Eskilstuna SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007"

Transkript

1 Eskilstuna SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun

2 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN För att stärka jämställdhetstänkande hos män som har rötter från Mellanöstern har Kurdiska föreningen aktivt arbetat med att bana vägen till jämställdhet och bryta det negativa beteendet mot kvinnors rättigheter. Därför startade vi projektet Bavan för att ändra attityden hos män som har sina rötter i det patriarkala samhället speciellt de som kommer ifrån Kurdistan. Kurdiska föreningen i Eskilstuna har sökt ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen för att jobba med förebyggande insatser för ungdomar och familjer som riskerar att beröras av hedersrelaterat våld. Föreningen har också ansökt om förlängning av projektet och länsstyrelsen har beviljat kr till projektet samt kr till förlängningen. Den 15 oktober 2006 har vi skickat en lägesrapport och där vi skrev vad vi hade åstadkommit då (se bilaga 1). Nu det har gått 8 månader. Följande verksamheter har genomförts efter den första rapporten: Nationell konferens november i Stockholm Den 18: e-19 november Deltog projektledarna Firat Nemrud och Ali Karimi i en nationell konferens i Stockholm. Konferensen ingår i ett projekt som riktar sig till lokala manliga nätverk för kvinnofrid och jämställdhet i hela landet. Under två dagar har man diskuterat hur vi kan samverka för att ska uthållighet och resultat. Det finns mycket väl dokumenterat material om konferensen om den önskas så kan jag skicka. Utbildning för projektledarna För att få utbildning, skapa erfarenheter från olika delar av landet skickades projektledarna till länsstyrelsens metodkonferens om arbetet mot hedersrelaterat våld den 19 februari 207 Konferensens syfte var att utbyta erfarenheter samt att dela med sig av metoder, insikter och ny kunskap som har vuxit fram under arbetet med att bygga upp stöd och skydd för utsatta ungdomar och att utveckla förebyggande insatser. Under konferensen har olika aktörer berättat hur de har gått tillväga, hur de har gjort 1(6)

3 för att övervinna hinder och hantera motgångar och vad som har visat sig gångbart eller framgångsrikt för att åstadkomma förändringar. Konferensen var också tänkt som en möjlighet att knyta kontakter och att föra en dialog och en gemensam reflektion kring det fortsatta arbetet Utbildning för styrelsen Vi har genomfört tre studiecirklar för att utbilda styrelsen för kurdiska föreningen. Den första cirkeln handlade om projektets syfte, mål och ekonomiska resurser. Den andra cirkeln handlade om hedersrelaterat våd inom patriarkala familjer Den tredje cirkeln handlade om medling och förebyggande insatser. Träff med elever i Fröslundaskolan (se bil 2) Onsdag den 24 januari har vi genomfört en föreläsning i Fröslundaskolan om projektets syfte och mål samt om jämlikhet mellan pojkar och flickor. 35 elever medverkade. Efter en kort information om projektet föreläste Ali Karimi om vad jämlikhet innebär och hur jämlikheten eller bristen på jämlikhet - ser ut inom patriarkala familjer. Studiecirkel med elever i Fröslunda skolan (se bil 3) Onsdag den 18 april arrangerade vi en cirkel i Fröslunda skolan. 22 elever medverkade Det var mycket intressanta diskussioner. Det har kommit fram mycket bra synpunkter (se bilaga 2). Vi beslutade att fortsätta med cirkeln under höstterminen. Träff med Män för kvinnofred (se bilag 4) Onsdag den 4 april träffade projektets ledning och ledningen för Män för kvinnofred för att utbyta erfarenheter om hedersrelaterat våld samt planera gemensamma aktiviteter. Utbildning av kurdiska familjer (se bilaga 5) Lördagen den 23 juni arrangerades en familjedag och några kurdiska familjer har inbjudits för att utbilda dem som ambassadörer. Under dagen diskuterades följande frågor. Diskussioner har förts både i grupper och alla tillsammans. 2(6)

4 Varför har vi startat projektet? Vad innebär heder och hedersrelaterat våld? Ser du någon skillnad mellan killar och tjejer? Hur kan du lösa konflikter mellan din dotter och son? Hur kan vi arbeta med brottsförebyggande insatser? Vilket råd kan du ge till föräldrar som kommit i konflikt med sin dotter? Hur kan man medla när problem uppstår? Föreläsning om medling och förebyggande insatser om hedersrelaterat våld Vi har genomfört en föreläsning för föreningens medlemmar om medling och förebyggande insatser. 25 medlemmar har deltagit. Efter föreläsningen diskuterades följande frågor: Vad innebär begreppet heder? Vilka är de positiva och negativa aspekterna? Hur ser situationen i de olika delarna av Kurdistan? Hur ser situationen i Eskilstuna? Förekommer hedersrelaterat våld inom kurdiska familjer i Eskilstuna? Hur kan vi hjälpa de familjer som har kommit i konflikt med sina ungdomar? Hur kan vi medla och jobba med förebyggande insatser. Föreläsning om vår demokratiska värdegrund I samarbete med Kurdiska föreningens skolprojekt Barnen är vår framtid som leds av Sharifeh Ghasemnejad arrangerades en föreläsning för kurdiska föräldrar i Klosters församlingshem. Föreläsaren var en sakkunnig landsman som heter Baba Ali Mehrperver. Ungefär 45 personer deltog i mötet. Efter inledningen blev det en framgångsrik diskussion om vad man har för roll som förälder. Vad krävs för att man ska bli en god förebild för sina barn och kunna uppfostra dem utan att hamna i konflikt? Hur kan föräldrarna hantera kulturkrockar? Skiftinge Första steget var att genom telefonkontakt med föreningens medlemmar och bekanta kalla ungdomar till ett stort möte i Skiftingeområdet. Där bildades två ungdomsgrupper. En grupp för åldrarna år och en annan grupp från 15 år och uppåt. Båda grupperna består av pojkar. Ungdomsgruppen 15 år och uppåt har haft en rad aktiviteter i lokalen Palatzet och i fritidsföreningens lokal i Skiftinge. T.ex. filmvisning, 3(6)

5 diskussionskvällar om jämställdhet och våld mot kvinnor. Ali Karimi och Firat Nemrud som projektledare har gått igenom projektets mål och syfte samt haft en stor diskussion om jämställdhet med ungdomarna i båda grupperna. Vi har hjälpt ungdomarna att bilda en ledningsgrupp som fått utbildning för att senare ha flera aktiviteter bland pojkar i Eskilstuna. Ungdomsgruppen från 15 år och uppåt har haft tre självständiga möten i Skiftinge Palatzet och fritidsföreningens lokal i samma område. De har också haft tre andra möten då vi vuxna projektledare har ansvarat för innehållet. Vid två tillfällen har reportrar från dagspressen varit med och intervjuat ledningsgruppen för ungdomarna i Skiftinge. Se bifogade kopior från Smejournalen vecka och Eskilstuna-Kuriren 17 februari Ungdomsgruppen har också haft ett möte i Skiftinge Palatzet. med Kristina Eriksson som är ansvarig för Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna kommun. Två föreläsningar om jämställdhet och våld mot kvinnor Många deltagare från projektet Bavan har deltagit de två seminarier som Män för kvinnofred har arrangerat i Eskilstuna. Föreläsare för det första seminariet var Roger Gustafsson som föreläste om jämställdhet ur ett manligt perspektiv. Det andra seminariet handlade om mäns våld mot kvinnor föreläsare var Barm Björling. Efter Barm föreläsning tåg Anniata Petterson som jobbar med jämställdhetsprofil pratade om process i arbete och att lära av varandra och om kan vad kvinnor och män göra för jämställdhet. Många frågor ställdes till föreläsare och blev en rik diskussion efteråt. Människohandel och mänskliga rättigheter diskuterades också i mötet. Hur Kan man hjälpa mannen för att avstå att utöva våld mot kvinnor. Kampanjen mot mäns våld mot kvinnor 24 november november arrangerades en rikstäckande kampanjen mot mäns våld mot kvinnor Projektet Bavan har aktivt deltagit i kampanjen. Tillsammans men män för kvinnofred i Eskilstuna genomfördes aktiviteter i Fristadstorget i Eskilstuna från kl till kl Vi hade ett gemensamt material bord och vi delade ut mer 4(6)

6 än 1000 flygblad och säkerhetsnålar flygblad och säkerhets nålar. Vi har pratat med många som fanns på plats eller har gått förbi. Många stannade och pratade med oss och uppskattade kampanjen. Många hade säkerhets nål på sig för att visa sitt stöd. Träff med elever i Fröslunda skolan 23 oktober 07 (se bil 6) Tisdag den 23 november arrangerades en träff med kurdiska eller i Fröslunda skolan. Total 35 personer har kommit till träffen. Föreläsare var Sergul Aziz, undersköterska från Stockholm. Träffen var en försättning av projektcirkel med kurdiska elever i Fröslunda skolan. Teater föreställning Elektras show genomförde en teaterföreställning i Eskilstuna den 11 november. Föreställningen handlade om konflikter mellan föräldrar och deras barn i det nya landet. I samband med föreställningen Projekt ledaren Ali Karimi och Aram Karimi var med i en radio intervju om projektets jämställdhets arbete. Demokrati och jämställdhet 22 November 2007 Onsdagen den 22 november arrangerades en diskussionskväll i Kurdiska föreningen lokal. De medverkande var Shermin Bozaslan, ordförande i kurdiska riksförbundet. 22 medlemmar har deltagit i mötet. Diskussionerna handlade om jämställdhet inom demokratiska organisationer. Studiebesök i Naturhistoriska riksmuseet. Den 16 december arrangerades en studieresa till Stockholm för deltagarna i projektet. Syftet med resan var att pojkar och tjejer skall diskutera jämställdhet mellan olika kön i smågrupper och att umgås med varandra utanför skolan och hemmet. Programmet för resan har varit projekt deltagarnas egna förslag i samråd med projektledningen. I samband med resan var vi i Bio cosmonva och set filmen Deep see för att väcka ungdomarnas intresse om miljön och det ekologiska systemet Sharifeh Ghasemnjad, lärare i Fröslunda skolan, aktiv 5(6)

7 inom jämställdhetsarbete för kvinnor har föreläst för ungdomar om pojkar och flickors roll i samhället samt deras rättigheter och skyldighet. Resan tillbaka pratade Ali Karim om den biologiska mångfalden, ekosystemet och vårt ansvar. Ali beskrev samspelet mellan olika organismer i ekosystemet och jämförde med mångfalden i samhället och samspelet mellan olika kön. För att ett samhälle ska fungera på rätt sätt skal både män och kvinnor ha samma rättigheter antog han. Vi har använt resan som ett tillfälle att diskutera med deltagarna jämställdheten och utvärdera projektet. Projektdeltagarna har varit nöjda med projektets insatser och önskade om man kunde förlänga projektet. Teater föreställningen och Stockholm resan var mest uppskattat. Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna 6(6)

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg Lärande exempel Lärande exempel att förebygga konfl ikter mellan individ och familj Integrationsverkets rapportserie 2002:14 Integrationsverket, 2002 ISSN 1404-5370 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Ingen annan kan leva mitt liv

Ingen annan kan leva mitt liv Ingen annan kan leva mitt liv En kartläggning i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn om ungdomars livsutrymmen och begränsningar i deras vardag och under skoltiden Ingen annan kan leva mitt liv En kartläggning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Heder och det civila samhällets metoder

Heder och det civila samhällets metoder Heder och det civila samhällets metoder Astrid Schlytter, Devin Rexvid, Özlem Celepli och Bayan Nasih Februari, 2011. Heder och det civila samhället 1 INNEHÅLL UPPDRAGET.... 3 SAMMANFATTNING... 4 KAPITEL

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen 1 Rapport från Kickoff med tobaksuppdraget 30-31 augusti 2010 på Kungsholmen Deltagare Bollnäs Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg Gävle Johnny Gustavsson, drogsamordnare Kristina Mattson, skolsköterska Hofors

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer