Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem"

Transkript

1 Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt ska bli varse förändringar som sker med de egna eleverna Senast ändrad

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Informationskällor i GRUUS... 3 Skolans ansvar... 4 Inloggning och Startsida... 4 Nyheter och anvisningar... 5 Uppföljning... 6 Sökalternativ... 6 Skicka e-post eller brev till person via GRUUS... 7 Registrera händelser/sök elev... 8 Sök person... 8 Sökresultat... 9 Om du inte hittar en person i GRUUS... 9 Personbild/Elevbild... 9 Manuell registrering Personuppgifter Historik Grundskola Registrering av händelse E-postfunktion meddelande om förändring via e-post Kontakta den som registrerat händelse Statistik Urval Sökresultat Händelser Kontaktuppgifter Kontakta oss Support och felanmälan

3 Inledning I GRUUS finns alla ungdomar mellan år som är folkbokförda i Göteborgsregionen (GR) samt alla ungdomar, oavsett ålder och hemkommun, som går på gymnasieskola inom GR. Syftet med GRUUS Huvudsyftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt ska bli varse förändringar som sker med de egna eleverna. GRUUS är i första hand till för informationsansvariga på kommunalförvaltning inom GR och gymnasieskolorna i GR. Hemkommunen har enligt Skollagen ett ansvar att hålla sig informerad om de ungdomar mellan 16 och 20 år som inte är inskrivna på någon skola och som inte har fått slutbetyg. Informationskällor i GRUUS Källa Information Indra - antagningssystemet till gymnasieskola inom GR. Uppgifter förs över till GRUUS Program per skola Antagna elever till skola och program Studievägskoder Kontaktuppgift till gymnasieskolorna INDRA Gymnasieskolor i GR rapporterar till GRUUS Inskrivna elever på gymnasieskolans program och inriktningar. Så snart en förändring sker någon av skolans elever ska detta registreras i GRUUS. Informations ansvariga Kommun GRUUS Folkbokföringsregistret Folkbokföringsregistret Körning varje natt mot nationellt register med person- och adressuppgift till elever som är boende och/eller inskrivna på skola inom GR. Gymnasieskolor i GR GERDA GERDA Göteborgs elevregistreringssystem Filöverföring varje natt med uppgift om inskrivna elever på kommunala gymnasieskolor i Göteborg. Informationsansvariga i GR kommunerna rapporterar till GRUUS Registrerar uppgift i GRUUS om ungdomar mellan år som står utanför gymnasieskola. 3

4 Informationsansvariga rapporterar förändring i GRUUS för de elever som står utanför gymnasieskola. Skolans ansvar Enligt 15 kap. 15 i Skollagen ska information om elev gå till elevens hemkommun: När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Inom GR görs detta via IT-stödet GRUUS. Alla gymnasieskolor i Göteborgsregionen har en registreringsansvarig som ansvarar för att rapportera till GRUUS. Det är skolan som anmäler registreringsansvarig till gruus@grkom.se. Det som åläggs gymnasieskolorna i regionen när det gäller GRUUS är att rapportera: Förändringar som sker elever på den egna gymnasieskolan Slutbetyg, samlat betygsdokument eller avslutat IV utan betyg för elever på den egna gymnasieskolan. Med förändring menas t ex att ny elev är antagen på skolan, att eleven slutat på skolan eller bytt till annan skola. Detta kan registreras via fil (samma fil som skickas till CSN) för de skolor som har ett elevregistreringssystem som möjliggör filöverföring av elevuppgifter till CSN. Det går också att registrera händelser manuellt i GRUUS. Slutbetyg eller ett samlat betygsdokument ska också rapporteras till GRUUS så snart en elev har fått det. Inloggning och Startsida Gå in på och fyll i dina användaruppgifter. Om du har behörighet till båda funktionerna registreringsansvarig på gymnasieskola och informationsansvarig i kommun behöver du, efter det att du loggat in, välja funktion i rutan Behörighet. Välj kommun om du ska arbeta med informationsansvar och skola om du ska registrera elevhändelser på skola. 4

5 På startsidan finns nyheter och anvisningar samt flikar för åtkomst till funktionerna i GRUUS. Du har sju klickbara flikar att välja mellan. Nyheter Statistik Uppföljning Registrera händelse/sök elev Kontaktuppgifter Kontakta oss Logga ut Hjälp och instruktioner för aktuell sida hittar du genom att klicka på symbolen genom att klicka på GRUUS-loggan eller på fliken Nyheter.. Startsidan når du Nyheter och anvisningar Under Nyheter ligger information som berör arbetet med GRUUS. Det kan vara påminnelser om särskilt viktiga uppgifter eller information om nya funktioner. Ta därför för vana att alltid titta på den senaste nyheten som ligger under hälsningsmeddelandet. Tidigare publicerade nyheter ligger i Nyhetsarkivet till höger i bild. Om du klickar på en av de äldre nyheterna i arkivet så visas innehållet till vänster. Utöver information om systemet finns länk till anvisningar och tidsplaner under fliken Nyheter. Under rubriken Anvisningar finns länk till aktuell tidplan för arbetet med GRUUS, dessa anvisningar samt information om den senaste versionen. OBS! Du blir automatiskt utloggad om du inte har varit aktiv under de senaste 40 minuterna. 5

6 Uppföljning GRUUS bygger på att informationsansvarig med regelbundenhet går in och söker på de händelser som rör informationsansvaret, t ex avbrott. Genom att regelbundet ta fram lista på aktuella händelser säkerställer man att samtliga elever som är aktuella för uppföljning fångas upp. Som komplement och förstärkning erbjuder GRUUS en mailavisering där informationsansvarig via systemet får meddelande via mail om de förändringar som är intressanta för informationsansvaret (se mer på sidan 14 E-postfunktion - meddelande om förändring via e-post). Under uppföljningsfliken kan man söka efter specifika händelser som registrerats på elever för viss period, t ex söka efter vilka elever, skrivna i hemkommunen, som har gjort avbrott. Gör du inget eget urval får du upp de senast registrerade händelserna för alla elever i GR:s 13 kommuner som skett under den senaste veckan. Sökalternativ 1. Välj kommun om du vill se händelser för elever skrivna i viss kommun. Hemkommun står för den kommun ungdomarna är skrivna i och skolkommun för den kommun som ungdomarna går i skola. 2. Du kan också välja att bara visa uppgifter från viss skola. Välj skola i rullisten Gymnasieskola. 3. Du kan söka specifik elev på hela eller delar av ett personnummer. 4. Tidsperiod: Klicka på kalendern och välj fr.o.m. och t.o.m. datum. Välj år, månad och klicka på den dag du önskar. Markera Sök oberoende av datum om du vill söka fritt. 5. I rullisten vid Händelser väljer du vilken händelse du önskar se (se sida 17 för samtliga händelser i GRUUS). 6. Avmarkera Visa endast den senaste händelsen för varje ungdom om du vill att alla händelser registrerade ska tas med i urvalet. T ex alla som har och har haft händelsen avbrott registrerat, inte bara aktuella avbrott. 7. Du kan också välja om du bara vill se uppgifter från fristående skolor eller kommunala skolor. 8. Klicka på Sök och du får upp en lista på de personer där vald händelse finns registrerad. 6

7 9. Knappen Rapport längst till höger ger dig en utskriftsversion av ditt sökresultat. 10. Klicka på ett personnummer för att få mer information om enskild person (se sida Fel! Bokmärket är inte definierat.9 i avsnittet Personbild/Elevbild). Om ingen händelse finns under vald period så visas meddelandet Sökningen resulterade inte i någon träff i rutan Sökresultat. Skicka e-post eller brev till person via GRUUS Med hjälp av brev- och e-postfunktionen i GRUUS kan du enkelt skapa brev eller e-post till de ungdomar du vill ta kontakt med. Under texten Sökresultat kan du klicka på följande val: Markera e-post - Ungdomar med registrerad e-post bockas för. Markera brev - De ungdomar som inte har en registrerad e-postadress bockas för. Markera alla - Samtliga ungdomar bockas för. Avmarkera alla - Samtliga ungdomar bockas av. Epost/Brev - Klicka på denna när du valt att markera E-post eller Brev Rapport - Utskrivbar sammanställning över sökresultatet. 7

8 1. I rutan Urval ser du de ungdomar till vilka du valt att sända brev/e-post. Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS 2. Välj på vilket sätt du vill kontakta ungdomarna genom att markera något av alternativen Brev eller E-post till höger i bild. 3. Därefter väljer du en mall genom att markera en händelse i rullisten vid rubriken Mall. För varje händelse finns en färdigskriven text som visas i rutan Meddelande. 4. Du kan själv ändra i texten. Ändra dock inte i den information som hämtas automatiskt i GRUUS, dvs. i de ord som börjar och slutar (t ex@adress@). Datumangivelser och liknande ska fyllas i vid streckade linjer. OBS! Om du ändrar de ord som är länkade (skrivna och versaler) tappar du länkningen med t ex ditt namn, telefonnummer eller adress. Under frågetecknet, precis till höger om texten, får du information om hur du själv kan länka in information i dina brev. 5. När du är klar klickar du på Skicka. 6. Om du valt Brev får du ett par frågor innan brevet skickas till din skrivare. Registrera händelser/sök elev Så snart en förändring sker med en ungdom inom GR ska detta registreras i GRUUS. T ex om en ungdom gör avbrott i studierna eller börjar arbeta så ska detta rapporteras till GRUUS. Informationsansvariga ansvarar för att registrera händelser för de elever som står utanför gymnasiet medan gymnasieskolan ansvarar för rapportering för de egna eleverna. Registrering sker under fliken Registrera händelse/sök elev. Här kan du också söka elever utifrån hemkommun, skolkommun, gymnasieskola, personnummer och/eller namn. Sök person När du väljer fliken Registrera händelse/sök elev är din kommun automatiskt ifylld. Dessutom är alternativet Sök ungdomar som går på skola markerad. Gör du inga ändringar i urvalet får du upp alla de elever som är skrivna i din kommun. Tips om du söker en specifik person - skriv in personnumret och klicka på sök. Då kommer du direkt till personbilden. alla ungdomar skrivna i din kommun oavsett skola välj din hemkommun vid rubriken Hemkommun, Alla kommuner jämte Skolkommun och alternativet Alla skolor vid rubriken Gymnasieskola. alla elever på en viss skola oavsett hemkommun - Välj alternativet Alla kommuner vid rubriken Hemkommun. Vid rubriken Gymnasieskola väljer du den skola som du är intresserad av. 8

9 Dessutom Du kan söka på hela eller del av personnummer, efternamn och/eller förnamn. Du kan sortera sökresultatet genom att välja en första och andra sortering, t ex utbildning och klass. Töm återställer sökfälten till det ursprungsläget, med skolkommun och skola ifyllt. Töm allt rensar alla sökfält. Funktionen Visa ungdomar i rapport öppnar en utskriftsanpassad version av resultatet. Där framgår vilket urval som gjorts samt det antal ungdomar som finns med i resultatet. Sökresultat Får du flera träffar, när du klickar på Sök, visas en lista över dessa personer. För att ta dig till en elevs personbild klickar du en gång på elevens personnummer. Är det endast en träff på sökt person går GRUUS direkt till elevens personbild. Du kan också exportera ditt sökresultat till Excel. Sortera listan genom att klicka på de olika rubrikerna, t ex personnummer. En vit pil i gul ring visas vid den rubrik som du valt att sortera på. Om du inte hittar en person i GRUUS Om du inte hittar en person i GRUUS så har personen folkbokföringsadress utanför Göteborgsregionen fyllt 20 år samtidigt som hon/han inte går på gymnasiet skyddad identitet eller skyddad adress Gymnasieskolan kan lägga till elev som är över 20 år eller som är folkbokförd utanför Göteborgsregionen, om eleven är inskriven på gymnasieskola. Elever med skyddad identitet eller skyddad adress går inte att lägga till i GRUUS utan måste hanteras manuellt. Alla eventuella kontakter tas då direkt med t ex annan skola och/eller berörd kommun. Personbild/Elevbild Om du söker på ett personnummer under fliken Registrera händelse/sök elev eller Uppföljning kommer du till ungdomens personbild. Du kan också nå personbilden genom att klicka på personnumret på den lista du tar fram under fliken Registrera händelse/sök elev eller Uppföljning (se sidan 6). 9

10 Personbilden består av följande flikar/information: Manuell registrering Personuppgifter Historik (händelser/e-post) Grundskola Gymnasiebetyg Innehållet i alla flikar kan skrivas ut genom att klicka på. Manuell registrering På Personbildens första sida registrerar du elevhändelser. Egna registreringar kan du redigera under Redigera händelse. Under rubriken Händelser ser du de senast registrerade händelserna. Du ser det datum när händelsen ägde rum, typ av händelse, vem som registrerat den samt vilken skola, utbildning och klass det gäller. Längst upp till höger kan du se om händelsen är registrerad via CSN. Observera att alla registrerade händelser inte nödvändigtvis syns här. Om t ex ett Avbrott på kort tid följts av Intagen på ny skola tas avbrottet bort från listan då dess betydelse, utifrån informationsuppdraget, har upphävts. Detsamma gäller dubbelregistreringar mm. En fullständig förteckning över registreringar hittar du under fliken Händelser/e-post (se sidan 14). Personuppgifter Under fliken Personuppgifter i personbilden visas ungdomens personuppgifter. Adress- och namnuppgifter uppdateras automatiskt varje natt då GRUUS körs mot folkbokföringsregistret. Telefon, mobil och e-post kan du själv uppdatera. Glöm inte att klicka på Uppdatera när du registrerat in nya uppgifter. 10

11 Historik Här kan du se alla de händelser som är registrerade på personen tillbaka i tiden. Till skillnad från händelselistan under fliken Manuell registrering framgår det här vilket datum som en händelse är registrerad. Under rubriken Personuppgifter finns ändringar som rör namn- och adressuppgifter, t ex att personen flyttat eller gjort en namnändring. Under rubriken Utbildning finns utbildningsrelaterade ändringar, t ex att personen bytt skola eller avbrutit sina studier. Under rubriken Elevens alla händelser finns alla inregistreringar som gjorts på personen, även eventuella dubbletter och liknande som GRUUS sorterar bort från övriga flikar i Personbilden. Under rubriken Epostmeddelanden listas de mailutskick som gjorts från systemet kring elevens händelser. I listan anges också när mailet gått ut och vilka som mottagit mailet. Klicka på Visa för att se breven i sin helhet. 11

12 Grundskola Här finns uppgifter som berör personens grundskolestudier. Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS Under rubriken Avlämnande grundskola får du uppgift om Grundskola Grundskolebetyg Avgångsår Samlat betygsvärde (SBV) Behörighet till gymnasieskolan Moderna språk (m2 språkval, m1 elevens val) Modersmål OBS! Använd inte betygen i GRUUS som underlag för annat arbete. Detta eftersom betyg och behörighet kan ha ändrats genom senare komplettering. Under rubriken Avlämnande gymnasium får du uppgift om: Elev som läst grundskoleämnen på Individuella programmet eller Introduktionsprogrammet Avlagt betyg Samlat betygsvärde (SBV) Behörighet till högskole- och universitetsstudier Uppgift om betyg i grundskoleämnen från gymnasiet finns enbart i GRUUS om gymnasieskolan rapporterat betyg till gruus@grkom.se Gymnasiebetyg Om eleven får ett samlat betygsdokument eller slutbetyg ska detta läsas in i GRUUS av avlämnande gymnasieskola. Betyget visas då under fliken Gymnasiebetyg. I samband med inläsning av betyg skrivs eleven ut från skolan. 12

13 Registrering av händelse För att registrera en händelse går du till personbilden och fliken Manuell registrering. 1. Välj datum för händelsen. Ange datum genom att skriva in datum förhand eller genom att använda kalenderfunktionen. 2. Välj typ av händelse i rullisten Händelser (se mer på sidan 17): - Annan utbildning - Annat - Arbetar - Folkhögskola - Gymnasieskola utanför GR - Gymnasiesärskola - Kvar i grundskola - Naturbruk - Riksutbildning 3. Klicka på Spara. (OBS! När du klickar på Spara skickas, i flertalet fall, ett e-postmeddelande till de ansvariga som berörs av händelsen. Se mer sidan 14 under E-postfunktion). 4. Händelsen är nu registrerad i rutan Händelser. Under de olika rubrikerna kan du se följande information: Datum: Datum för aktuell händelse. Händelsetyp: T ex Avbrott, Aldrig påbörjat studierna. Användare: Person som registrerat aktuell händelse. Skola: Skola. Utbildning: Utbildning. Klass: Klasstillhörighet. Typ: Det år och den månad som händelserna är inlästa via CSN-fil. Vid manuell regiregistrering är umnen tom. 13

14 5. Vill du skriva ut bilden klickar du på bilden på till höger i bild. Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS 6. Den som registrerat en händelse kan radera den genom att klicka på Radera längst till höger. Observera att ingen e-post skickas ut till berörda parter vid radering! 7. Om du vill registrera händelse på ytterligare elev klickar du på den vita pilen i den gröna ringen som finns vid elevens namn. Då backar du tillbaka till ditt tidigare sökresultat under fliken Registrera händelse/sök person och kan fylla i ett nytt personnummer. E-postfunktion meddelande om förändring via e-post GRUUS använder e-post för att meddela förändringar i skoltillhörighet till de registrerings- och informationsansvariga på skol- respektive kommunnivå. Är skolkommunen en annan än hemkommun kan den informationsansvariga där får e-post om man väljer detta under fliken Kontaktuppgifter. Schemat nedan visar vart e-post sänds när olika typer av händelser registreras: Händelse Registreringsansv. Informationsansv. Avbrott X Avslutat IV utan betyg Inflyttad till GR X1 X Intagen på ny skola X2 X Kommunbyte inom GR X X3 Samlat betygsdokument Skolbyte Utflyttad från GR X X X X X 1 Om personen finns på skola inom GR 2 Avser avlämnande skola 3 Både avlämnande och mottagande kommun får e-postmeddelande vid kommunbyte inom GR Exempel: Kalle från Göteborg går på Fässbergsgymnasiet i Mölndal och byter skola till Hulebäcksgymnasiet i Härryda. Den registreringsansvariga på Hulebäcksgymnasiet registrerar händelsen Intagen på ny skola varpå e-post skickas till: Registreringsansvarig på Fässbergsgymnasiet Informationsansvariga i Göteborg Informationsansvariga i Mölndal (om denna har markerat detta under Kontaktuppgifter) Informationsansvariga i Härryda (om denna har markerat detta under Kontaktuppgifter) OBS Kontakta alltid den skola som har registrerat en händelse om du har frågor. De ansvariga för GRUUS har i regel inga svar på frågor som rör enskilda händelser. 14

15 Kontakta den som registrerat händelse Via GRUUS kan du enkelt se vem du ska vända dig till när du har frågor rörande en specifik händelse, t ex när du som informationsansvarig mottagit e-post om att en ungdom i din kommun har gjort ett avbrott. 1. Gå till ungdomens personbild och klicka på händelseraden i kolumnen Användare. 2. En informationsruta visas med kontaktuppgifter till den person som är registreringsansvarig på skolan. 3. Om uppgifter saknas i rutan, vänd dig till skolan för att för att få veta vem som har tagit över ansvaret för registreringen i GRUUS. Observera att svar på e-brevet som aviserat händelsen från gruus@grkom.se går till de ansvariga för GRUUS. De har i regel inga svar på frågor som rör registrering av enskilda händelser i GRUUS. Statistik Statistikfunktionen i GRUUS är anpassad efter informationsansvarigas behov och framför allt utvecklat som ett underlag för dem. I nuvarande statistikbild i GRUUS kan man söka och ta fram lista på antal elever med viss händelse, för viss tidsperiod, viss kommun och/eller viss gymnasieskola. Urval 1. Ange tidsperiod genom att skriva in datum eller genom att använda kalenderfunktionen. 2. Välj hemkommun och/eller skolkommun (det går inte att välja Alla kommuner ). 3. Välj en eller flera händelser. Alla händelser eller en enskild händelse väljs genom att markera respektive rubrik. Ett urval händelser kan väljas genom att hålla Ctrl-tangenten nertryckt medan du markerar ytterligare 4. Du kan också välja en fördefinierad grupp. Idag finns det bara Avbrottshändelser som en fördefinierad grupp. I denna grupp ingår de händelser som definierats som avbrott, d v s Avbrott, Skolbyte, Slutbetyg, Samlat betygsdokument, Avslutat IV utan betyg. 5. Funktionen Räknar bara den senaste händelsen per elev är förmarkerad. Avmarkera om du vill att alla händelser, oavsett antalet elever, ska finnas med. 6. Klicka på Sök. 15

16 Sökresultat I tabellen syns valda händelsetyper jämte det antal som gäller för respektive typ och tidsperiod. En utskriftsanpassad version innehåller alla de särskilda villkor som gäller för tabellen. Klickar du på Visa, jämte en händelsetyp, öppnas en lista med alla berörda elever under fliken Uppföljning (se sida 6 ). Använd för att komma tillbaka till statistiksidan. Reservation rörande statistiken GRUUS har sedan start utvecklats. Allteftersom behov har uppkommit hos användarna har systemet utvecklats och händelser tillkommit. Hänsyn måste tas till detta, särskilt i de fall man tar fram statistiska uppgifter och jämför mellan olika år. T ex har händelsen Planerat uppehåll tillkommit för de elever som t ex reser utomlands en begränsad tid eller är föräldralediga. Tidigare har dessa elever registrerats som Avbrott. En annan viktig aspekt är att flera händelser är beroende av manuell registrering av skola eller förvaltning. I vilken grad detta görs för vissa händelser varierar beroende på rapportering och därmed finns en viss osäkerhet. T ex händelsen Gymnasieskola utanför GR kan bara registreras manuellt. Om gymnasieskola istället rapporterar via filinläsning så registreras eleven som ett avbrott eftersom denna typ av händelse inte rapporteras till CSN. Ur det statistiska underlag som går att ta fram från GRUUS så kan man dock urskilja tendenser. 16

17 Händelser Händelser som registreras i GRUUS. Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS Händelse Förklaring Registreras av Aldrig påbörjat studierna Annan utbildning Personen är antagen, men har ej påbörjat sina studier på skolan. Utbildning som ej är gymnasieskola, gym-nasiesärskola, folkhögskola, naturbruk, riksutbildning eller grundskola. Registreringsansv. Informationsansv. Annat Valfri, ej officiell händelse. Informationsansv. Arbetar Personen är sysselsatt i arbete. Informationsansv. Avbrott Eleven har avbrutit studierna. Registreringsansv. Avslutat IV utan betyg Eleven har avslutat skolan utan IV-betyg. Registreringsansv. Ej intagen Personen har sökt men blev ej antagen inom GR. Indra Ej sökt inom GR Personen har inte sökt någon utbildning reg. i Indra. Indra Folkhögskola Elev studerar på Folkhögskola. Informationsansv. Gymnasieskola utanför GR Eleven folkbokförd inom GR men registrerad på gymnasieskola utanför GR. Informationsansv. Registreringsansv. 4 Gymnasiesärskola Eleven registrerad på gymnasiesärskola. Informationsansv. Inflyttad till GR Personen nyinflyttad till kommun inom GR. Folkbokföringen Intagen på ny skola Eleven registrerad på ny skola inom GR. Registreringsansv. 5 Kommunbyte inom GR Personen har flyttat mellan GR-kommuner. Folkbokföringen Kvar i grundskola Eleven är kvar i grundskolan. Informationsansv. Naturbruk Eleven studerar på Naturbruksgymnasium. Informationsansv. Planerat uppehåll Eleven gör ett planerat uppehåll och väntas återvända till skolan. Registreringsansv. Riksutbildning Eleven registrerad på gymnasieskola med riksrekrytering. Informationsansv. Samlat betygsdokument Elev har slutat gymnasieskola. Registreringsansv. Skolbyte Eleven bytt till skola inom GR. Registreringsansv. 6 Slutbetyg Elev har avslutat gymnasieutbildning. Registreringsansv. Utflyttad från GR Personen har flyttat ifrån GR-området. Folkbokföringsreg. Åter efter planerat uppehåll Eleven återkommer efter ett planerat uppehåll. Registreringsansv. 7 Ändrad studieväg Eleven har bytt klass, program eller inriktning på samma skola. Registreringsansv. 4 Ansvarig på mottagande skola 5 Ansvarig på mottagande skola 6 Ansvarig på avlämnande skola 7 Ansvarig på mottagande skola 17

18 Kontaktuppgifter Under fliken kontaktuppgifter finns uppgifter om kommunernas registrerings- och informationsansvariga. Välj kommun för att se vem som är ansvarig för uppföljningen i vald kommun. Välj skola för att se vem som är registreringsansvarig i GRUUS på vald skola. Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer. Om de behöver uppdateras justerar du dem och klickar sedan på uppdatera. Du kan bara registrera/ändra uppgifter på din egen skola. Kontakta oss Om du har frågor rörande GRUUS är du välkommen att kontakta oss. Under fliken Kontakta oss hittar du våra kontaktuppgifter. Sänd dina frågor och synpunkter till GRUUS e-postadress, gruus@grkom.se. Adressen används också för vår e-postfunktion, utskick av automatiska meddelanden vid skolbyten och avbrott mm. Support och felanmälan Anmäl gärna till oss om du stöter på tekniska problem. Skicka din felanmälan till gruus@grkom.se. För att kunna göra en ordentlig felsökning är det bra om vi får en problembeskrivning personnummer om felet har uppkommit i samband med hanterande av särskild person skärmbild på berörd sida, t ex på ett felmeddelande 8 OBS! Har du frågor rörande enskild händelse registrerad på elev, vänd dig alltid först till den som registrerat händelsen. De ansvariga på GRUUS har sällan svar på denna typ av frågor. 8 Använd funktionen Print Screen på din dator och klistra in i ditt mail eller i ett bifogat word-dokument. 18

Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Webbansökan Steg för steg För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Klicka på Ansök till komvux. Innan du kan söka till komvux måste du ha ett studerandekonto Om du inte har ett studerandekonto,

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet

Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet Sida 1 Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet Manualen bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder och symboler och knappar. Börja med att logga in dig i W3D3 diariet. Information

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Skaffa eduid via Registrering via e-post

Skaffa eduid via Registrering via e-post Skaffa eduid via Registrering via e-post Instruktion: 1. Skaffa eduid nu Gå till https://www.eduid.se och klicka på knappen "Skaffa eduid nu" straxt under mitten på sidan (bild 1). Bild 1 2. Skapa en identitet

Läs mer

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Lathund Ff-torget 2016 Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 5 Byta lösenord... 5 Support... 5 Utbildningsversionen...

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande 2007-01-24 Rev 2011-03-17 Dexter Intag Sökande Inloggning För att sökande ska kunna logga in så krävs det ett användarnamn och lösenord. För sökande finns det följande funktionalitet; Min ansökan I denna

Läs mer

Användarinstruktioner. PDBreg

Användarinstruktioner. PDBreg 2002-05-29 Sidan: 1 (28) Användarinstruktioner PDBreg 2002-05-29 Sidan: 2 (28) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION...3 2 INLEDNING...4 3 IN- OCH UTLOGGNING...5 4 SÖK PERSON...6 5 VISA PERSON...8 6 NYREGISTRERING

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Sida 1 av 15 Förening Närvarokort ID KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Verksamhet Anläggning/Lokal ANSÖKAN AVSER PERIODEN 2011 Riktigheten av lämnade uppgifter intygas: Ledarens namnteckning NAMN PÅ DELTAGARE

Läs mer

Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning

Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning Så här gör du din digitala ansökan till Komvux Örebro- gymnasiala kurser och vård- och omsorgsutbildning Inloggning digital ansökan Länk till digital ansökan finns på orebro.se/komvux. Här fyller du i

Läs mer

Ansökan elevkö Grundskola

Ansökan elevkö Grundskola Ansökan elevkö Grundskola Publicerad 2014-02-18 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Ansökan elevkögrundskola 1 Ansökan Elevkö 4 Inställningar 4 Beskrivning

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Manual. Decision Support

Manual. Decision Support Manual Decision Support Välkommen till Solsidan din affärsportal! På www.soliditet.se hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen: Kreditupplysningar Hämta dagsaktuell information om företag och

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Användarmanual. 1.0 Login

Användarmanual. 1.0 Login Användarmanual 1.0 Login 1. 2. Inlogning sker på via fälten till höger på webbuilders startsida. Se markering 1. Ditt användarnamn och lösenord får du via e-mai när du registrerar dig. Om du tappat bort

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0 Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0 Publicerad 2013-12-10 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Ansökan elevkö Ny funktion för att hantera ansökningar

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

Instruktion sfi elever

Instruktion sfi elever November 2014 1 (8) Instruktion sfi elever Insamling av elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) andra halvåret, 1 juli 31 december 2014 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

MANUAL TILL FÖRMEDLARE www.maklarelogin.se

MANUAL TILL FÖRMEDLARE www.maklarelogin.se MANUAL TILL FÖRMEDLARE www.maklarelogin.se Produkter du hittar på IKC Fonder: Produkter du hittar på Fondbytesprogrammet: SEB Länsförsäkringar Folksam PPM Skandia Danica SPP På www.maklarelogin.se väljer

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Lena Persson mail: fam_persson@ektv.nu. Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun

Lena Persson mail: fam_persson@ektv.nu. Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola i Ängelholms kommun Rutin för respektive

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Användarmanual för ledare - ERC 2.0

Användarmanual för ledare - ERC 2.0 Användarmanual för ledare - ERC 2.0 TeliaSonera Sverige 1 2009-07-03 Användarmanual för ledare - ERC 2.0, T 17350-09 Innehållsförteckning Startsidan sid 3 Aktivitetsöversikt, huvudprojekt sid 4 Kontakter

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

HÄLSODAGBOKEN PIDcare

HÄLSODAGBOKEN PIDcare HÄLSODAGBOKEN PIDcare Webbaserad hälsodagbok för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionsbenägenhet http://pidcare.halsodagboken.se Innehåll Allmän information Adress Inloggning Allmänt

Läs mer

Uppdaterad: 2013-02-28. Medlemsregistret

Uppdaterad: 2013-02-28. Medlemsregistret Uppdaterad: 2013-02-28 Medlemsregistret 1 1 Innehållsförteckning Rubrikerna är klickbara Inledning 4 Funktioner 5 Logga in 5 Medlemmar 6 Lägg till ny medlem 6 Utländsk person 6 Prova på person 7 Gör prova

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife!

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder TESTPILOT Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd. Kul att du vill vara med och testa den första

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL Uppdaterad 2016-05-18 MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL En guide steg för steg för dig som vill ansöka om musikskolekurs till ditt barn Orientering på sidan för musikskoleansökan Sidan 2 Inloggning samt ansökan

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer