Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige Sida 1 / 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1"

Transkript

1 Fullmäktige Sida 1 / / /2014 Stadsstyrelsen Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar: Päivi Jokela, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Pia Kaumas och 12 andra ledamöters motion av om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Tilläggsmaterial - Valtuustoaloite Redogörelse Motion Pia Kauma och 12 andra ledamöter har undertecknat följande motion: "Program för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Ledamöterna som undertecknat denna motion föreslår att man i Esbo och i huvudstadsregionen genomför programmet för främjande av bilar med små utsläpp (mindre än 50 g/km). I takt med att den teknologiska utvecklingen framskrider bör övergången till fordon med små utsläpp stödjas med hjälp av den nationella skattepolitiken såväl när det gäller bilar som anskaffats för privatbruk som för tjänstebruk. Därtill ska övergången stödjas genom en trafikpolitik som är gemensam för huvudstadsregionen. Avsikten är att bekämpa klimatförändringen och främja uppkomsten och användningen av nya teknologier. I Norge har man uppmuntrat bilister att övergå till elbilism genom att erbjuda dem som använder elbilar betydande förmåner även utöver de beskattningsrelaterade förmånerna, såsom rätt att använda bussfiler. Elbilparken i Norge är därmed av betydande omfattning och antalet elbilar som är i bruk är cirka Rätten att använda bussfiler har begränsats till registrerade elbilar.

2 Fullmäktige Sida 2 / 2 I Sverige har man subventionerat köpet av elbil genom bland annat ett stöd på kronor. Därtill får ägaren 40 procent rabatt på bilförmånens beskattningsvärde om utsläppen underskrider 50 g/km. Flera svenska kommuner har främjat ibruktagandet av fordon med små utsläpp bland annat genom ett erbjuda gratis boendeparkering. I Helsingfors har man sporrat användningen av bilar med små utsläpp genom parkeringsförmåner. I sig är förmånen dock inte ett tillräckligt incitament för att skaffa sig en bil med små utsläpp. För närvarande har endast cirka 190 bilar med mycket små utsläpp (under 50 g/km, EU:s gräns för bilar med mycket små utsläpp) registrerats i huvudstadsregionen. År 2013 var de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar cirka 132 g/km. Det är viktigt att Esbo förbinder sig att främja förebyggandet av klimatförändringen och ökningen av antalet bilar med små utsläpp. Ledamöterna som undertecknat denna motion föreslår att man i Esbo genomför programmet för främjande av bilar med små utsläpp som består av följande åtgärder: - att erbjuda bilar med små utsläpp gratis parkering på parkeringsplatser som staden besitter - att reservera separat infartsparkering för bilar med små utsläpp i kollektivtrafikens knutpunkter - att ge bilar med små utsläpp rätt att använda bussfiler då, när det är tillåtet även för taxibilar - att utarbeta en konkret och målinriktad plan för ett offentligt nätverk av laddningsstationer för elbilar. Antalet laddningsstationer ökas i takt med att eldrivna fordon blir vanligare. - Avsikten är att förmånerna för bilar med mindre utsläpp än 50 g/km (koldioxidutsläpp) är tidsbundna så att de upphör att gälla ett år efter det att antalet bilar med mycket små utsläpp som registrerats i huvudstadsregionen överskridit i slutet av året. - För att kunna utnyttja förmånerna kan ägarna till bilar med små utsläpp genom att uppvisa ett registerutdrag ansöka om en separat skylt hos det behöriga ämbetsverket, något som gör det lättare för myndigheterna att identifiera bilar med små utsläpp. Skylten placeras på ett synligt ställe i bilens bakruta. - En motion med samma innehåll lämnas in i alla huvudstadsregionens kommuner och Esbo genomför i mån av möjlighet programmet för främjande av bilar med små utsläpp i samarbete med regionens övriga kommuner."

3 Fullmäktige Sida 3 / 3 Svar på motionen Esbo har upprättat en programplan för hållbar utveckling som består av mål för att utveckla och främja eldriven trafik. Programplanen betonar dock främjandet av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik mer än bilism med små utsläpp, eftersom också bilar med små utsläpp tar plats (bl.a. parkering) och orsakar mer trafikolyckor än kollektivtrafiken. De mål som uppställts för bussfilerna äventyras om fordon med små utsläpp tillåts använda filerna då, när det är tillåtet för taxibilar. Bussfilerna gör kollektivtrafiken smidigare, punktligare och snabbare. Dessutom bidrar de till att minska utsläppen. Målet med dem är att förbättra kvaliteten på och funktionen för kollektivtrafiken på de sträckor där trafiken stockar sig. Därtill syftar de på att öka användningen av kollektivtrafik. Gatunätet i Esbo har för närvarande endast ett par separata bussfiler. Närings-, trafikoch miljöcentralen i Nyland beslutar om användningen av landsvägarnas bussfiler. Att övervaka felaktig användning av bussfilerna vore svårt med nuvarande teknologi. Ett direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen som antogs i april 2014 rekommenderar att det före år 2020 finns cirka offentliga eller halvoffentliga laddningsstationer för elbilar i Finland. Däremot är det dyrt att bygga upp en laddningsinfrastruktur och för närvarande kräver staten inte att kommunerna tar fram laddningsstationer på egen bekostnad. Trafikverket har gjort upp en nationell anvisning om beviljandet av tillstånd till offentliga laddningsstationer. Syftet med anvisningen är att underlätta planeringen och genomförandet av nya offentliga laddningsstationer, ligga till grund för kommunernas egna utredningsplaner och tillståndsanvisningar för infrastrukturen gällande laddningsstationer och främja det marknadsbaserade genomförandet av offentliga laddningsstationer. Esbos prioritet när det gäller främjandet av det marknadsbaserade genomförandet av offentliga laddningsstationer är att göra tillståndsprocesserna och tillståndsanvisningarna tydligare. Dessutom tas de krav som laddningsstationerna ställer i beaktande när nya parkeringsområden byggs ut. Parkering på parkeringsplatser som förvaltas av Esbo stad är numera gratis för alla oberoende av mängden utsläpp. Avsikten är att utreda den avgiftsbelagda parkeringen och genomföra pilotprojekt under de kommande åren. I samband med utredningen framläggs även ett förslag om avgiftspolitiken och eventuella rabatter på parkeringsavgifterna. Flera laddningsstationer kommer att byggas på Västmetrons infartsparkeringsplatser. Med tanke på efterfrågan råder det i kollektivtrafikens nuvarande knutpunkter en tydlig brist på infartsparkeringsplatser. Dessutom lönar det sig inte att reservera ett redan i nuläget begränsat antal parkeringsplatser till en liten användargrupp.

4 Fullmäktige Sida 4 / 4 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Pia Kaumas och 12 andra ledamöters motion av om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

5 Fullmäktige Sida 5 / 5

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till begravningslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en begravningslag som skall ersätta bestämmelserna

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Borgå Företagare rf:s näringslivspolitiska program 2011-2012 TA MÅTT AV BORGÅ

Borgå Företagare rf:s näringslivspolitiska program 2011-2012 TA MÅTT AV BORGÅ Borgå Företagare rf:s näringslivspolitiska program 2011-2012 TA MÅTT AV BORGÅ TA MÅTT AV BORGÅ Borgå Företagare rf:s näringslivspolitiska program 2011-2012 Allmänt 3 1. Den allmänna näringslivspolitiken

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2013/0012(COD) 9.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139 Förslag till yttrande Niki Tzavela (PE514.770v01-00) Utbyggnad av infrastrukturen

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 23/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om riksdagens samtycke till överlåtande av aktier i Finlands Bilbesiktning Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att Riksdagen

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Elbilslandet. en sann Norgehistoria

Elbilslandet. en sann Norgehistoria Elbilslandet en sann Norgehistoria Norske politikere er best i verden på å lage rammevilkår for elektrifisering av vegtransporten. I løpet av de tjue siste årene har samtlige norske regjeringer, storting

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 3.3.2003. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 3.3.2003. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för utvecklandet av kreditupplysningslagstiftningen Ordförande:

Läs mer