Fullmäktige Sida 1 / 93. eller tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 93 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare 4 3 Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande 5 4 Fyllnadsval: medlem i revisionsnämnden 6 5 Fyllnadsval: ledamot och ersättare i utbildnings- och 8 dagvårdsnämnden 6 Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens 10 dagvårdssektion 7 Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämnden 11 8 Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämnden 13 9 Esbo stads utlåtande om regeringens förslag till lag om 15 metropolförvaltningen Förkastande av ett förslag till en ändring av 16 kommunindelningen 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon 17 Suviniityn Pysäköintis lån 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy 21 Jousenpuiston Pysäköintis lån 13 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon 26 Toimitilats lån 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli 29 Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy 15 Ändring av instruktionen för affärsverkssektorn Godkännande av en ny ekonomistadga samt ändring av 35 instruktionerna för stadsstyrelsen, nämnder och direktioner, affärsverkssektorn och fonder 17 Godkännande av ändring av detaljplanen Kvisbacka i 40 stadsdel 22 Olars, område nr Godkännande av detaljplanen Mulby i stadsdel 45 Kurtby, 59 område nr Fråga om lönesubventionerat arbete och läroavtalsutbildning Fråga om tryggande av tillräckligt med platser för 72 vinteruppläggning av Esbobornas båtar 21 Fråga om stadsstyrelsens utlåtande till NTM-centralen om en 76 vägplan som hör till arrangemangen vid Västerleden vid den planskilda anslutningen i Mattby 22 Motion för att utreda ombyggnad av motorvägar till bulevarder 78 (Bordlagt 8.9, 29.9, 20.10, och ) 23 Motion om att bevara vinteruppläggningen av båtar i Finno Motion om att inleda förhandlingar med HRT-kommunerna om nya betalningsgrunder för metrons infrastrukturkostnader 88

2 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 2 / Motion om att utreda möjligheterna att bygga bostäder i Mankby i Köklax och Bobäck i Kyrkslätt 91 Esbo Markus Torkki ordförande

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 3 / 93 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Förslag Redogörelse Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 4 / 93 2 Val av protokolljusterare Förslag Till protokolljusterare väljs representanter för Saml. och SDP.

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / / /2013 Stadsstyrelsen Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer för år 2015 Jyrki Kasvi (Gröna) till fullmäktiges ordförande, Markus Torkki (Saml) till fullmäktiges förste vice ordförande och Arja Juvonen (Sannf och Obundna) till fullmäktiges andra vice ordförande. Redogörelse Beslutshistoria Enligt 12 i kommunallagen väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattar beslut om en kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning. Platsfördelningskommittén rekommenderar att fullmäktiges ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget. Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen förelår att fullmäktige för år 2015 väljer Jyrki Kasvi (Gröna) till fullmäktiges ordförande, Markus Torkki (Saml) till fullmäktiges förste vice ordförande och Arja Juvonen (Sannf och Obundna) till fullmäktiges andra vice ordförande. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - De valda

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / / / Fyllnadsval: medlem i revisionsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Jarno Mäkelä (Saml.) (Saml.) till ledamot i revisionsnämnden. Redogörelse Jarno Mäkelä, medlem i revisionsnämnden, anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av sitt arbete. Om begränsningen av valbarhet till revisionsnämnden bestäms i kommunallagen 71. Valbar till revisionsnämnden är inte: 1) en ledamot av kommunstyrelsen 2) en biträdande borgmästare, 3) en person som i enlighet med 28 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören, borgmästaren eller en biträdande borgmästare, 4) en person som står i anställningsförhållande av bestående natur till kommunen eller ett samfund eller en stiftelse där kommunen har bestämmanderätt, eller 5) en person som inte är valbar till kommunstyrelsen. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Jarno Mäkelä (Saml.) väljer (Saml.) till ledamot i revisionsnämnden.

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 93 Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Jarno Mäkelä - Nämndens sekreterare

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / / / Fyllnadsval: ledamot och ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Kaarina Järvenpää (KD) Kaija Kalliola (KD) till ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämden, och att fullmäktige i stället för Kristiina Vuorinen väljer Kaarina Järvenpää (KD) till personlig ersättare för Kaija Kalliola. Redogörelse Kaarina Järvenpää, ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämden (KD) anhåller i ett brev av den befrielse från sitt uppdrag på grund av avtalad arbetsrotation inom gruppen. Kristiina Vuorinen (KD), personlig ersättare till Kaarina Järvenpää i utbildnings- och dagvårdsnämnden anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av avtalad arbetsrotation inom gruppen. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 9 / 93 Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Kaarina Järvenpää (KD) väljer Kaija Kalliola (KD) till ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämden, och att fullmäktige i stället för Kristiina Vuorinen väljer Kaarina Järvenpää (KD) till personlig ersättare för Kaija Kalliola. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Den valda - Kristiina Vuorinen - Nämndens sekreterare - Kaarina Järvenpää

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 10 / / / Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Simon Elo (Sannf och Obundna) Henri Kuro (Sannf och Obundna) till ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämnden. Redogörelse Simon Elo (Sannf och Obundna), ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämden anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av avtalad arbetsrotation inom gruppen. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Simon Elo (Sannf och Obundna) väljer Henri Kuro (Sannf och Obundna) till ledamot i utbildningsoch dagvårdsnämnden. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Simon Elo - Sektionens sekreterare

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 11 / / / Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Seppo Huhta (Sannf och Obundna) Simon Elo (Sannf och Obundna) till ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämnden. Redogörelse Seppo Huhta (Sannf och Obundna), ledamot i utbildnings- och dagvårdsnämnden anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av att han blivit ledamot i stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 12 / 93 Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Seppo Huhta (Sannf och Obundna) väljer Simon Elo (Sannf och Obundna) till ledamot i utbildningsoch dagvårdsnämnden. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Den valda - Seppo Huhta - Nämndens sekreterare

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 13 / / / Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Pinja Nieminen (Gröna) i stället för Janne Koskenniemi (Gröna). Redogörelse Janne Koskenniemi (Gröna), personlig ersättare för ledamoten i socialoch hälsovårdsnämnden Pinja Nieminen (Gröna) anhåller per brev av om avsked från uppdraget på grund av arbetet och andra personliga skäl. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till nämnden vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 14 / 93 Stadsstyrelsen förelår att fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Pinja Nieminen (Gröna) i stället för Janne Koskenniemi (Gröna). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Janne Koskenniemi - Nämndens sekreterare

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 15 / / / Esbo stads utlåtande om regeringens förslag till lag om metropolförvaltningen Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn Olli Isotalo, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Förslaget delas ut på bordet vid sammanträdet. Tilläggsmaterial - Begäran om utlåtande om utkastet till proposition om lagstiftning om metropolförvaltningen - Utkast till proposition om lagstiftning om metropolförvaltningen Utkast till förordning om statsunderstöd till metropolförvaltningen Redogörelse Stadsstyrelsen behandlar ärendet Stadsstyrelsens föredragningstext inklusive bilagor delas ut med denna föredragningslista. Redogörelse och förslag sänds till ledamöterna i fullmäktige per e-post vecka 4 och delas ut på bordet vid sammanträdet.

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 16 / / / Förkastande av ett förslag till en ändring av kommunindelningen Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Förslaget delas ut på bordet vid sammanträdet. Bilaga Tilläggsmaterial 1 Skärskild kommunindelningsutredning för metropolområdets nio kommuner 2 Framställning till fullmäktige om ändring av kommunindelningen 3 Förslag till sammanslagningsavtal 4 Espoon henkilöstöjärjestöjen lausunto Kuntalaisten kuuleminen - Kuntajakoselvitys kuuleminen - internetjulkaisu Redogörelse Stadsstyrelsen behandlar ärendet Stadsstyrelsens föredragningstext inklusive bilagor delas ut med denna föredragningslista. Redogörelse och förslag sänds till ledamöterna i fullmäktige per e-post vecka 4 och delas ut på bordet vid sammanträdet.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 11 Fullmäktige Sida 17 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 12 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 3 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en inteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktiga stadsdirektörens att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 11 Fullmäktige Sida 18 / 93 Redogörelse Stadsstyrelsen beslutade att grunda bolaget Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti för att bygga, äga och administrera Södrikängens bergsparkeringsanläggning och skyddsrum. Södrikängens område ägs av staden. Det är ett område för flervåningshus i Esbo centrum, söder om banan. Största delen av området har inte byggts enligt detaljplanen. Västra Södrikängens detaljplaneändring fastställdes Detta möjliggjorde att parkeringen kunde ordnas i två anläggningar på marknivå i stället för den tidigare centraliserade bergsparkeringen. Teknik- och miljösektorns tomtenhet bereder för tillfället tomtöverlåtelse för fem tomter för flervåningshus i Södriksängen. Besluten om överlåtelse av tomter fattas uppskattningsvis under våren Resten av tomterna i Västra Södrikängen överlåts enligt dagens uppskattning om 2 3 år. Det blivande parkeringshuset är en del av den centraliserade parkeringslösningen för daghemmet och för kvarteren som ska överlåtas. Huset innehåller skyddsrum för Kirkkojärven koulu och för en del av kvarter AK samt en möjlighet för takodling för invånarna. Projektet genomförs av Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti. Som upphandlingsform används KVR-entreprenad. Om byggandet av ett ställe för takodling och principerna för uthyrning avtalas i upphandlingsskedet. Skyddsrummet för Kirkkojärven koulu som blev färdigt 2010 har placerats i Södrikängens bergrum. I byggtillståndet har beviljats uppskov på fem år för att ordna skyddsplatser senast 7/2015. Staden kommer att söka ändring i detta, så att skyddsrummen placeras i parkeringsanläggningens källare efter att den blir färdig. I parkeringsanläggningen byggs cirka 250 parkeringsplatser för personbilar. Skyddsrummets egentliga skyddsyta är cirka 870 m². Kalkylmässigt finns det skyddsutrymme för personer varav 840 platser är reserverade för Kirkkojärven koulu. Under fredstid används skyddsrummen för hobbyverksamhet. Fullmäktige godkände projektplanen för Suviniityn päiväkoti. Enligt projektplanen ska 11 bilplatser lösas ut från den nya parkeringsanläggningen. Målet är att byggnaden är energieffektiv och fördelaktig ur livscykelperspektiv. Detta strävar man efter genom arkitektoniska lösningar samt genom att planera fastigheten så att den är lätt att underhålla. Finansieringsanalys Om parkeringsanläggningen har utarbetats en preliminär plan. På basis av planen har man kommit fram till följande kostnadsberäkning:

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 11 Fullmäktige Sida 19 / 93 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Kostnaderna för byggherren Byggtekniska arbeten VVS-arbeten Elarbeten Reserveringar; tilläggs- och ändringsarbeten %, kostnadsökning 2,1 %, grundrisker 2 % Ränta och finansieringskostnader Moms 24 % Övriga arbeten, användning av skyddsrummet under fredstid Sammanlagt Byggtiden är cirka två år. Parkeringens andel av kostnadsberäkningen utan moms är euro och skyddsrummets andel är euro. Parkeringsbolagets investeringar finansieras enligt anslutningsavtal och aktieteckningsavtal, som ingås i samband med överlåtelsen av tomter, på så sätt att kostnaderna för byggande och underhåll av parkeringsanläggningen täcks enligt självkostnadsprincipen genom aktieägarnas kapitalplaceringar och genom vederlag som uppbärs av aktieägarna. Parkeringsbolaget är icke-vinstdrivande och ger inte utdelning. Esbo stad äger för tillfället Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköintis hela aktiestock. I bolaget ska genomföras en ändring i bolagsordningen som medför att det för parkeringsplatserna och skyddsrumsplatserna skapas egna aktieserier. Då området byggs ska staden äga aktierna i den aktieserie som har rösträtt i bolaget. I slutskedet, när man har kommit överens om alla tomtöverlåtelser i Södrikängen, ska Esbo stad av Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti som aktier äga Suviniityn päiväkotis 11 bilplatser (11 B-aktier enligt preliminär bedömning) samt skyddsrumsplatserna (1 106 C-aktier enligt preliminär bedömning). Mervärdesskatt ingår inte i Esbo stads andelar av bilplatserna och skyddsrummen. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti på basis av konkurrensutsättning

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 11 Fullmäktige Sida 20 / 93 Lånebeloppet Lånetid högst euro som ett eller flera lån högst 12 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 3 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en inteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktiga stadsdirektörens att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 21 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 12 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en inteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen.

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 22 / 93 Tilläggsmaterial Redogörelse - Toiminnankuvaus Stadsstyrelsen beslutade att tillsammans med Länsimetro Oy grunda aktiebolaget Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti för att bygga, äga och administrera Bågparkens parkeringsanläggning. Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti har grundats för att bygga närområdet kring Bågparkens centrum och för att de olika funktionerna ska vara effektiva med beaktande av de krav som metron ställer samt de övriga goda kollektivtrafikförbindelserna i området. Bågparkens centraliserade parkeringslösning utgör en förutsättning för att området ska kunna byggas enligt målen. Den centraliserade parkeringsanläggningen med nästan 800 bilplatser betjänar infartsparkering och annan kortvarig parkering i området samt fungerar som en parkeringsanläggning som möjliggör boendeparkering i det nya bostadsområdet. Arbetet genomförs av vinnaren i anbudstävlingen, YIT Byggnads Ab. Byggtiden är cirka två år. På lång sikt kommer Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti att bli en del av hela parkeringslösningen vid Hagalunds idrottspark. Av parkeringsanläggningens 789 bilplatser har 200 reserverats för infartsparkering. Det kommer att finnas 485 bilplatser för bostäder i Bågparkens område som ska byggas enligt detaljplanens bestämmelser. Dessa kan under vissa förutsättningar användas för annan kortvarig parkering eftersom anläggningen inte ska ha namngivna platser. I anläggningen finns ännu cirka hundra platser som kan utnyttjas i samband med olika projekt i idrottsparken. Bågparkens detaljplaneområde Bågparkens område ägs av staden. Det är ett område för flervåningshus för boende i Hagalund, söder om idrottsparken. Största delen av området har inte byggts enligt detaljplanen. Bågparkens detaljplaneändring har fastställts Bågparkens parkeringsanläggning betjänar detaljplaneområdet som är 8,3 hektar stort och som innehåller kvartersområden för flervåningshus för boende, affärsbyggnader och bilplatser. I detaljplanen anvisas effektivt boende och affärsbyggande i området kring Bågparkens metrostation. Esbo stads teknik- och miljösektor bereder för tillfället tomtöverlåtelser för tomter för flervåningshus i området. Närings- och

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 23 / 93 konkurrenskraftssektionen fattar beslut om tomtöverlåtelserna under våren. Finansiering Fullmäktige beviljade stadens proprieborgen för ett lån på 5,5 miljoner euro för planering av projektet och för byggande av ett grundschakt. Den fortsatta finansieringen av parkeringsanläggningen föreslogs bli godkänd senare, allt efter som planeringen och byggandet fortskrider. Under åren betalade staden för parkeringsanläggningens del sammanlagt 8,0 miljoner euro till Länsimetro Oy som extra kostnader för schaktning. Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti och Länsimetro Oy har ingått ett avtal om planeringskostnaderna som hittills uppstått och som överförs till parkeringsbolaget för betalning. I avtalet har parterna också kommit överens om parkeringsbolagets andel av schaktningen av Idrottsparkens metrostation. Det ovannämnda avtalet ersätts senare med ett nytt avtal om fördelningen av kostnaderna och entreprenaden mellan Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti och Länsimetro Oy. Den totala kostnadsberäkningen för parkeringsanläggningen är euro (moms 0%). Koy Jousenpuiston pysäköinti Rakennuskustannusten yhteenveto alv. 0% / ap Rakennuttajan kustannukset ,00 Rakennustekniset työt ,00 sis. kaikki urakat Lisätyövaraukset ,00 Yhteensä , ,07 Muut kustannukset Tontin rakennuskustannukset ,00 Rasiteoikeus ,00 Tilaajan hankinnat ,00 Hankevaraukset , , ,13 Rakentamisaikaiset rahoituskulut 1,5% ,00 Perustamiskustannukset yhteensä , ,15 Hankkeen rahoitus alv. 0% / ap Laina jolla Espoon kaupungin myöntämä omavelkainen takaus ,00 Espoon kaupungin suora investointi esirakentamiseen ,00 Uusi laina jolla Espoon kaupungin myöntämä omavelkainen takaus 31 12/ ,00 Rahoitus yhteensä , ,22 För projektet ska ansökas befrielse från mervärdesskatt för byggkostnadernas del. Centralskattenämnden förväntas fatta beslut i frågan i januari Om beslutet är nekande ska mervärdesskatt tilläggas i de föreslagna totalkostnaderna. Förhöjningen av borgen behandlas i detta fall senare som ett separat ärende.

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 24 / 93 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Parkeringsbolagets investeringar finansieras huvudsakligen med ersättningar från friköp av bilplatser som betalas i samband med överlåtelsen av tomterna. Efter att parkeringsanläggningen blir färdig täcks underhållskostnaderna med parkeringsavgifter. Parkeringsbolaget är ickevinstdrivande och ger inte utdelning. Esbo stad äger för tillfället 92 % av Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis aktiestock och Länsimetro Oy äger 8 %. Parkeringsanläggningen blir kvar i Esbo stads och Länsimetro Oy:s gemensamma ägo. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 12 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en inteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla:

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 12 Fullmäktige Sida 25 / 93 - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 13 Fullmäktige Sida 26 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn Harri Kivinen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat på basis av konkurrensutsättning Lånebeloppet högst 22 miljoner euro som ett eller flera lån Lånetid Amorteringar högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Säkerhet Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen Garantiprovision En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen.

27 Esbo stad Möteskallelse Ärende 13 Fullmäktige Sida 27 / 93 Redogörelse Fullmäktige beslutade under sitt sammanträde att ombyggnader och tillbyggnader av skolor ska utföras enligt en modell för offentlig-privat samverkan, med ett belopp som motsvarar investeringsutgifter på högst hundra miljoner, vilket gäller omkring tio skolor, samt att projekten ska sammanslås till tre eller fyra konkurrensutsättningar. Fullmäktige beslutade också att staden ansvarar för finansieringen av projekten och beviljar borgen för Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats lån genom separata beslut I det första skedet ingick Karamalmens skola, Hansakallion koulu och Soukan koulu, i andra skedet Espoonlahden koulu, Karakallion koulu och Mainingin koulu och i det tredje skedet Lintuvaaran koulu ja päiväkoti. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, som i sin helhet ägs av staden, ska i fjärde skedet bygga om Päivänkehrän koulu och Päivänkehrän päiväkoti. Ombyggnaden av skolan blir klar i juni Om överlåtelsen uppgörs separat avtal och investeringen antecknas i bolagets balansräkning i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Byggnadernas balansvärde i slutet av året är 30 cent. Överlåtelsen sker Stadens tomtenhet bereder tomtens arrendeavtal mellan Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat Oy och staden, eftersom markområden inte överförs till bolaget. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat ansöker av Esbo stad om proprieborgen för ett lån på 22 miljoner för en ombyggnad. Esbo stad äger Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats hela aktiestock och därför krävs ingen kontrasäkerhet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 gör en kapitalplacering i Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, som motsvarar balansvärdet för Päivänkehrän koulu vid tidpunkten för överlåtelsen, och som sker genom en överföring av skolbyggnaden utan vederlag genom apport i Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats ägo. Om överlåtelsen uppgörs separata avtal och investeringen antecknas i bolagets balansräkning i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Byggnadens balansvärde är vid den planerade överföringstiden sammanlagt 30 cent.

28 Esbo stad Möteskallelse Ärende 13 Fullmäktige Sida 28 / 93 2 föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 2.1 Låntagare Långivare Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat på basis av konkurrensutsättning Lånebeloppet högst 22 miljoner euro som ett eller flera lån Lånetid Amorteringar högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater, högst 2 amorteringsfria år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Säkerhet Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen Garantiprovision En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2.2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

29 Esbo stad Möteskallelse Ärende 14 Fullmäktige Sida 29 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn Riikka Kiljander-Kiiskinen, tfn Samuli Skyttä, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige lägger till euro i investeringsanslaget för aktier och andelar 2015 i balansenheten Hagalund. Tilläggsmaterial - Kauppakirjaluonnos Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeiden kauppa apteekki Yhtiöjärjestys Tapiolan Keilahalli Oy - Yhtiöjärjestys Tapiolan Urheilutalo Oy - Tonttikartta Tapiolan Urheilutalo - Kuva kohteesta - Kauppakirjaluonnos Tapiolan Keilahalli Oy:n osakekanta Redogörelse Tapiolan Urheilutalo Oy äger och förvaltar tomt nummer 2 (fastighetsbeteckning ) och affärsbyggnaden på tomten i kvarter 44 i stadsdel 12 i Esbo på adressen Köpmannavägen 6, Esbo. Staden äger 51 % av företagets aktier. Övriga ägare är Tapiolan Keilahalli Oy (31 %), Raili Poutanens dödsbo (12 %) och ägaren av fotostudiolokalen (6 %). Efter affären stiger stadens ägarandel till 94 %. Målet är att också avtala om köp av fotostudions aktier med aktieägaren. Om parterna inte når överenskommelse om köpesumman, återstår alternativet att inleda ett inlösningsförfarande av minoritetsaktier enligt aktiebolagslagen. Fastigheten har många år på nacken och är både tekniskt och funktionellt gammal. En ombyggnad skulle inte främja förverkligandet av målen för en högklassig stadsbild kring Hagalunds kulturcentrum. Därför är en rivning av byggnaden ett allmänt accepterat alternativ. Det blir enklare att utveckla fastigheten som företaget äger om företaget i huvudsak ägs av staden, ty staden äger också den intilliggande obebyggda tomten på adressen Köpmannavägen 4 (tomten där Hagalunds hälsostation tidigare har rivits).

30 Esbo stad Möteskallelse Ärende 14 Fullmäktige Sida 30 / 93 Då Hagalunds centrum utvecklas måste man också ägna uppmärksamhet åt att utveckla omgivningen kring Kulturplatsen. Det finns en risk att detta delområde förbises då resten Hagalund utvecklas, vilket skulle minska områdets lockelse och attraktivitet. Staden har de bästa förutsättningarna att genomföra utvecklingsarbetet. Vid köpet blir staden aktieägare i bowlinghallens och apotekets lokaler. Storleken på apotekets affärslokal är 245 m 2 och på bowlinghallens lokal m 2. Tapiolan Keilahalli Oy bedriver ingen annan affärsverksamhet än uthyrning av bowlinglokalen till en företagare i bowlingbranschen. Tapiolan Keilahalli Oy har ingen annan betydande egendom än aktierna som ger rätt till besittning av Tapiola Urheilutalos bowlingslokal. Apotekslokalen är uthyrd och hyresavtalet som löper tills vidare inbringar en hyra om ca euro per år utan moms. Bowlinglokalen är uthyrd till Kaatolupa Oy som bedriver bowlinghallsverksamhet. Hyresavtalet löper på bestämd tid. Hyresavtalet gäller till , varefter hyresgästen har rätt att förlänga avtalet med 2 x 5 års tidsbestämda hyreskontrakt. Tapiolan Keilahalli Oy har enligt hyresavtalet under räkenskapsperioden erhållit ca euro utan moms i hyresintäkter. Hyresvärden är enligt hyresavtalet också berättigad till en rörlig hyra, som utgör 21 % av omsättningen på banförsäljningen, såvida omsättningen årligen överstiger euro. Lokalcentralen har förhandlat med Kaatolupa Oy om ett nytt tidsbestämt hyreskontrakt, enligt vilket avtalet skulle löpa ut om fem år. I det nya hyresavtalet är Kaatolupa Oy:s årshyra ca euro utan moms och hyreshöjningen bestäms enligt levnadskostnadsindex. Villkor för verkställande av köpet är att köparen och Kaatolupa Oy undertecknar det framförhandlade nya tidsbestämda hyresavtalet. Syftet är att upplösa Tapiolan Keilahalli Oy och överföra aktierna företaget äger i Tapiolan Urheilutalo Oy till balansräkningen för balansenheten Hagalund. Underhållskostnaderna för lägenheterna exklusive reparationer uppgår till cirka euro per år. Under slutfasen av byggnadens livstid är syftet att utföra endast för användningen nödvändiga renoveringsåtgärder. Syftet är att göra en ny detaljplan för tomten och sälja den genom anbudstävling. Tapiolan Keilahalli Oy:s aktier nr 106, och har ägts av ett företag som försatts i konkurs. Konkursboets verksamhet har upphört och konkursboförvaltarens samtycke till aktieförsäljning kan inte längre erhållas. Säljarna förbinder sig att svara för alla de kostnader som åsamkas köparen, om denne inte kommer i besittning av hela aktiestocken vid köpet. Köparen innehåller euro på köpesumman till för att täcka ovan nämda kostnader. Försäljarnas ansvar inskränker sig inte endast till den innehållna köpesumman, utan de ansvarar även till fullt belopp för eventuell annan skada som åsamkas köparen.

31 Esbo stad Möteskallelse Ärende 14 Fullmäktige Sida 31 / 93 På köpet utgår överlåtelseskatt om euro. Information om verkställandet av köpet har framkommit efter det att budgeten 2015 och ekonomiplanen behandlats i stadsstyrelsen, och därför har anslag inte reserverats i budgeten för år Tomten och byggnaden som köpet gäller hör till balansenheten Hagalunds utvecklingsområde och aktierna upptas i balansenheten Hagalunds balansräkning. Behovet av tilläggsanslag för balansenhetens aktier och andelar år 2015 är totalt euro. Balansenhetens investeringar täcks av försäljnings- och avtalsintäkter från området under ungefär tio år. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 köper, förutsatt att fullmäktige beviljar det behövliga anslaget, Tapiola Keilahalli Oy:s hela aktiestock (med undantag för aktierna nr 106, 1130, ) och Tapiolan Urheilutalo Oy:s aktier nr Köpesumman för Tapiolan Keilahalli Oy:s aktiestock är euro. Köpesumman för Tapiolan Keilahalli Oy:s aktiestock justeras på verkställighetsdagen, så att bankkontots/checkkontots saldo beaktas i köpesumman. Köpesumman för Tapiolan Urheilutalo Oy:s aktier nr är euro. På köpen utgår överlåtelseskatt om totalt euro, 2 beslutar att köpbeslutet gäller fram till , 3 befullmäktigar tekniska direktören att besluta om de detaljerade villkoren för köpet och genomföra köpet förutsatt att de i köpebrevet angivna förutsättningarna uppfylls, 4 föreslår att fullmäktige lägger till euro i investeringsanslaget för aktier och andelar 2015 i Hagalunds balansenhet. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

32 Esbo stad Möteskallelse Ärende 14 Fullmäktige Sida 32 / 93

33 Esbo stad Möteskallelse Ärende 15 Fullmäktige Sida 33 / / / Ändring av instruktionen för affärsverkssektorn Beredning och upplysningar: Katariina Kaukonen, tfn Jukka Pitkänen, tfn Riitta-Liisa Kammonen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige ändrar 2 2 mom. 8 punkten och 3 1 mom. 8 punkten i instruktionen för affärsverkssektorn till: "2 Organisation och ledning --- Sektorn består av affärsverk och resultatenheter enligt följande: --- 8) resultatenheten Esbo informationsteknik, som leds av datadirektören Affärsverkens och resultatenheternas uppgifter --- 8) resultatenheten Esbo informationsteknik producerar informationstekniktjänster ---. Tilläggsmaterial Redogörelse Beslutshistoria - Instruktion för Esbo stads affärsverkssektor Esbo stad har i början av 2015 tagit i bruk en ny verksamhetsmodell för informationstekniken. Målet är att producera snabbare och bättre informationstekniska tjänster för stadens tjänsteproduktion och förvaltning samt undvika överlappande verksamhet i olika enheter. Stadens kostnader för informationsteknik torde minska med flera miljoner till slutet av 2017 tack vare den nya verksamhetsmodellen. Från sektorernas staber har det överförts personal inom dataadministration till resultatenheten för informationsteknik, vars namn enligt förslaget ändras till Esbo informationsteknik. Kvar i sektorerna blir personal som svarar för definieringen av sektorns behov av informationstekniska lösningar som en del av utvecklingen av verksamheten. Stadsstyrelsen

34 Esbo stad Möteskallelse Ärende 15 Fullmäktige Sida 34 / 93 Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar 2 2 mom. 8 punkten och 3 1 mom. 8 punkten i instruktionen för affärsverkssektorn till: "2 Organisation och ledning --- Sektorn består av affärsverk och resultatenheter enligt följande: --- 8) resultatenheten Esbo informationsteknik, som leds av datadirektören Affärsverkens och resultatenheternas uppgifter --- 8) resultatenheten Esbo informationsteknik producerar informationstekniktjänster ---. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

35 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 35 / / / Godkännande av en ny ekonomistadga samt ändring av instruktionerna för stadsstyrelsen, nämnder och direktioner, affärsverkssektorn och fonder Beredning och upplysningar: Riitta-Liisa Kammonen, tfn Johanna Kattelus, tfn Maarit Vierunen, tfn Viktoria Hindsberg-Karkola,tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner den nya ekonomistadgan enligt bilagan 2 godkänner ändringarna enligt bilagan i följande instruktioner: - instruktion för stadsstyrelsen - instruktion för social- och hälsovårdsnämnden - instruktion för nämnderna i bildningssektorn - instruktionen för nämnderna och direktionerna i teknik- och miljösektorn - instruktion för direktionerna i affärsverkssektorn - instruktion för affärsverkssektorn - stadga för skadefonden - stadga för investeringsfonden - stadga för fonden för utveckling av basservicen - stadga för fonden för utveckling av näringslivet och sysselsättningen - stadga för investeringsfonden för basservice och markanskaffning Bilaga 6 Ekonomistadga Instruktion för stadsstyrelsen 8 Instruktion för social- och hälsovårdsnämnden Instruktion för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn Instruktion för nämnderna och direktionerna i teknik- och miljösektorn Instruktion för direktionerna i affärsverkssektorn Instruktion för affärsverkssektorn Stadga för skadefonden

36 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 36 / Stadga för fonden för utveckling av basservicen Stadga för investeringsfonden Stadga för fonden för utveckling av näringslivet och sysselsättningen Stadga för investeringsfonden för basservice och markanskaffning Redogörelse Den nya ekonomistadgan Vid beredningen av budgeten och ekonomiplanen för 2015 konstaterades att den gällande ekonomistadgan måste förnyas i sin helhet. I dess paragrafer upprepas lagstiftning, bestämmelser som finns i andra, lämpligare stadgor och självklarheter. Å andra sidan måste en del av betstämmelserna om behörighet i samband med budgetens bindande verkan överföras till ekonomistadgan. Det är ändamålsenligt med en helt ny ekonomistadga, ur vilken det framgår alla väsentliga behörighetsfrågor som rör ekonomin. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om grunderna för placeringsverksamheten. Dessa grunder ingår i 7 i ekonomistadgan. Där granskas och förtydligas beslutsprocessen för placeringsverksamheten. I den nya bestämmelsen ingår ett moment om ansvarsfull placering. Dessutom klargörs skillnaden mellan placering av kassamedel och av fondmedel både till innehåll och behörighet. Bestämmelsen om årliga upplåningsbefogenheter har flyttats till 3. Stadsstyrelsen beslutade att staden inleder en intern bankverksamhet och på grundval av detta fastställde stadsdirektören villkoren för den interna banken. Det har inte hittills funnits tydliga stadgor om koncernkontosystemet och en bestämmelse om detta införs i 8. Ändringar i instruktionen för stadsstyrelsen som föranleds av placeringsverksamheten, bestämmelserna om budgetens bindande verkan, delegeringen av statsandel och statsbidrag m.m. Beslutsprincipen vid placeringsverksamheten ska bli följdriktigare. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om grunderna för placeringsverksamheten och dessa grunder ingår i den nya ekonomistadgan. I instruktionen för stadsstyrelsen införs att stadsstyrelsen beslutar om principerna för placeringen av fondmedel och stadsdirektören beslutar om de årliga planerna för placering. Stadsstyrelsen och koncernen behöver enhetliga principer för upplåning och derivat. Stadsstyrelsen ska besluta om principerna och stadsdirektören om genomförandet liksom hittills. Stadsstyrelsen beslutade om principerna för användningen av leasingfinansiering och om ordnande av upphandling av finansiering. Det har inte hittills funnits tydliga stadgor om leasingfinansiering. Därför fogas till stadsdirektörens uppgifter att besluta om avtal om leasingfinansiering om behörigheten inte har tilldelats affärsdirektören. Affärsdirektören eller en av affärsdirektören förordnad person ska

37 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 37 / 93 nämligen i instruktionen för affärsverkssektorn få behörighet att besluta om avtal om bruksleasing och serviceleasing av fordon och arbetsmaskiner.. När bestämmelserna om budgetens bindande verkan godkändes, beslutades om vissa behörighetsfrågor som nu införs i stadgorna. till stadsstyrelsens uppgifter fogas att besluta om medlemskap i föreningar, organisationer och motsvarande om behörigheten inte har tilldelats en nämnd eller en direktion. I instruktionerna för nämnder och direktioner införs behörighet att besluta i sin sektor om medlemskap i föreningar, organisationer och motsvarande. Nämnderna beviljar i sin sektor understöd, men inte de understöd som inte hör till någon nämnd. Behörigheten inom den allmänna förvaltningen finns endast i bestämmelserna för budgetens bindande verkan. Till stadsdirektörens uppgifter i 9 i instruktionen för stadsstyrelsen fogas: beslutar om beviljande av den allmänna förvaltningens understöd. Dessutom ska sektordirektörerna besluta om beviljande av understöd i sin sektor, om behörigheten inte har tilldelats nämnden. Enligt den gällande instruktionen beslutar stadsdirektören och sektordirektörerna om ansökning av statsandelar och statsbidrag samt med dem jämförbara förmåner. För att det ska vara tydligare och funktionellare att ansöka om dessa ges stadsdirektören och sektordirektörerna möjlighet att genom verksamhetsföreskrift överföra sin behörighet till en underlydande tjänsteinnehavare. Ändring av stadgan för skadefonden Fondens ändamål är att täcka betalningar på grundval av stadens borgensansvar och ersätta sådana skador som stadens försäkringar inte täcker, på så sätt att stadens och sektorernas årsbudget inte äventyras av oförutsedda skador. Praxis för skadefonden har utvecklats så att tyngdpunkten på ersättningar ur fonden flyttats från små skador till stora skador som märkbart hotar sektorernas ekonomi. År 2012 höjdes självriskandelen måttfullt från 2000 euro som den varit många år till euro. Det är skäl att fortsätta utveckla skadefonden. Ser man på fondens skadestatistik är det motiverat att höja självriskandelen till euro. Finansieringsdirektören beslutar idag om ersättningar upp till euro. Stadsstyrelsen beslutar om större ersättningar. Avsikten är att stadsstyrelsen endast beslutar om stora ersättningar. Den allmänna kostnadsnivån har stigit och gränsen är för låg. Det är motiverat att finansieringsdirektören beslutar om i klara fall av rutinersättning. Gränsen höjs till euro. Fondavgifter som riktas till sektorerna ska fortsättningsvis definieras på samma sätt som försäkringsavgifter, med målet att avgifterna ska vara i

38 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 38 / 93 Beslutshistoria Stadsstyrelsen rätt relation till risken för skador. Betalningsgrunderna inkluderas i instruktionerna för utarbetandet av budgeten varje år. Dessutom stryks 7 i stadgan för skadefonden, ty enligt förslaget beslutar stadsstyrelsen om principerna för placeringen av fondmedel och stadsdirektören beslutar om de årliga planerna för placering. Övriga ändringar i fondernas stadgor I fondernas stadgor har det gjort ändringar av teknisk natur. Ur stadgorna för fonden för utveckling av basservicen och för investeringsfonden stryks bestämmelsen om fondens förvaltning, ty denna tillkommer stadsstyrelsen enligt kommunallagen. Kapitalet ur fonden för utveckling av basservicen kommer att överföras i sin helhet till slutet av Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 godkänner den nya ekonomistadgan enligt bilagan 2 godkänner ändringarna enligt bilagan i följande instruktioner: - instruktion för stadsstyrelsen - instruktion för social- och hälsovårdsnämnden - instruktion för nämnderna i bildningssektorn - instruktionen för nämnderna och direktionerna i teknik- och miljösektorn - instruktion för direktionerna i affärsverkssektorn - instruktion för affärsverkssektorn - stadga för skadefonden - stadga för investeringsfonden - stadga för fonden för utveckling av basservicen - stadga för fonden för utveckling av näringslivet och sysselsättningen - stadga för investeringsfonden för basservice och markanskaffning Behandling Sistonen föreslog följande protokollsanteckning: Stadgorna ändras från början av hösten Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

39 Esbo stad Möteskallelse Ärende 16 Fullmäktige Sida 39 / 93

40 Esbo stad Möteskallelse Ärende 17 Fullmäktige Sida 40 / / /2013 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av ändring av detaljplanen Kvisbacka i stadsdel 22 Olars, område nr Beredning och upplysningar Jaana Hietanen-Köninki, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Kvisbacka som omfattar kvarter samt gatu- och rekreationsområden i stadsdel 22 Olars, ritning nr 6449, daterad , ändrad , område nr Tilläggsmaterial Redogörelse - Kvisbacka, åtgärdslista - Kvisbacka, planbestämmelser (del 1) - Kvisbacka, planbestämmelser (del 2) - Kvisbacka, planbestämmelser (del 3) - Kvisback, plankarta - Kvisbacka, uppdaterad detaljplan - Kvisbacka, illustration Målet med detaljplaneändringen är att ändra användningsändamålet för kvarter 22080, som ligger i området för köpcentret i Kvisbacka, från det nuvarande kvartersområdet för affärs- och småindustribyggnader (genomförd byggrätt v-m²) och kvartersområde för bilplatser (genomförd byggrätt v-m²) till huvudsakligen bostäder. Dessutom ska man utreda trafikarrangemangen och bilplatserna i området samt möjligheterna att utöka byggrätten med hänsyn till de lokala förhållandena och det stadsbildsmässiga läget. På detaljplaneområdet planläggs omkring v-m² våningsyta, av vilket omkring v-m² för boende eller serviceboende och omkring 500 v-m² för affärs-, service-, kontors- eller idrottslokaler eller arbetslokaler för bostäderna. Beräknat enligt våningsytan (1 invånare/50 v-m²) får man kring 190 nya invånare i området. Ändringen av detaljplanen innehåller nu endast alternativet med nybyggnad, vilket innebär att Essos gamla huvudkontor ska rivas.

41 Esbo stad Möteskallelse Ärende 17 Fullmäktige Sida 41 / 93 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Förslaget till ändring av detaljplanen Kvisbacka som omfattar kvarter samt gatu- och rekreationsområden i stadsdel 22 Olars, ritning nr 6449, område nr Aktualisering Aktualiseringen meddelades i planläggningsöversikten Program för deltagande och bedömning I samband med förändringen i detaljplanen gjordes ett separat program för deltagande och bedömning som är daterat och ändrat Nuläget på området Området som ändringen gäller ligger vid köpcentret i Kvisbacka. Köpcentret i Kvisbacka byggdes för att betjäna invånarna i Olars och Kvisbacka i form av ett mångsidigt servicecenter under och talen. Tyngdpunkten för tjänsterna flyttades först från det gamla köpcentret i Olars till köpcentret i Kvisbacka och sedermera till köpcentret Iso Omena. I nuläget är köpcentret i Kvisbacka en aning förfallet. En del av affärslokalerna står tomma. I området finns dock ett behov av lokala, kommersiella tjänster och det är viktigt att trygga dessa. Den gamla huvudkontorsbyggnaden i kvarteret skapar en stadsbildsmässig helhet i området kring köpcentret i Kvisbacka tillsammans med två övriga kontors-/affärsbyggnader som avgränsar torget vid Månskivan, byggnaden från 1975 på norra sidan av Månskivan och byggnaden på västra sidan som byggdes Byggnaderna hänger stilmässigt samman av att de är horisontella, men också av den estetiska sidan som betonar deras strukturer och dimensioneringen som bygger på moduler. Dessa byggnaders skala definierar formen och storleken på de omgivande stadsrummen. Byggnaderna bildar tydliga gränser för

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Sammanträde Tid 21.10.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Sammanträde Tid 14.4.2014 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 17.35 18.45, 19.35 20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Sammanträde Tid 09.12.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1. 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 STADSSTYRELSEN 2 1 Verksamhetsidé

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 23.00 Paus 19.35 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer