152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet."

Transkript

1 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F., Fil. Dokt., s. Högbergs- - Adolf, Tandläkare, n. Regeringsgatan 20. gatan 8, 10. Hörstadius, G. F., Advokatfiskal, Söder D. W., Kapten, s. Bellmansgatan 26. malm st. 8; mell.1 maj-13 nov. Tyresö. - C. J.,. Ofverstelöjtn-, ö. Nybrogatan G. W., Assessor i Kong!. Svea Hofrätt, Indebetouska huset, s. k., st. Slottsbacken 2. ö. Engelbrektsgatan 39. Industri-kredit-aktiebol. i Stockholm; kon- Höstman, C., Bokh., s. Götgatan 11.. tor: st. Lilla Nygatan 4; afdelningskon- - Z., Enkefru, s. Götgatan 11. tor: Bl. Arsenalsgatan 4 A; n. Drott- Höök, J., Enkefru, n. Kammakaregatan 40. ninggatan H. J. C.:.lFo~~skollär.:a, ö. Braheg, 43. Industribladet, b~rå O. kontor: Lilla Ros~.n- - J. W., sru, O. Brahegatan 43. bad 4, 1 tr., oppet 9-1, 5-7; red. träf- - Hj., Handelsres., Kh. Bergsgatan 20. fas 9-10, P. M., f. d. Handl., s. Peter Myndes Industritidningen Norden, n. Holländarebacke 5. gatan 21 B, 2 tro. - se äfven Hök. Inedals Färgeri & Blekeri (firma: Aktiebo- Höökenberg, A. P. V., Förman, S. Horns- laget Kungsholms 'I'vättinrättn.). Färggatan 176. ning och blekning af ull- och bomulls- - N. H., Kontorsskrifv. i Trafikstyrelsen. garner m. m. n. Klarabergsgatan 72. Ingberg, M. L..Enkefru, ö. Gref-Thuregat. 6tl. - H: M. E., Lärarinna, n. Klarabergsg. 72. Ingelman, C. M., Kommendörkapt., Skepps- - se äfven Hökenberg. holmen 4. I Ingelotz, Wilh., V. Häradshöfd. n. St. Badstugatun 40, 2 tro Ingelson, P. A. W" Bokhållare, ö Artillerig. 8. Idiotanstalten, Norrtullsgatan H., Doktorsenka, n. Kungsg. 18. Idström, J. W., Doktorsenka, n. Surbrunns- Ingelsson, C. O., Ingeniör, s.renstjernas gata gatan A. Idun, praktisk veckotidning för qvinnan o. Ingeniorfören. byrå, n. Stora Badstugatan hemmet; byrå O. exped., n. Hamngat. 16, 30, 2 tro öppen 10-3, a. t: Ingerman & Löfstedt, Fläskhandl., n. Kungslduns Mode- och Mönstertidning, utg. af gatan 10. Frithiof Hellberg; byrå o. exp.: se Idun Ingeström, O., Auditör, n. Regeringsgat.61. näst förut. - J onas. Löjtn., Kh. Garfvareg. 8.. Iduns Uträttnings byrå, uträttar alla slags - V., Notarie i Rådhusrätten, n. Malmuppdrag åt lduns abonnenter, n. Drott- skilnadsgatan 13. ninggatan 48, 1 tr' l a. t C. J., Polisöfverkonstap., Iggeström, S. M., Justitierådsenka, Ö. Gref- gatan 65 F. n. Luntmakaregatan 26 B. Ingmanson, E. S., Enkefru, st. Trädgårdsg. l. Iggesunds bruks lager: John Bernström & - J. F., Kryddkramhandlande, st. Jern- K:ni, n. Vasagatan 10. torget 83; bod samma hus. Ignell, S., Fru, ö. Brahegatan 41. Inokaij, H. F., Agent, Ö. Styrmansgatan 6; Ihle, I., Maskinist, S. Brunnsbacken 6. kontor: st. Stortorget 22. Ihlström, C. J., Bokh., n. Lästmakareg. 15. Institut: Arbetare-, se Arbetareinstitutet. - C., Handelsbokhållare, Ö. Sturegatan 8. - Blind-, Tomteboda. Ihre, A. O., Kaptensenka, ö. Braheg Farmaceutiska, n. Vallingatan J. A. B., Under1öjtn., Ö. Brahegatan För Döfstumma o.blinda, Djurg.,Manilla, lhrfelt, Fr. N:son. v. Häradshöfd., n. Ob- - Gymnastiska, Central-, n. Hamngatan 19. servatorieplan 1. - Gymnastiskt-ortopediska, Brunkeb:t. 13. Ihrling, H., Löjtnant, Ö. Engelbrektsgat Högskolans mineralogiska, zoologiska o. Ihrman, Th., Fil. D:r, s. L:a Badstugat. 8. botaniska, n. Kungsgatan 30.. Ihrstedt, H. M., Lärarinna, s. Bondegat. 1 D. - Karolinska medikokirurgiska, Kh. Handt- Illustrerad Familjjournals exp., n. Tunnel- verkaregatan 3. gatan 15, 1 tro - Medikomekaniska, n. Jakobsgatan 16. lllustrerad 'I'idn.: se Ny Illustrerad Tidn. - Rid-, se Ridinstitut. Immerman, A., Dresserar hundar, n. Tule- - Skogs-, ö. vid Fredrikshof, slutet af Storg. gatan Veterinär-, Ö. Karlavägen 53. lmpregneringsaktiebolaget, se Svenska Im- Insulander, G. E. A., Handl., n. Observapr.-akt.bolag. o. annonsafdeln. sidorna4-9. toriegatan 17. Brand ~ch.lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Inteckningsbyrå-s-Jacobsson. Inteckningsbyrån, n. Regeringsgatan '12, Isselhorst, H., Agentur- o. konunissionsaffur, 2 tro st. Svartmangatan 24. Intendentsembetet, Öfver-, n. Drottningg. 36. Inventionsbolaget, Klosettfabrik m. m., Kh. Fridhernsgatan 16. J. Irgens, L., Generalsenka, Ö. Nybrogatan 53. Jachseus, C. G., Bokförare, s. Bellmansg. 24 lsaacksson S., Mur- och Byggmästare, Kh. Jacobi, J. G. T., f. d. Handl., Il. Luntma- Handtverkaregatan 35. karegatan 32.. Isaacsson, S. H. H., Typograf, Dj, Fjeldstuen. - Hilma Amalia, Husegarinna, ö. Sibylle- Isaksson, J.. Fru, Lärarinna i spetsknypp- gatan 33. lin g, n. St. Badstugatun 5G, 2 tr. - Alvin, Ingeniör, n. Kungsgatan 26. I sacson, L., Stadskassör, ö. Riddareg. 32; ut- - A. K, Ingeniör, Ö. Stran'avägen 31. för rättegångs- och inkasseringsuppdrag; - P. E., Kontorselev, ö. Kaptensgat. 12,3 tro träffas säkr. sökned. 1/28-1 /210 O J. J., Skådespelare, ö. Sibyllegatan 33. Isacsson, C. I. O., Handl. (diverse-j, n. Dö- - se äfven Jacoby. belnsgatan 34. Jacobsen, Fredrik.Bruksdisp.j ö. - A. W., Kammarskrifvare i Tullv., Ö. Kap- [atan 5; utredningsman i bruksp. Fr. tensgatan 5. Petersens sterbhus. - A., 'I'ullvaktrnästare, st. Slottsbacken 6. Karin. Fru. n. Vasagatan 8. - K. T., Underofficer vid Flottan, Ö. Karla- J. A. H.. Grosshandl., firma: Heinrich vägen 15 A. Jacobsen, Bl. Blasieholmsgatan 3. Isakson, C. J. A., Inspektör i Lloyd's Re- Carl, & Kri, l\iaskinagentur, import och gister, Skeppsrnätare, s. Rutens gränd 1 export af landtbruks- och verktygs- (se»skeppsmåtningskontorot»). maskiner, sprutor m. m., n. Vasa- Isaksson, F. O.,.Målare, ö. Kronqvarnsgr. 4. gatan 8, n. b.; kontor och expositions-.- J. P., Pantlånare, s. Ny torgs gatan 27. lokal: n. Vasagatan 8. Se annonsen före - J. & K:i, förfärdigar kassaskåp o. kistor, kartan, efter gaturegistret. n. Gamla Kungsholmsbrogatan W., Ofveringeniör o. föreståndare för Isrcus, H., Enkefru, n. Kammakaregatan 38. Bergsunds mck. verkstad, s. Bergsund. - E. R.,. Kamrerare, ö. Kommendörsgatan 5. Jacobsson, J., Agentur för byggnadsmateriel, Isaktiebolaget, Stockholms; kontor o. lager, st. Lilla Xygatan lo. Dj. Laboratoriehagen. - J. Th., Agentur- och bokförlagsaffär, n. Isander, H. V., e. O. Koutorsskrifvare i Stpck- Vallingatan 9, n. b. holms stads jern- o. metallvåg, s. Asö- Jacobson, P. 1'1., Banktjensteman, n. Kungsgatan 42. gatan 4. Isangk, B., Ingeniör, s. Folkungagatan 14. Jakobsson, A. S., Batteritrumpet., ö. Jungfru- Isberg, F. C., Enkefru, ö. Sturegatan 3. gatan 'i. C., Enkefru, Ö. Linnegatan 57. J acobson, O.. Bokh., s. Kocksgatan 6. E. Ch., Pröken, n. Nortullsgatan 19 G. Anshelm, Bokhållare, Kh, Bergsg. 18. Peder, V. Häradshöfding, Ö. Stureg. :3. - C. A., Bokhållare, st. \'esterlånggatan 21. Carl, Fil. D:r, Komminister i Kat. f'örs., - G. R., Bokhållare, n. Observator iegat, 18 S. Katarina v. Kyrkog, 2. - O. P. C., Bokhåll.. Kh. Fabriksgränd 2. M. L. A., Sergeant, Ö. Chefgatan 9. Jakobson, O. J., Bokh., n. Klara n. Kyrko- - P., Sjökapten. s. Lilla Mariegränd 5 A. gatn C. K, Underlöjtn. viel Andra lifgardet, - E., Brefb., Kh. Handtverkaregatan 27. ö. Sturegntan 3. - H. 111.,Befålhafvare ft Angaren "Rurik", Isfeldt, h., Skrädd., s. 'l'orkel Knutsons gata Kh. Scheclegatan l. 16 B. Jacobsson, J. G., Chorsångare, Kh. Handt- Isleben, Joh., Konsulterande ingeniör, n: verkaregatan 28. 'l'egnersgatan 39. Theodor, Cigarr- o. to bakshandl.; bodar: Isoz, A. l'ii., Löjtnant vid Kong!. Väg, och n. Näckstrnmsgatan 1 (Berns Salen), Vatteubyggn.iCorps., n. Upiandsgatan 38. Djurg. Allm. Yäg. lo. - R. H., Landtbrukare,.!l. Nybrogatan 47. Carol ina, Enkefru, n. Drottninggatan Israelsson. E., Bokh., s. Ostgötagatan A. Israel, Grosshandl., n. Vasagatan l. Jacobson, D., Enkefru, ö. Gref-Thureg , Maskinagentur. spee. mejeriredskap. Jacobsson, J. C.. Enkefru, Ö. Gref-Thuregat. n. Vasagatan l; tel. 1522B. I 50 B. W. F., Ritare, ö. Sture gatan Louise, Enkefru, Glasmäst.-verkstad, n. Aug., Trävaruhandlare n. Vegagatan 9.' Regeringsgatan 18. C. J., Vaktrnäst., n. Klara v. Kyrkog M. S., Enkefru, ö. Floragatan :>' Engelbrekts- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 154. Jacobssou-s-Jahnke. Jacobsson, O., Enkefru, n. Östra Jernvägsg.l0. Jacobson, S., Pastorsadjunkt, s. Katarina Ö. - Sally, Enkefru, n. Drottningg. 80 A. Kyrkogata Oscar; firma: Fr. Marcus,n.Drottningg Erik, Pianofabrikant, ö. Sibyllegatan 49; - Aug., Fröken, n. Klarabergsgatan 33. utställning: n. Regeringsg Louise, Fröken, ö. Braheg. 60. G. F., Roteman i 2:dra Roten, n. St. Vattu- Jacobson, M. J., Fröken, ö. Brahegatan 8. gatan 12, 1 tro - Cecilia O. Betty, Fröknar, Ö. Gref-Thure- Jakobsson, V. A., Roteman i 11 roten, ö gatan 38. Grefg.8B; träffas alla sökned.8-11f.m. Jacobsson, Augusta, Föreståndarinna för - Je. G., Rotemansbiträde, Ö. Nybrogatan Kungl. fatburn, Kh. Fabriksgränd B, n. b.. Jakobsson, Alfred, Garn- O. väfnadshandel, ~ F. C., Sjukgymnast, Ö. Stureg. 46. n. Drottninggatan 102. Jacobson, C. R., Sjökapten. s. Götgatan 56. Jacobsson, Abr, M., Grossh., q. Sibyllegat. 41; Jacobsson, J. & k.ni,: Skjortfabr.; firman - Gabriel, Grosshandl.; kontor: st. St. Ny- inneh. af M. C. Svensson, st. Lilla gat. 24; bostad: Ö. Sturegat. 13, n. b. Nygatan Herm., Grossh., n. Drottningg. 108,1 tro - E., Slottsintend., n. 'I'egnersg. 4. Jacobson, J. Handelsresande, Ö. Grefgat.44. Jacobson, j.or, & K:i, firma; innehafves af Jacobsson, A., Handl., ö. Gref-Thuregat. 47. Ernst J. Salmonson, Tapisseriaffär; - A. E., Handl., firma: A. E. Jacobsson & kontor: st. Vesterlånggatan 38. K:i, ö. Artillerigat. 34; kontor: Drott- - Ch., Telegrafist, Ö. Brahegatan 60. ninggatan 29 A. Jacobsson, O. A. A., Telegrafist, n. Kungs- - Carl, Handl., n. Karduansmakaregatan 6. gatan Clas, Handlande, S. Götgat. 32 B. - B. J., Träsnidare, Ö. Skepparegatan E., Handl., s. Hornsgatan 34; bod: st. St. - J. A., Vaktmästare.i Riksb., st. 'I'yska Nygatan 45. Skolgränd 8 A. Jakobsson, J., Handl., n. Klarabergsgat J. E., Vaktmästare, st. Stortorget 18,20. Jacobsson, Mauritz A, Handl., n. Barnhus- - J. V., Vaktmäst., st. Birger Jarls torg 13. gatan 4. - O. H. F., Vaktmästare i Sällskapet, Bl. - P. Handl., n. Thulegatan 41. Teatergatan 6. - John, Hofrnusikhandl, 11. VaUingatan 4; - A., Vedhandlare. n. Lilla Vattugatan piano- och orgelaffär; Drottninggatan Jacoby, Charlotte, Enkefru, S. Bränkyrka- 56, 1 tr., ing. fr. Mäster-Samnelsgatan gatan 11; mössförsäljning m. m., st. Jacobson, J. G., Hofrnäst., Arffurstens Palats. Storkyrkobrinken 9 och Osterlångg. 36~ Jakobson. J. G., Hotellrörelse, Dj. Värtans G. L., Kirurgisk Instrumentmakare, n. Hotell. Regeringsg. 48. Allmän tel S\l Jacobsson, A., Husegare, n. Lutternsgat. 17. annonsafd. sid Carl, Husegare, n. Karduanmakareg. 6 B. Jreger, Johannes, Kgl. Hoffotograf, n. Freds- Jacobsson, J. L., Husegarinna, n. Lunt- gatan 13; firman innehufves Wolfenmakareg. 43 B. stein, A. W. - Hugo, Kassör i Allm. Hypoteksbanken, - se äfven Jäger. Bl. Arsenalsgatan 4 A. Jaenson, C. W., Teckningslärare, n. Drott- - Gustaf, Kontorschef, Ö. Sturegatan 13. ninggatan 95 C. - E. Ch., Kortvaruhandel under firma: A. Jagdmanns,W., Mek. Stenhuggeri. n. Jakobs- Ahlin, n. Drottninggatan 80 A. bergsg. 20; kontor och lager: Biblioteksg. - Selma, Kungl. Hoffotograf, n. Fredsg ; tillverkar alla slags arbeten af granit, Jacobson, Charles, Lanc1tbruksinspektör i såsom grafvårdar samt polerade pelare; af Landtbruksstyrelsen, n. Hötorget 11. marmor: lavoarer, serverings-, natt- och Jacobsson, A. L., Litograf, n. Rådmans- spegelbordsskifvor, samt byråskifvor; af gatan 7. sand- och kalksten: trappsteg, pilastrar - H. ::;., Lärarinna, Ö. Karlavagen 35. och listverk; af cementmosaik : helgjutna - L. J., Lärarinna, s. Fjällgatan 16. planer till förstugugolf i mångfaldiga Jakobsson, M. A. M., Lärarinna, Ö. Gref- mönster, serveringsbordskifvor m. m. gatan 8 B. Allm. telef , Jacobson, Emil, Med. Dokt., n. Fredsgatan Jahn, A. E. P., Bokh.. n. Jakobsbergsgat , 2 tr.; träffas söknedagar 1-2 e. m. - Oscar, Handelsbokh., Ö. Kaptensg, 16. sön- och helgdagar 9-'-10 f. m. Jahnke, Aug. j.or, Bokh., s, Björngårdag. 17. Jacebsson, N., Målare, n. Holländaregatan - P. F., Bokhållare, S. Högbergsg. 37 C. 21 A. - Albert, Handelsbokh., n.jakobsbergsg J., Pantlånare, st. Köpmang. 4; pantl.- - J. M., Fru, Matvaruh., s. Sot Paulsg. 3, kontor: st. Osterlånggatan 4.,bod: st. Vesterlånggatan 75. Brand- eoh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

4 Jahrl-s-Jansson. Jahrl, S. J., Skräddare, n. Kungsgatan se äfven Jarl. Jakobsson se under Jacobsson. Jaktvarfvet, numera Pontonierhataljonens kasern, Kh. Jaktvarfsgränd 5..J anowski, J. 1\1., Sakförure, s. Bränkvrkagatan 4 A.. Janse, Gustaf, Agent, ö. Nyhrohamnen 26; kontor: s. h.: allm. telef. 71 8P. - F. E., Bckhåll., ö. Riddareg E. L. C., Hanrlelsidk.:a, Ö. Kommendörs, gatan Alb., Löjtnant vid K. Svea artil l. ö'l = Villagatan 12. C. A., Vaktmästare, ö. Riddaregatan 3..Janssen, F. F. W., Prokurist, s. Hornsg. 10..J anssens, Emelie, Fru, Ö. Sturegatan 15..Janson se Jaenson..Jansson, Albert. Agent, n. Jakobshergsg. 27, 1 tro Tel. 1069I. - J. l\1., Agent., Kh. Scheelegatan J. G., Autiqvariek Bckhandl., 11. Hamngatan 1 A. (Norrmalmstorg). J anzon, Nils, Artist.Lärare vid BlinJinstitu tet, Tomtehoda..Janson, J. P. 'l", Barberare, s. Hornsg.. :;4. Jansson, Albertina, Barnmorska n. Korra Smec1jegatan 25. A. C., f. Andersson. Barnmorska,,1. Grcfturegatan 63.. K., f. Nilsson, Barnm., S. Bellmansg. 14. S., f. Wahlberg, Barnmorska, n. J,lkohsgatan 15 och 17. C. J., Batteritrump. ö. Jungfrugatan 11. Janson, Alfred, Bokh. Kh. Gurfvarcgntan 8. Jansson, Carl, Bokh., Ö. Floragatan 17. Allm. tel. 103 :;4. C. F., Bokh, st. Österlånggatan G. C. L, Bokhåll., n. Snickarebacken 5. C. J., Bokhåll., s. S:t Paulsgatan 2 A. Fr., Bokh., Ö. Skepparegatan 'i ±..Janson, A. ly., Bokh. Blasiehohustorg 6. - C. J. 1-1.,Bokh., st. Baggensg G. H., Bokh., n. Johannesgatan 14. Jansson, P. J., Bokh., ö. Riddaregatan 56. A., Brefbärare, n. Luntmakaregatan 7 B. A., Brcfbärare, s. Svedenborgsgatan 12. L., Brefbärare, s. Mariagatan 10. C. R., Bryggmästare, S. Götg. 76. A., Byggmästare, n. Kammakaregat. 29. A. G., Byggmäst.; Bl. Hnfslagareg. 2. J. P., Byggmästare, ö. Styrmansgatan 9. J. C., Dekorationsmål., n. Brunnsgatan 1. A. G., Dödgrafvare. n. Klara Y. Kyrkog. 8. C. C. L., Enkefru, Ö. Styrrnansgatan 8. I. C., Enkefru, n. Regeringsgatan 47. W., Enkefru, s. Hornsgatan 15. Janzon, G. K, Fil. Kancl, st. Sld~.rg;ll'llsg.15. Jansson, Ch., Finbagcrska, Ö. Ostermalmstorg Janson, J., Folkskollär., s. Mosebacketorg 8. - M. o. A., Folkskollärarinnor, n. Karlbergsvägen 14. Jansson, A. ~'1.L., Folkskollärarinna, Ö. Gref- 'l'hurezatan 51. Elin, Folks kollärarinna, ö. J ungfrug. 11A. E. M, Folkskollärarinna, Ö. Skeppareg. 6 A. Y. G., Folkskollärarinna, st. Kindstug.4. Aug., Fröken, n. Karduausmakarogatan 7. E. Ch., Fröken, S. I'avastgatan 1:0. A., Förrådsf'örvaltare vid Statens jernvagnr, s. Björngårdsgatan 2. Joh., Galvanisör, ö. Skeppareggatan 15,.A. C. L., Hundelsidk:a, st. Skiirgårdsgat. 8; skohandel: L:a Nygatan 17 D. C. C., l.landelsid k:a, n. Jakobsgatan 20. Janson H. ly., Handelsid k.a, s. Hornsg 16. Jansson. M. C., Handelsidk:a, n. Drottning, gatan ~1.~E.) Handclsidk:a, S. Mariagr. 9; bod: st. Malartorget 17. Janzon, C. F., Handl., Il. Uplandsgatan 25. Janson, C. J. Handl., s. Södermannagat. 21. Jansson, C. J. O., Hand!., Kb. Handtverkaregatan 2 1 B. - C.~P., Handl., n. Uplandsg. 34; bodar: n. Malmskilnadsgatan 34 och Gustaf, l Iaudl., s. Mariagränd ti. Janson. J. M., f. d. Handl., n. Regeringsg J. O., Handl., st. Stall plan 2. Jansson, O,) Handl., n. Lutterneg. 17; bod: Hötorget 6. C. G., Hotellvärd, st. Skeppsbr. 16. A. K, Husegare, s. Tjärhofsgutan 4 B. A. ly., Husegare, n. St. Badstugatan Carl, Hnsegare, ])j. Breda gatan 7. G. A., Husegare, s. Mariagatan 14. J., Husegare, Östermalmsgatan 23. Janson. J. A.. Husegare, Ö. Storgutan 8. - J. G., Y. Häradshöfding, n. Lästmakaregatan 4, :3 tro Jahnsson, Jean. Juvclerareflnua. (C. G. Hall, berg) n. St. Badstugatan 38. Jansson, M. J., Kafe, n. Jakobsgatan C. J., Kufcidkare, n. Kungsgatan 8. Janson. G. W., Karnererare i Riksbanken, ii. Grefturegatan 5I. Janzon, O., Kamererare, n. Mahuskilnadsgatan 48 B. Jansson, C. H. T., Klockare, n. Klara s. Kyrkozata 12. Janson & K:ni, Klädningsaffär, n. Hötorget 6. - J. li1., E.:. Wallgren, Kgl. Hofskräd - dare, n. Fredsgatnn 24, 1 tro Jansson, C. J., Kontorist, Dj. Långu gatan 12. Janzon,.T. A, Kontorsbiträde,.s, Högbergsgatan 31 B. Jansson. A., Lokoru-för., n. St. Baclstug A. F., Lokom-för., n. Kl. n Kyrkog. }:'). - C. A., Lärare, Kh. Fleminggatan 16. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 156 Jansson-Jernström. Jansson, K. E. W., Lärarinna, s. Svartmang. 14. Jansson, F. F., Vaktmästare i Gen. Postst., st. - J. G., Maskinist, n. Jakobsgatan 17. Lilla Nygatan 6.,,'. '. Janson. Carl., Med. D:r, Regeringsgat. 47; Janzon, Gust., Vaktmäst., st. S:kärgårdsg.J1'5': mottagningstid: under vintermånaderna Jansson, G. A., Vaktrnäst, i Ofverstållarehvard. 2-3 e. m. helgd f. m., embetet, ö. KardelIgatan 5...' " under sommarmånaderna alla dagarlo-ll '- G. A., Vaktm. i 12:te roten, s. Mariag;17. ' f. m. allm. tel J. G., Vaktrn., st. Kornhamnstorg 4: 1 ""[ Jansson, Aug., Möbelaffär, n. Regeringsg. 54B. - Jöns, Vedhandel, ö. Jakobsbergsgatan 1. butik: n. Vasagatan F., Angf.-befälh., s. Ringvägen 6. - K: A., Pastor, Redaktör för Svenska Sände- - F. G. W., Angf.-befälh., s. Högbergsga-' budet o. Söndagsskoleklockan, n. Vallin- tan if A.. gatan J. K, AJigf.-befälh., ö. Grefturegat. 50 B. Janzon, A. G., Pianostämmare, Ö. Engel- Jarl, O. F., Akare, n. Tulegatan 41. brektsgatan se Jahrl. Janson, C. O., Polisöfverkonst., n. Kamma- Jeansson, E., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 60: karegatan K M. Y., Jernkramh. s. Götgatan 7. Jansson, J. A., Polisöfverkonstapel, s. Ren- - Theodor, 'l'ullbfvernppsyningsmqn.. st. stjernas gata 17 A. Slussplan J., Polisöfverkonst., ö. Skeppareg Jederblom, K, Postvaktbetj. n Klara vestra, - S. Postvaktbetj., s. Kocksgatan Kyrkogatan 18 B. C. J. H., Postvaktrn., n. Luntmakareg. 7B. Jederholm, E., Kamererare, ö. Stureg Mauritz, & k:ni, Rullgardins o. tapet- - se äfven Jäderho1m. handl.; n. Regeringsgatan 18. Jegerschjöld, C. L., Enkefrih. Ö. Braheg. 28. J. Fr., Rättegångs- inkasserings- och kom- Jegerschöld, A.. G. F., Underlöjtnant, ö. missionsbyrå, n. Apelbergsgatan 60 A, Grefthuregatan 64..' 2 tro t. h. Mottagn.-tid: 8-10, 4-6. Jehander, Sv., Byggmästare, n. Malmskil- A., Sadelmakare, ö. Sibylleg nadsgatan 48 B. ~ - E. F., Sergeant, Ö. Svea Gardes Kasern. - J. M., Byggmästare, 'n, Rådmansg. 18 C. - J., Sergeant, Ö. Jungfrugatan 31. kontor: Malmskilnadsgatan 48 B. ~ P. G. W., Sergeant, Ö. Grefthureg. 50 A. - C., Ingeniör, n. Kammakaregatan 12;- \ Janzon, F., Sjökapten, Ö. Riddaregatan 26. kontor: Malmskilnadsgatan 48 B., 1 tro Jansson, E. A., Sjökapten, n. M.-Sanmelsg. 57. Jensen, J., Banktjensteman, s. Renstjernas- - Ch., Skohandl., n. St. Badstugatan 52. gatan 17 A.. - Joh. F., Skollärare, Kh, Kristineberg. G., Barnmorska, st. Bollhusgränd 3. - E. P., Skomakare, ö. Riddaregatan Thorvald, Blomsterhandel (Le Printemps) - J. A., Skräddare, Ö. Nybrogatan 16. n. Kungsgatan V., Slagtare, bod: st. Munkbrogatan 9. - A., Fotograf, n. Regeringsgatan 60 o J. W., Stämningsman, n. V:estmannag N. A., Ingeniör, n. Hamngatan 34. Janson, Axel, Sybehörshandel, n.v Malmskil- - H. P., Pastor, n. Odengat. 8. "nadsgatan 37; bod: n. Hamngatan S. G., Skeppsbyggmäst, S. Långholmen. Jansson, K. F., Sågverkseg., Tegnersg J. B., Verkmästare, ö_ Storgatan 16. Janson, E. O. M., (firma M. Jansson & K:ni) Jentzen, Carl, Med. Dokt., n. Malmtorgsg. Tapethandel, n. Regeringsgatan 18. 6, 3 tro J ansson, G., Tapethandl., n. Regeringsg. 72 A, J epson, N. P., Målare, firma: Jepson & Isberg, 2 tr., bod: s. g. 29. Ö. Nybrogatan 53. Janzon, Albert, Tapetserare, rioholländare- Jem, Carl, Agent, egare af firman Nya Skogatan 26 A. varukonkurrensmagasinet, och agent 'för 'Jansson, C. C., 'I'idningskontor, n. Jakobs- Vesterviks valsqvarn i Yestervik, n. gatan I Drottninggatan A. L., Tjenstem. i Fenix, n. Dalagatan J. E., Styrman, s. Högbergsgatan C. S., 'I'rädgårdsm.venka, Kh, Rålambshof. Jernbanebladets Redaktör, Beskow, A. B., Janzon, A. L., Trävaruhandl., n. Rådmans- Kungl. Jernvägsstyrelsen.. gatan 26. Jernberg, L., Handelsidk:a, n. Brunnsgatan 2. - J.. Tullvaktrn., s. Fjällgatan 12 B.. - A. H., Musiklärarinna, s. S:t Paulsgatan. Janson, J. L., Tullvaktmästare, st. Skärgårds- 23 n. b. gatan 17. Jernkontoret, n. Kungsträdgårdsgatan 4: Jansson, Carl, Vaktrn., st. St. Nygatan 26. profningsanst., s. Liljeholmen; förestån- - C. A., Vaktmästare, st. Gaffelgränd 1. daren träffas der söknedagar C. E., Vaktm. i Ekonom. Kartverket, Ö. Jernström, C. 1., Akare, s. Timmermansgat. _ KardelIgatan 4. 22; ko.ntor: s. Stadsgården 6. ' _Brl!nd.:.~~hJ:.iff~rs~k!ings-.Aktiehl!l~getSVEA.:: 13 Drottninggata~.

6 Jcmvägsbyrå c-johansson, 157 Jernvägsbyrån för TrafikstyreIsen, Central- Johansson, Hugo, Agent, ö. Riddareg. 6. stationen. - J. A. o Agent, n. Regeringsgatan 51. Jernvägskommissionären, kontor: Norra Ban- - J. A., Agent, n. Regering,gat. 97. torget, allm. tel J. A., Agent. n. Olofsgatan 1. Jernvägskontor, Statens, för inlenming af - Victor, Agent, ö. Valhallavägen 27. gods m. m., st. Skeppsbron 34. Aron, Arkitekt, n. Malmskilnadsgat. 60. J ernvägsstatiouer: Norr, Centralstationen Svcn, Auktionsmakl., n. Kl. v. Kyrkog. 11. vid Vasagatan: godsstatio!)en vid slutet O. F., Bagare, n. Luntmakaregatan 42. af Barnhusg.: Stockholms Ostra (Rimbo), S., Bagare, n. Surbrunnsgatan 32. vester om Engelbrektsgatans norra myn- A., Bagare. n. UpIandsgatan 7l. ning; Södra stationen, s. Götg., mel- A. S., Bakelsetillverk:a, n. St. Vattug. 7 A. lan egendomarne 36 och 38, samt håll- A. K, Bankbiträde. n. Döbelnsgat 6. platser under Riddarholmsbron och vid W. W., Barberare, raksalong: n. Kungs- Tantog. gatan 3. Jernvägstrafik, l:sta och 5:te 'I'raflkdistrik- A. S. F., f. Carlsson, Barnm., s. Mosetens intendents-, traflkdirektörs- och backetorg 6. bandirektörsexped. samt kassakontor, n. Edla, f. Granlind, Barnmorska, n. Re- Centralstationen. geringsgatan 78. se Järn. H., född Lindholm, Barrnn., Ö. Stureg. 44..Ierre, Sven, Med. Kand., Kh. Kaplansbacken 3 U. S., född Huldt, Barnmorska, s. Ur Jeurling, A., Stockholms Tidningens Redale- vädersgränd 10.. tör, Kungsholmsgatan 12, 3 tro rallrn, Bernhard, Biljardegare, n. Arsenalsgut. tel. 4048); till redakt.vbyrån a. t ; biljard: Itegeringsgatan 19. J'ippson, J. B., F'rukt- O. blomsterhandel, Ö. E. C. och E. S. C., Biljettförsäljerskor. Karlavagen 12 o. Ostermalms Saluhall 61. n. Operahuset. Joachimsson, J., Löjtnant, n. Klara V. Kyrko- J. F., Bokbindare, n. Perlstickaregr. 14. gata 10. Ture, Bokbindare, Ö. Storgatan 21, allm. J ochman, A. H., Bokhållare, Ö. Grd-Thure- kl gatan 59. C. K, Bokh., n. Upiandsgatan 22. Johannesson, N., Dek.-rnålare, n. Kungsg. 10. E., Bokhållare, (j. Grof-Thuregatan 70 A. C. S., f. d. Läderfabrikör. ö. Brahcgat. 39. Gustaf, Bokh. vid Sveriges statsbanor, A., Målare, n. Holländaregatan 15. l:a trafikdir.exp., n. Klarabergsg, 70. J., Skomakare, ö. Skepparegatan 15. J oh., Bokh., n. Döbelnsgat. 14. C. O., Skräddare, S. S:t Paulsgatan 3; bod: Josef, Bokhållare, s. Ragvaldsgatan 16, n. b. st. Köpmangatan 16. J. E, Bokhållare, s. Prestgårdsg. 11 B. Johannison, Carl, f. d. Lackfabrikör; inne- L. E., Bokh., n. Drottninggatan 16. hafvare af Stockholms norra begraf. N. G., Bokh., n. Observatoriegatan 17. ningsbyrå, n. St. Badstugatan 25, bod: O. A. F., Bokhållare, st. Skomakareg. 7. samma gata 56. P. E., Bokh., s. Bellmansgat. 34. Johannisson, C. A., Arbetsförman. Il. Malm J. K, Brefbärare, n. Luntmakareg. 7 A. skilnadsgat. 64. C., f. d. Bryggmästare: ö. Storgatan 13. K A., Brefbärare, st. Gåsgränd 4, 1 tro O. A" Bryggmästare, n. Kungstensg. 26. S., Handlande, Ö. Linnegatan 19. C. J. A;, Byggmästare, ö. Sibyllegat. 56. J. A., Ins~rumentmak., firma Engström & Gustaf Alfred, Byggmästare, n. Luttorns- J ohannisson, s. Torkcl Knutson-g. 20. gata 12 C. -- F. J., Vaktmästare, st. Stora Nygut, 16. J., Byggmästarc, s. Högbergsgat S. A., Vaktmästare, n. Kammakarcg.28. Johanson, C., Byggmästare, n. Vestrnanua- J ohanusen, Ulrich, Agent, n. G:a Kungs- gatan 20. holmsbrog. 23 A. - L. P., Byggmästare, Il. Uplandsgat. 22, - Nicolai, Agent, Ö. Nybrogatan 42, 3 tro allm. tel kontor: st. Slussplan 63 B, 2 tro - Alma, Cigarraffär, n. Hanmg J ohans en, J. P., Smed, Ö. Humlegårdsg.l to.itl.. Johansson, F. Aug., Cigarrfubri kör, s. Söder- J ohanson, Alfred, Agent, Il. Malmskilnadsg. rnannagatan 21; fabrik: s. Folkungag. 36; kontor derst, 40; bod i S. hus.,johansson, Arvid, Agent, ombud för utländ- C. J., Cigurrhandl., n. Itådmansgat. 10 o. ska försäkringsbolag (återförsäkring) n. Mäster-Samuelsgutau 43. n. Målaregatan 6; a. t J. P., Cigarrhund l, st. Köpmangatan 9. A. H., Agent, n. Mästersamuclsg. 2 B. A. 11. S., Enkefru, Kh. Fleminggat. '7. C. G., Agent, Dj. Breda gatan 12. E. C., Enkefru, n. Hegcringsgatan 24. C. A., Age.nt, II. Regeringsgatan 97. F. S., Enkefru. n. Mnlmskilnadsgat. 28. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 158 Johansson. Johansson, r. W:.' Enkefru, ö. Braheg. 42. \JOhansson. M, Handelsidk.a., ö. Tyskbagare- - J., Enkefru, o. Brahegatan 62.. gatan 4. ' Johanson, C. L., Enkefru, n. Vestmannag S. J., Handelsidk:a, n. Klarabergsgatdd, - A. V., Enkefru, s. Hornsgatan 11; idkar - M., Handelsidk:a, s. Hornsgatan 71 Ar sybehörshandel under firma: Augusta bod: s. g. 31. Lindblom, samma hus. Johanson, A. D., Handelsidk:a, ö. Riddar- C., Enkefru, n. Döbelnsgat. 6. 'gatan Joh., l<lnkefru, n. 'I'egnersgatan 6. - K. \S., Handelsidk.a, Grefturegat. 20 e..j ohansson, P., Fabrikör, Kh. Fleminggatan - M A., Handlande (Iärftskram- ); bostad: 38, inneh. af firman Johanssons mek. n. Klara ö. Kyrkogata 1; firma: Schosty hjul- och vagnfabrik, Kh. Kronobergs- & k.ni, n. Drottninggatan 43. gatan 11; a. t N. A., Handlande, n. Olofsgatan 13, Korf- - A. G., Fabrikör, n. 'I'egnersgatan 39. fabrik, n. Saltmätare~. 9.,. -N. P., Fabrikör, Kh. S:t Eriksgat. 9 A. - A., Handl. (firma Ludvig Olsson & Km} - F, A., Fanjunkare, Svea gardes kassern.,n. Norrmalmstorg 2 D... - J. A., Fanjunkare, o. Linnegatan 57. Johansson, B., Handl., st. St. Hopargrand 3. -,J., Fil. Dokt., ö. Stureparken 2., - Alfr., Handl., s. Hornsgatan J., Flaggunderofficer vid Flottan, Skepps- - A. G., Handlande, s. Hornsgatan 74. holmen. _ - A. T., Handl., n. Bryggarrgatan 4. - J. S., Fodermarsk, s. Kockgatan 23 o. 25. _ C: J., JIandl., st. Köpmantorget,l: bod: - L., Fodermarsk, Bl. Blasiebolmsgatan 7. st. Osterlånggat Jöns, Folkskoll., n. UpIandsgatan C. P., Handl., n. Rensgatan 12: Johanson, Amalia, Folkskollärarinna, ö. Val- - G. A. E., Handl., st. Munkbrogat. 8. hallavägen Henning, Handlande, UpIandsgatan 23 B. J ohansson, Clara, Fru, n. Döbelnsgat 6, 2 tro - J. C. V., Handl., Ö. Karlaplan 2. - E., Fru, n. Jakobsbergsgat. 13 C. - J. F., Han dl., n.. Drottmnggat. 51; bod: - Ebba, Fru, född Engqvist, bostad s. Horns- n.regeringsgat. 30. gatan 21, idkar Lånbibliotek, s. Horns- - J., f. d. }~andl., Ö. Nybrogat.. 29., gatan 17; allm. tel J oh. Levin, Handl., s. Managatan. 16; - C. M., Fröken, n. Lilla Vattugat. 30. bod: s. g V., Fröken, n. Målaregat S. G., Handl. (mjölk) n. Döbelnsgat. 83. Johanson, H., Föreståndare för kortstämplin- - A. E., Handlande, (kött o. fläsk). n. Dagen, n. Odengatan 3; allm. tel lagatan 3; bod:.nybrogatan 47 B... Johansson, F. A., Förgyllare, n. Regerings- - Joh., Handl., ö. Sibyllegatan 24; bod: o. gatan Nybrogatan C. A., Förgyllare, n. UpIandsgatan 24, - J. P., Handlande, n. UpIandsgatan 30. verkstad n. Regeringsgat J. E., Handl., firma Lagerstedt & Jo- - N. P., Gas- och vattenledningsentrepre- hansson, s. Badstugatan 12; bod:.s; nör, Kh. Sit Eriksgatan 9 A. Fiskarhamnen 8 o Leonard, Glasmästare, n. Mästersa.muels- -' J. P., Handlande, st. Skärgärdsgatan 15. gatan J. P., Handlande (speceri-), s. Timmer- - J. A., Grosshandl., n. Regeringsgat. 49; mansgatan 27; bod: s. Wclmar-Yxkontor: st. Lilla Nygatan 1R. kullsgatan Johan, Grosshandlare, n. Vasagatan 22 - F. W" Handl., bodar: ö. Storg A., Hotell W 6. - Rudolf, Handl. (speceri-), s. Bränkyrka- Johanson, Carl Emil, Grosshandl., import gatan 181, allm. tel. 3306, bostad: s. och försäljning i parti af fläsk, ost, Cor- g ned-beef m. m., n. Mäster-Samuelsg J. P., Handl.,' n. Tegneregatan 28. Johansson, Aug., Grundläggare, s. Brän- - J. O., Handl., (speceri- och viktualie-); kyrkagatan 74. firma: C. E. Bergelmel och O. Johans- - Herman. Han delsbitr., st. Baggensg. 9. son, n. Kammakareg Alfred, Handelsbokh., n. Saltmåtaregat, - Victor, Handlande, ö. Karlaplan 2. 11, 2 tro Johanssons mek. Hjul, och Vagnfabrik, Kh. - J. 111.T., Handelsidk., n. Drottningg. 69; Kronobergsgatan 11; allrn, tel bod: s. g. 77. Tillverkning af alla slags åkdon, spe- '- A. M., Handelsidk.a, n. Limdtmak:g.7B. cialitet. Vagnshjurtillverkning -Sar- - C. M., Handelsid:a, n. Skoaffär, s. Horns- vens patenthjul>, hvaraf - så,:äl som.,', gatan vanliga hjul-c- ständigt lager. Akdons- - E. S. A., Handelsidk:a, ö. Ostermalmsg. 30. och hjulreparationer.. maskinhyfling -,E~ y. Handelsidk:a, n. Vasagat. 5.. och sågning verkställes.. Bsand- och Lifförsäkrings-åktiehelaget SVEA; ~ I~, Druttninggatan.

8 Johansson. J ohansson, J., Hotell värd, Hotell»Bellevue». Gust. Ad. torg :JI. C., Hotelvärdinna, n. Norrlandsg, Il. A. J., Husegare, n. Luntmakareg. 51. A, J., Husegare, n. Rådmansgatan 71. C. F., Husegare, s. Asögatan 62. Joh.. P., Husegare, Ö. Hiddaregatan 6. G. A., Husegare, 8. Högbergsgatan J., Husegure, s. Björngårdsgatan 5. - C. J., Husegare, s. Södermannag. 16 B. C. J., Husegare, s. Prestgårdsgatan 27 A. K, Husegare, s. Maria Qvarngata 5. C. J., Husegare, n. Observatoriegatan 18. Salomon, Husegare, s. Bränkyrkag. 76. C. H., Husegarinna, ö. Kaptensgatan 4. D. W., Husegarinna, n. Luntmakareg. 45. J. F., Hyrkusk, A. E. T. Nybergs hyrkuskverk. n. Biblioteksgatan 1~. J. A., Hyrkusk, n. Jakobsbergsgatan J. H., Ingeniör, Dj. Thorclls villa. - X. J., Inspektor, n. Dalagatan 3. - B. M., Kafe, n. Norrlandsgatan C. F., Kafö, n. Klara Vattugränd l. - Ch. L., Kafe, n. Klarabergsgatan F. A., Kafö, n. Hamngatan Il. - K., Kafeidkerska, n. Döbelnsgatan L. S., Kafe, Norra Blasieholmshamnen M. P., Kafc, n. Mäster-Samuelsg S. L., Kafe, ö. Riddaregatan Il B. J chanson, Clara, Kafe, n. Regeringsg. 3, 1 tro - 'I'hilda, Kafo, n. Klarabergsgatan J., Kafeidkerska, s. Högbergsgat Carl, Kamrer, n. Uplandsg. 41. Wilh.. Kapphand!., n..malmskilnadsg. 28; butik: st. Vesterlånggatan 57. A. O., Kassör, s. Södermannagatan 15. C. A., Kassör, ö. Riddaregatan 10. S., Kassör, n. Målaregatan 6. J. A. W., Kassör i Riksbanken, n. Kungstensgat. 29. Johansson, C. J. O., Kassör, S. Hornsg. 21, a. t A. P., Kontorsskr. vid Jernvägstrafiken, n. Mäster-Samuelsgatan J. O., Kontorsskrifv., ö. 'I'yskbagareg. 13. J chanson, Carl G., Körsnär (firma Lagerson & Johanson) Norr landsgatan 34, n. b.: bod: st. Vesterlånggatan 8. J. E., t. f. Laborator vid Karo!. Institutet, Kh. Handtverknreg. 3. Johansson, J. A., Lac1ugårrlsidkare, Dj. Källhagen. K. L, Lagerbiträde. Ö. Kommendörsg L. P.. Lagerbiträde, ICh. Parrnmätareg A., Landtbrukare, n. Vegagatan 3. - P. A., f. d. Landtbrukare, n. Döbelnsg. 6. Johanson, J. F., Lektor, n. ::II.-Sar::ne13g.38. Johansson, A. G., Likkistfubrikör: fabrik o. begrafningsbyrå: n. Tegnersg. 39, f. d. 11C; a. t. 4527; filial: n. Regeringsg Johansson, E. F., Likkistfabrikör, ö. Ju ngfrugatan Augusta, Linnesömmerska, n. Vallingatan 32, n. b. - B. M., Lärarinna, s. Götgatan 27. J ohanson, Hulda C., Lärarinna, Ö. Tyskbagaregatan 6. Johansson, C. O., Lästskärare. st. Nygränd S, - O. A., Löjtnant, Kh. Agneg. 5. Fritz. Löjtnant, Ö. Sturegatan 48, 2 tr.; postadr.: n. Målaregatan 6, 1 tro G. H., Maskinist, s. Prestgårdsgatan 12. J. P., Maskinist, 11. J'ulegatan 5. N. A., Maskinist, s. Ofra Stadsgården 6 A. - P., Med. D:r, ii. Riddareg. 39; mottagningstid 9~1O, 2-3, sönd TeL J. A., :Ilaharuhandel, gatan 2l. Kh. Handtverkare- - J. J.. Modehandl., ö. sturegatan 44; bod: n. Klarabergsgatan N. J., Murare, n. Roslagsgatan 49. Johanssons, Mek. hjul- o. vagnfabrik, Kh. Kronobergsgatan Il. - C. J. A., Målare, ö. Linnegatan G., Målare, n. St. Badstugatan 54. Johanson, G., Målare, n. Jakobsbergsg. 27; firma: Anderson & J chanson, verkstad; n. Hamngatan G., ~Hthl,re. n. St. Badstug. 5 J verkstad: Beridarebansgatan J. P., Målnre, st. Skärgårdsg. 15. J ohansson, C..T., Möbelhandlare, n. 'l'egnersgatan Olaus, N yktcrhetsvärdshusidkare, ö. Östermalmstorg 2. C. O., Operasångare, Ö. Gref-Thuregatan 72. Aug. Herman, Pappers- ochkontorsboksaffär samt tryckeri; kontor: n. Mäster- Samuelsgatau 2 B, 1 tro A. ]YL,Pr.l iskommissarie, t. f. Stadsfiskal, n. Beridarcbansgutan 23 A. C. L., Poliskonstapel, s. L. Glasbruksg. 16. F. J., Pol isöfverkonst., n. Vestmannag. 40. C. F., Postvaktbetjent, Kungsholmsgat. 4 Ö. g., 1 Jr. e. W., Postvaktbetjent, s. Stadsgården 22. G.. l., Postvaktbetjent, ö. Grefgatan 8 B. - J. A., Postvaktbetj., n. Drottningg. 45,3tr. - C. E., Provisor, n. Drottningg. 71 A. - K. E.. Restauratris, Ö. Kommendörsg lif. :K, Restauratris, n. Regeringsgatan J oh., Rättegångs. O. inkassobyrå, st. Storkyrkobrinken 3, 2 tr.; mottagningstid: S-11 f. m., 4-7 e J., Riksdngsfullrnäktig, Kh. Handtverkare-. gatan 23 A. A. E. J., Rådman, Ö. Brahegatan 33. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 160 Johansson. J ohanson, Alfred, Segelmakare, st. Öster- Johansson, Th. F., Stämningsman, n. l?arnlånggatan 22.. husg. 6, ö. g. 2 tro Utför inkaaserings- J ohansson,c.j.,sergeant,ö.andralifg. kasern. uppdrag., - H., Sergeant, Ö. Andra Lifgardets kasern. Johanson, Anna, Sömmerska} n. Bryggare - C. F., Sergeant, Ö. Svea gardes kasern. gatan 2 A, 1 tro Ö. g Aug., Sergeant, Ö. Svea gardes kasern. - Carl O., Tapetserare- o. dekorator; mo- - A. S., Sergeant, 24 E. Kh. Handtverkaregatan bieringsaffär; utställningsningslokal: n. Drottninggatan o.. försälj- 45,.1 tr.: - K. A., Sergeant, Kh. Marieberg. verkstäder: n. Klarabergsgatan 52; bo- - O. A. V., Sergeant, st. Skeppar Karls gr. 4. stad: n. Kungsgatan C. J., Sergeant, Långholmen. - N. L. H., TelegrafassIstent, O.. Sibylle- - Gustafva, Sjuksköterska, n. Drottningg. 5. gatan A. R., Sjökapten, n. Kungstensgatan 34. Johansson, J. T., 'I'elegrafassistent, s. Sve- - J. P., Sjökapten, ångf. B. v. Platen, Bergsgatan 28.. Kh. - denborgsgatan 12.. N. A. T., 'felegrafkommiss., Ö. Kardell- - K. J. A., Skeppstufvare, S. Asögatan 56. gatan t--r- J., Skomakare, n. Lutternsg. 12 C.; bo- - Bengt, Tjensteman l Olycksf.-forsakr.- stad: Ö. Skepparegatan 15. aktiebol. Norden, n. Brygl\'aregatan 8 A. Johanson, A. P., Skomakare, Ö. Sturegatan - A., Torghandl., st. Vesterlanggatan A. - G., Trafikchefsassistent, n. Kungsg. 18. Johansson, C. L., Skomakare, st. Vesterlång- - Aug. Herman, Tryckeri & Pappersaffär" gatan 63. n. Mäster-Samuelscr~tll:n 2 B, 1 tro - Axel, Skomakare, Ö. Tyskbagaregatan 10. (Andra porten fr. Ihbhoteksgatan). - C. F., Skomakare, n. Kungstensgatan 25; - F. G., Trädgårdsmästare, s. V. Qvarnverkstad: n. Holländaregatan 7. gränd J. G., Skomakare, st. Gåsgränd 1. - J. W., Trädgårdsmäst., n. Sveavagen P. A., Skorstensfejare, st. Prestg. 27. Johanson, C. G., Tullvaktm., s. Fj~l~p' 12 B. Johanson, Carl A., Skräddare, firma: Ek- Johansson, C. G., Tullvaktm., S. Asog. 15l. vall & Johanson, s. Högbergsgatan 27, - C. J., Tullvaktmäst., st. Jerntorget tr.; bod: st. Storkyrkobrinken 9. - C. R., Tullvaktm., s. Prestgårdsg. 2C. Johansson, F. E., Skräddare, S. Krukomaka- - F. G., Tullvaktm. S. Renstjernasg. 17 A. regatan 5. - J. L., Tullvaktm., Ö. Humlegårdag J., Slagtare, s. Ölandsgat. 9, tel. 146; - N., 'I'ullvaktmäst., Ö. Storgatan 20. bod: st. Köttorget 6, tel N., Tullvaktmäst., Ö. Valhallavägen Bl. - Karl, Slöjdlärare, n. Drottninggatan J., Tulluppsyningsman, n. Döbelnsg A. L., Smed, Ö. Grefgatan C. E., Underofficer vid flottan, Skepps- - J., Smed, Kh, Handtverkaregatan 12. holmen. Johansson & Stålhammar, Smed och Vagn- Johanson, J. N., Urmakare, st. St. Nyg. 38. makare, Jerfva. - L. J., Utskänkningsförestånd., n. St. Bad- Johanson, C. F., Snickare, Ö. Nybrog. 1 B. stugatan 2l. J ohansson, Aug., Snickare, n. 'I'egnersg, 19. Johansson, Alfr., Utskänkningsförest. Ö. Ro- - A. P., Snickare, n. Bryggaregatan 4. slagstorg 2 och 4. - A. P., Snickare, Ö. Sibyllegatan :';J. - August, f. d. Utskänkningsförest., s. S:t - E., Snickare, st. Skärgårdsgatan 13. Paulsgatan D. A., Snickare, s. Tavastgatan 17; verk- - J. A., Utskänkningsförestånd., n. Höstad: Badstugatall 28. torget 14. Gustaf, Snickare, Kh. Flemingg A. M., Utskänkningsförest., n. Odeng J. G., Snickare, Norrlandsgat. 37; verk- - J. M., Utskänkningsförest., n. Klara n:a stad: n. Lutternsgatan 13. Kyrkogatan 6. - N. P., Snickare, n. Luntmakareg. 34 C. - A. G., Vaktmästare, st. Skärgårdsg Carl N., Snus- och Tobakshandel, n. Hö- - C. A., Vaktmästare, Nationalmuseum. torget J. A., Vaktrnäst., Dj. Kaptensudden. - C. J., Spegelfabrikör, s. Hornsgatan J., Vaktmästare i marinförvartningen, n. - P., Spiselfabrikör, n. Johannesgatan 14. Beridarebansgatan 23 A. ----:S., Statskommissarieenka, n. Bryggareg. - J. L., Vaktmästare i Riksbanken, st. Jern-.~ 8 A. G., Stentryckare, f. d. Th. Wameckes & - torget 83. K., Vaktmästare, n. Mäster Samuelsg. 34. K:nis stentryckeri, n. Drottningg S.; Vaktmästare, S. Nya Sandbergsg Joh., Stråhattfabrik s. Mariagatan 16 A. - S. G., Vaktmästare, Dj. Skogsinstitutet. - C. A., Styrman, s. Prestgårdsg, 13 A. - A., Vaktmästare, st. Riddarhuset. Brand och Lifföl'säkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Johansson-Johnsson. 161 Johansson, A. J., Vaktm. i Finans-Dep., st. Jonason, K. J., Snickare, Kh. Fleming- Myntt. 4. gatan 7; verkst.: Kungsholmsg C. A. L., Vaktmåst. i statskontoret, ö. Jonasson, N. B., Klädsömmerska, ö. Gref- Skepparegatan 6 A. Thuregatan 25 A. K, Vaktm. i Riksbanken, Kh. Scheeleg Anders, Sergeant vid Brandkår., n. Malm- - F. G., Vaktm. i tullstyreisen, ö. Kardell- skilnadsgatan 64. gatan , Underofficer, s. Klevegränd 4. - J., Vaktmästare i börsen, st. Börshuset. Jones, Jeanette, n. 'I'egnörsgat. 21: egarinna - J., Vaktmäst., st. St, Nygatan 2. af Centralbazaren, n. Vasagatan J. A., Vaktmästare, Kh. Sot Gör. Sjukhus. - Rachel, Källare och Kafe, n. Hamng L. F., Vaktmästare i Statskontoret, n. A. O., Källarernåst., n. Regeringsg. 60 o. 62. Mäster-Samuelsgatan 33. Anton, H., Plats- och reseagenturaffär; - M. P., Vaktrn:, l~. Drottnin~gatan 27.. Smålanclsgatan 10, 2 tr.; telegrafadr.: - P. V., Vaktm. l Sällsk., n. Smalandsg.28B. Ioneses. Johanson, O., Vattenfabrikant, ö. Grefgat. - J. A., Skudespel., ö. Sibyllegatan , (firma: E. H. Ericsson & Kmi), ö. Jonsscn, John, Tjensteman vid Brand- och Kaptensgatan 16. Lifförsäkr.-Bol. Skåne, n. Arsenalsg. 3 B. J ohanssou, C. J., Vedhandl., n. Lästmakare- Johnsson, C. E., Accidenstryckeri, s. Götg. 29. gatan 11. Johnson, L. F., Arrendator, s. Krukomakare- Johanson, F. O., Vedhandl., ö. Lilla Qvarn- gatan 13 B. gränd 3. J oussun, C. A., Bagare, s. Vestgötagat. ö. - C. P., f. d. Verkmäst., Valhallavagen 48. J0111lS80n.N. P., Bagare, n. Roslagsg. 49. Johansson, F. E., Verkmäst., ö. Sturepark, 3..J onsson, O.. Bagare, ö. Gref-Thureg. 30 B. - N. J. A., Verkmästare, ö. Hurnlegårdsg.Ll. - A. C. E., f. Eriksson, Barnmorska, s. - Carl F., Viktualiehandlande, st. 'I'rång- Högbergsgata 23. sund 12; bod: st. Stortorget 7. - Cat., Barnmorska, ö. J ungfrugut. 27 A. - J. A.. Viktualiehandl., Kh. Hanritverkare- Johnson Ida, f. Claesson, Barnm., n. Upgatan 21. lands gatan '18. Johanson, J., Vinhandl., firma: J. Johanson & Jonson, J. A.. Hlindlärare, n. Döbelnsg.58. K:ni, ö. Linnegatan 6; Iagerkäl lare: Johnson, Adolf, Bokförlägg., Observatorteg. ö. Stnregata,n ; kontor: n. Karduansmakareg. 14. Johansson.j å. Akare, n. St. Badstug A. F., Bokförläggare, n. Brunnsgut A. J,;'., Akare, ö. Jungfrugatan C. G., Bokhandelsbitr., ö. Skepparg C., Akare, n; Mäster-Samuelsg. 32. Johnsson, Gustaf Adolf, Bokhandelsbiträde, Johanson, E., Akal:e, s. Renstjernsg. 17 A. n. Korrrualmstorg 2 D. Johansson, F. T., Akare, n. Boslagsgut. 2. Jonsson, A. A. E., Bokh. ö. Brahegat, 60. J., Akaj-e, s. Tjärhofsgatan 21. Johnson, A. G., Bokh., Kh. Bergsgat A. S., 4keri, ö. Storgatan 21. Jonsson, A. W., Bokh., ö. Komrnendörsg. 21 B. - J. P., Angf.-befälh., ångf.»juno», Kh. Jonson, F. Vilh., Bokh., s. Björngår.Isg. 2. Bergsgatan 28. Johnson, J. A., Bokhållare, ö. Floragat J. P.,.Anl{f.-befälh., s. Götgatan 32 A. - J. L.. Bokhållare, s. Folkungagatan 8A. - J. A., Angslupsbefälh., Dj. Falkenbergs- Jonsson, K. J., Bokh., s. 'l'jarhofsgatan 7. gatan" 5. J onson, O. A., Bokh., n. Malmtorgsgat J. ~L Angslupsbefälh. s. Bränkyrkag.7. Jonsson, C. J., Brefbärare o. Huseg., Dj. - M., 4ngslupsbefiilh., Dj. Falkenbergsg.5. Breda gatan 8. - A., Ofvervaktmästare i Kammarrätten, ö. Jonson, P. J., Brefb., n. Kammakareg. 22. Kardellg Ch., Byggmästare, n. Brunnsgatan 5. Johnn, Carl, Musikhandl., Ö. Kommendörsg. Johnson, Edvard, Cigarrfabrikör. n. Regerings- 4; musik-, sträng- och instrumenthandel gatan 71. 'samt musiklånbibliotek, Slussplan 6~1B. Jonsson, G. A. F., Cigarrfabrikör, s. Bengt.- J. F., Vaktmästare i 4 roten, s. Torkel Ekenhjelrnsgutan 25. Knutssons gata 16 B. - Carl J., Dispachör, ö. Kommenclörsgat. Johns, Theodor, Grosshandlare, n. Karduans- 21 B, :J, tr.. kontor: Skeppsbron 12. makaregatan 8 B, 2 tr, J onsons, Fr., efterträdare, Egendomsagentur; Jolin, 1\1. C., Enkefru, n. Vallingatan 32. innehafvarc H. von Hamm, kontor: st. Severin, e. o. Professor, sekreterare i Stora Nygatan 27. Kungl. Patriot. sä llsk.; träffas alla Jonsson, A. Ch., Enkcfru, n. GlaKungsholmshelgfria dagar 9-10 f. m., 11. Kam- brogatan 13. makaregatan 4.5 (= Valling. 26 B). - C. A. C., Enkefru, n. Drottningg. 80 B. J ollasse, Carl, Agent, n. Klarabergsg. 52 C. Johnsson, Ch., Enkefru, n. Va.llingatan 30. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 11

11 162 Jonzon--Jonsson. Jonzon, E., Eukefru, ö. Brahegatan 16. Jonsson, Erik N., Ingeniör vid Btadsinge- Johnson, Ebba, Enkefru,' ö. Floragatan 6. niörskontoret, ö. Riddareg J., Enkefru. n. Brunnsgatan 3. - C. J., Isskåp- och Klosettfabrik, Kh. Fle- - J., Enkefru, ö. Karlavagen 25. minggatan 7; verkstad: Kungsholmsg J., Enkefru, n. Regeringsgatan Augusta, Kafö, ö. Gref-Thuregat. 24 B. Jonsson, Å., f. d. Fabrikör, ö. Artillerig Erik, Kafe, n. Mäster-Samuelsgatan M. C., Fanjunkare, Ö. Kardollgatan Maria, Kokfru, Kh. Fleminggat. 27, 2 tr.; -- J. A., Folkskollärare, s.. Ostgötag. 27. åtager sig tillagning af middagar och - Å. W., Folkskollärar:a. s. Nytorgsg. 15. supöer.. Johnson, H. S., Folkskollärarinna, ö. Kom- Jonson, N., Kommissionär, firma Jonson & mendörsgatan 8, 3 tro Holmberg, n. Smålandsgatan 28 A. Jonsson, J. G. & K:ni, Glas- O. porslins- Jonsson, Wilhelmina, n. Vallingatan 30, magasin, st. Jerntorget 80; kontor o. Konsthandel: Kungsgatan 9. lager för partiaffärer: S. Mariagränd 8. Johnson, Axel, Konsul för Siam, bostad: n. Jonson, Oscar, Handelsbokh., n. Jakobsgat.Vasagatan 4; innehatvare af firman A. 15, 3 tro Johnson & K:i, kontor: n. Vasag. 4. Ex- - E. C., Handelsidk:a, ö. Nybrogat. 14 B. portörer af svenskt jern, stål och trä. Jonsson, J. C., Handelsidk:a, n. Norrlands-. Importörer af stenkol och cokes från gatan 47.' -England och Tyskland; upplag vid Vår- -- M., Handelsidk.a, n. Norrlandsg. 39 O. 41; tan af manganjern, kiseljern, gjuttackbod: ö. Storgatan 13. jern, äkta Dina tegel samt alla sorters -- S. H., Handelsidk:a; bod: St. Badstug. 42, sågadt och hyfladt virke; brädgårdar: Johnsson, Andreas, Handlande, st. Nedre s. Bondegatan 14 och Skånegatan 7. Munkbron 1. Hufvudkontor: n. Vasagatan 4. Bräd- Jonsson, Aroll, Handl, (diverse-), n. David gårdskontor: Skånegatan 7.. Bagares gata 22 och 24. Jonsson. P. Å., Korftillverkare, S. S:tPaulsg. - A., Handlande, s. Kapellgränd 6; bod: 36; fabrik: Torkel Knntsons g Götgatan 50. J ohnson, Magnus; Källaremästare, n. Non- - A. T.. Handl., s. Götgatan 29. landsgatan 36. Innehafv. af Kafe Vie- Johnsson, C. E., Handlande, ö. Stureg. 6. toria, n. V. Trädgårdsgatan C. E., Handlande, s. Mariagatan 16 A; Jonsson, C...A., Kötthandel, o. Majorsg. 12; bodar: st. Vesterlånggatan 57, Horns- bod: Ostermalms saluhallar. gatan 1 och Götgatan A., Kötthandl., S. Hammarbyg. 3. Johnson, C. J. L., Hand1., Ö. Gref-Thure- Johnson, J. E., Literatör. s, Asögatan 145. gatan 62; bod: S. g T. H., Lokomotivförare, s. Hornsg. 92. Johnsson, C. P., Handl., n. Uplandsg. 34; Johnson, A., Lärarinna, Ö. Kommendörsbod : Mäster-Samuelsgatan 41 C. gatan 39 B.. -- Gus~~f, Handl., n.. Regeringsgatau 80; Jonsson, M. Ch." LärariD1~a, s. Hornsg. 12. mjöl, gryn, specerier m. m. Johnsson, J. A. r., Ma.tenalbokh., S. Dufvo- -- G., Handlande, st. Svartman~atan 24. gränd J. A., Handlande,' st. Vesterlanggat. 36; Johnson, P. P., Matvaruhandel, s. Hornsbod: derstädes. gatan 42; bostad s. Repslagareg Jonsson, J. G., Handl., (glas och porslin), - Erik Gustaf, Med. Dokt., n. Regerings- s. Högbergag. 21; bod: st. Jerntorget 80. gatan 26; trä~as kl. 2--t 4; sjuk bud Johnsson, J. P., Handl., n. Kungsgatan 10. kl. 8-9 f. m. - J. 8., Handlande, Norrtullsgatan Herman, Med: D:r, Kh. Handtverkareg. - J. S., Hand1., n. Vestmannag. 33; bod: 23 B; träffas söknedagar '/23-1/24e. m. st. Köpmangatan 12. sommarmånaderna f. m.; sön- Johnson, W:m, Handl., innehafvare af firman och helgdagar f. m.; sjukbesök Nordblom & Lindström, n. Stora Vattu- före 10 f. m. gatan 5; bodar: n. Drottninggatan 27 Jonsson, J., Musikdirektör, n. Herkulesg.5. och ö. Linnegatan 7. - J., Musikdir., n. Mäster-Samuelsgat. 63. Jonsson, A. F., Husegare, st. Pelikansgr. 2. Johnson, Å. M., Musiklärarinna, s. Repsla- - C. J., Husegare, s. Kocksgatan 32. garegatan C. J., Husegare, Norrtullsgatan 29 E. - - A., Målare, ö. Riddaregatan E. W.. Husegare. Kh. S:t Eriksgata 11. Jonsson, F. O., Målare, s. Hornsgatan G., Husegare, Ö. Valhallavägen C. E., Möbelsnickare s. Bränkyrkagatan - S. C.. Husegarinna, n. Saltmätareg.12 A. 14; tapetserareverkstad s. h.: möbel- Johnson, C. G., f. d. Hyrkusk, s. Kapell- utställning. s. Hornsgut. 34 midt emot gränd.9... Maria.kyrka. Brand- ooh lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 J ohnson-j osephsson. 163 Johnson & k:ni, Adolf, Pappersaffär. Neder- Jonsson, C. A., Verkmästare, Bergsund. lag af Engelskt postpapper från Ho- - J., Verkmästare, n. Kl. n. Kyrkog. 26. ward & Jones i London, lager af om- Johnson, P., Verkmästnre, n. 'I'egnersg. 6. slagspapper och papp af iviunksjö m. fl. Jonsson, SO"Verkmästare, Kh. Fleming. 6. fabrikers tillverkningar; n. Karduansrna- - A. T., Akare, Q. Roslagstorg 12. karegatan 14. Johnsson, L. J., Akare, ö. Skepparegatan 49. Jonsson, G. F. V., Paraplymakare, ö. Ny- Jonsson, O., Akare, n. Döbelnsgatan 22. brogatan 7. Jordbrukarens Tidning, expo Ö. Skepparegat. - August, Plåtslagare, n. Jakobsbergsg. 26, 2 tro kl. Il-l. 32; ingång i inkörsporten. Jordell, C. H., Provisor, Kh, Scheelegat. 14. Johnson, C. F., Postexpeditör, st. Slotts- Jordemodern, 'I'idskr., n. Mäster-Samuelsg. 39. backen 6. Jorden rundt, veckotidning, ö. Sturegat J. R, Ritare, Kh. Pipersgatan 22. Josefson. G. V., Bagare, n. 'I'egnersg. 20 B. - C. J., Sadelmakare, n. Drottningg. 83. Josefsson, A. S., Folkskol lär.a, ö. J ungfrug. 18. Jonsson, Frans, Segel-, Flagg- och Kom- Josephi, Fanny, Enkefru, Ö. Sturegatan 24. passmakare, S. Stadsgården 14 B. J osephinahemmet, s. Högbergsgatan 4L Johnsson, J. M., Segelmak., S. Nytorgsg. 9. Josephson, E., Arkitekt, n. Tunnelgatan A. H., Sergeant, Ö. Andra Lifg. kasern. Victor, BokhancU.; firma: Nordin & Jo- - J., Sergeant, ö. Tyskbagaregat. 11. sephson, n. Rådmansgatan 10; bod: - J. L., Sergeant, S. Hornsgatan 71. Drottninggatan 37. Jonsson, Anna, Sjuksköterska, n. Klara n. A., Enkefru, n. Tunnelgatan 27. Kyrkogata 5. H., Enkefru, n. Vestrnannagatan 17. Johnsson, A. P., Skomak., Ö. Sibylleg. 27. Henning, Fliisk- O. Korfhandel, n. Slöjdg. 7. Johnson, Johan Ludvig, Skräddare, st. Ve- Brigitta, Fru, n. Döbelnsgatan 11; tapissterlånggatan 75. serihandel, n. Klarabergsgatan 23. Johnsson, Edla, Skådespelerska, n. Frejg. 67. B. W., Fröken, ö, Valhallavägen 3L - A. S., Småskollär:a, Ö. Gref-Thureg. 29. J., Fröken, ö. Gref-Thuregatan 36 A. - C. K, Snickare, S. Brunkyrkagatan 14. Semrn i, f. a. Grossh., n. Drottningg. 60. Jonsson, J. K, Snickare, n. Karlbergav Wilh., Grossh., firma: Bendix, Josephson Jonzon, C..M., Tjensteman i Posten, s. & K:i, ö. Sturegatan 2: kontor: n. Svartens gata 9... Regeringsgatan 11. Johnsson, S. V., Tjensteman i Agir, ö. Gref- John, Grosshandlare; firma: Bendix, Jo- Tureg. 77. sephson & K:ni, ö. Stureg. 2; kontor: Jonsson, V. O. A., Trädgårdsmästare, Dj, n. Regeringsgatan 11. Bergsgränd 4. H. S., Handelsfirma, n. Tunnelgatan 27; Johnson, Gust., 'I'rävaruhandl., n. Kung- kontor o. och lager: st. Munkbrog. 6. stensgatan 29. Semmy, Handelsbokh., n. Döbelnsgatan Jonsson, C. A. O., Tullvaktmästare, st. Jern- 11, 4 tr. torget 57. S., Haude lsidk.a, n.lyläst.-samuelsg. 41 A. - C. J. T., Typograf, Ö. Styrmansgat. 41. Fredrik, Handlande, n. Klarabergsgatan - Aron, Utskänkningsförest., st. Salviigr ; kontor: st. Stora Nygatan Axel, Utskänkningsförest., ö. Linneg. 20. G. M., Handl., n. Rosengatan 3; bod: - Maria C., Utskänkningsförest., s. Wollmar- 'I'egncrsgatan 1. yxkullsgatan 15. Joseph, ö. Nybrogatan l B; Herrekipe- Johnson, L., Vagnmak., n. Döbelnsgatan 22. ringsaffär. n. Drottninggatan 28. Jonsson, B.. Vaktmästare, n. Klarabergsg. 70. Otto, vice Häradsh öfd., n. Lästmakarg. 4. Frans, Vaktmästare i Finansdepart., ö. C. D., Med. D:r, n. Hötorget 11, 1 tr., Brahegatan 28. mottagning: hvardagar 9-10 f. m., F. L., Vaktmästare i Riksbanken, n. 2-3 e. m.: helgdagar f. m. Beridarebansgatan 23 A. A. K., Modist, Drottninggat. 58. J., Vaktm., Riksbanken. Ludvig, Förste Regissör vid K. Operan, J., Vaktmäst., st. Skeppsbron 20. Floragatan 15. J. A., Vaktmäst., Kh. Flemingg. 27, 2 tro Josephsson, G.. Agent, ö. Nybrogatan l B. J. F., Vaktmästare i Stora Sällskapet, Axel, Bokhå ll., ö. Linnegatan 12. n. Smålandsgatan C. D., Bokhåll., ö. Linnegatan J. lyl,vaktmästare, n. lyi.-samuelsg Cicilia, Enkefru, ö. Linnegatan J. P., Vaktmästare i Justitierevisionen, J., Fröken, ö, Grefturegatan 36. ö. Skeppargatan 13. Alb., f. d. Handlande, Engelbrektsgatan Johnson, J. P., Vaktmäst. i K. Patentbyrån, 31 B. n. Brunkebergstorg 18. J., Hand!., ö. Nybrogatan 1 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 164 J osephsson-j äderlund. Josephsson, Joseph, Handl. (galanteri-), n. Julin, E. J.\ Vaxduksfabrikör. s. Wermdög. 57. Drottninggatan C. F., Akare, n. Döbelnsgatan Joseph, Handlande; firma; Josephsson & - se äfven Joulin. Agren, ö. Karlavägen 20; bosättnings- Julinder, D., Bokförare, n. Vestmannag.57. magasin: n. Drottninggatan 13. Julius, H., Bokh., st. Triewaldsgränd 1. - R. A. J. A., Kafeidkerska, s. Hornsg August, Handl., n. Drottningg.20; spe- - C., Lamp- och Lysoljeaffär i parti och cerimagasin: n. Drottningg. 38. minut. Kontor och lager, ö. Lirmåg. - Albert, j.or, Hattfabrikör, ö. Kommen- 12. Bodar: ö. Linneg. 12 (Tel. 7231) dörsgat. 15; bod: st. Storkyrkobr. 16. o. st. Österlångg. 14 (Tel. 2034). Jundelsky, J., Handelsresande, s. Prestgårds- - Edvard, ö. Linnegatan 12. gatan 11 B. Joulin, Axel, Bokhållare, n. Holländareg , Med. Kand., s. Prestgårdsg. 11 B _ - J., Husegare, n. Holländareg. 1. Jungbeck, Edmund, Bokhandelsbiträde, ö. - Albert, Hyrkusk, n. G:la Kungsholms- Ostermalmsgatan 21, 11/2 tro.. brogatan Karl, Revisor i Kammarrätten, Oster- - Fredr., Hyrkusk, n. Beridarebansg. 19. malmsgatan Fr., Hyrkusk, st. Lilla Nygatan 9. Jungstedt, Hugo, Kapten vid Generalstaben, - G., Hyrkuskrörelse o. kontor; innehaf- Ostermalmsgatan 15. vare: Carl G. J oulin, n. Brunkebergs- - Axel, Porträtt- och genremålare, n. Bigatan 4; beställningskontor: n. Rege- blioteksg. 11. ringsgatan 11 och ö. Brahegatan StJ äfven Ljungstedt. Rikstel., Allm, tel och Bell. Junker, C. W., Bokn., Ö. Gref-Thureg. 24 C. tel Ferd. C., Handelsresande, S. Ostgötag J. F., Utskänkningsförest., ö. Norrlands- Jurell, G. R., Bokh., ö' Brahegatan 17. gatan 60. Jureen, M. E., Fröken. ö. Linnegatan P. J., VäJ:dshusidk., n. Hölländateg 5. - Aug., Inventarieförvaltare vid flottan, Jubell, O. W., Bokhandl., n. Uplandsgatan Skeppsholmen,Ostra bostallshuset 6. 27; innehafvare af Sunesons Bokhandel, Juridiska byrån för husegare, n. Regeringsn. Norrmalmstorg 1. gatan 12; kl. 11-2; Allm. tel M., Enkefru, n. Uplandsgatan 27. Juringius, Paulina o. Beata, Fröknar, st. Juel, H. O., Fil. Lic., n. Jakobsbergsg.22. Lilla Nygatan C., v. Häradshöfd., n. Drottningg. 73 A. - C;, Registrator, ö. Skeppareg. 12 o Christine, Kammarrättsrådsenka, n. Ja- - J. H., Skönfärgare, S. Barnängsgatan 8. kobsbergsgatan 22, 2 tr, Justerings- och Kontrollbyrå, Finansdepar- - A. B, Kapten., Ö. Artillerigatan 32. tementets, st. Norra Riddarholmshamn. 1. Julander, E. C., Utrnätniugsm., ö. Stureg 46, Justeringsverk, n. Hötorget 15. Ö. g. 2 tr.; träffas kl. 6-7 e. m.,,(södra), Södermalmstorg 24. Juhlin, Sofia, f. Eriksson, Barnmorska, n. Justitiekanslers-expeditionen, st. Vestra Rid- Tulegatan 21. darhusfiygeln. - J. K, Bokförare, ö. Riddaregatan 36. Justitieombudsmans-expeditionen, Birger - J." M., Byggmästare, n. "I'ulegatan 21. Jarls torg 2. Tel J ustitierevisions-expeditionen, st. Myntt J. M., Byggmästare, n.rensgatan 3. Justitiedepartementets statistiska byrå, Rid- - M., Enkefru, n. Vallingatan 8. darholmen 6. - Ludv., Kontorsskrifvare å hamnkontoret, Justitiestats-expeditionen, st. Mynttorget 2. s. Hornsgatan 39. Jäderen, E. A., Kammarskrifvare, s. Sit Juhlin & Andersson, Specerihandl., n. Rens- Paulsgatan 23. gatan 8. Jäderholm, C. Emil, Bokh., n. Regeringsg. 67. Juhlin-Dannfelt, G., Kapten, n. Malmskil- - C. K, Med. kand., Kh. Bergsgatan 13 B. nadsgatan J. C. M., Professorsenka, n. 'I'egnersgatan Julin, S., Agent för Cunard-Iinien, s. Klev e- 4, 3 tr. gränd 5, kontor: st. Osterlånggatan se äfven Jederholm. l-m. C., Enkefru, n. Sergelgatan 2. Jäderin, E., Lektor, n. Drottningg. 73 C. - L., Inspektor, ö. Karlavägen A.. W, Redaktör, Kh. Hummersberg. - C. F., Lärftskramhandl., firma: C. A. Jäderlund, A. V. F., Bokh., n. Vestmannag. 42. Berg, n. Regeringsg. 9; bod s. g Hugo, Grosshandlare, n. Uplandsg J., Rustkammarsmed, ö. Artillerig. 10 B. firma: Ygberg & Jäderlund, kontor: - A. F., Skådespelare, Kh. Flemingg. H. Kungsgatan 15 A... - ~. L., Skådespelerska, ö. Karl~vägen 26, - A., f.. d. Grossh., n. Mästersamuelsgatan - J. A., Tobakshandl., Kh. Flemmggat A, 3 tro Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13.Drottninggatan.

14 Jädcrlund-Kallenberg. 165 Jäderlund, T., Hofrättsnotarie, n. Kungsg. 28. Jönsson, Olof, Provisor, Ö. Gref-Thureg E. R. G., e. o. Kammarskrifvarc, ö. Gref- A. O. & K:i, Tapetförsäljning, n. Vasag. l. Thuregatan L., 'I'rikåhandl., n. Vestmannagatan Oskar, Kontorist, s. Fjällgatan H. P., Vagnmakare, n. Smala gr. 13 B. - L. G., Sergeant, Kh. Pontonierbat. kasern. - Ludvig, Verkmästare vid aktie-bol. Se- Jäderströrn, J., Bokhållare, ö. Floragatan 17. parajor, Kh. liandtverkareg. 2:1,A, 3 tro - firma Magnusort & Jäderströrn, Ljusko- - Jöns, 4kare, n. Smålandsgatan 30. pierings-atelier, ö. Karlaväg. 15 A, 5 tro - Sven, Ångfartygsbefälh., s. Stadsgård, 20. Allm. t , Jäger, C. A., f. d. Fabrikör, n. 'l'egnersg, se äfven Jreger. Jägerström, S. V. o. E., Fröknar, n. Observ a- toriegatan 5. Järnbäralands Bok- och Accidenstryckeri, G. L. Aslund, n. Mäster-Samuelsgatan 2. Jästaktiebolag, Stockholms Nya, postadress: Albano. Jönköpings Juridiska byrå, (afdclningskontor till samma firma i Jönköping; innehafv, v. Häradshöfding Axel Cronholm; föreståndare och prokurist: Erik Lundin) ombesörjer inkasseringar, lagsökningar och rättegångar, bevakar mål vid domstolar, embetsverk och myndigheter samt meddelar upplysningar om firmors soliditet. Vesterlånggatan 16 (Skandinaviska Kredit- Aktiebolagets hus). Kontorstid Allm. telefon Jönköpingsmagasinet, tapet- och parfymhandel m. m., n. Regeringsgatan 45. Jönsson, E., Agent, n. Regeringsgatan N. P., Agent, kontor: st. Vesterlångg. ::>2. M., Arrendator, Dj, Stora SkUgg[LII. - J. V. F., Bokh. ö. Styrmansgatan 2. - M., Dumgarderob. Ö. Nybrogatan 6 B. - C. D., Enkefru, n. 'I'egnersgatan 6. - J. C., Enkefru, Kh. Handtverkareg Gustafva, Enkefru, s. Södermalmstorg 6. - J., Fil. Kand., n. Sergelgatan 8. - B. C., Folkskollärarinna, ö. Karlavägen35. - H., Folkskollärarinna, ö. Sturegatan 3l. - M. G., Folkskolelär:a, n. Luntmakareg W., Förestånderska vid Sabbatsbergs fattighus, n. Sabbatsberg. - J., Grosshandl., ö. Sturegatan 7. - P., f. d. Grosshandl., n. Regeringsg. 9I. - Elin, Handelsidkerska. ö. Karlavagen Wilh., Handelsres., Kh. Soheelegatan A. P., Handlande, n. Kungsgatan A. P., Handl., n. Jakobsbergsg. 29 o. 3I. - J. P., Handlande, n. Kungsgatan 10. A., Husegare, n. Regeringsgatan 92. J ohanna, Husmoder för Ålderdomshemmet, Kh. Kungsholmsgatan 18. A., Instrumentmakare, s. Badstugatan 6; verkstad: s. Tawastgatan 4. J., Lärare i Kalligrafi och Handelsvetenskap, st. Lilla Nygatan E. Alma, Mjölhandel under firma: A. Nyman, Hötorget 11. K. (J emför stafning med e.) Kabinett, S. k., se Cabinets. Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt, 2. Kaeding, F., Kungl. Hofskråddare. Norra Smedjegatan 8. Se annonsafd. sid. 40. Kaflc, A. o. L., Fröknar, Gref-Turegat. 44. Kahl, B., Enkefi u, s. Stadsgårdcn 8. - C. A., f. d. Handl., n. Drottningg. 17. C. A. & K:ni, Lärf'tskramhandels-firrna, eges af G. Rising och F. Tidblad; bodar: n. Drottninggatan 63 B och n. Fredsgatan 22. G. A., Meteorol. Instrumentmakare, n. Kungsgatan 10. Kahlmeter, T., Fil. Dokt., Kollega, ö. Bra- 11egatan Kahlström, J oh., Bryggmäst., s. Ostgötag O. P., Folkskolel., s. Ny torget 45. Kahn, A. A., Bokh., n. Mästersamuelsg C. J., Bokh., n. Mästersamuelsgutan L. W., Bokh., 11. Mästersamuelsgatan N. M., Bokh., n. Uplandsgatan 22. H. O. U., Fröknar, Ö. Brahegatan 41. A. T., Grosshandl., Ö. Sibyllegatan 3 A; kontor: st. Osterlångg, l; öppet 8-5. Herrrnan, Handelsagent, Ostermalmsg. 19. L. M., Handlande, n. Upiandsgatan 22. Ed., firma Lund & Kahn, n. Uplandsgatan 22, 2 tro F. J., firman eges af L H. T. Lundberg, st. Kornhamnstorg 61.. Henri, n.l\iästcrsamuelsg. 19; firma: Henri Kahn & K:ni, vin- o. spi rituosaaffär, n. Arsenalsgatan 1 A. Kahnberg. J., f. d. Fanjunk., n. Tegnersg. 28. Kaiser, Edv., Agent, n. Slöjdgatan 9. Kaijser, F., Amanuens, s. 'l'järhofsgatan 11, Kalb, M., Enkefrn. s. Högbergsg. 43. Kalen, se stafning med C. Kalin, S., Fröken, Drottninggatan 10. Kalk- och Cement-Aktiebolaget, Tessin, kont. till 1 april 1891, ö. ViJlag. 4, fr. samma dag st. Lilla Nygatan 10. Kall, O. A., Enkcfru, n. Surbrunnsgatan 42. Kallander. P. M., 'l'ullvaktrn., s. Svedenborgsgatan 9. Kallenberg, A. H., Artist, n. Luntmakareg Robert, Bok- och pappersh.; firma: J. J. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan 27.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.: 84 Diiben -Edelswärd. Diiben', L A., v. Enkefriherrinna, n, Karl- Ebbes bruks gjutgodsförsäljning, st. Stora bergsvägen 12. Nygatan 23. - J. A" von, Frih., Löjtn. vid flottan, Ebbesen, J. C., Bokhållare,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 46 Byråer-Calleberg. Byråer för ombesörjande af begrafningar, n. Bäckström, Edvard, Redaktör, n. Drottning- St. Badstugatan 25; st. Vesterlånggatan gatan 45; träffas i redaktionsangelägen- 26 och Svartmang.

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. I B. Baarsen Bank. Breckman, H. W., Enkefru, 17 A, l tro se äfven Beckman och Bäckman. Baarsen, E., Fru: inackordering, Malmskil Beeckström, O. Ch., Enkefru, Norra Tullnadsgatan 9, 2 tro portsg. 15. Bach,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 136 Jachreus-Jagdmann. Jacobsson, P" Handl., n. Tulegatan 9. J - John, Hofmusikhandl, n. Wallingatan 4, piano- och orgelaffär ; Drottninggatan Jachseus, C. G., Bokförare, s. Bellmansg. 24. 56, 1 tr., ing.

Läs mer

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t'

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t' Halsduksfabrikanter-s-Handlande. 425 Haladukefabrikanter t Andersson K A, se Hägglund Blomqvist A, N orrtullsg. ly Christensen A Malmskilnads~ & C:o - A Götg-atan 39 gatan 31', - l\'lar~a, Gref-Thureg.

Läs mer

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg.

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg. 210 Söderström-Teknisk tidskrift. Söderström, J. O., Musikalisk Instrument- Tapper, F. J., Skomakare, n. Stora Badmakare, s. Skaraborgsg. 12. stugatan 60. - C. P., Ornamentsbildh., s. Pilg. 16, 18. Tarras,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 110 JungstedtKalen. Jungstedt, Axel, Elev v. Akad. för de fria Jönsen, E., Enkefru, Ll. N. Humlegårdsg, 35 Konsterna, n. Brunkebergstorg 18. Jönsson, C. L., Enkefru, n. Målaregatan 7 Hugo, Löjtn. vid Fortifikation.,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6.

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6. 74 Expeditioner-s- Falk. Expeditioner: tor och expedition: Mäster-Samuels- - Justitierevisions-, st. Mynttorget 2. gatan 62; öppet kl. 9-2 och 5-7. - Justitiedepartements-, dito. Fahlcrantz, G., v. Häradsh.,

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Durling-Edelswärd. 91 Durlmg, A. H., Förest. vid Allm. Försörjn.- Ebeling, A., Bokhandl.; firma: Ebeling & K:L inrättn., Kh.' Flemingatan 22. n. David Bagares gata 22-24; bod: - Axel, v. Häradshöf'ding,

Läs mer

Brand och Lifför~äkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. R,. Handelsfirma; innehafves. af M. hjul, alla slag.

Brand och Lifför~äkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. R,. Handelsfirma; innehafves. af M. hjul, alla slag. 18 Å Abrahamsson, A. J., Kyrkovaktare, ö. Humlegårdsgatan 13, 15. - F., Maskinistunderofficer, Kastellholmen. Aarflot, A. G., Porslinshandl. n. Uplandsg. 24; - D. H. C. R., Styckjunkare, ö. Sibylleg. 4.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö-

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö- 150 KösterLagerholm. Köster, A. W., Bagare, K., Bokh., n. Klara n. Luntmakareg.42. norra kyrkogata 5. östra Kyrkogata 5; träffas rornål hemma kl. 89. i tjenstgö Köttbesigtningslokal, se Byrå. Lagercrantz,

Läs mer

Brand och Lif1örsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lif1örsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 17 Å Abrahamsson, David, Kontorsskrifvare i Kong!. Trafikstyreisen, Kh. Agnegatan Aarf!ot, A. G., Porslinsh andel, n. Observato- 5, 2 tro riegatan 10. - A. & k:ni, Lager af alla sy- och garne- Aastrup,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V ANDRA GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS AI!tESS:~~I.~N~~,~V I I (Tryckt 22 Oktober.) UPP.li/ter' till Adresskalendern för 1884 torde inlemnas Bokhandeln, Reqerings.qatan 11, innan den 15 Decemb er 18S.?

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Oaxens och Karta kalkbruk-oldenburg.

Oaxens och Karta kalkbruk-oldenburg. Oaxens och Karta kalkbruk-oldenburg. 229 Ohlander, N. G. O., Postvaktbetj., n. Upo. landsgatan 32, 2 tro Ohlin, N., Hoflakej, n. Beridarebansg. 25. Oaxens och Karta kalkbruk; kontor: n. Små- - J. G. 'I",

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Här presenteras referensobjekt för bostäder. De objekt som presenteras har vi antingen utfört ljudmätning på eller projektererat vid byggskedet,

Läs mer

-- r. F., Skräddare, s. Badstugatan 5; Odelberg, 'I'h., Godsegare. Ofverdirektör, Il.

-- r. F., Skräddare, s. Badstugatan 5; Odelberg, 'I'h., Godsegare. Ofverdirektör, Il. Nyström-s-Odhner. 237 Nyström, J. A., Husegare, s. Bellmansg. 24. Näsman, M. L. C., Folksk:a, s. Bellmansg.7. - Siri, Kommissionskontor, s. Götgatan 3. J. C., Fröken, s. Hornsgat. 3S. - J. F. R., Lackerare,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - Ro E., Kapten, n, Uplandsgatan 38.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - Ro E., Kapten, n, Uplandsgatan 38. Ohlsson-Palats. 2()~ Ohlsson, Erik" Trä:varuhandl., s. Bagvalds- Ossbahr, C. A. G., Sekret. i Nationalmagatan 19, 2 tro seum, Ö. Engelbrektsgatan 7. ' - A., Tullvaktm., s. Bellmansgatan 28. Ostermann,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Å ~Trafikstyrelsen, Kh. Agneg. 7.

Å ~Trafikstyrelsen, Kh. Agneg. 7. 18 'Abrahamsson, David, Kontorsskrifv, i Kongl, Å ~Trafikstyrelsen, Kh. Agneg. 7. -:- Nil~y Magasinsförv~ltare, K?. ~ergsg. 28. Aarflot, A. G., Potslinshandel, n. Observato- - D..ti. C.,R., Styckjunkare,

Läs mer

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8.

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8. P, 472 Sybehörshandlare-Tandläkare Gjörling :Emma, Regeringsg Snellman I, Mäster-Samuels-' Hylin & K:ni, Östgötag 31-11 gatan 39 Monten L, St Nygatan 19 o, Grönwall A, Tegnersg 16 o Strömberg H J F, Vester-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. .- J. F., Svarfvare, ö. Gref-Thureg & 32.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. .- J. F., Svarfvare, ö. Gref-Thureg & 32. Höjer - Ingelsson. 243 Höjer, Ale, Kamrer vid Stockholms sjukhem, Höökenberg, H. M. E., Lärarinna, n. Klara- ' ö. Riddareg. 11 A. bergsg. 72. - M., Lektor, s. Götg. 30. - se äfven Hökenberg. - C. M., Revisor

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 268 Söderqvis,tTamm. Söderqvistl J. W., Vaktmästare vid Drätsel Söderström, A. F., Skeppsstufvare, st. Östernämden, st. Stora Nygatan 2 B. långgatan 13. P. O., Angfartygsbefälhafvare~ st. Sluss W., Skomakare,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

1 B. I borg filial, ö. Grefthureg. 72.

1 B. I borg filial, ö. Grefthureg. 72. 36 Aurell-c-Backman. Aurell, C., Läderhandl., ö. Sturegatan 22; Axenson, E., Skomakare, n. Regeringsg. 78. kontor och lager: n. Malmtorgsgat. 3. Axling, J., Apotekare, Blasieholmstorg 11. - J., 'I'ryckeriföreståndare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

S Generalpoststyrelsen, ö. Gref-Thure-

S Generalpoststyrelsen, ö. Gref-Thure- -. Rönstedt-Salen. 259 Rönstedt, C. F., Guldsm., st. Vesterlångg. 75. Saftfabriken Sanct Erik, n. Malmskilnads- Rönström, C. E., f. d. Kassör, ö. Öster- gatan 52; telef. 4439. malmsgatan 2 A. Sager, J.,

Läs mer

Kollektivtrafikkörfält som tillåter/inte tillåter beställningstrafik

Kollektivtrafikkörfält som tillåter/inte tillåter beställningstrafik Kollektivtrafikkörfält som tillåter/inte tillåter beställningstrafik Lista över gator innanför tullarna och vissa infartsleder där det är tillåtet/inte tillåtet för beställningstrafik (turistbussar) att

Läs mer

SCO-SS-SL LINJE utg 7? ,akt

SCO-SS-SL LINJE utg 7? ,akt 54:1 SCO-SS-SL LINJE 54 2018-10-02 utg 7?30+75-76,akt 1928-06-01 Ny linje, omnumrerad från SCO linje 4: Rörstrandsgatan från Birkagatan SANKT ERIKSPLAN Torsgatan Norra Bantorget Vasagatan Vattugatan Herkulesgatan

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Köhler-Lagercrantz. " 173 förfärdiga och uppsätta åskledare, verk- 22, 2 tr.: hufvudaffär: n. Drottningställa byggnader af telegraf- och tele- gatan 27, 1 tro Filial n ö. Stureg. 2. fonledningar, brandtelegrafer,

Läs mer

Utvandrare från Vist. Register över barn utan efternamn

Utvandrare från Vist. Register över barn utan efternamn Utvandrare från Vist Register över barn utan efternamn 126 Adele Fader: Eric Gustaf Ericsson f 1852 i Vist Utfl: 1857 fr. Hållingstorp Alfred Fader: Sven Fredric Andersson/Lindgren f 1850 i Skärkind Utfl:

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Mer om Harry Osborn Sigismund Helmfrid (farfar Hartwigs lillebror)

Mer om Harry Osborn Sigismund Helmfrid (farfar Hartwigs lillebror) Mer om Harry Osborn Sigismund Helmfrid (farfar Hartwigs lillebror) 1890-03-10 Jenny Kat(a)rina föds i Alnö utanför Sundsvall som oäkta barn till Soldatdottern Lovisa Johansdotter Back från Bergby, Vörå

Läs mer

Brand ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Brand ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ramstedt -Regnell.' 283' Ramstedt,' J. O., Revisionssekreter., ö. Brahe- Raub, Rich., Bryggeriartiklar och Maskiner, gatan 20. st. Kornhamnstorg

Läs mer

1 Speceri, Charkuteri, Mjölk och Diverse - handlare i Umeå - området till sen. delen av talet A K

1 Speceri, Charkuteri, Mjölk och Diverse - handlare i Umeå - området till sen. delen av talet A K 1 Speceri, Charkuteri, Mjölk och Diverse - handlare i Umeå - området till sen. delen av 1940 - talet A K Johan Viktor Von Ahn # # - Etablerade sig sommaren 1871 - ## vid Storgatan i Trångsund där han bedrev

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13.

B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13. , 36 BachBaggerud..af. J ak'obsgatan, filialan~talt: Ö. Sture B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13.." Badinrättning, Aktiebolaget Clara, Gamla Bach, C., Kammarmusikus, Ö. Grefthure Kungsholmsbrogatan

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J., Byggmästare, n. Regeringsg L., Hofrätts e. O. Notarie, G:a Kungs-

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J., Byggmästare, n. Regeringsg L., Hofrätts e. O. Notarie, G:a Kungs- 212 Lönnborg-i-Magnet. Lönnborg, A., Tapetserare, ö. Sibylleg. 32. Lö~venhielm, C., Fröken, Lärarinna. ö. Ny- Lönnegren, C. F., f. d. Handlande,.ö. Gref- brogatan 40. Thuregatan 7. - S., Ingeniör, ö. Brahegatan

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Å -:--- Brand- och Liftörsäkrihgs-Aktiebolaget. S~EA.~ 13 D.rottninggatan.

Å -:--- Brand- och Liftörsäkrihgs-Aktiebolaget. S~EA.~ 13 D.rottninggatan. 384 Zimmermann Å.feldt. Zimmermann, E. O., Bleck o. Plåtslagare, Åberg, Johanna Krist., Fru; tillverkar kaffeö. Jungfrugatan 12. surrogat. s. Hornsgatan 92...:..Anna, Hand:a, n. Observatoriegatan 8. E.'

Läs mer

Utvandrare Mörlunda socken R

Utvandrare Mörlunda socken R Utvandrare Mörlunda socken 857.04.22-934..6 R Utresedatum Titel Förnamn Efternamn Född Adress Män Kvinnor 9280720 INGRID DORIS ANGELIN GUNNARSSON 95 ROSENBERG 8820428 ARBETAREN NILS ERIK JÖNSON ROSENBERG

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 114 Förselius-Geber., Förselius, A. G., Verkställ. dir. i Stock- Gas- och Va.ttenledningsentreprenörer, se Yrholms Transport- och Bogseringsbolag, kesregistret.. st. Slussplan 63. Gasverkets kontor: n.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. l. - J. N., Ofverbanmäst., n. Frejgatan 67. gatan 4; se annonsafdelningen, sid. 16.

. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. l. - J. N., Ofverbanmäst., n. Frejgatan 67. gatan 4; se annonsafdelningen, sid. 16. Av6n- Badinrättningar. 09 v Aven, 'C. G., Löjtnant vid Väg- och vatten- Bachman. Carl, Handl.i rflrrna r byggnadskåren, Kh. Fleminggatan IL Aberg & K:i, s. Götgatan9; Bachman, bod: st. Nedre - Sophie L.,

Läs mer