Fullmäktige Sida 1 / 93

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93"

Transkript

1 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 1 / 93 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, ordförande (Gröna) Anitra Ahtola Olli Männikkö (Saml) Kaisa Alaviiri (Saml) Abdirahman Ali (SDP) Kurt Byman (Sannf och Obundna) Simon Elo Toni Seppänen (Sannf och Obundna), anlände kl Tiina Elo (Gröna) Mikael Eriksson (SFP) Christina Gestrin (SFP) Fred Granberg (SFP) Simo Grönroos (Sannf och Obundna) Maria Guzenina (SDP), anlände kl Henri Haaksiala (Saml), avlägsnade sig kl Carl Haglund Marita Backman (SFP) Heli Halava Päivi Salli (Gröna) Martti Hellström (SDP) Sirpa Hertell (Gröna), anlände kl Mikko Hintsala (C) Inka Hopsu (Gröna) Johanna Horsma (Saml) Seppo Huhta (Sannf och Obundna) Saara Hyrkkö (Gröna) Jaana Jalonen (Saml) Ulf Johansson (Vårt Esbo) Maria Jungner Antti Aarnio (SDP) Arja Juvonen (Sannf och Obundna), avlägsnade sig kl , när Maija Saimalahti anlände Kaarina Järvenpää (KD) Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Gröna), anlände kl Pia Kauma (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Laura Kiijärvi Kari Kuusisto (Saml) Hanna Kiljunen (Saml) Jukka Kilpi (Sannf och Obundna) Kalevi Kivistö Tiina Ahlfors (VF) Ari Konttas (Saml) Katja Lahti (Gröna) Teemu Lahtinen (Sannf och Obundna) Mia Laiho (Saml) Antero Laukkanen (KD) Sanna Lauslahti (Saml), avlägsnade sig kl Ville Lehtola (Saml)

2 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 2 / 93 Övriga närvarande Kai Lintunen (Saml) Kirsi Louhelainen (Gröna) Leena Luhtanen (SDP) Jasminiitta Lumme Harriet Klar-Nykvist (SDP), avlägsnade sig kl , när Jasminiitta Lumme anländer Markku Markkula (Saml) Kristiina Mustakallio (Saml), avlägsnade sig kl Jouni Mykkänen Raija Meriläinen (Saml) Mari Nevalainen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Marika Niemi (Saml) Kimmo Oila (Saml) Johanna Paattiniemi (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Henna Partanen (Gröna) Mikko Peltokorpi (Saml) Petri Pulkkanen (Sannf och Obundna) Susanna Rahkonen (Gröna) Yrjö Rossi (C) Veera Ruoho (Sannf och Obundna) Heikki Seppä (Saml) Veikko Simpanen (SDP) Markku Sistonen (SDP) Timo Soini Leo Hiltunen (Sannf och Obundna) Jouni J. Särkijärvi (Saml) Tarja Tallqvist Liisa Kivekäs (SDP) Markus Torkki (Saml) Kurt Torsell (SFP), avlägsnade sig kl Kari Uotila (VF) Paula Viljakainen (Saml) Henrik Vuornos (Saml) Johanna Värmälä (SDP) Kirsi Åkerlund (Saml) Saija Äikäs (Saml), avlägsnade sig under pausen, när Jussi Koskinen anlände Nora Nevalainen Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Reijo Tuori Satu Tyry-Salo Virpi Ala-aho Päivi Sutinen Jouni Majuri representant för ungdomsfullmäktige stadsdirektör omsorgsdirektör bildningsdirektör teknisk direktör affärsdirektör finansieringsdirektör kommunikationsdirektör revisor, :t 65-70, till pausen serviceutvecklingsdirektör stadssekreterare, sekreterare

3 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 3 / 93 Förhinder hade meddelats av följande ledamöter och ersättare Anitra Ahtola Simon Elo Carl Haglund Heli Halava Maria Jungner Laura Kiijärvi Kalevi Kivistö Jasminiitta Lumme Jouni Mykkänen Timo Soini Tarja Tallqvist Jan Holst Jukka Niemelä Janne Tähtikunnas Jussi Koskinen Jarmo Jääskeläinen Arto Turunen Asso Erävuoma Sami Suomalainen Tiina Thure-Toivanen Hannele Kerola Kari Pajunen Nina af Hällström Katariina Hellsten-Palomäki

4 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 4 / 93 Underskrifter Jyrki Kasvi ordförande Jouni Majuri sekreterare Justering Protokollet justerat och godkänt: Kurt Byman Johanna Paattiniemi Protokollet framlagt Enligt kungörelsen av den 10 juni 2015 var protokollet offentligt framlagt på adressen Stationsgränden 2, 4 våningen, Esbo centrum den

5 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 5 / 93 Ärenden Paragraf Bilagor Rubrik Sida 65 Konstaterande av sammanträdets laglighet och 6 beslutförhet 66 Val av protokolljusterare 7 67 Fyllnadsval: ledamot i social- och hälsovårdsnämndens 8 sektion för individärenden Godkännande av utvärderingsberättelsen för år , 12 Revisionsberättelsen för 2014, godkännande av bokslutet 12 och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Behandling av 2014 års bokslut Granskning av alternativ och val av organisering av 22 produktions- och beställarenheterna inom fastighetstjänster och stadsteknik 72 7 Godkännande av detaljplanen Tallriksbacken i stadsdel Kurtby, område nr Behandling av ett ärende gällande bevarande av eller 42 skydd enligt bygglagen av stadshuset på grund av ett yrkande att sammankalla fullmäktige 74 Fråga om anordnandet av cybersäkerhet och beredskap 46 inför hot 75 Fråga om inomhusluften i Mattby ishall Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Fråga om tryggande av tillräckligt med platser för 56 vinteruppläggning av Esbobornas båtar Motion om att bevara vinteruppläggningen av båtar i Finno Motion om en snabb lösning på vatten- och avloppsfrågan 71 vid Svartbäcksvägen och Arkniittyvägen 80 Motion om att utöka antalet avgiftsfria bilplatser och om att 79 trygga byggandet av förmånliga parkeringsplatser 81 Motion om att offentliggöra Esbo stads 83 upphandlingsuppgifter 82 Fyllnadsval: ersättare i miljönämnden Motioner inlämnade vid sammanträdet 88

6 Esbo stad Protokoll 65 Fullmäktige Sida 6 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordförande konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 65 Dessutom delades fullmäktiges tilläggsföredragningslistor nr 1 och 2 ut på bordet.

7 Esbo stad Protokoll 66 Fullmäktige Sida 7 / Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Kurt Byman och Johanna Paattiniemi.

8 Esbo stad Protokoll 67 Fullmäktige Sida 8 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer Jouko Pirttimäki (Sannf och Obundna) till ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i stället för Bjarne Häggman (Sannf och Obundna). Behandling Huhta föreslog understödd av Lahtinen att fullmäktige väljer Leo Hiltunen (Sannf och Obundna) till ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i stället för Bjarne Häggman (Sannf och Obundna). Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Huhtas förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Redogörelse Fullmäktige: Fullmäktige valde Leo Hiltunen (Sannf och Obundna) till ledamot i socialoch hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i stället för Bjarne Häggman (Sannf och Obundna). Bjarne Häggman (Sannf och Obundna), ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden, anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av avtalad arbetsrotation inom gruppen och eftersom han blivit ordinarie ledamot i miljönämnden. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. shistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Jouko Pirttimäki (Sannf och Obundna) till ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i stället för Bjarne Häggman (Sannf och Obundna).

9 Esbo stad Protokoll 67 Fullmäktige Sida 9 / 93 För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Sektionens sekreterare - Bjarne Häggman

10 Esbo stad Protokoll 68 Fullmäktige Sida 10 / / /2015 Revisionsnämnden Godkännande av utvärderingsberättelsen för år 2014 Beredning och upplysningar: Riitta Björklund, tfn Virpi Ala-aho, tfn Aleksi Paananen, tfn Anneli Tiainen, tfn Ira Kaukanen, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2014 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapporten 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Fullmäktige: Revisionsnämndens förslag godkändes enhälligt. Bilaga Redogörelse 1 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för Arviointikertomuksen oheismateriaalina raportti Seudullisen omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen HSL:ssä ja HSY:ssä, PKS -yhteisarviointi shistoria Revisionsnämnden

11 Esbo stad Protokoll 68 Fullmäktige Sida 11 / 93 Förslag Stadsrevisor Virpi Ala-aho Revisionsnämnden antecknar jäven för kännedom och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2014 och ger enheten för extern revision rätt att göra stilistiska och tekniska ändringar i den. Fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2014 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapporten 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Behandling Jäv på grund av andra förtroendeuppdrag anmäldes av Marita Backman och Maija Saimalahti. Marita Backman avlägsnade sig medan utvärderingen av affärsverkssektorn behandlades kl och Maija Saimalahti avlägsnade sig medan utvärderingen av social- och hälsovårdssektorn behandlades kl Revisionsnämnden behandlade och godkände utvärderingsberättelsen för 2014 för att överlämnas till fullmäktige med de tillägg och ändringar som gjorts under mötet. Till utvärderingsberättelsen bifogas som tilläggsmaterial en gemensam utvärdering av revisionsenheterna i huvudstadsregionen om hur målen för den regionala ägarstyrningen uppfylls i Helsingforsregionens trafik och Helsingforsregionens miljötjänster. Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

12 Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige Sida 12 / / /2015 Revisionsnämnden Revisionsberättelsen för 2014, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden , 2 godkänner bokslutet för år 2014, 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemannar ansvarsfrihet för redovisningsperioden förutsätter att stadsstyrelsen utan dröjsmål ger fullmäktige en utredning över bristerna och iakttagelserna som påtalats i revisionsberättelsen samt hur de korrigerats. Behandling Ordföranden föreslog enligt en överenskommelse i förhandlingskommittén att detta och följande ärende diskuteras tillsammans, men att besluten fattas särskilt. Fullmäktige godkände enhälligt ordförandens förslag till behandlingsordning. Byman föreslog följande ändring: "Till slutet av punkt 3 fogas:... förutom åt Olavi Louko och Olli Isotalo, som inte beviljas ansvarsfrihet på grund av markaffären i Storåkern mellan staden och Joel Gärkmans dödsbo, som genomfördes trots att beslutet att höja anslagen inte vunnit laga kraft." Efter att diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att Bymans förslag hade förfallit i brist på understöd och att, eftersom inga andra förslag gjorts, revisionsnämndens förslag hade godkänts.

13 Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige Sida 13 / 93 Bilaga Fullmäktige: Revisionsnämndens förslag godkändes. Byman reserverade sig mot beslutet Revisionsberättelse 2014 Motiveringar jämte bilagor till Bymans avvikande mening Redogörelse Enligt kommunallagen ska kommunens bokslut upprättas före utgången av mars månad. Revisorn ska före utgången av maj månad granska föregående räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut. Enligt kommunallagen ska bokslutet föreläggas fullmäktige före utgången av juni månad. I sammanhanget behandlas också revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beredningen av bokslutet åligger stadsstyrelsen och beredningen av revisionsberättelsen och ärendet om ansvarsfrihet åligger revisionsnämnden. Enligt 75 i kommunallagen ska revisorn för varje redovisningsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. I revisionsberättelsen ska också föreslås om bokslutet ska godkännas och om ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i respektive organ och den ledande tjänsteinnehavaren (den redovisningsskyldiga) inom organets uppgiftsområde. Enligt 75 3 mom. i kommunallagen ska revisionsnämnden inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. shistoria Revisionsnämnden Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden , 2 godkänner bokslutet för år 2014, 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för redovisningsperioden, Behandling Revisionsberättelsen delades ut på bordet vid sammanträdet.

14 Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige Sida 14 / 93 Föredraganden gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: 4 Fullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utan dröjsmål ger fullmäktige en utredning över bristerna och iakttagelserna som påtalats i revisionsberättelsen samt hur de korrigerats. Revisionsnämnden godkände enhälligt föredragandens förslag och tillägget som gjordes under mötet Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden , 2 godkänner bokslutet för år 2014, 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för redovisningsperioden , 4 förutsätter att stadsstyrelsen utan dröjsmål ger fullmäktige en utredning över bristerna och iakttagelserna som påtalats i revisionsberättelsen samt hur de korrigerats. För kännedom

15 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 15 / / /2015 Stadsstyrelsen Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Vesa Kananen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2014: - Lokalcentralen ökar avskrivningsdifferensen med ,68 euro. - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,04 euro. - Baskommunen ökar avskrivningsdifferensen med ,67 euro. - Överskottet i fonden för utveckling av näringar och sysselsättning ,41 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i investeringsfonden för bastjänster och markanskaffning ,86 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i fonden för utveckling av basservicen ,12 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. Ur fonden för utveckling av basservicen överfördes ,00 euro under räkenskapsperioden. - Underskottet i fonden för social kreditgivning ,82 euro dras av från fondens kapital. Summan ingår i stadens överskott. Vid bokslutet överförs euro till fonden. - Överskottet i skadefonden ,39 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Stadens överskott ,58 euro läggs till överskottet av eget kapital från tidigare räkenskapsperioder. Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

16 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 16 / 93 Bilaga 4 Vuoden 2014 tilinpäätös Redogörelse Enligt kommunallagen skall stadsstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars året efter räkenskapsperioden samt lämna det för granskning till revisorerna och därefter förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Bokslutet omfattar resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Till bokslutet hör dessutom koncernbokslutet. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsdirektören. 1. Omvärlden Antalet invånare i Esbo ökade med personer och uppgick i slutet av år 2014 till personer. Den relativa folkökningen var 1,9 procent, den största på ett årtionde. Födelseöverskottet är den faktor som mest bidrar till befolkningsökningen. Samtidigt som andelen invånare med främmande modersmål ökat har andelen nyfödda invånare med främmande modersmål ökat betydligt. Dessa företeelser har i samverkan bidragit till att andelen invånare med främmande modersmål har ökat väsentligt. I slutet av december 2014 fanns det i Esbo arbetslösa arbetssökande och arbetslöshetsgraden var 9,9 procent. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 13,9 procent. Sedan fjolåret hade antalet arbetslösa ökat med 20 procent och arbetslöshetsgraden med 1,5 procentenheter. I slutet av år 2014 fanns det i Esbo arbetslösa arbetssökande under 25 år. Mängden var nästan 30 procent större än fjolåret. I slutet av år 2014 fanns det långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i ett år) i Esbo, dvs. en knapp tredjedel av de arbetslösa. Den tredje betydande gruppen av arbetslösa är de högskoleutbildade, som utgjorde en tredjedel av alla arbetslösa i Esbo. 2. Årsbidrag och resultat Enligt bokslutet för år 2014 uppnådde staden nästan ett nollresultat: årsbidraget var 117,1 miljoner euro och de planenliga avskrivningarna var 117,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat är cirka 32 miljoner euro gynnsammare än den ursprungliga budgeten. Ekonomin som helhet utvecklades enligt planerna. Årsbidraget ligger emellertid redan cirka 60 miljoner euro under den hållbara finansieringsnivå som de redan pågående investeringsprojekten kräver. De poster som ska behandlas efter räkenskapsperiodens resultat är närmast bokslutsdispositioner, dvs. avskrivningsdifferenser och

17 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 17 / 93 fondavsättningar. Efter bokslutsdispositionerna uppgick räkenskapsperiodens överskott till 6,1 miljoner euro. Att årsbidraget förbättrades berodde i synnerhet på de finansiella intäkterna, som utföll mer än 26 miljoner euro över den ursprungliga budgeten. Största delen av finansieringsintäkterna var fondavkastningar och kan därmed inte användas direkt till att finansiera investeringar. Årsbidraget visar de internt tillförda medel som kan användas till investeringar, placeringar och låneamorteringar. På grund av den fortsatt höga investeringsnivån i Esbo borde årsbidraget vara större än avskrivningarna. År 2014 var årsbidraget 117,1 miljoner euro, vilket är 47,7 miljoner euro mindre än föregående år och mer än 60 miljoner euro under behovet. 3. Driftsekonomi Det egentliga verksamhetsbidraget (skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för verksamheten, som visar hur stor del av verksamhetsutgifterna som ska täckas med skattefinansiering) var minus 1 296,7 miljoner euro. Verksamhetsbidraget utföll 13,8 miljoner euro över den ursprungliga budgeten, men var 51,5 miljoner euro mindre än föregående år. Verksamhetsbidraget visar att intäkterna av verksamheten täcker en allt mindre del av verksamhetskostnaderna, endast 17,3 procent. Detta leder till ett allt större tryck på att öka skattesatsen för att finansiera de dagliga tjänsterna och stadens tilltagande investeringar. Stadens verksamhetsbidrag, dvs. täckningen före finansiella intäkter var 37 miljoner euro sämre jämfört med föregående års utfall. Täckningen har minskat eftersom utvecklingen av kostnaderna fortfarande var snabbare år 2014 än utvecklingen av intäkterna och skatteintäkterna. Verksamhetsintäkterna var 270,7 miljoner euro och minskade från fjolåret med 8 miljoner euro, 2,9 procent. Avgiftsintäkterna (104,5 miljoner euro) minskade med 5,2 procent. Försäljningsintäkterna (64,5 miljoner euro) ökade med 3 procent. Verksamhetsutgifterna var 1 627,8 miljoner euro. Kostnaderna ökade med 54 miljoner euro, 3,4 procent. Kostnadsökningen har redan i flera år minskat, men den är alltjämt för stor i förhållande till skattefinansieringen och ekonomins balans. De mest betydande kostnadsposterna var personalutgifterna 628 miljoner euro (ökning 2,4 procent) och köp av tjänster 713,1 miljoner euro (ökning 4 procent). Kostnader för material, förnödenheter och varor var 70,8 miljoner euro. Kostnaderna för bidrag var 150,4 miljoner euro, en ökning från fjolåret med 5,9 procent. Det största enskilda köpet av tjänster var den specialiserade sjukvården, 240 miljoner euro. Den största bidragsformen var utkomststödet, 53,5 miljoner euro.

18 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 18 / Skattefinansiering Skatteintäkterna underskred den ursprungliga budgeten med 4 miljoner euro. Skatteintäkterna var 1 332,8 miljoner euro, vilket är 25,6 miljoner euro (2 procent) mer än fjolåret. Den influtna kommunalskatten var miljoner euro, vilket är 7,9 miljoner euro (0,7 procent) mer än fjolåret. Den influtna samfundsskatten uppgick till 121 miljoner euro, vilket är 12 miljoner euro (11 procent) mer än fjolåret. Statsandelen var 1,7 miljoner euro mindre än den ursprungliga budgeten. Statsandelen uppgick till 29,8 miljoner euro. dvs. 10,7 miljoner euro mindre än föregående år. Skattefinansieringen (skatteinkomsterna och statsandelarna) ökade med endast 1,1 procent, dvs. cirka 15 miljoner euro. Utjämningen av skatteintäkterna var 185,7 miljoner euro, vilket svarar mot 3 skattören i kommunalskatt. 5. Personal Antalet anställda vid staden var i slutet av Antalet ökade moderat med 81 personer. Personalökningen ägde företrädesvis rum i social- och hälsovårdssektorn och i mindre skala också i bildningssektorn. Affärsverkssektorns personalmängd har minskat med 48 personer under året. Indikatorer för personalen visar att arbetets produktivitet har ökat samtidigt som stadens invånar- och kundantal har ökat. Egen personal har inte ersatts med inhyrd personal, eftersom kostnaderna för inhyrd personal minskade med 10 procent från samma tidpunkt i fjol. Övertidsmängden har också minskat från i fjol. Enligt förhandskalkylerna har sjukfrånvaron fortsatt att minska, visserligen långsammare än tidigare. Stadens personalkostnader uppgick till 628 miljoner euro och kostnaderna för hyrd arbetskraft till 24,9 miljoner euro. 6. Investeringar Stadens investeringsnivå var rekordhög och staden genomförde investeringar för 334 miljoner euro. När den interna egendomsöverföring som bokförts i lokalcentralens gamla byggnader och jordområden beaktas, uppgår de externa investeringarna till 320,2 miljoner euro. Ökningen var 95 miljoner euro från fjolåret. Efter avdrag av statens finansieringsandelar var stadens nettoinvesteringar 260,3 miljoner euro. Att investeringarna ökade berodde i huvudsak på en markaffär i Storåkern (39 miljoner euro), på att byggandet av metron och metrostationernas omgivningar accelererat samt på de pågående stora lokalbyggnadsprojekten, bland annat Alberga simhall. Dessutom genomför staden stora byggnadsprojekt via sina helägda dotterbolag. För närvarande pågår bland annat byggandet av Västmetron, Esbo sjukhus och skolan Opinmäen koulu. Cirka 24 miljoner euro

19 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 19 / 93 överfördes till år 2015 för projekten för kommunalteknik och husbyggnad som fortsätter över årsskiftet. Investeringsutgifterna för fasta konstruktioner och anläggningar samt kommunalteknik inklusive balansenheterna var totalt cirka 123 miljoner euro. De viktigaste helheterna var byggande av lokal kommunalteknik för 19 miljoner euro, trafikleder för 14 miljoner euro och kommunaltekniska avtal och projekt för 62 miljoner euro. För nybyggnad och renovering av lokaler användes 50 miljoner euro och för ombyggnadsprojekt 8,6 miljoner euro. Utgifterna var 25 miljoner euro mindre än budgeten. Hela stadskoncernens investeringar var cirka 720 miljoner euro. 7. Lån Den i budgeten för 2014 antecknade fullmakten att upplåna upp till 117 miljoner euro användes fullt ut och dessutom överfördes 40 miljoner euro ur fonderna. Under året användes också kortfristig finansiering. Långfristiga lån amorterades med 42,5 miljoner euro och stadens lånestock var 355,6 miljoner euro i slutet av året. Lånestocken per invånare var euro. Stadens kassasituation var ansträngd år Kassaunderskottet fixades under året med kortfristiga kassalån. Koncernens lånestock var miljoner euro i slutet av 2014, ökningen var 309 miljoner euro från fjolåret. Lånestocken per invånare var euro mot euro året innan. Största delen av koncernens lånestock bestod av främmande kapital i samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Esbo bostäder Ab, samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Espoon Toimitilat Oy och Länsimetro Oy. Den justerade lånestocken (exklusive lånen som tagits av Esbo bostäder Ab och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster) var miljoner euro, ökningen var 306 miljoner euro från fjolåret. Den korrigerade lånestocken per invånare var euro mot euro året innan. 8. Utfallet av resultatmålen i Esbostrategin I Berättelsen om Esbo för 2014 ingick 30 resultatmål av vilka en del var gemensamma för alla sektorer. Utöver resultatmålen hade sektorerna ställt upp egna mål som inte var bindande gentemot fullmäktige. Uppnåendet av dessa mål rapporterades till nämnderna och direktionerna. Berättelsen om Esbo består av tre fokusområden: resurser och ledning, invånare och tjänster samt livskraft, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Flest var resultatmålen i fokusområdet Resurser och ledning, 18 stycken. I de två andra fokusområdena fanns det sex resultatmål i vardera. Fullmäktige behandlade uppgifterna om uppnåendet av resultatmålen och om avvikelser från resultamålen fram till slutet av oktober. Ett av målen har nåtts först efter fullmäktigemötet, "Verksamhetsbidraget underskrider inte

20 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 20 / 93 den ursprungliga budgeten". Detta resultatmål gällde hela stadens verksamhetsbidrag. Enligt de slutgiltiga uppgifterna nåddes åtta resultatmål inte. Uppgifterna om två av dessa, "siffervärdet för matrisen för välbefinnande i arbetet" och "andelen anställda med invandrarbakgrund", förelåg först till bokslutet. De flesta avvikelserna från resultatmålen förekom i fokusområdet Resurser och ledning. 9. Eventuella justeringar Koncernstaben föreslås få fullmakt att utföra eventuella tekniska justeringar som kommer fram vid revisionen i bokslutet. De eventuella justeringarna får inte ändra på redovisningsperiodens resultat eller på behandlingen av resultatet enligt beslutsförslaget. shistoria Stadsstyrelsen sförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen 1 undertecknar bokslutet för 2014 och överlämnar det till revisorerna för granskning, 2 lämnar bokslutet till revisionsnämnden och vidare till fullmäktige för behandling, 3 befullmäktigar koncernstaben att göra eventuella tekniska justeringar i bokslutet. Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år 2014, 2 beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2014: - Lokalcentralen ökar avskrivningsdifferensen med ,68 euro. - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,04 euro. - Baskommunen ökar avskrivningsdifferensen med ,67 euro. - Överskottet i fonden för utveckling av näringar och sysselsättning ,41 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i investeringsfonden för bastjänster och markanskaffning ,86 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott.

21 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 21 / 93 - Överskottet i fonden för utveckling av basservicen ,12 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. Ur fonden för utveckling av basservicen togs under räkenskapsperioden ,00 euro ut. - Underskottet i fonden för social kreditgivning ,82 dras av från fondens kapital. Summan ingår i stadens överskott. Vid bokslutet överförs euro till fonden. - Överskottet i skadefonden ,39 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Stadens överskott ,58 euro läggs till överskottet av eget kapital från tidigare räkenskapsperioder. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 23.00 Paus 19.35 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93

Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 21.05.2012 måndag kl. 17:30-23:17 Tauko klo 19.39-20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Sammanträde Tid 14.4.2014 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 17.35 18.45, 19.35 20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Sammanträde Tid 20.05.2013 måndag kl. 17:30-23:00 Paus: 19.55-20.20 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120

Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 10.06.2013 Sida 1 / 120 Sammanträde Tid 10.6.2013 måndag kl. 17.30 1.45 Paus kl. 19.40 20.05 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini Kari Pajunen,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86 Sammanträde Tid 20.05.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Sammanträde Tid 09.12.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:1 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB Föredragande landstingsråd: Catharina

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Stadsstyrelsen 148 6.5.2013 83 Motion om bättre tillgång och kvalitet på sjuk- och hälsovården i Esbo Beredning och upplysningar: Tuija Kumpulainen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer