Fullmäktige Sida 1 / 57

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57"

Transkript

1 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 1 / 57 Sammanträde Tid måndag kl Paus kl , Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande (Saml) Anitra Ahtola (Saml) Kaisa Alaviiri (Saml) Abdirahman Ali (SDP) Kurt Byman (Sannf och Obundna) Simon Elo (Sannf och Obundna) Tiina Elo (Gröna) Mikael Eriksson (SFP) Christina Gestrin (SFP) Fred Granberg (SFP) Simo Grönroos (Sannf och Obundna) Maria Guzenina-Richardson (SDP), avlägsnade sig kl , ersattes av Liisa Kivekäs Henri Haaksiala Carl Haglund (SFP), avlägsnade sig kl Heli Halava (Gröna) Martti Hellström (SDP) Sirpa Hertell (Gröna), avlägsnade sig kl Mikko Hintsala (C) Inka Hopsu (Gröna) Johanna Horsma Kari Kuusisto (Saml) Seppo Huhta (Sannf och obundna) Saara Hyrkkö (Gröna) Jaana Jalonen (Saml) Ulf Johansson (SFP) Maria Jungner (SDP), avlägsnade sig kl , ersattes av Harriet Klar-Nykvist Arja Juvonen (Sannf och Obundna), anlände kl efter behandlingen av 39, avlägsnade sig kl , ersattes av Kari Pajunen Kaarina Järvenpää (KD), avlägsnade sig kl medan 31 behandlades, ersattes av Kaija Kalliola, avlägsnade sig kl , då Kaarina Järvenpää återvände Tuija Kalpala (Saml) Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Pia Kauma (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Laura Kiijärvi Jouni Mykkänen (Saml) Hanna Kiljunen (Saml), avlägsnade sig kl Jukka Kilpi (Sannf och Obundna) Kalevi Kivistö (VF)

2 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 2 / 57 Ari Konttas (Saml) Katja Lahti (Gröna) Teemu Lahtinen (Sannf och Obundna) Mia Laiho (Saml) Antero Laukkanen (KD) Sanna Lauslahti (Saml) Ville Lehtola (Saml) Kai Lintunen (Saml) Kirsi Louhelainen Päivi Salli (Gröna) Leena Luhtanen (SDP) Jasminiitta Lumme (SDP) Markku Markkula (Saml) Kristiina Mustakallio (Saml) Mari Nevalainen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna), anlände efter namnuppropet Marika Niemi (Saml) Kimmo Oila Jan Holst (Saml) Johanna Paattiniemi (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Henna Partanen (Gröna) Mikko Peltokorpi (Saml) Susanna Rahkonen (Gröna), anlände kl efter behandlingen av 39 Yrjö Rossi (C) Veera Ruoho (Sannf och Obundna) Heikki Seppä (Saml) Veikko Simpanen (SDP) Markku Sistonen (SDP) Timo Soini Petri Pulkkanen (Sannf och Obundna) Seppo Sonkeri (Sannf och Obundna), avlägsnade sig kl , ersattes av Leo Hiltunen Jouni J. Särkijärvi (Saml) Tarja Tallqvist (SDP) Kurt Torsell (SFP) Kari Uotila (VF) Paula Viljakainen (Saml) Henrik Vuornos (Saml), avlägsnade sig kl Johanna Värmälä (SDP) Kirsi Åkerlund (Saml) Saija Äikäs (Saml) Övriga närvarande Karhunen Paula Kerola Hannele Myllärniemi Jyrki Jukka Mäkelä Juha Metso representant för ungdomsfullmäktige, avlägsnade sig kl medlem i stadsstyrelsen medlem i stadsstyrelsen stadsdirektör omsorgsdirektör

3 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 3 / 57 Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Reijo Tuori Satu Tyry-Salo Sutinen Päivi Mari Immonen Riitta-Liisa Kammonen bildningsdirektör teknisk direktör affärsverksdirektör finansieringsdirektör kommunikationsdirektör tjänsteutvecklingsdirektör stadssekreterare stadssekreterare, sekreterare Förhinder hade meddelats av följande ledamöter och ersättare Johanna Horsma Laura Kiijärvi Kirsi Louhelainen Kimmo Oila Timo Soini

4 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 4 / 57 Underskrifter Markus Torkki ordförande Riitta-Liisa Kammonen sekreterare Justering Protokollet justerat och godkänt: Leena Luhtanen Antero Laukkanen Protokollet framlagt Enligt kungörelsen av den 29 april 2014 var protokollet offentligt framlagt på adressen Stationsgränden 2 C, 4 våningen, Esbo centrum den 30 april 2014.

5 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 5 / 57 Ärenden Paragraf Bilagor Rubrik Sida 39 Konstaterande av sammanträdets laglighet och 6 beslutförhet 40 Val av protokolljusterare Beviljande av stadens proprieborgen till Espoon Kiekkoilun 8 Tuki ry för lån för byggande av en ishall i Vermo Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån 13 samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen 43 Ändring av lokalcentralens investeringsanslag i budgeten Godkännande av Esbo stads program för kulturell 24 mångfald Godkännande av bostadsprogrammet Motion om boende till skäligt pris Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av 41 överbliven mat i Esbo 48 Fråga om daghemmens och skolornas behov av sanering 47 och ersättande lokaler samt om att förebygga problem med inneluften 49 Motioner inlämnade vid sammanträdet 54

6 Esbo stad Protokoll 39 Fullmäktige Sida 6 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Beslut Redogörelse Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 14.

7 Esbo stad Protokoll 40 Fullmäktige Sida 7 / Val av protokolljusterare Beslut Till protokolljusterare valdes Leena Luhtanen (SDP) och Antero Laukkanen (KD).

8 Esbo stad Protokoll 41 Fullmäktige Sida 8 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen till Espoon Kiekkoilun Tuki ry för lån för byggande av en ishall i Vermo Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Kiekkoilun Tuki ry på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen. 3 beslutar att Espoon Kiekkoilun Tuki ry håller byggnadsobjektet försäkrat till sitt fulla värde hela den tid som borgen gäller.

9 Esbo stad Protokoll 41 Fullmäktige Sida 9 / 57 4 beslutar att staden som kontrasäkerhet för borgen ska få en inteckning som är 1,3 gånger så stor som det lånebelopp för vilket borgen ges. 5 Som motsäkerhet kräver staden dessutom att Espoon Kiekkoilun Tuki ry och medlemsföreningarna avtalar följande: Föreningens medlemsföreningar Blues Juniorit Blues Juniors ry, Espoon Kiekkoseura ry och Espoon Palloseuran Jääkiekko ry förbinder sig att gemensamt ansvara för föreningens lån och ger sitt samtycke till att stadens eventuella bidrag till föreningarna utjämnar de lånerater som staden betalar på grund av sin borgen. att en garantiprovision på 0,1 procent per år räknat på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 6 att borgensförbindelsen kan undertecknas först efter att hyreskontraktet undertecknats. Behandling Järvenpää anmälde jäv och att hon inte deltar i beslutsfattandet. Hertell lämnade följande förslag till hemställan: "Fullmäktige hemställer att det i avtalen mellan staden och idrottsföreningar och liknande föreningar, såsom Espoon Kiekkoilun Tuki ry, i fortsättningen skrivs in en punkt som tryggar likställda möjligheter till träning och tävling för alla ifrågavarande grenar." Rossi m.fl. understödde Hertells förslag. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt. Därefter behandlades förslaget till hemställan. Ordföranden frågade om Hertells förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste rösta. Ordföranden föreslog att de som understöder Hertells förslag röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. I omröstningen godkände fullmäktige Hertells förslag till hemställan med 38 röster mot 14 samt 21 blanka och 2 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

10 Esbo stad Protokoll 41 Fullmäktige Sida 10 / 57 Dessutom godkände fullmäktige följande hemställan: - Fullmäktige hemställer att det i avtalen mellan staden och idrottsföreningar och liknande föreningar, såsom Espoon Kiekkoilun Tuki ry, i fortsättningen skrivs in en punkt som tryggar likställda möjligheter till träning och tävling för alla ifrågavarande grenar. Bilaga Redogörelse 1 Äänestyslista 41 Espoon Kiekkoilun Tuki Ry ansöker om proprieborgen av Esbo stad för lån för byggande av en ishall på stadens hyrestomt i Bergans. Byggarbetena ska påbörjas senast och lokalerna ska tas i bruk senast Espoon Kiekkoilun Tuki ry har som syfte att utveckla och upprätthålla medlemsföreningarnas hobbymöjligheter och tävlingsverksamhet inom issport i sitt verksamhetsområde i Esbo. Föreningen stödjer medlemsföreningarnas verksamhet och fungerar som en föreningslänk mellan föreningarna. Föreningen koordinerar medlemsföreningarnas träningstider i sina egna och Esbo stads ishallar samt upprätthåller relationer till Esbo stads idrottstjänster och övriga intressenter och beslutsfattare inom ishockey. Föreningens medlemsföreningar är: Blues Juniorit Blues Juniors ry, Espoon Kiekkoseura ry och Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. För sin verksamhet har föreningen hyrt tomter av Esbo stad i Esbovikens, Dalsviks, Alberga och Mattby idrottspark och byggt fyra träningsishallar under åren Träningsishallarna har sex banor, medan Reebok Areenan i Alberga och träningsishallen i Mattby har två. Esbo stad har gått i borgen för lån för tidigare projekt och saldot för lånen var 4,5 miljoner euro Av dessa förfaller 2,5 miljoner euro till betalning om mer än fem år. Ishallen ska byggas på Esbo stads arrendetomt i kvarter i stadsdelen Alberga (51). I detaljplanen är tomten en Y-tomt som har reserverats för offentligt byggande och Kiekkoilun Tuki ry har lämnat in en ansökan om planeringsreservering för tomten. Ansökan behandlas i stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion Byggrätten för tomten är kvadratmeter och i planutkastet har det placerats sammanlagt kvadratmeter idrottslokaler på tomten. I planutkastet finns förutom lokaler för issport också lokaler för andra idrottsgrenar, såsom gymnastik. Enligt planutkastet som Kiekkoilun Tuki ry har låtit utarbeta är kostnadsberäkningen för ishallen euro. Finansieringen ska genomföras på följande sätt:

11 Esbo stad Protokoll 41 Fullmäktige Sida 11 / 57 Egna tillgångar Bidrag Lån euro euro euro Bildningssektorn har gett sitt utlåtande om projektet: "Träningshallens föreslagna placering i stadsstrukturen är bra med tanke på tillgängligheten. Funktionellt sett kompletterar hallen den mångsidiga helheten av idrottsmöjligheter som Alberga idrottspark, Vermo travbana, Alberga simhall och Albergas idrottsinriktade gymnasium bildar. Ishallen i Vermo ska bl.a. ersätta Kiekkoilun Tuki ry:s träningsishall i Dalsvik och klargöra planeringen av området för ishallens del som ingår i stadens investeringsprogram. Om staden genomför ett nybygge för den sammanhållna grundskolan i Bergans som ingår i investeringsprogrammet i närheten av ishallen kan skolan möjligen utnyttja träningshallens gymnastiksal. Det finns ingen godkänd behovsutredning eller projektplan för skolan och i detaljplaneberedningen finns tillsvidare olika alternativ för placeringen av skolan. Skolornas användning av träningshallens lokaler förutsätter också ett avtal med mellanuthyraren affärsverket Lokalcentralen. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige: 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Kiekkoilun Tuki ry på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts

12 Esbo stad Protokoll 41 Fullmäktige Sida 12 / 57 Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen. 3 beslutar att Espoon Kiekkoilun Tuki ry håller byggnadsobjektet försäkrat till sitt fulla värde hela den tid som borgen gäller. 4 beslutar att staden som kontrasäkerhet för borgen ska få en inteckning som är 1,3 gånger så stor som det lånebelopp för vilket borgen ges. 5 Som motsäkerhet kräver staden dessutom att Espoon Kiekkoilun Tuki ry och medlemsföreningarna avtalar följande: Föreningens medlemsföreningar Blues Juniorit Blues Juniors ry, Espoon Kiekkoseura ry och Espoon Palloseuran Jääkiekko ry förbinder sig att gemensamt ansvara för föreningens lån och ger sitt samtycke till att stadens eventuella bidrag till föreningarna utjämnar de lånerater som staden betalar på grund av sin borgen. att en garantiprovision på 0,1 procent per år räknat på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 6 att borgensförbindelsen kan undertecknas först efter att hyreskontraktet undertecknats. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

13 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 13 / / /2012 Stadsstyrelsen Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning och upplysningar: Maarit Vierunen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 att höja stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: användningsändamål byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 690 miljoner euro så att summan kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringssystem. Lånetid: Räntegrund: Amorteringar: Högst 35 år sedan lånets första post har lyfts. Finansieringen kan ha antingen en fast eller rörlig ränta. Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst 5 friår efter att den första låneposten för varje lån eller lånepost har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som säkerhet för Länsimetro Oy:s lån, som nämns i punkt 1 på följande sätt - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker säkerheten för hela det lånebelopp för vilket borgen ges 3 beslutar att en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo uppbärs för borgen. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivat. 4 beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen.

14 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 14 / 57 Behandling Byman framställde följande förslag till återremiss: "Fullmäktige återremitterar ärendet för ny behandling så att fullmäktige föreläggs en pålitlig utredning om - överskridningen av kostnadsförslag i olika skeden - verkningarna på stadens ekonomi och på förmågan att klara sina förpliktelser av de lån som staden går i borgen för - en plan för amortering av lånen och med vilka medel - lönsamheten av en metro som tar slut i Mattby - Västmetroprojektets risker - kostnaderna för staden av metrotrafiken och hur staden ämnar täcka kostnaderna Dessutom vore det bra med aktuell information om - när Västmetron kommer att vara färdig - när trafiken i verkligheten kommer att inledas - vilken myndighet som är ansvarig för metrotrafiken som sträcker sig över kommungränsen - en riskanalys av automationen, leveransen av nya metrotåg och uppfyllandet av myndigheternas krav. Byman bad om att hans bilaga "Länsimetron kustannukset" antecknas i protokollet. Ordföranden noterade anteckningen i protokollet. Huhta understödde Bymans förslag till återremiss. Ordföranden konstaterade att det förelåg ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla remissförslaget. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till återremiss röstar ja och de som motsätter sig förslaget röstar nej. Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Fullmäktige förkastade remissförslaget med 62 röster mot 11, 1 blanka och 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt. Beslut Fullmäktige:

15 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 15 / 57 Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 2 Bymanin pöytäkirjamerkintä, Länsimetron kustannukset 3 Äänestyslista 42 - Tilinpäätös 2013 Borgensfullmakten föreslås justeras så att den täcker ändringarna som beror på förseningarna som uppstod i startskedet på grund av klagomål, kostnaderna för byggande som blev högre än väntat, färdigställandet av stationen i Ängskulla och byggandet av en bussterminal i Mattby enligt detaljplaneändringen som skedde under projektet, inberäknat finansieringskostnaderna. Dessutom har man i fullmakten förberett sig på att täcka underskottet som beror på dröjsmålet i utbetalningen av statsandelar för år Som reservering inkluderar totalkostnaderna också en borgensfullmakt för att täcka oförutsedda kostnader. Fullmäktige beslutade att som stomlösning för kollektivtrafiken i södra Esbo välja en metro mellan Gräsviken och Mattby som helt går i tunnel. För att genomföra projektet har Esbo och Helsingfors grundat det ömsesidiga fastighetsbolaget Länsimetro Oy, som infördes i handelsregistret Esbo äger 72 procent och Helsingfors 28 procent av bolaget. Samtidigt undertecknade städerna ett avtal om frågor i anslutning till förvaltningen av bolaget och fördelningen av kostnaderna. Kostnadsansvaret för att täcka och finansiera de kostnader som byggandet av infrastrukturen förorsakar fördelas enligt principen för åsamkarens ansvar (ansvaret upphör vid stadsgränsen). Kostnaderna i byggnadsskedet bestäms å ena sidan av byggnadskostnader på Esbo stads område och å andra sidan av byggnadskostnader på Helsingfors stads område. Om kostnaderna gäller metroavsnitten både på Esbos och Helsingfors sida, delas kostnaderna geografiskt mellan Esbo och Helsingfors, om inte parterna kommer överens om någon annan grund för fördelningen. Beslut om byggandet och finansieringen av Västmetron Fullmäktige beslutade för Esbos del om byggande och finansiering av Västmetron Som grund för behandlingen användes Länsimetro Oy:s projektplan och ställningstagandet i statens rambudget för statens finansiering. Fullmäktige beslutade bl.a. 1 att uppmana Länsimetro Oy att fortsätta planeringen av metron och att genomföra projektet enligt de föreslagna principerna så att

16 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 16 / 57 kostnadskalkylen enligt projektplanen sammanlagt uppgår till 713,6 miljoner euro (moms 0 procent, jordbyggnadskostnadsindex 131,5 poäng/oktober 2007) och Esbos andel av kostnaderna uppgår till 355,3 miljoner euro (moms 0 procent), då statens andel av de totala kostnaderna är 30 procent 2 att Esbos andel av projektet finansieras med stadens budgetmedel i planeringsskedet och i byggnadsskedet med bolagets lån, som staden går i borgen för. Fullmäktige beviljade stadens proprieborgen för bolagets lån på högst 400 miljoner euro och för de derivat som används för att skydda lånen. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde om en höjning av proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån för de derivat som används för att skydda lånen: 1 att höja stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Användningssyfte Byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 490 miljoner euro så att summan kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringssystem. Lånetid: Räntegrund: Amorteringar: Högst 35 år sedan lånets första post har lyfts. Finansieringen kan ha antingen en fast eller rörlig ränta. Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst 5 friår efter att den första låneposten för varje lån eller lånepost har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som säkerhet för Länsimetro Oy:s lån, som nämns i punkt 1 på följande sätt - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker säkerheten för hela det lånebelopp för vilket borgen ges 3 beslutar att en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo uppbärs för borgen. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivat. 4 beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Genomförande av projektet Länsimetro Oy har fortsatt att planera och genomföra projektet enligt fullmäktiges beslut.

17 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 17 / 57 Anskaffningarna för Västmetron konkurrensutsätts enligt konkurrenslagstiftningen. Ur upphandlingssynpunkt hör projektet till specialsektorer (lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007). Avtalen om byggnadsplanerna 2009 ingicks i februari och planeringen fortsätter fortfarande för fullt. Västmetron blir en automatmetro. Automatiseringen av den nuvarande metron har inletts och Västmetrons styrsystem kommer att vara detsamma. Ett avtal har ingåtts om automatiseringen. Byggnadsarbetena inleddes i Gräsviken i november 2009 och tunnlarna sprängdes De sista sprängningsentreprenaderna blir klara sommaren Stationernas byggnadsentreprenader pågår med undantag av Ängskulla station. Esbo fullmäktige beslutade i oktober 2013 om färdigställandet av Ängskulla station inom samma tidtabell som resten av projektet. Arbetet med tunnelkonstruktionerna pågår för hela projektets del. Likaså byggs schakt för ventilation och nödutgångar. Täckandet av banan börjar i slutet av år I det sista skedet ska rälsen och automatstyrningen installeras och provanvändningen och provkörningen utan passagerare ske. Målet är att få byggarbetet klart till slutet av år Provkörningen börjar våren Av projektets kostnader är ungefär 93 procent bundna. Stora enskilda upphandlingar är inte längre att vänta då byggnadsentreprenören för Ängskulla station valdes Separata upphandlingar görs ännu för bl.a. stationernas fastighetsövervakningssystem, ett passerkontrollsystem, toalettmoduler, ett låssystem, VIRVE-nät (myndighetskontakter), belysningsanskaffningar för allmänna lokaler, övervakningskameror, ett nödtelefonsystem, möbler och utrustning för de allmänna lokalerna. Finansiering Enligt fullmäktiges beslut tar bolaget lån mot städernas borgen för att täcka kostnaderna i byggnadsskedet. För tillfället har bolaget lyft lån för 460 miljoner euro av vilket Esbos andel är 72 procent. Varje lånepost upphandlas separat mellan finansinstitut som har kapacitet för långa lånetider ingicks ett ramavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB), i vilket EIB förband sig till att låna 450 miljoner euro och NIB 120 miljoner euro till bolaget. Förutom dessa har Kommunfinans Abp deltagit i anbudsförfarandet. Av de nuvarande lånen har 310 miljoner euro lyfts från EIB och 150 miljoner euro från Kommunfinans Abp. Statsbidragen betalas retroaktivt en gång om året. Den högsta summan för statens understöd justeras enligt tidpunkten för betalningen av understödet och jordbyggnadskostnadsindex (Maku 2000, jämförelseobjekt 10/2007 och poängtalet 131,5. Poängtalet 1/2014 är 159,6). För de sammanlagda kostnaderna har man fått 30 procent av statsbidragen till slutet av år 2013.

18 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 18 / 57 Hittills har de realiserade kostnaderna överskridit kostnadskalkylen. Orsaken till höjningen av kostnadsnivån har varit tilläggskostnaderna som bergskvaliteten medfört. De har stigit med cirka 40 miljoner över prognosen. För stationernas byggnadsentreprenader har marknadspriset varit högre än väntat. Kostnadsförslaget för byggnadsentreprenaderna för stationerna på Esbos sida har överskridits med 46 miljoner euro. En betydande faktor bakom kostnadsökningen för stationerna är att stationernas alla ingångar är tillgängliga, med andra ord har de alla ett par hissar. Dessutom blev det klart vid mätningarna som gjordes vid rökventilationssimuleringarna att behovet av luftintag är nästan dubbelt så stort som väntat. Förslaget om borgen som nu behandlas bygger på projektets slutliga kostnadsprognos där en kostnadskalkyl på 713,6 (Maku 10/2007 poängtal 131,5) enligt projektplanen har justerats enligt den beräknade indexförändringen. Indexförändringen har beräknats till slutet av år 2015 då projektet blir klart. Dessutom har man i borgensfullmakten berett sig på en tilläggskostnad av att färdigställa Ängskulla station som beräknas vara 34 miljoner euro. Mattbys bussterminal genomförs inuti metrocentrumet enligt modellen för Kampen istället för utomhus, vilket var förslaget i projektplansskedet. Terminalen grundar sig på stadens detaljplan för metrocentrumet. Detaljplanen vann laga kraft Tilläggskostnaderna för terminalen är 15,6 miljoner euro. Dessutom behövs borgensfullmakten för att täcka statsandelen för år Statsandelen som grundar sig på kostnaderna för år 2015 betalas till städerna i efterskott i början av år Statsandelsprognosen för år 2015 för hela projektet är 54 miljoner euro, av vilket Esbos andel är ungefär 39 miljoner euro. Att tillfälligt täcka statsandelen för år 2015 görs enligt planerna med ett kortfristigt lån som återbetalas så fort man får statsfinansieringen. Finansieringskostnaderna för slutskedet av byggandet har uppskattats till sammanlagt 55 miljoner euro inklusive räntekostnaderna som orsakas av ränteskyddet. Av projektets lån är 56 procent ränteskyddade. Av detta är Esbos uppskattade andel 41 miljoner euro. Helsingfors beredde sig i sitt eget beslut på oförutsedda kostnader med en post på 10 miljoner euro. Motsvarande post med beaktande av städernas andel av betalningsansvaret är för Esbos del 25 miljoner euro, som föreslås inkluderas i borgensfullmakten. Utgående från det ovan nämnda är behovet av borgensfullmakten som riktas till Esbo 690 miljoner euro. Den tidigare borgensfullmakten ökas med 210 miljoner euro, av vilket finansieringskostnadernas andel är ovan nämnda 41 miljoner euro, andelen som lånas 39 miljoner euro samt andelen för färdigställandet av Ängskulla station och utvecklandet av Mattbys terminal sammanlagt 50 miljoner euro och reserveringen för oförutsedda kostnader 25 miljoner euro. - finansieringskostnader 41 miljoner euro finansiering av statsandelen för år miljoner euro

19 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 19 / 57 - färdigställande av Ängskulla station 34 miljoner euro - genomförande av terminalen i Mattby enligt planen 16 miljoner euro - reservering för oförutsedda kostnader 25 miljoner euro - byggkostnader (statens bidrag avdraget) 535 miljoner euro Behovet av borgensfullmakten sammanlagt 690 miljoner euro Bolaget har tagit ut långfristiga lån på 30 år. Lånekostnadernas nivå har varit ovanligt låg trots de långa lånetiderna. Den rådande låga räntenivån sänker projektets finansieringskostnader betydligt under byggtiden. Hittills har den genomsnittliga räntan för de lån som tagit ut varit 3 månaders euribor + 0,546 procent. Ränteswapavtalens genomsnittliga ränta är 2,383 procent. Borgensförbindelser Ännu återstår cirka två år av genomförandet av projektet. Projektets helhetskostnader påverkas under denna tid av marknadspriser och schemaläggningen i olika byggnadsskeden. Om projektet ska kunna avancera utan störningar och en total finansiering ordnas föreslås att borgen höjs till högst 690 miljoner euro. För organiseringen av Länsimetro Oy:s finansiering svarar städerna i samarbete med Länsimetro Oy. Bolagets styrelse fattar beslut om lånen och lånen bokförs i bolagets balansräkning. Metron är ett kapitalintensivt kollektivtrafiksystem och en betydande del av metrons kostnader är kapitalutgifter. Användningstiden för metrotunneln och metrobanan är lång, så om kostnaderna ska kunna fördelas rättvist mellan användarna måste finansieringen vara långvarig. Ränteskydd Man måste vara beredd på att använda olika säkerhetsinstrument för finansieringen av metron. Sådana är åtminstone valutaväxlingsavtal, avtal om ränteswapavtal och räntetaks- och räntegolvsavtal. Utgångspunkten är att ta lån i eurobelopp, men marknadssituationen kan leda till att det är förmånligast att ta lån i t.ex. USA-dollar, schweiziska franc eller japanska yen och att genast när lånet tas ut växla lånet till euro genom ett valutaväxlingsavtal. Länsimetro Oy tar ingen kursrisk. Garderingen är en separat åtgärd från själva låntagningen och den förutsätter t.ex. inte långivarens samtycke. Användningen av derivat förutsätter ett allmänt derivatavtal mellan parterna och dessutom ett separat avtal om varje gardering. Om handel med derivat ska kunna ske med parter med god kreditvärdighet (minst Investment Grade-rating) och marginalen ska hållas så liten som möjligt behövs stadens proprieborgen för derivat. Borgen ska gälla både det allmänna derivatavtalet och varje separat gardering. Om vi ska få ett så bra pris som möjligt vid varje enskild gardering och en tillräcklig spridning

20 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 20 / 57 Beslutshistoria Stadsstyrelsen angående parterna borde inte antalet parter begränsas. Garderingen ska vara möjlig för hela det lånebelopp för vilket borgen ställs. Förhandlingarna om garderingen (det allmänna derivatavtalet och enskilda garderingar) sköts av staden och bolaget. Länsimetro Oy:s styrelse fattar besluten. Eftersom det är frågan om ett ömsesidigt fastighetsbolag, varvid lånen endast gäller Esbos finansieringsandel, förutsätts ingen kontrasäkerhet för borgen. Däremot uppbärs en årlig garantiprovision på 0,05 procent på lånets eller lånens medelsaldo. Länsimetro Oy:s bokslut från år 2013 har inte ännu godkänts av bolagsstämman. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 att höja stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: användningsändamål byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 690 miljoner euro så att summan kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringssystem. Lånetid: Räntegrund: Amorteringar: Högst 35 år sedan lånets första post har lyfts. Finansieringen kan ha antingen en fast eller rörlig ränta. Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst 5 friår efter att den första låneposten för varje lån eller lånepost har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som säkerhet för Länsimetro Oy:s lån, som nämns i punkt 1 på följande sätt - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker säkerheten för hela det lånebelopp för vilket borgen ges 3

21 Esbo stad Protokoll 42 Fullmäktige Sida 21 / 57 beslutar att en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo uppbärs för borgen. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivat. 4 beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Länsimetro Oy

22 Esbo stad Protokoll 43 Fullmäktige Sida 22 / / /2014 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Stadsstyrelsen Ändring av lokalcentralens investeringsanslag i budgeten Beredning och upplysningar: Kim Jarner, tfn Hannu Tuominen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen: Fullmäktige godkänner ett anslag på 12,3 miljoner euro för investering i gamla byggnader. Med anslaget täcks anskaffningen till balansvärdet av byggnader som innehas av affärsverket Esbo logistik och en hotellbyggnad som innehas av fonden för utveckling av näringar och sysselsättning. Beslut Redogörelse Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Enligt bestämmelserna om budgetens bindande verkan beslutar fullmäktige om affärsverkens investeringar och finansieringen av dessa. Lokalcentralens nybyggnadsprojekt beslutas projektvis och lokalcentralens övriga investeringar beslutas efter förmögenhetsslag. Affärsverksdirektionen noterade för kännedom affärsverket Esbo logistiks utredning om överlåtelse till balansvärdet av byggnaderna i Mankans depå åt affärsverket lokalcentralen Balansvärdet är ,61 vid tidpunkten för överlåtelsen. Affärsverkssektorn förelägger stadsstyrelsen beslutet om överlåtelse under detta år. Närings- och konkurrenskraftssektionen beslutade överlåta till balansvärdet den del av Hotell Kungsvägen som ägs av fonden för utveckling av näringar och sysselsättning till affärsverket lokalcentralen. Balansvärdet är ,10 vid tidpunkten för överlåtelsen. För att lokalcentralen ska kunna mottaga byggnaderna som överlåts måste fullmäktige godkänna ett anslag på 12,3 miljoner euro i förmögenhetsslag Gamla byggnader. Beslutshistoria Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Förslag Verkställande direktör Carl Slätis:

23 Esbo stad Protokoll 43 Fullmäktige Sida 23 / 57 Lokal- och bostadssektionen föreslår för stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner ett anslag på 12,3 miljoner euro för investering i gamla byggnader. Med anslaget täcks anskaffningen till balansvärdet av byggnader som innehas av affärsverket Esbo logistik och en hotellbyggnad som innehas av fonden för utveckling av näringar och sysselsättning. Beslut Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Förslag Tekniska direktören Olavi Louko: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ett anslag på 12,3 miljoner euro för investering i gamla byggnader. Med anslaget täcks anskaffningen till balansvärdet av byggnader som innehas av affärsverket Esbo logistik och en hotellbyggnad som innehas av fonden för utveckling av näringar och sysselsättning. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

24 Esbo stad Protokoll 44 Fullmäktige Sida 24 / / /2014 Stadsstyrelsen Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner Esbo stads program för kulturell mångfald enligt bilagan. Behandling Lahtinen framställde följande förslag till återremiss: "Det föreliggande programmet för kulturell mångfald är marginellt bättre än programmet för fyra år sedan, men inte heller i detta program beaktas riskerna för växande skillnader mellan bostadsområdena eller stadens program för produktivitet och balansering av ekonomin som fullmäktige godkände nyligen. Programmets utgångspunkt, kulturell mångfald, är vilseledande. Tyvärr ökar programmet segregationen och kuvar individernas integration samt öppnar vägen för ojämlikhet i samhället, liksom de åtgärder som föreslås i programmet har gjort i alla andra land i Europa. Programmet för kulturell mångfald ska beredas på nytt, den här gången som ett integrationsprogram utan positiv diskriminering som gör invånarna i Esbo ojämlika och utan att invandrarnas egna språk och kulturer stöds med skattemedel. Integrationsprogrammet ska koncentreras på hur staden kan främja invandrarnas kunskaper i finska samt förståelse för den finska kulturen och det finska samhället." Lahtinen framställde följande förslag till ändring: "Rubrik: Programmets relation till Berättelsen om Esbo Andra stycket, sista meningen (s. 1) ändras till: "Esbo är för alla och det finns ingen plats för diskriminering." Laukkanen föreslog följande tillägg: "Fullmäktige fogar meningen "Staden samarbetar med religiösa församligar och med t.ex. idrotts- och kulturföreningar för att stöda detta" i tredje stycket i inledningen (s. 1) efter meningen "Invandrare kan inte integreras i Esbo utan att de själva aktivt deltar.

25 Esbo stad Protokoll 44 Fullmäktige Sida 25 / 57 Grönroos understödde Lahtinens remissförslag. Ordföranden konstaterade att det förelåg ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla remissförslaget. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till återremiss röstar ja och de som motsätter sig förslaget röstar nej. Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Fullmäktige förkastade remissförslaget med 63 röster mot 10 och 2 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter. Lahtinen lämnade framställde följande förslag till ändringar: "Rubrik: Programmets syfte Andra stycket, de två första meningarna (s. 1) ändras till: "Utgångspunkten för stadens integrationsprogram är de ändringar i befolkningsstrukturen som ägt rum och den prognostiserade befolkningsutvecklingen." och den tredje meningen till: "Enligt Berättelsen om Esbo kommer Esbo i framtiden att vara en nationellt och internationellt attraktiv, tvåspråkig stad med täckande service för alla." "Rubrik: Programmet Hållbar utveckling Den första meningen (s. 4) ändras till: "Inflyttningen av folk med utländska modersmål är en utmaning för välfärden i Esbo." Hopsu understödde Laukkanens tilläggsförslag. Grönroos understödde Lahtinens ändringsförslag. Grönroos gjorde följande ändringsförslag: "Invandrare och stadens tjänster (s. 2): Staden ska behandla alla invånare likvärdigt. Därför ska de två sista styckena i kapitlet strykas."

26 Esbo stad Protokoll 44 Fullmäktige Sida 26 / 57 Del 2: Riktlinjer som faller utanför de förvaltningsövergripande programmen, Personal: Staden ska inte vid anställning utöva någon som helst positiv diskriminering. Därför ska följande mening strykas: "Esbo motverkar detta, till exempel genom modellen för rekrytering av invandrare." Språkkunskaper (s. 6): Utgångspunkten måste vara att undervisning i invandrarnas egna språk och deras utövande av sin kultur inte stöds med skattemedel. Därför ändras meningen "Stadens mål är att sörja för att barnen lär sig finska och svenska samt för att de upprätthåller och utvecklar sina modersmålskunskaper" till "Stadens mål är att sörja för att barnen lär sig finska och svenska." Tredje, fjärde, femte och sjätte stycket i samma kapitel och därtill hörande mål och mätare stryks." Kultur (s. 12): Staden ska inte stöda invandrarnas utövande av sin egen kultur med skattemedel. Därför ska följande mening strykas: "Målet är att ge så många kunder som möjligt upplevelser på deras modersmål och på så sätt hjälpa dem att bevara sin kultur." Lahtinen föreslog understödd av Simon Elo att ärendet förkastas. Pajunen understödde Grönroos ändringsförslag. Efter avslutad diskussion föreslog ordföranden att först behandlas ändringsförslagen, sedan tilläggsförslaget och till slut förslaget till förkastande. Fullmäktige godkände ordförandens förslag till behandlingsordning. Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Lahtinens första ändringsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Lahtinens första ändringsförslag med 65 röster mot 9 samt 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Lahtinens andra ändringsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Lahtinens andra ändringsförslag med 64 röster mot 10 samt 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet.

27 Esbo stad Protokoll 44 Fullmäktige Sida 27 / 57 Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Lahtinens tredje ändringsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Lahtinens tredje ändringsförslag med 64 röster mot 10 samt 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Grönroos första ändringsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Grönroos första ändringsförslag med 63 röster mot 9 och 1 blanka och 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Grönroos andra ändringsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Grönroos andra ändringsförslag med 64 röster mot 8 och 2 blanka och 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Grönroos tredje ändringsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Grönroos tredje ändringsförslag med 64 röster mot 10 samt 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Grönroos fjärde ändringsförslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Grönroos fjärde ändringsförslag med 64 röster mot 10 samt 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden föreslog att de som understöder Laukkanens tilläggsförslag röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. I omröstningen godkände fullmäktige Laukkanens tilläggsförslag med 71 röster mot 2 samt 1 blanka och 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att förslaget och Lahtinens förslag till förkastande ställs mot varandra. Fullmäktige förkastade Lahtinens förslag till förkastande med 64 röster mot 10 samt 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Beslut Fullmäktige: Fullmäktige godkände Esbo stads program för kulturell mångfald enligt bilagan som ändrades vid mötet.

28 Esbo stad Protokoll 44 Fullmäktige Sida 28 / 57 Lahtinen och Grönroos reserverade sig mot beslutet med följande motivering: Programmet för kulturell mångfald syftar till att öka splittringen i samhället fast det enligt lagens anda borde vara ett integrationsprogram. Programmet beaktar inte stadens program för produktivitet och balansering av ekonomin och det ökar risken för växande skillnader mellan bostadsområdena. Programmet ökar segregationen och kuvar individernas integration samt öppnar vägen för ojämlikhet i samhället, liksom de åtgärder som föreslås i programmet har gjort i alla andra land i Europa. Programmet gör invånarna ojämlika genom positiv diskriminering det vill säga segregation. Integrationsprogrammet ska koncentreras på hur staden kan främja invandrarnas kunskaper i finska samt förståelse för den finska kulturen och det finska samhället. Simon Elo reserverade sig mot beslutet. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 4 Esbo stads program för kulturell mångfald Äänestyslista 44 - Espoon monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot Esbo stads program för kulturell mångfald ersätter stadens förra program för integrationsfrämjande, det vill säga Esbo stads program för kulturell mångfald Enligt lagen ska kommunen för att främja integrationen och stärka det sektorsövergripande samarbetet föra upp ett program för integrationsfrämjande som godkänns i fullmäktige. Esbos integrationsfrämjande program kallas ett program för kulturell mångfald eftersom det bygger på den redan skedda strukturomvandlingen bland invånarna samt prognoserna om framtidens befolkningsutveckling. Berättelsen om Esbo uppger att Esbo är en tvåspråkig och mångkulturell stad med fem stadscentrum och två lokalcentrum, invånare och täckande service för alla. Stadens mål är att möta den utmaning som en växande befolkning med utländska modersmål innebär och att gripa de möjligheter som utvecklingen för med sig på ett sätt som betjänar alla stadsbor. I programmet för kulturell mångfald ingår mål och medel som anknyter till detta. Tyngdpunkten ligger vid det konkreta utvecklingsarbetet och vid uppföljningen av de viktigaste utvecklingslederna. Beredningen har inte haft som mål att skapa en heltäckande utredning om var staden gör för att främja integrationen av invandrare. Avsikten med programmet för kulturell mångfald är att säkra att Esbobor med invandrarbakgrund är likställda med tanke på målen som ställs upp i visionen. I målen i Berättelsen om Esbo ingår att invånarna aktivt och självständigt tar hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö. Ingen blir dock utan stöd när det behövs. Det här är en god beskrivning av

29 Esbo stad Protokoll 44 Fullmäktige Sida 29 / 57 utgångspunkterna för programmet för kulturell mångfald. Invandrare kan inte integreras i Esbo utan att de själva aktivt deltar. Staden stöder integrationen av invandrare genom att förverkliga linjedragningarna i detta program. Antalet invandrare har ökat snabbt i Finland och i Esbo. Den snabba ökningen förväntas fortsätta. - I början av år 2013 bodde personer med utländskt medborgarskap i Finland, men hela personer hade ett modersmål som inte var svenska, finska eller samiska. - I början av 2013 hade Esbobor, det vill säga 11,3 procent, ett annat modersmål än finska eller svenska. Så sent som vid millennieskiftet var motsvarande andel av Esboborna mindre än 4 procent. - Under de senaste åren har antalet Esbobor med utländska modersmål årligen ökat med omkring personer. - Antalet Esbobor med utländska modersmål överskred år 2009 och år Enligt prognoserna kommer utvecklingen att fortgå i snabb takt. Enligt befolkningsprognosen från 2013 kommer Esbo att ha närmare invånare med ett utländskt modersmål år Det här innebär att år 2030 kommer 21 procent av Esboborna och 24 procent av personer i arbetsför ålder att ha ett utländskt modersmål. - Invandrarna i Finland koncentreras till de stora städerna vilket också syns i Esbo. Av alla personer i Finland med utländskt modersmål bodde 11 procent i Esbo och 48 procent i huvudstadsregionen år Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan Esboborna är mycket svåra att motverka i enlighet med de mål som Berättelsen om Esbo ställer upp om staden inte har en klar bild av hälsoskillnaderna bland de olika grupperna. För närvarande finns det sällan någon information om hur invandrarna utnyttjar olika tjänster i staden. Det är svårt att utveckla statistikföringen av hur invandrare använder olika tjänster, över hur väl de integrerats och hur de mår. Programmet för kulturell mångfald är uppdelat i två delar. Första delen är ett sammandrag över det som de förvaltningsövergripande programmen (godkända av stadsstyrelsen ) konstaterar om invandrare och kulturell mångfald. Del två innehåller mål och riktlinjer som inte ingår i något av utvecklingsprogrammen som räknas upp i Berättelsen om Esbo. Centrala observationer från uppföljningen av det föregående programmet för kulturell mångfald: - Andelen anställda vid staden med utländska modersmål har ökat stadigt men andelen Esbobor med utländska modersmål har ökat snabbare. Målet var att andelen anställda skulle närma sig andelen av befolkningen. - Andelen ungdomar med utländskt modersmål som övergår till studier på andra stadiet direkt efter grundskolan har sjunkit.

30 Esbo stad Protokoll 44 Fullmäktige Sida 30 / 57 - Rådgivningstjänsten In Espoo, som öppnat i samband med Sellobiblioteket och samservicekontoret i Alberga, har nått sina kunder. Antalet kunder ökar. - Invandrarna i Esbo koncentreras till vissa områden. Allt fler Esbobor med utländska modersmål bor i områden där över 20 procent av invånarna har utländska modersmål. - Språkutbildningen vid Esbo arbetarinstitut har ökat snabbt i och med att antalet Esbobor med utländska modersmål ökat. - Arbetslösheten bland utländska Esbobor har genom åren hållits på en nästan tre gånger så hög nivå som arbetslösheten bland infödda, oberoende av växlingarna i den allmänna sysselsättningsnivån. - FöretagsEsbo erbjuder tjänster särskilt för personer som vill grunda ett företag men också till företag som redan är verksamma. Både antalet och andelen kunder med utländska modersmål har ökat. - Antalet utlänningar som studerar för en examen i Esbo ökar stadigt. - Invandrare är överrepresenterade bland personer som får utkomststöd. Speciellt oroväckande är situationen bland barnen. Nästan hälften av de utländska barnen i Esbo växer upp i familjer som får utkomststöd. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Esbo stads program för kulturell mångfald enligt bilagan. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86

Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86 Sammanträde Tid 27.1.2014 måndag kl. 17.30 22.00 Paus kl. 19.30 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, Ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kj/5 12.12.2012

Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kj/5 12.12.2012 Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) 432 Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy HEL 2012-015676 T 02 05 03 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag höja beloppet på stadens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 200

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 200 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 200 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17.30 - tisdag kl. 00.45 Paus kl. 19.30-20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Fullmäktige 08.09.2014 Sida 1 / 100

Fullmäktige 08.09.2014 Sida 1 / 100 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 08.09.2014 Sida 1 / 100 Sammanträde Tid 08.09.2014 måndag kl. 17.30 23.40 Paus 19.35-20.05 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 91

Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 91 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 91 Sammanträde Tid 29.04.2013 måndag kl. 17:30-21:05 Paus 19.25-19.34 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 121

Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 121 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 121 Sammanträde Tid 28.01.2013 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 20.04 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Leena Luhtanen (SDP),

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 23.00 Paus 19.35 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 23:05 Paus kl. 19.30 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) Stadsfullmäktige Kj/4 07.05.2014

Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) Stadsfullmäktige Kj/4 07.05.2014 Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) 141 Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy HEL 2012-015676 T 02 05 03 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag höja beloppet på stadens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120

Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120 Sammanträde Tid 10.6.2013 måndag kl. 17.30 1.45 Paus kl. 19.40 20.05 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini Kari Pajunen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5442/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 8 7.1.2013 8 Val av social- och hälsovårdsnämnden och dess sektioner Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 816 22398 E-post

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 4992/01.01.01/2014 Stadsstyrelsen 79 2.3.2015 Stadsstyrelsen 95 16.3.2015 43 Ordinarie tillsättande av tjänsten som teknisk direktör (vakansnummer 521000) i teknik- och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 6. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 6. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 67/01.01.03/2011 Stadsstyrelsen 208 30.5.2011 Fullmäktige 84 13.6.2011 Stadsstyrelsen 371 16.12.2013 6 Tekniska direktörens dom för mutförseelse Beredning och upplysningar:

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 64

Fullmäktige Sida 1 / 64 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 64 Sammanträde Tid 08.12.2014 måndag kl. 17.30 22.35 Paus kl. 19.45 20.15 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 2553/07.02.00/2012 Stadsstyrelsen 321 12.11.2012 165 Motion om användning av Esbo stads vapen Beredning och upplysningar: Tyry-Salo Satu, tfn 09 8162 2112 E-post enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/2016 1 (12) Information om sammanträdet Tid Torsdag 26.5.2016 kl. 10.00 17.00 Fredag 27.5.2016 kl. 8.00 12.35 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.04.2015 Sida 1 / 1 1322/02.05.05/2015 Stadsstyrelsens koncernsektion 13 23.3.2015 Stadsstyrelsen 123 30.3.2015 56 Höjning av anslaget för aktier och andelar i balansenheten Hagalund år 2015

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 108

Fullmäktige Sida 1 / 108 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 21.11.2016 Sida 1 / 108 Sammanträde Tid 21.11.2016 måndag kl. 17:30-23:30 Paus kl. 19.30-20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Maria Guzenina,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 49

Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 08.12.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Anmälan om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 99

Fullmäktige Sida 1 / 99 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 99 Sammanträde Tid 14.03.2016 måndag kl. 17:30-23:15 Paus kl.19.40-20.10 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Maria Guzenina,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8 Nämnden Svenska rum 26.05.2016 Sida 1 / 8 759/2016 12.01.00.00 50 Utlåtande om fullmäktigemotionen om ett regionalt språkförsök i Esbo Beredning och upplysningar: Outi Saloranta-Eriksson, tel. 09 816 52345

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Vasa centralsjukhus sammanträdesrum på sjätte våningen i X-huset

Vasa centralsjukhus sammanträdesrum på sjätte våningen i X-huset Organ: Nämnden för minoritetsspråket Tid: 27.11.2018 kl. 12.00 13.25 Plats: Vasa centralsjukhus sammanträdesrum på sjätte våningen i X-huset Beslutsfattare: Närvarande: Holm Juhani Heikkilä Paula Hellén

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Investeringsprogrammet för gång och cykling 2019

Investeringsprogrammet för gång och cykling 2019 1 (5) 24.6.2019 Investeringsprogrammet för gång och cykling 2019 Transport- och kommunikationsverket Traficom delar ut statsunderstöd till kommunerna för att främja gång och cykling som ett led i kommunikationsministeriets

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015 INSTRUKTION för Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015 Instruktionen träder i kraft den 1 januari 2016 INSTRUKTION FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 80. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 80. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektionen 22 22.4.2013 Stadsstyrelsen 151 6.5.2013 Fullmäktige 10.6.2013 80 Godkännande av projektplanen för Mattbys

Läs mer

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 18.05.2015 måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl. 20.05-20.35 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi,

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 111. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 111. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 4446/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 216 15.6.2015 111 Granskning av alternativen för omorganisering av affärsverket Esbo Catering och val av organiseringssätt Beredning

Läs mer

KOTKA STAD PROTOKOLL Nr 3/2017

KOTKA STAD PROTOKOLL Nr 3/2017 KOTKA STAD PROTOKOLL Nr 3/2017 Sektionen för kollektivtrafik SAMMANTRÄDES 03.10.2017 kl. 17:00 TID SAMMANTRÄDES PLATS Stadshuset, 4:e vån., sammanträdesrum 4 ÄRENDEN SOM BEHANDLAS Närvarande... 1 14 Protokollsjusterare...

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 2019

Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 2019 1 (5) 15.2.2019 Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 60

Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 60 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 60 Sammanträde Tid 20.08.2012 måndag kl. 17:40-23:10 Paus kl. 19.27-19.54 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, ordförande

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att giltighetstiden

Läs mer