Fullmäktige Sida 1 / 91

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 91"

Transkript

1 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 1 / 91 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30-21:05 Paus Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, ordförande (Sannf & Obundna) Anitra Ahtola (Saml) Kaisa Alaviiri (Saml) Abdirahman Ali (VF) Kurt Byman (Sannf & Obundna) Simon Elo (Sannf & Obundna) Tiina Elo (Gröna) Mikael Eriksson (SFP) Christina Gestrin (SFP) Simo Grönroos (Sannf & Obundna) Maria Guzenina-Richardson (SDP), avlägsnade sig under pausen, ersattes av Harriet Klar kl Henri Haaksiala (Saml) Carl Haglund (SFP) Heli Halava Janna Koivisto (Gröna) Martti Hellström (SDP) Matilda Hemnell (SFP) Sirpa Hertell (Gröna) Mikko Hintsala (C) Inka Hopsu (Gröna) Johanna Horsma (Saml) Seppo Huhta (Sannf & Obundna) Saara Hyrkkö (Gröna) Jaana Jalonen Jouni Mykkänen (Saml) Ulf Johansson (SFP) Maria Jungner (SDP), ersattes av Liisa Kivekäs kl Arja Juvonen (Sannf & Obundna) Kaarina Järvenpää Kaija Kalliola (KD) Tuija Kalpala Jan Holst (Saml) Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Pia Kauma (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Laura Kiijärvi (Saml) Hanna Kiljunen (Saml) Jukka Kilpi (Sannf & Obundna) Kalevi Kivistö (VF) Ari Konttas (Saml) Katja Lahti Päivi Salli (Gröna) Teemu Lahtinen (Sannf & Obundna) Mia Laiho (Saml) Antero Laukkanen (KD)

2 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 2 / 91 Sanna Lauslahti (Saml), anlände kl Ville Lehtola (Saml) Kai Lintunen (Saml) Kirsi Louhelainen (Gröna) Leena Luhtanen (SDP) Jasminiitta Lumme (SDP) Markku Markkula (Saml) Kristiina Mustakallio (Saml) Mari Nevalainen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Marika Niemi (Saml), avlägsnade sig under pausen, ersattes av Janne Tähtikunnas Kimmo Oila (Saml) Johanna Paattiniemi (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Henna Partanen (Gröna) Mikko Peltokorpi Kari Kuusisto (Saml) Susanna Rahkonen (Gröna) Yrjö Rossi (C) Veera Ruoho (Sannf & Obundna) Heikki Seppä (Saml) Veikko Simpanen (SDP) Markku Sistonen (SDP), avlägsnade sig under pausen, ersattes av Antti Aarnio Seppo Sonkeri (Sannf & Obundna) Jouni J. Särkijärvi (Saml) Tarja Tallqvist (SDP) Markus Torkki (Saml) Kurt Torsell (SFP) Kari Uotila (VF) Paula Viljakainen (Saml) Henrik Vuornos (Saml) Johanna Värmälä (SDP) Kirsi Åkerlund (Saml) Saija Äikäs Jukka Niemelä (Saml) Övriga närvarande Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Reijo Tuori Timo Kuismin Satu Tyry-Salo, Viestintäjohtaja Olli Isotalo, Kehittämisjohtaja Pekka Heikkinen, Taloussuunnittelujohtaja Emma Holsti stadsdirektör social- och hälsovårdssektorns direktör bildningssektorns direktör teknik- och miljösektorns direktör affärssektorns direktör ekonomidirektör juridisk direktör informationsdirektör utvecklingsdirektör ekonomiplaneringsdirektör ungdomsfullmäktiges representant

3 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 3 / 91 Jouni Majuri sekreterare Förhinder hade meddelats av följande ledamöter och ersättare Heli Halava Jaana Jalonen Kaarina Järvenpää Tuija Kalpala Katja Lahti Mikko Peltokorpi Saija Äikäs

4 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 4 / 91 Underskrifter Timo Soini ordförande Jouni Majuri sekreterare Justering Protokollet justerat och godkänt: datum datum Henri Haaksiala Kalevi Kivistö Protokollet framlagt Enligt kungörelsen av den 31 december 2012 var protokollet offentligt framlagt på adressen Stationsgränden 2, 4 våningen, Esbo centrum den

5 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 5 / 91 Ärenden Paragraf Bilagor Rubrik Sida 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 57 Lautamiehen valinta Espoon käräjäoikeuteen Kauniaisten kaupungin ruotsinkielisen opetus- ja 10 varhaiskasvatuslautakunnan asiantuntijajäsenen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 59 3 Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton 11 edustajainkokoukseen, maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen 60 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon 19 Asunnot Oy:n lainoille Espoo Logistiikka -liikelaitoksen ei-kiireellisen 24 potilaskuljetustoiminnan siirto liikkeenluovutuksena HUS Logistiikka -liikelaitokselle Vuoden 2013 talousarviomuutokset Tapiola, Niittykumpu, asemakaavan muutoksen 30 hyväksyminen, Jousenpuisto, alue Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, 50 alue Valtuustokysymys koulujen irtokalustuksesta Valtuustokysymys rekrytointiprosessissa esitettävistä 74 kysymyksistä 67 Valtuustoaloite vanhusasiamiehen saamiseksi Espooseen Tilivuosien julkisen hallinnon ja talouden 78 tarkastuspalvelun hankinta 69 Beslut Valtuusto

6 Esbo stad Protokoll 55 Fullmäktige Sida 6 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet Beslut Redogörelse Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1

7 Esbo stad Protokoll 56 Fullmäktige Sida 7 / Val av protokolljusterare Beslut Till protokolljusterare valdes Henri Haaksiala och Kalevi Kivistö.

8 Esbo stad Protokoll 57 Fullmäktige Sida 8 / / /2012 Stadsstyrelsen Val av nämndeman i Esbo tingsrätt Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer Margareta Vlasceanu till nämndeman i Esbo tingsrätt i stället för Jessica Löfgren-Eriksson. Beslut Redogörelse Förslaget godkändes enhälligt Fullmäktige har under sitt sammanträde valt nämndemän till Esbo tingsrätt för mandatperioden Jessica Löfgren-Eriksson, som valdes till nämndeman, har med ett brev av bett om avsked från uppgiften på grund av ändringar som skett i hennes arbete. En ny nämndeman måste väljas för att ersätta Jessica Löfgren-Eriksson. En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska anses lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 63 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet (6 i tingsrättslagen). Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Jessica Löfgren-Eriksson väljer Margareta Vlasceanu till nämndeman i Esbo tingsrätt. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

9 Esbo stad Protokoll 57 Fullmäktige Sida 9 / 91 För kännedom - Esbo tingsrätt

10 Esbo stad Protokoll 58 Fullmäktige Sida 10 / / /2013 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare av sakkunnig medlem i Grankulla stads svenska nämnd för undervisning och småbarnsfostran Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer Håkan Blomberg (SFP) till personlig ersättare för sakkunnig medlem Christina Ruth (SFP) i stället för Anna af Hällström (SFP) i Grankulla stads svenska nämnd för undervisning och småbarnsfostran. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. 1 2 Redogörelse Anna af Hällström (SFP), personlig ersättare till sakkunnig medlem Christina Ruth (SFP) i Grankulla stads svenska nämnd för undervisning och småbarnsfostran, har flyttat från Esbo och därmed förlorat sin valbarhet till uppdraget. En ny personliga ersättare ska väljas för Christina Ruth. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen förelår att fullmäktige väljer Håkan Blomberg (SFP) till personlig ersättare för sakkunnig medlem Christina Ruth (SFP) i stället för Anna af Hällström (SFP) i Grankulla stads svenska nämnd för undervisning och småbarnsfostran. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Grankulla stad - Anna af Hällström

11 Esbo stad Protokoll 59 Fullmäktige Sida 11 / / /2013 Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsstyrelsen Utnämnande av representanter till Nylands förbunds representantmöte, landskapsfullmäktige och landskapsstyrelse Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen: Fullmäktige 1 utnämner följande 11 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige: ledamot Kimmo Oila (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Heikki Seppä (Saml) Susanna Rahkonen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Arja Juvonen (Sannf & Obundna) Teemu Lahtinen (Sannf &Obundna) Veera Ruoho (Sannf & Obundna) Leena Luhtanen (SDP) Veikko Simpanen (SDP) Matilda Hemnell (SFP) (Ledamot från annan kommun) (Ledamot från annan kommun) ersättare Kai Lintunen (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Sanna Lauslahti (Saml) Kirsi Louhelainen (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Simon Elo (Sannf & Obundna) Kurt Byman (Sannf & Obundna) Simo Grönroos (Sannf & Obundna) Martti Hellström (SDP) (ersättare från annan kommun) (ersättare från annan kommun) Kari Uotila (VF) Kaarina Järvenpää (KD) 2 utnämner följande 2 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse: ledamot Markku Markkula (Saml) (Från annan kommun) Johanna Karimäki (Gröna) (Från annan kommun) ersättare (Från annan kommun) Saija Äikäs (Saml) (Från annan kommun) Ali Abdirahman (SDP)

12 Esbo stad Protokoll 59 Fullmäktige Sida 12 / 91 Behandling Ordföranden föreslog att fullmäktige utnämner följande 11 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige: ledamot Kimmo Oila (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Heikki Seppä (Saml) Leena Luhtanen (SDP) Veikko Simpanen (SDP) Susanna Rahkonen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Arja Juvonen (Sannf & Obundna) Teemu Lahtinen (Sannf & Obundna) Veera Ruoho (Sannf & Obundna) Matilda Hemnell (SFP) ersättare Kai Lintunen (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Sanna Lauslahti (Saml) Martti Hellström (SDP) Kari Uotila (VF) Kirsi Louhelainen (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Simon Elo (Sannf & Obundna) Kurt Byman (Sannf & Obundna) Simo Grönroos (Sannf & Obundna) Kaarina Järvenpää (KD) Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag och stadsstyrelsens förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslagen, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Beslut Fullmäktige 1 utnämnde följande 11 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige: ledamot Kimmo Oila (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Heikki Seppä (Saml) Leena Luhtanen (SDP) Veikko Simpanen (SDP) Susanna Rahkonen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Arja Juvonen (Sannf & Obundna) Teemu Lahtinen (Sannf & Obundna) Veera Ruoho (Sannf & Obundna) Matilda Hemnell (SFP) ersättare Kai Lintunen (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Sanna Lauslahti (Saml) Martti Hellström (SDP) Kari Uotila (VF) Kirsi Louhelainen (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Simon Elo (Sannf & Obundna) Kurt Byman (Sannf & Obundna) Simo Grönroos (Sannf & Obundna) Kaarina Järvenpää (KD) 2 utnämnde följande 2 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse: ledamot Markku Markkula (Saml) (Från annan kommun) Johanna Karimäki (Gröna) ersättare (Från annan kommun) Saija Äikäs (Saml) (Från annan kommun)

13 Esbo stad Protokoll 59 Fullmäktige Sida 13 / 91 (Från annan kommun) Ali Abdirahman (SDP) Bilaga Redogörelse 3 Grundavtal för Nylands förbund Nylands förbund har bett sina medlemskommuner utnämna sina representanter till kommunernas representantmöte kl Mötet hålls på Nylands förbund, Landskapssalen, Estersporten 2 B, Helsingfors. Representantmöte Representantmötet väljer landskapsfullmäktiges ledamöter och ersättare. Om en ledamot eller ersättare i landskapsfullmäktige förlorar sin valbarhet eller av andra orsaker avgår under pågående mandatperiod, är det den kommun som representeras av ledamoten som beviljar avsked och väljer ny ledamot eller ersättare för den återstående mandatperioden. Det nya grundavtalet för Nylands förbund har trätt i kraft i början av mars. Enligt det gamla grundavtalet hade Esbo en representation bestående av 3 ledamöter och ersättare vid representantmötet. Platsfördelningskommittén har gjort rekommendationen enligt detta. Enligt det nya grundavtalet utser varje medlemskommun en ledamot och en ersättare till representantmötet. Landskapsfullmäktige Antalet ledamöter som representerar kommunen och kommunens röstandelar faställs utifrån kommunens invånarantal så, att medlemskommunerna i landskapsfullmäktige har en ledamot för varje kommuninvånare. Enligt grundavtalet har Esbo stad 10 ordinarie ledamöter med personliga ersättare i landskapsfullmäktige. Ledamöterna i landskapsfullmäktige ska vara medlemskommunernas ledamöter. Röstandelarna för de politiska grupperingarna i fullmäktige ska motsvara röstandelen för de i medlemskommunernas fullmäktige representerade gruppernas röstandelar i kommunalvalet i enlighet med den proportionalitetsprincip som stadgas för landskapets område. Landskapsstyrelsen Landskapsstyrelsens sammansättning ska vara regionalt och språkligt jämlik. Landskapsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till landskapsstyrelssen för tidens om motsvarar landskapsfullmäktiges mandatperiod. Antalet ledamöter som väljs från medlemskommunerna fastställs enligt kommunens invånarantal. Enligt grundavtalet har Esbo stad 2 ledamöter med personliga ersättare.

14 Esbo stad Protokoll 59 Fullmäktige Sida 14 / 91 Beslutshistoria Utdelande av befogenheter om utnämnande av representanter och utfärdande av anvisningar Stadsstyrelsens koncernsektion utnämner stadens representanter till representantmötet och ger dem anvisningar. Fullmäktige utnämner stadens representanter till landskapsfullmäktige och ger dem anvisningar om val av ledamöter till landskapsstyrelsen. Stadsstyrelsens koncernsektion Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsens koncernsektion utser till stadens representanter i Nylands förbunds kommuners representantmöte ledamot ersättare Dessutom föreslår stadsstyrelsens koncernsektion att stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 utnämner följande 10 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige ledamot ersättare Kimmo Oila (Saml) Kai Lintunen (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Heikki Seppä (Saml) Sanna Lauslahti (Saml) Susanna Rahkonen (Gröna) Kirsi Louhelainen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Arja Juvonen (Sannf&Obundna) Simon Elon (Sannf&Obundna) Teemu Lahtinen (Sannf&Obundna) Kurt Byman (Sannf&Obundna) Veera Ruoho (Sannf&Obundna) Simo Grönroos (Sannf&Obundna) Antero Laukkanen (KD) Kaarina Järvenpää KD) (SDP) (SDP) 2 utnämner följande 2 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse ledamot Markku Markkula (Saml) Johanna Karimäki (Gröna) x ersättare Saija Äikäs (Saml) x Ali Abdirahman (SDP)

15 Esbo stad Protokoll 59 Fullmäktige Sida 15 / 91

16 Esbo stad Protokoll 59 Fullmäktige Sida 16 / 91 Behandling Föredraganden kompletterade beslutsförslaget till följande: Stadsstyrelsens koncernsektion utser till stadens representanter i Nylands förbunds kommuners representantmöte ledamot Ari Konttas ersättare Jouni Särkijärvi Och utnämner följande ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige ledamot ersättare Kimmo Oila (Saml) Kai Lintunen (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Heikki Seppä (Saml) Sanna Lauslahti (Saml) Susanna Rahkonen (Gröna) Kirsi Louhelainen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Arja Juvonen (Sannf&Obundna) Simon Elo (Sannf&Obundna) Teemu Lahtinen (Sannf&Obundna) Kurt Byman (Sannf&Obundna) Veera Ruoho (Sannf&Obundna) Simo Grönroos (Sannf&Obundna) Leena Luhtanen (SDP) Martti Hellström (SDP) Veikko Simpanen (SDP) (ersättare från annan kommun) Christina Gestrin (SFP) (ersättare från annan kommun) (Ledamot från annan kommun) Kari Uotila (VF) (Ledamot från annan kommun) Kaarina Järvenpää (KD) och utnämner följande 2 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse ledamot Markku Markkula (Saml) (Från annan kommun) Johanna Karimäki (Gröna) (Från annan kommun) ersättare (Från annan kommun) Saija Äikäs (Saml) (Från annan kommun) Ali Abdirahman (SDP) Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att föredragandens förslag blivit godkänt enhälligt. Beslut Stadsstyrelsens koncernsektion utser till stadens representanter i Nylands förbunds kommuners representantmöte ledamot Ari Konttas ersättare Jouni Särkijärvi Dessutom föreslår stadsstyrelsens koncernsektion att stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1

17 Esbo stad Protokoll 59 Fullmäktige Sida 17 / 91 utnämner följande 11 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige ledamot ersättare Kimmo Oila (Saml) Kai Lintunen (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Heikki Seppä (Saml) Sanna Lauslahti (Saml) Susanna Rahkonen (Gröna) Kirsi Louhelainen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Arja Juvonen (Sannf&Obundna) Simon Elo (Sannf&Obundna) Teemu Lahtinen (Sannf&Obundna) Kurt Byman (Sannf&Obundna) Veera Ruoho (Sannf&Obundna) Simo Grönroos (Sannf&Obundna) Leena Luhtanen (SDP) Martti Hellström (SDP) Veikko Simpanen (SDP) (ersättare från annan kommun) Christina Gestrin (SFP) (ersättare från annan kommun) (Ledamot från annan kommun) Kari Uotila (VF) (Ledamot från annan kommun) Kaarina Järvenpää (KD) 2 utnämner följande 2 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse ledamot Markku Markkula (Saml) (Från annan kommun) Johanna Karimäki (Gröna) (Från annan kommun) ersättare (Från annan kommun) Saija Äikäs (Saml) (Från annan kommun) Ali Abdirahman (SDP) Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 utnämner följande 11 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige ledamot ersättare Kimmo Oila (Saml) Kai Lintunen (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Heikki Seppä (Saml) Sanna Lauslahti (Saml) Susanna Rahkonen (Gröna) Kirsi Louhelainen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Jyrki Kasvi (Gröna) Arja Juvonen (Sannf&Obundna) Simon Elo (Sannf&Obundna) Teemu Lahtinen (Sannf&Obundna) Kurt Byman (Sannf&Obundna) Veera Ruoho (Sannf&Obundna) Simo Grönroos (Sannf&Obundna) Leena Luhtanen (SDP) Martti Hellström (SDP) Veikko Simpanen (SDP) (ersättare från annan kommun)

18 Esbo stad Protokoll 59 Fullmäktige Sida 18 / 91 Matilda Hemnell (SFP) (Ledamot från annan kommun) (Ledamot från annan kommun) (ersättare från annan kommun) Kari Uotila (VF) Kaarina Järvenpää (KD) 2 utnämner följande 2 ledamöter och ersättare till Esbo stads representanter i Nylands förbunds landskapsstyrelse ledamot Markku Markkula (Saml) (Från annan kommun) Johanna Karimäki (Gröna) (Från annan kommun) ersättare (Från annan kommun) Saija Äikäs (Saml) (Från annan kommun) Ali Abdirahman (SDP) Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

19 Esbo stad Protokoll 60 Fullmäktige Sida 19 / / /2013 Stadsstyrelsen Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Esbo Bostäder Ab Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn e-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Lagvägen 2 Låntagare Långivare Lånebelopp Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning euro Lånetid/amort. högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats, amortering halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller en annan som används allmänt 2 Efterdyningen 2 Låntagare Långivare Lånebelopp Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning euro Lånetid/amort. högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats, amortering halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller en annan som används allmänt 3 Rigavägen 1 Låntagare Esbo Bostäder Ab

20 Esbo stad Protokoll 60 Fullmäktige Sida 20 / 91 Långivare Lånebelopp på basis av konkurrensutsättning euro Lånetid/amort. högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats, amortering halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller en annan som används allmänt 4 Rigavägen 4 Låntagare Långivare Lånebelopp Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning euro Lånetid/amort. högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats, amortering halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller en annan som används allmänt 5 en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånets medelsaldo uppbärs för borgen 6 ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Beslut Redogörelse Förslaget godkändes enhälligt. Esbo Bostäder Ab ansöker om att staden tecknar proprieborgen för lån på euro (Lagvägen 2), euro (Efterdyningen 2), euro (Rigavägen 1) och euro (Rigavägen 4) som tas upp på basis av konkurrensutsättning. Esbo Bostäder Ab påbörjar 2013 en ombyggnad på Lagvägen 2, Efterdyningen 2, Rigavägen 1 och Rigavägen 4. I samtliga fall handlar det om den första omfattande ombyggnaden. På Lagvägen 2 i Morby finns en parhusfastighet med 22 lägenheter. Fastigheten blev färdigt 1983 och bostadsytan är m2. Finanseringsplanen för Lagvägen 2 ser ut på följande sätt:

21 Esbo stad Protokoll 60 Fullmäktige Sida 21 / 91 Banklån euro Energiunderstöd euro Esbo Bostäder Ab:s självfinansieringsandel euro Sammanlagt euro Arbetet inleds med det snaraste. På Efterdyningen 2 i Esboviken finns en höghusfastighet med 38 lägenheter. Fastigheten blev färdigt 1972 och bostadsytan är m2. Finanseringsplanen för Efterdyningen 2 ser ut på följande sätt: Banklån euro Energiunderstöd euro Esbo Bostäder Ab:s självfinansieringsandel euro Sammanlagt euro Arbetet inleddes i mars På Rigavägen 1 i Köklax finns en höghusfastighet med 55 lägenheter. Fastigheten blev färdigt 1984 och bostadsytan är m2. Finanseringsplanen för Rigavägen 1 ser ut på följande sätt: Banklån euro Hissunderstöd och energiunderstöd euro Esbo Bostäder Ab:s självfinansieringsandel euro Sammanlagt euro Arbetet inleddes i mars På Rigavägen 4 i Köklax finns en höghusfastighet med 29 lägenheter. Fastigheten blev färdigt 1984 och bostadsytan är m2. Samtidigt förnyas asfalten på parkeringsområdet. På parkeringsområdet finns parkeringsplatser för Rigavägen 1, Rigavägen 3 och Rigavägen 4. Finanseringsplanen för Rigavägen 4 ser ut på följande sätt: Banklån euro Energiunderstöd euro Esbo Bostäder Ab:s självfinansieringsandel euro Sammanlagt euro Arbetet inleddes i mars Finansieringskostnadernas andel av hyrorna är cirka 50 procent. Stadens borgen påverkar räntekostnaderna nedsättande och hjälper att hålla hyran på en rimlig nivå.

22 Esbo stad Protokoll 60 Fullmäktige Sida 22 / 91 Esbo stad äger Esbo Bostäder Ab:s hela aktiestock och därför krävs ingen kontrasäkerhet. Stadens borgen är 898 miljoner euro, varav kompletterande borgen för sammanlagt 21 miljoner euro. Av den beviljade borgen utgör Västmetrons andel 490 miljoner euro, Esbo Bostäder Ab:s andel 172 miljoner euro och Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats andel 132 miljoner euro. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 1 Lagvägen 2 Låntagare Långivare Lånebelopp Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning euro Lånetid/amort. högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats, amortering halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller en annan som används allmänt 2 Efterdyningen 2 Låntagare Långivare Lånebelopp Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning euro Lånetid/amort. högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats, amortering halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller en annan som används allmänt 3

23 Esbo stad Protokoll 60 Fullmäktige Sida 23 / 91 Rigavägen 1 Låntagare Långivare Lånebelopp Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning euro Lånetid/amort. högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats, amortering halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller en annan som används allmänt 4 Rigavägen 4 Låntagare Långivare Lånebelopp Esbo Bostäder Ab på basis av konkurrensutsättning euro Lånetid/amort. högst 30 år efter att borgensförbindelsen undertecknats, amortering halvårsvis Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller en annan som används allmänt 5 en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånets medelsaldo uppbärs för borgen 6 ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Förslaget godkändes enhälligt - Esbo Bostäder Ab

24 Esbo stad Protokoll 61 Fullmäktige Sida 24 / / /2013 Affärsverksdirektionen Stadsstyrelsen Överlåtelse av icke-brådskande patienttransporter inom affärsverket Esbo logistik till affärsverket HNS-Logistik som överlåtelse av rörelse Beredning och upplysningar: Katariina Kaukonen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 överlåter affärsverket Esbo logistiks icke-brådskande patienttransporter till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samkommun (HNS-Logistik), som en överlåtelse av rörelse i enlighet med arbetsavtalsgagens 1 kapitlets 10, med de villkor som stadgas i det bifogade kontraktet om överlåtelse av rörelse, 2 berättigar affärsdirektören att göra smärre tekniska ändringar och korrigeringar i det bifogade avtalet om överlåtelse av rörelse. Beslut Bilaga Redogörelse Förslaget godkändes enhälligt. 4 Liikkeenluovutusta koskeva sopimus 5 Sopimuksen liite 1 6 Sopimuksen liite 2 Affärsverket Esbo logistik (i fortsättningen Esbo logistik) har producerat icke-brådskande patienttransporter för social- och hälsovårdssektorn sedan början av Före detta producerades transporterna under 2011 som en del av centralförvaltningens koncerntjänster och före det som en del av social- och hälsovårdssektorns sektorstabs tjänster. Social- och hälsovårdsnämnden godkände under sitt möte social- och hälsovårdssektorns avtal om att köpa icke-brådskande patienttransporter av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (i fortsättningen HNS- Logistik) med start varefter Esbo logistik inte har någon beställare som den kunde producera patienttransporter för. De icke-brådskande patienttransporterna som Esbo logistik producerat har omfattat olika vård- och undersökningsbesök i hälsoinrättningar samt transporter till dagsjukhus, vilket innebär att klienterna under vardagar

25 Esbo stad Protokoll 61 Fullmäktige Sida 25 / 91 Beslutshistoria Affärsverksdirektionen transporteras från sitt hem till ett dagsjukhus. År 2012 utnyttjade personer tjänsten. Då den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft överfördes ansvaret för att ordna sjuktransporter till sjukvårdsdistrikten. Ansvaret inkluderar inte transporter av den typ som Esbo logistiks icke-brådskande transporter. I HSN-området bestämde sig dock HNS-Logistik och kommunerna att föra en diskussion om verksamhetsmodellerna för de icke-brådskande transporterna. Utgående från samtalen konstaterades att det finns överlappning i patienttransportena och att de kunde organiseras effektivare, om HNS-Logistik tar ansvar för koordineringen. Social- och hälsovårdssektorn i Esbo föreslog för stadens affärsverkssektor våren 2012 att en utredning och förhandlingar ska inledas om möjligheten att överföra ansvaret för de icke-brådskande patienttransporterna till HNS-Logistik. För beredningen av avtalet grundades en styrgrupp som omfattade deltagarna från social- och hälsovårdssektorn, affärsverkssektorn, HNS-Logistik och personalen. Då social- och hälsovårdssektorn ingår ett avtal om anskaffningen av ickebrådskande patienttransporter av HNS-Logistik kommer Esbo logistik inte längre att ordna den tjänsten. Ansvaret överförs i enlighet med arbetsavtalslagens 1 kapitlets 10 som överlåtelse av rörelse. Enligt planerna ska den personal som är fast anställd eller sköter ett vikariat inom Esbo logistiks transport- och lagertjänster att bli anställd vid HNS-Logistik med start Anställningsvillkoren förblir oförändrade. Överlåtelsen gäller 8 personer som arbetar vid Esbo logistik. Om förslaget som behandlats av social- och hälsovårdsnämnden hölls ett arbetsplatsmöte i enlighet med samarbetsavtalet Ett andra arbetsplatsmöte i enlighet med samarbetsavtalet hölls och då svarade representanter för HNS-Logistik på personalens frågor om anställningsvillkoren och andra ärenden som gäller anställningsförhållandet. Samarbetsförhandlingar hölls Affärsverkssektorns personalkommitté behandlade ärendet Esbo logistik och HNS-Logistik har fört förhandlingar om åtgärder som överföringen förutsätter I avtalet om överlåtelse förflyttas fem ambulanser och deras utrustning till HNS-Logistik. IKT-apparater och annan lös egendom förblir hos Esbo logistik. Förslag Affärsdirektör Mauri Suuperko Affärsverksdirektionen beslutar föreslå för stadsstyrelsen att fullmäktige beslutar överlåta affärsverket Esbo logistiks icke-brådskande patienttransporter till HNS-Logistik, som en överlåtelse av rörelse i enlighet med arbetsavtalsgagens 1 kapitlets 10.

26 Esbo stad Protokoll 61 Fullmäktige Sida 26 / 91 Beslut Affärsverksdirektionen Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Förslag Affärsdirektör Mauri Suuperko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 överlåter affärsverket Esbo logistiks icke-brådskande patienttransporter till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samkommun (HNS-Logistik), som en överlåtelse av rörelse i enlighet med arbetsavtalsgagens 1 kapitlets 10, med de villkor som stadgas i det bifogade kontraktet om överlåtelse av rörelse, 2 berättigar affärsdirektören att göra smärre tekniska ändringar och korrigeringar i det bifogade avtalet om överlåtelse av rörelse. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

27 Esbo stad Protokoll 62 Fullmäktige Sida 27 / / /2013 Stadsstyrelsen Ändringar i budgeten 2013 Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Pekka Heikkinen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 ökar till anslagen för år 2013 sparade anslag för fasta konstruktioner och anläggningar som fortsätter år 2013 med ,83 euro för 941 Trafikleder och ,94 euro för 948 Kommunaltekniska avtal och ,57 euro för 943 Idrottsanläggningar, 2 ökar investeringsanslagen i affärsverket Lokalcentralens budget år 2013 med euro från sparade anslag för lokaler år Beslut Bilaga Redogörelse Förslaget godkändes enhälligt. 7 Vuonna 2013 jatkuvat työkohteet 8 Vuonna 2013 jatkuvat rakennushankkeet Budgetändringar Ombudgetering av anslag för kommunalteknik och husbyggnadsobjekt som fortsätter år 2013 Fullmäktige godkände 2013 års budget och ekonomiplan samt bemyndigade samtidigt tekniska nämndens och lokalcentralens direktioner att fortsätta de i budgeten för år 2012 särskilt uppräknade, oavslutade husbyggnadsprojekten inom ramen för tidigare anvisade totalanslag, samt konstaterade att inverkan på budgeten 2013 av att projekt har fördröjts och anslag inte utnyttjats 2012 behandlas separat som budgetändringar. Tekniska nämnden föreslog vid ett sammanträde för stadsstyrelsen att sparade anslag för uppräknade byggprojekt som fortsätter över årsskiftet för sammanlagt ,34 euro överförs till anslagen för arbetsobjekt som fortsätter år Förslaget bifogas.

28 Esbo stad Protokoll 62 Fullmäktige Sida 28 / 91 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion föreslog för stadsstyrelsen att fullmäktige från 2012 års sparade anslag för affärsverket Lokalcentralens investeringsutgifter överför euro enligt bilaga till husprojekt som fortsätter år Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 antecknar månadsrapporten från februari för kännedom, 2 överför från anslagen för byggande av fasta konstruktioner och apparatur i Bågparken ur balansenheten för Hagalund euro till balansenheten Hagalunds aktier och andelar samt höjer aktiekapitaletet för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti med euro. 3 överför från egendomsslaget 91 immateriella tillgångar, allmän förvaltning euro till kostnadsställe Övriga teknik- och miljösektorn för utveckling av byggnadsnämndens elektroniska tjänster euro till kostnadsställe Stadsmätningen för utvidgning av stadsmätningsenhetens elektroniska tjänster. Dessutom föreslår stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 ökar anslagen för år 2013 med sparade anslag för fasta konstruktioner och anläggningar som fortsätter år 2013 med ,83 euro för 941 Trafikleder och ,94 euro för 948 Kommunaltekniska avtal och ,57 euro för 943 Idrottsanläggningar, 2 ökar investeringsanslagen i affärsverket Lokalcentralens budget år 2013 med euro från sparade anslag för lokaler år Behandling Beslut Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

29 Esbo stad Protokoll 62 Fullmäktige Sida 29 / 91

30 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 30 / / /2011 stadsplaneringsnämnden stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Hagalund och Ängskulla: ändring av detaljplanen Bågparken, område nr Beredning och upplysningar: Kaisa Rauhalammi, tfn Anu Lämsä, tfn Olli Koivula, tfn E-post enligt modellen Förslag Behandling Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr Grönroos lämnade understödd av Lahtinen följande förslag till hemställan: "Fullmäktige hemställer att metrostationernas omgivningar planeras för en smidig taxitrafik." Byman föreslog understödd av Huhta följande ändring: "Det krävs 1 bilplats per 100 m² bostadsvåningsyta, men minst 1 bilplats per bostad." Kemppi-Virtanen lämnade understödd av Byman m.fl följande förslag till hemställan: "Bilplatsnormen ändras till 1 bilplats per 100 m² våningsyta och Björkmankansvägen planläggs för två filer i vardera riktningen." Huhta förelsog understödd av Byman att ärendet återremitteras. Ordföranden konstaterade att eftersom det hade lämnats ett understött förslag om remiss ska de följande inläggen gälla remissen. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning. Eftersom röstningsanordningen var sönder föreslog ordförande röstning genom uppstigning. Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till remiss röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

31 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 31 / 91 För remiss röstade: Huhta och Byman. Blankt röstade: Kemppi-Virtanen och Seppä De övriga förkastade remissförslaget. Åkerlund var frånvarande. Fullmäktige förkastade remissförslaget med 70 röster mot 2, 2 blanka och 1 frånvarande. Efter avslutad diskussion gav ordföranden en redogörelse över de förslag som hade lämnats under diskussionen. Redogörelsen godkändes enhälligt. Ordföranden konstaterade att han inte tar upp Kemppi-Virtanens förslag till hemställan för behandling eftersom den strider mot fullmäktiges arbetsordning. Ordföranden konstaterade att han inte tar upp Bymans förslag till ändring för behandling, eftersom det skulle innebära ändring av ett förslag till detaljplan som redan varit offentligt framlagt. Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsens förslag hade godkänts. Ordföranden frågade om Grönroos förslag till hemställan kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts. Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes. Dessutom godkände fullmäktige följande hemställan: - Fullmäktige hemställer att metrostationernas omgivningar planeras för en smidig taxitrafik. Redogörelse - Tapahtumaluettelo ja kaavamääräykset - Plankarta och uppdaterad detaljplan - Jousenpuiston tausta ja päätökset tiivistelmä - Snedbilder - Illustration Idrottsparkens metrostation byggs i Bågparkens planområde. I metrostationens omgivning planläggs boende, parkeringshus och affärer. Dessutom planläggs en ombyggnad av Björkmankansvägen. Stadsdelsgränsen flyttas. Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta:

32 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 32 / 91 Förslag till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr 12133, bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatuoch specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, område nr Aktualisering Aktualiseringen har meddelats i stadens planläggningsöversikt under namnet Bågparken, område nr Aktualiseringen kungjordes i Länsiväylä och Hufvudstadsbladet Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning är daterat och ändrat Beskrivning av området Området gränsar mot Hagalunds idrottspark. Till planområdet hör också en del av Björkmankansvägen, bilplatskvarteren väster om gatan, en del av parken Tomteleken och ett kvartersområde söder om idrottsparken. Kvarterets gränsar i söder mot Havsvindsvägen. Planområdet är obebyggt. Esbo stad äger planområdet med undantag av bilplatskvartersområdena väster om Björkamankansvägen som ägs av aktiebolag. Enligt riksmålen för områdesanvändning ska omfattande bebyggelse planläggas intill goda kollektivtrafikförbindelser, särskilt spårtrafik. Gällande landskapsplan, generalplan och detaljplan I Nylands landskapsplan, som fastställdes den 8 november 2006, är planområdet ett område för tätortsfunktioner och centrumfunktioner. Vid Havsvindsvägen ingår en ungefärlig sträckning för regional spårtrafik. Detaljplanen följer landskapsplanen.

33 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 33 / 91 I generalplanen för södra Esbo hat planområdet beteckningen stadsmässigt bostadsområde A1. I området planläggs primärt flervåningshus. I husens markplan tillåts lokaler för affärer, arbete och tjänster. Längs östra sidan av planområdet går en grönförbindelse. Öster om planområdet vidtar ett område med värdefull stadsbild. I generalplanen finns beteckningen metro (placeringen är ungefärlig men förbindelsen i sig är bindande). Metrostationen ligger utanför planområdet, i ett område för centrumfunktioner och närservice (C). På området får anvisas boende som passar i centrum samt förvaltnings-, kontors-, service-, utbildnings- och butikslokaler. På området får inte placeras en storenhet i detaljhandeln. Generalplanen är översiktlig. C kan anses visa metrostationens plats. I generalplanens bestämmelser förbjuds inte butikskoncentrationer eller köpcenter. Detaljplanen följer generalplanen. I de gällande planerna är tomt 1 område för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS), tomt 2 område för undervisningsbyggnader (YO) och Björkmankansvägen gatuområde. I båda kvarteren är exploateringsgraden 0,4 och tillåtna våningsantalet 3. Vid Havsvindsvägen finns ett skyddsgrönområde (EV). Detaljplaneändringen anknyter till detaljplanen Metrotunnel i Bågparken och Mattby , område nr Planen omfattar de utrymmen som behövs för metron under jord såsom tunnlar, stationer och lokaler i anslutning till dem samt förbindelserna till marknivå. Utdrag ur landskapsplanen och generalplanen och en detaljerad redogörelse över planerna ingår i programmet för deltagande och bedömning. Beslut och riktlinjer som hör till planområdet Stadsplaneringnämnden föreslog följande: Bågparkens station placeras söder om Hagalunds idrottsspark på den för bergresursernas vidkommande lämpligaste platsen i norra delen av Bågparken. Servicen på stationen ska planläggas med invånare, arbetsplatser och idrottsparkens besökare i åtanke. Infartsparkeringen ska planeras i samband med idrottsparkens parkering. Vid placeringen beaktas den nuvarande bosättningen och arbetsplatserna och områden med tillväxtpotential. Stationen ska ha åtminstone två ingångar. Bågparkens station placeras söder om Hagalunds idrottsspark på den för bergresursernas vidkommande lämpligaste platsen i norra delen av Bågparken. Stationen ska ha två ingångar. Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion beslutade att området öster om Idrottsparkens metrostation reserveras för YIT Byggnads Ab och Esport att planera en affärsbyggnad och utreda förutsättningarna och ett område väster om metrostationen reserveras för H&P Infra Oy och Pallohonka Oy för att planera en hotell- och

34 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 34 / 91 kontorsbyggnad och utreda förutsättningarna. Reserveringarna gällde till Beslutet om planeringsreservering föregicks av ett beslut av stadsstyrelsens beslut att samla uppslag för utveckling av metrostationernas omgivningar. För utveckling av Bågparkens omgivning kom det in 13 uppslag. Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion beslutade att området öster om Idrottsparkens metrostation fortsättningsvis reserveras för YIT Byggnads Ab att planera en affärsbyggnad och utreda förutsättningarna fram till H&P Infra Oy och Pallohonka Oy fick tid att utreda byggandet av ett hotell nära metrostationen till den Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion beslutade att området öster om metrostationens biljettkontor fortsättningsvis reserveras för YIT Byggnads Ab för ett bostads- och affärskvarter. De övriga aktörerna lämnades bort från reserveringen. Reserveringen gäller till slutet av Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion förlängde YIT Byggnads Ab:s reservering från till slutet av Stadsplaneringsnämnden godkände promemorian för stadsplaneringsnämndens och närings- och konkurrenskraftssektionens aftonskola Riktlinjerna i promemorian besvarades i föredragningstexten Stadsplaneringsnämnden godkände utgångspunkterna och målen för planläggningen. Stadsplaneringscentralen svarade enligt en på nytt beredd plan i föredragningstexten Stadsstyrelsen beslutade att det ska grundas ett parkeringsbolag. För parkeringsanläggningen beviljades undantag Parkeringsanläggningen och därtill hörande byggande ska planeras i samarbete med stadsplaneringscentralen. Stadsplaneringsnämnden återremitterade förslaget till detaljplan för ny beredning. Ny framläggning enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken för framläggning enligt 32 i markanvändningsoch byggförordningen. Samtidigt uppmanade stadsplaneringsnämnden förvaltningarna att se till att Björkmankansvägen kan byggas med dubbla körfiler hela vägen om det visar sig nädvändigt för en smidig trafik och att förbättra terrasshussens former och annat som inverkar på stadsbilden.

35 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 35 / 91 De dubbla körfilerna beaktas i gatuplanen. Terrasshusens former har ändrats något. Förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken lades fram offentligt enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen Under framläggningstiden lämnades 8 skriftliga anmärkningar och 9 utlåtanden och ställningstaganden. Utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna och svaren på dem bifogas. I anmärkningarna fästes bland annat uppmärksamhet vid följande: byggrätten och planområdets exploateringsgrad är för hög; byggnaderna är för höga; vägporten för gång- och cykeltrafik under Björkmankansvägen vid Orionvägen är överdimensionerad; att flytta Bågskyttestråket och bygga det nära Esport Center är fel; bilplatsnormen är underdimensionerad; området kommer att ha en dålig inverkan på Hagalunds silhuett och kulturmiljövärden. I en anmärkning föreslogs att det ordnas en arkitekttävling om området. Det föreslogs också att de två översta våningarna kapas från terrasshusen. Länsimetro Oy och Västra Nylands räddningsverk krävde preciseringar i detaljplanen och bestämmelserna beträffande markreserveringarna för schaktbyggnaden och rampen under jord, gångvägen från vägporten under Havsvindsvägen till metrostationen, räddningsvägarna, bostadshusens separata trapphus och tillräcklig tillgång till släckningsvatten. Helsingforsregionens trafik föreslår fortsättningsvis 330 bilplatser för infartsparkering. Närings-, trafik- och miljöcentralen säger i sitt utlåtande att utifrån bildmontagena är verkningarna på landskapet i Hagalunds nationellt värdefulla kulturmiljö förhållandevis små. Efter framläggningen av förslaget ändrades kvartersgränserna i enlighet med Länsimetro Oy:s utlåtande. Det tillåtna antalet våningar i två av terrasshusen minskades. Nu är våningsantalet 10, 11 och 12 från öster mot väster. Det har ansetts viktigt för stadsbilden att det finns en högre byggnad som fungerar som landmärke vid torget. Bestämmelserna preciserades bland annat utifrån räddningsverkets utlåtande och en justering av dagvattenplanen. I kvarteren infördes förbud mot anslutningar. Den totala byggrätten minskades med 520 m 2 våningsyta. Förslaget till detaljplaneändring Med ändringen av detaljplanen möjliggörs byggandet av ett tätt och särpräglat område. Metrostationen ansluter till det omgivande stadsrummet med förmedling av ett torn av hög kvalitet. I projektplanen för metron ingår endast en entré till stationen. En viktig del av detaljplanen är nya trafikarrangemang på Björkmankansvägen. Helhetsstrukturen och stadsbilden Planområdets areal är ca 8,3 hektar varav 3,3 hektar är kvartersområde. Största delen är gatuområde, torg och parkeringsplats.

36 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 36 / 91 I planen finns tre kvarter som åtskiljs av ett torg och en gata. Vid Bågparksplatsen byggs en annorlunda, arkitektoniskt intressant entrébyggnad. Torget omges av flervåningshus med åtta våningar. På markplanet finns affärer. I kvarteret söder om torget finns dessutom v-m² låga affärslokaler. I norr finns en parkeringsanläggning med fem våningar. Dit kommer man via det fjärde avtaget på cirkulationsplatsen vid Björkmankansvägen. I anläggningen finns platser både för infartsparkering och för kvarterets behov, sammanlagt 760 bilplatser. Invid bilarnas körramp finns en körramp till cykelparkeringen under jord. De tre understa våningarna i parkeringsanläggningen ligger under markytan. Ovanpå de två våningarna som ligger ovan om markytan finns i detaljplanen en byggnadsyta för ett bostadshus och en gårdsplan på anläggningens tak. Söder om parkeringsanläggningen ligger tre terrasshus. I det sydligaste kvarteret ligger åtta flervåningshus, som bildar en intern väg med fint rum. Högsta tillåtna antalet våningar är 4, 5, 6 och 7. Bostadshusen skyddar innergårdarna mot bullret från Havsvindsvägen och Björkmankansvägen. I början av beredningen utfördes en utredning om de kommersiella förutsättningarna i området. Den ökade folkmängden och köpkraften i trakten av Bågparken torde utgöra tillräckligt underlag för en dagligvaruaffär som är under m², några specialvaruaffärer och andra kommersiella tjänster. Affärslokalerna betjänar invånarna i närområdet, invånare på arbetsresa genom området och besökare i idrottsparkens anläggningar. Bågparkens centrum kommer inte att påverka det kommersiella utbudet i stadscentrumen (Hagalund, Mattby). Anslutningen till kvartersområdet går via Bågparksgatan. Affärens serviceinnergård avskiljs från gatan med vägg eller skjutdörr. Vid gatan finns bilplatser för lämning till och hämtning från metron. Längs norra kanten av planområdet går gång- och cykelvägen Bågskyttestråket. Söderut, mitt i området går gång- och cykelvägen Bågparksgatan där körning till tomten är tillåten. Öster om planområdet går en friluftsväg i nord-sydlig riktning. Parker och allmänna områden Parken Tomteleken minskar när Orionvägen flyttas söderut. Enligt en planbestämmelse för torget och gatorna kring metrons entrébyggnad ska bland annat en smidig gångtrafik ägnas särskild uppmärksamhet vid planeringen av de allmänna rummen. Gångvägarna ska vara tillräckligt breda och av hög kvalitet. Möbler, beläggning, belysning m.m. ska vara lämpliga för allmänna rum och gatumiljön. Det har gjorts en närmiljö- och kvartersplan och en markanvändningsplan som siktar på ett enhetligt formspråk och en miljö av hög kvalitet. Naturmiljön, landskapet och grönområden I planområdet undersöktes 2009 och 2010 förekomsten av flygekorre och åkergroda. i planområdet har inte påträffats rödlistade eller andra viktiga

37 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 37 / 91 djurarter eller växtarter. Innan man började bygga metron och muddra diket växte det träd längs diket i östra delen av kvartersområdet. Mitt i kvarteret fanns ett impediment som senast användes som lagerområde. i söder finns fortfarande en park som vårdas. Där går en gång- och cykelväg längs Havsvindsvägen. Längs gatorna och i parken tomteleken finns det många lövträd och buskar. En utredning av mikroklimatet visade var vinden är störande utan åtgärder. I detaljplanen bestäms att vistelseområden ska skyddas från besvärande vind med växtlighet och vindskydd. Trafik och bullerskydd Trafiken leds till Bågparken via två anslutningar från Björkmankansvägen. Den nya gatan mitt i området, Bågparksgatan, styr trafiken via en T- anslutning till kvarteren i området, till lämnings- och hämtningsplatserna och till serviceutrymmena i affärsfastigheten på norra sidan av gatan. Man kommer också till planområdet från Tomtebackavägens cirkulationsplats. Från cirkulationsplatsen västerut kommer man till parkeringsanläggningen under jord som betjänar hela planområdet. Anläggningen är avsedd för invånarparkering, infartsparkering och kundparkering. Gång- och cykelvägarna går vid anslutningarna på de nuvarande kvartersområdena. En del kvartersområde blir gatuområde, det ena minskar med 20 m² och det andra med 70 m². I norra delen av planområdet ligger en cirkulationsplats i Björkmankansvägens och Orionsvägens korsning. En av gatorna i rondellen utgör den centrala anslutningen till Hagalunds idrottspark. Där byggs en vägport för en gång- och cykelväg. Sito Oy har på uppdrag av tekniska centralen gjort alternativa planer för trafikarrangemangen på Björkmankansvägen. Planerna har jämförts med smidighetssimuleringar. I planen har Björkmankansvägen enkla körfiler mellan Havsvindsvägen och Tomtebackavägen och därefter dubbla körfiler. För lämning och hämtning vid metrostationen finns 10 bilplatser som är belägna vd Bågparksgatan och Björkmankansvägen. För infartsparkerkeringen finns det 200 bilplatser i parkeringanläggningen. Där finns också bilplatser för invånare och kunder. På det allmänna området ska de finnas 500 cykelplatser, varav minst hälften med tak. För planläggningen utfördes ett konsultarbete om att främja cykelåkning, Espoon metroasemista pyöräilykaupunkeja (Strafica 2011). Utredningen gjordes för att cykelåkningens behov ska beaktas i stationens omgivning. Utredningen användes som utgångspunkt till exempel vid planläggningen av gång- och cykelvägarna. Gång- och cykeltrafiken löper idag längs Havsvindsvägen och Björkmankansvägens gång- och cykelvägar. Bågskyttestråket är en viktig gång- och cykelväg längs planområdets norra kant. Vid metrostationen

38 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 38 / 91 accentueras gång- och cykeltrafikens roll genom ett upphöjt korsningsområde. Gång- och cykelvägarna mellan metrostationen och de södra kvarteren fortsätter söderut vid den existerande vägporten under Havsvindsvägen och norrut mot Idrottsparken. Vägporten söder om Orionvägens cirkulationsplats ger en smidig och säker förbindelse till metrostationen även från norr. Öster om Björkmankansvägen och Havsvindsvägen finns en reservering för en vägport. Trafiken på Björkmankansvägen och Havsvindsvägen förorsakar buller i planområdet. Det har gjorts en bullerutredning. Den visar att bostadshusen kan skydda balkonger och innergårdar från buller som överskrider statsrådets riktvärden. Utifrån en bullersimulering införs krav på ljudisolering av bostadsbyggnaderna i bestämmelserna. Den genomsnittliga bullernivån i bostäderna får inte överskrida 35 db om dagen eller 30 db om natten. Motsvarande riktvärden för balkongerna är 55 och 45 db. Trafikprognosen för 2020 är fordon per dygn i snitt på Havsvindsvägen och fordon per dygn i snitt på Björkmankansvägen. Utifrån dessa siffror ska bostadshusen ligga minst 10,5 meter respektive 9 meter från gatan. Bostadshusen i planen ligger längre bort från gatan än så och buller utgör inget hinder för boende i kvarteret. Det ska finns minst 1 bilplats per 100 v-m² för bostäder och minst 1 bilplats per 50 v-m² för affärer. För bostäder, vars bilplatser används turvis och inte är namngivna ska det finnas minst 1 bilplats per 110 v-m². Namnskick De nya namnen anknyter till namnen i trakten av Bågparken. Den nya gatan heter Bågparksgatan. Samma namn bärs av en gång- och cykelväg som utgör en fortsättning på gatan genom bostadskvarteret. Vid östra kanten av planområdet ligger Bågparkstigen. En gång- och cykelväg heter Bågskyttestråket och torget vid metrostationen heter Bågparksplatsen. Cirkulationsplatsen i korsningen mellan Björkmankansvägen och Orionsvägen heter Skruven och cirkulationsplatsen i korsningen mellan Björkmankansvägen, Tomtekullavägen och Bågskyttestråket heter Spiralen. Den nya bron över Havsvindsvägen hette tidigare i planeringen Ängskullabron, som ändras till ett mera beskrivande och distinkt namn, Bågbron. Namnplaneringsenheten vid stadsplaneringscentralen rekommenderar att metrostationen heter Bågparken och inte Idrottsparken. Byggrätt Planområdets areal är ca 8,30 ha. Av det består ca 3 ha av kvartersområde för flervåningshus, 0,3 ha av kvartersområde för bostäder och affärer, 0,75 ha av kvartersområde för bilplatser och en gång- och cykelväg, 0,55 ha av torgområde och 0,3 ha av skyddsgrönområde.

39 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 39 / 91 Byggrätten i kvartersområde för flervåningshus (AK-1) är v-m² och kvartersområde för bostäder och affärer (AL-1) v-m². Byggrätten för affärslokaler är sammanlagt v-m². All byggrätt är ny. Exploateringsgraden i AL-1-kvarteret är 2,31 och i AK-1-kvarteret 1,48. Byggrätten är totalt v-m², vilket motsvarar exploateringsgraden 0,62. Byggrätten ger 960 nya invånare enligt 50 v-m² per invånare. Utredningar Markanvändningsplanering utfördes av Arkkitehtiryhmä A6 Oy under ledning av stadsplaneringscentralen. Arkitektbyrån har deltagit i beredningen ända sedan detaljplanen anhängiggjordes. Trafik- och landskapsplaner har utförts av Sito Oy. Beredningen av detaljplanen bygger på följande utredningar: Jousenpuiston asemakaava-alueen luontoarvot. Enviro, 2009 Jousenpuiston asemakaava-alueen luontoarvojen täydennysselvitys, Enviro 2010 Koivu-Mankkaan tien liikennejärjestelyt, Sito Oy, 2010, 2012 Maankäytön suunnitelmat, Arkkitehtiryhmä A6 Oy, 2012 Liikennesuunnitelmat, Sito Oy, 2012, 2013 Maisemasuunnitelma, Sito Oy, 2012, 2013 Urheilupuiston metroasema, Arkkitehtitoimisto HKP, 2011 Meluselvitys, Kaupunkisuunnittelukeskus Espoon metroasemista pyöräilykaupunkeja case Urheilupuisto pyöräilyselvitys, Strafica Mikrolmastoselvitys, Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen 2011 Vesihuollon yleissuunnitelma, Ramboll 2011 ja 2012 Hulevesiselvitys, Ramboll 2012 Kaupallinen selvitys, Realprojekti 2011 Myndighetssamråd Ett myndighetssamråd ordnades Där sades bland annat att affärslokalmängdens lämplighet för influensområdets servicesstruktur ska påvisas med en utredning. Vid planläggningen ska också det buller som orsakas av trafiken till massevenemang i Idrottsparken beaktas, till exempel ska fasaderna ljudisoleras tillräckligt. Avtalsförhandlingar Staden äger största delen av planområdet. Det finns inte behov av markanvändningsavtal. Genom planområdet går ett fjärrvärmerör och ett dike. Diket och fjärrvärmeröret flyttas till Bågparken intill planområdet. Vid upplåtelsen av tomterna avtalas att tomtägaren deltar i kostnaderna för flyttningen och av

40 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 40 / 91 planering och byggande i parken samt i kostnaderna för skärmtak för cykelparkering och för konst på allmänna platser. Godkännande Detaljplanen ska godkännas av fullmäktige. Avgifter YIT och staden har betalat hälften var av 60 procent av kostnaderna för detaljplaneändringen och 2/3 av kostnaderna för kungörelsen Beslutshistoria Stadsplaneringsnämnden Förslag Stadsplaneringschef Kari Moilanen: Stadsplaneringsnämnden 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för Bågparken, område godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Föredraganden ändrade planförslaget: bestämmelsen för beteckningen Gata som reserverats för gång ändrades till Gata som reserverats för gång och cykelåkning där servicekörning är tillåten. fogade punkt 3 till beslutsförslaget: under framläggningen uindersöks om servicekörningen med trafikmärken kan begränsas till vissa tider på dygnet. fogade ett nytt sista stycke under rubriken Framläggning enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen: Stadsstyrelsen beslutade att det ska grundas ett parkeringsbolag. För parkeringsanläggningen beviljades undantag Parkeringsanläggningen och därtill hörande byggande ska planeras i samarbete med stadsplaneringscentralen.

41 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 41 / 91 Ordförande Markkula föreslog understödd av Rastimo och Lahti att man före nästa behandling i nämnden: betydligt förbättrar det stadslandskap och den imago som de höga husen skapar, till exempel genom att lätta upp de arkitektoniska formerna, gör en energiplan över hela området som visar de ekonomiska och funktionella verkningarna av lösningarna i området och som visar hur staden är föregångare vid hanteringen av klimatförändringen, Planen och byggandet i området ska också fungera som lokomotiv för fortsatta energilösningar i idrottsparken, utreder hur parkeringsanläggningen vid metrostationen möjliggör en sådan hanterings- och opereringslösning med vilken det sporras att använda metron. Efter diskussionen frågade ordföranden om fördragandens ändrade och kompletterade förslag och ordförandens förslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Ändringarna är införda i protokollet. Beslut Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för Bågparken, område godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr Bestämmelsen för beteckningen Gata som reserverats för gång ändras till Gata som reserverats för gång och cykelåkning där servicekörning är tillåten. 3 under framläggningen uindersöks om servicekörningen med trafikmärken kan begränsas till vissa tider på dygnet. 4 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Dessutom beslutade nämnden att det före nästa behandling i nämnden ska betydligt förbättras det stadslandskap och den imago som de höga husen skapar, till exempel genom att lätta upp de arkitektoniska formerna, göras en energiplan över hela området som visar de ekonomiska och funktionella verkningarna av lösningarna i området och som visar hur staden är föregångare vid hanteringen av klimatförändringen, Planen och byggandet i området ska också fungera som lokomotiv för fortsatta energilösningar i idrottsparken, utredas hur parkeringsanläggningen vid metrostationen möjliggör en sådan hanterings- och opereringslösning med vilken det sporras att använda metron.

42 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 42 / 91 Stadsplaneringsnämnden Förslag Detaljplanechef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden 1 instämmer i de bifogade svaren. Anmärkningarna och utlåtandena har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken, område godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för uppgörandet av detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 733,33 euro, sammanlagt ,33 euro, efter att ändringsförslaget har godkänts. Behandling Beslut Ordförande Markkula föreslog understödd av vice ordförande Elo bordläggning till och ingen motsatte sig detta. Stadsplaneringsnämnden: Ärendet bordlades enhälligt till Stadsplaneringsnämnden Förslag Tf stadsplaneringschef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden 1 instämmer i de bifogade svaren. Anmärkningarna och utlåtandena har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken, område godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr

43 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 43 / 91 meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för uppgörandet av detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 733,33 euro, sammanlagt ,33 euro, efter att ändringsförslaget har godkänts. Behandling Ärendet behandlades efter ärende 12 ( 106). Kiijärvi var jävig och avlägsnade sig medan ärendet behandlades (28 4 mom. i förvaltningslagen). Under diskussionen föreslog ordförande Markkula understödd av vice ordförande Elo återremittering för ny beredning med följande anvisningar: Förslaget till detaljplan ändras: 1. På vägen i norra delen av planområdet som är reserverad för gång och cykelåkning tillåts inte servicekörning eller annan biltrafik. 2. Metrostationens och de höga husens serviceutrymmen och soputrymmen samlas så att servicekörningen minskar och trafiksäkerheten ökar. 3. i sn föreslagna form fyller byggnadskomplexet vid metrostationen fyller inte de kvalitetskrav som nämnden har ställt. byggrätten ska minskas från föreslagna v-m² till beredningsskedets v-m². För att genomföra detta undersöks alternativa lösningar. Anvisningarna är: a) En komposition bildas som består av tre byggnader på en gemensam sockel. I fasaderna accentueras vertikala motiv. Formerna i de höga husen ska vara mera mångfasetterade och de ska smalna uppåt. b) A-husets höjd är maximalt 18 våningar i stället för 26 och B- och C-husens höjd är maximalt 12 våningar i stället för föreslagna 17. c) våningarna kan minskas genom att B-husets byggnadsyta förstoras och genom att sockeln i kvarteret görs 1 eller 2 våningar högre med bostäder, kontor och affärer. 4. I bestämmelserna sägs att stadens energiplan som ska godkännas ska följas i byggandet. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hans förslag kunde godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Beslut Fullmäktige remitterar ärendet för ny beredning med följande anvisningar: Förslaget till detaljplan ändras: 1. På vägen i norra delen av planområdet som är reserverad för gång och cykelåkning tillåts inte servicekörning eller annan biltrafik. 2. Metrostationens och de höga husens serviceutrymmen och soputrymmen samlas så att servicekörningen minskar och trafiksäkerheten ökar. 3. i sin föreslagna form fyller byggnadskomplexet vid metrostationen fyller inte de kvalitetskrav som nämnden har ställt. byggrätten ska minskas från föreslagna v-m² till beredningsskedets v-m². För att genomföra detta undersöks alternativa lösningar. Anvisningarna är:

44 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 44 / 91 a) En komposition bildas som består av tre byggnader på en gemensam sockel. I fasaderna accentueras vertikala motiv. Formerna i de höga husen ska vara mera mångfasetterade och de ska smalna uppåt. b) A-tornets höjd är maximalt 18 våningar i stället för 26 och B- och C-tornens höjd är maximalt 12 våningar i stället för föreslagna 17. c) våningarna kan minskas genom att B-husets byggnadsyta förstoras och genom att sockeln i kvarteret görs 1 eller 2 våningar högre med bostäder, kontor och affärer. 4. I bestämmelserna sägs att stadens energiplan som ska godkännas ska följas i byggandet. Stadsplaneringsnämnden Förslag Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden 1 instämmer i de bifogade svaren. Anmärkningarna och utlåtandena har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken, område godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Föredraganden gjorde följande rättelser i redogörelsen: nummer 2 som fattas läggs till och kapitlet "Framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen" flyttas före texten "Stadsplaneringsnämnden remitterade " enligt följande: "Framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen Förslaget till ändring ställdes första gången ut enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen Under framläggningstiden lämnades 11 skriftliga anmärkningar och 8 utlåtanden och ställningstaganden. Innehållet i åsikterna och utlåtandena finns i redogörelsetexten Dessutom motsatte sig 16 invånare höga byggnader i en åsikt till medlemmarna i fullmäktige och stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden remitterade förslaget till detaljplan för ny beredning med anvisningar på vilka stadsplaneringscentralen svarar:"...

45 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 45 / 91 Ordförande Markkula föreslog understödd av Elo och Rauhanen följande nya punkter i beslutsförslaget: 4 uppmanar att det ses till att Björkmankansvägen kan byggas med dubbla körfiler hela vägen om det visar sig nödvändigt för en smidig trafik 5 uppmanar förbättring av de terrasserade byggnadernas former och annat som inverkar på stadsbilden. Lahtinen föreslog understödd av Pöntynen : "VP-området vid norra sidan av Havsvindsvägen ändras till EV-område." Lahtinen föreslog understödd av Pöntynen : "VP-området vid norra sidan av Havsvindsvägen ändras till EV-område." Kemppi-Virtanen föreslog understödd av Seppä att ärendet remitteras för ny beredning. Trafik- och parkeringslösningarna, formgivningen vid områdets västra kant och förbättringen av byggbarheten i planområdet bör utvecklas så att målen för detaljplanen och de ekonomiska målen kan nås. Efter att ha förklarat diskussionen avslutad konstaterade ordförande Markkula att eftersom förslaget till återremiss delvis väckte motstånd, måste en omröstning ske. Ordförandens förslag godkändes: de som understöder återremiss röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Vid namnupprop röstade Kemppi-Virtanen och Seppä för remittering (2 röster) och Pöntynen, Lahtinen, Rauhanen, Klar, Rastimo, Elo, Holma, Lindberg, Vilo och puheenjohtaja Markkula mot remittering (10 röster). Ordföranden konstaterade att stadsplaneringsnämnden med rösterna 10 mot 2 och 1 jävig och ersättaren borta har förkastat förslaget till återremiss och att behandlingen av ärendet fortsätter. Efter att ha förklarat diskussionen avslutad frågade ordföranden om fördragandens korrigeringar och ordförandens och Lahtinens förslagen kunde godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Ledamot Kemppi-Virtanen reserverade sig mot beslutet. Föredragandens ändringar har beaktas i protokollet och de godkända ändringarna införs i detaljplanens karta. Beslut Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Anmärkningarna och utlåtandena har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken, område

46 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 46 / 91 2 godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr VP-området vid norra sidan av Havsvindsvägen ändras till EV-område. 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. 4 uppmanar att det ses till att Björkmankansvägen kan byggas med dubbla körfiler hela vägen om det visar sig nödvändigt för en smidig trafik 5 uppmanar till förbättring av de terrasserade byggnadernas former och annat som inverkar på stadsbilden. Kemppi-Virtanen reserverade sig mot beslutet. Stadsplaneringsnämnden Förslag Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden 1 instämmer i de bifogade svaren. Anmärkningarna och utlåtandena har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken, område godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för uppgörandet av detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 733,33 euro, sammanlagt ,33 euro, efter att ändringsförslaget har godkänts. Behandling Ollila meddelade att han är medlem i Länsimetro Oys styrelse och att han är jävig eftersom detaljplanen gäller en metrostation och avlägsnade sig medan behandlingen av ärende 4 (26 ) pågick. I hans ställe inträdde ersättaren Ihamuotila.

47 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 47 / 91 Först föreslog föredraganden en ändring i plankartan. Beteckningen ma-iii i kvarter nr förlängs till gränsen i nordost. Föredraganden rättade brister i beslutshistorian. Ahlman föreslog understödd av Rainer Lahti och Salo en beteckning vid byggränsens kortsidor i kvarter , en pil som visar på den byggytas gräns som byggnaden ska sträcka sig till. Palomäki föreslog mera bilplatser för infartsparkering. Det är bättre att bygga tillräckligt många från början när folkmängden hela tiden ökar. Ihamuotila föreslog understödd av Palomäki och Kemppi-Virtanen att det ska byggas minst 1 bilplats per 100 v-m² för bostäder, men minst 1 bilplats per bostad. Bilplatserna kan också planläggas i närheten genom avtal mellan fastigheterna. Förslaget rönte motstånd. Markkula föreslog understödd av Rainer Lahti att punkt 4 i beslutsförslaget ska lyda: "Materialet kompletteras innan ärendet behandlas i stadsstyrelsen och fullmäktige med en ett presentation som åskådliggör detaljplanen och där de olika skedena i beredningen av detaljplanen behandlas. Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande Markkula att Palomäkis förslag hade förfallit i brist på understöd och frågade om föredragandens rättade och kompletterade förslag kunde godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Ordföranden frågade om Ahlmans förslag kunde godkännas. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Därefter konstaterade ordföranden att mötet måste rösta om Ihamuotilas förslag, eftersom det hade rönt motstånd. Ordförandens förslag godkändes att de som röstar för föredragandens förslag röstar ja och de som röstar för Ihamuotilas förslag röstar nej. Vid namnupprop röstade Pöntynen, Jukka Lahti, Klar, Nevanlinna, Rainer Lahti, Salo, Ahlman, Lintunen och ordförande Markkula (9) ja och Karhu, Palomälki, Ihamuotila och Kemppi-Virtanen (4) nej. Ordföranden konstaterade att föredragandens förslag hade godkänts med rösterna 9-4. Slutligen frågade ordföranden om hans tilläggsförslag kunde godkännas. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det godkändes enhälligt. Ändringarna beaktas i protokollet och plankartan. Kemppi-Virtanen reserverade sig mot beslutet och fann att det krävs för få bilplatser i planbestämmelserna. Beslut Stadsplaneringsnämnden

48 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 48 / 91 1 instämmer i de bifogade svaren. Anmärkningarna och utlåtandena har getts om förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken, område godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr Beteckningen ma-iii i kvarter nr förlängs till gränsen i nordost och en beteckning införs vid byggränsens kortsidor i kvarter , en pil som visar på den byggytas gräns som byggnaden ska sträcka sig till. 3 meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för uppgörandet av detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 733,33 euro, sammanlagt ,33 euro, efter att ändringsförslaget har godkänts. 4 "Materialet kompletteras innan ärendet behandlas i stadsstyrelsen och fullmäktige med en ett presentation som åskådliggör detaljplanen och där de olika skedena i beredningen av detaljplanen behandlas. Det antecknades i protokollet att Kemppi-Virtanen reserverade sig mot beslutet och fann att det krävs för få bilplatser i planbestämmelserna. Stadsstyrelsen Förslag Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen förslår att fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Bågparken som omfattar kvarter nr (bildas kvarter nr ), bilplatskvarteren i kvarter nr och nr samt park-, gatu- och specialområden i stadsdel 12 Hagalund och 15 Ängskulla, ritning nr 6348, daterad och ändrad , område nr Behandling Kiijärvi avlägsnade sig medan ärendet behandlades. (28 mom. 4 i förvaltningslagen) Särkijärvi föreslog att ärendet remitteras. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Särkijärvis förslag förföll i brist på understöd. Beslut Stadsstyrelsen:

49 Esbo stad Protokoll 63 Fullmäktige Sida 49 / 91 Föredragandens förslag godkändes. Särkijärvi reserverade sig. Särkijärvis avvikande åsikt bifogas till protokollet. För kännedom - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utdrag med bilagor

50 Esbo stad Protokoll 64 Fullmäktige Sida 50 / / /2011 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Ändring av detaljplanen Hagalunds centrum, område nr Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn e-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Hagalunds centrum 1a, som avgränsas i den bifogade illustrationen som är daterad och justerad Ändringen omfattar delar av kvarteren nr och samt gatu- och parkområden (det bildas de nya kvarteren och 12205) samt Hagalunds centrum II, kvarter nr samt gatu- och parkområden (det bildas det delvis nya kvarteret nr 12206). Ritning nr 6309, daterad och ändrad , område nr Behandling Byman föreslog att ärendet remitteras för ny beredning på följande grunder: "Fullmäktige remitterar ärendet för ny beredning så att - - hela detaljplanen behandlas i fullmäktige på en gång - - ett markanvändningsavtal med innehåll är färdigt - - fullmäktige meddelas för kännedom åsikterna, anmärkningarna, utlåtandena och svaren samt innehållet i Tapiolan kiltas adress - - högsta tillåtna antal våningar är 8. Laukkanen lämnade understödd av Kalliola följande förslag till hemställan: "Fullmäktige hemställer att lämning och hämtning vid Hagalunds kyrka moderniseras med fokus på tillgänglighet när Hagalund utvecklas." Efter avslutad diskussion gav ordföranden en redogörelse över de förslag som hade lämnats under diskussionen. Redogörelsen godkändes enhälligt. Ordföranden konstaterade att Bymans remissförslag förfaller i brist på understöd.

51 Esbo stad Protokoll 64 Fullmäktige Sida 51 / 91 Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt. Ordföranden frågade om Laukkanens hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts. Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Dessutom godkände fullmäktige följande hemställan: - Fullmäktige hemställer att lämning och hämtning vid Hagalunds kyrka moderniseras med fokus på tillgänglighet när Hagalund utvecklas. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 9 Hagalunds centrum 1a- och 1b-skeden, illustration Uppdaterad detaljplan, justerad Detaljplaneändring, justerad Kaavamääräykset, tarkistettu, rajausta muutettu Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös Hagalunds centrum uppdaterad detaljplan - Hagalunds centrum detaljplan - Tapiolan keskus asemakaavamääräykset Den nya detaljplanen för kärnan av Hagalunds centrum skapar förutsättningar för byggandet av metrostationen och det kommersiella centret i anslutning till centrumparkeringen, där bl.a. Stockmanns nya varuhus kommer. Ovanför affärslokalerna byggs bostäder med planterade gårdar. Med hjälp av detaljplanen säkras förnyandet av Tapioplatsen och återställandet av Hagalunds traditionella rondell som en del av nationallandskapet. Staden avtalar om genomförandet med LokalTapiola som är en central fastighetsägare på området. Godkännande av detaljplanen stegvis Stadsplaneringsnämnden godkände för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanerna Hagalunds centrum, Hagalunds centrum, ändring och Hagalunds centrum II, som omfattar en del av kvarteren 12002, 12004, 12005, kvarter samt gatu- och parkområden i stadsdel 12 Hagalund, (det bildas de nya kvarteren nr 12204, och 12206). Ritning nr 6309, daterad , ändrad , område nr Beslutsförslaget gäller en avgränsad del av nämndens ändringsförslag. Det avgränsade planområdet omfattar en central del av Havsvindsvägen vid metrostationen och i dess omgivning (Hagalunds centrum 1a). Den del

52 Esbo stad Protokoll 64 Fullmäktige Sida 52 / 91 som inte ingår i beslutsförslaget visas på bifogade illustration med beteckningen Tapiolan keskus 1b. Efter stadsplaneringsnämndens behandling har staden förhandlat med fastigheterna på planområdet om avtal om markanvändning och genomförande. Under förhandlingarna har det blivit klart att fastighetsägarnas beredskap att träffa avtal och påbörja sina projekt varierar. Områdets mest betydande fastighetsägare LokalTapiola-gruppen är villig att fortsätta byggandet enligt tidtabellen för byggandet av metron. LokalTapiola-gruppen har redan med stöd av ett undantagsbeslut påbörjat arbetet med att bygga om det före detta Sokos-huset till gallerian Ainoa. LokalTapiola-gruppen första projekt på detta planområde är att bygga Stockmanns nya varuhus. LokalTapiola-gruppen är den största ägaren i Tapiolan Keskuspysäköinti Oy, som låter bygga en parkeringsanläggning för bilar och lokaler för service i Hagalunds centrum. Tapioplatsens parkeringsanläggning, det första skedet av centrumparkeringen, blev färdig Metron och parkeringsanläggningen samt servicelokalerna byggs utgående från den gällande detaljplanen för underjordiska områden. Utöver byggandet av Västmetron har staden satsat kraftigt på att förnya Hagalunds centrum. Staden bygger centrumparkeringens körtunnlar och är en betydande delägare i bolaget för centrumparkeringen. Dessutom håller staden på med förnyelser i centrumets kommunalteknik och offentliga rum, bl.a. på Flamängen och Tapioplatsen. För att förnyelsen av Hagalunds centrum ska fortskrida i takt med metrobyggandet har man konstaterat att det är nödvändigt att dela förslaget till detaljplaneändring i två delar. Den första delen omfattar Tapioplatsens och Tapiolarondellens trafik- och parkområden samt fastigheterna norr om Havsvindsvägen som ägs av LokalTapiola och invid dem ett kvartersområde som staden äger vid Havsvindsvägen. På så sätt skapas förutsättningar för att då metrotrafiken kommer igång är metrostationen redan till sina centrala delar ansluten till det förnyade stadscentrumet, där det på Havsvindsvägen finns en modern station för anslutningsbussar och i anknytning till den Stockmanns nya varuhus. Den här helheten stöds av centrumparkeringen som också inrymmer metrons infartsparkeringsplatser, samt varuhusens underjordiska servicelokaler. Med den föreslagna avgränsningen av detaljplaneändringen kan de fastigheter som blir till den följande delen garanteras hyfsade verksamhetsmöjligheter. Målet är dock att förelägga den resterande planen för godkännande så snart som möjligt. Ändringar som föreslås i planen I detaljplanen föreslås vissa namnändringar som förtydligar områdets adresser.

53 Esbo stad Protokoll 64 Fullmäktige Sida 53 / 91 I planbestämmelserna har som tekniska justering gjorts följande ändringar: höjdläge har ändrats till och ordalydelsen i 8 har justerats enligt följande: Västanvindsgränden som är på ungefärlig nivå får delvis täckas. Avtal med LokalTapiola-gruppen För helhetstidtabellen är det nödvändigt att godkänna detaljplanen stegvis. Det har ännu inte varit möjligt att slutföra förhandlingarna om ett markanvändningsavtal i detta nya läge då detaljplanen godkänns stegvis. Därför har ett avtal förhandlats mellan staden och LokalTapiola-gruppen. I det förbinder sig LokalTapiola-gruppen till att den inte till någon del påbörjar byggandet utgående från den nya detaljplanen och att den inte ansöker om bygglov eller undantagslov som baserar sig på den nya detaljplanen, innan staden och LokalTapiola-gruppen sinsemellan har gjort en komplettering till markanvändningsavtalet, i vilken man avtalar om t.ex. markanvändningsersättningarnas storlek och andra villkor för genomförandet. I avtalet definieras också ett avtalsvite samt säkerheter för det, med vilka stadens position är tryggad. Målsättningen är att kompletteringen av markanvändningsavtalet godkänns före sommaren. Nedan följer ett sammandrag av redogörelsen som ingår i stadsplaneringsnämndens beslut Beslutet i sin helhet bifogas som tilläggsmaterial. Detaljplaneändringen omfattar skede I av gallerian, ändring parkeringsoch källarlokaler till affärslokaler, en station för omstigning samt skede I av affärscentrumet. Byggrätten ökar från v-m² till v-m², d.v.s. med v-m² (som inkluderar boende v-m²). Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta:

54 Esbo stad Protokoll 64 Fullmäktige Sida 54 / 91 Hagalunds centrum, Hagalunds centrum, ändring och Hagalunds centrum II, som omfattar en del av kvarteren 12002, 12004, 12005, kvarter samt gatu- och parkområden i stadsdel 12 Hagalund, (det bildas de nya kvarteren nr 12204, och 12206). Ritning nr 6309, område nr Aktualisering Esbo fullmäktige beslutade om en lösning för kollektivtrafiken i södra Esbo Fullmäktige beslutade att välja en metro mellan Gräsviken och Mattby som helt går i tunnel. Esbo stadsstyrelse beslutade om principerna för placeringen av stationerna och uppmanade att fortsätta med planeringen av Hagalunds station. Aktualiseringen kungjordes i stadens planläggningsöversikt (Aktualiseringen kungjordes dessutom i stadens annonstidningar ). Program för deltagande och bedömning För ändringen av detaljplanen uppgjordes ett särskilt program för deltagande och bedömning (inkl. I-, II- och III-skedenas områden), som är daterat (teknisk justering , och ) och kungjord när planen anhängiggjordes. Beskrivning av området Planområdet ligger i centrum av Hagalund.

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86

Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86 Sammanträde Tid 27.1.2014 måndag kl. 17.30 22.00 Paus kl. 19.30 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, Ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 200

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 200 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 200 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17.30 - tisdag kl. 00.45 Paus kl. 19.30-20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Fullmäktige 08.09.2014 Sida 1 / 100

Fullmäktige 08.09.2014 Sida 1 / 100 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 08.09.2014 Sida 1 / 100 Sammanträde Tid 08.09.2014 måndag kl. 17.30 23.40 Paus 19.35-20.05 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 23:05 Paus kl. 19.30 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 23.00 Paus 19.35 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 121

Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 121 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 121 Sammanträde Tid 28.01.2013 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 20.04 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Leena Luhtanen (SDP),

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Sammanträde Tid 14.4.2014 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 17.35 18.45, 19.35 20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 4992/01.01.01/2014 Stadsstyrelsen 79 2.3.2015 Stadsstyrelsen 95 16.3.2015 43 Ordinarie tillsättande av tjänsten som teknisk direktör (vakansnummer 521000) i teknik- och

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5442/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 8 7.1.2013 8 Val av social- och hälsovårdsnämnden och dess sektioner Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 816 22398 E-post

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 60

Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 60 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 60 Sammanträde Tid 20.08.2012 måndag kl. 17:40-23:10 Paus kl. 19.27-19.54 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 HELSINGFORSVÄGEN 10 Ak 220 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 3, kvarter 400, tomt 5 samt gatu- och parkområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 64

Fullmäktige Sida 1 / 64 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 64 Sammanträde Tid 08.12.2014 måndag kl. 17.30 22.35 Paus kl. 19.45 20.15 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande

Läs mer

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING BILAGA _ BORGÅ Ölstens norra STADSDELEN 31 Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren 3218 3221 samt gatu-, rekreations- och specialområden Ändringen av detaljplanen gäller

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Detaljplan nr 1087 KORSNÄSTÅGETS CENTRUM Detaljplane- och tomtindelningsändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 25.1.2019 Planeringsobjekt Detaljplanen berör 29 stad8sdelens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120

Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120 Sammanträde Tid 10.6.2013 måndag kl. 17.30 1.45 Paus kl. 19.40 20.05 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini Kari Pajunen,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Esbo stad Protokoll 33. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 33. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 5508/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 62 11.2.2013 33 Val av nämndeman i Esbo tingsrätt Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 8162 2398 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 7.6.2016 EN DEL AV KVARTER 92 samt gatu- och rekreationsområden Ak 218 ÄNDRING AV DETALJPLANEN 7:e stadsdelen, en del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden

Läs mer

Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 49

Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 08.12.2014 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 08.12.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Anmälan om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Stadsstyrelsen TID 11.09.2017 kl. 17:08-17:16 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikt Planläggningsöversikt 2018 2019 20.9.2018 Innehåll PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2018 2019... 2 LANDSKAPSPLANLÄGGNING... 2 AKTUELLA LANDSKAPSPLANER... 2 NYLANDSPLANEN 2050... 2 PLANEN FÖR ÖSTERSUNDOMOMRÅDET...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 148. Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 148. Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1 570/10.02.03/2015 Stadsstyrelsen 294 28.9.2015 148 Godkännande av en ändring av detaljplanen Gloms i stadsdel 64 Karvasbacka, område nr 630 102 Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/2016 1 (12) Information om sammanträdet Tid Torsdag 26.5.2016 kl. 10.00 17.00 Fredag 27.5.2016 kl. 8.00 12.35 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 115

Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 115 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 115 Sammanträde Tid 10.12.2012 måndag kl. 17:30 22:15 Paus kl. 19.42 20.09 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Nylands förbund, Estersporten 2 b, 4. våningen, Helsingfors. Rubrik Sida

Nylands förbund, Estersporten 2 b, 4. våningen, Helsingfors. Rubrik Sida PROTOKOLL 2/2017 1 Kommittén för språklig service TID 08.12.2017, klo 09:05-11:20 PLATS Nylands förbund, Estersporten 2 b, 4. våningen, 00240 Helsingfors ÅRENDEN SOM BEHANDLAS Rubrik Sida 7 Öppnande av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 13, RÄFSBY, DEL AV KVARTER 1303, DEL AV MICKOSVÄGENS GATUOMRÅDE, SKYDDSGRÖNOMRÅDEN SAMT GRÖNOMRÅDEN SOM

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.04.2015 Sida 1 / 1 1322/02.05.05/2015 Stadsstyrelsens koncernsektion 13 23.3.2015 Stadsstyrelsen 123 30.3.2015 56 Höjning av anslaget för aktier och andelar i balansenheten Hagalund år 2015

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Samkommunstämman P R O T O K O L L

Samkommunstämman P R O T O K O L L Samkommunstämman 02 2016 P R O T O K O L L 15.09.2016 Samkommunstämman 15.09.2016 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2016 Tid: 15.09.2016 kl. 16:00 Plats: Inveon, Lundagatan ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 ÖPPNANDE

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Skattesatserna för 2018

Skattesatserna för 2018 Stadsfullmäktige 149 15.11.2017 Skattesatserna för 2018 Stadsstyrelsen 6.11.2017 328 Enligt 111 i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fastställa stadens inkomstskattesats,

Läs mer

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Sammanträde Tid 20.05.2013 måndag kl. 17:30-23:00 Paus: 19.55-20.20 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN

LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN 7.12.2017 31.5.2018 Godkänt 7.12.2017 Innehåll 1. Organisering av beredningen av landskapsreformen och

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13 Planbeskrivning Plankod: 599401201609 Innehållsförteckning: 2 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE...

Läs mer

Fullmäktige 15.10.2012 Sida 1 / 60

Fullmäktige 15.10.2012 Sida 1 / 60 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 15.10.2012 Sida 1 / 60 Sammanträde Tid 15.10.2012 måndag kl. 17:30 23:05 Paus kl. 20.16 20.44 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, ordförande

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Plan nr 1086 LÅNGSKOGENS STORINDUSTRIOMRÅDE Detaljplan och detaljplaneändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 29.8.2017 Föremål för planeringen Detaljplanen och detaljplaneändringen

Läs mer

BRANDKÅRSVÄGEN 9. Ak 216 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11

BRANDKÅRSVÄGEN 9. Ak 216 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11 Ak 216 BRANDKÅRSVÄGEN 9 Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 26.9.2005, uppdaterat 27.4.2017 Beredare/mer information: Grankulla stad Markanvändningsenheten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat

KALLELSESIDA. Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 8.11.2018 15/344 Sammanträdestid Måndagen den 12 november 2018 kl. 15.45 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 240. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 241. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Uutinen Lotte-Marie. Aitokari Mia-Leena. Grundström Maria Hinttaniemi Jonna LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsfullmäktige TID 14.06.2017 kl. 18:00-19:52 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Andersson Otto ordförande Lepola Janne I vice ordförande Tähtinen Keijo II

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 6. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 6. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 67/01.01.03/2011 Stadsstyrelsen 208 30.5.2011 Fullmäktige 84 13.6.2011 Stadsstyrelsen 371 16.12.2013 6 Tekniska direktörens dom för mutförseelse Beredning och upplysningar:

Läs mer