Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige Sida 1 / 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1"

Transkript

1 Fullmäktige Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/ /2012 Stadsstyrelsen Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn Jyrkkä Maria, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner följande ändringar i budgeten för år 2012: a på grund av ändrad bokföring av pensionsavgifter: anslagsökning euro, anslagsminskning samt ändringar av affärsverkens resultat med en nettoeffekt på euro, b anslag för pågående husbyggnadsprojekt: euro, c tilläggsanslag i uppgiftsområde 943 Idrottsanläggningar för en skridskobana på Centrumbassängen i Hagalund, d anslag för pågående kommunalteknikprojekt: ,21 euro, e anslagsändringar i anslutning till tillverkning för eget bruk: 41 Tekniska nämnden, ökning av anslag och inkomstförslag euro, 94 Fasta konstruktioner och anläggningar, minskning av anslag och inkomstförslag euro, 49 Övriga teknik- och miljötjänster, ökning av anslag och inkomstförslag euro, Balansenheten Storåkern, ökning av anslag och inkomstförslag euro Balansenheten Hagalund, ökning av anslag och inkomstförslag euro Beslut Förslaget godkändes enhälligt. Bilaga

2 Fullmäktige Sida 2 / 2 Redogörelse jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet jatkuvat talonrakennushankkeet 5 Eläkevakuutusmaksujen kirjaustavan muutos Budgetändringar 1. Överföring av ICT-anslag Under egendomsslag 91 i investeringsdelen har 6,5 miljoner euro budgeterats i allmän förvaltning för ICT-investeringar. Anslaget ska allokeras till olika projekt av dataadministrationens ledningsgrupp utifrån genomförbarhet. Stadsstyrelsen beslutar om överföringar av anslag från allmän förvaltning till sektorerna. Dataadministrationens ledningsgrupp godkände ett anslag till koncerntjänsterna för ett informationsstyrningsprogram. Kostnadsförslaget är euro varav euro år Dataadministrationens ledningsgrupp godkände ett anslag till teknik- och miljösektorn för Ecity-programmet för leverans av e-dokument. Kostnadsförslaget är euro varav euro år Anslagsändringar som beror på organisationsändringar Stadsdirektören beslutade flytta tre servicerådgivarvakanser från fastighetstjänster i affärsverkssektorn till tekniska centralens kundtjänst i teknik- och miljösektorn Fastighetstjänster har vakanserna i sin budget. Tekniska nämnden har inte anslag för att fylla vakanserna, eftersom flyttningen beslutades efter att budgeten godkänts. Tekniska centralen har avtalat att sälja kundtjänst till fastighetstjänster för euro per år. Tekniska nämndens utgifter och inkomster ska nu höjas med euro. Det påverkar inte budgetens balans, eftersom anslagen funnits hos fastighetstjänster. Vid omorganisationen av affärsverkssektorn och centralförvaltningen flyttade stadsdirektören upphandlingsdirektörens tjänst från koncerntjänster till förvaltning och utveckling vid teknik- och miljösektorns stab. Flyttningen kräver att ett anslag på euro överförs från koncerntjänster till teknik- och miljösektorns stab. 3. Ändring av bokföringen av pensionsutgifter När fullmäktige godkände budgeten för 2012 beslutade den ändra bokföringen av pensionsutgifter. Så här gjorde man fram till slutet av 2011: Pensionsutgifterna bokfördes alltefter i relation till lönekostnaderna, men det följer inte kommunförbundets anvisningar. Det allokerar nämligen inte pensionsutgifterna efter upphovsprincipen och kan ge avvikelser bl.a. i kostnadsjämförelser eller prissättning av tjänster. Bokföringen av pensionsutgifter varierar i olika städer, men tendensen är att följa

3 Fullmäktige Sida 3 / 3 kommunförbundets anvisningar. De senaste fastställda pensionsutgifterna, år 2010, var 97,2 miljoner euro och lönesumman var 421,7 miljon euro. Beslutad ändring av bokföringen av pensionsutgifter: Utbetalningar som grundar sig på löneutgifter räknas utifrån lönerna med den procent som anges av Keva och allokeras till den förvaltning där arbetet utförs och lönen betalas. Avgifter för förtidspension allokeras enligt Kevas specifikation av verksamhetsenheter och personer. Avgifter för pension allokeras enligt Kevas specifikation av verksamhetsenheter och personer. Pensionsavgifter för verksamhets om har upphört allokeras till stadsstyrelsens kostnadsställe i den mån de inte har avtalats vid omorganisering av verksamheten eller separat. Övriga pensionsavgifter vars system har upphört, såsom statspensioner, allokeras enligt upphovsprincipen. Ändringen i bokföringen gav upphov till anslagsändringar som räknades in i sektorernas och affärsverkens verksamhetsplaner. Enligt beslutet då budgeten godkändes ska ändringarna föreläggas stadsstyrelsen före , men eftersom ändringarna är ganska stora, är det skäl att låta fullmäktige besluta. 3. Ombudgetering av oanvända investeringsanslag i lokalcentralen och tekniska nämnden Då budgeten godkändes gav fullmäktige lokalcentralen och tekniska nämnden behörighet att fortsätta att bygga uppräknade, ofärdiga husprojekt inom deras helhetsanslag. De oanvända anslagen behandlas som budgetändringar. Lokalcentralens direktion föreslår euro (bilaga 2) och tekniska nämnden euro (bilaga 3). 4. Tilläggsanslag för konstisbana Då budgeten godkändes beslutade fullmäktige att 1,3 miljoner euro som anslagits för Tapioplanens servicebyggnad före 2012 flyttas till fasta konstruktioner och anläggningar så att centralbassängen kan bli konstisbana. Planeringen av servicebyggnaden fortsatte dock och i slutet av 2011 fanns det bara 1,05 miljoner euro kvar. Lokalcentralen föreslog att 1 miljoner euro överförs. Tekniskt har det ordnats så att 1 miljoner euro blir besparing i lokalcentralens bokslut och under 943 Idrottsanläggningar föreslås 1 miljon euro i tilläggsanslag. Teknik- och miljösektorn ordnar resterande 0,3 miljoner euro när verksamhetsplanen ändras. 5. Anslag som orsakas av övergång till förfarandet med tillverkning för eget bruk

4 Fullmäktige Sida 4 / 4 Bokföringen av tillverkning för eget bruk ändrades i bokslutet Tidigare hade nästan all tillverkning för eget bruk i projekt bokförts i investeringsdelen. När staden grundade affärsverk kom beställare och utförare att verka i olika förvaltningar. Den nya bokföringen bygger på förfarandet med tillverkning för eget bruk. Det utförande i investeringsprojekt som beställaren har bokfört i driftsekonomin/resultaträkningen flyttas därifrån via ett konto för tillverkning för eget bruk till beställarens investeringsdel. Staden bad om utlåtande av kommunförbundet och genomförde ändringen utifrån detta. Staden bad och fick också ett utlåtande av revisorn. Det nya förfarandet ökar verksamhetsutgifterna, eftersom investeringsutgifterna först bokförs som verksamhetsutgifter, i regel köp av tjänster. Ökningen korrigeras med en motsvarande intäkt, "Tillverkning för eget bruk". Motsvarande bokföring görs i investeringsdelens utgifter. Utgifterna för tillverkning för eget bruk bokförs alltså både i verksamhetsutgifterna och i investerugsutgifterna. Verkan på täckning och resultat korrigeras med inkomstbokföring. I hela staden inverkar förfarandet inte på resultatet. Beslutshistoria Med den föreslagna budgetändringen blir innehållet 2012 jämförbart med utfallet som används i bokföringen. Ekonomiplanen bereds enligt samma principer. Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen 1 antecknar månadsrapporten från februari för kännedom, 2 godkänner a) överföring av ICT-anslagen från den allmänna förvaltningens utgiftspost 91 Immateriella tillgångar euro till koncerntjänsternas kostnadsställe 90001, projekt nr 0804 och euro till teknik- och miljösektorns kostnadsställe 90090, projekt nr 0863 b) anslagsändringar på grund av personalflyttning 41 Tekniska nämnden, ökning av anslag och inkomstförslag euro, J02 Koncerntjänsterna, minskning av anslagen euro,

5 Fullmäktige Sida 5 / 5 49 Övriga teknik- och miljötjänster, minskning av anslagen euro 3 föreslår att fullmäktige godkänner följande ändringar i budgeten för år 2012 a på grund av ändrad bokföring av pensionsavgifter: anslagsökning euro, anslagsminskning samt ändringar av affärsverkens resultat med en nettoeffekt på euro, b anslag för pågående husbyggnadsprojekt: euro, c tilläggsanslag i uppgiftsområde 943 Idrottsanläggningar för en skridskobana på Centrumbassängen i Hagalund, d anslag för pågående kommunalteknikprojekt: euro, e anslagsändringar i anslutning till tillverkning för eget bruk: Beslut 41 Tekniska nämnden, ökning av anslag och inkomstförslag euro, 94 Fasta konstruktioner och anläggningar, minskning av anslag och inkomstförslag euro, 49 Övriga teknik- och miljötjänster, ökning av anslag och inkomstförslag euro, Balansenheten Storåkern, ökning av anslag och inkomstförslag euro Balansenheten Hagalund, ökning av anslag och inkomstförslag euro Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

6 Fullmäktige Sida 6 / 6

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 18.05.2015 måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl. 20.05-20.35 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi,

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2002 FÖRFATTARE Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Sisko Myöhänen Mauri Marjamäki Jaakko Paloposki Auli Valli-Lintu Karl-Erik Blomgren

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2013. Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2013. Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2013 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden 1 Innehåll 1 Revisionsnämndens sammansättning, uppgifter, mål och fokusområden vid utvärderingen

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer