Kapitel. Finansiell räkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel. Finansiell räkning"

Transkript

1 Kapitel Finansiell räkning Innan finansiell räkning utförs 19-2 Räkning av enkel ränta 19-3 Räkning av ränta på ränta 19-4 Värdering av investering 19-5 Amortering av ett lån 19-6 Omvandling mellan proentuell ränta oh effektiv ränta 19-7 Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal 19-8 Räkning med dag/datum

2 19-1 Innan finansiell räkning utförs Finansläget sörjer för funktionerna som krävs för att utföra följande typer av finansiell räkning. Enkel ränta Ränta på ränta Värdering av investering (penningflöde) Amortering Ränteomvandling (årlig proentsats oh effektiv ränta) Kostnad, försäljningspris, marginal Räkning med dag/datum ugrafritning i finansläget Efter en finansiell beräkning går det att använda 6 (GRPH) för att rita en graf över resultatet, såsom visas nedan. CFX Ett tryk på!1 (TRCE) när en graf visas på skärmen aktiverar sökningsfunktionen, som kan användas för att leta upp andra finansvärden. När det gäller t.ex. enkel ränta uppvisar tryk på e PV, SI, oh SFV. Tryk på d visar samma värden i omvänd ordning. Zoomning, rullning, skissning oh G-Solve kan ej användas i finansläget. I finansläget är horisontella linjer blå oh vertikala linjer röda. Dessa färger är fasta oh kan inte ändras. Det nuvarande värdet är positivt när det representerar intäkt oh negativt när det representerar utgift. Tänk på att räkneresultat som erhålls i detta läge enbart bör betraktas som ungefärliga värden. Efter att ha utfört finansräkning bör du noga jämföra resultaten som erhållits med denna räknare med siffrorna som beräknats av ditt finansinstitut. uinställningar på uppsättningsskärmen Sid. 6 Observera följande punkter gällande inställningar på uppsättningsskärmen när finansläget används. Följande grafuppsättningsskärmar är avslagna för grafritning i finansläget: Axes, Grid, Dual Sreen. 322

3 Innan finansiell räkning utförs 19-1 Sid. 6 Ritning av en finansgraf när posten Label är påslagen uppvisar etiketten CASH för den vertikala axeln (insättning, uttag) oh TIME för den horisontella axeln (frekvens). Antalet uppvisade siffror i finansläget skiljer sig från andra lägen. Räknaren ställs automatiskt i läget Norm 1 när du går in i finansläget, vilket makulerar eventuell inställning av Si (antal signifikanta siffror) oh Eng (teknisk notation) som gjorts i ett annat läge. k Att gå in i finansläget Uppvisa huvudmenyn oh välj ikonen TVM för att gå in i finansläget. Skärmen Finanial 1 (finansskärm 1) dyker då upp. Skärmen Finanial 1 Skärmen Finanial 2 {SMPL}/{CMPD}/{CASH}/{AMT}/{CNVT}/{COST}/{DAYS}... beräkning av {enkel ränta}/{ränta på ränta}/{penningflöde}/{amortering}{omvandling}/ {kostnad, försäljningspris, marginal}/{dag/datum} 323

4 19-2 Räkning av enkel ränta Denna räknare använder följande formler för att beräkna enkel ränta. Läge för 365 SI' = 365 n PV i I% i = SI : ränta dagar 100 SI' = 360 n n : antal PV i I% Läge för 360 i = ränteperioder 100 dagar PV : kapitalbelopp I% : årlig ränta SFV : kapitalbelopp plus SI = SI' ränta SFV = (PV + SI') Tryk på 1 (SMPL) från skärmen Finanial 1 för att uppvisa följande inmatningsskärm för räkning av enkel ränta. n... antal ränteperioder (dagar) I%... årlig ränta PV... kapitalbelopp {SI}/{SFV}... beräknar {ränta}/{kapitalbelopp plus ränta} Vad blir räntesumman oh kapital plus ränta för ett lån på $1.500 som lånas på 90 dagar med en årlig räntesats på 7,25%? Använd 360-dagarsläget oh två deimaler. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera 360 för Date Mode oh Fix2 för Display oh tryk sedan på J. jaw h.fw -bfaaw 1(SI) 324

5 Räkning av enkel ränta 19-2 Nu går det att utföra följande tangentoperation för att återgå till inmatningsskärmen oh sedan uppvisa kapital plus ränta. 1(REPT) (återgår till inmatningsskärmen) 2(SFV) Det går okså att tryka på 6(GRPH) för att rita en graf över penningsflödet. 6(GRPH) Den vänstra sidan är PV, medan den högra sidan är SI oh SFV. Den övre delen av grafen är positiv (+), oh den undre delen är negativ ( ). Tittfönstervärden varierar i enlighet med villkoren för enkel ränta. Tryk på J (eller!6 (G T)) för att återgå till inmatningsskärmen. Tryk på J igen för att återgå till skärmen Finanial

6 19-3 Räkning av ränta på ränta Denna räknare använder följande standardformler för att beräkna ränta på ränta. uformel I PV+PMT Här: (1+ i S)[(1+ i) n 1] + FV 1 i(1+ i) n (1+ i) n I% = 0 i = 100 PV= (PMT α + FV β ) FV= PMT α + PV β PV + FV β PMT= α (1+ i S ) PMT FVi log{ (1+ i S ) PMT+PVi } n = log(1+ i) PV : nuvarande värde FV : framtida värde PMT : betalning n : antal perioder för ränta på ränta I% : årlig ränta i beräknas med Newtons metod. S = 1 antas för början av betalningsterminen S = 0 antas för slutet av betalningsterminen α = β = (1+ i S)[(1+ i) n 1] 1 (1+ i) n i(1+ i) n F(i) = Formel I PMT (1+ i S)[1 (1+ i) n ] Fi= + (1+ i S)[n(1+ i) n 1 ]+S [1 (1+ i) n i [ i ] nfv(1+ i) n 1 uformel II (I% = 0) PV + PMT n + FV = 0 Här: PV = (PMT n + FV ) FV = (PMT n + PV ) 326

7 Räkning av ränta på ränta 19-3 PMT = PV + FV n n = PV + FV PMT En insättning markeras av ett plusteken (+), oh ett uttag av ett minusteken ( ). uomvandling mellan nominell ränta oh effektiv ränta Den nominella räntan (värdet I% som matas in av användaren) omvandlas till en effektiv ränta (I%') när antalet avbetalningar per år (P/Y) skiljer sig från antalet räkneperioder för ränta på ränta (C/Y). Denna omvandling krävs för avbetalning via bankkonto, låneåterbetalning o.s.v. [C / Y ] P/Y : avbetalningsperioder I% [P / Y ] I%' = {(1+ ) [C / Y ] } 100 per år C/Y : perioder för ränta på ränta per år Vid beräkning av n, PV, PMT, FV Följande beräkning utförs efter omvandling från nominell ränta till effektiv ränta. Resultatet kan sedan användas för efterföljande räkning. i = I%' 100 Vid beräkning av I% Efter att I% erhållits utförs följande beräkning för att omvandla till I%'. [P / Y ] P/Y : avbetalningsperioder I% [C / Y ] I%' = { (1+ ) } [C / Y ] 100 per år C/Y : perioder för ränta på ränta per år Värdet av I%' returneras som resultat av beräkningen I%. Tryk på 2 (CMPD) på skärmen Finanial 1 för att uppvisa inmatningsskärmen för räkning av ränta på ränta. n... antal perioder för ränta på ränta I%... årlig ränta PV... nuvarande värde (lånesumma när det gäller ett lån; kapitalbelopp när det gäller besparing) 327

8 19-3 Räkning av ränta på ränta PMT... belopp för varje avbetalning (betalning när det gäller lån; insättning när det gäller besparing) FV... framtida värde (obetald återstod när det gäller lån; kapital plus ränta när det gäller besparing) P/Y... avbetalningsperioder per år C/Y... perioder för ränta på ränta per år Inmatning av värden En period (n) uttryks som ett positivt värde. Antingen det nuvarande värdet (PV) eller det framtida värdet (FV) är positivt, medan det andra värdet (PV eller FV) är negativt. Exakthet Denna räknare utför ränteräkning med Newtons metod, som framställer approximativa värden vars exakthet kan påverkas av olika räknevillkor. Resultat av ränteräkning som denna räknare framställer bör därför användas med reservationen ovan i åtanke, eller så bör resultaten kontrolleras på annat sätt. k på ränta på ränta Detta avsnitt visar hur räkning av ränta på ränta kan tillämpas på olika sätt. ubesparing (standard ränta på ränta) Inmatningsvillkor: Det framtida värdet är större än det nuvarande värdet. Formel för inmatningsvillkor: PMT = 0 PV < FV Beräkna räntesatsen som krävs för att öka ett kapital på $ till $ på tre år när ränta på ränta utförs halvårsvis. dw(mata in n = 3.) -baaaaw(pv = ) aw baaaw(fv = ) bw w(halvårig ränta på ränta) 2(I%) 328

9 Räkning av ränta på ränta 19-3 Nu kan du tryka på 6 för att rita en graf över penningflödet. 6(GRPH) Den vänstra sidan är PV, medan den högra sidan är FV. Den övre delen av grafen är positiv (+), oh den nedre delen är negativ ( ). uavbetalningsbesparing Inmatningsvillkor: Det framtida värdet är större än summan av betalningarna. Formel för inmatningsvillkor: PMT oh FV har olika teken (positivt, negativt) när PV = 0. FV < n PMT när FV > 0 FV > n PMT när FV < 0 Beräkna räntesatsen som krävs för att ha $2.500 tillgodo i ett tvåårigt sparkonto när $100 sätts in varje månad oh ränta på ränta sammanställs halvårsvis. *bw(mata in n = 2 12.) aw(pv = 0) -baaw(pmt = 100) faaw(fv = 2.500) bw(månatlig betalning) w(sammanställd var sjätte månad) 2(I%) ulån Inmatningsvillkor: Summan av betalningarna är större än lånesumman. Formel för inmatningsvillkor: PMT oh PV olika teken (positivt, negativt) när FV = 0. PV > n PMT när PV > 0 PV < n PMT när PV < 0 329

10 19-3 Räkning av ränta på ränta Beräkna räntesatsen som krävs för att återbetala ett lån på $2.300 på två år när du återbetalar $100 varje månad oh ränta på ränta sammanställs månadsvis. *bw(mata in n = 2 12.) daaw(pv = 2.300) -baaw(pmt = 100) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) (Sammanställd varje månad) 2(I%) Värdet du inmatade för P/Y (antal avbetalningsperioder per år) matas okså in automatiskt för C/Y (antal perioder för ränta på ränta per år). Det går dok att mata in ett annat värde för C/Y om så önskas. ulån där den sista avbetalningen är större än övriga avbetalningar Inmatningsvillkor: Summan av de lika stora avbetalningarna är större än skillnaden mellan lånebeloppet oh den sista avbetalningen. Formel för inmatningsvillkor: PV, PMT, FV är ej lika med noll. PV + FV > n PMT när FV > PV PV + FV < n PMT när FV < PV Beräkna räntan som krävs för att återbetala återstoden $2.500 för ett tvåårigt lån (24 avbetalningar) när du återbetalar $100 i månaden samt $200 för den sista avbetalningen då ränta på ränta sammanställs månadsvis. *bw(mata in n = 2 12.) faaw(pv = 2.500) -baaw(pmt = 100) -aaw(fv = 200) bw(månatlig betalning) (Sammanställd varje månad) 2(I%) 330

11 Räkning av ränta på ränta 19-3 k Besparing uframtida värde Beräkna det framtida värdet efter 7,6 år för ett kapital på $500 oh en ränta på 6% som sammanställs årligen. h.gw(n = 7,6 år) ukapital gw(i = 6%) -faaw(pv = 500) aw(pmt = 0) aw(fv = 0) bw bw(sammställs årligen) 5(FV) Beräkna hur stort kapital som krävs för att framställa en summa på $ på ett år med en ränta på 5,5% som sammanställs varje månad. bw(mata in n = 1.) f.fw(i = 5,5%) aw(pmt = 0) aaaaw(fv = ) bw bw(sammanställs månatligen) 3(PV ) usats för ränta på ränta Beräkna räntan som krävs, sammanställd månatligen, för att framställa summan $ på tio år med en ursprunglig investering på $ Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera Begin för Payment oh tryk sedan på J. 331

12 19-3 Räkning av ränta på ränta baw(mata in n = 10.) -gaaaw(pv = 6.000) aw(pmt = 0) baaaaw(fv = ) bw bw(sammanställs månatligen) 2(I%) uperiod för ränta på ränta Beräkna hur lång tid det tar för att öka en ursprunglig investering på $5.000 till $ med en årlig ränta på 4% som sammanställs månatligen. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. ew(i% = 4) -faaaw(pv = 5.000) aw(pmt = 0) baaaaw(fv = ) bw bw(sammanställs månatligen) 1(n) uavbetalningssparande Beräkna (med två deimaler) kapital plus ränta för månatliga betalningar på $250 i fem år med en årlig ränta på 6% som sammanställs månatligen. Beräkna summor för när betalning görs vid början av varje månad oh vid slutet av varje månad. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh Fix2 för Display oh tryk sedan på J. 332

13 Räkning av ränta på ränta 19-3 f*bw(mata in n = 5 12.) gw(i = 6,0%) aw(pv = 0) -faw bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 5(FV ) Speifiering av Begin för Payment på uppsättningsskärmen ändrar till beräkning av betalningar vid början av varje månad. 5(FV ) uavbetalningssumma Beräkna summan som krävs för varje avbetalning för att akumulera $ på 5 år med en årlig ränta på 6% som sammanställs halvårsvis. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh Norm1 för Display oh tryk sedan på J. f*bw(mata in n = 5 12.) gw(i = 6,0%) aw(pv = 0) baaaaw(fv = ) bw(månatlig betalning) w(halvårsvis sammanställning) 4(PMT) 333

14 19-3 Räkning av ränta på ränta uantal avbetalningar Beräkna hur många månatliga avbetalningar på $84 som krävs för att akumulera totalt $6.000 med en årlig ränta på 6% som sammanställs årligen. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. gw aw(pv = 0) -iew(pmt = 84) gaaaw(fv = 6.000) bw(månatlig betalning) bw(årlig sammanställning) 1(n) uräntesats Beräkna den årliga ränta som krävs för att akumulera totalt $ på 10 år med månatliga avbetalningar på $60. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. ba*bw(mata in n = ) aw(pv = 0) -gaw(pmt = 60) baaaaw(fv = ) bw(månatlig betalning) bw(årlig sammanställning) 2(I%) ukapital plus ränta med ursprunglig insättning Beräkna kapital plus ränta efter ett år för ett sparkonto med en ränta på 4,5% som sammanställs månatligen, öppnat med en första insättning på $1.000 oh där $500 läggs till varje månad. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. 334

15 Räkning av ränta på ränta 19-3 b*bw(mata in n = 1 12.) e.fw -baaaw(pv = 1.000) -faaw(pmt = 500) bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 5(FV) ulånkraft Beräkna hur myket som kan lånas för ett 15-årigt lån med en årlig ränta på 7,5% som sammanställs månatligen om $450 per månad kan återbetalas. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. bf*bw(mata in n = ) h.fw -efaw(pmt = 450) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 3(PV) ulånavbetalning Beräkna summan som ska återbetalas varje månad för ett 25-årigt hemlån på $ med en ränta på 6,2% som sammanställs halvårsvis. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. f*bw(mata in n = ) g.w daaaaaw(pv = ) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) w(halvårsvis sammanställning) 4(PMT) 335

16 19-3 Räkning av ränta på ränta uantal avbetalningar Beräkna hur många år det tar att återbetala ett lån på $ med en ränta på 5,5% som sammanställs månatligen om $840 betalas varje månad. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. f.fw gaaaaw(pv = ) -ieaw(pmt = 840) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 1(n) ueffektiv ränta Beräkna (med två deimaler) den effektiva räntan, sammanställd månatligen, på ett 25-årigt lån på $ som återbetalas med $460 varje månad. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh Fix2 för Display oh tryk sedan på J. f*bw(mata in n = ) gfaaaw(pv = ) -egaw(pmt = 460) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 2(I%) 336

17 19-4 Värdering av investering Denna räknare använder metoden diskonterat penningflöde (DCF) för att utföra utvärdering av en investering genom att lägga ihop penningflöden för en fast period. Denna räknare kan utföra följande fyra typer av investeringsutvärdering. Nuvarande nettovärde (NPV) Framtida nettovärde (NFV) Intern avkastningsgrad (IRR) Återbetalningsperiod (PBP) Ett diagram över penningflödet enligt det nedanstående gör det enklare att se hur medlen rör sig. CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF0 CF1 På denna graf representeras den ursprungliga investeringssumman av CF0. Penningflödet ett år senare anges av CF1, två år senare av CF2 o.s.v. Investeringsutvärdering kan således användas för att bestämma om en investering ger den vinst som den var tänkt att göra. unpv CF1 CF2 CF3 CFn NPV = CF (1+ i) (1+ i) 2 (1+ i) 3 (1+ i) n I n: naturligt tal upp till 254 i = 100 unfv uirr NFV = NPV (1 + i ) n CF1 CF2 CF3 0 = CF (1+ i) (1+ i) 2 (1+ i) 3 CFn (1+ i) n I denna formel är NPV = 0 oh värdet av IRR motsvarar i 100. Det bör dok påpekas att ytterst små bråkdelar akumuleras under efterföljande beräkningar som räknaren automatiskt utför, så NPV når i själva verket aldrig exakt noll. IRR blir mer exakt ju närmare noll NPV ligger. 337

18 19-4 Värdering av investering upbp PBP är värdet av n när NPV > 0 (när investeringen kan återfås). Tryk på 3 (CASH) från grundskärmen 1 för att uppvisa följande skärm för investeringsutvärdering. I%... ränta Csh... lista för penningflöde {NPV}/{IRR}/{PBP}/{NFV}... {nuvarande nettovärde}/{intern avkastningsgrad}/ {återbetalningsperiod}/{framtida nettovärde} {LIST}... {speifierar en lista för penningflöde} En investering på $ i maskiner projekterar de årliga avkastningar som visas i tabellen nedan (all avkastning realiseras vid slutet av budgetåret). Vad blir nettovinsten eller -förlusten för denna investering om den praktiska livslängden för maskinen är 6 år, återförsäljningsvärdet efter sex år är $ oh kapitalkostnaden är 11%? År Avkastning Uppvisa huvudmenyn, välj ikonen LIST för att gå in i läget LIST oh utför sedan följande tangentoperation. e(list 2) -igaaaw -faaaw eaaaw dbaaaw eaaaw daaaw baaa+beaaaw Återgå till huvudmenyn med m. Välj ikonen TVM för att gå in i finansläget oh tryk sedan på 3 (CASH). 338

19 bbw(i% = 11) 6(List)2(List2) 1(NPV) Värdering av investering 19-4 Nu kan du tryka på 6(GRPH) för att rita en graf över penningflödet. 6(GRPH) Ett tryk på!1 (TRCE) aktiverar sökning, som kan användas för att titta på följande värden.!6(g T) 4(NFV) 1(REPT) 3(PBP) En investering på $ i maskiner projekterar de årliga avkastningar som visas i tabellen nedan (all avkastning realiseras vid slutet av budgetåret). Vad blir den interna avkastningsgraden för denna investering om den praktiska livslängden för maskinen är 5 år oh återförsäljningsvärdet efter fem år är $3.000? År Avkastning

20 19-4 Värdering av investering Uppvisa huvudmenyn, välj ikonen LIST för att gå in i läget LIST oh utför sedan följande tangentoperation. ee(list 3) -baaaaw aaaw eaaw aaw aaaw biaa+daaaw Återgå till huvudmenyn med m. Välj ikonen TVM för att gå in i finansläget oh tryk sedan på 3 (CASH). 6(List)3(List 3) 2(IRR) Nu kan du tryka på 6 för att rita en graf över penningflödet. 6(GRPH) 340

21 Investment Appraisal Amortering av ett lån Denna räknare kan användas för att beräkna kapitaldelen oh räntedelen av en månatlig avbetalning, det återstående kapitalet oh summan av kapital oh ränta som betalts fram till en viss punkt. Belopp för enskild betalning e ;;; ;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;; ;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; a ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; b ;;;;; ;;;;; ;;;;; 1 2 m n ; ;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;; d ;;; ; ;;;; ;; ;;; ;;;; (Antal betalningar) a: räntedel av avbetalning PM1 (INT) b: kapitaldel av avbetalning PM1 (PRN) : Återstående kapital efter avbetalning PM2 (BAL) d: Totalt kapital från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 (ΣPRN) e: Total ränta från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 (ΣINT) * a + b = en avbetalning (PMT) a : INTPM1 = I BALPM1 1 i I (PMT teken) b : PRNPM1 = PMT + BALPM1 1 i : BALPM2 = BALPM2 1 + PRNPM2 PM2 d : Σ PRN = PRNPM1 + PRNPM PRNPM2 PM1 PM2 e : Σ INT = INTPM1 + INTPM INTPM2 PM1 BAL0 = PV (INT1 = 0 oh PRN1 = PMT vid början av avbetalningsperioden) uomvandling mellan nominell ränta oh effektiv ränta Den nominella räntan (värdet I% som matas in av användaren) omvandlas till en effektiv ränta (I%') för avbetalningslån där antalet avbetalningar per år skiljer sig från antalet perioder då ränta på ränta sammanställs. [C / Y ] I% [P / Y ] I%' = {(1+ ) [C / Y ] }

22 19-5 Amortering av ett lån Följande beräkning utförs efter omvandling från nominell till effektiv ränta, oh resultatet används för efterföljande beräkningar. i = I%' 100 Tryk på 4 (AMT) från grundskärm 1 för att uppvisa följande inmatningsskärm för amortering. PM1... första avbetalningen av avbetalningarna 1 t.o.m. n PM2... andra avbetalningen av avbetalningarna 1 t.o.m. n n... avbetalningar I%... ränta PV... kapital PMT... belopp för varje avbetalning FV... räkenskapsbalans efter den sista avbetalningen P/Y... avbetalningar per år C/Y... antal ränta på ränta per år {BAL}... {återstående kapital efter avbetalning PM2} {INT}/{PRN}... {ränta}/{kapital} andel av avbetalning PM1 {ΣINT}/{ΣPRN}... {total ränta}/{totalt kapital} från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 Beräkna månatlig avbetalning för en 15-årig bostadsamortering på $ med en årlig ränta på 6,5% som sammanställs halvårsvis. Beräkna okså PRN oh INT för det andra året (24:e avbetalningen), BAL för avbetalning 49 oh ΣINT, ΣPRN för avbetalning 24 t.o.m. 49. Uppvisa menyn TVM oh tryk på 2(CMPD). Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. 342

23 Amortering av ett lån 19-5 bf*bw (Mata in n = ) g.fw beaaaaw (PV = ) aw (FV = 0) bw(månatlig betalning) w(halvårsvis sammanställning) 4(PMT) Tryk på 4(AMT) för att uppvisa inmatningsskärmen för amortering. Mata in 24 för PM1 oh 49 för PM2. ewejw Beräkna PRN. 3(PRN) 1(REPT) 2(INT) 1(REPT) 1(BAL) 343

24 19-5 Amortering av ett lån Beräkna ΣINT från avbetalning 24 till (REPT) 4 (ΣINT) Beräkna ΣPRN. 1 (REPT) 5 (ΣPRN) Nu kan du tryka på 6 för att rita en graf över penningflödet. 6(GRPH) Sökning kan aktiveras efter beräkningen. Tryk på e för att uppvisa INT oh PRN när n = 1. Vart ytterligare tryk på e uppvisar INT oh PRN för n = 2, n = 3 o.s.v. 344

25 19-6 Omvandling mellan proentuell ränta oh effektiv ränta Tryk på 5 (CNVT) från skärmen Finanial 1 för att uppvisa följande inmatningsskärm för ränteomvandling. n... antal ränta på ränta I%... ränta {'EFF}/{'APR}... omvandling från {årlig proentsats till effektiv ränta}/{effektiv ränta till årlig proentsats} k Omvandling av årlig proentsats (APR) till effektiv ränta (EFF) EFF = n APR/ n Beräkna (med två deimaler) den effektiva räntan för ett konto med en ränta på 12% som sammanställs kvartalsvis. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera Fix2 för Display oh tryk sedan på J. ew(n = 4) bw(i% = 12%) 1('EFF) Det erhållna värdet tilldelas I%. k Omvandling av effektiv ränta (EFF) till årlig proentsats (APR) APR = 1 n EFF 1+ 1 n

26 19-6 Omvandling mellan proentuell ränta oh effektiv ränta Beräkna den årliga proentsatsen för ett konto med en effektiv ränta på 12,55% som sammanställs kvartalsvis. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera Norm1 för Display oh tryk sedan på J. ew (n = 4) b.ffw(i% = 12,55%) 2 ('APR) Det erhållna värdet tilldelas I%. 346

27 19-7 Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal Kostnad, försäljningspris eller marginal kan beräknas genom att mata in de två övriga värdena. MAR CST = SEL SEL = CST MAR CST MAR(%) = SEL Tryk på 1 (COST) från grundskärm 2 för att uppvisa följande inmatningsskärm. Cst... kostnad Sel... försäljningspris Mrg... marginal {COST}/{SEL}/{MRG}... beräknar {kostnad}/{försäljningspris}/{marginal} k Kostnad Beräkna kostnaden för ett försäljningspris på $2.000 oh en marginal på 15%. aaaw(sel = 2.000) bfw(mrg = 15) 1(COST) 347

28 19-7 Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal k Försäljningspris Beräkna försäljningspriset för en kostnad på $1.200 oh en marginal på 45%. baaw(cst = 1.200) efw(mrg = 45) 2(SEL) k Marginal Beräkna marginalen för ett försäljningspris på $2.500 oh en kostnad på $ bfaw(cst = 1.250) faaw(sel = 2.500) 3(MRG) 348

29 19-8 Räkning med dag/datum Det går att beräkna antalet dagar mellan två datum eller bestämma vilket datum som kommer ett speifikt antal dagar före eller efter ett annat datum. Tryk på 2 (DAYS) från grundskärm 2 för att uppvisa följande inmatningsskärm för räkning med dag/datum. d1... datum 1 d2... datum 2 D... antal dagar {PRD}... {beräknar antalet dagar mellan två datum (d2 - d1)} {d1+d}/{d1 D}... beräknar {framtida datum}/{förflutet datum} Uppsättningsskärmen kan användas för att speifiera ett år med antingen 365 eller 360 dagar för finansläget. Räkning av dag/datum utförs okså i enlighet med det inställda antalet dagar per år, men följande beräkningar kan inte utföras när 360 dagar är inställt. Försök att utföra dessa beräkningar resulterar i fel. (Datum) + (Antal dagar) (Datum) (Antal dagar) Det tillåtna räkneomfånget är 1:e januari 1901 till 31:e deember Formatet för datuminmatning är: <månad>. <dag> <år> Två siffror måste alltid matas in för dagen, så dag 1 till 9 måste föregås av en nolla. 2:e januari 1990 b.abjja 31:e deember 2099 b.dbajj Beräkna antalet dagar mellan 8:e augusti 1967 till 15:e juli 1970 när ett år med 365 dagar används. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera 365 för Date Mode oh tryk sedan på J. 349

30 19-8 Räkning med dag/datum i.aibjghw (d1 = 8:e augusti 1967) h.bfbjhaw (d2 = 15:e juli 1970) 1(PRD) Prd... antal dagar Bestäm vilket datum som följer dagar efter 1:e juni Tänk på att ett försök att utföra denna beräkning när ett år med 360 dagar är valt resulterar i fel. g.abbjjhw (d1 = 1:e juni 1997) (d2 = valfritt datum) baaaw 2(d1+D) d+d... beräkning av framtida datum 26:e februari 2000 Bestäm vilket datum som är dagar före 1:e januari 2001 när ett år med 365 dagar används. Tänk på att ett försök att utföra denna beräkning när ett år med 360 dagar är valt resulterar i fel. b.abaabw (d1 = 1:e januari 2001) (d2 = valfritt datum) baaaw 3(d1 D) d D... beräkning av förflutet datum 7:e april

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Detta kapitel beskriver inmatning av statistikdata i listor, beräkning av medelvärde, maximivärde och andra statistiska värden, bestämning av konfidensintervall

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer