En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder"

Transkript

1 En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren Nina emot kvinnor, unga tjejer och pojkar samt deras familjer, speciellt personer med invandrarbakgrund som är främst från mellanöstern. Kvinnojouren Nina tar emot kvinnor från hela landet, men framförallt från Järfälla där IKKR har sina lokaler. Jouren samarbetar också med kvinnoorganisationer i mellanöstern för att hjälpa flickor och kvinnor som tvingas tillbaka till sitt hemland för att giftas bort, genomgå könsstympning eller dylikt mot sin vilja. Årligen vänder sig i genomsnitt fall till oss. Jouren erbjuder stödsamtal, rådgivning, rättshjälp, förmedling till andra kvinnojourer samt myndigheter, skyddat boende och stöd via sociala medier. Ett ärende kan vara allt från ett samtal upp till 5 års insatser. Denna rapport går igenom uppkommande problem och våra arbetsmetoder för att lösa jourfall. Kvinnojouren Ninas arbete med jourfall har lett till förståelse för hinder och möjligheter. Rapporten går igenom en enkel kartläggning av åtgärdsarbetet och uppföljning av utsattas problematik från början till slut. Kvinnojouren kontaktas på olika sätt av olika anledningar och kräver därmed mycket samarbete samt varierande arbetssätt. Trots motgångar och svårigheter har kvinnojouren Nina lyckats lösa ett flertal jourfall. 1

2 1. Hur man kontaktar kvinnojouren - Kontakter från Sverige: Man kontaktar kvinnojouren på flera olika sätt. Oftast sker kontakten via myndigheter som till exempel polis, socialstyrelsen, skolan, sjukhus och migrationsverket. En annan stor del av jourfallen når oss via det sociala nätverket. Vissa når oss även via Facebook och vår hemsida (ikkr.org), speciellt nykomna kvinnor och flickor som inte har någon kunskap om lagar och regler i Sverige. - Kontakter från hemländer eller irakiska Kurdistan: Jourfall från Kurdistan kontaktar oss oftast via sociala nätverk, bekanta eller andra kvinnojourer och ibland via myndigheter. De kontaktar oss för problem som de tror att vi kan enklare hjälpa till med eller för att ta reda på sådant som vi vet att de kan göra själva i sin specifika situation. Vi ger information och rådgivning om vad de kan få hjälp med i Kurdistan för att förenkla arbetet. I sådana fall där kontakten flyr från hot för hedersmord kan vi sätta oss in i jourfallet från början då problemet uppstått. - Kontakter från andra länder i Europa: En mindre del av våra jourfall kontaktar oss från andra länder i Europa. Dessa är speciella jourfall. Det kan ibland räcka med rådgivning, eller så kan det vara nödvändigt att jourfallet kommer till Sverige för att vi ska kunna ta hand om det, eller så skickas det vidare till en lokal kvinnojour som vi hittar i det landet genom kvinnoorganisationer och nätverk som vi har kontakt med. 2. Fallens natur och kategorier: - Vålddrabbade eller hedersrelaterad hot: Kvinnan tas till en kvinnojour när jourfallet involverar allvarlig våld och misshandel. Kvinnojouren Nina kontaktar polisen (med samtycke från kvinnan) om kvinnan inte har gjort det själv och socialen för att ta hand om det lagliga samt fortsatta arbete med fallet, medan kvinnan är skyddad hos en kvinnojour. - Att giftas bort mot sin egen vilja: En del av de fallen som Kvinnojouren Nina arbetar med är med kvinnor och flickor som har skickats tillbaka till Kurdistan av deras män eller föräldrar. Anledningarna kan vara många, men är oftast för att giftas bort mot sin egen vilja, eller med anledning att de inte vill att deras dotter ska växa upp i de Europeiska länderna och det öppna samhället för kvinnor. De skickas tillbaka för att bevara deras egna traditioner och synvinkel när det gäller kvinnor. 2

3 - Kvinnor som kommer till Sverige med anknytning till en man: Många kvinnor gifter sig och kommer till Sverige, men det blir problematiskt om de vill avbryta äktenskapet inom två år. Två års regeln betyder att i de nämnda fallen dras deras uppehållstillstånd tillbaka av migrationsverket. Mannen skickar tillbaka kvinnan till Kurdistan eller andra hemländer innan kvinnans uppehållstillstånd passerar 2 år och hon har fått permanent uppehållstillstånd, och tar hennes pass/handlingar ifrån henne så att kvinnan inte kan återvända. Allt detta skapar stora problem för kvinnan som i många fall inte blir accepterad hos familjen i hemlandet och då hamnar i en riskabel livssituation i hemlandet. I sådana fall försöker vi arbeta för att hämta tillbaka eller hjälpa dessa kvinnor att själva komma tillbaka till Sverige. Dessa kvinnor kontaktar oss antingen redan här i Sverige innan de, under tvång, skickas tillbaka eller efter att de åkt till hemlandet. 3. Insatser och åtgärder som erbjöds av jouren: - I jouren erbjöds stöd samtal, information, rådgivning, tolkning på (svenska, kurdiska, arabiska, persiska), och kontakt med myndigheter. - Vår advokat hjälper de jourfall som kräver laglig hjälp. Denna hjälp är ibland kostnadsfri, men när ett jourfall tar väldigt lång tid så täcks advokatkostnaden av socialen eller migrationsverket. - IKKR Kvinnojouren Nina försöker arbeta våldsförebyggande och komma med information till nykomna kvinnor. Mötescirklar anordnas i flera områden i Stockholm för nykomna kvinnor. - IKKR Kvinnojouren Ninas personal deltar i kurser för att utbilda sig inom kvinnofrågor. Personalen får uppdaterad information om hur de kan arbeta med regler och myndigheter. Kulturprogram och samlingar för familjer anordnas i vår lokal med syftet att samla familjer, kvinnor, och ungdomar. Då kan de möta varandra, lära sig om hur de kan lösa problement och skapa en gemenskap. Dessa event ökar kunskap kring kvinnofrågor. 3

4 4. Hinder - Det finns forfarande brister i samarbetet mellan olika kvinnojourer. Vi hoppas att alla relevanta parter, inklusive myndigheter, samarbetar och samverkar i större grad för att kvinnorna ska kunna få den hjälp och stöd som de behöver. Vi söker ett system där alla aktörer kan arbeta tillsammans och ha bättre kontakt med varandra för att lösa kvinnors problem i samspel. Hindret är bristen av en fungerande och gemensam handlingsplan av samarbete mellan olika aktörer. Detta skapar onödiga hinder för att jourfallet ska lösas och sätter för mycket ansvar hos kvinnojourerna som måste kämpa hårt för att hjälpa kvinnorna som vänder sig till de. - För att kunna få en helhetsperspektiv av problematiken, behöver vi ha kontakt med männen som orsakat problemet eller andra medlemmar i familjen också, men ibland blir det svårt att nå de. Samtidigt behöver vi, i de flesta fallen, kontakta myndigheterna för att kunna samla ihop alla pusselbitar så att bättre och snabbare åtgärder kan tas. Det finns också en del fall där det är tvärtom, då mannen bara vill prata med Kvinnojouren och inte kvinnan. - För vissa jourfall är det så att kvinnan själv inte vill ta emot hjälp från Kvinnojouren Nina. Detta kan vara på grund av rädsla, ensamhet i landet, okunskap om dennes rättigheter eller för att hon skäms. Dessa jourfall tar därmed mycket längre tid att lösa. 5. Hinder och problem: för de jourfall där kvinnan eller unga tjejer tvingas att skickas tillbaka till hemländer - När flickan tvingas att skickas tillbaka till hemlandet för ett arrangerat äktenskap, eller när familjen inte vill att dottern ska bo i Sverige: I dessa fall är det ganska svårt för myndigheterna att hjälpa till så att arbetet går framåt snabbt för att hämta tillbaka henne. Detta pga att man saknar kontakter i hemländer. I sådana fall är det även ett problem att det inte finns en ambassad i några delar eller i närheten av områden där kvinnan bor, till exempel finns det inte i irakiska Kurdistan utan bara en i Baghdad dit kvinnor ibland inte kan åka för att få VISA som låter de åka tillbaka till Sverige. I dessa fall försöker Kvinnojouren Nina ta itu med problemet genom organisationer eller de sociala kontakter som de har, och samtidigt koppla myndigheter i det arbetet till slutet av processen. 4

5 - När det gäller de lokala organisationerna i hemländer, är det svårt för de att kunna erbjuda den hjälp kvinnor behöver eftersom de själva ibland är under hot och kan inte skydda en kvinna under en lång period. Å andra sidan, själva kvinnojourens arbete är ett nytt fenomen i dessa länder och har inte etablerats i samhället och hos myndigheter. Det finns statistik på att själva jourerna har hotats av beväpnade familjmedlemmar till kvinnor som var skyddade av jouren. - När det gäller myndigheter är det desto värre. Hittills finns det inte myndigheter som kan samarbeta med jourer på ett effektivt sätt och det har hänt många gånger att de skickat utsatta kvinnor till deras familjer vilket sedan har lett till mord. Det finns flertal kvinnor som skickades tillbaka från polismyndigheter till familjerna. Allmänt finns det en laglöshetssituation i dessa länder som gör det svårt för kvinnorna och organisationer att antingen få hjälp eller bidra med hjälp. 6. Till vilken grad har vi kommit fram med lösningar - I en del av Kvinnojouren fall har vi kunnat ge tillbaka trygghet till kvinnan via stödsamtal och diskussion, och samtidigt förståelse för de sociala koderna och uppföljning av arbetet. I slutet av det berörda fallet har vi utan rädsla kunnat gå hem till dennes familj. - För de kvinnor som har kommit med anknytning till en man och skiljt sig (innan de har fått permanent uppehållstillstånd), har vi hjälpt med att de ska kunna stanna i Sverige efter att de har kontaktat oss på kvinnojouren. - Kvinnor och flickor med olika behov som har skickats tillbaka till Irak, irakiska Kurdistan, eller andra länder ibland, har kontaktat Kvinnojouren Nina och fått hjälp. De flesta har kommit tillbaka till Sverige med vår hjälp. Vi har kontaktat de berörda myndigheterna i Sverige å deras vägnar och även försökt hjälpa de genom att kontakta kvinnojourer i hemländer. - När det gäller barnen till de utsatta så har vi kunnat erbjuda det stöd och hjälp som de behöver. Framförallt har vi blandat in familjerätten och barnavdelningar hos berörda myndigheter för att kunna hjälpa barnen med den oro de upplever efter att dennes moder varit utsatt för våld. Barnen har då fått hjälp med eventuella psykiska efterföljder. Samtidigt har mödrarna som behövt psykisk behandling skickats till en pyskologmottagning. 5

6 - Vi har välkomnat män och pojkar som har problem och vänder sig till oss. - Den man som har varit inbland i misshandel av en kvinna har blivit kontaktad av IKKR Kvinnojouren Nina för att komma in till oss och prata, men bara om detta har godkänts av den berörda kvinnan. - Resurser och ekonomiskt stöd har varit begränsade för det mesta. Arbetet har gått framåt tack vare medmänskliga insatser, genom de frivilliga medlemmar och energifulla volontärer som vi har haft. Originaltext på kurdiska: Halala Rafi Översättning till svenska: Sarah Aziz, i samarbete med Nazanin Mustafa 6

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld En handbok 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 2 Mekanismer i det hedersrelaterade våldet... 3 Tolkning

Läs mer

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Beställning Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder INT-23-05-103 Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder Denna text utgör en förkortad och populariserad översättning till svenska av studien: State policy,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Innehåll När flickor och pojkar förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld.................. 3 De mänskliga

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer