I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a."

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren Enligt fullmäktiges beslut är sektorernas verksamhetsbidrag bindande för fullmäktige. Budgeten omfattar också riktgivande verksamhetsbidrag för resultatområdena samt inkomster och utgifter för dem. Budgeten innehåller bindande resultatområdesvisa verksamhetsmål som uppföljs i samband med delårsöversikterna. På motsvarande sätt följer man i samband med delårsöversiktena med lyckeltal som beskriver verksamheten resultatområdesvis. Verksamhetsbidraget för vård- och omsorgsväsendet år 2015 är euro. Verksamhetsbidraget är 1,3 procent och 1,2 miljoner euro mindre än i utfallsprognosen för år Bokslut 2013 Budget 2014 Korrigerad Bokslutsutfall Budget 2015 budget Verksamhetsinkomster Verksamhets-utgifter Verksamhets-bidrag (Korrigerat budgetförslag = förslag till förhöjda anslag, Pr = prognos) Man föreslår att den bindande nivån i år 2014 med avseende på vård- och omsorgsnämnden är resultatområdenas verksamhetsbidrag. Dispositionsplanen omfattar även de resultatområdesvisa verksamhetsbidragen som är riktgivande för vård- och omsorgsnämnden. Utöver delårsöversikterna informeras vård- och omsorgsnämnden om hur målen som ställts för ekonomin och verksamheten har nåtts vid sammanträdena i maj, juni, augusti och november. De mest centrala tyngdpunktsområdena för vård- och omsorgsväsendet år 2015 är följande: Aktivering av långtidsarbetslösa som mångprofessionellt samarbete Stödjande av personalen i en verksamhetsmiljö som förändras Utvecklande av servicekedjorna och processerna Deltagande i utvecklings- och förändringsprojektet av verksamheten och servicen (APOTTI) I för år 2015 ingår bl.a. fortsättning av de anpassningsåtgärder som vård- och omsorgsnämnden fattade år (bl.a. åtstramningar i kriterierna för beviljande av vissa serviceformer och stöd samt funktionella och strukturella förändringar i servicen för äldre)

2 anpassningsåtgärder som kommunfullmäktige/kommunstyrelsen godkänt: 1. minskning av köpt service särskilt inom munhälsovården, som delvis ersätts med två nya befattningar (avgiftsinkomsterna och statsandelen täcker löneökningen) 2. man har berett sig på kommunens ökade finansieringsansvar inom arbetsmarknadsstödet genom att förstärka den rehabiliterande arbetsverksamheten (till Toimari en rehabiliteringshandledare och två som verkstadshandledare). Enbart detta räcker dock inte till att anslaget för arbetsmarknadsstödets kommunandel som reserverats i budgeten räcker till. Det behövs andra aktiva åtgärder av hela kommunen och näringslivet för att för långtidsarbetslösa trygga olika fortsatta stigar till sysselsättning och/eller utbildning. Löneförhöjningarnas tillväxtreservering för år 2015 bär ca 0,1 milj., dvs. 0,4 %. Med tanke på s hållbarhet finns de största riskerna i anslagen för köpt service särskilt inom den specialiserade sjukvården. En ökning i klientmängderna och/eller i arbetslösheten kan leda till att anslagens tillräcklighet kan bli ett problem inom barnskyddet, boendeservicen, utkomststödet, arbetsmarrknadsstödets kommunandel och handikapptjänsternas inköp. Det största överskridningshotet finns i anslagen för arbetsmarknadstödets kommundel. Beredning: vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle, tfn , ekonomichef Esa Lindell, tfn samt resultatområdenas ansvarspersoner fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga 1: - Vuoden 2015 käyttösuunnitelma (sisältää mm. vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät, perusturvan hankintavaltuuksien delegoinnin, sisäisen valvonnan suunnitelman sekä vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman toimenpide-ehdotukset ja niiden aikataulun), joka sisältää oheismateriaalina vuoden 2015 talousarvion perusturvan käyttösuunnitelma- ja investointiosan osalta Föredragningslistans tilläggsmaterial: - Vuoden 2015 käyttösuunnitelman laadintaohjeet Förslag Vård- och omsorgsdirektören: Vård- och omsorgsnämnden beslutar 1 godkänna vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 i enlighet med bilagan och sända den till kommunstyrelsen för kännedom 2

3 godkänna resultatenhetsspecifika verksamhetsbidrag som bindande nivå i dock så att nivån för hälsovårdstjänsternas del fördelas i två delar: hälsovårdstjänster utan specialsjukvård och specialsjukvård, eftersom det är rätt utmanande att inverka på specialsjukvårdens utgifter 3 godkänna resultatenhetsspecifika verksamhetsmål 4 godkänna planen för intern kontroll år 2015 som är bilaga till 5 godkänna åtgärdsförslagen i planen enligt äldreomsorgslagen och deras tidtabell och sända den till kommunstyrelsen som en del av 6 utse ansvarspersoner för år 2015 (redovisningsskyldiga) samt separata ansvarspersoner för år 2015 i enlighet med bilagan som ingår i s investeringsdel 7 förplikta ansvarspersonerna att till nämnden rapportera om s utfall på det sätt som nämns i föredragningsdelen 8 om vård- och omsorgsväsendets upphandlingsbefogenheter för år 2015 i enlighet med bilagan i 9 uppmana ansvarspersonerna att utveckla förfaranden och serviceprocesser att bli ännu effektivare, högklassigare och verkningsfullare än idag inom ramen för godkända anslag 10 uppmana ansvarspersonerna att handla i enlighet med bestämmelserna i de av kommunstyrelsen godkända verkställighetsdirektiven för budgeten 2015 och anvisningarna för intern tillsyn 11 godkänna vård- och omsorgsväsendets godkännare av fakturor och sakgranskare år 2015 i enlighet med bilagan som ingår i den bifogade och ge vård- och omsorgsdirektören rätt att under budgetåret göra behövliga ändringar i rätten att godkänna fakturor genom separata tjänsteinnehavarbeslut. Beslut Vård- och omsorgsnämnden: Vård- och omsorgsnämnden beslutade

4 1 godkänna vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 i enlighet med bilagan och sända den till kommunstyrelsen för kännedom 2 godkänna resultatenhetsspecifika verksamhetsbidrag som bindande nivå i dock så att nivån för hälsovårdstjänsternas del fördelas i två delar: hälsovårdstjänster utan specialsjukvård och specialsjukvård eftersom det är rätt utmanande att inverka på specialsjukvårdens utgifter 3 godkänna resultatenhetsspecifika verksamhetsmål 4 godkänna planen för intern kontroll år 2015 som är bilaga till 5 godkänna åtgärdsförslagen i planen enligt äldreomsorgslagen och deras tidtabell och sända den till kommunstyrelsen som en del av 6 utse ansvarspersoner för år 2015 (redovisningsskyldiga) samt separata ansvarspersoner för år 2015 i enlighet med bilagan som ingår i s investeringsdel 7 förplikta ansvarspersonerna att till nämnden rapportera om s utfall på det sätt som nämns i föredragningsdelen 8 om vård- och omsorgsväsendets upphandlingsbefogenheter för år 2015 i enlighet med bilagan i 9 uppmana ansvarspersonerna att utveckla förfaranden och serviceprocesser att bli ännu effektivare, högklassigare och verkningsfullare än idag inom ramen för godkända anslag 10 uppmana ansvarspersonerna att handla i enlighet med bestämmelserna i de av kommunstyrelsen godkända verkställighetsdirektiven för budgeten 2015 och anvisningarna för intern tillsyn 11 godkänna vård- och omsorgsväsendets godkännare av fakturor och sakgranskare år 2015 i enlighet med bilagan som ingår i den bifogade och ge vård- och omsorgsdirektören rätt att under budgetåret göra behövliga ändringar i rätten att godkänna fakturor genom separata tjänsteinnehavarbeslut.

5 Efter behandlingen av denna paragraf, hölls en paus kl För kännedom Besvärsanvisning Fortsatt behandling i kommunstyrelsen Rättelseyrkande punkterna 1 3 och 8 Besvärsförbud (kommunallagen 91 ) punkterna 4 7 och 9 11

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2013. Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2013. Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2013 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden 1 Innehåll 1 Revisionsnämndens sammansättning, uppgifter, mål och fokusområden vid utvärderingen

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013 KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2013 Kommunstyrelsen 14.4.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt 1 Kommunens organisation 2 Allmän ekonomisk utveckling 3 Utveckling av verksamhet

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer