Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet"

Transkript

1 Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in förbättrades kommunernas ekonomiska ställning jämfört med året innan. I bokslutsuppgifterna för år 010 var försvagningen av verksamhetsbidragen mindre än förväntat och kommunerna lyfte inte långfristiga lån i lika hög grad som året innan. Ökningen av skattefinansieringen kompenserade försvagningen av verksamhetsbidraget. Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Uppgifter om kommunernas och samkommunernas boksluts 009 och 010, miljoner euro Kommuner Samkommuner * Förändring, % * Förändring, % + Verksamhetens intäkter , ,6 - Verksamhetens kostnader , , = Verksamhetsbidrag , ,0 + Kommunens inkomstskatt ,1 + Fastighetsskatt , + Andel av samfundsskattens avkastning ,9 + Övriga skatteinkomster -11, + Statsandelar ,5 + Finansiella intäkter , ,4 - Finansiella kostnader , ,3 = Årsbidrag , ,0 Avskrivningar och nedskrivningar , ,1 Investeringsutgifter , ,9 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , , Försäljningsinkomster av investeringstillgångar , ,7 Ökning av utlåningen , , Minskning av utlåningen , 3-38,4 Ökning av långfristiga lån , ,0 Minskning av långfristiga lån , ,3 Likvida medel , ,5 Lånestock , ,3 Kommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag försvagades mindre än än vad som förutspåddes i de bokslutsprognoser som samlades in från kommunerna i Fasta Finland i januari. Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 3,9 procent, vilket motsvarade 1, miljarder euro. Av utgifterna ökade köpen av tjänster mest, vars ökning förklaras både av förändringar i servicestrukturen och av utläggning av tjänster på entreprenad. Försvagningen av verksamhetsbidraget balanserades av ökningen av skattefinansieringen med 1,3 miljarder, varav statsandelarna ökade med 519 miljoner och skatteinkomsterna med 739 miljoner. Av skatteinkomsterna ökade fastighetsskatterna med 196 miljoner och samfundsskattens andel med 14 miljoner euro. Samfundsskattens andel återhämtade sig något från nedgången året innan. Inkomsterna från fastighetsskatterna ökade, eftersom fastighetsskattesatsen höjdes i fler än tvåhundra kommuner. Samkommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag var bättre än bokslutsprognoserna från början av året, men årsbidraget var sämre än förväntat. Samkommunernas verksamhetsntäkter ökade med 1,6 procent och verksamhetsutgifterna med 1, procent, vilket ledde till att samkommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag förbättrades. Kommunernas investeringsutgifter ökade enligt prognos. Kommunerna använde 3,7 miljarder för investeringar, vilket var 11,6 procent mer än året innan. Långfristiga lån lyftes för 1,8 miljarder. Nettoökningen av långfristiga lån var dock 94 miljoner mindre än året innan. Enligt bokslutsuppgifterna täckte årsbidraget 148 procent av kommunernas avskrivningar och 11 procent av samkommunernas. Årsbidraget täckte 71 procent av kommunernas egenanskaffningsutgifter för investeringar och 7 procent av samkommunernas. Överföringen av vattenverksverksamheten i huvudstadsregionen till samkommunen ökade i betydlig grad kommunernas överlåtelseinkomster från investeringstillgångar. Försäljningen som genomfördes i form av en affärsverksamhetsförsäljning ökade också kommunernas lånefordringar. De tillgångar som överfördes

3 från kommunerna till samkommunen i samband med försäljningen av affärsverksamheten betalades av samkommunen genom att samkommunen tog ett lån av kommunerna och gav dem andelar av sitt grundkapital. Motsvarande transaktion syntes hos samkommunerna som en ökning av långfristiga lån och som ökade investeringsutgifter. Omstruktureringarna syntes redan i de bokslutsprognoser som samlades in i början av året. Kommunernas lånestock ökade med 675 miljoner euro från året innan, vilket var en ökning av lånestocken med 6,9 procent. Lånestocken per invånare var euro, medan den året innan var 1839 euro. I slutet av året hade kommunerna 745 euro per invånare i likvida medel. Samkommunernas lånestock ökade med 1,3 miljarder euro, vilket mer än fördubblade lånestocken. Ökningen av samkommunernas sammanräknade lånestock berodde huvudsakligen på förvärvet av vattenverksverksamheten i huvudstadsregionen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi. Statistiken omfattar uppgifter om 340 kommuner 1) och 170 samkommuner. 1) Uppgifter om Sottunga och Eckerö kommuner saknas. 3

4 Innehåll Figurer Figurbilagor Figurbilaga 1. Lånestock och likvida medel i kommunerna *...5 Figurbilaga. Skatteinkomster, statsandelar, lånestock och årsbidrag i kommunerna *...5 4

5 Figurbilagor Figurbilaga 1. Lånestock och likvida medel i kommunerna * *) Förhandsuppgifter Figurbilaga. Skatteinkomster, statsandelar, lånestock och årsbidrag i kommunerna * *) Förhandsuppgifter 5

6 Offentlig ekonomi 011 Förfrågningar Mikko Mehtonen (09) Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 010. Statistikcentralen. Statistikcentralen, försäljning PB C 000 STATISTIKCENTRALEN tfn (09) fax (09) ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunalekonomi. Mikael Enberg 3.3.2013

Kommunalekonomi. Mikael Enberg 3.3.2013 Kommunalekonomi Mikael Enberg 3.3.2013 Heikki Helin: Kommunekonomin 1988-2008 14.10.2010 Kommunernas lagstadgade uppgifter, antal Osasto pp.kk.vvvv 3 70 Offentliga utgifter, % av BNP åren 1975-2015** 70

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer