Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan Z., Sånglärare, st. Skeppsbron 12. Käppala ångsåg å Lidingön; kontor: n. - se äfven Cöster. Blasieholmstorg 9, 1 tr., a. t Köttbesigtningslokal, se Byrå. Kärnell, C. V., Enkefru, n. Drottningg H. V., Folkskollärarinna, n. Drottningg. 91. L Köhl, Alexis, Ingeniör, Norrmalmstorg 4, 1 tr.; allm. tel Labatt, Oscar, Agent, st. Stortorget 3. Köhler, H. von, Agent, Ö. Engelbrektsg B., Fröken, ö. Sturegatan N. A. von, Assistent, Ö. Storgatan Axel, Grossh., st. Stortorget 3. Hj. von, & K:i, Elektroteknisk byrå, n. - Henric, Grosshandlare, n. Sturegatan Drottningg. 40, t. h. in på g.; a. t. 4948; 5, 1 tr.; hufvudaffär: n. Drottningförfärdiga och uppsätta åskledare, verk- gatan 27, 1 tro Filial: Ö. Stureg. 2. ställa byggnader af telegraf- och tele- Laberg, :M., Husegarinna, n. Luntmakareg. 25. fonledningar, brandtelegrafer, elektriska Laboratorium för landtbrukskemi, n. Biblioringledningar m. m. teksgat. 11, förestånd. Prof. Bergstrand- A., Bokh., st. Vesterlånggatan 42. träffas 8-11 f. m. O., Direktör för Stockholms stads bad- Laoave y C:a, Nederlag af äkta spanska och sim inrättning, Kh. Agnegatan 7; viner, Bl. Persenska terrassen (Chef G. sommarmånaderna: badinrättningen. R. Lagergren) ; filialer: n. Drottninggat. M. J. C., Enkefru, Ö. Karlavägen A, n. Stora Badstugatan 50, Ö. Sture- S. J. von, Enkefru, n. Kungsgatan 11. gatan 8. Nederlag: Kungsholmstorg 2. C. J. W., Handelsbokh., s. Hornsgat. 33. Se annonsafel. sid. l. V., Handelsresande, n. Mn.lrnskilnadsg. 39.1La Cite, Sybehörs- och Kortvaruaffär; firma: Sven, v. Häradshöfd., Aman. i Finansdep., Lindbergh & Ericksson; bod: Vesterlång- Ö. Nybrogatan 56 A. gatan 71. A. t Hj. von, Ingeniör, privat bostad: n. Hamn- La Croix, de, se De la Croix. gatan 12, 2 tro öfv. g.; verkst.: n. Drott- Lrengstadius, G. A., Fil. Kand., n. Döbelnsninggatan 40. gatan 19. A. E. von, Kassör, n. Kungstensgatan 29. Lrestadius, E. L., Literatör. n. Drottningg. '17. Knut, Kontorsskrifvare, n. St. Badstug.58. La Fleuriste, Kongl. Hofblomsterhandel, n. C., f. el. Kronofogde ; reseinspektör i för- Malmtorgsgatan 6. Se annonsafd. sid. 43. säkr.-bol. Skandia, Kh. Bergsgatan 1i. La Fonciere, Lif- och Reassuransförs-bol. i C. G. O. von, Sergeant, Lifgardets till Paris; hufvadkontor. Ö. Sibylleg. 14,2 tro häst kasern. Lafreutz, H. G., Bohkh., n. Mäster Samuels- - Hulda, i Försäkr.vbol. Skar.dia, Kh. Bergs- gatan 53. gatan 17. Lager, Axel, Handl., firma: Bredenberg & Kökeritz, Ulla, född Gedda, Enkefru, Ö. K:i, n. Holländaregatan 12; bodar: n. Sturegatan 48, 2 tro Ö. g. Drottninggatan 26 och Fredsgatan Ch. och H., Fröknar, Ö. Sturegatan 48, - E. C., Fröken, n. Klara V. Kyrkog tro Ö. g. - K. J., Skomakare, Ö. Karlavägen 12. Köllerström, C. J., f. d. Entreprenör, n. Sur- - J. A., Skraddare, Ö. Skepparegatan 23. brunnsg J., Vaktm. i Ofverint.vemb., Drottningg. 36. König, E. J., Kapten, n. Biblioteksg. 18. Lagerbaum, H., Hanclelsbokhållare, st. (jster- - M., Majorsenka, Kh. Kungsgatan 38. långgatan H. H., Ryttmäst., n. Kungsträdgårdsg. 18. Lagerberg. Otto, Contre-Amiral, Ö. Karla- Königsfeldt, W., f. d.hofrättsnotarie o. Aud i- plan 6. tör, n. Drottninggatan 108. C. :M., Enkegrefvinna, Ö. Brahegatan 4. Könsberg, 'I'h., Agent, Ö. Valhallavägen 25. F., Fil. Dokt., f. d.. Lektor vid _Sjökrigs- - K. L., Agent, n. Jakobsgatan 28. skolan, n. Drottmnggatan 7;). Köpper, A. W., f. d. Kamrnarmusikus, Ö. J. H. ~'L, Fröken, Ö. Linnegatan 6. Styrmansgatan 55. S., Grefve, General, n. Brunkehergst. 13. Köpmannaförening, Stockholms, st. Stortor- C. T. G., Grefve, Underlöjtnant. Ö. Humget 1; kontoret öppet legårdsgatan 11. Köpmansbyrån. Svenska, st. Mynttorget l A., Handlande, n. St. Badstug. 4; bodar: (Skandias hus). Se annonsafdeln. sid. 27. n. Kungsgatan 4, Oxtorgsg. 7 o. Malm- Körling, W., Handelsidk., S. Hornsgat. 14; skilnadsgatan 46. bod: st. Vesterlånggatan 21. P. E., Styckjunkare, Ö. Grefgatan 43. Körner. Axel, v. Häradsh., Ö. Brahegatan 36. A., Underlöjtnant, ö. Karlaplan 6. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 180 Lagerbielke- Lagermark. Lagerbielke, Gustaf, Frih., v. Häradshöfd, ö. Lagergren, C. A., Landtbrukare, n: Malm- Sturegatan 2.. skilnadsg E.,.Pröken, -ö. Sturegatan Aug., Lärare vid musik-konservatorium, Lagerbjelke, Gustaf, Grefve, f. d. Landshöf-. Norra Smedjagatan 23. ding, ö. Sturegatan 2. D. J; E., Med. D:r, Distriktsläkare, s. Göt- - B. A. H., Frih., Löjtnant vid flottan, gatan 28 B, träffas 15 Sept.-1 Juni ö. Karlavägen 15 B. alla dagar 9-10 f. m. samt sökneda- -- Axel, Frih., Underlöjtn. vid Svea Lif- gal' 1/23-1 /24 e. m., sommarmån.enl. garde, ö. Sturegatan 2. särskildt anslag. ~ Lagerblad, Q. F., Målare, n. Observatorleg. 5. -,J. E., Amanuens, n. Sabbatsbergs Sjukh. - F. E., f. d. Målare, n. Lutternsgatan Eva O., Musiklärarinna, ö. Gref-Thure- Lagerborg. J. P" Skomak., ö. Grefgatan 43. gatan F. A., Skräddare st. Skärgårdsgatan 15, - E. A. S., Vaktm., n. V. Trädgårdsg tr., a. t Lagergrehn, G. L., Skräddare, n. Observa- Lagerbring, G., Frih., Kapt., Verkställande toriegatan 17; bod: n. Gamla Kungsdirektör i Skandia; ö. Villagatan 12. holmsbrogatan 21. Lagercrantz,.J. R., f. d. vice Amiral, ö. - C. A., Skräddare, n. Drottninggatan 91. Styrmansgatan 6. - J. E., Vagnmakare,. n. Apelbergsg. 58) B. E. G., Assistent, n. Bryggaregatan 10; Lagerhall, P. J., Färg., s. Barnängsgatan 8.. träffas i tjenstgöromål hemma kl rr- C. H., Guldsmed, firma: C. A. Björkf. m. luna, s. Hornsgatan 20. -:: Sofia, Bokh., ö. Nybrogatan 40. Lagerhamn, P. E., Maskinistunderofficer, s. - A. C. E., Enkefru, ö. Biblioteksgatan 32.,Kocksgatan 9. - H. C., Enkefru, ö. Karlavägen 12. Lagerheim, N. O., f. d.i'departemeutsohef i - A. O. U., Enkefru, 9.. Floragatan 15. 'Generaltullstyrelsen, ö. Nybrogatan - Emma, Enkefru, ö. Ostermalmsgat , 2 tro - A., Fröken, n. V. Trädgårdsgatan M., Enkefru, n. Upiandsgatan G. A. L., Gravör, n. St. Badstugatan 12. -S., Enkefru, ö. Nybrogatan 56 B. - Gustaf, Kapt. vid K. flottan, Ö. Linneg E., Major, n. Kammakaregatan Jacques, Kapten och Regements-Inten- - K. A., Sånglärare, n. Klarabergsg. 58. dent, ö. Strandvägen '29, a. t. i tjen- Lagerhjelm, J. E., Enkefr., o. Biblioteksg. 32. sten 49 81, priv, M. S. E., Fröken, ö. Biblioteksgatan B.' F., Kaptensenka, Kh. Garfvaregat. 5. Lagerholm, J. A., Enkefru, s, Bellmansg. 24. ~ Augusta, Kaptensenka, Klara Bergsg Wilhelm, Fil. Licenciat, Fabrikör, Kh, 't-r- A. E. L., Löjtnant, ö. Styrmansgat. 7. Handtverkaregatan 31 A. - H. 'L. F., f. d. Löjtnant, Ö. Nybrog Vilhelmina, Genre- o. porträttmålarinna, - C. A., Major, n. Johannesgatan 20. n. Mäster-Samuelsg. 39, 4 tro - M. C., Språklärarinna, n. Jakobsbergsg r. M., Handskhandel, n. Malmskilnadsg se äfven Lagerkrans. - C. V. K., Ingeniör, n. Norrlandeg. 40. Lagerfelt, J. A. Frih.,Amanuens, ö. Gref- - J. F., Verkställande dir. för Stockholms Thuregatan 73, 1 tro Sjöförsäkrings-aktiebolag, S. S:t Pauls- - Fredrik, Friherre, Kammarherre hos gatan 27. _ Kronprinsen, Södra Blasieholmsham- Lagerholtz, E: A. T., e. O. Kanslist, S. Högnen 2. bergsgatan C. H., Friherre, f. d. Löjtnant, ö. Engel- Lagerkrans, Signe, Herrekiperingsaffär, Malmbrektsgatan 4. torgsgatan 5. Lagergren. G. B., Amanuens i Finansdep., - K. E., Kontorist, ö. Engelbrektsg. 31 B. Ö. Brahegatan J. L., Urmakare, s. Högbergsg. 39 A; - A. L., Bokhållare, s. Folkungagatan 85 A. bod: Götgatan Th., Bokhållare, st. Ferkens gränd 1. Lagerlund, J. F., Lektor vid Sjökrigsskolan, - G. R., Kersö-Ekerö; Chef för firman ö. Brahegatan 5. ' Laoave y C:a, n. Kungsträdgårdsg. 18. Lagerlöf, Anna, Barnmorska, n. Regerings- - M. L., Enkefru, st. Skomakaregatan 11. gatan A. G., Garfverifabrikör, n. Stora Badstu- - C., Enkefru, n. Tegneregatan 4: gatan 50.' ~ Hedvig, Fröken, n. Malmtorgsgatan 5. =- C. H., Grosshandlare, n. St. Badstug F" Sergeant, n. Regeringsgatan H., Husegarinna, n. Saltrnätaregatan 27. Lagerman, J. W., Smed, n. Kammakateg K. F., Kassör vid Armens Pensionskassa, Lagermark, A., Civilingeniör, n. Malmskil- Ö. Grof-Thuregatan 83. nadsgatan 64., - C. A. LaI)dtbrukare, ö. Sturegatan C" O. G., Husegare, n. Dalagatan 34. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. -

3 Lagerquist-Lamm. i81 Lagerquist, C. E., Guldsmed, n. Bryggare- Lagerström, C. F. 1., Sjökapten, s. Öfre gatan 12; verkstad n. St. Vattug. 7 B. Stadsg B. L., Modehandel. n. Regeringsg Otto, Specerihandel, s. Renstjernasg. 26. Lagerqvist, Frithiof, Handlande, (viktualier), - A. O., Stationsinspektor, Dj, Värtan. Ö. Gref-Thureg, 39; bodar: ö. Linueg. - L. B., Underofficer, Dj. Fjeldstuen. 14, Karlavagen 14, Storgatan 16 och Lagervall, C. E., Bokhållare, s. Bränkyr- Östermalms Saluhall. kagatan 9. J. A. T., Hand!., n. Döbelnsgatan 13. Lagerwall, A. F., Disponent, ö. Stureparken E., Mamsell, idkar tobakshandel, st. 2, tel Skeppsbron C., Enkefru, ö. Nybrogatan.5. A. D., Möbelsnickare, ö. Skepparegat. 40; - W., Fröken, ö. Nybrogatan 5. verkstad, n. Jakobsbergsgatan 19. Birger, v. Häradshöfding, Gamla Haga. - C. F., Premieraktör. Norrlandsgatan 33. Allm. Tel. derstädes : Träffas - A. G., Snickare, n. Perlstickaregränd i Byggnadsnämndens lokal, Råd- - J. A., Snickeri (Mek.), n.perlstickaregr.12b. huset. Allm. Tel. derstädes se äfven Lagerkvist. K, Ingeniör, ö. Nybrogatan 51. Lagerson, Aug., Körsnär, ö. Styrmansgat. 9. N. P., Vaktmåstare i Armens pensionsfirma Lagerson & Johanson, pelsvaru- kassa, st. Ofre l\iunkbron 5. handel: st. Vesterlånggatan 8. Lagerwalls, A., Metallaffär, Specialite : Till- Lagersson, P. G., Skohandl., ö. Styrmansg. 9. verkning af Lagermetaller; kontor: Ö. bodar: n. J akobsg. 18 och Fredsg. 26. Stureparken 2; Tel Lagerstedt, C. G., Brefbärare, n. G:la Kungs- Lagrelius, A. E., Grossh audl., s. Nytorgsg.Tl. holmsbrogatan 51 A. - Axel, Ingeniör, Atdelningsförestånd. vid J. W., Byggmäst., n. Vestmannagat. 5. Generalstabens Litogr. anstalt, ö. Kar- S. M. C., Doktorsenka, Ö. Gref-Thureg. 63. lavägcn 15 A. Agnes, Folkskollärarinna, ö. Nybergsgr. Lagström Gerda, Aktris, ö., Grefgatan Anna, Cigarraffär, n. Vasagatan 44, n. O. N., Handl., firma Lagerstedt & J o- Kungsgat. 16 och Dj, Allm. gränd 2. hansson, ö. Riddaregatan 23; bod: n. - L. J., Fältskår, s. Hornstullsgatan 73. Arsenalsg. 1 A och 2 C. Lagus, Gustaf, e. o. Postexpeditör. s. Skå- N. G. W., Läroverkskollega, Ö. Gref- negatan 82., Thuregatan 63. Laillet, V., Språklärare, n. Norrlandsgut. 1. Karl Theodor, Planehett-tillverkare, s. Lalin, F. S., Kassör, n. Klara v. Kyrkog. 7. Kocksgatan 39 o C. 1., Adjunkt vid Realläroverket, n. Dö- A. L., Akdonstillverkning, s. Östgötag. belnsgatan ; allrn. tel Lallerstedt, E., Enkefru, n. Klarabergaga- Lagerstråle, B. S., Frök., n. Klarabergsg. 68. tan 46. Lagerström, H. C., Enkefru, n. Observa- Lamberg, H. A. 1\1., Enkefru, ö. Stureg. 28. torlegränd 4. - A., Kappaffär. st. Yesterlånggatan 44; S. A., Handl., n. Drottningg. 47. Telefon 25 98; filial: st. Yesterlångg. 29. G. O., Fil. Dr., KYrkoherde, ö. Jung- - Tor, Prakt. läkare, intendent vid Porla frugatan 7 B. helsobrunn, Humlegårdsgatan 12, 2 tr.: - C. A., Fältskär, s. Hornsgatan 15. träffas 9-10 f. m, 2-3 e. m. C. E., Hanc1l., st. Salv iigränd 1; sybe- Larnby, E., Fru, Ö. Brahegatan 40. hörsaffär. s. Götgatan 18 och ö. Humle- Lamm, Gustaf:1l1., Assuranskontor: n. Fredsgårdsgatan 18. gatan 30. Alla slags försäkringar, - J. K., Handl., ö. Linnegatan 31. Allm. tel G. M. Instrumentmak., ö. Braheg. 44. S. & F., Bank- och vexelaffär; inne- C. R., Komminister, n. Malmskilnadsg. 56. hafvare Semmy M. Lamm, n. Vasag. 3. Th., Källaremästare. innehar Rosengrens Oscar, verkställande direktör i akt.-bol. Källare och hotell Östergötland, st. Atlas, ö. Floragatan 4. Salviigränd 1 o. 3. Carl, verkställande Direktör för Aktieb. C. G., Ladugårdsidkare, Dj. Källhagen. Rotebro Sprängämnesfabrik, kontor; n. F. M., Musiklärare, n. Kungsg. 15 A. Drottninggatan 40, ö. g. - P. A., Postvaktmästare. n. Uplandsg R., Enkefru, st. Yesterlånggatan 52. A. T., Provisor ö. Nybrog. 15 B. - Mathilda, Enkefru, ö. Sturegatan 12,2 tro - S. A., n. Dl'ottdinggatan 47; Skjortfabrik - Henriette, Enkefru, ö. Brahegatan 5. och trikotmagasin; firma: A. & W. La- - R., Enkefru, n. Bryggargatan 3. gerström. n. Klarabergsgatan Emelie, Fröken, Ö. Sturegatan J., Skollärare, s. Högbergsgatan 27 A. - B., Fröken, ö. Sturegatan 30. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 182 Lamm-c-Landströrn. Lamm, ~., Fröken, ö. Sturegatan 24. Landegren. E. W. M., Enkefru, ö. Nybro- - Mauritz T., Grosshandl., st. Köpmang. 5. gatan 28 B. o;- Ferdinand, Grossh., st. Vesterlångg. 52. Landelius, J. C.','Hofkonditor, st. Storkyrko- - Herman, Grosshandl.; firma Fr. Marcus, brinken 9.. ö. Linnegatan 9 och 11; affärslokal: - C. L., Agent, n.' Lilla Badstugatan 15. n. Drottninggatan 20,. - M. K. H., o. A. K. A., Lärarinnor, Q.. -. Herman, Grossh, ; firma: S. L. Lamm & Storgatan 30 A. Son, ö. Linnegatan 9 o. 11; kontor: - A E., Målare, n. Regeringsgatan 74. st. Stora Nygatan 37. Landen, A. C., Servitör, ö. Sture gatan 6.::~ - Leonard, f. d. Grossh., ö. Brahegatan 31. Landergren, E. G. A. Amanuens, Kh. Handt- - Ludvig, f. d. Grosshandlare, ö. Stureg. 15. verkaregatan 3. 0;-' Carl Rob., Ingeniör, verkställande direk- Landerholm, C. G., Husegare, n. Vanadis-, tör för Ludvigsbergs Verkstads aktie- vägen bolag, s. Skinnarviksgatan 5. - Adolf, Partilager af SIwdon från hrr A. - Jacques, Ingeniör, Drottninggatan 80 A. Fr. Carlssons Skofabrik i Venersborg, ' - Gustaf, Med. D:r, n. Klarabergsg. 31, 1 n. St. Badstugatan 48; Minutlager, n._ tr; mottagningst.: hvardag. 12-2; helg- St. Badstugatan 50. Telefon Bodagar stad; n. 'I'egnersgatan 2 A, 2 tro.. - Wilhelm, Pappershandl., ö. Braheg. 31; Landfeldt, G. Aug., Målare, firma: Land- bod: ö. Stureg. 6. feldt & K:ni; bostad i. n. Kl. n. Kyrkog. - A., Tandläkare, ö. Sturegatan 12, 2 tr., 31; Verkstad: n. Stora Badstugatan 5; rådfrågningstid 1-2 e. m. rums-, dekorations-, möbel- o. skyltmål- -:- Carl D., Verkställande Direktör för Fer- ning; allm, tel nissaktiebolaget, n. Roslagsgatan 50. Landgren, Clara, Enkebiskopinna, n. Teg- Allm. tel nersgatan 8. Lampa, S., Konservat., uppstopparfoglar, m. - P. C., Biljardegare, n. Malmskilnadsg. 2'7. m., n. Ad. Fredr. Kyrkoga~a N. P., Cigarrhandl., s. Hornsg. 58. Bostad: Lampert Charles J., Konsul, o. Stureg. 20. s. g. 12. A. t Lamprec h t, C., Portier å Hötel Rydberg, ö. - S.,F., Grosshandl. ö. Tyskbagaregatan. Kommendörsgatan , 2 tr. Laneen, C. 8., Enkefru, s. Hökensgatan 2. - N. P., Handlande, s. Hornsg, 12. Laneken, E.) von der\ Enkefru, G:a Norrb, 3. - Werner, Kassör, n.holländareg r-' E., von der, Expeditionschef, n. Kamma- _,P. F., Verkmäst., Kastellholmen.., karegatan 8..., Landin, F. M., Folkskolelärarinna, s. Brän- - V., von der, Ofver-Direkt.-assistent, n. kyrkagatan 25. Kammakaregatan J. U. M., Fröken, s. Högbergsgatan 19. E. F., von der, Ofverstelöjtnant, ö.dster- - J. G., Husegare, n. Kungstensgatan.40. malmsgatan 2 B. - A. W., Privatlärarinna, n. Regeringsg. 28. Land, Johan, Kontorschef, Kh. Scheeleg O, Urmakare, ö. Korumendörsg. 4; bod: LandaW, P., Med. Kand., n. Kl. n. Kyrkog. ö. Brahegatan 26.. '7 B.. Landmark, S. A., Vaktrn., ö. Engelbrekts- Landau, J. Handelsresande, ö., Stureg. 48. gatan 9 o. 11. Landberg, U. C., Enkefru, Kh. Scheeleg. 13 A. Landqvist, L. A., Bokhållare, n. Olofsg. :6. - C. L., Enkefru, Dj. Kräftriket. - Rud., Husegare, f. d. Fabrikör, n. Malm- - H. L. H., Hofkapellist, ö. Riddarg. 12. skilnadsg. 37. ;- E. F., Postexpeditör. n. Uplandsg J. C. A., Handelsidk:a, n. Tuleg A. V., Revisor,n. Malmskilnadsg K. A. E.. Kyrkoh., s. Högbergsgatan 17. Landby, U. M., Fru, Möbelpolererska, bonar - Bud, j.r, adr.: Skeppsmäklarefirman Nord- o. polerar alla sorters finare o. simplare ström & Thulin, st. Skeppsbron 32.. möbler samt verkställer rottingsflätning. - L. O., Vagumak., ö. Storgatan 10.. Eleg. arbete; billiga priser, st. Köpman- Landsön, M. F., Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. gatan 10, 2 tro.. - & Anderson, Cementgjutare, n. Målare- Landegren. & Nylin, CA.,Landegren O. Axel gatan 1. Nylin); kontor O. lager af Ylle- O. Bom- Landström. Hanna, f. Lindberg, Fru, Kh.. ullsväfnader m. m., st. Lilla Nyg. 16. Kungsholmsg. 35, 2. tr., tel, o;-- P: C., Biljardegare, ö. Stureg. 6; Biljard: - A. G., Lokomotivförare, n. Teknol.-g. '9.,.. Malmskilnadsg A. R., Notarie i Komm. Koll., n. Drott- - A., Grossh. firma: Landegren & Nylin, ninggatan 35, 2 -tr.. Ö. Floragatan 10; kontor: st. Lilla Ny- - A., Sjökapten, s. Stadsgården 14. " gatan C. E., Telegrafingeniör, n. Drottningg: 15. "Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13'DrQttninggatilD. t. 1_

5 Landström-e-Larssou. 183 Landström. C. F., Vindragareålderman, st. Lannge, C. O. W., Agen.t, n. Vestmannag. 10. Stora Hoparegränd 6. - C. E., f. d. Handl., Ostermalmsgatan C. G., Hyrkusk o. Akeri, gatan 35, 2 tr., tel Kungsholms- -- se äfven Lange. Lantau, A. NI., Enkefru, n. Mäst.-Samuelsg. 40. Landtblom, Odd, Kontorschef vid Hamb. La Plata, rederiaktiebol; kontor; st. Brunns- Brygg., n. N orrtullsg, 12 A, a. t gränd 5. Landtbruksakademien, n. Mäster-Samuels- Laquist, H., Grossh., Kommissionär för Mogatan 43. tala Mekaniska Verkst. aktieb., st. Lilla - Experimentalfält, utom Roslagstull; post- Nygatan 17, 2 tr., kontor i samma hus. adress Albano. Larka, H., Guldsmed, st. Osterlånggatan Förvaltningskornite, n. Mäster-Sam.g Engelb. L., Guldsmed, st. Vesterlångg Handl, och Tidskrift, n. Mäster-Samuels- - W., Kassör, ö. Skepparegatan 42. gatan 43, 1 tro Lars Hiertas Minne, Stiftelsen för, se sid Museum, n. Mäst.-Samuclsgatan 36, kl. Larsen, Aksel, Generalagent för Liiförsäkr ; fritt. bol Star i London, st. Malartorget 19. Landtbruksbyrå, (inneh.: C. Victorin), n. - Thorw., Musikinstrument- o. stränghan- Vasagatan 20. del, n. Norrlandsgatan j?4. Landtbruksstyrelsen, n. Malmtorgsgatan 8; Larsen, J. C., Bleck- o. Plåtsl., Osterlångg. 43. registrators kontoret öppet Emil, Skräddare, ö. Valhallavägen 27; Landtförs.-rlepart. Kansli-exp., st. Myntt. 2. affär: ö. Brahegatan 18. Kommando-expedition, st. Mynttorget 2. Severin, Sånglärare, Ö. Engelbrektsg. 7. Landtmannens annonsblad, n. Mäster-Sa- L1.l SOI'., C. A., Agent, firma: Ericson o. Larmuelsg. 51 C, 1 tro son, st. Skomakaregatan 24 A. Landtmäterikontoret, General-, n. Vestra - Carl, Bokförlagsexped., st. Stortorget 24 Trädgårdsgatan 2. A, 2 tro - Stockholms läns, n. Drottnin$'g. 36; öppet - Carl, Bokförläggare, ö. Nybrog. 28 A, 2 tr. första och sista helgfr. dag l hvarje mån. - A., Bokhållare, n. Dalagatan 28. Landtmiiteristyrelsen, n. V. Trädgårdsg Ar., Bokh., Ö. Brahegatan 46. Lang, C. J.. f. d. HandL s. Hornstullsg. 6.,- A. B., Cigarrraffär, n. Hamngatan Josef, Hofkapellist, Ö. Karlavagen P. Civilingeniör, Ö. Grefgatan 47. Langborg, H., Enkefru, Ö. Sibyllegatan Anders, Föreståndare. S. Hornsgatan 73. Lange, K., Lärarinna, n. St. Badstugatan l. - Adolf, Förrådsbokh., Finnboda Slip. - Carolina, Fröken, Glas & Porlinshandel. Adler, Grosshandl., firma: Adler Larsen, s. Hornsgatan 54. st. Skeppsbron Karl, Med. Kand., Amanuens vid Seraf.- - A. G.. Handl., Kh. Fleminggatan 16 B; Laz., n. Klara v. Kyrkogata Il. bodar: s. g. 1 och H., Snickare, Ö. Sturegatan C. F., Handlande, Ö. Kommendörsg se äfven Lannge. - C. F., Handlande., bod: ö. Humlegårds- Langeen, Elisa, Lärarinna i italienskao.fran- gatan 28.. ska språken, n. Mäst.-Samuelsg. 41 A, 2tr. - John F., Handlande, n. G:la Kungsholms- Langelius, F. G., Kassör, Ö. Riddareg. 32. brog. 41; manufakturhandel st. Vester- - J. W., Landskamrerare, Ö. Riddareg.32. långgatan 31. Langemejer, M., Enkefru, Ö. Sibyllegatan15. - J. P., Husegare. s. Hornsgatan 41. Langenberg, F. L. A., Löjtnant, Ö. St yr- - L., Husegare, st. Skomakaregatan 26. mansgatan 7. - Fr., Kapten, n. Vallingatan 14 O. 16. Lanzenheim, J. C. A.. Med. Kand., Kh. Mauritz, Kapten, intendent vid armens Handtverkaregatan 4.. utredningsförråd, ö. Fredrikshof, Stor- Langlet, Elof', f. d. Byggm., n. Norrtulls- gatan 37. gatan 21 A. O. E., Kassör, Ö. Sturegatan 56. Langseth, J. E., Förrådsförvaltare, Dj. f. d. - J. F., Kassör i Riksbanken, n. Döbelns- Franska värdshuset. gatan 12. Lannerstierna, E. A. C., Fröken, Ö. Brahe- - J. A., Korkfabrikör. n. Mäster-Samuel,- gatan 34. gatan J. W., Kapten vid Flottan, n. Regerings- - Alfred, Landtbrukare, Ostermalmsg. 15. gatan L. W., Målare, Kh. Kungsgatan 46. Lannes, Carl, Handlande, n. Döbelnsgatan G. O., Ritare, Kh. Kungsgatan ; bodar i s. h., n. Brunkebergstorg- Carl, Stationsinsp., ö. Stockh. ö. station. 9, och n. Malmskilnadsgatan Karl J., Stämningsman. st. Skärgårds- Fr., Handlande, s. Mariagatan 11 B; bod: gatan 8 B. st. St. Nygatan 21. Larsson, J. O.. Bagare, S. Götgatan 90. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 184 Larsson. Larsson, J. A., Bagare, s. Torkel Knutssons- Larsson, Karl, Handl. (Garn-) n. Olofsg. 7 B;. gata 20.. bod: n. Drottninggatan 73 C; a. t Bröderna & K:i, firma, Bankir-, kommis- - L. E.. Handl., (diverse") n. Lutternsg. sions-, agentur-, ochinkassoaffärer;kon 24; bod: n. Regeringsgatan 75 B. tor: st. Skeppsbron 4, hörnet af Tele- - L. J., Handl., Ö. Storgatan 8. grafgränd. - L. P., Handl., n. Klarabergsgatan 56. Liss O., Bankofullmäktig, n. Drottning- - P. G., Handl., n. Vegagatan 14; bod: n. gatan 38. Drottninggatan 73 A. - A.,.r. Strömberg, Barnmorska, n. Bege- - P. G., Handl., Kh. Kungsholmsgatan 3l}. ringsgatan P. O., Handl., st. Köpmang. 24; bod: st. - E., Barnmorska, ö. Ostermalmsgatan 15. Tyska Brinken E. E. A., Biljardegare, n. Mäster Saruuels - Oscar, Hattmakare, n. Regeringsg. 47. gatan G., Hofjägare, Dj. Tegeludden. - E. G., Biljardegare, ö. Sturegatan 2. - L. J., Husegare, s. F:olkungag. 20 D. - J. E., Bokh. ö. Sibyllegatan L. P., Husegare, s. Asögatan L. D., Boktryckare; firma: J. & A. RHs, - N. P., Husegare, s. Götgatan 90. n. Klara v. Kyrkog. 11, boktryckeri: - P. A., Husegare, n. Frejgatan 36.. n. Karduansmakareg J. E., Hyrkusk, n. Ad. Fr. kyrkog. 2 o J. F., Brefbärare, s. Prestgårdsg. 9 A. - P, A., Hyrkusk, n. Mäster-Samuelsga- - H., Byggmästare, ö. Riddaregat. 48. tan A. J., Byggmäst., n. Döbelnsgatan 2. - E. A., Ingeniör, s. S:t Paulsgatan Gust., Byggmäst., s. Nytorgsgatan L. J., inneh. af Stockholms Boskapsbazar e - L., Byggmästare, ö. Sturegatan 6. n. Norra. Bantor~et; a. t. 5449, b. t S. J., Byggmästare, n. Norrtullag. 23 B. Bostad: n. Valhngatan Anna, Cafe Grand, n. Drottningg. 21 B. - L. & K:i, Juvelerareaktiebolag, n. Jakobs- - H. S. A., Enkefru, n. Smålandsgatan 20. torg l. - H., Enkefru, n. Regeringsgatan 8. - Augusta, Kafeidkerska, n. 'I'egnersg H, Enkefru, ö. Engelbrektsgatan 3. - Johan, Kakelugnsmak., n. Kammakare- - J., Enkefru, n. Vegagatan 3. gatan 44, 2 tro - S. M. C., Enkefru ö. Ostermalmstorg 6. - E. A., Kamererare i SundsvalIs Enskilda - A. F., Fabriksmäst., n. Observatorieg.7. Bank, ö. Jungfrugatan 17. G. R., Fanjunkare, n. Vallingatan L., Karnererare vid Atlas, n. 'I'eknolog-: - J. M., Fil. Dokt., Läroverksadjunkt, n. gatan 5. Dalasatan A. W., Kapten vid Kgl. Flottan, Norr- - A. F.. Folkskollärarinna, S. Tjärhofsg. 10. tullsgatan 8 B. - A.J., Folkskollärarinna, s.-repslagareg.l0. - J. & C:o, Kommissionsbyrå, n, Brunke- - L., Fotograf, ö. Humlegårdsgatan 21. bergstorg K., Fröken, ö. Humlegårdsgatan O. E., Kontorist, ö. Sturegatan S. J. o. E. C., Fröknar, n. Odengatan 3. - P. J., Kontrollör i Tullverket, ö. Karla- - C. E., Föreståndarinna vid Stockholms vägen 36. Babhusbolag, ö. Sturegatan 4. - J. A., Korkfabrik,,n. Mäster Samuels - E. G., Föreståndarinna, Il. Gåsgränd 3. gatan C., Förestånderska vid Jakobsbergs hospi- - J. F., Kramhandlare, n. G:a Kungsholmstal, s. Jakobsberg. brogatan 41. ' - E. F., Grossh. och bankir, ö. Villa- - H. E., Landtbrnkare, s. Fjällgatan 12 B. gatan 15; kontor: st. Skeppsbron 4, - E. R" f. d. Landtbruk., ö. Styrmansg..8. hörnet af Telegrafgränd. - L. E., f. d. Landtbrukare, n. Döbelnsg ;P., Grossh., ö. Grefgatan 24 A. -- P. E., f. d.. Landtbrukare, ö. Storg. 3; - B. S., Handelsidk:a, n. Hötorget A. G., Lifkusk hos H. M. Konungen, n. - C. F., Handl., Ö. Kommendörsgatan 6; G:a Norrbro L bod: s. g A. F., Literatör. n. Jakobsbergsgatan Fredrik. Handl., Kh. Fleminggatan 64; - L., Maskinist, n. Drottninggatan 96. bod: s. g C. A., Maskinist, s. Folkungagatan 20 C. - Gotthard, Handl., (Speceri-), bod: n. Drott- - K. J., Materialförv. vid Allm. Telefonninggatan 73 A (ingång från Barnhus- bol., ö. Riddaregatan 3C. gatan 2). Telefon Bostad: n. - Lars, Mjölkhandl., n. Frejg. 34, 1 tro Vegagatan L. P., Målare, firma: Larsson & Lindman, - Hj., Handl., ö. Styrmansgatan 7. ö. Riddaregatan J., Handl., s. Folkungagatan 17; bod: ~ & Lindman, Målare, ö. Linneg. 3I. s. Södermannag L. W., Målare, Kh. Kungsgatan 46. Brand- och Lifförsäkrings~Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Larsson-i-Lawy. 185 Larsson P. A., Nykterhetsvärdshus. n. Drott- Larsson, J., Verkmästare, n. Sveavägen 90. ninggatan E. C., Vårdshusidkereka, s. Peter Myn- A. W., Orgelnisti Maria församling, Piano- de" backe 3. lärare, s. Hornsgat. 31, 1 tro t. v. O., Akare, n. Tulegatan 6. J. Aug., Ornamentsbildh.: verkstad: n. L. 8;,.. Akare, s. Olandsgatan 27. Luntmakareg. 34 B; bostad: ö. Engel- K,.<\.kare, n. Rådmansgatan 63. brektsgatan 4. O. A., Postvaktm., n. Kammakareg. 7,2 tro P., Akare, n. Döbelnsgatan 14. P. v., Akare, Kh. S:t Eriksgata 15 A. K. G., Provisor, n. St. Badstug. 43 o. 45. A.,Ang~artygsbefälh., s. Bränkyrkag. 42 B. P. E., Sergeant, ö. Sturegatan 44 B. - O. F., Angfartygsbefälh., s. Badstug, 6. K., Sjuksköterska, ö. Ostermalmsg 15. Larzon, N. J., Grosshandl., st. 'I'riewaldsgr, 1. Oscar, Skeppsmätningskontrc llör, ö. Ny- Lasarett: Sabbatsbergs.. brogatan Serafimer-, Kgl., Kh. Handtverkareg. 2. Anna, Skjortfabrik; firman eges af Gu- - Sjukhuset S:t Göran. Kh. Stadshagen. stafva A. Hall, n. Rödbodtorget 1. - Sofiahemmet, Valhallavägen. N. A., Skohandlare, Firma Lindbom & Laseron & K:i, bod: n. Drottningatan 65. Larsson, s. Hornsgatan 6. Latrinkärlshemtning, se Budningskontor. Alex., Skomak., n. Drottninggatan 66. Lauenstein, H., Musiklärare, Ö. Ostermalrns- A., Skornakare, n. JGaraberg,gatan 37. gatan 26. L, Skomakare, Ö. Östermalmsgatan 18. Laurell, U., f. Dahlstedt, Barnm., Kh. Bergs- - Nils, Skräddare, n. David Bagaresg. 6. gatan 3~. -.N. & C.o, Skräddare, n. N orryandsg. 3. E. A., Enkefru, n. Jakobsgatan 22 A. - K. L., Skådespelare, Ö. Kommcndörsg. 24. S., Enkefru, Ö. Linnegatan 9 o J.. Smed, n. Luntmakareg. 25; verkstad: K. J. E., Folkskollärarinna, Kh. Bergsg. 32. n.. id. Fr. Kyrkogata 1. C. C., Gymnastiklärarinna, S. Hökensg, 1- - Reinhold, Smed, ö. Karlavagen 41, verk- O. H., Läderhandlande, s. Hökens gata stad: ö. Brahegatan 9. 1, 2 tr.: bod: s. Ofra Slussgatan 4. - A., Snickare, ö. Gref-Thuregatan 19 C. Laurent, J. S., Banktjensteman, s. Kocksg. - A. G., Snickare, n. Teknologgatan 9. 17, 1 tro - C. A., Snickare, n. Brunnsgatan Alexis, Bokh., n. Luntmakaregatan 43 B. -- L. J., Snickare, s. Hornsgatan 67, 1 tr., - Emelie, Fru, Bundtrnakare, n. Luntverkstad in på gården. Allm. tel makaregatan 43 B. P., Snickare, n. Hegeringsgatan 74. Laurentz, Johan, Arkitekt, n. Barnhusgatan G. R., Snickare, n. Roslagsgatan 25; 6, mottager beställningar till alla slags verkst.: n. Holländareg. 10. byggnader; allm. tel A. W., Sockerbagare, S. Hornsgatan 22. A. J., Fröken, n. Uplandsgatan 17. E. G., Sockerbagare, n. Stora Badstugat. 6. J ohn, Inspektor, bostad: Kh. Bergsgat. K. J., Stadstjenare, st. Skärgårdsg. 8 B. 32, 3 tr.; adr., Ekmans snickerifabrik. B. A.. Stallmästare, ö. Ostgötagatan V., Vinhandl., n. Regeringsgatan 32. Gustaf, 'I'audläkare, n. Regeringsg. 15, Laurin, C. '1'., Agent, st. Vesterlångg. 76. rådfrågningstid: helgfria dagar 1-2. Carl, Direktör i Akt.-Bol. P. A. Norstedt F. J., 'I'rädgårdsrnäst., Dj. Sofielund. & Söner, ö. Villasatan 11. W., Underofficer vid Elottan, ö. Jungfru- A. 1\1., Enkefru, Ö. Floragatan 2. gatan 29. E., Enkefru, Ö. Villagatan 11. Aug., Vaktm., st. Tyska Stallplan 80. Louise, Enkefru, ö. Strandvägen 25. Frans, Vaktmästare i Skånes Enskilda H. F., Fröken, ö. Brahegatan 40. Bank, ö. Kardellgatan 4. - Ida, Handelsidk., n. Smålandsgatan 10. G., Vaktmästare, Kh. Handtverkareg, 3. - Ida, Handelsidk:a, ö. Sibyllegat. 43 o. 45; Gust. R., Vaktmästare vid Länsfängelset, bod: n. Norrrlandsgat. 7. n. Vallingatan F. W., Porträttmålare, s. Nytorgsgat. 33. J., Vaktmästare i Armeförvaltningen, Ö. Laurins, C. F., Söner; firman innehafves Eriksbergsgatan 5 O. 7. af Henrik Laurin; Urkronometerma- L. E., Vaktmästare, n. Drottninggatan 3. kare och Urhandl.; lager af optiska - L. F., Vaktm. i Riksbanken, st. Kindstu- varor, st. Slussplan 63. gatan 12. Henrik, Unnakare, st. J erntorgsgatan L. G., Vaktmästare i Eckl.-Depart., ö. 42, 3 tro Gref-Thuregatan P. A., Urfabrikör, Norrtullgatan 6. P., Vaktmästare, ö. Gref Thuregat Lawass, K. J., f. d. Handl., s. Hornstulls-.- S., Vaktmästare, n. Surbrunnsg. 9, 1 tro gatan 73. P. O., Verkmäst., Ö. Riddaregatan 48. llawy, A., Agent, n. Mäster-Samuelsgat.53. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 186 Leander-Leman. Leander, J. H. F., Handlande n. Lästrna- Leijonancker, C. M. L., Fröken, n. Kungskaregatan 28. gatan 13. ~ J. E. M., Lärov.vadj., n. Johannesgat.4. - H. M., Fröken, n. Upiandsgatan Ulrik, Skollärare, s. Långholmen. Leijonhufvud, E., Enkefrih., G:a Norrbro 5. - Olof, 'l'ullöfveruppsyningsman, st. Skepps- - M., Enkegref:a, ö. Brahegatan 20. bron S. A., Fil. Kand., Fröken, s. Hornsgatan 1. Leatz, E., Adjunkt, Kammakaregatan G. Carlson, Frih., Fil. Kand., ö. Nybro- Lebahn, F. H. L., Bokförare, Kh. Handtver- gatan 11 B. karegatan 22 A. - B. A., Frih., Generallöjtnant, ö. Gref- Lebestadius, E. cu., Handelsidkerska, ö. Bra- Thuregatan 76 B. hegatan 5. - C. G:son, Frih., Generallöjtnant, ö. Ny- - Hanna, Lärarinna, ö. Kommendörsg. 39 B. brogatan 11 B. Leche, Wendela, Enkefru, Ö. Nybrogat A. G., Frih., Generalmajor, n. Brunke- - W., Professor vid Stockholms högskola, bergstorg 11. n. 'I'egnersgatan E. S. U., Hoffröken. Kungl. Slottet. Leckström, E. H., Glasmästare, s. Götg C. O. Carlson, Frih., Hofrätts e. o. Notarie, Leczinsky, S., Kommissionslandtmätare, n. ö. Stureparken 3. Norrlandsgatan E. O. Carlson, Frih. Jur. Kand., ö. Stu- Ledfos, G. A., Fältmusikant. ö. Linnegat. 56. reparken 3. Leetz, J. H., Snickare, s. Götgatan C., Friherre, f. d. Justitiekansler, n. Leffler, G. W., Enkefru, Djursholms Villast. Mäster-Samuelsgatan L., Fru, ö. Kaptensgatan 9 o E. C. M., f. d. Kammarfröken, n. Vasa- - Hj., Handlande, n. Holländaregatan 27; gatan 48. firma: Leffler & K:ni, Vinhandel: n-s. A:son, Frih., Kapten vid fortifikatio- Hötorget 6.. nen, Kh. Handtv.erkar~gatan 1~ B. - Johan, A., FIL D:r, n. Norrtullag. 8 A. C. E. Axelsson, Frih., Löjtnant, o. Gref- - se Läffler, Thuregat. 34 B. Lefren, Louise, Fotograf, ö. Storgatan C. G., Frih., Löjtnant, n. Brunkebergs- - H., Fröken, n. Mäster-Samuelsg. 52. torg 11. Legationer, se Beskickningar. - B. A., Frih., Trafikdirektör, n. Central- Lehman, R. R. A., Apotekare, s. Götgatan station. 21: apoteket Gripen. - A. G. A., Frih., Underlöjtnant. s. Rep- - S. R., Gymnastiklärarinna, ö. Gref-Thure- slagaregat. 3. '. gatan 19 C. - C. A. Carlson, Frih., Underlöjtnant, ö. - se Leman. Nybrogatan Il B. Lehnberg, G. C., Bokhållare, s. Bellmans- - Knut, Frih., Verkställande Direktör i gatan 30. Iifförs.-bol. y'ictoria, ö. Valhallaväg. 31. Leiber, H., Grosshandlare, n. Biblioteksg A. H., Frih., Ofverste, s. Hornsgatan 1. - Otto, Brasiliansk vice Konsul, n. Hamn- - A. C., Frih., f d. Ofverste, ö. Biblioteksgatan 11; konsulatet öppet gatan 23. Leichel, J. W., A., Provisor, Kh. Bergs- Leijonsköld-Oxenstierna, H. J., Friherrinna, gatan 11 B. ö. Engelbrektsgatan 3. Leidesdorff, Edv., firma: Leidesdorffska Pisk- Leiste, E. M. Ch., Fru, (firma: Lotten Wahlredskapsfabriken, n. Klara v. Kyrkog. 12. man). Paraplymak., n. Regeringsg. 66. kontor, lager och detaljförsäljning: st. Leja, Joseph, innehufvare Simon Sachs, n. Stora Nygata.n 12, 1 tr., a. t Regeringsg. 5 och st. Vesterlånggatan 9: Leiman, J. F., Angoåtsbefälhafvare, s. Ur- galanteri-, bosättnings- och möbleringsvädersgränd 13. affär. Leissner, A. M' J Lärarinna, n. Malmskil- Lejdström, Oskar, Musikdirektör, n. Mästernadsgatan 46. Samuelsgatan 35. Leijdh,J.W.,Sergeant. ö. Svea gardes kasern. - C. J., Vaktm., Kh. Handtverkareg. 5 och 7. Leidzen, P. G., Horjägare, Djurgårdsslät- Lejon, L., Enkefru, ö. Storgatan 18. ten 14. Lejsander. A. R., Provisor, ö Braheg. 27. Leijer, Karl H. E., Jurid. Fil. Kand., ö. Lekberg, A., Provisor, Drottningg. 23. Strandvägen 29.. Leman, Eduard, f. d. Handl., ö. Stureparken - Axel, Kapten, Ö. Östermalmsg. 21, 3 tro 7, 2 tro - Ernst, Med. Doktor, f. d. Regementslä- - Moritz, Handlande; firma: John Leman, kare, ö. Strandvägen 29. n. Drottning. 104; bod: n. Drottning- - se äfven stafning med j och y. gatan 14. Leijon, G. F., Bokförare, Kh. Garfvareg se äfven Lehman.. Brand- och Lifförsäkrings-A,ktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Lembcke-Lewenhaupt. 187 Lembcke, A. S., Fru, uthyr rum till resande, Lennmark, H. A., Språklärare, n. Biblion. Norra Smedjegatan 20. teksgatan 1 A. Lcmbke, H. R. F., Agent, ö. Karlavagen 6. Lennstrand, C. A., Cigarrfabrik, s. Folk- - Herrn., Grossh. ö. Karlavägen 6, l tr.: ungagatan 20 D. kontor: st. Vesterlånggatan 16, 2 tro - Viktor E., Redaktör o. föreläsare, n. Up- Lemchen, B., Bokhållare, ö. Brahegatan 7 A. larfds~ 19. Träffas säkrast f. m. Emilia, Enkefru, ö. Brahegatan 7 A. Lennvall,.L. E., f. d. Destillator; n. Teg-.- C. Kapten, ö. Kommendörsgatan 46. norsgatan 2S. Lemcke, IIi. C., Enkefru, n. Kungsgatan 13. Lenström. G., Bokhållare, ö. Sturegatan F. J. F., Mekanisk fabrik, n. Vestra Träd- - III. L., Doktorsenka, Ö. Stureg. 48. gårdsgatan 19. Lentvör, A. L., Enkefru, ö. Sibylleg. 43 o. 45. Lemke, C. C., Enkefru, n. Munklägersg, 11. Leopold, O. A., Bokh. n. Beridarebansg H. F., Handelsfirma uti specerier, deli- - C. A., Komminist., n. Jakobsg. 4. katesser oeh viner; eges af C. A. Gu- Le Printemps Blomsterhandel n. Kungsstafson, n. Rödbodtorget l. gatan C. O. F., Styrman, s. Götgatan 7. Lesjöfors' Aktiebolags upplag, chef Axel Lemon, E. G., Gaskontrollör, s. Renstjernas Price, Kh. Garfvaregat. 5; jern- och stålgata 22. varuaffär: kontor: n. Klara s. Kyrkog. 16, Ad., Grossh., n. Vasagat. 52; kontor: allm. tel. 4280; magasin: Kh, Handt- 11. Mäster Samuelsgatan 43, detaljför- verkaregatan 9. säljning af torra och oljerifna färger Leth, C. G., Minuthandl., n. Rådmansgasamt alla slag afrit- o. målaremateria lier tan 10; bod: n. Drottninggatan 44. s. g H. L., Underlöjtnant, n. Kungsträdgårds- S. R., Gymnastiklärarinna, ö. Gref'-Thurc- gatan 2 B. gatan 19 C, 3 tro Lettströrn, G., Bankdir., Ö. Styrmansgatan l. C. J., Handl., Ö. Kommendörsg F. Th., f. d. Handl., ö. Stureg. 19. E. O., Handlande, n. Luntmakaregatan Leufstedt, Elin, Fröken n. Kungsträdgårds- 34 B; bod: Kungsgatan 8. gatan 20. F. A., Stenhuggare. Kh. Agnegatan 5, G. J., Handlande, Bokförlagsföreningen firma: F. A. Lemon & K:ni, Kh. Handt- Svea, n. L:a Vattugatan 27; bod: n. verkaregatan 9; allm. tel I1Ialmskilnadsgatan 5. Lenhardtson, C., Enkefru, ö. Villagatan 18. Leufvenrnark, D. E" Bokh., s. Folkunga- Albin, Tandläk., n. Biblioteksg.14, ingång gatan 25 B. fr. Jakobsbergsg.; rådfrågninll'stidl-2. Arvid (Firma W. Sthen & K:ni), n. Bryg- Lenholm, C. J., Vaktmästare, st. Skornakare- garegatan 16. gatan 28. Emelie, Fru, Atelier för Damklädningar, Lennartson. A. L., Agent, n. Klarabergs- n. Bryggaregatan 16. gatan C. E., Stentryckare, st. St. Nygat. 21 A. O. Th., f. d. Bruksegare, ö. Braheg. 18. Leuhusen, A. A. A., Enkefrih:a, ö. Sture- Georgina, Husegariuna, ö. Braheg. 18. gatan 36. C., Reg.- int.- aspirant, Sjukgymnast, - F., Enkegrefvinna, ö. Sturegatan 36. n. Kungstensgatan F. O., Friherre, Hofrättsråd, ö. Karla- Lennberg, Joh., Grosshandlare, n. Vestman- vägen 36. riagatan 10; kontor: st. Brunnsgränd 5, G. W., Frih., f. d. Justitieråd, n. Vasaallm. tel gatan 6.' - J. E., Målare, Ö. Grefgatan 26 B; verk- - R., Frih., Löjtnant, ö. Stureplan 1. stad: n. Döbelnsgatan C. G., Frih., Underlöjtn., ö. Sturegatan 36. Lennbom, J. V. R., Bokh., ö. Stureg. 44 B. Leuwgren, A., Pastor, Ö. Artillerig. 26. Lennhoff, C. G., Provisor, n. Drottningg. 71 A. - se stafn. med Löf-. Lcnnholm, C. E., Bokb., ö. Jungfrugat. 7 A. Levander, J., Auditör, vice Häradsh., ö. - O. R., Brefbär., n. Luntmakareg. 7 A. Linnegatan 6- - F. G., Maskinist, s. Svartens gata 5. - Hj., Kand., Fältskärsmästare. Ö. Humle- - P. J. A., Räkenskapsförare, n. Brunnsg. 12. gårds gatan 2, a. t. 36. Lennmalrn, T., e. o. Kammarskrifvare, n. Lewander, J. A., Privatlär:a, Ö. Linneg. 6. lvläster-samuelsgatan 62. Leven, J. P., förfärdigar jernsängar, repa- - K. G. F., Med. D.r, Professor vid Karo- rerar jernspislar och kaminer, n. Obserlinska Institutet, n. Regeringsgat. 32. servatoriegatan 19; verkstad: n. Klara Mottagningstid hvardagar 2-3 e. m. norra Kyrkogata 14 A.. Lennmark, Alma, Enkefru, ö. Karlavägen 37' Lewenhaupt, Sten, G. E., Grefve, Amanuens - C. E., Grosshandl., st. Storkyrkobrinken 6. i Domänstyrelsen, ö. Sturegatan 34. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 188 Lewenhaupt-Lidholm. Lewenhaupt, C. A., Grefve, ö. Jungfrug. Bu, Lewin, Hjalmar 0., Grosshandlare, n. Teg- - C. M. C., Grefve, Kapten, n. Tunnel- närsgatan 2 A, 4 tr,.". zatan R. C., Ingeniör, n. 'I'egnörsgatan 2 A. - Adam Ad-son, Grefve, Kansliamanuens, '- Hjalmar, Kontorist, n. 'l'egnersg. 2 A. ö. Humlegårdsgatan Il... - A. W. M., Ryttmästare, Ö. Nybroh C., Grefve, Löjtnant, Bl. Blasiehrämst. 11. Levisson, J., Fröken, ö. Kommendörsgat. 15. ~ Carl, Grefve, Utrikes Minister, Blasie- Levy, Alb., Agent, n. Klara södra Kyrkog. 7. holmstorg 8. - A., Agent, n. Klarabergsgatan 52. Lewenius,A.H., Bildhuggare,n. Observatorie- - E. J., Fru, ö. Sibyllegatan 35. gränd 4. - A., Grossh. n. Klarabergsgatan 52 A.. - Leverin, Axel, Befälhafv. å ångaren»am - Abraham, Handl., n. Regeringsgat sterdam», n. Stora Badstugatan 60, 3 tr. - S., Musikus, ö. Nybrogatan 68.._, - & K:ni, Fotografiatelier, n. Drottningga- Levy, Jacob, Handl., Ö. Grefturegatan 32. tan 61, 3 tro Lewysohn, B., Bokbind., n. Malmskilnadsg, 26. Levertin, Ch., Enkefru, Ö. Humlegårdsg L., Dokt., ö. Grefg. 7 A, 2 tro - C. O., Grossh., Ö. Humlegårdsgatan 13 - Otto, Handelsbitr., Ö. Grefgatan 7 A. o. 15; kontor: st. Skeppsbron 44. Leyonmarck, A., Enkefru, n. Malmtorgsg W. Ph., f. d. Konst- och pappershand- - C. E., V. Häradshöfd., t. f. Fiskal, i Svea - lande, Ö. Engelbrektsgatan 14. Hofrätt, n. Malmtorgsgatan 5. Alfr., Med. Da:., Ö. Sturegatan 32, 3 tr., - J:. L., Registrator i Kgl. Landsförsvarsträffas å Ostermalms Mediko-mek. dep., Ö. Storgatan 7 O. 9. institut 1/28-10,12-1/25; sommarmå- - se äfven Leijon-.. naderna i Varberg. ' Liander, Turinna, Fröken, n. Malmskilnads- Levien, F., Fröken, n. Vasagatan 20. gatan 34 A. Levijn, E. C., Agent, Ö. Grefturegat. 24 B. - Hanna, Telefonist, n. Bryggaregatan 8 B. - C. G., Hofrättsråd, n. Malmskilnadsgat. - Gust., Verkmästare, n. Bryggaregatan 19 B. 8 B., n. b. Levin, Martin, Agent, n. Teknologgat. 3, Liberala valmansföreningen : Olsson, Joh., 3 tr. kontor: st. St. Gråmunkegränd. Ordf.tn. Kammakaregatan 6,.. 3, 1 tr. Liberg,. L., Grossh., n. Regenngsgat. 30; - Leon, Agenturaffår, n. Biblioteksgat. 6. kontor: st. Storkyrkobrinken A., Amanuens i Kammarrätten, n. Hol- Lichtenstein, Heinr., Agent, n. Regeringsgaländaregatan 21 A. tan 75 A.. - Carolina, Barnmorska, n. Frejg. 13. Lidberg, Albertina,Folkskollärarinna, S. Hög- - Kerstin, f. Jönsson, Barnm., n. Tegners- bergsgatan 37 B. gatan 17.' '. - O., Lager af jernsängar O. fjädersäng- - M., Enkefru, Bl. Blasieholmsgatan 4 B. kläder m. m., Mäster-Samuelsgatan 41 - Sally, Enkefru, n. Kungsgatan 13. A. a. t bostad: Gref-Tureg A. Folkskolelärare,n. Observatorieg Augusta, Lärarinna vid folkskolelära- - H., Grosshandlare; firma: John Levin & rinnesemin., s. Maria Högbergsg. 37 B. K:i, n. Regeringsgatan 57; kontor: st. - C. G., Poliskorum. n. Drottninggatan 38~ Vesterlånggatan se äfven Liedberg. - H., Handelsidk:a, n~ Drottning(\'at. 82. Lidbom, Johanna, Ö. Sibyllegatan 8; Jern- - C. L., Hotellvärd, n.. N. Smedjegatan 4; kramhandel, Ostermalmsstorg 6. hotell: Gustaf Wasa. Lidbäck, J. G., Skom., n. Kl. Ö. Kyrkog Ludvig, Konditor, st. Vesterlånggat. 13. LidelI, C. E., Fil. Dokt., n. Klarabergsg C. G., Maskinist, S. Repslagaregatan Elma B., Fröken, n. Klara norra Kyrko- - Astley, Med..Drr, n. Brunkebergsgatan gata 31, 3 tr. ö. g. 3 A, 2 tr.; mottagning 3-4 e. m., sön- - Frans, Handlande, Klara n. Kyrkog.29, dagar f. m. r. l tr., Speceri-, Vin- O. Delikatessrna- - G. V.. Akare, ö. Eriksbergsgatan lo... gasin, n. Kungsgatan 11. Lewin, Wilhelm, Agent, n. Uplandsgatan Per, Kassör och Bokh. i Folkskolelärar-. (Allm. tel. 443); kontor: st. Drakens-. nes pensionsinrättn. jourhafvande direkgränd -l (Allm. tel. 5391}. tör i Aktiebolaget Stockh., Folkbanks - Ernst, Bokh., st., Stora Nygatan 7. Administration, n. S:t. Eriks plan 2..L H. G., Bokh., n. 'I'egnersgatan 2 A. Lidholm, C. E., FolkskoIelär-are, Ö. Stureg A. E. J., Enkefru, n. Norra Smedjeg H. A., Verkst. Direktör i Stockholms - C. C., Enkefru, Ö. Nybrogatan 7. ' mjölkförsäljnings-aktieb. och i aktie- - E. W., f. d. Grosshandlare, n. 'I'egners- bol. Mejerigårdarne, n. Torsgatan 34. gatan 14, 2 tr. - se äfven Liedholm. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Lidman-LiljedahI. 189 Lidman, E. N., Artist, ö. Linnegatan 65..Lifförsäkringskontor: - S., Enkefru, ö. Grefturezatan 76 B. Skandinaviska allm. Iifförsäkringsförenin- - Axel, Fil. Kand. ö. Gref-Thureg. 76 B. gen, n. Drottninggatan C., Folkskollärare, s. Hornsg-atan 94. Skåne, Arsenalsgatan 3 B. - Johan, Kapten v. flottan, Skeppsholmen. Svea, n. Drottninggatan 13, se annonsen Vestra bost. 4. sid. III före titelbladet. - Sofia, Lärarinna, ö. Gref-Thuregat. 76 B. Thule, n. Blasieholmsg. 4 B och st. Rid- - Frans, Musiklärare, ö. Linnegatan 65. darhustorget 13; se annonsen å kartan. - A., Notarie i Tullverket, ö. Brahegatan 46. Tre Kronor, n. Vasagatan 10. Lidren, Emil, Agentur för försäljning af Victoria, n. Drottninggatan 22. inteckningar, n. Holländaregatan 23. Lifrustkammaren, Kg!. slottet.. - E. C., Enkefru, ö. Stureparken 13. Lifvendahl, C. A., Skräddare, ö. Riddarg, H. E., Modist, n. Norrlandsg, 24. Ligna nya Snickeriaktiebo!., mek. snickeri- Lidmark, C. V., Postexpeditör, Kh. Kungs- fabrik, sågverk, hyfleri och brädgård, s. holmsgatan14. Hornstullsgatan 51; filialkontor, lager Lidner. O. L., Sergeant, s. Kocksgatan 4. och försäljning: ö. Nybrogatan 13; bell- Lidstrand. Oscar, Grossh., ö. Artillerig. 43 och allm. telefon. - se äfven Liedstrand. Lignell, N., Agentur-, speditions- och in- Lidström. J. H. N., Amanuens, n. Klara kassoaffär, s. Bangårdeg. 6; kontor: st. V. Kyrkogata 14 A. Skeppsbron 28, 1 tro C. A. R., Klockare och Kyrkofogde i H., Bokhållare, n. N orrlandsg. 31, 3 tro S:t. Klara församling, Klara v. Kyrko- C. F., Byggmästare, Innehafvare af Stockgata 14 A. holms Husbyggnads- och Reparations- - J., Vaktmästare, ö. Skeppareg. 15 o. 17. affär, Norrtullsgatan 1 C. Allm. Tel. - G., Verkmästare, s. Ploggatan Se annonsafdeln. sid se äfven Liedström. C. E., Lårftskramhandlare, st. Kindstu- Lidströmer. O. A. O., Grosshandlare; firma: gatan 12, bod: st. J erntorgsgatan 61. L L. Gestrin & K:i, n. Kungsgatan 4; Likbränningsförening: se Svenska Likbränkontor: st. Ferkens gränd l. ningsföreningen. Lieber. F. l'ii.,pastor, n. N. Smedjegatan 24. L ikk i stm agas in: se Begrafningsbyråar. Liedbeck, S. C., Doktorirma. n. Kammakare- Lilienberg, G. R., Justitieråd, ö. Villagagatan 12. tan C. H., Gymnastiklärare, n.l\iäst.-samuels- - V. E., Kapten, ö. Kommendörsg. 23. gatan se äfven Lilje-, Lillie- & Lillje-. - Alarik, Ingeniör, ö. Sturegatan 26. Lilienborg, Algot, Skomakare Kh. Flem- Liedberg, A. K. K., Enkefru, Ö. Gref-Thure- minggatan 15. gatan 39. Lilja, C. E., Handelsbokh., n. Brunnsgat A., Handelsbokh., ö. Brahegatan 58, 1 tro - Axel, Handelsres., n. Dalagatan 28, 1 tro - B. H., Handl., ö. Brahegatan 58, 1 tr. - A. J., Handl. n. Kammakareg. 23; bod: - A. B., e. o. Postexped., ö. Gref-Thureg. 39. Hötorget E., Revisorsenka, st. Köpmantorget Johan Adolf, Verkmästare, Hornsgat se äfven Lidberg. - se äfven Lillja. Liedbergius, S. G. S., Handlande, n. Ob- Liljeberg, C.. Kyrkoherde, n. Biblioteksg. 11. servatoriegatan C. J., Skräddare, n. Malrnskilnadsg. 3 B. Liedholm, H., Major, n. Kungstensg. 25. Liljeblad, A. T., Agronom, Ö. Kommendörs- Liedstrand. A. P., Löjtnant, Kh. Bergsg. 20. gatan se äfven Lidstrand. - F., Fröken, ö. Kommendörsgatan 10. Liewen, A. l'ii. von, Kh. Fleminggatan 9, 3 tro - S. K. F., Handl., S. Bondeg. 15; bod: Lifförsäkringskontor: Vest,erlånggatan 49. Allmänna lifförsäkringsbolaget, n. Vasa- - Fr., Ofverlärare vid Tekn. skolan, n. zatan 10. Olofsgatan 3. Caisse Generale des Familles i Paris, Liljecrantz, O., Skräddare, Ö. Styckjunkare- Ö. Sibyllegatan 14, 2 tro gatan 5. La Fonciere, ö Sibyllegatan 14, 2 tro Liljedahl, John, Apotekare, Ö. Karlaväg. 14. New-York, n. Drottninggatan L., Bagare, n. Regeringsg. 93. Norden, Malmtorgsgatan 5. - F. G., Hyrkusk; firma: C. G. Johnsons Nordstjernan, n. Drottninggatan 7. hyrkuskverk. S. Götgatan 28. 'Oden, st. Storkyrkobrinken 11. Liljedahls glasbruks bolag; kontor: Slotts- Röda bandet, S. Kocksgatan 30, 3 tro backen 6; agent: Hugo Mattsson. Allm. Skandia, st. Mynttorget 1.. tel Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 190 Liljedal--Limnelius. Liljedal, J. F. C., Tjensteman i Tullverket, n. Liljeström,' Axel, n. Lilla' Vattug, 20; in- Lästmakaregatan 4, 2 tro kasso och juridisk affärsbyrå; mottag- ---: ~e äfven Lilljedahl. ningstid 9-10 f. m. o. 4-6 e. m. kontors- Liljegren, O. A., Bokhandlare, n. Brunke- tid: 9-2; tel Se annonsafdelbergsgatan 3 B; bokhandel: n. Drott- ningen sid ninggatan 86. Liljewaloh, E., Grossh., Djurg., Lusthus- - C. M., Bokh., n. Bryggaregatan 5: porten; kontor: st. Skeppsbron G. E. L., f. d. Fanjunkare, n. Vest- - C. F., junior, Grossh., n. Klara vestra mannagatan 40. Kyrkogata M., Fru, blomster- och frukthandel, n. - Tom, Stadsmäklare, ö. Karlavägen 1 C. Smålandsg. 26; bod: n. Regeringsg. 37. Liljevall, Georg, Xylograf, n. Kammakare- - J., Fröken, ö. Nybrogatan 27. gatan 23., -:~. A., Vaktmästare, Kong!. biblioteket. Lilla Börstidningen, byrå o. kontor: Lilla Liljeholm, J. F., f. d. Fanjunk., ö. Storg. 30 B. Rosenbad 4, 1 tr., öppet 9-1,5-7; red. - B. F. E., Sergeant, Storgåtan 30 B. träffas 9-10; 6-7. C. J. A., Sergeant, Storgatan 30 B. Lilliecreutz, C. A., Friherre, v. Häradshöfding, ---:A L., Tullvaktm.,s.Wollmar Yxkullsg.11. ö. Nybrogatan 24. Liljeholrnens Impregneringsfabrik, Aktiebol. Lilliecrona, E. A., Amanuens i Kammarrät- Rörstrandsg. midtför Atlas; tillverkar: ten n. Kungsgatan 30. pressenningar, hästskyddare,oljekläder, Lilliehorn, P: J., Major, n. Johannesg. 16. vaxtaft, tornistrar, trätofflor, m. m. Lilliehöök, M., Kapten, hofmarskalk, ö. - stearinfabrik, s. Danviksgatan 88. Engelbrektsgatan 7. ' s-tearinfabriksaktiebolags kontor o. för- - A. P., Kommendörkapten, Villagat. 4. säljning af stearinljus m. m., st. Stora Lilliemark, C. E., Kakelugnsm., ö. Engel- I Nygatan 21 B. brektsgatan 3. - stubinfabrik (Th, Winborg & K:ni), kon- - Isak, Kakelungsmakare,ö. Gref-Thureg. 77. tor: st. Telegrafgränd 1. Lilliesköld, E..1<'.,Bokh., n. 'I'egnärsg. 28. Tryckeri, M., Sahlström. Tel W., Kamererare, ö. Villagatan 5. - vinfabrik; firman eges af Karl Falkman; Lilliestråle, C. A., e. o. Kammarskrifvare, vinförsäljning o. kontor: st. Svartman- n. Vestmannagatan 45. gatan 20. Lillj a, A. T., Artist, ö. Brahegatan 51. Liljencrantz, L., Enkefriherrinna, n. Drott- - L. G., Bagareenka, s. S:t Paulsgat. 7. ninggatan 1. - P. S., Skomakare, s. S:t Paulsgatan C. E. L., Frih., Underlöjtn. ö. Villag se äfven Lilja. - S. A. Friherre Jur. Kand., ö. Villag. 4. Lilljebjelke, C. A., Handelsresande, ö. Karla- - Sven, Frih. ö. Storgatan 7. vägen E., Friherrinna, ö. Villagatan 4. Lilljebjörn, A. U. J., Enkefru, n. Norra - Wilhelm, Grefve, ö. Gref-Thureg. 83. Smedjegatan Liljendahl, C. A., Vaktmästare i Hofrätten, - Carl A, Löjtnant vid andra lifgardet, n. Rådmansgatan 26. n. Norrlandsgat. 47. ' Liljenroth, F., Löjtnant, fängelsedirektör, Lilljeborg, Wilhelm, Civilingeniör, n. Kungsn. Vallingatan 19. gatan 40. Liljensparro, H., Kapten, n. Jakobsbergsg. 27. Lilljedahl, A., Handelsidkerska, st. Mälaret. Liljenstedt, A. R, Fröken, n...rosengat ; bod: St. Nyg. 22. Liljenstolpe, :M. E., Agenturfirma, kontor: - se äfven Liljedahl och Liljedal. n-okungsträdgårdsg. 2 C. Lilljekvist, Fredrik, Arkitekt i Ofverinten- - C. A. W., Löjtnant, n. Malmskilnadsg. 25; dents-emb. atelier: Blasieholmstorg 14. träffas f. m., Kungsträdgårdsg.2 C. Allm. tel Liljeqvist, P. A. Disponent, n. Regeringsg. 40. Lilljequist C., Skomakare, n.klara bergsg. 58; - J. R V., Reservunderlöjtnant vid Kong!. bod: s. g Flottan, ö. Kommendörsgatan 15. Lilljeqvist, Theod., Bokhandl., n. ~almskil- - G. E., Vaktmäst. i Förmyndarekammaren, nadsg. 31; bokhandel: Drottmngg. 64. n.lutternsgatan Fr. J., f. d. Fotograf, Bl. Arsenalsg. 3 B. - F. R, Verkmäst., Skeppsholmen. - J. R., lngeniör n. Malmskilnadsgatan se äfven Lilljekvist. - C. J., Husegare, n. Malmskilnadsg. 31. Liljesköld, F. A., v. Häradshöfding,ö. Strand- - J. O., Maskinistunderofficer, Kastellholm.. vägen Fr., Verkmästare, Skeppsholmen. Liljestråle, L U. V., o. E. S. A. Fröknar ö., - se äfven Lilie, Lilje o. Lillie. Grefturegatan 59. Limborg. L. A. H., Bokh., ö. Riddareg. 17. O. I., Kapten, n. Rådmansgatan 18 C. Limnelius, E. M. V., Fröken, Ö. Sibyllegat Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

13 Limnell-Lindberg. 191 Limnell, K. F., Enkefru, n. Malmtorgsg. 1. Lindh, F. O. K., Postkontrollör, n. Klara -- A., Expeditionssekreterareenka, n. Norr- bergsgatan 33, 3 tro tullsgatan 1 A. Alfr., Tjensteman i Skanclia, st. Mynt- Linck, Jos., Fil. D:r, n. Surbrunnsgatan 32. torget 1, ing. fr. Prestgatan. - C. G., f. d. Grosshandlare, ö. Styrmans- S., Trädgårdsarkitekt, utför ritningar gatan 6, 1 tro och triidgårdsanläggningar, ö. Karla- Gustaf H., Grossh., Ö. Styrmansg. 6, 1 tro vägen 34. S. :B1.,e. o. Kammarskrifv., Ö. Styrmans- M., Vaktmästare i Skandia, st. Myntgatan 6, 1 tro torget 1, ing. fr. Prestgatan. A. F. M., Lärarinna, S. Tjärhofsgatan 12. Lindahl, Aug. H., Agent, n. Regeringsgatan - C. O., Typograf, ö. Artillergatan 36. 3; Allm. Te! Lind, A. A., Banktjensteman, n. Drottning- - J. S., Agent, s. Götgatan 39. gatan P. A. L., Bagare, s. Södermannag. 10. J oh., f. Eskengren, Barnmorska, s. Horns- - G. H., Bokhållare, Ö. Sture gatan 4. tullsgatan \1., Byggmästare, n. Norrtullsgat. 8 A. - F. Aug., Bokh., s. Hammarbygatan 3, 5. - J. W., Enkefru, Ö. Artillerigatan 18. O. A., Bokh., s. Tavastgatan 6. - J. P., Enkefru, S. Tavastgat. 48. J. E., Brefbärare, n. Kungstensgatan M. S., Fru, Ö. Sibyllegatan 43 o J., Brukspatron, st. Nedra Munkbron 1. C. F., f. d. Grossh., n. Vestmannagatan J., Enkefru, st. Kornhamnstorg 47. C. E., Handelsidkereka, n. Sergelgatan 4. - J., Grosshandelsfirma, eges af E. Sun- Aug., Handlande, Kh. Handtverkarenerdahl; kontor: st. Lilla Nygatan 16. gatan 24 C. Se annonsafdelningen sid. 28. C. J., Handl. n. Rådmansgatan 73. C. M., Grosshandl., Ö. Skepparegatan 10. L T., Ingcniör, Ö. Storgatan 36. K. A. T., Grossh., n. 'I'egnersgatan 2 A. - L A., Kaffeidkerska. Ö. Nybrogatan K. A., Handl., n. Norrtullsgatan 10. B. L. Hj., Karnererare vid Stockholms Bad- - L. E., Handl., n. N orrtullsg. 6. husaktiebolag, n. Jacobsgat, 16, trär- G. A., vice Häradsh., st. N. Munkbron 1. fas säkrast alla söknedagar å badhuset, J. A. W., Klockgjutare; firma: Joh. A. n. Malmtorgsgatan 9-10 f. m., bad- Beckman & K:i, s. Götgatan 51. huset Ö. Sturegatan 6-7 e. m. M. U. & K:i, Kruthandel. Gevär-, Jagt- P. Axel, Löjtnant, ö. Sibyllegatan 53, 2 tro & Piskredskaper, eges afm. Nerström, J. O. T., Maskinist, S. Högbergsgatan 14. s. Stadsgårdgn 2; allm. tel E. F.,?Ilålare n. Karduansmakaregat. 2. C. J., Lärare, Ostermalmsgatan l A. P. E., Possessionat, Grefthuregat. 57. J. G., Postexpeditör, n. Klarabergsg. 23. J. F. L., Skorstensfej., Ö. Gref-Thure- J. V., Revisionskommissarie, ö. Humle- gatan 70 B. gårdsgatan 6. A. F. O., Smed, Ö. Tyskbagareg. 6, verk- E. G., Roteman i 7:de roten, n. Mäster- stad Ö. Skepparegatan 45. Samuelsgatan 35. C. G., Typograf, Ö. Artillerigatan 41. A. A. G., Vaktmästare i Kommerskoll., C. J., Vaktmästare i Kong!. Biblioteket, st. Lilla Nygatan 22. n. Drottninggatan 40. C. H., Vaktmäst., Centralstationen. C. G., Vaktmästare i Kongl. Biblioteket, - J., Vaktmäst., s. Mosebackelorg 8. n. Fredsgatan 30. Lind af Hageby, E., Enkefru, n. Drottning- Karl E., Vaktmåst. vid Sveriges Allm. gatan 110. Exportfören., n. Vasagatan 4. Lindh, C. T., Bokförare, S. St. Paulsz C. A., Angslupsbefälh., s. Bränkyrkag A. M., Cigarrhandlerska, n. Regering~g. 17. Lindahls Fotografiaffär. Axel, ö. Riddareg. 4. Birger J. E., Civilingen., n. Vasacratan44. - Fröhandel, st. Lilla Nygatan 20, tel l. S. C., Doktorsenka, Ö. Juncrfr';'w. 9. Lindau, S., Byggmäst., n. Rådmansgatan 43. Carl A. R., Kassör, S. St. Pa':'tlsg'"29. - Justus, V. ~omminister, st. Vesterlång- E. G. lyi.,kontrollör i Kongl. Tullverket, gatan 19 mg. fr. Prestgatan 18. Ö. Artillerigatan 43. Lindbseck, Vilhelm, Kapten vid Vestman- K. M., Literatör n. Apelbergsgatan 49. lands Reg:te, Kh. Handtverkaregat 2. A. G., Lokomotivförare, n. "Torsg Axel, Löjtnant vid fortifikationen, Kh, F. A., Läderhandlande, st. Munkbrog, 7. Handtverkaregatan 2. P., lvlusikunderofficer, Ö. Kommendörsg. 26. Lindbeck, C. L., Enkefru, ö. Floragatan 17 Leon., Målare, s. Kungsstensgatan 20, - se äfven Lindbäck. öfv. g. 1 tr. Lindberg, E. Agent., ö. Skeppargat. 27. L. G., Pianofabrikant, n. Mäster Samuels- - S. J. Agent n. O. Jernvägsgatan 10. gatan Sivert, Agent, S. Bellmansgatan 1 a. t. Brand- ech Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 192 Lindberg. Lindberg, C. F.,Artist,s. Maria Qvarngata 10, Lindberg, L. F., Ingeniör, ö..majorsgatan atelier Gamla Prestgårdsgatan 2 A. - S., f. d. Inspektor, s. Bellmansgatan 1. J. E., f. d. Bagare, s.liögbergsgatan C. F., Kamrerare i Stockh:s stads spar- - Aug., Barberare, n. Klara s. Kyrkog. 7. bank, Ö. Riddareg C.'A., Bildhuggare, n. Vestmannagatan22. - G. A., t. f. Kamel'. i kommersk., n. Reverkstad: - n. Kammakaregatan 52. geringsgatan 59. Joh.s, Biljardegare, n. Rödbodtorget l. - Erik, Kommissionär, uppsätter skrifter - P. A., Bokhandlare; firma: E. T. Berge- af officiel eller privat natur, ombestyr. grens bokhandel, n. Regeringsgatan 56; inkasseringar, boutredningar, försäljbokhandel: n. Drottninggatan 28. ningar m. fl. uppdrag Ö. Skeppareg C. A., Bokh., n. Mästersamuelsg J., Kgl. Konsertmästare och lärare vid - J. R., Bokh., n. Dav.-Bagaresg. 22 o. 24. Konserv~torium, Ö. Si~yllegat , - C. F., Bokh., s. S:t. Paulsgatan tr., träffas 12-1 midd. - J., Brefbärare, Ö. Östermalmsgatan 1 A. - E. G., Kopparslagare, n. Regeringsg N. J., Destillator, Ö. Ostermalmsgatan - O. W., f. d. Korsångare, Ö. Gref-Thure- 11, 1 tr., träffas kl f. m. gatan A-, A., Direktör i Aktiebol.»Extractor», - A. G., Kryddkramhandlande, st. Korn- Östermalmsgatan J1. hamnstorg A. J., Enkefru, Ö. Ostermalmsgatan J. G. G., Källarmästare, n. Drottning- - A. L., Enkefru, Ö. Brahegatan 58. gatan 95. -'- E. A., Enkefru, ö. Kommendörsgatan 3. - A. A., Lärare, Djurg. Manilla. ~ E. C., Enkefru, n. Klara s. Kyrkogatan Carl, Manufakturhandl, st. St. Nygat. 45; - Lovisa, Enkefru, n. Oxtorget 6. bod: st. Vesterlånggatan P. V., Fil. kand., n. Kungsgatan 15 A. - K. V., Maskinist, ö. Styrmansgatan 7. - V. B. C., Folkskollärarinna, Ö. Riddare- - E. W., l\{ed. Kand., n. Rensgat. 10. gatan Larsen, Alie, Pianist, Ö. Engelbrekts-.- C. G., Fru, Ö. Brahegatan 5. gatan A. G., Frukthandl., s. St:a Glasbruksg, 8; - J. S., Plåtslagare, n. Luntmakareg. 53; bodar: n. Biblioteksgatan 1, st. Oster- verkst.: Döbelnsgatan 33. långgatan 41 och Södermalmstorg 7: - Carl, Polisöfverkonstapel, st. Myntgat C. W., Fröken, ö. Sibyllegatan 83, - G. W., Postvaktbetj., s.,folkungag. 8 A. - S., Förrådskrifvare, n. Regeringsg J., Postvaktbetj. n. Dalagatan Hugo, Generalagent, ö Brahegatan 5. - C. J., Predikant, n. Jakobsbergsgatan A., Gravör, n. Jakobsbergsgatan 29 o Rudolf, Regissör, Kh, Scheelegat. 9, 3 tro - Alfred & K:ni, Grosshandels- o. agen- - J. T., Ritare, Kh. Bergsgatan 26.. turfirma..(inneh. Hjalmar Palm); kon- - C. G., Sergeant, ö. Brahegat. 29. tor: st. Osterlångg J. G., Sergeant, Lifgardets t. häst kasern. - Alfred, Grosshandlare, ö. Östermalmsg. - Maria, Sjuksköterska, n: Karduansrna- 11; kontor: st. St. Nygatan 42, 2 tro karegatan 6, 4 tro - Waldemar, Grosshandl., n. Hamngatan - Gustaf, Sjökapten, befälhafvare å ångf. 8; pappers- och bindgarnsaffär, kontor; Westernorrland, Ö. Gref-Thureg. 83. st. Kornhamnstorg A., Skohandlare, Ö. Jungfrugat. 2; bod. st. - G. E)., Hamnfogde-inspektör, n. 'I'egners- Lilla Nygatan 25. gatan 28, 4 tro - G. A., Skomakare, ö. Gref-Thuregatan A. W., Handelsidk:a, S. Högbergsgatan48; - C. J. W., Skräddare, firma: G. U. Heurlin bod: st. Vesterlånggatan 71. & K:ni, n. Smålandsgat. 19 A; bod: - A., Handlande, ö. Jungfrugatan 2 bod: Norra Smedjegatan 22. L. Nygat U. O., Skräddare, n. Döbelnsg A., Handl., n. Sveavägen J. E., Smed, Ö. Grefgatan 11, 13 o A. D., Handl., st. Munkbrogat. 6; bod: - O. J. N., Stationsskrifvare, Kh. Fleming- Oxtorgsgat. 16. gatan J. P., Handl. (Glas-), Norrtullsgatan - J. A., Stentryckare, st. Skomakareg. 24A. 8 A. - G., Tjensteman i Brandförsäkr.vbolaget.- C..E. J., Hofqvartermästare, Kungl. Fenix, n. Brunkebergsgatan 7. Slottet. - - C. L., Underofficer, Kastellholmen. -- E. A" Hotellförest., st.. ~tortorget 7. - H. W., Underofficer, Ö. Linnegatan 4..- S. E., Husegarinna, S. Ostgötagatan P. O., Underofficer vid flottan, Dj. Fjeld-. - A. J., V. Häradshöfd., S. Hornsgatan.50. stuen. - G., Ingeniör O. Disponent, S. Folkunga- - J. N., Urmakare, Ö. Riddaregatan 20. ' gatan '85 A. '.- A. S., e. O. Vaktmästare, ssskaraborgsg.in, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Lindberg-Lindbom.193 Lindberg, C. O., Vaktmåst. i Bemedlings- Lindblad, A. J., V\lgnmakaremästare. Tillkomm., n. Jakobsbergsgatan 15. verkning af Akdon samt Brand- och - E. O., Vaktmästare, n. Smålandsg. 30. Lifräddningsredskap. Verkstad: n. TeO'- - G., Vaktmäst., ö. Nybrogatan 51. nersgatan 35; bostad: n. Hol landare- - L. W., Vaktmäst., s. Nya Sandbergsg. l. gatan A. E., Verkmäst., st. Skräddaregränd 2. Lindblom, J. A., Bagare, s. Nytorgsg W., Verkstads- och varfsaktiebolag, s. - C., född Andersson, Barnmorska, ö. Bra- Folkungagatan 87, Stora Varfvet. hegatan 15 A. C. V., Ajigfartygsbefälh., s. S:t Paulsg Maria C., f. Fårnström, Barnmorska, 11. J. C., Angfartygsbefälhafv., ö. Riddare- Kungsgatan 10. gatar; J., Bokförare, ö. Brahegatan J. O., Ofverlärare, n. Holländareg. 25. Albin, F. G., Bokh. i riksbanken, u. Lindbergh, Edvard Zach., Agent, s. S:t Engelbrektsgatan 16. Paulsgatan 2 C, 2 tr. J. F., Bokh., ö. Brahegatan D6. - A. V., Grosshandl., s. S:t Paulsg. 2 C, 2 tro Aug., Byggmästare, n. Regeringsgatan N. G., f. d. Landtbr., s. Hornsgatan 104. A. E., Fröken, ö. Majorsgatan 5. o Lindblad, C. E., Agent. Kh. Flemingg. 33. A. H., Glasmästare, firma: C. G.A.Aslund, - E. O.. Amanuens i Kongl. Sjöförsv.-dep., n. Regeringsgatan 19. n. Uplandsgatan F. J., f. d. Handl., n. Vestmannagatan K. T., f. Hallmen, Barnmorska, n. Kam- - August, Hotellvärd, n. Klara n. Kyrkamakaregatan 26. gatan J. A., Bokhållare, s. Hornsgatan E. C., Huscgarinna, S. Ostgötag. 3' G. L. Bokh., S. 'I'immerrnansgatan F. O., J ernkramhandl., n. Kungsgatan - A., Enkefru, Kh. Handtverkaregatan ; bodar: n. Holländaregatan 1 och - E., Enkefru, ö. Nybrogatan 42. n. Drottningg. 65; a. t , b. t H. A. W., Enkefru, s. Götgatan 25. Theodor, Literatör. n. Mäster-Samuels- - J. W., Fil. Doktor, Redaktör af jagarför- gatan 17, 3 tro bundets Tidskr., Ö. Sturegatan 54. J. F., Litograf, n. Saltmätaregat. 5, n. b. - M. A., Fil. Doktor, n. Dalagatan 24. W., Predikant, ö. Floragatan C., Fru, ö. Nybrogatan L. C., Seminariiadj., s. Prestgårdsg. 17 A. - A. L., Fröken, ö. Brahegatan O. R., Skomakare, Ö. Gref-Thureg. 25 A; - A. T., Fröken, n. Mäster-Samuelsg. 50. verkstad Jakobsgatan C. o. J., Fröknar, n. Surbrunnsgatan 31. G. W., Slottsqv.-mäst., Humlegårdsg J. G., Förgyllare, n. Jakobsbersgatan Augusta, Sybehörshandel. s. Hornsg. 11; - W., Förrådsförvalt., s. Bergsund. ö. Karlavagen H. E. E., Handelsresande, s. W ollmar- - C. A., Tapetserare, Ö. Brahegatan 9. Yxkullsgatan 15 B. - H. R., Telegrafist, s. Nytorgsgatan A. E., Jernh., st. Vcsterlångg. 64; bod: - W. T., Tullvaktmäst., S. Svedenborgsst. St. Nygatan 45; a. t. 2~ 19. gatan 9. - S. A., Kafe, n. Klarabergsgatan J. H. F., Uppbördskommissarie, n. Val- - A., Kafåidkerska, Ö. Artillerigatan 10 A. lingatan A. N., Källarernästare, n. Hamng. 18 B. Lindbohm, J., Fröken, anståld i Skandia, - W. C., Lärarinna, n. Korrtullsgatan 25. n. Jakobsbergsgatan P. C. A., Major, ö. Floragatan R. A., Kapten, ö. Narvavägen J. L., Matvaruhandel, n. Jakobsbergag L. R., Sekret. i Arrneforvaltningen, n. - A., Med. Doktor, Ö. Nybrogatan 38; träffas Holländaregatan 27. söndagar kl. '/210-1 dl, söknedagar Lindbom, Emilia, Barnmorska, n. 'I'egnerskl. 3-4; (J uni-sept. alla dagar kl. gatan ) - C. O. H. A., Bokhållare, n. Vestmanna- Gustaf, Målare, n. Kungstensgatan 35. gatan J. G. O., Postvaktmäst., ö. Ostormalms- Hj., Bokhållare, 11. Hamngatan 3 A. gatan in. Augusta, Enkefru, n. Hegeringsgat. 94 A, - A. G., Privatlärare, n. Norrlandsg tro - P. E., Skornakare, s. Prestgårdsg. 18. C. E., Fanjunkare, n. Uplandsgatan Gust., Skrädd., n. L:a Vattug. 19 A. C. L, Fanjunkare, s. Bondegatan 8. - Joh., Snickare, Ö. Gref-'l'huregatan Anna, Handelsidk:a, S. Hornsgatan 4. - E. M., Sömmerska, n. Luntrnakargatan 8. - A. K., Handelsidk:a, Kh. Fleminggatan - P" f. d. Traktör, S. St. Glasbruksg. 6 A., 12; bod: S. Hornsgatan 4. - A. M., 'I'ulluppsyningsm., s. Stigbergs - K. E., Hofkapellist, Ö. Ostermalmsgatan gatan 4. 1 A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 13

16 194. Lindbom-Linder. Lindbom, F., Husegarinna, n. Smala gränd Lindegren, W..U., Förvaltare af Postverkets 2 B. - hufvudkassa, n. Kammakaregatan Otto, Kommendörkapten, ö. Artillerig Mathilda, Handl. st. Drakens gränd 4; - A. M. Ch., Lärarinna, s. Bondegatan 8. bod: st. Skärgårdsgatan l.. - F., Löjtnant, ö. Skepparegat Amalia, Konstnärinna, n. Kammakare- - G. O., Sekreterare o. Auditör vid forti- gatan 18, 3 tro fikationen, Ö. Stureparken J., Musiklärare, n. Apelbergsgatan E. L., Skohandlare, n. Drottninggatan 23. Lindegren, F. A., Bokbinderi O. accidens- - & Larsson, Skohandl.; bodar: st. Vester- tryckeri, S. Mariagatan 14; a. t långgatan 15 o. Jerntorget 38. Lindekrantz, C. S., Handelsidk, (kortvaru); - Bernh., Slussmåst. vid Stockholms sluss, n. Biblioteksgatan 5; bodar: derstädes S. Stora Glasbruksgatan 23 A, ing. fr. och Ö. Karlavägen Rutens gr. 1, PI. tr., träffas å Sluss- Lindell, Thekla, född Tranum, Barnmorska, kontoret vid Carl Johans torg. n. Stora Badstugatah K. A. W., Sqvadronstrump., n. 'I'egnersg C. J., Brefbärare, n. Norrmalmstorg 2 G. Lindborg, A. H. H. J., f. d. Piskeridirektör, - J. G., Byggmästare, n. Döbelnsgat.67 B. Ö. Riddaregatan G. E., Danslärare, n. Kungsgatan C. F. O., Husegare, Regeringsgatan A., Handelsbokh., s. Rosenlundsgat L.. A. H., Kontorsbitr., Riddareg JJ. A., Handl., ö. Grefgatan 11, 13 O. 15. Lindby, C. P. ö., H., Bokh., s. Ostgötag N., Husegare, n. Vegagatan 9. Lindbäck, K. G., Expeditionschef, n. Malm- - Per, Ingeniör, n. Holländareg. 21 B, 2 tr.; skilnadsgatan 41. mottagningstid: måndagar, tisdagar - A. P., Kommissarie vid serafimerlasa- och onsdagar rettet, Kh. Handtverkareg C. J., Smed, Kh. Fleminggatan se äfven Lindbseck, - Edv., Xylograf, S. Ostgötagatan 16, n. b. Linde, A. F., Enkefru, ö. Nybrogatan 29. Linden, Arthur, Grosshandlare, Blasieholms- - se äfven Lindlie. torg 11. Kontor O. lager derstädes. Lindeberg, F. W., Bokförare, n. Kammakare- Allm. tel gatan J. M., Handl., n. Observatorieplan 1. - Ko M., Fil. Dokt., Kansliråd, ö. Öster- Linden, Lovisa, f. Friman, Barnmorska, n. malmsgatan 16. Surbrunnsgatan A. W., Grossh., s. Mariagatan 16 A, 2 tro -- C. O., Bökh., n. Regeringsgatan E. O., Guldsmed, bod och verkstad: n. - A. V., Folkskolelärare, ö..gref-thuregat. r Mäster-Samuelsgatan 51 C. 50 A. - K. A., Kamrerare i Stockholms Köp- - J. P., Folkskolelärare, s. Nytorgsgatan 15. mannaförening, ö. Stureparken 11, 3 tro - B. M., Handelsidk.a, ö. SibyllegA3 O J. H., Kapten, n. Odengatan 3. - J. P., Handlande, n. Norrtullsgatan 1 C. - Gustaf, Notarie i Rådstufvurätteno. för- - A. J., ö. Sibyllegatan 43 o. 45. myndarekam:n, ö. Nybrogatan 18. Liudebn, A., Handelsbiträde, Kh. Fleming- - Carl, Registrator, Kh. Kungsholmsgatan gatan 5. 10, 2 tro Lindencrona, A. T., Bandirektör. n. Klara- -- Måns, Sång- o. Musiklärare, n. Rådmans- bergsgatan 70. gatan RO...' - H. A. H., Kapten och Justerare, n.kungs- - P. E., Tulluppsyn~~gs~., S. Ostgötag. 9. gatan 17; jus~.eringsverk: Södermalms- - P. A., Verkmast., o. Sibylleg. 43 o. 45. torg 24; n. Hotorget 15. Lindeblad, Ebba, Enkefru, ö. Brahegat. 18. Lindenstein, A., Fröken, n. Rådmansg. 18.C. - Josefina, Husegarinna, ö. Brahegatan 35. Lindequist, Fr. M. G., vice Häradshöfding, - Axel, Kryddkramhandlare, n. Kungsgatan ö. Valhallavägen A; bod: s. g. 15 O. Gamla Kungs. - Joh:s, Skräddare, n. Smålandsg. 19 B. holmsbrogatan 34. Lindeqvist, C. F., Bokh., Kh. Flemingg A. T., Minuthandlare, S. St. Glasbruks- Linder, Emil, Agent, st. Vesterlånggat. 42; gatan 10 och 12. kontor o.. lager i samma hus. - Aug.~ Sybehörshandel, st. Triewaldsgränd - Aug. F., Bokbindare, n. Karduansma- 2, hörnet af Komhamnstorg. karegatan 11. Lindegren, A., Arkitekt, Ö. Linnegatan And., Bokh., n. Brunkebergstorg 12. _ Anna, Bankbitr., n. Kammakaregat J. P.,. Brefbärare, n. Smålandsg A. R., Civiling., s. Hornstullsgat ' C. G., v. Häradsh., Kamrer i allm. Enke-...L Ch., Enkefru, Kh. Scheelegatan 16. o. Pupillkassan, Dj. Stora väg.e~ 4. - J. F., FöreståndareförPrimär-Elementar - D: U. W.j,K,apten i Kungl. Flottan, ö. _ o. Praktiska skolan; n. Kungsgatan 30. Artillerigatan 43.. B~a~d-och Lifförsäkrings~Aktiebolaget~VEA. 13 Drottninggatan.,

17 Linder-Lindgren. 195 Linder, & K:i, Kontor o. lager af Tobaks- Lindgren, K. Th., Bokh., s. Björngårdsg. 9 A. varor en gros, st. Vesterlånggatan 42. C. A., Brefbärare, ö. Sibyllegatan 14. C. W., Källarmästare, n. Mäster-Samuels- A. R., Bryggare, n. Malmskilnadsgagatan 41 C.; källaren Norden. tan 39. N., Lektor vid Högre Lärarinnesemina- E., Direktör, Landtbr.-akad. exp.-fält, n. rium, ö. Kommendörsgatan 2R. Roslagstull ; postadr.: Albano. F. O., Smedsmäst., ö. Humlegårdsg. 28. Lotten, Enkefru, st. Triewaldsgränd l. - E., Underlöjtn., n. Södra Blasieholrns- Marie Louise, Enkefru, Il. Drottninghamnen 12. gatan 73 A. Linderblad, M. :N., Handl., s. Skaraborgsg. 1\'1.S., Enkefru, n. Drottninggatan A; bodar: s. Hornsgatan 7 o. 25. S. L., Enkefru, ö. Nybrogatan 66. Lindergren. H. Th., Kafe, n. Kungsgatan 9. Carl, Etui- och portföljmakare, ö. Gref- Linderoth, P. J., Brukspatron, n. L:a Vattu- Thureg. 20 e, 2 tro gatan 12. Erik, Fil. D:r, Lärare vid f. d. Beskow- - B., Enkefru, Husegarinna, n. Drott- ska skolan, ö. Sibyllegatan 47. ninggatan 28. F. G., Fil. Doktor, n. Drottninggat. 67, E. A. och M. Ch., Fröknar, Ö. Engel- 2 tr., träffas 6-8. brektsgatan 31 B. K. E., Fil. Kand., ö. Artillerigatan 44. G. W., Kg!. Hofurmakare, Urmakeri- R. A. C., Folkskolelär:a, s. Högbergsg. 50. firma, eges af John G. Linderuth ; O. C., Fröken, Blasieholmstorg 9. fabr, för torn-, byggnads- och stations- S. & E., Fröknar, förfärd. alla s. frunur, elektriska ur m. m, stort lager af timmerskläder, n. Klarabergsgatan 25, fick-ur, pendyler, rese-ur m. m. ifrån 1 tr.; a. t de förnämsta utländska fabriker, Drott- J., Fyrmästare, Dj. Jernvågen l. ninggatan Jenny, Förestånderska, n. Mästcr-Samuels- P. E., Kontorsskrifvare vid rånsaknings- gatan 2-1. _ fängelset, st. Myntgatan 6. - C. A., f. d. Handelsbitr., Ö. Kardellg. 3. Ernst L., Källarmästare; källaren Vega, - E. M., Handolsidk.a, n. Smålandsg. 10. s. S:t Paulsgatan 2 A. E. O., Handelsidk.a, ö. Sibyllegatan 14; - John G., Urfabrikör, firma: G. W. Linde- bod: S. g. 33. roth, n. Drottninggatan 28: träffas säk- Oscar, Hattmakare., ö. Jungfrugatan 11; rast alla söknedagar 1-3. bod: Ö. Storgatan 4. Lindersköld, A., Enkefriherrinna, ö. Gref- C. F., Husegarinna, n. Roslagstorg 29. Thuregatan 61, 3 tro A., v. Häradshöfding, n. Malmskilriads- Lindeström, ]\If. L. W., Enkefru, Ö. Gref- gatan Il. Thuregatan 50 A. - A. R., Juvelerare, Delegare i Juvelerar- - E. F. A., Handelsidk:a, Ö. Gref-Thure- firman S. Möllenborg & C:o, n. Drottgatan 50 A. ninggatan H. M., Lärarinna, Ö. Gref-Thureg. 50 A. - A. H., e. o. Kammarskrifv., Ö. Skeppar- Lindewall. Gust., Bokh., Ö. Sturegatan 50. gatan A. C., Enkefru, Ö. Sturegatan A. L., Kamrer, n. Kungstensgatan M., Provisor, n. Drottninggatan Hjalmar, Kamrer, st. Triewaldsgrånd l. Lindfeldt, W., Bagare, s. Ny torgs gatan Il. - Ernst, O., Kassör, ö. Valhallavägen 39. Lindfelt, A. E., Med. kand., Kh. Kungs- - Carl, Kontorist, n. 1Jplandsgatan 23 A. holmsgatan 8. - J. A., Kontorsskrifvare, n. Vegagat. 9. Lindfors, E. R., Egare till Stockholms nya - A., Literatör. n. Mäster-Samuelsgatan 38. karamell-, konfekt- o. chokoladfabrik, - K. H. G., Literatör. n. M.-Samuelsg. 24. S. Hornsgatan 66. Tel J. B., Löjtnant, s. Kocksgatan S. L., Enkefru, Ö. Valhallavägen Th. B., Manufaktur- och kapphandlare, Lindgren, V., Agronom, Ö. Sturegatan 8. ö. Sturegatan 3. - S. A. Amanuens, n. Kungstensgatan A. J. O., Maskinist. S. Svartens gata E., Arkitekt, n. Drottninggatan C. G., Maskinist, s. Högbergsgat. 18 A. - Ludvig, f. d. Bokhandl., Ö. Stureg. 56, 2 tro - A., Sergeant, n. Drottningatan 73 A. a. t J. O., Skolförestånd., s. Bangårdsg. 12, -- A. V., Bokh., ö. Grefgatan 43. tel C. O., Bokhållare, n. Norrtullsg, 9 A. - e. E., Skomakare, s. Högbergsgatan G. F., Bokh., n. Gamla Kungsholmsbro- - L. J., Skomakare, n. Kungsg. 16. gatan 51 A. - L. J., Skumakare, n. Malmskilnadsg. 48 C. - Knut, Bokh., n. Klarabergsgatan M., Skomakare, n. Norrlandsgatan L. A., Bokh., n. Norrlandsgatan 36 o O. V., f. d. Slagtare, n. Kl. n. Kyrkog.15. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 196 Lindgren-L~ndmansson. Lindgren, O. F., Smed, s. Torkel Knutsons Lindholm, A. G., Grosshandlare, s. Tantogata 16 B. gatan A. Th., Snickare, s. Torkel Knutssons - L. M. E., Handelsidk:a, n. Norrmalmstorg4. gata 16 B. - E. C., Handelsidk:a, n. Döbelnsgatan 4. - J. H., t. f. Stadsfiskal, n. Rådmansgatan - A. F., Handlande, s. Wollmar-Yxkullsg B; träffas 9-10 f. m. 15 A; firma: Andersson & Lindholm, J. M., Styrman, s. Högberg-sgatan 58 B. st. Munkbrogatan 3. - A. S., Sömmerska, ö. Gref-Thureg C. A., Handlande; firma: Hultström & - A. S., Sömmerska, n. Klarabergag. 25. Lindholm, st. J erntorgsgatan O. C., & K:i, Tapisserihandel, Bazaren - H. G., f. d. Handl., ö.kommendörsg. 25, 2tr å Norrbro. - C. L., Husegare, ö. Styckjunkareatan A. W., Trädgårdsmästare, s. Götg C. L., Instrumentmakare; specialite: rit- - Arvid C. J., Trävaruhandl., ö. Kommen- bestick, n. Snickarebacken 5. dörsgatan A. A. S., Kafåidkerska, ö. Storgatan F. F., Tullvaktm., s. Tjärhofsgatan G. Victor, Kassör, s. Tantogatan Pehr, Tullvaktmäst., s. Prestgårdsg. 2 A. - F. A., Kontrollör vid gasverket, ö. Jung- ~ A. L., Urmakare, n. Ad. Fredr. Kyrko- frugatan 19. gata 9 B. - A. C., Lärarinna, n. Malmskilnadsg. 58 A. - B. J. A., Vaktmäst., st. Kornhamnstorg4. - J. A., Mekanikus, firma: Lindholm & - C. J. A., Vaktmäst., n. Regeringsg. 55. Wikström, n. Luntmakargatan 6, 1 tr.; - C. J., Vaktmästare i Kammarkolleg., n. verkstad: n. Holländargatan 5. Allm. David Bagares gata 26 A. tel J... F., Vaktmästare, i Finans.-dep., ö. - J. A., Musiklärare, stämmer fortepianon, Ostermalmsgatan 20. ö. Kaptensgatan 1. - C. A., Vinhandl.; firma: C. A. Lindgren & - J. Aug., f. d. Postförvaltare, ö. Sibylleg r:i, n. Hamngatan 15. vinhandel: n. - C. E., Predikant, n. Missionshyddan, Ad. Hamngatan 15, i hörnet af Malmskil- Fredr. förs. nadsgatan; kontor derstädes; filial af- - Alma, Skohandel, n. Jakobsbergsgatan 25; fär ; n. Hötorget 10. bod: ö. Humlegårdsgatan Frans Edvard, Angfartygsbefälh., ö. Ny- - G., Stationsskrifv., n. Observatorieg. 15. brogatan 15 A. - P. J., Styokjunkare, ö. Artillerikasern. - A. M., Ofverste, n. Rådmansgatan 18 C. - C. M., Tjensteman i Handelsbanken, st. Lindgren, Lotten, Enkefru, n. Klara n. Lilla Nygatan 23. Kyrkogata 7 B. - C. E., Vaktm., n. Tulegatan 3. Lindh, se efter Lind. Lindhull, Rob., Bokh., ö. Riddaregatan 15 A: Lindhagen C., Enkefru, ö. Engelbrektsga- Lindhult, Fr., Bokh., ö. Riddaregat. 15. tan 15 och Fredrika, Enkefru, ö. Riddaregut E., Enkefru, ö. Valhallavägen 41. Lindkvist, K. V., Husegare, Dj. Ostra Varfs- - Arv., Fil. D:r, n. Vallingatan 14 o. 16. gatan 1. - A. J., e. o. Hofrättsnot., ö. Valhallav. 41. Lindlöf, W. F. A., Fanjunkare, Dj. Kungl. - Carl A., v. Häradsh., Fiskal i Svea Hof- Borgen. rätt, ö. Valhallaväg J. S., Restauratris, Blasieholmsg D. G., Professor, n. Drottninggatan 94. Lindman, Alex., Bokh., ö. Styrmansgatan 51. Lindhe, Knut, Med. Kand., Kh. Agneg A., Bruksegare, n. Norrlandsgatan 34. Lindholm, Aug., Agent, st. Kornhamnst. 61; - E. N., Cigarrhandel, ö. Gref-Thureg. 76 B. kontor: st. Skeppsbron 36; förmedlar köp - C. A., Hautboist, Ö. Skepparegatan 42. och försälja. afång- o. segelfartyg m.m, - N. V., Hautboist, Ö. Styrmansgatan T. G., Amanuens, Kh. Sjukhuset S:t Göran. - Adolf, Kassör, Kh, Hjärnegatan J. Melcher, Bagare, n. Norrtullsg. 1 C., - C. S. B., Kontrolldir., Kh. Handtv.-g. 5, 7. allm. tel John, Kryddkramh., n. Smålandsgat. 18; - Carl, Banktjensteman, s. Bränkyrkag.14B. bodar: n. Norrlandsgatan 28 o. Ö. Birger - J., Block- och lästskärare, n. Karlbergs- Jarls gata 22. vägen A., Landskapsmålare, n. Tunnelgatan G. O., Bokh., s. Hornsgatan C. A. M., Lektor vid NorraLatinläroverk., - E. G., Bokhållare, s. Tantogatan 15. n. St. Badstugatan 36 A. - & Wikström, Elektromekanisk verkstad, - E. U., Lärarinna, Kh. Handtverkareg. 5 o. 7. n. Holländaregatan 5. - Arvid, Löjt.'vid flottan, n. Norrlandsg E. G., Fanjunkare, Ö. Gref-Thureg. 24 A. - C., MålJ1re, n. Lästmakaregatan 20,3 tro - J. S., Fanjunkare, n. Holländareg. 21 A. - C. G., Angfartygsbefälh., s. Ragvaldsg.l. - A. M. C., Fröken,' n. Drottninggatan 49. Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi- och port- Brand och Lifförs~krings~AktiebolagetSVEA. 13 Drottninggatan.

19 Lindmark -Lindqvist. 197 följ fabrik, n. :Malmskilnadsgatan 25; se Lindqvist, E. L., Handelsidkerska, n. Rensannonsen sid. YIII före titelbladet. gatan 10. Lindmark, Karl Adam, Byggnadsingeniör, - Albert, Handlande, s. Göthg. 56; bod: n. Kungstensgatan 23 samma gata A. W., Byråchef i Generaltullstyrelsen, - Axel, Hand!., n. Kungstensgatan 25. ö. Grefgatan 8 A. C. J., Hand!., n. Luntmakaregatan G. A., Enkefru, n. Observatoriegatan 12. O. S., Handl, (speceri), s. Hornsgatan 7; - :M. C.. Enkefru, n. Herkulesgatan 8. bod: s. g. 14. Knut, Kapten, ö. Karlaviigen 15 A. G. A., Handlande, ö, Jungfrugatan 2. C. G., Kommendör, n. Vestmannagat 10. Gottfried, Hand!., ö. Storgatan 20, 2 tro A. K., Sjuksköterska, n. Mäster-Bamuels- - Amanda, Hotellvärdinna,»Germania- n. gatan 41 A. Gustaf Adolfs torg 10. C. A., Skomakare, n. butik: Herkulesgat5.. - J. G., Husegare, n. Hötorget 13. C. O., f. d. Skådespel., ö. Karlavägen Emma, Hvitvaruhandel, n. Mäster-Sa- Lindner, R., Bokbindare, n. Apelbergsg. 46. mueisgatan 32; bod i s. h...- C. L, Körsnär, Kh. Handtverkaregatan A. O. 'I", Ingeniör, ö. Nybrogatan 14 B. Lindoft. IV!., Underofficer vid Kg!. Flottan, - F. L. A., Ingeniör, S. Högbergsgat. 32 A. Skeppsholmen, kasern 2. - J. G., Kaf'e, Il. Hötorget 13. Lindquist, G. A., Apotekare, n. Luntmakaro- - John, e. O. Kam.-skr., Norrlandsg.Sä o. 4l. gatan 59. Hugo, Kassör, ö. Karlavägen 1 B. - R..L., Arkitekt, ö. Valhallavägen 45 A. Göran, Konditor, ö. Nybrogatan 15 A. - O. ly., Barberare, n. Smålandsgatan 26. John, Vice Konsul, Ledamot af Riksd. - C. J., Bokförare,..Ö. Riddaregatan 2. Första Kammare, n. Kungsgatan 13. Hilda, Fru, s. Ostgötagat. 18; idkar Mu- C. A., Matem. Mekanikus, fabrik för sik- o. Instrumenthandel samt Anti- elektriska apparater och finare vågar, qvariat o. Musiklånbibliotek, s. Horns- n. Mäster-Samuelsgatan 50. gatan 19. S. C., Matservering, Klara v.a Kyrko- - J. 1\1., Gymnastikdirektör; Sjukgymn. o. gata S B. Massage, n. Holländareg. 10 A: k! A. B. H., Modehandl., bod: Il. Beridarehar, Handelsbokh., st. L:u Nygatan 4. bansgatan 25. O., Handlande, st. Prostgatan 27; bod: G. H., Musiklärare, Ö. Grefgatan 16. Kornhamnstorg 47. Sv. Otto, Målare, Kh, Fleminggatan 'l ; Wilh., Handl. Kh. Agnegatan 10. verkstad: n. Muhnskilnadsgatan A., "Kalligrnfias" förlag, st. L:a Nygat. 23. C. A., Prof. och förest. vid Veterinär- - F. W., Maskinist, n. 'I'eguersgatan 4. institutet, Ö. Karlavägen 53; träffas - S. E., Revisor i Riksbanken, ö. Linneg. 63. söcknedagar f. m. å Veterinär- - H., Sjukgymnast, Ö. Linnegatan 17. institutet. - ly!. L., Vagnmakare, ö. Valhallaväg. 45 A. F. A., Sergeant, ö. Storgatan 33. Lindqvist, J., Bagare, S. Hornszatan 47. Hugo, Sergeant, n. Dalagatan Adolf, Bokförare, ö. Kommendörsg. 8, n. b. Aug., Skraddare, st. L:a Nygat.23; bod: - Lars, Bokhandelsmedhjelpare, n. Norr- st. Storkyrkobri'nken 13. landsgatan 39 o. 41. Gust., Skräddare, st. St. Nygatan 13, 3 tro - C. B., Bokh., n. Jakobsgatan 22 A. J., Smed, i'. Artillerisatan F., Bokh., s. Björngårdsgatan 17. G. Fr., Snickare, Ö. Glefg. 16; verkstad - J. A. M., Bokh., Ö. Sibylleg. 53. Riddaregatan 7. - W. E., Bokh., Ö. Floragatan 12. 1\1. H., Snickare, Dj. Långa Gatan Axel, Bok- & Musik-exped., s. Ostgötagat. - H. T., Svarfvare, n. Måster-Sarnuelsg , n. b.; a. t C. S., Sybehörshandel. n. Jakobsgat. 22 A. - C. P., Brefbärare, n. Smålandsg C. A., 'I'apetserare, n. Norrlandsgat J. H., Brefbärare, n. Teknologgatan 7. - E. J., Trafikchef, Kh. Elemingg. l. E., Byggnadsingeniör, st. Skolgränd 8. - A. W., Trudgårdsrn., s. Barnängsgat. 7 A. Charlotte, Ö. Gref-Thuregatan 17; Cigarr- C. A. T., Typograf, Ö. Skepparegatan 42. affär i s. h. och n. Smålandsgatan 10. Svante, Underlöjtnant, n Uplandsg. 23 B. G. W., Disponent, S. Götgatan 79. C. J. R., Vaktmästare, n. Vasagatan 6. P. E., Disponent för Stockholms Bageri- E., Vaktm, i Skandia, st.vesterlångg. 25. aktiebolag, s. S:t Paulsg. 22. C. A., Vaktm. i Sparb., st. Storkyrkobr. 5. C., Enkefru, ö. Brahegatan A. A., Vaktmästare, n. Drottninggat. 71 B. M., Enkefru, n. Holläudaregatan 13 A. - C., Vaktm. i Skandia, st. Urvädersgr. 6. Ludv. (se Ekman & Lindqvist); kontor: - F. A., Verkmiistare, s. Hornsgatan 180. st. Skeppsbron 8j bostad: Ö. Nybrog. 15A.. - fl. A., Verkmåst., Skeppsholmen. Brand- och Lifförsäl<rings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 198 Lindqvist-c- Lind~tröm. Lindqvist,.A. G., Akare, s. Prestgårdsg. 36. Lindstedt, F. M., Ingeniör, n. Herkulesgatan. - C. Jl.,.A.,kare,n. Norrtullsgatan 29 B. 4; byrå: n. Rödbodtorget G. A., Angslupsbefålh., s. Södermanna- - A. V., Kamrerare i Inteckn.. garanti-> gatan 8. aktie-bolaget, n. Mäster-Samuelsg se äfven Linnquist. - Sven, Polisöfverkonstapel, n. Vegagat. 8;- Lindquister, A. G. L., Bergsnotarie, n. Vest- - Jonas, f. d. Postmäst., ö. Artillerigat.-22omannagatan E. C. C., Privatlärarinna, s. Götgat, F. W. T., Källarmäst., ö. Storgat. 15 A. - A., Professor, n. Vestmannagatan & K:i, Vinhandelsfirma; innehaf. af John - Karl, Revisor i Iifförsäkr-aktiebolaget- Weslien, n. Norrlandsgatan 13. Nordstjernan, n. Mäster-Samuelsg.. 3., Lindros, J. C., Handelsidk:a, ö. Storgatan J. B., Tapetserare, Observatoriegatan 13. Lindroth, C. E.,' Faktor vid Isaac Marcus' - C. E., Vinhandl., ö. Karlavägen 39i bod: Boktr.. Aktiebolag, n. Döbelnsgatan 32. ö. Humlegårdsgatan 8. - K. L., Faktor i Central-Tryckeriet, s. Lindsten. A., Amanuens i Peststyrelsen. ö. Fjällgatan 12 B. Sibyllegatan 55 o. 57., - L., Fil. Doktor, ö. Sturegatan 34. Lindstrand, Emilie, Enkefru, ö. Humlegårds- - J. C., Fröken, n. Biblioteksgatan 11. gatan' Sofie o. Cecilia, Fröknar, n. Slöjdg. 7, 3 tro Lindström, C. J., Advokat, n. Hamngatan Carl A., Grosshandl., n. Norrlandsg. 1; fir- - A. F., Agent, s. WoHm. Yxkullsgat. 10 B,- ma: N. M. Höglunds söner & K:ni; - Eric, Agent; Juridisk Affärsbyrå, Ö. Brakontor: st. Skeppsbron 26. hegatan 13, 1 tro - J. A., Grossh., firma: J. A. Lindroth & K:i, - Zach:s, Agent, st. Skärgårdsgatan 17.- n. Smålandsg. 14; kontor: st. Jern- - C. G., Aktör, S. Brunnsbacken 4. torget 80; brädgårdar: Djurg. Falken- - G., Assist. v. Riksmuseum, n. Vestmannabergsg. 6 och vid Central- och Norra gatan 29. ~ Jernvägstationerna. - A. E., Bagare, n. Malmskilnadsgatan Gust., Inkasserare och bokförare, n. Up- - E., Bagare, s. Hornsgatan landsgatan G. H. B., Banktjenstem., ö. Nybrogate J. L., Instrumentmak., st. Köpmanbrin- - Wilhelm A., Banktj.-m., n. Norrlandag. 34. ken 10; verkstad: st. Köpmang B. J., Barberare, n. Mäster-Samuelsg.44A. - A. F., Kammarmusikus, n. Herkulesg M. K., f. Sjögren, Barnmorska, S. Hökens' - C~A., Skådespelare, ö. Styrmansg. 39. gata 5. c : - H. W., Tapetserare och möbelhandl., S. - I., Bokh., Regeringsgatan 4. S:t Paulsgatan K. F., Bokh. vid Stockholms gasverk, n. - J. A., Vedhandlare, n. O. Jernvägsgat. 10. Mästersamuelsgatan 65, 2 tro _ - se äfven Linderoth och Linroth. - M. J. T., Bokh., st. Skärgårdsgatan 2.- Lindskog, Fr., Arkitekt, Franstorp, Sund- - G. J., Brefbärare, n. Uplandsgatan 30. byberg.. - Adolf, Byggmäst., n. Döbelnsgat. 34,uppg.- - F. O., Bagare, s. Östgötagatan 10. från Kungstensgatan. ' -& K:ni Beklädnadsfabriken Herkules, n. - C. Sofia, Cigarrhandel, n. Hamng. 1 A; Fredsgatan 19. bod: Bl. Teatergatan 6. - M., Bokhandel, n. UpIandsgatan 27.' - C. J., Civilingeniör, ö. Karlavägen.10 A. - M. E., Enkefru, n. Vestmannagatan A. E., Enkefru, S. Kocksgatan 11. -'- - P. R., Enkefru, n. Drottningg Amy, Enkefru, ö. Gref-Turegatan C. G., Folkskollärare, ö. Brahegatan Anna, Enkefru, ö. Kaptensgatan 9 o G. G., Handlande, st. Kor~hamns~org Augusta, Enkefru, n. Norrlandsgatan H. L. O. E. B., Husegarinnor, o. Gref- - C. J., Enkefru, n. 'Norrlandsgatan 34. Thuregatan C. W., Enkefru, Ö. Sturegatan C. G., Kontorsbiträde, n. Bryggaregat H. U., Enkefru, S. Hökens gata.fi, - I. W., Med. Fil. Kand., n. Vestmanna- - M. A., Enkefru, n. Sergelgatan 2.. gatan M., Enkefru, s. Badstugatan 6. '- M., Sjukgymnast, institut: n. Hamngat, - M. C., Enkefru, n. Brunnsgatan ,1 tr., behandlar företrädesvis nerv-, - J. F., Faktor vid A. L. Normans Boktr., mag- och tarmsjukdomar, särskildt svi- Aktiebol., n. Holländaregatan-Iä. - ter efter blindtarmsinflammation, mot- - J. G., f. d. Fanjunkare, Ö. Östermalmsg, 26.' tagningstid 2-3 e. m.. Lindsström, W. A., Fil. Kand., ö. Karlaväg.1~,.. Lindstamer, P. A., Fabriksförest., Kh. Fle- Lindström, J. M., Flaggunderofficer, Skepps-. minggatan holmen... Lindstedt, J., Bokh., Ö. Ostermalmsg A. F., Fleuriste, n. Smålandsgatan C. A., Husegare, s. Ringvägen 6. '.- K. A., Folkskollärare, s. Nytorgsgat. 15. Brand- ooh Lifföl'säkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan...

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.: 84 Diiben -Edelswärd. Diiben', L A., v. Enkefriherrinna, n, Karl- Ebbes bruks gjutgodsförsäljning, st. Stora bergsvägen 12. Nygatan 23. - J. A" von, Frih., Löjtn. vid flottan, Ebbesen, J. C., Bokhållare,

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö-

150 Köster-Lagerholm. i tjenstgö- 150 KösterLagerholm. Köster, A. W., Bagare, K., Bokh., n. Klara n. Luntmakareg.42. norra kyrkogata 5. östra Kyrkogata 5; träffas rornål hemma kl. 89. i tjenstgö Köttbesigtningslokal, se Byrå. Lagercrantz,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 46 Byråer-Calleberg. Byråer för ombesörjande af begrafningar, n. Bäckström, Edvard, Redaktör, n. Drottning- St. Badstugatan 25; st. Vesterlånggatan gatan 45; träffas i redaktionsangelägen- 26 och Svartmang.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6.

- C. H., Bokhandlare, n. Drottningg. 108. - G. W., Civilingeniör, Klara Strandg. 6. 74 Expeditioner-s- Falk. Expeditioner: tor och expedition: Mäster-Samuels- - Justitierevisions-, st. Mynttorget 2. gatan 62; öppet kl. 9-2 och 5-7. - Justitiedepartements-, dito. Fahlcrantz, G., v. Häradsh.,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 110 JungstedtKalen. Jungstedt, Axel, Elev v. Akad. för de fria Jönsen, E., Enkefru, Ll. N. Humlegårdsg, 35 Konsterna, n. Brunkebergstorg 18. Jönsson, C. L., Enkefru, n. Målaregatan 7 Hugo, Löjtn. vid Fortifikation.,

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. I B. Baarsen Bank. Breckman, H. W., Enkefru, 17 A, l tro se äfven Beckman och Bäckman. Baarsen, E., Fru: inackordering, Malmskil Beeckström, O. Ch., Enkefru, Norra Tullnadsgatan 9, 2 tro portsg. 15. Bach,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t'

Brand- ech lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatari. >.J' , t' Halsduksfabrikanter-s-Handlande. 425 Haladukefabrikanter t Andersson K A, se Hägglund Blomqvist A, N orrtullsg. ly Christensen A Malmskilnads~ & C:o - A Götg-atan 39 gatan 31', - l\'lar~a, Gref-Thureg.

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg.

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg. 210 Söderström-Teknisk tidskrift. Söderström, J. O., Musikalisk Instrument- Tapper, F. J., Skomakare, n. Stora Badmakare, s. Skaraborgsg. 12. stugatan 60. - C. P., Ornamentsbildh., s. Pilg. 16, 18. Tarras,

Läs mer

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V ANDRA GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS AI!tESS:~~I.~N~~,~V I I (Tryckt 22 Oktober.) UPP.li/ter' till Adresskalendern för 1884 torde inlemnas Bokhandeln, Reqerings.qatan 11, innan den 15 Decemb er 18S.?

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. R I KSD A G EN. Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Carlson, A. V., Bokförlägg., n. Dav. Bag.g. 20....... E. W., Grosshandl., ö. Karlavägen 10 A. Almstrom, R., Fabriksidkare, n.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8.

Brand- och Lif!~~SäkrhJgs:Ak~i~bolaget'SVEA. - e, se Meeths H. Singers filial, Fredsgatan 15 Clas on Hugo, Kungsträdg:g. 8. P, 472 Sybehörshandlare-Tandläkare Gjörling :Emma, Regeringsg Snellman I, Mäster-Samuels-' Hylin & K:ni, Östgötag 31-11 gatan 39 Monten L, St Nygatan 19 o, Grönwall A, Tegnersg 16 o Strömberg H J F, Vester-

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana

E. Ehrenheim P J von t d. Statsråd, n. Klara Bergsgatan Ehrensvärd, C. A., Grefve, Landsh., Grana RIKSDAGEN. Första Kammaren. A* Abelin, G. R., Generallöjtn., Grand Hôtel. Adlersparre, R., Bruksegare, Grand Htitel. Adelsköld, C. A., Godsegare, n. O. Trädgårdsgatan 2 B. Afzelius, F. G., Seminariiadj.,

Läs mer

B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13.

B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13. , 36 BachBaggerud..af. J ak'obsgatan, filialan~talt: Ö. Sture B. gatan 4; se aimonsafdelningen, sid. 13.." Badinrättning, Aktiebolaget Clara, Gamla Bach, C., Kammarmusikus, Ö. Grefthure Kungsholmsbrogatan

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Här presenteras referensobjekt för bostäder. De objekt som presenteras har vi antingen utfört ljudmätning på eller projektererat vid byggskedet,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

R norra Kyrkogata 33, 2 tro, - r. I\L, Bok-, musik- och pappershandl., Hafgren, E. J., Skådesp., n. Kungstensg. 21.

R norra Kyrkogata 33, 2 tro, - r. I\L, Bok-, musik- och pappershandl., Hafgren, E. J., Skådesp., n. Kungstensg. 21. GöranssoncHagberg. 121 Göransson. E. F., Ingeniör, Verkst. direktör Hreffner, A. W., Grosshandl.; firma: Blanck för aktiebolaget Göranssons mekaniska & Hreffner, kontor: st. Svartmanverkstad, Ö. Grefmagnigatan

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. :5 ego Sandahl S W, enka Stanzen C L, agent 19A ego "Pettersson M, herr

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. :5 ego Sandahl S W, enka Stanzen C L, agent 19A ego Pettersson M, herr 408 Majorsgatan- Malmskilnadsgatan. Auerbach I S, agent Lund K F, körsnär Hultman G, skräddare. Ekman A E, hårfrisörska Lundberg M, enkefru Lindh L G, instrumentmak. Pettersson K G, skomak:idk. Molin J

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ax-Bagge. Ax, Joh. Aug. Knappmakare, gata 10. - C. J., (J. F. Nyström), Skrådderiaffär, st. WesterlåJlggatan 79. Axberg, J. W., Angfartygsbefälhafv., Djurgården, Stärkelsebruksbacken 2. Axelson, K. E.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 246 Puke-Rahm. Puke, A. C., Handelsidkerska, n. Norrlands- Qwarfordt C. A. S., Fastighetseg., o.' Grefgatan 24. Magnigatan 9. - C. A., Enkefru, ö. Engelbrektsg. 39. Qvarfoth, H., Förestånderska, vid Benedick-

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Gamla Brogatan 34 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

S H O P P I N G I S T O C K H O L M

S H O P P I N G I S T O C K H O L M SVENSKA MODERÅDET AB DROTTNINGGATAN 81 A 111 60 STOCKHOLM SWEDEN Tel + 46.8.411 17 44 Fax + 46.8.411 17 46 E-mail info@swedish-fashion.se www.fashioncouncil.com SHOPPING I STOCKHOLM På förfrågan från många

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Å Jernvägsstyrelsen, Kh. Agneg. 7:

Å Jernvägsstyrelsen, Kh. Agneg. 7: 18 Abrahamsson, David, Kontorsskrifv. i Kong!. Å Jernvägsstyrelsen, Kh. Agneg. 7: A. J., f. d. Landtbrukare, n. Sur brunns Aagaard, C. H., Musikus. ö. GrefThureg.12. gatan 53., Aarflot, A. G., Porslinshandel,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

Gamla bagerier i Umeå - området

Gamla bagerier i Umeå - området 1 Gamla bagerier i Umeå - området Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1939 -- Fru H. M. Andersson Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1943 ## - 1885 startade innehavarens far ambulerande

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan

Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan Å Abrahmsen, K, Grossh., n. Kanunakareg. 50. o-c. W. K, Posttjensteman, Ostra Humlegårdsgatan 18. Aastrup, r. J., Pastor i Brödraförsamlingen, Abramson, Axel, Grosshandlare; firma: G. n. Östra Trädgårdsgatan

Läs mer