Fullmäktige Sida 1 / 94

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94"

Transkript

1 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 1 / 94 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 23:33 paus kl Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja (Gröna) Fredrik Almqvist Antti Aarnio (SDP) Marita Backman (SFP) Kurt Byman (Sannf/Obundna) Tiina Elo Jyrki Myllärniemi (Gröna) Ritva Erkama (Saml) Christina Gestrin (SFP) Mia Grundström (SFP) Maria Guzenina-Richardson (SDP) Hanna-Leena Hemming Anja Pankasalo (Saml) Sirpa Hertell Inka Hopsu (Gröna) Leo Hiltunen (Sannf/Obundna) Mikko Hintsala (C), Anna-Mari Hursti Jussi Holma (C), anlände kl Jan Holst (Saml) Seppo Huhta (Sannf/Obundna) Ulf Johansson (SFP) Maria Jungner (SDP) Arja Juvonen (Sannf/Obundna) Jarmo Jääskeläinen (Saml), avlägsnade sig kl under behandlingen Tuija Kalpala (Saml) Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Gröna), anlände kl under behandlingen Pia Kauma (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Kalevi Kivistö (Vf), avlägsnade sig kl under behandlingen, ersattes av Jukka Karhula Harriet Klar (SDP), avlägsnade sig kl under behandlingen, ersattes av Veikko Simpanen Nina Knaapila Maija Ojanen-Saloranta (Gröna) Ari Konttas (Saml) Matti Kuronen (Gröna) Kari Kuusisto (Saml) Teemu Lahtinen (Sannf/Obundna), anlände kl under behandlingen Antero Laukkanen (KD) Sanna Lauslahti (Saml), avlägsnade sig kl under behandlingen Jaana Leppäkorpi (SDP) Jasminiitta Lumme (SDP) Ritva-Liisa Luomaranta (Saml) Markku Markkula Kaisa Alaviiri (Saml)

2 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 2 / 94 Marjo Matikainen-Kallström (Saml), anlände kl , avlägsnade sig under pausen, ersattes av Jouni Mykkänen Marjo Matikka (Gröna) Jaakko Mauriala (SDP) Martti Merra (Saml) Merva Mikkola (Gröna) Heljä Misukka (Saml), avlägsnade sig kl under behandlingen, ersattes av Eero Kling Mari Nevalainen (Gröna) Marika Niemi Jussi Koskinen (Saml) Kimmo Oila (Saml) Nina Pelkonen Ville Lehtola (Saml) Elli Perklén Henri Arteva (Saml), avlägsnade sig under pausen, ersattes av Elli Perklén Tiina Pursula (Gröna) Kaisa Rastimo (SDP) Yrjö Rossi (C) Terttu Savola (KA) Heikki Seppä (Saml) Kai Seppälä Laura Kiijärvi (Saml) Kirsi Siren Pia Aarrekivi (Gröna) Markku Sistonen (SDP) Timo Soini (Sannf/Obundna), avlägsnade sig kl under behandlingen, ersattes av Jani Tiainen Seppo Sonkeri (Sannf/Obundna) Jouni J. Särkijärvi (Saml) Tarja Tallqvist (SDP) Markus Torkki (Saml) Kari Uotila (Vf) Katinka Weurlander (SFP) Paula Viljakainen Suvi Aherto (Saml), avlägsnade sig kl under behandlingen, då Paula Viljakainen anlände Johanna Värmälä (SDP) Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä (Saml) Övriga närvarande Tony Hagerlund Nicholas Kujala Jukka Mäkelä Juha Metso Olavi Louko Mauri Suuperko Pirjo Mutanen Reijo Tuori Satu Tyry-Salo Jouni Majuri ledamot i stadsstyrelsen medlem i ungdomsfulmäktige stadsdirektör omsorgsdirektör teknisk direktör affärsdirektör ekonomidirektör finansdirektör informationsdirektör stadssekreterare, sekreterare Förhinder hade meddelats av följande ledamöter och ersättare

3 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 3 / 94 Fredrik Almqvist Tiina Elo Hanna-Leena Hemming Sirpa Hertell Kirsi Åkerlund Mikko Hintsala Nina Knaapila Markku Markkula Marika Niemi Nina Pelkonen Elli Perklén Kai Seppälä Kirsi Siren Paula Viljakainen Eero Kling Tuomas Aho Pekka Vaara Satu Raudasoja

4 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 4 / 94 Underskrifter Jyrki Kasvi ordförande Jouni Majuri sekreterare Justering Protokollet justerat och godkänt: Ari Konttas Seppo Huhta Protokollet framlagt Enligt kungörelsen av den 30 december 2011 var protokollet offentligt framlagt på adressen Stationsgränden 2, 4 våningen, Esbo centrum den

5 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 5 / 94 Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 14 Konstaterande av sammanträdets laglighet och 6 beslutförhet 15 Val av protokolljusterare 7 16 Fyllnadsval: ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i 8 stadsstyrelsens koncernsektion, ersättare i sektionen för finsk dagvård och ersättare i social- och hälsovårdsnämnden 17 Utnämning av ledamot och ersättare för Nylands förbunds 11 landskapsfullmäktige samt anvisningar Förhandsbesked om 2011 års bokslut Ändring av beslutet om borgen för en träningsishall i 18 Hagalunds idrottspark 20 Justering av stadens borgen för Tapiolan 23 Keskuspysäköinti Oy:s lån Grundbacka: detaljplanen Bergbacken, område nr Bastvik, detaljplan och detaljplaneändring, 37 Kummelbergsmynningen (område ), detaljplaneändrig med anledning av rättelseuppmaning Mattby, Olars, godkännande av detaljplanen och 41 detaljplaneändringen, Biskopsporten, område nr (Mattbys metrocentrum) Byggande av Esbo sjukhus i Jorv istället för i Bolarskog 56 samt godkännande av projektplanen Sammankallande av fullmäktige för att behandla 64 saneringen av stadshuset 26 Fråga om problem kring samarbetet mellan de 70 organisationer och stödtjänster som sköter kommuninvånarnas kundtjänster 27 Fråga om skatteflykt och dess verkningar samt om 76 stadsstyrelsens åtgärder i ärendet 28 Motion om ökad öppenhet i beredningen för 83 beslutsfattandet 29 Motion inlämnad vid sammanträdet 88

6 Esbo stad Protokoll 14 Fullmäktige Sida 6 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Beslut Redogörelse Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

7 Esbo stad Protokoll 15 Fullmäktige Sida 7 / Val av protokolljusterare Beslut Till protokolljusterare valdes Ari Konttas och Seppo Huhta.

8 Esbo stad Protokoll 16 Fullmäktige Sida 8 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion, ersättare i sektionen för finsk dagvård och ersättare i social- och hälsovårdsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer 1 väljer (Sannf/Obundna) som personlig ersättare för stadsstyrelsens ledamot Arja Juvonen (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna), 2 väljer (Sannf/Obundna) som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion istället dör Seppo Huhta (Sannf/Obundna), 3 väljer som personlig ersättare för ledamot i sektionen för finsk dagvård Seppo Sonkeri (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna) och 4 väljer (Sannf/Obundna) som personlig ersättare för social- och hälsovårdsnämndens ledamot Marjo Pihlman (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna). Behandling Ordföranden föreslog att fullmäktige väljer 1 Teemu Lahtinen (Sannf/Obundna) som personlig ersättare för stadsstyrelsens ledamot Arja Juvonen (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna), 2 Teemu Lahtinen (Sannf/Obundna) som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna),

9 Esbo stad Protokoll 16 Fullmäktige Sida 9 / 94 3 Saana Lehto som personlig ersättare för ledamot i sektionen för finsk dagvård Seppo Sonkeri (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna) och 4 Jani Tiainen (Sannf/Obundna) som personlig ersättare för social- och hälsovårdsnämndens ledamot Marjo Pihlman (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna), Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Beslut Fullmäktige: Fullmäktige valde 1 Teemu Lahtinen (Sannf/Obundna) som personlig ersättare för stadsstyrelsens ledamot Arja Juvonen (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna), 2 Teemu Lahtinen (Sannf/Obundna) som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna), 3 Saana Lehto som personlig ersättare för ledamot i sektionen för finsk dagvård Seppo Sonkeri (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna) och Redogörelse 4 Seppo Huhta, som är ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion, ersättare i sektionen för finsk dagvård och ersättare i social- och hälsovårdsnämnden, anhåller per brev och om avsked från uppdragen som ersättare i stadsstyrelsen, sektionen för finsk dagvård samt social- och hälsovårdsnämnden eftersom hans övriga förtroendeuppdrag inom Esbo stads förtroendeorganisation ökat. Ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion ska vara ledamöter eller ersättare i stadsstyrelsen. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs till ersättare i stadsstyrelsen, sektionen för finsk dagvård och social- och hälsovårdsnämnden lika väl vara man som kvinna. Däremot ska till stadsstyrelsens koncernsektion väljas en man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä

10 Esbo stad Protokoll 16 Fullmäktige Sida 10 / 94 Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 väljer (Sannf/Obundna) som personlig ersättare för stadsstyrelsens ledamot Arja Juvonen (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna), 2 väljer (Sannf/Obundna) som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion istället dör Seppo Huhta (Sannf/Obundna), 3 väljer som personlig ersättare för ledamot i sektionen för finsk dagvård Seppo Sonkeri (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna) och 4 väljer (Sannf/Obundna) som personlig ersättare för social- och hälsovårdsnämndens ledamot Marjo Pihlman (Sannf/Obundna) istället för Seppo Huhta (Sannf/Obundna). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - De valda, brev - Seppo Huhta, brev - Sektionens sekreterare - Nämndens sekreterare

11 Esbo stad Protokoll 17 Fullmäktige Sida 11 / / /2012 Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsstyrelsen Fullmäktige Utnämning av ledamot och ersättare för Nylands förbunds landskapsfullmäktige samt anvisningar Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 utser nuvarande ersättaren Heikki Seppä som ledamot i Nylands förbunds landskapsfullmäktige istället för ledamot Markku Markkula 2 utser Kimmo Oila som ersättare för Nylands förbunds landskapsfullmäktiges ledamot Heikki Seppä och 3 ger Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse och landskapsfullmäktige anvisningen att föreslå Kimmo Oila som ersättare i landskapsstyrelsen istället för Heikki Seppä. Behandling Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Redogörelse Markku Markkula, som är ledamot i Nylands förbunds landskapsfullmäktige har bett om avsked från uppgiften som ledamot i landskapsfullmäktige, eftersom han valts till ledamot i landskapsstyrelsen

12 Esbo stad Protokoll 17 Fullmäktige Sida 12 / 94 Enligt grundavtalets 12 ska ledamöterna i landskapfullmäktige vara fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna. Om en ledamot eller ersättare i landskapsfullmäktige förlorar sin valbarhet eller av andra orsaker har ett motiverat skäl att avgå under pågående mandatperiod, är det den kommun som representeras av ledamoten som beviljar avsked och väljer ny ledamot eller ersättare för den återstående mandatperioden. Den ledamot kommunen väljer ska representera samma gruppering som den avgående ledamoten. Landskapsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare för landskapsstyrelsen. Markku Markkulas ersättare i landskapsstyrelsen är för stunden Heikki Seppä. Heikki Seppä är också ersättare i landskapsfullmäktige. Om Heikki Seppä blir vald till ledamot i landskapsfullmäktige ska en ny ersättare väljas istället för honom både för landskapsstyrelsen och för landskapsfullmäktige. Förslaget är att Kimmo Oila ska väljas som ersättare. Besluthistoria Stadsstyrelsens koncernsektion Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår att stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 utser nuvarande ersättaren Heikki Seppä som ledamot i Nylands förbunds landskapsfullmäktige istället för ledamot Markku Markkula 2 utser Kimmo Oila som ersättare för Nylands förbunds landskapsfullmäktiges ledamot Heikki Seppä och 3 ger Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse och landskapsfullmäktige anvisningen att föreslå Kimmo Oila som ersättare i landskapsstyrelsen istället för Heikki Seppä. Beslut Stadsstyrelsens koncernsektion: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Förslag Stadsstyrelsen

13 Esbo stad Protokoll 17 Fullmäktige Sida 13 / 94 Fullmäktige 1 utser nuvarande ersättaren Heikki Seppä som ledamot i Nylands förbunds landskapsfullmäktige istället för ledamot Markku Markkula 2 utser Kimmo Oila som ersättare för Nylands förbunds landskapsfullmäktiges ledamot Heikki Seppä och 3 ger Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse och landskapsfullmäktige anvisningen att föreslå Kimmo Oila som ersättare i landskapsstyrelsen istället för Heikki Seppä. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Nylands förbund, brev

14 Esbo stad Protokoll 18 Fullmäktige Sida 14 / / /2011 Stadsstyrelsen Förhandsbesked om 2011 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2011 års bokslut. Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Bilaga 1 Tilinpäätöksen ennakkotieto Tuloskortit 3 Talonrakennuksen ajoitus 4 Kiinteät rakenteet 5 Kaivomestarin kiinteistö 6 Länsimetro Oy 7 Espoon toimitilat Oy 8 Pöytäkirjamerkinnät 2011 Stadens bokslut för 2011 är snart färdigt. Förhandsbeskedet om bokslutet bygger på beredningssituationen den 2 februari 2012 där nästan alla noteringar i bokslutet är gjorda med undantag för avskrivningarna. Det egentliga bokslutet behandlas av stadsstyrelsen och av fullmäktige Enligt prognosen för 2011 års bokslut är stadens resultat skäligt. Enligt prognosen uppgår årsbidraget till 140,5 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat till 45 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat är nästan 60 miljoner euro gynnsammare än den ursprungliga budgeten på grund av att skatteinkomsterna har ökat mer än väntat. Trots att staden nådde en tillfredsställande nivå i fråga om årsbidraget, blev det över 10 miljoner euro lägre än den ändrade budgeten och över 40 miljoner euro under 2010 års nivå. Med avseende på investeringsbehovet är nivån på årsbidraget på sin höjd skälig.

15 Esbo stad Protokoll 18 Fullmäktige Sida 15 / 94 Stadens externa intäkter ökade med 9,5 % jämfört med föregående år och överskred den justerade budgeten med nästan 12 miljoner euro, och uppgick till sammanlagt 245 miljoner euro. I fråga om utvecklingen av externa kostnader försvåras jämförbarheten av 2011 års bokföringsmässiga förändringar i fråga om skuld för semesterlöner och utvidgning av förfarandet med tillverkning för eget bruk. Med beaktande av det ovan nämnda uppgår den faktiska och jämförbara ökningen av externa utgifter till 5,7 %. De externa utgifterna utökas av förfarandet med tillverkning för eget bruk med 3,5 % och av ändringen av skulden för semesterlöner med 0,5 %. Den totala utvecklingen av utgifterna 2011 var relativt måttlig i förhållande till att den täckte ökningen av servicebehovet för en invånarmängd om personer, avtalsförhöjningarna samt inflationsrelaterade prisstegringar. Ändå är det anmärkningsvärt att den genomsnittliga ökningen av externa utgifter är 3,7 %. Utvecklingen av utgifter 2011 håller således en acceptabel nivå, men den är för hög med tanke på innevarande och kommande ekonomiplaneår. Personalmängden förblev på föregående års nivå, dvs. vid årsslutet personer. Under 2011 gjordes i budgeten anslagsförhöjningar som utökade verksamhetsutgifterna med 18 miljoner euro. Dessa förhöjningar berodde på större invånartal och servicebehov än beräknat bl.a. i fråga om utkomststödet, den specialiserade sjukvården, barnskyddet och tjänsterna för handikappade. Ökningen av skatteinkomsterna var större än beräknat och skatteinkomstberäkningen höjdes i slutet av året med 74 miljoner euro. Skatteinkomsterna ökade jämfört med föregående år med 4,0 % och underskred något kommunernas genomsnittliga ökning. Genom fullmäktiges beslut höjdes under 2011 utöver skatteinkomstberäkningen och verksamhetsutgifterna också verksamhetsinkomsterna med 11,6 miljoner euro och statsandelarna med 6,5 miljoner euro. I samband med bokslutet föreläggs de avvikelser från inkomst- och utgiftsberäkningarna som aktualiserats i slutet av året samt avvikelser i resultatmålen. Merparten av avvikelserna beror på ändringar i förfarandet med tillverkning för eget bruk, vilket syns i en ökning av externa utgifter samt i motsvarande mån i korrigering av utgifter på intäktssidan. Förfarandet är bokföringsmässigt och har inga nettoverkningar på stadens resultat. Ändringen i bokföringssättet beaktas i 2012 års budget och driftsplanerna, och kommer inte i fortsättningen att förorsaka motsvarande avvikelser. Staden genomförde investeringar för 197 miljoner euro. Dessutom genomförde staden genom sina dotterbolag investeringar i anknytning till västmetron och ombyggnad av skolor för nästan 60 miljoner euro. Stadens finansieringssituation förblev god och staden lyfte inget långfristigt lån

16 Esbo stad Protokoll 18 Fullmäktige Sida 16 / 94 under hela året. Det uttag om 40 miljoner euro ur fonderna som planerades i budgeten behövde inte heller genomföras. Resultatmålen 2011 för Esbostrategin uppfylldes relativt väl. Resultatmålen var sammanlagt 130. För 40 av dem blev målet ouppnått, eller nåddes med försenad tidtabell. Det är dock värt att observera att vissa resultatmål stod i alla sektorers styrkort, varvid eventuella avvikelser har beaktats för varje kort. Till exempel utfallen i fråga om personalutgifter och resultaten av undersökningen Kommun10 upprepades i avvikelserna och utökade sålunda deras antal. De resultatmål som inte utföll gällde främst utvecklingen av verksamhetsutgifter, styckkostnader och personalutgifter. För knappa 10 av resultatmålen har kriterierna definierats på ett sådant sätt att det först i samband med bokslutet är möjligt att uppskatta om målen uppnåtts. Sådana är främst resultat relaterade till arbetshälsa. År 2011 var mycket händelserikt. I den externa omvärlden radierade eurooch bankkrisen osäkerhet i ekonomipolitiken samt inom finanssektorn och i Finland steg regeringens kommunreform med olika skiftningar starkt fram. Esbos folkökning, förändringarna i befolkningsstrukturen samt som följd av det behovet av tjänster fortsatte att öka kraftigt. Esbo stads ekonomi är stabil och ger en god grund för den närmaste framtiden samt för utvecklingen av tjänsterna enligt behoven hos den självständiga och växande staden. Den allmänna ekonomiska osäkerheten och osäkerheten inom placeringsmarknaden, betydande investeringar i infrastruktur, en försvagad statsekonomi och en småningom tilltagande inflation ställer Esbo inför mycket stora utmaningar i fråga om att nå minimiresultatmålet. Esbo bör nå ett årsbidrag om minst miljoner euro för att de investeringar som behövs för att producera tjänster och utveckla stadsstrukturen ska kunna genomföras utan att staden blir orimligt skuldsatt. Att trygga stadens verksamhets- och serviceförmåga på en moderat beskattningsnivå förutsätter en bättre kostnadseffektivitet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Beslut Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2011 års bokslut. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

17 Esbo stad Protokoll 18 Fullmäktige Sida 17 / 94

18 Esbo stad Protokoll 19 Fullmäktige Sida 18 / / /2011 Stadsstyrelsen Ändring av beslutet om borgen för en träningsishall i Hagalunds idrottspark (Bordlagt ) Beredning och upplysning:: Reijo Tuori, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige ändrar beslutet om borgen för en träningsishall i Hagalunds idrottspark på följande sätt: 1 staden beviljar proprieborgen för högst 7 miljoner euro som ett eller flera lån 2 Löptiden är högst 20 år. 3 I övrigt hålls villkoren för borgen lika. Behandling Huhta föreslog följande tillägg: "Till punkten Övriga villkor läggs följande text: Lånet kan lyftas enligt projektets framskridande. Till beslutsförslaget görs följande tillägg: Dessutom förutsätter fullmäktige före borgensförbindelsen undertecknas - att ett delägaravtal om Tapiolan Harjoitusareena Ab ska ingås mellan staden och Tapiolan Monitoimiareena Ab samt - att ett avtal mellan staden och Espoon Kiekkoilun Tuki rf ska ingås om överföringen av ishallens administration till föreningen och om fördelningen av träningstiderna på isen." Byman framställde följande förslag till återremiss: "Fullmäktige remitterar ärendet för ny beredning enligt följande: träningsishallens förhållande till Baronaarenan och orsakerna till att

19 Esbo stad Protokoll 19 Fullmäktige Sida 19 / 94 kostnadsberäkningen stigit ska utredas, liksom frågan om kostnadsberäkningarna är realistiska och vilket stadens ansvar är." Savola understödd av Juvonen föreslog följande ändring: "Hallen i Mattby bevaras och överförs inte i Espoon Kiekkoilun Tuki rf:s besittning ifall detta leder till att hallen rivs som det finns ett så stort behov av i Mattby." Juvonen lämnade följande förslag till ändring: "Ishallsprojektet i Hagalund avbryts och upphandlas på nytt. Dessutom beaktas fördelaktiga och för en träningshall karakteriska lösningar vid planeringen. Detta betyder bl.a. en ny bedömning av antalet läktarplatser." Juvonen lämnade följande förslag hemställan: "Vid sidan av träningsishallen i Hagalund upprätthålls också andra, äldre träningsishallar i Esbo och resurser riktas till att upprätthålla dem." Juvonen understödde Savolas förslag till ändringsförslag. Arteva understödde Bymans förslag till återremiss. Ordföranden konstaterade att det förelåg ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla återremissen. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till återremiss röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Fullmäktige förkastade remissförslaget med 38 röster mot 27, 1 blanka och 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter. Uotila understödde Huhtas tilläggsförslag. Savola understödde Juvonens förslag till ändringsförslag. Huhta understödde Juvonens båda förslag. Efter avslutad diskussion gav ordföranden ett sammandrag över de förslag som hade lämnats under diskussionen. Ordföranden konstaterade att han inte tar upp Savolas och Juvonens ändringsförslag till behandling eftersom det faller utanför ramarna för ärendet.

20 Esbo stad Protokoll 19 Fullmäktige Sida 20 / 94 Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsens förslag därmed hade godkänts. Ordföranden frågade om Huhtas tilläggsförslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts. Ordföranden frågade om Juvonens förslag till hemställan kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts. Beslut Fullmäktige: Fullmäktige ändrade beslutet om borgen för en träningsishall i Hagalunds idrottspark på följande sätt: 1 lånebeloppet som staden går i borgen för är högst euro som ett eller flera lån, 2 löptiden är högst 20 år, 3 Övriga villkor lånet kan lyftas enligt projektets framskridande. Dessutom förutsätter fullmäktige före borgensförbindelsen undertecknas - att ett delägaravtal om Tapiolan Harjoitusareena Ab ska ingås mellan staden och Tapiolan Monitoimiareena Ab samt - att ett avtal mellan staden och Espoon Kiekkoilun Tuki rf ska ingås om överföringen av ishallens administration till föreningen och om fördelningen av träningstiderna på isen. Ytterligare godkände fullmäktige följande hemställan: "Vid sidan av träningsishallen i Hagalund upprätthålls också andra, äldre träningsishallar i Esbo och resurser riktas till att upprätthålla dem." 9 10 Bilaga 9 Röstningslista 19 Redogörelse Fullmäktige beslutade att staden deltar i ett bolag som grundas tillsammans med Tapiolan Monitoimiareena Oy och som bygger en ny träningsishall. Samtidigt beslutade fullmäktige bevilja proprieborgen för lån upp till 4 miljoner euro. Stadsstyrelsen beslutade att grunda bolaget. Staden äger 45 procent och Tapiolan Monitoimiareena Oy 55 procent.

21 Esbo stad Protokoll 19 Fullmäktige Sida 21 / 94 Bolaget har fortsatt att planera projektet och begärt anbud på byggandet. Anbuden ger för handen att helhetskostnaderna är 8 miljoner euro i stället för 5 miljoner som man först uppskattade. Bolaget ber staden om borgen för ytterligare 3 miljoner. Beslutshistoria För att hyran för träning i hallen ska hålla sig på den godtagbara nivå som man tänkte sig när staden gick med i projektet, måste löptiden förlängas från 15 till 20 år. Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar beslutet om borgen för en träningsishall i Hagalunds idrottspark på följande sätt: 1 Lånebeloppet som staden går i borgen för är högst 7 miljoner euro som ett eller flera lån 2 Löptiden är högst 20 år. 3 I övrigt hålls villkoren för borgen lika. Behandling Konttas föreslog understödd av Häggman följande tillägg till beslutsförslaget: "Stadsstyrelsen ska tillställas resultaträkningen och balansräkningen som stöd för beslutet." Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Konttas förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar beslutet om borgen för en träningsishall i Hagalunds idrottspark på följande sätt: 1 Lånebeloppet som staden går i borgen för är högst 7 miljoner euro som ett eller flera lån 2 Löptiden är högst 20 år. 3 I övrigt hålls villkoren för borgen lika.

22 Esbo stad Protokoll 19 Fullmäktige Sida 22 / 94 Dessutom beslutade stadsstyrelsen att stadsstyrelsen ska tillställas resultaträkningen och balansräkningen som stöd för beslutet. Fullmäktige Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige ändrar beslutet om borgen för en träningsishall i Hagalunds idrottspark på följande sätt: 1 staden beviljar proprieborgen för högst 7 miljoner euro som ett eller flera lån 2 Löptiden är högst 20 år. 3 I övrigt hålls villkoren för borgen lika. Behandling Konttas föreslog understödd av Hintsala bordläggning. Ordföranden konstaterade att det hade lämnats ett understött förslag om bordläggning och att de följande inläggen därför ska gälla bordläggningen. Efter att diskussionen om bordläggning hade avslutats, konstaterade ordföranden att förslaget kräver omröstning. Ordföranden föreslog att de som stöder förslaget till bordläggning röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Fullmäktige godkände förslaget till bordläggning med rösterna 38 mot 24, 2 blanka och 3 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Beslut Fullmäktige: Fullmäktige bordlade ärendet

23 Esbo stad Protokoll 20 Fullmäktige Sida 23 / / /2011 Stadsstyrelsen Justering av stadens borgen för Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige ändrar beslutet om stadens proprieborgen för på följande sätt: 1 Låntagare: Långivare: Lånebeloppet: Löptid: Låneamorteringar: Låneränta: Tapiolan Keskuspysäköinti Oy på basis av konkurrensutsättning högst 25 miljoner euro som ett eller flera lån högst 12 år för varje lån räknat från uttaget av den första låneposten halvårsvis, fyra friår fast eller rörlig 2 en garantiprovision på 0,3 % per år räknat på lånets medelsaldo tas ut för lånet och 3 kravet på motsäkerhet samt upplåningsbegränsningar slopas Behandling Beslut Tekniska direktören Louko var jävig och avlägsnade sig medan ärendet behandlades ( mom. i förvaltningslagen). Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes. Tilläggsmaterial

24 Esbo stad Protokoll 20 Fullmäktige Sida 24 / 94 - Osakassopimus - Yhtiöjärjestys - Beslut Fullmäktige Päätös Kaupunginhallitus Redogörelse Redogörelsen i sammanfattning Stadsstyrelsen har på sitt möte beslutat godkänna förändringarna i Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal. Detta ger anledning att justera beslutet om borgen som fullmäktige tog Tapiolan Keskuspysäköinti Oy föreslås bli utvidgad så, att bolaget i det första skedet bygger ungefär parkeringsplatser och Centrumservicen. Av parkeringsplatserna placeras knappa 500 i Tapioplatsens parkeringsanläggning, som håller på att byggas, och på Tapioplatsen. De övriga platserna och Centrumservicens separata utrymmen placeras i berget under Hagalunds centrum. Parkeringsbolagets till parkering anknutna aktier höjs med 400, av vilka Tapiola-gruppen tecknar 284 och staden 116. Till Centrumservicen hör 353 separata B-aktier av vilka Tapiola-gruppen tecknar 263 och staden 90. Redan i det första skedet kommer det att behövas fler parkeringsplatser än vad man ursprungligen beräknade, eftersom det planläggs mer byggrätt i centrum av Hagalund än i det skede då parkeringsbolaget grundades. Med stadens satsningar skapar man förutsättningar att utveckla centrumet i den takt byggandet av metron förutsätter. Sprängningarna för centrumparkeringen och Centrumservicen måste göras samtidigt som sprängningarna för Hagalunds metrostation som börjar i april Stadens finansieringsandel skulle vara högst 25 milj. euro, som finansieras genom lånet som parkeringsbolaget tar och som staden borgar för. Det föreslås att man höjer borgen man tidigare beslöt om med 10 miljoner euro och att man preciserar vissa punkter i beslutet så att de motsvarar det nuvarande läget. Höjning av stadens finansieringsandel Staden sköter sin andel av finansieringen i parkeringsbolaget genom lånet som bolaget tar och som staden borgar för. Att staden som tidigare nämndes tecknar fler aktier (116 nya A-aktier och 90 nya B-aktier) betyder att det maximala finansieringsbeloppet för stadens del är 25 milj. euro istället för 15 milj. euro som det tidigare beslutades om. Av finansieringshöjningen som behövs är andelen för parkeringsplatser cirka 6 miljoner euro och andelen för Centrumservicen cirka 4 miljoner euro. Kostnadsförslaget för hela projektet är 104 milj. euro (moms 0 %), varav Centrumservicens andel är 15,7 milj. euro (moms 0 %).

25 Esbo stad Protokoll 20 Fullmäktige Sida 25 / 94 Beslutet om borgen föreslås bli justerat för lånebeloppets del och samtidigt anförs att punkten om motsäkerhet för borgen liksom punkten om upplåningsbegränsning slopas. Staden borgar för sin egen andel av bolagets finansiering, och på dessa grunder krävs ingen motsäkerhet. Man föreslår att upplåningsförbudet slopas, eftersom delägarna själva har rätt att besluta hur de vill sköta sin egen finansieringsandel. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar beslutet om stadens proprieborgen för på följande sätt: 1 Låntagare: Långivare: Lånebeloppet: Löptid: Låneamorteringar: Låneränta: Tapiolan Keskuspysäköinti Oy på basis av konkurrensutsättning högst 25 miljoner euro som ett eller flera lån högst 12 år för varje lån räknat från uttaget av den första låneposten halvårsvis, fyra friår fast eller rörlig 2 en garantiprovision på 0,3 % per år räknat på lånets medelsaldo tas ut för lånet och 3 kravet på motsäkerhet samt upplåningsbegränsningar slopas Behandling Beslut För kännedom Ärendet behandlades efter paragraf 36. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Tapiolan Keskuspysäköinti Oy, brev om fullmäktiges beslut

26 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 26 / / /2011 Stadsstyrelsen Grundbacka: detaljplanen Bergbacken, område nr Beredning och upplysning: Robert Eriksson, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner detaljplanen Bergbacken som omfattar en del av kvarter nr och kvarter nr och gatu- och rekreationsområden i stadsdel 82 Grundbacka, ritning nr 6318, daterad och ändrad , område nr Behandling Byman föreslog understödd av Huhta remiss med följande motivering: "Fullmäktige återremitterar ärendet för ny behandling enligt följande: generalplanen och dess bestämmelser beaktas bättre och så att den trafikökning detaljplanen ger upphov till utreds och så att behovet av kollektivtrafik och genomförandet av dessa utreds". Ordföranden konstaterade att det förelåg ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla återremissen. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till återremiss röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Fullmäktige förkastade remissförslaget med 55 röster mot 9, 2 blanka och 1 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts.

27 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 27 / 94 Beslut 11 Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes. Bilaga 10 Röstningslista 21 Tilläggsmaterial - Plankarta - Illustration - Kaavamääräykset Redogörelse Redogörelsen i sammanfattning Det gamla, glest bebyggda villaområdet utvecklas och förstoras. Samtidigt skapar förutsättningar för tillräckliga offentliga tjänster i ett större område, för rekreationsområden och för skydd av naturen. Dessutom planläggs säkra och tillräckliga trafikförbindelser. Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Detaljplanen Bergbacken omfattar en del av kvarter nr och kvarter nr och gatu- och rekreationsområden i stadsdel 82 Grundbacka, ritning nr 6318, område nr Aktualisering Detaljplanen ingår i stadens planläggningsöversikt Program för deltagande och bedömning För detaljplanen uppgjordes ett särskilt program för deltagande och bedömning, daterat

28 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 28 / 94 Beskrivning av området Bergbacken är beläget i norra Esbo sydost om planområdet Grundbacka. Planområdets areal är 40 hektar och det är beläget på en stor, skogsbevuxen åsrygg. I östra delen av planområdet ligger villabebyggelse invid Berbacksvägen och Bergdalsvägen. I västra delen finns små åkrar, hyggen och skog. Planområdet har ca 90 invånare. I planområdet finns värdefull natur som ska skyddas. Planområdet är huvudsakligen privatägt. Staden äger ca 10 hektar i planområdets östra kant. Gällande general- och detaljplan I generalplanen för Esbos norra delar, del I, fastställd av miljöministeriet , är planområdets östra del huvudsakligen småhusdominerat bostadsområde och den västra delen är jord- och skogsbruksdominerat område. I planområdets sydöstra och nordöstra del finns rekreationsområde. Intill området ligger i nordost ett fornminnesobjekt och i öster en huvudfriluftsled. Planområdet saknar detaljplan. Planområdet gränsar i öster till Nipertåkerns planområde, i norr till Grundbackas planområde och i söder till planområdet för detaljplanen Gobbacka, som är under beredning. Övriga utredningar och planer. Som grund för planläggningen gjordes utredningar och planer på generalplannivå som omfattar större helheter. I maj 2007 färdigställdes en utredning om servicen i norra Esbo som utöver Norra Esbos storområde omfattade en del av Gamla Esbo och det regionala läget vid Ring III. Utredningen har lett till planeringen av en skola i Bergbacken. Stadsplaneringscentralen planerar markanvändningen på planstruktursnivå i det större Grundbacka-Viskärr och i samband med därmed gjordes bland annat naturutredningar och en utredning om kommunaltekniken. I utredningen om kommunaltekniken undersöktes kommunalteknikens dimensionering och lösningar när exploateringen ökar. Det konstaterades att det behövs en ny matargata, Gobbackavägen, och en komplettering av den planskilda anslutningen vid Ring III, Skrakabyknuten. Markanvändningen justerades vid arbetet med planstrukturer utifrån de kommunaltekniska lösningarna.

29 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 29 / 94 Med hjälp av naturutredningarna har man bl.a. planerat mera omfattande revir för djuren och nät av grönområden. I Bergbacken bevaras alla de viktiga naturobjekten som observerats och alla de viktiga områdena för fridlysta djurarter. Framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget till detaljplan Bergbacken för offentlig framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen. Förslaget var framlagt Tre anmärkningar lämnades in, av vilka en del hade undertecknats av flera personer. Utlåtanden och ställningstaganden inlämnades av följande instanser: SAD, Fortum Espoo Distribution Oy, Fortum Power and Heat Oy, Norra Esbos områdesdelegation, tekniska centralen, Västra Nylands räddningsverk, bildningssektorn, miljönämnden och fastighetscentralen. Centrala ämnen var trafikarrangemangen, tjänsterna, naturen och generalplanen. Utifrån kommentarerna föreslås följande justeringar: i östra delen görs små ändringar i gatområdenas gränser och gränserna för de områden som ska bevaras i naturenligt tillstånd tre transformatorstationer ritas in på kartan skoltomten förstoras Förslag till detaljplan Målet är en tydlig, konsekvent och trevlig stadsstruktur där olika funktioner inklusive trafiken kompletterar varandra på ett funktionellt sätt. Helhetsstrukturen och stadsbilden Bebyggelsen i detaljplanen är uppdelad i två delar med skog emellan. Vid planområdets kanter finns det också skog. Bebyggelsen i västra delen av planområdet grupperas kring Gobbackavägen, som blir en ny matargata i nord-sydlig riktning. I östra delen grupperas bebyggelsen kring Bergbacksvägen. De två delarna har olika utgångspunkter och de planläggs att ha olika slags karaktär. Västra delen blir en utvidgning av detaljplanområdet Grundbacka i norr. Vid Gobbackavägen planläggs kvartersområden för villor med exploateringsgraderna 0,25 och 0,30 och i kanterna av den västra delen planläggs kvartersområden med exploateringsgraderna 0,20 och 0,25. I västra delen tillåts bostäder i två våningar. Dessutom tillåts, beroende på terrängen, våningsyta i källarvåningar.

30 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 30 / 94 Vid Gobbackavägen planläggs ett 2,2 hektar stort område för en ny lågstadieskola. Ett skolhus med m² våningsyta, delvis i tre våningar, gör stadsbilden mera varierande och ger området mera särprägel. I östra delen av planområdet är den primära utgångspunkten den existerande villabebyggelsen. Bostadsområdet utvidgas emellertid och planläggs för en tätare bebyggelse. Utvidgningen planläggs vid två nya gatulänkar en på västra och en på östra sidan om Bergbacksvägen. I östra delen av planområdet planläggs ett kvartersområde för friliggande småhus med exploateringsgraden 0,20 som passar väl för byggande i egen regi. Det är viktigt att det finns gång- och cykelvägar mellan östra och västra delen. Servicen för den östra delen kommer enligt planerna att huvudsakligen placeras i den västra delen. Naturen, landskapet och grönområden Planområdet hör till ett större åsområde som sträcker sig från Viskärr i söder till Grundbacka i norr. I öster gränsar Bergbacken mot ett större dallandskap. I väster förekommer enstaka åkrar och väster om planområdet en fin åkerslätt. Terrängen i planområdet är varierande och uppbyggd av kullar och små dalar och kärr mellan dessa. Det finns värdefull natur i planområdet som ska skyddas, bl.a. flygekorrarnas fortplantnings- och viloplatser och ett väl bevarat klibbalskärr av lokalt betydelse samt en lund. Klibbalskärret, lunden och flygekorrarnas fortplantnings- och viloplatser fredas i detaljplanen. Dessutom säkras de ekologiska korridorer som behövs till fortplantnings- och viloplatser utanför Bergbacken och till större grönområden. Närrekreationsområdena ska i första hand förbli i naturtillstånd. När exploateringen ökar ska bl.a. detaljplanebestämmelser se till att den existerande växtligheten och de naturliga höjdförhållandena bevaras. Trafik och bullerskydd Målet med trafiknätet är säkra och smidiga förbindelser för gång- och cykeltrafiken till rekreationsområdena, närservicen och hållplatserna och tillräckliga bilvägar. Gobbackavägen, som blir en ny matargata i nord-sydlig riktning, förbinder den västra delen av Bergbacken med de omgivande huvudtrafiklederna. I norr i planområdet Grundbacka ansluter Gobbackavägen till Grundbacka parkväg som västerut ansluter till Rödskogsvägen och österut via Mossabäcksvägen till Nipertvägen. I söder leder Gobbackavägen genom planområdena Gobbacka och Viskärr och ansluter via Skrakabyvägen och Skrakabybron till Ring III.

31 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 31 / 94 Bergbacksvägen tjänar fordonstrafiken i nord-sydlig riktning i planområdets östra del. Från norra ändan av Bergbacksvägen leder en förbindelse till korsningen mellan Grundbacka parkväg och Mossabäcksvägen som ska byggas om. Från södra delen av Bergbacksvägen har det planerats en förbindelse via planområdet Gobbacka till Gobbackavägen. Mellan den västra och den östra delen av planområdet finns ett stort grönområde som korsas av friluftsleder i olika riktningar och en gång- och cykelväg till skolan i öst-västlig riktning. Kollektivtrafiken går idag längs Anfallsvägen, Rödskogsvägen, Nipertvägen samt längs Rödskog, Grundbacka parkväg och Mossabäcksvägen som förenar dessa. Den nya bussrutten i nord-sydlig riktning längs Gobbackavägen kommer också att tjäna Bergbacken. Målet för ett villaområde är att det är högst 600 meter fågelvägen från villorna till närmaste busshållplats. Detta mål nås i hela planområdet. Bullret från Gobbackavägen kontrolleras i första hand genom placeringen av byggnader och med strukturella bullerhinder. Flygbullret bekämpas med ljudisolering av byggnaderna. Byggrätt Planområdets areal är 41 hektar varav 19 hektar är bostadskvarter. Byggrätten för boende är m² våningsyta. Dessutom tillåts 15 procent byggrätt för särskilda lokaler för bastu, sambruk och förvaring som används av bostäderna. Invånarantalet beräknas uppgå till 800 personer. Det finns 2,2 hektar kvartersområde för offentliga byggnader med byggrätten m² våningsyta. Närrekreationsområdenas areal är 16 hektar och gatuområdenas areal är 3,6 hektar. Planområdets exploatering är 0,12 i snitt. Avtalsförhandlingar Staden och markägarna har träffat och undertecknat följande markanvändningsavtal: Jerry Uddström Stina Roms, Nina Lindfors, Mona Laine Torvald Lindberg Andreas Franzén, Jean Malmivaara Asunto Oy Eskon Talo Olof Blom Kvartersplan Beslutshistoria Arkitektbyrån Mäki-Marttunen Oy har gjort en kvartersplan för västra delen av planområdet, daterad

32 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 32 / 94 Förslag Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringschefen: Stadsplaneringsnämnden godkänner följande utgångspunkter för detaljplanen Bergbacken: 1 I Bergbacken planläggs många slags bostadstyper. Planområdet planläggs till ett villaområde med tydlig stadsstruktur. Den primära utgångspunkten i västra delen är detaljplanen Grundbacka och östra delen den existerande samhällsstrukturen. 2 I området planeras de tjänster som behövs som en del av en större helhet utifrån resultatet av utredningen om tjänster i norra Esbo. 3 I Bergbacken planläggs en skog till närrekreationsområde för ett större område. Den värdefulla naturen och tillräckliga ekologiska korridorer tryggas. 4 I området planläggs gång- och cykelvägar som svarar mot det behov som finns i landskapsplanen och generalplanen och som tjänar den interna trafiken i planområdet. Överallt i planområdet ska man ha gång- och cykelvägar till närrekreationsområdena, de lokala tjänsterna och busshållplatserna. För att säkerställa smidiga förbindelser till skolan ägnas gång- och cykelvägarna i öst-västlig riktning särskild uppmärksamhet. 5 I Bergbacken planläggs säkra gator som tjänar markanvändningen och det existerande vägnätet utnyttjas till nödvändiga delar. Nya gator byggs och de existerande ombyggs när det kommer ny bebyggelse. I synnerhet förbättras säkerheten i anslutningen mellan Bergbacksvägen, Grundbacka parkväg och Mossabäcksvägen så att den svarar mot den ökande trafikens behov. Bullret från Gobbackavägen utreds och kontrolleras i första hand genom placeringen av byggnader och med strukturella bullerhinder. 6 De avtal som behövs görs upp mellan staden och markägarna Behandling 7 Stadsplaneringsnämnden ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet. Till mötets ordförande väljs Kivekäs föreslog understödd av Peltokorpi och Lahti att punkt 2 ändras att lyda: I området planeras de tjänster som behövs som en del av en större helhet med beaktande av nämndens beslut om utredningen om tjänster i norra Esbo. I sitt förslag till stadsstyrelsen konstaterade nämnden

33 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 33 / 94 att den ideala lokaliseringen av tjänster till vissa delar troligtvis avviker betydligt från utredningens uppfattning. Häggman föreslog understödd av Hannula och Lahti att det under framläggningstiden utreds om AP-kvarteren i östra delen av planområdet kan ändras till AO-kvarter så att den värdefulla naturen kan tryggas och antalet tomter för byggande i egen regi utökas. Hannula föreslog understödd av Häggman och Lahti att det under framläggningstiden utreds hur flygekorrarnas flyttningsleder kan tryggas genom att införas en bestämmelse om att träden ska bevaras vid byggande i det östra bostadsområdet. Kerola föreslog understödd av Lahti Kivekäs till ordförande för informations- och diskussionsmötet. Efter diskussionen frågade ordföranden om Kivekäs, Häggmans, Hannulas och Kerolas förslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Beslut Ändringarna har införts i protokollet. Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden godkänner följande utgångspunkter för detaljplanen Bergbacken: 1 I Bergbacken planläggs många slags bostadstyper. Planområdet planläggs till ett villaområde med tydlig stadsstruktur. Den primära utgångspunkten i västra delen är detaljplanen Grundbacka och östra delen den existerande samhällsstrukturen. 2 I området planeras de tjänster som behövs som en del av en större helhet med beaktande av nämndens beslut om utredningen om tjänster i norra Esbo. I sitt förslag till stadsstyrelsen konstaterade nämnden att den ideala lokaliseringen av tjänster till vissa delar troligtvis avviker betydligt från utredningens uppfattning. 3 I Bergbacken planläggs en skog till närrekreationsområde för ett större område. Den värdefulla naturen och tillräckliga ekologiska korridorer tryggas. 4 I området planläggs gång- och cykelvägar som svarar mot det behov som finns i landskapsplanen och generalplanen och som tjänar den interna trafiken i planområdet. Överallt i planområdet ska man ha gång- och cykelvägar till närrekreationsområdena, de lokala tjänsterna och busshållplatserna. För att säkerställa smidiga förbindelser till skolan ägnas gång- och cykelvägarna i öst-västlig riktning särskild uppmärksamhet.

34 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 34 / 94 5 I Bergbacken planläggs säkra gator som tjänar markanvändningen och det existerande vägnätet utnyttjas till nödvändiga delar. Nya gator byggs och de existerande ombyggs när det kommer ny bebyggelse. I synnerhet förbättras säkerheten i anslutningen mellan Bergbacksvägen, Grundbacka parkväg och Mossabäcksvägen så att den svarar mot den ökande trafikens behov. Bullret från Gobbackavägen utreds och kontrolleras i första hand genom placeringen av byggnader och med strukturella bullerhinder. 6 De avtal som behövs görs upp mellan staden och markägarna 7 Stadsplaneringsnämnden ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet. Till mötets ordförande väljs Liisa Kivekäs Dessutom beslutade nämnden att det under framläggningstiden utreds: ändringen av AP-kvarteren i östra delen av planområdet till AO-kvarter så att den värdefulla naturen kan tryggas och antalet tomter för byggande i egen regi utökas. tryggandet av flygekorrarnas flyttningsleder genom att införas en bestämmelse om att träden ska bevaras vid byggande i det östra bostadsområdet. Stadsplaneringsnämnden Förslag Stadsplaneringschefen: Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren på utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna, 2 godkänner för offentlig framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till detaljplanen Bergbacken, ritning nr 6318, daterad och ändrad , område nr , Behandling Beslut 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna inom en månad från det begäran skickas. Föredragandens tekniska ändring av illustrationen har beaktats i protokollet. Stadsplaneringsnämnden: Det av föredraganden ändrade förslaget godkändes enhälligt.

35 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 35 / 94 Stadsplaneringsnämnden Förslag Stadsplaneringschefen: Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren på utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna, Behandling Beslut 2 godkänner för föredragning i stadsstyrelsen detaljplanen Bergbacken som omfattar en del av kvarter nr och kvarter nr och gatu- och rekreationsområden i stadsdel 82 Grundbacka, ritning nr 6318, daterad och ändrad , område nr Ärendet behandlades efter ärende 19. Stadsplaneringsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Förslag Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen 1 godkänner följande undertecknade markanvändningsavtal mellan staden och markägarna - Jerry Uddström Stina Roms, Nina Lindfors, Mona Laine Torvald Lindberg Andreas Franzén, Jean Malmivaara Asunto Oy Eskon Talo Olof Blom Beslut För kännedom 2 föreslår att fullmäktige godkänner detaljplanen Bergbacken som omfattar en del av kvarter nr och kvarter nr och gatuoch rekreationsområden i stadsdel 82 Grundbacka, ritning nr 6318, daterad och ändrad , område nr Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utdrag ur fullmäktiges beslut med bilagor - Stadsplaneringscentralen, brev

36 Esbo stad Protokoll 21 Fullmäktige Sida 36 / 94 - Nylands förbund, utdrag om beslut som trätt i kraft samt detaljplanekartan

37 Esbo stad Protokoll 22 Fullmäktige Sida 37 / / /2011 Stadsstyrelsen Bastvik, detaljplan och detaljplaneändring, Kummelbergsmynningen (område ), detaljplaneändrig med anledning av rättelseuppmaning Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn Patrik Otranen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner rättelseuppmaningen som Nylands närings-, trafik- och miljöcentral lämnade , som gäller Köklaxleden, i ändringen av detaljplanen Kummelbergsmynningen i Bastvik, område nr , godkänd av fullmäktige ändrar detaljplanen i enlighet med rättelseuppmaningen på så sätt att Köklaxleden i detaljplanen anvisas som gata. Behandling Byman föreslog understödd av Huhta remiss med följande motivering: Fullmäktige remitterar ärendet för ny beredning så att Köklaxleden kan bevaras som en betydande regional vägförbindelse." Ordföranden konstaterade att det förelåg ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla återremissen. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till återremiss röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Fullmäktige förkastade remissförslaget med 56 röster mot 8, 1 blanka och 2 frånvarande. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter.

38 Esbo stad Protokoll 22 Fullmäktige Sida 38 / 94 Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts. Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 12 Röstningslista 22 - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Områdets ungefärliga läge: Nylands närings-, trafik- och miljöcentral kräver med stöd av markanvändnings- och bygglagen 195 en justering av beslutet om godkännandet av detaljplanen Kummelbergsmynningen och detaljplaneändringen, som fattades av fullmäktige , område nr (114 ), på så sätt att Köklaxleden i detaljplanen anvisas som en gata. Enligt samma paragraf i lagen ska kommunfullmäktige fatta ett beslut om planen till följd av rättelseuppmaningen. Om fullmäktige inte fattar beslut inom sex månader från rättelseuppmaningen, ska godkännandet av beslutet anses ha förfallit. Under fristen för överklagande mottog Helsingfors förvaltningsdomstol dessutom två besvär, som behandlas efter fullmäktiges beslut. Besvären gäller andra ärenden än rättelseuppmaningen. Om staden bibehåller sitt tidigare beslut, har endast de som redan lämnat in besvär rätt att söka ändring i beslutet. Närings-, trafik- och

39 Esbo stad Protokoll 22 Fullmäktige Sida 39 / 94 miljöcentralen har dock besvärsrätt (196 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen) Om staden beslutar att ändra den godkända planen, ska förvaltningsdomstolen bereda dem som överklagat beslutet tillfälle att komplettera eller ändra sina besvär. Då har även andra som har rätt att överklaga rätt att söka ändring i beslutet till den del planen har ändrats (196 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen ). Ändring efter fullmäktigebehandlingen Fullmäktige godkände detaljplanen Kummelbergsmynningen och detaljplanändringen under sitt sammanträde Närings-, trafikoch miljöcentralen i Nyland har krävt att detaljplanen justeras så att Köklaxleden ändras från vägområde (LT) till gata, eftersom leden är en stadsintern förbindelseväg och till sin karaktär lokal. Under ett sammanträde mellan staden och Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals trafikavdelning kom parterna överens om att landsvägen anvisas som en gata och under ett sammanträde om att en ändring ska göras i detaljplanen. Efter det ursprungliga beslutet om godkännande i fullmäktige ( ) har vägområdena (LT) i detaljplanen ändrats till gatuområden, i enlighet med rättelseuppmaningen. Ändringen är till sin natur teknisk och berör administrationen och ägandet av det nuvarande trafikområdet. Ändringen har inte en betydande inverkan på planens innehåll och därför behövs inte en ny framläggning eller begäran om utlåtanden. Rättelseuppmaning och grunderna för godkännandet av rättelsen Köklaxleden (landsväg 1130) anvisas i detaljplanen som trafikområde (LT). Enligt 83 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen kan trafikområden för landsvägar anvisas för riksvägar, stamvägar och regionala vägar samt för vägar som förbinder dessa eller utgör fortsättning på dem och som betjänar i huvudsak annan än lokal trafik. Köklaxleden är en förbindelseväg som tjänar den lokala trafiken. Lokaltrafikens andel på Köklaxleden kommer att fortsätta att öka i och med markanvändningen och planläggningen. Nylands närings-, trafik och miljöplan anser att Köklaxledens planbeteckning är motstridig med 83 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen, och kräver att planen rättas till på så sätt att Köklaxleden i detaljplanen anvisas som gata. En vägplan har gjorts upp för Köklaxledens södra del. Den godkändes Den del av Köklaxleden som ingår i Kummelbergsmynningens detaljplan ingår också i vägplanen. Enligt beslutet om godkännande av vägplanen har Esbo stad godkänt att Köklaxleden som landsväg upphör för den del som berörs av vägplanen, då förbättringsåtgärderna som nämns i vägplanen är klara.

40 Esbo stad Protokoll 22 Fullmäktige Sida 40 / 94 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 godkänner rättelseuppmaningen som Nylands närings-, trafik- och miljöcentral lämnade , som gäller Köklaxleden, i ändringen av detaljplanen Kummelbergsmynningen i Bastvik, område nr , godkänd av fullmäktige ändrar detaljplanen i enlighet med rättelseuppmaningen på så sätt att Köklaxleden i detaljplanen anvisas som gata. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Helsingfors förvaltningsdomstol, brev - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utdrag

41 Esbo stad Protokoll 23 Fullmäktige Sida 41 / / /2011 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Mattby, Olars, godkännande av detaljplanen och detaljplaneändringen, Biskopsporten, område nr (Mattbys metrocentrum) Beredning och upplysningar: Kaisa Rauhalammi, tfn Aino Aspiala, tfn Juhani Lehikoinen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till detaljplaneändring och detaljplan för Piispanportti-Biskopsporten, av den 9 december 2010, ändrad den 23 januari 2012, ritning nr 6606 som omfattar kvarter nr (delvis) och park-, gatu- och trafikområden i stadsdel 23 (Mattby) och stadsdel 22 (Olars), område Behandling Byman föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Matikka föreslog understödd av Rastimo följande hemställan: "Fullmäktige hemställer att torgområdet planeras så det är trivsamt och att ingångarna till metron görs vida och ljusa." Rastimo understödd av Uotila framställde följande förslag till hemställan: "Fullmäktige hemställer att Finnviksvägen planläggs som en boulevard, omgiven av trivsamma urbana bostadskvarter, i enlighet med stadsplaneringsnämndens beslut av om riktlinjer för uvecklingen av områdena kring metrostationen i Mattby." Savola understödde Bymans förslag till återremiss. Ordföranden konstaterade att det förelåg ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla återremissen. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning.

42 Esbo stad Protokoll 23 Fullmäktige Sida 42 / 94 Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till återremiss röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Fullmäktige förkastade förslaget till återremiss med 60 röster mot 7. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt. Ordföranden frågade om Matikkas förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts. Ordföranden frågade om Rastilas förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts. Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Ytterligare godkände fullmäktige följande hemställningar: - Fullmäktige hemställer att torgområdet planeras så det är trivsamt och att ingångarna till metron görs vida och ljusa. - Fullmäktige hemställer att Finnviksvägen planläggs som en bulevard, omgiven av trivsamma urbana bostadskvarter, i enlighet med stadsplaneringsnämndens beslut av om riktlinjer för uvecklingen av områdena kring metrostationen i Mattby. Bilaga 13 Äänestyslista Tilläggsmaterial - Ajantasakaava - Kaavakartta - Kaavamääräykset - Havainnekuva - Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös ja havaintomateriaalia

43 Esbo stad Protokoll 23 Fullmäktige Sida 43 / 94 Redogörelse Syftet med detaljplanen och detaljplaneändringen är att möjliggöra en utbyggnad av gallerian Iso Omena, en flyttning av östra ändan av Finnviksvägen, placeringen av en terminal för matarbussar till metron i kvartersområdet samt byggandet av bostadshus. Dessutom möjliggörs placeringen av en simhall i Fiskparken. Stadsdelsgränsen flyttas. Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Förslaget till detaljplaneändring och detaljplan för Piispanportti- Biskopsporten, ritning nr 6606 omfattar kvarter nr (delvis) och park-, gatu- och trafikområden i stadsdel 23 (Mattby) och stadsdel 22 (Olars), område Aktualisering Aktualiseringen har meddelats i stadens planläggningsöversikter samt i stadens annonstidningar Länsiväylä och Hufvudstadsbladet den 15 augusti 2007 under namnet Mattby centrum II Mattberget, Mattby centrum II Mattberget ändring, Mattby centrum I. Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning är daterat , kompletterat och ändrat Beskrivning av området

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93

Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 21.05.2012 måndag kl. 17:30-23:17 Tauko klo 19.39-20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 23.00 Paus 19.35 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Sammanträde Tid 14.4.2014 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 17.35 18.45, 19.35 20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120

Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120 Sammanträde Tid 10.6.2013 måndag kl. 17.30 1.45 Paus kl. 19.40 20.05 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini Kari Pajunen,

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 18.05.2015 måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl. 20.05-20.35 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi,

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Stadsstyrelsen 148 6.5.2013 83 Motion om bättre tillgång och kvalitet på sjuk- och hälsovården i Esbo Beredning och upplysningar: Tuija Kumpulainen,

Läs mer

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Sammanträde Tid 20.05.2013 måndag kl. 17:30-23:00 Paus: 19.55-20.20 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Sammanträde Tid 09.12.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 december 2001 en

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen och 39 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2.

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2. Sida 1 Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008 PRINCIPER VID KONKURRENSUTSÄTTNING AV SKOLSKJUTS Ärendet behandlades efter ärende 2. Föredragande: Bildningsdirektör

Läs mer

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Sammanträde Tid 21.10.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-18 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-18 1 STYRELSEN 2006-09-18 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Måndag 18 september 2006, klockan 13.15-16.00 Beslutande Styrelseledamöterna Emil Carlsson, ordförande Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer