INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad lista/punkter... 6 Egen punktlista... 6 Ta bort punkt eller numrering... 6 Kapitel 3 - Sök, ersätt och Gå till... 7 Sök... 7 Ersätt... 7 Gå till... 7 Kapitel 4 - språk... 8 Värt att veta... 8 Instruktion... 8 Kapitel 5 - Kantlinjer och fyllning... 9 Värt att veta... 9 Kantlinjer och fyllning... 9 Kapitel 6 - ClipArt Infoga ClipArt Figursätt ClipArt Ändra storlek på ClipArt Ta bort ClipArt bild Kapitel 7 - Tabeller Infoga tabell Justera kolumnbredden Tabellformat Beräkning Summer tabell Sammanfoga celler Dela celler... 12

3 3 Konvertera text till tabell Kapitel 8 - Word Art/Anfang och Makro WordArt Anfang Marginaljustera Makro Kör makro Kapitel 9 - Spalter och teckenavstånd Spalter Kapitel 10 - Expandera/Kondenserad text Kapitel 11 - Avsnittsbrytning Avsnittsbrytning 18 Spalter i inskriven text Ändra spaltbredd Kapitel 12 - Affärsdokument/Sidhuvud/Sidfot/Sidindelning /Vattenstämpel Affärsdokument Sidhuvud och sidfot Vattenstämpel Sidhuvud Sidfot Vattenstämpel Kapitel 13 - Fotnoter och slutkommentarer Kapitel 14 - Längre dokument Sidindelning Sidnummer Kapitel 15 - Koppla dokument Koppla nytt huvuddokument med befintlig datakälla Koppla dokument med hjälp av verktygsfältet Koppla Kapitel 16 - Etiketter/Kuvert Etiketter Kuvert Etiketter med befintlig datakälla Kuvert med befintlig datakälla Etiketter med samma namn... 26

4 4 Kapitel 17 - Hämta format/formatmallar Hämta format Formatmallar och Teman Befintlig formatmall Skapa egen formatmall Kapitel 18 - Dokumentmallar Formulärfält Textruta Kryssruta Kombinationsruta Skydda dokument Ta bort dokumentskyddet Kapitel 19 - Disposition/Innehållsförteckning/Index Rangordna dokument Visa text av en viss rang Rubriknumrering Innehållsförteckning Markera Index Skriva ut Index Kapitel 20 - Säkerhetskopia/Lösenord Spara dokumentet automatiskt under arbetets gång Lösenord Skrivskydd Spara dokument med lösenord Öppna ett dokument med lösenord Ta bort lösenord... 34

5 5 Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering Värt att veta Tecken som inte finns på tangentbordet, t ex upphöjd och nedsänkt tecken, kan väljas från fliken Infoga eller med kortkommando. Det finns även specialtecken för hårt blanksteg/bindestreck. Hårt blanksteg/bindestreck används i ord som alltid måste stå på samma rad, även när avstavningsfunktionen är på. Ett exempel på hårt bindestreck är det datumformat som har bindestreck mellan år, månad och dag ( Du kan även infoga specialtecken eller symboler från fliken Infoga i gruppen Symboler. Från teckensnittet Wingdings kan du t ex välja symbolerna och från Symbol t ex. Nedsänkt text 1. För att få nedsänkt text kan du göra på följande sätt: 2. Klicka på knappen Nedsänkt under fliken Start i gruppen Tecken. Upphöjd text 1. För att få upphöjd text kan du göra på följande sätt: 2. Klicka på knappen Upphöjd under fliken Start i gruppen Tecken. Hårt blanksteg Får du genom att trycka på Ctrl + Skift och mellanslag. Normal text För att återgå till normal text klickar du på Ctrl + mellanslag. Autokorrigering Du kan använda funktionen Autokorrigering för att automatsikt identifiera och korrigera skrivfel, felstavade ord, grammatiska fel och felaktig användning av versaler och gemener. Om du exempelvis skriver ohc och trycker på mellanslag ersätts ordet automatiskt med och.

6 6 Kapitel 2 - Numrerad lista/punkter Du kan betona vissa avsnitt i texten genom att sätta en punkt framför. Om du vill att varje avsnitt ska numreras använder du funktionen numrering. Instruktion 1. Placera markören där du vill infoga numrering eller punkter. 2. Klicka på knappen Numrerad lista eller på knappen Punktlista under fliken Start Obs! Om du vill infoga punkter eller numrering i befintlig text måste du först markera texten och därefter välja det alternativ du vill ha. Egen punktlista 1. Klicka på listpilen vid knappen Punktlista under fliken Start i gruppen Stycke 2. Välj Definiera ny punkt 3. Välj alternativet Symbol och välj Teckensnitt Wingdings och klicka på OK. Du kan också välja en bild som punkt. Vid punkt 3 klicka på knappen Bild och välj valfri bild. Du gör på samma sätt när du vill skapa en egen numrerad lista. Ta bort punkt eller numrering Klicka på Enter två gånger eller klicka på knappen Punkt eller numrerad lista.

7 7 Kapitel 3 - Sök, ersätt och Gå till Värt att veta I Word kan du söka efter ett ord och ersätta detta med ett annat ord. Du kan också hoppa till en viss sida genom att använda kommandot Gå till. Sök 1. Placera markören i början av dokumentet 2. Klicka på Sök under fliken Start 3. Skriv in det ord du söker efter och klicka på Sök 4. Det sökta ordet blir markerat Ersätt 1. Placera markören i början av dokumentet 2. Klicka på Ersätt under fliken Start 3. Skriv in det ordet du söker efter 4. Skriv in det ordet du vill ersätta med 5. Klicka på Ersätt när du är klar Gå till 1. Placera markören i början av dokumentet 2. Klicka på Sök under fliken Start 3. Klicka på Gå till 4. Ange det sidnummer du vill gå till

8 8 Kapitel 4 - språk Värt att veta I Word finns ett antal ordlistor på olika språk och med dess hjälp kan man kontrollera stavningen. Om du skriver in text på ett annat språk kan du byta till det landets ordlista och få texten stavningskontrollerad. Felstavade ord visas då med en röd understrykning. Du kan rätta ordet genom att klicka på ordet med höger musknapp och få förslag på stavning. Instruktion 1. Se till att Kontrollera stavning medan du skriver är valt från Officeknappen - Wordalternativ - Språkkontroll. 2. Markera texten du vill stavningskontrollera 3. Klicka på knappen Ange språk under fliken Granska i gruppen Språkkontroll 4. Välj det språk du vill använda dig av 5. Ord som är felstavade eller som inte finns med i ordlistan visas med en röd vågig understrykning 6. Klicka med höger musknapp på ordet och ett stavningsförslag visas

9 9 Kapitel 5 - Kantlinjer och fyllning Värt att veta För att tydliggöra en text eller en tabell kan du rama in hela eller vissa delar av texten. Du kan också lägga in mönster eller färger för att betona vissa avsnitt. Under fliken Sidlayout finns alternativ som innehåller dessa funktioner. Du kan även få en sidokantlinje runt hela sidan (Bård) med flera olika alternativ. Kantlinjer och fyllning 1. Klicka på listpilen vid knappen kantlinje 2. Välj alternativet Kantlinjer och fyllning 3. Klicka på alternativet Bård 4. Välj det du tycker om 5. Klicka på OK

10 10 Kapitel 6 - ClipArt Värt att veta Med programmet följer ett antal ClipArtbilder. Dessa bilder kan du förändra genom att t ex ändra storlek, figursätta mm. Infoga ClipArt 1. Klicka på Fliken Infoga 2. Klicka på alternativet ClipArt 3. Skriv in ordet på bilden du vill ha i dokumentet 4. Klicka på Sök 5. Dubbelklicka på bilden du vill ha i dokumentet - eller klicka på listpilen till höger om bilden och välj alternativ Figursätt ClipArt För att du ska kunna flytta på bilden måste du figursätta bilden. Du kan även figursätta bilden så att den bättre smälter in i texten. 1. Klicka med höger musknapp på bilden och välj Formatera bild 2. Välj det alternativ du vill ha Ändra storlek på ClipArt 1. Ta tag i någon av hörn plupparna dra inåt för att förminska bilden och dra utåt för att förstora bilden Ta bort ClipArt bild 1. Markera bilden genom att klicka på den med vänster musknapp 2. Tryck på Delete-tangenten

11 11 Kapitel 7 - Tabeller Värt att veta Om du vill skapa kolumner bör du använda tabellfunktionen. Fördelen med tabellfunktionen är att du enkelt kan redigera varje cell (ruta) utan att övriga celler påverkas. Cellerna bildar ett rutmönster av valfritt antal rader och kolumner. Med hjälp av olika tabellverktyg kan du enkelt designa eller ändra tabellens layout. Infoga tabell 1. Klicka på fliken Infoga 2. Klicka på knappen Tabell 3. Klicka på alternativet Infoga tabell 4. Ange hur många kolumner resp rader du vill ha i din tabell 5. Klicka på OK när du är klar Justera kolumnbredden 1. Dubbelklicka på linjen mellan kolumnerna för att anpassa storleken efter det längsta ordet 2. Eller placera vänster musknapp på linjen mellan kolumnerna och dra till önskad storlek Tabellformat Du kan enkelt välja ett förinställt utseende och det heter Tabellformat. Gör på följande sätt för att välja Tabellformat. 1. Markera tabellen 2. Välj fliken Design 3. Nu har det dykt upp olika format, du kan klicka på listpilen för att få tillgång till fler Tabellformat. 4. Klicka på det du vill ha Beräkning I Word finns en enkel beräkningsfunktion, som innebär att du t ex kan summera en kolumn. Du kan också sortera en kolumn alfabetiskt, numeriskt eller efter datumordning. I Word får kolumnerna benämningarna A, B, C osv och raderna benämningen 1, 2, 3 osv. En cell benämns alltså A1, en annan B2 osv. För att göra mer avancerade beräkningar kan du använda dig av programmet Excel.

12 12 Summer tabell 1. Skapa en tabell med kolumn innehållande tal. 2. Placera markören i cellen under de tal du vill summera 3. Välj fliken Layout - Data - Formel 4. Texten =SUM(ABOVE) står i rutan 5. Radera allt utom = 6. Skriv in cellnr som du vill summera t ex B1+B2+B3 osv 7. Välj sen det Talformat du vill att siffrorna ska visa OBS! = ska alltid inleda en formel!! Sammanfoga celler För att du t ex ska kunna skriva en rubrik överst i en tabell kan du sammanfoga cellerna vågrätt. På samma sätt som du kan sammanfoga celler kan också dela celler om du vill dela upp informationen. Gör på följande sätt för att sammanfoga celler 1. Markera de celler du vill sammanfoga 2. Välj fliken Layout 3. Klicka på alternativet Sammanfoga celler Dela celler 1. Markera den kolumn eller den cell du vill dela 2. Välj fliken Layout 3. Klicka på alternativet Dela celler 4. Radera bocken framför Sammanfoga celler före delning om du vill att texten ska placeras i en kolumn Konvertera text till tabell Text som är inskriven med tabbar kan lätt omvandlas till tabell och tvärt om med funktionen Konvertera. Gör på följande sätt för att konvertera text till tabell 1. Markera den text du vill konvertera till tabell 2. Välj fliken Infoga 3. Klicka på knappen Tabell och välj alternativet omvandla text till en tabell 4. Välj antal kolumner: Skriv in antal kolumner du vill ha Avgränsa text med: Välj t ex Tabbar

13 13 Kapitel 8 - Word Art/Anfang och Makro WordArt Du kan använda WordArt för att skapa texteffekter såsom roterad text, text skriven i båge eller cirkel. WordArt används oftast för att skapa rubriker och logotyper. Gör på följande sätt för att skapa WordArt 1. Välj fliken Infoga 2. Välj det alternativ du vill ha 3. Skriv in din text 4. Välj det teckensnitt du vill ha och teckenstorlek 5. Klicka på OK Vill du ha ett annat format på din WordArt text kan du klicka på Ändra WordArt-figur i gruppen WordArt-format Anfang Du kan ändra så att första bokstaven i ett stycke skrivs med större teckenstorlek, s k anfang. Anfang används ofta som första bokstav i ett kapitel. I Word finns det tre alternativa anfanger: Normal, Nedstänkt och I marginalen. För att få en jämn vänster- och högermarginal kan du marginaljustera dokumentet. Programmet fördelar då orden jämnt från kant till kant på varje rad. Detta kan innebära att du får stora mellanrum, s k floder, mellan varje ord. Detta undviker du om du alltid avstavar (helst manuellt) marginaljusterad text. Gör på följande sätt för att skapa Anfang 1. Placera markören framför bokstaven du vill ändra till Anfang 2. Välj fliken Infoga 3. Klicka på Anfang som ligger ovanför alternativet Text 4. Välj det alternativ du vill ha Marginaljustera 1. Markera texten 2. Välj fliken Start 3. Du kan välja mellan följande alternativ: Vänsterställd text Centrerad text Högerjusterad text Marginaljusterad text

14 14 Makro Ett makrokommando är ett sätt att samla många tangenttryckningar och instruktioner till ett enda kommando. Makrofunktionen fungerar som en bandspelare som spelar in tangenttryckningar och sparar dem under ett namn som du själv väljer. Gör på följande sätt för att skapa ett Makro 1. Klicka på Office knappen 2. Välj Word-alternativ 3. Kontrollera att fliken Utvecklare i Menyfliksområdet är valt 4. Klicka på fliken Utvecklare 5. Klicka på knappen Spela in makro 6. Döp makron till ett passande namn 7. Välj om du vill koppla makrot till en knapp eller till tangentbordet 8. Musmarkören visas med en bandspelare, vilket betyder att inspelningen har börjat 9. Skriv in den text du vill ha 10. Klicka på knappen Stoppa inspelningen när du är klar 11. Ditt makro sparas automatiskt Kör makro 1. Klicka på knappen Makron under fliken Utvecklare 2. Klicka på ditt makronamn och välj alternativet Kör 3. Nu spelas makrot upp på skärmen

15 15 Kapitel 9 - Spalter och teckenavstånd Spalter I Word är det enkelt att skapa spalter med text så att resultatet liknar en tidningssida. Du kan skapa kataloger, nyhetsbrev eller andra dokument med sådan layout. Du kan också ändra så att endast en del av dokumentet innehåller en eller flera spalter. Dessutom kan du själv bestämma spalternas storlek och spaltens längd. Välj spaltbrytning om du vill att spalten ska täcka en del av sidan. Gör på följande sätt för att skapa spalter 1. Välja fliken Sidlayout 2. Klicka på alternativet spalter 3. Välj alternativet fler spalter 4. Följande dialogruta kommer fram 5. Klicka på det antal spalter du vill ha. Bredd och avstånd: Avstånd 1,25 är förvalt. Önskar du större eller mindre mellanrum mellan spalterna ändrar du siffran. Använd: I hela dokumentet om hela dokumentet ska spaltindelas. I annat fall välj Härifrån och framåt eller i markerad text. 6. Skriv in texten i första spalten. Om spalten inte ska täcka hela första sidan kan du välja spaltbrytning för att fortsätta i andra spalten

16 16 7. Klicka på knappen Infoga sidbrytning. Följande dialogruta kommer fram 8. Välj Spalt och insättningspunkten placeras i andra spalten. Om du vill kan du även ändra spaltbredde och mellanrum på linjalen.

17 17 Kapitel 10 - Expandera/Kondenserad text Vill du öka avståndet mellan tecknen använder du funktionen expanderad text. Du kan även minska avståndet med funktionen kondenserad text. Gör på följande sätt för att få Expandera eller kondenserad text: 1. Klicka på fliken Start 2. Klicka på listpilen vid alternativet Tecken 3. Klicka på fliken Teckenavstånd 4. Följande dialogruta kommer fram 5. Klicka på listpilen vid Avstånd och välj Expandera. Gör på lika sätt för att få kondenserad text. 6. Vid med skriv t ex 3 7. Klicka på OK

18 18 Kapitel 11 - Avsnittsbrytning Avsnittsbrytning I texter där det omväxlande finns exempelvis en och två spalter är texten indelad i olika avsnitt. Om du väljer att visa alla tecken visas Avsnittsbrytning löpande på skärmen dör spaltindelningen förändras. Denna text skrivs inte ut, utan visas endast på skärmen var respektive avsnitt börjar och slutar. Du kan dela in ett dokument i flera olika avsnitt. Spalter i inskriven text 1. Markera texten du vill ändra till spalter 2. Klicka på listpilen vid Spalter och välj Fler spalter under fliken Sidlayout 3. Välj det antal spalter du vill ha 4. Använd: I markerad text 5. Ta bort markeringen i rutan Samma spaltbredd om inte spalterna ska vara lika breda Ändra spaltbredd 1. Klicka i någon av spalterna. På linjalen kan du avläsa spaltbredden för respektive spalt. mellan varje spalt visas spaltmellanrummet som ett blått fält. 2. Ändra spaltbredd genom att föra musmarkören på spaltmellanrummet på linjalen. Klicka och dra till önskad storlek.

19 19 Kapitel 12 - Affärsdokument/Sidhuvud/Sidfot/Sidindelning /Vattenstämpel Affärsdokument Det finns en särskild standard för uppställning av utskrift av affärsdokument och praktiska skrivelser. En sådan standard skapar enhetlighet och spar därför tid både för mottagare och för avsändare. I handboken Skriva på kontor utgiven av SIS eller i handboken Skriv utgiven av Liber kan du läsa mer om de regler som gäller för affärsdokument. Sidhuvud och sidfot Identifieringsuppgifter, dvs vem som skrivit ett dokument, vad det kan innehålla och när det skrevs, kan du placera överst på varje sida i sidhuvudet. Du får då automatiskt sidhuvud på samtliga sidor i dokumentet. Vid flersidiga dokument bör du även infoga sidnummer. På motsvarande sätt kan du också skriva in sidfot. Sidfoten innehåller text som skrivs längs ned på varje sida i dokumentet. I affärsbrev skriver man t ex företagets adressuppgifter i sidfoten. Du måste arbeta i utskriftslayout för att kunna se både sidhuvud/sidfot och text på skärmen. Vattenstämpel Du kan lägga till en vattenstämpel, t ex en bild eller texten Konfidentiellt som bakgrund i ditt dokument. Texten skrivs över vattenstämpeln som ligger som en tonad bakgrund i dokumentet. Sidhuvud Gör på följande sätt för att skapa ett sidhuvud: 1. Välj fliken Infoga 2. Klicka på alternativet Sidhuvud 3. Välj alternativet Redigera Sidhuvud. Som standard för sidhuvud finns två tabbar inlagda: en decimaltabb vid position 8 och en högertabb vid position 16. Radera tabbarna och lägg in en vänsterställd tabb vid position 9. Här brukar man ha t ex datum. 4. Klicka på knappen Stäng när du är klar. Sidfot Gör på följande sätt för att skapa en sidfot: 1. Välj fliken Infoga 2. Klicka på alternativet Sidfot 3. Välj alternativet Redigera sidfot 4. Skriv in din text 5. Klicka på alternativet stäng när du är klar

20 Vattenstämpel Gör på följande sätt för att skapa en Vattenstämpel 1. Välj fliken Sidlayout 2. Klicka på alternativet Vattenstämpel 3. Klicka på alternativet Anpassa vattenstämpel. Du kan välja om du vill ha en bild som vattenstämpel eller om du vill ha text. 4. Klicka på OK när du är klar 20

21 21 Kapitel 13 - Fotnoter och slutkommentarer För att förklara eller förtydliga ord i texten kan du använda funktionen Fotnot eller Slutkommentar. Fotnoten skrivs ut på samma sida som texten och Slutkommentaren skrivs ut på dokumentets sista sida. Gör på följande sätt: 1. Placera markören på det ord du vill förklara eller förtydliga 2. Klicka på fliken Referenser 3. Klicka på alternativet Infoga fotnot 4. Markören placeras längst ner på sidan 5. Skriv in din text

22 22 Kapitel 14 - Längre dokument Vid längre dokument kan man enligt den nya standarden avvika från tidigare regler som innebär att texten började antingen i position 0 eller 4,5 på linjalen. Skriver man ett dokument som omfattar flera sidor och vill ha utskriften på båda sidorna av papperet kan man börja texten i position 2,25 och sluta i position 15,75 cm på linjalen. Radens längd blir densamma, dvs ca: 13 cm och textens placering lika på fram- och baksidan av papperet. När du skriver in längre dokument som innehåller två eller flera sidor, sidindelas texten automatiskt av programmet. Du kan naturligtvis också själv sidindela dokumentet efter eget tycke. Längre dokument bör också innehålla sidnummer. Sidindelning Placera markören där du vill sidbryta texten och tryck på Ctrl-tangenten och Enter-tangenten. Du kan också klicka på knappen Infoga sid- och avsnittsbrytningar och välja Sida under fliken Sidlayout. Sidnummer 1. Klicka på fliken Infoga 2. Klicka på alternativet Sidnummer 3. Välj vart du vill att texten ska placeras 4. Klicka på knappen Stäng när du är klar

23 23 Kapitel 15 - Koppla dokument Genom att koppla samman ett adressregister med ett standardbrev skapar du brev med individuell mottagare. Detta gör att du kan skicka samma brev till flera personer utan att själv behöva skriva in adresserna. Huvuddokumentet är själva brevet Vid kopplad utskrift i Word är detta det dokument som innehåller texten och grafiken som är densamma i alla brev. Detta ska kopplas till datakällan (t ex adresslistan). Du kan använda ett befintligt dokument eller skapa ett nytt huvuddokument. Du börjar med att skapa adressregistret (datakälla). Härifrån hämtar du information om namn, adress mm till huvuddokumentet. Källdokumentet innehåller sådan information som ändras i varje nytt kopplat dokument t ex mottagarens namn och adress. Du kan sortera och göra urval i registret. Du kan t ex skriva brev till de anställda på en viss avdelning eller till dom som bor i en viss stad. Gör på följande sätt: 1. Skapa ett nytt dokument 2. Spar ditt dokument 3. Välj fliken Utskick 4. Klicka på alternativet Starta koppling av dokument 5. Välj Steg för steg-guiden 6. Välj dokumenttyp: Brev och klicka på Nästa: Startdokument 7. Välj Startdokument: Använd aktuellt dokument och klicka på Nästa: Välj mottagare 8. Välj mottagare: Ange en ny lista och klicka på knappen Skapa 9. Ny adresslista visas. Klicka på knappen Anpassa kolumner och du vill ändra fältnamnen på adresslistan och dialogrutan Anpassa adresslisa visas 10. Markera t ex Titel och klicka på knappen Ta bort. Dialogrutan Vill du ta bort fältet, visas. Svara ja. 11. Upprepa punkt 10 om du vill ta bort fler punkter 12. Om du vill ändra fältnamnens ordning markera aktuell fältnamn och klicka på knapparna flytta upp eller ned 13. Klicka på OK och Ny adresslista visas. Skriv in första adressen (posten) 14. Klicka på knappen Ny post och skriv in nästa post 15. Upprepa punkt 14 tills samtliga poster är inskrivna 16. Klicka på knappen OK och Spara adresslista. Spara adresslistan i din mapp 17. Dialogrutan Koppla dokument för mottagaren visas 18. Om du vill ändra fältnamnens ordning klicka på t ex fältnamnet Ort och dra det till Postnummer. Fälten byter då plats 19. Klicka på kolumnrubriken och vill sortera listan efter t ex Ort. 20. Klicka på listpilen om du vill göra urval i listan. 21. Klicka på Datakälla och knappen Redigera om du vill göra någon ändring i dina poster annars klickar du på OK

24 Klicka på knappen Nästa: Skriv brevet och placera markören där du vill infoga adressen 23. Klicka på Adressblock och dialogrutan Infoga adressblock visas 24. Klicka på listpilen vid Förhandsgranska och adresserna visas. Klicka på OK när du är klar 25. Klicka på Nästa: Förhandsgranska brevet. Klicka på listpilen vid Mottagare 1 för att förhandsgranska alla brev 26. Klicka på Nästa: Slutför koppling av dokument 27. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut alla brev om inte klicka på Redigera individuella brev 28. Dialogrutan Koppla till nytt dokument visas. Välj t ex Alla 29. Spara dokumentet. Koppla nytt huvuddokument med befintlig datakälla 1. Skapa ett nytt dokument och skriv in din text 2. Välj fliken Utskick 3. Klicka på knappen Starta koppling av dokument, välj steg för steg guiden Koppla dokument 4. Välj Brev och klicka på Nästa: Välj mottagare. Vid Använd en befintlig lista klicka på Bläddra och välj den adresslista du vill koppla dokumentet till. Dialogrutan för Koppla dokument för mottagare visas. Klicka på OK. 5. Klicka på Nästa: Skriv brevet. Placera musmarkören där du vill infoga adressen och klicka på Adressbok. Infoga adressblock visas klicka på OK. 6. Klicka på Nästa: Förhandsgranska breven. Klicka på listpilen vid mottagare och adresserna visas i brevet. 7. Klicka på Nästa: Slutför koppling av dokument 8. Klicka på Redigera individuella brev eller Skriv ut. Koppla till nytt dokument alternativt skrivare visas. Välj t ex Alla 9. Spar dina brev Koppla dokument med hjälp av verktygsfältet Koppla 1. Skriv och spara brevet (huvuddokumentet) 2. Välj fliken Utskick 3. Klicka på knappen Starta koppling av dokument 4. Klicka på knappen Välj mottagare. Välj Använd befintlig lista 5. Placera musmarkören där du vill infoga adressen klicka på knappen Infoga kopplingsinstruktioner i gruppen Skriv och infoga fält. Dialogrutan Infoga kopplingsinstruktion visas 6. Infoga fältet i den ordning du vill ha de i 7. Klicka på knappen Slutför och koppla - Redigera enskilda dokument 8. Dialogrutan Koppla till nytt dokument visas. Välj t ex Alla poster och breven visas

25 25 Kapitel 16 - Etiketter/Kuvert Etiketter Genom att använda kommandot Koppla dokument kan du skapa och skriva ut adressetiketter. Om du vill skapa adressetiketter, namnskyltar eller andra etiketter, anger du först huvuddokument som källdokument och kopplar sedan de två dokumenten. Kuvert Du kan automatiskt infoga, placera och skriva ut namn och adresser på kuvert. Du kan antingen använda information om mottagaren från befintligt källdokument eller skapa ett nytt. När du anger huvuddokument för en serie kuvert kan du ange kuvertstorlek, adressposition och hur kuvert matas in i skrivare. Etiketter med befintlig datakälla 1. Välj fliken Utskick 2. Klicka på knappen Starta koppling av dokument och välj Steg för steg-guiden Koppla dokument 3. Ändra dokumentlayout - Etikettalternativ - Välj lämpligt alternativ t ex 30 per sida - Nästa: Välj mottagare 4. Använd en befintlig lista (som du har skapat tidigare) - Bläddra. Välj din lista - Öppna - OK - Nästa: Ordna etiketterna 5. Adressblock - Ok - Uppdatera alla etiketter - Nästa: Förhandsgranska etiketterna 6. Nästa: Slutför koppling av dokument 7. Välj Skriv ut eller Redigera enskilda etiketter - Koppla till skrivare alt Koppla till dokument visas, Välj det du vill 8. Spara och stäng dokumentet Kuvert med befintlig datakälla 1. Välj fliken Utskick 2. Klicka på knappen Starta koppling av dokument - Steg för steg-guiden 3. Välj dokumenttyp Kuvert - Nästa: Startdokument 4. Ändra dokumentlayout - Kuvertalternativ - Välj lämpligt alternativ t ex C5 - Nästa: Välj mottagare 5. Använd en befintlig lista - Bläddra. Välj din lista - Öppna - Ok - Nästa Ordna kuvertet 6. Placera musmarkören där du vill infoga adressen - Adressblock - OK - Nästa: Förhandsgranska kuvertet. Klicka på listpilen för att se nästa adress. 7. Nästa: Slutför koppling av dokument 8. Välj Skriv ut eller Redigera enskilda etiketter - Koppla till skrivare alt. Koppla till nytt dokument visas. Välj det du önskar 9. Spar och stäng dokumentet Du kan även skriva ut enstaka etiketter eller ett helt ark med samma namn och adress med hjälp av mallar. På samma sätt kan du också skriva ut kuvert.

26 26 Etiketter med samma namn 1. Skapa ett nytt dokument 2. Välj fliken Utskick 3. Klicka på knappen Skapa och välj Etiketter 4. Skriv in de uppgifter du vill ha med på etiketten 5. Klicka på knappen Alternativ för att välja Etikettleverantör och produktnummer 6. Klicka på knappen Nytt dokument och etiketterna visas 7. Spara och skriv ut etiketterna På samma sätt kan du skriva ut kuvert

27 27 Kapitel 17 - Hämta format/formatmallar Formathämtaren används då du vill kopiera formatet från en plats i texten till en eller flera andra platser. Du kan på så sätt få annan storlek, stil, justering mm med en enda operation. Hämta format 1. Placera musmarkören på ett ord som du har formatet du vill hämta 2. Välj fliken Start 3. Dubbelklicka på knappen Hämta format (ser ut som en pensel) 4. Klicka på ordet du vill ändra format på 5. Klicka på knappen Hämta format när du vill avmarkera formatet Formatmallar och Teman Formatmallar är en samling i förväg lagrade formateringar för tecken och stycken. Du kan använda formatmallar dels vid formatering av enstaka ord t ex rubriker, dels vid formatering av hela stycken i ett dokument. Genom att använda formatmallar sparar du tid vid textredigering. En annan fördel är att dokumenten blir enhetliga. Ett tema består av en uppsättning designelement och färgscheman. Med teman kan du enkelt skapa proffsiga och välutformade dokument. När du använder ett tema för ett dokument anpassas bland annat bakgrundsfärger, brödtext, rubriker och punktlistor på en och flera nivåer. Observera att Teman använder dokumentbakgrunder som endast visas på skärmen. Med programmet följer ett antal färdiga teman och formatmallar. Du kan också skapa egna formatmallar. När du använder teman och formatmallar med inställningar för exempelvis teckenstorlek, teckensnitt, kantlinjer etc kan du göra på två olika sätt: 1. Skriv in texten och formatera därefter 2. Välj formatmall eller tema alltefter som du skriver in texten Befintlig formatmall 1. Välj fliken Start 2. Klicka på listpilen i gruppen Format och välj önskat format, t ex Rubrik 1 3. Skriv in din text 4. Upprepa punkt 2 vid byte av format

28 Skapa egen formatmall 1. Välj fliken Start 2. Klicka på ikonen Formatmallar 3. Klicka på knappen Nytt format 4. Dialogrutan Skapa nytt format visas Namn: Skriv in mallens namn Typ: Välj önskat alternativ t ex Stycke Baserad på: Klicka på listpilen och välj önskat alternativ t ex Normal Formatmall för följande stycke: Välj teckensnitt, teckenstorlek, justering, radavstånd, mellan rum mellan stycken mm 5. Klicka på Format: Välj t ex Teckensnitt, Stycke, Tabbar, Kantlinje, Språk, Ram mm 6. Om du vill skapa flera mallar börja om från början 7. Kontrollera att den skapade mallen finns med på listan över formatmallar 28

29 29 Kapitel 18 - Dokumentmallar Att använda färdiga eller egna dokumentmallar underlättar ditt arbete. De flesta ordbehandlingsprogram innehåller dokumentmallar, allt från privatbrev till avancerade affärsbrev. Det vanligaste är att mallarna är utformade i USA och försvenskade i samband med översättning. I Word finns flera olika mallar att välja mellan. Du kan också skapa egna mallar. 1. Välj fliken Start 2. Klicka på Office knappen 3. Välj Nytt 4. Här kan du se vilka mallar som finns att välja bland 5. Väljer du Nytt från befintlig skapar du en egen mall När du har gjort en malla kan du för att undvika ändringar i mallen skydda dokumentet. Detta innebär att du inte kan skriva på andra än förutbestämda platser i dokumentet. Formulärfält De platser i ett skyddat dokument där du kan skriva in text eller välja mellan förutbestämda alternativ kallas formulärfält. Du kan välja mellan Textruta, Kryssruta eller Listruta. Textrutan använder du när du vill skriva in valfri text, kryssruta när du vill infoga X- markering och listruta när du vill välja mellan förutbestämda alternativ. Textruta För att du ska kunna skapa en mall måste du kontrollera att du har fliken Utvecklare. Om den saknas gör du på följande sätt för att skapa den. 1. Klicka på Office knappen 2. Välj Word-alternativ 3. Välj fliken Utvecklare i menyfliksområdet Nu har du fått en till flik som heter Utvecklare 1. Skapa malldokumentet 2. Placera musmarkören där du vill infoga textrutan 3. Välj fliken Utvecklare 4. Klicka på följande knapp som finns vid Kontroller 5. Välj textfält 6. Högerklicka på textrutan och välj Egenskaper och Typ t ex Datum 7. Om du vill ha en hjälptext klickar du på knappen Lägg till hjälptext och skriver den text du vill ha. Hjälptexten visas på Statusfältet längst ner på skärmen när du skriver in text i formuläret 8. Välj fliken Start 9. Klicka på knappen Visa alla i gruppen Stycke så att samtliga tangentryckningar visas. Textrutan visas då med små nollor

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WORD 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB. Mångfaldigande

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Ange sökväg till mallbibliotek Ange en ny sökväg Ändra en sökväg Sök och ersätt Ersätta textformat (ändra utseendet på texten)

Ange sökväg till mallbibliotek Ange en ny sökväg Ändra en sökväg Sök och ersätt Ersätta textformat (ändra utseendet på texten) Innehållsförteckning Fortsättningskurs Word 2003 1 Redigering 1 Textredigering...2 Autokorrigering...2 Automatisk rättning av text...2 Dialogrutan Autokorrigering...2 Texteffekter...3 Lägg till animerad

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1205 Offi ce 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfi ler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n...

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Formatmallar Avsnitt Spalter. Innehållsförteckning. Bokmärken Fält Massutskick

Formatmallar Avsnitt Spalter. Innehållsförteckning. Bokmärken Fält Massutskick Formatmallar Avsnitt Spalter Innehållsförteckning Index Fotnoter Bokmärken Fält Massutskick Mallar Byggblock Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll FORMATMALLAR... 1 ANVÄNDA

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

KOPPLA DOKUMENT SKAPA KÄLLDOKUMENT

KOPPLA DOKUMENT SKAPA KÄLLDOKUMENT KOPPLA DOKUMENT Användningsområde: Om man vill skriva ut etiketter eller göra massutskick till t ex personalen på ett företag skapar man ett källdokument där informationen finns, t ex ett medlemsregister

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Lathund MS OFFICE XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

Lathund MS OFFICE XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. Lathund MS OFFICE XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Microsoft Word 2013 Grunder

Microsoft Word 2013 Grunder WORD 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer Bryt ditt Magnus Hultman musberoende! Kortkommandon för alla situationer I samarbete med: Word Word är förmodligen det mest använda programmet, även om Internet Explorer och Outlook närmar sig i användningsgrad.

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25

Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25 Vad är en formatmall? 25-1 Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25 I en lättläst bok märks inte typograf in om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typograf

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4 Att skriva med Word 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4 Verktygsflikar 4 Fliken Start 4 Fliken Infoga 4 Fliken Sidlayout 4 Fliken Referenser 4 Fliken Utskick 5 Fliken

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på http://www.sub.su.se/publicera/mallar-och-visuell-identitet.aspx

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

SIDNUMRERING I WORD. IT-avdelningen

SIDNUMRERING I WORD. IT-avdelningen SIDNUMRERING I WORD IT-avdelningen Hur man skapar sidnumrering i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion för dig som vill förstå varför och inte bara hur Tyvärr är sidnumrering i Word

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Så använder du wordmallarna i VIS

Så använder du wordmallarna i VIS Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (5) Så använder du wordmallarna i VIS Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Grafisk profil Region Norrbotten, SFS 2001:526 Om de statliga myndigheternas ansvar

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

StarOffice 7 Office Suite Grunder

StarOffice 7 Office Suite Grunder Kapitel 1 Introduktion till StarOffice 7 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-1 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Vad är Affärskommunikation

Vad är Affärskommunikation AFFÄRSKOMMUNIKATION Vad är Affärskommunikation Affärskommunikation är den kommunikation man har på arbetsplatsen med kunder leverantörer myndigheter och andra i omvärlden. Affärskommunikationen innefattar

Läs mer

Microsoft Word 2016 Grunder

Microsoft Word 2016 Grunder WORD 2016 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WORD Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Installation av mallen På en PC För att mallen ska kunna sparas på rätt ställe behöver datorn vara inställd på att visa dolda filer och mappar.

Läs mer

Användarinstruktion mallar i MS Office

Användarinstruktion mallar i MS Office Användarinstruktion mallar i MS Office Innehåll Användarinstruktion Word... 4 Användaruppgifter... 4 Mallknapp... 5 Formulär... 6 Funktion för att visa och dölja logotyp... 7 Färger och typsnitt... 7 Formatmallar...

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Lektion 5 MS Powerpoint

Lektion 5 MS Powerpoint Lektion 5 MS Powerpoint Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Powerpoint 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer