Kapitel. Finansiell räkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel. Finansiell räkning"

Transkript

1 Kapitel Finansiell räkning Innan finansiell räkning utförs 19-2 Räkning av enkel ränta 19-3 Räkning av ränta på ränta 19-4 Värdering av investering 19-5 Amortering av ett lån 19-6 Omvandling mellan proentuell ränta oh effektiv ränta 19-7 Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal 19-8 Räkning med dag/datum

2 19-1 Innan finansiell räkning utförs Finansläget sörjer för funktionerna som krävs för att utföra följande typer av finansiell räkning. Enkel ränta Ränta på ränta Värdering av investering (penningflöde) Amortering Ränteomvandling (årlig proentsats oh effektiv ränta) Kostnad, försäljningspris, marginal Räkning med dag/datum ugrafritning i finansläget Efter en finansiell beräkning går det att använda 6 (GRPH) för att rita en graf över resultatet, såsom visas nedan. CFX Ett tryk på!1 (TRCE) när en graf visas på skärmen aktiverar sökningsfunktionen, som kan användas för att leta upp andra finansvärden. När det gäller t.ex. enkel ränta uppvisar tryk på e PV, SI, oh SFV. Tryk på d visar samma värden i omvänd ordning. Zoomning, rullning, skissning oh G-Solve kan ej användas i finansläget. I finansläget är horisontella linjer blå oh vertikala linjer röda. Dessa färger är fasta oh kan inte ändras. Det nuvarande värdet är positivt när det representerar intäkt oh negativt när det representerar utgift. Tänk på att räkneresultat som erhålls i detta läge enbart bör betraktas som ungefärliga värden. Efter att ha utfört finansräkning bör du noga jämföra resultaten som erhållits med denna räknare med siffrorna som beräknats av ditt finansinstitut. uinställningar på uppsättningsskärmen Sid. 6 Observera följande punkter gällande inställningar på uppsättningsskärmen när finansläget används. Följande grafuppsättningsskärmar är avslagna för grafritning i finansläget: Axes, Grid, Dual Sreen. 322

3 Innan finansiell räkning utförs 19-1 Sid. 6 Ritning av en finansgraf när posten Label är påslagen uppvisar etiketten CASH för den vertikala axeln (insättning, uttag) oh TIME för den horisontella axeln (frekvens). Antalet uppvisade siffror i finansläget skiljer sig från andra lägen. Räknaren ställs automatiskt i läget Norm 1 när du går in i finansläget, vilket makulerar eventuell inställning av Si (antal signifikanta siffror) oh Eng (teknisk notation) som gjorts i ett annat läge. k Att gå in i finansläget Uppvisa huvudmenyn oh välj ikonen TVM för att gå in i finansläget. Skärmen Finanial 1 (finansskärm 1) dyker då upp. Skärmen Finanial 1 Skärmen Finanial 2 {SMPL}/{CMPD}/{CASH}/{AMT}/{CNVT}/{COST}/{DAYS}... beräkning av {enkel ränta}/{ränta på ränta}/{penningflöde}/{amortering}{omvandling}/ {kostnad, försäljningspris, marginal}/{dag/datum} 323

4 19-2 Räkning av enkel ränta Denna räknare använder följande formler för att beräkna enkel ränta. Läge för 365 SI' = 365 n PV i I% i = SI : ränta dagar 100 SI' = 360 n n : antal PV i I% Läge för 360 i = ränteperioder 100 dagar PV : kapitalbelopp I% : årlig ränta SFV : kapitalbelopp plus SI = SI' ränta SFV = (PV + SI') Tryk på 1 (SMPL) från skärmen Finanial 1 för att uppvisa följande inmatningsskärm för räkning av enkel ränta. n... antal ränteperioder (dagar) I%... årlig ränta PV... kapitalbelopp {SI}/{SFV}... beräknar {ränta}/{kapitalbelopp plus ränta} Vad blir räntesumman oh kapital plus ränta för ett lån på $1.500 som lånas på 90 dagar med en årlig räntesats på 7,25%? Använd 360-dagarsläget oh två deimaler. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera 360 för Date Mode oh Fix2 för Display oh tryk sedan på J. jaw h.fw -bfaaw 1(SI) 324

5 Räkning av enkel ränta 19-2 Nu går det att utföra följande tangentoperation för att återgå till inmatningsskärmen oh sedan uppvisa kapital plus ränta. 1(REPT) (återgår till inmatningsskärmen) 2(SFV) Det går okså att tryka på 6(GRPH) för att rita en graf över penningsflödet. 6(GRPH) Den vänstra sidan är PV, medan den högra sidan är SI oh SFV. Den övre delen av grafen är positiv (+), oh den undre delen är negativ ( ). Tittfönstervärden varierar i enlighet med villkoren för enkel ränta. Tryk på J (eller!6 (G T)) för att återgå till inmatningsskärmen. Tryk på J igen för att återgå till skärmen Finanial

6 19-3 Räkning av ränta på ränta Denna räknare använder följande standardformler för att beräkna ränta på ränta. uformel I PV+PMT Här: (1+ i S)[(1+ i) n 1] + FV 1 i(1+ i) n (1+ i) n I% = 0 i = 100 PV= (PMT α + FV β ) FV= PMT α + PV β PV + FV β PMT= α (1+ i S ) PMT FVi log{ (1+ i S ) PMT+PVi } n = log(1+ i) PV : nuvarande värde FV : framtida värde PMT : betalning n : antal perioder för ränta på ränta I% : årlig ränta i beräknas med Newtons metod. S = 1 antas för början av betalningsterminen S = 0 antas för slutet av betalningsterminen α = β = (1+ i S)[(1+ i) n 1] 1 (1+ i) n i(1+ i) n F(i) = Formel I PMT (1+ i S)[1 (1+ i) n ] Fi= + (1+ i S)[n(1+ i) n 1 ]+S [1 (1+ i) n i [ i ] nfv(1+ i) n 1 uformel II (I% = 0) PV + PMT n + FV = 0 Här: PV = (PMT n + FV ) FV = (PMT n + PV ) 326

7 Räkning av ränta på ränta 19-3 PMT = PV + FV n n = PV + FV PMT En insättning markeras av ett plusteken (+), oh ett uttag av ett minusteken ( ). uomvandling mellan nominell ränta oh effektiv ränta Den nominella räntan (värdet I% som matas in av användaren) omvandlas till en effektiv ränta (I%') när antalet avbetalningar per år (P/Y) skiljer sig från antalet räkneperioder för ränta på ränta (C/Y). Denna omvandling krävs för avbetalning via bankkonto, låneåterbetalning o.s.v. [C / Y ] P/Y : avbetalningsperioder I% [P / Y ] I%' = {(1+ ) [C / Y ] } 100 per år C/Y : perioder för ränta på ränta per år Vid beräkning av n, PV, PMT, FV Följande beräkning utförs efter omvandling från nominell ränta till effektiv ränta. Resultatet kan sedan användas för efterföljande räkning. i = I%' 100 Vid beräkning av I% Efter att I% erhållits utförs följande beräkning för att omvandla till I%'. [P / Y ] P/Y : avbetalningsperioder I% [C / Y ] I%' = { (1+ ) } [C / Y ] 100 per år C/Y : perioder för ränta på ränta per år Värdet av I%' returneras som resultat av beräkningen I%. Tryk på 2 (CMPD) på skärmen Finanial 1 för att uppvisa inmatningsskärmen för räkning av ränta på ränta. n... antal perioder för ränta på ränta I%... årlig ränta PV... nuvarande värde (lånesumma när det gäller ett lån; kapitalbelopp när det gäller besparing) 327

8 19-3 Räkning av ränta på ränta PMT... belopp för varje avbetalning (betalning när det gäller lån; insättning när det gäller besparing) FV... framtida värde (obetald återstod när det gäller lån; kapital plus ränta när det gäller besparing) P/Y... avbetalningsperioder per år C/Y... perioder för ränta på ränta per år Inmatning av värden En period (n) uttryks som ett positivt värde. Antingen det nuvarande värdet (PV) eller det framtida värdet (FV) är positivt, medan det andra värdet (PV eller FV) är negativt. Exakthet Denna räknare utför ränteräkning med Newtons metod, som framställer approximativa värden vars exakthet kan påverkas av olika räknevillkor. Resultat av ränteräkning som denna räknare framställer bör därför användas med reservationen ovan i åtanke, eller så bör resultaten kontrolleras på annat sätt. k på ränta på ränta Detta avsnitt visar hur räkning av ränta på ränta kan tillämpas på olika sätt. ubesparing (standard ränta på ränta) Inmatningsvillkor: Det framtida värdet är större än det nuvarande värdet. Formel för inmatningsvillkor: PMT = 0 PV < FV Beräkna räntesatsen som krävs för att öka ett kapital på $ till $ på tre år när ränta på ränta utförs halvårsvis. dw(mata in n = 3.) -baaaaw(pv = ) aw baaaw(fv = ) bw w(halvårig ränta på ränta) 2(I%) 328

9 Räkning av ränta på ränta 19-3 Nu kan du tryka på 6 för att rita en graf över penningflödet. 6(GRPH) Den vänstra sidan är PV, medan den högra sidan är FV. Den övre delen av grafen är positiv (+), oh den nedre delen är negativ ( ). uavbetalningsbesparing Inmatningsvillkor: Det framtida värdet är större än summan av betalningarna. Formel för inmatningsvillkor: PMT oh FV har olika teken (positivt, negativt) när PV = 0. FV < n PMT när FV > 0 FV > n PMT när FV < 0 Beräkna räntesatsen som krävs för att ha $2.500 tillgodo i ett tvåårigt sparkonto när $100 sätts in varje månad oh ränta på ränta sammanställs halvårsvis. *bw(mata in n = 2 12.) aw(pv = 0) -baaw(pmt = 100) faaw(fv = 2.500) bw(månatlig betalning) w(sammanställd var sjätte månad) 2(I%) ulån Inmatningsvillkor: Summan av betalningarna är större än lånesumman. Formel för inmatningsvillkor: PMT oh PV olika teken (positivt, negativt) när FV = 0. PV > n PMT när PV > 0 PV < n PMT när PV < 0 329

10 19-3 Räkning av ränta på ränta Beräkna räntesatsen som krävs för att återbetala ett lån på $2.300 på två år när du återbetalar $100 varje månad oh ränta på ränta sammanställs månadsvis. *bw(mata in n = 2 12.) daaw(pv = 2.300) -baaw(pmt = 100) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) (Sammanställd varje månad) 2(I%) Värdet du inmatade för P/Y (antal avbetalningsperioder per år) matas okså in automatiskt för C/Y (antal perioder för ränta på ränta per år). Det går dok att mata in ett annat värde för C/Y om så önskas. ulån där den sista avbetalningen är större än övriga avbetalningar Inmatningsvillkor: Summan av de lika stora avbetalningarna är större än skillnaden mellan lånebeloppet oh den sista avbetalningen. Formel för inmatningsvillkor: PV, PMT, FV är ej lika med noll. PV + FV > n PMT när FV > PV PV + FV < n PMT när FV < PV Beräkna räntan som krävs för att återbetala återstoden $2.500 för ett tvåårigt lån (24 avbetalningar) när du återbetalar $100 i månaden samt $200 för den sista avbetalningen då ränta på ränta sammanställs månadsvis. *bw(mata in n = 2 12.) faaw(pv = 2.500) -baaw(pmt = 100) -aaw(fv = 200) bw(månatlig betalning) (Sammanställd varje månad) 2(I%) 330

11 Räkning av ränta på ränta 19-3 k Besparing uframtida värde Beräkna det framtida värdet efter 7,6 år för ett kapital på $500 oh en ränta på 6% som sammanställs årligen. h.gw(n = 7,6 år) ukapital gw(i = 6%) -faaw(pv = 500) aw(pmt = 0) aw(fv = 0) bw bw(sammställs årligen) 5(FV) Beräkna hur stort kapital som krävs för att framställa en summa på $ på ett år med en ränta på 5,5% som sammanställs varje månad. bw(mata in n = 1.) f.fw(i = 5,5%) aw(pmt = 0) aaaaw(fv = ) bw bw(sammanställs månatligen) 3(PV ) usats för ränta på ränta Beräkna räntan som krävs, sammanställd månatligen, för att framställa summan $ på tio år med en ursprunglig investering på $ Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera Begin för Payment oh tryk sedan på J. 331

12 19-3 Räkning av ränta på ränta baw(mata in n = 10.) -gaaaw(pv = 6.000) aw(pmt = 0) baaaaw(fv = ) bw bw(sammanställs månatligen) 2(I%) uperiod för ränta på ränta Beräkna hur lång tid det tar för att öka en ursprunglig investering på $5.000 till $ med en årlig ränta på 4% som sammanställs månatligen. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. ew(i% = 4) -faaaw(pv = 5.000) aw(pmt = 0) baaaaw(fv = ) bw bw(sammanställs månatligen) 1(n) uavbetalningssparande Beräkna (med två deimaler) kapital plus ränta för månatliga betalningar på $250 i fem år med en årlig ränta på 6% som sammanställs månatligen. Beräkna summor för när betalning görs vid början av varje månad oh vid slutet av varje månad. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh Fix2 för Display oh tryk sedan på J. 332

13 Räkning av ränta på ränta 19-3 f*bw(mata in n = 5 12.) gw(i = 6,0%) aw(pv = 0) -faw bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 5(FV ) Speifiering av Begin för Payment på uppsättningsskärmen ändrar till beräkning av betalningar vid början av varje månad. 5(FV ) uavbetalningssumma Beräkna summan som krävs för varje avbetalning för att akumulera $ på 5 år med en årlig ränta på 6% som sammanställs halvårsvis. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh Norm1 för Display oh tryk sedan på J. f*bw(mata in n = 5 12.) gw(i = 6,0%) aw(pv = 0) baaaaw(fv = ) bw(månatlig betalning) w(halvårsvis sammanställning) 4(PMT) 333

14 19-3 Räkning av ränta på ränta uantal avbetalningar Beräkna hur många månatliga avbetalningar på $84 som krävs för att akumulera totalt $6.000 med en årlig ränta på 6% som sammanställs årligen. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. gw aw(pv = 0) -iew(pmt = 84) gaaaw(fv = 6.000) bw(månatlig betalning) bw(årlig sammanställning) 1(n) uräntesats Beräkna den årliga ränta som krävs för att akumulera totalt $ på 10 år med månatliga avbetalningar på $60. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. ba*bw(mata in n = ) aw(pv = 0) -gaw(pmt = 60) baaaaw(fv = ) bw(månatlig betalning) bw(årlig sammanställning) 2(I%) ukapital plus ränta med ursprunglig insättning Beräkna kapital plus ränta efter ett år för ett sparkonto med en ränta på 4,5% som sammanställs månatligen, öppnat med en första insättning på $1.000 oh där $500 läggs till varje månad. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. 334

15 Räkning av ränta på ränta 19-3 b*bw(mata in n = 1 12.) e.fw -baaaw(pv = 1.000) -faaw(pmt = 500) bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 5(FV) ulånkraft Beräkna hur myket som kan lånas för ett 15-årigt lån med en årlig ränta på 7,5% som sammanställs månatligen om $450 per månad kan återbetalas. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. bf*bw(mata in n = ) h.fw -efaw(pmt = 450) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 3(PV) ulånavbetalning Beräkna summan som ska återbetalas varje månad för ett 25-årigt hemlån på $ med en ränta på 6,2% som sammanställs halvårsvis. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. f*bw(mata in n = ) g.w daaaaaw(pv = ) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) w(halvårsvis sammanställning) 4(PMT) 335

16 19-3 Räkning av ränta på ränta uantal avbetalningar Beräkna hur många år det tar att återbetala ett lån på $ med en ränta på 5,5% som sammanställs månatligen om $840 betalas varje månad. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. f.fw gaaaaw(pv = ) -ieaw(pmt = 840) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 1(n) ueffektiv ränta Beräkna (med två deimaler) den effektiva räntan, sammanställd månatligen, på ett 25-årigt lån på $ som återbetalas med $460 varje månad. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh Fix2 för Display oh tryk sedan på J. f*bw(mata in n = ) gfaaaw(pv = ) -egaw(pmt = 460) aw(fv = 0) bw(månatlig betalning) (Månatlig sammanställning) 2(I%) 336

17 19-4 Värdering av investering Denna räknare använder metoden diskonterat penningflöde (DCF) för att utföra utvärdering av en investering genom att lägga ihop penningflöden för en fast period. Denna räknare kan utföra följande fyra typer av investeringsutvärdering. Nuvarande nettovärde (NPV) Framtida nettovärde (NFV) Intern avkastningsgrad (IRR) Återbetalningsperiod (PBP) Ett diagram över penningflödet enligt det nedanstående gör det enklare att se hur medlen rör sig. CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF0 CF1 På denna graf representeras den ursprungliga investeringssumman av CF0. Penningflödet ett år senare anges av CF1, två år senare av CF2 o.s.v. Investeringsutvärdering kan således användas för att bestämma om en investering ger den vinst som den var tänkt att göra. unpv CF1 CF2 CF3 CFn NPV = CF (1+ i) (1+ i) 2 (1+ i) 3 (1+ i) n I n: naturligt tal upp till 254 i = 100 unfv uirr NFV = NPV (1 + i ) n CF1 CF2 CF3 0 = CF (1+ i) (1+ i) 2 (1+ i) 3 CFn (1+ i) n I denna formel är NPV = 0 oh värdet av IRR motsvarar i 100. Det bör dok påpekas att ytterst små bråkdelar akumuleras under efterföljande beräkningar som räknaren automatiskt utför, så NPV når i själva verket aldrig exakt noll. IRR blir mer exakt ju närmare noll NPV ligger. 337

18 19-4 Värdering av investering upbp PBP är värdet av n när NPV > 0 (när investeringen kan återfås). Tryk på 3 (CASH) från grundskärmen 1 för att uppvisa följande skärm för investeringsutvärdering. I%... ränta Csh... lista för penningflöde {NPV}/{IRR}/{PBP}/{NFV}... {nuvarande nettovärde}/{intern avkastningsgrad}/ {återbetalningsperiod}/{framtida nettovärde} {LIST}... {speifierar en lista för penningflöde} En investering på $ i maskiner projekterar de årliga avkastningar som visas i tabellen nedan (all avkastning realiseras vid slutet av budgetåret). Vad blir nettovinsten eller -förlusten för denna investering om den praktiska livslängden för maskinen är 6 år, återförsäljningsvärdet efter sex år är $ oh kapitalkostnaden är 11%? År Avkastning Uppvisa huvudmenyn, välj ikonen LIST för att gå in i läget LIST oh utför sedan följande tangentoperation. e(list 2) -igaaaw -faaaw eaaaw dbaaaw eaaaw daaaw baaa+beaaaw Återgå till huvudmenyn med m. Välj ikonen TVM för att gå in i finansläget oh tryk sedan på 3 (CASH). 338

19 bbw(i% = 11) 6(List)2(List2) 1(NPV) Värdering av investering 19-4 Nu kan du tryka på 6(GRPH) för att rita en graf över penningflödet. 6(GRPH) Ett tryk på!1 (TRCE) aktiverar sökning, som kan användas för att titta på följande värden.!6(g T) 4(NFV) 1(REPT) 3(PBP) En investering på $ i maskiner projekterar de årliga avkastningar som visas i tabellen nedan (all avkastning realiseras vid slutet av budgetåret). Vad blir den interna avkastningsgraden för denna investering om den praktiska livslängden för maskinen är 5 år oh återförsäljningsvärdet efter fem år är $3.000? År Avkastning

20 19-4 Värdering av investering Uppvisa huvudmenyn, välj ikonen LIST för att gå in i läget LIST oh utför sedan följande tangentoperation. ee(list 3) -baaaaw aaaw eaaw aaw aaaw biaa+daaaw Återgå till huvudmenyn med m. Välj ikonen TVM för att gå in i finansläget oh tryk sedan på 3 (CASH). 6(List)3(List 3) 2(IRR) Nu kan du tryka på 6 för att rita en graf över penningflödet. 6(GRPH) 340

21 Investment Appraisal Amortering av ett lån Denna räknare kan användas för att beräkna kapitaldelen oh räntedelen av en månatlig avbetalning, det återstående kapitalet oh summan av kapital oh ränta som betalts fram till en viss punkt. Belopp för enskild betalning e ;;; ;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;; ;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; a ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; b ;;;;; ;;;;; ;;;;; 1 2 m n ; ;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;; d ;;; ; ;;;; ;; ;;; ;;;; (Antal betalningar) a: räntedel av avbetalning PM1 (INT) b: kapitaldel av avbetalning PM1 (PRN) : Återstående kapital efter avbetalning PM2 (BAL) d: Totalt kapital från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 (ΣPRN) e: Total ränta från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 (ΣINT) * a + b = en avbetalning (PMT) a : INTPM1 = I BALPM1 1 i I (PMT teken) b : PRNPM1 = PMT + BALPM1 1 i : BALPM2 = BALPM2 1 + PRNPM2 PM2 d : Σ PRN = PRNPM1 + PRNPM PRNPM2 PM1 PM2 e : Σ INT = INTPM1 + INTPM INTPM2 PM1 BAL0 = PV (INT1 = 0 oh PRN1 = PMT vid början av avbetalningsperioden) uomvandling mellan nominell ränta oh effektiv ränta Den nominella räntan (värdet I% som matas in av användaren) omvandlas till en effektiv ränta (I%') för avbetalningslån där antalet avbetalningar per år skiljer sig från antalet perioder då ränta på ränta sammanställs. [C / Y ] I% [P / Y ] I%' = {(1+ ) [C / Y ] }

22 19-5 Amortering av ett lån Följande beräkning utförs efter omvandling från nominell till effektiv ränta, oh resultatet används för efterföljande beräkningar. i = I%' 100 Tryk på 4 (AMT) från grundskärm 1 för att uppvisa följande inmatningsskärm för amortering. PM1... första avbetalningen av avbetalningarna 1 t.o.m. n PM2... andra avbetalningen av avbetalningarna 1 t.o.m. n n... avbetalningar I%... ränta PV... kapital PMT... belopp för varje avbetalning FV... räkenskapsbalans efter den sista avbetalningen P/Y... avbetalningar per år C/Y... antal ränta på ränta per år {BAL}... {återstående kapital efter avbetalning PM2} {INT}/{PRN}... {ränta}/{kapital} andel av avbetalning PM1 {ΣINT}/{ΣPRN}... {total ränta}/{totalt kapital} från avbetalning PM1 till betalning av avbetalning PM2 Beräkna månatlig avbetalning för en 15-årig bostadsamortering på $ med en årlig ränta på 6,5% som sammanställs halvårsvis. Beräkna okså PRN oh INT för det andra året (24:e avbetalningen), BAL för avbetalning 49 oh ΣINT, ΣPRN för avbetalning 24 t.o.m. 49. Uppvisa menyn TVM oh tryk på 2(CMPD). Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera End för Payment oh tryk sedan på J. 342

23 Amortering av ett lån 19-5 bf*bw (Mata in n = ) g.fw beaaaaw (PV = ) aw (FV = 0) bw(månatlig betalning) w(halvårsvis sammanställning) 4(PMT) Tryk på 4(AMT) för att uppvisa inmatningsskärmen för amortering. Mata in 24 för PM1 oh 49 för PM2. ewejw Beräkna PRN. 3(PRN) 1(REPT) 2(INT) 1(REPT) 1(BAL) 343

24 19-5 Amortering av ett lån Beräkna ΣINT från avbetalning 24 till (REPT) 4 (ΣINT) Beräkna ΣPRN. 1 (REPT) 5 (ΣPRN) Nu kan du tryka på 6 för att rita en graf över penningflödet. 6(GRPH) Sökning kan aktiveras efter beräkningen. Tryk på e för att uppvisa INT oh PRN när n = 1. Vart ytterligare tryk på e uppvisar INT oh PRN för n = 2, n = 3 o.s.v. 344

25 19-6 Omvandling mellan proentuell ränta oh effektiv ränta Tryk på 5 (CNVT) från skärmen Finanial 1 för att uppvisa följande inmatningsskärm för ränteomvandling. n... antal ränta på ränta I%... ränta {'EFF}/{'APR}... omvandling från {årlig proentsats till effektiv ränta}/{effektiv ränta till årlig proentsats} k Omvandling av årlig proentsats (APR) till effektiv ränta (EFF) EFF = n APR/ n Beräkna (med två deimaler) den effektiva räntan för ett konto med en ränta på 12% som sammanställs kvartalsvis. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera Fix2 för Display oh tryk sedan på J. ew(n = 4) bw(i% = 12%) 1('EFF) Det erhållna värdet tilldelas I%. k Omvandling av effektiv ränta (EFF) till årlig proentsats (APR) APR = 1 n EFF 1+ 1 n

26 19-6 Omvandling mellan proentuell ränta oh effektiv ränta Beräkna den årliga proentsatsen för ett konto med en effektiv ränta på 12,55% som sammanställs kvartalsvis. Sid. 6 Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera Norm1 för Display oh tryk sedan på J. ew (n = 4) b.ffw(i% = 12,55%) 2 ('APR) Det erhållna värdet tilldelas I%. 346

27 19-7 Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal Kostnad, försäljningspris eller marginal kan beräknas genom att mata in de två övriga värdena. MAR CST = SEL SEL = CST MAR CST MAR(%) = SEL Tryk på 1 (COST) från grundskärm 2 för att uppvisa följande inmatningsskärm. Cst... kostnad Sel... försäljningspris Mrg... marginal {COST}/{SEL}/{MRG}... beräknar {kostnad}/{försäljningspris}/{marginal} k Kostnad Beräkna kostnaden för ett försäljningspris på $2.000 oh en marginal på 15%. aaaw(sel = 2.000) bfw(mrg = 15) 1(COST) 347

28 19-7 Räkning av kostnad, försäljningspris, marginal k Försäljningspris Beräkna försäljningspriset för en kostnad på $1.200 oh en marginal på 45%. baaw(cst = 1.200) efw(mrg = 45) 2(SEL) k Marginal Beräkna marginalen för ett försäljningspris på $2.500 oh en kostnad på $ bfaw(cst = 1.250) faaw(sel = 2.500) 3(MRG) 348

29 19-8 Räkning med dag/datum Det går att beräkna antalet dagar mellan två datum eller bestämma vilket datum som kommer ett speifikt antal dagar före eller efter ett annat datum. Tryk på 2 (DAYS) från grundskärm 2 för att uppvisa följande inmatningsskärm för räkning med dag/datum. d1... datum 1 d2... datum 2 D... antal dagar {PRD}... {beräknar antalet dagar mellan två datum (d2 - d1)} {d1+d}/{d1 D}... beräknar {framtida datum}/{förflutet datum} Uppsättningsskärmen kan användas för att speifiera ett år med antingen 365 eller 360 dagar för finansläget. Räkning av dag/datum utförs okså i enlighet med det inställda antalet dagar per år, men följande beräkningar kan inte utföras när 360 dagar är inställt. Försök att utföra dessa beräkningar resulterar i fel. (Datum) + (Antal dagar) (Datum) (Antal dagar) Det tillåtna räkneomfånget är 1:e januari 1901 till 31:e deember Formatet för datuminmatning är: <månad>. <dag> <år> Två siffror måste alltid matas in för dagen, så dag 1 till 9 måste föregås av en nolla. 2:e januari 1990 b.abjja 31:e deember 2099 b.dbajj Beräkna antalet dagar mellan 8:e augusti 1967 till 15:e juli 1970 när ett år med 365 dagar används. Uppvisa uppsättningsskärmen, speifiera 365 för Date Mode oh tryk sedan på J. 349

30 19-8 Räkning med dag/datum i.aibjghw (d1 = 8:e augusti 1967) h.bfbjhaw (d2 = 15:e juli 1970) 1(PRD) Prd... antal dagar Bestäm vilket datum som följer dagar efter 1:e juni Tänk på att ett försök att utföra denna beräkning när ett år med 360 dagar är valt resulterar i fel. g.abbjjhw (d1 = 1:e juni 1997) (d2 = valfritt datum) baaaw 2(d1+D) d+d... beräkning av framtida datum 26:e februari 2000 Bestäm vilket datum som är dagar före 1:e januari 2001 när ett år med 365 dagar används. Tänk på att ett försök att utföra denna beräkning när ett år med 360 dagar är valt resulterar i fel. b.abaabw (d1 = 1:e januari 2001) (d2 = valfritt datum) baaaw 3(d1 D) d D... beräkning av förflutet datum 7:e april

Kapitel. Finansräkning (TVM)

Kapitel. Finansräkning (TVM) Kapitel Finansräkning (TVM) 2 2-1 Innan finansräkning startas 2-2 Enkel ränta 2-3 Ränta på ränta 2-4 Betalningsflöde (investeringsbedömning) 2-5 Amortering 2-6 Ränteomvandling 2-7 Kostnad, försäljningspris,

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

Kapitel Ekvationsräkning

Kapitel Ekvationsräkning Kapitel Ekvationsräkning Din grafiska räknare kan lösa följande tre typer av beräkningar: Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Högregradsekvationer (kvadratiska, tredjegrads) Lösningsräkning

Läs mer

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2995545

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2995545 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL. Du hittar svar på alla dina frågor i TEXAS

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

11-1 Innan dubbelgraf används

11-1 Innan dubbelgraf används Kapitel Dubbelgraf Funktionen för dubbelgraf gör att du kan dela upp skärmen i två halvor och därmed titta på två olika grafer samtidigt. Detta ger dig möjlighet att jämföra och analysera graferna i detalj.

Läs mer

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000 Kapitel 1 Läs detta först! Symbolerna i denna bruksanvisning anger följande meddelanden. : Viktiga anmärkningar : Anmärkningar Sid. 000 : Referenssidor Kapitel 1 1. Hur du använder huvudmenyn Huvudmenyn

Läs mer

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Lösa ekvationer på olika sätt

Lösa ekvationer på olika sätt Lösa ekvationer på olika sätt I denna aktivitet ska titta närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt. I kurserna lär du dig att lösa första- och andragradsekvationer exakt med algebraiska metoder.

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap. 5-6 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Investera eller dela ut? F03 - Investeringsbedömning 2 Huvudmetoder för investeringsbedömning Payback-metoden

Läs mer

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

F7 Faktormarknader Faktormarknader Arbetskraft. Kapital. Utbud av arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft

F7 Faktormarknader Faktormarknader Arbetskraft. Kapital. Utbud av arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft F7 Faktormarknader 2011-11-21 Faktormarknader Arbetskraft Utbud av arbetskraft Individen Samhället Efterfrågan på arbetskraft Kapital Efterfrågan på kapital Investeringsbeslut 2 1 Antaganden Rationalitetsantagandet

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan.

Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. Kapitel Differentialekvationer Detta kapitel förklarar lösning av de fyra typer av differentialekvationer som anges nedan. 3 Differentialekvationer av första ordningen Linjära differentialekvationer av

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-08-16 (Kontaktperson Nicolina Månsson, tel. 0768-530640) Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

BILAGA. Bilaga 6. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGA. Bilaga 6. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAGA Bilaga 6 till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets oh rådets direktiv 2010/30/EU vad

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år

Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år Bilaga 11 Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år Diskonteringsränta har valts till 3,5% i nuvärdeskalkylerna (enl ASEK 5) 0,5 % utgörs av en riskkomponent Basfliken Bas-scenario

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Redovisning och Kalkylering

Redovisning och Kalkylering Redovisning och Kalkylering Föreläsning 20 Investeringsbedömning 1 Kapitel 10 ES Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Vad är en investering? Kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser på lång

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-03-15 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

1. Vi har givet två impulssvar enligt nedan (pilen under sekvenserna indikerar den position där n=0) h 1 (n) = [ ]

1. Vi har givet två impulssvar enligt nedan (pilen under sekvenserna indikerar den position där n=0) h 1 (n) = [ ] TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND Institutionen för elektro- och informationsteknik Kurskod: ESS00 Tentamen i Digital Signalbehanding Datum: 0 5 Time period: 08.00 3.00 Bedömning: Sex uppgifter. Varje uppgift

Läs mer

Likviditetsanalys i Entré Windows

Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning KAPITEL 9 9.1 Investering De beslut som fattas med produktkalkyler som grund har oftast kortsiktiga effekter och rör problem med en given kapacitet. Beslut som avser kapacitetsförändringar

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Robert Bjärnemo och Damien Motte Avdelningen för maskinkonstruktion Institutionen för designvetenskaper LTH Inledning Kalkylmetoder Payback-metoden (återbetalningsmetoden)

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-07 89 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg RS170298 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [25] investeringskalkylering - facit, nivå E

Övningsuppgifter, sid 1 [25] investeringskalkylering - facit, nivå E Övningsuppgifter, sid 1 [25] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Lektion 1 och Lektion 2

Lektion 1 och Lektion 2 Repetition ì Lektion 1 och Lektion 2 LEKTION 1 LEKTION 2 Procent (2,5 %) 2,5% / 100 = 0,025 Hur mycket är x % av y Enkel ränteräkning (med Dd) Lån med jämn amortering 1 + 2,5/100 = 1,025 Ränta på ränta

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Landstingsdirektörens stab Mars 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-03-15 Dnr 2015/00688 Christer Rosenquist Ekonomiska konsekvenser Uppdrag I uppdraget ingår att göra en kostnadsjämförelse

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Product Code (Produktkod): 884-T07 0 Nya funktioner för PR650e Nedanstående funktioner har lagts till i version och. Innan du använder maskinen bör du läsa igenom både

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Allmän information om bolån

Allmän information om bolån Allmän information om bolån Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Allmän information om bolån 1 Denna information har tagits

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8 Udaterad 05047 Tenta 00506 Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [16] investeringskalkylering - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [16] investeringskalkylering - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [16] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs B, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs B, kapitel 2 Kapitel.1 101, 10 Exempel som löses i boken. 103 Testa genom att lägga linjalen lodrätt och föra den över grafen. Om den på något ställe skär grafen i mer än en punkt så visar grafen inte en funktion.

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-09-14 Emma Rosklint Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 629 33 Kapitalvinst utländsk o.d. 41 kap. 1 2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 532, 574,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Kalkyllådan. Användnings tips

Kalkyllådan. Användnings tips Kalkyllådan Kalkyllådan är ett projekt finansierat av Tillväxt Trädgård (SLU) och Grön Kompetens AB. Syftet är att ta fram kalkylhjälpmedel på Internet för prydnadsväxtodlare i växthus. Kalkyllådan finns

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer