Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap"

Transkript

1 Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika delar av detta problem. Nätverket "Män mot hedersförtryck"(mmhf) är en av dessa och nätverket har satsat extra hårt på att skapa opinion för särskild lagstiftning mot tvångsäktenskap. Hemsidan och har hört med Rasool Awla, en av MMHF:s företrädare, om vad de gjort och hur de ser på tvångsäktenskap. Vad för slags nätverk är MMHF egentligen? - Nätverket "Män mot hedersförtryck" bildades i september 2007 i Göteborg. Vi som ingår i nätverket har olika etnisk, kulturell och religiös bakgrund. Gemensamt för oss alla är att vi dels är insatta i problematiken, dels har tagit avstånd från och i åratal kämpat mot hedersrelaterat förtryck och tvångsäktenskap. Vad har då Män Mot hedersförtryck gjort sedan starten? - Jo, i januari 2008 påbörjade vi vår kampanj mot tvångsäktenskap och för klar kriminalisering av detta brott. Ett av våra syften med kampanjen var till en början att aktualisera och synliggöra problemet. Huvudsyftet var att uppmärksamma bland andra lagstiftarna på denna företeelse som ofta sker i det tysta och förmå dem att kriminalisera tvångsäktenskap i lag och därmed straffbelägga brottet. - Nätverket var sedan aktivt i en offentlig debatt om tvångsäktenskap som pågick i början av I egenskap av kontaktperson för nätverket skrev jag en text om tvångsäktenskap "Förbjud tvångsäktenskap i lag" som publicerades på Svenska Dagbladets debattsida i februari 2008

2 - Jag fick också vara med i en paneldebatt i Uppsala i april där bland annat integrations- och jämställdhetsministern, Nyamko Sabuni, deltog. Och vi har deltagit i flera andra seminarier och paneldebatter sedan starten, däribland ett stort seminarium om tvångsäktenskap i Riksdagen våren Vår kampanj fick ett bra mottagande av allmänheten och relativt mycket massmedial uppmärksamhet. - Första delen av kampanjen avslutades med en offentlig hearing i Folkets Hus vid Järntorget i Göteborg under april Politiker riksdagsledamöter, ledamöter i kommunfullmäktige, tjänstemän, religiösa företrädare, invandrarföreningar, representanter för rättsväsendet etc. deltog och svarade på frågor under hearingen. Hela evenemanget blev helt klart en fin framgång för arbetet mot tvångsäktenskap - MMHF fick sedan äran att vara remissinstans för den statliga utredningen (SOU 2008:41) Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd. Och till denna lämnade vi ett skarpt remissvar med krav om lagbestämmelser i Brottsbalken mot tvångsäktenskap - Den andra etappen av vår kampanj kan sägas ha startat under valrörelsen Då gjorde MMHF en stark insats genom att i ett öppet brev ställa en rad raka frågor till alla riksdagspartier. Ett av den kampanjens resultat var att stort sett alla partier framhöll sin vilja att skapa starkare lagstiftning mot tvångsäktenskap - I november 2011 bjöds vårt nätverk till en hearing som den nya utredaren, Göran Lamberts, anordnade på Justitiedepartementet. Efter hearingen har nätverket skickat in sina synpunkter och förslag till lagändring skriftligt till utredningen.

3 - På 10-årsdagen av mordet på Fadime Sahindal publicerades en text av nätverket på Göteborgs-Postens debattsida (nätversionen). Vad har då MMHF för argument för kravet på kriminalisering. Varför är det då viktigt med kriminalisering av tvångsgifte i lag? - För det första utgör tvångsäktenskap ett hot mot rättsstaten och demokratin i landet. Det handlar om allvarliga kränkningar av ungdomars mänskliga rättigheter. Brottet strider bland annat mot artiklarna 16:1 och 16:2 av FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. - Det faktum att det inte finns en specifik brottsrubricering för brottet är inte förenligt med bilden av Sverige som en förebild när det gäller jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Sveriges anseende skadas allvarligt om man inte tar itu med den här frågan, anser vi i nätverket. Varför ska riksdag och regering å ena sidan satsa så mycket pengar på att förebygga hedersbrott, om man inte samtidigt kriminaliserar tvångsäktenskap!? Om de andra två skandinaviska länderna kan förbjuda tvångsäktenskap i lag, varför skulle inte Sverige kunna göra det!? - Kriminalisering av tvångsäktenskap kommer att ha en avskräckande effekt och en stark signaleffekt för både potentiella offer och potentiella förövare. Det skulle tala om för de män som är potentiella förövare att deras agerande inte är acceptabelt här i Sverige och att de inte kan agera så som de behagar utan att bestraffas. Samtidigt skulle det ge signaler till ungdomar och invandrarkvinnor att samhället står på deras sida och att de lever i ett demokratiskt och någorlunda jämställt samhälle. - Kriminalisering skulle ha en moralbildande, moralförstärkande och pedagogisk effekt. Det skulle bland annat ge allmänheten och tjänstemän inom olika verksamheter anledning, stöd och rätt att agera och reagera om de skulle upptäcka eller misstänka beteenden som skulle kunna vara en förberedelse för tvångsgifte.

4 - Kriminalisering av tvångsäktenskap skulle kunna användas som ursäkt eller förevändning av "svaga" män, som påverkas och styrs av sin omgivning och sina kulturella normer. En man kanske inte vill offra sin dotters framtid för sonen till en vän eller en nära manlig släkting men han kan eller har, av olika skäl, inte mod att säga nej. Om handlingen är förbjuden i lag och leder till fängelsestraff skulle han kunna hänvisa till lagen. Även om det blir en kriminalisering av tvångsäktenskap återstår ju sedan att hitta dessa brott och att de som är brottsoffer gör anmälan. Hur ser MMHF på detta vad bör göras här? - Det är en fråga för de rättsvårdande myndigheterna att ta tag i. Vi är dock medvetna om att i de flesta fall kan det bli svårt att leda brottet till bevisning. Det kan också vara svårt för offren att anmäla förövarna men framför allt ställa upp som målsägande mot förövarna, fadern eller en bror, i rättssalen. En kriminalisering har trots allt många fördelar; det kan uppfattas bland annat som ett moraliskt stöd för unga potentiella offer. Det är en viktig markering från samhällets sida. Signalerna från den pågående utredningen är ju, att det kommer förslag om en särskild lagreglering av tvångsäktenskap. Vad tror du att detta kan betyda för den allmänna kampen mot hedersförtrycket som ju består av mycket mera än tvångsäktenskap? - Kriminalisering kommer att ha en oerhört stor psykologisk effekt. Den ger hopp och kan tolkas som ett bevis på att det löna sig att kämpa. Det kan ses som att inget är omöjligt. Det ger aktivister på området energi, mod och skäl att fortsätta kampen. Hur tänker MMHF gå vidare om dess huvudkrav om särskild lagstiftning mot tvångsäktenskap blir uppfyllt? - Kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap är bara ett av våra syften, även om det har varit ett av de viktigaste syften. Tvångsäktenskap är bara en liten del av hedersrelaterat

5 förtryck och hedersrelaterat våld. Efter kriminaliseringen skulle vi kunna säga: "Lite har gjorts, mycket är kvar att göra". Den främsta uppgiften eller syftet med nätverket är att hålla den offentliga debatten om hedersrelaterat förtryck levande och sprida kunskaper om dess orsaker och mekanismer. Vi vill göra allmänheten uppmärksam på den här företeelsen, som har blivit en del av dagens Sverige. - Vi vill kort och gott motverka hedersrelaterat våld och förtryck bland annat genom att bidra till integration men också genom att påverka attityderna hos människor som kommer från kyskhetskulturer. Vidare är meningen den, att vi som ingår i nätverket ska fungera som stöd för enskilda individer som drabbas av hedersrelaterat våld. Ett annat syfte är att fungera som referensgrupp för de myndigheter som kommer i kontakt med hedersrelaterade problem.

Får du gifta dig med mig?

Får du gifta dig med mig? Får du gifta dig med mig? Ett examensarbete om tvång, tryck och traditioner GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Martin Spaak och Sandra Stendahl Examensarbete

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

i hederns namn Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa.

i hederns namn Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa. i hederns namn Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa. Innehåll När flickor förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld 3 Vad menas med hedersrelaterat

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner

Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner 1 Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner IMH har ställt följande fråga till alla partier med representation i kommun/stadsfullmäktige

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Innehåll När flickor och pojkar förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld.................. 3 De mänskliga

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Beställning Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Remissvar (SOU 2012:35) Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dnr JU2012/3998/L5

Remissvar (SOU 2012:35) Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dnr JU2012/3998/L5 Nätverket Män mot hedersförtryck (www.mmhf.se) Kontaktpersoner: Lasse Johansson: 070-740 5129 Rasool Awla: 073-614 34 01 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Rosenbad 4 103 33 Stockholm Remissvar (SOU

Läs mer

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor augusti 2006 www.centerpartiet.se Bakgrund Idag har inte alla människor samma möjligheter att forma samhället och sitt eget liv. Kvinnor har inte samma möjligheter

Läs mer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 9 HON VAR JU MED PÅ DET I Sverige råder det idag brist på rättsäkerhet för våldtäktsoffer.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Ett litet bidrag till skolans metodik för att upptäcka och stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

Ett litet bidrag till skolans metodik för att upptäcka och stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck En avgörande livsfråga Ett litet bidrag till skolans metodik för att upptäcka och stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck Lasse Johansson Kurator och Projektledare för Länsstyrelsen

Läs mer

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder INT-23-05-103 Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder Denna text utgör en förkortad och populariserad översättning till svenska av studien: State policy,

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Stalkning i Sverige. Omfattning och åtgärder RAPPORT 2006:3

Stalkning i Sverige. Omfattning och åtgärder RAPPORT 2006:3 Stalkning i Sverige Omfattning och åtgärder RAPPORT 2006:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

domkretsen Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång

domkretsen Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång nr 2 2005 Alla har nu fått Vera Migrationsdomstolar Rättegångsspel Ny sexualbrottslag domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

Berätta inte för någon om vårt samtal!

Berätta inte för någon om vårt samtal! Berätta inte för någon om vårt samtal! Handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime Skänk

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer