erksamhets erättelse 011 high voltage valley

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erksamhets erättelse 011 high voltage valley"

Transkript

1 erksamhets erättelse 011 high voltage valley

2

3 bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI, KTH, Uppsala Universitet och Chalmers. Verksamheten var inriktad på att etablera en forskarby i Ludvika. Detta för att säkerställa regionens världsledande ställning inom elkraftteknik. Vad är HVV? HVV är ett klusterinitiativ där akademi, stora och små företag samt offentliga aktörer samarbetar inom olika områden som är viktiga för att säkra och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. Konkret handlar samarbetet om forskningsprojekt, utveckling av innovationer och nya företag, utveckling av befintliga leverantörer till elkraftsbranschen samt om att säkerställa branschens behov av kompetensförsörjning. Därmed har verksamheten utvecklats från forskning till att också inkludera andra områden som är viktiga för att skapa förnyelse och ekonomisk tillväxt. syfte Syftet med High Voltage Valley är att vidareutveckla den världsledande position regionen har inom elkraftteknik. vision High Voltage Valley är möjliggöraren som med ledande teknik bygger framtidens energieffektiva samhälle. affärsidé High Voltage Valley är arenan där olika aktörer och kompetenser samarbetar för att utveckla morgondagens teknik och företag inom elkraftteknik.

4 Organisation Färdigställande av strategidokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet och kunskaps- och kompetensförsörjning. Under 2011 har en ny ordförande i High Voltage Valley tillträtt. Carl-Johan Linér, ny platschef på ABB i Ludvika, tar över ordförandeposten efter Johan Söderström. Det är oerhört viktigt att HVV får vara ett ställe där vi tillåts gå utanför normala ramar. Samtidigt gäller det att vi verkligen försöker fokusera på rätt saker. Kanske borde vi driva färre projekt, men djupare. Carl-Johan Linér, ordförande i HVV. Ansökan till Länsstyrelsen för projektet Leverantörsnätverk High Voltage Valley. Projektet blev beviljat under sommaren och HVV kommer att driva nätverket under åren Aktiviteter för att uppnå de långsiktiga målen För att återföra kunskap till projektledningen och för att kontinuerligt följa upp att projektet fortgår i riktning mot de satta målen har under året följeforskare upphandlats till projektet. Dalarnas forskningsråd vann upphandlingen och de kommer att kontinuerligt följa projektet till dess slut i december Vi har mycket höga förväntningar på vad detta kan tillföra projektet i form av feedback. DET ÄR I GRÄNSLANDET MELLAN OLIKHETER SOM IDÉER KREERAS OCH NYA INNOVATIONER SKAPAS. För att informera, inspirera och skapa nätverk och samarbete mellan företagen inom vår målgrupp har vi under året bjudit in till två olika nätverksträffar på aktuella teman. Vi bjöd in teknikkonsultföretag som vi tror kan ha utbyte av att samarbeta med varandra till en frukostträff på temat förnybar energi. Vidare så arrangerade vi en träff där vi tog fasta på den positiva utveckling som sker i regionen just nu, främst tack vare ABB:s framgångar och satsningar på orten men också på vad detta medför sig i form av ytterligare företagsetableringar.

5 Leverantörsnätverket har för avsikt att utveckla de medverkande företagen för att säkerställa deras långsiktiga bärkraftighet. Företagen som är delaktiga i projektet är Lemont, Mattsson Metal, VILAS, FeRex och Svanströms lackeringar. Man ska utifrån en gemensam affärsplan bygga upp och utveckla ett regionalt leverantörsnätverk, som genom företagens spetskompetenser och nätverkets gemensamma styrka,kan bli en aktör av betydelse som leverantör dels till ABB och dels till nya kunder och marknader. Detta skall skapa en ökad omsättning och långsiktig lönsamhet för de medverkande företagen och därmed ökad omsättning i regionen. Det känns väldigt spännande att få jobba med dessa drivna och engagerade företag i ett sånt konkret projekt där man tidigt kan se vilka resultat det ger Bonnie Andersson, projektledare för Leverantörsnätverket

6 Jämställdhetsfrågor är något som alltid är i fokus på HVV och något som ska genomsyra alla aktiviteter vi genomför. För att ta detta till ytterligare en nivå bjöd vi tillsammans med systerklustret inom stålindustrin, Triple Steelix, in till en kurs i ledarskap för kvinnor. Kursen pågår under under 2011 och Intressant, spännande och tankeväckande! Årets upplaga av POWERFUL INNOVATION DAY bjöd på ett späckat program och flera givande föredrag på temat innovation och expansion. 150 personer från både akademi, offentlig sektor och näringsliv deltog under dagen på Folkets hus i Ludvika. Dagen bestod av mingel, mässa och flertalet föredrag och diskussioner med olika innehåll men alla lika aktuella för vår expansiva region. Med en succé som denna, som vuxit sen tidigare år, har vi alla förutsättningar för att göra detta till en återkommande mötesplats av betydelse för nätverkande och utbyte av idéer.

7 SMARTGRID ENERGILAGRING är vårt forskningsprojekt inom området för smarta elnät och består av tre separata delprojekt. Deltagarna inom varje delprojekt har under året träffats gemensamt i Ludvika vid två tillfällen för att stärka relationerna mellan projekten och diskutera hur man ska ta nytta av de resultat man kommer fram till i varandras delar. Så här sa projektledaren efter en av träffarna: Det var väldigt spännande att höra doktoranderna beskriva det arbete som de utför inom projektet och se vilka resultat de kommit fram till. Att det samtidigt fanns företagsrepresentanter närvarande som genast kunde applicera en del av forskningsresultaten i framtida affärsmöjlighter visar på just den typ av korsbefruktning som High Voltage Valley arbetar för att skapa. En projektspecifikation kring två av delprojekten har också tagits fram där man tittade på tillämpbarheten och skalbarheten för en Smart Energy container-lösning. Tillämpningsstudien visade att man kan skala upp/ned lösningen och hur detta möter nyttjares behov på olika nivåer: Liten användare, Företag, Region. <10KV, 10KV och KV.

8 Marknadsföring Arbetet med den nya hemsidan har fortsatt och utvecklats löpande och vi ser nu att fler och fler hittar till den. EN NYHET FÖR I ÅR ÄR ATT FÖRETAG INOM VÅRT NÄTVERK NU KAN ANVÄNDA SIG AV VÅR HEMSIDA FÖR ATT ANNONSERA UT LEDIGA TJÄNSTER. Vi har detta år lagt större fokus på att utveckla vår närvaro i sociala medier. Främst så har vår grupp på facebook ändrat form och vi har numera en sida där man kan gilla HVV och få uppdateringar i korthet om vad som händer inom HVV och vad som är på gång i regionen. Facebook ska vara det verktyg som vi använder när vi vill komma i kontakt med främst studenter. Även annonseringen på facebook ska utformas för att tilltala denna målgrupp. Arbetsgrupper Under 2011 har en ny arbetsgrupp bildats. Arbetsgruppen ska fokusera på att hitta lämpliga företagsetableringar till vår region och jobba aktivt med att få dessa till skott. ARBETSGRUPPEN FÖR ETABLERINGAR uppkom genom ett identifierat behov. När vi flertalet gånger blev kontaktade av företag som på ett eller annat sätt var intresserade av den Smart Energy container som idag står på STRI och som HVV äger största delen av nyttjanderätten till. De företag som kontaktade oss hade önskemål om att hitta en marknad för den, ta upp produktion av den eller integrera med egna lösningar för att få en konkurrensfördel. För att få struktur i detta arbete bildades Etableringsgruppen och de har under året träffat fem företag och diskuterat hur man kan gå vidare med en eventuell kommersialisering och produktion av containern. Då HVV har höga mål gällande företagsetableringar kommer arbetsgruppen även att strategiskt och aktivt fokusera på att hitta nya etableringsmöjligheter till vår region som även ligger utanför intresseområdet för Smart Energy container.

9 Gör ditt examensarbete där framtiden börjar! Examensarbeten I våras lanserade vi på vår hemsida något som vi kallar för exjobbsportalen. High Voltage Valley i Ludvika är ett världscentrum för elkraftteknik och kraftöverföring. Här finns Exjobbsportalen är en sida där studenter kan anmäla sitt intresse för examensarbete inom High företagen som är med och utvecklar och levererar teknik till morgondagens energieffektiva samhälle. Voltage Valley och ladda upp betyg, CV och personligbrev för att vi enkelt ska kunna förmedla ut detta Företagen till företagen. står redo och Det framtiden finns också är här, vill en du motsvarande med i utvecklingen? sida för företag där de kan lägga upp tillängliga arbeten som studenter sen kan söka hittade 16 studenter till portalen och registrerade Vi kan erbjuda förmedling till några av branschens mest betydande aktörer med sig. examensjobb Två studenter som t.ex: har förmedlats till ett examensarbete, båda på STRI. Design av ett vakuumkärl för individuell torkning och impregnering av högspänningskondensatorer.

10 Sammanfattande statistik 10 företagsbesök hos regionens SME inom branschen, 2 företagsbesök på ABB utöver flertalet möten med företrädare för ABB. 10 besök/möten med nationella aktörer och finansiärer. Fler hittar till vår nya hemsida och besöken på hemsidan har ökat med 99 % jämfört med Vi har arrangerat 4 värdeskapande mötesplatser med syfte att bidra till nya idéer och innovationer då människor från olika bakgrunder och kulturer möts på en neutral plattform. Vår aktiva PR arbete har gjort att vi fått 11 st artiklar publicerade i olika medier. styrgrupp Carl-Johan Linér, ABB ordf. Bo Sörberg, VB Energi, vice ordf. Maria Strömkvist, Ludvika kommun Lars-Åke Josefsson, Ludvika kommun Dan Wikström, STRI Tomas Olofsson, Lemont Jan Pettersson, Väsman Invest Staffan Andersson, ABB Monica Rönnlund, Falun Borlänge regionen Marcus Lindahl, Uppsala Universitet Lars Lindblom, Samarkand2015 processledning Kathrine Abrahamsen, processledare Mikael Carlsson, projektledare Erika Jansson, projektadministratör

11 high voltage valley är möjliggöraren som med ledande teknik bygger framtidens energieffektiva samhälle

12 High Voltage Valley Fredsgatan 27/Box Ludvika