5. G., Bokhållare, s. Stadsgården 22. Uddvall. :iv!., Hautboist, L1, Storg. 30 B. G. F.. Karnererare vid Kungl. 'I'catern, J. M.. Lärare vid blind institutet, L1. n. Arsenalsgatan 7. Nyhrog. 37. C. E., Verkmästare, n. Norrtullsg. 11. Uggla, E. C.. Agent, n. Regeringsgat. 59. 'l'örngren, L. M., Kapten, Professor, n. Selina, Fröken, L1. GrefThureg. 12. Malrnskilnadsgatan 5. Alb., Kapt, v. Generalst., LI. Biblioteks C. A., Skomakare, L1. Linugatan 35; gatan 1. bod: LI. Södra Humlegårc1sgatan 1. G. F. O., Kapten i Generalstaben, L1. 'I'örnquist, A. M. Arrendator, N orstnllsg. 20. Y. Humlegårdsgatan 19. A., Hofrättsråd. LI. Sturegatan 12. S., Löjtnantsenka, L1, Storgatan 9. A. F., Kyrkoherdeenka, LI. Sturegatan 20. C., Sergeant, s. Långholmen. Georg, Premieraktör. L1. V. Humlegårds G., Unclerlöjtnant, s. i?vartens gata 14. gatan 39. E..I. E., Friherre, Ofverinspektor vid C. L., Sjökapten, s. Mariag. Hi A. 'l'ullverket, s. Svartens g~ta 14. August, f. d. 'l'andläk., LI. Nybrogat, 47. C. A., Öfverstelöjtnant, n. Ö. Beridare Törnqvist, Hjalmar, Byggm., LI. Kaptens bansgatan 8. gatan Ugglas, L. af, Fxöken, Blasiiholmstorg Il. J., Ha~cllande, 0'Ll: O. H~l111leghdsg. 17'1 ~'. af" Fri.h:, ~fyerståth.(.st; Sl~ttsb. 4. C. F. E., Husegare, s. Pilg, 17. Uhner, F., firma. F. Uhner & K.r, Gross A., Husegarinna, s. Tjärhofsgatan 18. och ruinuthandlandc, Esplanaden 27; bod: A., Professor, st. Lilla N.y,gatan 25. st. Stadssmedjegatan 5; kontor o. lager: Törnros, J., Handlande, st. Osterlånggatan st. Stadssmedjcgatan 7. 43; bod: s. g. 18. Uhr, Ludvig, Annonseringsaffär, n. Kam 'I'örnroth, A. S., A. O. o. E. T., Mamseller, makaregatan 13. L1. GrefThureg. 59. R. af, Grossh., L1, Grefgatan 8 A. Törnsten, C. O. F., Apot., Ladugårdslandst.G. Uhrbolll, G. Lo, Bagare, 11. Jungfrug. 6. Törnstranc1, A. :iv!., Eolkskollärarinna, s. Ilhrström, Wilh., Med. Dokt., Djurgården, Maria Högbergsgata 37 B. Slättcn 20; mottager sjukbesök sökne 'I'örnvall, L. P., Byggmäst., n. Uplandsg. 42. (lagar 12 1 /22 f. m., sön och helgda Törsleff, W. S., Agent, st. Vesterlånggatan gal' 1/210"211 f. m.: sjukbud torde om 77, 2 tro möjligt helst an nutl as före kl. 9 f. m. U O. H., Tunnbindare, s. Pilgatan 30. Clff, G~us~af,Be.rgsingen., n. llegeringsgatan 41, v tro o. g. C. R., Bruksegare. n. Rörstrandsgat, 10. O. F., vice Häradshöfding, LI. Ostra Udden, l. A., Liirminna, S. Maria Hiip:b:,Hulllleglirdsg;Ltan 41. gata 33. G. ~., Kommendörkapten, Skeppshulruen, Uddenberg, Aug., Agenturaffär en gros, Ll. Ostru boställshuset 9. GrefThureg. 32; kontor: st. Köpman Ii lfsax, C. R, Sekreterare i Fångvårc\sstygatan 5, 2 tr.: se annonsafdeln. sid. 17. relsen, Ll. Nybrohamnen 26. H. G. E., Banktjensteman, n.norriands Ulfsberg, C., Enkefru, Ll. Norra Humle gatan 6. gårdsgatan 17. Herman, Byråchef i 'l'elcgrafstyrelsen, n. F.~J. A., e. o. Kammarskrifv., S. Wol lmar MästerSamuelsgatan 34. Yxkullsgatan 10 R U. J., Enkefru, Ll. GrefThurcg. 32..T. G. A., e. o. Kontorsskrifvare i Riks Ernst, grekisk Generalkonsul, Y. Häradsh., banken, 11. NOITaHumlegårdsg. 17. Advokat, n. Regeringsgatan 6; mottag Ulfsparre. :1.1., Enkefru, n. Klara Bergsg. 33. ningstid: 911 f. m.: kontor öppet C. F., f. el. Kapten, s. S:t Paulsg. 6 B. till kl. 1 e. m. Sigge, Major, L1, Norra Humlegårdsg. 31. Emil, Ham1l., LI. Nybrog. 49, 3 tr.: Ulin, K., Agent, n. Holländaregatan 29; parti O. minuth. af glas, porslin O.bO' kontor: st. Lilla Nygatan 12. sättningsartiklar: n. Brunkebergst. 11. Ullberg, Anna, Lärarinna, 11. Linneg J\i!', Karnererare i Fångvånlsstyrelsen, S. f. d. Ullbergs 'I'ehandel, st. St. Nygat, 35. Timmermansgatan 46. Ullen, J. A., Bokh., L1, O. Humlegårdsg. 14.

9 234 Ullengren Wackenfelt. Ullengren, C. A., Skomakare, s. S:tPaulsg.16. Kungsg. 15 A; bodar: n. Drottningg. Tlllman, Marie, Enkefru, n. Norrmalmag A och n. Hötorgsgatan 12.. G. R., Handlande, n. Klara v. Kyrko Unman, G., Grossh., n. Regeringsg. 32. gata 3 A. A. E., Kommissionär, Ll. Riddareg.34A. K. H., Prokurist, n. Kammakareg. 4. Unnerus, C. A, Stationsskrifvare, n. Paris Nils J., Smed, Ll. Skeppareg. 19. gatan 10. Ullstedt; John, Bokh., st. Vesterlångg. 60. Union, rederibolag, st. Lilla Nygatan 27. C. J. & Son, möbelhandel. n. Brunke Upling, A. A., Kartograf, N:a Tullportsg. 23. bergstorg 12. Upmark, G. H., Intendent i Nationalmu C. A., Tapetserare; firma: C. J. Ullstedt seum, n. Malmskilnadsgatan 26. & Son, st. Vesterlångg. 60; möbel Uppbördskontor, Stadens, st. St. Nygat. 2. handel: n. Brunkebergstorg 12. Uppbördskontoret, st. Rådhuset. M. C., Tapetserareenka, st. Vesterlång Uppbördsverket, st. Rådhuset. gatan 60. Uppfostringsinrättningar, se under rubriken: Ulmgren, Ernst J., Grosshandlare; firma: Fattig, Sjuk o. Försörjningsinrättningar. Eklund & Ulmgren, n. Drottningg. Uppgren, J. F., Hofkapellist, Ll. Riddareg A; kontor: st. Tyska brinken 28. Uppling, A. J., Enkefru, n. N. 'I'ullportsz, 13. Otto, Med. Doktor, praktis, tandläkare. E., Vaktmästare, Drottninggatan 43. Förest. för Tandläkareinstitutet (Klara Upplysningar i juridiska angelägenheter åt norra Kyrkogata 5; livardagar kl. 8 mindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren 9); n. Malmskilnadsgatan 38; råd och A. Sandström. (Se deras adresser.) frågn.: hvardagar kl. 1/222. Uppström, C. J., Hautboist, Ll. Jungfru Ulner, C. R. T., Kommendör vid Hot gatan 12. tan, Skeppsholmen 3. V.: Revisionssekreter., Ll. Majorsg. 9 A. Ulrich, A., Borgmästare, Ll. Villagatan 21. Upsala ångqvarns kontor, st. Stora Grå E. G., Fröken, Kl. norra Kyrkog. 7 B, 2 tro munkegränd 3, 3 tro B. L., Guvernör, n. Rörstrandag. 12. Ursell, B., Grosshandl., st. Slottsbacken 6. Th., Tandläkare, n. Drottningg. 52,2 tr.; Utfall, J. von, Bokhållare vid Svenska Temottagningstid 112. Iegrambyrån, Ll. Jungfrugatan 23. W. T. C., Underläkare, Kh, Garnisons C. G. von, Underlöjtnant i armen, Ll. sjukhuset. Kommendörsgat. 28. Unsens E., Fru, Ll. GrefThuregatan 71. Uthyrningsbyråer: Norra Smedjegatan 5, Unander, Fanny, Bnkefru n. Parisgat. 6. Smålandsgatan 10 o. n. V. Trädgårdsg. 19. Undervisningsanstalter, se under rubriken Utländskt Mynt in och utvexlas, se Mynt. Skolor m. m. Utredningsförrådet: Skeppsholmen. Unden, G. A. M., Bokhåll., TJI. Fyrverkare Utrikesdepartementets expo eller Kabinettet gatan 9... för utrikes brefvexling: st. Mynttorget 2. Undin, A., f. d. Fabrikör, Ll. O. Humle Utter, A. P., Målare, n. Norrlandag. 28. gårdsgat. 15 A. Utterbeck, M. G., Husegarinna, s. Ofra Bad & Gustafson, Gas 00. vattenlednings stug. 14. entreprenörer, n. Alandsgat. 24. A., Metallgjuteritirma, innehafves af A. W. Billman, n. Alandsgatan 24. V. W. Unee, Otto, Literatör. S. Hornsgat. 21. Unge, Augusta, Enkefru, n. Drottningg. 32. Waaranen, H. M., Enkefru, Ladugårdslands H., von, vice Håradshöfding, Ll. Gref torg 4. Thureg. 69. Vaccinationsanstalter, se Skyddskoppympn. Unger, Arvid, Agent, Ll. Esplanaden 39. Vaccinationskontoret: st. Svartmangatan 9. G., J:r, Handelsbokhållare, Ll. Gref Wachtmeister, C. A., Friherre, Kammar Thuregatan 71. herre, Kungl. slottet. G., S:or, Handelsbokh., S. Svartens gata 3. A. F., Grefve, Kabinettskammarherre, n. Adolf, Sågverksegare, n. Parisg. 5. V. Trädgårdsg. 13. Ungewitter, Julius, Grosshandlare, S. Stora H. H:son, Grefve, Kanslisekreterare, Ll, Badstugatan 5. Linnegatan 16. Ungroth, E. C., Mamsell, idkar handel med C. H., Grefve, Kassör i Riksbanken, Ll. speglar m. m., S. Göthg. 24; bod: st. Esplanaden 8. Stora Nygatan 25. C. A. B., Löjtnant, n. V. Trädgårds Unman, J., Agent, n, Hötorget 8. gatan 13. G. P., Bokh., n. Alandsgat. 22. Wackenfelt, A, von, Med. Kand., n. Odens Wilh., Glas och porslinshandlande, n. gatan 9.

10 VadelI, Emma, Barberare, L10 legårdsgat. 29. Wadlund, J. A. A., Målare, n. Klara norra Kyrkogat. 7 B. Wadner, L. A., Rektor, L1. Ladugårdslands elementarskola, Qvarngatan 52. Wadstein, Aug., Handelshokhållare, Kh, Reparebansg. 20. C. N. T., Kontorssk!'ifvare i Riksbanken, s. Göthgatan 22. N., Possessionat, s. Göthgatan 22. Wadström, G. A., Brefbärare, L1. Grefg.29. C. B., Komminister i Klara, n. Klara Strandzata 48. A., Kgl. Sekr., n. Drottningg, 95 C. Wtehrenqvist, P. A., Grossh., n. Alandsg. 14. W ann,.j. A., Byggm., n. Karlbergs alle. R., Hofrättsassessor, L1. O. Humlegårdsgatan 29, 3 tro 9 1 /210 f. m. L. M., Lektor, Polkskolinspektör, L1. Vestra Humlegårdsgat. 41. J., Med. D:r, Drottningg. 90, mottager sjukbesök söknedagar [/23[/24 e. m. JuniSept. 910 f. m.iför obemedlade sjuka barn: n. Norrmalmsg. 18, månd., onsd. O. fred f. m. C. F., President, n. Norrmalmsg. 21. W rernhaum, A., Apotekare, n. Drottningg. 59; apoteket Ugglan. Wrernborg, G., Byggm., n. Roslagstullsg. 5 B, 2 tro IVresterberg. L. M., Bokförare, n. Smala gränd 5. se äfven IVesterberg. Wagner, S., Enkefru, n. Norrrnalmstorg 4. J. A., Målare, n. Norrmalmsgatan 1 A. S., Målare, n. Norrlandsgatan 44. R. J., Teaterföreståndare, n. Norrmalmsgatan 1 A. Vagt, Chr., Grossh., v. konsul, st. Svartmangat. 16, 3 tro Wahl, J., Sekundlöjtn., L1. Storgat. 23. IVahlbeck, C. W., HandL, Regeringsg. 77. Wahlherg, S. G. R.,Agent, n. Regeringsg. 75 A. Henning, Agent, L1, V. Humlegårdsg. 6 B. C. G., e. O. Amanuens i Kg1, bihlioteket, n. Norrlandsg. 29, 1/2 tro J., Bokbindare, n. Karduansmakaregatan 11. H. G., Bokhåll., S. Bergsund. C., Enkefru, L1. V. Humlegårdsg. 6 B. C. A., Fältskär; behandlar yttre åkommor med massage, träffas 812 f. m., n. Jak. Kyrkog. 8. N. W., Grosshandlare, L1. Bihlioteksg. 14; försäljer och ombesörjer medelst ångare och pråmar transporter af trävaror och träkol från Norrland till södra orterna. Rob. W., Grossh.: firma: Norström & VadellWahlin. 235 Södra Hum Wahlberg, n. Regeringsgat. 11; kontor och lager: st. Jerntorget 80. Wahlberg, V. N., f. d. Handlande, L10Gref Thureg. 22. M. C., Husegarinna, n. Brunnsgatan 14. Napoleon, Instrumentmak., Rörstrancl. F. A., Kapphandlande, n. Kungsgat. 16; kappmagasin: Vesterlånggatan 42. IVendela, Kassör, Klara Bergsgata 25. C. L., Kontrollör i Tullverket, s. St. Fiskaregr. 6. Augusta, Kortvaruhandel, n. Regeringsgatan 25. C. :F., Landtbruk., s. Kat. Höghergsg. 21 A. A., Literatör. L10 Kaptensg. 5. M. C., Lärarinna vid Tekn. skolan, n. R.~geringsgatan 89. F. O., Löjtnant, L1. Stureg. 38. E. o. S., Mamseller, Munkbrogatan 6. w. A. R., Mål., n. Mä~.terSamuelsg. 51. C. G. Professorsenka, Ofre Hötorgsg. 4. L. F., 'I'affeltäckare, Il. Regeringsgat. 89. A. L., Trädglmtsmäst., Djurg. Gröndal. N. Y., Underlöjtn., L. Riddareg. 26 A. A. H., Vaktmästare i J ustitierevision., n. Jakobs Bergsgata 19 Bo Wahlbom. Axel, Kamererare, n. Roslagstullsgatan l. Magnus, e. o. Kontorsskrifvare, n. Jakobs Eergsgata 14. J. E., Mamsell, L1. Kommeudörsgat. 11. F. W., Sergeant, r.i, GrefThuregat. 77. Wahlenberg, A. W., Fabrikör, Ll. Nybrog. 53. Wahlenius, G. W:m, Stockholms roddförenings skattm, L1. Sturegat. 6. Wahlestedt, K. R., Sergeant, L1, Storgat. 33. Wahlgren, E. S. O., f. Stiberg, Barnmorska, L1. Ostra Humlegårdsgat. 21. B. E. K., Bokh., Regeringsg. 18. & Cedergren, Grosshandelsfirma, kontor: st. VesterHmggat. 64. J. A., Grossh. sterbhus, n. Kamlllakaregat. 21. J. E., Ladugårdsidk., n. Roslagstullsg. 2. Axel, e. o. Landskanslist, n. Drottninggatan 38. J., Snickare, n. Bryggaregat. 22. J., Urmakare, s. Kat. Högbergsgatan10; verkstad: Södermalmstorg 26. Wahlin, A., Bokhandl.; firma: C. F. Strömhäck & K:i, s. Bellmansgatan 24; bokhandel: Götgatanll och Adolf Fredriks torg 3. F. W., Bokhåll., Rörstrand. C. F., Brefbärare, n. Parisg. 21. C. A., Grossh. ; firma: Wahlin & K:i, GrefThureg. 57, hörnet..af Kommendörsgatan; kontor: st. Osterlångg. 1; telefon 139. se äfven VI' alliu.

11 236 W ahlman Walin. Wahlman, L. K. E, Enkefru, Ll. Ö. Humle Wahlström, S. F., Korgfabr., n.lästmakareg. gårdsgat. 7 A A; fabrik derstädes; försäljnings K. G., Literatör. s. Ofre Badstugat. 22. bodar: n. Drottninggatan 23, Grytgju L., Paraplyhandel, n. Regeringsgat. 36. taregatan 27 och St. Nygatan 5. Wahlquist, A. W., Agent, n. Herkulesgat. C. G., Läderhandl., n. Drottninggatan ; kontor: st. Svartmangatan 6; kom Sally, Modehandel, n. Malmskilriadsmissionslager för Rydboholms bolag. gatan 3 A. Fritz E. C., Fältskär, Rak och Friser C. G. J., Målare, Ll. GrefThureg. 19 B. salong, Norrmalmsgat. 11; träffas alla J. A., Polisöfverkonstapel, n. Regeringsdagar 812, 39; behandlar yttre gatan åkommor medelst massage. A., Skomakare, Ll. Ostra Humlegårdsg. E., Handlande, s. Glasbruksg. 13;. spe 17; filialaffär derst, ; bod Bl. Arsenalsceri och viktualiehandel, st. Oster gatan 1 A. lång~atan 28. C. A., Skräddare, s. Renstjernasgr. 18B. C. J., f. d. Sjökapten, s. Tjärhofsgat. 5. Lars, Skräddare; n. Malmskilnadsgat. 26. Wahlqvist, A. L., Bagare,n.Luntmakare~.65. O., Skräddare, Osterlånggatan 47. P. W., Handelsbokh, Ll. S. Humlegårds E. J., Snickare, st. Baggensgat. 23; verkgatan stad: st. Svartmangat. 24. C. L., Herr, n. Stora Vattugat. 1. F. J. B., Vaktmästare i 2:a roten, n. C., Inkasser. vid Gasv., Regexingsg. 78. Kungstensgat. 21. O. G., Kakelugnsmakare, Ll. Ostra Hum Carl, Viktualiehandlande, s. Hornsg. 66. legårdsgatan 38. P. J., Viktualiehandlande; firma: Wahl E., Landskapsmålare, Ll. Riddaregat. 23. ström & Westerström, s. Urvädersgränd L., Snickare, n.: Kamrnakaregatan 43; 10; bod: s. Vestra Slussgatan 1 och 2. verkstad: n. St. Badstug. 28. Gust.j j.r, Vinh.; firrna:kahn&wahlström Th., Syssloman, Kh, Allmänna Försörj Ll. Kommendörsgat. 11; vinhandel: n. ningsinrättningen. I Drottninggatan 29. S. & K:i, Urmakare o. Urhandlare, n.' G. A., Våginspektor, Ll. Kommendörs Hamngat. 20. gatan 11. se äfven Walqvist. Gotth., Ll. GrefThuregat. 81. Wahlstedt, P., Bokhåll., n. Malmskilnads Wahlund, C., Bergsingeniör, n. Holländaregatan 31. gatan 27. Herman, Kakelugnsmakare, Ll. Majors Wahren, W. J., Baningeniör, n.kl.bergsg. 70. gatan 9 A, 2 tro Wahrolin, C. M., Fröken, n. MästerSa Ko J., Sergeant, Ll. Styrmansgat. 37. mueisgatan 44 B. Wahlström, G., BOkbindare, s. Besvärsg. 42. Vaktkontor, Polis, se u. rubr, Polisvaktk. M. L., Bokhåll., n. St. Badstugat. 46. Waldau, Erik, Handelsbokh., n. Brunnsg, 28. V. Th. Civilingeniör, n. Norrtullsg. 5, 1 tro Waldin, Nils, Garfverifabrikör, n. Stora Bad S., Enkefru, n. Regeringsgat. 49. stugatan 33; garfveriet derstädes. J. E., Fil. Dokt., s. Katarina vestra Waldius, A. S., Handskh.: firma: Lundgren Kyrkog. 2. & Waldius, n. Ostra Trädgårdsg. 16, P. K., firma: Axel Lindahls fotografi Waldne, J. G., Handl., n. Jak. Bergsgat.7. affär, n. Regeringsgat. 49; kontor, la Waldo, J. O., Fanj., Ll. Andra gard. kasern. ger o. atelier: Ll. Riddaregatan 41. Walenius, R. J., Bokhållare, Ll. GrefThu E. G. A., Grosshandl.; firma: Edv. Vahl regatan 23. ström & K:i, papper, hampslangar, Waldenström, A., f. d. Borgmästare, n. gummivaror samt agentur för skotska Drottninggat. 95 D, 1 tro Min jurid, väfnader; kontor och lager: st. Stora byrå derstädes öppen hvarje helgfri Nygatan 30. söckendag mellan half 11 f. m. och C. E., Handlande, S. Hornsg. 66; bodar: half 1 e. m. samma hus och Stora Nygatan 39. E., f. Gibson, Professorsenka, Ll. Östra E., Hofmästare, Grand Hötel, Humlegårdsgatan 25. K. A., Kommissionär, n. Malmskilnadsg. Valentin, H. F., Bokhåll., n. Bryggareg. 8 B. 25; kontor för tjenstsökande: n. Beri O., Bokhåll., st. Lilla Nygatan 131/2. darebansg. 12 samt st. Trångsund 10; A., Minuthandl., n. Barnhusträdgårdsg. åtager sig för öfrigt alla lofliga upp 21; kappmagasin: n. Drottningg. 17. drag. A. E., Rektor, st. Lilla Nygatan 131/2. Edv. & K:i.Kontor och lager af Gummi Walerius, B., Målarinna, n.kammakaregat.6. varor, hampslangar m. m., st. Stora C., Fru, Vaddfabriksfirma, n. Hamng. 38. Nygatan 16. Walin, T., Bokh., Kh. Reparebansgat. 16.

12 WallWallin. 237 Wall, J. R., Bokhåll., n. Jakobs Bergsg. 18. Wallenberg, K. A., Bankdirektör, Ll. Östra P. A., Bokhållare i J ernvågen. n. Jakobs Humlegårdsgatan 49. Bergsgata 18. C. F., Bokhållare, n. Smålandsgat. 30. J. T., Bokh. n. Repslagaregatan 2 B. J. A., vice Häradshöfding, n. Malmskil Hedvig, Brodös, n. Odensgat. 3 A. nadsgatan 25. W. Ch., Enkefru, st. Svartmangat. 16. Wallendorff, A., Disponent vid Stockholms C. J. A., Y. Häradshöfding, st. Svart Portcrbryggeriaktiebolag, n. Stora Badmango 16. stueatan 43 och 45. O. J., Jcrnkramhandl., n. Hötorgsgatan 4; Wallenius, Carl H. A., Boktryckare, n. Kl. bod: n. Hötorget 11. östra Kyrkogat. 3. C. J., Kamererare, Valhalla, Haga; post Hugo, Kamrer, Il. Små.landsgat. 20, adr.: Stockholm, Kungsholmen. Wallcnqvist, C., Husegare,l1. Roslagstorg27. Hedvig, idkar Kallarrörelse. Drottning Wallcusteen, J. A., Kammarrättsråd, n. Smågatan 62; Källaren S. H. T. landsgat. 18. Oscar, Specerihandl., n. Norrlandsgat. 52 Wal leusten, C. J.. Handelbokh., Ll. Si Rudolf, Utgifvare af tidn. Dagens Ny bvllegatan 10 A. heter, n. Regeringsgat. 28; byrå och lyallenstrand, A., f. d. Kamrerare i riksboktryckeri i samma hus; träffas på banken, s. Svartens gata 14. byrån tisdagar och fredagar 121; an Walleustrålc, E., Löjtn., s. Hornsgatan 66. nonskontor : st. Myntgatan 1 A, ingftng 'lvallenström, K C., Amanuens i Kammarfrån Salviiaränd, kollegium, n. Smala gränd 5. Wallander, A., Bygg och Munnästare. n. Chr., Husegarinua, s. L:a Glasbruksg. 17. Lutberns gata 13. Wallentin, Alhert, Handl., Il. Barnhusträd F. G. F., Direktör vid Allmänna renhåll gån1.sg'at. 21: kapp och modemagasin: ningsverkot, S. Brunnsbacken 6. n. Drottninggat. 17. Oskar, Grosshandlare; firma: C. Fr. Dahl Herman, firma Ljunggren & Vall entin, berg & K:i, Ll. Stureg. 56; kontor: Kapphaudl., st. St. Nygatan 42: bod: st. Skeppsbron 8. Frc,hgatan 26. K. E. K., f. d. Kapten, Norra 'I'ullports Hiklezard, Lärarinna, n. Parisg. 16, gatan 19. C. J., Mekan. Fabrikör, n. Drottingg. 85. F. A., Lektorsenka, Gamla Norrbro 11. Wallcr, Betty, Enkefru, Ll. Nybron 34 A. A. Målare: atel ier: n. Lutterm gata 15. Wallcrstedt, F. W., Kassör i Riksbanken, A. M., Postiljon, n. Smala gränd 13 A. n. Drottninggat. 98. J. W., Prof., Hofmål., n. Kornnalmsg. 11. "alle,", Anna, Enkcfru, n. K orrlandsgat, 29. Wallberg, Ernst, Aktör, 8. Falkenbergsg. mj. A., Grosshandl.: firma: Carl A. Scharp & M. O., Folkskollärarinna, s. S:t PaulSI K:i, 11. Klara Strandgata 6; kontor: gatan 16. st. Lilla j\;"ygatan. 10. Ad., Grossh., kontor: st. Lilla Kygutau iwallgren, A. E., Bokhåll;, st. Skeppsbron och A. R., Hamlclsbokhallarc, st. Gamla Gottfried, e. O. s. Göthgatan Kammarskrifv. 16. i 'I ullv.,... Norrbro 11. A. R., Skräddare, firma.: J. ly1, Janson Wallberger, H. A. E., Fil. Kand., Ll. Ostra & Wallgren, Ll. Södra Humlegårdsg. 4: Humlegårdsgat. 45. affärslokal: n. Fredsgatan 24, 1 tr, Walldau, A., Akare, n. Rådiuausgat. 21. A. K, 'I'apetserare, Gamla Norrbro 11. Wal lden, W., Boktryckare, n. Vestra Träd C. O., Ofverinspekt., n. Drottninggat.16. gårdsgatan 7. Wall in, J. A., Apotckarc, n. Norrmalmsg. 23. Walldin, A. F. L., Husegarinna, n. Stora J. A., Arkitekt,n. Vestra Trädgårdsg.9. Badstugat. 33. Johanria A., Bamm., n. Regeringsgat. 46. Wallen, C. A., Bokh. Ll, Södra Humle E. y,'., Bokhandlare; n. Klara Strandg. gårdsgat ; firma: Samson & Wa ll in, bokhan Wallen, Afr., Bokhåll., Ll. Södra Humle del: IL Urottningg, 7. gårdsgatan 11, 1 tro Berta, Enkefru, Ll. O. Humlegårdsg. 46. K., Huscgar.a, s. Ofre Stadsgården 2. J., Enkefru, n. Kammakaregat. 46. M. G., Liktornsoperatris, st. Skeppsbron Mathilda, Enkefru, n. Luntmakareg. '7 A. 20, öfv, gård. 2 tr.: mottagningstid Sofia, Enkefru, st. Köpmangut e. m' Agnes, Folkskollär:a, st. Köpmang. 4. F. L., Vaktmästare i Lotsstyrelsen, st. M. M., Folkskollärarinna, s. Björngårds Skeppsbron 20. gatan 13. Wallenberg, A. O., Bankdirektör, n. Östra M, J., Folkskollärarinna, S. Skarnborgs Trädgårdsgatan 14. gatan 6 A.

13 238 Wallin W arfvinge. Wallin, Carl, Förest., st. Lilla Nyg. 23, Wallqt!ist, J. A., Kommissionslandtm., LI. 2 tro Nybrogatan Johanna, GIasmäst., n. G:la Kungsholms Wallqvist, Oscar, Kontorsskrifv., LI. Ostra brog. 30. Humlegårdsgatan 10. Carl A., Handl., n. Brunnsgat. 5; bod: Wallström, J. M., Grosshandl.enka, n. Norr, Regeringsg. 72. landsgatan 40. M. F., Handlande, n. Drottningg. 75. Wallöf, A. S., Enkefru, Ll. Artillerig 12. O., e.o.hofrättsnot., n. Klara V. Kyrkog. 12. A. M., Fanjunkare, Ll. Svea gardes kasern. Juridisk affärsbyrå, mottagningstid: A., Med. Dokt., n. Stora Badstugat /211 f. m. och 56 e. m. Valmstedt, E. U., Läroverksadj., n. Kl. v. L. A., Husegare, n. Norra Smedjeg. 10. Kyrkogata 20. L. P., Husegare, s. Katarina norra Kyrko J. W., Stationsskrifvare, n. Kl. Bergsgata 5. gata 72. J. W., Huseg., Ll. N. Humlegårdag. 25. Walqvist, se äfven Wahlqvist. Carl, Ingeniör, n. Bryggareg. 25. Walterstorff, W., Grosshandlare; firma J. Fredr., Kakelungsmak., Norra Tullports F. Kruuse & K:i, Ll. GrefThureg. 64, gatan 25, 27; allm. tel kontor: Bl. Stallgatan 1. J. E., Kgl. Hofpred., Slottspast., Gamla Waltinsson, H., Handl., st. Stora Nyg. 39. Norrbro 9. R., Källaremästare, n. Berzelii park. Wancke, F. T., 16, 1 tro Bankkassör, Nybrogatan P. E.. Possessionat, n. L:a Vattug. 19 B. S., Kronofogde, Dj. Falkenbergsg. 5 A. A., Slagtareenka, S. Stora Bondeg. 3. Wannberg, C. C., Enkefru, n. N:a Smedjeg.34. Bod: Köttorget 6, midt för saluhallen. Axel, Grossh.; firma: Wannberg & K:i, Ll. C. E., Snickare; firma: Ericsson & Wal Fyrverkaregatan 13; kontor st. Österlin, n. Holländaregatan 25. långgatan 6. Axel, Stationsskrifvare, Kh. Repare bansg. C. M., Grossh.; firma: Wannborg & K:i, n. 25; träffas: Centralstationen. N. Smedjeg. 34; kontor: st. Österlång C. J. P;, Stationsskrifv., n. Barnhusträd gatan 6. gårdsgat. 19. Ludv., Grosshandlare: firma: Wannberg J. A.; firma: Sthlms nya karamell, kon & K:i, n, Östra Trädgårdsg. 2 C; konfekt O. chokoladfabr., S. Hornsg. 66. tor: st. Osterlånggatan 6. J. W., Tullvaktmästare, S. S:t Pauls Wannquist, E. O., f. d. Kamererare, Ll. gatan 28 A. Norra Humlegårdsgatan 23. Lars E., Tullvaktm., st. Svartmang. 27. Wanselin, J. D., Färgare, LI. Grefg. 26 B. A. P., Vaktmäst., st. St. Nygat. 42. Warberg, Josefina, Enkefru, n. Klara Bergs A. G., Verkmästare, Kh. Marieberg. gata 23. Emelie, Värdshusidkerska, Djurg., Li Mathilda, Enkefru, n. Norrlandeg. 37, dingobro. 2 tro se äfven Wahlin. Fredr., Grosshandlare, n. Kungsgatan 13 Wallinder, A. E., Bokh., Kh, Allmänna För t. h. 4 tr., kontor och försäljningssörjningsinrättningen. lokal af klädesvaror, Lilla Nygatan F., Vaktmästare i Armåförvaltningen, st. 16, 1 tr., (vid spårvagnarnes mötes Trädgårdsg. 5. plats). Wallis, Ernst, Fil. Doktor, Blasiiholmsgat. 6. C. E., Handlande, n. St. Badstugatan 44. A., Grosshandlare, n. Klara Strandg. 6. C. A. C., Major, Ll. Nybrogatan 34 A. Curt, Med. D:r, e. o. prof. vid Karolinska O. E. F., Tjensteman i Riksbanken, n. institutet, n. Klara Strandg. 6. Klara södra Kyrkogata 18,3 tr.. Wallius, L. P., Fanjunkare, LI. GrefMagni Warburg, Siegfried, Agenturaffär, n. Norrgatan 19. malmsgatan 28, 3 tr.; kontor: st. Svart Wallman, C. E., Styckjunkare, Ll. Artilleri mango 16, n. b. till höger. kasern. & son, Grosshandl. Ll. Strandgatan 23, Wallmark, Ernst, e. O. Amanuens i riks Styrmansg. 2. arkivet, Norrmalmag. 17. Varenius, N. A., f. d. Gencralkrigskommiss., Ivar, Bokhållare, LI. Riddaregatan 34 Ll. Sturegatan 48. A. 2 tro Ö. g. A., extra Jägmästare, n. Drottningg.27. Wallner, Emma, Skjortfabrik, sybehörs O. S., Mamsell, n. Klara Bergsg. 44. kortvaruhandel, LI. Södra Humlegårds C. L., Skråddare. st. Svartmang. 10. gatan 22; allm. tel. 6008, bell tel Warfvinge, F. W., Ofverläkare vid medicin Wallquist, O., Handl., n. Bryggareg. 37; bod: ska afdeln. af Sabbatsbergs sjukhus, n.. Drottninggatan 80. Hamng, 3 A; träffas derst /211 f. m.

14 Warholm W elisch. 239 och 34 e. m., samt i Hornsg. 30, '129 Vega sjöförsäkringsaktiebol., Skeppsbron 28 '1210 f. m.; sjuk bud helst före '/2 Il f.m. Wegelin, R., Kassör, Kh. Reparebansg. 12. Warholm, Axel, Civilingen., n. N orrlandsg. Carl, Kryddkramhandlande, Ll. Sibylle 43 o tro Allm. tel gatan 31; bodar: Ll. Nybrohamnen 26' Warming, J. E. B., Professor, n. Joh. östra och Nybrog. 34 A. Kyrkogata 24. Vegesack, Ernst von, Generalmajor, Gene Warnberg, A., e. o. Postexpeditör. Ll, V. ralbefälh., n. Norrmalmsgatan 29. Humlegårdsgatan 4. C, von, Husegarinna, Skeppsbron 4. Warnecke, Th., Litograf och stentryck are, Oscar von, Kapten, n. Hamngatan 26. firma: Th. W arneeke & K:i; n. Drottningg. W. von, Majorsenka, n. Nya Kungsholma 65, ing. fr. Målareg. 6, n. b. till verist, brogatan 22 B... Warodell, L. J., & K:i, Handelsfirma, eges V. von, Frih., f. d. Ofverste vid Geneaf C. E. Lundahl, st. Stora Nygatan ralstaben, Ll. V:a Humleggårdsg.4. 2, ingång från Riddarhustorget. S. T. von, Ofverstclöjtn., n. Luntmakare C. F., Kapten, n. Drottninggatan 82. gat. 5. Wasell, A. J., Mamsell, s. Svartensg. 26. Wehmeyer, J. C. N., Karnmarmusikus, n. Wassander, A., Vaktmästare; verkställer St. Badstug. 54 A. balsameringar, Kh. Handtverkareg. 3. Weidcman, J. J., Glasmåst. och förgyllare, Wassberg, M. Ch., Enkefru, n. Kammaka Ll. Skepparegat. 23. regatan 46. A. J. N., Kassör i Skånes ensk. bank, Hugo, e. O. Tjensteman i Riksbanken, n. Smålandsgatan 14. n. Kammakareg. 46. Weidenhielm, Ch. Generalsenka n. Vestra Wassmuth, O. K. E., Lärarinna, Ll. Skep Trädgårdsgatan 11 B. paregatan 10. C. H., vice Håradshöfdiug, Ll. Espla Vattenbygg.kontor, Stadens, st. Stora Ny nadcn 1, 1 tr. gatan 2. A., f. d. Landshöfding, n. Smålands Vattenlednings, gatuläggnings och lys gatan 8. bållningsbyrå: st. Stora Nygat. 2; öppen E. G., Underlöjtnant, n. Smålandsgat. 8. från 10 f. m. till 3 e. m. o Weijmers, Z., n. Drottninggatan 48, 3 tr. Watz, Reinhold, Snickare, n. Alandsg. 24. Weiland. A., f. d. Poliskommissarie. S. Stads Wavrinsky, A. E.,Grossh., Ll. Nybrogat. 40. trädgårdsg. 55. Wawrinsky, Hj. L., Löjtn., n. Arsenalsg l A. Wejdling, M. L., Enkefru, n. Bryggareg 2 B. R. A., Med. D:r, Sundhets inspektör, O. S., Ingeniör, Ll. Vestra Humlegårds Norrmalmsgatan 23, l tr.:?ehandlar! gatan 4., öronens, näsans och svalgets sjukdomar Wejland, C. F., Tapetserare, n. Klara södra alla sockned. '/234 e. m. Kyrkogata 13 A.; verkstad: n. Drottning Waxholrns Roddklubb, adr.: P. Zethrams. gatan 44. Skeppsbron 34. Weinberg, M. G., Enkefru, Ll. Fyrverkare Waxlund, P. A., Brofbärare, n. Upl~ndsg. 36. gatan 13. Weber, ly!., Fru, n. Ostra Trädgardsgatan B., Grosshandl., n. Kammakaregatan C, 1 tr. C. A., vice Häradshöfd., Ll. Fyrverkare D., Major, Ll. GrefMagnig. 3. gatan 13. Elise, Mamsell, Ll. Stureg. 13. Weinstein, J. W., Handlande, st. Bollhus L. Specerihandl., Ll. Linnegut. 16; bod: gränd 6, 2 tr. Hamng. 3 A. Weisner, Julius, Grosshandlare, s. Stads Weckopostens Red. Ll. Vestra Humlegårds gården 8; kontor: st. Svartmangat. 7. gatan 18. Belltel. 172, allm. tel Wedberg, S. A., Enkefru, Ll. GrefThure Welamsson, V. A. E., Ritare, s. Stora Skingat. 64. narviksgat. 5.. Jacob, Grossh., Ll. Nybrog. 15 B. Welander, P., Bokh. Ll. Riddareg. 21. J. O., Justitieråd, Ll. Storgatan 29. Edv., Med. Doktor, st. Kornhamnst. 61; WedelJarlsberg, Fritz, H. H., Baron, 2:dre mottager sjukbesök söknedagar 910 Sekreterare i utr. dep. Södra Blasii f. m., '/~3'/24 e. m., Sön och helgholmshamnen 2... dagar 121. Wedholm, A., Brefb., Ll. O:a Humleg.g. 14. Welin, Albert, Auditör, st. Svartmang. 7. L. J., Bruksförvaltare, Ll. Grefg. 7 A. A. G. Han dl., s. Svart ens gata 29. Wedin & Kornp., Grosshandelsfirma, Skepps W., Hofkam.enka, Ll.Nybrog. 34 A. bron 14. Ko G. A., Stationsskrifvare vid Jernvä L V., Grosshandlande. firma: Wedin & gen, n. Klara Bergsgata 72. Boman, st. Skepps bron 14. Welisch, M., & K:i, firma, eges af J. Amigo;

15 240 We1tzin Wennström. lager af snörmakerier och damkapporj Wennerbom, H. F., Aktuarie i Posts tyr" n" n. Drottninggatan 30. Klara Bergsgata 33. We1tzin, J. W., Bokh., s. Högbergsg. 33. Wennerholm, A. L., Hofmästare. n. Drott, Weman, G. A., Jernvägstjensteman, Norra ninggat Tullportsg. 2. C. A., bitr, Kammarskrifvare i 'I'ullverk., Wendbladh, P., Provisor, Drottningg.71 A. Drottninggatan 57. Wendel, C. Inspektor, st. Drakensgr. 2. J. A., Sergeant, Kh. Marieberg. J., Literatör. n. Rosengatan 6. C. G., Smed, n. Drottningg. 90. Verk A. J., Målare, verkstad: st. Skomakare stad: n. Holländaregatan 15. gatan 30. M., Smed, s. Hornsgatan 64. N., Skräddare; firma: Wendel & Lund, T., 'I'jensteman i bolaget Skandia, LI. n. j1egeringsg. 46; bod: N:a Smedjeg.14. Riddaregatan 22. F., Angbåtsbefälhafvare, LI. Qvarng. 29. F. O., Vaktm. i posten, st. Westerlång Wendelin, P., Bokh., n. Kammakareg. 35. gatan 7. S. C. Cigarrhandel; firma: Charlotte Wennerlund, P. G., f. d. Grosshandl., s. Petterson, st. Slussplan 63 A, Hornsgatan 88. C. A., Handl., s. Peter Myndes backe 3; E., Med. Kand., n. Malmskilnadsg. 63. bod: s. Göthgatan 20; cigarrhandel: Wennerman, A. J., Modeh., Drottningg.46. s. Slussplan 63 A. Weunermark, C. J. S., Postexpeditör, LI. Wendelius, P., Handl, LI. Qvarngatan 5. Esplanaden 10 B. S. A., Viktualieh., Kh. Handtverkare J. G., Urfabrikör, s. St. Glasbruksg. gatan 10; bodar i s. h. o. s. g A. verkstad: st. Kornhamnstorg 47. Wendell, C., Inspektor, Kh. Kaplansbacken 2. Wennerquist, Hilda, Revisorsenka, n. Kam Wendels, E., Adjunkt vid Norra latinläro makaregatan 36. verket, n. Kammakaregatan 8. R., Ofvorlärare vid Tekniska skolan, n. Wendt, C. O., Bokh., Ll Nybrog. 34 A. Jakobs Bergsgata 7. Wendtland, P.H., v.häradsh.,n. Klara vestra Wennerqvist, Johanna, Kamrersenka, n. Pa Kyrkogata 10. risgränd 13, 1 tro Wener, J., Possessionat, LI. Kaptensg. 18. C. E., Angfartygsbefälh., s. Urväders gr. 3. Wengelin, Edla, Bageri, s. Stora Skinnar Wennersten, N. A. A., Fabrikör, s. Göthg, 9. viksgatan 18. C. S., Gravör, Ll. Nybrogatan 34 B. J. A., Handlande, Ll.GrefThureg. 64. S. A., Skräddares sterbhus; firma: S. A. Wengström, J. O., Fabrikör, s. S:t Paulsg. Welmer~~en & K:i, LI. Nybrogatan 16; 26; mekanisk snickerifabrik. bod m. Ostra Trädgårdsgatan 22 o. Ox C. O., Ingeniör, s. S:t Paulsgatan 26. torgsgatan 6. Wennberg & Uhr, Accidenstryckeri, n. Kam Wennerström, John, Agentur och spedimakaregatan 6. tionsaffär; kontor: st. Skottgränd 4. Wennberg, F. J. A., Bokh., n. Regerings D. C., Handl., n. Drottninggatan 38; gatan 54 B. lager af franska och engelska manu J. F., Enkefru, n. Hamngatan 26. fakturvaror. n. Drottninggatan 45, C. A. A., Grosshandlare, n. Norrmalms hörnet af Klara Bergsgata och S. g. gatan B. J. A., Grosshandlare, s. Göthgatan 20. Gust., Handl., S. Stadsgården 10.. Ch. H., Grossh., LI. Artillerig. 20. C., Major, n. Barnhusträdgårdsgatan 27. Wilhelm, Ingeniör, n. Parisg. 12; Wenngren, A., Kommissionär,. n Rörstrandsaccidenstryckeri: n. Kammakareg. 6. gatan 4. J. A., Kansliråd och Byråchef, LI. Södra Paulus, Smed; kontor o. verkstad for Humlegårdsgatan 12. jernarbeten: n~ Harring. 6; se annons Axel, KommissionshandI., n. Regeringsg. afdelningen, sid , 2 tro upp in på gården; kontor S., Vaktmästare, st. Skeppsbron 36. derstädes, öppet f. m. och Wennman, J. W., Bagare, n. Lutterns g. Il. 1/267 e. m. Sigri.l1,Kassakontrollant, n. Lutternsg.11. Hilda, Kungliga slottet. M., Ofveringeniör i 'I'elegrafstyrelsen, st. ~ Frans, Spanmålshandlande, n. Regerings Nedra Munkbron 1. ' gatan 52. Wennström, G., Bokh., s. Clevegr, 4. Georg, Underlöjtnant, n. Regeringsg. 47. C. F., Tapetserare, n. Klara Bergsg, 3l. & Ramstedt, Angqvarnsaktiebolag; kon J. P., Trädgårdsmästare, n. Holländaretor; n. Regeringsgatan 52. gatan 30. Wennerberg, A. N., Sjökapten s. Katarina, J. F., Utmätningsman, Ll. GrefThureöstra kyrkogata 17. gatan 4 B.

16 WensjoeWesterberg. 241 Wensjoe, C. H. W., Bokhållare i Riksbanken, stugatan 10; kontor: st. Drakens gränd Ll. GrefThuregatan A, 2 tr.; träffas hemma hvarje sökne Wentzell, A. H., Handl., n. Karduansm.g. 4. dag 79 f. m. Verdandi, Tidskrift för ungdomens målsmän Wessberg, C. R. F., Postexp., s. Pilg. 14. och vänner; expedition: n. Gamla Kungs G. F., Roteman i 14:de roten, s. Pilg. 14. holrnsbrog, 28. M. E., Skomakeriidkerska, n. N. Smedje Werming, P. E., Arkit. n. Wahrendorffsg. 3. och Stadsbyggm., gatan 23. C. L., Stämningsman, st, Vesterlångg. 53. _ T. o. L. o. E., Mamseller, Ll. GrefThure P. E., Tapetserare, Ll. O. Humleg:sg. 37. gatan 59. F., Vaktrnäst., s. Göthgatan 38. Wernberg, F. L., Bagare, Kh. Pil gatan 11. Wessel, E., Enkefru, Ll. Bibliotheksg, 5. W erner, N., Direktör, Södermalmstorg 6. Wesselhöft, J., Frukthandel, st. Trångsund _ Feodor, Dockmäst., Djurg. Beckholmen. 8; bod samma hus. _ Mathilda, Enkefru, n. Malmtorgsgat. 6. Wessen, H. C., Kapten, s. Urvädersgr, 11.._ John, & K:i, Grosshandelsfirma. n. Stora Wessing, O. F., Kontorsskrifvare, n. Up Vattugatan 12. K. F., Kamererare, n. V. Trädgårdsg. landsg Wesslau, Th., Agent, Ll. Storgatan 30 A. _ C. O., Kirurg. instr:tmakare, n. Kardu Wessler, C. G., Biljardegare, st. Skomakareansmakaregat. 11; bod: Fredsgut. 24. J. F. E., Lärarinna, Ll. V. Humlegårdsgatan Wessling, 34. E., Kyrkoherdeenka, n. David gatan 6 B. Bagares gata 20. A.,Med. Doktor, n. Malmskilnadsg.48A., Wessman, F. C., Enkefru, Ll. Storgatan 29. träffas från 15 sept. till 1 juni helgfria A. G., vice Häradshöfding, Ll. Fyrverkardagar 89 f. m. (sjukbud) och 1/231 /24 gatan 3 B. e. m.; helgdagar endast 89 f. m. samt Hilrna, Lärarinna, n. Kammakareg. 70. från 1 juni till 15 september enligt Wesström, M. P., Vaktmästare, n. Regeringsanslag i hemmet. gatan 36. _ C., Målare, Ll. Jungfrugatan 24. Westberg, A. S., Dansös, Ll. GrefThureg. 77. _ E. J., Sjökapten, Ll. GrefThureg. 20 A. Th., Fanjunkare, Ll. Lifgardets till häst _ F. W., Tullvaktm., s. Tawastgatan A., Underlöjtnant. n. Kungstensgatan kasern. A. A., Glasmästare, s. Pilgatan 10. _ Aug., Viktualiehandl., st. Trädgårdsg. 5; H., e. Jägmästare, n.. Norrmalmstorg 3. bod: st. Köpmangatan 10. Gust., Kontorsskr., Ll. O.Humlegårdsg.Fi. Werngren, A. R., Fru, Ll. GrefThureg. 20 C, Johanna, Mamsell, n. Nya Kungsholms Carl Fr., Grossh. ; firma: Bl. Blasiiholmsg. 3. Carl Werngren, brogatan 22 A. E. H., Möbelhandl., st. Stora Nygat. 23. Wernmark, V., Ofverläkare vid Katarina P. O., Förste Pastorsadjunkt i Klara, n, sjukhus, ned agar s. Bangårdsgatan kl. 23 e m. 4; träffas sök Oxtorgsgatan 7 A. G.,'r., Prot.sekreterare i Just.rev., Ll. Wernq;.ist, dorsg. J. H., Lärarinna, 11. Ll. Kommen GrefThureg. 56. L. O., Skomakare, n. Apelbergsgatan 42. _ D., Mamsell, Ll. Stureg. 24. C. G. F., Vaktmäst. i Kammarkoll., n. Wernstedt, E. V., Kammarh., n. Ko Tull Vestra Trädgårdsg. 9. portsg. 13. Westdahl, G., Assessor, 1,1. Stureg. 48. Wernström, J. M., Husegare, kyrkogata 9. s. Katr. östra P., Enkefru, n. Kl. v. Kyrkogata 14. Westelius, O., Sjökapten, st. Kornhamnat. 6l. Wersen, H. L., Magasinsförv., n. Rörstrand. Wester, Herman, Agent, Ll. Ostermalrns P. A., Murare, n. Vegagatan 15. gatan 16. Wersäll, C. R., Kapten, Ll. GrefThureg. 85. L. E., Ritare, n. Norrtullsg. 21 A. We sen, A., Ornamentsbildh., n. Reger.g. 75 B. Westerberg, L. L., Agent; Kontor: st. Korn Weser, L. A., Borgmäst., st. Svartmana. 16. hamnstorg 59. Weslien, Knut, Vinhandl., Ll. Esplanaa. 14. Otto, Bokh, n. Kungsgat. 26. _ John, Vinhandlande; firma: Lindquister & C., Brukspatron, Ll. Jungfrugatan 2. K:i, n. Norrlandsgatan 44!; kontor och Ludvig, Föreståndare för M. Zadigs i lager: n. Norrlandsgatan 13. Malmö Stockholmsafdeln.; n. Vega Wessberg, G. A., Bokh., n. G:a Kungsholms gatan 1; kontor o. lager: Kornhamnsbrogatan 32. torg :;9, 1 tr. _ S. H., Bokh., n. St. Badstug: 10. A. J., Förman, n. Karlbergs alle. _ G. V., Fil. Kand., s. Pilgat. 14. J., Handelsidkerska, s. Hornstullsg. 69. _ S. G., Notarius Publicus, n. Stora Bad O. F., Handl., Ll. Stureg

17 242 W esterberg Westin. Westerberg & K:ni, Hyrkuskrörelss, Kh. w.esterlund, P. D., Fläskh., s. Pilg. 6 E. Handtverkaregatan 11. Hedvig, Hvitvaruhandel n,1 Kungsg. 26. J. F., Kammakare, bod: s. Hornsg, 18. A. F., Ingeniör, specialitet: anlä.ggnino' J. F.. Lackfabrikör, n. Brunkebergstorg 2. af hängbanor, tvättanstalter och stär~ N. O., Landtbrukare, n. ](ungstensg kelsefabriker, Ll. Sturegatan 6. C. J., Maskiningeniör, n. Alandsg. 35, 1 tro Amanda, Parfymhandel.,n. N orrlandsg. 5; J. G., Landtbrukare, 1 tro s. Ofre Stadsg. 4,. bod: n. Regeringsgatan 43. D., Sjökapten, n. Regeringsgatan 95. Aug., Possessionat, Stora Hornsberg. Josefina, Skollärarinna, n, Gamla Kungs Carl, Skomakare, n. Lästmakareg. öfver gården, 1 tro 27 A. holmsbrogatan 28. C. S., Skomakare, n. Regerings..at. 77. C. ~., Skomakare, C. W., Skräddare, s. Hornsgatan 49. st. Köpmangatan 15. Vesterlund. S. V., Fil. legårdsg. 19. Kand., Ll. O. Hum L. M., Tullvaktm., S. S.:t Paulsgat, 28 B. G. C., Huseg:arinna, Ll..Storgatan 21. M., Vaktm., n. Drottmng. 68. Westermark, Wilh., Bokh, l Ensk. Bank., n. F. A., Viktualiehandl., Ll, Storgatan 22; Drottninggatan 45. bodar: n. Drottningg. 93, Ll. Storgat. F. J. E., Med. Dir, n. Arsenalsgatan 22 och Regeringsgatan B; mottagningstid 910 f. m., 1/23 A. E., Xylograf, Drottningg. 48. 'h4 e. m.; helgdagar 910 f. m. se äfven W resterberg. P. G., Sergeant, Artillerikasern. Westerbergh, C. L., Aktör, Norrmalmsg, 6. Westerstrand, C. A., Kammarh., Registrator Westerdahl, A. R., Bagare, Wilhelm Kar i Finansdepartementet, Ll. Nybrog. 22. stens efterträdare, n. MästerSamuels C., Materialförvaltare vid drätselnämden: gatan 46. D. C. E., Enkefru,. n. Grytgjutareg. 38. kontor o. förråd: brogatan 56. n. G:a Kungsholms C. A., Handlande, Kh, Handtverkare Westerström, F. L., Viktualiehandl.: firma: gatan 33 C. Wahlström & Westerström (f. d. C. C. E., Ingeniör, n. Smålandsgatan 20. G. Sjöberg), s. Göthgatan 16: bod: s. E. V., Revisor, st. Kornhamnstorg 49. Vestrå Slussgatan 1 o. 2. N. J., Skräddare; finna: N. J. Wester Westerståhl, J. F., Handlande, s. Stora dahl & K:i; skrädderiaffär: st. Stor Skinnarviksgatan 20. torget 9, ingång Skomakareg. 1, 1 tro WesteråsBergslagensJernvägs P. E. N., Stud., n. Kungsgat. 32, 1 tro Kungsgatan 34. kontor,. n. Albert, Tjensteman i Brandförsäkringsaktieb. Sverige, st. Skomakareg.!. Westfelt, F. D. B.,Kapten,LI.Kommendörsg. 10, 3 tro J. L., Tvätt och strykning, s. Hornsg, 64. Gerhard, Lifmedikus, n. Drottning Westergren, Carolina, Humlegårdsgatan Enkefru, LI. Vestra 43 A, 3 tro gatan 64; träffas gal' 1/291/ 2 10 f. alla helgfria dam. och 23 e. m., U. L., Husegarinna, Ll. S. Humleg:sg. 11. sön gch helgd. endast kl. 1/ 2 91/210. O F., Postexped., S. Maria Qvarng. 12. F. F., Ofverstelöjtnant, n. Fredsgat. 19. A. M., Ritare, n. Parisgat, 17. se äfven Wästfelt. C., Skomakare, L1. Skepparegatan 26. Westgren, A., Provisor, n. Drottningg. 71 A. A. A., t. f, Stadsmäklare, st. Slottsbac Westheimer, A., Handl., st. Salviigränd 1. ken 6, 1 tro (Skomakareembetets hus), Westholm, J. E., Byggmästare, L1 Skeppare..kontor: st. Drakens gränd 1, 2 tro gat. 27;. kontor: n. Lästmakareg. 4,1 tro Westerling, E. F. H., Amanuens i Eckle Westin, A. A., Brefbärare, n. Regeringsg. 64. siastikdep., Ll. GrefThuregatan 81. A. L. T., Byggm., n. Börstrandsg, 18. G., Enkefru, S. Lilla Badstugatan 9,. M. S., Enkefru, Kh, Handtverkareg, 4. F. A., ExpeditionsSekreterare, Ll. Ostra S. P., Fanjunkare, st. Svartmang. 29. Humlegårdsgatan 21. F. E., Förgyllare, n. Jak. Bergsg, 1 A. E. W., Handelsagent, n. Kl. Bergsg E. A., Grosshandl., n. D.rottningg J. G., Husegare, S. Ofre Stadsgården 4..'.Eugene, v. Håradshöfd., S. S:t Paulsg. 35. Ingeborg, Hyrkuskrörelse, n. L:a Vattu H. W., Kapten vid Kungl. Svea Artilgatan 9 O. Djurgården, leriregemente, Ll. Jungfrugat, 17.. F. W., Kapten, 11. Ostermalmsgat. 13. IJ. E., Klädeshandl.; firma: C. Wiberg& C. O., Löjtnant vid Fortifikationen, Kh. K:i, n. Klara Vattugränd '3; bod: st. Bergsgatan 34. Mynttorget 4. Westerlund, A. E., Cigarrfabrikör; firma: H., Landssekret., Ll. GrefThureg.. 24 B. Beeken & Westerlund, fabrik samma gata 9. S. Skarab.g.. 12; O. E., Lektor vid Tekniska n. Holländaregatan 25. Högskolan,

18 0_ E. ligen Westin> Wibell. 243 Westin, C. E., Literatör. st. Stortorget 22. sterbhus o. H. Kolmodin, för uthyrn. _ P., Målare, n. Grytgjutaregatan 31. af säckar o. presenningar, st. Drakens H. J., Notarie, Drottninggatan 82. gränd 2. :N. G., Skolförest., Långholmen... Vetenskapsakademien, n. Drottninggat. 94. Vestlind, A., Pianostämrnare, Ll. O. Hum Veterinär för Stockh:s st.: Axel Billström. legårdsg. 2. Veterinärinstitutct, Ll. Tullgatan 15. Westling, D. H., HaneH., n. Kl. Bergsg.35. Wetter, A. J. H., Bokh., Ll. GrefThureg. 77. _ (L H., Handl., st. Kåkbrinken 2. c Wetterberg. Augusta, Enkefru, Ll. Vestra. A. O., Kolonials och Kornrnisionsaffår, Humlegårdsg. 43 B, 2 tro Kontor: Skeppsbron 44. Wettergren, H. A., Enkefru, s. St. Badstu F. J., Rektor, n. St. Vattug. 7 B. gatan 4 B. Westman, Emil, Adjunkt, Ll. Jungfrug. 7 BA. J., Styckjunk., Ll. Artillerikasern. _ Hj. Edv. O., Aktuarie i posten, Norra Wettergrund. W., Revisor i Tullst., n. Norra Tullportsgatan 27. Tullportsgatan 15. Arvid, Amanuens i Generalpoststyrelsen, Wetterhoff, Louise, Enkefru, n. Bryggareg. n. St. Badstug A. Gustaf, Bankbokhållare, Ll. V. HUll1le1Wetterholm, P. J. N., e. O. Kanslist, n. gårdsgatan 3. Harung. 18 B. C. H., Byråchef i Generalpoststyrelsen, A. L., Kontorsskr., n.mästersamuelsg.52. n. Klara vestra Kyrkog. 12. I 'Yetterlind, C. C. Handl., s. S:t Paulsg. 6 C. N J., Civilingeniör, Kh. Tullvägen 13. O. J., Segelsörn., Ll. Linnegatan 4. E. W., Direktör, Ll. Vostra Humlegårds Wetterling, H. M. Enkefru, s. Ofre Stadsgatan ::l. gården 4. _ Judith, Enkefru, n.?'eknol?fgat. l. II Wetterlund, J. K., Bokhållare, n. Regerings H.lV!., LOUIse,Enkefru, n, Bl) ggareg. 8 A. gatan 42. _ Aug., Expeditör, n. Klara norra Kyrkog.] Wetterman, C. J., 'l'ullv.vm., S. Hornsg A, n. b. IWetterstedt, C. af, Enkegrefvinna, n. N 01'1' Fredr., Fabrikör, Ll. Strandgatan 25. tnllsgataa 14. C. J. W., Fältskär, Ll. Storgatan 12. L. af, Karnmarskrifvare i Statskontoret, H. F. W., Förvaltare af Postverkets' n. Drottninggatan 67. frimärkes föråd, Ll. O. Humlegårdsg.37.! N. V. U. af, Underlöjtn., n. Drottningg.67..J,' L., ~rosshandl., n. ~tora Ba1stug. 13'1 W etterstran~l, O. G., Med. D.okt:: Distriktse. P., Guldsmed, s. Gothgat. 20., läkare inom AdolfFrednks fors., n. Stora _ J. Handl., Kh. Arbetareg. 11.! Badstugat. 30; mottager sjukbesök dag Claes, vice Häradshöfd., Kamererare vid 'I 910 f. m., sökned. äfven 23 e.m. folkskolelärarnes pensionsinrättning, og. F., t. f. Revisor i kammarrätten, Ll, Ll. Ostra Humlegårdsg. 16. I V. Humlegårclsg. 7, 2 tr.; träffas säk D. A. r., vice Häradsh., Notarie i PostI rast kl. 5 e. m. styrelsen, n. Klara Bergsgata 35. I Wetterström, O. L., Agent, st., Vesterlång I' N. Th. D., v. Häradsh. Ll. GrefThureg.4l.l gatan 73, 3 tro _ O. A. E., Kapten, n. Klara Bergsg 35. H., Landtmäterisekreterare, Ll. Riddare Hortense, Lärarinna, ],1. GrefThureg. 41. gatan 35 B. A. J., Lärarinna, Dj. Landsvägen 12. 'I Wettervik, Fredrika, Fru, st. Vesterlång _ E. C., Majorsenka, n. Klara Bergsg. 35. gatan 52; bod: samma gata 75. _ E. F., Pastorsadj., Ll. Jungfrug. 7 B. Alfred, Hattmakare, s. Göthgatan 11. A., Revisionssekret, n. J ohannis östra IV eylandt, L. R., Bankir, s. Stadsgården 10, Kyrkogata 26. I 3 tr., kontor derstädes. från den l _ Robert, Uppbördskassör i je,;nvägstrafik i April, n.. Ostra T.:ädgårdsg. 2 B. styrelsen, Ll. Storgatan I o. 9. il. H., Kassor, s. Gothgatan 51. Vestrell, D. P. E., Kontorsskrifvare. Ll. ih. E., Löjtn, vid Dalregementet, Djurg. V. Humlegårdsgatan 4. l Weylandts villa. Westrell, S. F., M.ajor vid flottans mekai I. M., Mamsell, Djurg. Weylandts villa. niska kår, Ll. Ostermalmsgatan 3. Weylund, J., Arkitekt O.byggm., s. Yttersta Westrin, J. 'I'h., Pil. Doktor, e. o. Amanuens i 'I'värgränd 13. Riksarkivet, n. Norra T.l)llportsg 27. Weymers, Zela, hyr ut rum, n. Drottningg. 48. _ T., Hofrättsassessor. Ll. Ostra Humle Whitlock, S. A., Enkefru, Kassör vid Gasv., gårdsgatan 29. Ll. Sturegatan 12. Westring, E., Barnmors., n. Luntmakareg. 33. Anna, Skolförestånc1arinna, n. Kamrna Westöö, G., Kassör, st. Skärgårdsgatan 17. karegatan 4, n. b. _ A., rirrna, innehatves afh. C. Flodenbergs Wibell, C. A., Handl., st. Stadssmedjeg. 5.

19 244 WibellWidgren. Wibell, Axel, Hand. med kontroller. gräsfrön, Wicksell, H. E., Husegar.a, s. Hornsg. 49. Drottninggatan Wickström, A. G., Cigarrhandlande, n. Gamla Wiberg, Knut, Agent, Ll. Ostermalmsg.14. Kungsholmsbrogatan 30. C. J., Direktör, n. Rörstrandsg. 12, Maria, Husegarinna, n. Vegagatan 3. C. R., Direktör vid straff och arbets Victoria, Lifförsäkringsaktiebolag, n. Drottfängelset å Norrmalm, (Barnhusgatan ninggatan 28. 6) n. Rörstrandsgatan 3. Victorin, C., Agent, n. Norrlandsgatan 3. C. C., Enkefru, n. Joh, ö. Kyrkog. 10. Alfred, e. o. Amanuens i Kgl. bibliote Ch. L., Husegarinna, n. Saltmätareg. 13. ket, Ll. Storg. 11. S. U., 'Enkefru, n. Kammakareg. 29. I. M., Handelsbokh., Ll. Storg. 11. M., Filosofie Doktor, Ll. Villagatan 15. C. E., Handlande, Ll. Storgatatan Il. F. O., Handelsbokh., st. Kornhamnst. 47. C. J., Stationsinspekt., n. Rörstrandsg. 38. F., Handlande, st. Slottsbacken 8. C. M., Verkst. Direktör i Arbetarebanken, E. W., Ingeniör, n. Kungstensg. 28. st. Kornhamnstorg 55. K. E., Ingeniör, firma: Fil och Stålva Wid, J. A., Sergeant, Ll. Lifgardets till rufabriken Sot Erik, Kh. Reparebans häst kasern. o gatan 20.; fabrik s. g. 14. Widberg, Hildegard. Enkefru, n. Alands F. R., Kaffeångrostning, Ll. ].inmsg. 10. gatan 22, 2 tro Axel, f. d. Kassör, n. Norrmalmsg. 15, 3 tro Widbom, K., Enkefru, Norm Tullportsg. 13. C., & K:i, Klädeshandelsfirma, inuehafves S. H., Kassör, Ll, Jungfrugatan 29. af L. E. Westin, st. Mynttorget 4. Wideberg, F. L., Pianostämmare, n. Råd C. J., Klädmäklare, st. Köpmangat. 15. mansgatan 18 B. F. O., Kontorsskrifv., Ll. S. Humlegårds Widebäck, K. S., Läroverksadj., s. Skaragatan 11. borgsg. 11. G. 'I'h., Linkramhandl., s. Göthgatan 20; Wide en, A. R., Kassör, s. WollmarYxkullsbod: Vestra Slussgatan 3. gatan 15. A., Literatör. s. Södermanlandsg. 9. Widegren, Otto, Apotekare, n. Wahrendorffs G. F. F., Snörmak., n. Kammakareg. 19; gatan 10; mineralvattenfabrik. n. Trebod: Drottningg. 42. backarlånggatan 5 B. C. J., Tapetserare, n. Drottningg. 98. E. A., Bokh., S. Sot Paulsg. 30, 3 tr E. C., Telegrafist! Ll. S. Humlegårdsg. Il.. Selma, Musiklärar., n. Brunns~. 9. C. E., Vaktm. l Kammarkoll., n. Jo WIdell, J. P., Handl., st. Vesterlangg. 27. hannis ö. Klrkogata 4. Wideman, E. T., Enkefru, n. Trebackar Wiborgh, J. G.,.ektor, n. Parisg. 6. långgatan 1 C. Wibom, Olga, Enkefru, Ll.S.Humlegårdsg.5. F. J., Maskin., n. Trebackarlångg. l C. J. J., Husegare, LI. GrefThureg. 33. Widen, J. W., Gasmästare, n. Kl. Bergsg. 72. Vicander, J., Bataljonspred., Komminister, C. O. F., Möbelsnick., n. Beridarebansg. 18. n. Holländaregatan 12. Wideqvist, Joh., Jern o. Läderhandl., egare A., Korkfabrikör, S. Besvärsgatan 58. af Jerla Läderfabrik, S. Götagatan 73. se äfven Wikander. Harald, Specerih., s. Göthg. 28 B. Wiche, Fr., Handl., firma: Wiche & Sohlman, Widerström, O. Fr., Gymnastiklärare, n. LI. Kommendörssgatan 25; bod: n. Drott Gamla Kungsholmsbrog. 51 A, 4 tro ninggatan 6. Carolina, Olivia, Med. Kand. n. Gamla Wichmann, F., Handelsbokh., S. Svartens Kungsholmsbrog. 51 A. gata 3... P. F., Sockerbagare, S. Hornsgatan 17; Wickberg, J. M., Fiskhandl., S. Ofra Bad bod: s. Göthgatan 5. stugat. 12.Widfond, J. G., Juvelerare och guldsmed A. o. Ch., Husegarinn., st. Vesterlångg. 22. m. m., n. St. Badstug. 40, 1 tro Wickert, I., Handl., n. Malmskilnadsg. 26. F. A., Tandläkare, st. Vesterlångg. 57; Wickholm, K. O., Possessionat, Ll. Gref träffas säkrast 102. Thureg. 41. Elias, Tandläkare, n. Regeringsg. 25. Wickman. G., Fabrikör, S. L:a Badstug. 3. Widforss, L. M. V., Kryddkramhandl., n. Pa J. J. A., Handelsidkerska, st. Ferkensgr. risgränd l: bodar: Drottningg. 93 och l: bod: n. MästerSamelsgatau 41 B. 97, Gevärshandel (f. d. M. F. Wallins), C. W., Handlande, n. Kammakareg. 70; Drottninggatan 75: kruthandel: Norrbod: n. Rörstrandsggtan 32. tullsgatan 2. G. A., Sergeant, Ll. Ostermalmsg. 26. Wid~en, C. S., Lärarinna, S. Södra Ban M. G., Sergeant, Ll. Andra gardets kasern. gardsgatan 10. Wicksell, Knut, Fil. Kand., Literatör, Kb. Ida"Modeaffär. Ll. Sibylle gatan 35. Handtverkareg. 18 A. J., Akare, n. Brunnsgatan 4.

20 Widing Wiklund. 245 Widing, R., Litograf, n. Bryggareg. 8. Wihde, N. A., Bruksförvaltare, Kh. Bergsg. 1 Widlund, A., Målare, s. Blecktornsgränd 4. Wihlborg, C. P. W., Värdshusidk., Södra Widman, G., Tapetserare, Brunkebergstorg 2. Tullportsgatan 43. Widmark, A. S., Enka, idkartågverkshandel, Wihlen, Sam., Handlande, G:a Norrbro 3; st. Skärgårdsg. 5; bod: Skeppsbr. 46. bod: st. Munkbrog. 4. _ S. W., Fil. Doktorsenka, n. Norra Tull Wijk, H. G., Amanuens i Poststyrelsen. Ll. portsg 7... Riddaregatan 30. _ Julia, Kanslirådsenka, Ll. Ostra Humle Wijkander, Oscar, Hofintendent, Ll. Magårds _ gatan 29. H. E. o. M. S., Mamseller,.. Ll. O. Hum jorsgatan 12. H. R., Löjtnant, Ll. Fyrverkareg. 3 B. legårdsgatan 32. Wijkman, S. Axel, t. f. Postexpeditör. S. er Johan, Med. Dokt., Docent i ögonsjuk Göthgatan 46. domar, n. Regeringsg. 33, 2 tr., mot Wijkström, C. F., Kassör i telegrafstyrelsen, tagningstid : söcknedagar 910 f. m. Ll. Norra Humlegårdsgatan 4. och 23 e. m. söndagar 910 f. m. J. L., Telegrafassistent, n. Regeringsg.32. Kostnadsfri mottagning: s. Göthgatan Wijnbladh, Albertina, Fröken, n. Kungsg , tisdagar och fredagar kl Otto E. S., Kryddkramhandl. st. Stora WidofI, A. G., Smed, n. Qvarngatan 15; Nygatan 32: bod: St. Nyg. 35. verkstad: n. Luntmakaregatan 36. Hj., Tjensteman i Fylgia, Norra Tullports A. F., Vinskänk, n. Norrtullag. 33. gatan 3. _ A. M., Värdshusid.:a, s. Lilla Surbrunns Wikander, P., Byggmästare, Ll. Södra Humgatan 5. legårdsgatan 22; Bell. tel , All. Vidstedt, C. S. D., Modehandlerska, sterlånggatan 22. st. We tel J. G., Kapten vid Generalstaben, Bl. Vidstrand. A. F., Bokh., n. Drottningg. 92. _ O., Bygg och murmästare. n. Ofre Ob Stallgatan 4. T. E. F., Resep.exped., n. Kl. Vattugr. l. servatoriiplan l. J olm, Tapet och RullgardinsafIär m. m., _ B., Enkefru, Husegar:a, Ll. Riddareg. 41. L1. Södra Humlegårdsgatan 22, Bell. W., firma Axel Lindahls fotografiafiär, tel. 1247, All. tel Ll. Riddareg. 41, kontor derstädes. se äfven Vicander. Widström, C. U., Hofr.råd, Ll. Skeppareg. 4. Wikblad. Cath. Enkefru, Ll, UrefThuregatan Width, N., Engrosaffärer och agenturer, Ll. Styrmansgatan 37; kontor: Vesterlång 20 C. C. J., e. o. Postexped., n. Klara östra gatan 47. Kyrkogata 3. Wiedemann,Nils,Utl\".afvägvisareförresande S. H., Sekreterare i Riksgäldskontoret, till Stockholm, kontor: n. Harring. 36. Birger Jarls torg 2. WienerSkomagasinet, n. Drottninggatan 10, Wikholm, C. W., Husegarinna, s. Bellmansingång från Nya Kungsholmsbrog filial, n. Fredsgatan ; gatan 38. Wikingen; veckotidn., redaktör A. E. Lilje Wierth, E. H. M., Enkefru, gatan 12. n. St. Badstu strand, jemte redaktionsbyrå, öppen 910 f. m. annonskontor och expedition: st. Wieselgren, H., Bibliotekarie i Kungl. Bi Stora Nygatan 30, belltelefon 455. blioteket, n. 'I'rebackarlånggatan A.. Wikland, F. G. L., Amanuens i Marinför Wieslander, Kyrkog. Algot, 20. Med. Kand., n. Kl. norra vaitningen, Ll. GrefThuregatan 65. Edvin, Ombesörjer revisioner, bokslut Wiessner, E. J., Kontorsskrifvare vid jern o. d., Ll. Skeppareg. 50 A. vägstrafiken, n. Bryggareg. 36. Wiklander. O. M., Kontrollör vid Jernvägs _ A. F., Kontorsskrifv. vid jernvägstrafik. Ll. Linnegatan 9 O. 11. trafiken, n. Kammakaregatan 24. P. E., Landtbrukare, L1. Skepparg. 50 A. Wigander, Tage, v. Häradshöfd., L1. Artil Wiklund, A., Enkefru, Ll. Linneg. 16. lerigatan 24. H. O. W., Handelsidkerska, Köpmantorg. Wigerström, A. R., Skomakare, n. Parisgr. bod: n. V. Beridarebansgatan 5. 9; 10; bod: S. Hornsg. Anton, Jernkramhandl., 12. firma Wikman & Wigert, A., Grosshandlare, Ll. Stureg. 32. Wiklund, Kh. Reparebansgat. 13; bod _ O., Sergeant, Ll. GrefThureg. Wigger, W., Portier, Hotel Kung 50 A. Karl. i samma hus. W., Metallfabr., åtag. sig gas O. vatten Wigren, G., Postkontrollör o. förest. för ledningar, n. G:a Kungsholmsbrog. 44; brefbär.expeditionen, n. Uplandsg. 38. fabrik s. g. 42 B. Wigström, G. V., Bokh., Ll. Sibylleg. 39. J. A., Smed, n. Bryggaregat. 38. _ A., Fältrnusikant, n.. Brunnsg. 23. A. F., Sjökapten, s. Katar. Ö. Kyrkog. 13.

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8.

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8. P, 472 Sybehörshandlare-Tandläkare Gjörling :Emma, Regeringsg Snellman I, Mäster-Samuels-' Hylin & K:ni, Östgötag 31-11 gatan 39 Monten L, St Nygatan 19 o, Grönwall A, Tegnersg 16 o Strömberg H J F, Vester-

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

so ego *Jubell M U, enka Wolter T A, musikus Lind A K, språklärarinna lil egostjernstedt W C, kapt. Stahre N A, handl, 13 ego*ollman E A, ingeniör

so ego *Jubell M U, enka Wolter T A, musikus Lind A K, språklärarinna lil egostjernstedt W C, kapt. Stahre N A, handl, 13 ego*ollman E A, ingeniör 590 l\'iäster-samuelsgatan-norra Humlegårdsgatan. Ljungström S, enka Karlson K J, stadsbudsförest. 65 ego Stockholms stad Otter O' von, friherre Keen 0, fotograf Zettersten e w, tapetserare Schwieler F

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. RIKSDAGEN. 566 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Fredholm, J. H. G., Civilingeniör, n. G:la Af l I J t't' "d" K d" 16 Kungsholmsbrogatan 44. ze lus,., USl tel. Österm, 804. lera,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10.

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10. 716 Försäkringsbolag- Galvanoplastik. Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göts- Sveriges allm, sjöförsiu

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet.

Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med framför namnet. 507 Djursholms villastads Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet. adressförteckning. [Här nedan. anförda telefonmumme«,.,å?!iil riks- som. allmänna, afse alla

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 77 qv. Fackelmakaren 6 - J A, verkmästare Il qv. Lindansaren 3

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 77 qv. Fackelmakaren 6 - J A, verkmästare Il qv. Lindansaren 3 632 Rådmansgatan-Saltmätaregatan. Johansson ~ bokhållare IEnqvist C F, bokhållare leg. af Schmidt G, husegare pllindahl C J, amanuens Fredsberg F A, gravör Carlsson C P, vedhandlare Lundell J M, skräddare

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer