slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 1/13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13"

Transkript

1 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste funktionerna. Denna handledning är huvudsakligen framställd av IEl, MdH. Handledningen är en lathund som avslutas med några lämpliga övningsuppgifter. Skapa nytt dokument Innan du börjar skriva ett dokument skall du alltid planera upplägget för det du tänkt skriva. Ett lämpligt sätt är att kladda ner rubriker och skissa en layout på ett vanligt papper. När du planerat ditt upplägg är det dags att skapa ett nytt dokument. Detta gör du genom att välja alternativet Nytt under menyn Arkiv, eller trycka Ctrl + n. Där får du upp en lista med ett antal mallar du kan välja mellan. Dessa mallar innehåller olika förinställda alternativ för hur olika typer av dokument skall skrivas. Välj den mall som verkar passa bäst för det aktuella tillfället och tryck på OK-knappen. Mallen Tomt dokument motsvarar Words grundinställningar. I mallarna är typsnittet och textstorleken förinställda, men den inställningen är inte alltid den bästa. En rekommendation är att i löpande text använda typsnittet Times New Roman med storlek 11 och i rubriker använda Arial med storleken 16. Spara När du skapat ett nytt dokument får det alltid namnet på den första rubriken som du har i ditt dokument. För att dokumentet skall få det namn du önskar och placeras där du vill ha det, väljer du alternativet Spara som i Arkiv-menyn. Här anger du dokumentets namn i rutan Filnamn, och väljer sedan var på datorn dokumentet skall ligga. I rutan Filformat anger du vilket format du vill ha. Detta alternativ är redan förinställt på Word 6.0/95, vilket innebär att dokumentet du sparar får ett filformat så du kan öppna dokumentet på en annan dator där det finns äldre versioner av Word. Vilken disk dokumentet skall ligga på väljer du i rutan Spara i, och katalog väljer du själv genom att klicka dig fram till den aktuella katalogen. Nästa gång du skall spara räcker det att trycka på disketten som finns bland knapparna överst i Word, alternativt välja snabbtangenterna Ctrl + s eller i menyn Arkiv välja Spara slippa förlust av data om datorn skulle stanna.. Det är viktigt att spara ofta för att Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 1/13

2 Visningslägen I Word finns fyra olika sätt att se på det man skriver. Varje sätt är lämpat för ett specifikt område och därför är det bra att känna till alla fyra sätten. De olika visningslägena väljer du under Visa eller på knapparna på nedersta rullningslisten. Normal I detta läge visas texten mot en helt vit bakgrund. Detta läge är lämpligt när du sitter och skriver stora mängder med text och inte behöver se hur texten placeras på sidan. Texten visas i regel över hela skärmen. Disposition Disposition används vid själva upplägget av dokumentet samt vid omstuvning bland stycken. Ett dokument innehåller i regel tre olika slags rubriker. Varje rubrik får ett plus- eller minustecken på vänster sida som indikerar om det finns någon text eller underrubrik till den aktuella rubriken. Det går att visa eller dölja innehållet under rubriker med plus- eller minusknappen som kommer fram när du byter till dispositionsläge. Det går dessutom att flytta en rubrik upp eller ned bland de övriga rubrikerna. Detta gör du med pilknapparna på verktygsraden. Utskriftslayout Denna visningsform visar hur själva dokumentet kommer att se ut när man skriver ut det. På skärmen ser du den sida du arbetar med. Utskriftslayout är bra när du skall klistra in bilder i ditt dokument då du får en bra uppfattning om var bilden kommer att hamna i relation till texten. Webblayout Som du kanske redan känner till kan man skapa webbsidor i Word I webblayoutläget kan du se hur dina webbsidor kommer att se ut i en webbläsare utan att du behöver lämna Word. Ångra inmatning Om du någon gång under ditt arbete skulle råka utföra en felaktig inmatning som innebär att ditt dokument förstörs, går det nästan alltid att ångra det du gjort. Word stöder möjligheten att ångra de 100 senast utförda kommandona. För att ångra det du senast gjort väljer du under menyn Redigera, alternativet Ångra inmatning. Det är också möjligt att använda snabbtangenterna Ctrl + z. Om du efter att ha ångrat kommer på att det var bättre innan, kan du återgå och ta tillbaka det som var innan. Du väljer då alternativet Upprepa inmatning i menyn Redigera eller snabbtangenterna Ctrl + y. Tabulatorer I proportionell skrift har siffror och bokstäver inte samma bredd, så om du vill att text ska hamna rakt under varandra kan du använda tabulatorer. Att använda mellanslag för att få texten rak fungerar inte p.g.a. att bredden inte alltid är densamma. För att lägga till en tab går det att klicka med musen i det vita fältet ovanför dokumentet där du vill ha den. Det kommer då fram ett svart hörn som indikerar tabben. Det finns flera olika sorters tabbar vänster, höger och centerjusterade och kan väljas i rutan till vänster om linjalen. När du sedan skall flytta dig till tabulatorns läge använder du knappen på tangentbordet med två pilar på. Det gör att du flyttar fram dig till det läge tabben har. Om du inte har satt egna tabblägen finns det förinställda lägen. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 2/13

3 För att lägga till och justera tabbarna går det också att välja i menyn Format, alternativet Tabbar. Där är det dessutom möjligt att få tabbar understrukna samt ställa in avståndet på standardtabbar. Kopiera När du skall skriva samma sak flera gånger är det möjligt att kopiera det du tidigare skrivit. För att kunna göra det måste det du vill kopiera vara markerat. Det gör du genom att placera markören vid det du vill kopiera, hålla vänster skifttangent nedtryckt och flytta markören med piltangenterna. Det du flyttar över blir nu svartmarkerat och möjligt att kopiera. Det går också att markera med musen genom att placera markören vid det som skall markeras, hålla vänster knapp nedtryckt och flytta musen. När du lyckats markera det du vill kopiera väljer du under menyn Redigera, alternativet Kopiera, eller snabbtangenterna Ctrl + c. För att klistra in det du valt att kopiera placerar du markören där det skall stå, använder snabbtangenterna Ctrl + v eller går via Redigera-menyn, alternativet Klistra in. Kopiera från andra program Windows har ett snillrikt system som gör det möjligt att kopiera från ett program till ett annat. Det räcker därför i regel att markera det du vill kopiera i det ena programmet, byta till det andra och välja klistra in. Om du någon gång vill kopiera ett helt fönster kan du göra det genom att markera det fönster du vill kopiera och trycka ned snabbtangenterna Alt + Print Screen. Sedan är det bara att välja klistra in i ditt andra program och en kopia på fönstret kopieras dit. Infoga Att infoga innebär att klistra in en funktion i dokumentet. Om du infogar en funktion från ett annat program startas det programmet när du dubbelklickar på det infogade objektet med musen. Många småprogram följer med Word. Ett av dem är Microsoft Equation 3.0 där det går att göra snygga matematiska uppställningar. Även wordart är en bra applikation, där det går att vrida och ge text skuggor. Objekt Att infoga objekt är när du infogar från ett annat program. För att infoga väljer du i menyn Infoga, alternativet Objekt. Det kommer då fram en ruta där du kan välja vad du vill infoga. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 3/13

4 För dig är det bara att markera det du önskar infoga och klicka på OK-knappen. Oftast startar det program som hanterar det du valt att infoga, eller om det är en bild får du välja från disken vilken bild du skall ha. Beskrivningar När du infogar bilder eller har andra delar i texten du vill referera till är det lämpligt att infoga beskrivningar på det du senare skall hänvisa till. Innan du infogar placerar du markören där du vill ha beskrivningen och sedan väljer du i menyn Infoga, alternativet Beskrivning. Du får då fram en ruta där du kan välja vilken sorts beskrivning du vill ha. Beskrivningen antar alltid ett korrekt nummer som börjar från början på ditt dokument. Om du senare infogar en beskrivning mitt i dokumentet kommer alla numreringar att göras om automatiskt. Korsreferenser Som beskrevs ovan sker numrering och uppdatering av beskrivna objekt automatiskt. När du refererar till dessa objekt i texten bör dessa referenser också uppdateras automatiskt för en fortsatt korrekt hänvisning. Du infogar en korsreferens till det aktuella objektet genom att välja Infoga-menyn, alternativet Kors referens och få fram följande ruta. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 4/13

5 Där väljer du först vilken sorts objekt du vill referera till under Referenstyp. Därefter väljer du vilken del som ska klippas in där du skall ha din referens. Detta gör du under Referera till. Till sist väljer du vilket objekt av den aktuella sorten som du vill referera till under Till beskrivning. Index och förteckningar När man gör en större rapport eller redovisning skall det finnas med en innehållsförteckning i början av rapporten. Du kan självklart skriva en innehållsförteckning manuellt, men det är ett tidskrävande arbete. Som tur är finns en funktion i Word som gör allt jobb åt dig. För att Word skall förstå detta är man tvungen att ha vissa inställningar i dokumentet. Uppe i knappmenyn finns en liten ruta med texten Normal. Genom att klicka ner rullgardinen och välja Rubrik 1 kommer det du därefter skriver att klassas av Word som en rubrik, och således också hamna i innehållsförteckningen. Om du inte har med Rubrik 1 (eller någon av de andra rubrikerna, som alla är underrubriker) utan bara Normal kommer all text att tolkas som brödtext. När du byter till Rubrik# kan det hända att typsnittet ändras, vilket innebär att du blir tvungen att ändra tillbaka typsnittet. Att infoga en innehållsförteckning till dokumentet gör du enklast genom att ställa markören där du vill ha innehållsförteckningen, och sedan välja Infoga-menyn, alternativet Index och förteckningar. Då visas en dialogruta enligt nedan. Det finns tre olika flikar i rutan, där du kan välja Innehållsförteckning. Här visas exempel på hur din innehållsförteckning kan se ut. Det finns olika typer av utseende på innehållsförteckning. Klicka på Format och dra ner rullgardinen och gå genom listan och välj det alternativ som du önskar. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 5/13

6 Om du ändrar något i ditt dokument såsom lägga till ett nytt stycke med rubrik måste du uppdatera din innehållsförteckning. Detta gör du genom att ställa markören på innehållsförteckningen och trycka på höger musknapp. Då visas en dialogruta enligt nedan. Kryssa i Uppdatera hela tabellen och tryck därefter på OK-knappen. Din innehållsförteckning uppdateras nu automatiskt av Word. Sidbrytning När du skriver är det inte säkert att all text får plats på en sida. Word sköter därför automatiskt hanteringen när det blir fullt på en sida. Det kan då hända att en sådan brytning sker mitt i ett stycke eller någon annanstans där det inte är lämpligt. Det går därför att tvinga Word att börja på en ny sida. Detta gör du genom att i Infoga-menyn välja Brytning. Du får då fram följande dialogruta. Välj Sidbrytning och tryck på OK-knappen. En stor fördel med sidbrytning vid löpande text, är att endast text fram till sidbrytningen påverkas av ändringar i texten. Om du däremot inte har några sidbrytningar påverkas all text i dokumentet. Stycke Om du bara skriver en text utan att trycka på Enter kommer Word att automatiskt göra radbrytningar till dig. All text som är sammankopplad utan ett Enter kan kallas för ett stycke. För att urskilja sådana här stycken går det att ge dem lite längre avstånd till de rader som finns före eller efter själva stycket. Det går också att flytta in stycken lite i kanterna. För att göra dessa ändringar på ett stycke väljer du menyn Format, alternativet Stycke. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 6/13

7 Du får då fram ovanstående dialogruta. I rutan Avstånd före och Avstånd efter kan du ange avståndet före och efter stycket. Hårda och mjuka ENTER När du skriver text som skall ingå i ett stycke behövs ibland radbrytning och inte ett nytt stycke. Trycker du på SKIFT och ENTER samtidigt får du ett så kallat mjukt Enter. Ett hårt Enter är en vanlig Enter-tryckning. Ett sådant Enter gör att text som skrivs kommer att tillhöra ett nytt stycke. Punkt och numrerad lista När du skall räkna upp en mängd saker i en text, blir det överskådligt om det står i en lista. Word har ett flertal olika listsorter inbyggt som det är möjligt att välja ur. För att få fram vilka alternativ som finns väljer du Format-menyn, alternativet Punkter och numrering. I sidan som kommer fram finns en flik för varje typ av lista som existerar. Varje typ har i sin tur åtta olika alternativ. Det går också att skapa en egen definierad lista eller ändra i en redan existerande lista, genom att markera önskad lista och sedan trycka på Anpassa. När du markerat listan du vill ha väljer Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 7/13

8 du OK-knappen, så du kommer tillbaka till dokumentet. Det har nu skapats en lista i dokumentet. Allt du skriver fram till ett mjukt Enter kommer att hamna under det första alternativet. För att få nästa objekt i listan gör du bara ett hårt Enter. För att avsluta en lista gör du ytterligare ett Enter så en tom post kommer fram, tar fram rutan som du använde när du skapade listan och väljer den lista som det står Ingen i. Listan kommer då att avslutas. Microsoft Equations Microsoft Equations är en programvara som kan hantera matematiska formler på ett snyggt och trevligt sätt. För att infoga en matematisk formel skall du använda Infoga-menyn, alternativet Objekt. Du får då upp en dialogruta med olika alternativ, markera Microsoft Equation 3.0 och tryck på OK-knappen. Du får nu upp ett nytt fönster med en rad olika matematiska tecken och kan skriva matematiska formler på ett snyggt och förståeligt sätt. Formler skrivs in via tangenttryckningar samt genom att välja ur symbol- och mallmenyn. OBS! Mellanslag används inte, Equation Editor gör själv mellanslag där det behövs. För att redigera en formel är det bara att peka med muspilen på formeln och sedan dubbelklicka. Formatmallar En formatmall beskriver för Word hur den skall hantera typsnitt, storlek, styckesindelningar, rubriker osv... Du kan självklart ändra i formatmallen och på detta sätt bygga upp din egen personliga stil i ett dokument. Vad har man då för nytta av att kunna ändra i formatmallen? Man vill ha samma typsnitt på brödtexten och rubrikerna Ändra i tabulatorn Konfigurera dina stycken Fördefiniera språk Ramar Man kan visserligen ändra alla dessa olika punkterna för sig ute i Word, men detta leder väldigt ofta till att något börjar strula. Om man däremot vill vara säker på att allt fungerar som det skall, bör man istället ändra i formatmallen. Välj nu Format i huvudmenyn, alternativet Formatmall, och du får fram en dialogruta (se bild nedan). Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 8/13

9 Det finns tre viktiga saker att lägga märke till i dialogrutan. Formatmall, Exempel och menyn Ändra är viktiga att behärska. För att kunna ändra på en formatmall måste du först välja vilken du vill ändra på. Detta gör du genom att markera den i den vänstra rullgardinsrutan. Om formatmallen du vill ändra på inte finns i rutan kan du klicka på Visa- rullgardinen, alternativet Alla formatmallar. När du nu markerat din formatmall kan du konfigurera den genom att trycka på knappen Ändra. Du får då upp en ny dialogruta (se bild nästa sida). Du använder nu knappen Format och väljer sedan det alternativ som du vill ändra på. Du kan också skapa en egen formatmall genom att använda knappen Ny. Sidhuvud och sidfot Som du ser i detta häfte går det att lägga text precis i ovan- och nederkant på sidorna. Detta kallas sidhuvud och sidfot. De finns alltid med i alla dokument men är inte aktiverat som standard. För att aktivera dem väljer du Visa-menyn, alternativet Sidhuvud och sidfot. Du byter då automatiskt till visningsläget utskriftslayout och ett streckat område överst på sidan blir markerat. Det kommer också fram en ruta med lite knappar i. Dessa knappar är funktioner du kan lägga in, exempelvis sidnumrering och datum. Knappen skiftar mellan sidhuvudet och sidfoten. Om du använder tabulatorn märker du Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 9/13

10 att det finns 3 olika lägen. Det första läget skriver från vänsterkanten och in mot mitten på sidan. Det andra skriver centrerat runt sidans mitt, och det tredje skriver från högerkanten mot sidans vänsterkant. Förhandsgranska När du skrivit flera sidor med text eller bara vill se hur en bild passar in på en sida utan att behöva skriva ut det på skrivaren kan Word visa en förminskad bild av sidan. För att se detta trycker du på knappen med ett papper och ett förstoringsglas. Det går också att välja Förhandsgranska under menyn Arkiv. Den aktuella sidan kommer då att visas som ett helt papper. Med hjälp av rullningslisterna kan du byta till den sida du vill se på. Muspekaren byts också ut mot ett förstoringsglas. Detta använder du om du vill titta närmare på ett område. Du vänsterklickar med musen bara på det du vill se och får då en förstorad bild på det aktuella området. För att komma tillbaka klickar du bara en gång med höger musknapp, och för att återgå till vanligt visningsläge väljer du Stäng bland knapparna överst på sidan. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 10/13

11 Stavningskontroll Det är lätt att stava fel. Därför finns det i Word en automatisk stavningskontroll. Denna består av en stor ordlista där nästan alla svenska ord finns med. För att göra en kontroll av det du skrivit trycker du lättast på F7-knappen överst på tangentbordet. Word kommer då att läsa igenom texten och när Word inte känner igen ett ord kommer nedanstående dialogruta fram. Du kan oftast välja bland lite olika förslag som Word tror att det ska stå. Du kan behålla det du skrivit eller byta till något av Words förslag. Det går också att byta till något helt annat genom att skiva in det i rutan högst upp och sedan trycka på knappen Ändra. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 11/13

12 Tabeller När du vill samla en mängd data på ett snyggt sätt ser det bra ut med en tabell. För att skapa en tabell väljer du Tabell-menyn och tar där Infoga och sedan Tabell. Följande dialogruta visas. Du får bestämma hur stor din tabell skall vara genom att fylla i rutorna för antalet kolumner och rader. Det skapas nu en tabell i dokumentet som det går att fylla i. För att senare byta typ av tabell kan du placera markören var du vill i tabellen och välja i Tabell-menyn, alternativet Tabellformat. Du får fram en ruta där du kan välja bland olika inställningar för tabellen med rubriker o.s.v. Avslutningsvis Till sist vill vi poängtera att det som står nämnt om Word i detta kompendium bara är en kortfattad presentation av Word. Det absolut lättaste sättet att lära sig nya funktioner är fråga den inbyggda hjälpen ( Gemet ) och att därefter prova sig fram och se vad som händer när du väljer olika alternativ. Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 12/13

13 Uppgifter 1 Skapa ett nytt dokument och skriv in följande text. Namn Gatuadress Postadress Välkommen till Word 9 för Windows. Du skall nu träna lite på att skriva in text i ett ordbehandlingsprogram, samt grundfunktionerna i Word. Vi hoppas att du kommer att lära dig något nytt och att det blir givande. Lycka till!! 2 Byt plats på rad 4 och raderna 5,6,7 med hjälp av att kopiera och klistra in. 3 Spara filen på lämpligt ställe på D: \ eller din hemmakatalog 4 Skapa ett nytt dokument. Ställ in tabbar på följande positioner. Vänsterställd tab vid 6 cm. Högerställda tabbar vid 3 och 11 cm. Skriv in nedanstående text. Pris Moms Pris exkl. moms inkl moms Stöd % Stol " Lampa " Skiva " Bord " Starta programmet Paintbrush och rita något. Prova att klippa och klistra mellan de två olika programmen. 6 Börja att skriva en rapport inom valfritt ämne. Du ska börja i dispositionsläge och lägga upp rubriker och underrubriker. Prova gärna att flytta rubrikerna i förhållande till varandra. Gå över till normalt visningsläge och skriv lite text mellan rubrikerna. Använd förhandsgranska för att kunna placera in lämpliga sidbrytningar. Prova att infoga en innehållsförteckning och se hur den ser ut. 7 Skriv in följande formler med hjälp av Equation Editor: 2π y = cos xdx π y= 36x 2 π 2π ( 2 4 ) x x dx 0 β = i= i Filnamn:hur använda word.doc Version: :50 sida 13/13

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Uppgift 1 Denna uppgift består av två steg där du i första steget ska skapa formatmallar som sedan används i steg två för att skapa ett dokument.

Uppgift 1 Denna uppgift består av två steg där du i första steget ska skapa formatmallar som sedan används i steg två för att skapa ett dokument. Laboration Word Syfte Syftet med denna laboration är att skapa en dokumentmall som sedan kan användas till framtida arbeten på det Kognitionsvetenskapliga programmet. Uppgift 1 Denna uppgift består av

Läs mer

Word. En lathund. Uppbyggd under utbildning!

Word. En lathund. Uppbyggd under utbildning! En lathund Uppbyggd under utbildning! Innehållsförteckning Förord... 2 Enter... 2 Formatmallar... 2 Skapa egna... 2 Markera text och stycke... 3 Tabeller vs tabbar... 4 Tabbar... 4 Tabeller... 4 Programinställningar...

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25

Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25 Vad är en formatmall? 25-1 Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25 I en lättläst bok märks inte typograf in om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typograf

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Lathund för avhandlingsmallen i serien Linnaeus University Dissertations

Lathund för avhandlingsmallen i serien Linnaeus University Dissertations Lathund för avhandlingsmallen i serien Linnaeus University Dissertations Inledning Syftet med att använda avhandlingsmallen är dels att det sparar dig mycket tid, om formatmallarna används på rätt sätt,

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Visningslägen Innehållsförteckning Kursintroduktion Hämta övningsfiler Skärmbilden Redigera inskriven text Tangentbordet Flytta och kopiera text

Visningslägen Innehållsförteckning Kursintroduktion Hämta övningsfiler Skärmbilden Redigera inskriven text Tangentbordet Flytta och kopiera text sid 1 Innehållsförteckning Kursintroduktion Hämta övningsfiler Skärmbilden Standardverktygsfältet: Standardverktygsfältet: Formateringsverktygsfältet: Formateringsverktygsfältet: Ändra skärmbildens utseende

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer Bryt ditt Magnus Hultman musberoende! Kortkommandon för alla situationer I samarbete med: Word Word är förmodligen det mest använda programmet, även om Internet Explorer och Outlook närmar sig i användningsgrad.

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan.

Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan. Laboration Word Syfte Syftet med denna laboration är att skapa en dokumentmall som sedan kan användas till framtida arbeten på det Kognitionsvetenskapliga programmet. Med mallar så är all formatering redan

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Så använder du wordmallarna i VIS

Så använder du wordmallarna i VIS Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (5) Så använder du wordmallarna i VIS Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Grafisk profil Region Norrbotten, SFS 2001:526 Om de statliga myndigheternas ansvar

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Lektion 5 MS Powerpoint

Lektion 5 MS Powerpoint Lektion 5 MS Powerpoint Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Powerpoint 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet En av de nya funktionerna i In Print version 2.8 är att det blir möjligt för dig att kostnadsfritt

Läs mer

Instruktioner till Styckeformattexten

Instruktioner till Styckeformattexten Instruktioner till Styckeformattexten Öppna G:\Uppgiftsmapp\ove\Openoffice\Writer\Forts\2 Styckeformat råtext.odt Välj Arkiv, Spara som. Spara i Mina Dokument Markera översta raden. Ställ in Teckensnitt

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer