Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Arbetarskyddskommissionen Personalsektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Personalsektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Lovisa stad - rökfri arbetsplats, fullmäktigemotion 129/ /2012 FM 21 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 7. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadssty relsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. ASK 16 Beredning: Arbetshälsokoordinator Anne Hovi och företagshälsovårdare Min na Ill man. Fullmäktigeledamot Merja Grönberg har på fullmäktigemötet lämnat in en motion att Lovisa stad skulle bli en rökfri arbetsplats fr.o.m Stadsstyrelsen har behandlat ärendet och sänt det vidare till personalbyrån för beredning. Arbetarskyddskommissionen har i sitt verksamhetsprogram för år 2012 beslutat om en utredning gällande möjlighet att övergå till ett rökfritt Lovisa i framtiden. Arbetshälsokoordinator Anne Hovi, ansvarig företagshälsovårdare Anne Ruhanen och företagshälsovårdare Minna Illman hade palaver gällande åtgärder som behövs för att övergå till en rökfri arbetsplats. Ett sammandrag av åtgärderna och tidtabellen finns som bilaga. Bilaga 1. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt vore det vettigt att övergå till ett rökfritt Lovisa Hösten 2012 skulle man utreda antalet rökare och deras vilja att delta i stödåtgärder för att sluta tobaksrökning. Under år 2013

2 skulle man från företagshälsovårdens sida erbjuda stödåtgärder till de anställda som vill sluta tobaksrökningen, stödåtgärderna finns nämnda i bilaga 1. Under år 2013 informerar man internt anställda om rökfria Lovisa och på hösten 2013 informerar man stadens invånare om saken. För att uppnå ett bra resultat bör man göra ett ordentligt förarbete och motivera de anställda att komma med i projektet. Arbetshälsokoordinatorn och företagshälsovården utreder de tilläggskostnader som projektet förorsakar. Arbetarskyddskommissionen föreslår för personalsektionen, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att - Lovisa stad blir en rökfri arbetsplats övergången till rökfri arbetsplats förverkligas enligt bilaga 1 - om arbetstagaren inte följer direktiven om rökfri arbetsplats trots påminnelser så vidtar man åtgärder enligt Lovisa stads varningspraxis. - man reserverar anslag i budgeten för år 2013 för projektet. - Av staden arrangerade tillfällen är rökfria. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslag paragrafen justerades omedelbart PSEK 33 Beredning och föredragning: tf personalchef Siv Mårtens tfn Personalsektionen beslutar i enlighet med arbetarskyddskommissionens förs lag ge följande svar på motionen, inlämnad , till stadsstyrelsen och vi dare till fullmäktige Lovisa stad blir en rökfri arbetsplats Övergången till rökfri arbetsplats förverkligas enligt bilaga 1. Om arbetstagaren inte följer direktiven om rök fri arbetsplats trots påmin nelser så vidtar man åtgärder enligt Lovisa stads varnings praxis. Man reserverar anslag i budgeten för år 2013 för projektet. Av staden arrangerade tillfällen är rökfria. Enligt förslag. STST 192 Bilaga nr 73.

3 Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner personalsektions svar och föreslår att stadsfullmäktige antecknar ärendet för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget. FM 86 Bilaga nr 44. Stadsfullmäktige antecknar ärendet för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Remitteringsförslag 1: Ledamot Pertti Lohenoja föreslog utan understöd remittering av ärendet till ny beredning. Teknisk korrigering 1: Som teknisk korrigering godkändes enhälligt en korrigering till finskspråkiga beredningstextens andra stycke där "toimintakertomuksessa" korrigeras till "toimintasuunnitelmassa". Andra stycket i arbetarskyddskommissionens finskspråkiga beredningstext ska alltså lyda: "Työsuojelukomitea on vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa päättänyt selvittää mahdollisuudet tehdä Loviisasta savuton työpaikka tulevaisuudessa." Beslutet till övriga delar enligt förslaget. PSEK 15 Beredning och föredragning arbetshälsokoordinator Anne Hovi Arbetarskyddskommissionen har vid sitt möte föreslagit för personalsektionen, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att Lovisa stad skulle vara rökfri arbetsplats fr.o.m Stadsfullmäktige har antecknat till kännedom på mötet Arbetarskyddskommissionen har fortsatt förberedelserna och har redan år 2013 börjat med stödåtgärder för att hjälpa arbetstagarna att sluta röka. Arbetshälsokoordinatorn har uppgjort ett direktiv om rötfritt Lovisa som är som bilaga (bilaga 1).

4 Bilaga 1 Personalsektionen besluter föreslå för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att - Lovisa stad blir rökfri arbetsplats godkänna direktivet för rökfritt Lovisa som finns som bilaga 1. - upphäver godkända Lovisa stads direktiv för tobaksrökning. Personalsektionen beslöt föreslå för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att - Lovisa stad blir rökfri arbetspalts godkänna direktivet för rökfritt Lovisa som finns som bilaga 1. - personalsektionen upphäver fr.o.m det godkända Lovisa stads direktiv för tobaksrökning. - om rökfria Lovisa informeras enligt arbetarskyddskommissionens åtgärdsprogram internt och externt under år STST 120 Bilaga nr 36. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige, att - Lovisa stad blir rökfri arbetsplats godkänna direktivet för rökfritt Lovisa som finns som bilaga. Ändringsförslag 1: Ledamot Atte Fellman föreslog utan understöd att stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att stadsfullmäktige "beslutar att Lovisa stad inte blir en rökfri arbetsplats på grund av problem med övervakningen och av kostnadsskäl." FM 76 Bilaga nr 22. Förslaget förföll utan understöd. Beslutet i enlighet med utgångsförslaget. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att - Lovisa stad blir rökfri arbetsplats

5 - godkänna direktivet för rökfritt Lovisa som finns som bilaga. Ändringsförslag 1: Ledamot Atte Fellman föreslog understödd av ledamot Mauri Poikeljärvi att stadsfullmäktige beslutar att Lovisa stad inte ska övergå till rökfrihet på grund av övervakningsproblematiken och kostnaderna. I den förrättade omröstningen vann stadsstyrelsens utgångsförslag med rösterna 49 7, 3 blanka, då stadsstyrelsen förslag var Ja och motförslaget Nej. Beslutet enligt utgångsförslaget.

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer