Leksands folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813"

Transkript

1 Glaseramera Leksands folkhögskola Projektets syfte Projektets syfte var att ta fram ett fritt och webbaserat undervisningsmaterial om keramikglasyrer. Det finns hos keramikstuderande på olika nivåer ett behov av ett läromedel som på ett begripligt sätt med bilder, text och film beskriver hur man framställer olika grundglasyrer och färgar in dessa. Idag används oftast färdigblandade glasyrer med okänt innehåll som köps från råvaruleverantörerna. Med ökad kunskap om glasyrframställning kan keramiker och amatörer blanda egna glasyrer och sänka sina kostnader och dessutom veta vilka eventuellt miljöbelastande ämnen som ingår. Utifrån egenhändigt blandade glasyrer kan också ett mycket större urval av ytor och färger erhållas. 3. Projektets målgrupper/deltagare Materialet riktar sig till yrkesverksamma keramiker, keramikstuderande på olika nivåer som deltar i studieförbundens keramikcirklar. Materialet avser också att vara ett fristående komplement till Stora delar av materialet på har under projekttiden testats på keramikstuderande elever på Leksands folkhögskola. 4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande Materialet består av en hemsida för flexibelt lärande som innehåller: En sökbar glasyrbank med cirka 100 färdiga glasyrrecept med bilder på dessa glasyrer. En beskrivning av vilken typ av ämnen som måste ingå för att en glasyr ska bildas samt i vilka material dessa ämnen ingår. Rationella modeller för att göra egna recept och infärgningar. Filmavsnitt som visar praktiska tillvägagångssätt. Möjlighet att skriva ut recept, manualer för experimentmodeller och råvarulistor som PDF-er. 5. Ge en kort beskrivning av aktiviteter och arbetsformer under projektets förlopp Arbetet har för oss som varit engagerade i projektet till stor del bestått av att lära sig hur man fotograferar, redigerar bilder och bygger en hemsida i ett nytt program samt försöka göra de olika avsnitten på hemsidan begripliga genom att testa på de fysiskt närvarande keramikeleverna. December 2011: Vi tillsatte en projektgrupp Januari 2012: Vi fastställde en projektplan Februari 2012: Vi fastställde den slutgiltiga projektformuleringen, skapade en webbstruktur och inhämtade nödvändiga kunskaper om teknik, foto, hemsidebygge och film.

2 Juni 2012: Vi producerade texter om triaxialdiagram, linjära blandningar, snabbinfärgning, glasyrmaterial, klassiska glasyrer m.m. Augusti 2012: Vi vägde upp, blandade glasyrer, glaserade, brände, katalogiserade och fotograferade ca 100 glasyrprover. Vi producerade filmavsnitt som i ord och bild beskriver hur man arbetar med glasyrer. September 2012: Vi klippte och redigerade film, färdigställde hemsida, la ut en betaversion för utvärdering och tillsatte en referensgrupp. Oktober 2012: Vi publicerade det färdiga materialet och påbörjade spridningsarbetet. 6. Ge en kort beskrivning av metoder som använts i projektet. Vilken teknik (plattformar, sociala medier, etcetera) har använts, i vilka sammanhang har den använts och hur har den använts? Hemsidan byggdes i Freeway Pro, ett Mac-program i vilket man kan skapa egna mallar utan att skriva kod. Materialet som helhet har inte kunnat brukas innan det färdigställts. Framförallt glasyrbanken används idag i flitigt. 7. Reflektioner och erfarenheter från era val av teknik och metoder? Kanske hade det varit mer rationellt och ekonomiskt att anlita en professionell hemsidebyggare, fotograf/bildredigerare men vi bedömde det som viktigare att vi på Leksands folkhögskola skaffar oss denna kunskap för att även framöver använda denna kompetens för utveckling av våra distanskurser men även för att öka inslagen av flexibelt lärande i våra utbildningar i Leksand. 8. Har ni uppnått era mål med projektet? Vi tycker att vi uppnått vårt mål och hoppas självklart att materialet kommer att användas inte bara hos oss utan även av alla andra som är intresserade av att lära sig mer om keramik och glasyrer. 9. Vad har ni lärt av projektet? Utöver vad vi lärt oss om hur man kan arbeta med digitala verktyg för att framställa undervisningsmaterialet så har vi insett hur förutsättningarna för kunskapsinhämtning med hjälp av internet, organiserad såväl som i egen regi, snabbt förändras. Vi tror att internet på ett positivt sätt kommer att utveckla och förändra folkbildningen totalt framöver. Vi har också förstått fördelarna med att delta i denna utveckling, upprätta handlingsplaner och se till att Leksands folkhögskola håller en hög standard när det gäller tillgång till snabb uppkoppling, teknisk utrustning god support. 10. Hur har projektet kommit till nytta? För de studerande har tillgången till Glasyrbanken och det undervisningsmaterial som finns på utgjort ett komplement till den ordinarie glasyrundervisningen, då främst med avseende på den ökade tillgängligheten via smartphones. För projektgruppen och annan personal har projektet varit inspirerande och initierat till många samtal om hur vi kan utveckla vår verksamhet. 11. Hur har projektet påverkats av deltagarnas grad av IT-erfarenhet vid projektets inledning? Målgruppen keramikstuderandes grad av IT-erfarenhet har inte i någon högre större utsträckning på verkats då den redan vid projektets inledning var stor.

3 Däremot behövde denna grupp viss hjälp att orientera sig mot den keramiska kunskap som finns tillgänglig på nätet. 12. Vilka kringfaktorer har varit viktiga för projektets framgång? Avgörande för vårt resultat är det stöd som styrelse, skolledning, datasupport och inte minst elevernas engagemang En annan viktig faktor som bidragit till projektets framgång är att rimlig tid för projektets genomförande avsatts. 13. Utvärdering Projektgruppen har utvärderat den genomförda arbetsprocessen i samtalsform och konstaterat att de förutsättningar under vilka projektet bedrivits kommer att tillämpas även framledes. I folkhögskolans ordinarie kvalitetsutvärdering ger eleverna två gånger per läsår sin syn på bland annat keramikundervisningen, datasupport och IT-utrustning. Inför nästa läsår kommer glasyrundervisningen i större utsträckning än under innevarande läsår att baseras på det material som finns på varför en mer renodlad utvärdering av materialets förutsättningar kommer att ske då. Reaktionerna från keramikbranchen (lärare, kursledare, materialleverantörer, keramiker) har efter att materialet spridits via Facebook varit positiva. 14. Fortlevnad efter projekttiden Vi kommer att verka för en ökad spridning av materialet som kommer att användas i vår ordinarie undervisning och förhoppningsvis även på andra folkhögskolor, hos studieförbund och av alla andra keramikintresserade. Materialet är ju tillgängligt för alla. 15. Organisationens ansvar Vår organisation kommer att fortsätta upplåta den domän som införskaffats för och att uppmuntra till projekt inom flexibelt lärande genom att arbeta enligt den handlingsplan som upprättats. 16. Projektets modell Projektets modell och metod lämpar sig väl för att sprida/dela kunskap om olika hantverksprocesser så som t.ex. bokbindning, silversmide, förgyllning, perukmakeri, papperskonservering, tatuering, bryggeri, glasblåsning etcetera. 17. Mål A Att filma alla lektioner/föreläsningar med Bambuser. Inköp kameror, montering, mikrofon, utbildning av lärare och elever. Vem är ansvarig? Respektive linjelärare. Start Läsåret 2013/ Mål B Stående punkt med erfarenhetsutbyte rörande IT vid lärarmöten. Anki Gullback kallar.

4 Vem är ansvarig? Rektor Anki Gullback och IT-ansvarig J-O Matsson. Start: Januari Mål C Att i alla lärares ansvar och i alla våra utbildningar organisera användningen av nätet för flexibelt lärande. Utbildning och kompetenshöjning. Vem är ansvarig? Respektive linjelärare. Start: Läsåret 2013/ Uppföljning av handlingsplanen för flexibelt lärande Uppföljning av handlingsplan och utvärdering sker fortlöpande under punkten den stående punkten IT-erfarenheter vid våra lärarträffar. Rektor och ledningsgrupp ansvarar för att handlingsplanen följs upp och justeras årligen. 21. Erfarenhetsspridning Projektets mål och syfte har presenterats för vår huvudmans styrelse och folkhögskolans styrelse och initierat en diskussion om flexibelt lärande inom våra respektive undervisningsområden. Inte minst inom ramen för Yrkeshögskolans Hantverkslärling bedöms förutsättningarna goda för att använda nya digitala verktyg. Vi har också att skicka information till alla studieförbund och folkhögskolor som bedriver någon form av keramikutbildning samt till Folkhögskolornas informationstjänsts (FIN) nyhetssida. Spridning av materialet sker också via forum och sociala media. Beträffande den interna spridningen, se Mål B. 22. Extern information och erfarenhetsdelning Vi har skickat information till alla studieförbund och folkhögskolor som bedriver någon form av keramikutbildning samt till FIN:s nyhetssida. Spridning av materialet sker också via forum och sociala media. 23. Övriga kommentarer om projektet Vi upplever det som mycket positivt att FBR genom att avsätta medel till denna typ av projekt driver utvecklingen av flexibelt lärande framåt för att svara mot samtidens krav på utbildning och folkbildning. 24. Kostnader Verksamhet Personal Övrigt Summa kostnader

5 25. Intäkter Intäkter samverkansparter Övriga intäkter Sökandes egen insats Beviljat bidragsbelopp Summa intäkter Kommentarer till den ekonomiska rapporten Anki Gullback

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

1. Ekologiska nätverk med IT-teknik som resurs

1. Ekologiska nätverk med IT-teknik som resurs 1. Ekologiska nätverk med IT-teknik som resurs Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm Projektledare Rafael Altez Calderon och Elisabeth Kempe e-postadress 0212@studieframjandet.se Tel 08-98 19 80 Syfte

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

QR-koden som guide. En stadsvandring i Västra Orminge SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN

QR-koden som guide. En stadsvandring i Västra Orminge SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN QR-koden som guide En stadsvandring i Västra Orminge Författare: Stina Ekmark, Agneta Krohn och Emma Söderholm ARTIKEL NUMMER 16/2014 Skolportens

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Kollegial granskning. Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess

Kollegial granskning. Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess Kollegial granskning Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess Rapport från Samhällsmedicin, ISSN 1402 3423 2003:2 (Aff) Uppdaterad 2007, Centrum för folkhälsa Stockholm

Läs mer