4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande"

Transkript

1 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress Tel Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser helt av traditionell och god folkhögskolepedagogik byggd på mötet och dialogen, men i en i stort gemensam form för alla elever. Det är en studieform med hög kvalitet, men vi ser att nya lärformer är på väg som på ett starkare sätt stödjer den individuella elevens möjligheter att utveckla sin kunskap. Informellt lärande med hjälp av Personliga lärmiljöer i kombination med traditionell folkbildningspedagogik på distans ser vi som en spännande väg att höja kvaliteten på lärandet för våra deltagare och som ett viktigt sätt för våra lärare att utveckla sin pedagogik, men framför allt som ett sätt att ge våra deltagare i projektet verktyg och kunskap för ett egenstyrt framtida livslångt lärande, nätcentrerat och med en frihet i tid och rum. 3. Projektets målgrupper/deltagare Främst deltagare på den allmänna kursen på distans, men även lärare på skolan och i framtiden - om projektet slår väl ut - deltagare på andra kurser på skolan. 4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande På vår allmänna kurs på distans sökte vi frivilliga deltagare och fann ett tiotal. Dessa hade en gemensam konferens på FirstClass där de - vecka för vecka - fick vägledning i hur man utvecklar och sorterar sin personliga lärmiljö. Parallellt med konferensen byggde de alltså upp sina egna PLE. De flesta valde att arbeta med Netvibes där de sorterade lärmiljöerna med olika dashboards och fliksystem. På samma sätt arbetade någon med Google desktop. När de fann någon bra widget eller liknande skickade de tips om detta internt via Netvibes eller via FirstClass-konferensen. Varje vecka gick vi igenom ett nytt område, t.ex. Twitter, wikier, källkritik, sökmotorer och de fick implementera det nya i sina personliga lärmiljöer. Aktiviteter, metoder och teknik för flexibelt lärande 5. Ge en kort beskrivning av aktiviteter och arbetsformer under projektets förlopp Under våren 2011 hade vi pilotkursen med deltagare på allmän kurs distans (beskrivs under punkt 4). Under våren, men framför allt under hösten har vi haft workshops på skolan med personalen. Vi har också haft en föreläsning för all personal om begreppet PLE och en historisk beskrivning från webb 1.0 till idag och även en skådning in i framtiden. Den föreläsningen höll Ingemar Svensson från tankesmedjan OmBildning. Workshopparna har rört wikier, PLE-organisation, Twitter, Wordpress m.m.

2 6. Ge en kort beskrivning av pedagogiska metoder som använts i projektet. PLE i sig är nog att betrakta som en pedagogisk metod. En PLE/PLM kan ses som en personlig nod som är ihopkopplad med andra människors personliga noder. Användaren är i centrum och har genom sin PLE tillgång till såväl information som kommunikation med andra. 7. Ge reflektioner och erfarenheter från era val av pedagogiska metoder. Många ser en personlig lärmiljö som ett komplement till eller en ersättning för lärplattformar. I vårt fall har vi använt det som ett komplement. Vad PLE gör är, bland annat att i och med att allas individuella inställningar/resurser/val osv är så mycket större än om alla håller sig till en och samma lärplattform, det ställs mycket högre krav på pedagogerna. Högre krav rent tekniskt, men också på så sätt att man håller ett öppet och vaket sinne. Det är också svårare att arbeta med PLE än med vanlig lärplattform eftersom det blir tydligare att deltagare har olika nivåer. Har man en lärplattform finns det tydligare begränsningar i vad man kan och inte kan göra. Men med olika personliga lärmiljöer finns det förstås fortfarande begränsningar, men möjligheterna är väldigt mycket större och beror mer på individerna. 8. Vilken teknik (plattformar, sociala medier, etc.) har använts, i vilka sammanhang har den använts och hur har den använts? Dela reflektioner och erfarenheter från era val av teknik och metoder? Netvibes, Google desktop, FirstClass, Videokonferensen på Folkbildningsnätet, Twitter, olika wikis, Mindomo, diverse olika forum och widgetar som deltagarna har bäddat in i sina personliga lärmiljöer, sociala bokmärken som Diigo och StumbleUpon samt mängder av olika sökmotorer. 9. Ge reflektioner och erfarenheter från era val av teknik och metoder? Man kan inte stänga in deltagare på en kurs på EN plattform. De drar iväg åt de håll som passar dem bäst. Men man kan informera och diskutera kring vad som passar bäst för olika syften. Och fördelen med en organiserad personlig lärmiljö är att man kan samla olika verktyg på samma ställe och att man kan dela dessa verktyg med varandra på enkla sätt. Självvärdering och framgångsfaktorer 10. Har ni uppnått era mål med projektet? Ja. Men vi nådde inte alla deltagare och personalen kanske inte har hunnit fullt så långt som vi hade tänkt oss. 11. Vad har ni lärt av projektet? Att deltagarnas och även pedagogernas olika förkunskaper spelar en otroligt stor roll. Man måste börja där man står och det svåra med en distanskurs kring PLE är att man inte ser hur deltagare hanterar verktyg. Man kan inte stå och titta på utan får förlita sig på textbeskrivningar eller i bästa fall filmade berättelser om hur något funkar eller inte funkar. Det gör det svårt att träffa rätt då det gäller utveckling eller teknisk hjälp. Det vore bra, om det är möjligt, att starta ett PLE-arbete i en fysisk miljö. Om inte det går är det bra om man kan väva in videosamtalsverktyg med skärmdelningsmöjligheter så att man kan visa hur något fungerar (eller inte fungerar) samtidigt som man samtalar om det.

3 12. Hur har projektet kommit till nytta? Vi har tagit fram en kurs som kan ge en (ny) gymnasiebehörighet - Information och Kommunikation poäng. Den kursen bygger helt på personlig lärmiljö-tanken på så sätt att samtidigt som man lär sig om de olika delarna inom den nya webben och datorvärlden så bygger man upp och organiserar sin PLE. Den kursen planerar vi att kunna ge på våra allmänna kurser inom något år. 13. Hur har projektet påverkats av deltagarnas grad av IT-erfarenhet vid projektets inledning? Vi tror att de som valde projektet förenades av sin ambitionsnivå (oavsett vad) snarare än sin ITerfarenhet. Gruppens kunskaper spretade ganska mycket vilket gjorde det svårt. Vissa blommade kraftigt upp, medan andra - åtminstone inledningsvis - såg arbetet som krångligt och tidsödande. Nästa gång när vi drar igång PLE i skarpt läge (vi har tänkt oss att göra det som en obligatorisk del av allmän kurs) gör vi nog så att vi delar in deltagarna i olika grupper utefter kunskapsnivå. 14. Vilka kringfaktorer har varit viktiga för projektets framgång? (Positivt och negativt om t.ex. organisatoriska förutsättningar, tillgången till teknik, stödfunktioner, allmän inställning hos ledning och kollegor, deltagarnas förkunskaper och inställning, samverkan med andra organisationer, etc.) Tillgången till teknik har varit viktig. Likaså den allmänt positiva och nyfikna inställningen hos alla på skolan. Hur vill ni gå vidare med att utveckla ert kunnande och er användning av flexibelt lärande? 15. Utvärdering Här beskriver ni vad som har utvärderats i projektet, hur ni har gjort och resultatet. Vi har utvärderat hur deltagarna i projektet upplevt sin situation före och efter de arbetat skarpt med PLE. Det har gjorts via frågeenkäter. Olika aspekter av PLE togs upp (såväl innehåll som organisation). Överlag kan man säga att deltagarna i projektet är väldigt nöjda. Samtliga vill ha mer. 16. Fortlevnad efter projekttiden Beskriv hur ni har arbetat för att projektet skall fortleva efter projekttiden. Vi planerar att inom ett eller ett par år kunna sjösätta Information och Kommunikation 1 - en kurs som vi tänker bygga helt på PLE-tanken och genomföra den såväl på allmän kurs distans som allmän kurs i huset. 17. Organisationens ansvar Hur tar er organisation ansvar för projektets erfarenheter, fortlevnad och arbetet med digital delaktighet? Se fråga 16.

4 18. Projektets modell Kan projektets modell och metod fortleva även inom annan verksamhet? Beskriv hur! Projektets modell handlar om att underlätta för deltagare att hitta resurser, utnyttja resurser, dela resurser och organisera resurser. Det går att göra på all verksamhet som har inslag av IKT. För att det ska vara nyttigt bör nog dessa inslag vara ganska stora - för det är tidskrävande att arbeta med PLE. 19. Flexibelt lärande Beskriv hur ni tänker fortsätta utveckla det flexibla lärandet? Vi har i dagsläget flexibla inslag på de flesta av våra kurser. Den allmänna kursen finns i en heldistansvariant, men även den som är mer traditionell har stora inslag av flexibelt lärande. Där är ungefär 30% av kursens inslag utlagda på nätet. Vi tror på flexibelt lärande och har det som en av tre punkter som vi aktivt ska arbeta med under de närmaste åren. Vi kommer att arbeta med den punkten på två sätt. Det ena är att vi ska bli än bättre på det i de verksamheter där vi redan har flexibelt lärande och den andra är att vi ska införa fler inslag av flexibelt lärande där det inte finns idag. 20. Erfarenhetsspridning Beskriv projektets insatser för intern och extern information och erfarenhetsspridning. Vi har haft spridningsinsatser externt: Vi har informerat lärare och personal på Fellingsbro och Bergslagens folkhögskola. Vi har också skrivit en wikipediaartikel om personliga lärmiljöer: Vi har också skrivit blogginlägg om projektet på re:flexbloggen, samt fått förmånen att prata om projektet på Flexlär2011-turnén. En del av projektet har varit att arbeta just internt, och då har vi haft en föreläsning om nya begrepp (web 2.0, PLE m.fl.) samt haft 5 workshops. 21. Övriga kommentarer om projektet Ekonomisk rapport Redovisas i relation till ursprunglig budget 22. Kostnader Verksamhet Personal Övrigt Summa kostnader Intäkter Intäkter samverkansparter Övriga intäkter Sökandes egen insats Beviljat bidragsbelopp Summa intäkter

5 24. Kommentarer till den ekonomiska rapporten 25. Denna rapport har kontrollerats och godkänts av vår firmatecknare Namn Lars Forsmark Epost Tel

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Förord. Lisa Almqvist Pernilla Westerberg Umeå augusti 2005

Förord. Lisa Almqvist Pernilla Westerberg Umeå augusti 2005 Förord Centrum för Utvärderingsforskning, UCER, vid Umeå universitet utvärderar på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet studentnyttan av Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning. Uppdraget

Läs mer

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 2009 Verksamhetsform: IT på Villan Rektor: Lars Trägårdh Antal barn/elever och personal: 463 barn och 115 vuxna Redovisningen har upprättats

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer