Plan för fritidsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för fritidsverksamheten 2013-2014"

Transkript

1 Plan för fritidsen Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B Hägersten

2 Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en rad åtgärder gällande fritidshemmet. Vi har förändrat schemat för att skapa möjligheter för alla elever att utnyttja fritidshemmet justerat avgångstiderna för skolbussarna informerat föräldrarna om rätten för eleverna att delta i fritidshemmens stärkt kvaliteten genom att anställa ytterligare behörig lärare organiserat arbetet så att fritidshemspersonalen deltar i EHM och pedagogiska möten med rektor och övrig skolledning Vi har dessutom utökat kontakterna med närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Speciellt vill vi nämna mycket positiva kontakter med Kulturskolan i Bredäng och Kulturskolan i Årsta. Ett samarbete som ger barnen möjlighet att delta i en rad olika aktiviteter som teater och musik. Aktivitetsbeskrivning för fritidshemmet Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. (Skolverket Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem, s. 11). Stockholm international Academy erbjuder varje barns behov av omsorg. Vi lägger stor vikt på barnens trygghet, att utveckla deras sociala kompetens, öka förståelsen för egna och andras känslor. Skolan ligger nära naturen och det finns fina skogar, skolträdgård, fotbollsplan, lekplatser m.m. Inomhus har vi olika rum där barnen kan få ro och leka i mindre grupper. Vår fritidspedagog stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling genom att förena pedagogik och omsorg. Tanken är att lärandet i skolan och fritidshemmet ska komplettera varandra. Varje eftermiddag har barnen möjlighet att välja någon eller några aktiviteter som är planerade av pedagogerna, och som utgår från barnens önskemål och intressen. Barnen är också delaktiga och har möjlighet att påverka innehållet i vår fritids som är anpassad till deras mognadsnivå. t.ex. vid upprättande av regler, inköp, planering av aktiviteter och utflykter. För att stärka barnens självförtroende bekräftar vi barnen när de har gjort något bra. Vi fokuserar på det som är positivt. Skolan erbjuder barnen olika aktiviteter under fritiden t ex. utflykter, fri lek, skapande, läxhjälp, bakning, filmvisning, drama, rollspel, bok tema och värdegrundsövningar som skolan håller fredagar mellan , där fritids personal och barnen diskuterar olika frågor om trygghet, demokrati, empati, kommunikation och interkulturalitet

3 Fritidsaktiviteter Målet för alla aktiviteter är att barnen skall lära sig vara toleranta mot varandra, ges möjlighet att utveckla olika färdigheter och att personalen arbetar aktivt för att lära barnen ett demokratiskt tankesätt och bryta invanda könsmönster. I samverkan med skola och hemmet vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och lärande. Exempel på aktiviteter är er och friluftsliv Fri lek Besök på olika föreningar i närområde Lek och idrott Lek och skapande Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. (Skolverket - Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem, s. 23) I leken tränas bl.a. fantasin, samspel, kommunikation, social kompetens och motorik samt möjlighet att utrycka sina idéer vilket stärks barnens självkänsla. Vi strävar efter att stimulera barnens nyfikenhet, kreativitet, och skaparlust. Genom tillgång till utmanande material och miljöer som inspirerar till fritt skapande. Vi arbetar för att skapa lekskickliga barn genom att Stimulera till nya lekar Se till att barnen har tillgång till leksaker och material så att de kan leka, rita, måla, sy, sticka och snickra, använda pärlor, bygglek, pyssel osv. Uppmuntra och ge barnen möjlighet till eget skapande Ha pedagoger som är närvarande vid leken er och besöka närområde Skolans mål Att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Måndagar är utflyktsdag för förskoleklassen. De går ca och kommer tillbaka ca Tisdagar är utflyktsdag för tvåorna. De går ca och kommer tillbaka ca Torsdagar är utflyktsdag för ettorna. De går ca och kommer tillbaka ca Fredagar är utflyktsdag för treorna. De går ca och kommer tillbaka ca en går till olika platser i vårt närområde, under utflykten leker barnen olika lekar, spelar fotboll, plockar bär, svamp och upptäcker naturen. Skolan har samarbete med kulturskolan Bredäng och kulturskolan Årsta, vilket ger barnen möjlighet att delta olika teman såsom drama, musik och teaterföreställningar

4 Värdegrund Värdegrundsövning Lgr11: Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans mål Att motverka traditionella könsmönster och se till att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i en. Att få ett öppet klimat där alla känner att de hör till och vill och kan leka. Lära sig demokrati och sociala värden. På fredagar mellan har vi temasamlingar. Fritidspersonalen och barnen samlas i skolans matsal där diskuteras om olika tema om värdegrundsfrågor såsom människors olikheter och det positiva med dessa olikheter, jämställdhet mellan könen, respekten för vår gemensamma miljö samt hur man lösa konflikter t.ex. genom att prata istället för att använda våld. Skolans fritid och hemmet Vi vill ha ett gott samarbete med alla föräldrar. Föräldrar uppmuntras att vara delaktiga i barnens fritidshemstid. De ska känna sig välkomna i vår. Daglig kontakt med föräldrar ger oss möjlighet till att ge positiv information. Vi ringer alltid hem om något hänt. Vi dokumenterar olika aktiviteter/händelser genom bl.a. fotografering, skriftlig information och utställningar. Samtal och enkätundersökningar. Utvärdering Utvärdering och planering sker en gång i månaden. Grovplanering görs i början av varje termin, samt utvärderas vid terminens slut. Månadsplanering anslås i skolans anslagstavla och skickas hem till föräldrarna med veckobrev

5 Måndag Fritidsschema Åk 0 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Fri lek Läxhjälp Tisdag Fri lek Lek och idrott Onsdag Fri lek Filmvisning Torsdag Filmvisning Läxhjälp Fredag Gemensam fredagsaktivitet Värdegrundssövning Filmvisning Bakning Livskunskap Boktema (högläsning, lek, drama) Dagliga rutiner på fritidshemmet Fritids öppnar Frukost serveras i matsalen Skolan börjar Förskoleklassen börjar fritiden, Kort samling på fritids, därefter aktiviteter inne och ute enligt fritids schema Mellanmål serveras Erbjuds olika aktiviteter som barnen själva väljer Fritids stänger Jourtid vid behov

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer