Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige Sida 1 / 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1"

Transkript

1 Fullmäktige Sida 1 / / /2012 Stadsstyrelsen Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2012 års bokslut. Beslut Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse Fullmäktige: Stadsstyrelsens beslut godkändes enhälligt. 1 (Protokollsanteckningar 2012) Pöytäkirjamerkinnät Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen - Pöytäkirjamerkintä nro 21 - Tilinpäätöksen ennakkotieto 2012 Stadens bokslut för 2012 är snart färdigt. Förhandsbeskedet om bokslutet bygger på beredningssituationen där nästan alla noteringar i bokslutet är gjorda med undantag för avskrivningarna. Det egentliga bokslutet behandlas av stadsstyrelsen och av fullmäktige Enligt bokslutsprognosen för 2012 var räkenskapsperiodens resultat omkring 25 miljoner euro, vilket är mer än 20 miljoner euro gynnsammare än den ändrade budgeten. Årsbidraget uppgick till cirka 143 miljoner euro, vilket är en aning mer än året innan. Att årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat blev mer gynnsamma påverkades i hög grad av att finansieringsintäkterna blev större än förväntat. Däremot försvarades resultatet av de ovanligt stora nedskrivningarna på 14 miljoner euro samt av att skatteinkomsterna ökade mindre än förväntat och underskred den ändrade budgeten. Trots ett måttligt gott resultat har stadens verksamhetsbidrag, det vill säga täckningen före finansieringsintäkter, sjunkit med 25 miljoner euro jämfört

2 Fullmäktige Sida 2 / 2 med Kostnaderna har ökat mera än de externa intäkterna och skatteintäkterna och täckningen är därför sämre Stadens externa intäkter ökade med knappa 3 procent och uppgick till 253 miljoner euro. Stadens externa kostnader var miljoner euro och de ökade jämfört med föregående år med 5 procent. Kostnaderna påverkades av en ökning i verksamhetsvolymen, men dessutom av prisökningar som orsakades av inflationen och av en ökning i antalet köpta tjänster. Staden hade i slutet av 2012 sammanlagt anställda. Antalet ökade under året med 249 personer. Antalet anställda ökade speciellt inom social- och hälsovårdssektorns familje- och socialtjänster samt tjänster för äldre och inom bildningssektorns finska och svenska dagvård. Affärsverkssektorns personalmängd har under året ökat på grund av interna omställningar av verksamheten och då en del personal överförts till affärsverkssektorn från andra sektorer. Stadens personalkostnader uppgick till 594 miljoner euro och kostnaderna för hyrd arbetskraft till 27 miljoner euro. För köp av externa tjänster användes under åter 660 miljoner euro och till understöd 131 miljoner euro. Mest enskilda tjänster köpte den specialiserade sjukvården, som gick på 210 miljoner euro. Den största stödformen var utkomststödet, som gick på 46 miljoner euro. Skattefinansieringen utvecklades svagare än förväntat och endast miljoner euro redovisades i skatteinkomster. Det är endast 1,5 procent mer än året innan. I kommunalskatt på förvärvsinkomster redovisades 1 067,5 miljoner euro och i samfundsskatt 116,1 miljoner euro. Skatteinkomsterna underskred budgeten med sammanlagt 8,3 miljoner euro. Samfundsskatteinkomsterna var 20 procent mindre än året innan. Stadens investeringsnivå var fortsättningsvis hög och staden införde investeringar för 216 miljoner euro. Dessutom genomförde staden genom sina dotterbolag investeringar i anknytning till västmetron och ombyggnad av skolor för cirka 70 miljoner euro. Stadens finansieringssituation förblev bättre än förväntat, delvis på grund av att alla investeringar inte följde tidtabellen. Staden lyfte mindre lån än reserveringarna i budgeten, det vill säga 23 miljoner euro, och betalade amorteringar på 24 miljoner euro. Medel togs inte ur några fonder. Resultatmålen 2012 för Esbostrategin uppfylldes relativt väl. Resultatmålen var sammanlagt 99. För 23 av dem blev målet ouppnått, eller nåddes med försenad tidtabell. Det är dock värt att observera att vissa resultatmål stod i alla sektorers styrkort, varvid eventuella avvikelser har beaktats för varje kort. Därför flerdubblas vissa avvikelser, exempelvis med tanke på målbilden för tjänsteförsörjning samt lokalbehov och planerad enhetsstorlek. Avvikelserna från resultatmålen fram till slutet av oktober behandlades i fullmäktige. Det ser dock ut som om så gott som alla godkända avvikelser

3 Fullmäktige Sida 3 / 3 som gäller utvecklingen av verksamhetsbidraget kommer att nås i enlighet med resultatmålen. För knappa sex av resultatmålen har kriterierna definierats på ett sådant sätt att det först i samband med bokslutet är möjligt att uppskatta om målen uppnåtts. Sådana är främst resultat relaterade till arbetshälsa. Invånarantalet i Esbo ökade med personer och var enligt preliminära uppgifter i slutet av Fler än någonsin, sammanlagt personer, flyttade in till Esbo från andra länder. Födelseöverskottet bidrog med 50 procent av befolkningsökningen är Invandring bidrog till befolkningsökningen med 37 procent och flyttningsrörelsen mellan kommuner med 13 procent. I slutet av december 2012 hade Esbo arbetslösa och arbetslöshetsgraden var 6,5 procent, vilket är en procent högre än Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,7 procent. De långtidsarbetslösas antal var stycken, det vill säga 20 procent av de arbetslösa. Arbetslösa under 25 år fanns 700 och över 50 år gamla personer. Antalet arbetslösa under 25 år ökade med 18,8 procent jämfört med År 2012 var mycket händelserikt, liksom de tidigare åren. Kommunreformen, förutredningen för metropolområdet, social- och hälsovårdens strukturreform samt de gemensamma datasystemen stod i fokus. Efter sommaren syntes den instabila ekonomin i form av massuppsägningar. Esbo stad deltog aktivt bland annat i arbetet att hitta sysselsättning åt experter inom IT-branschen och stödde företagens tillväxt. Esboborna är lika nöjda med stadens tjänster som de var året innan, framgår det ur undersökningen Kuntapalvelujen laatu. Av invånare i stora städer hör Esboborna till de mest nöjda då det gäller tjänster. Esbo stads ekonomi vilar på en hållbar grund. Det är dock en utmaning att utgifterna ökar snabbare än skattefinansieringen och de externa intäkterna. Skattefinansieringen och ekonomin förväntas fortsätta långsamt. Det här innebär att kostnaderna inte kan fortsätta öka så snabbt som hittills. Behovet av och efterfrågan på tjänster varierar inte i takt med konjunkturerna. Befolkningen i Esbo fortsätter att öka i rask takt samtidigt som befolkningsstrukturen förändras. Det här ställer Esbo stad inför mycket stora utmaningar om minimiresultatmålet ska uppnås. Esbo bör ha ett mål på ett årsbidrag om minst 180 miljoner euro för att de investeringar som behövs för att producera tjänster och utveckla stadsstrukturen ska kunna genomföras utan att staden blir orimligt skuldsatt. Att trygga stadens verksamhetsförmåga och tillväxt på en moderat beskattningsnivå förutsätter en förbättrad kostnadseffektivitet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen

4 Fullmäktige Sida 4 / 4 Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2012 års bokslut. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

5 Fullmäktige Sida 5 / 5

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 18.05.2015 måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl. 20.05-20.35 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi,

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden 441

Läs mer

FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25. Översiktstabeller 32

FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25. Översiktstabeller 32 Innehåll FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25 Översiktstabeller 32 DRIFTSEKONOMIDELEN 37 1 Allmän förvaltning 39 2 Social- och

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Rapport 2008:11 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Hösten 2008 De senaste rapporterna från ÅSUB 2007:5 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2007:6 Konjunkturläget hösten 2007 2007:7

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Stadsstyrelsen tillsatte i december 2014 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer Matti Nuutti

Läs mer

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 sfullmäktige 17.12.2012 117 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 MÅL FÖR VERKSAMHETEN...19 Centrala bolags mål...35 DRIFTSEKONOMI...41 Revisionsnämnden...46

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer