Esbo stad Beslut 1 / 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esbo stad Beslut 1 / 5"

Transkript

1 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets lån Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn Anja Koski, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen A. godkänner Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s ändrade bolagsordning enligt teknisk natur. B. Dessutom föreslår stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare: Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Långivare: på basis av konkurrensutsättning Lånebelopp: högst 5 miljoner euro Löptid: år från det lånets första post har lyfts Låneamorteringar: halvårsvis, fyra friår Låneränta: fast eller rörlig att som motsäkerhet för borgen erhålls pantbrev med bästa företrädesrätt till ett belopp om, x lånebeloppet, som intecknas i arrenderätten för det område som utarrenderas för Tapiolan Keskuspysäköinti Oy för Tapioplatsens parkeringsanläggning och i de byggnader som byggs i området att en garantiprovision på 0, procent per år räknat på lånets medelsaldo tas ut för lånet att Tapiolan Keskuspysäköinti Oy inte kan ta annat lån utan finansieringsdirektörens tillstånd.

2 Esbo stad Beslut / 5 Beslut Bilaga Fullmäktige: Förslaget godkändes enhälligt. - Yhtiöjärjestysmuutos/ luonnos - Lisäsopimus II / luonnos - Tapionaukion pysäköintilaitoksen luonnospiirustukset - Redogörelse Sammanfattning För att gynna utvecklingen av Hagalunds centrum och påskynda metrobygget föreslås byggstart för Tapioplatsens parkeringsanläggning, som anknyter till Hagalunds centrumparkeringssystem. Det förutsätter stadens borgen för Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s lån genom vilket byggandet av anläggningen delvis finansieras. Stadens finansieringsandel är högst 5 miljoner euro. Vidare föreslås det att Tapioplatsens parkeringsområde ansluts till Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s verksamhetsområde varvid Tapioplatsens parkeringsanläggning utvidgas till en parkeringsanläggning om sammanlagt 5 platser. I finansieringen av byggandet av Tapioplatsens parkeringsanläggning deltar också Länsimetro Oy och som ny delägare Kiinteistö Oy Tapiola Garden. Stadsstyrelsen.6.00 Stadsstyrelsen beslutade.6.00 godkänna Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s ändrade bolagsordning enligt teknisk natur byggstarten för Tapioplatsens parkeringsanläggning jämte eventuella övriga arrangemang föreläggs stadsstyrelsen för beslut före utgången av 8..0 i genomförandefasen finansieras projektet med anslag ur Hagalunds balansenhet. Projektets fortskridande efter stadsstyrelsens beslut Tapiolan Keskuspysäköinti Oy inledde planeringen av Tapioplatsens parkeringsanläggning i augusti 00. Planeringen har fortskridit tidtabellsenligt. Till planerna har fogats en allmän fotgängarförbindelse

3 Esbo stad Beslut / 5 norrut till Tapiostråket framför hotell Tapiola Garden. Förbindelsen ska betjäna bl.a. tillträdet till simhallen, kyrkan, hotellet och Kino Tapiola. För vissa delar förutsätter anläggningen undantagsbeslut. Behandlingen av undantagsbeslutet pågår fortfarande. Parallellt med planeringen av parkeringsanläggningen har staden planerat Tapioplatsen jämte parkeringsområden. Grunderna för att genomföra projektet åren 0 0 är fortfarande de samma som vid tiden för stadsstyrelsens beslut.6.00: projektet påskyndar framskridandet av arbetet på att förnya Hagalunds centrum och därmed också genomförandet av metron samt ger ett mångsidigare parkeringsutbud i Hagalunds centrum. Anslutning av Tapioplatsen till Tapiolan Keskuspysäköinti Oy jämte arrangemang Tapioplatsens parkeringsområde föreslås bli kopplat till Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s verksamhetsområde och anslutet till en del av projektet för Tapioplatsens parkeringsanläggning. För Tapioplatsen planeras minst 0 platser för vilka 0 C-aktier bör inriktas. Enligt ett beslut i juni inriktads C-aktier som staden äger på bergsrummet. Efter detta arrangemang fördelas aktierna enligt följande: Förslag.6.00 Staden C-aktier C- aktier Länsimetro Oy 88 C-aktier -- KOy Tapiola Garden C-aktier -- Länsimetro Oy 8 A-aktier 70 A- aktier Privata fastighetsbolag 800 A-aktier Sammanlagt 5 aktier 50 aktier Enligt de aktuella arrangemangen fördelas kostnaderna för byggande av minst 5 bilplatser för Tapioplatsens parkeringsanläggning (platser under och ovan jord) mellan staden, Länsimetro Oy och KOy Tapiola Garden i förhållande till antalet C-aktier. C-aktierna ger besittningsrätt till bilplatser i Tapioplatsens parkeringsanläggning. Arrangemanget avses vara tillfälligt. I anslutning till de ovan anförda arrangemanget föreligger en ny ändrad bolagsordning och ett nytt ändrat tilläggsavtal till delägaravtalet (Lisäsopimus II..008 päivättyyn Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakassopimukseen), som medföljer som bilaga till föredragningslistan. Tilläggsavtalet är till sina principer det samma som det tilläggsavtal som stadsstyrelsen godkände den juni 00. Som bilaga medföljer planer i utkast för Tapioplatsens parkeringsanläggning och för Tapioplatsen; i planutkasten ingår ansvarsgränser (parkeringsbolaget/staden).

4 Esbo stad Beslut / 5 Beslutshistoria Stadsstyrelsen 7..0 Om inget beslut om byggstart för bergrummet fattas, förblir Tapioplatsens parkeringsanläggning i C-aktieägarnas besittning som separat fastighetsbolag. I denna situation har staden rätt att anvisa 70 av sina platser i Tapioplatsens parkeringsanläggning för infartsparkering till metron och sina återstående platser enligt stadens gottfinnande. Att arrendera ut byggplatsen till Tapioplatsens parkeringsanläggning. Tapioplatsens parkeringsanläggning planeras på stadens område. Mellan staden och Tapiolan Keskuspysäköinti Oy träffas ett långvarigt markarrendeavtal dels om det outbrutna området under jord, dels om parkeringsområdet ovan jord. Enligt detaljplanen betecknas Tapioplatsens parkeringsområden som kvartersområde för allmänna parkeringsanläggningar. De långvariga arrendeavtalen bereds 0. Byggtiden sköts genom kortvariga markarrendeavtal. Kostnader och finansiering För planerna för Tapioplatsens parkeringsanläggning(platser under och ovan jord) föreligger en kostnadsberäkning enligt vilken kostnaderna för anläggningen uppgår till totalt euro (utan moms, 5 bp). Priset per bilplats blir då i genomsnitt 000 euro/bp (utan moms). Priset per plats är i samma storleksklass som de beräknade kostnaderna för bergrummet. Byggandet av Tapioplatsens parkeringsanläggning finansieras av staden, Länsimetro Oy och KOy Tapiola Garden i förhållande till innehavet av C- aktier enligt följande: Staden C-aktier euro Länsimetro Oy 88 C-aktier 87 7 euro KOy Tapiola Garden C-aktier 08 5 euro Sammanlagt 5 C-aktier euro Stadens andel av finansieringen föreslås bli hanterad så att bolaget berättigas att i fråga om stadens C-aktier ta ett lån mot stadens borgen för byggandet av Tapioplatsens parkeringsanläggning till ett belopp om högst 5 miljoner euro. Långivaren föreslås bli vald på grundval av upphandling och lånetiden är år från uttaget av den första posten. Staden har tills vidare finansierat planeringen av Tapioplatsens parkeringsanläggning i sin helhet. I redogörelsetexten till stadsstyrelsens sammanträde.6.00 beräknades planeringskostnaderna uppgå till euro. I slutet av 00 uppgick planeringskostnaderna till euro. De framtida övriga ägarna av C-aktier Länsimetro Oy och KOy Tapiola Garden betalar sina andelar enligt antalet aktier också av dessa planeringskostnader.

5 Esbo stad Beslut 5 / 5 Beslutförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen A. godkänner Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s ändrade bolagsordning enligt teknisk natur. B. Dessutom föreslår stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare: Långivare: Lånebelopp: Lånetid: Låneamorteringar: Låneränta: Tapiolan Keskuspysäköinti Oy på basis av konkurrensutsättning högst 5 miljoner euro år från det lånets första post har lyfts halvårsvis, fyra friår fast eller rörlig att som motsäkerhet för borgen erhålls pantbrev med bästa företrädesrätt till ett belopp om, x lånebeloppet, som intecknas i arrenderätten för det område som utarrenderas för Tapiolan Keskuspysäköinti Oy för Tapioplatsens parkeringsanläggning och i de byggnader som byggs i området att en garantiprovision på 0, procent per år räknat på lånets medelsaldo tas ut för lånet att Tapiolan Keskuspysäköinti Oy inte kan ta annat lån utan finansieringsdirektörens tillstånd. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Tapiolan Keskuspysäköinti Oy, brev

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126 KF 40 31 MARS 2014 Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN- 2013-1126 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen)

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen) Förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram (punkt 18 på dagordningen) Bakgrund och skälen för förslagen Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) Mäklarnämnd

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) Mäklarnämnd CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) FASTIGHETSMÄKLARPROV 12.5.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svaren på frågorna 1-5 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 6 besvaras på

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 Nr 40 LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer