ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program"

Transkript

1 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5 Pedagogik + programinnehåll... 5 Varumärke + kommunikation... 5 Internationalisering... 6 Samverkan + näringsliv... 7 Måldokument v

3 Inledning Industriell ekonomi vid Linköpings universitet grundades 1969 och har sedan dess växt till det mest attraktiva civilingenjörsprogrammet. Visionen tydliggör att programmet ska vara den nationellt ledande utbildningen och att kurserna ska vara i nivå med internationellt framstående utbildningar inom respektive discipliner. Detta ska göra att både näringslivet och studenterna ser Industriell ekonomi i Linköping som det självklara valet (Studiehandboken LiTH 2013). Bakgrund Startskottet för detta arbete blev under mötet för nämnden för Industriell ekonomi och Logistik (nedan kallat IL-nämnden) i september 2012 då en presentation, kallad I- lägesanalysen, lades fram från styrelsen vid I-sektionen, där det påvisades en oro att Industriell ekonomi i Linköping halkar efter i jämförelse med andra I-utbildningar i Sverige. Analysen gjordes ur studentperspektiv och jämförde bland annat antagningssiffror, lön, stödfunktioner, URANK och nöjd studentindex. Under nämndmötet i september tillsattes då en arbetsgrupp som skulle arbeta med visionen för I-programmet och undersöka vad som krävs för att vi ska förbättra vår position bland Industriell ekonomi-utbildningar. Förarbete gjordes och IL-nämndens internat i januari 2013 användes som ett avstamp för fortsatt arbete. Under internatet presenterades fyra intressenter till vår utbildning; gymnasister, teknologer och näringsliv och LiU. Faktorer som påverkar vår utbildning och dess intressenter valde vi att kalla för pusselbitar, och det var dessa som internatet fokuserades på. Följande pusselbitar togs fram; Internationalisering, Lärare, Programinnehåll, Samverkan, Kommunikation, Varumärket LiU/I, Pedagogik och Näringsliv. De frågeställningar som behandlades för respektive pusselbit var Vad är centralt för en pusselbit och för vem? och Vad sätter vi för mål för de centrala begreppen i pusselbiten på 3-5 års sikt. 3

4 Arbetsgång Under våren 2013 har arbetet fortskridit genom en arbetsgrupp om åtta personer och dessa har löpande diskuterat kring de olika pusselbitarna. Under IL-nämndens möte i maj 2013 presenterades förslag på mål och handlingar som tagits fram från pusselbitarna och som nämnden bör fokusera på. Planen är att under hösten 2013 hitta ansvariga för de områden som kräver vidare arbete (se tabell 1 nedan), och även ansvariga för mål i måldokumentet (se Måldokument sid. 8). Förslaget är att skapa ett levande måldokument som innefattar IL-nämndens vision för Industriell ekonomi och till detta även ha ansvariga som uppdaterar och arbetar för att tilldelat mål ska uppfyllas. Ett utkast till måldokument presenteras på nämndmötet i november 2013 och därefter ska vidare utveckling av dokumentet göras. Måldokumentet ska följas upp kontinuerligt av IL-nämnden. 4

5 Pusselbitar Nedan följer de framtagna pusselbitarna och en kort sammanfattning av de diskussioner som har förts kopplade till dessa. Pedagogik + programinnehåll I-programmet ska ha en stor blandning av olika examinationsformer. Detta är något som vi kartlagt och känner oss nöjda med, men det krävs att vi är medvetna om detta och försöker ha det i åtanke när kurser beställs från institutionerna. Nämnden bör ha tydliga krav vid beställning av kurser från institutionerna. Vilka undervisningsformer och examinationsformer som är tänkta att användas och även riktlinjer för pedagogik. Granska programinnehåll; årskurs 1-3, teknisk inriktning och ekonomisk inriktning för sig. Tillsätta en ansvarig för detta. Ställa sig frågor som - Vad ska vi ha masterprofilerna till? Vilken roll har de? Vilka kurser ska vara obligatoriska för alla under år 1-3? Detta för att kvalitetssäkra programmet och ha en aktiv strategi över innehållet. Skapa ett framtidsråd som arbetar övergripande på LiTH med utveckling av programmen. I dagsläget finns inte en plan för hur man går tillväga för att ändra i programmet. Här bör vi ta hjälp av näringslivsrepresentanter för att se till att vi håller utbildningen i framkant. Anordna workshops med näringslivet kring nämndernas utvecklingsarbete alternativt starta upp en advisory board. Varumärke + kommunikation Det ska publiceras 5 artiklar per år (utanför LiU-webben) kopplade till I och Ii. Intressanta examensarbeten bör lyftas fram mer. Vi bör även se till att mer tekniska artiklar och mer forskning kommer ut, som kan utmärka I-programmet. Sträva efter att publicera i exempelvis Ny Teknik, Dagens industri, Veckans affärer m.m. Nämnden kan stötta sektionerna mer i arbetet med marknadsföring av I-programmet. Bra samarbete med sektionens marknadsföringsutskott och universitetets marknadsföringsgrupp. Till exempel hemmissionering eller medverkan på mässor. Försöka synas mer på gymnasieskolorna. Hitta våra unika styrkor. Att I-programmet är den bästa utbildningen i Sverige är det vi ska jobba med. Hitta våra styrkor som kan marknadsföras tydligare utåt. T.ex. att vi har flest I:are ute i arbetslivet. Ta fram förslag på nyckeltal för programmet som kan användas och följas upp. Exempelvis 5

6 Antal förstahandssökande Lön Hur fort studenterna får jobb Genomströmning Antal examinerade NSI (nöjd studentindex) Använd dessa för uppföljning för att se om vi har ökat på några nyckeltal. Bestämma 10 nyckeltal som vi följer, som vi kommunicerar ut om de visar det vi vill. Internationalisering Internationalisering är en viktig del för att bli Europas bästa I-program. Se över hur många studenter vi skickar ut varje år och kartlägg hur vi ligger till kontra andra utbildningar, både på LiU och i Sverige. Använd detta i marknadsföring och varumärkesbyggnad. Vilken annan utbildning skickar ut 100 studenter per år? Vi kanske är den utbildningen i Europa som har flest internationella studenter per år? Den utbildningen i Sverige som har flest internationella studenter? Antal I/Ii-studenter som åker utomlands minst 1 termin ska vara minst 120 stycken varav 100 via LiU-avtal. Vi ska ha en bra process för detta och då kräver det resurser. Försök dra så stor nytta av LiU som det går. IL-nämnden kan stödja vid extra resursbehov. Förslagsvis använda studenter från Linköping som kan åka ut i världen och marknadsföra utbyte för att på så sätt försöka skapa balans i avtalen. 50 % av lärarna på I-programmet ska under de senaste 4 åren ha genomfört lärarutbyte eller besökt utländskt lärosäte med fokus på grundutbildning. Kursansvariga måste ha ett tydligt uppdrag, syfte och vara motiverade. Kräver tydlig information från nämnden. Möjliggöra inspiration från lärare som varit på utbyten genom att ta fram information om vad utbyten skulle kunna ge, vilka ämnesområden som finns och vad som krävs av läraren. Nämndens internat skulle kunna vara utomlands? Det ska finnas minst ett kursmoment på engelska för årskurs 1, 2 moment för årskurs 2, 3 för årskurs 3 och 4 för årskurs 4 på programmet. När det ges tillfälle ska det erbjudas kursmoment även på andra språk. Minst 50 % av examensarbetena varje år ska vara på främmande språk (inklusive engelska). Något som uppfylls i dagsläget, men som bör hållas uppdaterad. 6

7 Samverkan + näringsliv Skapa ett konsultföretag för att hyra ut I:are. Liknande koncept som Gozinto fast bara för I (förslag på namn är I-work). Detta gör att vi får chans att marknadsföra våra I:are för näringslivet. Hitta företag som erbjuder internship, som kan garantera ett visst antal platser på sommaren. Detta genom att bland annat använda vår alumniverksamhet mer. Vad kan jag använda en I:are till inom mitt företag? Detta är något som sektionen bör driva med eventuell sponsring från nämnden. Hur många Linköpings I:are finns i näringslivet i Sverige? Hur många finns i världen? Detta kan marknadsföras till presumtiva studenter. Ta fram data kring hur stor del av nystartade företag som våra teknologer är involverade i, även bransch- och storleksfördelat. Hur många I-alumner startar nya företag? Skicka ut till alla alumner: 1. Gick du med i ett bolag som är mindre än ett år, eller startade nytt direkt efter examen 2. Någon gång senare? (inte direkt efter examen) 3. Startat verksamheter flera gånger Tabell 1. Följande områden arbetas med och kommer eventuellt generera mål i ett senare skede. Område Kommentar Ansvarig Granska programinnehåll Hitta unika styrkor Identifiera nyckeltal År 1-3, teknisk inriktning, ekonomisk inriktning Ex. kartlägg hur många studenter som studerar utomlands, hur många alumner ute i näringslivet etc. Antal examinerade, NSI, förstahandssökande etc. Mathias Henningsson Evelina Holgersson Simon Mirzakhani Skapa ett framtidsråd Eventuellt övergripande på LiTH Mathias Henningsson Hitta företag som erbjuder internship (garanterat antal platser) Eventuellt övergripande på LiTH Arvoderad student 7

8 Måldokument v1.0 Ett levande måldokument som innefattar IL-nämndens vision för Industriell ekonomi Mål Kommentar Ansvarig 1 I-programmet ska ha en stor blandning av examinationsformer 2 Det ska publiceras 5 artiklar per år (utanför LiU-webben) kopplade till I och Ii 3 Antal I/Ii-studenter som åker utomlands minst 1 termin ska vara minst 120 stycken varav 100 via LiUavtal % av lärarna på I-programmet ska under de senaste 4 åren ha genomfört lärarutbyte eller besökt utländskt lärosäte med fokus på grundutbildning 5 Det ska finnas minst ett kursmoment på engelska för årskurs 1, 2 moment för årskurs 2, 3 för årskurs 3 och 4 för årskurs 4 på programmet 6 Minst 50 % av examensarbetena varje år ska vara på främmande språk (inklusive engelska) 7 Antal förstahandssökande ska vara topp 3 bland civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi (I+Ii) 8 Antal platser på lärosäten där I- studenter kan studera på engelska ska Ej mätbart, men bedömning ska göras utifrån nyckeltal Upptäckta artiklar skickas till kommunikatör som sammanställer för att ge status i dagsläget Siffrorna ska kontrolleras mot status i dagsläget Siffra ska kontrolleras mot Kommunikatör IL-nämnden? Utbildningsledare 8

9 ha ökat till XX, år 2017 status i dagsläget 9 Nästa bedömning av programmet från UKÄ ska ge Mycket hög kvalitet Nämndordförand e Nyckeltal Förstahandssökande I/Ii Total antal sökande I/Ii Antal I/Ii-studenter som studerar utomlands Hur snabbt studenter får jobb efter examen Genomströmning Examinationsformer Rankingar/undersökningar Antal alumner totalt Ingångslön/Medellön Kommentar Uppdelat på obligatoriska kurser, teknisk inriktning och masterprofil De flesta kommer antagligen vara LiUrankingar (ej programspecifikt) Jämförelse med andra I-program i Sverige Eventuell jämförelse bostadsort 9

ivision vi ska visa att vi är Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska visa att vi är Europas bästa och mest attraktiva I-program 2014-01-13 ivision vi ska visa att vi är Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Arbetsgång... 2 Pusselbitar... 3 Pedagogik +

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Mål- och visionsdokument

Mål- och visionsdokument Mål- och visionsdokument Antaget av LinTeks fullmäktige 2013-02-19 Reviderad av kårfullmäktige 2014-05-06 samt 2016-04-19 Inledning LinTeks måldokument beskriver LinTeks vision samt de långsiktiga mål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Närvarande Ledamöter Företräder Mathias Henningsson verksamheten, ordförande Anna Fredriksson verksamheten

Närvarande Ledamöter Företräder Mathias Henningsson verksamheten, ordförande Anna Fredriksson verksamheten 1(5) Närvarande Ledamöter Företräder Mathias Henningsson, ordförande Anna Fredriksson Lina Grudd Magnus Herberthson Daniel Kindström Isak Leek Kristian Sandahl Svante Stadler Erik Sundin Malin Thunholm

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning Placement Report 2011 - en rapport om I-arens första anställning Hej! Bakom framtagandet av denna rapport står alumniutskottet vid Sektionen för Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Utskottets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Specialpedagogoch Speciallärarprogrammen år 2013 IBL, Linköpings Universitet. Karin Forslund Frykedal Ann-Marie Markström

Verksamhetsberättelse för Specialpedagogoch Speciallärarprogrammen år 2013 IBL, Linköpings Universitet. Karin Forslund Frykedal Ann-Marie Markström Verksamhetsberättelse för Specialpedagogoch Speciallärarprogrammen år 2013 IBL, Linköpings Universitet Karin Forslund Frykedal Ann-Marie Markström Specialpedagogprogrammet Speciallärarprogrammet Kurs 1

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

SASKO, Masterprogram i strategisk kommunikation, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Strategic Communication, 120 credits

SASKO, Masterprogram i strategisk kommunikation, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Strategic Communication, 120 credits Samhällsvetenskapliga fakulteten SASKO, Masterprogram i strategisk kommunikation, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Strategic Communication, 120 credits Program med akademiska förkunskapskrav

Läs mer

TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2

TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2 1 (5) TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2 Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Seth Ramström Clas Rydergren Li Li Tunek Johan Holtström TEII42

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare Ordförande En ordförandes största uppgifter är att vara sektionens ansikte utåt, föra sektionens talan och se till att organisationen fortsätter att fungera. Det är viktigt att man som ordförande vågar

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 1 (6) THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Christoph Röcklingsberg Johan Holström Kurskod THTY41 Examinator Christoph

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Karriären. efter. Alumnrapport 2015-11-20

Karriären. efter. Alumnrapport 2015-11-20 Karriären efter Alumnrapport 2015-11-20 Välkommen till I-sektionens alumnrapport! Syftet med rapporten är att kartlägga alumnerna, från Industriell ekonomi på LTU, deras studietid samt arbetsliv. 152 alumner

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Mål och visionsdokument /Internationalisering

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Mål och visionsdokument /Internationalisering Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Mål och visionsdokument 2011-2013/Internationalisering Gemensam handlingsplan för institutionens program: sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Rapport Utlandsstudier i Sydney, Australien

Rapport Utlandsstudier i Sydney, Australien Rapport Utlandsstudier i Sydney, Australien University of Technology Sydney (UTS) - - - Civilingenjör Maskinteknik (5 år) Jakob Wodlin Under vårterminen, mitt andra läsår (termin 4) vid Linköpings Universitet

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal

Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal Detta regelverk ersätter tidigare regelverk med Dnr LiU-2014-01598.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1

THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1 1 ( 5) THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1 Sändlista Mathias Henningsson Miguel Gimenez Johan Holtström Sandra gustavsson Kurskod Examinator THFR21 Miguel Gimenez Kursen gavs Årskurs 1 Termin

Läs mer

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Granlund 08-563 088 38 magnus.granlund@hsv.se

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

LINKOPINGS LW e l UNIVERSITET

LINKOPINGS LW e l UNIVERSITET I LINKOPINGS LW e l UNIVERSITET 1(4) Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Vi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal Detta regelverk ersätter

Läs mer

1 Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi vid LiTH Dnr LiU

1 Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi vid LiTH Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Anna Andersson Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Regelverk för obligatoriska

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal

Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal I LOWUNIVERSITET LINKOPINGS 1(4) Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal Detta regelverk ersätter tidigare

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp

Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp Master Programme in Health Science, 120 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014

Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2016/2017 Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014 BESLUTSDATUM 2014-06-10 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Årlig uppföljning av utbildningsprogram (1 bilaga)

Årlig uppföljning av utbildningsprogram (1 bilaga) Rektor ANVISNINGAR 2018-02-13 Dnr HS 2017/790 Årlig uppföljning av utbildningsprogram (1 bilaga) 1 Allmänt Varje utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde (Högskolan) ska årligen följas upp. Programuppföljningen

Läs mer

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement, 180 hp Anmälningskod: P1442 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 1 ( 6) THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 Sändlista Kurskod Examinator Marisol Arias Abrahamsson Johan Holtström THSP41 Marisol Arias Abrahamsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan Utvärderingsärende Huvudområde/område för examen: Datateknik

Läs mer

Kursen ges som kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen i företagsekonomi (eller motsvarande).

Kursen ges som kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen i företagsekonomi (eller motsvarande). Ekonomihögskolan FEKL11, Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen, 60 högskolepoäng Bridging Education in Business Administration for Graduates with a Foreign Degree, 60 credits Grundnivå

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

TAMS27-Matematisk statistik

TAMS27-Matematisk statistik 1 (5) TAMS27-Matematisk statistik Sändlista Inger Klein Tea Nygren Siv Söderlund Magdalena Smeds Jörg-Uwe Löbus Ingegerd Skoglund Kurskod TAMS27 Examinator Jörg-Uwe Löbus Kursen gavs Årskurs 2 Termin VT

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Examensarbete Information 2018

Examensarbete Information 2018 Examensarbete Information 2018 CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Skall vara på 20 veckor heltid inklusive rapportskrivning Skall vara en fördjupning (30 hp på A-nivå)

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

BLI PARTNER TILL HANDELSHÖGSKOLAN

BLI PARTNER TILL HANDELSHÖGSKOLAN BLI PARTNER TILL HANDELSHÖGSKOLAN OM HANDELSHÖGSKOLAN Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ambitionen att vara internationellt framstående inom områdena ekonomi och juridik. Den positiva utvecklingen

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten

Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten Styrdokument Dnr A 2 5587/8 Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten 29-213 Publicerad Beslutsfattare http://www.science.gu.se/fakulteten/namnden/policies Naturvetenskapliga

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

Rasmus Zetterdahl studerande. Suppleanter Johan Hammers studerande Nicolette Lakemond verksamheten Clas Rydergren verksamheten, punkt 1-5

Rasmus Zetterdahl studerande. Suppleanter Johan Hammers studerande Nicolette Lakemond verksamheten Clas Rydergren verksamheten, punkt 1-5 1(5) Närvarande Ledamöter Företräder Mathias Henningsson, ordförande Malin Corneliusson Stefan Engevall Magnus Herberthson Evelina Holgersson yrkeslivet Daniel Kindström, punkt 1-5+7 Kristian Sandahl Bengt

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

1 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via LiTH:s utbytesavtal

1 Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via LiTH:s utbytesavtal PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Regelverk för behörighet, rangordning

Läs mer

Programutvecklingsmetodik, teori

Programutvecklingsmetodik, teori 1 (5) TDDC93- Programutvecklingsmetodik, teori Sändlista Inger Klein Annalena Kindgren Siv Söderlund Magdalena Smeds Kristian Sandahl Tommy Färnqvist Kurskod TDDC93 Examinator Kristian Sandahl Kursen gavs

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal

Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal Detta regelverk ersätter tidigare regelverk med Dnr LiU-2014-01598.

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Varför Vad Hur När Vem

Varför Vad Hur När Vem Varför Vad Hur När Vem Nya utbildningsplaner och kursplaner trädde i kraft 2015. Dessa måste utvärderas. Att utvärdera måluppfyllelse, progression och genomströmning på kurs och programnivå. Granskning

Läs mer

Seminarieserier för examensarbeten under kursen ME200X. Anvisningar och genomförande för examinatorer och handledare

Seminarieserier för examensarbeten under kursen ME200X. Anvisningar och genomförande för examinatorer och handledare Seminarieserier för examensarbeten under kursen ME200X Anvisningar och genomförande för examinatorer och handledare Innehåll Ämnesområden för seminarieserier institutionen inom Industriell ekonomi och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Sysselsättning sektorvis Ingen tillväxt av privata jobb sedan 1950 Rekryteringsförsök de

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Övriga Marie Carlsson studievägledare

Övriga Marie Carlsson studievägledare 1(5) Närvarande Ledamöter Företräder Mathias Henningsson, ordförande Stefan Engevall Johanna Fahlvik Magnus Herberthson Evelina Holgersson Daniel Kindström, punkt 1 10 Jonatan Nygren Kristian Sandahl Svante

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet

Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet 2010-10-17 Handlingsplan NSI 2010 Dnr LiU-2010-01387 0(6) Bilaga 2:2 Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet Nöjd Student Index 2010 1(6) Innehåll 1. Introduktion... 2 1.1.

Läs mer