Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik"

Transkript

1 Lag och rätt

2 sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande Hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande, inbrott Gripa Förhör Anhållen Häktad Åtalad Rättstat 10 Rättegång 11 Domare Nämndemän Påföljd Åklagare Tilltalad Målsägande Offentlig försvarare Vittnen Mened 12 Yrkande 13 Påföljder Straffmyndig Penningböter Dagsböter Särskild vård Skyddstillsyn Villkorlig dom 14 Fängelse Högsta Domstolen 15 Tillfället gör tjuven 17 sociala kontrollen straffets uppgift 18 Brottsoffer Lag och rätt 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

3 Lag och rätt Litteratur inför inlärning: Samhällskunskap Kompakt s.6-25 Samhällskunskapsboken Utkik övningar/stencil Saras föreläsning och denna PPT-presentation Filmer från UR.se Se Planeringen för att veta vilka sidor som är till ett läxförhör/prov + vilka ord och begrepp Redovisning av detta avsnitt sker i läxförhör och prov

4 Du ska kunna; Du kan förklara rättssystemets uppbyggnad och struktur, och visar med samband inom och mellan olika instanser hur det fungerar Du kan använda begrepp och modeller Du kan resonera om hur individer och samhällen påverkar varandra och livssituationer Du kan undersöka rättsfall från olika perspektiv, och värderar och uttrycker din ståndpunkt med resonemang och argument. Du kan växla mellan olika perspektiv. Du har kunskaper om demokratiska värden och processer, och kan resonera om rättigheter och skyldigheter, samt för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande Du kan söka information och använda källor, samt resonera om källornas trovärdighet och relevans Kunskapskrav E Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven Tex. Hur fungerar det när man griper en misstänkt visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska brottsling? och Gripen-anhållen-häktad politiska strukturer i samhället är åtalad uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i Ord och begrepp; tex. Förklara Domstolen huvudsak fungerande sätt. Eleven Tex. Du kan kan föra resonera enkla resonemang om varför om hur någon individer begår och ett samhällen brott. påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Eleven Du kan beskriva undersöka brottslighet samhällsfrågor ur ur olika perspektiv, och den beskriver då misstänkte, enkla samband den med drabbade, enkla och till familjen, viss del underbyggda samhället.. resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och Du kan beskriva hur en människas rättigheter kränks vid processer och visar det genom att föra enkla resonemang om brottslighet, du kan även beskriva hur rättsstaten skyddar demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar individen, den misstänkte eller den drabbade med olika former för gemensamt beslutsfattande. Du kan skilja på olika sorters källor och värdera dess Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på trovärdighet ett i huvudsak och fungerande relevans sätt för och den för enkla frågan och du till ska viss besvara del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet

5 Gripen-anhållen-häktad-åtalad 1. Polisen griper misstänkt 2. Utreder brottslighet 3. Den gripne förhörs 4. Hållas gripen högst 12 timmar 5. Fortsätta förhören = måste misstänkt bli anhållen 6. Åklagaren beslutar om anhålla (misstänkt för brott som ger minst 1 års fängelse) 7. Kan vara anhållen i högst 4 dygn 8. Hålla kvar misstänkt längre = begäras häktad (misstänkt för brott som ger minst 2 års fängelse, eller starka skäl) 9. Häktad gäller för bestämd period (1-2 v) 10. Åklagaren beslutar om åtal (åtal = ställas inför domstol)

6 Polisen Uppdrag att minska brottsligheten Se till att människor är trygga Rätt att använda våld Får kroppsvisitera Får göra husrannsakan Förebygga brott Ger även tillstånd för demonstrationer och konserter, ansökan om pass

7 Åklagare Den person som av staten är utsedd att föra statens talan mot den som är misstänkt för brott Presenterar bevis mot den misstänkte inför domstol Leta efter bevis som kan visa att misstänkt är oskyldig

8 Rättegång

9 Rättegång

10 Domen faller Yrkande slutplädering, sammanfattar brottet Påföljder: Straffmyndig över 15 år, ta ansvar för sina egna handlingar Sociala myndigheterna Penningböter Dagsböter beroende av din inkomst Särskild vård Skyddstillsyn övervakare istället för fängelse Villkorlig dom prövotid Fängelse 14 dgr-10 år, livstid

11 Varför begås brott? Kriminalpolitik förebygga brottslighet Bakgrund och uppväxtförhållande? nödbrottslighet (stjäla för att slippa svälta) Levnadsförhållanden trend i brottslighet Droger Välfärdskriminalitet : Tillfället gör tjuven Sociala kontrollen

12 Varför begås brott? Välfärdskriminalitet : Varför har brottsligheten ökat efter 1950? Tillfället gör tjuven Sociala kontrollen

13 Straffets uppgift Straffsystem 1. Avhålla människor från brott 2. Den straffade ska bli återanpassad till samhället och leva laglydigt liv Vård i frihet: Fotboja Samhällstjänst Återfallsförbrytare

14 Straffets uppgift Brott och straff förr i världen Synen på brott och straff har ändrats under tidernas lopp i Sverige och i världen Avskräckande straff! Otäcka straff Dödsstraff

15 Vem blir drabbad? Brottsoffer 5-6 % av Sveriges befolkning/år Mer än 20 % av hushållen råkar ut för stöld eller skadegörelse Störst risk om man är ung eller bor i storstad Fysiska skador, ekomoniska skador, psykiska skador Brottsofferjourer som hjälper brottsoffer

16 Brottsstatistik Dold brottslighet Mörkertal Anmäls brottet? Brottets grovhet Brottets utseende Förhållande mellan brottsling och offer Bilder ur Utkik s. 106

17 Ungdomsbrottslighet Ungdomar: personer mellan år Vilka slags brott begår ungdomar? Snatteri Cykel- och mopedstölder Bilstölder Inbrott Olovlig körning Fast för ett brott straffmyndig? Böter, sociala myndigheterna, fängelse?

18 Civilrätt Klara regler för vad som gäller i olika situationer i livet: Äktenskap 18 år, myndig, ogift och ej för nära släkt Hindersprövning Borgerlig vigsel/kyrklig vigsel Giftorätt Sambolagen Skilsmässa Upplösa ett äktenskap betänketid? Bodelning

19 Civilrätt Klara regler för vad som gäller i olika situationer i livet: Arv Bouppteckning sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder, ha namn och adress på arvingar Dödsboet det som är tillgångarna efter den avlidne tilldelas utifrån arvsordning Testamente bryter arvsordningen, där skriver man hur man vill att ens ägodelar ska fördelas

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. 1 Samhällskunskap åk 6 2013

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. 1 Samhällskunskap åk 6 2013 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 6 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. 1 Samhällskunskap

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING

JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING OM PROGRAMSERIEN Vad är våldtäkt och vad händer när ord står mot ord? Hur allvarligt är det att trakassera någon på internet? Hur påverkas

Läs mer

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor augusti 2006 www.centerpartiet.se Bakgrund Idag har inte alla människor samma möjligheter att forma samhället och sitt eget liv. Kvinnor har inte samma möjligheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN INLEDNING Flickor i strängt patriarkala familjer vars fri- och rättigheter är hotade har under det sista decenniet uppmärksammats inom socialtjänsten. Länsstyrelsen

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

NYCKELORD: Unga lagöverträdare, Socialsekreterare, Rättsäkerhet, Socialrätt, Straffrätt, Personutredning, Särskilt vårdbehov

NYCKELORD: Unga lagöverträdare, Socialsekreterare, Rättsäkerhet, Socialrätt, Straffrätt, Personutredning, Särskilt vårdbehov MITTUNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats, Rättsvetenskaplig inriktning. Handledare: Anders Stävhag Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6 Rapport 2012:6 Tre män åtalas för hot och utpressning HÄMND Ord står mot ord i utpressningsrättegång HACKARE pressar flera på pengar 30-årig utpressad efter sexchatt Utpressning i Sverige Tvistelösning,

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

Rättsregler. Nr 2 : 4

Rättsregler. Nr 2 : 4 Rättsregler Nr 2 : 4 S A M V E R K A N M O T B R O T T Utgivare RIKSPOLISSTYRELSEN Polisenheten Samverkan mot brott Box 12256 102 26 STOCKHOLM Telefon 08-401 90 00 Beställning RIKSPOLISSTYRELSEN Informationsenheten

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER Helena Hakkarainen MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER -Straffrätt och jämställdhetspolitik Men s violence against women in close relationships -Criminal law and gender equality policy Rättsvetenskap

Läs mer