tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n."

Transkript

1 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg. 35. ne för 'dem; se detta ord.' - Bruhn & K:ni; Maskina:gentur,. st. Lilla. Wäsell, Carl Axel, vice Häradshöfding, För- Nygatan 23. ste Stadsfogde, Blasiiholmstorg 12, 3 tro - A. W., Revisor, Ö. Linnegatan 10. VWäsström, K. K., Handelsidk., n. Målareg.6. Zachrison,.W., Kontorsskr., ö. Jungfrng ~., C. M. o?h E. M. 'C., Kamr~~'are- - J.. E., Akare, Stora QvarngräJ.l:d döttrar, s. Brankyrkagatan 29, hornet Zachrisson, S. A. W., f. Hellstrom, Barnaf Blecktornsgränd.., morska, Kh. Pilgatan 7.' " - se äfven Wesström. - C. 4., Lektor, n. Klarabergsgatan 62. Wästberg, Carl, f. d. Kronofogde, ö, Flora- - Z., Akare, n. Norrtullsg. 20..' gatan 15. Zadigs, M., filial, Carl Sudeck, n. Rödbo-. - se äfven Wessberg och Westberg. torget 1, 11/ 2 tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. Ö. Skepparegatan 5. Dro~ningg. 59 och n. Hamngatan 18 B. - Y. C., Enkefru, Blasiiholmst, 12.' Se annonsafd. sid U. C., Fröken, Kh. Sthlms Sjukhem. ZandeIl, S. L., Folkskoll., S. Prestgårdsg H., Fröken, n. Klara Yattugr se äfven Sandell. - Oscar, Kapt. vid Andra Lifgardet, ö. Styr- Zander, UIr., Enkefru, ö. Karlaviigen 29. mansgatan 6. \ - H., Fröken,.Ö. Karlavägen Adele, Kaptensenka, n. Biblioteksg.4. - Hilma o. Emilia, Fröknar, n. Brunke- - se äfven Westfelt.' bergstorg 12, 3 tro Wölner, Elvira, Fru, Ö. Brahegatan Gustaf, Med. Doktor, Förestånd. för Me- -- R.. P., Lärarinna, ö. Brahegatan 19. dikomekaniska Institutet, Kh, Jakt- Wörsten, 111.,Barrim.ska, n. Appelbergsg. 42. varfsgränd 4.. -P. Wald., Med. Dokt., Ö. Humlegårdsg. Y 11, 2 tro ; mottagning söknedagar 9 1() Yckenberg, G. A. A., Fröken, Ö. G.-Thureg. 9. L f. J m M2 o -1 3 e. m. Il' t' 9 y Ydeen, I. N O., Grosshan dl., o. " Valh ail av.. 37; - I.., R1 at are, n.. 3 a Rmga t an. M" t kontor: n. Malmtorgsgatan 5. - wo, o eman l :~ ~. en, n. ~s er- - A. W., Handlande, Ö. Kaptensgatan 12; Samf~lsgatan. 60, träffas 8-::-11 f. m, magasin för herrartiklar och reseffek- helg Ila da.1l'ar,. ter: n Malmtorgsgatan 3. - J. ~., Verkmast. VId Flottan, Skeppsh. y Il El. M' Bihli t k t 28 - se afven Sander. y e b' e~loia'l EIss'kIf l I~ edsfa atn 8 Zanderholm, F. A., Lärarinna, n. HoIläng erg,..., n re ru, S. a s uga an. d e t 26 A - & Jäderlund, Grosshandelsfirma, eges af Z dar ga in A 'G ffi stikfö e t Gref- Hugo Jäderlund och J. A. Martinson an ers,..., y. na l or s., k.. K. 1 A 'Magmgatan 9. ontor: 1!-' ~ngsgatan" 5.'1.. Zanini, Grefve Italiensk minister, n. V. G. W.,RevIsorrKammarratten,n.Kungs_ T "d å d 't 15 B trädgårds gatan 22. r~ g r sga an ". H St d.."" Stur t 29 Zanoni, J. F., Agent. Gothg. 12, 1 tro -., a smgenior,.0. >.).~IIega an. _ J. C. N.. Bokh., s. Göthgatan 12. Yllande:, C. F.! Provisor, O. Nybrog. 15.B. _ E. F., Handelsbitr., ö. Humlegårdsg.28. Yllefabnks-Akhebolaget; kontor: Norra RId- Zedeler, E., Cafeidk., Ö. Brahegatan 32. darholmsl,1amnen 1. " _ A. C. E., Enkefru, Ö. Brahegatan 51. Ytter berg, C. A., Ag:ent, O. Brahegatan 17. _ F. S., Musikus, n. Vestmannagatau 52. Ytterbo~ll, C. Th., Minuthandl., firma: J. G. Z d ] hl M" K fe. 'I'egnersgatan 6. Pripp & Son, n. Regenngsgatan 44. e erc a, ana, a, n.. K E Sk Il"... St. t 30 A Zederfeldt, E. A. T., Husegarinna, n. Gref'- -.., o arare, O. oiga an. Thuregatan 51 Ytterman, J::hn, Sängklädersetablissement, Zederström, S. - l\i., Bruksidkare. Kh. Flebod: st. Stora N~~at~r: 7.. minggatan 52; förmedlar köp och byte Yxhults. ~tenhuggen-aktlebolags kontor. med stads- och landtegendomar m. m. n. Blbhoteksgatan 32. _ se äfven Cederström och Sederström. Z Zedritz, Justus. Literatör. n. Uplandsg T. E., Sångare, S. Skeppsbron 30.. (j~7iiföl'. tafnillg med S.) Zefferin, C. N. Sergeant, ö. Svea gardes Zaar, Z., Cigarrhandel, n. Hamngatan 10. kasern. Zacco, K. Y., Civilingeniör, ö. Kommendörs- Zeijser, C. A., Sergeant, Ö. Humlegårdsg. 18. gatan 25: kontor: Stockholms Patent- Zeland, Oliver, Ingeniör, Kh. Handtverkarebyrå, st. Lilla Nygatan 23. gatan 24 A. Brand- och Lifförsäkri.ngs-Aktiebolaget SVE~. 13 Drottninggatan.

2 Zelleu-i-Zetterström. 333 Zellen,' J. O. af, Byråchef i K. Domän- Zettergren; Otto L.,.t, f. Orgelnist vid Censtyrelsen, ö. Riddaregatan 22. tralfängelset, Långholmen.. - se äfven Sellen.' - Leonard, Roteman i 18;de roten, n. Up- Zeller, Gustaf,' Agent, n. Regeri'ngsgatan 19. landsgatan.25. Zellinger, T., Hofintendent. Kontrollör, n. - A. M., Fru, Utskänkningsförest., n. St. Drottninggatan 106. Badstugatan 80. Zerno, L F.,W., Handl., ö. Nybrogatan 7. - Edv.,Ofverstelöjtnant, n. 'I'egnersg. 3 B. Zerl, E. R. A., Plåtslag., n. Kungstensg. 27; - se äfven Settergren. verkst, : n. Tunnelgatan lc. Zetterholm, C. A., Batteritrumpet., ö, Kom- Zethelius, J. S., Enkefru, Kh. Scheeleg. 1. mendörsgatan Ulla, Enkefru, ö. Valhallavägen P. A.) Bokh., s. Bränkyrkagatan H. W., v. Häradshöfding, n. Regerings- - C. E., Enkefru, n. Norrlandsgatan 37, gatan tro Ö. g.. - J. A., Kapten, Kh. Bergsgatan Anna, Källaren Drufvan, S. Göthgat A. W., Kassör, Ö. Villagatan 17. Zetterlind, S. E.. Enkefru, Ö. Braheg H. P., Protokollssekreterare i Kg!. Maj:ts Zetterling, J. F" Byggmäst., n. Gåsgr. 3A. kansli, n. Regeringsg S. V., Fröken, n. Drottninggatan F. W., Registrator i Kong!. Finansde- - O. V., Ingeniör, n. Mäster-Samuelsg. 41 A. partementet, Ö. Floragatan A., Underlöjtn., n. l\1äster-samuelsg. 41 A. - Otto, Underlöjtnant, n. Målaregatan 1. Zetterlund,,C. R., Bokh., s. Stigbergsg H., Underlöjtnant, ö Valhallavägen Aug., Grossh., Gamla Norrbro 7. Zetherlundh, A. W., Agent, Jakobsbergsg W., Ladugårdsidkare, Kh. Rålambshof. - se äfven Setterlund och Zetterlund. - C. U., Sjökapten, n. Thulegatan 5. Zethrteus, C., Kontorsskrifvare i Allm. Pant- - L., Skomakare, Ö. Sturegatan 40. låneinrättningen, n. Malmskilnadsga- -- R., Urmakare, Kh. Fleminggatan 3. tan se äfven Setterlund och Zetherlundh. - A. G., Lektor, S. Götgatan 16. Zetterquist, A. F., TapethandL, ö. Styr- - Fr., Mäklarebokh., ö. Floragatan 21; mansg. 7; bod: ö. Sturepl. 2, a. t kontor: st. Skeppsbron 34. Zetterqvist, L. J., Konssrtm., st. L:la Nyg G. R., f. d. Revisor, st. Vesterlångg.68. Zetterstedt, A. C., Enkefru, ö. Skeppareg Adolf Fr., Stadsmäklare, st. Skeppsbron - J. E., Tjensteman vid Stockholms Allm. 36; kontor derstädes. a. t: Te!.-akt.bol., Ö. Skepparegatan J. H., Stadsmäklare, Ö. Villag. 12; kontor: Zettersten, A., Intendent vid flottan, ö. st. Skeppsbron 34. Nybrogatan 27. Zethrin, E. E. W., t. f. Aktuarie i Gene- Zetterstrand, A" Bokh., n. Vasagatan 42. ralpoststyrelsen, ö. Floragatan R., Förest. Stationsskrifv., S. Badstug. 3. Zetterberg, M. E., Enkefru, n. Rådmansga- Zetterström, M.) Barnmorska, n. Döbelnsg. 79 tan 8. '- P. Brefbärareförman, n. Teknologg C. F., Eauerh.: firma: LundelI & Zetter- - E., Enkefru., s. Hornsgatan. 21. berg, st. Skomakaregatan G. C. Enkefru, Ö. Engelbrektsgatan 7. - M., A., Fru, n. Drottningg P. A" Flaggunderofficer, s.högbergsg K. F., Gevärssmed. Ö. Styrmansg Axel, Ö. Kaptensg. 16; Frukt- och blom- - E. A., Juvelerare, Kh. Handtverkare- sterhandel. n. Biblioteksgatan 1 B. gatan 5 och 7. ' - S. M., Fröken, ö. Jungfrugatan E., Löjtnant, Kh. Hantverkaregatan J. F., Grosshandl., st. Skeppsbron J. A., Sadelmakare, s. Hornsgatan 35; - Hampus, Husegare, n. Yegagatan 10. bostad: Srt Paulsgatan 28 A. - A. L., Lamphandel, Kh, Bergsg. 11 B. A. V., Skylt-, vapen- o. glasmålare samt - J. E., f. d. Polisuppsyningsman, s. Gotglasetsare, n. Smålandsg. 18. landsgatan 8. - se äfven Setterberg, Sätherberg o. Sät- - P., Postvaktbetj., n. Teknologgatan 5. terberg. - G. T., Postvaktbetj., Gamla Norrbro 9". Zettergren, Albio, Amanuens i Kungl. - A. J.. Syatelier, Ö. Gref-Thureg. 50 B. Fångvårdsstyrelsen, s. Långholmen. - J. H., Tjensteman i Nordstjernan, n. - CarlO., Banktjensteman, Ö. Braheg.38. Näckströmsgatan 2. Carl L., Bokh., s. Långholmen. - Ludvig-'I'obakshandl., st. Skärgårdsg. 15; - L. G., Cigarrh., Kh. Handtverkareg. 33B. bod: Osterlånggatan 41; filial s. g.3i. - C. A., Handelsbokh., s. St. Glasbruksg J., Tullvaktmästare, n. Klara n. Kyrko- ~ P. I., Kaföidk., n. Luntmakareg. 65 F. gata A. L., Kamererare vid Centralfängelset, - C. A., Vaktm. i Riksbanken, st. Östers. Långholmen. långgatan 43. Brend- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

3 t>. 334 Zätterströnr-Adell. Zätterström, Ida; emottager täckstickning; Åherg, Isabella, Enkefru, ö. Biblioteksga, n. Klam Norra Kyrkogata 10, 1 tr.tan 28. ' Zettervall, A. T., Bleckslagare, ö. Linneg H. C., Enkefru, ö. Brahegatan A., Bokh. ö. Artillerig , :M. K., Enkefru, s. Hornsgatan,-7., - U. :M. Fru, ö. Jungfrugatan 31: - A. G., Fanjunk., ö. Svea gardes kasern. - G. o. F...Fröknar. st. Baggensgatan E. C. G., Fröken, 'ö. Sibyllegatan 5;9. ~ Helgo, Ofverintendent, Il. Kungsgatan - Hilmer, Grossh., firma J. L. Lundberg tr.. & K:ni, n. Karduansmakaregatan 6. - se äfven Setterwall. - A. P., Handelsidk:a, n. Drottningg. 73 C. Ziedner, T. E. A.. Literatör, ö. Majors- - Carl, Husegare, n. L:a Vattugatan 11. gatan J. C. Hvitvaruhandel.jr, Klarabergsg. 58. Zielfeldt, A. T. G., Artist, n. Brunkebergsg A. W., Kanslist i Ofvetståthållareem- - Walberg, Enkefru, n. 'I'egnersg, 18, 3 tro betet, Kh. Bergsgatan 6. Ziervogel, S. F., Bokh., n. Drottningg J. O., Literatör. s. Brännkyrkag. 36 A. Zillen, se äfven Sillen. - Axel Th., Läderhandl., n. Olofsgatan 11; Zimmer, Hugo, Korrespondent, n. Drott- bod: Gamla Kungsholmsbrog. 20. ninggatan Albert, Läderhandlande, st. Jerntorget Zimmerman, J, F., Bokh. n. Drottningg , 1 tr.; bod: st. Lilla Nygatan F. W.,.Grosshandl., Kh. Pipersg O., Lärarinna, S. Bondegåtan 8. - E. A., Kansliråd, ö. Nybrogatan Hjalmar, Major, ö. Strandvägen N. E., Kontrollör vid Tullverket, ö. Ny- - Ernst, Med. D:r, n. Kungsgatan 26. brogatan F. A" Platsförsäljare, ö. Karlavägen 28. Zimmermann, E. O., Bleck- o. Plåtslagare, - J., Postvaktbetj., n. Mäster-Samuelsg. 6. ö. Nybrogatan O. J., Registrator, ö. Valhallavägen 31., - F. W., Kammarmusikus, st. Skomakare- - H. F., Verkmäst., s. Folkungag. 85 B. gatan C. L., Sadelmakare, st. Prestgatan A. M., Kammarskrifvare i Tullverket, st. - J K., Sjökapten, ö. Grefgatan 26 B. Skomakaregatan,30" - C. M., Skeppsredare, n. S:t Eriksplan 2. Zinkensdams egendom: s" vid slutet af Kru- - Anders, Smed, st. Kindstug. 16. komakaregatan. - J. A., Styrman, Ö. Grefturegatan 87. Zinn, C. M., Perukmakare; firma: Abr. Pet- - A" Telefonist, Ö. Engelbrektsgatan 35. terson & K:ni, n. Drottninggatan 1; - K. P., Tjensteman i Lifförsäkr.-aktieaffär s. g. 20, 1 tro bolaget Nordstjernan, n. Målareg. 6. Zitting, C. O., Cigarrhandlare, n. Regerings- - P. J., f. d. Verkmästare, S. Folkungag. gatan B.. Zoologiska Riksmuseum, n. Drottningg C. F., Verkmästare, n. Klarabergsgatan Zur Himmelsleiter, Bierhalle, n. Jakobsg och 49. Zweigbergk, & K:i, Grossh.vfirma. st. Öster- -;- K. V., Vinskänk å Hotell Rydberg. långgatan 43. Abergh, E. G., Notarie i Kammarkoll., s. Claes von, Grossh., n. Regeringsg. 19. Högbergsgatan 37 B. _ M. von. Lärarinna vid Gymnastiska Abergsson, M., Fröken, n. Drottningg. 84. centralinstit., n. Hamng. 19, 2 tro Ö. g. -;- A. V., Justitieråd, n. Kungsgatan 14. o Abom, J. H., Agent. ö. Stureparken 7. Ä- J. F., Arkitekt. st. L:a Nygatan C. J., f. d. Bokh. i Riksb. n. J ohannesg. 24. Åberg, S. P. Agent, n. Drottninggatan John,Generalagentför Brandförsäkr.-bol. - Frans, Agent, Ö. Karlavägen 28. Commercial Union i London, Sture- - C. E., Agent, Ö. Floragatan 15. parken 7; kontor: st. Kornhamnst J. V. Agent, ö. Flomgatan 15 - Gust., Grosshandl., st. Lilla Nygatan - A. R., Agent. s. Hökensgata 3. 20; kontor: derstädes. - G. H., Arkitekt, n. Vallingatan J. V., Grosshandl., n. Norrlandsg S. C., Arbetsföreståuderska, n. Barnhus- - W., Ingeniör, ö. Kaptensgatan 11. gatan J. A., f. d. Revisor, s. Maria Högb:sg. - IJ. P., Besigtningsman, S. Fjällgatan A. - C. L.. Bokh., Ö. Styrmansgatsn 57. ~brink, O., Hofjägare. Dj. Träskporten. - J. T. Bokh, Kh. Fleminggatan 15. Ackander, K. G., Stationsskrifvare,s. Göt- - G. J., Brefbärare, Ö. Skepparegatan 13. gatan Fredrik. f. d. Bruksförvaltare, egendoms- Aderman, C. O. Husegare, n. Vegagatan 9. agentur, ö. Grefgatan 30, 1 tro --;- E. C., Med. Kand., n. Jacobsgatan 14. A. M., Enkefru. s. Skaraborgsgatan 9 A. Aden, H. C. Enkefru, ö.. KardelIgatan 3. Brand- och Ufför'säkrings-Aktiebolaget SVEA~ 13 Drottninggatan.

4 , Åfeldt-Åkierhielm. 335 Äfeldt, J. F.j Regenientskommissarie, ö. Åhrberg, Claes, n. Odengatan 8; verk e Gref-Thureg. 56. ställande Direktör i Sveriges Hästför- Agren, C. A., Bokh., ö. Kommendörsgat. 40. säkrings-aktiebolag; kontor: Klara- - A., Fanjunkare,' Kh. Pontonlerbataljons- bergsgatan 52 A.. kasern. - H. C., Fröken, N. Blasiiholmshamn C. G.hHandl., ö. Valhallavägen 31; bod: - C. Hj., v. Häradshöfd., ö. Linneg. 3. Bra egatan Otto, Kapten, ö. Roslagsgatan 20. Skan- - C. G., Handlande, ö. Brahegatan 44. o dias Agentur, n. Jacobstorg 1. - J. W., Herr, ö. Kommendörsg. 21 A. Ahrman C. G., Kontorist i Stadsposten, st. - C. G. Alarik, Kanslist, n. Norrlandsg. 26. Svartmangatan 9. n. b. - E., Modistfirma, st. Vesterlånggatan A. G., Vaktmästare i Medicinalstyrelsen, - Einar, Notarie, st. Skomakaregatan 11; st. Svartmangatan 9. träffas t f. m. o. 4-5 e. m., a. 7" se äfven Arman. Ahsberg, G O., Fabrikör, ö. Engelbrektsg.4l. - A. T., Sergeant, ö. Svea gardes kasern. - P. J. E.,.Kapten, Ostermalmsgatan A. A. A., Skeppsstufvare, s. Renstjernas -;;- se äfven Asberg: gata 22. Akerberg, A. F., FIl. Dokt., Sundbyberg. 7" C. A. W., Tullvaktmäst., n. Rådmansg F. W., Gravör, ö. Gref-Thureg hblom, P. F., Bokbindare, n. Döbelnsg P. A., Hand!., n. Döbelnsgatan 83. Ahfeldt, Klemens, v. Lektor, n. Mäster- - E. R., Kontorsbitr., Dj. Hasselbacken. osamuelsgatan J. H., Med. Kan d,, n. M.-Samuelsg. 59. Ahgren, Lars, W. G., Handlande; firma: Brö- - J. E., firma: J. E. Akerberg & Hellström,. derna Ahgren, ö. Gr.-Thureg. 34 A; ö. Nybrogat. 36; kontor: Stora Nyga- Husgerådsmagasin : Hamngatan 3 B. tan 20; lager af metaller: koppar, - C. F., Handl.i.Hurnlegårdsgatan 12; firma: melsing, tenn, zink, bly m. fl.: tele- Bröderna Ahgren; Husgerådsmagasin : gramadress :»Metallfirman»; belltel. n. Hamngatan 3 B. 128; a. t Se annonsafd, sid ;;- M. F., Pastor, n. Vestmannagatan 21. Erik. Musiker, ö. Nybrogatan 36. Ahl, August, Telegtafassistent, o Kh. Agne- Akerbergs förlagsexpedition, Kh. Flemingo gatan l. o gatan 64 A, 1 tro Ahlander, A.. P./ Byggmäst., n. Norra Smed- Akerblad, Erik, Finbagare, st. Skomakarejegatan 5. gatan 7. A. C., Handelsbiträde, n. Norra Smedje- - Eleonor, Frukthandel, n. Hotell W. -6, gatan 5. ingång från Klarabergsgatan, och salu- L. F., f. d. Inspektor, S. Blekingeg. 3. hallen å Hötorget. Thec1a, S~ådespel:a, n. Norra Smedjeg. 5. 7" J., Målare; ö. Linnegatan 56. -;;- se äfven Alander. Åkerblad & Carlstedt, Målare, n. Surbrunn s- Ahlen, J. W., Bokh., n. Mästersamuelsg gatan 13. -;- A. G., Brefbärare, s. Stora Mejtens gr. 5. Akerblom, K. V., Aktör, n, Dalagatan 40. Ahlfeldt, K. O., Hofmästare, n. Vasag Carl, Handelsbokh., n. Smålandsgat " C. O., Källarmäst., n. St. Badstug G. W., Handelsidk:a, n. Brunkebergsg. 4. Ahlin, P. A., Artillerikapten, n. Regerings- - J. E., Handelsresande, ö. Kommendörsgatan 22. gatan Carin, har Flickskola, n. Döbelnsgat C. A., Hofmästare, S. Brunnsbacken 6. - P. G., f. d. Kassadir., Ö. Kommendörs- - A. H., Jernvägstjensteman, s. Ad. Fr. gatan 27. torg 3. - C. C., Kortvaruhandel, n. St. Badstug G., Konditor, n. Kungsgatan 15 A. - Maria, Lärarinna, n. Kammakareg G. W., Kontorist, s. Hornsgatan 15. 7".J. A., Prokurist, n. Karlbergsvägen 8. - A ng., Möbelsnickare, n. Jakobsbergsgat. Ahlund, Carl, Minuthandl., st. Lilla Nyga- 19 A. tan 11; bod: s. g J. E., Möbelsnickare, n. St. Badstugafan - se äfven Alund. 28, 1 tro Åhlström, S./ Fröke~? ö. Sibyl.lega~an 31. _. A., Skrädd~re, Humlegårdsgatan ;;- O. L. B., f. d. Sjökapt., DJ. Diorama. 7" O. Aug., Snickare, n. Jakobsbergsgat. 19. Ahman, C. H., Bokbindare, firma: R. W. Stat- Akerdahl, M. F., Bokbindare, st. Skomakarelunder, n. Holländareg. 28; verkstad: gatan 13. st. Nygränd 6. -;;- R., Prokurist, S. Hornsgat. 31, l:sta uppg. - J. J., 'l'apetserare, n. Lutternsgatan 17. Akerhielm, G., Prih., Attache, Ö. Nybrog. 9. C. V., AlJgbåtsbefälh., ö. Grefgat. 5 C. - O., Frih., ö. Karlavägen 28. se äfven Aman. - K. O., Frih., s. Badstugatan 41. Brand- ochufförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 336 Akerhielm-Ålund..Åkerhielm, P. F. W.,.Frih., f. d. TulliiJ.~ Åkei'man, C. J., Handl., n. Uplandsg. 17. spektor, n. Hollandaregatan Asser, v. Häradshöfding,.ö. Kommendörs- - E., Friherrinna,.ö. Artillerigatan 32. gatan o. - E., Fröken, n. Malmskilnadsgatan 19 A. - Rich., Professor i Bergsskolan, n. Kung- - H. L. A. o. A. G. A., Fröknar, p. Brahe- stensgatan 17. gatan Erik W. L., Stud., Il. Vestmannag A. G. E. L., Generalagent, Ö. Karlav G. R. J., Underlöjtnant. n. Kungstens- - K., Frih., Hofmarskalk, Arsenalsg. 3 B. gatan p.. - C. O. B. E., Friherre, Kapten, Ö. Karla- - C. S., Vaktm. i Skandinaviska Kreditvägen 35. A.,ktiebolaget, n; Kungsträdgårdsg. 2 B. - L., Friherre, Statsråd, ö. Linnegatan 5, - J. A., Verkm., Ii. Regeringsgatan 82. -;- J. G. S., Frih., Statsminist., Ö. Nybrog F. G., Ofverdirektörsassistent, n. Barn- Akerhjelm, K. H., Fru, Ö. Storgatan 16. husgatan 6. T C. E., f. d. Fanjunkare, s. Hammarbyg. 15. Akerman Frisch, Emilia, f. Rundelius, Barn- Akerholm, Ad., Bokh., s. Repslagareg. 5 B. morska, Ö. Sibyllegatan 43 och Knut, Bokh., Repslagaregatan 5 B. Åkermark, C. Chr., 'Inspektör i Lifl'örsäkr.- - C. J.. Enkefru, Ö. Storgatan 25. bolaget Victoria, ö. Karlavägen C. A., Kryddkramhandl., s. Göthgatan -;- K. Litteratör, n. Brunkebergsgatan 9. 28; bod i s, hus. Akers Styckebruks kontor: n. Kungsträd- Arvid, Lärftskramhandel, mans- o. goss- gårdsgatan 10. kläder m. m., s. Repslagaregatan 5 B; Akerstedt, G., Landtbruk., n. Uplandsg, 54. bodar: s. Göthgatan 26 och Hornsg C. G. E., Skräddare; firma: G. U. Heurlin F. W., Snickare, Ö. Komrnendörsgatan d.], & K:i, n. Norra Smedjegatan 22. Akerholmska Bosättningsmagasinet, st. Ofre 4kersten, S. T. C., Fröken, Ö. Nybrog. 47. Munkbron 1 A. Akerström, J.'A., Agent, Kh. Flemingg.I', 2tr. Akerlind, C. G., f. d. Handl., s. Svartens- - Lina, Fröken; undervisar i koustväfnad, gatan 8.. n. Mäster-Samuelsgatan E. B., Kaföidkerska, Ö. Humlegårdsg B. A., Banktjensteruan, Kh. Flemingg. 9. T C. A., Skomakare, Ö. Kommendörsg, i. - F. G., Flaggunderofficer,,Kastellholmen. Akerlindska Kakelfabr. aktieb:s kontor: KlI. - A., Handelsidkerska,ö. Brahegatan 52. Pilgatan 3. - Julius, Konditor, n. Drottninggatan 84. Akerlund, J. L., Aktris, Ö. Brahegatan C. L., Konstväfverska, n. Mäster-Samu- - J. E., Artist, s. Götgatan 75. elsgatan 3. - O., Bauktjensteman, Ö. Karlavägen M., MiI\)lthandl., Ö. Sibylleg-atan 10 B; - H. J., Byggm., s. Urvädersgränd 6 B. bod: Ostermalmstorg 6. - E. F., Folkskollärarinna, ö. Nybrog K. W., Målare, s. Skaraborgsgatan 9 A. - J. F., Handlande, sterbhus: s. Hornsgatan -;- C. E., Slagtare, ö. Engelbrektsg. 43 B.. 19; fotogen- och lamphandel i samma hus. Akesson, A. P., Barberare, s. Götgatan C. F., Handlande, n. Gamla Kungsholms- - O., Handl., Döbelnsgatan 33. brogatan 47; kontor: s. g G., v. Häradshöfding, n. Brunkebergst. 9. Carl U., Linkramhandel; innehufves af - V., Underofficer vid Flottan, Dj. Falken- Alfred Hedvall. n. Malmtorgsgatan 3 bergsgatan 3 B. och Hötorget J., A.,kare, n. Rensgatan 18. C. O., Materialförv., n. Klarabergsg ;- M., Akare, n. Norrtullsgatan 29 C. E., Sjökapten, s. Fjiillgatan 12 B. 4-kman, P., Enkefru, Ö. Artillerigatan 26. T A. G., Värdshusidkare, st. Kornhamst. 2. Alander, C. A., Civilingeniör, ö. Nybrogut. ~kerlundh, Gustaf, 'I'apetser., Ö. Braheg ; boktryckeri: n. Regeringsg. 54 A. AkerlundsEtablissement,Aktiebolag,n.Brun- - Hilda, Enkefru, Ö. Nybrogatan 68. kebergst. 16,180.20; möblerings-, dekora- - G., Husegare, n. Stora Vattugatan 10. tions- och sängklädersafl'är; se annonsen - J. O., Husegare, n. Roslagsgatan 22. å sista perm ens innersida sid. XV. - Gust., f. d. Löjtnant, n. Vestmannag, 36 Akerman, E., Bokhåll., n. Vestmannag K. M. o. R. J., Skollärarinnor, n. Klara - P. L., & Lund, Firma för tillv, af s. Kyrkogata 18. qrglar, firman inneh. af C. J. Lund o. E. - H., Snickare, n. Brunnsg. 26. Akerman samt P. L. Akermans omyn- -;- se äfven Ahlander.. diga barn, n. Ka~m~ka~egatan 27. Alund, Osva:d, Agent, Ö. K:;:?avägen E. J. och E. H., Froknar, o. Karlav C. C., Enkefru, n. Badstagutan C., Fröken, Kh. Handtverkareg Erik, Fil. Kand., ö. Stureparken 2. - Victor, Grosshandl., n. Drottninggatan - Maria, Glas- och porslinshandel, n. 104; kontor derstädes. Kungsgatan 8, st. Kornhamnstorg 49 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Ålund-Ädelgren. 337 Älund, K. F., Handskhand., n. Regeringsg.26 Åsbrink,. J. A. L., Sekreterare vid flottan, ö. och Drottninggatan 26 o. 80 A.. Grefgatan 8 A, 3 tro - G. O.,' K~nto~'ist, ~: Karlavägen 28..;}.se!ius, Leopold, Pe!ukm~kare, ö:.stureg C. W., Lärarinna, o. Stureparken 2. Aslin, J. E., & Kri, Trakolsaffar, n. G:la - K. H., Tjensteman i Skandia, n. Vest- Kungsholmsbrog. 53; bostad: n. St. Badmannagatan 37. stugatan 56. -;- se äfven Ahlund. - J. R., v. Häradshöfd., Lästmakaregatan Aman, F. G. A., Bånktjensteman, s. Repslå- o 13, 2 tro garegatan 22. Aslund, A., Agronom, ö. Riddareg. 35 B. W., Löjtnant, Mariahissen: Föreståndare - J., Fabriksidk., n. M.-Samuelsg. 24. för Södra g-ymnastiska institutet. - C. G. A., G1asmästarefirma, innehafves af - A. T., Meg. Lic., n. Kungsgatan 26. A. H. Lindblom, n. Regeringsg se äfven Ahman, - F. A., Konsul, n. Drottninggatan 23. Aman-Nilsson, G., Fil. Kand., n. Mäster- -;;- O. A., Redaktör, n. Mäster-Samuelsg. 2. Samuelsgatan 57. Aslunds, G. L., Förlagsexped. n. G:la Kungs- -;;- C. G., Med. Kand., s. Högbergsgatan 34. o holmsbrogatan 38. Amark, C., Bergsnotarie, ö. Karlav. 45C, 2 tro Astedt, Evelina N., Postexp., Ö. Gref-Thure- - K. A., Bokh., ö. Riddaregatan 7 A. gatan C. V., Cigarrfabrikör, n. Döbelnsg C. A., Postkontrollör. Ö. Sibyllegatan47. - E., Folkskollärarinna, n. Döbelnsg C. H., Underofficer vid flottan, D1. - V. E., Handelsbokh., S. Götgatan 79. o N annylund. - Erland, Handelsbokh., s. Götg. 59, 2 tro Astrand, P. G., Privatlärare, Dj. Lido. -;- W. T., Kamrer i Riksb., n. Oxtorgsg.8. - Carl, Vinhandl., n. Drottninggatan 89 vin- Angfartygs-Aktiebolaget Göta Kanal, kon-. handel: S. g o tor: st. Riddarholmen 9. Aström, A. W. S., e. O. Amanuens i fång- Angfartygs-Aktiebolaget Linne, st. Skepps- vårdsstyrelsen, Klara n. Kyrkog. 31. o bron A. C. M., Cigarrhand.-förestånd:a, Kh. Angman, A. 1\'1:., Amanuens, st. St. Nygat. 16. Fleminggatan J. A., Ingeniör, n. St. Badstugatan P., Fil. Dokt., S. Götgatan 2.. -;;- J. B., Skolföreståndare, S. S:t Paulsg A. C., Fröken, n. Klarabergsgatan 58. Angslupsaktiebolag, Stockholms, kontor: st. - C. W.. Handelsbiträde, ö. Humlegårdso J erntorgsgatan 40, 1 tro gatan 14 o. 19. Angström, Knut, Fil. Dokt., n. Observa- - H. F. C., Hårfrisörska, n. Biblioteksg. 4. toriegatan J. S., Ingeniör, s. Götgatan 59 O E. J., Folkskolelärar:a n. Observatorie- - C. P., Maskinist, n. Vegagatan 9. gatan 5. - C. F., Postvaktbetj., n. Mäster-Samuelsg. C. A., Professor vid Tekniska Högskolan, 48, n. b. n. St. Badstugatan 30, 2 tr.; konstruk- - C. A., Ritare, n. Vegagatan 9. o tionsbyrå derstädes. - E. L., Styrman, s. Svartensg. 28 o. 30. ~qvist, Ida, Enkefru, Ostermalmsgatan P. A., Styrman, s, Götgatan 46. Arfelt, A. W., Handl., st. Skärgårdsg. 15; - V., Styrman, å Angf. V estern orrland, bod: Vesterlånggatan 26. Nannylund, Djurgården. - Alb., Handelsbokh., n. Malmskilnadsga- - P., Våginspektor, n. Döbelnsgat. 23; Vågtan 33, 3 tro lokal, Hötorget L. E., Ingeniör, n. Malmskilnadsg C. E., Ängf.-befälh., s. Högbergsg. 37 B, - E., Spanmålsh., skilnadsgatan bostado. kontor: n. Malm-j 33; magasin: n. Hollän-, 2 halftr. Aströmmer, J acob, Slöjdlär., Kh. Handtver- daregataniö. okaregatan 31 A. Arman, C. G., f. d. Exp.vsekr., n. St. Bad- Aterförsäkringsaktiebolaget Holmia, st. stugatan 12.. Skeppsbron ;- se äfven Ährma;,n. Avall, A. G., Postvaktbetj., S. Bränkyrka- Arström, A. A., Akare, n. David Bagares gatan 54. gata 1. Asberg, E. F.R., Handelsbokh. ö. Styrmansg. 8 - H. A., Lärarinna, n. Norrtullsgatan C. E., f. 4,. Målare, n. Saltmätareg. 19 A. -;;- se äfven Ahsberg. Asbrink, A. F. E., Bruksbokh., ö. Jungfrugatan 38. S. Enkefru, Ö. Jungfrugatan 38. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Ä. Ädelgren, C. A. T., f. d. Kansl isekr., s. Sot Paulsgatan 4. - A. F., Kanslisekr., Karnererare i Brandförsäkringsverket. st. Stora Nygat R., Registr. i Civildep., S. S:t Paulsg, 6 C. 13 Drottninggatan. 22

7 338 Ägir, Sjöförsäkringsaktie bolag-öfversättn ingsbyrå. Xgir, Sjöf6rsäkringsaktiebolag; kontor: st. Öberg, C. P., Trädgårdsmäst., Dj, Manilla... Stortorget C. E., Verkm~stare, ö. Skeppareg.) Aggaffär, Stockholms, se Stockholms Agg- - Emil, Vinhandl.; firma: Emil Öberg & I.. affär. K:ni, n. Uplandsgatan 32; vinhandel: Ahlström, Oscar, Amanuens, ö.nybrog, 16,ltr... n. Drottninggatan 95 C. C. O., Grossh., kontor: st. Storkyrkobr. Obergson, C. W., Snickare, ö. Kommendörs- 14, 1 tr.; a t. 2108; lager af papp,.. gatan 15; verkstad: ö. Sibyllegat. 47. papper, påsar, kuverter m. m.; bostad Odberg, B. E., Byggmäst., n. St. Badstu- 2 tr. gatan 11, n. b. - Heliodor, Handelsbokh., ö. Nybrog.16, 1tro - C. A., Skomakeriaffär, tillv. fysiologiska -;:- C. H., Vinskänk, ö. Nybrogatan 16,1 tr... normalskor, n. Drottninggatan 39. Ahrling, A. J. W., Notarie, ö. Sturegatan 44. Odman, N.A., Häradsskrifv., ö. Skeppareg.22. -;:- se äfven Ehrling o. Erling. - E., Lärarinna, Ö. Skepparegatan 22. Attartal, Svenska, adr, Riksarkivet. - A. G., Ö. Gref-Thuregatan 34 A;..Spedi- tionsaffär under firma Axel Odman; O.. kontor: st. Bredgränd 2 A. Odmann, C. 4x., Grossh., ö. Floragatan Öberg, M. F., Adjunkt, s. Göthgatan 1. firma: Odmann & K:ni,; kontor: 15; st. - Oscar, Agent, ö. Braheg.22, n. b., höger. Brunnsgränd 4. Försäljning af Olands - J. R., Amanuens i Fångvårdsst., n. Val- Cementakt.bol.Portlands-cemento.färg. lingatan 5. S., Tidningsredaktör, Ö. Karlavägen 6. - C. G., Bildhuggare, s. Tavastgatan 16. -:- A. F., Operasångare, ö. Linneg. 9 o C. :M:. B., Bokh., n. Norrlandsgatan 40. Ödmansson, E., Professor vid Karolinska In- - G., Bokh., s. Mosebacke torg 5. stitutet, n. Norrlandsgatan 34; träffas alla - B. F. O., Bokh., s. M~seba.cketorg 5... helgfria dagar '/23-'/24 e. m. - J. A., Bokh., s. Bangardsgatan 10. Ofverberg, P. G. Bernhard, Fil. Kand., Ama- - C. W., Bokhåll., n. Vestmannagatan 37. nuens i Armeförvalt., Ö. Humlegårds- - G. O. T. W., Bokh., ö. Sturegatan 44 B. gatan 13 o C. O., Bokbind., n. Observatorieg C. E., Arkitekt, ö. Sibyllegatan 9. - J., Brefbärare, n. Drottninggatan 63 A. - Z., Garn- och väfnadshandel, s. Bellmans - F. G., Brefbärare, st. Baggensg. 9. gatan 26, 2 tr.; bod: s. Hornsgatan 29 - C., Cigarrfabrikör, ö. Storgatan 16; bodar: samt st. St. Nygatan 40 o. 42. s. g. 16, Karlavägen 6 O. Strandv ;;- A. W., Husegarinna, n. Bryggaregatan 5. - John E., J ourhafvande Direktör i Stock- Qfverholm, A. F., Sjökapten, s. Folkungag. 28. holms Superfosfatfabriks-Aktiebolag, n. Qfverintendents-embetet: n. Drottningg. 36. 'l'egnersgatan 18. Qfverkommendants-expedit.: Kungl. slottet. - W. G., Enkefru, n. Kammakaregatan 40. Ofverlund, Maria C., f. Eriksson.Barnmorska, - A. K. F., Folkskoll:a, n. Vegagatan n. Gla Kungsholmsbrogatan Waldernar, Fältskärsmäst., s. Söderman- Ofvertevisionsdepartementets provins- och nagatan 16. militieräkenskapskontor: Birger Jarls- - T., Fru, Ö. Stureparken 2... torg O. F., Generalkonsul" Grossh., n. Vasa- Ofwerström, Sigfrid, Agent, kont.: S. Götg. 75. gatan 48; kontor: Drottninggatan J. R., f. d. Departementssekreterare, s. - E. C., Handelsidk:a, n. Norrlandsg Götgatan A. E., Kapten, Kh. Hornsberg. - A. U. A. o. E. S. W., Kontorsbiträden, - Carl L., Kassör, S. S:t Paulsg. 4; träffas ö. Brahegatan 7 A. å Nitroglycerinbolagets kontor, st. L:a -;;- Simon, Notarie i Postverket, S. Götg. 75. Nygatan 4. Ofverstyrelsen för Stockholms stads folk- - R. H. F., Lokomotivförare, n. Kl. norra skolor, st. Slotts backen 8; lokalen öppen Kyrkogata månc1., torsd. 2-3, tisd. och fred A. M., Lärarinna, S. Hornsgatan 28. Qfverståthållare-emb. Kansli, st. Myntg J oh.,j:or, LärftskramhandJ., n. Lilla Vattu- Qfverståthållarehuset, st. Slottsbacken 4.- gatan 12; bod: Drottninggatan 15. Ofversättnings- O. renskrifningsbyrå, st. St. Se annonsafdelningen sid Nygatan 5, 2 tr., öppen A. A. A., Polisöfverkonst., n. Klara södra Ofversättningsbyrå, Jul. Kamkes, n. Herku- Kyrkogata 15. lesgatan 5, 2 tro C. A., e. O. Postexpeditör, s. S:t Pauls- - Svenska Främlingsbyrån, Klara vestra gatan 30. Kyrkogata 3 B, utför öfversättningar M. J. E., Tjensteman i Skandia, Kh. till alla europeiska språk samt latin Kungsholmsgatan 10. och grekiska; öppen kl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 ~::n-~hrvall_ekn. ~:b~'ik.n_- 339 Ögren, G., Hattmakare; firma: N. G. Ögrens Öhman, Eric, Snick., ö. Karlitväg. 45 A; mek. Enka, s. Svartens gata 20; verkstad: st. snickerifabrik: ö. Braheg. 23. Osterlånggatan S. U., Trävaruhandlande, n. 'I'egnersgat, -;;- C. A., Kassör, ö. Grefgatan 5 C. 12; kontor: st. Storkyrkobrinken 10. Qhberg, J., Bokhållare, ö. Sturegatan Robert, Underlöjtn., n. G:a Norrbro, 5. Ohgren, A., f. d. Parfymhand.,n. Brunkebergs- -- J. A., Underofficer vid Flottan, s. Asötorg 12. gatan 60. -;;- J. G., Vaktmäst., n. Beridarebansg. 23. E., Vaktmästare, Wollmar Yxkullsg. 25. Ohlander, R A., Sergeant, Kh. Marie berg. -;;- se äfven Oman. - P. A., Skomakare, ö. Skeppareg. 19. Ohmans söner & k:ni, E., Kommanditbolag, -;;- se äfven Olander, drifva export af hafre, korn och annan Ohlin, K., Agent, s. Mosebacke torg 5. spanmål, samt handel med utsäden; kon- - F. G., Enkefru. ö. Sibyllegatan 39. tor: st. Slussplan 63 B; a. t , b. t. C. E. K, Fabrikör, n. Regeringsgat ; firman.. innehafves af Eric Ohman - A. J., Handelsresande, n. V. Trädgårds-.. och Emric Ohman (se ofvan). gatan 7. Ohmanska bageriet (Julius Westerdahl), s. - John A" Kontorist, s. Prestgårdsg. 2 B. Södermannagatan 17; a. t Kgl. - A., Skeppare, s. Bränkyrkagatan 69. Hofieverantör, tilldelats högsta belönin- - J. E., Åkerirörelse och Tegelhandel, ö. gen; silfvermedalj och hedersdiplom. (priv. Linnegatan 65. bostad) Bondegatan R O., Angfartygsbefälh., s. Folkunga- Öhnell, Rich., v. Häradsh., villa»j apan» Haga... gatan 8 A.. Bell tel Ohman, Emil R., Bokh., n. Malmskilnadsg. 44. Qhnqvist, G., f. d. Kapten, n. Norrlandsg A.M.,född Wahlund,Enkefru, ö. Braheg.40. Oholm, C. W., Skräddare (Svenska Teatern), - A. W., Enkefru, ö. Sibyllegatan 10 B... ö. Gref-Thuregatan 69, 4 tro - Carolina, Enkefru, Ö. Styrmansgatan 17. Qhrberg, C. E., Styckjunk., ö. Artillerikasern. - A. C., Enkefru, ö. Sibyllegatan 47. Ohrman, P. L., f. d. Provinsialläkare, ö. - J. c., Enkefru, n. Oxtorgsgatan 8... Karlavägen E. G., Glas-, porslins- och husgerådsaf- Ohrling, C. R, Kontorsskrifvare, st., Trädfär, n. GIa Kungsholmsbrogatan 23;.. gårdsgatan 2.. bod: Samma gata 22. Ohm, M., Enkefru, S. Hornsgatan 75 B. - Emric, GI:9Ssh., Blasiiholmstorg 11; - H. L., Kontorist, S. Hornsgatan 75 R firma: E. Ohmans söner & K:ni; kon- - Oscar, Kontorist, S. Bellmansg. 14. tor: st. Slussplan 63 R-J. E., Snickare, n. Drottningg Eric, Grosshandl., Ö. Gref-Thureg, 19 C; - F. W., Tapetserare, n. Klara n. kyrkofirma:.e, Ohmans söner & K:ni; kon- gata 1Q, bod: n. Kungsgatan 22. tor: st. Slussplan (Räntmästareh.) 63 B. -;;- se äfven Om. - Hugo, L., Guldsmed, ö. Storgatan 6. Ohrström~. A. W., Blecksl.! s. S:t Paulsg. 6 A. - E. G., Handl., n. G:a Kungsholmsbrog L., Froken, n. Drottmngg E., Ingeniör, S. Skinnarviksgatan 5. - C. A., Jägmästare, n. Vasagatan 42,3 tro - M., Kafe Bellman, S. Bellmansgatan 5. - C. A., Kapten, n. Döbelnsgatan J. S., Kafe, n. Biblioteksg W. F., Med. D:r, Professor, ö. Nybrog M. C., Kafåidkerska, Kafe du Boulevard, - E. G.. Målare, st, Vesterlångg. 71, verk- Ö. Karlavägen 16. stad: Stora Nygatan 30, ing. Schön- - C. E., Konduktör, S. Svartensg. 28 o. 30. feldts gränd. - G., f. d. Käl1armästare, ö. Skeppareg ;;- E., Ofverstelöjtn., ö. Sibyllegat., 3 A. - Ko E., e. o. Landskanslist, n. Drottning- Ohrströmer, H., Revisor, i Kg!. Kammargatan 8... rätten, n. Drottninggatan 27. Mathilda, Lärarinna vid Gyron. Centr.- Ohrvall, C. F. H., Bokh., Ö. Kommendörsg. 24. Inst., n. Luntmakaregatan 7 B. - J. G., Fabriksidk., ö. Sibyllegatan 43 o. 45. F. o. C., Lärarinnor, n. Malmskilriads- - Oskar W., Fabrikör, Ö. Sibyllegatan 53. gatan 58 A. - O., Handelsbokh., s. Bränkyrkag. 11. J. F., Mästerlots, s. Bondegatan Hugo, Husegare, ö. Kommendörsg. 24. O. P., Ornaments bildhuggare, n. Kam- - G., Med. Kand., n. Klara n. Kyrkog. 29. makaregatan 35; verkstad: Lutterns- - A. E. M., Styrman, ö. Sibylleg gatan Johan, Plisse- o. persiennefabrik, Ö. Si- - A. H., Postvaktbetj., S. Bränkyrkag. 24. by)legatan 43 o G. T., Smed, ö. Karlavägen 15 A; verk- -;;- A., Akeriidk:a, n. Surbrunnsgatan 46. stad: ö. Eriksbergsgatan 10. Ohrvalls Tekn. Fabrik, Ö. Artillerig. 15; tillv. - W. H., Snickare, ö. Gref-Thureg, 44. af blanksvärta, lädersvärta, m. m. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 340 Öijermar -Österberg. Öijermark, Er.; Handelsbokh., s. Mariag, 15. Örtengren, H. & K:ni, Bläckfabrik, n. David Ojermark, J. A., Akareenka, n. Surbrunns- Bagares gata l... gatan C. R., Bokh., Kh. Kungsholmstorg 5. Qkner, M. S., Musikdir.venka, s. Tavastg Tom, Bokh., Kh, Kungsholmstorg 5. Olander, J. O. F., Agent, ö. Sturegatan 44 A. -=:- S. R., Kapten, Kh. Kungsholmstorg 5. - J. F., Bokh., s. Folkungagatan 36. Qsell, J., Fröken, ö. Nybrogatan Hanna, Enkefru, ö. Gref-Thureg. 68. Ost, Tycho, Litograf och porträttritare, n. - A., f. d. Handl., ö. Grefgatan 24 A... Jutas backe 6, 2 tro - E. G., e. o. Kontorsskrifv. i Trafikstyr., Ostberg, Edla, Enkefru, Cigarrhandel; firma:. Kh. Bergsg. 36. Edla Edgard, n. Gustaf Adolfs torg J. A., Mu.~iklärare, ö. Gref-Thuregat E. M., Enkefru, ö. Valhallavägen 33. -=:- se äfven Ohlander, - J. W., Fabrikör, n. Mäst.-Samuelsg. 54 B. Olands Cement-Aktiebolag, försäljning af - G. F., Godsegare, ledamot af Riksdagens Portland-cement och färg hos Odmann andra kammare, Kh. Handtverkareg, 39. & K:ni, st. Brunnsgränd 4. - A. R., Handl., s. Renstjernas gata 17 A. - Cementaktiebolag, kontor: n. Kungsträd- - H. L. W., f. d. Handl., n. Regeringsga-.. gårdsgatan 20, 1 tro tan 107. Oller & k:ni, Fabrik för telegrafapparater - Harald, e. o. Hofrättsnotarie, Jur. Kand., m. m., n. Apelbergsg. 58 B. Ö. Nybrogatan 13. -=:- M. A., Enkefru, n., Drottningg P., Ingeniör, Kh. Handtverkareg. 39. Olund, O. F., e. Tulluppsyningsman, st. St. - Ida, Lärarinna, n.m.-samuelsg Nygatan 40 o B. C., Operasångerska, Ö. Karlavägen 8. Oman, E. M., Enkefru, Ö. Kommendörsg C., Revisor i Generaltullstyrelsen, ö. - L. E., Postexpeditör. Kh. Flemingg. 41 A. Gref-Thuregatan 72. -=:- se äfven Ohman. - J. Th., Skomakare, S. Hornsgatan 54.. Onnerberg, E. O. 'I'., Handlande, ö. Gref- - & Lennardtson, Stockholms Förnicklings-.. Tureg. 49; sybehörsh., ö. Karlavagen 31. fabrik, n. Bryggareg. 10; bod: Drott-. Qrbom, F. Ch., Bokh., s. S:t Paulsg. 37, 1 tr... ninggatan 20. Orbyhus ångsågs välkända tillverkning af Ostbye & Osterlund, Handskhandel, st. Vehy flade trävaror försäljas af Gustaf Carl-.. sterlånggatan 21. berg; brädgård: n. Barnhusgatan 8 (vid Oster, Oscar, Tandläkare, Blasiiholmstorg norra bantorget); a. t. 2356; kont. Kh... 10, 2 tro Fleminggatan 1; a. t. 6128; se annons- Österberg, E., Agent, S. Götgatan ; " afdelningen sid. 18. kontor: st. Kornhamnstorg 53. Qrling, H. G., Löjtnant, Kh. Flomingg, 16 B. - S. M., f. Sundberg, Barnm., n. Rörstrand. Orn, G. A., Agent, n. Tegnårsgatan 11 C. - C. L., Bokhållare, n. Kungstensgatan23. - E. L., Amanuens, S. Wollmar-Yxkullsg S. P., Brefbärare, n. Apelbersgat. 60 B. - P. V., Handl., n. Luntmakareg. 49 A. - F. L., Cigarrhandl., n. 'I'egnörsgatan 4. - A. E., Jur. kand., Amanuens i Kam- - J. T., Enkefru; ö. Kardollgatan 3. maträtten; st. Funkens gränd 5. - Rosa, Enkefru, förfärdigar alla sorters -=:- se äfven Ohrn. flaggor, st. Osterlånggatan 37. Ornberg, J. C., Enkefru, n. Appelbergsgatan - T., Enkefru, firma: Rudolf Österberg, st. 58 B. Österlånggatan 4l. - V., Protokollssekreterare i Hofexpeditio- - E., Fil. D;r, e. o. Lektor vid h. realläronen, ö. Karlavagen 45 C. rerket, n. St. Badstugatan Frans, Skådespelare, ö. 'l'yskbagareg C. A., Flaggunderofficer, Skeppsholmen. - Edla, Sybehörs- och kortvaruhandel, n. - J. A., Folkskollärare, Kh. Handtverkare-.. Drottninggatan 45. gatan 16 B. Ornmark, B. C., Enkefru, Ö. Sture gatan H. M. och M. C., Folkskollärarinnor, S. - A. H., Fanjunkare, Kh, Pont.-batalj. kas. Hornsgatan R., Tjensteman i Skand. Kred. akt.-bol., - E. C. O., och A. M. C., Fröknar, ö. Ar- " n. Blasiiholmstorg 14. tillerigatan 43. Ortegren, A. F., Ingeniör, ö. Skepparg C. F., Handl., Kh. Fleminggatan C. J., Minuthandlande, firma: A. G. - C. L., f. d. Handl., Ö. Nybrogat. 14 B... Bergfalk & K:i, st. St. Gråmunkegr C. H., Ingeniör, n. Teknologgatan l. Ortenblad, C. O. 'I'orsten, Civilingeniör, tjen- - J. M., Kirurgisk instrumentmakare och steman i Stockholms Intecknings garant.- mekanikus, n. Oxtorget 4; bod: Freds-.. akt.-bolag, n. Drottninggatan 5, 3 tro gatan 22. Ortengren. A., Aktör vid Kgl. 'I'eat., Kh. - J. A., Kont.-skrifv., Kh. Flemingg. 35. Garfvaregatan 1. - T., Kontorsskrifv., s. Kat. ö. Kyrkogr. 11. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Österberg-Östlundh. 341 Österberg, H. C., Lärarinna, ö. Karlavagen Österholm, E., Stenhuggare, n. Norrmalms- 45 C. torg 10, 2 tr.; verkstad: n. Hamng T. W., Ornamentshildh., Sundbyberg. - A., idkar Stenhuggeri, Norrtull, Tull- -C., Postvaktbetjent, s. Asögatan 2S. huset. - Carl, Segelmakare, st. Skeppsbron 32. Österlind, Emil, Grosshandlare; firma: O., Sjökapten, s. Mariagatan 17. Glenne & K:i, ö. Strandvägen 31; A. P., Skräddare, n. Mäster-Samuels- kontor i Börshuset. gatan 53, firma P. Nilsson & K:i; butik: -::--Aug., Grosshandlgre, Bl. Hofslagareg.2. n. Brunkebergstorg 14. Osterlund, D., firma: Österlund & Andersson; J. M., Skräddare, firma: Scheike & K:ni, garn- och väfnadshandel, st. St. Nyg. 4; n. Herkulesg. S; bostad: n. Regerings- bostad: Klara vestra Kyrkogata 9 1 /2 gatan Claäs, Handlande, st. Köpmang. 16; för- - P., f. d. Svarfvare, n. Rådmansgatan IS A. säljning af viktualier: Mälaretorget, G., Trädgårdsrn., Kh. Hornsberg, i;ltora. saluhallen 19 o W. K., Urmakare o. urhandl., firma: Oster- - A. S. M., Handelsidk:a, st. Yesterlångberg & Ekenmark, n.. Norrlandeg. 24. gatan H. T., Utsk.-förest., st. Osterlångg A. J., Skräddare, n. Hamngatan L...P., Vaktmästare i Sjöförsäkr.- bolaget - J., Skräddare, n. Bryggaregatan 9. Agir, st. Stortorget 1. - J. E., Slöjdlärare, n. Kungstensgatan P. J., Vaktmästare i Telegrafstyrelsen, - O. W., Svarfvare, n. Lästmakareg. 17. ö. I\,ommendörsgatan 6. -::--J. W., Postiljon, ö. Engelbrektsg. 31 B. - A. P., Angfartygsbefälhafvare, ö.kardell- Osterlöf, Otto, Byggmäst., ii. Humlegårds... gatan 6. gatan. S. Osterblom, Aug., Speceri-, vin- och konserv- -::--P. G., Akare, Kh. Handtverkareg. 34 B. handel, n. Biblioteksgatan 11. allm. tel. Ostermalms Expressbyrå-bolag, ö. Linneg ; öppet 7 f. m.--9 e. m. Osterby.Bruks Agent: John Bernström & - Musikhandel, ö. Karlavägen K:ni, n. Vasagatan 10. Tvättanstalt, ö. Majorsgatan 11; allm. Osterdahl, D. G., Amanuens i Kongl. Tele- tel. 47S; uthyr tvättplatser till dem grafstyrelsen, ö. Nybrogatan 7. som sjelfva vilja ombestyra sin tvätt; - H. M., e. o. Kammarskrifv., n. Norr- emottager kläder til] tvättning, mang-. landsgatan 32. ling och strykning. Angmanglar till ut- G. V., Protokollssekr., ö. Nybrog. 7. hyrning pr timma. Redbart bemötande! 'z: P. G., Snickare, n. Brunnsgatan Billiga priser. Ostergaard, G. W., Verkmäst., s. Timmer- Osterman, & K:i, Bryggerifirma, s. Götga-.. mansgatan 32. tan 76. Ostergren, J. M. E., Enkefru, Kh. Bergs- -::--J. A., Angbåtsbefälh., ö. Skeppareg. 4. gatan 6. Qsterqvist, C. J., Arrendator, Dj. Frescati. - A. M., Folkskollärarinna, ö. GrefThure- Ostervall, C. P., Handl., n. Luntmakareg. 5, gatan 30 B. bod: n. Oxtorget D. F., Fröken, ö. Linnegatan 6. - A. L., vice Lektor, n. Norra Smedje- - Wilh., Grosshandlare, st. Nedre Munk-.. gatan 11. bron l, 2 tr.; träff. säkrast till 10 f. m. Osting, P. A., Polisöfverkonst., Kh. Scheelesamt 3-5 e. m... gatan 9. - Emil, Handelsbokhållare, n. Dalagatan Ostlihn, L., Byggmästare, ö. Valhallavägen 30, 3 tro.. 45 B. - Knut, Handelsbokh., ö. Linnegatan 6. Ostlin, Lars, Lito- & Fotokallograf, n. Val- - Clara, s. Mariagatan 11 B; Handskhandel... lin gatan IS... st. Kornhamnstorg 61. Ostling, John O. G., Agent, Ostormalms- - D. L., Kontorsskrifvare, n. Observatorie. gatan 26, 2 tro gatan 21. Gust. A., Folkskoll., n. Klara n. Kyrko- C. E., Pumpmakareenka, n. Låstmakare- gata 29. gatan 14 och 16. C. J. E., Kontorsskrifvare i 'l'rafikstyrel- G., Revisor i Statskont., n. Biblioteksg sen, n. Luntmakaregatan 5. _ J. V. H., Sergeant, n. Kungsholmsbro- Ostlund. P. G., Maskinist, n. 'l'egnörsg. 21. gatan C. C., Perukmakare; firma: Joh, Bäck - J. R., Snickare, s. Hornsgatan 66. & K:i, n. Arsenalsgatan 6. _ A., Statsråd, Chef i Just. Dep., n. Malm- -::--A. J., Skräddare, n. Hamngatan 32. 'skiluadsgatan 35. Ostlundh, C. O., f. d. Handl., n. Mäster-Sa- - J., Styckjunkare, Ö. Brahegatan 36.. muelsgatan 57. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 342 Östman-Öyerstedt. Östman, Fredrik, Agronom, Kh. Fleming- Öström, O. E., Bokh., Ö. Gref-Thureg. 73. gatan 1. - J. C., f. d. Gelbgjutaremästare, n. Kam- - E., Fabrikör, n. Vestmannagatan 7. makaregatan E., Kassör vid A. B. skånska' cement- - Hugo, Stadsmäklare, s. TJärhofsgatan gjuteriet, n. Karlbergsvägen ; kontor: st. Köpmangatan A. F., Revisor i Tullstyrelsen, Ö., Flora- - P., Tobakshandlande; firma: Schmidt & gatan K:i, Drottningg. 67, kontor s. g. 29 B. 7."""" K. H., Sadelmakare, n. 'I'egnersgatan 2. Qstvall, Karl, f. d. Inspektor, s. Pilgränd 6. Ostrand, P. H., Civilingeniör, n. Karlbergs- Oyerstedt, C. G., Kakelugnsmakare, n. Kungvägen 12. stensgatan 32. Under Kalenderns tryckning inkommen uppgift: Krogh, Gunnar, ;R. O., Agent, n. Klarabergsgatan 23, kontor derstädes. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVE. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan 27.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.: 84 Diiben -Edelswärd. Diiben', L A., v. Enkefriherrinna, n, Karl- Ebbes bruks gjutgodsförsäljning, st. Stora bergsvägen 12. Nygatan 23. - J. A" von, Frih., Löjtn. vid flottan, Ebbesen, J. C., Bokhållare,

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 46 Byråer-Calleberg. Byråer för ombesörjande af begrafningar, n. Bäckström, Edvard, Redaktör, n. Drottning- St. Badstugatan 25; st. Vesterlånggatan gatan 45; träffas i redaktionsangelägen- 26 och Svartmang.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg.

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg. 210 Söderström-Teknisk tidskrift. Söderström, J. O., Musikalisk Instrument- Tapper, F. J., Skomakare, n. Stora Badmakare, s. Skaraborgsg. 12. stugatan 60. - C. P., Ornamentsbildh., s. Pilg. 16, 18. Tarras,

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6.

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6. 74 Expeditioner-s- Falk. Expeditioner: tor och expedition: Mäster-Samuels- - Justitierevisions-, st. Mynttorget 2. gatan 62; öppet kl. 9-2 och 5-7. - Justitiedepartements-, dito. Fahlcrantz, G., v. Häradsh.,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 110 JungstedtKalen. Jungstedt, Axel, Elev v. Akad. för de fria Jönsen, E., Enkefru, Ll. N. Humlegårdsg, 35 Konsterna, n. Brunkebergstorg 18. Jönsson, C. L., Enkefru, n. Målaregatan 7 Hugo, Löjtn. vid Fortifikation.,

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. I B. Baarsen Bank. Breckman, H. W., Enkefru, 17 A, l tro se äfven Beckman och Bäckman. Baarsen, E., Fru: inackordering, Malmskil Beeckström, O. Ch., Enkefru, Norra Tullnadsgatan 9, 2 tro portsg. 15. Bach,

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t'

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t' Halsduksfabrikanter-s-Handlande. 425 Haladukefabrikanter t Andersson K A, se Hägglund Blomqvist A, N orrtullsg. ly Christensen A Malmskilnads~ & C:o - A Götg-atan 39 gatan 31', - l\'lar~a, Gref-Thureg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö-

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö- 150 KösterLagerholm. Köster, A. W., Bagare, K., Bokh., n. Klara n. Luntmakareg.42. norra kyrkogata 5. östra Kyrkogata 5; träffas rornål hemma kl. 89. i tjenstgö Köttbesigtningslokal, se Byrå. Lagercrantz,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8.

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8. P, 472 Sybehörshandlare-Tandläkare Gjörling :Emma, Regeringsg Snellman I, Mäster-Samuels-' Hylin & K:ni, Östgötag 31-11 gatan 39 Monten L, St Nygatan 19 o, Grönwall A, Tegnersg 16 o Strömberg H J F, Vester-

Läs mer

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V ANDRA GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS AI!tESS:~~I.~N~~,~V I I (Tryckt 22 Oktober.) UPP.li/ter' till Adresskalendern för 1884 torde inlemnas Bokhandeln, Reqerings.qatan 11, innan den 15 Decemb er 18S.?

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. R I KSD A G EN. Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Carlson, A. V., Bokförlägg., n. Dav. Bag.g. 20....... E. W., Grosshandl., ö. Karlavägen 10 A. Almstrom, R., Fabriksidkare, n.

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

R norra Kyrkogata 33, 2 tro, - r. I\L, Bok-, musik- och pappershandl., Hafgren, E. J., Skådesp., n. Kungstensg. 21.

R norra Kyrkogata 33, 2 tro, - r. I\L, Bok-, musik- och pappershandl., Hafgren, E. J., Skådesp., n. Kungstensg. 21. GöranssoncHagberg. 121 Göransson. E. F., Ingeniör, Verkst. direktör Hreffner, A. W., Grosshandl.; firma: Blanck för aktiebolaget Göranssons mekaniska & Hreffner, kontor: st. Svartmanverkstad, Ö. Grefmagnigatan

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13.

B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13. , 36 BachBaggerud..af. J ak'obsgatan, filialan~talt: Ö. Sture B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13.." Badinrättning, Aktiebolaget Clara, Gamla Bach, C., Kammarmusikus, Ö. Grefthure Kungsholmsbrogatan

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. :5 ego Sandahl S W, enka Stanzen C L, agent 19A ego "Pettersson M, herr

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. :5 ego Sandahl S W, enka Stanzen C L, agent 19A ego Pettersson M, herr 408 Majorsgatan- Malmskilnadsgatan. Auerbach I S, agent Lund K F, körsnär Hultman G, skräddare. Ekman A E, hårfrisörska Lundberg M, enkefru Lindh L G, instrumentmak. Pettersson K G, skomak:idk. Molin J

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Å Jernvägsstyrelsen, Kh. Agneg. 7:

Å Jernvägsstyrelsen, Kh. Agneg. 7: 18 Abrahamsson, David, Kontorsskrifv. i Kong!. Å Jernvägsstyrelsen, Kh. Agneg. 7: A. J., f. d. Landtbrukare, n. Sur brunns Aagaard, C. H., Musikus. ö. GrefThureg.12. gatan 53., Aarflot, A. G., Porslinshandel,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ax-Bagge. Ax, Joh. Aug. Knappmakare, gata 10. - C. J., (J. F. Nyström), Skrådderiaffär, st. WesterlåJlggatan 79. Axberg, J. W., Angfartygsbefälhafv., Djurgården, Stärkelsebruksbacken 2. Axelson, K. E.,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Yrkesregister, upprättadt efter adressafdelningen och upptagande yrken, affärer m. m. efter i densamma eller i annonserna erhållna uppgifter. Någon skilnad i afseende på yrkets eller affärens idkande af

Läs mer

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Här presenteras referensobjekt för bostäder. De objekt som presenteras har vi antingen utfört ljudmätning på eller projektererat vid byggskedet,

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana RIKSDAGEN. Första Kammaren. A* Abelin, G. R., Generallöjtn., Grand Hôtel. Adlersparre, R., Bruksegare, Grand Htitel. Adelsköld, C. A., Godsegare, n. O. Trädgårdsgatan 2 B. Afzelius, F. G., Seminariiadj.,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan

Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan Å Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan 18. Aastrup, r. J., Pastor i Brödraförsamlingen, Abramson, Axel, Grosshandlare; firma: G. n. Östra Trädgårdsgatan

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Å. - R., Styckjunkare, Ll. Fyrverkaregatan 4.

Å. - R., Styckjunkare, Ll. Fyrverkaregatan 4. Abrahamsson, T. D., e. o. Stationsskrifvare. Kh. Reparebansgatan 10. Å. - R., Styckjunkare, Ll. Fyrverkaregatan 4. - Nils A., Underofficer, Skeppsholmen, Matroskasernen. Aastrup, P. J., Pastor i Brödraförsamlingen,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

tr. O., Grosshandl., firma: l. L. Gestrin Hregcrstolpe, Sotia, Enkefru, Il. Observatorie- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

tr. O., Grosshandl., firma: l. L. Gestrin Hregcrstolpe, Sotia, Enkefru, Il. Observatorie- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget GynlllastikinrättllingarH~ggström. 111 GYlUnastikinrättningrtr: Göransson.Tioroths, Kostyrnatclier, s. Brän Gymnastiska Centralinstitutct; GYIDna kyrkagatan 2 Il. stiska Centralinstitutets elektricitets

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

H. Hamel, M. A" Målare, Norrlaudsgat, 31.',''-,

H. Hamel, M. A Målare, Norrlaudsgat, 31.',''-, Haag-s-Hagbergh. 137' H. Hamel, M. A" Målare, Norrlaudsgat, 31.',''-, - C. F. A., f. d. Slöjdlärare.Kh, Scheeleg. 11.' Haag,P. A., Kopparslag., s. Bränkyrkag. 2. - se äfven Hähnel, '". Haag'e, M., von,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Gamla bagerier i Umeå - området

Gamla bagerier i Umeå - området 1 Gamla bagerier i Umeå - området Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1939 -- Fru H. M. Andersson Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1943 ## - 1885 startade innehavarens far ambulerande

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 246 Puke-Rahm. Puke, A. C., Handelsidkerska, n. Norrlands- Qwarfordt C. A. S., Fastighetseg., o.' Grefgatan 24. Magnigatan 9. - C. A., Enkefru, ö. Engelbrektsg. 39. Qvarfoth, H., Förestånderska, vid Benedick-

Läs mer