Fullmäktige Sida 1 / 25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 25 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Anhållan om befrielse från uppgiften som fullmäktigeledamot 4 4 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Esbo Bostäder 5 Ab:s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden 2 5 Upplösning av samkommunen EVTEK 10 6 Ändringar i Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s delägaravtal 14 7 Motion om utveckling av tjänster på basis av personalens 15 idéer (Bordlagt ) 8 Motion om att omvandla affärslokaler till bostäder 18 9 Motion om att renovera stadshusets inre delar så att alla Esbo stads stödtjänster och övriga tjänster för unga kan placeras där 24 Esbo Markus Torkki ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 25 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 89.

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 25 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väljs representanter för Sannf och obundna och SFP.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2014 Stadsstyrelsen Anhållan om befrielse från uppgiften som fullmäktigeledamot Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige befriar ledamot Tuija Kalpala (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hennes förtroendeuppdrag har upphört. Redogörelse Ledamot Tuija Kalpala anhåller per ett brev av om befrielse från sitt uppdrag som fullmäktigeledamot på grund av förändringar i hennes personliga arbetssituation. Enligt 38 i kommunallagen är det möjligt att avgå från ett förtroendeuppdrag av giltig orsak. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om godtagande av avgången. Fullmäktige beviljar avsked åt ledamöter och ersättare. Enligt 11 2 mom. i kommunallagen kallar fullmäktigeordföranden till ny fullmäktigeledamot för den återstående mandattiden den i ordningen första ersättaren från partiet. Samlingspartiets första ersättare är Jouni Mykkänen. Centralvalnämnden utser på begäran av ordförande en ny ersättare istället för Jouni Mykkänen. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ledamot Tuija Kalpala (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hennes förtroendeuppdrag har upphört. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 5 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Esbo Bostäder Ab:s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden 2 Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Sökögränden 9 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt 2 Portängsvägen 14 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt 3 Knopgränden 2

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / 25 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt 4 Säkerhet Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen 5 Garantiprovision En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 6 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Redogörelse Esbo Bostäder Ab ansöker om att staden tecknar proprieborgen för Esbo Bostäder Ab:s lån på euro (Sökögränden 9), euro (Portängsvägen 14) och euro (Knopgränden 2) på basis av konkurrensutsättning (sammanlagt euro). Esbo Bostäder Ab påbörjar 2014 en ombyggnad i tre fastigheter: Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden 2. I samtliga fall handlar det om den första omfattande ombyggnaden. På Sökögränden 9 i stadsdelen Esboviken finns en radhusfastighet med 29 lägenheter. Fastigheten blev färdig 1983 och bostadsytan är m². Finansieringsplanen för Sökögränden 9 är följande: Banklån euro Energiunderstöd euro Esbo Bostäder Ab:s självfinansieringsandel euro

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 25 Sammanlagt euro Byggarbetena påbörjas i maj Totalkostnaderna för ombyggnaden är euro, det vill säga 2 108,50 euro/ lägenhet m 2. Kostnadsberäkningen baserar sig på en anbudstävling som ordnades i januari 2014 och i vilken Rakennus AK Voutilainen Oy gav det lägsta anbudet. På Portängsvägen 14 i stadsdelen Mankans finns en radhusfastighet med 69 lägenheter. Fastigheten blev färdig 1979 och bostadsytan är 4 841,5 m². Finansieringsplanen för Portängsvägen 14 är följande: Banklån euro Energiunderstöd euro Esbo Bostäder Ab:s självfinansieringsandel euro Sammanlagt euro Totalkostnaderna för ombyggnaden är euro, det vill säga 1 692,86 euro/ lägenhet m 2. Kostnadsberäkningen baserar sig på en anbudstävling som ordnades i januari 2014 och i vilken Rakennus- ja Maalausliike Esa Raita Oy gav det lägsta anbudet. Byggarbetena påbörjas i maj På Knopgränden 2 i stadsdelen Esboviken finns ett sjuvåningshus med 42 lägenheter. Fastigheten blev färdig 1985 och bostadsytan är 2426 m². Finansieringsplanen för Knopgränden 2 är följande: Banklån euro Energiunderstöd euro Esbo Bostäder Ab:s självfinansieringsandel euro Sammanlagt euro Totalkostnaderna för ombyggnaden är euro, det vill säga euro/ lägenhet m 2. Kostnadsberäkningen baserar sig på en anbudstävling som ordnades i januari 2014 och i vilken Rakennus- ja Maalausliike Esa Raita Oy gav det lägsta anbudet. Byggarbetena påbörjas i augusti Finansieringskostnadernas andel av hyrorna är cirka 50 procent. Stadens borgen sänker räntekostnaderna och hjälper att hålla hyran på en rimlig nivå.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 8 / 25 Esbo stad äger Esbo Bostäder Ab:s hela aktiestock och därför krävs ingen kontrasäkerhet. Stadens borgen är miljoner euro, varav kompletterande borgen för sammanlagt 20 miljoner euro. Av den beviljade borgen utgör Västmetrons andel 490 miljoner euro, Esbo Bostäder Ab:s andel 181 miljoner euro, Kiinteistö Oy Espoon Sairaalas andel 150 miljoner euro och Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats andel 126 miljoner euro. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Sökögränden 9 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt 2 Portängsvägen 14 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 9 / 25 3 Knopgränden 2 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt 4 Säkerhet Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen 5 Garantiprovision En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 6 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 10 / / /2014 Stadsstyrelsen Upplösning av samkommunen EVTEK Beredning och upplysningar: Tiina Pesonen, tfn Riikka Kiljander-Kiiskinen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige beslutar följande för samkommunen EVTEK:s del: 1 att samkommunen upplöses, 2 att samkommunens styrelse svarar för beredning av avtalet om upplösning och för likvidationen samt meddelar regionförvaltningsverket om upplösning av samkommunen, 3 att samkommunens tillgångar, som inte behövs för kostnader för likvidationen och för skulder eller för att uppfylla förbindelser, delas ut till avtalskommunerna i relation till andelarna av grundkapitalet. En förutsättning för verkställandet av beslutet är att minst två andra avtalskommuner inom samkommunen fattar ett beslut med motsvarande innehåll om upplösning. Tilläggsmaterial Redogörelse - Kuntayhtymän perussopimus Samkommunen EVTEK Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av dess tillgångar och ansvar för skulder och åtaganden är: Esbo 48 procent, Vanda 43 procent, Grankulla 2 procent och Kyrkslätt 7 procent. Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 11 / 25 Samkommunens hela verksamhet bygger på att hyra ut lokaler till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Lokalerna samkommunen äger ligger på två hyrestomter, av vilka Esbo stad som fastighetsägare har hyrt den ena tomten (Gamla landsvägen 6) och Vanda stad som ägare har hyrt den andra tomten (Lägervägen 1) till samkommunen. Hyresavtalen har ingåtts med Esbo år 1987 och med Vanda år Samkommunen har hyrt bägge fastigheternas lokaler och deras fasta anläggningar till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Det senaste hyresavtalet har ingåtts år Avtalet gäller tills vidare och den första möjliga tidpunkten för att säga upp hyresavtalet är Hyran utgörs av en kapitalhyra på ,37 euro per år (71 242,11 euro per månad) och ett driftsvederlag på ,00 euro per månad. Kapitalhyran omfattar årliga underhållsinvesteringar för fastigheter om ett värde på euro. För byggnaderna på fastigheten lät man göra en utvärdering i slutet av Enligt utvärderingsutlåtandet var marknadsvärdet för läroanstaltsbyggnaderna vid Gamla landsvägen 6,4 miljoner euro vid värdetidpunkten För Lägervägen 1 konstaterades ett marknadsvärde på 2,5 miljoner euro vid värdetidpunkten i november Samkommunen har giltiga avtal om att producera ekonomi-, förvaltningsoch fastighetstjänster, planerings- och konsulttjänster för reparation av fastigheter samt fastighetsskötsel och tekniskt underhåll. Samkommunen har ingen anställd personal. Samkommunen har penningtillgångar på ca 4,8 miljoner euro samt stycken aktier i Elisa Abp ( var marknadsvärdet cirka euro). Då yrkeshögskoleverksamheten överfördes från samkommunen till Metropolia överfördes också personalen som så kallade gamla arbetstagare enligt principen för överlåtelse av rörelse. Enligt avtalet som ingåtts mellan parterna i samband med överföringen svarar samkommunen bland annat för alla pensionskostnader som gäller anställningsförhållandena och för krav till de delar som de grundar sig på en tidpunkt före Utgående från detta har samkommunen betalat pensionsutgiftsbaserade förhandsavgifter som överförs till avtalskommunerna att betala då samkommunen upplöses (år 2014 var betalningsandelen euro, av vilket Esbo stads andel utgjorde euro). Dessutom är ett skadeersättningsärende anhängigt i domstol. Eventuella ansvar som orsakas av det delas mellan avtalskommunerna. Beslut i avtalskommunernas fullmäktige Efter att yrkeshögskoleverksamheten år 2008 överfördes till Metropolia har samkommunen EVTEK:s enda uppgift varit att äga och hyra ut lokalerna i de två hyresfastigheterna för yrkeshögskoleverksamhet. Underhåll av

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 12 / 25 verksamhetslokaler och förvaltning av samkommunen sköts genom avtal och samkommunen har ingen egen personal. Att upprätthålla samkommunen endast för denna verksamhet är inte ändamålsenligt. Samkommunen upplöses genom beslut av avtalskommunernas fullmäktige. Om avtalskommunerna inte är eniga om upplösningen av samkommunen har de kommuner som inte vill fortsätta samarbetet möjlighet att utträda. Samkommunen går inte att upplösas om minst två kommuner vill fortsätta verksamheten. Avtalskommunerna har förhandlat om att upplösa samkommunen och man har konstaterat att upplösning av samkommunen föreläggs för beslut i avtalskommunernas fullmäktige. Då avtalskommunerna har beslutat om upplösning följs förfarandet som avtalats i grundavtalet och i avtalet som görs om upplösning. Om behandling av avtalet om upplösning, likvidationen och bokslutet samt om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga i samkommunen som upplöses beslutar avtalskommunernas fullmäktige. Upplösning av samkommunen, likvidation och avtal om upplösning Enligt 28 i samkommunen EVTEK:s grundavtal ska samkommunens styrelse om samkommunen upplöses sköta om likvidationen, ifall inte avtalskommunerna avtalar om ett annat förfarande. Enligt grundavtalet ska samkommunens tillgångar som inte behövs för kostnader för likvidationen och för att betala skulder eller för att uppfylla förbindelser delas ut till avtalskommunerna i relation till andelarna av grundkapitalet. Ifall beloppet som behövs för betalning av kostnader och skulder samt uppfyllande av åtaganden är större än tillgången, är avtalskommunerna skyldiga att betala skillnaden i förhållande till ovan nämnda andelar. Som ansvarigt organ för likvidationen föreslås samkommunens styrelse. Till likvidationen hör bland annat att utreda tillgångar och skulder, att godkänna kostnaderna för likvidationen samt ärenden som gäller att sälja och överlåta tillgångar. Vid likvidationen avtalas också hur avtalskommunerna svarar för samkommunens åtaganden. Giltiga avtal antingen avslutas eller överförs till nya avtalsparter. Likvidationen föreläggs för godkännande i avtalskommunernas fullmäktige. När medlemskommunernas fullmäktige har godkänt likvidationen ska samkommunen anses vara upplöst. I samband med upplösningen föreslås att man gör ett separat avtal om upplösning, där man avtalar om att ovan nämnda lokaler övergår i Esbos stads (Gamla landsvägen 6) och Vanda stads ägo (Lägervägen 1) eller i ägo hos ett samfund som staden definierat. Syftet är att förvaltningen av lokalerna, inklusive hyresavtalen, överförs på motsvarande sätt. Eftersom bägge lokaler som samkommunen äger är uthyrda till Metropolia

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 13 / 25 Beslutshistoria Stadsstyrelsen , 185 Ammattikorkeakoulu Oy enligt samma arrendeavtal, ska fastighetsägarna i samband med upplösning av samkommunen förhandla fram separata arrendeavtal med Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. I de nya arrendeavtalen följs huvudprinciperna i det nuvarande arrendeavtalet mellan samkommunen och yrkeshögskolan Metropolia Oy. I avtalet om upplösning bekräftas att man överför pensionsutgiftsbaserade förhandsavgifter till avtalskommunernas ansvar och avtalas om att man delar eventuella kostnader eller intäkter av det anhängiga arbetsförhållandegrälet mellan avtalskommunerna i förhållande till medlemsandelarna. Avtalet om upplösning föreläggs för godkännande i avtalskommunerna i samband med likvidationen. Arrendeavtalet mellan samkommunen och Esbo stad som gäller fastigheten i Alberga kommer inom stadens beslutsfattande att föreslås blir upplöst så, att fastigheten övergår i Esbo stads interna arrende då samkommunen upplöses. Bildningsdirektör Sampo Suihko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande för samkommunen EVTEK:s del: 1 att samkommunen upplöses, 2 att samkommunens styrelse svarar för beredning av avtalet om upplösning och för likvidationen samt meddelar regionförvaltningsverket om upplösning av samkommunen, 3 att samkommunens tillgångar, som inte behövs för kostnader för likvidationen och för skulder eller för att uppfylla förbindelser, delas ut till avtalskommunerna i relation till andelarna av grundkapitalet. En förutsättning för verkställandet av beslutet är att minst två andra avtalskommuner inom samkommunen fattar ett beslut med motsvarande innehåll om upplösning. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 14 / / / Ändringar i Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s delägaravtal Redogörelse Stadsstyrelsen behandlar ärendet Stadsstyrelsens förslag skickas till fullmäktigeledamöterna per e-post under vecka 33 samt delas ut i pappersform på bordet vid fullmäktiges sammanträde.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 15 / / /2013 Stadsstyrelsen Fullmäktige Motion om utveckling av tjänster på basis av personalens idéer (Bordlagt ) Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn E-post enligt modellen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Tiina Ahlfors m.fl. motion av om utveckling av tjänster på basis av personalens idéer och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Tilläggsmaterial Redogörelse - Valtuustoaloite Ledamöterna som undertecknat motionen föreslår att man i Esbo ska utveckla ännu mångsidigare och öppnare sätt att utnyttja personalens idéer och kunnande än hittills, så att tjänster kan utvecklas till att bättre motsvara kommunbornas behov. Svar Det har skapats många olika sätt för personalen att påverka och dela med sig av sin kompetens utanför den egna enheten i stadens organisation: En ny diskussionskanal har öppnats på Essi för personalens utvecklingsidéer och för en gemensam fortsatt utveckling av dem. Den finns på sidan för initiativ och ingår i kategorin för smidigare utvecklingsverksamhet inom en lättare administration. Alla kan delta i diskussionen och berätta om sitt arbete samt om hur man utvecklat och kommit på nya idéer i arbetet. Den här vägen når idéerna ut till alla och samtidigt når de förhoppningsvis fler personer som ger kommentarer om hur man kunde vidareutveckla dem. Moderatorn på diskussionsforumet informerar ändamålsenliga parter om nya inlägg och de mest konstruktiva diskussionsdeltagarna belönas med ett litet pris årligen. Det nya verksamhetssättet har endast varit i bruk i några månader. På samma sida i Essi kan man också lämna in ett officiellt initiativ. Dessa behandlas i personalkommittén och hur de ska behandlas definieras i samarbetsavtalet. Yammer, som är en applikation för sociala medier, har också etablerat sig som en plats där personalen kan föra fram nya tankar och idéer och

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 16 / 25 diskutera dem. Idékläckningen över organisationsgränserna torde i framtiden vara aktivast just inom de sociala medierna. Den elektroniska samarbetsplattformen (Sharepoint) innehåller för sin del en stor del av dokumentationen i vår organisation. Där har vi lätt tillgång till de gemensamma dokumenten, vars innehåll vi kan kommentera åt dem som skrivit dem. Stadsdirektörens innovationstävling, som ordnas årligen, uppmuntrar till att förbättra och utveckla stadens tjänster och det arbete som utförs inom Esbo stad. Tävlingen är öppen för alla anställda, arbetsgemenskaper, nätverk och grupper inom Esbo stad. Innovationstävlingen är en del av Berättelsen om Esbo, där Esbo allt mer ska ha kommunbor och kunder som utgångspunkt. Ett nytt element som ska införas i tävlingen är praxis med så kallade tjänsteutmaningar. Både små och stora innovationer är av intresse. Det centrala är att innovationen eller idén förbättrar eller har förbättrat den tjänst som produceras eller organisationens interna funktion. Innovationen kan redan ha gett stora resultat, men den kan också vara en ny idé som först senare kommer att bära frukt. Speciellt vill man fästa uppmärksamhet vid sådana förnyelser som ställer kunder och kommunbor i fokus som personer som får bättre service eller till och med som samarbetspartner för utvecklingsarbetet. Det finns två serier i tävlingen: innovationer och potentiella innovationer, dvs. idéer. Vinnarna har belönats med pengar. Tävlingsbidragen utvärderas av Laatukeskus Excellence Finland Oy. Esbobidragen deltar automatiskt i företagets nationella tävling om årets kvalitetsinnovation. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Tiina Ahlfors m.fl. motion av om utveckling av tjänster på basis av personalens idéer och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Fullmäktige Stadsdirektör Jukka Mäkelä Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Tiina Ahlfors m.fl. motion av om utveckling av tjänster på basis av personalens idéer och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 17 / 25 Behandling Uotila understödd av ordföranden föreslog bordläggning. Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kunde bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Beslut Fullmäktige: Ärendet bordlades enhälligt.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 18 / / /2014 Stadsstyrelsen Motion om att omvandla affärslokaler till bostäder Beredning och upplysningar: Markus Saari, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar svaret för kännedom som svar på Kaarina Järvenpääs och 49 andra ledamöters motion av om att förvandla affärslokaler till bostäder och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Tilläggsmaterial Redogörelse - Valtuustoaloite Ledamot Kaarina Järvenpää och 49 övriga ledamöter framför i sin motion av följande: "Handeln koncentreras till stora affärscenter, såsom Iso Omena, Entresse och Sello, vilket har gett upphov till att mindre affärslokaler som byggts i höghus i bostadsområden blivit tomma. Detta innebär förluster för ägarna. Samtidigt är målet att förtäta boendet och öka invånarantalet i de gamla bostadsområdena. I praktiken är det omöjligt att förvandla oanvända affärslokaler till bostäder på grund av de tunga detaljplane- och bygglovsprocesserna. Vid behov kunde åtgärderna som förändringar kräver prövas i något område. Olars kunde vara ett lämpligt ställe. Där finns gott om affärslokaler som påverkats negativt av Iso Omena. Tillsammans med byggnadstillsynen och planläggningen kunde man komma överens om något slag av allmänna principer för att lösa förändringarna, speciellt om man avviker från den starka detaljplanens krav. I detta fall kan en ändring av detaljplanen eller ett beslut om undantag behövas. Utifrån det ovanstående föreslår vi undertecknade ledamöter som en motion enligt 5 i arbetsordningen för fullmäktige:

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 19 / 25 att Esbo stad inleder en utredning med syfte att utveckla en lättare modell för att ändra användningsändamålet för lokalerna, för att till exempel ändra små affärslokaler till bostäder i flervåningshus." Svar på motionen Motionen om att Esbo, för att underlätta bostadsbristen i huvudstadsregionen, kunde inta en positiv inställning till att förvandla tomma kontors- och affärslokaler till bostäder behandlades i fullmäktige Då antecknade fullmäktige redogörelsen som kännedom som svar på frågan och konstaterade att motionen är slutbehandlad. I den nämnda redogörelsedelen gav stadsplaneringscentralen och byggnadstillsynscentralen sina utlåtanden om förvandlandet av tomma kontors- och affärslokaler till bostäder i Esbo. Det här svaret innehåller redogörelsedelen från det ovannämnda svaret på motionen från 2010 i sin helhet. Svaret är kursiverat. "Stadsplaneringscentralens utlåtande Bakgrund I markanvändnings- och bygglagen definieras planeringsprinciperna för all planering, också detaljplaneändringar och avvikelser från detaljplaner. Boendet och byggandet ska planeras så att förutsättningarna skapas för en god miljö och en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling främjas. Då detaljplanen bereds ska också de olika parternas, markägarnas och andra rättsinnehavarnas åsikter beaktas, om det är möjligt. Med detaljplanen ska markanvändningen ordnas, styras och utvecklas så att bl.a. nödvändiga områdesreserveringar kan anvisas olika ändamål på det sätt som lokala förhållanden och goda byggnadsmetoder förutsätter. För närvarande tycks det behövas bostäder. Efterfrågan på arbetsplatstomter har minskat. Därför har stadsplaneringscentralen fått ansökningar om detaljplaneändringar där arbetsplatstomter ändras till tomter för bostadshöghus, tomma kontors- och affärslokaler eller hela byggnader ändras till bostäder eller servicebostäder. Åtgärder De föreslagna ändringarna av tomma kontors- och affärslokaler till bostäder förutsätter i flera fall en detaljplaneändring eller åtminstone en avvikelse fråndetaljplanen. I några få fall är det fråga om en liten avvikelse, som kan göras med ett bygglov. Då en detaljplaneändring görs där arbetsplatstomter ändras till bostäder ska följande faktorer redas ut enligt de principer som överenskommits i nämnden: 1. Detaljplanens ålder och orsaken till behovet av ändring (särskilda motiv för ändring av nya detaljplaner).

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 20 / Markägande (opartiskhet). 3. Det ändrade områdets lämplighet för boende med tanke på trivseln (hur förorenad marken är, buller, utsläpp, parkeringsplatser, trafiksäkerhet och trafikarrangemang). 4. Ändringens inverkan på den byggda miljön (byggnadsexploatering och byggnadsmetoder). 5. Inverkan på servicenätet, dess utveckling och servicebehov (utveckling av servicebehovet och behoven i framtiden). 6. Inverkan på ett tillräckligt stort antal arbetsplatser för dem som bor i närheten (ändrad placering av arbetsplatser). Ändringen måste överensstämma med generalplanen med tanke på att generalplanen i stora drag ska styra samhällsstrukturen och markanvändningen samt sammanfoga funktioner. Då ett undantagsbeslut bereds ska förutsättningarna för detaljplanen också justeras. Huvudsakligen är det frågan om en ändring av affärs- och kontorslokalerna i första våningen. Lokalerna kan vara affärs- och kontorslokaler enligt användningsändamålet i detaljplanen eller så kallad tilläggsbyggnadsrätt förutom bostadsbyggrätten i detaljplanen. Då har man fått gemensamma rum för invånarna, arbetsrum eller kommersiella tjänster för invånarna på området. Med en ändring överensstämmer rummen med det huvudsakliga användningsändamålet och ändringen kan försätta fastighetsägarna på området i olika situationer. Exempel Ändringen av kontorsbyggnader till bostäder genom en detaljplaneändring har undersökts t.ex. på Mattbyområdet, där en kontorsbyggnad har ändrats till en enhet för missbrukarvård eller servicebostad för äldre. Det senare projektet har inte inletts, eftersom det inte blivit ekonomiskt lönsamt. I Kvisbacka centrum, i förslaget till ändring av detaljplanen för Essos huvudkontor kommer både bevarande och rivning av byggnaden att föreslås för att få en bostadsbyggnad. Färre än tio undantagsbeslut har behandlats de senaste fem åren om ändring av användningsändamålet för olika lokaler till bostäder. Alla ansökningar har gällt ändring av butiks-, kontors-, arbets-, klubb- och andra lokaler i första våningen till bostäder utöver det tillåtna våningstalet och den tillåtna våningsytan i detaljplanen. Detaljplanebestämmelserna för dessa lokaler som ska byggas utöver bygglovet varierar beroende på detaljplanen, tomten och byggnadsytan, så att utgångspunkten är olika på de olika ställena. Dessutom varierar byggnadernas och lägenheternas läge i miljön i hög grad i förhållande till grannlägenheter, trapphus, gårdsområden, parkeringsplatser, gatuförbindelser och byggande i omgivningen.

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Helsingfors

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer