Fullmäktige Sida 1 / 93

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93"

Transkript

1 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 1 / 93 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, ordförande (Gröna) Anitra Ahtola Olli Männikkö (Saml) Kaisa Alaviiri (Saml) Abdirahman Ali (SDP) Kurt Byman (Sannf och Obundna) Simon Elo Toni Seppänen (Sannf och Obundna), anlände kl Tiina Elo (Gröna) Mikael Eriksson (SFP) Christina Gestrin (SFP) Fred Granberg (SFP) Simo Grönroos (Sannf och Obundna) Maria Guzenina (SDP), anlände kl Henri Haaksiala (Saml), avlägsnade sig kl Carl Haglund Marita Backman (SFP) Heli Halava Päivi Salli (Gröna) Martti Hellström (SDP) Sirpa Hertell (Gröna), anlände kl Mikko Hintsala (C) Inka Hopsu (Gröna) Johanna Horsma (Saml) Seppo Huhta (Sannf och Obundna) Saara Hyrkkö (Gröna) Jaana Jalonen (Saml) Ulf Johansson (Vårt Esbo) Maria Jungner Antti Aarnio (SDP) Arja Juvonen (Sannf och Obundna), avlägsnade sig kl , när Maija Saimalahti anlände Kaarina Järvenpää (KD) Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Gröna), anlände kl Pia Kauma (Saml) Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml) Laura Kiijärvi Kari Kuusisto (Saml) Hanna Kiljunen (Saml) Jukka Kilpi (Sannf och Obundna) Kalevi Kivistö Tiina Ahlfors (VF) Ari Konttas (Saml) Katja Lahti (Gröna) Teemu Lahtinen (Sannf och Obundna) Mia Laiho (Saml) Antero Laukkanen (KD) Sanna Lauslahti (Saml), avlägsnade sig kl Ville Lehtola (Saml)

2 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 2 / 93 Övriga närvarande Kai Lintunen (Saml) Kirsi Louhelainen (Gröna) Leena Luhtanen (SDP) Jasminiitta Lumme Harriet Klar-Nykvist (SDP), avlägsnade sig kl , när Jasminiitta Lumme anländer Markku Markkula (Saml) Kristiina Mustakallio (Saml), avlägsnade sig kl Jouni Mykkänen Raija Meriläinen (Saml) Mari Nevalainen (Gröna) Risto Nevanlinna (Gröna) Marika Niemi (Saml) Kimmo Oila (Saml) Johanna Paattiniemi (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Henna Partanen (Gröna) Mikko Peltokorpi (Saml) Petri Pulkkanen (Sannf och Obundna) Susanna Rahkonen (Gröna) Yrjö Rossi (C) Veera Ruoho (Sannf och Obundna) Heikki Seppä (Saml) Veikko Simpanen (SDP) Markku Sistonen (SDP) Timo Soini Leo Hiltunen (Sannf och Obundna) Jouni J. Särkijärvi (Saml) Tarja Tallqvist Liisa Kivekäs (SDP) Markus Torkki (Saml) Kurt Torsell (SFP), avlägsnade sig kl Kari Uotila (VF) Paula Viljakainen (Saml) Henrik Vuornos (Saml) Johanna Värmälä (SDP) Kirsi Åkerlund (Saml) Saija Äikäs (Saml), avlägsnade sig under pausen, när Jussi Koskinen anlände Nora Nevalainen Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Reijo Tuori Satu Tyry-Salo Virpi Ala-aho Päivi Sutinen Jouni Majuri representant för ungdomsfullmäktige stadsdirektör omsorgsdirektör bildningsdirektör teknisk direktör affärsdirektör finansieringsdirektör kommunikationsdirektör revisor, :t 65-70, till pausen serviceutvecklingsdirektör stadssekreterare, sekreterare

3 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 3 / 93 Förhinder hade meddelats av följande ledamöter och ersättare Anitra Ahtola Simon Elo Carl Haglund Heli Halava Maria Jungner Laura Kiijärvi Kalevi Kivistö Jasminiitta Lumme Jouni Mykkänen Timo Soini Tarja Tallqvist Jan Holst Jukka Niemelä Janne Tähtikunnas Jussi Koskinen Jarmo Jääskeläinen Arto Turunen Asso Erävuoma Sami Suomalainen Tiina Thure-Toivanen Hannele Kerola Kari Pajunen Nina af Hällström Katariina Hellsten-Palomäki

4 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 4 / 93 Underskrifter Jyrki Kasvi ordförande Jouni Majuri sekreterare Justering Protokollet justerat och godkänt: Kurt Byman Johanna Paattiniemi Protokollet framlagt Enligt kungörelsen av den 10 juni 2015 var protokollet offentligt framlagt på adressen Stationsgränden 2, 4 våningen, Esbo centrum den

5 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 5 / 93 Ärenden Paragraf Bilagor Rubrik Sida 65 Konstaterande av sammanträdets laglighet och 6 beslutförhet 66 Val av protokolljusterare 7 67 Fyllnadsval: ledamot i social- och hälsovårdsnämndens 8 sektion för individärenden Godkännande av utvärderingsberättelsen för år , 12 Revisionsberättelsen för 2014, godkännande av bokslutet 12 och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Behandling av 2014 års bokslut Granskning av alternativ och val av organisering av 22 produktions- och beställarenheterna inom fastighetstjänster och stadsteknik 72 7 Godkännande av detaljplanen Tallriksbacken i stadsdel Kurtby, område nr Behandling av ett ärende gällande bevarande av eller 42 skydd enligt bygglagen av stadshuset på grund av ett yrkande att sammankalla fullmäktige 74 Fråga om anordnandet av cybersäkerhet och beredskap 46 inför hot 75 Fråga om inomhusluften i Mattby ishall Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Fråga om tryggande av tillräckligt med platser för 56 vinteruppläggning av Esbobornas båtar Motion om att bevara vinteruppläggningen av båtar i Finno Motion om en snabb lösning på vatten- och avloppsfrågan 71 vid Svartbäcksvägen och Arkniittyvägen 80 Motion om att utöka antalet avgiftsfria bilplatser och om att 79 trygga byggandet av förmånliga parkeringsplatser 81 Motion om att offentliggöra Esbo stads 83 upphandlingsuppgifter 82 Fyllnadsval: ersättare i miljönämnden Motioner inlämnade vid sammanträdet 88

6 Esbo stad Protokoll 65 Fullmäktige Sida 6 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordförande konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 65 Dessutom delades fullmäktiges tilläggsföredragningslistor nr 1 och 2 ut på bordet.

7 Esbo stad Protokoll 66 Fullmäktige Sida 7 / Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Kurt Byman och Johanna Paattiniemi.

8 Esbo stad Protokoll 67 Fullmäktige Sida 8 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer Jouko Pirttimäki (Sannf och Obundna) till ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i stället för Bjarne Häggman (Sannf och Obundna). Behandling Huhta föreslog understödd av Lahtinen att fullmäktige väljer Leo Hiltunen (Sannf och Obundna) till ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i stället för Bjarne Häggman (Sannf och Obundna). Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Huhtas förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Redogörelse Fullmäktige: Fullmäktige valde Leo Hiltunen (Sannf och Obundna) till ledamot i socialoch hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i stället för Bjarne Häggman (Sannf och Obundna). Bjarne Häggman (Sannf och Obundna), ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden, anhåller i ett brev av om befrielse från sitt uppdrag på grund av avtalad arbetsrotation inom gruppen och eftersom han blivit ordinarie ledamot i miljönämnden. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. shistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Jouko Pirttimäki (Sannf och Obundna) till ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden i stället för Bjarne Häggman (Sannf och Obundna).

9 Esbo stad Protokoll 67 Fullmäktige Sida 9 / 93 För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Sektionens sekreterare - Bjarne Häggman

10 Esbo stad Protokoll 68 Fullmäktige Sida 10 / / /2015 Revisionsnämnden Godkännande av utvärderingsberättelsen för år 2014 Beredning och upplysningar: Riitta Björklund, tfn Virpi Ala-aho, tfn Aleksi Paananen, tfn Anneli Tiainen, tfn Ira Kaukanen, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2014 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapporten 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Fullmäktige: Revisionsnämndens förslag godkändes enhälligt. Bilaga Redogörelse 1 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för Arviointikertomuksen oheismateriaalina raportti Seudullisen omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen HSL:ssä ja HSY:ssä, PKS -yhteisarviointi shistoria Revisionsnämnden

11 Esbo stad Protokoll 68 Fullmäktige Sida 11 / 93 Förslag Stadsrevisor Virpi Ala-aho Revisionsnämnden antecknar jäven för kännedom och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2014 och ger enheten för extern revision rätt att göra stilistiska och tekniska ändringar i den. Fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2014 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapporten 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Behandling Jäv på grund av andra förtroendeuppdrag anmäldes av Marita Backman och Maija Saimalahti. Marita Backman avlägsnade sig medan utvärderingen av affärsverkssektorn behandlades kl och Maija Saimalahti avlägsnade sig medan utvärderingen av social- och hälsovårdssektorn behandlades kl Revisionsnämnden behandlade och godkände utvärderingsberättelsen för 2014 för att överlämnas till fullmäktige med de tillägg och ändringar som gjorts under mötet. Till utvärderingsberättelsen bifogas som tilläggsmaterial en gemensam utvärdering av revisionsenheterna i huvudstadsregionen om hur målen för den regionala ägarstyrningen uppfylls i Helsingforsregionens trafik och Helsingforsregionens miljötjänster. Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

12 Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige Sida 12 / / /2015 Revisionsnämnden Revisionsberättelsen för 2014, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden , 2 godkänner bokslutet för år 2014, 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemannar ansvarsfrihet för redovisningsperioden förutsätter att stadsstyrelsen utan dröjsmål ger fullmäktige en utredning över bristerna och iakttagelserna som påtalats i revisionsberättelsen samt hur de korrigerats. Behandling Ordföranden föreslog enligt en överenskommelse i förhandlingskommittén att detta och följande ärende diskuteras tillsammans, men att besluten fattas särskilt. Fullmäktige godkände enhälligt ordförandens förslag till behandlingsordning. Byman föreslog följande ändring: "Till slutet av punkt 3 fogas:... förutom åt Olavi Louko och Olli Isotalo, som inte beviljas ansvarsfrihet på grund av markaffären i Storåkern mellan staden och Joel Gärkmans dödsbo, som genomfördes trots att beslutet att höja anslagen inte vunnit laga kraft." Efter att diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att Bymans förslag hade förfallit i brist på understöd och att, eftersom inga andra förslag gjorts, revisionsnämndens förslag hade godkänts.

13 Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige Sida 13 / 93 Bilaga Fullmäktige: Revisionsnämndens förslag godkändes. Byman reserverade sig mot beslutet Revisionsberättelse 2014 Motiveringar jämte bilagor till Bymans avvikande mening Redogörelse Enligt kommunallagen ska kommunens bokslut upprättas före utgången av mars månad. Revisorn ska före utgången av maj månad granska föregående räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut. Enligt kommunallagen ska bokslutet föreläggas fullmäktige före utgången av juni månad. I sammanhanget behandlas också revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beredningen av bokslutet åligger stadsstyrelsen och beredningen av revisionsberättelsen och ärendet om ansvarsfrihet åligger revisionsnämnden. Enligt 75 i kommunallagen ska revisorn för varje redovisningsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. I revisionsberättelsen ska också föreslås om bokslutet ska godkännas och om ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i respektive organ och den ledande tjänsteinnehavaren (den redovisningsskyldiga) inom organets uppgiftsområde. Enligt 75 3 mom. i kommunallagen ska revisionsnämnden inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. shistoria Revisionsnämnden Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden , 2 godkänner bokslutet för år 2014, 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för redovisningsperioden, Behandling Revisionsberättelsen delades ut på bordet vid sammanträdet.

14 Esbo stad Protokoll 69 Fullmäktige Sida 14 / 93 Föredraganden gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: 4 Fullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utan dröjsmål ger fullmäktige en utredning över bristerna och iakttagelserna som påtalats i revisionsberättelsen samt hur de korrigerats. Revisionsnämnden godkände enhälligt föredragandens förslag och tillägget som gjordes under mötet Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden , 2 godkänner bokslutet för år 2014, 3 beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för redovisningsperioden , 4 förutsätter att stadsstyrelsen utan dröjsmål ger fullmäktige en utredning över bristerna och iakttagelserna som påtalats i revisionsberättelsen samt hur de korrigerats. För kännedom

15 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 15 / / /2015 Stadsstyrelsen Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Vesa Kananen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2014: - Lokalcentralen ökar avskrivningsdifferensen med ,68 euro. - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,04 euro. - Baskommunen ökar avskrivningsdifferensen med ,67 euro. - Överskottet i fonden för utveckling av näringar och sysselsättning ,41 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i investeringsfonden för bastjänster och markanskaffning ,86 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i fonden för utveckling av basservicen ,12 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. Ur fonden för utveckling av basservicen överfördes ,00 euro under räkenskapsperioden. - Underskottet i fonden för social kreditgivning ,82 euro dras av från fondens kapital. Summan ingår i stadens överskott. Vid bokslutet överförs euro till fonden. - Överskottet i skadefonden ,39 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Stadens överskott ,58 euro läggs till överskottet av eget kapital från tidigare räkenskapsperioder. Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

16 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 16 / 93 Bilaga 4 Vuoden 2014 tilinpäätös Redogörelse Enligt kommunallagen skall stadsstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars året efter räkenskapsperioden samt lämna det för granskning till revisorerna och därefter förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Bokslutet omfattar resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Till bokslutet hör dessutom koncernbokslutet. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsdirektören. 1. Omvärlden Antalet invånare i Esbo ökade med personer och uppgick i slutet av år 2014 till personer. Den relativa folkökningen var 1,9 procent, den största på ett årtionde. Födelseöverskottet är den faktor som mest bidrar till befolkningsökningen. Samtidigt som andelen invånare med främmande modersmål ökat har andelen nyfödda invånare med främmande modersmål ökat betydligt. Dessa företeelser har i samverkan bidragit till att andelen invånare med främmande modersmål har ökat väsentligt. I slutet av december 2014 fanns det i Esbo arbetslösa arbetssökande och arbetslöshetsgraden var 9,9 procent. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 13,9 procent. Sedan fjolåret hade antalet arbetslösa ökat med 20 procent och arbetslöshetsgraden med 1,5 procentenheter. I slutet av år 2014 fanns det i Esbo arbetslösa arbetssökande under 25 år. Mängden var nästan 30 procent större än fjolåret. I slutet av år 2014 fanns det långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i ett år) i Esbo, dvs. en knapp tredjedel av de arbetslösa. Den tredje betydande gruppen av arbetslösa är de högskoleutbildade, som utgjorde en tredjedel av alla arbetslösa i Esbo. 2. Årsbidrag och resultat Enligt bokslutet för år 2014 uppnådde staden nästan ett nollresultat: årsbidraget var 117,1 miljoner euro och de planenliga avskrivningarna var 117,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat är cirka 32 miljoner euro gynnsammare än den ursprungliga budgeten. Ekonomin som helhet utvecklades enligt planerna. Årsbidraget ligger emellertid redan cirka 60 miljoner euro under den hållbara finansieringsnivå som de redan pågående investeringsprojekten kräver. De poster som ska behandlas efter räkenskapsperiodens resultat är närmast bokslutsdispositioner, dvs. avskrivningsdifferenser och

17 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 17 / 93 fondavsättningar. Efter bokslutsdispositionerna uppgick räkenskapsperiodens överskott till 6,1 miljoner euro. Att årsbidraget förbättrades berodde i synnerhet på de finansiella intäkterna, som utföll mer än 26 miljoner euro över den ursprungliga budgeten. Största delen av finansieringsintäkterna var fondavkastningar och kan därmed inte användas direkt till att finansiera investeringar. Årsbidraget visar de internt tillförda medel som kan användas till investeringar, placeringar och låneamorteringar. På grund av den fortsatt höga investeringsnivån i Esbo borde årsbidraget vara större än avskrivningarna. År 2014 var årsbidraget 117,1 miljoner euro, vilket är 47,7 miljoner euro mindre än föregående år och mer än 60 miljoner euro under behovet. 3. Driftsekonomi Det egentliga verksamhetsbidraget (skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för verksamheten, som visar hur stor del av verksamhetsutgifterna som ska täckas med skattefinansiering) var minus 1 296,7 miljoner euro. Verksamhetsbidraget utföll 13,8 miljoner euro över den ursprungliga budgeten, men var 51,5 miljoner euro mindre än föregående år. Verksamhetsbidraget visar att intäkterna av verksamheten täcker en allt mindre del av verksamhetskostnaderna, endast 17,3 procent. Detta leder till ett allt större tryck på att öka skattesatsen för att finansiera de dagliga tjänsterna och stadens tilltagande investeringar. Stadens verksamhetsbidrag, dvs. täckningen före finansiella intäkter var 37 miljoner euro sämre jämfört med föregående års utfall. Täckningen har minskat eftersom utvecklingen av kostnaderna fortfarande var snabbare år 2014 än utvecklingen av intäkterna och skatteintäkterna. Verksamhetsintäkterna var 270,7 miljoner euro och minskade från fjolåret med 8 miljoner euro, 2,9 procent. Avgiftsintäkterna (104,5 miljoner euro) minskade med 5,2 procent. Försäljningsintäkterna (64,5 miljoner euro) ökade med 3 procent. Verksamhetsutgifterna var 1 627,8 miljoner euro. Kostnaderna ökade med 54 miljoner euro, 3,4 procent. Kostnadsökningen har redan i flera år minskat, men den är alltjämt för stor i förhållande till skattefinansieringen och ekonomins balans. De mest betydande kostnadsposterna var personalutgifterna 628 miljoner euro (ökning 2,4 procent) och köp av tjänster 713,1 miljoner euro (ökning 4 procent). Kostnader för material, förnödenheter och varor var 70,8 miljoner euro. Kostnaderna för bidrag var 150,4 miljoner euro, en ökning från fjolåret med 5,9 procent. Det största enskilda köpet av tjänster var den specialiserade sjukvården, 240 miljoner euro. Den största bidragsformen var utkomststödet, 53,5 miljoner euro.

18 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 18 / Skattefinansiering Skatteintäkterna underskred den ursprungliga budgeten med 4 miljoner euro. Skatteintäkterna var 1 332,8 miljoner euro, vilket är 25,6 miljoner euro (2 procent) mer än fjolåret. Den influtna kommunalskatten var miljoner euro, vilket är 7,9 miljoner euro (0,7 procent) mer än fjolåret. Den influtna samfundsskatten uppgick till 121 miljoner euro, vilket är 12 miljoner euro (11 procent) mer än fjolåret. Statsandelen var 1,7 miljoner euro mindre än den ursprungliga budgeten. Statsandelen uppgick till 29,8 miljoner euro. dvs. 10,7 miljoner euro mindre än föregående år. Skattefinansieringen (skatteinkomsterna och statsandelarna) ökade med endast 1,1 procent, dvs. cirka 15 miljoner euro. Utjämningen av skatteintäkterna var 185,7 miljoner euro, vilket svarar mot 3 skattören i kommunalskatt. 5. Personal Antalet anställda vid staden var i slutet av Antalet ökade moderat med 81 personer. Personalökningen ägde företrädesvis rum i social- och hälsovårdssektorn och i mindre skala också i bildningssektorn. Affärsverkssektorns personalmängd har minskat med 48 personer under året. Indikatorer för personalen visar att arbetets produktivitet har ökat samtidigt som stadens invånar- och kundantal har ökat. Egen personal har inte ersatts med inhyrd personal, eftersom kostnaderna för inhyrd personal minskade med 10 procent från samma tidpunkt i fjol. Övertidsmängden har också minskat från i fjol. Enligt förhandskalkylerna har sjukfrånvaron fortsatt att minska, visserligen långsammare än tidigare. Stadens personalkostnader uppgick till 628 miljoner euro och kostnaderna för hyrd arbetskraft till 24,9 miljoner euro. 6. Investeringar Stadens investeringsnivå var rekordhög och staden genomförde investeringar för 334 miljoner euro. När den interna egendomsöverföring som bokförts i lokalcentralens gamla byggnader och jordområden beaktas, uppgår de externa investeringarna till 320,2 miljoner euro. Ökningen var 95 miljoner euro från fjolåret. Efter avdrag av statens finansieringsandelar var stadens nettoinvesteringar 260,3 miljoner euro. Att investeringarna ökade berodde i huvudsak på en markaffär i Storåkern (39 miljoner euro), på att byggandet av metron och metrostationernas omgivningar accelererat samt på de pågående stora lokalbyggnadsprojekten, bland annat Alberga simhall. Dessutom genomför staden stora byggnadsprojekt via sina helägda dotterbolag. För närvarande pågår bland annat byggandet av Västmetron, Esbo sjukhus och skolan Opinmäen koulu. Cirka 24 miljoner euro

19 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 19 / 93 överfördes till år 2015 för projekten för kommunalteknik och husbyggnad som fortsätter över årsskiftet. Investeringsutgifterna för fasta konstruktioner och anläggningar samt kommunalteknik inklusive balansenheterna var totalt cirka 123 miljoner euro. De viktigaste helheterna var byggande av lokal kommunalteknik för 19 miljoner euro, trafikleder för 14 miljoner euro och kommunaltekniska avtal och projekt för 62 miljoner euro. För nybyggnad och renovering av lokaler användes 50 miljoner euro och för ombyggnadsprojekt 8,6 miljoner euro. Utgifterna var 25 miljoner euro mindre än budgeten. Hela stadskoncernens investeringar var cirka 720 miljoner euro. 7. Lån Den i budgeten för 2014 antecknade fullmakten att upplåna upp till 117 miljoner euro användes fullt ut och dessutom överfördes 40 miljoner euro ur fonderna. Under året användes också kortfristig finansiering. Långfristiga lån amorterades med 42,5 miljoner euro och stadens lånestock var 355,6 miljoner euro i slutet av året. Lånestocken per invånare var euro. Stadens kassasituation var ansträngd år Kassaunderskottet fixades under året med kortfristiga kassalån. Koncernens lånestock var miljoner euro i slutet av 2014, ökningen var 309 miljoner euro från fjolåret. Lånestocken per invånare var euro mot euro året innan. Största delen av koncernens lånestock bestod av främmande kapital i samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Esbo bostäder Ab, samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Espoon Toimitilat Oy och Länsimetro Oy. Den justerade lånestocken (exklusive lånen som tagits av Esbo bostäder Ab och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster) var miljoner euro, ökningen var 306 miljoner euro från fjolåret. Den korrigerade lånestocken per invånare var euro mot euro året innan. 8. Utfallet av resultatmålen i Esbostrategin I Berättelsen om Esbo för 2014 ingick 30 resultatmål av vilka en del var gemensamma för alla sektorer. Utöver resultatmålen hade sektorerna ställt upp egna mål som inte var bindande gentemot fullmäktige. Uppnåendet av dessa mål rapporterades till nämnderna och direktionerna. Berättelsen om Esbo består av tre fokusområden: resurser och ledning, invånare och tjänster samt livskraft, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Flest var resultatmålen i fokusområdet Resurser och ledning, 18 stycken. I de två andra fokusområdena fanns det sex resultatmål i vardera. Fullmäktige behandlade uppgifterna om uppnåendet av resultatmålen och om avvikelser från resultamålen fram till slutet av oktober. Ett av målen har nåtts först efter fullmäktigemötet, "Verksamhetsbidraget underskrider inte

20 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 20 / 93 den ursprungliga budgeten". Detta resultatmål gällde hela stadens verksamhetsbidrag. Enligt de slutgiltiga uppgifterna nåddes åtta resultatmål inte. Uppgifterna om två av dessa, "siffervärdet för matrisen för välbefinnande i arbetet" och "andelen anställda med invandrarbakgrund", förelåg först till bokslutet. De flesta avvikelserna från resultatmålen förekom i fokusområdet Resurser och ledning. 9. Eventuella justeringar Koncernstaben föreslås få fullmakt att utföra eventuella tekniska justeringar som kommer fram vid revisionen i bokslutet. De eventuella justeringarna får inte ändra på redovisningsperiodens resultat eller på behandlingen av resultatet enligt beslutsförslaget. shistoria Stadsstyrelsen sförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen 1 undertecknar bokslutet för 2014 och överlämnar det till revisorerna för granskning, 2 lämnar bokslutet till revisionsnämnden och vidare till fullmäktige för behandling, 3 befullmäktigar koncernstaben att göra eventuella tekniska justeringar i bokslutet. Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år 2014, 2 beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2014: - Lokalcentralen ökar avskrivningsdifferensen med ,68 euro. - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,04 euro. - Baskommunen ökar avskrivningsdifferensen med ,67 euro. - Överskottet i fonden för utveckling av näringar och sysselsättning ,41 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Överskottet i investeringsfonden för bastjänster och markanskaffning ,86 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott.

21 Esbo stad Protokoll 70 Fullmäktige Sida 21 / 93 - Överskottet i fonden för utveckling av basservicen ,12 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. Ur fonden för utveckling av basservicen togs under räkenskapsperioden ,00 euro ut. - Underskottet i fonden för social kreditgivning ,82 dras av från fondens kapital. Summan ingår i stadens överskott. Vid bokslutet överförs euro till fonden. - Överskottet i skadefonden ,39 euro läggs till fondens överskott från tidigare räkenskapsperioder. Summan ingår i stadens överskott. - Stadens överskott ,58 euro läggs till överskottet av eget kapital från tidigare räkenskapsperioder. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2011 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2015 1 Tid: 08.06.2015 kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 33 Konstituering av sammanträdet 4 34 Behandling av bokslut för år 2014 5 35 Godkännande

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2013. Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2013. Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2013 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden 1 Innehåll 1 Revisionsnämndens sammansättning, uppgifter, mål och fokusområden vid utvärderingen

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Revisionsnämnden 18.4.2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Tav 100 år Omslag Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stad Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret tarkastusvirasto@hel.fi Internet www.hel.fi/tav

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer