Över- / underskott åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Över- / underskott åren 2009-2017"

Transkript

1 Pressmeddelande KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat kommer att bli året som kommunen övergår från en period av överskott till en period av underskott. Budgeten för år 2015 visar ett underskott på ca euro. För år 2016 uppskattas underskottet till nästan 2 miljoner euro och 2017 visar ekonomiplanen underskott på över 3 miljoner euro. En störtdykning kan undvikas, men bara genom ordentliga åtgärder Över- / underskott åren Prognos 2014 Budget 2015 E.plan 2016 E.plan 2017 Kostnaderna ökar överlag och speciellt inom social- och hälsovården. Samtidigt som kostnaderna ökar har kommunens skatteintäkter minskat och prognosen är att de inte ökar under de närmaste åren bl.a. p.g.a. minskat antal arbetsplatser. En regelbunden ökning av statsandelarna har de senaste åren hjälp till att hålla kommunens ekonomi i balans. År 2014 är statsandelar på sin topp. Från och med år 2015 minskar de årligen p.g.a. statsandelsreformen. Totalt förlorar kommunen drygt 2 miljoner euro under åren Ytterligare statsandelsminskningar kommer då staten minskar sin andel av finansieringen av kommunernas basservice från ca 30 % till ca 25 %. När vi blickar framåt kan vi klart konstatera att den ekonomiska utvecklingen tvingar oss att producera service med effektivare metoder än tidigare. Kommunens budget består av kostnader vi kan påverka och kostnader som vi inte direkt kan påverka. Exempel på det senare är större samkommuner eller samarbetsområden där kommunen är medlem. Nästan ¼ av våra kostnader är sådana vi inte kan påverka.

2 Tuffa beslut väntar Kimitoön kan stå in för aldrig tidigare skådade nedskärningar. Kommunens ekonomi måste anpassas oberoende av kommande kommunreform och vårdreform. Kommunen har aktivt anpassat sina kostnader och det är av avgörande betydelse för kommunens framtida existens att anpassningen fortsätter. Det behövs flera aktiva anpassningsåtgärder för att framöver hålla kommunens ekonomi i balans. I praktiken innebär det att hela verksamheten granskas, personalantal, utrymmen och serviceprocessen. De kommande nedskärningarna kommer att märkas i kommuninvånarnas vardag. Servicen finns kanske på ett annat ställe i framtiden. En effektivare verksamhet kräver konkreta ändringar, det hjälper inte längre att finslipa nuvarande verksamhetsmodeller. Kommunens förmåga att fatta beslut om nedskärningar kommer att avgöra om Kimitoöns kommun kan fortsätta som självständig kommun. En självständig kommun kräver en ekonomi som är i balans. Investeringar och lån Kommunen har under många år haft en måttlig investeringsnivå. Detta bland annat för att vissa projekt (t.ex. nya daghemmet) dragit ut på tiden. Nu kommer flera projekt att genomföras samtidigt under de närmaste åren. Projekten är nödvändiga för att verksamheten ska kunna skötas i ändamålsenliga och tidsenliga utrymmen. De största investeringarna under år 2015 är (miljoner euro): Byggande av nytt daghem och renovering av Amosparkens skola 4,1 Förnyande av bron till Tyska holmen 1,25 Byggande av ny brandstation i Kimito 0,3 Stallscafé och Bio Pony i Dalsbruk, förnyande av fasad 0,25 Kimitoöns Vatten Tyska holmens reningsverk 0,9 I ekonomiplanen finns ca 20 miljoner investeringar under åren Samtliga ska förverkligas med lånade pengar. Trots att vissa justeringar kan göras i investeringsnivån, är enbart renoveringsbehoven av byggnader sådan att investeringspott blir stor de närmaste åren. Finansieringsanalysen visar att kommunen redan år 2016 måste låna pengar för att klara av amorteringar av gamla lån och från och med år 2017 är årsbidraget nära noll. Om årsbidraget går under noll måste lån upptas för att de dagliga driftskostnaderna ska kunna betalas.

3 6 000 Lån / invånare Kommunen har enligt gällande rekommendationer godkänt en ny avskrivningsplan, som trädde ikraft Den nya planen är avsevärt tuffare än den gamla. Avskrivningstiden för byggnader har förkortats från 30 år till 20 år och också andra liknade åtstramningar har gjorts. Detta betyder att avskrivningarna för nya projekt blir högre. Analys Så gott som alla kommuner i vårt land har råkat in i en ekonomiskt svår situation. Kimitoön har klarat sig mycket bra såhär långt, men nu krävs åtgärder för att undvika en ekonomisk störtdykning. Årsbidraget blir mycket svagt från och med år 2017, om inte åtgärder vidtas. Om inte ändringar görs i snabb takt, kan kommunen hamna i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Ju större de årliga underskotten blir, desto svårare är det att igen uppnå balans. Enbart en höjning av skatterna löser inte de ekonomiska bekymren. Omstruktureringar i verksamheten behövs. För att täcka ekonomiplaneperiodens underskott skulle det krävas en höjning av skatteprocenten med ca 3 procentenheter. Från nuvarande 19,75 % till 22,75 %. En dylik höjning kan inte anses vara motiverad och realistiskt, då det finns möjlighet att effektivera verksamheten. En höjning av kommunalskatten med 1 % hämtar ca 1 miljon euro. Om den allmänna fastighetsskatten höjs från nuvarande 1,1 till maximala 1,55 skulle också det ge ca 1 miljon euro till i fastighetsskatt. Orsaker Orsakerna till att stora nedskärningar måste göras är följande: - Skatteintäkterna ökar inte p.g.a. färre arbetsplatser och befolkningsminskning. - Statsandelarna minskar kraftigt, då staten genomför reformer. Ökade statsandelar har tidigare hållit kommunens ekonomi i balans.

4 Milj. - Kostnaderna ökar bara måttligt (0,5 % år 2015, 1 % år 2016 och 1,6 % 2017). En måttlig ökning är dock inte tillräckligt, utan en bestående kostnadsminskning måste göras. - Social- och hälsovårdens verksamhet har inte anpassats till det minskande befolkningsunderlaget. 60,00 Externa kostnader, skatteintäkter och statsandelar ,00 40,00 41,00 42,29 43,78 45,39 47,25 47,75 48,16 48,88 49,71 30,00 20,00 10,00 21,07 20,98 21,47 18,96 17,78 15,97 20,75 20,71 22,59 21,91 22,40 22,00 21,70 21,21 21,64 21,74 21,84 21,14 Kostnader Skatteintäkter 0,00 BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 BS 2013 Prognos 2014 BG 2015 EP 2016 EP 2017 Statsandelar Många i pension Kimitoöns kommun har ca 485 anställda. Personalens åldersstruktur gör att många pensioneringar är aktuella. Av de som pensioneras de närmaste åren hör varannan person till vårdpersonalen inom social- och hälsovården. En annan personalgrupp som har stor pensionsavgång på kommande är städ- och köksfunktionen. Det är möjligt att delvis minska antalet anställda via de kommande pensioneringarna, men samtidigt måste en aktiv nyrekrytering göras. En minskning eller begränsning av ökningen av personalantalet inom social- och hälsovården är också möjligt, men förutsätter omorganisering av verksamheten. Omsorgsnämnden har godkänt en behovsutredning och fastighetsplan som innehåller ett minskat personalantal. Antalet personal inom administrationen kan via pensioneringar minskas med några årsverken. Personalbehovet är beroende av eventuella kommande reformer inom den kommunala sektorn. Pensionsavgång per verksamhet åren :

5 Omsorg 85 personer = 44 % Kök och städ 26 personer = 13% Utbildning 17 personer = 9% Dagvård 14 personer = 7% Administration 11 personer = 6% Övriga (ett tiotal mindre yrkesgrupper) 42 personer = 21% TOTALT 195 personer Ekonomiska riktlinjer Fullmäktige fastställer följande riktlinjer för kommunens ekonomi för åren : 1. Målsättningen är att kommunen gör ett underskott på högst 1 miljon euro år 2016 och år Underskott möjliggörs av tidigare års samlade överskott på drygt 12 miljoner euro. 2. Kommunen uppgör under våren en handlingsplan, där målsättningen är en bestående sänkningen av verksamhetskostnaderna på sikt. Planen utgör grund för prioritering av kommande års verksamhet och servicenivå. Planen är nödvändig också med tanke på att kunna anpassa kostnader, då en femtedel av kommunens personal pensioneras under de fem närmast kommande åren. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppgöra en handlingsplan och begära förslag till inbesparingar av samtliga nämnder. Kommunstyrelsen presenterar handlingsplanen för fullmäktige så att beslut kan fattas under senast i juni Investeringar utöver de som finns i ekonomiplanen görs endast av särskilt motiverade grunder. Behovsutredningen och fastighetsplanen inom omsorgen förverkligas. Utöver detta ska alla sektorer granska sin verksamhet. 4. Kommunen fortsätter med att aktivt sälja fastigheter som inte behövs i verksamheten. 5. Kommunen utreder en höjning av såväl kommunalskatten som fastighetsskatten för år Kritiska framgångsfaktorer Bedömningskriterier Nivå/målsättning Investeringar Skuldbördan högst 30 milj. Skuldbörda slutet av 2017 ca euro/inv. Överskott/underskott högst totalt 3 miljoner Kassan Antal dagar 18 dagar Tilläggsuppgifter ger: Kommundirektör Tom Simola tfn Förvaltningschef Erika Strandberg tfn

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Finland har stora utmaningar både i nuet och i framtiden helt oberoende av finanskrisen. För att klara av utmaningarna måste sysselsättningsgraden

Läs mer

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min.

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. OFR 2008 Del: Mätning och bedömning av resultat Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. 1. SWOT -analys av de utvärderingsstandarder som fastställts av Europeiska

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter... FRAM TILL 22 Högskoleverkets rapportserie 24:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1 Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Stor utmaning att tillgodose framtida behov Äldreboom

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer