Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland"

Transkript

1 Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

2 Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan Q-Biz ska vara en utvecklingsmotor och förebild i frågor rörande -fler kvinnor på ledande befattningar -fler kvinnor i styrelser -fler kvinnor som startar och driver eget -fler kvinnor som tar över företag (ägarskiften) Kompetensfrågor -påverkan i lokala och regionala frågor Öka affärsmässigheten hos kvinnor i regionen -internt (inom den egna organisationen) -externt -driva strategiska frågor -informationsspridning vid webb och nyhetsbrev -skapa mötesplatser -starta intressedrivna nätverk inom Q-Biz, exempelvis ägarskiften, jämställdhet, kompetensförsörjning, styrelsearbete, mentorskap mm. Resultatet blev lyckat 7 kvinnor har fått en extern styrelsepost, projektmål 10 st. flera kvinnor har dock blivit erbjuden en styrelsepost, men tackat nej 10 kvinnor har startat företag, projektmål 10 st. 23 kvinnor har erhållit en högre befattning, projektmål 25 st. Inga kvinnor har tagit över ett befintligt företag, projektmål 10 st. flera kvinnor har blivit erbjuden nytt jobb men tackat nej 17 kvinnor har gjort affärer med andra kvinnor inom Q-Biz? (Köpt en vara eller tjänst eller samverkat på annat sätt) 900 kvinnor har deltagit i utvecklingsprogram, temadagar, kompetensseminarier och nätverksträffar, projektmål 800 st. Q-Biz har 150 medlemmar, varav 80 företagsmedlemmar (11 företag med 3-8 personer) och 70 enskilda medlemmar, projektmål 100 st.

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Frågeställning... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Diskussion... 9 Källförteckning... 13

4 Bakgrund 2007 träffades Mona Kramer och Lillemor Larsson över en lunch för att diskutera förutsättningarna för en affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland. Initiativtagare till lunchen var Dick Jansson, VD Handelskammaren Mittsverige. Lillemor hade tidigare varit projektledare för Q-net ett nätverk för kvinnliga akademiker med Mittuniversitetet som projektägare och Mona hade, på Handelskammarens uppdrag börjat skapa en mötesplats för Handelskammarens kvinnliga medlemmar. Mötet blev givande och Lillemor och Mona började jobba aktivt för att Q-Biz Affärs- och kompetensarena skulle bildas som ett nätverk inom Handelskammaren. Vi kom fram till att: Q-Biz ska vara en utvecklingsmotor och förebild i frågor rörande -fler kvinnor på ledande befattningar -fler kvinnor i styrelser -fler kvinnor som startar och driver eget -fler kvinnor som tar över företag (ägarskiften) Kompetensfrågor -påverkan i lokala och regionala frågor Öka affärsmässigheten hos kvinnor i regionen -internt (inom den egna organisationen) -externt -driva strategiska frågor -informationsspridning vid webb och nyhetsbrev -skapa mötesplatser -starta intressedrivna nätverk inom Q-Biz, exempelvis ägarskiften, jämställdhet, kompetensförsörjning, styrelsearbete, mentorskap mm. Det övergripande målet med projektet är att få fler kvinnor som driver egna företag och fler kvinnor på ledande befattningar. Syfte Syftet med utvärderingen är att kartlägga hur projektet uppfyllt mätbara målen, Våra mätbara mål är: - Representationen av kvinnor i privata bolagsstyrelser i Västernorrland ha ökat med 10 kvinnor - 10 kvinnor i Västernorrland ska ha startat egen verksamhet - 25 kvinnor i Västernorrland ska ha erhållit en högre befattning - 10 kvinnor i Västernorrland ska ha övertagit ett befintligt företag (ägarskifte) 4

5 Se om projektet lyft kvinnorna i Q-Biz och Handelskammarens medlemsföretag och vilket lärande som skett i projektet. De konkreta målen med projektet är att fram t o m 2010 ska: - Minst 800 kvinnor ska ha deltagit i utvecklingsprogram, temadagar, kompetensseminarier och nätverksträffar. - Antalet aktiva kvinnor i arenan ska vara minst Vi ska ha nått ca personer inom målgruppen genom marknadsföring och information via olika kanaler. Frågeställning Av Q-biz medlemmar under perioden , Hur många kvinnor har fått en extern styrelsepost Hur många kvinnor har blivit erbjuden en styrelsepost, men tackat nej Hur många kvinnor har startat eget företag Hur många kvinnor har erhållit en högre befattning 5

6 Hur många kvinnor har tagit över ett befintligt företag Blivit erbjuden nytt jobb Gjort affärer med andra kvinnor inom Q-Biz? (Köpt en vara eller tjänst eller samverkat på annat sätt) Vad har Q-Biz gett kvinnorna professionellt? Metod Utvärderingen är gjord genom personliga intervjuer och webbformulär. Svarsfrekvensen har varit hög 83 % av de tillfrågade har svarat, vilket är en hög svarsfrekvens Resultat Lärandet i projektet har skett hos process- och projektledningen där de utifrån medlemmarnas behov och önskemål har anpassat aktiviteter och innehåll till tider som passar deltagarna bäst, samt har utvecklat en metod för nätverk där man mixar kvinnliga ledare, i både offentlig och privat verksamhet tillsammans med kvinnliga småföretagare som skapat nya kontakter, nya marknader och fler affärer. Lärandet för projektdeltagarna uppkommer i nätverket och på seminarier, utvecklingsprogram och andra aktiviteter som Q-Biz arrangerat. Intresset för att Q-Biz ska fortsätta är mycket stort. Vi har jobbat med behovsstyrning utifrån deltagarnas önskemål och behov som är en del av en lärandeprocess. Vid varje terminsstart har vi träffat kvinnorna hos våra företagsmedlemmar som fått påverka kommande program och tidpunkter för dessa. Vi har också, via nyhetsbrev uppmanat våra övriga medlemmar att komma in med idéer och förslag till program. Målgruppen för projektet, presumtiva deltagare, har varit främst kvinnor i Västernorrland mellan år. Under projektperioden har förutom kortare inspirationsföreläsningar några utvecklingsprogram bedrivits, de mest populära som gjort mest verkan hos deltagarna har varit mentorprogrammet och ekonomiprogrammet Låt pengarna växa 6

7 Mentorsprogrammet kom till på önskemål från de samarbetande företagen och har bedrivits i två omgångar. Mentorprogrammet har lett till att flera av adepterna har fått högre befattning eller bytt företag och med det även en högre befattning. Låt pengarna växa var en ekonomiutbildning där vi pratade ekonomi och såg följder efter fattade beslut. Vi jobbande med olika case och allt ifrån VD till ekonomichefer deltog. I utvecklingsprogrammen har deltagarna lärt känna varandra mer personligt och det har lett till nya personliga- och affärsrelationer. 7

8 Mätbara mål: 7 kvinnor har fått en extern styrelsepost, projektmål 10 st. flera kvinnor har dock blivit erbjuden en styrelsepost, men tackat nej 10 kvinnor har startat företag, projektmål 10 st. 23 kvinnor har erhållit en högre befattning, projektmål 25 st. Inga kvinnor har tagit över ett befintligt företag, projektmål 10 st. flera kvinnor har blivit erbjuden nytt jobb men tackat nej 17 kvinnor har gjort affärer med andra kvinnor inom Q-Biz? (Köpt en vara eller tjänst eller samverkat på annat sätt) 900 kvinnor har deltagit i utvecklingsprogram, temadagar, kompetensseminarier och nätverksträffar, projektmål 800 st. Q-Biz har 150 medlemmar, varav 80 företagsmedlemmar (11 företag med 3-8 personer) och 70 enskilda medlemmar, projektmål 100 st. Minst 800 kvinnor ska ha deltagit i utvecklingsprogram, temadagar, kompetensseminarier och nätverksträffar: Totalt antal deltagare i Q-Biz-träffar fram till och med 2010 är 900 st. Antalet aktiva kvinnor i arenan ska vara minst 100: Q-Biz Affärs- och kompetensarena har vid utgången av medlemmar, varav 80 företagsmedlemmar (11 företag med 3-8 personer) och 70 enskilda medlemmar. Vi ska ha nått ca 2000 personer inom målgruppen genom marknadsföring och information via olika kanaler. E-postmarknadsföring har skett löpande till olika nätverk. Inbjudningar har gått ut till presumtiva medlemmar. Annonsering om kompetensutvecklingsprogram har gjorts i regionala tidningar, aktiviteterna marknadsförs kontinuerligt på hemsidor; Handelskammarens, Företagarnas, Styrelseakademiens m.fl. medlemsorganisationer får löpande informations om aktiviteterna. Dessutom återfinns Q-Biz sedan hösten 2010 i Facebook. 8

9 Diskussion Resultatet av projektet har varit bra och det visar att den här sorten av arenor som projektet har drivit är med ett blandat nätverk av kvinnor i olika branscher och organisationer behövs. Det är mixen av kvinnorna gjort Q-Biz dynamiskt och attraktivt. Det som är avgörande för att Q-Biz ska fortleva är en nod som sammanhåller arenan. Under projektperioden har den bestått av en projektledare och en processledare. Många nätverk har bedrivits under årens lopp men få består beroende på att det inte finns någon sammankopplande nod, någon som äger nätverket och driver det framåt. Det är den viktigaste frågan för Q-Biz framgent att hitta en form för att nätverket ska fortleva. 9

10 Vad har Q-Biz gett dig professionellt, några kommentarer ifrån deltagarna Brett kontaktnät Kvinnliga förebilder Utvecklande att träffa kvinnor som arbetar med andra arbetsuppgifter än jag själv. Vidgar vyerna! Flera föreläsningar har varit utvecklande för mig som person (både professionellt och privat) Bättre ledarskaps perspektiv! Det är proffsigt att få möjlighet till denna typ av nätverkande! Några goda vänner! lärt ( lär) mig att sätta gränser. Småföretagen belyser affärsnyttan, de har under Q-Biz flagg bekantat sig med potentiella kunder, minst 17 kvinnor har gjort affärer med andra kvinnor inom Q-Biz och en del av dem har gjort upp till 5 affärer. Det är mötet som är det viktiga, flera av småföretagarna har föreläst på våra träffar och genom det fått uppdrag ifrån åhörarna. Q-Biz har utvecklat och stärkt medlemmarna, de har fått nya kontakter, nya insikter och ibland nya affärer. Det finns idag många nätverk/föreningar i Sundsvallsregionen Marknadsföreningen, GIF Nätverket, Dataföreningen. som arrangerar föreläsningar och möten. Men det finns ingen förening/nätverk för kvinnor både ledare och egna företagare med fokus på deras behov och önskemål, vilket vi kan se på kommentarerna ovan. 10

11 Vad har Q-Biz Mentorprogram gett dig, några kommentarer ifrån deltagarna Chans att reflektera över mitt företagande och vad jag erbjuder. Har blivit stärkt in min yrkesroll. Det resulterade i ett nytt jobb, ökad självinsikt, personlig utveckling i min ledarroll och en stor skopa mod. Träffat och lärt känna fantastiska kvinnor i programmet, har fått vägledning och coachning för att vidareutveckla mig och för att ta fram mina egenskaper till bättre ( och bra) fortsatt ledarskap! Ett nytt nätverk. En bra mentor som jag fortfarande träffar. Verktyg som är bra i vardagen, framförallt förhandlingsteknik. Inspirerande ledning och program. Bilden av att fokusera mera har blivit tydligare. Jag säger det högt till mig själv och andra numera Även här ser vi vad ett professionellt mentorprogram gör för deltagarna. En del av de större företagen har interna mentorsprogram med en intern mentor, men väljer att skicka deras kvinnliga anställda på Q-Biz mentorsprogram då det skapar bestående nätverk med kvinnor i regionen som har gjort en utvecklingsresa. Svårigheter Det projektet inte lyckades med var att få deltagarna i nätverket att ta över ett befintligt företag s.k. Ägarskifte. Ambitionerna fanns ifrån projekt- och processledningens sida men då projektet var behovsstyrt och behovet inte fanns hos medlemmarna så prioriterades utvecklingsprogram istället. I starten av projektet tog vi männens arena, middagar på Villa Marieberg med flera föreläsare vid varje tillfälle. Kvällarna var i starten mycket välbesökta men eftersom så kom färre och färre ledare och kvällarna bestod i största del av företagare, vilket inte var meningen med Q-Biz, vilket gjorde att vi lade majoriteten av aktivitet på frukost eller lunchtid. Det fanns även planer på mindre intressedrivna grupper inom Q-Biz, Business Ledare Marknad Businessnätverket startade men då flera av deltagarna hade hög beläggning så lades det ner, då ingen hade tid att driva det, en gång belyses den avlönade nodens betydelse. 11

12 Nationellt & Internationellt Under projekttiden har vi även mött andra kvinnliga nätverk för att lära och hitta former för samverkan och utbyte Svensk-Amerikanska Handelskammarens kvinnliga nätverk GRO, Näringsföreningen i Trondheims kvinnliga nätverk Q-Leader i Östersund Fiber Optic Valleys Genusprojekt 1,6 & 2,6 miljonersklubben Tidningen Passion for Business Samt bekantat oss med Bryssel, genom en studieresa arrangerad av Mid Sweden Office. Mötena ledde konkret till en kompetensdag med hälsan i fokus tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonersklubben och Alexandra Charles och ett förprojekt tillsammans med Näringsföreningen i Trondheim. 12

13 Källförteckning Personliga intervjuer med medlemmar i Q-Biz Personliga intervjuer med föetagsledare som stöder Q-Biz ekonomiskt Svar via webbenkät ifrån medlemmar i Q-Biz 13

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: 2009-3050268 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Slutrapport VI+DOM=OSS

Slutrapport VI+DOM=OSS Slutrapport VI+DOM=OSS Sammanfattning Idén till projektet VI+DOM=OSS väcktes redan under 2010, då vi blivit inspirerade av Foreningen Nydansker och deras projekt Dansk arbetsplatskultur. Vi hade dessutom

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer