Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef

2 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2

3 Högskolans förvaltning Bakgrund Ambitionen med en verksamhetsplan är att prioritera och styra förvaltningens arbete, så att det stödjer övrig verksamhet inom högskolan. Förvaltningens verksamhetsplan ligger också till grund för de sex avdelningarnas verksamhetsplanering. Strategiska frågor för högskolan För högskolan kommer ett antal frågor att vara av central betydelse under Förvaltningens arbete ska inriktas på att stödja dessa insatser. De områden som står i fokus är: vision och verksamhetsidé samverkan och samproduktion internationalisering studentrekrytering kvarvaro effektiv resursanvändning standardisering fullföljande av organisationsöversynen Intern kommunikation kompetensförsörjning kvalitetsutveckling/-säkring arbetsmiljö Verksamhetsidé Vi ger effektivt stöd och styrning till utbildning och forskning, så att studenter, uppdrags-givare samt omgivande samhälle upplever Högskolan i Gävle som ett lärosäte med hög kvalitet. Vi svarar även för att driva strategiska frågor på uppdrag av högskolans ledning. 3

4 Mål Vision och verksamhetsidé Vi ska omsätta högskolans vision och verksamhetsidé i förvaltningens verksamhet. Samverkan och samproduktion Vi ska tydliggöra inriktningen för och fördjupa den långsiktiga samverkan med det omgivande samhället. Vi ska utveckla samverkan med andra lärosäten. Internationalisering Vi ska attrahera internationella studenter så att de väljer att studera vid vår högskola. Vi ska förbättra informationen till utländska studenter. Studentrekrytering Vi ska ha en samordnad marknadsföring av högskolan som anpassas till demografiska förändringar. Vi ska kommunicera närmare med den yngre målgruppen. Kvarvaro Vi ska utveckla kvarvaroverksamheten. Effektiv resursanvändning, standardisering och fullföljande av organisationsöversynen Vi ska effektivisera administrationen, ge stöd och förbättra samarbetet med akademierna. Vi ska effektivisera hanteringen av externt och internt inkomna ärenden. Intern kommunikation Vi ska ha en tydlig och snabb intern kommunikation. Kompetensförsörjning Vi ska samordna och förbättra den strategiska kompetensförsörjningen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Service, stöd och tillgänglighet Vi ska ge service och stöd med hög kvalitet och god tillgänglighet. Vi ska modernisera den tekniska utrustningen i föreläsningssalar. Studenter/ besökare ska tycka att det är lätt att ha kontakt med samt att hitta till och inom högskolan. 4

5 Säkerhet Vi ska förbättra säkerheten i högskolans byggnader samt för in- och utpassering. Vi ska underlätta administreringen av det centrala säkerhetssystemet samt minska antalet system som behöver underhållas och uppdateras IT och system Vi ska skapa en mer stabil driftsmiljö samt förbättra styrningen av högskolans olika IT-system. Vi ska effektivisera administrationen av datorinventering och installationer. Vi ska användaranpassa samt förtydliga ansvar och roller för våra system. Vi ska förbättra kontrollen av behörighetshanteringen i olika verksamhetssystem. Vi ska stärka ledningens kontroll över och öka graden av informationssäkerhet. Kvalitetsutveckling/Arbetsmiljö/Miljö Vi utvecklar och säkrar kvaliteten som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska aktivt verka för att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Alla medarbetare ska ha grundläggande kompetens om miljö och hållbar utveckling. Vi ska aktivt bidra till att högskolans pappersförbrukning minskar. Jämställdhet och likabehandling Vi ska förbättra förutsättningarna för att högskolan lever upp till kraven i lagstiftningen om likabehandling. Vi ska höja andelen sökande av underrepresenterat kön till teknik- och vårdutbildningar. Vi ska förbättra kvinnors karriärförutsättningar. Aktiviteter Vision och verksamhetsidé Vi fångar upp tankarna i visionen och verksamhetsidén i verksamhetsplanen för 2012 för praktiskt genomförande under samma år. Vi påbörjar ett arbete med att ta fram en gemensam värdegrund för högskolan. 5

6 Samverkan och samproduktion Vi tar fram en gemensam strategi för samverkan såväl vad avser det omgivande samhället som med andra lärosäten. Vi etablerar högskolans fadderföretag. Internationalisering Vi genomför de ambitioner om rekrytering av internationella studenter som slagits fast i särskilt strategidokument kring införandet av anmälnings- och studieavgifter. 1 Studentrekrytering Vi tar fram en gemensam marknadsstrategi och plan för marknadsföringen inför 2012/2013. Vi genomför kampanjer som modell för samt utökar användningen av sociala medier som verktyg i vår marknadsföring. Vi tar fram en strategi för att hantera ett vikande studentunderlag. Vi ska samordna marknadsföringen av utbildningsprogrammen. Kvarvaro Vi påbörjar genomförandet av aktiviteter/åtgärder i enlighet med beslutade intentioner. Effektiv resursanvändning och standardisering Vi inför ett nytt beslutsstödssystem för att underlätta arbetet med att göra prognoser, analyser, uppföljning och verksamhetsplanering. Vi implementerar e-beställningar för att effektivisera och öka kontrollen av inköpsprocessen. Vi definierar och implementerar funktionsansvar genom bl a ändrat arbetssätt, förtydligande av roller och ansvar samt utvecklande av gemensamma rutiner, mallar och system. Intern kommunikation Vi utvecklar vår mötesteknik. Vi tar fram ett nytt intranät. Vi tar fram informationsmaterial för chefer att använda i det lokala informationsansvaret. Kompetensförsörjning Vi samordnar framtagandet av kompetensförsörjningsplaner. 1 I detta inbegrips bl a att bygga en engelsk webbplats, att utveckla marknadsföringen, att förfina ekonomiska rutiner, att se över avgiftsmodellen och att hantera stipendier. 6

7 Service, stöd och tillgänglighet Vi organiserar verksamheten i Studentcentrum enligt beslutade intentioner. Vi utvecklar vår karriärvägledning för studenter i enlighet med beslutade intentioner. Vi inför en ny skyltning för högskolans byggnader. Vi utrustar föreläsningssalar med modern AV-utrustning. Vi förbättrar tillgängligheten till akademiernas kanslier genom att lokalisera dem till bottenplanet. Säkerhet Vi byter till ett modernt låssystem. Vi ökar precisionen i olika säkerhetsåtgärder och underlättar administreringen av det centrala säkerhetssystemet IT och system Vi utarbetar systemförvaltningsplaner. Vi inför fler tjänster för användarna i systemen. Vi utvecklar rutiner för systemdrift, minskar antalet system som behöver underhållas och uppdateras samt effektiviserar administrationen av datorinventering och installationer. Vi inför ett elektroniskt dokument- och ärendehanteringssystem. Vi förbättrar kontrollen av behörighetshanteringen i olika verksamhetssystem. Vi ska utveckla arbetet med informationssäkerhet. Kvalitetsutveckling/Arbetsmiljö/Miljö Vi förbättrar tydlighet, kommunikation och bemötande. Vi genomför de detaljerade miljömål som angivits i särskilt dokument. Vi tar fram en kommunikationsplan/policy för att synliggöra HiGs miljö och hållbarhetsarbete Vi uppdaterat högskolans styrdokument för resehantering med hänsyn till miljöaspekter. Jämställdhet och likabehandling Vi ska stödja verksamhetsansvariga att genomföra åtgärder inom likabehandlings- och jämställdhetsområdet. 7

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sveriges modernaste myndighet 2013. Egenbeskrivning - Jordbruksverket

Sveriges modernaste myndighet 2013. Egenbeskrivning - Jordbruksverket Sveriges modernaste myndighet 2013 Egenbeskrivning - Jordbruksverket 1 2 1. Inledning I detta dokument beskriver Jordbruksverket myndighetens utvecklingsarbete. Vad gäller kryssfrågorna har Jordbruksverket

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan 2010-12-15 Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Sista sidan beskriver hur översiktsplanen ska hållas levande och vad som gäller om man i framtiden finner att planen är inaktuell.

Sista sidan beskriver hur översiktsplanen ska hållas levande och vad som gäller om man i framtiden finner att planen är inaktuell. Del 6 Så här ska vi arbeta för framtiden! I avsnittet Så ska vi arbeta för framtiden beskrivs ett arbetssätt som vi tror kan bidra till att Växtplats Ulricehamn verkligen kommer att användas som ett verktyg

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer