Fullmäktige Sida 1 / 93. eller tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 93 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare 4 3 Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande 5 4 Fyllnadsval: medlem i revisionsnämnden 6 5 Fyllnadsval: ledamot och ersättare i utbildnings- och 8 dagvårdsnämnden 6 Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens 10 dagvårdssektion 7 Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämnden 11 8 Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämnden 13 9 Esbo stads utlåtande om regeringens förslag till lag om 15 metropolförvaltningen Förkastande av ett förslag till en ändring av 16 kommunindelningen 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon 17 Suviniityn Pysäköintis lån 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy 21 Jousenpuiston Pysäköintis lån 13 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon 26 Toimitilats lån 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli 29 Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy 15 Ändring av instruktionen för affärsverkssektorn Godkännande av en ny ekonomistadga samt ändring av 35 instruktionerna för stadsstyrelsen, nämnder och direktioner, affärsverkssektorn och fonder 17 Godkännande av ändring av detaljplanen Kvisbacka i 40 stadsdel 22 Olars, område nr Godkännande av detaljplanen Mulby i stadsdel 45 Kurtby, 59 område nr Fråga om lönesubventionerat arbete och läroavtalsutbildning Fråga om tryggande av tillräckligt med platser för 72 vinteruppläggning av Esbobornas båtar 21 Fråga om stadsstyrelsens utlåtande till NTM-centralen om en 76 vägplan som hör till arrangemangen vid Västerleden vid den planskilda anslutningen i Mattby 22 Motion för att utreda ombyggnad av motorvägar till bulevarder 78 (Bordlagt 8.9, 29.9, 20.10, och ) 23 Motion om att bevara vinteruppläggningen av båtar i Finno Motion om att inleda förhandlingar med HRT-kommunerna om nya betalningsgrunder för metrons infrastrukturkostnader 88

2 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 2 / Motion om att utreda möjligheterna att bygga bostäder i Mankby i Köklax och Bobäck i Kyrkslätt 91 Esbo Markus Torkki ordförande

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 3 / 93 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Förslag Redogörelse Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 4 / 93 2 Val av protokolljusterare Förslag Till protokolljusterare väljs representanter för Saml. och SDP.

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / / /2013 Stadsstyrelsen Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer för år 2015 Jyrki Kasvi (Gröna) till fullmäktiges ordförande, Markus Torkki (Saml) till fullmäktiges förste vice ordförande och Arja Juvonen (Sannf och Obundna) till fullmäktiges andra vice ordförande. Redogörelse Beslutshistoria Enligt 12 i kommunallagen väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattar beslut om en kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning. Platsfördelningskommittén rekommenderar att fullmäktiges ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget. Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen förelår att fullmäktige för år 2015 väljer Jyrki Kasvi (Gröna) till fullmäktiges ordförande, Markus Torkki (Saml) till fullmäktiges förste vice ordförande och Arja Juvonen (Sannf och Obundna) till fullmäktiges andra vice ordförande. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - De valda

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / / / Fyllnadsval: medlem i revisionsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Jarno Mäkelä (Saml.) (Saml.) till ledamot i revisionsnämnden. Redogörelse Jarno Mäkelä, medlem i revisionsnämnden, anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av sitt arbete. Om begränsningen av valbarhet till revisionsnämnden bestäms i kommunallagen 71. Valbar till revisionsnämnden är inte: 1) en ledamot av kommunstyrelsen 2) en biträdande borgmästare, 3) en person som i enlighet med 28 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören, borgmästaren eller en biträdande borgmästare, 4) en person som står i anställningsförhållande av bestående natur till kommunen eller ett samfund eller en stiftelse där kommunen har bestämmanderätt, eller 5) en person som inte är valbar till kommunstyrelsen. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Jarno Mäkelä (Saml.) väljer (Saml.) till ledamot i revisionsnämnden.

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 93 Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Jarno Mäkelä - Nämndens sekreterare

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / / / Fyllnadsval: ledamot och ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Kaarina Järvenpää (KD) Kaija Kalliola (KD) till ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämden, och att fullmäktige i stället för Kristiina Vuorinen väljer Kaarina Järvenpää (KD) till personlig ersättare för Kaija Kalliola. Redogörelse Kaarina Järvenpää, ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämden (KD) anhåller i ett brev av den befrielse från sitt uppdrag på grund av avtalad arbetsrotation inom gruppen. Kristiina Vuorinen (KD), personlig ersättare till Kaarina Järvenpää i utbildnings- och dagvårdsnämnden anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av avtalad arbetsrotation inom gruppen. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 9 / 93 Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Kaarina Järvenpää (KD) väljer Kaija Kalliola (KD) till ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämden, och att fullmäktige i stället för Kristiina Vuorinen väljer Kaarina Järvenpää (KD) till personlig ersättare för Kaija Kalliola. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Den valda - Kristiina Vuorinen - Nämndens sekreterare - Kaarina Järvenpää

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 10 / / / Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Simon Elo (Sannf och Obundna) Henri Kuro (Sannf och Obundna) till ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämnden. Redogörelse Simon Elo (Sannf och Obundna), ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämden anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av avtalad arbetsrotation inom gruppen. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Simon Elo (Sannf och Obundna) väljer Henri Kuro (Sannf och Obundna) till ledamot i utbildningsoch dagvårdsnämnden. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Simon Elo - Sektionens sekreterare

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 11 / / / Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Seppo Huhta (Sannf och Obundna) Simon Elo (Sannf och Obundna) till ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämnden. Redogörelse Seppo Huhta (Sannf och Obundna), ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämnden anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av att han blivit ledamot i stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 12 / 93 Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Seppo Huhta (Sannf och Obundna) väljer Simon Elo (Sannf och Obundna) till ledamot i utbildningsoch dagvårdsnämnden. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Den valda - Seppo Huhta - Nämndens sekreterare

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 13 / / / Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Pinja Nieminen (Gröna) i stället för Janne Koskenniemi (Gröna). Redogörelse Janne Koskenniemi (Gröna), personlig ersättare för ledamoten i socialoch hälsovårdsnämnden Pinja Nieminen (Gröna) anhåller per brev av om avsked från uppdraget på grund av arbetet och andra personliga skäl. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till nämnden vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 14 / 93 Stadsstyrelsen förelår att fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Pinja Nieminen (Gröna) i stället för Janne Koskenniemi (Gröna). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Janne Koskenniemi - Nämndens sekreterare

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 15 / / / Esbo stads utlåtande om regeringens förslag till lag om metropolförvaltningen Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn Olli Isotalo, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Förslaget delas ut på bordet vid sammanträdet. Tilläggsmaterial - Begäran om utlåtande om utkastet till proposition om lagstiftning om metropolförvaltningen - Utkast till proposition om lagstiftning om metropolförvaltningen Utkast till förordning om statsunderstöd till metropolförvaltningen Redogörelse Stadsstyrelsen behandlar ärendet Stadsstyrelsens föredragningstext inklusive bilagor delas ut med denna föredragningslista. Redogörelse och förslag sänds till ledamöterna i fullmäktige per e-post vecka 4 och delas ut på bordet vid sammanträdet.

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 16 / / / Förkastande av ett förslag till en ändring av kommunindelningen Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Förslaget delas ut på bordet vid sammanträdet. Bilaga Tilläggsmaterial 1 Skärskild kommunindelningsutredning för metropolområdets nio kommuner 2 Framställning till fullmäktige om ändring av kommunindelningen 3 Förslag till sammanslagningsavtal 4 Espoon henkilöstöjärjestöjen lausunto Kuntalaisten kuuleminen - Kuntajakoselvitys kuuleminen - internetjulkaisu Redogörelse Stadsstyrelsen behandlar ärendet Stadsstyrelsens föredragningstext inklusive bilagor delas ut med denna föredragningslista. Redogörelse och förslag sänds till ledamöterna i fullmäktige per e-post vecka 4 och delas ut på bordet vid sammanträdet.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 11 Fullmäktige Sida 17 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 12 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 3 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en inteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktiga stadsdirektörens att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 11 Fullmäktige Sida 18 / 93 Redogörelse Stadsstyrelsen beslutade att grunda bolaget Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti för att bygga, äga och administrera Södrikängens bergsparkeringsanläggning och skyddsrum. Södrikängens område ägs av staden. Det är ett område för flervåningshus i Esbo centrum, söder om banan. Största delen av området har inte byggts enligt detaljplanen. Västra Södrikängens detaljplaneändring fastställdes Detta möjliggjorde att parkeringen kunde ordnas i två anläggningar på marknivå i stället för den tidigare centraliserade bergsparkeringen. Teknik- och miljösektorns tomtenhet bereder för tillfället tomtöverlåtelse för fem tomter för flervåningshus i Södriksängen. Besluten om överlåtelse av tomter fattas uppskattningsvis under våren Resten av tomterna i Västra Södrikängen överlåts enligt dagens uppskattning om 2 3 år. Det blivande parkeringshuset är en del av den centraliserade parkeringslösningen för daghemmet och för kvarteren som ska överlåtas. Huset innehåller skyddsrum för Kirkkojärven koulu och för en del av kvarter AK samt en möjlighet för takodling för invånarna. Projektet genomförs av Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti. Som upphandlingsform används KVR-entreprenad. Om byggandet av ett ställe för takodling och principerna för uthyrning avtalas i upphandlingsskedet. Skyddsrummet för Kirkkojärven koulu som blev färdigt 2010 har placerats i Södrikängens bergrum. I byggtillståndet har beviljats uppskov på fem år för att ordna skyddsplatser senast 7/2015. Staden kommer att söka ändring i detta, så att skyddsrummen placeras i parkeringsanläggningens källare efter att den blir färdig. I parkeringsanläggningen byggs cirka 250 parkeringsplatser för personbilar. Skyddsrummets egentliga skyddsyta är cirka 870 m². Kalkylmässigt finns det skyddsutrymme för personer varav 840 platser är reserverade för Kirkkojärven koulu. Under fredstid används skyddsrummen för hobbyverksamhet. Fullmäktige godkände projektplanen för Suviniityn päiväkoti. Enligt projektplanen ska 11 bilplatser lösas ut från den nya parkeringsanläggningen. Målet är att byggnaden är energieffektiv och fördelaktig ur livscykelperspektiv. Detta strävar man efter genom arkitektoniska lösningar samt genom att planera fastigheten så att den är lätt att underhålla. Finansieringsanalys Om parkeringsanläggningen har utarbetats en preliminär plan. På basis av planen har man kommit fram till följande kostnadsberäkning:

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 11 Fullmäktige Sida 19 / 93 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Kostnaderna för byggherren Byggtekniska arbeten VVS-arbeten Elarbeten Reserveringar; tilläggs- och ändringsarbeten %, kostnadsökning 2,1 %, grundrisker 2 % Ränta och finansieringskostnader Moms 24 % Övriga arbeten, användning av skyddsrummet under fredstid Sammanlagt Byggtiden är cirka två år. Parkeringens andel av kostnadsberäkningen utan moms är euro och skyddsrummets andel är euro. Parkeringsbolagets investeringar finansieras enligt anslutningsavtal och aktieteckningsavtal, som ingås i samband med överlåtelsen av tomter, på så sätt att kostnaderna för byggande och underhåll av parkeringsanläggningen täcks enligt självkostnadsprincipen genom aktieägarnas kapitalplaceringar och genom vederlag som uppbärs av aktieägarna. Parkeringsbolaget är icke-vinstdrivande och ger inte utdelning. Esbo stad äger för tillfället Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköintis hela aktiestock. I bolaget ska genomföras en ändring i bolagsordningen som medför att det för parkeringsplatserna och skyddsrumsplatserna skapas egna aktieserier. Då området byggs ska staden äga aktierna i den aktieserie som har rösträtt i bolaget. I slutskedet, när man har kommit överens om alla tomtöverlåtelser i Södrikängen, ska Esbo stad av Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti som aktier äga Suviniityn päiväkotis 11 bilplatser (11 B-aktier enligt preliminär bedömning) samt skyddsrumsplatserna (1 106 C-aktier enligt preliminär bedömning). Mervärdesskatt ingår inte i Esbo stads andelar av bilplatserna och skyddsrummen. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti på basis av konkurrensutsättning

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 11 Fullmäktige Sida 20 / 93 Lånebeloppet Lånetid högst euro som ett eller flera lån högst 12 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 3 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en inteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktiga stadsdirektörens att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 21 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 12 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en inteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen.

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 22 / 93 Tilläggsmaterial Redogörelse - Toiminnankuvaus Stadsstyrelsen beslutade att tillsammans med Länsimetro Oy grunda aktiebolaget Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti för att bygga, äga och administrera Bågparkens parkeringsanläggning. Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti har grundats för att bygga närområdet kring Bågparkens centrum och för att de olika funktionerna ska vara effektiva med beaktande av de krav som metron ställer samt de övriga goda kollektivtrafikförbindelserna i området. Bågparkens centraliserade parkeringslösning utgör en förutsättning för att området ska kunna byggas enligt målen. Den centraliserade parkeringsanläggningen med nästan 800 bilplatser betjänar infartsparkering och annan kortvarig parkering i området samt fungerar som en parkeringsanläggning som möjliggör boendeparkering i det nya bostadsområdet. Arbetet genomförs av vinnaren i anbudstävlingen, YIT Byggnads Ab. Byggtiden är cirka två år. På lång sikt kommer Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti att bli en del av hela parkeringslösningen vid Hagalunds idrottspark. Av parkeringsanläggningens 789 bilplatser har 200 reserverats för infartsparkering. Det kommer att finnas 485 bilplatser för bostäder i Bågparkens område som ska byggas enligt detaljplanens bestämmelser. Dessa kan under vissa förutsättningar användas för annan kortvarig parkering eftersom anläggningen inte ska ha namngivna platser. I anläggningen finns ännu cirka hundra platser som kan utnyttjas i samband med olika projekt i idrottsparken. Bågparkens detaljplaneområde Bågparkens område ägs av staden. Det är ett område för flervåningshus för boende i Hagalund, söder om idrottsparken. Största delen av området har inte byggts enligt detaljplanen. Bågparkens detaljplaneändring har fastställts Bågparkens parkeringsanläggning betjänar detaljplaneområdet som är 8,3 hektar stort och som innehåller kvartersområden för flervåningshus för boende, affärsbyggnader och bilplatser. I detaljplanen anvisas effektivt boende och affärsbyggande i området kring Bågparkens metrostation. Esbo stads teknik- och miljösektor bereder för tillfället tomtöverlåtelser för tomter för flervåningshus i området. Närings- och

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 23 / 93 konkurrenskraftssektionen fattar beslut om tomtöverlåtelserna under våren. Finansiering Fullmäktige beviljade stadens proprieborgen för ett lån på 5,5 miljoner euro för planering av projektet och för byggande av ett grundschakt. Den fortsatta finansieringen av parkeringsanläggningen föreslogs bli godkänd senare, allt efter som planeringen och byggandet fortskrider. Under åren betalade staden för parkeringsanläggningens del sammanlagt 8,0 miljoner euro till Länsimetro Oy som extra kostnader för schaktning. Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti och Länsimetro Oy har ingått ett avtal om planeringskostnaderna som hittills uppstått och som överförs till parkeringsbolaget för betalning. I avtalet har parterna också kommit överens om parkeringsbolagets andel av schaktningen av Idrottsparkens metrostation. Det ovannämnda avtalet ersätts senare med ett nytt avtal om fördelningen av kostnaderna och entreprenaden mellan Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti och Länsimetro Oy. Den totala kostnadsberäkningen för parkeringsanläggningen är euro (moms 0%). Koy Jousenpuiston pysäköinti Rakennuskustannusten yhteenveto alv. 0% / ap Rakennuttajan kustannukset ,00 Rakennustekniset työt ,00 sis. kaikki urakat Lisätyövaraukset ,00 Yhteensä , ,07 Muut kustannukset Tontin rakennuskustannukset ,00 Rasiteoikeus ,00 Tilaajan hankinnat ,00 Hankevaraukset , , ,13 Rakentamisaikaiset rahoituskulut 1,5% ,00 Perustamiskustannukset yhteensä , ,15 Hankkeen rahoitus alv. 0% / ap Laina jolla Espoon kaupungin myöntämä omavelkainen takaus ,00 Espoon kaupungin suora investointi esirakentamiseen ,00 Uusi laina jolla Espoon kaupungin myöntämä omavelkainen takaus 31 12/ ,00 Rahoitus yhteensä , ,22 För projektet ska ansökas befrielse från mervärdesskatt för byggkostnadernas del. Centralskattenämnden förväntas fatta beslut i frågan i januari Om beslutet är nekande ska mervärdesskatt tilläggas i de föreslagna totalkostnaderna. Förhöjningen av borgen behandlas i detta fall senare som ett separat ärende.

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 24 / 93 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Parkeringsbolagets investeringar finansieras huvudsakligen med ersättningar från friköp av bilplatser som betalas i samband med överlåtelsen av tomterna. Efter att parkeringsanläggningen blir färdig täcks underhållskostnaderna med parkeringsavgifter. Parkeringsbolaget är ickevinstdrivande och ger inte utdelning. Esbo stad äger för tillfället 92 % av Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis aktiestock och Länsimetro Oy äger 8 %. Parkeringsanläggningen blir kvar i Esbo stads och Länsimetro Oy:s gemensamma ägo. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 12 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en inteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla:

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 25 / 93 - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 13 Fullmäktige Sida 26 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn Harri Kivinen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat på basis av konkurrensutsättning Lånebeloppet högst 22 miljoner euro som ett eller flera lån Lånetid Amorteringar högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Säkerhet Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen Garantiprovision En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen.

27 Esbo stad Möteskallelse Ärende 13 Fullmäktige Sida 27 / 93 Redogörelse Fullmäktige beslutade under sitt sammanträde att ombyggnader och tillbyggnader av skolor ska utföras enligt en modell för offentlig-privat samverkan, med ett belopp som motsvarar investeringsutgifter på högst hundra miljoner, vilket gäller omkring tio skolor, samt att projekten ska sammanslås till tre eller fyra konkurrensutsättningar. Fullmäktige beslutade också att staden ansvarar för finansieringen av projekten och beviljar borgen för Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats lån genom separata beslut I det första skedet ingick Karamalmens skola, Hansakallion koulu och Soukan koulu, i andra skedet Espoonlahden koulu, Karakallion koulu och Mainingin koulu och i det tredje skedet Lintuvaaran koulu ja päiväkoti. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, som i sin helhet ägs av staden, ska i fjärde skedet bygga om Päivänkehrän koulu och Päivänkehrän päiväkoti. Ombyggnaden av skolan blir klar i juni Om överlåtelsen uppgörs separat avtal och investeringen antecknas i bolagets balansräkning i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Byggnadernas balansvärde i slutet av året är 30 cent. Överlåtelsen sker Stadens tomtenhet bereder tomtens arrendeavtal mellan Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat Oy och staden, eftersom markområden inte överförs till bolaget. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat ansöker av Esbo stad om proprieborgen för ett lån på 22 miljoner för en ombyggnad. Esbo stad äger Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats hela aktiestock och därför krävs ingen kontrasäkerhet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 gör en kapitalplacering i Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, som motsvarar balansvärdet för Päivänkehrän koulu vid tidpunkten för överlåtelsen, och som sker genom en överföring av skolbyggnaden utan vederlag genom apport i Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats ägo. Om överlåtelsen uppgörs separata avtal och investeringen antecknas i bolagets balansräkning i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Byggnadens balansvärde är vid den planerade överföringstiden sammanlagt 30 cent.

28 Esbo stad Möteskallelse Ärende 13 Fullmäktige Sida 28 / 93 2 föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 2.1 Låntagare Långivare Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat på basis av konkurrensutsättning Lånebeloppet högst 22 miljoner euro som ett eller flera lån Lånetid Amorteringar högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Säkerhet Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen Garantiprovision En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2.2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

29 Esbo stad Möteskallelse Ärende 14 Fullmäktige Sida 29 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn Riikka Kiljander-Kiiskinen, tfn Samuli Skyttä, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige lägger till euro i investeringsanslaget för aktier och andelar 2015 i balansenheten Hagalund. Tilläggsmaterial - Kauppakirjaluonnos Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeiden kauppa apteekki Yhtiöjärjestys Tapiolan Keilahalli Oy - Yhtiöjärjestys Tapiolan Urheilutalo Oy - Tonttikartta Tapiolan Urheilutalo - Kuva kohteesta - Kauppakirjaluonnos Tapiolan Keilahalli Oy:n osakekanta Redogörelse Tapiolan Urheilutalo Oy äger och förvaltar tomt nummer 2 (fastighetsbeteckning ) och affärsbyggnaden på tomten i kvarter 44 i stadsdel 12 i Esbo på adressen Köpmannavägen 6, Esbo. Staden äger 51 % av företagets aktier. Övriga ägare är Tapiolan Keilahalli Oy (31 %), Raili Poutanens dödsbo (12 %) och ägaren av fotostudiolokalen (6 %). Efter affären stiger stadens ägarandel till 94 %. Målet är att också avtala om köp av fotostudions aktier med aktieägaren. Om parterna inte når överenskommelse om köpesumman, återstår alternativet att inleda ett inlösningsförfarande av minoritetsaktier enligt aktiebolagslagen. Fastigheten har många år på nacken och är både tekniskt och funktionellt gammal. En ombyggnad skulle inte främja förverkligandet av målen för en högklassig stadsbild kring Hagalunds kulturcentrum. Därför är en rivning av byggnaden ett allmänt accepterat alternativ. Det blir enklare att utveckla fastigheten som företaget äger om företaget i huvudsak ägs av staden, ty staden äger också den intilliggande obebyggda tomten på adressen Köpmannavägen 4 (tomten där Hagalunds hälsostation tidigare har rivits).

30 Esbo stad Möteskallelse Ärende 14 Fullmäktige Sida 30 / 93 Då Hagalunds centrum utvecklas måste man också ägna uppmärksamhet åt att utveckla omgivningen kring Kulturplatsen. Det finns en risk att detta delområde förbises då resten Hagalund utvecklas, vilket skulle minska områdets lockelse och attraktivitet. Staden har de bästa förutsättningarna att genomföra utvecklingsarbetet. Vid köpet blir staden aktieägare i bowlinghallens och apotekets lokaler. Storleken på apotekets affärslokal är 245 m 2 och på bowlinghallens lokal m 2. Tapiolan Keilahalli Oy bedriver ingen annan affärsverksamhet än uthyrning av bowlinglokalen till en företagare i bowlingbranschen. Tapiolan Keilahalli Oy har ingen annan betydande egendom än aktierna som ger rätt till besittning av Tapiola Urheilutalos bowlingslokal. Apotekslokalen är uthyrd och hyresavtalet som löper tills vidare inbringar en hyra om ca euro per år utan moms. Bowlinglokalen är uthyrd till Kaatolupa Oy som bedriver bowlinghallsverksamhet. Hyresavtalet löper på bestämd tid. Hyresavtalet gäller till , varefter hyresgästen har rätt att förlänga avtalet med 2 x 5 års tidsbestämda hyreskontrakt. Tapiolan Keilahalli Oy har enligt hyresavtalet under räkenskapsperioden erhållit ca euro utan moms i hyresintäkter. Hyresvärden är enligt hyresavtalet också berättigad till en rörlig hyra, som utgör 21 % av omsättningen på banförsäljningen, såvida omsättningen årligen överstiger euro. Lokalcentralen har förhandlat med Kaatolupa Oy om ett nytt tidsbestämt hyreskontrakt, enligt vilket avtalet skulle löpa ut om fem år. I det nya hyresavtalet är Kaatolupa Oy:s årshyra ca euro utan moms och hyreshöjningen bestäms enligt levnadskostnadsindex. Villkor för verkställande av köpet är att köparen och Kaatolupa Oy undertecknar det framförhandlade nya tidsbestämda hyresavtalet. Syftet är att upplösa Tapiolan Keilahalli Oy och överföra aktierna företaget äger i Tapiolan Urheilutalo Oy till balansräkningen för balansenheten Hagalund. Underhållskostnaderna för lägenheterna exklusive reparationer uppgår till cirka euro per år. Under slutfasen av byggnadens livstid är syftet att utföra endast för användningen nödvändiga renoveringsåtgärder. Syftet är att göra en ny detaljplan för tomten och sälja den genom anbudstävling. Tapiolan Keilahalli Oy:s aktier nr 106, och har ägts av ett företag som försatts i konkurs. Konkursboets verksamhet har upphört och konkursboförvaltarens samtycke till aktieförsäljning kan inte längre erhållas. Säljarna förbinder sig att svara för alla de kostnader som åsamkas köparen, om denne inte kommer i besittning av hela aktiestocken vid köpet. Köparen innehåller euro på köpesumman till för att täcka ovan nämda kostnader. Försäljarnas ansvar inskränker sig inte endast till den innehållna köpesumman, utan de ansvarar även till fullt belopp för eventuell annan skada som åsamkas köparen.

31 Esbo stad Möteskallelse Ärende 14 Fullmäktige Sida 31 / 93 På köpet utgår överlåtelseskatt om euro. Information om verkställandet av köpet har framkommit efter det att budgeten 2015 och ekonomiplanen behandlats i stadsstyrelsen, och därför har anslag inte reserverats i budgeten för år Tomten och byggnaden som köpet gäller hör till balansenheten Hagalunds utvecklingsområde och aktierna upptas i balansenheten Hagalunds balansräkning. Behovet av tilläggsanslag för balansenhetens aktier och andelar år 2015 är totalt euro. Balansenhetens investeringar täcks av försäljnings- och avtalsintäkter från området under ungefär tio år. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 köper, förutsatt att fullmäktige beviljar det behövliga anslaget, Tapiola Keilahalli Oy:s hela aktiestock (med undantag för aktierna nr 106, 1130, ) och Tapiolan Urheilutalo Oy:s aktier nr Köpesumman för Tapiolan Keilahalli Oy:s aktiestock är euro. Köpesumman för Tapiolan Keilahalli Oy:s aktiestock justeras på verkställighetsdagen, så att bankkontots/checkkontots saldo beaktas i köpesumman. Köpesumman för Tapiolan Urheilutalo Oy:s aktier nr är euro. På köpen utgår överlåtelseskatt om totalt euro, 2 beslutar att köpbeslutet gäller fram till , 3 befullmäktigar tekniska direktören att besluta om de detaljerade villkoren för köpet och genomföra köpet förutsatt att de i köpebrevet angivna förutsättningarna uppfylls, 4 föreslår att fullmäktige lägger till euro i investeringsanslaget för aktier och andelar 2015 i Hagalunds balansenhet. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

32 Esbo stad Möteskallelse Ärende 14 Fullmäktige Sida 32 / 93

33 Esbo stad Möteskallelse Ärende 15 Fullmäktige Sida 33 / / / Ändring av instruktionen för affärsverkssektorn Beredning och upplysningar: Katariina Kaukonen, tfn Jukka Pitkänen, tfn Riitta-Liisa Kammonen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige ändrar 2 2 mom. 8 punkten och 3 1 mom. 8 punkten i instruktionen för affärsverkssektorn till: "2 Organisation och ledning --- Sektorn består av affärsverk och resultatenheter enligt följande: --- 8) resultatenheten Esbo informationsteknik, som leds av datadirektören Affärsverkens och resultatenheternas uppgifter --- 8) resultatenheten Esbo informationsteknik producerar informationstekniktjänster ---. Tilläggsmaterial Redogörelse Beslutshistoria - Instruktion för Esbo stads affärsverkssektor Esbo stad har i början av 2015 tagit i bruk en ny verksamhetsmodell för informationstekniken. Målet är att producera snabbare och bättre informationstekniska tjänster för stadens tjänsteproduktion och förvaltning samt undvika överlappande verksamhet i olika enheter. Stadens kostnader för informationsteknik torde minska med flera miljoner till slutet av 2017 tack vare den nya verksamhetsmodellen. Från sektorernas staber har det överförts personal inom dataadministration till resultatenheten för informationsteknik, vars namn enligt förslaget ändras till Esbo informationsteknik. Kvar i sektorerna blir personal som svarar för definieringen av sektorns behov av informationstekniska lösningar som en del av utvecklingen av verksamheten. Stadsstyrelsen

34 Esbo stad Möteskallelse Ärende 15 Fullmäktige Sida 34 / 93 Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar 2 2 mom. 8 punkten och 3 1 mom. 8 punkten i instruktionen för affärsverkssektorn till: "2 Organisation och ledning --- Sektorn består av affärsverk och resultatenheter enligt följande: --- 8) resultatenheten Esbo informationsteknik, som leds av datadirektören Affärsverkens och resultatenheternas uppgifter --- 8) resultatenheten Esbo informationsteknik producerar informationstekniktjänster ---. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

35 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 35 / / / Godkännande av en ny ekonomistadga samt ändring av instruktionerna för stadsstyrelsen, nämnder och direktioner, affärsverkssektorn och fonder Beredning och upplysningar: Riitta-Liisa Kammonen, tfn Johanna Kattelus, tfn Maarit Vierunen, tfn Viktoria Hindsberg-Karkola,tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner den nya ekonomistadgan enligt bilagan 2 godkänner ändringarna enligt bilagan i följande instruktioner: - instruktion för stadsstyrelsen - instruktion för social- och hälsovårdsnämnden - instruktion för nämnderna i bildningssektorn - instruktionen för nämnderna och direktionerna i teknik- och miljösektorn - instruktion för direktionerna i affärsverkssektorn - instruktion för affärsverkssektorn - stadga för skadefonden - stadga för investeringsfonden - stadga för fonden för utveckling av basservicen - stadga för fonden för utveckling av näringslivet och sysselsättningen - stadga för investeringsfonden för basservice och markanskaffning Bilaga 6 Ekonomistadga Instruktion för stadsstyrelsen 8 Instruktion för social- och hälsovårdsnämnden Instruktion för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn Instruktion för nämnderna och direktionerna i teknik- och miljösektorn Instruktion för direktionerna i affärsverkssektorn Instruktion för affärsverkssektorn Stadga för skadefonden

36 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 36 / Stadga för fonden för utveckling av basservicen Stadga för investeringsfonden Stadga för fonden för utveckling av näringslivet och sysselsättningen Stadga för investeringsfonden för basservice och markanskaffning Redogörelse Den nya ekonomistadgan Vid beredningen av budgeten och ekonomiplanen för 2015 konstaterades att den gällande ekonomistadgan måste förnyas i sin helhet. I dess paragrafer upprepas lagstiftning, bestämmelser som finns i andra, lämpligare stadgor och självklarheter. Å andra sidan måste en del av betstämmelserna om behörighet i samband med budgetens bindande verkan överföras till ekonomistadgan. Det är ändamålsenligt med en helt ny ekonomistadga, ur vilken det framgår alla väsentliga behörighetsfrågor som rör ekonomin. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om grunderna för placeringsverksamheten. Dessa grunder ingår i 7 i ekonomistadgan. Där granskas och förtydligas beslutsprocessen för placeringsverksamheten. I den nya bestämmelsen ingår ett moment om ansvarsfull placering. Dessutom klargörs skillnaden mellan placering av kassamedel och av fondmedel både till innehåll och behörighet. Bestämmelsen om årliga upplåningsbefogenheter har flyttats till 3. Stadsstyrelsen beslutade att staden inleder en intern bankverksamhet och på grundval av detta fastställde stadsdirektören villkoren för den interna banken. Det har inte hittills funnits tydliga stadgor om koncernkontosystemet och en bestämmelse om detta införs i 8. Ändringar i instruktionen för stadsstyrelsen som föranleds av placeringsverksamheten, bestämmelserna om budgetens bindande verkan, delegeringen av statsandel och statsbidrag m.m. Beslutsprincipen vid placeringsverksamheten ska bli följdriktigare. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om grunderna för placeringsverksamheten och dessa grunder ingår i den nya ekonomistadgan. I instruktionen för stadsstyrelsen införs att stadsstyrelsen beslutar om principerna för placeringen av fondmedel och stadsdirektören beslutar om de årliga planerna för placering. Stadsstyrelsen och koncernen behöver enhetliga principer för upplåning och derivat. Stadsstyrelsen ska besluta om principerna och stadsdirektören om genomförandet liksom hittills. Stadsstyrelsen beslutade om principerna för användningen av leasingfinansiering och om ordnande av upphandling av finansiering. Det har inte hittills funnits tydliga stadgor om leasingfinansiering. Därför fogas till stadsdirektörens uppgifter att besluta om avtal om leasingfinansiering om behörigheten inte har tilldelats affärsdirektören. Affärsdirektören eller en av affärsdirektören förordnad person ska

37 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 37 / 93 nämligen i instruktionen för affärsverkssektorn få behörighet att besluta om avtal om bruksleasing och serviceleasing av fordon och arbetsmaskiner.. När bestämmelserna om budgetens bindande verkan godkändes, beslutades om vissa behörighetsfrågor som nu införs i stadgorna. till stadsstyrelsens uppgifter fogas att besluta om medlemskap i föreningar, organisationer och motsvarande om behörigheten inte har tilldelats en nämnd eller en direktion. I instruktionerna för nämnder och direktioner införs behörighet att besluta i sin sektor om medlemskap i föreningar, organisationer och motsvarande. Nämnderna beviljar i sin sektor understöd, men inte de understöd som inte hör till någon nämnd. Behörigheten inom den allmänna förvaltningen finns endast i bestämmelserna för budgetens bindande verkan. Till stadsdirektörens uppgifter i 9 i instruktionen för stadsstyrelsen fogas: beslutar om beviljande av den allmänna förvaltningens understöd. Dessutom ska sektordirektörerna besluta om beviljande av understöd i sin sektor, om behörigheten inte har tilldelats nämnden. Enligt den gällande instruktionen beslutar stadsdirektören och sektordirektörerna om ansökning av statsandelar och statsbidrag samt med dem jämförbara förmåner. För att det ska vara tydligare och funktionellare att ansöka om dessa ges stadsdirektören och sektordirektörerna möjlighet att genom verksamhetsföreskrift överföra sin behörighet till en underlydande tjänsteinnehavare. Ändring av stadgan för skadefonden Fondens ändamål är att täcka betalningar på grundval av stadens borgensansvar och ersätta sådana skador som stadens försäkringar inte täcker, på så sätt att stadens och sektorernas årsbudget inte äventyras av oförutsedda skador. Praxis för skadefonden har utvecklats så att tyngdpunkten på ersättningar ur fonden flyttats från små skador till stora skador som märkbart hotar sektorernas ekonomi. År 2012 höjdes självriskandelen måttfullt från 2000 euro som den varit många år till euro. Det är skäl att fortsätta utveckla skadefonden. Ser man på fondens skadestatistik är det motiverat att höja självriskandelen till euro. Finansieringsdirektören beslutar idag om ersättningar upp till euro. Stadsstyrelsen beslutar om större ersättningar. Avsikten är att stadsstyrelsen endast beslutar om stora ersättningar. Den allmänna kostnadsnivån har stigit och gränsen är för låg. Det är motiverat att finansieringsdirektören beslutar om i klara fall av rutinersättning. Gränsen höjs till euro. Fondavgifter som riktas till sektorerna ska fortsättningsvis definieras på samma sätt som försäkringsavgifter, med målet att avgifterna ska vara i

38 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 38 / 93 Beslutshistoria Stadsstyrelsen rätt relation till risken för skador. Betalningsgrunderna inkluderas i instruktionerna för utarbetandet av budgeten varje år. Dessutom stryks 7 i stadgan för skadefonden, ty enligt förslaget beslutar stadsstyrelsen om principerna för placeringen av fondmedel och stadsdirektören beslutar om de årliga planerna för placering. Övriga ändringar i fondernas stadgor I fondernas stadgor har det gjort ändringar av teknisk natur. Ur stadgorna för fonden för utveckling av basservicen och för investeringsfonden stryks bestämmelsen om fondens förvaltning, ty denna tillkommer stadsstyrelsen enligt kommunallagen. Kapitalet ur fonden för utveckling av basservicen kommer att överföras i sin helhet till slutet av Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 godkänner den nya ekonomistadgan enligt bilagan 2 godkänner ändringarna enligt bilagan i följande instruktioner: - instruktion för stadsstyrelsen - instruktion för social- och hälsovårdsnämnden - instruktion för nämnderna i bildningssektorn - instruktionen för nämnderna och direktionerna i teknik- och miljösektorn - instruktion för direktionerna i affärsverkssektorn - instruktion för affärsverkssektorn - stadga för skadefonden - stadga för investeringsfonden - stadga för fonden för utveckling av basservicen - stadga för fonden för utveckling av näringslivet och sysselsättningen - stadga för investeringsfonden för basservice och markanskaffning Behandling Sistonen föreslog följande protokollsanteckning: Stadgorna ändras från början av hösten Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

39 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 39 / 93

40 Esbo stad Möteskallelse Ärende 17 Fullmäktige Sida 40 / / /2013 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av ändring av detaljplanen Kvisbacka i stadsdel 22 Olars, område nr Beredning och upplysningar Jaana Hietanen-Köninki, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Kvisbacka som omfattar kvarter samt gatu- och rekreationsområden i stadsdel 22 Olars, ritning nr 6449, daterad , ändrad , område nr Tilläggsmaterial Redogörelse - Kvisbacka, åtgärdslista - Kvisbacka, planbestämmelser (del 1) - Kvisbacka, planbestämmelser (del 2) - Kvisbacka, planbestämmelser (del 3) - Kvisback, plankarta - Kvisbacka, uppdaterad detaljplan - Kvisbacka, illustration Målet med detaljplaneändringen är att ändra användningsändamålet för kvarter 22080, som ligger i området för köpcentret i Kvisbacka, från det nuvarande kvartersområdet för affärs- och småindustribyggnader (genomförd byggrätt v-m²) och kvartersområde för bilplatser (genomförd byggrätt v-m²) till huvudsakligen bostäder. Dessutom ska man utreda trafikarrangemangen och bilplatserna i området samt möjligheterna att utöka byggrätten med hänsyn till de lokala förhållandena och det stadsbildsmässiga läget. På detaljplaneområdet planläggs omkring v-m² våningsyta, av vilket omkring v-m² för boende eller serviceboende och omkring 500 v-m² för affärs-, service-, kontors- eller idrottslokaler eller arbetslokaler för bostäderna. Beräknat enligt våningsytan (1 invånare/50 v-m²) får man kring 190 nya invånare i området. Ändringen av detaljplanen innehåller nu endast alternativet med nybyggnad, vilket innebär att Essos gamla huvudkontor ska rivas.

41 Esbo stad Möteskallelse Ärende 17 Fullmäktige Sida 41 / 93 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Förslaget till ändring av detaljplanen Kvisbacka som omfattar kvarter samt gatu- och rekreationsområden i stadsdel 22 Olars, ritning nr 6449, område nr Aktualisering Aktualiseringen meddelades i planläggningsöversikten Program för deltagande och bedömning I samband med förändringen i detaljplanen gjordes ett separat program för deltagande och bedömning som är daterat och ändrat Nuläget på området Området som ändringen gäller ligger vid köpcentret i Kvisbacka. Köpcentret i Kvisbacka byggdes för att betjäna invånarna i Olars och Kvisbacka i form av ett mångsidigt servicecenter under och talen. Tyngdpunkten för tjänsterna flyttades först från det gamla köpcentret i Olars till köpcentret i Kvisbacka och sedermera till köpcentret Iso Omena. I nuläget är köpcentret i Kvisbacka en aning förfallet. En del av affärslokalerna står tomma. I området finns dock ett behov av lokala, kommersiella tjänster och det är viktigt att trygga dessa. Den gamla huvudkontorsbyggnaden i kvarteret skapar en stadsbildsmässig helhet i området kring köpcentret i Kvisbacka tillsammans med två övriga kontors-/affärsbyggnader som avgränsar torget vid Månskivan, byggnaden från 1975 på norra sidan av Månskivan och byggnaden på västra sidan som byggdes Byggnaderna hänger stilmässigt samman av att de är horisontella, men också av den estetiska sidan som betonar deras strukturer och dimensioneringen som bygger på moduler. Dessa byggnaders skala definierar formen och storleken på de omgivande stadsrummen. Byggnaderna bildar tydliga gränser för

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.6.2014 TRÄDER I KRAFT 1.8.2014 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer