Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet"

Transkript

1 Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av Näringsliv & Kultur Skåne tillhandahållit processtöd och kompetensutveckling. Målet med insatsen var att ge kunskap och verktyg till de sex pilotprojektkommunerna specifikt, och till stödaktörer i innovationssystemet generellt, att utveckla ett bra stöd mot de kulturella och kreativa näringarna. Almi Företagspartner Skåne och Minc (Malmö inkubator) har varit knutna till projektet som samarbetsparter i frågor om utveckling av entreprenörs/företagsstöd, och Generator Sverige i nationella frågor. Uppdraget kan delas in i tre delar: Behovsanalys Strategiskt processtöd till KKN-pilotprojekten (utifrån behov) Aktiviteter mot kommuner och stödsystem Kommuner strategiskt processtöd De kommuner som ingått med pilotprojekt i KKN-satsningen, har efter en behovsanalys erbjudits Media Evolution som strategiskt processtöd utifrån de behov och förutsättningar som kommunen haft i projektet. Det strategiska stödet till kommunernas KKN-projekt har inkluderat Projekt- & strategiutveckling o Regelbundna kontakter och möten med kommunernas projektägare och projektledare (kultur och näring) för utveckling av projektaktiviteter och långsiktiga strategier för KKN i kommunen o Workshops med pilotprojektskommunerna för projekt- och strategiutveckling runt gemensamma frågor Matchmaking o inbjudningar till aktiviteter, utbildningar, konferenser och nätverk o kopplingar till nätverk, projekt och kontakter Deltagande o I kommunernas och regionens aktiviteter o Presentation/föreläsningar Fokus i stödet har legat på två plan. Dels projektet i sig; att ge förutsättningar för kommunen att genomföra de aktiviteter och insatser som planerats i projektet, på bästa sätt. Och dels projektets avtryck på längre sikt; strategiska frågor för kommunens satsning på KKN, för att skapa långsiktigt hållbara strukturer.

2 De konkreta insatser som genomförts har inkluderat Kompetensutveckling & matchmaking Verktyg & metoder Långsiktiga strategier Gemensamma workshops Kompetensutveckling och matchmaking I inledningsskedet i kommunernas projekt, har arbetet till stor del handlat om att förstå KKN som område och lära känna de branscher och företag som verkar i den egna kommunen. Media Evolution har här haft inledande möten med samtliga kommuner med fokus på KKN i stort, hur branschen ser ut och hur man kan skapa förutsättningar för den att växa. Vi har även diskuterat strategier och/eller samarbeten inför kommunernas arrangemang av möten och aktiviteter med KKN-entreprenörer. Många har här även dragit nytta av den matchmaking vi erbjudit, med tips och kontakter till processledare, talare osv till de olika aktiviteter som genomförts. Kristianstad: strategi, matchmaking och processledning. Strategiska diskussioner om KKN som område generellt och förutsättningar i Kristianstad specifikt. Förslag och kontakt till processledare, som Kristianstad tog in för att stärka och kvalitetssäkra projektaktiviteterna. Rådgivning runt matchmaking som metod. Lund: kontakter och samarbeten. Förslag till talare och samarbeten runt det program mot KKN-enrteprenörer som Creative Plot utvecklat. Engagemang som talare på KKN-konferensen Make it Happen. Etablering av samarbete med Lunds kultur och näringslivsförvaltningar, i utveckling av stadens satsning på innovation och KKN. Verktyg och metoder I andra fasen, då kommunerna lärt känna sina egna KKN-branscher genom att arrangera aktiviteter med dem, har fokus legat mycket på verktyg och metoder. Frågeställningar har handlat om hur man exempelvis kan arbeta med matchmaking mellan kreativa och traditionella företagare, hur man kan synliggöra KKN som bransch i kommunen, eller hur man kan bygga upp affärsutvecklingsstöd. Trelleborg: Green Room. Engagemang i etablerandet av en inkubator/accelerator som inkluderar KKN. Strategiskt processtöd från Minc och koppling till Almi. Simrishamn/Ystad: Kreatörskaravan. Arrangemang av en utbildningsresa för ansvariga tjänstemän och politiker inom kultur, näring, tursim, stadsplanering. Karavanen genomfördes på uppdrag av och i Simrishamn och Ystad, och har resulterat i en vidare satsning på KKN i Simrishamn (samarbete kultur, näring, turism) samt vidareutveckling av Österlensamarbetet. Kreatörskaravanen gjordes i samarbete med Generator Sverige.

3 Långsiktiga strategier I tredje och sista fasen har fokus legat framåt; vad händer efter projektets slut, hur satsar kommunen vidare på KKN på ett bra sätt? Här har vi varit engagerade i samtal runt strategier med alla kommunprojekten och kopplat KKN-projektet till kommunens utvecklingsarbete i stort. Landskrona: Fotostaden. Arrangemang av rundabordssamtal med personer från olika delar av fotobranschen och erfarenhet av KKN. Vilket ledde vidare till en handlingsplan för strategisk satsning på foto som profilområde för Landskrona stad som inkluderar ett kreativt hus med affärsutvecklingsstöd för KKNentreprenörer. Helsingborg: KKN. Drivande och deltagande i diskussioner om hur staden kan samla en strategisk satsning på KKN genom samarbete mellan kultur och näringsförvaltningar, Campus, BoostHbg och Think (inkubatorn), utifrån den mötesplats After Warhol som projektet skapat. Gemensamma workshops För att stärka fokus mot livet efter projektet vad projektet syftar till och hur detta kan tas om hand för att bli ett startskott för en bredare och långsiktig satsning på KKN i kommunerna samt för att samla kommunernas gemensamma frågeställningar och utveckla idéer och lösningar runt dessa, har Media Evolution deltagit i de samlande kommunmötena (28/2, 10/5, 27/9) samt hållit i workshops. Den 27/9 ägnades hela mötet till en workshop med fokus på Hur kan vi etablera ett bra affärsutvecklingsstöd mot KKN. Workshopen arrangerades av Media Evolution i samarbete med Almi och Minc, och tillvaratog på kunskapen från dessa samtidigt som kommunerna fick arbeta tillsammans med verkliga case utifrån sina förutsättningar, behov och visioner. Workshopen avslutades med att alla fick sätta mål för en månad, ett år och fem år framåt under rubriken hur kommer det att märkas i min kommun att jag deltagit i den här workshopen. Uppföljningen av det första målet har varit mycket uppskattad då det visat sig att de uppfyllts. Aktiviteter - affärsutvecklingsstöd Utöver de specifika insatserna i kommunerna har uppdraget resulterat i ett antal mer generella aktiviteter med inriktning på affärsutveckling. Genom KKN-uppdraget har Media Evolution fått möjlighet att knyta de aktiviteter vi redan driver närmre KKNprojektet, och på så vis möjliggjort för både projektet och aktiviteterna att växa. Kommuner, stödaktörer och entreprenörer har bjudits in att mötas i olika sammanhang, där KKN-frågan varit en självklar del.

4 Relaterade aktiviteter mot kommuner och innovationsaktörer: Pitch/investeringsforum 20/6 pitchar, inspirationsföreläsning och speeddejting mellan KKN-entreprenörer, investerare och företagsstödjare (inom ramen för projektet Nya Näringar med ME, Almi, Connect och Teknopol, där KKNentreprenörer coachats till att bli investeringsbara). Nästan 100 personer deltog och dagen resulterade i många nya relationer och uppbokade möten. Några av dessa har lett till konkreta samarbeten, bl.a. mellan en av de pitchande entreprenörerna (Kore Film) och Simrishamn i utveckling av kulturarvsupplevelser. Flera av entreprenörerna har tagit in eller diskuterar investeringar från både privata och offentliga finansiärer. Affärsutveckling för kreatörer 20/2 seminarium med Mary Carty (i samarbete med affärsutvecklingsutbildning för kvinnor inom transmedia) Digitala visningsrum 18/4 workshop om nya affärsmöjligheter runt digital infrastruktur för spridning av kultur (i samarbete med Film i Skånes projekt Digitala Visningsrum). Deltagare var kulturhus, bibliotek, apputvecklare, mobilinteraktionsdesigners, forskare m.fl. Idélinjen 28/2, 5/9 planering av, deltagande i och presentationer på aktiviteter av Idélinjen, samlingsplatsen för innovationsaktörer i Skåne. Almi + ME pitch 19/ /10 presentationer och pitchar med Almi och Media Evolution, för KKN-entreprenörer i Kristianstad och Helsingborg. Business with Apps 11/12. Planering av samproducerat event med Almi, Region Skåne och Media Evolution, om hur digitala strategier och appar kan utveckla affärer. Inspiration, case och speedmeetings mellan entreprenörer och mobiltjänste-/apputvecklare. Avslutningsord En utvärdering med kommunerna om vad Media Evolutions insatser gett dem i projekten, visar att 9 av 10 är nöjda eller mycket nöjda med stödet under projektets gång (4 och 5 på femgradig skala). 50% upplever att Media Evolution i stor utsträckning bidragit till en ökad förståelse för KKN, och 85% att ME i mycket stor (42,5 %) eller medelstor (42,5%) utsträckning bidragit till att kommunen fått verktyg och metoder för utveckling av KKN. Målen har alltså uppfyllts väl. De konkreta verktyg kommunerna tar med sig inkluderar (med deras egna ord): - behovet av samverkan - modeller, seminarier och nätverksträffar, arbetsmetoder för stöd - bred förvaltningsövergripande och politisk förankring, vikten av omvärldsspaning och analys - rundabordssamtal, samarbete och crowdsourcing - exemplet med ME:s uppbyggnad och struktur - inget enskilt utan mer en helhet

5 Av det konkreta stöd som erbjudits har matchmaking varit det överlägset mest uppskattade. 4 av 10 upplevde detta som mycket givande, medan resterande fördelar sig jämt över medelstor och stor. Den önskade effekten med Media Evolutions insats har varit att stärka affärsutvecklingsstödet inom kulturella och kreativa näringar, hos kommuner och innovationssystemets aktörer. Hur kommunerna upplevt att ME med samarbetspartners Almi och Minc har bidragit till att stärka arbetet med affärsutvecklingsstöd i kommunen, varierar något. Av 10 svarande fördelar sig svaren jämnt mellan liten och mycket stor, med en majoritet på medelstor. Detta kan delvis förklaras med att behovet runt detta sett olika ut för kommunerna. Avslutningsvis har den långsiktiga önskade effekten med Media Evolutions insats varit att skapa långsiktigt hållbara satsningar i kommunerna för att stärka kulturella och kreativa näringar utifrån lokala förutsättningar, styrkor, behov och visioner. Här upplever 6 av 10 att Media Evolution i stor eller mycket stor utsträckning bidragit till en initiering/utveckling av långsiktiga strategiska satsningar på KKN i kommunen (3 medelstor). Media Evolutions uppdrag och insats i detta projekt har alltså till stor del möjliggjort en initiering och utveckling av dels affärsutvecklingsstöd och dels strategier för KKN i stort, i de sex deltagande kommunerna. Ett arbete som just påbörjats som vi hoppas kunna arbeta vidare med för att fortsatt stärka i Skåne framöver. // Emma Estborn Ansvarig projektledare, strateg och processledare Media Evolution

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län Dokumenttyp Utvärdering Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDERING GENOM SPRÅK Revidering 01 Datum

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 1(15) Slutredovisning projekt Beslutsnummer 2009-48 SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 Svenska ESF-rådet, Integrationsfonden Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr. Postadress: Box 471 41, 100

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer