Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014"

Transkript

1 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

2 Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren (inkl. särredovisade affärsverk) Källa: Statistikcentralen. Till uppgifterna för år 2013 har Kommunförbundets uppskattningar om Ålands kommuners uppgifter inkluderats. Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Årsbidrag Avskrivnigar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Md euro ,80 19,32 8,07 1,79-2,40-0, BSP -26,49 20,64 Förändring, % BSP 2,7 6,8 8,30 5,4 2,9 2,67-29,7 49,1-2,57 7,7 7,2 0,39 6,3 1,3 Investeringsutgifter Verksamhetens och invest. kassaflöde Ökning av långfristiga lån Förändring av lånestocken Lånestock ,59-4,77 6,5 3,9-1,98-1,33 2,41 2,94 19,1 22,0 1,51 1,77 13,81 15,58 12,3 12,8

3 Orsakerna bakom ökningen av kommunalskatteredovisningarna år 2013 Den redovisade kommunalskatten 2013, milj Ändring , % 6,7 Ändringen sammanlagt , milj varav, milj. : - Korrigering av fördelningsandelen ( rytmstörning ) därav augustis månads rättelse (engångsrat) Redovisningförnyelsen: jan -> dec (engångsrat) Höjningen av kommunernas skatteprocenter Övriga faktorer (bl.a ökning av lönesumman) 313

4 Besluten från regeringsprogrammet, ramrian den och ramrian den och dess inverkan på kommunernas statsandelar för basservicen*, milj De fattade besluten sänker på den årliga statsandelen under regeringsperioden 1,3 md euro eller ca 15 % Regeringsprogrammet Ramrian 3/ Ramrian 3/ * - bl.a social- och hälsovården samt förskole-och grundutbildningen - dessutom UKM:s nedskärningar för år 2013 med ca 92 milj. euro och år 2014 med ca 77 milj. euro Nedskärningarna i statsandelarna som görs för åren medför att kommunerna erhåller sammanlagt 6,6 md euro mindre statsandelar.

5 Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter: Förändring , % % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Genomsnittlig förändring/år: Värde: 5,1 % Volym 1) : 1,9 % Kostnadsnivå: 3,2 % Värdeförändring 4,0 Volymförändring 1) 3,0 2,0 1,0 0,0 Förändring i kommunernas kostnadsnivå (Mätt med prisindex för basservicen) * 1) Av volymförändringen beror ca 1 % -enhet på demografiska förändringar Källa: Statistikcentralen

6 Uppgifter om kommunernas ekonomi åren Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen Årsbidrag: Md euro euro/invånare % av avskrivnigar % av investeringar 1) Årets resultat, md euro Lånestock: 0,74 0,61 0,29 1,83 2) 0,42-0,31 0,28 Md euro 8,15 8,63 9,78 10,45 10,95 12,21 13,84 Förändring per år, % 6,2 5,9 13,4 6,9 4,7 11,6 13,4 euro/invånare Antal kommuner (resp. års kommunindelning) : Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar Antal kommuner sammanlagt Antal kommuner (kommunindelningen 2012): Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar BSP 2, , , , , , , ) % av egen anskaffningsutgift för investeringar = Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar. 2) År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fått då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildats.

7 Förändring i kommunernas verksamhetsbidrag och skattefinansiering åren enligt kommunstorlek, % Antal invånare ,8 5, ,9 5, ,3 5, ,4 5, ,1 7, ,8 4,4 5,1 5,6 Fasta Finland 3,4 5,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Verksamhetsbidrag Skattefinansiering totalt (skatteinkomster + statsandelar) % 1) Verksamhetsbidraget utgör skillnaden mellan verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter och skall täckas med skattefinansiering Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

8 Kommunernas årsbidrag , /inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) Under 6000 invånare invånare invånare Över invånare Fasta Finland * Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

9 Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Fasta Finland, /invånare * Årsbidrag Avskrivningar Egen anskaffningsutgift för investeringar 1) 1) Investeringsutgifter finansieringsandelar för investeringar Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

10 Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek Årsbidrag i procent av avskrivningar Antal invånare (förhandsuppgift) * Fasta Finland Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

11 Kommunernas årsbidrag enligt landskap Årsbidrag i procent av avskrivningar åren Egentliga Tavastland Nyland Satakunta Egentliga Finland Södra Karelen Lappland Norra Karelen Birkaland Kajanaland Södra Savolax Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kymmenedalen Norra Savolax Mellersta Finland Österbotten Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Fasta Finland: * 2013* Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

12 Den kommunala sektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat åren , md 3,5 3,0 2,5 Årsbidrag Räkenskapsperiodens resultat 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0-0, * -0,5 Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser. År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fått då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildats.

13 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, md Årsbidrag Avskrivningar Egen anskaffningsutgift för investeringar 1) * 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1) Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar. År 2010 innehåller poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

14 Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md Lånestock Likvida medel * Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

15 Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren 2000, 2012 och 2013, euro/invånare Antal invånare (förhandsuppgift) * Fasta Finland Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

16 Norra Karelen Satakunta Birkaland Kajanaland Lappland Egentliga Finland Södra Karelen Norra Savolax Nyland Södra Savolax Österbotten Egentliga Tavastland Södra Österbotten Mellersta Finland Kymmenedalen Norra Österbotten Päijänne-Tavastland Mellersta Österbotten Kommunernas lånestock enligt landskap åren 2000 och 2013, euro/invånare Fasta Finland: * 2013* Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

17 Kommunernas och samkommunernas resultaträkning för åren , md * 2014** Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag 11,40-35,66-24,26 11,64-37,44-25,80 11,93-38,42-26,49 12,18-39,53-27,35 Skatteinkomster Statsandelar Finansieringsposter, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Förändring, %: Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar 19,07 7,66 0,08 2,55-2,23 0,12 0,44 4,6 5,4 3,9 3,1 19,32 8,07 0,20 1,79-2,40 0,25-0,36 2,1 5,0 1,3 5,4 20,64 8,30 0,22 2,67-2,57 0,29 0,39 2,5 2,6 6,8 2,9 21,08 8,19 0,08 2,00-2,65 0,25-0,40 2,1 2,9 2,1-1,3 Källa: Åren Statistikcentralen. År 2014 uppskattning Kommunförbundet, (enligt hållbarhetsberäkningen)

18 Kommunernas och samkommunernas finansieringskalkyl för åren , md Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster, netto Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för invester. Försäljning av tillgångar ,55 0,13-0,46-4,31 0,25 0, ,79 0,25-0,55-4,59 0,21 0, * 2,67 0,29-0,46-4,77 0,20 0, ** 2,00 0,25-0,48-4,60 0,20 0,85 Verksamhetens och investering. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändr. av utgivna lån Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändr. av kortfristiga lån Övriga förändringar Förändring av likvida medel Likvida medel Lånestock ,10-0,13 2,03-1,43 0,04 0,37-0,23 4,54 12,30-1,98-0,08 2,41-1,48 0,55 0,25-0,33 4,20 13,81-1,32 0,15 2,94-1,56 0,42 0,04 0,66 4,86 15,58-1,78-0,10 2,80-1,70 0,45 0,00-0,33 4,53 17,13 Källa: Åren Statistikcentralen. År 2014 uppskattning Kommunförbundet, (enligt hållbarhetsberäkningen)

19 Huvudpunkter i Kommunförbundets förslag till anpassning Breddning av kommunernas skatte- och avgiftsunderlag Reformeringen av statsandelssystemet» Inga nya nedskärningar i statsandelarna Kommunernas verksamhet, utvecklandet av förhållandet mellan kommunerna och staten» Kommunalekonomin bör stärkas genom en minskning av kommunernas uppgifter och skyldigheter i enlighet med regeringens strukturpolitiska program» Om staten ökar på kommunernas uppgifter bör den fullt ut stå för tilläggskostnaderna, finansieringsprincipen» Kommunerna effektiviserar sina funktioner och se över sina strukturer Investeringar och finansiering» Viktiga och motiverade investeringar bör förverkligas, investeringarna bör granskas kritiskt med beaktande av kommunens bärkraft» Alternativa metoder för att förverkliga och finansiera investeringar bör utvecklas

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunalekonomi. Mikael Enberg 3.3.2013

Kommunalekonomi. Mikael Enberg 3.3.2013 Kommunalekonomi Mikael Enberg 3.3.2013 Heikki Helin: Kommunekonomin 1988-2008 14.10.2010 Kommunernas lagstadgade uppgifter, antal Osasto pp.kk.vvvv 3 70 Offentliga utgifter, % av BNP åren 1975-2015** 70

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Budgetöversikt 2011 September 2010

Budgetöversikt 2011 September 2010 Budgetöversikt 2011 September 2010 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 09 160 01 eller 09 578 11 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Budgetöversikt 2013 Januari 2013

Budgetöversikt 2013 Januari 2013 Budgetöversikt 2013 Januari 2013 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 0295 16001 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi Informationen:

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Kostnader för serviceproduktionen. OM/jb 1

Kostnader för serviceproduktionen. OM/jb 1 Kostnader för serviceproduktionen OM/jb 1 Innehåll Vad behövs kostnadsberäkning till? Utgifts- och kostnadsbegreppen Utgifts- och inkomstbegreppen i kommunalekonomin Rörliga och fasta kostnader Direkta

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2004 www.mariehamn.aland.fi Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2004 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer