Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete"

Transkript

1 Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete

2 Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av näringslivet för att bli mer lönsamma och kundanpassade? Kan man se möjligheter i att tänka utifrån ett näringslivsperspektiv som Räddningstjänsten AB för att utveckla det kvalitativa och kvantitativa jämställdhets- och mångfaldsarbetet?

3 Bakgrund om mig Ingen traditionell räddningstjänstbakgrund Ekonomi, marknadsföring, försäljning och ledarskap Industri, upplevelse, vitvaror, telecom, IT, Internet, Finans/Bank Försäljning, kundtjänst / support, utbildning, marknad, deltagit i börsintroduktioner, fusionsarbete, bolagsförvärv, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling mm Bl a arbetat som PL, säljare, försäljningschef, kundtjänst ansvarig, klubbchef, produktchef och affärschef, VD. Privatmarknad, små, medel och stora företag på lokal, nationella och internationella marknaden Deltidsbrandman och chef för räddningstjänsten i Västervik

4 Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd Ledande och samordnande roll i säkerhetsfrågor 133 personer anställda Brandstationer: 6 Miniberedskap: 28 Antal uppdrag 2012: Västerviks Kommun - ett tryggt 41 mkr i bruttobudget

5 Axplock av aktiviteter.. Prova på tjejer och utländsk bakgrund Pride Intern utbildat samtlig personal inom jämställdhet och mångfald. Film med fokus på jämställdhet och mångfald Uppsökande verksamhet Regional jämställdhet- och mångfaldutvecklare Genusbarnteater 1000 barn Brandbil för alla

6 Skillnader? Finns det några skillnader mellan räddningstjänst och näringslivet när det gäller: Chef och ledarskap? Utvecklings och förändringsvilja? Delaktighet och kommunikation? Kund / medborgarperspektiv? Jämställdhet och mångfald? Kultur och värdegrund? Att söka fel och brister? Att prata negativt om den som inte är på plats? Att ge bekräftelse och uppmärksamhet?

7 Relevant fråga? Varför ställer jag dessa frågor när vi ska prata om kvalitativt jämställdhetsoch mångfaldsarbete?

8 Lärande organisationer.. Jag tror att räddningstjänst kan lära sig något av näringslivet. Förstå skillnaderna och vilja utvecklas!

9 Vad är det som styr en räddningstjänst? Lagstiftningar Riskbild Vision, mål och strategier Handlingsprogram Ekonomi Etik och moral Kultur och värderingar Historik.. Joakim Jansson

10 Vad är det som styr en räddningstjänst? Lagstiftningar Riskbild Vision, mål och strategier Handlingsprogram Ekonomi Etik och moral Kultur och värderingar Historik.. Joakim Jansson

11 Vision och mål Vision och mål i fina planer är de flesta duktiga på, men vi måste bli bättre på att omsätta och följa upp det vi skriver i praktiken.. Vision Västerviks kommun ska vara den säkraste och tryggaste kommunen att bo, verka och vistas i, utan skador och olyckor!

12 Strategierna för att nå våra mål och sträva mot vår vision kan utvecklas.. Räddningstjänsten i Västervik ska erbjuda alla medborgare och verksamheter utbildning, informationen och rådgivningen i syfte att oönskade händelser ska förebyggas. Detta ske med hög kompetens, med bästa service och kvalité och vi ska göra vårt yttersta för att se till att alla kunder blir nöjda!

13 Strategierna för att nå våra mål och sträva mot vår vision kan utvecklas.. Räddningstjänsten i Västervik ska erbjuda alla medborgare och verksamheter utbildning, informationen och rådgivningen i syfte att oönskade händelser ska förebyggas. Detta ske med hög kompetens och med bästa service och kvalité och vi ska göra vårt yttersta för att se till att alla kunder blir nöjda!

14 Tre utvecklingsområden 1. Ledarskap förändring/utveckling 2. Medarbetarskap förändring/utveckling 3. Bättre fokus på medborgarna

15 Verksamhetsansvar Vision / Affärsplan Mål Strategier Arbetsplaner Uppföljning Personalansvar Lagansvar/arbetsmiljö Löne-/medarbetarsamtal Kommunikation Coacha Intresse att leda Skapa förutsättningar Delaktighet Joakim Jansson Förändringsansvar Ta initiativ Driva igenom Våga fatta beslut Ekonomiskt ansvar Budget Kontroll Affärsmässighet Omvärldsanalys Internt Externt Kundorienterad Leverantörer Helhet ekonomi

16 Verksamhetsansvar Vision / Affärsplan Mål Strategier Arbetsplaner Uppföljning Personalansvar Lagansvar/arbetsmiljö Löne-/medarbetarsamtal Kommunikation Coacha Intresse att leda Skapa förutsättningar Delaktighet Joakim Jansson Förändringsansvar Ta initiativ Driva igenom Våga fatta beslut Ekonomiskt ansvar Budget Kontroll Affärsmässighet Omvärldsanalys Internt Externt Kundorienterad Leverantörer Helhet ekonomi

17 Fokus på medborgare, besökare, verksamheter?

18 Fokus på medborgare, besökare, verksamheter Vi måste lära oss vilken som är vår marknad och vilka som är våra kunder (medborgare)! Vi måste bli bättre på att dela upp medborgarna i olika målgrupper och segment för att på bästa sätt kunna nå ut med våra budskap! Vi måste bli duktigare på att sätta kvalitativa, kvantitativa, strategiska, taktiska och operativa mål utifrån ett medborgarperspektiv och följer vi upp dessa på ett bra sätt? Vi måste vara rätt rustade och bemannade för att kunna möta, utbilda, informera och hjälpa våra medborgare på bästa sätt! För att kunna möte medborgarna utifrån bakgrund, ålder, kön, familj, inkomst, utbildning, språk, livsstil, behov, geografi, attityder, intressen, tid, etnicitet etc. etc.

19 Verksamhetsansvar Vision / Affärsplan Mål Strategier Arbetsplaner Uppföljning Personalansvar Lagansvar/arbetsmiljö Löne-/medarbetarsamtal Kommunikation Coacha Intresse att leda Skapa förutsättningar Delaktighet Joakim Jansson Förändringsansvar Ta initiativ Driva igenom Våga fatta beslut Ekonomiskt ansvar Budget Kontroll Affärsmässighet Omvärldsanalys Internt Externt Kundorienterad Leverantörer Helhet ekonomi

20 Interna attityder och beteende påverkar kundens attityder Chefens/chefers attityder, beteende och sätt påverkar medarbetarna och på sikt även kundens attityd till RTJ. Chefens attityder/beteende Medarbetarens attityder Medarbetarens beteende Kundens attityder

21 Förändringsansvar, utveckling och rätt personer på rätt plats För att på bästa sätt sträva mot vision och nå uppsatta mål krävs ibland organisationsförändringar eller förändringar i ansvarsområden ta initiativ Chef RTJ FB Säkerhet DU BM BM BM BM BI BM BM

22 Skapa den positiva spiralen! Ett arbetsklimat som är positivt och utvecklande: driver utvecklingen i rätt riktning och mot lönsamhet påverkar kundernas & medarbetarens nöjdhet skapar mottaglighet för förändringar och utveckling bidrar till att medarbetarna tar ansvar och gör det lilla extra gemensamma värderingar lägger grunden för ett starkt varumärke både internt och externt

23 Alla komponenter måste vara på plats för bästa möjliga resultat.. Vision Passionerade ledare Mål, strategier Värderingar, jämställdhet och mångfald Engagerad personal Träning och utbildning Rätt utrustning Genomtänkta roller och ansvar Rätt förväntningar Klädkoder och uppförandekoder

24 Aktiviteter för ökad jämställdhet och mångfald Upphandling och skapa förutsättningar: Man ska kunna leverera tjänster som är anpassade för både kvinnor och män Kvalitativa jämställdhet- och jämlikhetsåtgärder: Vår ambition är att alla medarbetare ska uppleva att de bidrar med sin fulla potential och kreativitet samt drar nytta av det i vårt dagliga arbete. Vi ska uppskatta, respektera och värdesätta olikheter och individuella drivkrafter/ambitioner. Vi ska vara öppna för att lära av varandra och lyssnar på nya idéer. Vi tillåter inte förhållningssätt eller jargong som stigmatiserar- eller kategoriserar människor. Det krävs förändringar i traditionella hierarkier och strukturer.

25 Den häftigaste resan kvar! Det kvalitativa arbetet är oerhört viktigt och kommer i förlängningen även ge förändring kvantitativt. Att förändra normer, kultur och värderingar tar lång tid men att förändra en rutin, metod eller ett arbetssätt som påverkar dessa i rätt riktning kan ske på en dag! Att arbeta med dessa frågor bidrar till tillväxt, demokrati, bättre hälsa och lönsamhet då vi kan utnyttja våra gemensamma kompetenser på ett bättre sätt! Vi måste utveckla våra rekryteringsmetoder utifrån ett medborgarperspektiv!

26 Sammanfattning Fokus på kunderna och medborgarna! Förändringsansvar, ta initiativ och visa handlingskraft! Arbeta både på kort och lång sikt med värdegrund, jämställdhetsoch mångfald! Skapa den positiva spiralen!

27 Frågor och synpunkter? Tack för mig!

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan 2010-12-15 Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer