Fullmäktige Sida 1 / 49

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 49 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Fyllnadsval: ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion 4 4 Fyllnadsval: ersättare i miljönämnden 5 5 Beviljande av stadens proprieborgen till Esbo Bostäder Ab:s 7 lån för partiell återfinansiering av de bulletlån som tagits för byggandet av hyresbostadsobjekt 6 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven 10 Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån 7 Beviljande av stadens proprieborgen för Invalidstiftelsens 14 fastighetsleasingavtal Granskning av alternativen för omorganisering av affärsverket 18 Esbo Catering och val av organiseringssätt 9 Godkännande av en ändring av detaljplanen Flitarhörnet i 28 stadsdel 12 Hagalund, område nr Fråga om natur- och landskapsvårdsplanen i norra Esbo Motion om att ta i bruk verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun 47 Esbo Jyrki Kasvi ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 49 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordförande konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 104

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 49 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väljs representanter för Saml och Sannf och Obundna.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer Jukka Vilske (SDP) till personlig ersättare för ledamoten i stadsstyrelsens koncernsektion Maria Guzenina (SDP) i stället för Minna Eväsoja (SDP). Redogörelse Minna Eväsoja (SDP), som är personlig ersättare för ledamoten i stadsstyrelsens koncernsektion Maria Guzenina (SDP), ber per ett brev av om avsked från uppdraget på grund av orsaker som anknyter till tidsanvändningen. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs till ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Jukka Vilske (SDP) till personlig ersättare för ledamoten i stadsstyrelsens koncernsektion Maria Guzenina (SDP) i stället för Minna Eväsoja (SDP). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Minna Eväsoja

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 5 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i miljönämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer Atte Kaleva (Saml) till personlig ersättare för ledamoten i miljönämnden Mika Leppinen (Saml) istället för Anne-Maritta Talaslahti (Saml). Redogörelse Anne-Maritta Talaslahti (Saml) som är personlig ersättare för Mika Leppinen (Saml) ber med ett brev av om avsked från uppdraget med motiveringen att hon bor utomlands längre perioder, vilket hindrar henne att verka i uppdraget. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden; 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Atte Kaleva (Saml) till personlig ersättare för ledamoten i miljönämnden Mika Leppinen (Saml) istället för Anne-Maritta Talaslahti (Saml).

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / 49 Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Den valda - Nämndens sekreterare - Anne-Maritta Talaslahti

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 7 / / /2015 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen till Esbo Bostäder Ab:s lån för partiell återfinansiering av de bulletlån som tagits för byggandet av hyresbostadsobjekt Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 15 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis Lånets räntegrund 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Säkerhet Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen Garantiprovision En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / 49 Redogörelse Esbo Bostäder Ab har finansierat byggandet av nio hyresbostadsobjekt som blev färdiga 1995 med s.k. gamla räntestödslån. De ursprungliga lånens löptid var 35 år och skulle alltså ha sträckt sig till År 2003 omorganiserades räntestödslånen till 12 års bulletlån, dvs. stående lån. Bulletlånen förfaller till betalning under Esbo bostäder Ab vill trots allt hålla fast vid den ursprungliga amorteringstidtabellen och återfinansiera 50 procent av bulletlånen på nytt i 15 års lån med jämnstora rater. Det motsvarar det belopp som hade funnits kvar av de ursprungliga räntestödslånen vid tidpunkten och med dessa arrangemang betalas lånen bort enligt den ursprungliga planen. Hyresobjekt Amortering Landkrabbsvägen ,49 Sälviksvägen ,71 Havsströmmen ,56 Kutgränden ,18 Holmkärret ,80 Sockerslottsvägen ,98 Sockerslottsvägen ,98 Havsströmmen ,94 Arvidsvägen ,10 Totalt ,74 Esbo Bostäder ansöker om proprieborgen av Esbo stad för ett lån på euro med amortering i jämnstora rater och en löptid på 15 år på basis av konkurrensutsättning. Med detta lån återfinansieras hälften av bulletlånen som förfaller till betalning Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Esbo Bostäder Ab

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 9 / 49 Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 15 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater halvårsvis Lånets räntegrund 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Säkerhet Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen Garantiprovision En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 10 / / /2015 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Pitkäjärven Vapaaehtoinen Palokunta Ry på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Säkerhet Som motsäkerhet får staden en fastighetsinteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. Garantiprovision En garantiprovision på 0,1 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen.

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 11 / 49 Redogörelse Pitkäjärven Vapaaehtoinen Palokunta ry (i det följande Långträsk FBK) ansöker om stadens proprieborgen för ett lån för den påbörjade tillbyggnaden av brandstationen. Långträsk FBK är verksamt på hela Västra Nylands räddningsverks område. Långträsk FBK utövar primärt verksamhet på jourområdet i Esbo, men verksamheten sträcker sig också till Raseborg och Lojo samt grannkommunerna Vanda och Helsingfors. Uppdragen har varit i genomsnitt 50 per år under åren Långträsk FBK har på sitt allmänna möte beslutat inleda byggprojektet, vars syfte är att garantera en fungerande miljö för brandkårsverksamheten. Projektet förbättrar också arbetarskyddet då brandmännen utsätts för mindre giftiga brandprodukter när de återvänder till brandstationen. Brandstationsfastigheten finns belägen i Esbo på adressen Brandkårsparken 5. Den nuvarande byggnaden har en yta på 510 kvadratmeter, varav FBK använder 260 kvadratmeter. Resten är uthyrt. Då byggprojektet är slutfört kommer FBK att ha ombyggda lokaler på ca 140 kvadratmeter som kan hyras ut och 461 kvadratmeter brandstationslokaler i eget bruk. Samtidigt förnyas hela byggnadens husteknik med modern energisparande apparatur. Hallplatserna utökas också vilket är motiverat eftersom alla fordon i dagens läge inte får plats i materielhallen. Byggarbetena ska påbörjas i juli-augusti och meningen är att den nya brandstationen invigs i december Kostnadsberäkningen för hela projektet är euro (inkl. moms). Av kostnaderna hänför sig euro till brandstationen. Resten av kostnaderna hänför sig till de uthyrda lokalerna och de har täckts med Långträsk FBK:s egna medel bl.a. genom försäljning av aktier i Asunto Oy Lähderanta. Långträsk FBK har ansökt om understöd från brandskyddsfonden, men det har inte beviljats. Kommunernas pensionsförsäkring Keva har vid preliminära förhandlingar varit redo att bevilja ett lån på euro med en lånetid på 20 år om Esbo stad beviljar proprieborgen. Den årliga räntan på lånet är i kalkylen 4 procent. Västra Nylands räddningsverk har ett brandkårsavtal med Långträsk FBK som gäller tills vidare och har också förordat projektet i ansökan till brandskyddsfonden. Under innevarande år beräknas ersättningarna uppgå till ca euro, varav euro i fastighetsersättningar. Understödet har beräknats enligt nuvarande area och efter ombyggnaden har uppskattats att ersättningen beräknas enligt Långträsk FBK:s tillgängliga area, och då skulle understödet uppgå till ca euro per år.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 12 / 49 Kalkyl över Långträsk FBK:s intäkter och kostnader 2016 i euro Avdelningarnas intäkter Avdelningarnas kostnader Avdelningarnas underskott Fastighetens intäkter: Hyror Elersättningar Övriga intäkter Fastighetens kostnader Fastighetens överskott Avtalsersättning Fastighetsersättning Låneräntan i medeltal 4 procent Räkenskapsperiodens resultat Amortering Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Amorteringar Pitkäjärven Vapaaehtoinen Palokunta Ry på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats amortering i jämnstora rater

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 13 / 49 Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Säkerhet Som motsäkerhet får staden en fastighetsinteckning vars värde motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet. Garantiprovision En garantiprovision på 0,1 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 14 / / /2015 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för Invalidstiftelsens fastighetsleasingavtal Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn Reijo Tuori, tfn Timo Kuismin, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Gäldenär Invalidstiftelsen Förmånstagare Pohjola Bank Abp Borgensansvarets maximibelopp euro. Hyrestid borgen täcker gäldenärens alla på leasingavtalet baserade förpliktelser både då hyresobjektet byggs och under därpå följande hyresperiod som är 20 år. Amorteringar fast leasinghyra, restvärdet efter 20 år är 50 procent Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en fastighetsinteckning som är 1,3 gånger så stort som borgensansvaret och en sekundär rätt att köpa fastigheten som leasingavtalet gäller. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 15 / 49 2 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Redogörelse Invalidstiftelsen är en allmännyttig stiftelse som grundats Stiftelsens huvudsakliga verksamhet är i dag ordnandet av yrkesmässig specialundervisning. Undervisningen sker i stiftelsens enhet Keskuspuiston ammattiopisto. Därtill bedriver Invalidstiftelsen affärsverksamhet genom aktiebolaget Orton Oy som ägs av stiftelsen. Bolaget erbjuder främst vård och rehabilitering när det gäller sjukdomar i rörelseorganen. Keskuspuiston ammattiopistos centrala verksamhetsställen finns i Brunakärr och Krämertsskog i Helsingfors och i Alberga i Esbo. Keskuspuiston ammattiopisto beviljar årligen över studieplatser för studerande som på grund av en skada, sjukdom eller annan särskild inlärningssvårighet inte klarar av sina studier i normala yrkesläroanstalter. Verksamheten grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets tillstånd att ordna undervisning. Den finansieras genom ministeriets finansiering med statsandelar. Det finns sju specialyrkesläroanstalter i Finland. Bland dessa är Keskuspuiston ammattioppilaitos den näst största och den enda som verkar i Esbo. Keskuspuiston ammattiopisto har över 490 anställda, varav cirka 100 bor i Esbo. Yrkesinstitutets nuvarande byggnader i Alberga har föråldrade lokaler och på grund av en betydlig underhållsskuld lönar det sig inte att bygga om dem. Därför behöver Invalidstiftelsen nya lokaler, något som Alberga lämpar sig väl till. Avsikten är att de nya lokalerna svarar mot framtida verksamhetskrav och är sunda, ekonomiskt lönsamma och miljövänliga. Skolbyggnaden effektiviserar utnyttjandet av lokalerna. Därtill kommer man att överföra undervisningen som sker i sjukhuset i Brunakärr dit. Man har också för avsikt att centralisera studentboendet i ett bostadshus som byggs intill skolan och på detta sätt göra Alberga till Keskuspuiston ammattiopistos huvudsakliga verksamhetsställe. De beräknade kostnaderna för den ca kvadratmeter stora skolbyggnaden är inklusive finansieringkostnader under byggskedet och parkeringslösningar ungefär 45 miljoner euro.

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 16 / 49 Avsikten är att inleda byggandet på våren Enligt planerna ska skolbyggnaderna stå klara hösten Byggarbetet kommer Invalidstiftelsen att konkurrensutsätta särskilt. Invalidstiftelsen ansöker om borgen av Esbo stad för ett fastighetsleasingavtal på 20 år för att finansiera byggandet av skolbyggnaden. Invalidstiftelsen har förhandlat om ett preliminärt leasingavtal om skolfastigheten som byggs i samarbete med Pohjola Bank Abp samt om området på Invalidstiftelsens tomt som hyrs ut. Enligt leasingavtalet är huvudförpliktelsen högst 45 miljoner euro. Invalidstiftelsen och Pohjola Bank har också ingått ett preliminärt avtal om rätt att köpa byggnaden. Esbo stad har som motsäkerhet en sekundär rätt att köpa byggnaden. Både Invalidstiftelsen och Pohjola Bank har rätt att säga upp leasingavtalet då det har förlöpt 15 år av den egentliga hyrestiden. Keskuspuiston ammattiopistos resultat 2014 var euro. Hela Invalidstiftelsens överskott från verksamheten var euro. Kostnaderna för Keskuspuiston ammattiopistos gamla lokaler i Alberga som hyrts av en utomstående aktör, euro per år, faller bort när de nya lokalerna tas i bruk. De årliga leasingavgifterna för den nya fastigheten är ca euro per år, vilket innebär att kassaflödet ökar till denna del. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 godkänner det bifogade utkastet till köpeavtal och bemyndigar stadsdirektören att vid behov göra mindre ändringar i det, 2 föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 2.1 Gäldenär Invalidstiftelsen Förmånstagare Pohjola Bank Abp Borgensansvarets maximibelopp euro.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 17 / 49 Hyrestid borgen täcker gäldenärens alla på leasingavtalet baserade förpliktelser både då hyresobjektet byggs och under därpå följande hyresperiod som är 20 år. Amorteringar fast leasinghyra, restvärdet efter 20 år är 50 procent Lånets räntegrund Säkerhet Garantiprovision 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt Som motsäkerhet får staden en fastighetsinteckning som är 1,3 gånger så stort som borgensansvaret och en sekundär rätt att köpa fastigheten som leasingavtalet gäller. En garantiprovision på 0,3 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2.2 befullmäktigar stadsdirektörens att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Pohjola Bank Abp - Invalidstiftelsen

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 18 / / /2014 Stadsstyrelsen Granskning av alternativen för omorganisering av affärsverket Esbo Catering och val av organiseringssätt Beredning och upplysningar: Mauri Suuperko, tfn Kirsi Remes, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer att affärsverket Esbo Caterings verksamhet organiseras i form av ett stadsägt in house-bolag. Bilaga 1 Catering vaihtoehdot 1-3 tulot ja menot avattuina 2 Catering vertailu nykyiseen 3 Catering kooste vaikutuksista 4 Catering materiaali Palmia markkinatarkastelu 5 Catering tilinpäätöksen 2014 lukuerittely Tilläggsmaterial - Vastaukset esitettyihin kysymyksiin Redogörelse Bakgrund och utgångspunkt Esbo Catering har fungerat som ett affärsverk sedan Enligt beräkningar har produktiviteten ökat med 24 procent under denna tid. Tack vare utvecklingen av teknologin och verksamhetssätten har man kunnat öka produktionen av måltider och kunnat fokusera på kundarbetet. Centralköket som blir färdigt 2017 förbättrar produktsäkerheten och effektiviserar verksamheten ytterligare. Esbo Caterings omsättning är 45 miljoner euro. Affärsverket har 487 anställda. Antalet kök är 266, varav 80 är produktionskök och 186 servicekök. Därtill leveras mat till 104 verksamhetsställen. Esbo Catering producerar årligen 15,4 miljoner måltider till sina kunder, det dagliga antalet är cirka Caterings försäljning fördelas enligt följande (2014): - finsk utbildning 14,62 miljoner euro - finsk dagvård 14,83 miljoner euro - äldreomsorg 6,0 miljoner euro - svensk dagvård 2,05 miljoner euro - svensk utbildning 1,8 miljoner euro

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 19 / 49 - hälsovård 0,49 miljoner euro - familje- och socialtjänster 0,42 miljoner euro - allmän förvaltning 0,19 miljoner euro - affärsverken 0,17 miljoner euro - teknik- och miljösektorn 0,11 miljoner euro - social- och hälsovårdssektorns stab 0,03 - övriga bildningssektorn 0,07 - affärsverkssektorn 0,03 - extern försäljning 2,18 miljoner euro Den externa försäljningen består bl.a. av pensionärsluncher, enskilda gästmåltider, olika beställningar och serveringar i stadens lokaler, måltider i aktivitetsparker, försäljning till olika avtalspartner och personalmåltider. Den största externa omsättningen kommer från personalmåltiderna. Bakom utredningen av alternativen för en omorganisering av affärsverket Esbo Catering ligger ändringar i kommunallagen och konkurrenslagen samt en förfrågning av Konkurrens- och konsumentverket om den externa försäljningen vid kommunala affärsverk. Enligt kommunallagen och konkurrenslagen måste den del av affärsverket som producerar tjänster i en konkurrenssituation på marknaden avsluta sin verksamhet eller bolagiseras före En annan bakomliggande orsak är genomförandet av målen i stadens program för produktivitet och balansering av ekonomin. Fullmäktige godkände målen och riktlinjerna och programplanen för programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU). I programplanen ingår riktlinjer och åtgärder för en bedömning av ägar-beställar-utförarrollerna och den nuvarande verksamhetsmodellen samt avtalande om mål och tidtabell för en fortsatt planering. Revisionsnämnden har i utvärderingsberättelsen för 2013 ägnat uppmärksamhet åt stadens beställar-utförarmodell och konstaterar att en omfattande bedömning och enhetligt framförda mål för utveckling av modellen saknas. Dessutom uppmanar nämnden till att utvärdera beställar-utförarmodellens effektivitet utifrån erfarenheter som erhållits genom att tillämpa modellen samt att utvärdera om man uppnått den nytta man eftersträvat med modellen. Marknader Bland de sex största kommunerna i Finland används antingen modellen med affärsverk (i Uleåborg och Tammerfors samt Helsingfors när det gäller skol- och daghemsmåltider och omsorgstjänster) eller bolagsmodellen (i Helsingfors när det gäller personalmåltider, i Åbo ett bolag som är verksamt på marknaden och i Vanda ett in house-bolag). I huvudstadsregionen verkar flera privata cateringföretag, varav Fazer Food Services, Sodexo, Katri Antell och ISS har den största omsättningen.

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 20 / 49 Projektering Affärsdirektören startade ett projekt för att planera och utvärdera de olika organiseringsalternativen för Esbo Catering. Projektchef var affärsdirektören och sekreterare förvaltnings- och utvecklingsdirektören för affärsverkssektorn. I projektgruppen ingick representanter för bildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn och personalen samt Caterings verkställande direktör, fyra substansexperter vid Catering och sektorns kommunikationschef. Konkurrens- och konsumentverket informerades om projektet. Samtidigt meddelade man att verksamheten som konkurrerar på marknaden antingen bolagiseras eller avslutas. Tills vidare har verksamheten fortsatt som tidigare. Samarbete Affärsdirektören höll infomöten om utredningen av verksamhetens organisering för Esbo Caterings personal och Hela personalen vid affärsverket hade bjudits till evenemangen. Personalen fick ställa frågor som affärsdirektören besvarade. Dessutom har målgruppens personal fått information om projektet via elektroniska nyhetsbrev och av sina chefer. En representant för personalen har deltagit i projektgruppen. Projektgruppens arbete har framskridit i god samarbetsanda. Stadens personalkommitté har fått rapporter om beredningsarbetets framskridande 11.2, 18.3 och Sektorns personalkommitté har diskuterat organiseringsalternativen i samband med behandlingen av beställar-utförarmodellen varje månad från och med med rubriken situationsöversikt över behandlingen av beställar-utförarmodellen (tilaajatuottajamallin käsittelyn tilannekatsaus). Mötena hölls och samt 8.1, 21.1, 5.2, 17.2, 5.3, 17.3, 14.4, 21.4, 28.4, 12.5 och Samarbetsförhandlingar fördes med huvudförtroendemännen 21.5 och Projektgruppens utredning presenterades i affärsverkssektorns personalkommitté Ärendet behandlas på arbetsplatsmöten efter beslutsskedet. Utredningen av alternativ Projektgruppen har sammanträtt 10 gånger: 8.1, 15.1, 26.1, 4.2, 12.2, 25.2, 11.3, 13.4, 11.5 och Syftet med projektet var att

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 21 / 49 1) utreda en modell för att producera de cateringtjänster som staden behöver genom att iaktta lagen och se till att produktionen görs på ett sätt som är totalekonomiskt och socialt ändamålsenligt 2) genomföra målen i stadens TATU-program 3) genomföra riktlinjerna som stakats ut i stadsstyrelsens beslut av Bakgrundsmaterial för planeringen och bedömningen av alternativ Projektgruppen sammanställde följande bakgrundsmaterial: - Catering kooste vaikutuksista (Sammanställning över effekterna): en tabell som beskriver hurdana effekter de alternativ som undersökts i projektet har på verksamheten, personalen, stadens totala ekonomi, de interna kunderna, ledningen/organisationen, kommuninvånarna och näringslivet, avtalsleverantörer/marknaden och stadens interna stödtjänster. - Catering vertailu nykyiseen (Jämförelse med nuläget): en tabell där alternativen jämförs med jämförelsekriterierna i den nuvarande verksamhetsmodellen - Catering vaihtoehdot 1-3 tulot ja menot avattuina (Alternativ 1 3, intäkter och utgifter): en tabell med en detaljerad utredning av uppgifterna i tabellen "Catering vertailu nykyiseen" (Jämförelse med nuläget). - Catering tilinpäätöksen 2014 lukuerittely (Specificering av uppgifterna i bokslutet 2014): en tabell med en specifikation av uppgifterna i det senaste bokslutet. Det ordnades ett informationsmöte för direktionen för affärsverken och stadsstyrelsen fick en redogörelse om ärendet Organiseringsalternativ Följande alternativ granskades: ALTERNATIV 1 (VE1) Affärsverket fortsätter utan extern försäljning. Den externa försäljningen upphör - Försäljningen av pensionärsluncher åt utomstående kunder och andra enskilda gästluncher upphör. - Avtalsmåltiderna till Luksia upphör. Försäljningen av mellanmål i aktivitetsparker upphör. - Ingen försäljning till extern verksamhet i skolor, privata daghem och eftermiddagsklubbar - Beställningar och servering till utomstående kunder upphör (stadens personal, partier, organisationer)

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 22 / 49 - Esbo Catering avslutar köksverksamheten vid Esbovikens och Hagalunds hälsostationer - Den matproduktionskapacitet som frigörs från enheten Leva och bo i Köklax, Hagalunds och Kalajärvi servicecentraler samt Sökö och Ruusulinna servicehus utnyttjas för transport av måltider. - När den externa försäljningen upphör utnyttjas produktionskapaciteten inte fullt ut. Samma gäller användningen av lokaler. ALTERNATIV 2 (VE2) Affärsverket fortsätter utan extern försäljning Den externa försäljningen bolagiseras. - Den externa affärsverksamheten säljs till ett utomstående bolag. Då upphör Esbo Caterings köksverksamhet i enheten Leva och bo i Köklax, Gäddviks servicecentral Haukitalo samt Esbovikens och Hagalunds hälsostationer och överförs till bolaget. - I praktiken upphör Esbo Caterings köksverksamhet också i Esbo centrums servicehus, Hagalunds och Kalajärvi servicecentraler samt Sökö och Ruusulinna servicehus och överförs till bolaget. - Esbo Catering slutar producera avtalsmåltider till Luksia och sälja mellanmål i aktivitetsparker. Bolaget producerar dessa om det så önskar. Likaså upphör Esbo Caterings externa försäljning i skollokaler till privata daghem och eftermiddagsklubbar samt andra beställningar och serveringar till utomstående kunder. Bolaget producerar dessa om det så önskar. - När den externa försäljningen upphör utnyttjas produktionskapaciteten inte fullt ut. Samma gäller användningen av lokaler. ALTERNATIV 3 (VE3) Affärsverkets externa försäljning konkurrensutsätts och produceras av en avtalsleverantör som är verksam på marknaden. Den övriga produktionen sköter affärsverket själv. - Den externa försäljningen konkurrensutsätts, vilket innebär att man i praktiken konkurrensutsätter hela köksverksamheten också i enheten Leva och bo i Köklax, Gäddviks servicecentral Haukitalo, Esbovikens och Hagalunds hälsostationer, Hagalunds och Kalajärvi servicecentraler samt Esbo centrums, Sökö och Ruusulinna servicehus. - Den övriga produktionen sköter affärsverket själv. - Tillverkningen av måltider som skickas till andra enheter ska överföras från ovan nämnda kök till andra kök (medför ett stort tryck att få centralköket färdigt). - Avtalsmåltiderna till Luksia upphör. ALTERNATIV 4 (VE4) Affärsverket omvandlas till ett in housebolag. Bolaget skulle vara helt i stadens ägo och producera tjänster i någon mån också för utomstående. - Esbo Caterings hela affärsverksamhet överförs till bolaget som staden grundar i form av överlåtelse av rörelsen. I praktiken ändras verksamheten inte. Personalen överförs med samma villkor som i de nuvarande anställningsförhållandena.

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 23 / 49 - Andelen tjänster som bolaget producerar för den externa marknaden är högst 10 procent av omsättningen (ca 4 miljoner euro). - Alternativet med ett bolag som är verksamt på marknaden utreddes inte närmare, eftersom det inte finns tillräckligt med sådan konkurrens på marknaden, som skulle täcka Caterings hela servicehelhet. Bedömning och jämförelse av organiseringsalternativen I utredningen ingick en konsekvensbedömning som gjordes ur följande perspektiv: - verksamhet - personal - stadens totala ekonomi - interna kunder - stadens ledning och organisation - avtalsleverantörer/marknaden - stadens interna stödtjänster. Efter konsekvensbedömningen har alternativen jämförts med den nuvarande verksamhetsmodellen så att följande riktlinjer som stakats upp av stadsstyrelsen har använts som jämförelsekriterier: - ledningssystemet blir tydligare - organiseringen ur hela stadens synvinkel - utnyttjande av fungerande marknader - en betydlig ökning av produktiviteten och ekonomiska besparingar - bättre kvalitet på tjänsterna. Därtill har man gjort en riskbedömning för att väga de väsentligaste riskerna i var och en av de alternativa modellerna mot stadsstyrelsens riktlinjer. Avsikten är att identifiera risker för att kunna planera det praktiska genomförandet av modellen så att dessa risker inte realiseras. Konsekvensbedömningarna, jämförelsen av alternativen med den nuvarande verksamhetsmodellen och riskbedömningen har sammanställts i de bifogade tabellerna. Nedan presenteras de väsentligaste effekterna. Personaleffekter I de tre första alternativen överförs personer från ett av Caterings verksamhetsställen till ett annat för att ersätta den naturliga avgången. Stödtjänsterna får inga personaleffekter. I denna bolagsmodell överförs hela personalen till bolaget vid överlåtelsen och kollektivavtalet ändras då den gällande avtalsperioden löper ut KEVA fortsätter som pensionsförsäkringsbolag. Baskommunen personalförmåner ersätts med bolagets personalförmåner om vilka staden beslutar skilt.

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 24 / 49 I bolagsmodellen ökar betydelsen av affärskompetens något. Dessutom kan uppgiftsbeskrivningen eventuellt förändras. Effekten på stadens totala ekonomi I alternativ 1 och 2 är nettoeffekten på staden -0,3 miljoner euro. I alternativ 3 är nettoeffekten +0,15 miljoner euro. Om subventionen av pensionärsmåltider avskaffas skulle besparingseffekten i alla alternativ vara ytterligare +0,2 miljoner euro. I bolagsmodellen uppskattas nettoeffekten på basis av ovan presenterade antaganden vara +1,9 miljoner euro (=1,6+0,5-0,18). - Övergången från arbetskollektivavtalet till Servicefacket PAM:s arbetskollektivavtal skulle medföra besparingar i personalkostnaderna. På basis av PALMIA-fallet är uppskattningen +1,6 miljoner euro. PAM:s kollektivavtal är inte det enda alternativet, men med tanke på stadens ekonomi uppskattas det vara det förmånligaste alternativet. - den externa försäljningen kan ökas med ca 2,5 miljoner euro utan att bolagets allmänna kostnader väsentligt ökar. Nettoeffekten är +0,5 miljoner euro. - Att införa en inköpsfunktion i staden uppskattas öka kostnaderna med 0,18 miljoner euro. - Tack vare den externa försäljningen kan stadens lokaler tas i bruk på ett mångsidigt sätt. Dessutom kan den bidra till extra inkomster. - Avskaffandet av subventioner möjliggör ytterligare besparingar (gäller inte personalmåltider). - Effekten av skolmåltiderna, exklusive moms, bedöms separat. Andra effekter I alternativ 1 och 2 äter pensionärer (230 personer/dag) och andra utomstående lunchkunder (80 personer/dag) inte på stadens verksamhetsställen. Alternativen har inga praktiska effekter på stadens organisation och de interna stödtjänsterna. I alternativ 3 producerar staden samma tjänster men till konkurrensutsatta marknadspriser. Affärsverksamheten på drygt en miljon euro förflyttas till marknaden. Alternativen har inga praktiska effekter på stadens organisation och de interna stödtjänsterna. I alternativ 4 blir det möjligt att ta stadens lokaler i bruk på ett mångsidigt sätt, vilket minskar hyreskostnaderna för de interna kunderna. När det gäller bildningssektorn levererar bolaget maten till små daghem, men dagvården ordnar måltiderna själv. Bolaget har en klar balanskontinuitet och flexiblare verksamhetsmodeller. I alternativ 1, 2 och 3 uppstår det inga momseffekter för skolmåltiderna. I alternativ 4, dvs. bolagiseringsmodellen, skulle det vara ändamålsenligt att köpa livsmedlen direkt som stadens egna inköp så att bolaget fakturerar staden endast för tillverkningen av maten och andra därtill hörande

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 25 / 49 Beslutshistoria tjänster. Även i detta alternativ uppstår det nästintill inga momseffekter för skolmåltiderna. I modellerna med konkurrensutsättning och utlokalisering i form av överlåtelse samt utlokalisering blir kontakterna mellan olika aktörer tydligare och de interna kundrelationerna bättre kontrollerade. Avtalsparterna kan producera de stödtjänster som behövs i lokalerna, vilket bidrar till att dessa kan användas på ett mångsidigare sätt. Slutsatser Stadsstyrelsen Projektgruppen har inte ansett att det finns fler alternativ att utreda utöver de som angetts ovan. Projektgruppen föreslår att alternativ 1 slopas på grund av sociala ändamålsenlighetsgrunder. Personalrepresentanterna tyckte att alternativ 3 var bäst för staden. Sektorledningen ansåg att alternativ 4 (in house-bolag) med tanke på totalekonomin är det förmånligaste alternativet för staden. Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 godkänner riktlinjerna för utveckling av beställarenheterna vid affärsverkssektorn och de interna tjänsterna enligt följande: - Ledningssystemet görs tydligare. - Sättet att ordna och producera tjänster och verksamhet samt hur de placeras i stadsorganisationen bedöms ur hela stadens perspektiv. - Utgångspunkten för organiseringen av tjänster är lönsamhet samt kvaliteten på tjänster och verksamhet. Möjliga alternativ och organiseringssätt vid sidan av egen produktion (ämbetsmodell) är affärsverk, ett kommunalt aktiebolag, utlokalisering och överlåtelse av rörelse. - Staden fokuserar på de uppgifter som fullmäktige fastställt genom att utnyttja fungerande marknader. - Förfarandena kring konkurrensutsättning och avtal utvecklas så att tjänsteproducenterna lockas att utveckla sina tjänster och sin produktivitet. - Det görs en förhandsbedömning av effekterna av förslagen till omorganisering. - Syftet med ändringarna är att öka produktiviteten betydligt, förbättra kvaliteten på tjänsterna och uppnå ekonomiska besparingar.

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 26 / 49 - Vi går stegvis mot utvecklingsvisionen under åren Förberedelserna görs i samarbete med personalorganisationerna. Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 344. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 föreslår att fullmäktige väljer att affärsverket Esbo Caterings verksamhet organiseras i form av ett stadsägt in house-bolag, 2 uppmanar stadsdirektören att påbörja beredningen av bolagiseringen och de nödvändiga instruktionsändringarna enligt punkt 1 så att de går att verkställa i början av Behandling Föredragandens ändringar har beaktats i protokollet. Elo föreslog bordläggning av ärendet. Byman lämnade ett förslag till förkastande. Guzenina understödde Elos förslag till bordläggning. Efter att diskussionen om bordläggning slutförts konstaterade ordföranden att ett understött bordläggningsförslag gjorts, varför omröstning bör förrättas. Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen förkastat Elos förslag till bordläggning med 8 röster mot 7. Särkijärvi lämnade understödd av ordföranden följande förslag till tillägg: "en ny punkt 3 i beslutsförslaget: uppmanar stadsdirektören att bifoga svaren på de frågor som ställts till tilläggsmaterialet för fullmäktiges föredragningslista." Guzenina föreslog understödd av Ahlfors att stadsstyrelsen återremitterar ärendet för ny beredning så att stadsstyrelsen i höst väljer sättet att organisera Esbo Caterings verksamhet mellan två olika alternativ, varav det ena är alternativ nr. 3 och det andra alternativ nr. 4 i föredragningstexten.

27 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 27 / uppmanar stadsdirektören att påbörja beredningen enligt alternativen 3 och 4 i föredragningstexten så att det alternativ som kommer att väljas går att verkställa i början av 2016." Efter att diskussionen om återremiss avslutats konstaterade ordföranden att ett understött remissförslag lämnats in, vilket föranledde omröstning. Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen förkastat Guzeninas remissförslag med 8 röster mot 7. Ahlfors lämnade understödd av Guzenina följande ändringsförslag: "1) stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer det stadsägda alternativet VE3 som nytt organiseringssätt av affärsverket Esbo Catering." Ordföranden konstaterade att Bymans förslag hade förfallit i brist på understöd. Ordföranden konstaterade att det framställts ett från föredragningen avvikande understött förslag vilket föranledde omröstning. Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade förkastat Ahlfors ändringsförslag med 9 röster mot 4 och 2 blanka. Ordföranden frågade om Särkijärvis tilläggsförslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen 1 föreslår att fullmäktige väljer att affärsverket Esbo Caterings verksamhet organiseras i form av ett stadsägt in house-bolag, 2 uppmanar stadsdirektören att påbörja beredningen av bolagiseringen och de nödvändiga instruktionsändringarna enligt punkt 1 så att de går att verkställa i början av 2016, 3 uppmanar stadsdirektören att bifoga svaren på de frågor som ställts till tilläggsmaterialet för fullmäktiges föredragningslista. För kännedom

28 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 28 / / /2015 Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av en ändring av detaljplanen Flitarhörnet i stadsdel 12 Hagalund, område nr Beredning och upplysningar: Minna Järvenpää, tfn Olli Koivula, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Flitarhörnet som omfattar kvarter nr 12090, en del av kvarter nr 12091, rekreationsoch gatuområden samt ett område för allmän parkering i stadsdel 12 Hagalund, ritning nr 5914, daterad , ändrad , område nr Tilläggsmaterial Redogörelse - Flitarhörnet, åtgärdslista - Flitarhörnet, planbestämmelser - Flitarhörnet, plankarta - Flitarhörnet, uppdaterad detaljplan - Flitarhörnet, situationsplan - Flitarhörnet, ortofoto - Flitarhörnet, vy från sydost - Flitarhörnet, vy från nordost - Päätöshistoria Vid Flitarvägen i norra delen av Hagalunds centrum planläggs bostadshus. De obebyggda kvartersområdena för kontors-, undervisnings- och affärsbyggnader ändras till kvartersområde för flervåningshus. Byggrätten blir m 2 våningsyta för boende i stället för nuvarande v-m 2. I kvartersområdet för allmänna byggnader preciseras bestämmelserna för skydd av WeeGee-huset och dess tomt och byggrätten blir v-m², som är vad som använts. Efter stadsstyrelsens beslut och närings- och konkurrenskraftssektionens beslut gjordes alternativa planer för planområdet, både för boende och för forskning, undervisning och kultur. Det nuvarande målet är emellertid boende. Planen bygger på en arkitekttävling som ordnades av staden och Skanska Oy. Tävlingen vanns av Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy som har bearbetat det vinnande bidraget för planändringen och byggandet.

29 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 29 / 49 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Ändringen av detaljplanen Flitarhörnet omfattar kvarter nr 12090, en del av kvarter nr 12091, rekreations- och gatuområden samt ett område för allmän parkering. Aktualisering Aktualiseringen kungjordes i Länsiväylä och Hufvudstadsbladet Planändringen har också meddelats i stadens årliga planläggningsöversikt. Planläggningen har sökts av fastigheternas ägare Kiinteistö Oy Espoon Pohjantie 14 c/o Sponda Oyj, Kiinteistö Oy Ahertajantie 3 c/o Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Kiinteistö Oy Ahertajankuja 4 c/o Merimieseläkekassa samt Weegee Oy c/o Esbo stad. Vid ändringen av förslaget till detaljplan exkluderades Varmas och Merimieseläkekassas tomter från planområdet. Nordvägen 14 har övergått till Suomen Osatontti Ky c/o Finlands Bostadshypobank Ab och den utvecklas av Skanska Oy. Program för deltagande och bedömning För ändringen av detaljplanen har ett särskilt program för deltagande och bedömning uppgjorts. Det är daterat den och ändrat Programmet för deltagande och bedömning har använts vid utkastet och förslaget till detaljplaneändringen. Vid ändringen av förslaget till detaljplan har programmet för deltagande och bedömning inte längre uppdaterats. När det ändrade förslaget till detaljplan lades fram på nytt skedde det genom kungörelse och intressenterna gavs möjlighet att lämna in utlåtanden och anmärkningar. Områdets nuläge Planområdet är beläget nordväst om Hagalunds affärscentrum. Området ligger på cirka meters avstånd från centrum och den kommande metrostationen. Planområdet gränsar i öster till Nordvägen, i söder till.

30 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 30 / 49 Flitarvägen och i västra och norra delen till ett skogbevuxet parkområde. Planområdet är dels ett obebyggt kvartersområde för kontors-, undervisnings- och affärsbyggnader, dels ett kvartersområde för allmänna byggnader, där WeeGee-huset står. Till planområdet hör ett område för allmän parkering, Flitargränden och ett litet rekreationsområde, där det finns en skyddsmärkt kanonväg från första världskriget. Planområdets areal är ca 3,8 ha. Områdena ägs huvudsakligen av Esbo stad. Tomten i hörnet av Nordvägen och Flitarvägen ägs av Suomen Osatontti Ky c/o Finlands Bostadshypobank Ab. De obebyggda kvartersområdena för kontors-, undervisnings- och affärsbyggnader är till största delen en grusplan som fungerar som parkeringsplats. I norr finns det en skogbevuxen sluttning. På tomten i hörnet av Nordvägen och Flitarvägen fanns tidigare en affärsbyggnad i två våningar och en Shellstation som bägge rivits. Marken har sanerats efter det. WeeGee-huset var ursprungligen Weilin & Göös boktryckeri, som byggdes på 1960-talet enligt Aarno Ruusuvuoris planer och som sedan utvidgades på 1970-talet efter Bertel Ekegrens planer. Förändringsarbetena för det nuvarande användningssyftet har planerats av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen ja Timo Airas. Byggnaden blev kulturlokal I huset verkar utställningscentret WeeGee med fem museer: Moderna konstmuseet i Esbo EMMA, Esbo stadsmuseum, Helinä Rautavaaras museum, Finlands leksaksmuseum och Finlands urmuseum. I byggnaden finns också Etelä-Tapiolan lukio. Planområdet är en del av Flitarvägens ursprungliga industriområde, som ingick i Hagalunds trädgårdsstad. Byggnader som bevarats förutom WeeGee-huset är Hagalunds värmecentral och Hagalunds industrihus från 1960-talet, två affärs- och kontorsbyggnader från och 1970-talet samt en gammal kontorsbyggnad från 1970-talet som byggts om till Hagalunds hälsostation Planområdet är en halvfärdig miljö, men det är en del av Hagalunds trädgårdsstad och ingår sålunda i museiverkets utredning "Byggda kulturmiljöer av riksintresse". Trädgårdsstaden är ett av Finlands nationallandskap som har valts av miljöministeriet. Riksmål för områdesanvändning Enligt 4.4 i riksmålen för områdesanvändning ska kultur- och naturvärden av riksintresse tryggas i planläggningen. Myndigheternas nationella inventeringar beaktas som utgångspunkter vid planering av områdesanvändningen. Museiverkets utredning "Byggda kulturmiljöer av riksintresse" är en sådan inventering. Hagalunds trädgårdsstad är en av kulturmiljöerna i utredningen. Planområdet ingår i avgränsningen av trädgårdsstaden.

31 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 31 / 49 Av riksmålen för områdesanvändningen berörs planområdet också av 4.6 Specialfrågor i Helsingforsregionen. Enligt de allmänna målen ska en sammanhållande samhällsstruktur som bygger på kollektivtrafik och i synnerhet spårtrafiken främjas i Helsingforsregionen. Centrumen i regionen stärks som centrum för boende, arbetsplatser och tjänster. Enligt specialmålen ska betydande ny bebyggelse planläggas inom kollektivtrafikens, särskilt den spårbundna trafikens influensområde. Gällande landskapsplan, generalplan och detaljplan Landskapsplan Nylands landskapsplan täcker hela landskapet och den innehåller principerna för all områdesanvändning och för samhällsstrukturen långt in i framtiden. Miljöministeriet fastställde landskapsplanen 2006 och den har vunnit laga kraft efter högsta förvaltningsdomstolens beslut Planområdet är i landskapsplanen område för tätortsfunktioner. Dessutom gäller beteckningen för trädgårdsstaden Hagalund, ett område där man ska slå vakt om kulturmiljön eller landskapet. Generalplan För området gäller generalplanen för södra Esbo, som omfattar Albergas, Hagalunds, Mattbys, Esbovikens och Köklax storområden. Planen vann laga kraft Planområdet har i generalplanen beteckningen bostadsområde. På områdets norra sida finns beteckningen rekreationsområde och rekreationskorridor som ska utvecklas. På områdets östra sida finns beteckningen huvudväg, huvudgata eller regional matargata med en körbana samt en beteckning som möjliggör spårtrafik. Planområdet är en del av ett område med värdefull stadsbild, stadslandskap, vars byggnads- och kulturhistoriska värde och landskapsbild ska skyddas. Skyddet gäller inte enskilda byggnader utan områdets särdrag. Detaljplan I västra delen av planområdet gäller detaljplanen Flitarhörnet II ändring som godkändes Tomt 3 i kvarter nr är kvartersområde för allmänna byggnader (Y) och nordost om detta finns ett kvartersområde för kontors- och undervisningsbyggnader (KT-2). WeeGee-huset i kvartersområdet Y är skyddsmärkt i detaljplanen. I kvartersområdet Y ska det byggas en bilplats per 200 v-m². På området får man bygga en bergrumsparkering i tre våningar nordost om byggnaden. Byggrätten i kvartersområdet KT-2 är v-m² och det högsta tillåtna våningstalet är fyra. I kvartersområdet KT-2 ska det byggas en bilplats per 70 v-m² för kontorslokaler och en bilplats per 200 k-m² för undervisningsverksamhet. Under markytan, byggnaden eller gårdsdäcket får det byggas tre våningar för parkeringsplatser och i samband med parkeringen ska det byggas 121 bilplatser för kvartersområde Y:s bruk.

32 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 32 / 49 I östra delen av planområdet gäller detaljplanen Flitarhörnet som godkändes av fullmäktige I den är tomt 1 i kvarter kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K). Till planområdet hör ett område för allmän parkering (LP) och gatuområdet Flitargränden. Byggrätten i kvartersområdet K är v-m² och det största tillåtna våningstalet är tre. Det ska byggas en bilplats per 65 v-m² kontorslokal, en bilplats per 50 v-m² affärslokal och en bilplats per 150 v-m² lagerlokal. Enligt bestämmelserna får bilplatserna placeras på gården, i källaren eller under gården. Myndighetssamråd Enligt markanvändings- och bygglagen ska man ta kontakt med den regionala miljöcentralen då en detaljplan som gäller riksmålen för områdesanvändning bereds. Den regionala miljöcentralen och kommunen ska tillsammans ordna ett samråd för att utreda de riksomfattande, regionala övriga och centrala målen vid planläggningen. Myndigheterna höll samråd enligt 66 i markanvändnings- och byggförordningen Vid samrådet togs bland annat upp att arbetsgruppen som dryftat Hagalunds framtid rekommenderat att området mellan Kulturcentret och WeeGee utvecklas till en zon för kulturtjänster, där nya kulturutrymmen och bostäder planeras. Olika alternativa bostadskvarter presenterades för både Spondas och WeeGees tomt och bostadsbyggande ansågs lämpa sig för området. Varmas och Sjömanspensionskassans tomter ansågs inte lika väl lämpade för bostadsproduktion, eftersom deras läge är så centralt för en kulturbyggnad. Under samrådet diskuterades den planerade Kulturleden som går från Kulturcentrum via WeeGee till Idrottsparken. Det konstaterades också att kanonvägen från första världskriget som finns på området är skyddsmärkt. Framläggning enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget till ändring av detaljplanen för ny framläggning enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen. et var offentligt framlagt Under framläggningen inlämnades sju utlåtanden, fyra ställningstaganden och tre anmärkningar. Utlåtanden lämnades in av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM), Museiverket, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Västra Nylands räddningsverk, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Caruna Esbo Ab och Fortum Power and Heat Oy. Ställningstagandena kom från tomtenheten, tekniska centralen, miljöcentralen och bildningssektorn. Anmärkningarna kom från Kiinteistö Oy Ahertajantie 3 och Kiinteistö Oy Espoon Ahertajankuja 4 samt från en invånare. Utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna har i mån av möjlighet beaktats. Utlåtandena är till stor del positiva. NTM-centralen ansåg bl.a. att det är motiverat att bygga nya flervåningshus på området och att arkitekturen ska tas till hjälp för att ge byggnaderna ett högklassigt intryck. Med anledning av NTM-centralens och miljöcentralens synpunkter

33 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 33 / 49 fick delarna av gårdsområdet mot Nordvägen beteckningen skyddsgrönområde som ska planteras, där det inte på grund av buller och utsläpp från trafiken får placeras lek- och uteplatser. På grund av museiverkets utlåtande granskades bestämmelsen för skydd av WeeGeehuset och bestämmelserna för bevarande av gårdsmiljön och tallarna utökades. Samtidigt preciserades bestämmelsen för bevarande av kanonvägen. På grund av HRM:s utlåtande reserverades plats för en underjordisk vattenförsörjningstunnel och en underjordisk ledning. I och med tekniska centralens utlåtande breddades gatuområdet en aning och parkeringsplatserna längs med gatan som i förslaget fanns på AKkvarterets sida ströks. Med anledning av bildningssektorns ställningstagande infördes i planbestämmelserna en mening om att affärs-, bostads- eller servicelokaler kan placeras i bostadshusets första våning. Med anledning av invånarens anmärkning preciserades planbestämmelserna om bostadshusens fasader m.m. et till ändring av detaljplanen Med detaljplaneändringen möjliggörs byggandet av bostäder i norra delen av Hagalunds centrumzon på ca meters avstånd från affärscentrumet och den kommande metrostationen. Genom detaljplaneändringen svarar man både på Esbo stads och de regionala och riksomfattande målen för områdesanvändning om att förtäta stadscentrumen och planlägga mera boende i dessa särskilt i områden med spårtrafik. Genom ändringen uppnår man också målen att bevara Hagalunds kulturcentrum, som bestämts såväl i generalplanen, landskapsplanen som i de riksomfattande målen för områdesanvändning. Genom ändringen bygger man bostäder som på ett modernt sätt framhäver Hagalunds karaktär av trädgårdsstad. Målet är att erbjuda alternativ till stadsboende i en uppskattad miljö vars service och kollektivtrafikleder hör till de bästa i huvudstadsregionen. De obebyggda kvartersområdena för kontors-, undervisnings- och affärsbyggnader ändras till kvartersområde för flervåningshus. Byggrätten blir m 2 våningsyta för boende i stället för nuvarande v-m 2. I kvartersområdet för allmänna byggnader preciseras bestämmelserna för skydd av WeeGee-huset och dess tomt och byggrätten blir v-m², som är vad som använts. Kvartersområden för flervåningshus (AK) Byggrätten i det nya kvartersområdet för flervåningshus (AK) blir v-m². Kvartersområdets areal är 1,3 hektar och exploateringsgraden är 1,23. I området byggs sju punkthus vilkas tillåtna våningsantal varierar mellan fyra och sju våningar. Bostadshusens arkitektur ska ge en särpräglad framtoning som framhäver områdets image i miljön kring det skyddsmärkta kulturhuset. Planändringen anger bostadshusens originella stjärnform genom avgränsningar mot byggytan och pilmarkeringar och styr mot ett byggande av hög kvalitet som anpassas till miljön.

34 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 34 / 49 I första våningen i bostadshuset vid Flitarvägen får inte placeras bostäder mot Flitarvägen, men där kan placeras affärs-, kontors- eller servicelokaler. På kvartersområdet är det också tillåtet att bygga arbetslokaler i anslutning till bostäderna. Trafikbullret från Nordvägen och Flitarvägen ska beaktas vid byggandet. I hus som placeras mot gatan ska ljudisoleringsförmågan i fasadkonstruktionerna som vetter mot gatan vara minst db beroende på läge. Ifall det vid ifrågavarande fasad placeras bostadsbalkonger eller bostadsterrasser avsedda för utevistelse ska de glasas in. Vid Nordvägen görs en beteckning för en del av gårdsområde som ska planteras. Området fungerar som ett skyddsgrönområde mot gatan och i det får inte placeras lek- eller uteplatser. Uteplatserna får hög kvalitet. Träd- och grönbältet längs gatan och gårdsområdena ska på hagalundvis förverkligas så att de bildar en grönskande och smidig helhet tillsammans med sin omgivning. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid finstämda terrängformgivningar och vid växtlighetens och förbindelsernas kontinuitet. I området ska naturenliga metoder för dagvattenbehandlingen gynnas. I planändringen bestäms en förpliktelse gällande dagvattenbehandlingen. I kvartersområdet AK-1 ska minst en bilplats per 110 v-m² men minst 0,5 bilplatser per lägenhet byggas. Bilplatserna ska placeras i ett underjordiskt utrymme under byggnaden eller gårdsdäcket. Dessutom får på gården placeras några bilplatser för gäster och rörelsehindrade. I kvartersområdet AK-1 ska minst en cykelplats per 30 v-m² men minst 2 cykelplatser per lägenhet byggas. Kvartersområde för allmänna byggnader Y Kvartersområdet för allmänna byggnader Y får en areal på 2,3 hektar. Kvartersområdets areal minskas en aning i nordöstra delen för att ge mera plats åt ett nytt kvartersområde för bostadshus. Byggrätten blir v- m², som är vad som använts. Dessutom får underjordiska utrymmen och källarvåningar byggas i enlighet med det huvudsakliga användningsändamålet. På det sättet underlättas ändringsarbeten i byggnaden och dispositionen av utrymmena. WeeGee-huset som ligger på kvartersområdet skyddsmärks med beteckningen sr-1: Byggnad som ska skyddas på grund av dess kulturhistoriska och arkitektoniska värden (57 2 mom. i markanvändingsoch bygglagen). Byggnaden får inte rivas. Skyddsbestämmelsen gäller fasader, yttertak och bärande konstruktioner samt för inomhusutrymmenas del den f.d. tryckhallen i andra våningen, gruppen av kontorsrum i första våningens nordöstra ända med sina ursprungliga mellanväggar och fasta inventarier samt de runda utrymningstrapporna. Förgården betecknas sk-1, en förgård med värdefull landskapsbild som ska skötas och iståndsättas så att dess ursprungliga konstruktioner och

35 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 35 / 49 Beslutshistoria ytor bevaras. På gården anvisas också en del av område som ska planteras med träd och där tallarna ska bevaras. Bakom huset i nordväst anvisas med ma-1 ett värdefullt trädbevuxet område. Skyldigheten att bygga bilplatser lindras så att minst 100 bilplatser ska byggas på området. Bilplatserna får placeras på gården. Det är också tillåtet att bygga en underjordisk parkeringsanläggning. Vid behov får bilplatserna genom avtal mellan fastigheterna placeras på en annan fastighets område, t.ex. i Hagalunds centrumparkeringsanläggning. Park (VP) Närrekreationsområdet VL ändras till park VP. Kanonvägen från första världskrigets befästningsanläggning skyddsmärks. Den är fredad enligt fornminneslagen (1963/295). Parkens avgränsning ändras en aning på grund av bostadshusens placering och för att säkerställa bevarandet av kanonvägen. Vid planläggningen har namngruppen gett parken namnet Flitarbranten. Gatuområde och kommunalteknik Gatuområdet Flitargränden förlängs norrut och västerut så att det når fram till WeeGees tomt. Genom WeeGees område anvisas dessutom en allmän körförbindelse. Den ska tillsammans med Flitargränden bilda en genomfartsled som betjänar trafiken till såväl flervåningshusen som kvartersområdet för allmänna byggnader. Bussarna till och från WeeGee behöver en körslinga, så de inte behöver backa på gårdsområdet. På Flitargrändens gatuområde har reserverats plats för underjordiska rör. I detaljplanen har de beteckningen för underjordisk ledning och för underjordisk vattenförsörjningstunnel reserverad del av området. I anslutning till byggnadsprojekteringen ska vid behov utredas tunnelns exakta läge och dras försorg om ett eventuellt behov att ytterligare förstärka denna. Avgifter Stadsplaneringsnämnden , 24 Sökandena betalade 60 procent av kostnaderna för detaljplanen och 2/3 av kostnaderna för kungörelsen , , och Staden debiterar enligt 59 i markanvändnings- och bygglagen sista delen för detaljplaneändringen, 40 procent, det vill säga euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, euro, sammanlagt euro, efter att detaljplaneändringen har godkänts. Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden

36 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 36 / 49 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och anmärkningarna har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Flitarhörnet, område nr godkänner för offentlig framläggning enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Flitarhörnet som omfattar kvarter nr 12090, en del av kvarter nr 12091, rekreations-, och gatuområden samt ett allmänt parkeringsområde, ritning nr 5914, daterad , ändrad , 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Föredraganden kompletterade beslutsförslaget med en ny punkt: "Planbestämmelser formuleras eller tillfogas innan planförslaget läggs fram offentligt, så att hänsyn tas till ett tillräckligt antal cykelparkeringsplatser, dagvattenkontrollen på tomten, säkerställandet av formen på de stjärnformade husen och fasadernas kvalitet, bevarandet av Nordvägens zon för gaturum så enhetlig som möjligt och skyldigheten att plantera stora träd samt små träd på gårdsdäcket samt andra planbestämmelser så att bestämmelserna inte upprepas i onödan. Planbeteckningarna gör det också möjligt att använda bostäder som arbetsutrymmen." Efter avslutad diskussion frågade ordföranden Markkula om det av föredraganden kompletterade beslutsförslaget kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt. Ändringarna har beaktats i protokollet och bilagorna. Beslut Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och anmärkningarna har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Flitarhörnet, område nr godkänner för offentlig framläggning enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Flitarhörnet som omfattar kvarter nr 12090, en del av kvarter nr 12091, rekreations-, och gatuområden samt ett allmänt parkeringsområde, ritning nr 5914, daterad , ändrad , 3 Planbestämmelser formuleras eller tillfogas innan planförslaget läggs fram offentligt, så att hänsyn tas till ett tillräckligt antal cykelparkeringsplatser,

37 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 37 / 49 Stadsplaneringsnämnden , 26 dagvattenkontrollen på tomten, säkerställandet av formen på de stjärnformade husen och fasadernas kvalitet, bevarandet av Nordvägens zon för gaturum så enhetlig som möjligt och skyldigheten att plantera stora träd samt små träd på gårdsdäcket samt andra planbestämmelser så att bestämmelserna inte upprepas i onödan. Planbeteckningarna gör det också möjligt att använda bostäder som arbetsutrymmen. 4 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och anmärkningarna har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Flitarhörnet, område nr godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Flitarhörnet som omfattar kvarter nr 12090, en del av kvarter nr 12091, rekreations- och gatuområden samt ett område för allmän parkering i stadsdel 12 Hagalund, ritning nr 5914, daterad , ändrad , område nr meddelar sökanden att staden enligt 59 i markanvändnings- och bygglagen kommer att debitera den sista delen för detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 700 euro, sammanlagt euro, efter att förslaget har godkänts. Beslut Stadsplaneringsnämnden Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen 1 godkänner det bifogade, undertecknade markanvändningsavtalet och föravtalet om markbyte mellan Esbo stad och Suomen Osatontti Ky:n ja Skanska Talonrakennus Oy ,

38 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 38 / 49 2 föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Flitarhörnet som omfattar kvarter nr 12090, en del av kvarter nr 12091, rekreations- och gatuområden samt ett område för allmän parkering i stadsdel 12 Hagalund, ritning nr 5914, daterad , ändrad , område nr Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Sökandena, utdrag utan bilagor - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utdrag med bilagor - Nylands förbund, utdrag samt detaljplanekartan - De personer som anmärkt mot planen och meddelat sin adress

39 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 39 / / /2015 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Fråga om natur- och landskapsvårdsplanen i norra Esbo Beredning och upplysningar: Tiina Peippo, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Henna Partanens m.fl. fråga av om natur- och landskapsvårdsplanen i norra Esbo och konstaterar att frågan är slutbehandlad. Tilläggsmaterial - Valtuustokysymys Redogörelse Fråga om natur- och landskapsvårdsplanen i norra Esbo Henna Partanen och 37 andra ledamöter lämnade in en fråga om natur- och landskapsvårdsplanen i norra Esbo. Frågan lyder: 1. Hur stora kostnader orsakar de planerade åtgärderna för skogsskötsel i norra Esbo för staden? Vad skulle sparpotentialen vara om man valde att endast genomföra åtgärderna gällande de utkanter som avgränsas av rekreationsleder och om skogarna i övrigt skulle skötas enligt principerna för kontrollerat naturtillstånd? 2. Hur har den reviderade skogslagen och åtgärdsprogrammet för naturens mångfald i Esbo beaktats, eller hur kommer den att beaktas, i natur- och landskapsvårdsplanen i norra Esbo? 3. Hur har staden säkrat att den konsult som upprättat vårdplanerna identifierat alla områden som fyller kriterierna i METSO-programmet i sina kartläggningar? Hur har dessa kartläggningar beaktats, eller hur kommer de att beaktas, i natur- och landskapsvårdsplanen i norra Esbo?

40 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 40 / Med vilken tidtabell föreläggs fullmäktige verksamhetsmodellen för naturskötsel? Hur säkras det att planerna för norra Esbo inte strider mot fullmäktiges kommande riktlinjer? Svar på frågan Planutkastet finns på finska på webbplatsen espoo.fi:( FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Pui stohankkeet/ajankohtaiset_hankkeet/pohjoisespoon_luonnon_ja_maisem anhoitosuunnitelma). Nedan presenteras de fyra punkterna i frågan samt svaren på dem. 1) Hur stora kostnader orsakar de planerade åtgärderna för skogsskötsel i norra Esbo för staden? Vad skulle sparpotentialen vara om man valde att endast genomföra åtgärderna gällande de utkanter som avgränsas av rekreationsleder och om skogarna i övrigt skulle skötas enligt principerna för kontrollerat naturtillstånd? I norra Esbo är skogsvård förmånligare än i de små närskogarna i södra Esbo. Det finns större skogsområden där, vilket leder till att vården blir mer kostnadseffektiv. I skogarna i norra Esbo finns ett täckande vägnätverk vilket underlättar genomförandet. Arbetet med en natur- och landskapsvårdsplan för norra Esbo pågår fortfarande och planen justeras bl.a. utgående från den respons som man fått. Kostnaderna räknas ut i slutet av planeringsprocessen efter att vårdåtgärderna fastställts. Kostnaderna har nu utretts av en konsult. Avverkningskostnaderna räknades ut enligt planen av Denna är inte den slutgiltiga planen. Av tabellen framgår kostnaderna för och intäkterna av de planerade avverkningarna. Alla beräkningar som finns nedan innehåller flera antaganden när det gäller enhetspriser. Det finns skäl att beakta att planen gäller en tidsperiod på tio år. Avverkningar Hela planområdet är hektar, varav andelen skog är hektar. Avverkningsåtgärder föreslås för 700 hektar.

41 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 41 / 49 Åtgärder I tabellen anges att den sammanlagda arealen för skogsvården är 474,6 hektar. Detta kan inte räknas ihop med arealen för avverkning, eftersom dessa åtgärder också görs på avverkningsplatserna (naturenlig förnyelse, plantering, fyllnadsplantering, vård av klenträd, hyggesrensning, markberedning). Staden har inga ekonomiska mål för virkesförsäljning när det gäller skogsvård och trädfällning i allmänhet. Utan kompromisser om de planerade målen blir kostnaderna för åtgärderna mindre än avverkningsinkomsterna (~ euro), beroende på det aktuella marknadspriset för träd och flis. Nedan finns en preliminär kalkyl över kostnaderna och intäkterna i naturoch landskapsvårdsplanen i norra Esbo. Kalkylen har gjorts på basis av de kostnader som anges i planen. Intäkterna (euro/m3) har bedömts utifrån de genomsnittliga inköpspriserna i södra Finland som tagits från Naturresursinstitutets tjänst MetInfo samt Rambolls bedömning av andelarna av olika virkessortiment. Om åtgärderna endast berörde rekreationsledernas utkanter skulle det endast handla om akuta fällningar av enstaka träd. Fällningen av akuta enstaka/förfallna träd är den dyraste vårdformen. En regional och heltäckande skogsvård är kostnadseffektivt, eftersom områdena vårdas på en gång och behöver därefter inte besökas på flera år. Skogsvård görs på lång sikt och kräver planering. Avverknings- och

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 111. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 111. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 4446/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 216 15.6.2015 111 Granskning av alternativen för omorganisering av affärsverket Esbo Catering och val av organiseringssätt Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 HELSINGFORSVÄGEN 10 Ak 220 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 3, kvarter 400, tomt 5 samt gatu- och parkområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING BILAGA _ BORGÅ Ölstens norra STADSDELEN 31 Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren 3218 3221 samt gatu-, rekreations- och specialområden Ändringen av detaljplanen gäller

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Detaljplan nr 1087 KORSNÄSTÅGETS CENTRUM Detaljplane- och tomtindelningsändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 25.1.2019 Planeringsobjekt Detaljplanen berör 29 stad8sdelens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 7.6.2016 EN DEL AV KVARTER 92 samt gatu- och rekreationsområden Ak 218 ÄNDRING AV DETALJPLANEN 7:e stadsdelen, en del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Plan nr 1086 LÅNGSKOGENS STORINDUSTRIOMRÅDE Detaljplan och detaljplaneändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 29.8.2017 Föremål för planeringen Detaljplanen och detaljplaneändringen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5.

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5. Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151 Program för deltagande och bedömning 16.5.2015 MALAX KOMMUN 1 I programmet för deltagande och bedömning (PDB), som utarbetas som en

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

BRANDKÅRSVÄGEN 9. Ak 216 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11

BRANDKÅRSVÄGEN 9. Ak 216 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11 Ak 216 BRANDKÅRSVÄGEN 9 Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 26.9.2005, uppdaterat 27.4.2017 Beredare/mer information: Grankulla stad Markanvändningsenheten

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 EKKULLAOMRÅDET Ak 222 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 7, kvarter 1053 samt rekreations-, trafik- och gatuområden (Klappträskvägen 1) PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 13, RÄFSBY, DEL AV KVARTER 1303, DEL AV MICKOSVÄGENS GATUOMRÅDE, SKYDDSGRÖNOMRÅDEN SAMT GRÖNOMRÅDEN SOM

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan, kvarter

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan, kvarter P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, k v a r t e r 6 6 1-665 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 Uppdaterat 3.5.2016

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/2016 1 (12) Information om sammanträdet Tid Torsdag 26.5.2016 kl. 10.00 17.00 Fredag 27.5.2016 kl. 8.00 12.35 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Page 1 of 5 Ingångssida Kommunförbundet Cirkulär och utlåtanden Cirkulär 2011 Cirkulär 15/80/2011, Ulla Hurmeranta, Ritva Laine/eg, 8.8.2011 Detaljplanernas aktualitet är ett kontinuerligt arbete en särskild

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) 10 Detaljplaneändring för Drumsöbacken 4 i Drumsö (nr 12278) HEL 2013-009781 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikt Planläggningsöversikt 2018 2019 20.9.2018 Innehåll PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2018 2019... 2 LANDSKAPSPLANLÄGGNING... 2 AKTUELLA LANDSKAPSPLANER... 2 NYLANDSPLANEN 2050... 2 PLANEN FÖR ÖSTERSUNDOMOMRÅDET...

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 4/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 4/2016 1 (5) 28 Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om en ny mopedhall i östra Helsingfors HEL 2015-010471 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , kompletterat

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , kompletterat PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 20.4.2017, kompletterat 16.8.2017 SMEDSBY, kvarter 601 Ändring av detaljplan Avsikten med ett program för deltagande och bedömning

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Ändring av Kållby detaljplan, kv och samt grönområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kållby detaljplan, kv och samt grönområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kållby detaljplan, kv. 210-211 och 221-229 samt grönområde Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599407201606 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH

Läs mer

REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN

REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN MILJÖMINISTERIET 19.2.2016 REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN Preliminär arbets- och bedömningsplan Miljöministeriet har börjat bereda en revidering av de riksomfattande målen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599599404201606 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 91. Fullmäktige Sida 1 / Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen vid HNS

Esbo stad Protokoll 91. Fullmäktige Sida 1 / Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen vid HNS Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 1118/00.01.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 30 25.3.2015 Stadsstyrelsen 177 11.5.2015 91 Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen

Läs mer

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 3 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS DJURGÅRD Godkänd av stadsfullmäktige den 11 februari 2015 1 Verksamhetsområde 2 Direktionen 3 Föredragning Direktionen för Helsingfors stads djurgård förvaltar

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR CENTRUM PLAN FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

DELGENERALPLAN FÖR CENTRUM PLAN FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DELGENERALPLAN FÖR CENTRUM PLAN FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 14.11.2013, uppdaterad 16.4.2014 Planeringsområdet Delgeneralplaneområdet utgörs av Vasas centrumområde, medräknat Metvikens

Läs mer

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1. Idenfikationsuppgifter Kommun: 905 Vasa Stadsdel: 31. Fastighet: 905-402-17-2 Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13 Planbeskrivning Plankod: 599401201609 Innehållsförteckning: 2 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE...

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer