GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016"

Transkript

1 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

2 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala tjänster Måltidstjänster Begravningsbidrag och försörjningspension Stöd för närståendevård B. Övriga tjänster för veteraner Rehabilitering Hälsocentralens gym Fotvård Hälsocentralens öppna sjukvård och vård på hälsocentralens sjukhus Ekkulla Mun- och tandvård vid hälsocentralen Privat tandvård Bidrag för anskaffning av glasögon Hemvårdshjälp och stödtjänster Städhjälp Stöd för närståendevård BOENDE Statsunderstöd för bostadssanering Understöd enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp KOLLEKTIVTRAFIK Gratis parkering MOTION PENSIONSFÖRMÅNER GRAVPLATSER VETERANFÖRENINGARNAS KONTAKTPERSONER

3 Bästa läsare! 1 Denna handledning informerar Dig om de tjänster och förmåner Du som veteran från våra krig är berättigad till. Den finns tillgänglig för alla Grankullaveteraner på Folkpensionsanstaltens lokalbyrå, hälsocentralen, Villa Junghans, stadshuset, biblioteket och Kauniala. I handledningen finns adresserna till olika serviceställen samt namn och telefonnummer till de tjänstemän som kan ge Dig närmare upplysningar. Handledningen informerar om tjänster som veteraner och krigsinvalider, samt i vissa fall deras makor eller änkor, kan anhålla om. Lagstiftningen och de kommunala tjänsterna ändras kontinuerligt och därför kan en del uppgifter snabbt bli föråldrade. Men genom att ta kontakt och fråga får Du klarhet i de flesta frågor. Telefonnumren i handledningen är ifrågavarande persons direkta nummer eller numret till byråns växel. SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA Samarbetsorganet mellan staden och veteranerna är en av stadsstyrelsen tillsatt delegation för veteranärenden med 6 medlemmar. Delegationen består av representanter för Esbo-Grankulla-Kyrkslätt krigsinvalider, Esbo- Grankulla Krigsveteraner, Espoon Sotaveteraanit, Grankulla stad samt dess social- och hälsovårdsnämnd. Närmare uppgifter fås av delegationens ordförande Marianne Ekholm, tfn

4 Evenemang 2 Den nationella veterandagen firas årligen den 27 april. För programmet står veterandelegationen och det utannonseras i lokaltidningen Kaunis Grani. SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Ansökan om rehabilitering av krigsinvalider, makor till svårt handikappade krigsinvalider samt krigsänkor riktas till Statskontorets avdelning för militärskade- och veteranärenden. Närmare information och rådgivning samt hjälp med ansökan fås på Esbo-Grankulla-Kyrkslätt Krigsinvaliders byrå, Badets väg 19, tfn , torsdagar kl Statskontorets postadress är PB 10, Statskontoret. Besöksadressen är Sörnäs strandväg 13, tfn /växel, rehabiliteringsärenden, tfn , kl Hälsokontroller Statskontoret ansvarar också för krigsinvalidernas allmänna hälsokontroller som berör alla krigsinvalider med minst 10 % invaliditetsgrad. Statskontoret och stadens hälsocentral har ingått ett avtal om att de årliga kontrollerna av krigsinvalidernas allmänna

5 3 hälsotillstånd görs vid hälsocentralen. I hälsokontrollen ingår vissa laboratorieundersökningar och vid behov också lungröntgenundersökning och hjärtfilm. Hälsokontrollen inklusive undersökningar är avgiftsfri för krigsinvalider. Kommunala tjänster Enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst ersätter Statskontoret staden för kostnaderna för de tjänster staden erbjuder krigsinvalider vars invaliditetsgrad är minst 20 procent. Tjänsterna är alltså avgiftsfria för kunden. Sådana tjänster är bl.a. - hemvårdshjälp - stödtjänster (måltidstjänster*, bastubesök, tvättservice, ledsagarhjälp, trygghetstelefon, transport, städning) - hemsjukvård - medicinsk rehabilitering i öppen vård Statskontoret ersätter långvarig institutionsvård och kortvarig rehabiliteringsvård på institution för krigsinvalider vars invaliditetsgrad är minst 30 procent. Måltidstjänster* - Hemkörd måltid - Lunch på Bibelinstitut - Gratis lunch 10 gånger/år - Lunchsedel

6 4 Tjänsterna är avgiftsfria för krigsinvalider vars invaliditetsgrad är minst 20 procent. Statskontoret ersätter stadens kostnader. Hemkörd måltid kan beställas hos hemvårdsledaren, tfn Måltiden bör beställas föregående dag senast kl. 10. Begravningsbidrag och försörjningspension Statskontoret betalar begravningsbidrag för krigsinvalider med en fastställd invaliditetsgrad på minst 20 procent och därtill i vissa specialfall. Man kan påskynda behandlingen av ärendet genom att kontakta lokalavdelningens byrå. Efter krigsinvalidens död betalas försörjningspension eller i vissa fall en engångsersättning till änkan. På byrån får man hjälp att sköta saken. Stöd för närståendevård Se B. Våra övriga veteraner/stöd för närståendevård B. Övriga tjänster för veteraner Rätt till rehabilitering Frontveteranerna rehabiliteras enligt lagen on rehabilitering av frontveteraner. Veteranen som beviljas rehabilitering bör vara bosatt i Finland och ha deltagit i års krig. Personen ska ha tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken och ha Grankulla som hemort och

7 5 inte vara berättigad till rehabilitering enligt någon annan lag (t.ex. lagen on skada ådragen i militärtjänst). Statskontoret beviljar årligen staden ett anslag som enligt Statskon- torets direktiv kan användas till rehabilitering i öppen vård eller vid inhemska vårdinstitutioner som godkänts för ändamålet. Därutöver har staden reserverat egna anslag för att komplettera statens anslag. Stadens medel kan även användas för rehabilitering utomlands i mån av möjlighet. En frontveteran i Grankulla kan årligen få rehabilitering i öppen vård eller på institution inom ramen för anslag och enligt individuell prövning. Rehabilitering på institution Makan eller maken till en frontveteran får delta i rehabilitering på institution i hemlandet samtidigt med veteranen i samma rehabiliterings- och vårdinrättning. En maka eller make till en frontveteran har ändå inte subjektiv rätt att få rehabilitering tillsammans med frontveteranen, utan en gemensam rehabiliteringsperiod ska vara ändamålsenlig med tanke på målen för rehabiliteringen. Makens deltagande förkortar inte längden på veteranens rehabiliteringsperiod. Hälsocentralens ledande läkare bedömer rehabiliteringsperiodens längd samt behovet av och ändamålsenligheten i en gemensam rehabilitering. Öppen rehabilitering Den öppna rehabiliteringens verksamhetsformer är t.ex. dagrehabilitering och fysioterapi. Öppen rehabilitering kan också ges hemma hos frontveteranen, ifall det är nödvändigt pga. veteranens hälsotillstånd. Makan eller maken

8 till en frontveteran får delta i dagrehabilitering men är inte berättigad till öppet rehabilitering (fysioterapi). Ersättning för rehabiliteringskostnader 6 Rehabiliteringen medför inte några kostnader för frontveteranen och makan eller maken. Kommunen betalar kostnaderna för rehabiliteringen och Folkpensionsanstalten ersätter kostnaderna för resor i anslutning till rehabiliteringen. Ansökan till rehabilitering Det rekommenderas att ansökan görs på en ansökningsblankett (FK:s blankett 6430-S) som fastställts av Statskontoret. Frontveteranen eller en person som befullmäktigats av veteranen gör en ansökan även för makans del. Blanketten finns att få på hälsocentralen och i stadshuset. Till ansökan om rehabilitering på institution och dagrehabilitering bifogas alltid ett läkarutlåtande över sökandes hälsotillstånd och behov av rehabilitering. Om den sökande har en regelbunden vårdkontakt med den egna hälsocentralen, finns det inte nödvändigtvis behov av ett besök på läkarmottagningen. Detta gäller även maka. Läkarutlåtandet får vara högst ett år gammalt. Ansökan om rehabilitering kan göras året runt. Ansökan riktas till hälsocentralen och kan inlämnas på hälsocentralen. Beslut Hälsocentralens ledande läkare beslutar om vem som ska få rehabilitering enligt direktiven för rehabilitering av frontveteraner och inom ramen för reserverade anslag. Besked om beslutet skickas till alla som ansökt om rehabilitering.

9 Rehabiliteringen är alltså kostnadsfri och reseersättning kan man ansöka om hos Folkpensionsanstalten. 7 Ytterligare uppgifter ges av hälsocentralens byråföreståndare Leea Marttala, tfn Träning på gym Frontveteranerna har möjlighet att avgiftsfritt besöka hälsocentralens gym för s.k. medicinsk träningsterapi. Fysioterapeuten gör upp ett träningsprogram (kostar 11,50 ) för träning på egen hand. Läkarremiss behövs. Tidsbokning tfn kl Fotvård För fotvård får veteraner ersättning fem gånger om året, högst 40 euro per gång. Anslaget ingår i veteranernas rehabiliteringsanslag och betalas av hälsocentralen. Bidraget betalas in på veteranens bankkonto mot kvitto. Veteranen kan boka tid för fotvård hos fotvårdare i Grankulla men även andra fotvårdare kan anlitas. Kontaktperson för ansökan om ersättning är hälsocentralens byråföreståndare Leea Marttala, tfn Hälsocentralens öppna sjukvård och vård på hälsocentralens sjukhus Ekkulla Frontveteraner behöver inte betala hälsocentralsavgift. För läkarintyg eller intyg av tandläkare som inte hänför sig till vården av patienten, tas ingen avgift ut av frontveteraner. I övrigt jämställs veteraner på hälsocentralen med andra

10 8 kommuninvånare och betalar de avgifter som staden fastställt enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården, t.ex. - för regelbunden hemvård betalas en månadsavgift - för vård på hälsocentralens sjukhus Ekkulla betalas en avgift per vårddygn för kort vård eller en inkomstbaserad avgift för långtidsvård - för fysikalisk vård ordinerad av hälsocentralläkare tas ut 11,50 euro per behandlingsgång. Besök på den gemensamma jouren på Bolarskog eller Jorvs sjukhus vardagar kl , veckoslut och under helgdagar är avgiftsfritt för frontveteraner. Veteranerna är befriade från poliklinikavgift vid sjukhus som hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Mun- och tandvård vid hälsocentralen Frontveteranerna är berättigade till avgiftsfri tandvård vid Grankulla hälsocentral inklusive tandtekniskt arbete (avtagbara proteser). Tidsbokning till tandläkarmottagningen kl tfn Privat tandvård Frontveteraner kan enligt sjukförsäkringslagen söka ersättning för kostnader för privat tandvård hos Folkpensionsanstalten. Ersättningens storlek beror på åtgärden och på Folkpensionsanstaltens taxa. Även det kliniska arbete som hänför sig till tandproteser och utförs av privat

11 9 tandläkare eller specialtandtekniker, ersätts. För privat tandläkares åtgärder, såsom plombering, behandling av tandköttsinflammationer, rotbehandling och utdragning av tänder kan man också anhålla om ersättning. Närmare information via Folkpensionsanstaltens servicenummer Bidrag för anskaffning av glasögon Veteraner med frontmannatecken kan beviljas bidrag för anskaffning av glasögon. Bidraget är högst 100 euro. Ifall glasögonen är billigare, betalas anskaffningspriset. Blanketter för ansökan fås på socialbyrån och Villa Breda. Till den ifyllda blanketten bifogas ett med klientens namn försett kvitto i original. Ansökan riktas till socialbyrån och kan beviljas årligen. Närmare upplysningar ges av förmånshandläggare Pia Lökström, tfn Hemvårdshjälp och stödtjänster Veteranerna kan få de socialtjänster de behöver, bl.a. hemvårdshjälp och stödtjänster (måltidsservice, bastubesök, trygghetstelefon, tvättservice, transport). För servicen tas ut en ersättning enligt de normer staden fastställt. För frontveteraner är tillfällig hemvård (tillfällig hemsjukvård ingår) avgiftsfri. För veteraner vars invaliditetsgrad är minst 20 procent är dessa tjänster avgiftsfria, eftersom staden får kostnaderna ersatta av Statskontoret.

12 10 Måltidsservice innebär antingen måltid som hämtas hem, måltid på Bibelinstitut från måndag till fredag, eller lunchsedel. Anmälan till bastubesök i Villa Breda torsdagar kan göras hos hemvårdsledaren, tfn kl Vid behov kan man beställa transport till Villa Breda på nummer Transporttjänst innebär taxiresor som beviljas klienten samt transport till och från servicecentret. Närmare upplysningar om hemhjälp och stödtjänster ges av hemserviceledaren, tfn kl Städhjälp Städhjälp för en gång beviljas i anmälningsordning så länge som anslaget räcker. Tfn , Leea Marttala. Tidpunkterna för städningen meddelas per brev. Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård kan beviljas anhörig som i hemmet sköter en veteran med behov av speciellt mycket hjälp i sitt dagliga liv. Vården är i sådana fall ett alternativ till institutionsvård, och utöver detta kan stödet enligt separat överenskommelse utökas med avgiftsfria stödtjänster. Kostnaderna för stöd till veteraner vars invaliditetsgrad är minst 20 procent ersätts av Statskontoret. Stödet för närståendevård kan också kombineras med kortvarig institutionsvård som en rehabiliteringsperiod eller för att underlätta skötarens arbete. Kortvarig institutionsvård kan vid behov ges också andra veteraner som behöver sådan vård.

13 11 Närmare upplysningar om stöd för närståendevård ges av hemserviceledaren, tfn kl Information om korttidsvård vid hälsocentralens sjukhus Ekkulla ges av avdelningsskötaren, tfn BOENDE Understöd som beviljas för bostadssanering är avsedda för grundförbättring och reparation av bostadsbyggnader och bostäder. Sanering av krigsinvalidernas bostäder baserar sig på lagen om skada ådragen i militärtjänst. Statsunderstöd för bostadssanering beviljas efter ansökan för 40 % av de godkända saneringskostnaderna, eller i särskilda fall för 70 % av kostnaderna. För att understödet ska beviljas bör en familjemedlem ha fyllt 65 år. Inkomstgränsen är euro brutto/mån./1 person (3.320 euro brutto/mån./2 personer). Förutom ovan nämnda understöd kan hushåll med en frontveteran efter ansökan ytterligare beviljas ett veterantillägg beroende på hushållets ekonomiska eller sociala situation. Veterantillägget är högst 30 % av de godkända saneringskostnaderna. Ansökningstiden är på våren varje år, närmare uppgifter om understöd för sanering av krigsinvaliders och veteraners bostäder och om statsunderstöd för bostadssanering ges av - saneringsrådgivare Timo Vänskä tfn vid Centralförbundet för de gamlas väl r.f. - byggnadstillsynens assistent, tfn

14 12 Förmåner enligt handikappservicelagen Med handikappad avses enligt 2 i handikappservicelagen en person som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Med långa tider avses att begränsningen på grund av skada eller sjukdom varar i mer än ett år. Enligt 3 i handikappservicelagen ska kommunerna sörja för att tjänster och stöd för handikappade ordnas så att de till innehållet och omfattningen är sådana som behovet i kommunen påkallar. Kommunen ska ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice, dagverksamhet, personlig assistans och serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Kommunen ska ersätta en gravt handikappad person för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga för att den handikappade ska klara de funktioner som hör till normal livsföring. Mer information om tjänster enligt handikappservicelagen ges av socialarbetaren, tfn KOLLEKTIVTRAFIK Frontveteraner kan beviljas fribiljett inom regiontrafiken.

15 13 Regional fribiljett har sedan beviljats frontveteraner och arbetspliktiga som tilldelats frontveterantecken, frontsoldattecken eller fronttjänsttecken samt personer som enligt intyg utfärdat av krigsarkivet deltagit i minröjning eller som har FPA-kort med koden MR. Den regionala fribiljetten berättigar till avgiftsfria resor inom kollektivtrafiken i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Fribiljetten fås i Grankulla stadshus, närmare uppgifter tfn Resekort för frontveteraner kan antingen beställas per telefon eller avhämtas i stadshuset, Grankullavägen 10. Den sökande bör uppvisa: identitetskort frontveterantecken, frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller ett med fotografi försett FPA-kort med koden R Kvällsvaktmästaren i stadshuset ger ut resekort tisdagar, onsdagar och torsdagar kl Övriga invalider beviljas rabatt -25 % (mot uppvisande av läkarintyg från Grankulla hälsocentral) Tillstånd för gratis parkering Frontveteraner får parkera gratis på Esbo stads och Jorvs parkeringsplatser med ett särskilt veterantillstånd, som kan fås på Esbo stads samservicekontor samt på byrån för parkeringsövervakning. Tillståndet är avgiftsfritt.

16 14 Tilläggsuppgifter fås på by- rån för parkeringsövervakning i Esbo, tfn , MOTION Våra krigsveteraner kan avgiftsfritt besöka stadens simhall. LAGEN OM FRONTMANNAPENSION Uppgifter om utbetalning av lagenligt fronttillägg och extra fronttillägg ges på Folkpensionsanstaltens servicenummer GRAVPLATSER Krigsinvalider och personer med frontmannatecken och fronttjänsttecken är berättigade till en avgiftsfri gravplats på stadens begravningsplats liksom avgiftsfri grävning och täckning av graven. I fråga om kistgravar för två personer, är makans plats avgiftsbelagd. Urnegravar däremot är avgiftsfria för vardera maken. Närmare upplysningar ges av byråföreståndare Rita Fors, tfn VETERANFÖRENINGARNA I GRANKULLA De inom Grankulla verkande veteranföreningarnas kontaktpersoner har deltagit i att utarbeta denna veteranhandledning och bistår i alla veteranärenden. Esbo-Grankulla-Kyrkslätt Krigsinvalider r.f.

17 15 byrå Badets väg 19 torsdagar kl tfn Henrik Jansson tfn Esbo-Grankulla Krigsveteraner r.f. Carl Duncker tfn Espoon Sotaveteraanit r.y. Ossi Granlund tfn

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

FÖRORD. Vi hoppas att denna broschyr tillgodoser krigsinvalider som bor hemma samt deras anhöriga och medhjälpare.

FÖRORD. Vi hoppas att denna broschyr tillgodoser krigsinvalider som bor hemma samt deras anhöriga och medhjälpare. FÖRORD Denna broschyr innehåller basuppgifter om de ändringsarbeten i bostad som ersätts med stöd av militärskadelagen. Det gäller om en allmän broschyr som inte täcker alla detaljer av ersättningsbara

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor Klientguide 1 Innehåll 1 Att resa 3 2 Att beställa 7 3 Beställningstidpunkt och uppehåll 10 4 Snabbresor 13 5 Beställningsnummer 14 6 Följeslagare

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

Färdtjänst (handikapp)

Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...4 Ansökan...5 Färdtjänstkortets betydelse och användning...

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2016 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS UNDERSÖKNING OCH VÅRD SOM HÖR TILL REHABILITERINGEN AV FRONTVETERANER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS UNDERSÖKNING OCH VÅRD SOM HÖR TILL REHABILITERINGEN AV FRONTVETERANER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS ANVISNING UNDERSÖKNING OCH VÅRD SOM HÖR TILL REHABILITERINGEN AV FRONTVETERANER 1. INLEDNING Veteranbefolkningen bestod i slutet av år 1999 av drygt 160 000 personer.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016

Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016 Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016 A. Klientavgifter som indexjusteras Hvc-läkarens mottagning/besöksavgift (avgiften debiteras för de 3 första besöken under kalenderåret 20,90 Hälsocentraljour

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT Givet 30.3.2012 Liggarnummer 774 Diarienummer 4401/3/10 1 (8) Ärende Ändringssökande Besvär som gäller ordnande av personlig assistans på grund av handikapp Social-

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

RP 52/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 52/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skada,

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan insändes till den kommunen där du är folkbokförd Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafik- och gatuenheten 651 84 Karlstad ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade När du söker första

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål:

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål: MEDDELANDE OM ATT ANSLAG KAN SÖKAS Under moment 33.03.63, Vissa specialprojekt, läggs 1 100 000 euro till för riksomfattande verksamhet som riktar sig till klienter som behöver särskilt stöd (t.ex. långtidsarbetslösa

Läs mer

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 RP 220/2009 Syftet med denna lag är att främja de handikappade personernas möjligheter att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället. Definitioner

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om statens konstnärsstipedier

Läs mer

RP 106/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 106/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 i

Läs mer

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr)

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr) ÅTVIDABERGS KOMMUN 1(5) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD SOM ÄR FOLKBOKFÖRD I ÅTVIDABERGS KOMMUN Sökande Namn Personnummer Bostadsadress Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 (5) Sökande Förnamn Efternamn Personnummer Bostad (utdelningsadress, gata, box, etc) Postnummer Postort Telefon dagtid (även riktnr) E-postadress Jag

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15 FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten 1 Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 2004-04-15 2 Innehållsförteckning sidan Kommunens vision för hemvård...4

Läs mer

Handikappservice...13 Hemservice...14 Hemsjukvården...14 Hjälpmedelsutlåning...15 Hjärtmottagning...15 Hushållsavdrag...15 Hyresbostäder...

Handikappservice...13 Hemservice...14 Hemsjukvården...14 Hjälpmedelsutlåning...15 Hjärtmottagning...15 Hushållsavdrag...15 Hyresbostäder... 1 Innehåll Akuten...5 Allmän intressebevakare...5 Ambulans/allmänt nödnummer...5 Ansökan om service...5 Apotek...6 Astmamottagning...6 Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga...6 Avgiftstak för hälso-

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Arbetshjälpmedel. Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel. Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel Arbetshjälpmedel Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel Syfte ett led i en rehabilitering av en försäkrad förvärvsarbetande för att kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 6128/05.03.00/2011 Social- och hälsovårdsnämnden 133 15.12.2011 Stadsstyrelsen 11 9.1.2012 11 Fråga om fattigdom bland barnfamiljer Beredning och upplysningar:

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Boende Ärade veteran från våra krig! I detta infobrev presenteras service som är avsedd för veteraner från våra krig från Helsingfors. Mer information om tjänster som är avsedda för samtliga seniorer finns

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen Försäkringsdomstolen Postadress: PB 1005, 00521 Helsingfors Besöksadress: registraturen (må-fre 8.00-16.15) Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors Telefonnummer: Växel 029 564 3200 Registratur 029 564 3210

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Principerna för uthyrning av lokaler som bildningssektorn. i kraft fr.o.m. x.y.201z

Principerna för uthyrning av lokaler som bildningssektorn. i kraft fr.o.m. x.y.201z Principerna för uthyrning av lokaler som bildningssektorn förvaltar i kraft fr.o.m. x.y.201z INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 2 2. ANVÄNDNINGSTIDER... 2 2.1. TIDER FÖR ENSKILDA TILLFÄLLEN... 2 2.2. REGULJÄRA TIDER...

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Veteranpolitiken 2004 2007

Veteranpolitiken 2004 2007 Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2004:10 Veteranpolitiken 2004 2007 Statsrådets riktlinjer SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2004 Översättning: Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan skickas till: Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För dig som är folkbokförd inom Lidingö stad Jag ansöker för första gången Jag

Läs mer

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Innehåll Förord... 1 1. Programmets mål... 2 2. Värden... 3 3. Attityder... 4 4. Kommunikation... 4 5. Livsmiljö, byggande och tillgänglighet... 5 6.

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning 1 2 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2014 377/2014 Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer Utfärdad i Helsingfors den 14 maj 2014 I enlighet

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

om tolktjänst för talhandikappade

om tolktjänst för talhandikappade Guide om tolktjänst för talhandikappade 13 Innehåll Tolktjänst är en lagstadgad rättighet 3 Talhandikapp 4 Alternativ och kompletterande kommunikation 4 Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade

Läs mer

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 1 HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Handikapprådets sammansättning 2011 På grund av kommunsammanslagningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Oxelösund. Sida 1 (4)

Oxelösund. Sida 1 (4) Oxelösund ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sida 1 (4) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 613 81 OXELÖSUND 0155-380 00, registrator-msn@oxelosund.se Ansökan skickas till den kommun

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer