VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut Bokslut 2008, Stadsfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009"

Transkript

1 Bokslut 2008

2 Resultaträkning för Vanda stad milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader ,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag - 785,7-726,3-687,5 Skatteinkomster 754,6 708,1 649,5 Statsandelar 106,1 95,6 90,2 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 3,7 3,5 2,5 Övriga finansiella intäkter 17,3 17,8 15,2 Räntekostnader - 25,5-22,3-15,5 Övriga finansiella kostnader - 0,3-0,3-0,3 Årsbidrag 70,2 76,2 54,1 Avskrivningar och nedskrivningar - 67,0-60,9-56,7 Räkenskapsperiodens resultat 3,2 15,2-2,6 Fondöverföringar - 0,2-1,5-1,8 Räkenskapsperiodens (under-) överskott 2,9 13,8-4,4

3 Resultaträkning - nyckeltal Resultaträkning för Vanda stad, nyckeltal Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 20,0 19,6 20,1 20,6 22,9 Årsbidrag/Avskrivningar, % 104,7 125,0 95,4 58,2 32,4 Årsbidrag, /invånare Antal invånare Koncernens resultaträkning, nyckeltal 2008 Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 50,3 Årsbidrag/Avskrivningar, % 110,7 Årsbidrag, /invånare 706 Antal invånare

4 Resultaträkning - intäkter Intäkter 2008 Förändring 2007 Förändring 2006 milj. milj. % milj. milj. % milj. Försäljningsintäkter 65,8 4,3 6,9 % 61,5 1,8 3,0 % 59,7 Avgiftsintäkter 60,2 7,4 14,1 % 52,8 1,3 2,6 % 51,4 Understöd och bidrag 21,7-0,8-3,6 % 22,6 0,0-0,2 % 22,6 Övriga verksamhetsintäkter 48,5 8,1 19,9 % 40,5 1,8 4,5 % 38,7 Skatteinkomster 754,6 46,5 6,6 % 708,1 58,6 9,0 % 649,5 Statsandelar 106,1 10,5 11,0 % 95,6 5,4 6,0 % 90,2 Finansiella intäkter 20,9-0,4-1,9 % 21,3 3,6 20,4 % 17,7 Totalt 1 077,8 75,5 7,5 % 1 002,3 72,5 7,8 % 929,9 milj Intäkter Finansiella intäkter Statsandelar Skatteinkomster Övriga verksamhetsintäkter Statsandelar 10 % Försäljningsintäkte Finansiella intäkter r 2 % 6 % Avgiftsintäkter 6 % Understöd och bidrag 2 % Övriga verksamhetsintäkt er 5 % Understöd och bidrag Avgiftsintäkter Försäljningsintäkter Skatteinkomster 69 %

5 Resultaträkning - kostnader Kostnader 2008 Förändring 2007 Förändring 2006 milj. milj. % milj. milj. % milj. Personalkostnader 445,1 31,0 7,5 % 414,1 20,8 5,3 % 393,3 Köp av tjänster 456,8 51,9 12,8 % 404,9 16,1 4,1 % 388,8 Material, förnödenheter och varor 50,6 5,4 11,9 % 45,2 2,0 4,6 % 43,2 Understöd 77,1 3,5 4,8 % 73,6 1,4 1,9 % 72,2 Övriga verksamhetskostnader 42,5 5,6 15,1 % 36,9 3,2 9,5 % 33,7 Finansiella kostnader 25,8 3,2 14,3 % 22,6 6,8 42,8 % 15,8 Avskrivningar 67,0 6,1 10,0 % 60,9 4,2 7,5 % 56,7 Totalt 1 164,8 106,7 10,1 % 1 058,1 54,4 5,4 % 1 003,7 milj Kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Finansiella Avskrivningar Övriga kostnader 6 % verksamhetskostn 2 % ader 4 % Understöd 7 % Personalkostnade r 38 % Övriga verksamhetskostna der Understöd Material, förnödenheter och varor 4 % Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Köp av tjänster 39 %

6 Finansieringskalkyl Finansieringskalkyl för Vanda stad milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 70,2 76,2 54,1 Korrektivposter till den interna finansieringen - 27,4-21,8-19,4 Intern finansiering 42,7 54,3 34,7 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter - 113,9-157,6-90,8 Finansieringsandelar för investeringar 2,3 2,4 1,6 Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar 37,6 28,5 26,2 Nettoinvesteringar - 74,0-126,7-63,1 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde - 31,2-72,3-28,4 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning i lånefordringar - 1,0-0,2-0,6 Minskning i lånefordringar 0,5 0,4 0,6 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 50,0 86,0 100,8 Minskning av långfristiga lån - 31,6-30,9-40,2 Övriga ändringar av likviditeten - 5,4 39,6 9,9 Kassaflödet av likvida medel 12,4 94,9 70,4 Förändring av likvida medel - 18,8 22,6 42,1 Likvida medel ,3 67,1 44,6 Likvida medel ,1 44,6 2,5 Koncernens finansieringskalkyl 2008 milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 137,9 Korrektivposter till den interna finansieringen - 30,5 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter - 168,6 Finansieringsandelar för investeringar 0,9 Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar 38,0 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde - 22,4 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av lånefordringar - 1,8 Minskning av lånefordringar 0,6 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 70,8 Minskning av långfristiga lån - 57,3 Förändringar i kortfristiga lån 0,7 Förändringar i eget kapital - 10,6 Övriga ändringar av likviditeten - 17,3 Kassaflödet för finansieringens del - 14,7 Förändring av likvida medel - 37,1 Likvida medel ,9 Likvida medel ,0

7 Finansieringskalkyl - nyckeltal Finansieringskalkyl för Vanda stad, nyckeltal Internt tillförda medel för investeringar, % 62,9 49,1 60,7 40,4 14,4 Internt tillförda medel för kapitalutgifter, % 48,8 41,0 41,8 29,0 11,3 Låneskötselbidrag 1,7 1,9 1,3 1,1 0,7 Likviditet, dagar 15,3 22,0 16,2 1,0 1,1 Koncernens finansieringskalkyl, nyckeltal 2008 Internt tillförda medel för investeringar, % 82,2 Internt tillförda medel för kapitalutgifter, % 60,6 Låneskötselbidrag 1,7 Likviditet, dagar 32,0

8 Årsbidrag och nettoinvesteringar Milj Nettoinvesteringar Årsbidrag

9 Balansräkning för Vanda stad Balansräkning för Vanda stad milj. milj. Aktiva Bestående aktiva 1 218, ,8 Immateriella tillgångar 50,6 53,7 Materiella tillgångar 901,6 864,8 Placeringar 265,9 257,2 Förvaltade medel 3,6 3,9 Rörliga aktiva 99,2 115,3 Omsättningstillgångar 1,4 0,9 Fordringar 49,5 47,2 Finansiella värdepapper 10,0 63,8 Kassa och bank 38,3 3,4 Aktiva totalt 1 320, ,0 Balansräkning för Vanda stad milj. milj. Passiva Eget kapital 564,9 554,5 Grundkapital 349,1 349,1 Övriga egna fonder 70,4 65,3 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 142,4 126,3 Räkenskapsperiodens överskott 2,9 13,8 Avskrivningsdifferens och reserver 0,3 0,2 Avsättningar 1,2 1,2 Förvaltat kapital 5,1 5,1 Främmande kapital 749,4 734,1 Långfristigt 581,7 570,1 Kortfristigt 167,7 163,9 Passiva totalt 1 320, ,0

10 Koncernens balansräkning milj. milj. Aktiva Bestående aktiva 2 117, ,8 Immateriella tillgångar 64,4 58,9 Materiella tillgångar 1 939, ,0 Placeringar 113,8 102,8 Förvaltade medel 5,0 5,2 Rörliga aktiva 362,9 371,2 Omsättningstillgångar 25,2 21,4 Fordringar 192,8 167,7 Finansiella värdepapper 63,9 143,2 Kassa och bank 81,0 38,9 Aktiva totalt 2 485, , milj. milj. Passiva Eget kapital 633,1 614,2 Grundkapital 349,1 349,7 Övriga egna fonder 72,9 65,0 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 203,9 182,4 Räkenskapsperiodens överskott 7,1 17,2 Minoritetsandelar 44,5 41,6 Koncernreserv 0,3 0,3 Avskrivningsdifferens och reserver 86,0 91,6 Avsättningar 11,9 11,5 Förvaltat kapital 6,5 6,4 Främmande kapital 1 703, ,5 Långfristigt främmande kapital 1 426, ,0 Kortfristigt främmande kapital 276,4 256,4 Passiva totalt 2 485, ,1

11 Balansräkning - nyckeltal Balansräkning för Vanda stad, nyckeltal Soliditet, % 42,8 43,0 45,2 48,0 50,8 Relativ skuldsättning, % 70,7 74,4 71,0 68,0 65,8 Ackumulerat över-/underskott, milj. 145,4 140,1 133,9 138,8 163,8 Ackumulerat över-/underskott, / invånare 743,9 727,7 705,9 741,2 883,4 Lånebestånd 31.12, milj. 600,7 582,3 527,2 466,6 410,8 Lån, /invånare Antal invånare Koncernens balansräkning, nyckeltal Soliditet, % 30,7 30,6 31,0 32,0 35,0 Relativ skuldsättning, % 110,0 Ackumulerat över-/underskott, milj. 211,1 199,6 Ackumulerat över-/underskott, / invånare 1 081, ,6 Koncernens lånebestånd 31.12, milj , , , , ,0 Koncernens lån, / invånare Koncernens lånefordringar 31.12, milj. 5,1 6, Antal invånare

12 Utveckling av lånebestånd Milj. / invånare Lånebestånd Koncernens lånebestånd Lån, /invånare Koncernens lån, / invånare

13 Personal Antalet anställda Förändring 2007 Centralförvaltningen ,7 % 965 Social- och hälsovårdsväsendet ,7 % Bildningsväsendet ,6 % Markanvändning och miljö ,9 % 633 Fastighetscentralen ,9 % Fritid och invånarservicen Totalt ,5 % Markanvändning och miljö 5 % Fastighetscentrale n 11 % Fritid och Centralförvaltninge invånarservicen n 4 % 8 % Social- och hälsovårdsväsend et 24 % Bildningsväsendet 48 % Personalkostnader milj Förändring 2007 Löner och arvoden 343,0 25,0 7,8 % 318,0 Lönebikostnader 107,3 6,4 6,4 % 100,8 Personalersättningar och övriga korrektivposter -5,2-0,4 7,7 % -4,8 Sammanlagt enligt resultaträkningen 445,1 31,0 7,5 % 414,1 Personalkostnader aktiverade som immateriella och materiella tillgångar -5,6-0,3 5,1 % -5,3 Totalt 439,5 30,7 7,5 % 408,7

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2013 Kommunalekonomi vad behöver en förtroendevald veta? Jan Björkwall Jakobstad, 25.3.2013 Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2013 Löner 37 % Socialavgift. och pensioner 11 % Materialinköp 9 % Social-

Läs mer

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014

KOKKOTAN SATAII{A KARIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014 KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE 20 I 4 INNEHALL sid Verksam hetsberättelse Budgetutfallet Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2013 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer