tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n."

Transkript

1 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg. 35. ne för 'dem; se detta ord.' - Bruhn & K:ni; Maskina:gentur,. st. Lilla. Wäsell, Carl Axel, vice Häradshöfding, För- Nygatan 23. ste Stadsfogde, Blasiiholmstorg 12, 3 tro - A. W., Revisor, Ö. Linnegatan 10. VWäsström, K. K., Handelsidk., n. Målareg.6. Zachrison,.W., Kontorsskr., ö. Jungfrng ~., C. M. o?h E. M. 'C., Kamr~~'are- - J.. E., Akare, Stora QvarngräJ.l:d döttrar, s. Brankyrkagatan 29, hornet Zachrisson, S. A. W., f. Hellstrom, Barnaf Blecktornsgränd.., morska, Kh. Pilgatan 7.' " - se äfven Wesström. - C. 4., Lektor, n. Klarabergsgatan 62. Wästberg, Carl, f. d. Kronofogde, ö, Flora- - Z., Akare, n. Norrtullsg. 20..' gatan 15. Zadigs, M., filial, Carl Sudeck, n. Rödbo-. - se äfven Wessberg och Westberg. torget 1, 11/ 2 tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. Ö. Skepparegatan 5. Dro~ningg. 59 och n. Hamngatan 18 B. - Y. C., Enkefru, Blasiiholmst, 12.' Se annonsafd. sid U. C., Fröken, Kh. Sthlms Sjukhem. ZandeIl, S. L., Folkskoll., S. Prestgårdsg H., Fröken, n. Klara Yattugr se äfven Sandell. - Oscar, Kapt. vid Andra Lifgardet, ö. Styr- Zander, UIr., Enkefru, ö. Karlaviigen 29. mansgatan 6. \ - H., Fröken,.Ö. Karlavägen Adele, Kaptensenka, n. Biblioteksg.4. - Hilma o. Emilia, Fröknar, n. Brunke- - se äfven Westfelt.' bergstorg 12, 3 tro Wölner, Elvira, Fru, Ö. Brahegatan Gustaf, Med. Doktor, Förestånd. för Me- -- R.. P., Lärarinna, ö. Brahegatan 19. dikomekaniska Institutet, Kh, Jakt- Wörsten, 111.,Barrim.ska, n. Appelbergsg. 42. varfsgränd 4.. -P. Wald., Med. Dokt., Ö. Humlegårdsg. Y 11, 2 tro ; mottagning söknedagar 9 1() Yckenberg, G. A. A., Fröken, Ö. G.-Thureg. 9. L f. J m M2 o -1 3 e. m. Il' t' 9 y Ydeen, I. N O., Grosshan dl., o. " Valh ail av.. 37; - I.., R1 at are, n.. 3 a Rmga t an. M" t kontor: n. Malmtorgsgatan 5. - wo, o eman l :~ ~. en, n. ~s er- - A. W., Handlande, Ö. Kaptensgatan 12; Samf~lsgatan. 60, träffas 8-::-11 f. m, magasin för herrartiklar och reseffek- helg Ila da.1l'ar,. ter: n Malmtorgsgatan 3. - J. ~., Verkmast. VId Flottan, Skeppsh. y Il El. M' Bihli t k t 28 - se afven Sander. y e b' e~loia'l EIss'kIf l I~ edsfa atn 8 Zanderholm, F. A., Lärarinna, n. HoIläng erg,..., n re ru, S. a s uga an. d e t 26 A - & Jäderlund, Grosshandelsfirma, eges af Z dar ga in A 'G ffi stikfö e t Gref- Hugo Jäderlund och J. A. Martinson an ers,..., y. na l or s., k.. K. 1 A 'Magmgatan 9. ontor: 1!-' ~ngsgatan" 5.'1.. Zanini, Grefve Italiensk minister, n. V. G. W.,RevIsorrKammarratten,n.Kungs_ T "d å d 't 15 B trädgårds gatan 22. r~ g r sga an ". H St d.."" Stur t 29 Zanoni, J. F., Agent. Gothg. 12, 1 tro -., a smgenior,.0. >.).~IIega an. _ J. C. N.. Bokh., s. Göthgatan 12. Yllande:, C. F.! Provisor, O. Nybrog. 15.B. _ E. F., Handelsbitr., ö. Humlegårdsg.28. Yllefabnks-Akhebolaget; kontor: Norra RId- Zedeler, E., Cafeidk., Ö. Brahegatan 32. darholmsl,1amnen 1. " _ A. C. E., Enkefru, Ö. Brahegatan 51. Ytter berg, C. A., Ag:ent, O. Brahegatan 17. _ F. S., Musikus, n. Vestmannagatau 52. Ytterbo~ll, C. Th., Minuthandl., firma: J. G. Z d ] hl M" K fe. 'I'egnersgatan 6. Pripp & Son, n. Regenngsgatan 44. e erc a, ana, a, n.. K E Sk Il"... St. t 30 A Zederfeldt, E. A. T., Husegarinna, n. Gref'- -.., o arare, O. oiga an. Thuregatan 51 Ytterman, J::hn, Sängklädersetablissement, Zederström, S. - l\i., Bruksidkare. Kh. Flebod: st. Stora N~~at~r: 7.. minggatan 52; förmedlar köp och byte Yxhults. ~tenhuggen-aktlebolags kontor. med stads- och landtegendomar m. m. n. Blbhoteksgatan 32. _ se äfven Cederström och Sederström. Z Zedritz, Justus. Literatör. n. Uplandsg T. E., Sångare, S. Skeppsbron 30.. (j~7iiföl'. tafnillg med S.) Zefferin, C. N. Sergeant, ö. Svea gardes Zaar, Z., Cigarrhandel, n. Hamngatan 10. kasern. Zacco, K. Y., Civilingeniör, ö. Kommendörs- Zeijser, C. A., Sergeant, Ö. Humlegårdsg. 18. gatan 25: kontor: Stockholms Patent- Zeland, Oliver, Ingeniör, Kh. Handtverkarebyrå, st. Lilla Nygatan 23. gatan 24 A. Brand- och Lifförsäkri.ngs-Aktiebolaget SVE~. 13 Drottninggatan.

2 Zelleu-i-Zetterström. 333 Zellen,' J. O. af, Byråchef i K. Domän- Zettergren; Otto L.,.t, f. Orgelnist vid Censtyrelsen, ö. Riddaregatan 22. tralfängelset, Långholmen.. - se äfven Sellen.' - Leonard, Roteman i 18;de roten, n. Up- Zeller, Gustaf,' Agent, n. Regeri'ngsgatan 19. landsgatan.25. Zellinger, T., Hofintendent. Kontrollör, n. - A. M., Fru, Utskänkningsförest., n. St. Drottninggatan 106. Badstugatan 80. Zerno, L F.,W., Handl., ö. Nybrogatan 7. - Edv.,Ofverstelöjtnant, n. 'I'egnersg. 3 B. Zerl, E. R. A., Plåtslag., n. Kungstensg. 27; - se äfven Settergren. verkst, : n. Tunnelgatan lc. Zetterholm, C. A., Batteritrumpet., ö, Kom- Zethelius, J. S., Enkefru, Kh. Scheeleg. 1. mendörsgatan Ulla, Enkefru, ö. Valhallavägen P. A.) Bokh., s. Bränkyrkagatan H. W., v. Häradshöfding, n. Regerings- - C. E., Enkefru, n. Norrlandsgatan 37, gatan tro Ö. g.. - J. A., Kapten, Kh. Bergsgatan Anna, Källaren Drufvan, S. Göthgat A. W., Kassör, Ö. Villagatan 17. Zetterlind, S. E.. Enkefru, Ö. Braheg H. P., Protokollssekreterare i Kg!. Maj:ts Zetterling, J. F" Byggmäst., n. Gåsgr. 3A. kansli, n. Regeringsg S. V., Fröken, n. Drottninggatan F. W., Registrator i Kong!. Finansde- - O. V., Ingeniör, n. Mäster-Samuelsg. 41 A. partementet, Ö. Floragatan A., Underlöjtn., n. l\1äster-samuelsg. 41 A. - Otto, Underlöjtnant, n. Målaregatan 1. Zetterlund,,C. R., Bokh., s. Stigbergsg H., Underlöjtnant, ö Valhallavägen Aug., Grossh., Gamla Norrbro 7. Zetherlundh, A. W., Agent, Jakobsbergsg W., Ladugårdsidkare, Kh. Rålambshof. - se äfven Setterlund och Zetterlund. - C. U., Sjökapten, n. Thulegatan 5. Zethrteus, C., Kontorsskrifvare i Allm. Pant- - L., Skomakare, Ö. Sturegatan 40. låneinrättningen, n. Malmskilnadsga- -- R., Urmakare, Kh. Fleminggatan 3. tan se äfven Setterlund och Zetherlundh. - A. G., Lektor, S. Götgatan 16. Zetterquist, A. F., TapethandL, ö. Styr- - Fr., Mäklarebokh., ö. Floragatan 21; mansg. 7; bod: ö. Sturepl. 2, a. t kontor: st. Skeppsbron 34. Zetterqvist, L. J., Konssrtm., st. L:la Nyg G. R., f. d. Revisor, st. Vesterlångg.68. Zetterstedt, A. C., Enkefru, ö. Skeppareg Adolf Fr., Stadsmäklare, st. Skeppsbron - J. E., Tjensteman vid Stockholms Allm. 36; kontor derstädes. a. t: Te!.-akt.bol., Ö. Skepparegatan J. H., Stadsmäklare, Ö. Villag. 12; kontor: Zettersten, A., Intendent vid flottan, ö. st. Skeppsbron 34. Nybrogatan 27. Zethrin, E. E. W., t. f. Aktuarie i Gene- Zetterstrand, A" Bokh., n. Vasagatan 42. ralpoststyrelsen, ö. Floragatan R., Förest. Stationsskrifv., S. Badstug. 3. Zetterberg, M. E., Enkefru, n. Rådmansga- Zetterström, M.) Barnmorska, n. Döbelnsg. 79 tan 8. '- P. Brefbärareförman, n. Teknologg C. F., Eauerh.: firma: LundelI & Zetter- - E., Enkefru., s. Hornsgatan. 21. berg, st. Skomakaregatan G. C. Enkefru, Ö. Engelbrektsgatan 7. - M., A., Fru, n. Drottningg P. A" Flaggunderofficer, s.högbergsg K. F., Gevärssmed. Ö. Styrmansg Axel, Ö. Kaptensg. 16; Frukt- och blom- - E. A., Juvelerare, Kh. Handtverkare- sterhandel. n. Biblioteksgatan 1 B. gatan 5 och 7. ' - S. M., Fröken, ö. Jungfrugatan E., Löjtnant, Kh. Hantverkaregatan J. F., Grosshandl., st. Skeppsbron J. A., Sadelmakare, s. Hornsgatan 35; - Hampus, Husegare, n. Yegagatan 10. bostad: Srt Paulsgatan 28 A. - A. L., Lamphandel, Kh, Bergsg. 11 B. A. V., Skylt-, vapen- o. glasmålare samt - J. E., f. d. Polisuppsyningsman, s. Gotglasetsare, n. Smålandsg. 18. landsgatan 8. - se äfven Setterberg, Sätherberg o. Sät- - P., Postvaktbetj., n. Teknologgatan 5. terberg. - G. T., Postvaktbetj., Gamla Norrbro 9". Zettergren, Albio, Amanuens i Kungl. - A. J.. Syatelier, Ö. Gref-Thureg. 50 B. Fångvårdsstyrelsen, s. Långholmen. - J. H., Tjensteman i Nordstjernan, n. - CarlO., Banktjensteman, Ö. Braheg.38. Näckströmsgatan 2. Carl L., Bokh., s. Långholmen. - Ludvig-'I'obakshandl., st. Skärgårdsg. 15; - L. G., Cigarrh., Kh. Handtverkareg. 33B. bod: Osterlånggatan 41; filial s. g.3i. - C. A., Handelsbokh., s. St. Glasbruksg J., Tullvaktmästare, n. Klara n. Kyrko- ~ P. I., Kaföidk., n. Luntmakareg. 65 F. gata A. L., Kamererare vid Centralfängelset, - C. A., Vaktm. i Riksbanken, st. Östers. Långholmen. långgatan 43. Brend- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

3 t>. 334 Zätterströnr-Adell. Zätterström, Ida; emottager täckstickning; Åherg, Isabella, Enkefru, ö. Biblioteksga, n. Klam Norra Kyrkogata 10, 1 tr.tan 28. ' Zettervall, A. T., Bleckslagare, ö. Linneg H. C., Enkefru, ö. Brahegatan A., Bokh. ö. Artillerig , :M. K., Enkefru, s. Hornsgatan,-7., - U. :M. Fru, ö. Jungfrugatan 31: - A. G., Fanjunk., ö. Svea gardes kasern. - G. o. F...Fröknar. st. Baggensgatan E. C. G., Fröken, 'ö. Sibyllegatan 5;9. ~ Helgo, Ofverintendent, Il. Kungsgatan - Hilmer, Grossh., firma J. L. Lundberg tr.. & K:ni, n. Karduansmakaregatan 6. - se äfven Setterwall. - A. P., Handelsidk:a, n. Drottningg. 73 C. Ziedner, T. E. A.. Literatör, ö. Majors- - Carl, Husegare, n. L:a Vattugatan 11. gatan J. C. Hvitvaruhandel.jr, Klarabergsg. 58. Zielfeldt, A. T. G., Artist, n. Brunkebergsg A. W., Kanslist i Ofvetståthållareem- - Walberg, Enkefru, n. 'I'egnersg, 18, 3 tro betet, Kh. Bergsgatan 6. Ziervogel, S. F., Bokh., n. Drottningg J. O., Literatör. s. Brännkyrkag. 36 A. Zillen, se äfven Sillen. - Axel Th., Läderhandl., n. Olofsgatan 11; Zimmer, Hugo, Korrespondent, n. Drott- bod: Gamla Kungsholmsbrog. 20. ninggatan Albert, Läderhandlande, st. Jerntorget Zimmerman, J, F., Bokh. n. Drottningg , 1 tr.; bod: st. Lilla Nygatan F. W.,.Grosshandl., Kh. Pipersg O., Lärarinna, S. Bondegåtan 8. - E. A., Kansliråd, ö. Nybrogatan Hjalmar, Major, ö. Strandvägen N. E., Kontrollör vid Tullverket, ö. Ny- - Ernst, Med. D:r, n. Kungsgatan 26. brogatan F. A" Platsförsäljare, ö. Karlavägen 28. Zimmermann, E. O., Bleck- o. Plåtslagare, - J., Postvaktbetj., n. Mäster-Samuelsg. 6. ö. Nybrogatan O. J., Registrator, ö. Valhallavägen 31., - F. W., Kammarmusikus, st. Skomakare- - H. F., Verkmäst., s. Folkungag. 85 B. gatan C. L., Sadelmakare, st. Prestgatan A. M., Kammarskrifvare i Tullverket, st. - J K., Sjökapten, ö. Grefgatan 26 B. Skomakaregatan,30" - C. M., Skeppsredare, n. S:t Eriksplan 2. Zinkensdams egendom: s" vid slutet af Kru- - Anders, Smed, st. Kindstug. 16. komakaregatan. - J. A., Styrman, Ö. Grefturegatan 87. Zinn, C. M., Perukmakare; firma: Abr. Pet- - A" Telefonist, Ö. Engelbrektsgatan 35. terson & K:ni, n. Drottninggatan 1; - K. P., Tjensteman i Lifförsäkr.-aktieaffär s. g. 20, 1 tro bolaget Nordstjernan, n. Målareg. 6. Zitting, C. O., Cigarrhandlare, n. Regerings- - P. J., f. d. Verkmästare, S. Folkungag. gatan B.. Zoologiska Riksmuseum, n. Drottningg C. F., Verkmästare, n. Klarabergsgatan Zur Himmelsleiter, Bierhalle, n. Jakobsg och 49. Zweigbergk, & K:i, Grossh.vfirma. st. Öster- -;- K. V., Vinskänk å Hotell Rydberg. långgatan 43. Abergh, E. G., Notarie i Kammarkoll., s. Claes von, Grossh., n. Regeringsg. 19. Högbergsgatan 37 B. _ M. von. Lärarinna vid Gymnastiska Abergsson, M., Fröken, n. Drottningg. 84. centralinstit., n. Hamng. 19, 2 tro Ö. g. -;- A. V., Justitieråd, n. Kungsgatan 14. o Abom, J. H., Agent. ö. Stureparken 7. Ä- J. F., Arkitekt. st. L:a Nygatan C. J., f. d. Bokh. i Riksb. n. J ohannesg. 24. Åberg, S. P. Agent, n. Drottninggatan John,Generalagentför Brandförsäkr.-bol. - Frans, Agent, Ö. Karlavägen 28. Commercial Union i London, Sture- - C. E., Agent, Ö. Floragatan 15. parken 7; kontor: st. Kornhamnst J. V. Agent, ö. Flomgatan 15 - Gust., Grosshandl., st. Lilla Nygatan - A. R., Agent. s. Hökensgata 3. 20; kontor: derstädes. - G. H., Arkitekt, n. Vallingatan J. V., Grosshandl., n. Norrlandsg S. C., Arbetsföreståuderska, n. Barnhus- - W., Ingeniör, ö. Kaptensgatan 11. gatan J. A., f. d. Revisor, s. Maria Högb:sg. - IJ. P., Besigtningsman, S. Fjällgatan A. - C. L.. Bokh., Ö. Styrmansgatsn 57. ~brink, O., Hofjägare. Dj. Träskporten. - J. T. Bokh, Kh. Fleminggatan 15. Ackander, K. G., Stationsskrifvare,s. Göt- - G. J., Brefbärare, Ö. Skepparegatan 13. gatan Fredrik. f. d. Bruksförvaltare, egendoms- Aderman, C. O. Husegare, n. Vegagatan 9. agentur, ö. Grefgatan 30, 1 tro --;- E. C., Med. Kand., n. Jacobsgatan 14. A. M., Enkefru. s. Skaraborgsgatan 9 A. Aden, H. C. Enkefru, ö.. KardelIgatan 3. Brand- och Ufför'säkrings-Aktiebolaget SVEA~ 13 Drottninggatan.

4 , Åfeldt-Åkierhielm. 335 Äfeldt, J. F.j Regenientskommissarie, ö. Åhrberg, Claes, n. Odengatan 8; verk e Gref-Thureg. 56. ställande Direktör i Sveriges Hästför- Agren, C. A., Bokh., ö. Kommendörsgat. 40. säkrings-aktiebolag; kontor: Klara- - A., Fanjunkare,' Kh. Pontonlerbataljons- bergsgatan 52 A.. kasern. - H. C., Fröken, N. Blasiiholmshamn C. G.hHandl., ö. Valhallavägen 31; bod: - C. Hj., v. Häradshöfd., ö. Linneg. 3. Bra egatan Otto, Kapten, ö. Roslagsgatan 20. Skan- - C. G., Handlande, ö. Brahegatan 44. o dias Agentur, n. Jacobstorg 1. - J. W., Herr, ö. Kommendörsg. 21 A. Ahrman C. G., Kontorist i Stadsposten, st. - C. G. Alarik, Kanslist, n. Norrlandsg. 26. Svartmangatan 9. n. b. - E., Modistfirma, st. Vesterlånggatan A. G., Vaktmästare i Medicinalstyrelsen, - Einar, Notarie, st. Skomakaregatan 11; st. Svartmangatan 9. träffas t f. m. o. 4-5 e. m., a. 7" se äfven Arman. Ahsberg, G O., Fabrikör, ö. Engelbrektsg.4l. - A. T., Sergeant, ö. Svea gardes kasern. - P. J. E.,.Kapten, Ostermalmsgatan A. A. A., Skeppsstufvare, s. Renstjernas -;;- se äfven Asberg: gata 22. Akerberg, A. F., FIl. Dokt., Sundbyberg. 7" C. A. W., Tullvaktmäst., n. Rådmansg F. W., Gravör, ö. Gref-Thureg hblom, P. F., Bokbindare, n. Döbelnsg P. A., Hand!., n. Döbelnsgatan 83. Ahfeldt, Klemens, v. Lektor, n. Mäster- - E. R., Kontorsbitr., Dj. Hasselbacken. osamuelsgatan J. H., Med. Kan d,, n. M.-Samuelsg. 59. Ahgren, Lars, W. G., Handlande; firma: Brö- - J. E., firma: J. E. Akerberg & Hellström,. derna Ahgren, ö. Gr.-Thureg. 34 A; ö. Nybrogat. 36; kontor: Stora Nyga- Husgerådsmagasin : Hamngatan 3 B. tan 20; lager af metaller: koppar, - C. F., Handl.i.Hurnlegårdsgatan 12; firma: melsing, tenn, zink, bly m. fl.: tele- Bröderna Ahgren; Husgerådsmagasin : gramadress :»Metallfirman»; belltel. n. Hamngatan 3 B. 128; a. t Se annonsafd, sid ;;- M. F., Pastor, n. Vestmannagatan 21. Erik. Musiker, ö. Nybrogatan 36. Ahl, August, Telegtafassistent, o Kh. Agne- Akerbergs förlagsexpedition, Kh. Flemingo gatan l. o gatan 64 A, 1 tro Ahlander, A.. P./ Byggmäst., n. Norra Smed- Akerblad, Erik, Finbagare, st. Skomakarejegatan 5. gatan 7. A. C., Handelsbiträde, n. Norra Smedje- - Eleonor, Frukthandel, n. Hotell W. -6, gatan 5. ingång från Klarabergsgatan, och salu- L. F., f. d. Inspektor, S. Blekingeg. 3. hallen å Hötorget. Thec1a, S~ådespel:a, n. Norra Smedjeg. 5. 7" J., Målare; ö. Linnegatan 56. -;;- se äfven Alander. Åkerblad & Carlstedt, Målare, n. Surbrunn s- Ahlen, J. W., Bokh., n. Mästersamuelsg gatan 13. -;- A. G., Brefbärare, s. Stora Mejtens gr. 5. Akerblom, K. V., Aktör, n, Dalagatan 40. Ahlfeldt, K. O., Hofmästare, n. Vasag Carl, Handelsbokh., n. Smålandsgat " C. O., Källarmäst., n. St. Badstug G. W., Handelsidk:a, n. Brunkebergsg. 4. Ahlin, P. A., Artillerikapten, n. Regerings- - J. E., Handelsresande, ö. Kommendörsgatan 22. gatan Carin, har Flickskola, n. Döbelnsgat C. A., Hofmästare, S. Brunnsbacken 6. - P. G., f. d. Kassadir., Ö. Kommendörs- - A. H., Jernvägstjensteman, s. Ad. Fr. gatan 27. torg 3. - C. C., Kortvaruhandel, n. St. Badstug G., Konditor, n. Kungsgatan 15 A. - Maria, Lärarinna, n. Kammakareg G. W., Kontorist, s. Hornsgatan 15. 7".J. A., Prokurist, n. Karlbergsvägen 8. - A ng., Möbelsnickare, n. Jakobsbergsgat. Ahlund, Carl, Minuthandl., st. Lilla Nyga- 19 A. tan 11; bod: s. g J. E., Möbelsnickare, n. St. Badstugafan - se äfven Alund. 28, 1 tro Åhlström, S./ Fröke~? ö. Sibyl.lega~an 31. _. A., Skrädd~re, Humlegårdsgatan ;;- O. L. B., f. d. Sjökapt., DJ. Diorama. 7" O. Aug., Snickare, n. Jakobsbergsgat. 19. Ahman, C. H., Bokbindare, firma: R. W. Stat- Akerdahl, M. F., Bokbindare, st. Skomakarelunder, n. Holländareg. 28; verkstad: gatan 13. st. Nygränd 6. -;;- R., Prokurist, S. Hornsgat. 31, l:sta uppg. - J. J., 'l'apetserare, n. Lutternsgatan 17. Akerhielm, G., Prih., Attache, Ö. Nybrog. 9. C. V., AlJgbåtsbefälh., ö. Grefgat. 5 C. - O., Frih., ö. Karlavägen 28. se äfven Aman. - K. O., Frih., s. Badstugatan 41. Brand- ochufförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 336 Akerhielm-Ålund..Åkerhielm, P. F. W.,.Frih., f. d. TulliiJ.~ Åkei'man, C. J., Handl., n. Uplandsg. 17. spektor, n. Hollandaregatan Asser, v. Häradshöfding,.ö. Kommendörs- - E., Friherrinna,.ö. Artillerigatan 32. gatan o. - E., Fröken, n. Malmskilnadsgatan 19 A. - Rich., Professor i Bergsskolan, n. Kung- - H. L. A. o. A. G. A., Fröknar, p. Brahe- stensgatan 17. gatan Erik W. L., Stud., Il. Vestmannag A. G. E. L., Generalagent, Ö. Karlav G. R. J., Underlöjtnant. n. Kungstens- - K., Frih., Hofmarskalk, Arsenalsg. 3 B. gatan p.. - C. O. B. E., Friherre, Kapten, Ö. Karla- - C. S., Vaktm. i Skandinaviska Kreditvägen 35. A.,ktiebolaget, n; Kungsträdgårdsg. 2 B. - L., Friherre, Statsråd, ö. Linnegatan 5, - J. A., Verkm., Ii. Regeringsgatan 82. -;- J. G. S., Frih., Statsminist., Ö. Nybrog F. G., Ofverdirektörsassistent, n. Barn- Akerhjelm, K. H., Fru, Ö. Storgatan 16. husgatan 6. T C. E., f. d. Fanjunkare, s. Hammarbyg. 15. Akerman Frisch, Emilia, f. Rundelius, Barn- Akerholm, Ad., Bokh., s. Repslagareg. 5 B. morska, Ö. Sibyllegatan 43 och Knut, Bokh., Repslagaregatan 5 B. Åkermark, C. Chr., 'Inspektör i Lifl'örsäkr.- - C. J.. Enkefru, Ö. Storgatan 25. bolaget Victoria, ö. Karlavägen C. A., Kryddkramhandl., s. Göthgatan -;- K. Litteratör, n. Brunkebergsgatan 9. 28; bod i s, hus. Akers Styckebruks kontor: n. Kungsträd- Arvid, Lärftskramhandel, mans- o. goss- gårdsgatan 10. kläder m. m., s. Repslagaregatan 5 B; Akerstedt, G., Landtbruk., n. Uplandsg, 54. bodar: s. Göthgatan 26 och Hornsg C. G. E., Skräddare; firma: G. U. Heurlin F. W., Snickare, Ö. Komrnendörsgatan d.], & K:i, n. Norra Smedjegatan 22. Akerholmska Bosättningsmagasinet, st. Ofre 4kersten, S. T. C., Fröken, Ö. Nybrog. 47. Munkbron 1 A. Akerström, J.'A., Agent, Kh. Flemingg.I', 2tr. Akerlind, C. G., f. d. Handl., s. Svartens- - Lina, Fröken; undervisar i koustväfnad, gatan 8.. n. Mäster-Samuelsgatan E. B., Kaföidkerska, Ö. Humlegårdsg B. A., Banktjensteruan, Kh. Flemingg. 9. T C. A., Skomakare, Ö. Kommendörsg, i. - F. G., Flaggunderofficer,,Kastellholmen. Akerlindska Kakelfabr. aktieb:s kontor: KlI. - A., Handelsidkerska,ö. Brahegatan 52. Pilgatan 3. - Julius, Konditor, n. Drottninggatan 84. Akerlund, J. L., Aktris, Ö. Brahegatan C. L., Konstväfverska, n. Mäster-Samu- - J. E., Artist, s. Götgatan 75. elsgatan 3. - O., Bauktjensteman, Ö. Karlavägen M., MiI\)lthandl., Ö. Sibylleg-atan 10 B; - H. J., Byggm., s. Urvädersgränd 6 B. bod: Ostermalmstorg 6. - E. F., Folkskollärarinna, ö. Nybrog K. W., Målare, s. Skaraborgsgatan 9 A. - J. F., Handlande, sterbhus: s. Hornsgatan -;- C. E., Slagtare, ö. Engelbrektsg. 43 B.. 19; fotogen- och lamphandel i samma hus. Akesson, A. P., Barberare, s. Götgatan C. F., Handlande, n. Gamla Kungsholms- - O., Handl., Döbelnsgatan 33. brogatan 47; kontor: s. g G., v. Häradshöfding, n. Brunkebergst. 9. Carl U., Linkramhandel; innehufves af - V., Underofficer vid Flottan, Dj. Falken- Alfred Hedvall. n. Malmtorgsgatan 3 bergsgatan 3 B. och Hötorget J., A.,kare, n. Rensgatan 18. C. O., Materialförv., n. Klarabergsg ;- M., Akare, n. Norrtullsgatan 29 C. E., Sjökapten, s. Fjiillgatan 12 B. 4-kman, P., Enkefru, Ö. Artillerigatan 26. T A. G., Värdshusidkare, st. Kornhamst. 2. Alander, C. A., Civilingeniör, ö. Nybrogut. ~kerlundh, Gustaf, 'I'apetser., Ö. Braheg ; boktryckeri: n. Regeringsg. 54 A. AkerlundsEtablissement,Aktiebolag,n.Brun- - Hilda, Enkefru, Ö. Nybrogatan 68. kebergst. 16,180.20; möblerings-, dekora- - G., Husegare, n. Stora Vattugatan 10. tions- och sängklädersafl'är; se annonsen - J. O., Husegare, n. Roslagsgatan 22. å sista perm ens innersida sid. XV. - Gust., f. d. Löjtnant, n. Vestmannag, 36 Akerman, E., Bokhåll., n. Vestmannag K. M. o. R. J., Skollärarinnor, n. Klara - P. L., & Lund, Firma för tillv, af s. Kyrkogata 18. qrglar, firman inneh. af C. J. Lund o. E. - H., Snickare, n. Brunnsg. 26. Akerman samt P. L. Akermans omyn- -;- se äfven Ahlander.. diga barn, n. Ka~m~ka~egatan 27. Alund, Osva:d, Agent, Ö. K:;:?avägen E. J. och E. H., Froknar, o. Karlav C. C., Enkefru, n. Badstagutan C., Fröken, Kh. Handtverkareg Erik, Fil. Kand., ö. Stureparken 2. - Victor, Grosshandl., n. Drottninggatan - Maria, Glas- och porslinshandel, n. 104; kontor derstädes. Kungsgatan 8, st. Kornhamnstorg 49 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Ålund-Ädelgren. 337 Älund, K. F., Handskhand., n. Regeringsg.26 Åsbrink,. J. A. L., Sekreterare vid flottan, ö. och Drottninggatan 26 o. 80 A.. Grefgatan 8 A, 3 tro - G. O.,' K~nto~'ist, ~: Karlavägen 28..;}.se!ius, Leopold, Pe!ukm~kare, ö:.stureg C. W., Lärarinna, o. Stureparken 2. Aslin, J. E., & Kri, Trakolsaffar, n. G:la - K. H., Tjensteman i Skandia, n. Vest- Kungsholmsbrog. 53; bostad: n. St. Badmannagatan 37. stugatan 56. -;- se äfven Ahlund. - J. R., v. Häradshöfd., Lästmakaregatan Aman, F. G. A., Bånktjensteman, s. Repslå- o 13, 2 tro garegatan 22. Aslund, A., Agronom, ö. Riddareg. 35 B. W., Löjtnant, Mariahissen: Föreståndare - J., Fabriksidk., n. M.-Samuelsg. 24. för Södra g-ymnastiska institutet. - C. G. A., G1asmästarefirma, innehafves af - A. T., Meg. Lic., n. Kungsgatan 26. A. H. Lindblom, n. Regeringsg se äfven Ahman, - F. A., Konsul, n. Drottninggatan 23. Aman-Nilsson, G., Fil. Kand., n. Mäster- -;;- O. A., Redaktör, n. Mäster-Samuelsg. 2. Samuelsgatan 57. Aslunds, G. L., Förlagsexped. n. G:la Kungs- -;;- C. G., Med. Kand., s. Högbergsgatan 34. o holmsbrogatan 38. Amark, C., Bergsnotarie, ö. Karlav. 45C, 2 tro Astedt, Evelina N., Postexp., Ö. Gref-Thure- - K. A., Bokh., ö. Riddaregatan 7 A. gatan C. V., Cigarrfabrikör, n. Döbelnsg C. A., Postkontrollör. Ö. Sibyllegatan47. - E., Folkskollärarinna, n. Döbelnsg C. H., Underofficer vid flottan, D1. - V. E., Handelsbokh., S. Götgatan 79. o N annylund. - Erland, Handelsbokh., s. Götg. 59, 2 tro Astrand, P. G., Privatlärare, Dj. Lido. -;- W. T., Kamrer i Riksb., n. Oxtorgsg.8. - Carl, Vinhandl., n. Drottninggatan 89 vin- Angfartygs-Aktiebolaget Göta Kanal, kon-. handel: S. g o tor: st. Riddarholmen 9. Aström, A. W. S., e. O. Amanuens i fång- Angfartygs-Aktiebolaget Linne, st. Skepps- vårdsstyrelsen, Klara n. Kyrkog. 31. o bron A. C. M., Cigarrhand.-förestånd:a, Kh. Angman, A. 1\'1:., Amanuens, st. St. Nygat. 16. Fleminggatan J. A., Ingeniör, n. St. Badstugatan P., Fil. Dokt., S. Götgatan 2.. -;;- J. B., Skolföreståndare, S. S:t Paulsg A. C., Fröken, n. Klarabergsgatan 58. Angslupsaktiebolag, Stockholms, kontor: st. - C. W.. Handelsbiträde, ö. Humlegårdso J erntorgsgatan 40, 1 tro gatan 14 o. 19. Angström, Knut, Fil. Dokt., n. Observa- - H. F. C., Hårfrisörska, n. Biblioteksg. 4. toriegatan J. S., Ingeniör, s. Götgatan 59 O E. J., Folkskolelärar:a n. Observatorie- - C. P., Maskinist, n. Vegagatan 9. gatan 5. - C. F., Postvaktbetj., n. Mäster-Samuelsg. C. A., Professor vid Tekniska Högskolan, 48, n. b. n. St. Badstugatan 30, 2 tr.; konstruk- - C. A., Ritare, n. Vegagatan 9. o tionsbyrå derstädes. - E. L., Styrman, s. Svartensg. 28 o. 30. ~qvist, Ida, Enkefru, Ostermalmsgatan P. A., Styrman, s, Götgatan 46. Arfelt, A. W., Handl., st. Skärgårdsg. 15; - V., Styrman, å Angf. V estern orrland, bod: Vesterlånggatan 26. Nannylund, Djurgården. - Alb., Handelsbokh., n. Malmskilnadsga- - P., Våginspektor, n. Döbelnsgat. 23; Vågtan 33, 3 tro lokal, Hötorget L. E., Ingeniör, n. Malmskilnadsg C. E., Ängf.-befälh., s. Högbergsg. 37 B, - E., Spanmålsh., skilnadsgatan bostado. kontor: n. Malm-j 33; magasin: n. Hollän-, 2 halftr. Aströmmer, J acob, Slöjdlär., Kh. Handtver- daregataniö. okaregatan 31 A. Arman, C. G., f. d. Exp.vsekr., n. St. Bad- Aterförsäkringsaktiebolaget Holmia, st. stugatan 12.. Skeppsbron ;- se äfven Ährma;,n. Avall, A. G., Postvaktbetj., S. Bränkyrka- Arström, A. A., Akare, n. David Bagares gatan 54. gata 1. Asberg, E. F.R., Handelsbokh. ö. Styrmansg. 8 - H. A., Lärarinna, n. Norrtullsgatan C. E., f. 4,. Målare, n. Saltmätareg. 19 A. -;;- se äfven Ahsberg. Asbrink, A. F. E., Bruksbokh., ö. Jungfrugatan 38. S. Enkefru, Ö. Jungfrugatan 38. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Ä. Ädelgren, C. A. T., f. d. Kansl isekr., s. Sot Paulsgatan 4. - A. F., Kanslisekr., Karnererare i Brandförsäkringsverket. st. Stora Nygat R., Registr. i Civildep., S. S:t Paulsg, 6 C. 13 Drottninggatan. 22

7 338 Ägir, Sjöförsäkringsaktie bolag-öfversättn ingsbyrå. Xgir, Sjöf6rsäkringsaktiebolag; kontor: st. Öberg, C. P., Trädgårdsmäst., Dj, Manilla... Stortorget C. E., Verkm~stare, ö. Skeppareg.) Aggaffär, Stockholms, se Stockholms Agg- - Emil, Vinhandl.; firma: Emil Öberg & I.. affär. K:ni, n. Uplandsgatan 32; vinhandel: Ahlström, Oscar, Amanuens, ö.nybrog, 16,ltr... n. Drottninggatan 95 C. C. O., Grossh., kontor: st. Storkyrkobr. Obergson, C. W., Snickare, ö. Kommendörs- 14, 1 tr.; a t. 2108; lager af papp,.. gatan 15; verkstad: ö. Sibyllegat. 47. papper, påsar, kuverter m. m.; bostad Odberg, B. E., Byggmäst., n. St. Badstu- 2 tr. gatan 11, n. b. - Heliodor, Handelsbokh., ö. Nybrog.16, 1tro - C. A., Skomakeriaffär, tillv. fysiologiska -;:- C. H., Vinskänk, ö. Nybrogatan 16,1 tr... normalskor, n. Drottninggatan 39. Ahrling, A. J. W., Notarie, ö. Sturegatan 44. Odman, N.A., Häradsskrifv., ö. Skeppareg.22. -;:- se äfven Ehrling o. Erling. - E., Lärarinna, Ö. Skepparegatan 22. Attartal, Svenska, adr, Riksarkivet. - A. G., Ö. Gref-Thuregatan 34 A;..Spedi- tionsaffär under firma Axel Odman; O.. kontor: st. Bredgränd 2 A. Odmann, C. 4x., Grossh., ö. Floragatan Öberg, M. F., Adjunkt, s. Göthgatan 1. firma: Odmann & K:ni,; kontor: 15; st. - Oscar, Agent, ö. Braheg.22, n. b., höger. Brunnsgränd 4. Försäljning af Olands - J. R., Amanuens i Fångvårdsst., n. Val- Cementakt.bol.Portlands-cemento.färg. lingatan 5. S., Tidningsredaktör, Ö. Karlavägen 6. - C. G., Bildhuggare, s. Tavastgatan 16. -:- A. F., Operasångare, ö. Linneg. 9 o C. :M:. B., Bokh., n. Norrlandsgatan 40. Ödmansson, E., Professor vid Karolinska In- - G., Bokh., s. Mosebacke torg 5. stitutet, n. Norrlandsgatan 34; träffas alla - B. F. O., Bokh., s. M~seba.cketorg 5... helgfria dagar '/23-'/24 e. m. - J. A., Bokh., s. Bangardsgatan 10. Ofverberg, P. G. Bernhard, Fil. Kand., Ama- - C. W., Bokhåll., n. Vestmannagatan 37. nuens i Armeförvalt., Ö. Humlegårds- - G. O. T. W., Bokh., ö. Sturegatan 44 B. gatan 13 o C. O., Bokbind., n. Observatorieg C. E., Arkitekt, ö. Sibyllegatan 9. - J., Brefbärare, n. Drottninggatan 63 A. - Z., Garn- och väfnadshandel, s. Bellmans - F. G., Brefbärare, st. Baggensg. 9. gatan 26, 2 tr.; bod: s. Hornsgatan 29 - C., Cigarrfabrikör, ö. Storgatan 16; bodar: samt st. St. Nygatan 40 o. 42. s. g. 16, Karlavägen 6 O. Strandv ;;- A. W., Husegarinna, n. Bryggaregatan 5. - John E., J ourhafvande Direktör i Stock- Qfverholm, A. F., Sjökapten, s. Folkungag. 28. holms Superfosfatfabriks-Aktiebolag, n. Qfverintendents-embetet: n. Drottningg. 36. 'l'egnersgatan 18. Qfverkommendants-expedit.: Kungl. slottet. - W. G., Enkefru, n. Kammakaregatan 40. Ofverlund, Maria C., f. Eriksson.Barnmorska, - A. K. F., Folkskoll:a, n. Vegagatan n. Gla Kungsholmsbrogatan Waldernar, Fältskärsmäst., s. Söderman- Ofvertevisionsdepartementets provins- och nagatan 16. militieräkenskapskontor: Birger Jarls- - T., Fru, Ö. Stureparken 2... torg O. F., Generalkonsul" Grossh., n. Vasa- Ofwerström, Sigfrid, Agent, kont.: S. Götg. 75. gatan 48; kontor: Drottninggatan J. R., f. d. Departementssekreterare, s. - E. C., Handelsidk:a, n. Norrlandsg Götgatan A. E., Kapten, Kh. Hornsberg. - A. U. A. o. E. S. W., Kontorsbiträden, - Carl L., Kassör, S. S:t Paulsg. 4; träffas ö. Brahegatan 7 A. å Nitroglycerinbolagets kontor, st. L:a -;;- Simon, Notarie i Postverket, S. Götg. 75. Nygatan 4. Ofverstyrelsen för Stockholms stads folk- - R. H. F., Lokomotivförare, n. Kl. norra skolor, st. Slotts backen 8; lokalen öppen Kyrkogata månc1., torsd. 2-3, tisd. och fred A. M., Lärarinna, S. Hornsgatan 28. Qfverståthållare-emb. Kansli, st. Myntg J oh.,j:or, LärftskramhandJ., n. Lilla Vattu- Qfverståthållarehuset, st. Slottsbacken 4.- gatan 12; bod: Drottninggatan 15. Ofversättnings- O. renskrifningsbyrå, st. St. Se annonsafdelningen sid Nygatan 5, 2 tr., öppen A. A. A., Polisöfverkonst., n. Klara södra Ofversättningsbyrå, Jul. Kamkes, n. Herku- Kyrkogata 15. lesgatan 5, 2 tro C. A., e. O. Postexpeditör, s. S:t Pauls- - Svenska Främlingsbyrån, Klara vestra gatan 30. Kyrkogata 3 B, utför öfversättningar M. J. E., Tjensteman i Skandia, Kh. till alla europeiska språk samt latin Kungsholmsgatan 10. och grekiska; öppen kl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 ~::n-~hrvall_ekn. ~:b~'ik.n_- 339 Ögren, G., Hattmakare; firma: N. G. Ögrens Öhman, Eric, Snick., ö. Karlitväg. 45 A; mek. Enka, s. Svartens gata 20; verkstad: st. snickerifabrik: ö. Braheg. 23. Osterlånggatan S. U., Trävaruhandlande, n. 'I'egnersgat, -;;- C. A., Kassör, ö. Grefgatan 5 C. 12; kontor: st. Storkyrkobrinken 10. Qhberg, J., Bokhållare, ö. Sturegatan Robert, Underlöjtn., n. G:a Norrbro, 5. Ohgren, A., f. d. Parfymhand.,n. Brunkebergs- -- J. A., Underofficer vid Flottan, s. Asötorg 12. gatan 60. -;;- J. G., Vaktmäst., n. Beridarebansg. 23. E., Vaktmästare, Wollmar Yxkullsg. 25. Ohlander, R A., Sergeant, Kh. Marie berg. -;;- se äfven Oman. - P. A., Skomakare, ö. Skeppareg. 19. Ohmans söner & k:ni, E., Kommanditbolag, -;;- se äfven Olander, drifva export af hafre, korn och annan Ohlin, K., Agent, s. Mosebacke torg 5. spanmål, samt handel med utsäden; kon- - F. G., Enkefru. ö. Sibyllegatan 39. tor: st. Slussplan 63 B; a. t , b. t. C. E. K, Fabrikör, n. Regeringsgat ; firman.. innehafves af Eric Ohman - A. J., Handelsresande, n. V. Trädgårds-.. och Emric Ohman (se ofvan). gatan 7. Ohmanska bageriet (Julius Westerdahl), s. - John A" Kontorist, s. Prestgårdsg. 2 B. Södermannagatan 17; a. t Kgl. - A., Skeppare, s. Bränkyrkagatan 69. Hofieverantör, tilldelats högsta belönin- - J. E., Åkerirörelse och Tegelhandel, ö. gen; silfvermedalj och hedersdiplom. (priv. Linnegatan 65. bostad) Bondegatan R O., Angfartygsbefälh., s. Folkunga- Öhnell, Rich., v. Häradsh., villa»j apan» Haga... gatan 8 A.. Bell tel Ohman, Emil R., Bokh., n. Malmskilnadsg. 44. Qhnqvist, G., f. d. Kapten, n. Norrlandsg A.M.,född Wahlund,Enkefru, ö. Braheg.40. Oholm, C. W., Skräddare (Svenska Teatern), - A. W., Enkefru, ö. Sibyllegatan 10 B... ö. Gref-Thuregatan 69, 4 tro - Carolina, Enkefru, Ö. Styrmansgatan 17. Qhrberg, C. E., Styckjunk., ö. Artillerikasern. - A. C., Enkefru, ö. Sibyllegatan 47. Ohrman, P. L., f. d. Provinsialläkare, ö. - J. c., Enkefru, n. Oxtorgsgatan 8... Karlavägen E. G., Glas-, porslins- och husgerådsaf- Ohrling, C. R, Kontorsskrifvare, st., Trädfär, n. GIa Kungsholmsbrogatan 23;.. gårdsgatan 2.. bod: Samma gata 22. Ohm, M., Enkefru, S. Hornsgatan 75 B. - Emric, GI:9Ssh., Blasiiholmstorg 11; - H. L., Kontorist, S. Hornsgatan 75 R firma: E. Ohmans söner & K:ni; kon- - Oscar, Kontorist, S. Bellmansg. 14. tor: st. Slussplan 63 R-J. E., Snickare, n. Drottningg Eric, Grosshandl., Ö. Gref-Thureg, 19 C; - F. W., Tapetserare, n. Klara n. kyrkofirma:.e, Ohmans söner & K:ni; kon- gata 1Q, bod: n. Kungsgatan 22. tor: st. Slussplan (Räntmästareh.) 63 B. -;;- se äfven Om. - Hugo, L., Guldsmed, ö. Storgatan 6. Ohrström~. A. W., Blecksl.! s. S:t Paulsg. 6 A. - E. G., Handl., n. G:a Kungsholmsbrog L., Froken, n. Drottmngg E., Ingeniör, S. Skinnarviksgatan 5. - C. A., Jägmästare, n. Vasagatan 42,3 tro - M., Kafe Bellman, S. Bellmansgatan 5. - C. A., Kapten, n. Döbelnsgatan J. S., Kafe, n. Biblioteksg W. F., Med. D:r, Professor, ö. Nybrog M. C., Kafåidkerska, Kafe du Boulevard, - E. G.. Målare, st, Vesterlångg. 71, verk- Ö. Karlavägen 16. stad: Stora Nygatan 30, ing. Schön- - C. E., Konduktör, S. Svartensg. 28 o. 30. feldts gränd. - G., f. d. Käl1armästare, ö. Skeppareg ;;- E., Ofverstelöjtn., ö. Sibyllegat., 3 A. - Ko E., e. o. Landskanslist, n. Drottning- Ohrströmer, H., Revisor, i Kg!. Kammargatan 8... rätten, n. Drottninggatan 27. Mathilda, Lärarinna vid Gyron. Centr.- Ohrvall, C. F. H., Bokh., Ö. Kommendörsg. 24. Inst., n. Luntmakaregatan 7 B. - J. G., Fabriksidk., ö. Sibyllegatan 43 o. 45. F. o. C., Lärarinnor, n. Malmskilriads- - Oskar W., Fabrikör, Ö. Sibyllegatan 53. gatan 58 A. - O., Handelsbokh., s. Bränkyrkag. 11. J. F., Mästerlots, s. Bondegatan Hugo, Husegare, ö. Kommendörsg. 24. O. P., Ornaments bildhuggare, n. Kam- - G., Med. Kand., n. Klara n. Kyrkog. 29. makaregatan 35; verkstad: Lutterns- - A. E. M., Styrman, ö. Sibylleg gatan Johan, Plisse- o. persiennefabrik, Ö. Si- - A. H., Postvaktbetj., S. Bränkyrkag. 24. by)legatan 43 o G. T., Smed, ö. Karlavägen 15 A; verk- -;;- A., Akeriidk:a, n. Surbrunnsgatan 46. stad: ö. Eriksbergsgatan 10. Ohrvalls Tekn. Fabrik, Ö. Artillerig. 15; tillv. - W. H., Snickare, ö. Gref-Thureg, 44. af blanksvärta, lädersvärta, m. m. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 340 Öijermar -Österberg. Öijermark, Er.; Handelsbokh., s. Mariag, 15. Örtengren, H. & K:ni, Bläckfabrik, n. David Ojermark, J. A., Akareenka, n. Surbrunns- Bagares gata l... gatan C. R., Bokh., Kh. Kungsholmstorg 5. Qkner, M. S., Musikdir.venka, s. Tavastg Tom, Bokh., Kh, Kungsholmstorg 5. Olander, J. O. F., Agent, ö. Sturegatan 44 A. -=:- S. R., Kapten, Kh. Kungsholmstorg 5. - J. F., Bokh., s. Folkungagatan 36. Qsell, J., Fröken, ö. Nybrogatan Hanna, Enkefru, ö. Gref-Thureg. 68. Ost, Tycho, Litograf och porträttritare, n. - A., f. d. Handl., ö. Grefgatan 24 A... Jutas backe 6, 2 tro - E. G., e. o. Kontorsskrifv. i Trafikstyr., Ostberg, Edla, Enkefru, Cigarrhandel; firma:. Kh. Bergsg. 36. Edla Edgard, n. Gustaf Adolfs torg J. A., Mu.~iklärare, ö. Gref-Thuregat E. M., Enkefru, ö. Valhallavägen 33. -=:- se äfven Ohlander, - J. W., Fabrikör, n. Mäst.-Samuelsg. 54 B. Olands Cement-Aktiebolag, försäljning af - G. F., Godsegare, ledamot af Riksdagens Portland-cement och färg hos Odmann andra kammare, Kh. Handtverkareg, 39. & K:ni, st. Brunnsgränd 4. - A. R., Handl., s. Renstjernas gata 17 A. - Cementaktiebolag, kontor: n. Kungsträd- - H. L. W., f. d. Handl., n. Regeringsga-.. gårdsgatan 20, 1 tro tan 107. Oller & k:ni, Fabrik för telegrafapparater - Harald, e. o. Hofrättsnotarie, Jur. Kand., m. m., n. Apelbergsg. 58 B. Ö. Nybrogatan 13. -=:- M. A., Enkefru, n., Drottningg P., Ingeniör, Kh. Handtverkareg. 39. Olund, O. F., e. Tulluppsyningsman, st. St. - Ida, Lärarinna, n.m.-samuelsg Nygatan 40 o B. C., Operasångerska, Ö. Karlavägen 8. Oman, E. M., Enkefru, Ö. Kommendörsg C., Revisor i Generaltullstyrelsen, ö. - L. E., Postexpeditör. Kh. Flemingg. 41 A. Gref-Thuregatan 72. -=:- se äfven Ohman. - J. Th., Skomakare, S. Hornsgatan 54.. Onnerberg, E. O. 'I'., Handlande, ö. Gref- - & Lennardtson, Stockholms Förnicklings-.. Tureg. 49; sybehörsh., ö. Karlavagen 31. fabrik, n. Bryggareg. 10; bod: Drott-. Qrbom, F. Ch., Bokh., s. S:t Paulsg. 37, 1 tr... ninggatan 20. Orbyhus ångsågs välkända tillverkning af Ostbye & Osterlund, Handskhandel, st. Vehy flade trävaror försäljas af Gustaf Carl-.. sterlånggatan 21. berg; brädgård: n. Barnhusgatan 8 (vid Oster, Oscar, Tandläkare, Blasiiholmstorg norra bantorget); a. t. 2356; kont. Kh... 10, 2 tro Fleminggatan 1; a. t. 6128; se annons- Österberg, E., Agent, S. Götgatan ; " afdelningen sid. 18. kontor: st. Kornhamnstorg 53. Qrling, H. G., Löjtnant, Kh. Flomingg, 16 B. - S. M., f. Sundberg, Barnm., n. Rörstrand. Orn, G. A., Agent, n. Tegnårsgatan 11 C. - C. L., Bokhållare, n. Kungstensgatan23. - E. L., Amanuens, S. Wollmar-Yxkullsg S. P., Brefbärare, n. Apelbersgat. 60 B. - P. V., Handl., n. Luntmakareg. 49 A. - F. L., Cigarrhandl., n. 'I'egnörsgatan 4. - A. E., Jur. kand., Amanuens i Kam- - J. T., Enkefru; ö. Kardollgatan 3. maträtten; st. Funkens gränd 5. - Rosa, Enkefru, förfärdigar alla sorters -=:- se äfven Ohrn. flaggor, st. Osterlånggatan 37. Ornberg, J. C., Enkefru, n. Appelbergsgatan - T., Enkefru, firma: Rudolf Österberg, st. 58 B. Österlånggatan 4l. - V., Protokollssekreterare i Hofexpeditio- - E., Fil. D;r, e. o. Lektor vid h. realläronen, ö. Karlavagen 45 C. rerket, n. St. Badstugatan Frans, Skådespelare, ö. 'l'yskbagareg C. A., Flaggunderofficer, Skeppsholmen. - Edla, Sybehörs- och kortvaruhandel, n. - J. A., Folkskollärare, Kh. Handtverkare-.. Drottninggatan 45. gatan 16 B. Ornmark, B. C., Enkefru, Ö. Sture gatan H. M. och M. C., Folkskollärarinnor, S. - A. H., Fanjunkare, Kh, Pont.-batalj. kas. Hornsgatan R., Tjensteman i Skand. Kred. akt.-bol., - E. C. O., och A. M. C., Fröknar, ö. Ar- " n. Blasiiholmstorg 14. tillerigatan 43. Ortegren, A. F., Ingeniör, ö. Skepparg C. F., Handl., Kh. Fleminggatan C. J., Minuthandlande, firma: A. G. - C. L., f. d. Handl., Ö. Nybrogat. 14 B... Bergfalk & K:i, st. St. Gråmunkegr C. H., Ingeniör, n. Teknologgatan l. Ortenblad, C. O. 'I'orsten, Civilingeniör, tjen- - J. M., Kirurgisk instrumentmakare och steman i Stockholms Intecknings garant.- mekanikus, n. Oxtorget 4; bod: Freds-.. akt.-bolag, n. Drottninggatan 5, 3 tro gatan 22. Ortengren. A., Aktör vid Kgl. 'I'eat., Kh. - J. A., Kont.-skrifv., Kh. Flemingg. 35. Garfvaregatan 1. - T., Kontorsskrifv., s. Kat. ö. Kyrkogr. 11. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Österberg-Östlundh. 341 Österberg, H. C., Lärarinna, ö. Karlavagen Österholm, E., Stenhuggare, n. Norrmalms- 45 C. torg 10, 2 tr.; verkstad: n. Hamng T. W., Ornamentshildh., Sundbyberg. - A., idkar Stenhuggeri, Norrtull, Tull- -C., Postvaktbetjent, s. Asögatan 2S. huset. - Carl, Segelmakare, st. Skeppsbron 32. Österlind, Emil, Grosshandlare; firma: O., Sjökapten, s. Mariagatan 17. Glenne & K:i, ö. Strandvägen 31; A. P., Skräddare, n. Mäster-Samuels- kontor i Börshuset. gatan 53, firma P. Nilsson & K:i; butik: -::--Aug., Grosshandlgre, Bl. Hofslagareg.2. n. Brunkebergstorg 14. Osterlund, D., firma: Österlund & Andersson; J. M., Skräddare, firma: Scheike & K:ni, garn- och väfnadshandel, st. St. Nyg. 4; n. Herkulesg. S; bostad: n. Regerings- bostad: Klara vestra Kyrkogata 9 1 /2 gatan Claäs, Handlande, st. Köpmang. 16; för- - P., f. d. Svarfvare, n. Rådmansgatan IS A. säljning af viktualier: Mälaretorget, G., Trädgårdsrn., Kh. Hornsberg, i;ltora. saluhallen 19 o W. K., Urmakare o. urhandl., firma: Oster- - A. S. M., Handelsidk:a, st. Yesterlångberg & Ekenmark, n.. Norrlandeg. 24. gatan H. T., Utsk.-förest., st. Osterlångg A. J., Skräddare, n. Hamngatan L...P., Vaktmästare i Sjöförsäkr.- bolaget - J., Skräddare, n. Bryggaregatan 9. Agir, st. Stortorget 1. - J. E., Slöjdlärare, n. Kungstensgatan P. J., Vaktmästare i Telegrafstyrelsen, - O. W., Svarfvare, n. Lästmakareg. 17. ö. I\,ommendörsgatan 6. -::--J. W., Postiljon, ö. Engelbrektsg. 31 B. - A. P., Angfartygsbefälhafvare, ö.kardell- Osterlöf, Otto, Byggmäst., ii. Humlegårds... gatan 6. gatan. S. Osterblom, Aug., Speceri-, vin- och konserv- -::--P. G., Akare, Kh. Handtverkareg. 34 B. handel, n. Biblioteksgatan 11. allm. tel. Ostermalms Expressbyrå-bolag, ö. Linneg ; öppet 7 f. m.--9 e. m. Osterby.Bruks Agent: John Bernström & - Musikhandel, ö. Karlavägen K:ni, n. Vasagatan 10. Tvättanstalt, ö. Majorsgatan 11; allm. Osterdahl, D. G., Amanuens i Kongl. Tele- tel. 47S; uthyr tvättplatser till dem grafstyrelsen, ö. Nybrogatan 7. som sjelfva vilja ombestyra sin tvätt; - H. M., e. o. Kammarskrifv., n. Norr- emottager kläder til] tvättning, mang-. landsgatan 32. ling och strykning. Angmanglar till ut- G. V., Protokollssekr., ö. Nybrog. 7. hyrning pr timma. Redbart bemötande! 'z: P. G., Snickare, n. Brunnsgatan Billiga priser. Ostergaard, G. W., Verkmäst., s. Timmer- Osterman, & K:i, Bryggerifirma, s. Götga-.. mansgatan 32. tan 76. Ostergren, J. M. E., Enkefru, Kh. Bergs- -::--J. A., Angbåtsbefälh., ö. Skeppareg. 4. gatan 6. Qsterqvist, C. J., Arrendator, Dj. Frescati. - A. M., Folkskollärarinna, ö. GrefThure- Ostervall, C. P., Handl., n. Luntmakareg. 5, gatan 30 B. bod: n. Oxtorget D. F., Fröken, ö. Linnegatan 6. - A. L., vice Lektor, n. Norra Smedje- - Wilh., Grosshandlare, st. Nedre Munk-.. gatan 11. bron l, 2 tr.; träff. säkrast till 10 f. m. Osting, P. A., Polisöfverkonst., Kh. Scheelesamt 3-5 e. m... gatan 9. - Emil, Handelsbokhållare, n. Dalagatan Ostlihn, L., Byggmästare, ö. Valhallavägen 30, 3 tro.. 45 B. - Knut, Handelsbokh., ö. Linnegatan 6. Ostlin, Lars, Lito- & Fotokallograf, n. Val- - Clara, s. Mariagatan 11 B; Handskhandel... lin gatan IS... st. Kornhamnstorg 61. Ostling, John O. G., Agent, Ostormalms- - D. L., Kontorsskrifvare, n. Observatorie. gatan 26, 2 tro gatan 21. Gust. A., Folkskoll., n. Klara n. Kyrko- C. E., Pumpmakareenka, n. Låstmakare- gata 29. gatan 14 och 16. C. J. E., Kontorsskrifvare i 'l'rafikstyrel- G., Revisor i Statskont., n. Biblioteksg sen, n. Luntmakaregatan 5. _ J. V. H., Sergeant, n. Kungsholmsbro- Ostlund. P. G., Maskinist, n. 'l'egnörsg. 21. gatan C. C., Perukmakare; firma: Joh, Bäck - J. R., Snickare, s. Hornsgatan 66. & K:i, n. Arsenalsgatan 6. _ A., Statsråd, Chef i Just. Dep., n. Malm- -::--A. J., Skräddare, n. Hamngatan 32. 'skiluadsgatan 35. Ostlundh, C. O., f. d. Handl., n. Mäster-Sa- - J., Styckjunkare, Ö. Brahegatan 36.. muelsgatan 57. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 342 Östman-Öyerstedt. Östman, Fredrik, Agronom, Kh. Fleming- Öström, O. E., Bokh., Ö. Gref-Thureg. 73. gatan 1. - J. C., f. d. Gelbgjutaremästare, n. Kam- - E., Fabrikör, n. Vestmannagatan 7. makaregatan E., Kassör vid A. B. skånska' cement- - Hugo, Stadsmäklare, s. TJärhofsgatan gjuteriet, n. Karlbergsvägen ; kontor: st. Köpmangatan A. F., Revisor i Tullstyrelsen, Ö., Flora- - P., Tobakshandlande; firma: Schmidt & gatan K:i, Drottningg. 67, kontor s. g. 29 B. 7."""" K. H., Sadelmakare, n. 'I'egnersgatan 2. Qstvall, Karl, f. d. Inspektor, s. Pilgränd 6. Ostrand, P. H., Civilingeniör, n. Karlbergs- Oyerstedt, C. G., Kakelugnsmakare, n. Kungvägen 12. stensgatan 32. Under Kalenderns tryckning inkommen uppgift: Krogh, Gunnar, ;R. O., Agent, n. Klarabergsgatan 23, kontor derstädes. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVE. 13 Drottninggatan.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden.

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. DOKUMENT Fotograferna Erik G Svensson, Roger Turesson och Jeppe Wikström har med STO C K H O LM över 1 000 nytagna bilder fångat

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer