Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation"

Transkript

1 Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress Tel Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Att genom ett digitalt studiematerial bidra till att öka föreningars förmåga att attrahera, rekrytera, bibehålla och engagera medlemmar. 3. Projektets målgrupper/deltagare Målgruppen är förtroendevalda, ledare och medarbetare i lokala ideella föreningar. 4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande Vi vill göra ett digitalt studiematerial som genom rörlig film belyser några av våra ideella föreningars viktigaste utvecklingsområden nämligen att attrahera, rekrytera, behålla, engagera och utveckla sina medlemmar. Vi vill att de som använder materialet ska få med sig två delar. Vi vill öka medvetenheten om föreningens förhållningssätt till frågorna genom att starta en dialog och diskussion om motstånd och föreställningar kring att vårda och värva medlemmar. Målet är att utveckla förmågan att se och ta tillvara på rekryterande möjligheter inom och utanför organisationen. Vi vill också att materialet ska ge konkreta verktyg och begripliga tekniker för att utveckla det rekryterande samtalet, det aktiva lyssnande, argumentationen och förmågan att hantera besvärliga invändningar. Aktiviteter, metoder och teknik för flexibelt lärande 5. Ge en kort beskrivning av aktiviteter och arbetsformer under projektets förlopp Projektet har löpt på smidigt p g a en mycket duktig projektledare. Hon har varit solklar, klockren från start. Det är inte jag som har varit projektledare utan min roll har snarare varit att finnas som stöd för projektledaren genom hela processen. Projektledaren rekryterade vi i augusti och hon heter Angeli Sjöström. Hon är en mycket duktig entreprenör med stor erfarenhet och kunskap inom föreningsutveckling. Hon är kursledare, författare, arrangör, och professionell nätverkare. Under våren har hon dessutom gett ut en bok om medlemsrekrytering och medlemsutveckling. I augusti tog vi beslut om vilken projektorganisation vi ville ha. De var ett bra stöd genomhela processen. Vi beslutade även om vilken tidsplan som var rimlig att följa. Eftersom både Angeli, jag och filmaren/redigeraren vid sidan av projektet hade många andra uppdrag var det viktigt att alla tog sitt ansvar och utförde sina åtaganden i tid. Filmaren/redigeraren var ett bra bollplank vid produktionen av filmerna. Han hade många bra tips att ge. Hans delaktighet i projektet medförde t o m att han agerade som skådespelare i några utav filmerna. När vi kom till själva

2 byggandet av sajten anlitades en tjej som satt 3 dagar totalt och la upp filmer, pdf:er, textmassa etc under olika flikar. Vi byggde sajten i wordpress eftersom vi inte budgeterat för någon annan möjlighet. När sajten var så gott som klar testade vi den på vår referensgrupp och fick bra konstruktiv kritik. 6. Vilken teknik (plattformar, sociala medier, etc.) har använts, i vilka sammanhang har den använts och hur har den använts? Studiematerialet har byggt i wordpress. Vi tänker oss att studiematerialet ska användas både för traditionella studiecirklar (fysiska träffar) och digitala studiecirklar samt en kombination av dem båda. Den plattform som vi utbildar Sensus medarbetare i just nu är FBNSM. Om medarbetarna och/eller studiecirkelledarna hellre vill använda någon annan lärplattform framöver är vi dock tydliga med att det inte finns något hindrar detta. I övrigt har vi inom projektgruppen framförallt kommunicerat genom mailen och telefon samt mer sällan genom korta möten. Releasen av studiematerialet den 16 maj marknadsfördes genom Facebook och via e-postlistor till utvalda kontaktpersoner. 25 deltog däribland Ulrika Knutsson från FBR. 7. Reflektioner och erfarenheter från era val av teknik och metoder? När vi kom till själva byggandet av sajten anlitades en tjej som satt 3 dagar totalt och la upp filmer, pdf:er, textmassa etc under olika flikar. Vi byggde sajten i wordpress eftersom vi inte budgeterat för någon annan möjlighet. I framtida projekt ska vi bygga upp sajten parallellt med att vi utvecklar studiematerialet. Då får vi bättre struktur och koll vad som fungerar bäst. Självvärdering och framgångsfaktorer 8. Har ni uppnått era mål med projektet? Ja det tycker vi att vi gjort. Nu gäller det att sprida sajten och få lokalföreningar att kontakta Sensus för att skapa verksamhet. Det arbetet ligger framför oss. 9. Vad har ni lärt av projektet? Att det är oerhört inspirerande och roligt att arbeta med digitala lärresurser. Att det är svårt att göra något bra med små medel. I detta projekt har FBR bidragit med 75 tkr och Sensus med mer än det dubbla. Ett lågbudget projekt helt enkelt! För projektet har det varit oerhört viktigt att ha en bra projektledare som dessutom har goda ämneskunskaper, kunskap om nätbaserat lärande och redaktionella färdigheter. Vi är supernöjda. 10. Hur har projektet kommit till nytta? Våra medlemsorganisationer och samarbetsparters riksförbund vill generellt öka antalet medlemmar som går utbildning i t ex föreningsutveckling. Genom detta projekt och andra digitala studiematerial inom föreningsutveckling hoppas vi kunna hjälpa till med detta. Arbetet med att sprida materialet på olika sätt påbörjas nu och vi hoppas att det i sitt sammanhang ska bli attraktivt för användarna. 11. Hur har projektet påverkats av deltagarnas grad av IT-erfarenhet vid projektets inledning?

3 Inte alls. 12. Vilka kringfaktorer har varit viktiga för projektets framgång? Det har löpt på bra genom hela projektet. Dem enda två sakerna som var utmaningar var rekryteringen av skådespelare och statister samt bygget av vår sajt. Rekryteringen av skådespelare var extra svår eftersom vi inte hade budgeterat för arvoden. Allt löste sig dock eftersom, eller tack vare, att filmaren/redigeraren och projektledaren själva ställde upp framför kameran. Vad gäller sajten hade ingen av oss någon erfarenhet av att bygga webbsidor. Vi sköt därmed på det momentet tills vi hade så gott som allt material klart. Med kniven på strupen var vi tvungna att bestämma oss dels för hur och var vi skulle bygga den men också av vem. Vi valde till slut, efter samtal med Ola Hallquist, att lägga den på en wordpress-sida. Wordpress är ett gratisverktyg om man vill. Det finns möjligheter att betala för extra tjänster men det har vi inte gjort utan vi känner oss nöjda med resultatet som det är. Men i kommande projekt kommer vi att börja byggandet av sajten från start som en parallell process till allt det andra som ska göras. Hur vill ni gå vidare med att utveckla ert kunnande och er användning av flexibelt lärande? 13. Utvärdering Vi har bara utvärderat det muntligt ännu så länge. Vi är nöjda med resultatet. Vi ser att det finns stor potensial att få ingång verksamhet både med riksorganisationer och lokalföreningar. Nästa steg är dock att marknadsföra och att utbilda medarbetare och cirkelledare i materialet. Utbildningarna påbörjas efter sommaren. marknadsföringsaktiviteterna har redan påbörjats genom olika aktiviteter internt och externt. 14. Fortlevnad efter projekttiden Sajten/Studiematerialet heter Engagera flera och ingår i ett koncept som Sensus kallar Väx i ditt uppdrag. Väx i ditt uppdrag utgår från ett regionalt utbildningsbehov inom föreningsoch organisationsutveckling. Det kan vara kassörsutbildning, styrelseutbildning och valberedningsutbildning men även medlemsrekrytering- och medlemsutveckling, opinionsbildning- och påverkansarbete etc. Målet för Väx i ditt uppdrag är att bidra till lokal föreningsutveckling. Sensus tillhanda håller pedagogisk kompetens, kursledare, studiematerial, utbildningar etc regionalt för sina lokala medlemsorganisationer och samarbetsparter. Till hösten är det tänkt att vi ska utbilda medarbetare och cirkelledare regionalt i Engagera flera. På kan du läsa mer om konceptet. 15. Organisationens ansvar Hur tar er organisation ansvar för fortlevnaden av projektet och arbetet med digital delaktighet? Vi har ansvariga på förbundet sedan 2010 som arbetar med digital delaktighet. Inför 2012 hoppas vi dessutom att flexibelt lärande ska vara synligt i fler regionala handlingsplaner inom Sensus. Genom att synliggöra satsningar regionalt kan vi utvärdera och följa upp verksamhet

4 centralt. Det känns som att fler och fler är positiva och motiverad att dra igång verksamhet än för 2 år sedan. Vad gäller detta material tror vi som sagt att det faller väl ut både lokalt/regionalt och nationellt hos våra medlemsorganisationer och samarbetsparter. 16. Projektets modell Kan projektets modell och metod fortleva även inom annan verksamhet? Beskriv hur! Absolut! Vi tror att modellen kan användas inom många olika områden tex valberedningens arbete, föreningskunskap m m I detta projekt har vi använt oss av ett manus som är lite skruvat. Vi tror att om vi genom att beskriver hur det inte bör fungera kan få igång en diskussion. Inom andra områden kan det säkert fungera lika bra såsom t ex valberedning, jämställdhetsarbete, bemötande etc. 17. Flexibelt lärande Beskriv hur ni tänker fortsätta utveckla det flexibla lärandet? Vi kommer fortsätta som nu d v s genom att kompetensutveckla Sensus medarbetare, cirkelledare, utveckla nya studiematerial ihop med medlemsorganisationer eller på egen hand etc. 18. Erfarenhetsspridning Beskriv projektets insatser för intern och extern information och erfarenhetsspridning. Se ovan _ 19. Övriga kommentarer om projektet Ekonomisk rapport Redovisas i relation till ursprunglig budget 20. Kostnader Verksamhet Personal Övrigt 3600 Summa kostnader 21. Intäkter Intäkter samverkansparter Övriga intäkter Sökandes egen insats 75000

5 Beviljat bidragbelopp? Summa intäkter Kommentarer till den ekonomiska rapporten 23. Denna rapport har kontrollerats och godkänts av vår firmatecknare Namn, epostadress och telefon till firmatecknare som godkänt rapporten. Namn Ann-Katrin Persson Epost Telefon