STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER"

Transkript

1 LEGAL# v1 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER Den 25 mars 2010 ingick avtal om förvärv av aktier i finska IVK-Tuote Oy, som producerar och marknadsför ventilationsprodukter för inomhusklimat. Köpeskillingen för aktierna i IVK-Tuote Oy var EUR och Lindab erlade köpeskillingen genom överlåtelse av egna aktier till säljarna av IVK-Tuote Oy. Priset per aktie motsvarade den per överlåtelsedagen sist noterade betalkursen för en aktie i Lindab International AB på NASDAQ OMX Stockholm. föreslår att årsstämman godkänner överlåtelsen av egna aktier till säljarna av IVK-Tuote Oy på de villkor som framgår av s beslut om överlåtelse av egna aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande Bilaga 1. Följande handlingar har upprättas i samband med överlåtelsen, och biläggs detta förslag till beslut. 1. s redogörelse för väsentliga händelser enligt 19 kap 35 aktiebolagslagen jämfört med 13 kap 6 samma lag, Bilaga s redogörelse enligt 19 kap. 35 aktiebolagslagen jämfört med 13 kap. 7 samma lag, Bilaga 3 3. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 19 kap 35 aktiebolagslagen jämfört med 13 kap. 6 samma lag, Bilaga Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 35 aktiebolagslagen jämfört med 13 kap. 7 samma lag, Bilaga 5. Syftet med överlåtelsen av egna aktier är att det innebär en kostnadseffektiv finansiering av :s förvärv av aktierna i IVK-Tuote Oy. För det fall att överlåtelsen av egna aktier inte godkänns av årsstämman, skall de egna aktierna återbördas till Lindab International AB av säljarna samt har förbundit sig att erlägga köpeskillingen för förvärv av aktierna i IVK-Tuote Oy kontant till respektive säljare. Efter överlåtelsen innehar Lindab International egna aktier. Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Båstad i april 2010

2 LEGAL# v7 Bilaga 1 STYRELSENS BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE ( Bolaget ) innehar egna aktier. beslutar härmed, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om överlåtelse av egna aktier enligt följande: 1. Aktier motsvarande ett värde av euro skall överlåtas aktier får överlåtas. 3. För varje aktie skall erläggas ett belopp motsvarande den per dagen för anmälan om förvärv sist noterade betalkursen för en aktie i på NASDAQ OMX Stockholm ( Överlåtelsekursen ). 4. Rätt att förvärva aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Helmet SME Ventures II Ky, Helmet SME Ventures IIG Ky, Jani Saarvo, Toumas Veijalainen och Matti Hiekkavirta, i deras egenskap av säljare av aktier i IVK- Tuote Oy. Fördelningen av aktierna skall ske pro rata i förhållande till den andel av aktierna IVK-Tuote Oy respektive säljare överlåter till Bolaget. 5. Aktierna skall förvärvas senast den 25 mars 2010 genom anmälan på separat teckningslista. 6. Betalning skall erläggas senast den 26 mars 2010 genom tillskjutande av aktier i IVK-Tuote Oy såsom apportegendom. 7. Aktierna skall medföra samma rätt till utdelning som övriga aktier Bolaget. Grunden för Överlåtelsekursen är att den motsvarar aktiernas marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att på ett kostnadseffektivt sätt finansiera Bolagets förvärv av aktierna i IVK-Tuote Oy. För det fall att överlåtelsen av egna aktier inte godkänns av bolagsstämman i Bolaget, har bolaget förbundit sig att erlägga köpeskillingen för förvärv av aktierna i IVK-Tuote Oy kontant till respektive säljare. Båstad den 25 mars 2010

3 LEGAL# v4 Bilaga 2 STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 19 KAP 35 AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) JÄMFÖRT MED 13 KAP. 6 SAMMA LAG för har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, beslutat om förvärv av IVK-Tuote Oy och att köpeskillingen om euro skall erläggas genom egna aktier som skall åsättas ett värde per aktie motsvarande den per dagen för överlåtelsen av aktierna sist noterade betalkursen för aktie i Bolaget. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som framgår av bilagda. årsredovisning avseende räkenskapsåret 2009 undertecknad av styrelsen 4 mars 2010, Bilaga A. Båstad den 25 mars 2010

4 LEGAL# v6 Bilaga 3 STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 19 KAP. 35 AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) JÄMFÖRT MED 13 KAP. 7 SAMMA LAG för ( Bolaget ) anför såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 aktiebolagslagen följande. Bolaget har för avsikt att förvärva aktier i IVK-Tuote Oy, av Helmet SME Ventures II Ky, Helmet SME Ventures IIG Ky, Jani Saarvo, Toumas Veijalainen och Matti Hiekkavirta. för Bolaget har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, beslutat att köpeskillingen för förvärvet av IVK-Tuote Oy, uppgående till euro, skall erläggas genom överlåtelse av egna aktier som skall åsättas ett pris per aktie motsvarande den per överlåtelsedagen sist noterade betalkursen för aktie i Lindab International AB på NASDAQ OMX Stockholm. Apportegendomen utgörs av aktier i IVK-Tuote Oy. Apportegendomen beräknas att upptagas i balansräkningen till ett värde av euro. Årsredovisningarna avseende de två senaste räkenskapsåren för IVK-Tuote Oy finns tillgängliga hos Bolaget. Båstad den 25 mars 2010

5

6

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 17A Förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. INTELLECTA Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ( bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 28 augusti 2012, kl. 16.00 i Hotell Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ) Aktieägarna i Granular AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014 klockan 15.00 på Restaurang Frankes Matbar, Malmskillnadsgatan

Läs mer

Bilaga 2 Styrelsens för Boliden AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 12) Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE Styrelsen för Mr Green & Co AB (publ), org. nr. 556883-1449, ( Bolaget ) föreslår härmed extra bolagsstärnman den 12 juni 2013 att besluta

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 16

Läs mer