Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo."

Transkript

1 Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren,

2 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor, användning av kosttillskott och om personer som tränar styrka tar extra tillskott pga. träning. Insamling och metod Totalt har det genomförts 00 telefonintervjuer under tiden november,. Undersökningen har genomförts per telefon med personer i åldersgruppen 15 år och uppåt. Frågorna har ställts i SIFOs omnibusundersökning där 00 personer tillfrågas varje vecka. Urvalet är riksrepresentativt. I denna rapport presenteras fråga för fråga. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga med angivna signifikanser. 2

3 Resultat (1/3) Kostvanor 7 av svenskar (71) anser att de alltid äter en varierad och allsidig kost. Kvinnor anser i högre utsträckning än männen att de alltid äter en allsidig och varierad kost. Utöver könsskillnaden så är det också en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. En mindre andel i yngre åldersgruppen 15-2 år anser att de alltid äter en varierad och allsidig kost i jämförelse mot dem som är 50 år och äldre. (Sid 7) 2 av 3 (65) svenskar äter mindre än ett halvt kilo frukt och grönt om dagen och följer därmed inte livsmedelsverkets rekommendation om att äta 0,5 kg/dag frukt och grönt per dag. (Sid 8) av svenskar (0) äter fet fisk färre gånger än 3 gånger/vecka. (Sid ) Vitaminer och mineraler 2 av 3 svenskar (66) äter aldrig något tillskott i form av vitaminer och mineraler. Däremot äter var fjärde svensk (23) dagligen extra tillskott i form av vitaminer och mineraler. Kvinnor äter i högre utsträckning än män vitamin/mineraltillskott dagligen. (Sid ) Det dominerande inköpsstället för vitaminer och mineraler är apoteket. Varannan svensk (50) som tar extra tillskott av vitaminer och mineraler köper dessa på apotek. Näst vanligaste inköpsstället är hälsokostaffär, 25 gör sina inköp här. I vanliga affären så gör av svenskarna sina inköp och det är framförallt männen som väljer vanliga affären (27 män jämfört med 15 kvinnor). (Sid 11) De som äter vitaminer och mineraler gör detta främst för att hålla sig friska (4). Näst vanligaste anledningen att ta extra tillskott är för att jag inte får i mig tillräckligt via den vanliga kosten, detta nämner 1. (Sid 12) 3

4 Resultat (2/3) Omega-3 14 av svenskarna äter extra tillskott i form av omega-3 dagligen, vilket är exakt på samma nivå som år 0. Kvinnor och personer äldre än 50 år äter i högre utsträckning än män och yngre personer (15-4 år) omega-3 dagligen. 80 av svenskarna äter aldrig något extra tillskott av omega-3, detta trots att resultatet visar att av svenskar äter fet fisk färre än 3 ggr/vecka. (Sid 13-14) Vanligaste inköpsstället av Omega-3 preparat är hälsokostaffären. Här köper 3 av svenskar (32) sitt Omega-3 preparat. Apoteket (), postorder (18) och vanliga affären (17) är ungefär lika vanliga som inköpsställen. Apoteket är således inte alls lika dominant när det gäller Omega-3 preparat som när det gäller vitaminer och mineraler. (Sid 15) Främsta anledningen till att äta extra tillskott av omega-3 är detsamma som för vitaminer och mineraler dvs. för att hålla mig frisk. Detta nämns av 61 av dem som äter omega-3. 1 nämner anledningen för att jag inte får i mig tillräckligt via den vanliga kosten. (Sid 16) Annat kosttillskott av svenska folket äter något annat kosttillskott än vitaminer och mineraler eller omega-3 dagligen. (Sid 17) I denna grupp som äter annat tillskott så nämner man att anledningarna till detta är för att hålla mig frisk (5) och för att jag inte får i mig tillräckligt via den vanliga kosten (17). (Sid 18) 4

5 Resultat (3/3) Träning av styrka och tillskott 1 av 3 svenskar (32) tränar styrka regelbundet och tränar styrka på mer oregelbunden basis. De i yngre åldergruppen 15-2 år skiljer sig signifikant från de som är 50 år och äldre. Hälften (50) i åldersgruppen 15-2 år tränar styrka regelbundet. 34 i åldersgruppen 30-4 år tränar också styrka regelbundet. (Sid 1-) 15 av de svenskar som tränar styrka tar extra tillskott i någon form. Proteintillskott är det vanligaste tillskottet som tas pga träning. Det är männen som framförallt tar tillskott. Kreatin äts enbart av män. (Sid 21-22) Vanligaste inköpsstället för extra tillskott som proteintillskott, energitillskott, kreatin och specialanpassade vitaminer och/eller mineraler är Internet. 57 av dem som tränar styrka och tar extra tillskott gör sina inköp på nätet. (Sid 23). 5

6 Resultat - grafer 6

7 Bas: Alla Skulle du säga att du äter en varierad och allsidig kost? Alla (n=00) år (n=230) år (n=322) år (n=232) år (n=215) Alltid Ibland Sällan Aldrig Vet ej 7

8 Bas: Alla Äter du mer, mindre eller ungefär ett halvt kg frukt och grönt per dag? Alla (n=00) Man (n=42) Kvinna (n=508) Mer 0,5 kg Ungefär ett 0,5 kg Mindre 0,5 kg Vet ej 8

9 Bas: Alla Under en normal vecka, hur många gånger äter du fet fisk som t ex lax, makrill, sill? äter fisk < 3 ggr/v ggr/ vecka 2 ggr/ vecka 1 gång/ vecka 11 1 gång/ varannan vecka 1 gång/ månad Aldrig Annat Vet ej 3 ggr/ vecka 5 4 ggr/ vecka 1 5 ggr eller mer/ vecka 1

10 Bas: Alla Äter du extra tillskott i form av vitaminer och mineraler? Alla (n=00) Man (n=42) Kvinna (n=508) Dagligen Några gånger i veckan När det behövs Aldrig Vet ej

11 Bas: De som äter extra tillskott i form av vitaminer och mineraler Var har du köpt dina vitaminpreparat? Alla (n=340) Man (n=136) Kvinna (n=3) Apoteket Hälsokostaffär Vanliga affären (mataffär, varuhus) Internet Postorder Annat Vet ej 11

12 Bas: De som äter extra tillskott i form av vitaminer och mineraler Vilka påståenden stämmer bäst in på dig? Jag äter vitaminer och mineraler Vet ej För att jag har blivit rekommenderat av hälso- och sjukvårdspersonal På grund av sjukdom För att jag har blivit rekommenderad av andra personer (t ex vänner, personal i affär) att äta vitaminer och mineraler För att jag inte får i mig tillräckligt via den vanliga kosten För att hålla mig frisk 0 12

13 Bas: Alla Äter du extra tillskott i form av omega-3 (ex fiskolja)? Alla (n=00) Man (n=42) Kvinna (n=508) Dagligen Några gånger i veckan När det behövs Aldrig Vet ej 13

14 Bas: Alla Äter du extra tillskott i form av omega-3 (ex fiskolja)? Alla (n=00) år (n=230) år (n=322) år (n=232) år (n=215) Dagligen Några gånger i veckan När det behövs Aldrig Vet ej 14

15 Bas: De som äter extra tillskott i form av omega-3 (ex fiskolja) Var har du köpt ditt tillskott av omega-3? Hälsokostaffär Apoteket Postorder Vanliga affären Internet Annat Vet ej 15

16 Bas: De som äter extra tillskott i form av omega-3 (ex fiskolja) Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig? Jag äter extra tillskott av omega På grund av sjukdom För att jag har blivit rekommenderat av hälso- och sjukvårdspersonal För att jag har blivit rekommenderad av andra personer (t ex vänner, personal i affär) att äta omega För att jag inte får i mig tillräckligt via den vanliga kosten För att hålla mig frisk 0 16

17 Bas: Alla Äter du något annat kosttillskott? Alla (n=00) Man (n=42) Kvinna (n=508) Dagligen Några gånger i veckan När det behövs Aldrig 17

18 Bas: De som äter något annat kosttillskott Vilket av följande påståenden stämmer bäst på dig? Jag äter kosttillskott Vet ej För att jag har blivit rekommenderad av andra personer (t ex vänner, personal i affär) att äta kosttillskott För att jag har blivit rekommenderat av hälso- och sjukvårdspersonal 50 På grund av sjukdom För att jag inte får i mig tillräckligt via den vanliga kosten För att hålla mig frisk 0 18

19 Bas: Alla Tränar du styrka regelbundet? Alla (n=00) 32 5 Man (n=42) Kvinna (n=508) Ja Inte regelbundet men ibland Nej 1

20 Bas: Alla Tränar du styrka regelbundet? Alla (n=00) år (n=230) år (n=322) år (n=232) år (n=215) Ja Inte regelbundet men ibland Nej

21 Bas: Alla Tränar du styrka regelbundet? Alla (n=00) år (n=305) år (n=63) Ja Inte regelbundet men ibland Nej 21

22 Bas: De som tränar styrka Använder du något av följande pga. att du tränar? Alla (n=408) Man (n=222) Kvinna (n=186) Proteintillskott Kreatin Sportdrycker Energistillskott Specialanpassade vitaminer eller/och mineraler Inget av detta 22

23 Bas: De som tränar styrka Använder du något av följande pga. att du tränar? Alla (n=00) 15-2 år (n=230) 30-4 år (n=322) år (n=232) år (n=215) Proteintillskott Kreatin Sportdrycker Energistillskott Specialanpassade vitaminer eller/och mineraler Inget av detta 23

24 Bas: De som tränar styrka Använder du något av följande pga. att du tränar? Alla (n=408) år (n=173) 36 - år (n=234) Proteintillskott Energistillskott Kreatin Specialanpassade vitaminer eller/och mineraler Sportdrycker Inget av detta 24

25 Bas: De som tar extra tillskott pga träning (exkl sportdrycker) Var har du köpt ditt/dina tillskott? Internet Vanliga affären På gymmet/ (mataffär,varuhus) idrottsanläggningen Hälsokostaffär Postorder Apoteket Annat Vet ej 25

26 Bas: De som tar extra tillskott pga träning (exkl sportdrycker) Var har du köpt ditt/dina tillskott? Alla (n=4) år (n=3) år (n=11) Internet Vanliga affären På gymmet/ (mataffär,varuhus) idrottsanläggningen Hälsokostaffär Postorder Apoteket Annat Vet ej 26

RAPPORT2015. Konsumentföreningen Stockholm. Mat, piller och pulver på menyn! Försäljningstrender och attitydundersökning.

RAPPORT2015. Konsumentföreningen Stockholm. Mat, piller och pulver på menyn! Försäljningstrender och attitydundersökning. RAPPORT2015 Konsumentföreningen Stockholm Mat, piller och pulver på menyn! Försäljningstrender och attitydundersökning KfS Mars 2015 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Aktieägandet i Sverige 2007 T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Bakgrund Synovate har på uppdrag av Aktiefrämjandet genomfört en

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos känner sig i högre grad igenkända när de besöker sitt bankkontor och upplever i högre grad att deras besöks

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Svenska Stöldskyddsföreningen 2012-05-07 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Bakgrund och syfte 4 Genomförandet 5 Sammanfattning

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos anser att de har lättare att låna och börja pensionsspara jämfört med storbankernas kunder Kunder hos känner

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Undersökning om mailanvändningi jobbet

Undersökning om mailanvändningi jobbet Undersökning om användningi jobbet Genomförd av i-page 2009 Bakgrund & syfte i-page är ett konsultföretag inom e-postkommunikation. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att kommunicera via

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer