Utvalda delar för Integritetsforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28"

Transkript

1 Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-01: Per Nellevad Utvalda delar för Integritetsforum

2 akgrund & syfte Ett av PS mål är att verka för en säker elektronisk informationshantering som enskilda och myndigheter har högt förtroende för. PS arbetar aktivt inom dessa områden för att öka bl.a. förtroendet för elektroniska kommunikationer. NS SIFO har hösten på uppdrag av PS genomfört en uppföljning av den första konsumentundersökning som genomfördes med syftet att studera slutanvändares kunskap, beteende och förtroende för Internet. Målet med undersökningen är att PS ska få en ökad kännedom om användarnas förtroende för Internet för att kunna prioritera åtgärder för ökad säkerhet samt åtgärder i form av information till slutanvändarna.

3 Rapporten - Frågeområden I anslutning till frågorna (längst upp till höger på sidan) finns noterat vilken typ av område/en som behandlas. Följande indelning har gjorts. unskapsfråga = eteendefråga = ttitydfråga = illitsfråga =

4 Metod & genomförande Målgrupp: llmänheten i åldersintervallet 1-8 år. Intervjuer: 1000 telefonintervjuer genomförts, baserat på ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval som speglar Sveriges befolkning. Datainsamling: Mellan den 8 och 5 november ortfall i form av rena vägrare: %. (ortfallet uppgår till totalt % när de telefonnummer som ligger kvar i intervjuarsystemet inkluderas).

5 Risker med att använda Internet Vilken anser du är den största risken för dig med att använda Internet? tt mina personuppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas tt bli drabbad av virus som förstör min dator eller min data* tt jag kan råka ut för bedrägerier tt någon obehörig kan ta del av den information jag hanterar (efterfrågar eller skickar) tt bli trakasserad och förtalad De största riskerna med att använda Internet anses vara att personuppgifter hamnar i orätta händer (9%), samt att bli drabbad av virus som förstör dator/data (%). ndelen som anser att den största risken är att bli drabbad av datorvirus har sjunkit från % till % i årets undersökning. % ser inga risker med att använda Internet. låg denna andel på 11%. nnat Ser inga risker med att använda Internet 11 Samtligas förändringar förutom den som redovisas för risken för att råka ut för bedrägerier är signifikanta. 1 Fråga: 10 as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) *) löd svarsalternativet: att bli smittat med virus som förstör min dator eller min data 5

6 Identitetsstöld på Internet Har någon uppgett sig för att vara dig på Internet någon gång, t.ex. genom att använda dina personuppgifter? Flera svar möjliga. Ja, genom att använda mitt namn/alias Det är ovanligt att bli utsatt för någon form av identitetsstöld på Internet. Drygt 9 av 10 (9%) uppger att detta aldrig har skett. Ja, genom att använda mitt användarkonto (t.ex. Facebook)* 5% säger att de någon gång drabbats av bedrägerier (t.ex. stulna personuppgifter) Ja, genom att använda mitt personnummer/kreditkortsnummer 0 1 Om man blivit utsatt är det vanligaste att någon har använt namn/alias (%) eller användarkonto (%). Ja, genom att använda någon annan av mina personuppgifter 0 1 Nej 9 9 Fråga: as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) *) Nytt svarsalternativ

7 Information om säkerhet på Internet Vart skulle du först och främst vända dig för att få information om hur man skyddar sig mot risker med att använda Internet? Någon i min bekantskapskrets, t.ex. vän, släkt eller kollega Min Internetoperatör Söker på Internet eller via ett internetforum* Hälften (50%) av respondenterna skulle först och främst vända sig till någon i sin bekantskapskrets för att ta reda på hur man skyddar sig mot risker med sitt Internetanvändande. uppgav % att de skulle vända sig till sin Internetoperatör för att få information om hur man skyddar sig mot risker med att använda Internet. vå år senare är det 17% som anger sin Interoperatör vilket innebär en signifikant minskning med %-enheter. ntivirusföretag ** Myndighets hemsida* 8 Det är vanligare bland kvinnor (%) än bland män (%) och bland äldre (1-8 år, 58%) att man vänder sig till någon i sin bekantskapskrets för att skaffa denna information. nnan Ingenstans En större andel av männen än av kvinnorna vänder sig till sin Internetoperatör (1% jämfört med 1%) när de ska söka denna typ av information. En större andel av männen än av kvinnorna söker dessutom på Internet/via ett Internetforum (% jämfört med 7%). Fråga: 1 as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) *) löd svarsalt: Internet via någon sökmotor, t.ex. Google, / :Post- och telestyrelsens hemsida **) Nytt svarsalternativ 7

8 Uppdatering av system och program Har du/ditt hushåll uppdaterat något av följande under de senaste månaderna? änk på den produkt du/hushållet oftast använder för privat bruk. Dator (operativsystem, webbläsare och/eller brandvägg) ntivirusprogram för datorn (för att hindra virus från att drabba datorn)* Mobiltelefonen/mobil enhet (ex. läsplatta) (Op.sys, webbläsare och/eller brandvägg) ntivirusprogram för mobil enhet (för att hindra virus) Vanligast är att man har uppdaterat sitt antivirusprogram för sin dator (9%) samt uppdaterat sin dator (%) de senaste månaderna. I års undersökning avsåg frågan endast ntivirusprogram. Överlag har en större andel av männen än av kvinnorna uppdaterat något av systemen/programmen. En större andel av kvinnorna än av männen kan inte ta ställning och svarar att de inte vet. 0% 100% Ja Nej, inte blivit av Nej, vet inte hur man gör Nej, anser att det inte behövs nnat skäl nvänder ej detta Fråga: 15 as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) *) Endast svarsalternativet som avser ntivirusprogram som är jämförbart med års undersökning. 8

9 ntivirusprogram/brandvägg Hur har du/hushållet införskaffat antivirusprogrammet och/eller brandväggen till din/hushållets dator som oftast används för privat bruk? Flera svar möjliga. Vanligast är att köpa antivirusprogrammet/brandväggen i butik eller på nätet (%). Jämfört med har denna inköpskanal ökat med 10%-enheter vilket är en statistisk signifikant ökning. öpt i butik eller på nätet Via en gratis programvara på Internet Genom ett säkerhetspaket via min Internetoperatör På annat sätt % uppger att de har införskaffat sitt antivirusprogram/brandvägg via en gratis programvara på Internet. Denna inköpskanal är betydligt vanligare bland män (7%) än bland kvinnor (19%). Jämfört med så är det en betydligt mindre andel av de tillfrågade som uppger att de har fått sitt antivirusprogram/brandvägg via sin Internetoperatör (% jämfört med %). land äldre intervjupersoner (1-8 år) är det vanligare än bland yngre att man får antivirusskydd via Internetoperatör. Samtliga förändringar på totalnivå är statistiskt signifikanta. Fråga: 1 as: : Har antivirus/brandvägg (791) : Har antivirus/brandvägg (8) Notera: Olika inköpssätt kan ha använts för antivirus respektive brandvägg 9

10 nsvar för att förhindra spridning av otnät Datorer kan kidnappas och fjärrstyras genom virus för att t.ex. utföra attacker på Internet mot organisationer och företag eller för att skicka skräppost. Detta kallas för otnät och kan ställa till stora problem för andra utan att den som äger den fjärrstyrda datorn märker det. Vem anser du bär huvudansvaret för att förhindra spridningen av otnät? Internetoperatörerna De som tillverkar operativsystem och annan mjukvara De användare vars dator har blivit infekterad/drabbad Staten Någon annan /ingen uppfattning Frågan om ansvar för att förhindra spridning av otnät förefaller svår att ta ställning till eftersom närmare var tredje (8%) intervjuad svarar att de inte vet eller inte har någon uppfattning. De som kan ta ställning till frågan anser att Internetoperatörerna huvudsakligen bär ansvaret för spridningen av otnät (9%). Var tionde menar dock att det är datoranvändaren som bär ansvaret. land män (%) är det mera vanligt än bland kvinnor (18%) att man anser att ansvaret ligger hos den som tillverkar operativsystem och annan mjukvara. Det är betydligt vanligare bland de äldsta (8%) att man anser att ansvaret ligger på Internetoperatörerna. land personer 1-0 år är det bara 0% som anser att ansvaret ligger på dessa. Fråga: 8 as : Samtliga (809) : Samtliga (500) 10

11 Åtgärder för att undvika otnät Vad gör du för att undvika att din/hushållets dator blir en del av ett otnät? Jag håller datorn (operativsystem, brandvägg och antivirus) uppdaterad Jag tar hjälp av någon i min bekantskapskrets, t.ex. vän, släkt eller kollega Hälften av de tillfrågade (9%) uppger att de genom att hålla datorns system/program uppdaterade undviker att bli en del av ett otnät vilket är samma nivå som. Var femte (19%) uppger att de tar hjälp av någon i sin bekantskapskrets. För två år sedan var det hela % som angav att de tog hjälp av någon i bekantskapskretsen. Ingenting* Jag använder min egen tekniska kompetens för att undvika detta nnat Det är vanligare bland kvinnorna (%) än bland männen (1%) att man tar hjälp av någon man känner. Män förlitar sig i högre utsträckning än kvinnor på datorn genom att hålla program/system uppdaterade (57% jämfört med 1%). 7% förlitar sig på den egna tekniska kompetensen, något som är vanligare bland män (9%) än bland kvinnor (5%). Fråga: 9 as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) *) Nytt svarsalternativ 11

12 Lösenord Hur ofta använder du samma lösenord på Internet för privat bruk?.ex. för e-post, medlemskap eller kundkonton? % av de tillfrågade uppger att de inte använder lösenord på Internet. lltid/oftast samma lösenord som jag inte byter ut lltid/oftast samma lösenord som jag byter regelbundet lltid/oftast Ibland samma lösenord som jag inte byter ut Ibland samma lösenord som jag byter regelbundet Ibland nvänder aldrig samma lösenord som jag byter ut nvänder aldrig samma lösenord, men jag byter inte ut det ldrig nvänder inte lösenord på Internet Fråga: 18 as: Samtliga (809) % säger att de alltid/oftast använder samma lösenord, det stora flertalet (8%-enheter) byter inte ut det. Ytterligare % säger att de ibland/oftast använder samma lösenord.. Ungefär hälften av dessa (17%-enheter) byter ut det regelbundet. Var sjätte (1%) intervjuad uppger att de aldrig har samma lösenord. land dessa är det något fler som byter än som inte byter lösenordet regelbundet. I åldergruppen 1-8 år så är det signifikant fler personer som uppger att de alltid/oftast har samma lösen ord som de inte byter ut jämfört med övriga åldersgrupper. Skala: lltid/oftast samma lösenord som jag inte byter ut lltid/oftast samma lösenord som jag byter ut Ibland samma lösenord som jag byter regelbundet Ibland samma lösenord som jag inte byter ut ldrig samma lösenord som jag byter regelbundet nvänder aldrig samma lösenord, men jag byter inte ut det nvänder inte lösenord på Internet 1

13 ehandling av personliga uppgifter när det gäller tjänster på Internet eller i mobil Har du någon gång under det senaste året upplevt att en tjänst på Internet eller i mobiltelefonen behandlat dina personliga uppgifter på ett sätt som du inte förväntat dig? 1% 8% Ja Nej 91% anser att personliga uppgifter behandlas som man förväntar sig Majoriteten (91%) har det senaste året inte upplevt att en tjänst på Internet eller i mobiltelefonen har behandlat deras personliga uppgifter på ett sätt som de inte förväntat sig. land personer i åldern 1-8 år är det hela 9% som anser detta. 91% Har du någon gång under det senaste året valt att inte börja använda en tjänst, eller att sluta använda en tjänst, på Internet eller i mobiltelefonen, på grund av hur tjänsten behandlar dina personliga uppgifter? 78% % 0% Ja Nej 78% uppger att de inte avstått från att använda Internet pga. risken med att lämna ut personliga uppgifter. Var femte intervjuad uppger att de under det senaste året någon gång valt att inte börja använda en tjänst, eller att sluta använda en tjänst, på Internet eller i mobiltelefonen, på grund av hur tjänsten behandlar deras personliga uppgifter. land personer i åldern 1-8 år är det 1% som säger detta. Fråga: 19 & 0 as: Samtliga (809) 1

14 Positioneringstjänster Inställning till fyra påståenden. jänster som markerar var jag själv befinner mig är bra, d.v.s. tjänster som bara är för mitt eget bruk jänster där jag kan ser var andra är t.ex. vänner/familjemedlemmar är bra ** % instämmer helt eller delvis i att tjänster där man positionerar sig själv är bra. Respondenter 0-1 år är mycket positiva (9% instämmer helt) till detta. 5% bland männen instämmer helt i detta påstående jämfört med % bland kvinnorna. jänster där t.ex. vänner/familjemedlemmar kan se var jag befinner mig är bra ** Positioneringstjänster överlag är bra Uppfattningen är dock relativt sett mer tudelad när det gäller att positionera eller själv bli positionerad av vänner/ familjemedlemmar..ex. är det 7% som inte tycker att det är bra att kunna positionera sina nära och kära medan 9% tycker att det är positivt. % vill inte själva bli positionerade medan 7% tycker att det är en bra idé % 100% 1 Instämmer inte alls 5 Instämmer helt vinnor är mera negativa än män till tjänster som talar om var man själv befinner sig alt. där jag kan se var andra befinner sig. ndelen negativa bland äldre är dessutom större än bland yngre. Fråga: 8 as: : Samtliga (809), : Samtliga (500) *) I anslutning till frågan har det förtydligats: Positionering innebär t.ex. att du kan ta reda på var du själv eller någon annan geografiskt befinner sig. **) : jänster där jag positionerar mig själv är bra, d.v.s. bara för mitt eget bruk / jänster där jag kan positionera t.ex. vänner/familjemedlemmar är bra / : jänster där t.ex. vänner/familjemedlemmar kan positionera mig är bra 1

15 nonymiseringstjänster nvänder du någon typ av tjänst för att surfa anonymt med den dator du/hushållet använder oftast på Internet (t.ex. or, nonine eller Dold.se)? Ja Nej En övervägande majoritet (95%) av de tillfrågade använder sig inte av någon tjänst för att anonymisera sin dator. Jämfört med är detta en statistiskt säkerställd ökning med 5%-enheter. % uppger att de använder någon typ av tjänst för att surfa anonymt Fråga: 17 as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) 15

16 E-postadress från Internetoperatören nvänder du en e-postadress från din/hushållets Internetoperatör? Nej, har blivit erbjuden e-postadress men använder den inte Ja 1 0 Mindre än hälften uppger att använder Internetoperatörens e-postadress (%). En större andel av de äldre använder Interntoperatörens e-postadress. (51% bland 51-0 åringar och 0% bland 1-8 åringar ). Nej, av annan orsak Nej, har inte blivit erbjuden någon e- postadress genom operatören *) Var femte (1%) säger att de aktivt valt att inte använda den e-postadress som Internetoperatören erbjudit. En större andel av männen (%) än av kvinnorna (17%) säger detta. Nej, någon annan i hushållet använder e-postadressen 5 7 1% uppger att de inte använder operatörens e-postadress av andra orsaker. Fråga: as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) *) Ej specificerat. 1

17 Filtrering från Internetoperatören Frågan ställls till de som använder Internetoperatörens e-postadress Vad anser du om att din/hushållets Internetoperatör filtrerar bort skräppost? ra Dåligt 81 8 En övervägande majoritet (81%) anser att det är bra att Internetoperatören filtrerar bort skräppost. 1% har ingen uppfattning. I åldersgruppen 1-0 år är det 9% som anser att det är bra, en signifikant högre andel än i övriga åldersgrupper. /ingen uppfattning 1 1 Fråga: as : nvänder Internetoperatörens e-postadress () as : nvänder Internetoperatörens e-postadress (9) 17

18 Filtrering av hemsidor Skulle du vilja att din/hushållets Internetoperatör filtrerade bort hemsidor som innehåller datorvirus eller som försöker förmå dig att lämna ifrån dig känslig information, som t.ex. dina bankuppgifter (s.k. phishing eller nätfiske)? Ja, ju mer skydd desto bättre Ja, men bara mot virus Ja, men bara vid hantering av känsliga uppgifter Nej % är positiva till att Internetoperatören skulle filtrera bort oönskade hemsidor. av 10 anser att ju mer skydd de kan få desto bättre är det, en åsikt som ökat signifikant sedan. Var sjunde vill dock att detta skydd bara ska gälla virus. Det är en relativt sett större andel bland kvinnor (5%) än bland män (5%) som anser att ju mer skydd desto bättre. Denna åsikt förfäktas i hög grad av personer 51-0 år (7%) och 1-8 år (70%). En signifikant större andel av männen (0%) än av kvinnorna (8%) säger att de inte vill att Internetoperatören filtrerar bort hemsidor som innehåller datorvirus. /ingen uppfattning 5 9 Signifikant färre har ingen uppfattning om detta vid en jämförelse med resultaten för. Fråga: 5 as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) 18

19 Skydd av det trådlösa nätverket 8 av 10 uppger att de har sitt trådlösa nätverk skyddat hemma. Är ditt/hushållets trådlösa nätverk hemma skyddat (genom t.ex. kryptering)? Ja, genom kryptering Ja, på annat sätt än kryptering Nej Majoriteten (7%) säger att deras trådlösa nätverk hemma är skyddat genom kryptering. låg denna andel på 5%. En förändring som är statistiskt signifikant. 78% av männen uppger att det trådlösa nätverket är skyddat genom kryptering jämfört med 8% bland kvinnorna. % säger att det trådlösa närverket är skyddat på annat sätt än genom än genom kryptering % skyddar inte alls det trådlösa nätverket, en signifikant minskning sedan med 9%-enheter. När man tittar på resultaten för de olika åldersgrupperna så kan man konstatera att de allra äldsta (1-8 år) är sämst på att kryptera i kombination med att det är en mycket stor andel av dessa personer som inte vet vad som gäller för deras trådlösa närverk,. Fråga: as: : Har trådlöst nätverk hemma (81) : Har trådlöst nätverk hemma (8) 19

20 Virus i mobiltelefonen Har du eller någon du känner blivit drabbad av virus i mobiltelefonen? Ja % uppger att de själva har blivit drabbade av virus i mobiltelefonen, alternativt känner någon som blivit drabbad. Nej 9 9 Emellertid är fenomenet fortfarande ovanligt. 9% har inte blivit drabbad eller känner någon som råkat ut för ett virus i mobiltelefonen. Detta är samma nivå som för. Fråga: 7 as: : Samtliga (809) : Samtliga (500) 0

21 Risker med att surfa med mobiltelefon/mobil enhet eller traditionell dator Med vilken enhet upplever du störst risk när du surfar? Med mobiltelefon/mobil enhet (ex. läsplatta) 9 Drygt av 10 (%) anser att det innebär lika stor risk när man surfar med mobiltelefon/mobil enhet som med traditionell dator. Med traditionell dator (stationär eller bärbar) Lika stor risk med mobil enhet som med traditionell dator Vet inte 5 9% uppger att de upplever störst risk med mobiltelefon/mobil enhet och var fjärde med traditionell dator (5%). 0% bland männen anser att det är störst risk när man surfar med traditionell dator. Denna andel är signifikant högre än motsvarande andel för kvinnor (18%). Fråga: as: nvänder mobiltelefon/mobilenhet som Internetanslutning (0) 1

22 Information om störningar

23 Information om störningar Om du drabbats av en störning i din telefoni-, eller Internetanslutning hur skulle du helst vilja få information om störningens omfattning? Via SMS från operatören < < < < Operatörens kundtjänst Operatörernas webbplats Via media (V och tidningar) nnat % bland de svarande skulle helst vilja få information om störningens omfattning från operatören via SMS, kundtjänsten eller operatörens webbplats. Det absolut vanligaste är att man vill ha informationen som ett SMS. Myndighets hemsida Vill inte ha någon information Sociala medier (Facebook, witter) Fråga: 9 as: Samtliga (809)

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-2012:3 2012-02-14 Per Nellevad 1 Innehåll akgrund & syfte 3 Metod & genomförande 4 ortfallsredovisning 7 Rapporten 8 Sammanfattning

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Fr1. Använder du en eller flera av följande Internetanslutningar för privat bruk? Fast anslutning hemma (t.ex. fast bredband i

Läs mer

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Fr1. Använder du en eller flera av följande Internetanslutningar för privat bruk? Fast anslutning hemma (t.ex. fast bredband i

Läs mer

Konsumenters förhållande till Internetsäkerhet

Konsumenters förhållande till Internetsäkerhet onsumenters förhållande till Internetsäkerhet En undersökning om kunskap, beteende och tillit Datum: 2009-04-01 NS: Per Löfqvist Maria Rönnberg PS: nders endz Rapportnr: PS-ER-2009:18 Innehåll akgrund

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

Datasäkerhet. Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot?

Datasäkerhet. Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot? Datasäkerhet Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot? Eva Blommegård, Lars-Anders Westlin samt Bengt Wolff SeniorNet Tyresö Agenda och definitioner Virusskydd Lösenord. Säkra

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Enkätundersökning om mobilstrålning. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 13-16 december 2010

Enkätundersökning om mobilstrålning. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 13-16 december 2010 Enkätundersökning om mobilstrålning Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 13-16 december 010 Om undersökningen Strålsäkerhetsmyndigheten vill med undersökningen ta reda på allmänhetens

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Individundersökning 2007 Svenskarnas användning av telefoni och Internet

Individundersökning 2007 Svenskarnas användning av telefoni och Internet Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 (0)8 522 330 00 P.O. Box 8057 Fax +46 (0)8 522 330 99 SE-104 20 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE556147405601 Igeldammsgatan 22 Individundersökning 2007 Svenskarnas

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Vatten, el eller bredband

Vatten, el eller bredband Vatten, el eller bredband vad är viktigast? Februari 2014 Höga krav på bredbandsleverantörerna men låg kännedom om vad man själv kan påverka Svenskarna har höga förväntningar på sin bredbandsleverantör.

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Generell IT-säkerhet

Generell IT-säkerhet Generell IT-säkerhet Föredragets innehåll Definitioner - Datavirus - Trojaner - Utpressningsprogram - Skadeprogram E-post Nätfiske Internet-handel Datasäkerhet Filsäkerhet Antivirus Frågor Definitioner

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Appendix E Intervjuanteckningar

Appendix E Intervjuanteckningar Appendix E Intervjuanteckningar Författaren Inledningsfrågor. Kön Man.. Åldersgrupp Yngre.. Har du en dator?. Hur stor datorvana har du? Stor datorvana då jag studerar tredje året på ett högskoleprogram

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Svenskarna om inkontinens

Svenskarna om inkontinens Svenskarna om inkontinens Resultat från en SIFO-undersökning, september 2004 En pressrapport från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil: 0733-68

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec

Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec .SE i korthet Oberoende allmännyttig stiftelse med två

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna Metoder för att öka informationssäkerheten och därmed minska säkerhetsriskerna Mål Att utifrån en riskanalys identifiera förbättringsåtgärder som ökar säkerheten i verksamheten kunna välja lämpliga åtgärder

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

ZA4981. Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4981. Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4981 Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Sweden Citizens' confidence in the Information Society Flash Eurobarometer Q1. I genomsnitt, hur ofta använder

Läs mer

Svenskarnas tilltro till och användning av e-post. En rapport från.se

Svenskarnas tilltro till och användning av e-post. En rapport från.se Svenskarnas tilltro till och användning av e-post En rapport från.se Inledning.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med stiftelseurkunden för en positiv utveckling av Internet i

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Skydda din dator. En handbok för varje hem. www.tietoturvaopas.fi

Skydda din dator. En handbok för varje hem. www.tietoturvaopas.fi Skydda din dator En handbok för varje hem www.tietoturvaopas.fi Skydda din dator! En oskyddad dator är säker på Internet under cirka en minut. Sedan börjar det hända. Genom Internet och e-post sprids virus,

Läs mer

Bakgrundsuppgifter. Du är... Man Kvinna 87% 12% Ålder Yngre än 20 år år år år år år 70 år el. äldre

Bakgrundsuppgifter. Du är... Man Kvinna 87% 12% Ålder Yngre än 20 år år år år år år 70 år el. äldre Bakgrundsuppgifter Du är... Man Kvinna 0% 12% 87% Ålder Yngre än 20 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 el. äldre 6% 12% 19% 24% 20% 16% 3% Användare Har bra datavanor Kan tillräckligt för att klara mig Ett

Läs mer

Undersökning om mailanvändningi jobbet

Undersökning om mailanvändningi jobbet Undersökning om användningi jobbet Genomförd av i-page 2009 Bakgrund & syfte i-page är ett konsultföretag inom e-postkommunikation. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att kommunicera via

Läs mer

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 Carina Frondén Petri Ilmonen 4 Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 1 Grundläggande datorkunskaper 10 Att starta datorn... Användarnamn och lösenord...

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN... 1 MÅLGRUPPER OCH URVAL... 1 FRÅGEFORMULÄR... 1 FÄLTARBETE... 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kaspersky. IS MD attach

Kaspersky. IS MD attach Kaspersky IS MD attach Kaspersky Internet Security Multi Device Flerplattformslösningen med en enda licens för PC och Mac datorer och mobila enheter Oavsett vilken enhet du använder när du gör bankärenden,

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm. Ungdomar och integritet - 2008

Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm. Ungdomar och integritet - 2008 Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm Ungdomar och integritet - 2008 En studie utförd av Kairos Future för Datainspektionen 18 januari 2008 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund

Läs mer