MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14"

Transkript

1 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP OCH NER, OCH VÄCKER FRÅGOR OM LIV OCH DÖD. IBLAND KOMMER FRÅGORNA I SAMBAND MED SJUKDOMEN ELLER BESKEDET, IBLAND SENARE I LIVET. Nu kan ni som företag engagera er och ge ert stöd till unga vuxna cancerdrabbade. Under hösten 2015 startar en ny omgång av mentorskapsprogrammet och nu tar vi emot ansökningar. 1/14

2 Att få möjligheten att coacha en av Ung Cancers medlemmar i mentorskapsprogrammet har varit mycket givande för både mig och hela företaget. Den resa som vår adept har gjort under programmet är fantastisk och har berört många och är något som vi är mycket stolta över. Att vi kan nyttja många delar av vårt företags verksamhet i att coacha vår adept gör det levande och framgångsrikt. PONTUS TORSTENSSON, MENTOR FRÅN ADECCO 2/14

3 MENTORSKAPSPROGRAMMET STRÄCKER SIG FRÅN OKTOBER 2015 TILL MAJ 2016 OCH BESTÅR AV TRE DELAR: o o De företag som deltar paras ihop med varsin ung vuxen som har eller har haft cancer eller som är närstående till någon som är eller har varit sjuk, och som är medlem hos Ung Cancer. Medlemmen har liksom ni fått ansöka om att delta. Ni utser en representant från företaget som fungerar som en mentor för medlemmen. Utifrån medlemmens individuella behov arbetar ni tillsammans med de områden som hen vill utveckla. Syftet är att medlemmen ska få individuell stöttning och att mentorn fungerar som ett bollplank som bidrar med till exempel idéer, kontakter, erfarenheter och kunskap. Alla medlemmar som deltar kommer att medverka i tre workshops tillsammans med Ung Cancers samarbetspartner Psykologpartners (www.psykologpartners.se). Med hjälp av material och gruppövningar får de verktyg att definiera vad som är viktigt för dem för att höja livskvaliteten. Detta arbetar mentor och medlem vidare med genom regelbunden kontakt. o I slutet februari-början på mars reser alla medlemmar till Kapstaden. Där besöker de Ung Cancers samarbetspartner Project Playground (www.project-playground.org) som driver ett fritidscenter i kåkstaden Langa utanför Kapstaden. På fritidscentret fångar organisationen upp barn och ungdomar som riskerar att hamna snett. Genom möten på en plats som skiljer sig från den de är vana vid hemma får de möjlighet till reflektion och en ökad förståelse för sig själva och andra unga i svåra situationer. Resan till Sydafrika innehåller även andra former av rehabilitering. De kommer att besöka platser och delta i aktiviteter som utmanar trygghetszonen, utvecklar och förhoppningsvis stärker dem. 3/14

4 Under mentorskapsprogrammet reser alla Ung Cancers medlemmar som deltar till Sydafrika. 4/14

5 VILKET STÖD FÅR NI SOM FÖRETAG I ERT MENTORSKAP? Inför starten av mentorskapsprogrammet får alla mentorer som deltar medverka i en workshop med en extern coach, som syftar till att ge verktyg och konkreta tips på hur ni på bästa sätt kan axla er roll som mentor. Både medlem och mentor kommer att ha kontinuerlig kontakt med projektledare och medlemsansvarig på Ung Cancer. Relationen mellan varje medlem och mentor formas utifrån medlemmens individuella behov. Varje relation är därför unik. Alla företag som deltar får också tillgång till stängda forum administrerade av Ung Cancer. I forumen kan mentorerna diskutera, komma med tips och dela sina erfarenheter med de andra företagen som deltar. Jag känner att det här för mig är som en liten hand att hålla i när jag går igenom min labyrint av frågetecken. SOFIE CAMMERÖ, MEDLEM I UNG CANCER 5/14

6 DE MEDLEMMAR SOM INGICK I MENTORSKAPS- PROGRAMMET 2014 UPPLEVDE ATT DE GENOM SIN MEDVERKAN FICK ÖKAD SJÄLVKÄNSLA OCH VERKTYG FÖR ATT TA SIG VIDARE I ARBETSLIVET OCH I TILLVARON. 6/14

7 VAD FÅR NI SOM FÖRETAG? Genom att delta i mentorskapsprogrammet får ni möjligheten att följa och påverka en medlems individuella utveckling. Med er medverkan stöttar ni inte bara Ung Cancer utan även vår samarbetsorganisation Project Playground och kan tidigt se konkreta resultat av ert engagemang. UTÖVER DETTA FÅR NI: En föreläsning om Ung Cancer och mentorskapsprogrammet. Synas i Ung Cancers kanaler i samband med mentorskapsprogrammet. Ung Cancers sponsorlogga och mailsignatur att använda er av i er kommunikation, både internt och externt. Material att använda för marknadsföring av er medverkan. Delta i nätverksträffar med andra företag som Ung Cancer samarbetar med, samt med medlemmar och representanter från Ung Cancer. Delta i en workshop ledd av en extern föreläsare för att stärka er i rollen som mentorer. Tillgång till ett forum där alla mentorer kan diskutera, utbyta erfarenheter och få information. Teambuildingövningar tillsammans med medlemmarna. Diplom från Ung Cancer och Project Playground. Inbjudan till andra allmänna event i Ung Cancers regi. Ett kortare föredrag av er medlem i projektets slutskede. Medlemmen berättar då om sin resa genom mentorskapsprogrammet och vad det har betytt. 7/14

8 #ucmentor Om du vill läsa vad medlemmar och företag som deltagit tidigare tycker och tänker kan du gå in på vår blogg www. ungcancer.se/blogg eller söka på hashtagen #ucmentor Det här är tredje gången vi anordnar ett mentorskapsprogram 3 8/14

9 VAD KRÄVS AV ER SOM FÖRETAG? Att delta i mentorskapsprogrammet kräver ett genuint engagemang från företag och mentor. Deltagandet kommer ta såväl tid som energi i anspråk men kommer också att ge mycket tillbaka i form av perspektiv och framför allt möjligheten att konkret se att arbetet ni lägger ner gör skillnad. MENTORN MÅSTE: Vara med på uppstarten av mentorskapsprogrammet den 22 oktober Hålla regelbunden kontakt med medlemmen minst en gång i månaden. Ha fysiska träffar med medlemmen vid minst två tillfällen under projekttidens gång utöver de träffar som anordnas av Ung Cancer. Ha individuella avstämningsmöten via telefon med personal på Ung Cancer vid två tillfällen. I största möjligaste mån kunna medverka vid övriga träffar arrangerade av Ung Cancer: en nätverksträff den 19 november, en avstämningsträff den 9 februari 2016 med information inför medlemmarnas resa till Sydafrika och en avslutningsträff med utvärdering och middag den 19 maj. Utöver detta kommer det att finnas möjligheter för mentorer och medlemmar att tillsammans delta i olika aktiviteter arrangerade av Ung Cancer. Mentorskapsprogrammet kommer att utvärderas löpande av samtliga som deltar i projektet. 9/14

10 Det har vart ett år med så förbaskat mycket känslor. Mentorskapsprogrammet hjälpte mig att våga släppa kontrollen, landa på botten för att sedan sakta men säkert nå ytan igen. - NATASHA DAVIN, MEDLEM I UNG CANCER 10/14

11 VAD KOSTAR DET ATT DELTA? Varje företags deltagande i mentorskapsprogrammet kostar kronor: kronor som Ung Cancer använder för att finansiera medlemmens resa till Sydafrika och kronor som går till Project Playgrounds verksamhet. HUR ANSÖKER NI OM DELTAGANDE I PROGRAMMET? Berätta kort om ert företag och besvara nedanstående frågor. Skicka informationen till Ung Cancers projektledare Jennie Elheim på Observera att antalet platser är begränsade. Varför vill ni vara med i mentorskapsprogrammet? Vad hoppas ni uppnå med mentorskapsprogrammet? HAR NI FRÅGOR, FUNDERINGAR ELLER VILL VETA MER? Tveka inte att kontakta projektledare Jennie Elheim på eller ring Tillsammans gör vi skillnad. 11 Antalet medlemmar och företag som deltog i mentorskapsprogrammet i fjol 11/14

12 UNG CANCER är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerdrabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 och 30 år som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som är eller har varit sjuk. Vi arbetar med information, utbildning och opinionsbildning tillsammans med våra unga vuxna cancerdrabbade, men också med myndigheter, vården och andra delar av samhället. Vi skapar mötesplatser, sprider information och driver debatter i angelägna frågor. Alla unga vuxna cancerdrabbade ska få det stöd de har rätt till och behöver. Ingen ska någonsin behöva känna sig ensam. PROJECT PLAYGROUND är en svensk ideell organisation som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom en meningsfull fritid med fokus på individen. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Project Playground har idag verksamhet i kåkstäder utanför Kapstaden, Sydafrika. 12/14

13 TIDSPLAN OKTOBER 22 OKTOBER Gemensam uppstartsträff med genomgång av programmet tillsammans med deltagande medlemmar, mentorer och personal från Ung Cancer. Workshop för medlemmar med Psykologpartners och för mentorer med extern coach. Gemensam middag. 23 OKTOBER Uppstartsträffen fortsätter för medlemmarna. NOVEMBER 19 NOVEMBER Nätverksträff för företagen som deltar samt Ung Cancers övriga samarbetspartners. DECEMBER VECKA Individuella avstämningsmöten via telefon för alla mentorer med personal på Ung Cancer. FEBRUARI 9 FEBRUARI Avstämningsträff samt information för medlemmar och mentorer inför resan till Sydafrika. Workshop för medlemmar med Psykologpartners och teambuildingövningar för både medlemmar och mentorer. VECKA 7-8 Individuella avstämningsmöten via telefon för alla mentorer med personal på Ung Cancer. SLUTET PÅ FEBRUARI-BÖRJAN PÅ MARS Medlemmarna reser till Sydafrika tillsammans med personal från Ung Cancer. Mentorerna får samtidigt regelbundet information och uppdateringar från resan via ett gemensamt webbforum. MAJ 19 MAJ Avslutning av mentorskapsprogrammet med gemensam middag, utvärdering och workshop för medlemmarna med Psykologpartners. 13/14

14 NORRA ALLÉGATAN GÖTEBORG /14