Delrapport Internationell marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport Internationell marknadsföring"

Transkript

1 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets mål 1.3 Resursbeslut 2. Arbetsprocess 2.1 Metod (om tillämpligt) 2.2 Organisation av projektet 2.3 Projektperiod och tidsåtgång för medarbetare 2.4 Budget och resursutnyttjande 3. Projektets resultat och fortsatt implementering 3.1 Projektets resultat i förhållande till syfte och projektets mål 3.2 Utnyttjande av projektresultat 3.3 Hur har resultaten spridits? 3.4 Fortsatt implementering av projektet och dess resultat 4. Erfarenheter och iakttagelser

2 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering Efter studieavgifternas införande för tredjelandsmedborgare ställdes rekryteringsarbetet av utlandsstudenter inför nya utmaningar. Dels för att tredjelandsstudenter ska betala för en utbildning och dels för att EU/EES studenter traditionellt sett inte läser en hel utbildning utan snarare delar av en utbildning utomlands. Den totala internationella studentpopulationen sjönk drastiskt och projektet syftar till att skapa möjligheter till att fortsätta rekrytera internationella studenter. 1.2 Projektets mål Mittuniversitetet beslutade att marknadsföringsåtgärder i huvudsak ska inriktas på EU/EES-området. Den före detta marknadsföringsgruppen vid Mittuniversitetet beslutade att godkänna den internationella arbetsgruppens förslag på fokusområden och de länder där insatser planerats under 2011, 2012 och 2013 är Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Som ett komplement till de europeiska länderna ses Kina som ett land av intresse ur rekryteringssynpunkt. Projektet ska bidra till en ökad internationalisering på Mittuniversitetet för att främja utbildningens kvalitet och förståelse för andra länder och internationella förhållanden genom fler internationella studenter. Projektet syftar till att öka Mittuniversitetets exponeringar och antalet ansökningar från ovan nämna marknader. Projektmål på lång sikt Öka antalet internationella studenter på de internationella programmen Öka antalet inresande utbytesstudenter Öka antalet utresande utbytesstudenter 1.3 Resursbeslut 2011: kronor 2012: kronor 2013: kronor 2. Arbetsprocess 2.1 Metod (om tillämpligt) Har inte använt en bestämd metod. 2.2 Organisation av projektet Namn: Roll i projektet: Roll i org: Kristina Albertsson Beställare Avdelnings chef UK Ulrika Honée Projektledare/utförare Marknadsförare UK Cathrine Gladh Projektdeltagare Handläggare internationella frågor NMT Maria Evans Projektdeltagare Handläggare internationella frågor HUV Linda Vikström Projektdeltagare Internationell handläggare UK Sara De Wahl Projektdeltagare Antagningshandläggare STU Projektnamn 2

3 Under 2011 såg organisationen ut som ovan, men i dag är det Sandra Wåger (vikarierar för Ulrika Honée som projektledare), Cathrine Gladh (projektdeltagare) och Maria Evans (projektdeltagare). Gruppen har träffats ungefär varannan vecka och det projektet som berörts mest inom utbildningsstrategin är Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter eftersom marknadsföring och rekrytering går ihop. 2.3 Projektperiod och tidsåtgång för medarbetare Tidsåtgången har sett olika ut över tid och har även varierat under olika delar av året, men under hösten 2012 så upptog projektet cirka 60 procent av projektledarens tid. Projektdeltagarna har avsatt cirka 1,5 timme varannan vecka för avstämningsmöten samt hjälpt till, både som strategiskt stöd och i vissa fall operativt, även inom olika aktiviteter. Vinter och Nowa, Mittuniversitetets mediebyråer, har varit inblandade när det gäller annonsering och framtagande av marknadsföringsmaterial. 2.4 Budget och resursutnyttjande Kontoklass 3* Kontoklass 4* Kontoklass 5* Kontoklass 9* SUMMA Budget Utfall Prognos Kontoklass 3* Kontoklass 4* Kontoklass 5* Kontoklass 9* SUMMA Budget Utfall Prognos Kontoklass 3* Kontoklass 4* Kontoklass 5* Kontoklass 9* SUMMA Budget Utfall Prognos Projektnamn 3

4 3. Projektets resultat och fortsatt implementering 3.1 Projektets resultat i förhållande till syfte och projektets mål Internationell marknadsföring är ett relativt nytt arbetsområde som fortfarande är under utveckling. Vi har ännu inte utvärderat om det blivit några konkreta resultat i form av en ökad studentpopulation, men däremot har vi arbetat upp en större verksamhet för att ha möjlighet att rekrytera studenter på sikt. Exempel på detta kan vara studentambassadörsutbildningen, där vi i två år arbetat med att utbilda nuvarande studenter (de går under segmentet Miun lovers i studentrekryteringsstrategin) att sprida kunskap och information om Mittuniversitetet samt inspirera potentiella studenter till studier. Vi har nu cirka 20 internationella studentambassadörer i våra fokusländer som hjälper oss med allt från tips och råd inför marknadsföringsaktiviteter till medverkan på studentmässor. Ett annat exempel kan vara de imagefilmer som projektet möjliggjort att framställa. De har använts och kommer att kunna användas även i framtidens rekrytering av studenter. Ett tredje exempel är det utskick vi genomförde till våra prioriterade partneruniversitet. Det ger inte en direkt effekt, men det leder till fördjupade kontakter, vilket också är en del av studentrekryteringsstrategi när det gäller utbytesstudenter. Genom att delta på mässor i fokusländerna (år efter år) ökar vi kännedomen om Mittuniversitetet, genom annonsering ökar vi exponeringen av och våra utbildningssidor och genom att delta på exempelvis EAIE Academy ökar vi kunskapen om internationell marknadsföring hos vår personal samt utökar Mittuniversitetets internationella kontaktnät. Under 2013 planeras även en effektkartläggning av den engelska webben för att identifiera målgrupper, behov och utvecklingsområden. Eftersom webben enligt undersökningar är den viktigaste kanalen för internationella potentiella studenter, och även den kanal som påverkat befintliga studenter mest i valet att studera på Miun, vill vi göra den så målgrupps- och behovsanpassad som möjligt. Detta i sin tur kan leda till att vårt utbud blir mer attraktivt för de studenter som vi hoppas kunna rekrytera. 3.2 Utnyttjande av projektresultat Eftersom vi på kommunikationsavdelningen just nu håller på att utreda vår framtida organisation och det är oklart vilka som roller som kommer finnas eller vem som kommer ansvara för internationell marknadsföring, kan jag i nuläget inte svara på hur projektet ska fortleva eller vem som ska ansvara. 3.3 Hur har resultaten spridits? Resultatet av hela projektet har ännu inte spridits, men däremot har de olika aktiviteterna inom projektet spridits i olika stort omfång. Det kan handla om spridning inom arbetsgruppen och dess kontakter, inom kommunikationsavdelningen eller till andra som jobbar med internationalisering alternativt mot internationella studenter. International Student Barometer, som är en stor studentnöjdhetsundersökning där Mittuniversitetet deltagit för tredje året i rad, är en av de aktiviteter som flest tagit del av eftersom resultatet rör hela Mittuniversitetet. Då har vi bjudit in till en presentation för alla som arbetar med internationalisering (med möjlighet till vidarebefordran), gått ut med resultaten som en nyhet internt och även låtit ledningen få en egen presentation. Under Informationsfrågor på den har det under studentrekryteringsidorna också gått att läsa om vad som gjorts och vad som planerats, men där har vi inte gjort någon skillnad på om aktiviteterna utförts inom anslag eller projekt eftersom alla insatser går in i varandra. 3.4 Fortsatt implementering av projektet och dess resultat Projektnamn 4

5 Samma svar som under punkt Erfarenheter och iakttagelser Eftersom det här är sista året som vi får ökade resurser för marknadsföring så försöker vi nu knyta ihop säcken och se över vad det är som behöver göras för att vi ska ha en stabil verksamhet att stå på när projektet slutförs. Förra året hann vi göra väldigt mycket och därför försöker vi också se över på hur vi kan arbeta in projektet i ordinarie verksamhet och hur vi ska prioritera framöver. Detta görs i samarbete med projektgruppen, kommunikationschefen och processledaren för internationalisering. På grund av att omvärlden hela tiden förändras, bland annat genom införandet av studieavgifter i de identifierade fokusländerna samt konsekvenserna av takbeloppet, vill vi även se över nuvarande vägval. Under 2013 planerar vi inom projektet att göra en utvärdering av tidigare genomförda studentrekryteringsinsatser i fokusländerna samt en fokuslandsanalys för att utröna om vi satsar på rätt länder eller om vi behöver justera mixen av satsningar. Då studentrekrytering och marknadsföring går hand i hand måste aktiviteterna i detta projekt följa handlingsplanen för studentrekrytering. När det gäller rekrytering av freemovers (internationella programstudenter) respektive utbytesstudenter så ser det lite olika ut freemovers kan man rikta sig mot direkt, medan rekrytering av utbytesstudenter först och främst handlar om att avtal med partneruniversitet fördjupas, balanseras och koncentreras. Samtidigt har fakulteterna uttryckt att de är nöjda med antalet inkommande utbytesstudenter medan de fortfarande vill fylla programplatser, så därför har vi prioriterat segmentet freemovers när det kommer till vissa marknadsföringsinsatser. Självklart utvecklar vi till exempel webben för att alla målgrupper ska möta en bättre webbplats, men när det gäller exempelvis annonsering så har vi avgränsat oss. Vi har också legat lågt med att marknadsföra möjligheten till utbyte för Miuns egna studenter eftersom det varit så mycket komplikationer med att få ut studenter. Detta hoppas vi kunna ändra på när man fått bukt med de bakomliggande problemen. Annars löper projektet på enligt plan och vi fortsätter arbeta för att kunna öka Mittuniversitetets exponeringar och antalet ansökningar från ovan nämnda marknader. Projektnamn 5

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer