tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n."

Transkript

1 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg. 35. ne för 'dem; se detta ord.' - Bruhn & K:ni; Maskina:gentur,. st. Lilla. Wäsell, Carl Axel, vice Häradshöfding, För- Nygatan 23. ste Stadsfogde, Blasiiholmstorg 12, 3 tro - A. W., Revisor, Ö. Linnegatan 10. VWäsström, K. K., Handelsidk., n. Målareg.6. Zachrison,.W., Kontorsskr., ö. Jungfrng ~., C. M. o?h E. M. 'C., Kamr~~'are- - J.. E., Akare, Stora QvarngräJ.l:d döttrar, s. Brankyrkagatan 29, hornet Zachrisson, S. A. W., f. Hellstrom, Barnaf Blecktornsgränd.., morska, Kh. Pilgatan 7.' " - se äfven Wesström. - C. 4., Lektor, n. Klarabergsgatan 62. Wästberg, Carl, f. d. Kronofogde, ö, Flora- - Z., Akare, n. Norrtullsg. 20..' gatan 15. Zadigs, M., filial, Carl Sudeck, n. Rödbo-. - se äfven Wessberg och Westberg. torget 1, 11/ 2 tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. Ö. Skepparegatan 5. Dro~ningg. 59 och n. Hamngatan 18 B. - Y. C., Enkefru, Blasiiholmst, 12.' Se annonsafd. sid U. C., Fröken, Kh. Sthlms Sjukhem. ZandeIl, S. L., Folkskoll., S. Prestgårdsg H., Fröken, n. Klara Yattugr se äfven Sandell. - Oscar, Kapt. vid Andra Lifgardet, ö. Styr- Zander, UIr., Enkefru, ö. Karlaviigen 29. mansgatan 6. \ - H., Fröken,.Ö. Karlavägen Adele, Kaptensenka, n. Biblioteksg.4. - Hilma o. Emilia, Fröknar, n. Brunke- - se äfven Westfelt.' bergstorg 12, 3 tro Wölner, Elvira, Fru, Ö. Brahegatan Gustaf, Med. Doktor, Förestånd. för Me- -- R.. P., Lärarinna, ö. Brahegatan 19. dikomekaniska Institutet, Kh, Jakt- Wörsten, 111.,Barrim.ska, n. Appelbergsg. 42. varfsgränd 4.. -P. Wald., Med. Dokt., Ö. Humlegårdsg. Y 11, 2 tro ; mottagning söknedagar 9 1() Yckenberg, G. A. A., Fröken, Ö. G.-Thureg. 9. L f. J m M2 o -1 3 e. m. Il' t' 9 y Ydeen, I. N O., Grosshan dl., o. " Valh ail av.. 37; - I.., R1 at are, n.. 3 a Rmga t an. M" t kontor: n. Malmtorgsgatan 5. - wo, o eman l :~ ~. en, n. ~s er- - A. W., Handlande, Ö. Kaptensgatan 12; Samf~lsgatan. 60, träffas 8-::-11 f. m, magasin för herrartiklar och reseffek- helg Ila da.1l'ar,. ter: n Malmtorgsgatan 3. - J. ~., Verkmast. VId Flottan, Skeppsh. y Il El. M' Bihli t k t 28 - se afven Sander. y e b' e~loia'l EIss'kIf l I~ edsfa atn 8 Zanderholm, F. A., Lärarinna, n. HoIläng erg,..., n re ru, S. a s uga an. d e t 26 A - & Jäderlund, Grosshandelsfirma, eges af Z dar ga in A 'G ffi stikfö e t Gref- Hugo Jäderlund och J. A. Martinson an ers,..., y. na l or s., k.. K. 1 A 'Magmgatan 9. ontor: 1!-' ~ngsgatan" 5.'1.. Zanini, Grefve Italiensk minister, n. V. G. W.,RevIsorrKammarratten,n.Kungs_ T "d å d 't 15 B trädgårds gatan 22. r~ g r sga an ". H St d.."" Stur t 29 Zanoni, J. F., Agent. Gothg. 12, 1 tro -., a smgenior,.0. >.).~IIega an. _ J. C. N.. Bokh., s. Göthgatan 12. Yllande:, C. F.! Provisor, O. Nybrog. 15.B. _ E. F., Handelsbitr., ö. Humlegårdsg.28. Yllefabnks-Akhebolaget; kontor: Norra RId- Zedeler, E., Cafeidk., Ö. Brahegatan 32. darholmsl,1amnen 1. " _ A. C. E., Enkefru, Ö. Brahegatan 51. Ytter berg, C. A., Ag:ent, O. Brahegatan 17. _ F. S., Musikus, n. Vestmannagatau 52. Ytterbo~ll, C. Th., Minuthandl., firma: J. G. Z d ] hl M" K fe. 'I'egnersgatan 6. Pripp & Son, n. Regenngsgatan 44. e erc a, ana, a, n.. K E Sk Il"... St. t 30 A Zederfeldt, E. A. T., Husegarinna, n. Gref'- -.., o arare, O. oiga an. Thuregatan 51 Ytterman, J::hn, Sängklädersetablissement, Zederström, S. - l\i., Bruksidkare. Kh. Flebod: st. Stora N~~at~r: 7.. minggatan 52; förmedlar köp och byte Yxhults. ~tenhuggen-aktlebolags kontor. med stads- och landtegendomar m. m. n. Blbhoteksgatan 32. _ se äfven Cederström och Sederström. Z Zedritz, Justus. Literatör. n. Uplandsg T. E., Sångare, S. Skeppsbron 30.. (j~7iiföl'. tafnillg med S.) Zefferin, C. N. Sergeant, ö. Svea gardes Zaar, Z., Cigarrhandel, n. Hamngatan 10. kasern. Zacco, K. Y., Civilingeniör, ö. Kommendörs- Zeijser, C. A., Sergeant, Ö. Humlegårdsg. 18. gatan 25: kontor: Stockholms Patent- Zeland, Oliver, Ingeniör, Kh. Handtverkarebyrå, st. Lilla Nygatan 23. gatan 24 A. Brand- och Lifförsäkri.ngs-Aktiebolaget SVE~. 13 Drottninggatan.

2 Zelleu-i-Zetterström. 333 Zellen,' J. O. af, Byråchef i K. Domän- Zettergren; Otto L.,.t, f. Orgelnist vid Censtyrelsen, ö. Riddaregatan 22. tralfängelset, Långholmen.. - se äfven Sellen.' - Leonard, Roteman i 18;de roten, n. Up- Zeller, Gustaf,' Agent, n. Regeri'ngsgatan 19. landsgatan.25. Zellinger, T., Hofintendent. Kontrollör, n. - A. M., Fru, Utskänkningsförest., n. St. Drottninggatan 106. Badstugatan 80. Zerno, L F.,W., Handl., ö. Nybrogatan 7. - Edv.,Ofverstelöjtnant, n. 'I'egnersg. 3 B. Zerl, E. R. A., Plåtslag., n. Kungstensg. 27; - se äfven Settergren. verkst, : n. Tunnelgatan lc. Zetterholm, C. A., Batteritrumpet., ö, Kom- Zethelius, J. S., Enkefru, Kh. Scheeleg. 1. mendörsgatan Ulla, Enkefru, ö. Valhallavägen P. A.) Bokh., s. Bränkyrkagatan H. W., v. Häradshöfding, n. Regerings- - C. E., Enkefru, n. Norrlandsgatan 37, gatan tro Ö. g.. - J. A., Kapten, Kh. Bergsgatan Anna, Källaren Drufvan, S. Göthgat A. W., Kassör, Ö. Villagatan 17. Zetterlind, S. E.. Enkefru, Ö. Braheg H. P., Protokollssekreterare i Kg!. Maj:ts Zetterling, J. F" Byggmäst., n. Gåsgr. 3A. kansli, n. Regeringsg S. V., Fröken, n. Drottninggatan F. W., Registrator i Kong!. Finansde- - O. V., Ingeniör, n. Mäster-Samuelsg. 41 A. partementet, Ö. Floragatan A., Underlöjtn., n. l\1äster-samuelsg. 41 A. - Otto, Underlöjtnant, n. Målaregatan 1. Zetterlund,,C. R., Bokh., s. Stigbergsg H., Underlöjtnant, ö Valhallavägen Aug., Grossh., Gamla Norrbro 7. Zetherlundh, A. W., Agent, Jakobsbergsg W., Ladugårdsidkare, Kh. Rålambshof. - se äfven Setterlund och Zetterlund. - C. U., Sjökapten, n. Thulegatan 5. Zethrteus, C., Kontorsskrifvare i Allm. Pant- - L., Skomakare, Ö. Sturegatan 40. låneinrättningen, n. Malmskilnadsga- -- R., Urmakare, Kh. Fleminggatan 3. tan se äfven Setterlund och Zetherlundh. - A. G., Lektor, S. Götgatan 16. Zetterquist, A. F., TapethandL, ö. Styr- - Fr., Mäklarebokh., ö. Floragatan 21; mansg. 7; bod: ö. Sturepl. 2, a. t kontor: st. Skeppsbron 34. Zetterqvist, L. J., Konssrtm., st. L:la Nyg G. R., f. d. Revisor, st. Vesterlångg.68. Zetterstedt, A. C., Enkefru, ö. Skeppareg Adolf Fr., Stadsmäklare, st. Skeppsbron - J. E., Tjensteman vid Stockholms Allm. 36; kontor derstädes. a. t: Te!.-akt.bol., Ö. Skepparegatan J. H., Stadsmäklare, Ö. Villag. 12; kontor: Zettersten, A., Intendent vid flottan, ö. st. Skeppsbron 34. Nybrogatan 27. Zethrin, E. E. W., t. f. Aktuarie i Gene- Zetterstrand, A" Bokh., n. Vasagatan 42. ralpoststyrelsen, ö. Floragatan R., Förest. Stationsskrifv., S. Badstug. 3. Zetterberg, M. E., Enkefru, n. Rådmansga- Zetterström, M.) Barnmorska, n. Döbelnsg. 79 tan 8. '- P. Brefbärareförman, n. Teknologg C. F., Eauerh.: firma: LundelI & Zetter- - E., Enkefru., s. Hornsgatan. 21. berg, st. Skomakaregatan G. C. Enkefru, Ö. Engelbrektsgatan 7. - M., A., Fru, n. Drottningg P. A" Flaggunderofficer, s.högbergsg K. F., Gevärssmed. Ö. Styrmansg Axel, Ö. Kaptensg. 16; Frukt- och blom- - E. A., Juvelerare, Kh. Handtverkare- sterhandel. n. Biblioteksgatan 1 B. gatan 5 och 7. ' - S. M., Fröken, ö. Jungfrugatan E., Löjtnant, Kh. Hantverkaregatan J. F., Grosshandl., st. Skeppsbron J. A., Sadelmakare, s. Hornsgatan 35; - Hampus, Husegare, n. Yegagatan 10. bostad: Srt Paulsgatan 28 A. - A. L., Lamphandel, Kh, Bergsg. 11 B. A. V., Skylt-, vapen- o. glasmålare samt - J. E., f. d. Polisuppsyningsman, s. Gotglasetsare, n. Smålandsg. 18. landsgatan 8. - se äfven Setterberg, Sätherberg o. Sät- - P., Postvaktbetj., n. Teknologgatan 5. terberg. - G. T., Postvaktbetj., Gamla Norrbro 9". Zettergren, Albio, Amanuens i Kungl. - A. J.. Syatelier, Ö. Gref-Thureg. 50 B. Fångvårdsstyrelsen, s. Långholmen. - J. H., Tjensteman i Nordstjernan, n. - CarlO., Banktjensteman, Ö. Braheg.38. Näckströmsgatan 2. Carl L., Bokh., s. Långholmen. - Ludvig-'I'obakshandl., st. Skärgårdsg. 15; - L. G., Cigarrh., Kh. Handtverkareg. 33B. bod: Osterlånggatan 41; filial s. g.3i. - C. A., Handelsbokh., s. St. Glasbruksg J., Tullvaktmästare, n. Klara n. Kyrko- ~ P. I., Kaföidk., n. Luntmakareg. 65 F. gata A. L., Kamererare vid Centralfängelset, - C. A., Vaktm. i Riksbanken, st. Östers. Långholmen. långgatan 43. Brend- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

3 t>. 334 Zätterströnr-Adell. Zätterström, Ida; emottager täckstickning; Åherg, Isabella, Enkefru, ö. Biblioteksga, n. Klam Norra Kyrkogata 10, 1 tr.tan 28. ' Zettervall, A. T., Bleckslagare, ö. Linneg H. C., Enkefru, ö. Brahegatan A., Bokh. ö. Artillerig , :M. K., Enkefru, s. Hornsgatan,-7., - U. :M. Fru, ö. Jungfrugatan 31: - A. G., Fanjunk., ö. Svea gardes kasern. - G. o. F...Fröknar. st. Baggensgatan E. C. G., Fröken, 'ö. Sibyllegatan 5;9. ~ Helgo, Ofverintendent, Il. Kungsgatan - Hilmer, Grossh., firma J. L. Lundberg tr.. & K:ni, n. Karduansmakaregatan 6. - se äfven Setterwall. - A. P., Handelsidk:a, n. Drottningg. 73 C. Ziedner, T. E. A.. Literatör, ö. Majors- - Carl, Husegare, n. L:a Vattugatan 11. gatan J. C. Hvitvaruhandel.jr, Klarabergsg. 58. Zielfeldt, A. T. G., Artist, n. Brunkebergsg A. W., Kanslist i Ofvetståthållareem- - Walberg, Enkefru, n. 'I'egnersg, 18, 3 tro betet, Kh. Bergsgatan 6. Ziervogel, S. F., Bokh., n. Drottningg J. O., Literatör. s. Brännkyrkag. 36 A. Zillen, se äfven Sillen. - Axel Th., Läderhandl., n. Olofsgatan 11; Zimmer, Hugo, Korrespondent, n. Drott- bod: Gamla Kungsholmsbrog. 20. ninggatan Albert, Läderhandlande, st. Jerntorget Zimmerman, J, F., Bokh. n. Drottningg , 1 tr.; bod: st. Lilla Nygatan F. W.,.Grosshandl., Kh. Pipersg O., Lärarinna, S. Bondegåtan 8. - E. A., Kansliråd, ö. Nybrogatan Hjalmar, Major, ö. Strandvägen N. E., Kontrollör vid Tullverket, ö. Ny- - Ernst, Med. D:r, n. Kungsgatan 26. brogatan F. A" Platsförsäljare, ö. Karlavägen 28. Zimmermann, E. O., Bleck- o. Plåtslagare, - J., Postvaktbetj., n. Mäster-Samuelsg. 6. ö. Nybrogatan O. J., Registrator, ö. Valhallavägen 31., - F. W., Kammarmusikus, st. Skomakare- - H. F., Verkmäst., s. Folkungag. 85 B. gatan C. L., Sadelmakare, st. Prestgatan A. M., Kammarskrifvare i Tullverket, st. - J K., Sjökapten, ö. Grefgatan 26 B. Skomakaregatan,30" - C. M., Skeppsredare, n. S:t Eriksplan 2. Zinkensdams egendom: s" vid slutet af Kru- - Anders, Smed, st. Kindstug. 16. komakaregatan. - J. A., Styrman, Ö. Grefturegatan 87. Zinn, C. M., Perukmakare; firma: Abr. Pet- - A" Telefonist, Ö. Engelbrektsgatan 35. terson & K:ni, n. Drottninggatan 1; - K. P., Tjensteman i Lifförsäkr.-aktieaffär s. g. 20, 1 tro bolaget Nordstjernan, n. Målareg. 6. Zitting, C. O., Cigarrhandlare, n. Regerings- - P. J., f. d. Verkmästare, S. Folkungag. gatan B.. Zoologiska Riksmuseum, n. Drottningg C. F., Verkmästare, n. Klarabergsgatan Zur Himmelsleiter, Bierhalle, n. Jakobsg och 49. Zweigbergk, & K:i, Grossh.vfirma. st. Öster- -;- K. V., Vinskänk å Hotell Rydberg. långgatan 43. Abergh, E. G., Notarie i Kammarkoll., s. Claes von, Grossh., n. Regeringsg. 19. Högbergsgatan 37 B. _ M. von. Lärarinna vid Gymnastiska Abergsson, M., Fröken, n. Drottningg. 84. centralinstit., n. Hamng. 19, 2 tro Ö. g. -;- A. V., Justitieråd, n. Kungsgatan 14. o Abom, J. H., Agent. ö. Stureparken 7. Ä- J. F., Arkitekt. st. L:a Nygatan C. J., f. d. Bokh. i Riksb. n. J ohannesg. 24. Åberg, S. P. Agent, n. Drottninggatan John,Generalagentför Brandförsäkr.-bol. - Frans, Agent, Ö. Karlavägen 28. Commercial Union i London, Sture- - C. E., Agent, Ö. Floragatan 15. parken 7; kontor: st. Kornhamnst J. V. Agent, ö. Flomgatan 15 - Gust., Grosshandl., st. Lilla Nygatan - A. R., Agent. s. Hökensgata 3. 20; kontor: derstädes. - G. H., Arkitekt, n. Vallingatan J. V., Grosshandl., n. Norrlandsg S. C., Arbetsföreståuderska, n. Barnhus- - W., Ingeniör, ö. Kaptensgatan 11. gatan J. A., f. d. Revisor, s. Maria Högb:sg. - IJ. P., Besigtningsman, S. Fjällgatan A. - C. L.. Bokh., Ö. Styrmansgatsn 57. ~brink, O., Hofjägare. Dj. Träskporten. - J. T. Bokh, Kh. Fleminggatan 15. Ackander, K. G., Stationsskrifvare,s. Göt- - G. J., Brefbärare, Ö. Skepparegatan 13. gatan Fredrik. f. d. Bruksförvaltare, egendoms- Aderman, C. O. Husegare, n. Vegagatan 9. agentur, ö. Grefgatan 30, 1 tro --;- E. C., Med. Kand., n. Jacobsgatan 14. A. M., Enkefru. s. Skaraborgsgatan 9 A. Aden, H. C. Enkefru, ö.. KardelIgatan 3. Brand- och Ufför'säkrings-Aktiebolaget SVEA~ 13 Drottninggatan.

4 , Åfeldt-Åkierhielm. 335 Äfeldt, J. F.j Regenientskommissarie, ö. Åhrberg, Claes, n. Odengatan 8; verk e Gref-Thureg. 56. ställande Direktör i Sveriges Hästför- Agren, C. A., Bokh., ö. Kommendörsgat. 40. säkrings-aktiebolag; kontor: Klara- - A., Fanjunkare,' Kh. Pontonlerbataljons- bergsgatan 52 A.. kasern. - H. C., Fröken, N. Blasiiholmshamn C. G.hHandl., ö. Valhallavägen 31; bod: - C. Hj., v. Häradshöfd., ö. Linneg. 3. Bra egatan Otto, Kapten, ö. Roslagsgatan 20. Skan- - C. G., Handlande, ö. Brahegatan 44. o dias Agentur, n. Jacobstorg 1. - J. W., Herr, ö. Kommendörsg. 21 A. Ahrman C. G., Kontorist i Stadsposten, st. - C. G. Alarik, Kanslist, n. Norrlandsg. 26. Svartmangatan 9. n. b. - E., Modistfirma, st. Vesterlånggatan A. G., Vaktmästare i Medicinalstyrelsen, - Einar, Notarie, st. Skomakaregatan 11; st. Svartmangatan 9. träffas t f. m. o. 4-5 e. m., a. 7" se äfven Arman. Ahsberg, G O., Fabrikör, ö. Engelbrektsg.4l. - A. T., Sergeant, ö. Svea gardes kasern. - P. J. E.,.Kapten, Ostermalmsgatan A. A. A., Skeppsstufvare, s. Renstjernas -;;- se äfven Asberg: gata 22. Akerberg, A. F., FIl. Dokt., Sundbyberg. 7" C. A. W., Tullvaktmäst., n. Rådmansg F. W., Gravör, ö. Gref-Thureg hblom, P. F., Bokbindare, n. Döbelnsg P. A., Hand!., n. Döbelnsgatan 83. Ahfeldt, Klemens, v. Lektor, n. Mäster- - E. R., Kontorsbitr., Dj. Hasselbacken. osamuelsgatan J. H., Med. Kan d,, n. M.-Samuelsg. 59. Ahgren, Lars, W. G., Handlande; firma: Brö- - J. E., firma: J. E. Akerberg & Hellström,. derna Ahgren, ö. Gr.-Thureg. 34 A; ö. Nybrogat. 36; kontor: Stora Nyga- Husgerådsmagasin : Hamngatan 3 B. tan 20; lager af metaller: koppar, - C. F., Handl.i.Hurnlegårdsgatan 12; firma: melsing, tenn, zink, bly m. fl.: tele- Bröderna Ahgren; Husgerådsmagasin : gramadress :»Metallfirman»; belltel. n. Hamngatan 3 B. 128; a. t Se annonsafd, sid ;;- M. F., Pastor, n. Vestmannagatan 21. Erik. Musiker, ö. Nybrogatan 36. Ahl, August, Telegtafassistent, o Kh. Agne- Akerbergs förlagsexpedition, Kh. Flemingo gatan l. o gatan 64 A, 1 tro Ahlander, A.. P./ Byggmäst., n. Norra Smed- Akerblad, Erik, Finbagare, st. Skomakarejegatan 5. gatan 7. A. C., Handelsbiträde, n. Norra Smedje- - Eleonor, Frukthandel, n. Hotell W. -6, gatan 5. ingång från Klarabergsgatan, och salu- L. F., f. d. Inspektor, S. Blekingeg. 3. hallen å Hötorget. Thec1a, S~ådespel:a, n. Norra Smedjeg. 5. 7" J., Målare; ö. Linnegatan 56. -;;- se äfven Alander. Åkerblad & Carlstedt, Målare, n. Surbrunn s- Ahlen, J. W., Bokh., n. Mästersamuelsg gatan 13. -;- A. G., Brefbärare, s. Stora Mejtens gr. 5. Akerblom, K. V., Aktör, n, Dalagatan 40. Ahlfeldt, K. O., Hofmästare, n. Vasag Carl, Handelsbokh., n. Smålandsgat " C. O., Källarmäst., n. St. Badstug G. W., Handelsidk:a, n. Brunkebergsg. 4. Ahlin, P. A., Artillerikapten, n. Regerings- - J. E., Handelsresande, ö. Kommendörsgatan 22. gatan Carin, har Flickskola, n. Döbelnsgat C. A., Hofmästare, S. Brunnsbacken 6. - P. G., f. d. Kassadir., Ö. Kommendörs- - A. H., Jernvägstjensteman, s. Ad. Fr. gatan 27. torg 3. - C. C., Kortvaruhandel, n. St. Badstug G., Konditor, n. Kungsgatan 15 A. - Maria, Lärarinna, n. Kammakareg G. W., Kontorist, s. Hornsgatan 15. 7".J. A., Prokurist, n. Karlbergsvägen 8. - A ng., Möbelsnickare, n. Jakobsbergsgat. Ahlund, Carl, Minuthandl., st. Lilla Nyga- 19 A. tan 11; bod: s. g J. E., Möbelsnickare, n. St. Badstugafan - se äfven Alund. 28, 1 tro Åhlström, S./ Fröke~? ö. Sibyl.lega~an 31. _. A., Skrädd~re, Humlegårdsgatan ;;- O. L. B., f. d. Sjökapt., DJ. Diorama. 7" O. Aug., Snickare, n. Jakobsbergsgat. 19. Ahman, C. H., Bokbindare, firma: R. W. Stat- Akerdahl, M. F., Bokbindare, st. Skomakarelunder, n. Holländareg. 28; verkstad: gatan 13. st. Nygränd 6. -;;- R., Prokurist, S. Hornsgat. 31, l:sta uppg. - J. J., 'l'apetserare, n. Lutternsgatan 17. Akerhielm, G., Prih., Attache, Ö. Nybrog. 9. C. V., AlJgbåtsbefälh., ö. Grefgat. 5 C. - O., Frih., ö. Karlavägen 28. se äfven Aman. - K. O., Frih., s. Badstugatan 41. Brand- ochufförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 336 Akerhielm-Ålund..Åkerhielm, P. F. W.,.Frih., f. d. TulliiJ.~ Åkei'man, C. J., Handl., n. Uplandsg. 17. spektor, n. Hollandaregatan Asser, v. Häradshöfding,.ö. Kommendörs- - E., Friherrinna,.ö. Artillerigatan 32. gatan o. - E., Fröken, n. Malmskilnadsgatan 19 A. - Rich., Professor i Bergsskolan, n. Kung- - H. L. A. o. A. G. A., Fröknar, p. Brahe- stensgatan 17. gatan Erik W. L., Stud., Il. Vestmannag A. G. E. L., Generalagent, Ö. Karlav G. R. J., Underlöjtnant. n. Kungstens- - K., Frih., Hofmarskalk, Arsenalsg. 3 B. gatan p.. - C. O. B. E., Friherre, Kapten, Ö. Karla- - C. S., Vaktm. i Skandinaviska Kreditvägen 35. A.,ktiebolaget, n; Kungsträdgårdsg. 2 B. - L., Friherre, Statsråd, ö. Linnegatan 5, - J. A., Verkm., Ii. Regeringsgatan 82. -;- J. G. S., Frih., Statsminist., Ö. Nybrog F. G., Ofverdirektörsassistent, n. Barn- Akerhjelm, K. H., Fru, Ö. Storgatan 16. husgatan 6. T C. E., f. d. Fanjunkare, s. Hammarbyg. 15. Akerman Frisch, Emilia, f. Rundelius, Barn- Akerholm, Ad., Bokh., s. Repslagareg. 5 B. morska, Ö. Sibyllegatan 43 och Knut, Bokh., Repslagaregatan 5 B. Åkermark, C. Chr., 'Inspektör i Lifl'örsäkr.- - C. J.. Enkefru, Ö. Storgatan 25. bolaget Victoria, ö. Karlavägen C. A., Kryddkramhandl., s. Göthgatan -;- K. Litteratör, n. Brunkebergsgatan 9. 28; bod i s, hus. Akers Styckebruks kontor: n. Kungsträd- Arvid, Lärftskramhandel, mans- o. goss- gårdsgatan 10. kläder m. m., s. Repslagaregatan 5 B; Akerstedt, G., Landtbruk., n. Uplandsg, 54. bodar: s. Göthgatan 26 och Hornsg C. G. E., Skräddare; firma: G. U. Heurlin F. W., Snickare, Ö. Komrnendörsgatan d.], & K:i, n. Norra Smedjegatan 22. Akerholmska Bosättningsmagasinet, st. Ofre 4kersten, S. T. C., Fröken, Ö. Nybrog. 47. Munkbron 1 A. Akerström, J.'A., Agent, Kh. Flemingg.I', 2tr. Akerlind, C. G., f. d. Handl., s. Svartens- - Lina, Fröken; undervisar i koustväfnad, gatan 8.. n. Mäster-Samuelsgatan E. B., Kaföidkerska, Ö. Humlegårdsg B. A., Banktjensteruan, Kh. Flemingg. 9. T C. A., Skomakare, Ö. Kommendörsg, i. - F. G., Flaggunderofficer,,Kastellholmen. Akerlindska Kakelfabr. aktieb:s kontor: KlI. - A., Handelsidkerska,ö. Brahegatan 52. Pilgatan 3. - Julius, Konditor, n. Drottninggatan 84. Akerlund, J. L., Aktris, Ö. Brahegatan C. L., Konstväfverska, n. Mäster-Samu- - J. E., Artist, s. Götgatan 75. elsgatan 3. - O., Bauktjensteman, Ö. Karlavägen M., MiI\)lthandl., Ö. Sibylleg-atan 10 B; - H. J., Byggm., s. Urvädersgränd 6 B. bod: Ostermalmstorg 6. - E. F., Folkskollärarinna, ö. Nybrog K. W., Målare, s. Skaraborgsgatan 9 A. - J. F., Handlande, sterbhus: s. Hornsgatan -;- C. E., Slagtare, ö. Engelbrektsg. 43 B.. 19; fotogen- och lamphandel i samma hus. Akesson, A. P., Barberare, s. Götgatan C. F., Handlande, n. Gamla Kungsholms- - O., Handl., Döbelnsgatan 33. brogatan 47; kontor: s. g G., v. Häradshöfding, n. Brunkebergst. 9. Carl U., Linkramhandel; innehufves af - V., Underofficer vid Flottan, Dj. Falken- Alfred Hedvall. n. Malmtorgsgatan 3 bergsgatan 3 B. och Hötorget J., A.,kare, n. Rensgatan 18. C. O., Materialförv., n. Klarabergsg ;- M., Akare, n. Norrtullsgatan 29 C. E., Sjökapten, s. Fjiillgatan 12 B. 4-kman, P., Enkefru, Ö. Artillerigatan 26. T A. G., Värdshusidkare, st. Kornhamst. 2. Alander, C. A., Civilingeniör, ö. Nybrogut. ~kerlundh, Gustaf, 'I'apetser., Ö. Braheg ; boktryckeri: n. Regeringsg. 54 A. AkerlundsEtablissement,Aktiebolag,n.Brun- - Hilda, Enkefru, Ö. Nybrogatan 68. kebergst. 16,180.20; möblerings-, dekora- - G., Husegare, n. Stora Vattugatan 10. tions- och sängklädersafl'är; se annonsen - J. O., Husegare, n. Roslagsgatan 22. å sista perm ens innersida sid. XV. - Gust., f. d. Löjtnant, n. Vestmannag, 36 Akerman, E., Bokhåll., n. Vestmannag K. M. o. R. J., Skollärarinnor, n. Klara - P. L., & Lund, Firma för tillv, af s. Kyrkogata 18. qrglar, firman inneh. af C. J. Lund o. E. - H., Snickare, n. Brunnsg. 26. Akerman samt P. L. Akermans omyn- -;- se äfven Ahlander.. diga barn, n. Ka~m~ka~egatan 27. Alund, Osva:d, Agent, Ö. K:;:?avägen E. J. och E. H., Froknar, o. Karlav C. C., Enkefru, n. Badstagutan C., Fröken, Kh. Handtverkareg Erik, Fil. Kand., ö. Stureparken 2. - Victor, Grosshandl., n. Drottninggatan - Maria, Glas- och porslinshandel, n. 104; kontor derstädes. Kungsgatan 8, st. Kornhamnstorg 49 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Ålund-Ädelgren. 337 Älund, K. F., Handskhand., n. Regeringsg.26 Åsbrink,. J. A. L., Sekreterare vid flottan, ö. och Drottninggatan 26 o. 80 A.. Grefgatan 8 A, 3 tro - G. O.,' K~nto~'ist, ~: Karlavägen 28..;}.se!ius, Leopold, Pe!ukm~kare, ö:.stureg C. W., Lärarinna, o. Stureparken 2. Aslin, J. E., & Kri, Trakolsaffar, n. G:la - K. H., Tjensteman i Skandia, n. Vest- Kungsholmsbrog. 53; bostad: n. St. Badmannagatan 37. stugatan 56. -;- se äfven Ahlund. - J. R., v. Häradshöfd., Lästmakaregatan Aman, F. G. A., Bånktjensteman, s. Repslå- o 13, 2 tro garegatan 22. Aslund, A., Agronom, ö. Riddareg. 35 B. W., Löjtnant, Mariahissen: Föreståndare - J., Fabriksidk., n. M.-Samuelsg. 24. för Södra g-ymnastiska institutet. - C. G. A., G1asmästarefirma, innehafves af - A. T., Meg. Lic., n. Kungsgatan 26. A. H. Lindblom, n. Regeringsg se äfven Ahman, - F. A., Konsul, n. Drottninggatan 23. Aman-Nilsson, G., Fil. Kand., n. Mäster- -;;- O. A., Redaktör, n. Mäster-Samuelsg. 2. Samuelsgatan 57. Aslunds, G. L., Förlagsexped. n. G:la Kungs- -;;- C. G., Med. Kand., s. Högbergsgatan 34. o holmsbrogatan 38. Amark, C., Bergsnotarie, ö. Karlav. 45C, 2 tro Astedt, Evelina N., Postexp., Ö. Gref-Thure- - K. A., Bokh., ö. Riddaregatan 7 A. gatan C. V., Cigarrfabrikör, n. Döbelnsg C. A., Postkontrollör. Ö. Sibyllegatan47. - E., Folkskollärarinna, n. Döbelnsg C. H., Underofficer vid flottan, D1. - V. E., Handelsbokh., S. Götgatan 79. o N annylund. - Erland, Handelsbokh., s. Götg. 59, 2 tro Astrand, P. G., Privatlärare, Dj. Lido. -;- W. T., Kamrer i Riksb., n. Oxtorgsg.8. - Carl, Vinhandl., n. Drottninggatan 89 vin- Angfartygs-Aktiebolaget Göta Kanal, kon-. handel: S. g o tor: st. Riddarholmen 9. Aström, A. W. S., e. O. Amanuens i fång- Angfartygs-Aktiebolaget Linne, st. Skepps- vårdsstyrelsen, Klara n. Kyrkog. 31. o bron A. C. M., Cigarrhand.-förestånd:a, Kh. Angman, A. 1\'1:., Amanuens, st. St. Nygat. 16. Fleminggatan J. A., Ingeniör, n. St. Badstugatan P., Fil. Dokt., S. Götgatan 2.. -;;- J. B., Skolföreståndare, S. S:t Paulsg A. C., Fröken, n. Klarabergsgatan 58. Angslupsaktiebolag, Stockholms, kontor: st. - C. W.. Handelsbiträde, ö. Humlegårdso J erntorgsgatan 40, 1 tro gatan 14 o. 19. Angström, Knut, Fil. Dokt., n. Observa- - H. F. C., Hårfrisörska, n. Biblioteksg. 4. toriegatan J. S., Ingeniör, s. Götgatan 59 O E. J., Folkskolelärar:a n. Observatorie- - C. P., Maskinist, n. Vegagatan 9. gatan 5. - C. F., Postvaktbetj., n. Mäster-Samuelsg. C. A., Professor vid Tekniska Högskolan, 48, n. b. n. St. Badstugatan 30, 2 tr.; konstruk- - C. A., Ritare, n. Vegagatan 9. o tionsbyrå derstädes. - E. L., Styrman, s. Svartensg. 28 o. 30. ~qvist, Ida, Enkefru, Ostermalmsgatan P. A., Styrman, s, Götgatan 46. Arfelt, A. W., Handl., st. Skärgårdsg. 15; - V., Styrman, å Angf. V estern orrland, bod: Vesterlånggatan 26. Nannylund, Djurgården. - Alb., Handelsbokh., n. Malmskilnadsga- - P., Våginspektor, n. Döbelnsgat. 23; Vågtan 33, 3 tro lokal, Hötorget L. E., Ingeniör, n. Malmskilnadsg C. E., Ängf.-befälh., s. Högbergsg. 37 B, - E., Spanmålsh., skilnadsgatan bostado. kontor: n. Malm-j 33; magasin: n. Hollän-, 2 halftr. Aströmmer, J acob, Slöjdlär., Kh. Handtver- daregataniö. okaregatan 31 A. Arman, C. G., f. d. Exp.vsekr., n. St. Bad- Aterförsäkringsaktiebolaget Holmia, st. stugatan 12.. Skeppsbron ;- se äfven Ährma;,n. Avall, A. G., Postvaktbetj., S. Bränkyrka- Arström, A. A., Akare, n. David Bagares gatan 54. gata 1. Asberg, E. F.R., Handelsbokh. ö. Styrmansg. 8 - H. A., Lärarinna, n. Norrtullsgatan C. E., f. 4,. Målare, n. Saltmätareg. 19 A. -;;- se äfven Ahsberg. Asbrink, A. F. E., Bruksbokh., ö. Jungfrugatan 38. S. Enkefru, Ö. Jungfrugatan 38. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Ä. Ädelgren, C. A. T., f. d. Kansl isekr., s. Sot Paulsgatan 4. - A. F., Kanslisekr., Karnererare i Brandförsäkringsverket. st. Stora Nygat R., Registr. i Civildep., S. S:t Paulsg, 6 C. 13 Drottninggatan. 22

7 338 Ägir, Sjöförsäkringsaktie bolag-öfversättn ingsbyrå. Xgir, Sjöf6rsäkringsaktiebolag; kontor: st. Öberg, C. P., Trädgårdsmäst., Dj, Manilla... Stortorget C. E., Verkm~stare, ö. Skeppareg.) Aggaffär, Stockholms, se Stockholms Agg- - Emil, Vinhandl.; firma: Emil Öberg & I.. affär. K:ni, n. Uplandsgatan 32; vinhandel: Ahlström, Oscar, Amanuens, ö.nybrog, 16,ltr... n. Drottninggatan 95 C. C. O., Grossh., kontor: st. Storkyrkobr. Obergson, C. W., Snickare, ö. Kommendörs- 14, 1 tr.; a t. 2108; lager af papp,.. gatan 15; verkstad: ö. Sibyllegat. 47. papper, påsar, kuverter m. m.; bostad Odberg, B. E., Byggmäst., n. St. Badstu- 2 tr. gatan 11, n. b. - Heliodor, Handelsbokh., ö. Nybrog.16, 1tro - C. A., Skomakeriaffär, tillv. fysiologiska -;:- C. H., Vinskänk, ö. Nybrogatan 16,1 tr... normalskor, n. Drottninggatan 39. Ahrling, A. J. W., Notarie, ö. Sturegatan 44. Odman, N.A., Häradsskrifv., ö. Skeppareg.22. -;:- se äfven Ehrling o. Erling. - E., Lärarinna, Ö. Skepparegatan 22. Attartal, Svenska, adr, Riksarkivet. - A. G., Ö. Gref-Thuregatan 34 A;..Spedi- tionsaffär under firma Axel Odman; O.. kontor: st. Bredgränd 2 A. Odmann, C. 4x., Grossh., ö. Floragatan Öberg, M. F., Adjunkt, s. Göthgatan 1. firma: Odmann & K:ni,; kontor: 15; st. - Oscar, Agent, ö. Braheg.22, n. b., höger. Brunnsgränd 4. Försäljning af Olands - J. R., Amanuens i Fångvårdsst., n. Val- Cementakt.bol.Portlands-cemento.färg. lingatan 5. S., Tidningsredaktör, Ö. Karlavägen 6. - C. G., Bildhuggare, s. Tavastgatan 16. -:- A. F., Operasångare, ö. Linneg. 9 o C. :M:. B., Bokh., n. Norrlandsgatan 40. Ödmansson, E., Professor vid Karolinska In- - G., Bokh., s. Mosebacke torg 5. stitutet, n. Norrlandsgatan 34; träffas alla - B. F. O., Bokh., s. M~seba.cketorg 5... helgfria dagar '/23-'/24 e. m. - J. A., Bokh., s. Bangardsgatan 10. Ofverberg, P. G. Bernhard, Fil. Kand., Ama- - C. W., Bokhåll., n. Vestmannagatan 37. nuens i Armeförvalt., Ö. Humlegårds- - G. O. T. W., Bokh., ö. Sturegatan 44 B. gatan 13 o C. O., Bokbind., n. Observatorieg C. E., Arkitekt, ö. Sibyllegatan 9. - J., Brefbärare, n. Drottninggatan 63 A. - Z., Garn- och väfnadshandel, s. Bellmans - F. G., Brefbärare, st. Baggensg. 9. gatan 26, 2 tr.; bod: s. Hornsgatan 29 - C., Cigarrfabrikör, ö. Storgatan 16; bodar: samt st. St. Nygatan 40 o. 42. s. g. 16, Karlavägen 6 O. Strandv ;;- A. W., Husegarinna, n. Bryggaregatan 5. - John E., J ourhafvande Direktör i Stock- Qfverholm, A. F., Sjökapten, s. Folkungag. 28. holms Superfosfatfabriks-Aktiebolag, n. Qfverintendents-embetet: n. Drottningg. 36. 'l'egnersgatan 18. Qfverkommendants-expedit.: Kungl. slottet. - W. G., Enkefru, n. Kammakaregatan 40. Ofverlund, Maria C., f. Eriksson.Barnmorska, - A. K. F., Folkskoll:a, n. Vegagatan n. Gla Kungsholmsbrogatan Waldernar, Fältskärsmäst., s. Söderman- Ofvertevisionsdepartementets provins- och nagatan 16. militieräkenskapskontor: Birger Jarls- - T., Fru, Ö. Stureparken 2... torg O. F., Generalkonsul" Grossh., n. Vasa- Ofwerström, Sigfrid, Agent, kont.: S. Götg. 75. gatan 48; kontor: Drottninggatan J. R., f. d. Departementssekreterare, s. - E. C., Handelsidk:a, n. Norrlandsg Götgatan A. E., Kapten, Kh. Hornsberg. - A. U. A. o. E. S. W., Kontorsbiträden, - Carl L., Kassör, S. S:t Paulsg. 4; träffas ö. Brahegatan 7 A. å Nitroglycerinbolagets kontor, st. L:a -;;- Simon, Notarie i Postverket, S. Götg. 75. Nygatan 4. Ofverstyrelsen för Stockholms stads folk- - R. H. F., Lokomotivförare, n. Kl. norra skolor, st. Slotts backen 8; lokalen öppen Kyrkogata månc1., torsd. 2-3, tisd. och fred A. M., Lärarinna, S. Hornsgatan 28. Qfverståthållare-emb. Kansli, st. Myntg J oh.,j:or, LärftskramhandJ., n. Lilla Vattu- Qfverståthållarehuset, st. Slottsbacken 4.- gatan 12; bod: Drottninggatan 15. Ofversättnings- O. renskrifningsbyrå, st. St. Se annonsafdelningen sid Nygatan 5, 2 tr., öppen A. A. A., Polisöfverkonst., n. Klara södra Ofversättningsbyrå, Jul. Kamkes, n. Herku- Kyrkogata 15. lesgatan 5, 2 tro C. A., e. O. Postexpeditör, s. S:t Pauls- - Svenska Främlingsbyrån, Klara vestra gatan 30. Kyrkogata 3 B, utför öfversättningar M. J. E., Tjensteman i Skandia, Kh. till alla europeiska språk samt latin Kungsholmsgatan 10. och grekiska; öppen kl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 ~::n-~hrvall_ekn. ~:b~'ik.n_- 339 Ögren, G., Hattmakare; firma: N. G. Ögrens Öhman, Eric, Snick., ö. Karlitväg. 45 A; mek. Enka, s. Svartens gata 20; verkstad: st. snickerifabrik: ö. Braheg. 23. Osterlånggatan S. U., Trävaruhandlande, n. 'I'egnersgat, -;;- C. A., Kassör, ö. Grefgatan 5 C. 12; kontor: st. Storkyrkobrinken 10. Qhberg, J., Bokhållare, ö. Sturegatan Robert, Underlöjtn., n. G:a Norrbro, 5. Ohgren, A., f. d. Parfymhand.,n. Brunkebergs- -- J. A., Underofficer vid Flottan, s. Asötorg 12. gatan 60. -;;- J. G., Vaktmäst., n. Beridarebansg. 23. E., Vaktmästare, Wollmar Yxkullsg. 25. Ohlander, R A., Sergeant, Kh. Marie berg. -;;- se äfven Oman. - P. A., Skomakare, ö. Skeppareg. 19. Ohmans söner & k:ni, E., Kommanditbolag, -;;- se äfven Olander, drifva export af hafre, korn och annan Ohlin, K., Agent, s. Mosebacke torg 5. spanmål, samt handel med utsäden; kon- - F. G., Enkefru. ö. Sibyllegatan 39. tor: st. Slussplan 63 B; a. t , b. t. C. E. K, Fabrikör, n. Regeringsgat ; firman.. innehafves af Eric Ohman - A. J., Handelsresande, n. V. Trädgårds-.. och Emric Ohman (se ofvan). gatan 7. Ohmanska bageriet (Julius Westerdahl), s. - John A" Kontorist, s. Prestgårdsg. 2 B. Södermannagatan 17; a. t Kgl. - A., Skeppare, s. Bränkyrkagatan 69. Hofieverantör, tilldelats högsta belönin- - J. E., Åkerirörelse och Tegelhandel, ö. gen; silfvermedalj och hedersdiplom. (priv. Linnegatan 65. bostad) Bondegatan R O., Angfartygsbefälh., s. Folkunga- Öhnell, Rich., v. Häradsh., villa»j apan» Haga... gatan 8 A.. Bell tel Ohman, Emil R., Bokh., n. Malmskilnadsg. 44. Qhnqvist, G., f. d. Kapten, n. Norrlandsg A.M.,född Wahlund,Enkefru, ö. Braheg.40. Oholm, C. W., Skräddare (Svenska Teatern), - A. W., Enkefru, ö. Sibyllegatan 10 B... ö. Gref-Thuregatan 69, 4 tro - Carolina, Enkefru, Ö. Styrmansgatan 17. Qhrberg, C. E., Styckjunk., ö. Artillerikasern. - A. C., Enkefru, ö. Sibyllegatan 47. Ohrman, P. L., f. d. Provinsialläkare, ö. - J. c., Enkefru, n. Oxtorgsgatan 8... Karlavägen E. G., Glas-, porslins- och husgerådsaf- Ohrling, C. R, Kontorsskrifvare, st., Trädfär, n. GIa Kungsholmsbrogatan 23;.. gårdsgatan 2.. bod: Samma gata 22. Ohm, M., Enkefru, S. Hornsgatan 75 B. - Emric, GI:9Ssh., Blasiiholmstorg 11; - H. L., Kontorist, S. Hornsgatan 75 R firma: E. Ohmans söner & K:ni; kon- - Oscar, Kontorist, S. Bellmansg. 14. tor: st. Slussplan 63 R-J. E., Snickare, n. Drottningg Eric, Grosshandl., Ö. Gref-Thureg, 19 C; - F. W., Tapetserare, n. Klara n. kyrkofirma:.e, Ohmans söner & K:ni; kon- gata 1Q, bod: n. Kungsgatan 22. tor: st. Slussplan (Räntmästareh.) 63 B. -;;- se äfven Om. - Hugo, L., Guldsmed, ö. Storgatan 6. Ohrström~. A. W., Blecksl.! s. S:t Paulsg. 6 A. - E. G., Handl., n. G:a Kungsholmsbrog L., Froken, n. Drottmngg E., Ingeniör, S. Skinnarviksgatan 5. - C. A., Jägmästare, n. Vasagatan 42,3 tro - M., Kafe Bellman, S. Bellmansgatan 5. - C. A., Kapten, n. Döbelnsgatan J. S., Kafe, n. Biblioteksg W. F., Med. D:r, Professor, ö. Nybrog M. C., Kafåidkerska, Kafe du Boulevard, - E. G.. Målare, st, Vesterlångg. 71, verk- Ö. Karlavägen 16. stad: Stora Nygatan 30, ing. Schön- - C. E., Konduktör, S. Svartensg. 28 o. 30. feldts gränd. - G., f. d. Käl1armästare, ö. Skeppareg ;;- E., Ofverstelöjtn., ö. Sibyllegat., 3 A. - Ko E., e. o. Landskanslist, n. Drottning- Ohrströmer, H., Revisor, i Kg!. Kammargatan 8... rätten, n. Drottninggatan 27. Mathilda, Lärarinna vid Gyron. Centr.- Ohrvall, C. F. H., Bokh., Ö. Kommendörsg. 24. Inst., n. Luntmakaregatan 7 B. - J. G., Fabriksidk., ö. Sibyllegatan 43 o. 45. F. o. C., Lärarinnor, n. Malmskilriads- - Oskar W., Fabrikör, Ö. Sibyllegatan 53. gatan 58 A. - O., Handelsbokh., s. Bränkyrkag. 11. J. F., Mästerlots, s. Bondegatan Hugo, Husegare, ö. Kommendörsg. 24. O. P., Ornaments bildhuggare, n. Kam- - G., Med. Kand., n. Klara n. Kyrkog. 29. makaregatan 35; verkstad: Lutterns- - A. E. M., Styrman, ö. Sibylleg gatan Johan, Plisse- o. persiennefabrik, Ö. Si- - A. H., Postvaktbetj., S. Bränkyrkag. 24. by)legatan 43 o G. T., Smed, ö. Karlavägen 15 A; verk- -;;- A., Akeriidk:a, n. Surbrunnsgatan 46. stad: ö. Eriksbergsgatan 10. Ohrvalls Tekn. Fabrik, Ö. Artillerig. 15; tillv. - W. H., Snickare, ö. Gref-Thureg, 44. af blanksvärta, lädersvärta, m. m. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 340 Öijermar -Österberg. Öijermark, Er.; Handelsbokh., s. Mariag, 15. Örtengren, H. & K:ni, Bläckfabrik, n. David Ojermark, J. A., Akareenka, n. Surbrunns- Bagares gata l... gatan C. R., Bokh., Kh. Kungsholmstorg 5. Qkner, M. S., Musikdir.venka, s. Tavastg Tom, Bokh., Kh, Kungsholmstorg 5. Olander, J. O. F., Agent, ö. Sturegatan 44 A. -=:- S. R., Kapten, Kh. Kungsholmstorg 5. - J. F., Bokh., s. Folkungagatan 36. Qsell, J., Fröken, ö. Nybrogatan Hanna, Enkefru, ö. Gref-Thureg. 68. Ost, Tycho, Litograf och porträttritare, n. - A., f. d. Handl., ö. Grefgatan 24 A... Jutas backe 6, 2 tro - E. G., e. o. Kontorsskrifv. i Trafikstyr., Ostberg, Edla, Enkefru, Cigarrhandel; firma:. Kh. Bergsg. 36. Edla Edgard, n. Gustaf Adolfs torg J. A., Mu.~iklärare, ö. Gref-Thuregat E. M., Enkefru, ö. Valhallavägen 33. -=:- se äfven Ohlander, - J. W., Fabrikör, n. Mäst.-Samuelsg. 54 B. Olands Cement-Aktiebolag, försäljning af - G. F., Godsegare, ledamot af Riksdagens Portland-cement och färg hos Odmann andra kammare, Kh. Handtverkareg, 39. & K:ni, st. Brunnsgränd 4. - A. R., Handl., s. Renstjernas gata 17 A. - Cementaktiebolag, kontor: n. Kungsträd- - H. L. W., f. d. Handl., n. Regeringsga-.. gårdsgatan 20, 1 tro tan 107. Oller & k:ni, Fabrik för telegrafapparater - Harald, e. o. Hofrättsnotarie, Jur. Kand., m. m., n. Apelbergsg. 58 B. Ö. Nybrogatan 13. -=:- M. A., Enkefru, n., Drottningg P., Ingeniör, Kh. Handtverkareg. 39. Olund, O. F., e. Tulluppsyningsman, st. St. - Ida, Lärarinna, n.m.-samuelsg Nygatan 40 o B. C., Operasångerska, Ö. Karlavägen 8. Oman, E. M., Enkefru, Ö. Kommendörsg C., Revisor i Generaltullstyrelsen, ö. - L. E., Postexpeditör. Kh. Flemingg. 41 A. Gref-Thuregatan 72. -=:- se äfven Ohman. - J. Th., Skomakare, S. Hornsgatan 54.. Onnerberg, E. O. 'I'., Handlande, ö. Gref- - & Lennardtson, Stockholms Förnicklings-.. Tureg. 49; sybehörsh., ö. Karlavagen 31. fabrik, n. Bryggareg. 10; bod: Drott-. Qrbom, F. Ch., Bokh., s. S:t Paulsg. 37, 1 tr... ninggatan 20. Orbyhus ångsågs välkända tillverkning af Ostbye & Osterlund, Handskhandel, st. Vehy flade trävaror försäljas af Gustaf Carl-.. sterlånggatan 21. berg; brädgård: n. Barnhusgatan 8 (vid Oster, Oscar, Tandläkare, Blasiiholmstorg norra bantorget); a. t. 2356; kont. Kh... 10, 2 tro Fleminggatan 1; a. t. 6128; se annons- Österberg, E., Agent, S. Götgatan ; " afdelningen sid. 18. kontor: st. Kornhamnstorg 53. Qrling, H. G., Löjtnant, Kh. Flomingg, 16 B. - S. M., f. Sundberg, Barnm., n. Rörstrand. Orn, G. A., Agent, n. Tegnårsgatan 11 C. - C. L., Bokhållare, n. Kungstensgatan23. - E. L., Amanuens, S. Wollmar-Yxkullsg S. P., Brefbärare, n. Apelbersgat. 60 B. - P. V., Handl., n. Luntmakareg. 49 A. - F. L., Cigarrhandl., n. 'I'egnörsgatan 4. - A. E., Jur. kand., Amanuens i Kam- - J. T., Enkefru; ö. Kardollgatan 3. maträtten; st. Funkens gränd 5. - Rosa, Enkefru, förfärdigar alla sorters -=:- se äfven Ohrn. flaggor, st. Osterlånggatan 37. Ornberg, J. C., Enkefru, n. Appelbergsgatan - T., Enkefru, firma: Rudolf Österberg, st. 58 B. Österlånggatan 4l. - V., Protokollssekreterare i Hofexpeditio- - E., Fil. D;r, e. o. Lektor vid h. realläronen, ö. Karlavagen 45 C. rerket, n. St. Badstugatan Frans, Skådespelare, ö. 'l'yskbagareg C. A., Flaggunderofficer, Skeppsholmen. - Edla, Sybehörs- och kortvaruhandel, n. - J. A., Folkskollärare, Kh. Handtverkare-.. Drottninggatan 45. gatan 16 B. Ornmark, B. C., Enkefru, Ö. Sture gatan H. M. och M. C., Folkskollärarinnor, S. - A. H., Fanjunkare, Kh, Pont.-batalj. kas. Hornsgatan R., Tjensteman i Skand. Kred. akt.-bol., - E. C. O., och A. M. C., Fröknar, ö. Ar- " n. Blasiiholmstorg 14. tillerigatan 43. Ortegren, A. F., Ingeniör, ö. Skepparg C. F., Handl., Kh. Fleminggatan C. J., Minuthandlande, firma: A. G. - C. L., f. d. Handl., Ö. Nybrogat. 14 B... Bergfalk & K:i, st. St. Gråmunkegr C. H., Ingeniör, n. Teknologgatan l. Ortenblad, C. O. 'I'orsten, Civilingeniör, tjen- - J. M., Kirurgisk instrumentmakare och steman i Stockholms Intecknings garant.- mekanikus, n. Oxtorget 4; bod: Freds-.. akt.-bolag, n. Drottninggatan 5, 3 tro gatan 22. Ortengren. A., Aktör vid Kgl. 'I'eat., Kh. - J. A., Kont.-skrifv., Kh. Flemingg. 35. Garfvaregatan 1. - T., Kontorsskrifv., s. Kat. ö. Kyrkogr. 11. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Österberg-Östlundh. 341 Österberg, H. C., Lärarinna, ö. Karlavagen Österholm, E., Stenhuggare, n. Norrmalms- 45 C. torg 10, 2 tr.; verkstad: n. Hamng T. W., Ornamentshildh., Sundbyberg. - A., idkar Stenhuggeri, Norrtull, Tull- -C., Postvaktbetjent, s. Asögatan 2S. huset. - Carl, Segelmakare, st. Skeppsbron 32. Österlind, Emil, Grosshandlare; firma: O., Sjökapten, s. Mariagatan 17. Glenne & K:i, ö. Strandvägen 31; A. P., Skräddare, n. Mäster-Samuels- kontor i Börshuset. gatan 53, firma P. Nilsson & K:i; butik: -::--Aug., Grosshandlgre, Bl. Hofslagareg.2. n. Brunkebergstorg 14. Osterlund, D., firma: Österlund & Andersson; J. M., Skräddare, firma: Scheike & K:ni, garn- och väfnadshandel, st. St. Nyg. 4; n. Herkulesg. S; bostad: n. Regerings- bostad: Klara vestra Kyrkogata 9 1 /2 gatan Claäs, Handlande, st. Köpmang. 16; för- - P., f. d. Svarfvare, n. Rådmansgatan IS A. säljning af viktualier: Mälaretorget, G., Trädgårdsrn., Kh. Hornsberg, i;ltora. saluhallen 19 o W. K., Urmakare o. urhandl., firma: Oster- - A. S. M., Handelsidk:a, st. Yesterlångberg & Ekenmark, n.. Norrlandeg. 24. gatan H. T., Utsk.-förest., st. Osterlångg A. J., Skräddare, n. Hamngatan L...P., Vaktmästare i Sjöförsäkr.- bolaget - J., Skräddare, n. Bryggaregatan 9. Agir, st. Stortorget 1. - J. E., Slöjdlärare, n. Kungstensgatan P. J., Vaktmästare i Telegrafstyrelsen, - O. W., Svarfvare, n. Lästmakareg. 17. ö. I\,ommendörsgatan 6. -::--J. W., Postiljon, ö. Engelbrektsg. 31 B. - A. P., Angfartygsbefälhafvare, ö.kardell- Osterlöf, Otto, Byggmäst., ii. Humlegårds... gatan 6. gatan. S. Osterblom, Aug., Speceri-, vin- och konserv- -::--P. G., Akare, Kh. Handtverkareg. 34 B. handel, n. Biblioteksgatan 11. allm. tel. Ostermalms Expressbyrå-bolag, ö. Linneg ; öppet 7 f. m.--9 e. m. Osterby.Bruks Agent: John Bernström & - Musikhandel, ö. Karlavägen K:ni, n. Vasagatan 10. Tvättanstalt, ö. Majorsgatan 11; allm. Osterdahl, D. G., Amanuens i Kongl. Tele- tel. 47S; uthyr tvättplatser till dem grafstyrelsen, ö. Nybrogatan 7. som sjelfva vilja ombestyra sin tvätt; - H. M., e. o. Kammarskrifv., n. Norr- emottager kläder til] tvättning, mang-. landsgatan 32. ling och strykning. Angmanglar till ut- G. V., Protokollssekr., ö. Nybrog. 7. hyrning pr timma. Redbart bemötande! 'z: P. G., Snickare, n. Brunnsgatan Billiga priser. Ostergaard, G. W., Verkmäst., s. Timmer- Osterman, & K:i, Bryggerifirma, s. Götga-.. mansgatan 32. tan 76. Ostergren, J. M. E., Enkefru, Kh. Bergs- -::--J. A., Angbåtsbefälh., ö. Skeppareg. 4. gatan 6. Qsterqvist, C. J., Arrendator, Dj. Frescati. - A. M., Folkskollärarinna, ö. GrefThure- Ostervall, C. P., Handl., n. Luntmakareg. 5, gatan 30 B. bod: n. Oxtorget D. F., Fröken, ö. Linnegatan 6. - A. L., vice Lektor, n. Norra Smedje- - Wilh., Grosshandlare, st. Nedre Munk-.. gatan 11. bron l, 2 tr.; träff. säkrast till 10 f. m. Osting, P. A., Polisöfverkonst., Kh. Scheelesamt 3-5 e. m... gatan 9. - Emil, Handelsbokhållare, n. Dalagatan Ostlihn, L., Byggmästare, ö. Valhallavägen 30, 3 tro.. 45 B. - Knut, Handelsbokh., ö. Linnegatan 6. Ostlin, Lars, Lito- & Fotokallograf, n. Val- - Clara, s. Mariagatan 11 B; Handskhandel... lin gatan IS... st. Kornhamnstorg 61. Ostling, John O. G., Agent, Ostormalms- - D. L., Kontorsskrifvare, n. Observatorie. gatan 26, 2 tro gatan 21. Gust. A., Folkskoll., n. Klara n. Kyrko- C. E., Pumpmakareenka, n. Låstmakare- gata 29. gatan 14 och 16. C. J. E., Kontorsskrifvare i 'l'rafikstyrel- G., Revisor i Statskont., n. Biblioteksg sen, n. Luntmakaregatan 5. _ J. V. H., Sergeant, n. Kungsholmsbro- Ostlund. P. G., Maskinist, n. 'l'egnörsg. 21. gatan C. C., Perukmakare; firma: Joh, Bäck - J. R., Snickare, s. Hornsgatan 66. & K:i, n. Arsenalsgatan 6. _ A., Statsråd, Chef i Just. Dep., n. Malm- -::--A. J., Skräddare, n. Hamngatan 32. 'skiluadsgatan 35. Ostlundh, C. O., f. d. Handl., n. Mäster-Sa- - J., Styckjunkare, Ö. Brahegatan 36.. muelsgatan 57. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 342 Östman-Öyerstedt. Östman, Fredrik, Agronom, Kh. Fleming- Öström, O. E., Bokh., Ö. Gref-Thureg. 73. gatan 1. - J. C., f. d. Gelbgjutaremästare, n. Kam- - E., Fabrikör, n. Vestmannagatan 7. makaregatan E., Kassör vid A. B. skånska' cement- - Hugo, Stadsmäklare, s. TJärhofsgatan gjuteriet, n. Karlbergsvägen ; kontor: st. Köpmangatan A. F., Revisor i Tullstyrelsen, Ö., Flora- - P., Tobakshandlande; firma: Schmidt & gatan K:i, Drottningg. 67, kontor s. g. 29 B. 7."""" K. H., Sadelmakare, n. 'I'egnersgatan 2. Qstvall, Karl, f. d. Inspektor, s. Pilgränd 6. Ostrand, P. H., Civilingeniör, n. Karlbergs- Oyerstedt, C. G., Kakelugnsmakare, n. Kungvägen 12. stensgatan 32. Under Kalenderns tryckning inkommen uppgift: Krogh, Gunnar, ;R. O., Agent, n. Klarabergsgatan 23, kontor derstädes. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVE. 13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8.

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8. P, 472 Sybehörshandlare-Tandläkare Gjörling :Emma, Regeringsg Snellman I, Mäster-Samuels-' Hylin & K:ni, Östgötag 31-11 gatan 39 Monten L, St Nygatan 19 o, Grönwall A, Tegnersg 16 o Strömberg H J F, Vester-

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

TOCKHOIMS AMATÖR ARSSKRIFT 1908. o FÖRENINGS

TOCKHOIMS AMATÖR ARSSKRIFT 1908. o FÖRENINGS TOCKHOIMS AMATÖR o FÖRENINGS ARSSKRIFT 1908 STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINGS ÅRSBOK 1908 [g I II I, II I,I"')~I'II I )'J SI':SS AN,. or 1 1 ' II" '" 11 11.\ :-; \111''.: Il _'1> 11 I I', I' ( H. K, H, KRONPRINSEN,

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

so ego *Jubell M U, enka Wolter T A, musikus Lind A K, språklärarinna lil egostjernstedt W C, kapt. Stahre N A, handl, 13 ego*ollman E A, ingeniör

so ego *Jubell M U, enka Wolter T A, musikus Lind A K, språklärarinna lil egostjernstedt W C, kapt. Stahre N A, handl, 13 ego*ollman E A, ingeniör 590 l\'iäster-samuelsgatan-norra Humlegårdsgatan. Ljungström S, enka Karlson K J, stadsbudsförest. 65 ego Stockholms stad Otter O' von, friherre Keen 0, fotograf Zettersten e w, tapetserare Schwieler F

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

FAstighetsförteckning 2013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 Stockholm Jericho 35 3 Stockholm Jericho

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 77 qv. Fackelmakaren 6 - J A, verkmästare Il qv. Lindansaren 3

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 77 qv. Fackelmakaren 6 - J A, verkmästare Il qv. Lindansaren 3 632 Rådmansgatan-Saltmätaregatan. Johansson ~ bokhållare IEnqvist C F, bokhållare leg. af Schmidt G, husegare pllindahl C J, amanuens Fredsberg F A, gravör Carlsson C P, vedhandlare Lundell J M, skräddare

Läs mer

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta Skandias samarbetspartners Naprapater Bromma Kista Brommaplans Fysioterapi Backbonekliniken Kista Tunnlandsvägen 99 Kista Science Tower, entréplan 08-26 47 00 08-5621-5280 www.brommaplansfysioterapi.se

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

FAstighetsförteckning 2014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 Stockholm Jericho 35 3 Stockholm Jericho

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD 2 kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 2 Stockholm Jericho

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

~- Georg Ru ~eb~r~. ~

~- Georg Ru ~eb~r~. ~ ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr.

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. RIKSDAGEN. 566 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Fredholm, J. H. G., Civilingeniör, n. G:la Af l I J t't' "d" K d" 16 Kungsholmsbrogatan 44. ze lus,., USl tel. Österm, 804. lera,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10.

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10. 716 Försäkringsbolag- Galvanoplastik. Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göts- Sveriges allm, sjöförsiu

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare :

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare : Vaddfabriker : A.-B. Stockholms Vsddfabrik, Jakobsbergsg. 14 o. Liljeholmen Jöuson M, Jungfrug. 7 A Vagnfabriker : Oarlssons Söner C A, Hornsg. 35 Nordberg G, 'I'egnerag. 37 Stockholms Hofslageri A.-B.,

Läs mer